Jälkeläistaulut


Henkilöhakemisto

- Taulu 1 -

1. sukupolvi

Tord i Byr

Han ska ha levat i konung Erik Segersälls tid, vid år 992 blivit kristen och bodde vid Skokloster i Uppland, där han på egen bekostnad låtit bygga en kyrka, som länge kallades Bure kyrka och Socken. Till åminnelse efter honom, tages en sten vid kyrkodörren, upprest av hans fem söner med följande påskrift: Antvitr, auk Gustafir, auk Juhar, auk Redaifr, samt Gunnaifr, laiti raisa (..stain thinsa..) TORD Faduri sin fotr hiuk runar, ( Ga Ol. Gelfy Dilfert: de Mausaleria Sko. p 4) http://www.ohrnell.net/bureatten.htm ********************************************************************************** Bure däremot bör komma av ordet bur, antingen med betydelsen förrådshus, kammare eller borgare. I båda fallen med den vidare betydelsen bo.

1. puoliso ????

Lapset:
1) Gunnar Herse (katso taulu 2)

Henkilöhakemisto


- Taulu 2 -

2. sukupolvi

Gunnar Herse (taulusta 1. Isä: Tord i Byr)

Verkar ha levat vid år 1040, i kung Aucent Jakobs tid. http://www.ohrnell.net/bureatten.htm

1. puoliso ????

Lapset:
1) Tord Bure (katso taulu 3)

Henkilöhakemisto


- Taulu 3 -

3. sukupolvi

Tord Bure (taulusta 2. Isä: Gunnar Herse)

Tycks ha levat på kung Inge den Äldres tid. Det verkar som om förföljelsen emot kristendomen under kung Blotsvens tid tvingade honom att flytta från Uppland till Norrland, där han kunde leva tryggt. http://www.ohrnell.net/bureatten.htm

1. puoliso ????

Lapset:
1) Erik Tordsson (katso taulu 4)

Henkilöhakemisto


- Taulu 4 -

4. sukupolvi

Erik Tordsson (taulusta 3. Isä: Tord Bure)

Han bodde i Selånger i Medelpad och ska ha levat i kung Inge den Yngres tid vid år 1116. Han och hans söner nämndes på en runsten i Selångers socken: Spchurdi auk Thurir Haiden auk Sihlvaster auk Herser raiste Stain dini aftir Thord Jerker Fadir sin. Vid samma tid ska en Bure i Norrby i Njurunda socken ha levat. På hans runsten står: Backswain auk Sihlvaster auk Fridi, raiste Stain aftir Buri Fadir sin. http://www.ohrnell.net/bureatten.htm

1. puoliso ????

Lapset:
1) Herse Eriksson (katso taulu 5)

Henkilöhakemisto


- Taulu 5 -

5. sukupolvi

Herse Eriksson (taulusta 4. Isä: Erik Tordsson)

Ska ha levat 1130-1148 i kung Ragnvald Knapphövdes och Sverker den Gamles tider. http://www.ohrnell.net/bureatten.htm

1. puoliso ????

Lapset:
1) Fale Hin Gamle (katso taulu 6)

Henkilöhakemisto


- Taulu 6 -

6. sukupolvi

Fale Hin Gamle (taulusta 5. Isä: Herse Eriksson)

Ska ha bott på Byrestad (Birsta) i Sköns socken i Medelpad och varit en myndig man i Hälsingland, vilket land kung Erik IX med hjälp av Hans och Guttorm Östande år 1156 lade under Sveriges krona. Därefter blev Fale satt till landsdomare där. Han ska också ha varit hälsingarnas anförare under samme kung då denne intog Finland, där Hälsingfors och Helsinge by menas ha fått namn efter hans folk. Slutligen sägs han, sedan kungen blivit dödad vid Uppsala, av danska..? Prins ? Magnus Henriksson, ha uppsatt och anfört upplänningarna under denne prins, som då blev slagen den 16 maj 1161. (Men uti hvilken Slagning Fale sjelf blev nergjord, vid den efter honom nämnde Fale bro, ej långt från Uppsala) http://www.ohrnell.net/bureatten.htm

1. puoliso ???, Fale Hin Gamle

Lapset:
1) Herse Falesson (katso taulu 7)

Henkilöhakemisto


- Taulu 7 -

7. sukupolvi

Bure på Byrestad, Herse Falesson (taulusta 6. Isä: Fale Hin Gamle)

En rik, mäktig och välförtjänst man, om vilken bedrifter inget står. Han levde omkring 1180. http://www.ohrnell.net/bureatten.htm

1. puoliso ????, Bure på Byrestad

Lapset:
1) Fahle (katso taulu 8) s. n. 1310 Bure. Talollinen, Bure. Lisätietoja: Mainitaan 1342-63.

Henkilöhakemisto


- Taulu 8 -

8. sukupolvi

Bure, Fahle (taulusta 7. Isä: Bure på Byrestad, Herse Falesson) s. n. 1310 Bure. Talollinen, Bure. Lisätietoja: Mainitaan 1342-63.

Ägde sin fädernegård Byrestad. Levde 1190 i kung Knut Erikssons tid. Vistades efter kungens död hos dennes omyndiga barn, såsom deras förmyndare på deras gods Älgarås i Västergötland. År 1199 när kung Sverker dräpte kung Knuts söner, lyckades Fale rymma med Knuts yngste son Erik hem till sin gård Byrestad och gömde honom där i två och ett halvt år ötill dess han började Mannasö. Då drog Fale in i Norge för att skaffa folk som kunde hjälpa Erik att återta sitt rike igen och hämnas sina bröder. När han kom tillbaka över fjällen uppreste han hela Jämtland, Hälsingland och Medelpad, samt en stor del av Ångermanland, och drog söderut och stred mot kung Sverker vid Lena i Västergötland år 1208, som verserna ljuda i: Anno Millena bis bis deco celeno pleno baclum Sverikonis Stetil in Geflo Gereonis, contigiet in Lenum. (Två Danske löpo för enom Svenskom Sverom togo derom Werbere plerum). De danska hjälpte kung Sverker emot herr Erik, och sedan Erik Knutsson slagit kung Sverker vid Gefle Bro 1210, gjorde han Fale till herre och förbättrade han ärvda adelskap genom att ge honom en beväpnad arm till sköldemärke, därför att han hade burit honom på sin arm under farligheter, och på hjälmen norska vapenyxor, därför att han med norska män hade börjat intaga riket åt konungen. Kung Erik gav honom hela Medelpad, Jämtland och ett stycke av Ångermanland i förläning. Hans gravsten ligger på Sköns kyrkogård med detta vapen uthugget, samma vapen var målat i guld och ljusa färger och hängde på kyrkoväggen. Antingen har han själv eller hans son Herse Bure skrivit den krönika som låg förvarad i Sköns kyrka och som innehöll det som hade hänt under Fales tid. Han dog 1212. Lät bygga Byresholms slott, vilket senare blev förvandlat till Sköns kyrka. http://www.ohrnell.net/bureatten.htm

1. puoliso ????, Bure

Lapset:
1) Herse Fahlesson (katso taulu 9) s. n. 1345.

Henkilöhakemisto


- Taulu 9 -

9. sukupolvi

Bure, Herse Fahlesson (taulusta 8. Isä: Bure, Fahle) s. n. 1345.

Han ärvde .....................hela den och rikedom efter sin far och bodde på sin fars gård Bure i Selångers socken 1210. Var Hövitsman i Norrland och levde till minst 1270. Han var en mäkta lärd och vis man, varför han kallades Abboten i Bure. Gick med silverskenor och silverbälte. Blev mördad då han falskeligen blev bjuden till bröllop, och begravdes i (Lövångers?) kyrka, men mandråparna, som kallas Kåsar, blev steglade på (Kallholmen, Rallholmen?). Han ska ha börjat anlägga Bure Munkekloster på en holme i Bura åmynne i Medelpad, och ska ha varit gift med Olov Dahlkarls Jättes dotter i Bura träsk. (Född omkring 1350) http://www.ohrnell.net/bureatten.htm

1. puoliso Olov Dahlkarls Jättes dotter i Bura träsk, Bure s. n. 1350.

Lapset:
1) Olav Hersesson (katso taulu 10) s. n. 1380 Bureå, Skellefteå.

Henkilöhakemisto


- Taulu 10 -

10. sukupolvi

Bure, Olav Hersesson (taulusta 9. Isä: Bure, Herse Fahlesson) s. n. 1380 Bureå, Skellefteå.

Levde 1310. Bodde på stamgården i Bure under kung Birgers tid och fullbordade bygget Bure kloster. Dit kom en abbot och tolv öbröderö. Han kallades Gamle Olof. (Född omkring 1380) http://www.ohrnell.net/bureatten.htm

1. puoliso ???, Bure

Lapset:
1) Olof Olofsson (katso taulu 11) s. n. 1420.
2) Anders Olovsson (katso taulu 12) s. n. 1430 Bure, Skellefteå, Ruotsi. k. Bure. Alilaamanni, Bure.
3) Anna (katso taulu 13) s. 1421 Skellefteå, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 11 -

11. sukupolvi

Bure, Olof Olofsson (taulusta 10. Isä: Bure, Olav Hersesson) s. n. 1420.

Besatt sin fädernegård Bure. Född omkring 1420. http://www.ohrnell.net/bureatten.htm

1. puoliso ???, Bure

Henkilöhakemisto


- Taulu 12 -

11. sukupolvi

Bure, Anders Olovsson (taulusta 10. Isä: Bure, Olav Hersesson) s. n. 1430 Bure, Skellefteå, Ruotsi. k. Bure. Alilaamanni, Bure.

Han var underlagman i Västerbotten. (Troligen detsamma som landshövding.) Hade sin gård på den jord som sedan blev nr 6 i Bureå by. Troligen kom denne till Bureå före 1400 och bosatte sig helt nära där Bureågillet senare kom att byggas, säkerligen nere vid havsstranden. Man får räkna med att den import som förekom skedde sjövägen, och det behövdes förråd för de varor som inskeppades. Underlagman Anders Olofsson Bure fick 6 barn. Svårt att fastställa vem av Bureätten som först kom till Bureå i Skellefteå, men troligt är att denna familj bosatte sig helt nära där de så kallade klosterruinerna finns. Det står skrivet att en dotterson till Härse, även han en av Bureätten, vid namn Nils Hansson bodde på underlagman Anders Olofsson Bures gård. Denna Nils Hansson var bonde på hemmanet nr 6 i Bureå åren 1583-1606 och var gift med en flicka från Falmark. http://www.ohrnell.net/bureatten.htm

1. puoliso Malin, Bure

Lapset:
1) Jakob Andersson (katso taulu 14) s. n. 1450 Bure, Skellefteå, Ruotsi. k. Bureholmen, Ruotsi. Underlagman i Västerbotten, Sweden; Alilaamanni.
2) Anders (katso taulu 15) s. n. 1450 Bure, Skellefteå, Ruotsi. k. Rödbäck, Umeå.

Henkilöhakemisto


- Taulu 13 -

11. sukupolvi

Bure, Anna, Grubb (taulusta 10. Isä: Bure, Olav Hersesson) s. 1421 Skellefteå, Ruotsi.

1. puoliso Grubb, Anders s. 1421 Grubbe, Umeå, Ruotsi.

Lapset:
1) Per (katso taulu 16) s. 1445 Grubbe, Umeå.

Henkilöhakemisto


- Taulu 14 -

12. sukupolvi

Bure, Jakob Andersson (taulusta 12. Isä: Bure, Anders Olovsson) s. n. 1450 Bure, Skellefteå, Ruotsi. k. Bureholmen, Ruotsi. Underlagman i Västerbotten, Sweden; Alilaamanni.

Underlagman i Västerbotten, boende på Bureholmen, gift med hustru Kålug från Grubbe - öen mäkta dejelig människaö. Hon födde honom 3 söner och 4 döttrar. Lähde: http://www.ohrnell.net/bureatten.htm

1. puoliso Kjellög, ?? s. n. 1452 Grubbe, Uumaja, Sweden.
Från Grubbe, Umeå socken. Enligt den i början av 1600-talet nedtecknade släkttraditionen "en mächta däjelig menniskia". [Genealogica 53].

Lapset:
1) Mariet Jakobsdotter (katso taulu 17) s. n. 1480 Bure, Skellefteå. k. Bureholmen.

Henkilöhakemisto


- Taulu 15 -

12. sukupolvi

Bure, Anders (taulusta 12. Isä: Bure, Anders Olovsson) s. n. 1450 Bure, Skellefteå, Ruotsi. k. Rödbäck, Umeå.

1. puoliso Marjet, Bure s. 1466 Rödbäck Umeå, Ruotsi.

Lapset:
1) Brita Andersdotter (katso taulu 18) s. n. 1490 Rödbäck Umeå, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 16 -

12. sukupolvi

Grubb, Per (taulusta 13. Äiti: Bure, Anna) s. 1445 Grubbe, Umeå.

1. puoliso tuntematon, Grubb

Lapset:
1) Anders Persson (katso taulu 19) s. n. 1470. k. 1526 Grubbe, Uumaja. Maakauppias. Perhesuhteet: Puolisot olivat pikkuserkkuja keskenään.

Henkilöhakemisto


- Taulu 17 -

13. sukupolvi

Bure, Mariet Jakobsdotter, Grubb (taulusta 14. Isä: Bure, Jakob Andersson) s. n. 1480 Bure, Skellefteå. k. Bureholmen.

Ägde arvsandel i ett hemman i Bure, Skellefteå [Genealogica 53]

1. puoliso Grubb, Anders Persson s. n. 1470. k. 1526 Grubbe, Uumaja. Maakauppias. Perhesuhteet: Puolisot olivat pikkuserkkuja keskenään.
Troligen bosatt i Grubbe, Umeå socken, landsköpman, förlänades bl.a. skatteuppbörden från samerna i socknen 1526 [SBL, bd. 17, sid. 341]. Skall tillika ha varit underlagman i Västerbotten [Genealogica 53], men belägg för detta saknas. Stamfar för släkten Grubb.

Isä: Grubb, Per s. 1445 Grubbe, Umeå.
Äiti: tuntematon, Grubb

Lapset:
1) Karin (katso taulu 20) s. 1510 Grubbe, Uumaja.

Henkilöhakemisto


- Taulu 18 -

13. sukupolvi

Bure, Brita Andersdotter (taulusta 15. Isä: Bure, Anders) s. n. 1490 Rödbäck Umeå, Ruotsi.

1. puoliso Olof Clemetsson s. Baggböle. Talollinen.
Isä: Clement Olovsson s. Baggböle, Sweden. Talollinen.

Lapset:
1) König Olofsson (katso taulu 21)
2) Ingrid Olofsdotter (katso taulu 22) s. Baggböle. k. 1518 Baggböle Umeå, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 19 -

13. sukupolvi

Grubb, Anders Persson (taulusta 16. Isä: Grubb, Per) s. n. 1470. k. 1526 Grubbe, Uumaja. Maakauppias. Perhesuhteet: Puolisot olivat pikkuserkkuja keskenään.

Troligen bosatt i Grubbe, Umeå socken, landsköpman, förlänades bl.a. skatteuppbörden från samerna i socknen 1526 [SBL, bd. 17, sid. 341]. Skall tillika ha varit underlagman i Västerbotten [Genealogica 53], men belägg för detta saknas. Stamfar för släkten Grubb.

1. puoliso Bure, Mariet Jakobsdotter, Grubb s. n. 1480 Bure, Skellefteå. k. Bureholmen.
Ägde arvsandel i ett hemman i Bure, Skellefteå [Genealogica 53]

Isä: Bure, Jakob Andersson s. n. 1450 Bure, Skellefteå, Ruotsi. Underlagman i Västerbotten, Sweden; Alilaamanni.
Äiti: Kjellög, ?? s. n. 1452 Grubbe, Uumaja, Sweden.

Lapset:
1) Karin (katso taulu 20) s. 1510 Grubbe, Uumaja.

Henkilöhakemisto


- Taulu 20 -

14. sukupolvi

Grubb, Karin (taulusta 17. Äiti: Bure, Mariet Jakobsdotter) s. 1510 Grubbe, Uumaja.

1. puoliso Olof Mårtensson s. n. 1510 Teg, Uumaja. k. 1587 aikaisintan, Gävle. Rådman i Gävle ca. 1587; raatimies.
Isä: Mårten Larsson s. Teg, Uumaja. Talollinen.
Äiti: Ingrid Olofsdotter s. Baggböle.

Lapset:
1) Petrus Olai (katso taulu 23) s. 1540 Gävle, Ruotsi. k. 1607 Umeå, Uumaja, Ruotsi. Fil. mag., kyrkoherde, rehtori Gävle 1750, Uumajan kirkkoherra, Umeå.

Henkilöhakemisto


- Taulu 21 -

14. sukupolvi

König Olofsson (taulusta 18. Äiti: Bure, Brita Andersdotter)

1. puoliso Anna Olofsdotter

Lapset:
1) Anna Königsdotter (katso taulu 24)

Henkilöhakemisto


- Taulu 22 -

14. sukupolvi

Ingrid Olofsdotter (taulusta 18. Äiti: Bure, Brita Andersdotter) s. Baggböle. k. 1518 Baggböle Umeå, Ruotsi.

Ingrid Olofsdotter gift med Mårten Larsson bonde på Teg Umeå Källa: Skelleftebygdens Forskarförening " Bure-Ätten " Källa: Bure Åtten skriven av Marc Hernelind, sidan 8-12 Källa: Bure Åtten skriven av Marc Hernelind, sidan 224 Tabell 577 ( Generation 5, från tabell 577 ) Källa; Bure Släkten , del 2 , skriven av Marc Hernlind, sidan 23 - 24 144 Ingrid Olofsdotter född 1518 Baggböle Umeå gift ned Mårten Larsson född 1518 Teg Umeå

1. puoliso Mårten Larsson s. Teg, Uumaja. Talollinen.

Lapset:
1) Olof Mårtensson (katso taulu 25) s. n. 1510 Teg, Uumaja. k. 1587 aikaisintan, Gävle. Rådman i Gävle ca. 1587; raatimies.

Henkilöhakemisto


- Taulu 23 -

15. sukupolvi

Gestricius, Petrus Olai (taulusta 20. Äiti: Grubb, Karin) s. 1540 Gävle, Ruotsi. k. 1607 Umeå, Uumaja, Ruotsi. Fil. mag., kyrkoherde, rehtori Gävle 1750, Uumajan kirkkoherra, Umeå.

Kyrkoherde i Njurunda 1581-1594, i Umeå 1594-1607.

1. puoliso Malin Nilsdotter s. n. 1549 Gävle, Ruotsi. k. 1624 Neder-Luleå, Ruotsi.
Isä: Nils Bjönsson s. n. 1515. Borgmästare i Gävle 1578 - 1595.
Äiti: tuntematon

Lapset:
1) Anna Petridotter (katso taulu 26) s. 1580 keväällä, Gävle, Sverige. k. 01.02.1664 Kronoby, Kruununkylä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 24 -

15. sukupolvi

Halenius, Anna Königsdotter (taulusta 21. Isä: König Olofsson)

1. puoliso Halenius, Jon Estonis
Isä: Halenius, Östen

Lapset:
1) Kenicius Jonae (katso taulu 27) k. 1651.

Henkilöhakemisto


- Taulu 25 -

15. sukupolvi

Olof Mårtensson (taulusta 22. Äiti: Ingrid Olofsdotter) s. n. 1510 Teg, Uumaja. k. 1587 aikaisintan, Gävle. Rådman i Gävle ca. 1587; raatimies.

1. puoliso Grubb, Karin s. 1510 Grubbe, Uumaja.
Isä: Grubb, Anders Persson s. n. 1470. Maakauppias.
Äiti: Bure, Mariet Jakobsdotter, Grubb s. n. 1480 Bure, Skellefteå.

Lapset:
1) Petrus Olai (katso taulu 23) s. 1540 Gävle, Ruotsi. k. 1607 Umeå, Uumaja, Ruotsi. Fil. mag., kyrkoherde, rehtori Gävle 1750, Uumajan kirkkoherra, Umeå.

Henkilöhakemisto


- Taulu 26 -

16. sukupolvi

Niurenius / Gestricius, Anna Petridotter, Westzynthius (taulusta 23. Isä: Gestricius, Petrus Olai) s. 1580 keväällä, Gävle, Sverige. k. 01.02.1664 Kronoby, Kruununkylä.

Eli 7 kuninkaan eli hallitsijan hallitusaikana.

1. puoliso Wigelius, Sveno Laurentii k. 1664 Kronoby. Kyrkoherde i Pedersöre; kirkkoherra Pietarsaaressa.

2. puoliso Westzynthius, Canutus Henrici s. 1555. k. 29.07.1621 Pietarsaari. Pastor i Pederöre 1600; kirkkoherra Pietarsaari. Vihitty: 10.08.1600. Lisätietoja: Informerad uti Wiborgs skola; prestvigd i Strengnäs 1578, utnämd till Kapellan. Ammatinlisäyksiä: i Pedersöresamma år, underskrev Upsala Mötes Beslut 1593.
Toisesta avioliitosta Anna kanssa 4 poikaa ja 3 tytärtä. Vihittiin papiksi 1758. Kyrkoherde i Pedersöre, Vestersunds by. Lapset: Elisabet (voi olla Knutin 1.vaimon lapsi), Margareta 1602, Carl, Gabriel, Magdalena. Knut vihittiin papiksi 1578. Pietarsaaren pitäjän kappalainen ja sitten kirkkoherra 1600. Veli Johan Pietarsaaren kappalaisena ennen Knutia. Knut asui Vestersundin kylässä? Uppsalan kokouksen allekirjoittajia 1593. 1:o puoliso Lucia Hansdotter Fordell vih. 1583, k 1599, heillä lapset Johan, Catharina, Henrik, Isak, Knut, (Elisabet).

Isä: Henric Nicolai, Fordell s. Uusimaa. Pastor i Pedersöre 1557; Pietarsaaren pitäjän kirkkoherra ainakin jo 1543.
Äiti: Sursill, Catharina Ericsdotter s. Umeå.

Lapset:
1) Carl Knutsson (katso taulu 28) k. 1655 Pietarsaaren pitäjä ?. Pietarsaaren pitäjän kirkkoherra 1654. Lisätietoja: Han har tagit sig namn af Westersunds hemman i Pedersöre. Ammatinlisäyksiä: Pastor i Pedersöre 1654.
2) Gabriel Knutsson (katso taulu 29) k. n. 1670. Kapellan i Lappajärvi 1646 och i Ny-Carleby 1659, kappalainen Uusikaarlepyy.
3) Carolus Canuti k. 1655.
4) Gabriel Canuti k. 1670.
5) Margaretha Knutsdotter (katso taulu 30) s. 21.09.1602 Pedersöre, Pietarsaari Västersund by. k. 14.12.1667 Kronoby, Kruununkylä. Perhesuhteet: Omgift med Jacobus Henrici Brenner.

Henkilöhakemisto


- Taulu 27 -

16. sukupolvi

Halenius, Kenicius Jonae (taulusta 24. Äiti: Halenius, Anna Königsdotter) k. 1651.

1. puoliso Halenius, Cecilia Ericsdotter k. 1651.

Lapset:
1) Erici Kenici (katso taulu 31) s. n. 1630. k. 1681.

Henkilöhakemisto


- Taulu 28 -

17. sukupolvi

Westzynthius, Carl Knutsson (taulusta 26. Äiti: Niurenius / Gestricius, Anna Petridotter) k. 1655 Pietarsaaren pitäjä ?. Pietarsaaren pitäjän kirkkoherra 1654. Lisätietoja: Han har tagit sig namn af Westersunds hemman i Pedersöre. Ammatinlisäyksiä: Pastor i Pedersöre 1654.

Ylioppilas Upsalassa 1626. "Karl Westzynthius, son till kyrkoherden Knut Henriksson, blev student i Uppsala i april 1626 och kapellan i Pedersöre 1629. Han köpte (27 febr. 1633) av sin moder, Anna Persdotter Gestrenius, 1 mantals hemman i Västersund för 450 kmt och lovade syta henne till dödedag. Han var redan 1631 bosatt på detta hemman. Han har efter namnet på byn bildat sitt tillnamn Westzynthius. ..." Lähde Pedersöre storsockens historia, del II

1. puoliso Fordell, Anna Hansdotter, Westzynthius
Isä: Fordell, Hans Jönsson Borgare i Uleåborg, borgmästare, Oulun pormestari 1611.
Äiti: Dorothea Mattsdotter, Fordell

Lapset:
1) Jacob Carlsson (katso taulu 32) k. 15.11.1702. Kokkolan kirkkoherra 1694.
2) Elisabeth Carlsdotter (katso taulu 33)
3) Carl Carlinpoika Ylioppilas Turussa 1661.

Henkilöhakemisto


- Taulu 29 -

17. sukupolvi

Westzynthius, Gabriel Knutsson (taulusta 26. Äiti: Niurenius / Gestricius, Anna Petridotter) k. n. 1670. Kapellan i Lappajärvi 1646 och i Ny-Carleby 1659, kappalainen Uusikaarlepyy.

1. puoliso Hordelius, Margaretha, Westzynthius
Isä: Hordelii / Hordelius, Georg, Wesilaxensis / Wesilaxius Kirkkoherra Pyhäjoki.
Äiti: Anna Jakobintytär, Hordelii / Hordelius

Lapset:
1) Gabriel Gabrielinpoika Lisätietoja: Oli elossa 1660.
2) Anna Gabrielintytär Lisätietoja: Asui Kruunukylässä 1660.
3) Magnus Gabrielsson (katso taulu 34) s. 02.02.1637 Pedersöre prestgårg; Pietarsaaren pappila. k. 19.06.1692 Raahe. Raahen, vuodesta 1691 myös Saloisten ja Vihannin kirkkoherra 1674. Lisätietoja: Född Kyndelsmässotiden, syntyi kynttilänmessun aikana. Kuolinsyy: Död efter en svår och långvarig sjukdom.

Henkilöhakemisto


- Taulu 30 -

17. sukupolvi

Westzynthius, Margaretha Knutsdotter, Gammal (taulusta 26. Äiti: Niurenius / Gestricius, Anna Petridotter) s. 21.09.1602 Pedersöre, Pietarsaari Västersund by. k. 14.12.1667 Kronoby, Kruununkylä. Perhesuhteet: Omgift med Jacobus Henrici Brenner.

1. puoliso Gammal, Magnus k. 09.02.1636 Pietarsaari. Kirkkoherra Pietarsaari 1622. Vihitty: 1618.
Ylioppilas Upsalassa 1610

Isä: Gammal, Matheus Jacobi, Skepperus s. Pernaja; Pernå, Gammelby. Pastorn uti Wörå; Pastori Vöyrissä.
Äiti: Wiloides, Britha, Gammal s. 1500-luvulla Vörå.

Lapset:
1) Barbro Magnuksentytär (katso taulu 35) k. 1667 haudattu 01.01.1667 Kokkola. Lisätietoja: Kuolinaika on "Genealogia Sursilliana"ssa 1663 (s. 9).
2) Brita Månsdotter (katso taulu 36) Lisätietoja: Oli elossa 1691. Perhesuhteet: Båda dessa Britas giften voro barnlösa.
3) Anna Magnidotter (katso taulu 37) s. 26.06.1619 Vöyri. k. 22.06.1682 Uusikaarlepyy. Perhesuhteet: Hade 16 barn, 6 söner och 10 döttrar, vid modrens död, lefde 1 som 2:ne döttrar.
4) Knut Magnuksenpoika (katso taulu 38) s. 1620 Vöyri ?. k. (kuoli vuosien 1663 - 1667 välillä). Kapellan uti Kemi 1643,Kemin kappalainen 1643.

2. puoliso Brennerus, Jakobus Henrici, Brenner s. 05.00.1607 Vaasa, Mustasaari. k. 13.01.1685 Kronoby; Kruununkylä. Rovasti, Kruununkylä, valtiopäivämies. Vihitty: 30.11.1668.
Kruunupyyn kirkkoherra, kontrahtirovasti. Lapset: Henrik 1669, Isak 1670, Margaretha 1672, Birgitta 1673-73, Regina 1674-74, Jacob 1676-76, Abraham 1678, Martin 1682-82 (katso Jacobin ikä!) Sai alkuopetuksen Vaasan kappalaiselta Benedictus Mateilta. Turkuun kouluun 1618, Oulun kouluun 1622. Ylioppilas Uppsalassa 11.7.1625, vihitty papiksi 16.2.1631. Pohjanmaan rykmentin pataljoonan saarnaajaksi 1631, rykmentin mukana Saksassa 30-vuotisessa sodassa 1631-37, rykmentin pastori 1637. Kruununkylän kirkkoherra 8.7.1638 lähtien 1680-luvulle saakka. Samannimisen rovastikunnan esimies, joka piti joka vuosi rovastikäräjät. Ruotsi-Suomen valtiopäivämies 1647. Julkaisu: Christenhetens allmene Juulefröjd öfver Jesu Födelse, Turku 1666. 1:o puoliso Magnus Gammalin (ksto Gammal) leski Margaretha Canuti Westzyntius s.21.9.1602, vih 7.10.1638, k.14.12.1667. Heillä lapset Margaretha 1641-44 ja Jakob s 1646, ylioppilas 1662, kuoli (hukkui) 4.10.1668. 2:o puoliso oli Brita vihitty 30.11.1668, myös Britan 2:o avioliitto, 3:o puoliso oli Elsa Granberg. Avioliitto oli molempien kolmas. Han belev Student i Upsala och prestvigd i Åbo 1631 till Bataillons-predikant vid Överste Hans Kyles regemente, hvilket han åtföljde till Tyskland samma år och dervid han blef Pastor 1637; Kyrkoherde i Kronoby 1638; Prost. Brennerus kävi koulua Turussa ja Oulussa ja tuli ylioppilaaksi Uppsalassa 1625. Häneet vihittiin papiksi Turussa 1631 ja sai määräyksen pataljoonasaarnaajaksi Pohjanmaani rykmenttiin. Kuuden vuoden aikana hän seurasi rykmenttiä Saksan taitelutantereille. (30-vuotinen sota) Hänestä tuli pastori 1637 ja palasi samana! vuonna Suomeen. Seuraavana vuonna hän' sai Kruunupyyn kirkkoherrran viran. Pappilan köyhyyden vuoksi Brennerus piti omaal maatilaa. Toisen vaimonsa ansiosta hänestä oli tullut tilanomistaja Eugmon kylässä, nykyisessä Luodossa. Myöhemmin hän hankki itselleen tilan Överbråtön kylästä. Kokkolan vierailun yhteydessä Pietari Brahe antoi kirkkoherran tilalle verovapauden. Tämä oli korvaus hänen sodassa kokemistaan vaikeuksista ja suuresta työtaakastaan. Pappila oli usein joutunut hoitamaan suuria kestityksiä ja sen lisäksi kirkkoherra palkatta valvoi pitäjässä olevaa pitaalisten sairaalaa. Hänet valittiin vuonna 1647 valtiopäiville edustamaan pohjalaista papistoa. Rovasti Brennerus harjoitti myös kauppaa ja toimi laivanvarustajana. Amiraliteetti teki vuonna 1673 hänen kanssaan sopimuksen sotalaivan rakentamisesta Kruunupyyssä. Laiva rakennettiin Jouxholmenilla, Kruunupyyn joen suulla. Kirkkoherra omisti osan saaresta. Jonkin aikaa myöhemmin hän myi maansa kruunulle Se johti Jouxholmenin telakan syntymiseni. Benneruksesta on kuva kirjassa. Lähde: Keskipohjalaisia Elämänkertoja Kokkola 1995

Isä: Brennerus, Henricus Martinus s. 1552 Mustasaari. Kirkkoherra, Mustasaari.
Äiti: Porshank, Margareta Knutsdotter, Brennerus s. 1567 Tukholma.

Lapset:
1) Margaretha Jacobsdotter s. 05.04.1641 Kruununkylä. k. 31.07.1644 Stockholm. Perhesuhteet: Ogift, naimaton.
2) Jacob Jacobsson s. 02.11.1646 Kruununkylä ?. k. 04.10.1668 Uudenkaarlepyyn edustalla hukkui matkalla Turkuun. Kuolinsyy: Drunknade utanför Ny-Carleby på en resa till Upsala. Hukkui.

Henkilöhakemisto


- Taulu 31 -

17. sukupolvi

Halenius, Erici Kenici (taulusta 27. Isä: Halenius, Kenicius Jonae) s. n. 1630. k. 1681.

1. puoliso Halenius, Maria Pährsdotter, Knogen k. 1679. Vihitty: 1668.

Lapset:
1) Petrus Erici (katso taulu 39) s. 1673. k. 06.05.1725.

Henkilöhakemisto


- Taulu 32 -

18. sukupolvi

Westzynthius, Jacob Carlsson (taulusta 28. Isä: Westzynthius, Carl Knutsson) k. 15.11.1702. Kokkolan kirkkoherra 1694.

Prestvigd 1671, blef Kapellan i Pedersöre 1680, var Respondens vid Prestmötet i ssitnämda år; Pastor i Pedersöre enligt, på Församlingarnes hos Kongl. Majestät gjorda underdåniga anhållan, uti Mariestad utfärdad fullmakt 1694.

1. puoliso Bratt, Helena Catharina Vihitty: 19.03.1674 Vaasa.
Isä: Bratt, Olof Pastorn i Wasa, Vaasan ja Mustasaaren kirkkoherra.
Äiti: Brennerus, Christina Knutsdotter

Lapset:
1) Anna Jacobsdotter (katso taulu 40) s. 29.10.1675 Vaasa. k. Kuoli miehensä jälkeen.
2) Maria Jakobintytär s. 07.11.1677 (kastettu) Vaasa.
3) Christina Jakobintytär s. 06.04.1679 (kastettu) Vaasa.
4) Jakob Jakobinpoika s. 01.11.1680 (kastettu) Vaasa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 33 -

18. sukupolvi

Westzynthius, Elisabeth Carlsdotter, Hamnius (taulusta 28. Isä: Westzynthius, Carl Knutsson)

1. puoliso Hamnius, Johannes k. 1671 haudattu 05.03.1671 Vaasa. Prestvigd 1660; Kapellan i Wasa 1660, Vaasan kappalainen 1669.
Ylioppilas Upsalassa 1652, Turussa 1655, vihittiin papiksi 1660.

Isä: Hamnius, Marcus Andersson Kapellanen i Wasa, Vaasan kappalainen.
Äiti: Brennerus, Maria Henricsdotter, Hamnius

Lapset:
1) Anna Johansdotter (katso taulu 41) s. n. 1662. k. 01.04.1732 Vaasa.

2. puoliso Wasbeck, Erik Mattsinpoika k. 1697 Vaasa haudattu 18.07.1697 Vaasa. Handlanden i Wasa. Kauppias ja raatimies Vaasassa, valtiopäivämies. Vihitty: 15.01.1679 Vaasa.
Lapset:
1) Elisabet Erikintytär (katso taulu 42) s. 20.11.1679 (kastettu) Vaasa. k. 08.03.1756 Kruununkylä.
2) Margaretha s. 03.11.1680 Vaasa. k. 1681 Vaasa haudattu 16.07.1681 Vaasa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 34 -

18. sukupolvi

Westzynthius, Magnus Gabrielsson (taulusta 29. Isä: Westzynthius, Gabriel Knutsson) s. 02.02.1637 Pedersöre prestgårg; Pietarsaaren pappila. k. 19.06.1692 Raahe. Raahen, vuodesta 1691 myös Saloisten ja Vihannin kirkkoherra 1674. Lisätietoja: Född Kyndelsmässotiden, syntyi kynttilänmessun aikana. Kuolinsyy: Död efter en svår och långvarig sjukdom.

Magnus var prestvigd uti Stockholm 1664; Kapellan och Paedagog i Brahestad 1665; Pastor derstädes 1673; förordnad till gemensam Pastor öfver Brahestad och Salo 1691. Ylioppilas Upsalassa, Turussa 1656, vihittiin papiksi 1664. Caspar Forbuksen kuoltua saivat raahelaiset Pietari Brahelta omasta pyynnöstään kappalaiseksi Magnus Gabrielis Westzynthiuksen Pietarsaaren pitäjästä, jota he olivat kuulleet paljon kiitettävän ja jonka he mielellään tahtoivat saada seurakunnan opettajaksi, ja kun kirkkoherra Forbus siirrettiin toiseen seurakuntaan ja kirkkoherran paikka tuli vapaaksi, nimitettiin Westzynthius Raahen kirkkoherraksi. Tässä toimessa hän oli vuoteen 1692. Johannes Forbuksen pastorina ollessa syntyi kaupunkiseurakunnan ja Saloisten maaseurakunnan välillä riitaisuuksia siitä, mitkä kylät olivat luettavat toiseen tahi toiseen seurakuntaan. Lähde: Alma Söderhjelm RAAHEN KAUPUNKI 1649 - 1899 Helsinki 1911 Akateeminen kierjakauppa

1. puoliso Galle, Anna, Westzynthius k. 1689 i Maj, toukokuussa Raahe.
Isä: Galle, Lars Pastor uti Nerpes; Närpiön kirkkoherra.
Äiti: Wargii / Wargius, Martini, Galle

Lapset:
1) Anna Magnuksentytär Lisätietoja: Asui Raahessa vielä vuoden 1691 jälkeen.
2) Johan Magnison (katso taulu 43) s. 1671. k. 25.04.1740 Ylivieska. Kapellan i Ylivieska; Ylivieskan kappalainen 1722.

Henkilöhakemisto


- Taulu 35 -

18. sukupolvi

Gammal, Barbro Magnuksentytär, Rothenius (taulusta 30. Äiti: Westzynthius, Margaretha Knutsdotter) k. 1667 haudattu 01.01.1667 Kokkola. Lisätietoja: Kuolinaika on "Genealogia Sursilliana"ssa 1663 (s. 9).

Född mellan 1618 och 1636.

1. puoliso Rothenius, Gustaf Gabrielsson s. 1633 jälkeen. k. 1677 Kokkola ? haudattu 18.11.1677 Kokkola. Grefve Totts Lagläsare, bodde uti Gamla Carleby; lainlukija, raatimies. Lisätietoja: Porvari Kokkola 1665. Ammatinlisäyksiä: Kaarleporin kreivikunnan ja Vöyriporin vapaaherrakunnan lainlukija 1656.
Lapset: Margareta, Magnus, Jakob, Elsa 1658, Cnut 1659, Gabriel 1660, Carl 1662, Catharina 1669, Elisabet 1670, Henrik 1673. Ylioppilas 1644, Turussa 1649. Sai viimemainittuna vuonna karsseria pohjalaisten ylioppilasjuhlista, joissa oli mukana kiusaamassa uusia ylioppilaita Gustaf Gabrielinpoika Gammalia (Gustfin tulevan vaimon serkku) ja Henrik Isakinpoika Brenneriä (Jacob Brenneruksen veljenpoika). Gustaf oli pannut halon Brennerin kainaloon ja päreen käteen, määrännyt hänen toimimaan juomanlaskijana, antanut hänelle toista tusinaa korvapuusteja ja ajanut hänet savupiippuun seisomaan. Gustaf puolustatui yliopiston konsistorille sillä, että hän oli aikanaan uutena ylioppilaana joutunut samanlaisen kohtelun alaiseksi. Porvarinvala 1649. Toimi kreivi Klaus Tottin nimittämänä Kaarleporin kreivikunnan ja Vöyriporin vapaaherrakunnan lainlukijana 1655-65. Kapinoivien lapualaisten talonpoikien edustaja Heikki Olavinpoika Hyytiäinen (ktso Hyytiäinen) valitti 1663 kreivi Tottille, että Gustaf Rothenius olisi lahjottuna tuominut häneltä pois kaksi niitynpalstaa. Seuraavilla käräjillä Gustaf aikoi tuomita Hyytiäisen kujanjuoksuun, mutta tuomio jäi antamatta. Hyytiäinen uhkasi lähteä uudelleen kreivin puheille, Gustaf lupasi puolestaan valittaa Turun hovioikeuteen. Lapuan ylimääräisillä käräjillä 1664 Hyytiäinen tuomittiin kapinoinnista (useita eri syytteitä) ensin kuolemaan. Lopulta Turun hovioikeus tuomitsi hänet 18.4.1665 sakkoihin ja vapautti virkamiehet, mm Gustafin talonpoikien heihin kohdistamista syytteistä. Gustaf oli porvari Kokkolassa 1665. Raatimies. Gustafin 2:o puoliso oli Catharina Brynelintytär, haud 8.11.1691.

Isä: Gabriel Ljungeson, Rothenius Lagläsare och Borgmästare uti Gamla Carleby; pormestari Kokkolassa 1639. .
Äiti: Witting, Elsa Knutsdotter, Ljungeson

Lapset:
1) Margaretha Gustafintytär Lisätietoja: Oli elossa 1660 ?.
2) Magnus Gustafinpoika Lisätietoja: Eli 1660.
3) Jakob Gustafinpoika Lisätietoja: Oli elossa 1660.
4) Elsa Gustafsdotter (katso taulu 44) s. 26.06.1658 Gamlakarleby, Kokkola. k. 04.00.1727 Raahe.
5) Cnut Gustafinpoika s. 20.08.1659 (kastettu) Kokkola. Lisätietoja: Sitten Rooth, eli vielä 1690.
6) Gabriel Gustafinpoika (katso taulu 45) s. 13.11.1660 (kastettu) Kokkola. k. 20.02.1704 Viipurin luona. Porin läänin jalkaväkirykmentin luutnantti 1700. Lisätietoja: Sitten Sunderooth eli Sundrooth. Kuolinsyy: Kaatui taistelussa Viipurin luona.
7) Carl s. 25.08.1662 (kastettu) Kokkola. Perhesuhteet: Kuollut pienenä.
8) Catharina Gustafintytär (katso taulu 46) s. 02.05.1669 (kastettu), Kokkola.
9) Elisabeth Gustafintytär (katso taulu 47) s. 10.08.1670 (kastettu) Kokkola.

Henkilöhakemisto


- Taulu 36 -

18. sukupolvi

Gammal, Brita Månsdotter (taulusta 30. Äiti: Westzynthius, Margaretha Knutsdotter) Lisätietoja: Oli elossa 1691. Perhesuhteet: Båda dessa Britas giften voro barnlösa.

1. puoliso Ståhlbom, Hans L. k. 1661 ? Kristiinankaupunki ?. Borgmästare i Christinestadt, Kristiinankaupungin pormestari 1649. Sotatuomari.

2. puoliso Peitzius / Peitso, Mårten Michelsson k. 03.00.1674 Kälviä. Pastor uti Kelviå; kirkkoherra Kälviällä. Vihitty: 1661 Kälviä. Perhesuhteet: Bondeson från Storpeitzo hemman uti Ruotsala by af Kelviå socken.
Mårten nämdes uti Herdaminnet bland Sacellanerne i Gamla Carleby 1636, men kallas uti i Kelviå kyrka befintlig förteckning öfver Presterskapet vice Kapellan (förmodligen i Kelviå) 1639. Han var Fält- och Regementsprest ifrån 1641 till 1647 vid ett regemente, som tillika med Kongl. Svenska arméen på samma tid var commenderadt tysk botten ; blef sedermera Pastor uti Kelviå 1660. Han hade väl fullmakt af Drottning Christina å Kalajoki Pastorat, men removeredas ifrån sitt prestaembete, deruti han likväl af Biskop Rothovius åter insattes år 1649. Båda dessa Britas giften voro barnlösa; dock uppfostrades af Peitzius han broderson, sedermera Pastorn uti Brahestad, Mårten Henricsson Peitzius. ********** Asiakirjoja koskien Kälviän kirkkoherra Peitziusta Juuret Toimikunta Markku Pihlajaniemi Kälviän kirkkoherra Peitzius ja hänen sukunsa eivät kuulu tutkimukseni piiriin, mutta mielenkiinnon virittyä asianomaista kirkkoherraa kohtaan tuotakoon oheiset tuomiokirjojen käännökset sukua tutkivien käyttöön. 27 ja 28 heinäkuuta 1674 Kälviä ES 2033 Lars Andersson Kokkolasta, molempien veljesten, Johan ja Daniel Larssonin valtuutettu, esitti vaatimuksen perinnöstä kirkkoherran, autuaan herran Martinus Peitziuksen leskelle, hyveelliselle vaimolle Brita Månsdotterille. Lars kertoi asiasta niin, että herra Martinus (Mårten), joka oli viime maaliskuussa kuollut, oli ollut naimisissa kaksi kertaa ja edellinen vaimo Karin Larsdotter oli ollut Johanin ja Danielin isän sisko, jonka kanssa herra Martinus ei sen enempää kuin jälkimmäisenkään vaimon kanssa jättänyt yhtään lasta. Ja niin arveli Lars näiden molempien Johanin ja Danielin olevan lähimmät perimään edesmenneen vaimo Karinin, koska Peitzius ei ole erottanut heille perintöä, kun he olivat olleet alaikäisiä ennen kuin hän meni toiseen avioliittoon vaimo Britan kanssa, joka nyt oli laillisesti haastettu, mutta ei ollut paikalla. Niin tuomittiin hänet maksamaan 3 markkaa, koska hän ei myöskään asettanut laillista valtuutettuaan. Heidän vaatimuksensa merkittiin muistiin, kunnes oikeus tekee lopullisen päätöksen. 23 maaliskuuta 1675 Kälviä ES 2033 Oikeuden eteen tuli entisen pastorin Kälviältä, autuaan herra Martinus Peitziuksen jälkeensä jättämän lesken jumalaapelkäävän vaimon Brita Månsdotter Gammallin valtuutettu, luotettu Anders Kalm esittäen sovittelukirjan hänen ja autuaan miehensä herra kirkkoherran perillisten välillä, joka on tehty ja allekirjoitettu 30 toukokuuta 1674, missä mainitun perilliset myöntävät ja tunnustavat, että leski on heille suonut ja toimittanut heidän perintövaatimuksestaan hänen autuaan miehensä jäämistöstä 700 kuparitaalaria ja 35 tynnyriä viljaa, mihin mainitut perilliset nyt ovat täysin tyytyväiset. Muun autuaan kirkkoherran omaisuuden ottaa hänen jälkeensä jättämä leski, edellä mainittu vaimo Brita Gammall ilman valituksia hallittavakseen, omistettavakseen, nautittavakseen ja pidettäväkseen heiltä ja heidän jälkeläisiltään. Kuitenkin on vaimo Brita perillisten kovasti pyytäessä suonut heille matkakuluihin 70 kuparitaalaria, mikä kaikki heidän kesken tehdystä kirjasta ja sovittelukirjasta edellä mainittuna päivänä voidaan laajemmin nähdä ja havaita. Leski pyytää nyt tähän oikeuden vahvistusta. Tämä heidän vapaaehtoinen toimensa luettiin nyt oikeudessa ja ei ollut ketään, joka olisi siitä valittanut, lukuun ottamatta erästä Matti Matinpoika Untista (Mats Matsson Unduinen) Kalajoelta, joka halusi jonkun verran tätä vastaan väittää, koska hänen veljensä, joka yhdessä hänen kanssaan hoitaa taloa, on hänen poissa ollessaan tämän sovittelua ollut tekemässä ja hänen vaatimuksensa muiden perillisten kanssa on täysin kuitannut. Mutta oikeus katsoi, ettei Untisella ollut syytä usein mainittua sovittelua vastaan lausua tai valittaa, koska muut läsnäolevat perilliset myönsivät sen olleen heidän taholtaan vapaaehtoisesti tehdyn. Todistajat jotka tämän kirjan rovastin Kruunupyystä, oppineen herra Jacob Brennerin kanssa ovat allekirjoittaneet, jotka ovat lainlukija, Gustaf Gabrielsson raatimies kaupungista ja pitäjänkirjuri Kälviältä Anders Jönsson, Erich Michellsson kirkkoväärti, Mats Sigfredsson ja Jöns Simonsson lautamiehet, olivat nyt paikalla ja valaehtoisesti tunnustivat, että tämä sovittelu autuaan kirkkoherran lesken ja hänen perillistensä välillä on neuvoteltu ja harkittu, ilman mitään pakkoa tehty heidän taholtaan ja perilliset olivat tähän olleet hyvin tyytyväiset, kuten heidän vaatimuksensa sovittelukirjassa on todettu täysin kuitatuiksi. Tämän vuoksi tarkan harkinnan jälkeen edellä mainituista syistä ei oikeus voinut muuta päättää kuin, että tämä toimi ja vapaaehtoinen sovittelu vaimo Brita Gammallin ja hänen autuaan miehensä perillisten välillä hyväksytään, niin että vaimo Brita nyt ja tulevaisuudessa autuaan miehensä herra Martinuksen perilisten taholta jää kaikin tavoin rauhaan ja heidän perintövaatimuksiaan koskien syyttämättä. 23 maaliskuuta 1675 Kälviä ES 2033 Lars Andersson, Johan ja Daniel Larssonin valtuuttamana, molemmat veljeksiä ja porvareita Kokkolan kaupungista, kanteli kirkkoherran, autuaan herra Martinus Peitziuksen (Mårthen Peitzij) leskestä hyveellisestä vaimo Brita Månsdotter Gammallista, perinnöstä koskien autuaan kirkkoherran edellistä vaimoa Karin Larsdotteria, joka oli ollut näiden isän sisko. Tämä asia on ollut esillä 28 heinäkuuta 1674, mutta leski ei silloin itse, eikä valtuutettunsa kautta ollut silloin paikalla, minkä vuoksi perillisten vaatimus on merkitty muistiin oikeuden lopulliseen päätökseen, mitä Lars Andersson nyt haki. Anders Kalm, lesken valtuutettu vastasi, että autuas kirkkoherra on elinaikanaan tyydyttänyt aiemman vaimonsa perillisiä 200 kuparitaalarilla ja tämän osoittaakseen esitti kuittauksen 21 tammikuuta 1664 143 kuparitaalarista, jonka eräs Michell Erichsson on allekirjoittanut. Tätä vastaan Lars Andersson kovasti protestoi, sanoen heidän silloin olleen alaikäisiä ja Michell Erichssonilla ei ollut valtakirjaa heiltä mitään tästä perinnöstä kantaa tai kuitata, esittäen, että autuas kirkkoherra nämä 143 kuparitaalaria oli antanut vapaaehtoisesti ja nämä Johan ja Daniel eivät siitä olleet nauttineet, vielä vähemmän heidän perintövaatimuksensa tällä olisi toimitettu, yrittäen nyt, että oikeus määräisi lesken tekemään ja esittämään valalla vannotun inventaarin kaikesta omaisuudesta, irtaimesta ja kiinteästä, mitä silloin oli autuaalla kirkkoherralla, kun vaimo Brita meni tämän kanssa naimisiin, mistä nämä perilliset sitten arvelivat lain mukaan saavansa nauttia heidän oikean osuutensa. Anders Kalm piti lujasti kiinni Michell Erichssonin kuittauksesta ja siitä, että autuaan kirkkoherran aiemman vaimon perilliset olisivat tyydytetyt 200 kuparitaalarilla esittäen useita kirjelmiä tätä koskien. Oikeus harkitsi tätä asiaa ja koska se on jonkin verran vanha ja laaja-alainen, niin lykättiin asia osapuolten vapaaehtoiseen sovitteluun, koska he näyttivät kummaltakin puolelta olevat siihen halukkaita. Mutta jos he eivät pääse tästä yksimielisyyteen niin pitää heidän joko varsinaisilla tai ylimääräisillä käräjillä tästä pyytää saada oikeuden päätöstä. 11 ja 12 lokakuuta 1675 Kälviä ES 2033 Johan ja Daniel Larsson, veljekset ja porvarit Kokkolan kaupungista, valtuutettunaan Lars Andersson, kantelivat nyt, kuten viime talvikäräjillä kirkkoherran Kälviältä, autuaan herra Peitziuksen (Mårthen Peitzij) leskestä, hyveellisestä vaimo Brita Månsdotter Gammallista, perinnöstä mainitun kirkkoherran edellisen vaimon, autuaan Karin Larsdotterin jälkeen, joka oli ollut näiden veljesten isän sisko ja on vuonna 1662 kuollut. Samoin vaati Lars hopeatuoppia, joka näiden veljesten isän siskon, vaimo Marian jälkeen on leskelle jäänyt. Lesken valtuutettu raatimies Anders Kalm esitti testamenttikirjan, jonka autuas kirkkoherra oli 27 tammikuuta 1662 usein mainitun autuaan vaimonsa kanssa tehnyt ja tämä on silloin oikeudessa merkitty muistiin, sisältäen, että kumpi testamentin tekijöistä jää toisen jälkeen on hänellä valta saada ja pitää kaikki heidän varansa mitä heillä on, mitä voi olla maan tai irtaimen osalta, elotonta tai elävää, mitä se nimeltään voikin olla, sen jälkeen, kun edesmenneen perilliset ovat saaneet 200 kuparitaalaria, minkä silloisen kihlakunnantuomarin, luotetun Gustaf Grassen antama todistus edellä mainitulta päivältä tarkemmin esittää. Sitten esitti Anders Kalm kuittauksilla ja muilla todisteilla, että tämä 200 kuparitaalaria on todella maksettu osittain samana vuonna, kun testamentti tehtiin vaimo Karin Larsdotterin äidille Ragnill Olofsdotterille, joka silloin eli ja oli oikea perillinen tyttärensä jälkeen, osittain Ragnillin (Ragnel) kuoleman jälkeen ovat hänen lapsensa sitä kantaneet, etenkin Michell Erichsson 21 tammikuuta 1664 kuittauksen mukaan 143 kuparitaalaria, joka on laitettu Ragnillin hautauskustannuksiin, näiden vaatimuksen esittäjien, veljesten oma äiti Anna Erichsdotter on 4 tammikuuta 1664 kuittauksen mukaan saanut 13 kuparitaalaria, hänen lankonsa Johan Bertillsson 10 kuparitaalaria kuittauksen mukaan, niin että Kalm osoitti näillä esitetyillä kuittauksilla ja luettelolla tämän 200 taalaria olevan yli eikä alle autuaan kirkkoherran taholta suoritettu, arvellen tämän leskeä nyttemmin vaivattavan syyttä, koska ei Karin Larsdotterin kuoleman jälkeen eikä silloin, kun autuas kirkkoherra meni naimisiin tämän hänen jälkimmäisen vaimonsa kanssa ole tästä testamentista valitettu, lukuun ottamatta näiden veljesten isän siskon miestä Johan Bertilssonia, jolle kirkkoherra oli 30 tammikuuta 1665 tämän perintövaatimuksensa vienyt oikeuteen ja tämän vaatimus oli silloin tunnustettu aiheettomaksi, kun kirkkoherra osoitti kuittauksilla 200 taalarin, kuten testamentti piti sisällään, olevan perillisille maksetun, minkä kihlakunnantuomari Jacob Josepssonin pöytäkirja mainitulta päivältä todistaa. Lars Andersson esitti syyksi, että nämä veljekset olivat silloin olleet alaikäisiä ja niin ei kukaan ollut pitänyt huolta heidän eduistaan. Tämän lisäksi hän sanoi, että Kalm oli lesken puolesta tarjonnut heille sovittelua, minkä Kalm myönsi, että leski oli antanut määräyksen luvata heille 40 kuparitaalaria, etteivät he toimellaan häntä vaivaisi, minkä hän vieläkin halusi suorittaa, mikäli nämä veljekset itse olisivat asiassa luopuneet ja antaneet lesken jäädä rauhaan. Edelleen myönsi Kalm, että pieni hopeatuoppi on leskellä, minkä hän asianomaisille suorittaa, kun sitä vaaditaan. Lautakunta neuvotteli asiasta ja kun todettiin 1. että autuas kirkkoherra on edellisen vaimonsa autuaan Karin Larsdotterin kanssa tehnyt todistetun testamentin siinä laajuudessa kuin heidän omaisuutensa koostui hankintavarallisuudesta 2. tämän testamentin on kirkkoherra osittain anoppinsa, vaimo Ragnillin elinaikana, osittain hänen kuolemansa jälkeen oikeille perillisille suorittanut kuten kuittaukset osoittavat 3. testamenttia vastaan ei ole todettu valitetun laillisesti ja oikeaan aikaan, vaan ennemmin on se hyväksytty ja asianomaiset on tyydytetty, koska perilliset sen sisällön mukaan ovat 200 kuparitaalaria kantaneet ja vastaanottaneet 4. vuonna 1665, kun eräs perillisistä, Johan Bertillsson haki oikeuden kautta kirkkoherralta, autuaalta herra Martinukselta perintövaatimustaan, haluten heidän välillään tehdyn testamentin mitätöidä ja perua, niin silloin oli hänen hakemuksensa tunnustettu aiheettomaksi, koska testamentti todettiin silloin olleen suoritetun 200 taalarilla. Niin oli näillä perillisillä sama syy ja heillä, kun olivat olleet täysikäisiä, ei ollut muuta ratkaisua kuin odottaa kun Bertillssonin vaatimus tuli ratkaistua 5. tämän lisäksi on näiden vaatimuksen esittäjien oma äiti osansa kuittauksen mukaan kantanut ja jos hän ei ole ollut lastensa puolesta siihen tyytyväinen, on hänen laillinen valitusaikansa Perintökaaren 15 luvun mukaan umpeutunut 6. oikeus toteaa Johan ja Daniel Larsonin olleen täysi-ikäisiä, kun kirkkoherra, autuas herra Martinus itse eli, joka vasta 1 ½ vuotta sitten kuoli, mutta eivät ole hänelle tehneet mitään hakemusta, vielä vähemmän silloin, kun hän meni toisiin naimisiin Edellä mainituista syistä ei oikeus voi muuta päättää, kuin että vaimo Brita Månsdotter on nyttemmin Johan ja Daniel Larssonin perintövaatimuksesta vapaa, kun hänet näin heidän syytöksestään tässä asiassa tunnustetaan vapaaksi. Mutta 40 kuparitaalarista, jotka leski on kerran hyväksynyt näiden vaatimuksen esittäneiden perillisten saada, totesi oikeus aiheelliseksi, että vaimo Brita suorittaa heille korotukseksi heidän autuaan isänsä siskon jälkeen sekä asianomaisille palauttaa ja toimittaa hopeatuopin, minkä hän myöntää luonaan olevan. Molemmat osapuolet jättivät vetorahansa. 11 ja 12 lokakuuta 1675 Kälviä ES 2033 Autuaan kirkkoherran herra Mårten Peitziuksen jälkeen jättämä leski, jumalaapelkäävä ja hyveellinen vaimo Brita Månssdotter Gammall antoi raatimiehen, luotetun Anders Kalmin toimesta esittää testamentin, jonka hän autuaan miehensä veljen pojan pojalle (sahl. mans broders sona son) Dn (Pappi) Peitziukselle (Martinum Peitzium) on tehnyt ja vahvistanut, kuuluen sanasta sanaan seuraavasti: Kuten kaikkein korkein Jumala on armossaan suvainnut puolitoista vuotta sitten vaatia tästä kurjasta ja vaivalloisesta maailmasta autuasta rakasta miestäni, entistä kirkkoherraa täältä Kälviältä, herra M. Peitziusta (Martinus: M: Peitzium) ja minä näin yksin, arvoton leski, olen jäänyt suureen murheeseen ja kun me hyvän aikaa avioliitossamme elimme ja emme saaneet yhtään lasta tai elämänhedelmää (lijffsfrucht) Jumalan armosta, niin autuaan mieheni elinaikana otimme nuoren henkilön, autuaan rakkaan mieheni veljen pojan poika (sahl. mans broders sona son), Peitziuksen (Martinum Peitzium), jota me olemme lapsenamme pitäneet, koulussa sekä muissa opinnoissa tähän saakka. Ja minä nyt huomioon ottaen autuaan rakkaan mieheni sanat, haluan pitää tämän jälkeen, kuten tähänkin saakka, häntä lapsenani ja vanhuuteni lohtuna. Mainittu Peitzius (Peitzium) on siis aina tähän saakka osoittautunut kuuliaiseksi lapseksi ja kohdellut minua hyvin ja kauniisti niin, että minä olen jo hyvää apua ja tukea saanut häneltä murheellisessa leskeydessäni ja vielä tulevaisuudessa todennäköisesti voin saada. Tähän hän on sitoutunut niin kauan kuin minä elän. Tämän vuoksi olen minä harkinnut hänelle tällä etukirjalla kuolemani jälkeen antaa nautittavaksi ja pidettäväksi ilman valituksia ennen kaikkia muita perillisiäni, mikä oli autuaan rakkaan mieheni sopimus meidän kesken ennen kuin hän kuoli, että minä tämän Peitziukselle testamenttaan, nimittäin Penttilän ¾ manttaalin talon kaikkine omistuksineen pelloissa ja niityissä, kaikkine tarvekaluineen sen viljelykseen, mitä ne nimiltään voivatkaan olla. Tämän lisäksi kaikki rakennukset kaikkine sisuskaluineen, mitä ovat sängyt, ikkunat, pöydät ja penkit, sekä tuolit ja ruokakaapit, sekä muut puuastiat mitä löytyä voi. Samoin irtain, aloittaen talon omaisuudesta, 20 kappaletta lehmiä, 3 hevosta, 10 kappaletta lampaita, 2 pedattua sänkyä, penkki- ja pöytäliinat tupaan, sekä ruokatavarat, mikä on vilja, joka minun jälkeeni voi jäädä, tusina tinalautasia, 2 kappaletta kuparikattiloita á 1 leiviskä kumpikin, 2 kappaletta rautapatoja, sekä viinapannu ja suuri kattila kivirakennuksessa, jotka molemmat ovat sisään muuratut. Samoin 15 luotia hopeaa. Ja kun kaikki tämä ja vielä muuta on hänen (hans) oikeutettua hankintaansa, autuaan rakkaan mieheni minulle huomenlahjana lahjoittamaa ja antamaa, niin minä arvelen voivani antaa ja lahjoittaa sen kenelle minä haluan, mieluiten sille, jonka minä vanhuuden lohduksi ja syytinkimieheksi olen ottanut. Koskien autuaan rakkaan mieheni vaatteita ja kirjoja, niin lupasi autuas mieheni Peitziukselle ne itse kun hän eli, mitkä minä nyt hänelle sittemmin olen suorittanut ja toimittanut, niin kirjojen, kuin vaatteidenkin osalta. Tämän vuoksi käännyn aiheellisesti korkeasti kunnioitetun kihlakunnanoikeuden puoleen, että tämä minun vahvistamani lupaus ja testamentti voitaisiin laillisesti vahvistaa, niin että mainittu Peitzius (Martinus: Peitzius), kuten täällä on esitetty, voi todella minun kuolemani jälkeen tätä hyväkseen nauttia. Tämän suuremmaksi vakuudeksi vahvistan omalla allekirjoituksellani ja allekirjoitetut luotetut miehet ja Herra minun pyynnöstäni todistajina. Päiväys Kälviällä 2 lokakuuta 1675 Brita Månsdotter Gammall Jacobus Brennerus Precp. Et Pastor Cronebijensis A: Kalm Johan Präst Tämä testamenttikirja luettiin nyt julkisesti oikeudessa ja ei ollut ketään, joka tätä vastaan olisi valittanut, mikä näin Korkean Kuninkaallisen Hovioikeuden ohjeiden mukaan merkittiin muistiin myöhempään vahvistukseen, joka tulevaisuudessa seuraa, koska sen mitä testamentti sisältää vakuutettiin olevan hankintaomaisuutta (aflinge), mille voi tehdä mitä haluaa, antaa tai myydä, kuten laki Maakaaren 9 luvussa sanoo.

Isä: Peitso, Michael Hericsson, Suurpeitso s. 1600 Kälviä. Talollinen Kälviällä.

Lapset:
1) Henric Mårtensson s. n. 1660 Kälviä.
2) Gustaf Mårtensson s. 03.02.1679 Kälviä. k. 31.01.1698 Turku haudattu Raahe. Ylioppilas.
Gustafin syntymäajassa ja isän kuolinajassa on ristiriita.

Henkilöhakemisto


- Taulu 37 -

18. sukupolvi

Gammal, Anna Magnidotter, Bockmöller (taulusta 30. Äiti: Westzynthius, Margaretha Knutsdotter) s. 26.06.1619 Vöyri. k. 22.06.1682 Uusikaarlepyy. Perhesuhteet: Hade 16 barn, 6 söner och 10 döttrar, vid modrens död, lefde 1 som 2:ne döttrar.

1. puoliso Bochmöller, Cort s. Lübeck, Lyypekki, Saksa. k. 20.02.1667 Uusikaarlepyy. Borgmästare i Ny Carleby, pormestari Uusikaarlepyyssä 1653, valtiopäivämies.

Lapset:
1) Margaretha Cortintytär (katso taulu 48) Lisätietoja: kuollut nähtävästi isonvihan aikana.
2) Christina Carlsdotter (katso taulu 49)
3) Anna Cortsdotter (katso taulu 50) k. 1703 - 1704 Uusikaarlepyy.
4) Elisabet Cortintytär (katso taulu 51) k. 1670 haudattu 27.03.1670 Nykarleby. Lisätietoja: Eli 1660.
5) Jacob Carlsson (katso taulu 52) s. 03.03.1650 Ny-Carleby; Uusikaarlepyy. k. 03.10.1701 Stockholm (kirjoilla Uusikaarlepyy). Pormestari Uusikaarlepyy 1691. Valtiopäivämies. Kuolinsyy: Drunknade, hukkui matkalla ollessaan Tukholmassa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 38 -

18. sukupolvi

Gammal, Knut Magnuksenpoika (taulusta 30. Äiti: Westzynthius, Margaretha Knutsdotter) s. 1620 Vöyri ?. k. (kuoli vuosien 1663 - 1667 välillä). Kapellan uti Kemi 1643,Kemin kappalainen 1643.

Ylioppilas Turussa 1640, vihittiin papiksi 1643, Kemin kappalainen 1643.

1. puoliso Pictorius, Magdalena Johansdotter Vihitty: 1645 oli jo vihitty.
Isä: Pictorius, Johan Olai, Målare s. Turku. Kapellan i Kalajoki, blef 1630 Kyrkoherde i Kemi. Kemin kirkkoherra.
Äiti: Arctophilacius, Margaretha Petterintytär, Pictorius

Lapset:
1) Margaretha Knutsdotter Lisätietoja: Oli elossa 1660.
2) Brita Knutsdotter Lisätietoja: Oli elossa 1660.
3) Susanna Knutsdotter (katso taulu 53) Perhesuhteet: Ensimmäinen puoliso nimeltään tuntematon, olisikohan ollut Buskman ??.
4) Barbro Knutsdotter Lisätietoja: Oli elossa 1660.

Henkilöhakemisto


- Taulu 39 -

18. sukupolvi

Halenius, Petrus Erici (taulusta 31. Isä: Halenius, Erici Kenici) s. 1673. k. 06.05.1725.

1. puoliso Halenius, Anna Maria, Pontelia k. 1762.

Lapset:
1) Erik Pährsson (katso taulu 54)

Henkilöhakemisto


- Taulu 40 -

19. sukupolvi

Westzynthius, Anna Jacobsdotter, Fant (taulusta 32. Isä: Westzynthius, Jacob Carlsson) s. 29.10.1675 Vaasa. k. Kuoli miehensä jälkeen.

1. puoliso Fant, Erik Erkinpoika s. 05.03.1672 Wasa; Vaasa. k. 07.03.1729 Pietarsaari maalaiskunta. Kirkkoherra Pietarsaari 1719, astui virkaan 1922, rovasti 1722. Vihitty: 18.09.1698 Vaasa ?.
Student i Upsala 1687; Philos. Magister i Åbo 26.11.1694; prestvigd 30.11.1695; Kapellan i Pedersöre 08.12.1695; Pastor derstädes 17.09.1719; Prost 12.11.1722. Ylioppilas Upsalassa 1688, Turussa 1639, filosofian maisteri 1694, vihittiin papiksi 1695.

Isä: Fant, Erik Michaelinpoika s. n. 1640 Vaasa. Vaasalainen kauppias ja raatimies.
Äiti: Gammal, Clara Martinintytär, Fant s. 10.11.1643 Vöyri ?.

Lapset:
1) Clara Erikintytär (katso taulu 55) s. 20.06.1708 Pietarsaaren pitäjä. k. 06.06.1742 Ähtävä.
2) Brita Erikintytär (katso taulu 56) s. 13.06.1709 Pietarsaaren pitäjä ?. k. 01.04.1750 Kruununkylä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 41 -

19. sukupolvi

Hamnius, Anna Johansdotter, Bratt (taulusta 33. Äiti: Westzynthius, Elisabeth Carlsdotter) s. n. 1662. k. 01.04.1732 Vaasa.

1. puoliso Bratt, Birger k. 1706 Koivulahti. Kapellan i Wasa; Prest i Qveflax Sacellanie 1700. Kappalainen koivulahti 1700.
Ylioppilas Upsalassa 1680, sitten myös Turussa.

Isä: Bratt, Olof Pastor.
Äiti: Brennerus, Christina, Bratt

Lapset:
1) Olof s. 23.11.1689. Kuolinsyy: Kuollut pienenä.
2) Johan Birgerinpoika s. 1690 -luvulla, Vaasa. Ylioppilas Upsalassa 1718. Lisätietoja: Myöhempi elämänkulku on tuntematon.
Otettiin ylioppilaana nähtävästi Turun yliopiston kirjoihin 1716.
3) Anna Birgersdotter (katso taulu 57) s. 1692. k. 06.04.1776 Vaasa.
4) Anders Birgerinpoika (katso taulu 58) s. 1694 Vaasa ?. k. 04.05.1754 Vaasa. Tullikirjuri Vaasassa.
5) Birger s. 23.07.1698 Vaasa. k. 1698 Vaasa haudattu 17.08.1698 Vaasa.
6) Jakob s. 07.09.1699 Vaasa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 42 -

19. sukupolvi

Wasbeck, Elisabet Erikintytär, Kiemmer (taulusta 33. Äiti: Westzynthius, Elisabeth Carlsdotter) s. 20.11.1679 (kastettu) Vaasa. k. 08.03.1756 Kruununkylä.

1. puoliso Kiemmer, Anders s. 19.11.1673 (kastettu) Kokkola. k. Tukholmassa sotapakolaisena isonvihan aikana. Kauppias Kokkolassa.
Isä: Kiemmer, Per Kokkolalainen kauppias ja raatimies.
Äiti: Maria Perintytär, Kiemmer

Lapset:
1) Elisabet s. 13.06.1703 Kokkola. k. 25.07.1703 Kokkola.
2) Anders s. 15.10.1704 Kokkola. k. 14.03.1705 Kokkola.
3) Petter Andersinpoika (katso taulu 59) s. 13.09.1705 Kokkola. k. 07.07.1765 Kruununkylä. Kruununkylän sairashuoneen johtaja 1738.
4) Erik s. 20.01.1707 Kokkola. k. 10.04.1707 Kokkola.
5) Jakob s. 05.05.1708 Kokkola. k. 29.01.1709 Kokkola.
6) Johan s. 28.05.1709 (kastettu), Kokkola. k. 1709 Kokkola haudattu 03.09.1709 Kokkola.
7) Maria s. 04.07.1711 Kokkola. k. 1711 Kokkola haudattu 17.07.1711 Kokkola.
8) Elisabet s. 22.09.1712 Kokkola. k. 1712 Kokkola haudattu 07.10.1712 Kokkola.

Henkilöhakemisto


- Taulu 43 -

19. sukupolvi

Westzynthius, Johan Magnison (taulusta 34. Isä: Westzynthius, Magnus Gabrielsson) s. 1671. k. 25.04.1740 Ylivieska. Kapellan i Ylivieska; Ylivieskan kappalainen 1722.

Johan var Sockne-adjunct och Paedagog i Brahestad 1696; Kapellan i Ylivieska 10.07.1727. Ylioppilas Turussa 1688.

1. puoliso Fortelius, Margaretha Ericsdotter, Westzynthius s. 01.03.1681 Paltamo ?. k. 09.11.1756 Kälviä.
Isä: Fortelius, Eric Kapellan i Paldamo 1672; Paltamon kappalainen.
Äiti: Cajanus, Anna Johansdotter, Fortelius s. 1656 Paltamo.

Lapset:
1) Anna Johansdotter (katso taulu 60) s. 03.05.1714 Raahe. k. 14.05.1793 Rantsila.
2) Johan Johansson (katso taulu 61) s. 08.02.1717. k. 20.02.1789 Lohtaja. Corporal och sedan Rustmästare; varusmestari.
3) Magdalena Johansdotter
4) Anna Johansdotter
5) Abraham Johansson (katso taulu 62) s. 14.12.1707 Raahe. k. 01.04.1768 Ylivieska. Bonde i Ylivieska, talollinen. Lisätietoja: I Ängeslevä hemman i Ylivieska, der afkomlingar efter honom än skola finnas. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.
6) Magnus Johansson (katso taulu 63) s. 25.07.1709 Raahe. k. 29.12.1762 Ylivieska. Ylivieskan kappalainen 1740, varapastorin arvo 1756.
7) Eric Johansson (katso taulu 64) s. 17.08.1711 Raahe. k. 15.11.1755 Ylivieska. Kirkkomaalari.
8) Magdalena Johanintytär s. 1722. k. 10.06.1784 Kälviä. Perhesuhteet: Naimaton.
9) Margaretha Johansdotter (katso taulu 65) s. 07.11.1723 Ylivieska. Lisätietoja: Troligen gift med Bonden Jacob Michelsson Tanhuala i Ylivieska.
10) Olof Johansson (katso taulu 66) s. 24.09.1726 Ylivieska. k. 09.04.1781 Kajaani. Kajaanin kirkkoherra ja pedagogi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 44 -

19. sukupolvi

Rothenius / Rothenia, Elsa Gustafsdotter, Peitzius (taulusta 35. Äiti: Gammal, Barbro Magnuksentytär) s. 26.06.1658 Gamlakarleby, Kokkola. k. 04.00.1727 Raahe.

1. puoliso Peitzius, Martinus Henrici (Mårten), Peitso s. 1655 Kälviä. k. 10.01.1727 Saloinen. Pastor, Raahen ja Saloisten kirkkoherra 1697. Kuolinsyy: Kuollut ruttoon.
Ylioppilaana Uppsalassa 1671 ja Turussa 1676. Mårten Henricsson PEITZIUS. Han var född 1655; uppfostrades af sin farbroder Mårten Michaelsson Peitzius; blef Adjunct i Kelviå; Kapellan och Paedagog i Brahestad 1683; Pastor i Brahestad och Salo 1697; dog 10.1.1727. Hade 13 barn, hvilka, jemte sina föräldrar, finnas afbildad å en tafla i Brahestads kyrka, knäböjande vid Frälsarens kors. Raahen kappalainen, sitten Raahen ja Saloisten kirkkoherra 1697. Mårten oli Sursill-suvun tutkimustyön varsinainen alullepanija piispa Terseruksen muistiinpanojen pohjalta. Keräsi myös Pohjanmaan seurakuntia koskevaa historiatietoa, mutta tämä on hävinnyt. Eric Indreniuksen väitöskirjassa 11.04.1693 ja Niclaus Mathesiuksen väitöskirjassa 03.11.1700 omistus Mårtenille Alttaritaulua suuremman huomion herätti kuitenkin sakastin puoleiselle seinälle sijoitettu suurikokoinen votiivitaulu (lupauksen nojalla jollekkin jumaluudelle pyhitetty muistokirjoituksellinen taulu) jonka seurakunnan kappalainen ja sittemmin pitkäaikainen esipaimen Martinus (Mårten) Peitzius oli maalauttanut ja lahjoittanut kirkkoon vuonna 1691. Mustakehyksisen ja kultalistaisen maalauksen korkeus oli 173 cm ja leveys 144 cm, jolloin sen keskushenkilö, uskonpuhdistaja Martti Luther oli voitu kuvata luonnollisessa koossa. Lutherus seisoi perinnäiseen mustaan kaapuun puetttuna ja piti molemmin käsin pienehköä kirjaa. Hänen henkilöhahmonsa täytti maalauksen vaseman puoliskon, kun taas oikealla oli kultapäärmeisen vihreän liinan peittämä pöytä, jolla olevalle paperille taiteilija oli maalannut omistuskirjoituksen: " Jumalalle kunniaksi ja Raahen kaupungin Kirkolle koristukseksi on tämän taulun antaneet kunnianarvoisa Hra Martinus H. Peitzius ja hänen (rakas) Vaimonsa Jumalaapelkääväinen ja hyveellinen Vaimo Elsa Göstantytär Rothenia vuonna 1691 Diedrich Möllerumin maalata. (Etsin tätä taulua, mutta Raahen kirkko on palanut 1904 (?) ja taulua ei enää ole. Siitä on kuitenkin viime vuosisadalla otettu valokuva, joka on Kansallismuseon arkistossa, laadultaan kuulema heikko, = tumma; Martti Strang) Kappale on lainattu Samuli Paulaharjun kirjoittamasta kirjasta: VANHA RAAHE, kohta kirkko, sivu 50.” ....Nähtiin kirkossa vielä oikealla seinällä kirkkoherra MARTINUS PEITZIUKSEN merkillinen muistotaulu jonka Peitzius vaimoineen oli maalauttanut "Jumalan kunniaksi ja Raahen kirkon kaunistukseksi". Isossa taulussa kuvattiin Martti-herra emäntineen kolmitoistaisen lapsilauman keskellä rukoilemassa kristusta, suuren kaiman, Martti Lutherin seisoessa toimitusta katsomassa.... Tiedot on hankkinut minulle: Veikko Luukkonen Södertälje, Sverige

Isä: Peitso, Heikki Mikonpoika, (Peitzius) s. n. 1620 Kälviä; Kelviå, Ruotsala by, Stor Peitzo. Bonde; talollinen.

Lapset:
1) Henric Mårtensson s. n. 1680 Kälviä.
2) Johan s. Kälviä.
3) Magnus s. Kälviä.
4) Abraham s. Raahe.
5) Henrik s. Raahe.
6) Brita Mårtenintytär (katso taulu 67) s. Raahe.
7) Barbro s. Raahe.
8) Elisabet s. Raahe.
9) Greta s. Raahe.
10) Gustaf Mårtensson s. 03.02.1679 Kälviä. k. 31.01.1698 Turku (kirjoilla Raahessa) haudattu Raahe. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Turussa 1697.
11) Mårten Mårtensson s. 03.02.1679 Kelviå; Kälviä. k. 03.01.1698 Åbo; Turku haudattu 27.03.1698 Brahestads kyrka; Raahen kirkko. Theol. och Philos.
Mårten Mårtensson Peitzius, född i Kelviå 3.2.1679. Theol. och Philos. Studerande. Död i Åbo 3.1. 1698 och begrafven uti Brahestads kyrka 27.3. s. år.
12) Gabriel Mårtensson (katso taulu 68) s. 1682 Kelviå; Peitzgård (Peitzå gård); Kälviä. k. 03.10.1752 Limingo, Kempele haudattu Kempeleen kirkon lattian alle. Pappi, Kempeleen pitäjänapulainen 1742.
13) Elsa s. 19.02.1690 Raahe. k. 1690 Raahe haudattu 01.03.1690 Raahe.
14) Catharina s. 12.03.1693 Raahe. k. 30.04.1693 Raahe haudattu Raahe.
15) Maria s. 10.06.1696 Raahe. k. 09.07.1696 Raahe.

Henkilöhakemisto


- Taulu 45 -

19. sukupolvi

Rothenius / Sunderooth / Sundrooth, Gabriel Gustafinpoika (taulusta 35. Äiti: Gammal, Barbro Magnuksentytär) s. 13.11.1660 (kastettu) Kokkola. k. 20.02.1704 Viipurin luona. Porin läänin jalkaväkirykmentin luutnantti 1700. Lisätietoja: Sitten Sunderooth eli Sundrooth. Kuolinsyy: Kaatui taistelussa Viipurin luona.

Ylioppilas Upsalass 1679

1. puoliso Brisnitski, Anna Catharina, Slichtkrull Lisätietoja: Ehkä puolatar.

2. puoliso Lampelius, Anna Elisabet, Rothenius / Sunderooth / Sundrooth Lisätietoja: Eli vielä 1740.
Isä: Lampelius / Lempelius / Lempli, Jürgen Orlinan hovin vuokraaja.
Äiti: Jackenholt / Gagenholtz, Ursula, Lampelius / Lempelius / Lempli

Lapset:
1) Anna Dorothea Gabrielintytär Lisätietoja: Eli 1727.
2) Barbara Gabrielintytär (katso taulu 69)

Henkilöhakemisto


- Taulu 46 -

19. sukupolvi

Rothenius, Catharina Gustafintytär, Grandelius (taulusta 35. Äiti: Gammal, Barbro Magnuksentytär) s. 02.05.1669 (kastettu), Kokkola.

1. puoliso Grandelius, Daniel Mathiaksenpoika k. 1693. Kokkolan kappalainen 1687. Vihitty: 13.11.1688 Kokkola.
Ylioppilas Turussa 1677, Upsalassa 1682.

Isä: Grandelius, Mathias Johaninpoika s. 1623 Kokkolan pitäjä. Kokkolan kappalainen 1648.
Äiti: Galle, Anna Erikintytär, Grandelius

Lapset:
1) Brita Danielintytär s. 20.09.1689 Kokkola.
2) Catharina Danielintytär (katso taulu 70) s. 01.02.1691 (kastettu) Kokkola. k. 1729 Kokkola haudattu 22.06.1729 Kokkola. Lisätietoja: Sitten Grandell.

2. puoliso Björkman, Erasmus Larsson s. n. 1663. Raatimies Kokkolassa. Lisätietoja: Eli Kokkolass 1707.

Henkilöhakemisto


- Taulu 47 -

19. sukupolvi

Rothenius, Elisabeth Gustafintytär, Brennerus (taulusta 35. Äiti: Gammal, Barbro Magnuksentytär) s. 10.08.1670 (kastettu) Kokkola.

1. puoliso Brennerus, Johan s. 1652 Närpiö. k. 1697 Kåtnäs, Närpiö. Närpiön kappalainen 1690. Vihitty: 16.06.1691 Kokkola.
Ylioppilas Turussa 1671.

Isä: Brennerus, Gabriel Henrici s. 1605 Mustasaari. Närpiön kirkkoherra, rovasti.
Äiti: Rudnesius, Brita, Brennerus

Lapset:
1) Maria (katso taulu 71) k. 1725 jälkeen.

2. puoliso Thauvonius, Gabriel G. s. n. 1662. k. 09.01.1719 Västervik, sotapakolaisena, Ruotsi. Närpiön kirkkoherra 1698. Vihitty: ??.
Ylioppilas Turussa 1679, filosofian maisteri 1688. Turun yliopiston ylimääräinen filosofian professori 1694.

Isä: Thauvonius, Gabriel Perniön kirkkoherra 1662, filosofian maisteri.
Äiti: Melartopaeus, Elisabet, Thauvonius

Lapset:
1) Abraham Gabrielinpoika (katso taulu 72) s. Närpiö ?. k. 26.06.1742 (kuoli ennen) Närpiö ?. Kokkolan pedagogion rehtori 1732, filosofian maisteri 1738. Ammatinlisäyksiä: Oulun triviaalikoulun konrehtori 1742.
2) Catharina Johanintytär Perhesuhteet: Oli naimisissa ranskalaisen kapteenin kanssa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 48 -

19. sukupolvi

Bockmöller, Margaretha Cortintytär (taulusta 37. Äiti: Gammal, Anna Magnidotter) Lisätietoja: kuollut nähtävästi isonvihan aikana.

1. puoliso Ross, Jacob s. 1634. k. 1720 Mustasaari. Borgmästaren i Wasa; pormestari. Etelä-Pohjanmaan tuomiokunnan tuomari 1690. Ammatinlisäyksiä: Valtiopäivämies.
Ylioppilas Upsalassa 1653. Filosofian maisteri. Senare Häradshöfdingen uti Södra Österbotten; kihlakunnantuomari. Teollisuuden uranuurtajia Etelä-Pohjanmaalla. Isonkyrön Orisbergin rautaruukin perustajia 1676. Pöytäkirja Kristiinankaupungin käräjiltä 1688 kertoo Wellam Matsson Mansijnin, Kristiinankaupungin pormestari Johan Hanssonin, Vaasan pormestari Jakob Rossin sekä Wellamin isän Mats Mårtensonin veljen Johan Mårtensonin välillä tehdystä sovittelusta ja uudesta perintöriidasta koskien Wellamin isänpuoleista perintöä. Pormestari Johan oli toiminut alaikäisen Wellam Matssonin holhoojana ja oli nyt Wellamin haastamana käräjillä. Perintöjä oli soviteltu jo aiemmin ja vuonna 1682 oli tehty sovintokirja Jakob Rossin ja Johan Hanssonin kesken, allekirjoittajana myös Johan Mårtensson. Tämän asiakirjan Johan Hansson tuo esiin oikeudessa 1688. Lähde: Juuret 2/2004 Kyröössä Penni Airas

Isä: Ross, Wiljam s. Skottland. Borgaren i Wasa, kauppias ja teollisuusmies Vaasa.
Äiti: Wessel / Wazell, Margaretha, Ross

Lapset:
1) Magdalena Jacobsdotter (katso taulu 73) s. Vaasa. k. 14.01.1755 Oulu.
2) Kerstin s. 30.05.1671 kastettu, Vaasa. k. 23.07.1671 haudatt, Vaasa.
3) Elisabet s. 13.11.1672 kastettu, Vaasa. k. 30.07.1673 haudattu, Vaasa.
4) Catharina Jacobsdotter (katso taulu 74) s. 02.05.1674 kastettu, Vaasa.
5) Cort s. 01.07.1675 Vaasa. k. 01.08.1675 Vaasa.
6) Jakob s. 03.02.1677 Vaasa. k. 26.05.1678 Vaasa.
7) Anna s. 16.03.1678 Vaasa. k. 19.06.1678 Vaasa.
8) Herman Jacobsson (katso taulu 75) s. 03.05.1679 kastettu; Vaasa. k. 07.09.1728 Vaasa. Borgmästare i Wasa, Vaasan pormestari 1707. Valtiopäivämies.
9) Margaretha s. 08.03.1682 Vaasa. k. 23.07.1682 Vaasa.
10) Maria Jabosdotter (katso taulu 76) s. 29.03.1684 kastettu; Vaasa. k. 1763 Oulu haudattu 10.07.1763 Oulu.
11) Isak s. 14.08.1685 Vaasa. k. 14.10.1685 Vaasa.
12) Brita Jakobintytär (katso taulu 77) s. 24.01.1688 kastettu, Vaasa. k. 1722 haudattu 05.05.1722 Vaasa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 49 -

19. sukupolvi

Bochmöller, Christina Carlsdotter, Grandelius (taulusta 37. Äiti: Gammal, Anna Magnidotter)

1. puoliso Grandelius, Johan Johaninpoika, Grandell s. 1635 Ehkä Kokkolan pitäjässä. k. 1693 Uusikaarlepyy ?. Pastor i Ny-Carleby 1689; pastori Uusikaarlepyyssä, kirkkoherra 1681. Lisätietoja: Kotoisin nähtävästi Kokkolan pitäjästä.
Ylioppilas Upsalassa 1635, Turussa 1655, vihittiin papiksi 1660. Han blef Conrector i Ny-Carleby 1675; Rector derstädes 1674; prestvgd 1669.

Lapset:
1) Carl Johansson Underofficer vid Kongl. Svenska Gardet; Ruotsin kuninkaalisen kaartin aliupseeri.
2) Brita Johansdotter (katso taulu 78) s. n. 1674. k. 1738 haudattu 19.02.1738 Lokalahti.
3) Catharina Johansdotter (katso taulu 79)

Henkilöhakemisto


- Taulu 50 -

19. sukupolvi

Bockmöller, Anna Cortsdotter (taulusta 37. Äiti: Gammal, Anna Magnidotter) k. 1703 - 1704 Uusikaarlepyy.

1. puoliso Ross, Wilhelm s. 1635 Vaasa. k. 1690 joulukuun alussa, Uusikaarlepyy. Borgmästaren och Handlanden uti Nykarleby. Valtiopäivämies. Vihitty: 1662 ennen joulukuuta.
Isä: Ross, Wiljam s. Skottland. Borgaren i Wasa, kauppias ja teollisuusmies Vaasa.
Äiti: Wessel / Wazell, Margaretha, Ross

Lapset:
1) Magdalena Wilhelmsdotter (katso taulu 80) k. 1705 Uusikaarlepyy.
2) Margaretha Wilhelmsdotter k. 1715 Piteå; Piitime.
3) Johan Wilhelmsson s. 08.09.1674 Uusikaarlepyy. k. 17.11.1701 Vaasa haudattu Ny-Carleby, Uusikaarlepyy. Suuren lakikomission kanslisti Tukholmassa 1698. Perhesuhteet: Naimaton.
Johan blef Student i Åbo 1690; Notarie vid Lagmansrätten i Westmanland och Dalarne 1696; Cancellist vid Lagcommission i Stockholm. Ylioppilas Turussa 1689, Upsalassa 1690.

Henkilöhakemisto


- Taulu 51 -

19. sukupolvi

Bochmöller, Elisabet Cortintytär, Melander (taulusta 37. Äiti: Gammal, Anna Magnidotter) k. 1670 haudattu 27.03.1670 Nykarleby. Lisätietoja: Eli 1660.

1. puoliso Melander, N. N.

Henkilöhakemisto


- Taulu 52 -

19. sukupolvi

Bockmöller, Jacob Carlsson (taulusta 37. Äiti: Gammal, Anna Magnidotter) s. 03.03.1650 Ny-Carleby; Uusikaarlepyy. k. 03.10.1701 Stockholm (kirjoilla Uusikaarlepyy). Pormestari Uusikaarlepyy 1691. Valtiopäivämies. Kuolinsyy: Drunknade, hukkui matkalla ollessaan Tukholmassa.

Jacob reste till Upsala Academie 1666, lärde sig bokhålleriet i Hamburg från 06.09.1667 till 09.07.1668, blef Bokhållare ofver Korsholms -grefskaps Fögderi 13.07.1669, tog afsked ifrån denna tjenst och började 1676 drifva handel i Ny-Carleby, Rådman 06.05.1678, och Borgmästare dersammastädes 23.02.1691, efter Borgmästaren Wiljam Ross. Ylioppilas Upsalassa 1666. Opiskeli kauppa-alalla Hampurissa Saksassa 1667 - 1668.

1. puoliso Brennerus, Margaretha Isaacsdotter, Bochmüller s. 1650 Isokyrö. k. 01.00.1715 Uusikaarlepyy. Vihitty: 09.01.1672.
Isä: Brennerus, Isak s. 01.01.1603 Mustasaari. Kirkkoherra Isokyrö 1644, rovasti. Kydönpolttaja ja -viljelijä. Muotokuvamaalari.
Äiti: Wernberg, Susanna Gabrielintytär, Brennerus s. 1609 Vöyri.

Lapset:
1) Brita Jacobsdotter (katso taulu 81)
2) Anna Jacobsdotter (katso taulu 82) k. 1715 Luleå, Ruotsi. Perhesuhteet: Död i Luleå 1715, då hela familjen der utdog. Ammatinlisäyksiä: Kuoli Luulajassa Ruotsissa isoavihaa paossa ollessaan.

Henkilöhakemisto


- Taulu 53 -

19. sukupolvi

Gammal, Susanna Knutsdotter, Buskman ??? (taulusta 38. Isä: Gammal, Knut Magnuksenpoika) Perhesuhteet: Ensimmäinen puoliso nimeltään tuntematon, olisikohan ollut Buskman ??.

1. puoliso Buskman, Ernest Luutnantti.

2. puoliso Norin, Johan Henkikirjoittaja. Vihitty: 29.07.1684 Vaasa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 54 -

19. sukupolvi

Hall, Erik Pährsson (taulusta 39. Isä: Halenius, Petrus Erici)

1. puoliso Hall, Catharina, Thel k. 1699 aikaisintaan.
Isä: Tehl, Peter Hansson
Äiti: Tehl, Margaretha Johansdotter, Behm

Lapset:
1) Petter (katso taulu 83) s. ca. 1699 Gävle. k. 27.10.1742.

Henkilöhakemisto


- Taulu 55 -

20. sukupolvi

Fant, Clara Erikintytär, Ulsing (taulusta 40. Äiti: Westzynthius, Anna Jacobsdotter) s. 20.06.1708 Pietarsaaren pitäjä. k. 06.06.1742 Ähtävä.

1. puoliso Ulsing, Johan s. 14.08.1693 Karuna. k. 06.01.1738 Ylistaro. Kapellan i Ylistaro 1733, kappalainen. Vihitty: 21.11.1727 Pitarsaaren maaseurakunta.
Ylioppilas Turussa 1722, vihittiin papiksi 1725.

Isä: Ulsing, Olof Seilin sairashuoneen saarnaaja.
Äiti: Gaddelius, Maria, Ulsing

Lapset:
1) Erik s. 23.06.1729 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 1729 haudattu 13.07.1729 Pietarsaaren maaseurakunta.
2) Olof Johaninpoika s. 15.10.1731 Pietarsaaren maaseurakunta.
3) Johan s. 01.02.1734 Ylistaro. k. 15.04.1734 Ylistaro.
4) Jakob Johaninpoika s. 13.03.1735 Ylistaro. k. 13.05.1755 Turku. Ylioppilas Turussa 1754. Perhesuhteet: Naimaton.
5) Petter s. 25.06.1736 Ylistaro. k. 03.10.1736 Ylistaro.

2. puoliso Choraeus, Mathias s. 30.07.1705 Merimasku. k. 20.03.1782 Ähtävä. Kapellan i Ylistaro 1738, 1741 i Esse, Ähtävän kappalainen. Vihitty: 20.03.1739 Ylistaro.
Ylioppilas Turussa 1732.

Isä: Choraeus, Johan Merimaskun lukkari.
Äiti: Anna, Choraeus

Lapset:
1) Michael Mathiaksenpoika (katso taulu 84) s. 06.11.1739 Ylistaro. k. 03.06.1790 Kristiinankaupunki. Kappalainen Kristiinankaupunki 1781.
2) Johan s. 26.06.1741 Ähtävä. k. 1741 Ähtävä haudattu 19.07.1741 Ähtävä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 56 -

20. sukupolvi

Fant, Brita Erikintytär, Cederberg (taulusta 40. Äiti: Westzynthius, Anna Jacobsdotter) s. 13.06.1709 Pietarsaaren pitäjä ?. k. 01.04.1750 Kruununkylä.

1. puoliso Cederberg, Johan s. 1696 Pietarsaaren pitäjä. k. 02.11.1735 Pietarsaaren maaseurakunta. Pietarsaaren pitäjänapulainen ja pedagogi 1725. Vihitty: 31.03.1729 Pietarsaaren maaseurakunta.
Ylioppilas Upsalassa 1719, vihittiin papiksi 1725.

Isä: Cederberg, Benedictus Pietarsaaren pitäjänapulainen ja pedagogi.
Äiti: Ulvinus, Margaretha, Cederberg

Lapset:
1) Anna Johanintytär (katso taulu 85) s. Pietarsaaren maaseurakunta.
2) Anna Margaretha s. 24.02.1730 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 19.04.1730 Pietarsaaren maaseurakunta.
3) Helena Catharina s. 06.01.1731 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 25.03.1731 Pietarsaaren maaseurakunta.
4) Benedictus s. 27.03.1734 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 23.06.1734 Pietarsaaren maaseurakunta.

2. puoliso Forsman, Johan Johaninpoika s. n. 1696 (syntymäaika myös 30.01.1699) Uusikaarlepyy. k. 24.05.1780. Kruununkylän kappalainen. Vihitty: 15.10.1746 Pietarsaari.
Syntymäaika laskettu kuoliniän mukaan. Genealogia Sursillianassa syntymäaika 30.01.1699. Ylioppilas Upsalassa 1717, vihittiin papiksi 1726.

Isä: Forsman, Johan Johansson Kapellan i Ny-Carleby 1681, och Pastor derstädes 1694.
Äiti: Ross, Magdalena Wilhelmsdotter

Lapset:
1) Johan s. 25.01.1748 Kruununkylä. k. Kruununkylä ?. Perhesuhteet: Kuollut lapsena.
2) Birgitta Elisabet s. 19.05.1749 Kruununkylä. k. 24.06.1749 Kruununkylä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 57 -

20. sukupolvi

Bratt, Anna Birgersdotter, Widlund (taulusta 41. Äiti: Hamnius, Anna Johansdotter) s. 1692. k. 06.04.1776 Vaasa.

1. puoliso Widlund, Jakob Andersinpoika s. 1692 Vaasa ?. k. 26.06.1756 Vaasa. Vaasan ja Mustasaaren kappalainen 1731.
Jacob blef Student i Upsala 1707; Apologist i Wasa 1722; Kapellan derstädes 1731. Ylioppilas Upsalassa 1707, Turussa 1712, vihittiin papiksi 1725.

Isä: Skinnar, Anders Markuksenpoika Vaaasalainen kauppias.
Äiti: Vaselius, Catharina, Skinnar

Lapset:
1) Elisabeth Jacobsdotter (katso taulu 86) s. n. 1720. k. 29.01.1811 Tukholma.
2) Anna Jacobsdotter (katso taulu 87) s. 09.08.1714. k. 08.12.1768 Kemi.
3) Maria Jacobsdotter (katso taulu 88) s. 15.05.1720 Dalarne, Thorsångeri, Ruotsi. k. 30.12.1798 Vaasa.
4) Margaretha Jakobintytär s. 20.10.1723 Vaasa. k. 16.02.1742. Perhesuhteet: Naimaton.
5) Christina Beata s. 04.04.1725 Vaasa. k. 04.10.1726 Vaasa.
6) Brita Helena Jacobsdotter (katso taulu 89) s. 25.05.1728 Vaasa. k. 07.09.1813 Vaasa.
7) Sofia s. 17.12.1729 Vaasa. k. 10.02.1730 Vaasa.
8) Birger Jacobsson (katso taulu 90) s. 24.05.1731 Vaasa. k. 12.07.1784 Vaasa. Philos. Magister; ordinerad 1755; Sockne-adjunkt uti Mustasaari 1767. Ammatinlisäyksiä: Vaasan ja Mustasaaren pitäjänapulainen 1767.

Henkilöhakemisto


- Taulu 58 -

20. sukupolvi

Bratt, Anders Birgerinpoika (taulusta 41. Äiti: Hamnius, Anna Johansdotter) s. 1694 Vaasa ?. k. 04.05.1754 Vaasa. Tullikirjuri Vaasassa.

1. puoliso Planting, Gertrud, Bratt s. n. 1689. k. 28.08.1739 Vaasa.

Lapset:
1) Gertrud
2) Anna Elisabet Andersintytär (katso taulu 91) s. 1720. k. 30.03.1778 Vaasa.
3) Henrik Andersinpoika s. 05.05.1723. Siirtyi Vaasan triviaalikoulusta kaupan alalle 1738.
4) Anders Andersinpoika s. 21.08.1724 Vaasa. Oli Vaasa koulussa 1734.
5) Petter s. 28.03.1726 Vaasa. k. 22.06.1726 Vaasa.
6) Margaretha s. 19.01.1728 Vaasa. k. 24.08.1729 Vaasa.

2. puoliso Båjström, Elisabet Henrikintytär, Bratt s. n. 1695. k. 10.01.1773 Vaasa. Vihitty: ??. Perhesuhteet: Oli leski mennessään Anders Brattin kanssa avioon.

Henkilöhakemisto


- Taulu 59 -

20. sukupolvi

Kiemmer, Petter Andersinpoika (taulusta 42. Äiti: Wasbeck, Elisabet Erikintytär) s. 13.09.1705 Kokkola. k. 07.07.1765 Kruununkylä. Kruununkylän sairashuoneen johtaja 1738.

1. puoliso Carlbohm, Elisabet, Kiemmer s. 24.02.1711 Kokkola. k. 16.12.1765 Kruununkylä.
Isä: Carlbohm, Johan Kokkolalainen kauppias ja porvari.
Äiti: Cajanus, Susanna, Carlbom

Lapset:
1) Anna Elisabet s. 08.10.1733 Kokkola. k. 09.03.1735 Kokkola.
2) Susanna s. 23.03.1735 Kokkola. k. 02.11.1735 Kokkola.
3) Elisabet Margaretha Petterintytär s. 08.08.1736 Kokkola.
4) Helena Catharina s. 22.10.1737 Kokkola. k. 10.07.1749 Kruununkylä.
5) Anders s. 09.09.1738 Kokkola. k. 18.11.1738 Kruununkylä.
6) Johan Petterinpoika s. 18.10.1740 Kruununkylä.
7) Maria s. 22.01.1742 Kruununkylä. k. 10.12.1742 Kruununkylä.
8) Petter Petterinpoika s. 14.07.1743 Kruununkylä.
9) Anders s. 09.09.1744 Kruununkylä. k. 09.11.1744 Kruununkylä.
10) Brita Petterintytär s. 28.08.1746 Kruununkylä.

2. puoliso Brodeen, Justina, Sidensnöre s. 05.02.1716. k. 13.04.1799 Lohtaja.

Henkilöhakemisto


- Taulu 60 -

20. sukupolvi

Westzynthius, Anna Johansdotter, Laurin (taulusta 43. Isä: Westzynthius, Johan Magnison) s. 03.05.1714 Raahe. k. 14.05.1793 Rantsila.

1. puoliso Laurin, Mårten s. 28.10.1706 Mynämäki. k. 21.02.1785 Kälviä. Kälviän kappalainen 1748. Vihitty: 10.02.1736 Ylivieska. Perhesuhteet: Mårten var Bondeson från Laurila hemman i Wirmo socken.
Turun katedraalikoulun oppilas 2.12.1724 . Ylioppilas Turussa 1732, vihittiin papiksi; prestvigd 04.06.1735. Kalajoen kappalaisen apulainen 1735. Pyhäjärven Ol. kappalainen 1739.

Isä: Laurila, Simon Michelsson Talollinen Mynämäki Vehmaisten kylässä, Laurilan isäntä.
Äiti: Liisa Jaakontytär, Laurila

Lapset:
1) Margaretha Elisabeth Mårtensdotter (katso taulu 92) s. 29.09.1736 Ylivieska. k. 05.04.1767 Kälviä.
2) Johan Mårtenson (katso taulu 93) s. 10.12.1738 Ylivieska. k. 02.06.1775 Alavieska. Sockneadjuncct i Alavieska; Kalajoen pitäjänapulainen 1771. Kuolinsyy: Drunknade i ån Alavieska; hukkui Kalajokeen Alavieskassa.
3) Anna Mårtensdotter (katso taulu 94) s. 12.04.1741 Pyhäjärvi. k. 09.08.1792 Merijärvi. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.
4) Simon Mårtensson (katso taulu 95) s. 13.03.1743 Pyhäjärvi. k. 11.06.1813 Laihia. Kyrkoherde i Malax 1797; Laihian kirkkoherra 1808.
5) Mårten Mårtensson (katso taulu 96) s. 09.04.1745 Pyhäjärvi. k. 18.06.1807 Suomala Hemman i Merijärvi. Ylioppilas Trussa 1764, maanviljelijä Merijärvellä.
6) Jacob Mårtensson (katso taulu 97) s. 21.12.1746 Pyhäjärvi. k. 09.05.1807 Kärsämäki. Kapellan i Kärsämäki 1786; kappalainen Kärsämäki.
7) Maria Magdalena Mårtensdotter (katso taulu 98) s. 16.04.1749 Kälviä.
8) Matthias Mårtensson (katso taulu 99) s. 01.04.1750 Kälviä. k. 04.03.1786 Raahe. Prestvigd 22.05.1784; Privat Adjunct i Brahestad; Raahen kappalaisen apulainen. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.
9) Eric Mårtensson s. 04.04.1751 Kälviä. k. 15.06.1751 Kälviä.
10) Susanna s. 13.06.1752 Kälviä. Perhesuhteet: Kuollut nähtävästi pienenä.
11) Abraham Mårtensson (katso taulu 100) s. 21.08.1753 Kälviä. k. 21.05.1807 Rantsila. Kapellan i Franzila 1792; Rantsilan kappalainen. Perhesuhteet: Han hade 14 barn.
12) Isaac Mårtensson s. 22.01.1755 Kälviä. k. 10.03.1780 Vaasa. Ylioppilas Turussa 1778. Perhesuhteet: Död ogift, naimaton.
13) Catharina Christina Mårtensdotter (katso taulu 101) s. 03.10.1756 Kälviä. k. 06.04.1786 Kälviä.
14) Brita Mårtensdotter s. 04.01.1761 Kälviä. k. 15.02.1806 Rantsila. Perhesuhteet: Död ogift, naimaton.

Henkilöhakemisto


- Taulu 61 -

20. sukupolvi

Westzynthius, Johan Johansson (taulusta 43. Isä: Westzynthius, Johan Magnison) s. 08.02.1717. k. 20.02.1789 Lohtaja. Corporal och sedan Rustmästare; varusmestari.

1. puoliso Storck / Stårck, Margaretha Gabrielsdotter, Westzynthius s. 18.05.1725. k. 15.01.1804 Lohtaja. Vihitty: 29.12.1753 Lohtaja.
Äiti: Sinko, Maria Erkintytär s. Lohtaja.

Lapset:
1) Johan Johaninpoika (katso taulu 102) s. 27.02.1755 Lohtaja. k. 1817 kuoli ennen. Itsellinen Alavieska.
2) Margaretha Johansdotter s. 25.07.1756 Lohtaja. k. 18.11.1780 Lohtaja. Perhesuhteet: Naimaton.
3) Anna Christina s. 10.06.1759 Lohtaja. k. 05.08.1759 Lohtaja.
4) Abraham s. 05.08.1760 Lohtaja. k. 20.08.1760 Lohtaja.
5) Maria Johanintytär s. 23.12.1761 Lohtaja. Lisätietoja: Asui sittemmin Maalahdella.
6) Magdaleena Johanintytär (katso taulu 103) s. 22.04.1765 Lohtaja.
7) Olof Johaninpoika s. 27.09.1769 Lohtaja. k. 22.01.1796 Lohtaja. Perhesuhteet: Naimaton.

Henkilöhakemisto


- Taulu 62 -

20. sukupolvi

Westzynthius, Abraham Johansson (taulusta 43. Isä: Westzynthius, Johan Magnison) s. 14.12.1707 Raahe. k. 01.04.1768 Ylivieska. Bonde i Ylivieska, talollinen. Lisätietoja: I Ängeslevä hemman i Ylivieska, der afkomlingar efter honom än skola finnas. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.

1. puoliso Ängeslevä, Beata Jacobsdotter s. 16.08.1688. Vihitty: 09.12.1728.

Henkilöhakemisto


- Taulu 63 -

20. sukupolvi

Westzynthius, Magnus Johansson (taulusta 43. Isä: Westzynthius, Johan Magnison) s. 25.07.1709 Raahe. k. 29.12.1762 Ylivieska. Ylivieskan kappalainen 1740, varapastorin arvo 1756.

Prestvigd 1731 till Sockneadjunct och anställd först vid moderkyrkan uti Kalajoki, men sedan enligt förordnande af 20.04.1734, i Alavieska, Kapellan i Ylivieska 1740; vice Pastor 29.12.1763. Lähde: Genealogia Sursilliana Magnus toimi Kalajoen pitäjänapulaisena ja on ollut vahva teologinen pohdiskelija ja hyvä puhuja. Vuonna 1756 hänestä tuli nimipastori. Neljä vuotta myöhemmin 1760 hän toimi pappeinkokouksen puhujana. Lähde: Mauno Autio

1. puoliso Calamnius, Susanna Josefintytär, Westzynthius s. 10.10.1707 Kalajoki, Haapajärvi. k. n. 1768.
Isä: Calamnius, Josef Gabrielinpoika s. n. 1665. Kapellan i Kalajoki Haapajärvi 1695, kappalainen 1695.
Äiti: Thorvöst, Elin s. 10.12.1671.

Lapset:
1) Johan Magnison (katso taulu 104) s. 11.09.1734 Alavieska. k. 21.11.1804 Pyhäjoki. Vaasan koulun konrehtori, Pyhäjoen kirkkoherra 1774, rovasti . Ammatinlisäyksiä: Turun yliopiston dekaani, teologian tohtori Upsalassa 1793.
2) Helena Magnidotter s. 05.09.1735 Alavieska. Kuolinsyy: Kuollut pienenä.
3) Margaretha Magnidotter s. 21.11.1736 Alavieska. Kuolinsyy: Kuollut pienenä.
4) Joseph Magnisson s. 27.12.1737.
5) Susanna Magnidotter s. 31.03.1739 Alavieska. k. 05.10.1741 Alavieska.
6) Gabriel Magnison s. 09.04.1741 Alavieska. Kuolinsyy: Kuollut pienenä.
7) Petrus Magnison (katso taulu 105) s. 22.04.1742 Ylivieska. k. 10.07.1793 Tukholma. Kryddkramhandlare i Stockholm, maustekauppias Tukholmassa.
8) Catharina Magnidotter s. 27.10.1743. Perhesuhteet: Död ogift. Kuollut lapsena.
9) Eric Magnison (katso taulu 106) s. 21.11.1744 Ylivieska. k. 24.11.1787 Mikkelin pitäjä. Slottsprekant; Kapellan i S:t Michel 1784, vice Pastor; Mikkelin kappalainen.
10) Jacob Magnison (katso taulu 107) s. 17.03.1746 Ylivieska. k. 29.01.1800 Iisalmi. Commisions-Landmätare; Komissiomaanmittari Savossa 1776.
11) Henric Magnison s. 19.07.1747 Ylivieska. k. 14.02.1748 Ylivieska.
12) Susanna Magnidotter s. 11.10.1748 Ylivieska. k. 24.05.1750 Ylivieska.
13) Maria Magnidotter (katso taulu 108) s. 06.09.1753 Ylivieska. k. 07.05.1792 Pudasjärvi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 64 -

20. sukupolvi

Westzynthius, Eric Johansson (taulusta 43. Isä: Westzynthius, Johan Magnison) s. 17.08.1711 Raahe. k. 15.11.1755 Ylivieska. Kirkkomaalari.

Vaikutteita Galleniukselta ja Willbrandtilta. Myös koristemaalauksia. Reisjärven kirkon Ristiinnaulittu 1730-luku öljymaalaus puulle 83x83 (Seurakuntatalolla); Sievin Ristiinnaulittu 1740 (missä?); Paltaniemi Ristiinnaulittu 1741, Paavola 1745(?), Kalajoen kirkon maalaus 1745 (palanut?); Pielaveden Ristiinnaulittu 1746 (KM); Raahen kirkon seinäfiguurit 1746 (paloivat); Alavieskan kirkon seinämaalaukset mm. Kaanaan häät 1749 (kirkko paloi 1916); Saloisten kirkko (-kirkko paloi 1930 ) Lähde: Marjamaan sukusivu www.marjamaa.net

1. puoliso Raudaskoski, Beata Simonsdotter, Westzynthius s. 25.02.1708 Ylivieska. k. 26.12.1757 Ylivieska. Vihitty: 30.12.1757 Ylivieska.
Isä: Raudaskoski, Simo Simonpoika, alkuaan Kolehmainen
Äiti: Raudaskoski, Riitta Pertintytär

Lapset:
1) Johan Ericsson s. 19.08.1739 Ylivieska. k. 07.05.1740 Ylivieska.
2) Simon Ericsson s. 28.06.1741 Ylivieska. k. 05.07.1742 Ylivieska.
3) Eric Ericsson s. 15.01.1743. k. 15.04.1787 Merijärvi. Kirkkomaalari.
Kuoli maalausmatkallaan Menkijärvellä "Piru Eera" Isänsä ja Johan N. Backmanin oppilaana, opiskeli myös Tukholmassa 1764-1767. Kokkolan kaupunginmaalari 1768-87. Koristemaalauksia talonpojille, taitava kukkakoristeiden maalari. Mallikuvia seinämaalauksiin mm. Mattheus Merianin Raamatusta. Kruunupyyn kirkon maalauksia (opettajansa Johan N. Backmanin apulaisena); Kaarlelan kirkon lehterin 5 maalausta (3 Annie Krokforsin); Jurvan entinen alttaritaulu 1764 (yhdessä Backmanin kanssa -nyk.seurakuntasalissa); Kuortaneen entinen alttaritaulu Ristiinnaulittu 1770 (kotiseutumuseo?); Pietarsaaren kirkon alttaritaulun yläosa 1773-74; Teerijärven kirkon alttariseinän maalaukset 1777 Ristiinnaulittu+Aatami ja Eeva+Jeesuksen syntymä,; Lappajärven saarnastuolin medaljongit ja drapedia sen takana 1779; Merijärven saarnastuolin takainen drapedia 1780 sekä kirkon vihkimisen muistotaulu ( kirkko oli palaa 1970-luvulla); Oulaisten kirkon seinämaalaukset 1779-82, Vihannin saarnastuolin peilit (ostettu Oulaisista), Oulaisten kirkkoon maalattu pieni Ehtoollinen on Kansallismuseossa. Ullavan saarnastuolinEvankelistat+Vapahtaja 1783. Lähde: Marjamaan sukusivu www.marjamaa.net
4) Margaretha Ericsdotter s. 21.06.1745 Ylivieska. k. 14.11.1745 Ylivieska.
5) Johan Ericsson (katso taulu 109) s. 11.12.1747 Ylivieska. k. 25.11.1800 Ylivieska. Ylivieskan Ängeslevän talon vävy.
6) Petter s. 19.07.1749 Ylivieska. k. 17.02.1751 Ylivieska.

Henkilöhakemisto


- Taulu 65 -

20. sukupolvi

Westzynthius, Margaretha Johansdotter, Tanhuala (taulusta 43. Isä: Westzynthius, Johan Magnison) s. 07.11.1723 Ylivieska. Lisätietoja: Troligen gift med Bonden Jacob Michelsson Tanhuala i Ylivieska.

1. puoliso Tanhuala, Jacob Michelsson Bonde i Ylivieska, talollinen. Vihitty: 28.12.1762 Ylivieska.

Henkilöhakemisto


- Taulu 66 -

20. sukupolvi

Westzynthius, Olof Johansson (taulusta 43. Isä: Westzynthius, Johan Magnison) s. 24.09.1726 Ylivieska. k. 09.04.1781 Kajaani. Kajaanin kirkkoherra ja pedagogi.

Ylioppilas Turussa 1744, filosofian maisteri 1754, vihittiin papiksi 1764.

1. puoliso Sinius, Anna Gabrielintytär, Westzynthius s. 24.10.1741 Oulu. k. 26.04.1784 Tyrnävä. Vihitty: 02.08.1759 Tukholma. Lisätietoja: Råd- och Handelsmans dotter från Uleåborg.
Isä: Sinius, Gabriel Johaninpoika s. 1706. Kauppias ja laivanvarustaja Oulussa. Raatimies 1750-1763.
Äiti: Calicius, Klara, Sinius s. 1711.

Lapset:
1) Margaretha Clara Olofsdotter (katso taulu 110) s. 02.07.1762 Oulu. k. 08.11.1843 Kemi.
2) Anna Magdalena Olofintytär (katso taulu 111) s. 12.11.1768 Kajaani. k. 17.09.1799 Kemi. Perhesuhteet: Ei ollut naimissa, avioton lapsi.
3) Sofia Fredrika s. 12.05.1771 Kajaani. k. 28.08.1772 Kajaani.
4) Fredrik Ulrik s. 13.06.1773 Kajaani. k. 06.07.1775 Kajaani.
5) Abraham Henrik s. 22.12.1774 Kajaani. k. 07.09.1776 Kajaani.
6) Gustaf Erik s. 05.09.1777 Kajaani. k. 12.11.1777 Kajaani.
7) Gustaf Fredrik s. 18.06.1780 Kajaani. k. 29.01.1781 Kajaani.

Henkilöhakemisto


- Taulu 67 -

20. sukupolvi

Peitzius, Brita Mårtenintytär (taulusta 44. Äiti: Rothenius / Rothenia, Elsa Gustafsdotter) s. Raahe.

Kysymys: Onkohan Erik Forsellin vaimo todella tämä Brita Peitzius? (tämä on vain arvailu!!!!!!!!!!!!!!)

1. puoliso Forsell, Erik Kokkolalainen kauppias.

Lapset:
1) Catharina (katso taulu 112) s. 06.03.1748. k. 17.09.1796 Kokkola.

Henkilöhakemisto


- Taulu 68 -

20. sukupolvi

Peitzius, Gabriel Mårtensson (taulusta 44. Äiti: Rothenius / Rothenia, Elsa Gustafsdotter) s. 1682 Kelviå; Peitzgård (Peitzå gård); Kälviä. k. 03.10.1752 Limingo, Kempele haudattu Kempeleen kirkon lattian alle. Pappi, Kempeleen pitäjänapulainen 1742.

Ylioppilas Turussa 1700, Upsalassa 1703, jälleen Turussa 1709, vihittiin papiksi s.v. Gabriel Mårtensson Peitzius, prestvigd 1709; (Saloinen) Adjuct i Limingo 1725; Comminister i Kembele 1742. Syntynyt 1682 Kelviå, Peitzo gård. Kuollut 12.9.1752 Kembele (Kempele). Haudattu Kempleen kirkkoon. Pappi 1709. Lapset Gustaf...-1714, Elsa 1715-15, Mårten 1716, Gustaf 1718, Gabriel 1721, Elsa 1724, Margaretha 1724, Brita 1726, Christer 1727, Henrik 1730, Maria 1732, Christina 1733-33, Isak 1735-35. Ylioppilaana Turussa 1700, Uppsalassa 1703 ja Turussa 1709. Pappi 1709. Gabriel ja Elisabet Limingasta Ruotsiin isoavihaa pakon. Vanhin lapsi k. Limingassa 1714. Muut vanhemmat lapset syntyneet Ruotsissa 1715 Piitimessä, 1716-18 Torsåkerissa ja 1721 Nordingerådissa. 1716-21 syntyneet lapset on merkitty Raahen historiankirjaan. Nuoremmat syntyneet Suomessa: 1724 Saloisissa (?) ja 1726-35 Limingassa. Lasten syntymäpaikan mukaan Gabriel lienee ensin ollut papin apulaisena Limingalla, jossa appi Gustaf Lithovius kirkkoherrana. Pitäjänapulainen (apupappi) Saloisissa, sitten pitäjänapulainen Kempeleellä ja Limingassa 1742. Gabriel jatkoi isänsä aloittamaa Sursill-suvun tutkimusta. Kasvatti työn laajan kirjeenvaihdon avulla 7 arkista 17 arkkiin. Lisäksi Pohjanmaa-historiikkia. Pojan Mårtenin väitöskirjassa 3.3.1739 omistus Gabrielille. 2. vaimo Iin kappaalisen leski Catharina Stenstrand k 29.4.1765, ei lapsia. Gabriel Martini Peitziuksen Sursilliana-käsikirjoituksessa vuodelta 1747 ovat nimilehdellä luettavissa suraavat 112. Psalmin sanat: Autuas se mies, joka Herraa pelkää ja suuresti halajaa hänen käskyjänsä. Hänen jälkeensä tulevat voimallisiksi massa, oikeamielisten suke tulee siunatuksi.

1. puoliso Lithovius, Elisabeth Gustafsdotter, Peitzius s. n. 1695 Limingo. k. 27.01.1739 Limingo; Liminka haudattu 13.02.1739 Liminka. Vihitty: 1712.
Isä: Lithovius, Gustaf Gustafsson s. n. 1665. Kapellan i Limingo; pastor; kirkkoherra Limingalla 1703.
Äiti: Brenner / Brennerus, Margaretha Jacobsdotter, Lithovius s. 14.03.1672 Kruununkylä; (Kronoby).

Lapset:
1) Gustaf Gabrielsson s. n. 1713 Kälviä. k. 1714 Limigo; Liminka.
2) Elsa s. 18.02.1715 Piitime, Ruotsi. k. 27.02.1715 Piitime, Ruotsi.
3) Mårten Gabrielsson (katso taulu 113) s. 12.05.1716 Thorsåker, Sverige (merkitty Raahen historiakirjan). k. 21.04.1782 Kälviä; Kelviå, Finnland. Kälviän kirkkoherra 1758.
4) Gustaf Gabrielsson s. 11.11.1718 Torsåker, Ruotsi. k. 1741 Turku. Ylioppilas. Perhesuhteet: Naimaton.
5) Gabriel Gabrielsson (katso taulu 114) s. 31.03.1721 Nordingeråd, Ruotsi (syntymämerkintä Raahen historiankirjassa). k. 1744 Tukholma. Samettitehtaan mestari Tukholmassa.
6) Elsa Gabrielsson s. 1724 (syntymäaika noin) Raahe. k. n. 1750 Kempele. Perhesuhteet: Mahdollisesti kaksonen Margarethan kanssa, naimaton.
Matkusti jonkun kreivittären kanssa Tukholmasta Riikaan ja Danzigiin vuoden 1749 paikkeilla.
7) Margaretha Gabrielintytär (katso taulu 115) s. 1724 (syntymäaika noin) Saloinen. k. 05.11.1769 Kempele. Perhesuhteet: Syntyi mahdollisesti Elsan kanssa kaksosena.
8) Brita Catharina Gabrielsdotter s. 19.05.1726 Liminka. k. 1747 haudattu 25.03.1747 Kempele.
9) Christer Gabrielsson s. 20.12.1727 Liminka.
10) Henrik Gabriels s. 10.08.1730 Liminka.
11) Maria Gabrielsdotter s. 25.01.1732 Liminka.
12) Christina s. 28.05.1733 Liminka. k. 1733 Liminka haudattu 03.06.1733 Liminka.
13) Isaac s. 25.08.1735 Liminka. k. 1735 Liminka haudattu 10.09.1735 Liminka.

2. puoliso Stenstrand, Catharina, Antilius k. 29.04.1765 Ii.
Isä: Stenstrand, Johan Johaninpoika s. n. 1661 Tornion seudulla. Iin kirkkoherra 1710.
Äiti: Qvillingstedt, Maria, Stenstrand

Henkilöhakemisto


- Taulu 69 -

20. sukupolvi

Sundroot, Barbara Gabrielintytär, Forbus (taulusta 45. Isä: Rothenius / Sunderooth / Sundrooth, Gabriel Gustafinpoika)

1. puoliso Forbus, Jakob s. 1697. k. 09.02.1775 Paavola. Paavolan lukkari.

Lapset:
1) Elisabet s. 26.05.1726 Paavola.
2) Katarina (katso taulu 116) s. 23.04.1733 Paavola. k. 17.12.1809 Paavola.
3) Maria s. 09.06.1737 Paavola.

Henkilöhakemisto


- Taulu 70 -

20. sukupolvi

Grandelius / Grandell, Catharina Danielintytär, Kjemmer (taulusta 46. Äiti: Rothenius, Catharina Gustafintytär) s. 01.02.1691 (kastettu) Kokkola. k. 1729 Kokkola haudattu 22.06.1729 Kokkola. Lisätietoja: Sitten Grandell.

1. puoliso Kjemmer, Matts s. 02.02.1680 (kastettu), Kokkola. k. 1728 Kokkola haudattu 29.12.1728 Kokkola. Kauppias Kokkolassa, raatimies. Vihitty: 08.02.1706 Kokkola.
Isä: Kjemmer, Pehr Kokkolalainen kauppias ja raatimies.
Äiti: Maria Pehrintytär, Kjemmer

Lapset:
1) Brita Mattsintytär
2) Karin Mattsintytär s. 09.08.1708 Kokkola.
3) Maria Mattsintytär (katso taulu 117) s. 24.07.1709 Kokkola. k. 1730 haudattu 28.10.1730 Kokkola.
4) Daniel s. 29.12.1710 Kokkola. k. 12.11.1711 haudattu, Kokkola.
5) Carl s. 1711 Kokkola. k. 1712 haudattu, Kokkola haudattu 31.01.1712 Kokkola.
6) Mathias s. 26.01.1713 Kokkola. Kuolinsyy: Kuoli todennäköisesti pienenä.
7) Jakob s. 24.11.1722 Kokkola. k. 1723 Kokkola haudattu 03.05.1723 Kokkola.

Henkilöhakemisto


- Taulu 71 -

20. sukupolvi

Brenner, Maria, Qvist (taulusta 47. Äiti: Rothenius, Elisabeth Gustafintytär) k. 1725 jälkeen.

1. puoliso Qvist, Abraham k. 1722. Kapellan i Hvittisbofjärd.

Lapset:
1) Anna Maria (katso taulu 118) s. Hvittisbofjärd.

Henkilöhakemisto


- Taulu 72 -

20. sukupolvi

Thauvonius, Abraham Gabrielinpoika (taulusta 47. Äiti: Rothenius, Elisabeth Gustafintytär) s. Närpiö ?. k. 26.06.1742 (kuoli ennen) Närpiö ?. Kokkolan pedagogion rehtori 1732, filosofian maisteri 1738. Ammatinlisäyksiä: Oulun triviaalikoulun konrehtori 1742.

Ylioppilas Turussa 1726

1. puoliso Calamnius, Maria Helena Petterintytär, Thavonius k. 26.12.1747 Oulu haudattu 03.01.1748 Oulu. Vihitty: 26.06.1735 Lohtaja.
Isä: Calamnius, Petter Gabrielsson Kapellan i Kalajoki 31.08.1690; kirkkoherra siellä 1716.
Äiti: Brenner, Margaretha Henrikintytär s. n. 1680.

Lapset:
1) Abraham s. n. 1741. Lisätietoja: Eli 1742.
2) Elisabet Margaretha Abrahamintytär (katso taulu 119) s. 04.02.1737. k. 31.11.1759 Maalahti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 73 -

20. sukupolvi

Ross, Magdalena Jacobsdotter, Wilstadius (taulusta 48. Äiti: Bockmöller, Margaretha Cortintytär) s. Vaasa. k. 14.01.1755 Oulu.

1. puoliso Wilstadius, Jakob s. 1648. k. 23.07.1693 Gamla Carleby, Kokkola. Kokkolan pormestari.
Isä: Wilstadius, Jakob Vaasan pormestari.
Äiti: Maria Henrikintytär, Wilstadius

Lapset:
1) Maria Jacobsdotter (katso taulu 120) s. 18.08.1691 Kokkola. k. 07.03.1776.
2) Margaretha Jacobsdotter (katso taulu 121) s. 27.03.1693 Kokkola. k. 20.02.1774 Vaasa.

2. puoliso Mollin, Jonas k. 02.11.1734 Mustasaari. Häradshöfdingen. Etelä-Pohjanmaan tuomiokunnan tuomari 1708. Vihitty: 29.12.1696 Vaasa. Lisätietoja: Jonas var Smålänning. Lähtöisin Ruotsin Smålannnista.
Ylioppilas Turussa 1687. Filosofian maisteri 1694.

Lapset:
1) Johan Jonaeson s. 25.10.1697 Mustasaari. k. 1766 ? haudattu 12.01.1766 Oulu. Kämnerspraeses i Wasa; Vaasan kämnerioikeuden esimies 1750. Raatimies Vaasassa. Kuolinsyy: Ogift.
2) Magdalena Jonaedotter; Jonaksentytär (katso taulu 122) s. 13.04.1699 Mustasaari. k. 04.08.1777 Ilmajoki.
3) Jakob Jonaksenpoika s. 26.08.1700 Mustasaari.
4) Jonas Jonaeson (katso taulu 123) s. 1703 Mustasaari ?. Borgmästare i Uleåborg; pormestari Oulussa 1740.
5) Anna Catharina s. 18.04.1705 Mustasaari. k. 15.06.1705 Mustasaari.
6) Wilhelm s. 16.10.1706 Mustasaari. k. 27.10.1706 Mustasaari.
7) Beata s. 26.10.1708 Mustasaari. k. 1710 viimeistään.
8) Beata Jonaksentytär s. 25.08.1710 Mustasaari.

Henkilöhakemisto


- Taulu 74 -

20. sukupolvi

Ross, Catharina Jacobsdotter (taulusta 48. Äiti: Bockmöller, Margaretha Cortintytär) s. 02.05.1674 kastettu, Vaasa.

Gift först med Borgmästaren uti Wasa Rivell, troligen son till Kyrkoherden i Malax Martin Rivelius

1. puoliso Rivell, Lars, Rivelius k. 1693 Vaasa ?. Borgmästare Wasa, Vaasan pormestari 1691.
Ylioppilas Turussa 1679.

Isä: Rivelius, Lars Kirkkoherra Maalahti.
Äiti: Kempe, Valborg, Rivelius

Lapset:
1) Maria Lisätietoja: Otettiin lokakuussa 1712 Kruunupyyn hospitaalin hoidokiksi.

2. puoliso Haustramnius, Martin k. 1714 isoavihaa paossa ollessaan Ruotsissa. Kyrkoherde, Conrector, Lapuan kirkkoherra 1710. Vihitty: 29.12.1696 Vaasa.
Ylioppilas Turussa 1690. Martin Haustramnius var Conrector i Wasa swdan 1896, hvarefter han erhöll Survivance fullmakt å Lappo Pastorat 1704, och tillträdde det 1710 efter faderns 03.11.1709 timane död. Var opponens vid Prästmötet i Österbotten 1706 .

Isä: Haustramnius, Jacob, Albilacovius s. n. 1642 Kauhajoki. Kyrkoherde i Lappo, Lapuan kirkkoherra 1797.
Äiti: Alstadius, Catharina Martinintytär, Haustramnius

Lapset:
1) Christina Elisabeth Martini
2) Jakob Martininpoika s. 24.01.1698 Vaasa.
3) Johan Martininpoika s. 20.02.1699 Vaasa.
4) Christina Elisabet Martinintytär s. 07.06.1708 kastettu, Lapua.
5) Margaretha Magdalena s. 29.12.1711 Lapua. k. 04.02.1712 Lapua.

Henkilöhakemisto


- Taulu 75 -

20. sukupolvi

Ross, Herman Jacobsson (taulusta 48. Äiti: Bockmöller, Margaretha Cortintytär) s. 03.05.1679 kastettu; Vaasa. k. 07.09.1728 Vaasa. Borgmästare i Wasa, Vaasan pormestari 1707. Valtiopäivämies.

1. puoliso Gurnovius, Margaretha Vihitty: 27.05.1708 Vaasa.
Isä: Gurnovius, Henrik Pohjanmaan läänin lääninkamreeri.
Äiti: Maria Henrikintytär, Gurnovius

Lapset:
1) Maria Christina (katso taulu 124) s. luultavasti Ruotsissa isonvihan aikaan. Lisätietoja: Oli vielä elossa 1769. Perhesuhteet: Barnlöse, lapseton.
2) Jacob Wilhelm Hermansson (katso taulu 125) s. Ruotsissa isonvihan aikana. k. 18.04.1784 Ilmajoki. Inspector vid Salpetersjuderiet; salpierituotannon tarkastaja. Perhesuhteet: Barnlös; lapseton. Ammatinlisäyksiä: Salpietarikeittämöiden johtaja.
3) Beata Hermannintytär s. 28.06.1710 Vaasa.
4) Margaretha Hermannintytär s. 06.11.1711 Vaasa.
5) Herman Jonas Hermaninpoika s. 1722 kesäkuu. Lopetti opiskelunsa Vaasan triviaalikoilussa 1835. Lisätietoja: Myöhemmät vaiheet tuntemattomat.
6) Reinhold Hermansson s. 15.11.1724 Vaasa. Rustmästare vid Nerpes Compagnie. Ammatinlisäyksiä: Pohjanmaan jalkaväkirykmentin Närpiön komppanian varusmestari.
7) Johan s. 15.05.1726 Vaasa. k. 22.06.1726 Vaasa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 76 -

20. sukupolvi

Ross, Maria Jabosdotter, Haustramnius (taulusta 48. Äiti: Bockmöller, Margaretha Cortintytär) s. 29.03.1684 kastettu; Vaasa. k. 1763 Oulu haudattu 10.07.1763 Oulu.

1. puoliso Haustramnius, Jacob, Melander s. 1664. k. 12.05.1726 Vaasa. Pohjanmaan läänin lääninviskaali.
Ylioppilas Turussa 1698, Upsalassa 1701.

Isä: Haustramnius, Jacob, Albilacovius s. n. 1642 Kauhajoki. Kyrkoherde i Lappo, Lapuan kirkkoherra 1797.
Äiti: Alstadius, Catharina Martinintytär, Haustramnius

Lapset:
1) Lorenz Jakobinpoika s. 20.10.1709 Vaasa.
2) Jakob Jakobinpoika s. 15.11.1710 Vaasa.
3) Johan Jacobsson (katso taulu 126) s. 1712 Vaasa ?. k. 26.01.1769 Oulu. Regements-commissarie. Pohjanmaan jalkaväkirykmentin komissaari. Raatimies.

Henkilöhakemisto


- Taulu 77 -

20. sukupolvi

Ross, Brita Jakobintytär, Wikar / Wijkare (taulusta 48. Äiti: Bockmöller, Margaretha Cortintytär) s. 24.01.1688 kastettu, Vaasa. k. 1722 haudattu 05.05.1722 Vaasa.

1. puoliso Wikar / Wijkare, Jakob s. n. 1675 Kruununkylä. k. 28.04.1753 Maalahti. Kirkkoherra Maalahti 1725, nimitettiin Pietarsaaren kirkkoherraksi 1753,. Vihitty: 1709. Ammatinlisäyksiä: mutta kuoli ennen virkaan astumista 78 vuotiaana.
Ylioppilas 1698. Filosofian maisteri. Vihittiin papiksi 1710. Jacob Wikar blef Philosophiae Magister 1707; Conrector i Wasa 1708; Rector derstädes 1711; Pastor i Malax 1725. Orerade vid Prestmötet samma år och dog 1753. Men innan hans död i Stockholm blef bekant, utnämdes han till Pastor i Pedersöre.

Isä: Lill-Wikar, Hans Andersinpoika Talollinen Kruununkylä.

Lapset:
1) Catharina Jacobsdotter (katso taulu 127) s. n. 1719. k. 13.09.1791 Maalahti.
2) Jakob Jakobinpoika k. 1737. Ylioppilas.
Ylioppilas Upsalassa 1735.
3) Margareta Jakobintytär (katso taulu 128) s. 27.12.1709 Vaasa. k. 19.08.1747 Åby Ruotsi.
4) Brita Magdalena Jakobintytär (katso taulu 129) s. 09.12.1712 Vaasa ?.
5) Jonas Jakobinpoika (katso taulu 130) s. 1722 huhtikuu. k. 19.06.1763 Tukholma. Kauppias Tukholmassa 1755.

Henkilöhakemisto


- Taulu 78 -

20. sukupolvi

Grandell / Grandelius, Brita Johansdotter, Mathesius (taulusta 49. Äiti: Bochmöller, Christina Carlsdotter) s. n. 1674. k. 1738 haudattu 19.02.1738 Lokalahti.

1. puoliso Mathesius, Johan Mattsson k. 1702. Kappalainen Ylikannus 1694; Kannus?.
Ylioppilas 1687

Isä: Mathesius, Matias Juhananpoika Kapellan i Pyhäjoki; kappalainen Pyhäjoki.

Lapset:
1) Mathias Juhananpoika (katso taulu 132) s. 30.11.1695 Lohtaja. k. 10.07.1749 Tukholma. Kauppias, laivuri.
2) Erik s. 1698 Ylikannus ?. k. 23.08.1699 Ylikannus.
3) Susanna Johanintytär (katso taulu 133) s. 18.01.1699 Ylikannus. k. 30.11.1760 Lokalahti.
4) Nils Johaninpoika s. 15.05.1700 Ylikannus.

2. puoliso Cajanus, Gustaf Anteronpoika k. 1710 Lohtaja. Kapellan 1669, Pastorn i Lochteå 1686, Lohtajan kirkkoherra 1687.
Ylioppilas Upsalassa 17.10.1655, Turussa 1659

Isä: Gyllenhjerta, Anders Erikinpoika, Hjärta / Cajanus s. Uusimaa; Kirkkonummi. Kajaanin vapaaherrakunnan vouti.
Äiti: Laatikatar / Laatikainen / Peitzius, Agneta Matintytär, Cajanus s. Sotkamo (luultavasti) Laatikkalan talo.

Lapset:
1) Carl Custafsson (katso taulu 131) Aliperämies 1735. Lisätietoja: Carl skall hafva rest utomlands. Ammatinlisäyksiä: Eli Lokalahdella 1749.

3. puoliso Dahlman, Johan k. 1731 haudattu 05.12.1731 Lokalahti. Vuokraaja Lokalahti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 79 -

20. sukupolvi

Grandell, Catharina Johansdotter (taulusta 49. Äiti: Bochmöller, Christina Carlsdotter)

1. puoliso Scholberg, Carl Paedagogen uti Jacobstad; opettaja Pietarsaaressa. Lisätietoja: Kotoisin Porista, oli vielä elossa 1713. Ammatinlisäyksiä: Pietersaaren pitäjän kirkkoherran apulainen 1711.
Ylioppilas Turussa 1701.


2. puoliso Rörvik, Jakob, Lill k. 1735 Uusikaarlepyy. Uudenkaarlepyyn kaupungin rahastonhoitaja 1709, raatimies.
Isä: Lill, Knut Knutinpoika, Högbacka sukua Porvari Uusikaarlepyy.
Äiti: Margaretha Mattsintytär, Lill

Lapset:
1) Borgare uti Ny-Carleby; Uusikaarlepyyn porvari. Perhesuhteet: Rörvikillä oli 2 poikaa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 80 -

20. sukupolvi

Ross, Magdalena Wilhelmsdotter (taulusta 50. Äiti: Bockmöller, Anna Cortsdotter) k. 1705 Uusikaarlepyy.

1. puoliso Forsman, Johan Johansson k. 1707 Uusikaarlepyy. Kapellan i Ny-Carleby 1681, och Pastor derstädes 1694. Vihitty: 1683 jo avioliitossa. Ammatinlisäyksiä: Kirkkoherra Uusikaarlepyy 1693.
Ylioppilas Turussa 1674.

Isä: Forsman, Johan, Forselius s. 1626 Nordmaling, Ruotsi. Commendant Uleåborg 1675 och sedan i Cajanaborg 1680.
Äiti: Pictorius, Susanna Johansdotter, Carlman

Lapset:
1) Johan Johaninpoika (katso taulu 134) s. n. 1696 (syntymäaika myös 30.01.1699) Uusikaarlepyy. k. 24.05.1780. Kruununkylän kappalainen.
2) Margaretha Johanintytär (katso taulu 135) s. 1690. k. 1715 Piitime Rotsi. Kuolinsyy: Kuoli ollessaan isovihaa paossa Piitimessä Ruotsissa.
3) Carl Johaninpoika (katso taulu 136) s. 13.08.1698 Uusikaarlepyy. Kappalainen Ylikannus 1725.

Henkilöhakemisto


- Taulu 81 -

20. sukupolvi

Bockmöller, Brita Jacobsdotter, Geijer (taulusta 52. Isä: Bockmöller, Jacob Carlsson )

1. puoliso Geijer, Carl Dfaconus Tukholman saksalaisen seurakunnan diakoni. Lisätietoja: Tyska Församling i Stockholm. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.

Henkilöhakemisto


- Taulu 82 -

20. sukupolvi

Bockmöller, Anna Jacobsdotter, Falander (taulusta 52. Isä: Bockmöller, Jacob Carlsson ) k. 1715 Luleå, Ruotsi. Perhesuhteet: Död i Luleå 1715, då hela familjen der utdog. Ammatinlisäyksiä: Kuoli Luulajassa Ruotsissa isoavihaa paossa ollessaan.

1. puoliso Falander, Isaac Isaacsson k. 1715 Luulaja. Borgmästare i Ny-Carleby: Uusikaarlepyyn pormestari. Vihitty: 1702 Nykarleby. Perhesuhteet: (Issac död jemte sin familie i Luleå, Ruotsi 1715.). Ammatinlisäyksiä: Kuoli Luulajassa Ruotsissa isoavihaa paossa ollessaan.
Ylioppilas Turussa 1695.

Isä: Falander, Isaac s. 1635. Pastorn i Gamla Karleby; Kokkolan kirkkoherra 1673, rovasti 1692.
Äiti: Mathesius, Britha Johansdotter, Falander s. 1640.

Henkilöhakemisto


- Taulu 83 -

20. sukupolvi

Hall, Petter (taulusta 54. Isä: Hall, Erik Pährsson) s. ca. 1699 Gävle. k. 27.10.1742.

1. puoliso Jette / Gette, Elisabet, Hall s. 1689 Sverige. k. 1769 Hanebo; Hälsingland. Vihitty: 1723 senast.
Isä: Jette, Petrus Komminister i Arbrå, Undersvik och i Hudiksvall; apulaispappi.
Äiti: Jette, Catharina, Helsing s. ca. 1660 Sverige; Ruotsi. Bondpiga; maalaispiika.

Lapset:
1) Catharina Pettersdotter (katso taulu 137) s. 19.11.1726 Undersvik, Hälsingland, Sverige . k. 1780 ? Försvann 1780, Sverige (katosi) .

Henkilöhakemisto


- Taulu 84 -

21. sukupolvi

Choraeus, Michael Mathiaksenpoika (taulusta 55. Äiti: Fant, Clara Erikintytär) s. 06.11.1739 Ylistaro. k. 03.06.1790 Kristiinankaupunki. Kappalainen Kristiinankaupunki 1781.

Ylioppilas Turussa 1758, vihittiin papiksi 1761.

1. puoliso Hammar, Anna Margaretha Thomaksentytär, Choraeus s. 23.06.1744 Vähäkyrö. k. 25.10.1792 Kristiinankaupunki. Vihitty: 15.04.1766 Kruununkylä.
Isä: Hammar, Thomas s. 17.12.1709 Merikarvia. Kappalainen Vähäkyrö.
Äiti: Gezelius, Catharina Larsintytär, Hammar s. n. 1711 Vöyri.

Lapset:
1) Johan Michaelinpoika Kauppakirjanpitäjä Raahessa.
2) Carl Wilhelm Michaelinpoika Merimies.
3) Clara Maria Michaelintytär s. 1771. k. 29.01.1804 Kristiinankaupunki. Perhesuhteet: Naimaton.
4) Anna Catharina Michaelintytär (katso taulu 138) s. 26.09.1771 Vöyri. k. 28.06.1798 Kristiinankaupunki.
5) Gustaf Mathias Michaelinpoika s. 04.06.1773 Vöyri.
6) Michael Michaelinpoika (katso taulu 139) s. 15.03.1774 Vöyri. k. 03.06.1806 Carlberg, Ruotsi. Ylim. hovisaarnaaja, runoilija.
7) Petter Gustaf Michaelinpoika (katso taulu 140) s. 03.04.1776 Vaasa. k. 07.06.1820 Kristiinankaupunki. Kauppias, raatimies, Kristiinankaupunki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 85 -

21. sukupolvi

Cederberg, Anna Johanintytär, Arner (taulusta 56. Äiti: Fant, Brita Erikintytär) s. Pietarsaaren maaseurakunta.

1. puoliso Arner, Johan Fredrik s. 06.03.1732 (kastettu) Vähäkyrö. Oravaisten Kimon ruukin hoitaja. Vihitty: 19.07.1755 Pietarsaaren maaseurakunta.
Isä: Arner, Erik Pohjanmaan jalkaväkikomppanian vääpeli.
Äiti: Oxe, Catharina, Arner

Henkilöhakemisto


- Taulu 86 -

21. sukupolvi

Widlund, Elisabeth Jacobsdotter (taulusta 57. Äiti: Bratt, Anna Birgersdotter) s. n. 1720. k. 29.01.1811 Tukholma.

1. puoliso Erik Petraeus s. Vestmanlanissa, Ruotsissa. k. 31.08.1752 Tukholma. Hofsrättsrådet i Kongl. Svea Hofrätt. Svean hovioikeuden hovioikeudenneuvos 1744.

2. puoliso Jerlström, Elias Samuel Arend s. 31.01.1689 Lindesberg maaseurakunta. k. 27.02.1763 haudattu Liedesberg. Commender. Ruotsin sotalaivaston vara-amiraali 1757. Lisätietoja: Sai aatelisarvon 1717. Perhesuhteet: Barnlös, lapseton.
Elias blef år 1705 efter fulländande studier Volontair vid Amiralitetet; bivistande landstigningen på Rettusaari; gjorde derpå en utländsk resa och begaf sig i Engelsk tjenst; men blef 1710 till Sverige hemkahad, och vid sin återkomst till Carlskrona befordat till Constapel; vidare till Under-lieutenant 1711; till Öfver-lieutenant 1712; adlad efter att hafva bivistat sjöslaget emot de Danske; utnämd till Skepps-capitaine 03.07.1717; till Amiralitets-capitaine 28.07.1735; till Commendeur 10.09.1746, och Riddare af Kongl. Svenska Svärdsorden 26.09.1748; Schoutbynacht 29.03.1754.

Isä: Jerlström, Arend Eliaeson Brukspatron vid Jerla Hammar i Nora.
Äiti: Ehrenpreuss, Elisabeth, Jerlström

Henkilöhakemisto


- Taulu 87 -

21. sukupolvi

Widlund, Anna Jacobsdotter, Zimmerman (taulusta 57. Äiti: Bratt, Anna Birgersdotter) s. 09.08.1714. k. 08.12.1768 Kemi.

1. puoliso Zimmerman, Henric Christierninpoika s. 02.08.1713 Pyhäjärvi. k. 07.07.1771 Kemi. Pastorn uti Kemi, Kemin kirkkoherra 1757. Vihitty: 18.12.1739 Vaasa.
Henric blef Student 1731; Philosophiae Magister 04.07.1738; Collega superior i Uleåborgs skola 1739; Contector derstädes 1743; Pastor i Kemi 1757; Prost 1763. Ylioppilas Turussa 1731, filosofian maisteri 1738.

Isä: Zimmerman, Christian Ericsson s. 1681 Pyhäjoki. Kapellan i Pyhäjoki Haapajärvi; Pyhäjoen Haapajärven, (Haapaveden) kappalainen.
Äiti: Gumse, Maria Johanintytär, Åhs

Lapset:
1) Hanric Henricsson Munsterskrivare.
2) Jacob Birger Henricsson s. 07.09.1740 Uleåborg, Oulu. k. 1740 Oulu haudattu 23.09.1740 Oulu.
3) Anna Greta Henricsdotter (katso taulu 141) s. 09.05.1742 Vaasa. k. 27.01.1820 Oulu. Perhesuhteet: Ensimmäinen puoliso Petter Hollender oli 47 vuotta vanhempi. Seur. 5 v. nuorempi. Ammatinlisäyksiä: Avioliitosta Hollenderin kanssa ei liene ollut tai jäänyt eloon lapsia.
4) Maria Elisabeth Henricsdotter (katso taulu 142) s. 07.12.1744 (12.07.1744) Oulu.
5) Erik s. 06.09.1746 Oulu. k. 1746 Oulu haudattu 15.09.1746 Oulu.
6) Catharina s. 11.05.1749 Oulu. k. Oulu ?. Perhesuhteet: Kuoli ilmeisesti lapsena.
7) Christian Henrik s. 08.02.1752 Oulu. k. 08.08.1753 Oulu.
8) Eva Brigitta s. 03.10.1753 Oulu. k. Oulu ?. Perhesuhteet: Kuollut pienenä.
9) Henrik Henrikinpoika (katso taulu 143) s. 18.06.1757 Oulu. k. 13.08.1806 Oulu. Katselmuskirjuri.

Henkilöhakemisto


- Taulu 88 -

21. sukupolvi

Widlund, Maria Jacobsdotter, Carp (taulusta 57. Äiti: Bratt, Anna Birgersdotter) s. 15.05.1720 Dalarne, Thorsångeri, Ruotsi. k. 30.12.1798 Vaasa.

1. puoliso Carp, Simon, Karp s. 07.09.1723 Karpparö by i Mustasaari socken. k. 1792. Prestvigd 1742; Collega superior i Wasa 1754. Vaasan trivialikoulun opettaja. Vihitty: 15.12.1752 Vaasa. Perhesuhteet: Bondeson från Karpparö by i Mustasaari socken.
Ylioppilas Turussa 1744, vihittiin papiksi 1752.

Isä: Karp, Johan Simonpoika Talollinen Mustasaari.
Äiti: Maria Erikintytär, Karp

Lapset:
1) Jacob Arend Simonsson (katso taulu 144) s. 23.10.1753 Vaasa. k. 15.07.1820 Siikajoki. Kyrkoherde i Siikajoki 1801, Siikajoen kiirkkoherra. Perhesuhteet: Kaksonen Johan Henrikin kanssa ?.
2) Johan Henrik Simoninpoika s. 23.10.1753 Vaasa.
3) Anna Lena Simonintytär s. 29.02.1756 Vaasa.
4) Birger Simoninpoika s. 07.06.1757 Vaasa.
5) Claudius Simoninpoika s. 24.12.1758 Vaasa.
6) Carl Simonsson (katso taulu 145) s. 08.06.1760 Vaasa. k. 20.09.1811 Turku. Hofrättsråd i Kejserl. Wasa Hofrätt. Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvos 1805. Ammatinlisäyksiä: Hallituskonseljin oikeusosaston jäsen 1809.
7) Maria Christina s. 1763 Vaasa. k. 28.04.1763 Vaasa.
8) Adolf s. 1764 Vaasa. k. 23.07.1764 Vaasa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 89 -

21. sukupolvi

Widlund, Brita Helena Jacobsdotter, Tegengren (taulusta 57. Äiti: Bratt, Anna Birgersdotter) s. 25.05.1728 Vaasa. k. 07.09.1813 Vaasa.

1. puoliso Tegengren, Reinhold Jonaksenpoika s. 01.09.1738 Vaasa. k. 04.07.1791 Vaasa. Stadsfiskalen, Vaasan kaupunginviskaali.
Isä: Tegengren, Jonas Vaasalainen räätälimestari.
Äiti: Tegman, Anna, Tegengren

Lapset:
1) Jakob Reinhold Reinholdinpoika (katso taulu 146) s. 01.05.1761 Vaasa. k. 05.02.1831 Vaasa. Kauppias Vaasassa 1793, Vaasan kaupunginviskaali.
2) Carl Johan s. 02.10.1763 Vaasa. k. 16.11.1763 Vaasa.
3) Anna Helena Reinholdintytär s. 19.10.1764 Vaasa. k. 06.12.1799 Vaasa. Perhesuhteet: Naimaton.
4) Erik Fromhold Reinholdinpoika s. 02.08.1767 Vaasa. k. 30.09.1800 Vaasa. Kauppias Vaasassa. Perhesuhteet: Naimaton.
5) Ulrika Beata Reinholdintytär (katso taulu 147) s. 27.06.1772 Vaasa. k. 27.10.1813 Vaasa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 90 -

21. sukupolvi

Widlund, Birger Jacobsson (taulusta 57. Äiti: Bratt, Anna Birgersdotter) s. 24.05.1731 Vaasa. k. 12.07.1784 Vaasa. Philos. Magister; ordinerad 1755; Sockne-adjunkt uti Mustasaari 1767. Ammatinlisäyksiä: Vaasan ja Mustasaaren pitäjänapulainen 1767.

Ylioppilas Turussa 1747, Upsalassa 1747. Filosofian maisteri 1754, vihittiin papiksi 1755.

1. puoliso Röngren, Anna Abrahamintytär, Widlund s. 02.11.1746 Vaasa. k. 31.03.1797 Vaasa. Vihitty: 01.11.1765 Ylistaro.
Isä: Röngren, Abraham Vaasalainen väkipyöräntekijä.
Äiti: Häggqvist, Maria Johanintytär, Röngren

Lapset:
1) Anna Hedvig Birgesdotter (katso taulu 148)
2) Elisabeth Margaretha Birgesrsdotter
3) Anna Hedvig Birgerintytär (katso taulu 149) s. 17.10.1768 Vaasa ?.
4) Elisabet Margaretha Birgerintytär (katso taulu 150) s. 20.06.1772 Vaasa. k. 13.10.1801 Vaasa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 91 -

21. sukupolvi

Bratt, Anna Elisabet Andersintytär, Strömberg (taulusta 58. Isä: Bratt, Anders Birgerinpoika) s. 1720. k. 30.03.1778 Vaasa.

1. puoliso Strömberg, Abraham Vihitty: 23.04.1747 Vaasa.

2. puoliso Blomberg, Georg, Pukkila / Pukki s. 1718 syksyllä, Vähäkyrö. k. 29.02.1765. Vaasan triviaalikoulun collega inferior 1763.
Ylioppilas Turussa 1739.

Isä: Pukki, Heikki Talollinen Vähäkyrö.

3. puoliso Granlund, Stefan s. 1724. k. 25.06.1808 Vaasa. Porvari Vaasassa, kirvesmies. Vihitty: 04.02.1770 Vaasa. Kuolinsyy: Kuoli venäläisten ampumana Vaasassa Suomen sodan aikana.

Henkilöhakemisto


- Taulu 92 -

21. sukupolvi

Laurin, Margaretha Elisabeth Mårtensdotter, Nibling (taulusta 60. Äiti: Westzynthius, Anna Johansdotter) s. 29.09.1736 Ylivieska. k. 05.04.1767 Kälviä.

1. puoliso Nibling, Elias s. 27.12.1729 Fredrikshamn, Hamina. k. 22.05.1788 Alavus. Kappalainen Alavus 1768. Vihitty: 20.05.1760 Kälviä.
Elias blef Philos. Magister 1757; prestvigd 1760; Kapellan i Alavo1765. Ylioppilas Turussa 1746, Upsalassa 1748, filosofian maisteri 157, vihitty papiksi 1760.

Isä: Nibling, Elias Capitain, Pohjanmaan jalkaväkirykmentin kapteeni.
Äiti: Blackenhagen, Catharina Elisabeth, Nibling

Lapset:
1) Anna Elisabeth Eliaedotter (katso taulu 151) s. 08.03.1761 Kälviä. k. 19.10.1839 Virrat.
2) Margaretha Magdalena Eliaedotter (katso taulu 152) s. 30.12.1762.
3) Hedwig Maria Eliaedotter (katso taulu 153) s. 21.03.1765 Kälviä. k. 23.04.1792 Alavus.
4) Catharina Ulrica Eliaedotter (katso taulu 154) s. 24.08.1766. Perhesuhteet: Avioliitto lienee ollut lapseton.

Henkilöhakemisto


- Taulu 93 -

21. sukupolvi

Laurin, Johan Mårtenson (taulusta 60. Äiti: Westzynthius, Anna Johansdotter) s. 10.12.1738 Ylivieska. k. 02.06.1775 Alavieska. Sockneadjuncct i Alavieska; Kalajoen pitäjänapulainen 1771. Kuolinsyy: Drunknade i ån Alavieska; hukkui Kalajokeen Alavieskassa.

1. puoliso Fortelius, Maria Abrahami, Laurin s. 18.10.1744 Alavieska. k. 31.12.1837 Alavieska. Vihitty: 19.00.1766 Sievi.
Isä: Fortelius, Abraham Erikinpoika s. 24.12.1716. Sockne-adjunkt i Kalajoki, Alavieska; Kapellan i Sievi 1752. Sievin kappalainen.
Äiti: Calamnius, Brita Christina Petri, Fortelius s. 1718 (syntymäaika myös 1720).

Lapset:
1) Mårten Abraham s. 18.09.1768 Sievi. k. 19.00.1768 Sievi.
2) Anna Christina Johanintytär s. 07.05.1770 Sievi. k. 25.01.1795 Alavieska.
3) Maria Elisabeth Johansdotter (katso taulu 155) s. 04.04.1772 Alavieska. k. 20.11.1827 Alavieska.
4) Johan Johansson s. 03.04.1774 Alavieska. k. 24.06.1774 Alavieska.
5) Gustaf Johansson (katso taulu 156) s. 30.03.1775 Alavieska. k. 13.03.1839 Oulu. Oulun pitäjän silta- ja jahtivouti, sitten lääninkanslian vahtimestari Oulussa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 94 -

21. sukupolvi

Laurin, Anna Mårtensdotter, Alin / Aulin (taulusta 60. Äiti: Westzynthius, Anna Johansdotter) s. 12.04.1741 Pyhäjärvi. k. 09.08.1792 Merijärvi. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.

1. puoliso Alin / Aulin, Jeremias, Alatalo s. 01.05.1748 Pyhäjoki. k. 24.03.1821 Merijärvi. Klockare uti Merijärvi, lukkari Merijärvi. Perhesuhteet: Bundeson från Alatalo hemman i Pyhäjoki socken och Limingoja by. Ammatinlisäyksiä: Barnlöse.
Isä: Alatalo, Jeremias Mikonpoika Talollinen Pyhäjoki.
Äiti: Maria Heikintytär, Alatalo

Henkilöhakemisto


- Taulu 95 -

21. sukupolvi

Laurin, Simon Mårtensson (taulusta 60. Äiti: Westzynthius, Anna Johansdotter) s. 13.03.1743 Pyhäjärvi. k. 11.06.1813 Laihia. Kyrkoherde i Malax 1797; Laihian kirkkoherra 1808.

Blef Student 1760; prestvigd 1769; Sockneadjuct i Alavieska; utnämd till Kapellan å sistnämde ställe 1782; Kyrkoherde i Malax 1797 och Laihela 1808.

1. puoliso Simelius, Margaretha, Laurin s. 03.05.1762 Kalajoki. k. 23.02.1842 Oravainen (kirjoilla Kokkolassa). Vihitty: 22.04.1781 Ylivieska.
Isä: Simelius, Jacob Johansson s. 28.11.1724 Raahe. Kapellan i Ylivieska, kappalainen Ylivieska.
Äiti: Peschell, Margaretha Elisabeth, Simelius s. 21.06.1721 Ruotsi.

Lapset:
1) Margaretha Magdalena Simonsdotter s. 25.11.1783 Alavieska. k. 17.10.1785 Alavieska.
2) Anna Elisabeth Simonsdotter s. 06.12.1784 Alavieska. k. 27.03.1785 Alavieska.
3) Margaretha Gustava Simosdotter (katso taulu 157) s. 30.01.1786 Alavieska. k. 06.03.1865 Luumäki.
4) Simon Johan s. 19.06.1787 Alavieska. k. 15.10.1794 Alavieska.
5) Johanna Fredrika Simonsdotter (katso taulu 158) s. 03.01.1789 Alavieska. k. 12.03.1860 Korsnäs.
6) Jakob Gustaf Simoninpoika s. 06.07.1791 Alavieska. k. 05.05.1858 Uusikaarlepyy. Suomen jalkaväkirykmentin Vaasan pataljoonan aliupseeri 1820. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Turussa 1812.
7) Christina Elisabeth Simonsdotter (katso taulu 159) s. 14.03.1793 Alavieska.
8) Henrietie Maria Simonsdotter s. 16.07.1795 Alavieska. k. 13.01.1796 Alavieska.
9) Helena Adolphina Simonsdotter (katso taulu 160) s. 16.04.1797 Alavieska. k. 23.06.1825 Laihia.
10) Anna Charlotta s. 26.04.1799 Maalahti. k. 29.01.1800 Maalahti.
11) Beata Wilhelmina Simonsdotter (katso taulu 161) s. 05.04.1801 Maalahti. k. 22.01.1849 Koivulahti.
12) Susanna Augusta s. 06.05.1803 Maalahti. k. 16.02.1804 Maalahti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 96 -

21. sukupolvi

Laurin, Mårten Mårtensson (taulusta 60. Äiti: Westzynthius, Anna Johansdotter) s. 09.04.1745 Pyhäjärvi. k. 18.06.1807 Suomala Hemman i Merijärvi. Ylioppilas Trussa 1764, maanviljelijä Merijärvellä.

1. puoliso Gröning, Lisa Simonsdotter, Laurin s. 18.01.1760 i trakten af Brahestad; Raahen seudulla. k. 01.06.1845 Oulainen. Vihitty: 24.01.1783 Kälviä.
Isä: Gröning, Simo, Heikkilä Raahelainen sotamies.

Lapset:
1) Anna Elisabeth Mårtensdotter (katso taulu 162) s. 17.11.1780 Pattijoki. k. 05.05.1865 Oulainen.
2) Mårten Mårtensson (katso taulu 163) s. 01.05.1783 Kälviä. Anställd vid militairen i Sverige; Ruotsin armeijan lipunkantaja, tilanomistaja.
3) Johan Mårtensson s. 11.07.1785 Kälviä. k. 20.03.1857 Oulainen. Perhesuhteet: Naimaton.
4) Maria Brita Mårtensdotter (katso taulu 164) s. 1789. k. 25.03.1865 Oulainen.
5) Simon Mårtensson s. 16.01.1791 Merijärvi. k. 18.09.1793 Merijärvi.
6) Lovisa Magdalena Mårtensdotter (katso taulu 165) s. 20.12.1792 Merijärvi. k. 24.03.1876 Hakarpin pitäjässä, Ruotsissa. Lisätietoja: Reste till Sverige.
7) Abraham Mårtensson s. 10.12.1794 Merijärvi. k. 04.09.1808 Merijärvi, Suomala.
8) Isaac Mårtensson s. 08.03.1797 Merijärvi. k. 28.09.1799 Merijärvi ?.
9) Jacob Mårtensson s. 18.02.1799 Merijärvi. k. 05.04.1826. Perhesuhteet: Död ogift. Kuoli naimattomana.
10) Gustaf Mårtensson s. 16.03.1803 Merijärvi. k. 28.01.1809 Merijärvi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 97 -

21. sukupolvi

Laurin, Jacob Mårtensson (taulusta 60. Äiti: Westzynthius, Anna Johansdotter) s. 21.12.1746 Pyhäjärvi. k. 09.05.1807 Kärsämäki. Kapellan i Kärsämäki 1786; kappalainen Kärsämäki.

Ylioppilas Turussa 1746, vihittiin papiksi 1778.

1. puoliso Paulin, Petronella Helena, Laurin s. 1747.
Isä: Paulin, Petter Kyrkoherde uti Ithis, Iitin sijaiskirkkoherra.
Äiti: Gillberg, Helena, Paulin

Lapset:
1) Petronella Jacobsdotter (katso taulu 166) s. 08.09.1781 Kälviä. k. 17.02.1848 Kärsämäki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 98 -

21. sukupolvi

Laurin, Maria Magdalena Mårtensdotter, Jylkkä (taulusta 60. Äiti: Westzynthius, Anna Johansdotter) s. 16.04.1749 Kälviä.

1. puoliso Jylkkä , Simon Mattsson, Silven / Silvén s. 11.08.1747. k. 29.04.1798 Kalajoki. Bonde och Kyrkobyggmästare. Lisätietoja: Från Metsä by i Kalajoki socken. Vuoteen 1782 Jylkkä, sitten Silvén. Kuolinsyy: Hukkui Kalajokeen. Ammatinlisäyksiä: Talollinen Jylkän tilalla Kalajoella, kirkonrakentaja.
Isä: Jylkkä , Matti Tapaninpoika Talollinen Kalajoki.
Äiti: Anna Sipintytär, Jylkkä

Lapset:
1) Maria Magdalena s. 17.12.1785 Kalajoki. Perhesuhteet: Kuollut lapsena.
2) Simon Simonsson s. 17.05.1787 Kalajoki. Perhesuhteet: Döde i barndomen; kuollut lapsena.
3) Elisabet Kristiina s. 31.05.1790 Kalajoki. k. 01.08.1791 Kalajoki.
4) Eeva Katariina Simontytär s. 28.08.1792 Kalajoki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 99 -

21. sukupolvi

Laurin, Matthias Mårtensson (taulusta 60. Äiti: Westzynthius, Anna Johansdotter) s. 01.04.1750 Kälviä. k. 04.03.1786 Raahe. Prestvigd 22.05.1784; Privat Adjunct i Brahestad; Raahen kappalaisen apulainen. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.

Ylioppilas Turussa 1774, vihittiin papiksi 1784.

1. puoliso Hedman, Anna Christina, Laurin s. 26.12.1759 Raahe. k. 19.02.1838 Raahe.
Isä: Hedman, Johan Mattsson Handlande i Brahestad; kauppias ja raatimies Raahessa.
Äiti: Kopf, Anna, Hedman

Henkilöhakemisto


- Taulu 100 -

21. sukupolvi

Laurin, Abraham Mårtensson (taulusta 60. Äiti: Westzynthius, Anna Johansdotter) s. 21.08.1753 Kälviä. k. 21.05.1807 Rantsila. Kapellan i Franzila 1792; Rantsilan kappalainen. Perhesuhteet: Han hade 14 barn.

Ylioppilas Turussa 1774, vihittiin papiksi 1780. Prestvigd 1780; Predikant i Merijärvi 1780.

1. puoliso Carlén / Wahlman, Brita, Laurin s. 15.01.1762 Raahe. k. 08.12.1826 Rantsila. Vihitty: 04.12.1781 Raahe.
Isä: Wahlman, Thomas Kauppias Raahessa.
Äiti: Bergström, Margaretha Henricsdotter, Wahlman s. 10.02.1730.

Lapset:
1) Anna Margaretha Abrahamsdotter (katso taulu 167) s. 01.10.1782 Raahe ?. k. 01.08.1857 Oulu.
2) Brita Carolina Abrahamsdotter (katso taulu 168) s. 19.09.1784 Merijärvi. k. 21.11.1846 Ii.
3) Eva Maria Abrahamsdotter (katso taulu 169) s. 05.08.1786 Merijärvi. k. 19.02.1863.
4) Isaac Abrahamsson s. 22.11.1790 Merijärvi. k. 06.03.1792 Merijärvi.
5) Abraham Abrahamsson s. 11.10.1792 Merijärvi. k. 13.04.1795 Merijärvi.
6) Petter Gabriel Abrahamsson (katso taulu 170) s. 16.01.1794 Rantsila. k. 30.01.1834 Oulu. Vaktnekt vid länehäktet i Uleåborg; vanginvartija Oulun lääninvankilassa. Lisätietoja: Han flyttade 1819 från Franzila till Palkila.
7) Mårten Israel Abrahamsson (katso taulu 171) s. 14.12.1795 Rantsila. k. 24.02.1866 Pyhäjärvi (kirjoilla Haapavesi). Kapellan i Pyhäjoki Haapavesi 1837, Haapaveden kappalainen. Lisätietoja: Kirjoilla Haavesi.
8) Jacob Herman Abrahamsson s. 11.03.1797 Rantsila. k. 03.11.1798 Rantsila.
9) Johan Anton s. 26.06.1798 Rantsila. k. 14.07.1798 Rantsila.
10) Catharina Gustava s. 10.09.1799 Rantsila. k. 27.03.1800 Rantsila.
11) Rebecka Sophia Abrahamsdotter s. 27.03.1801 Rantsila. k. 20.01.1829 Oulu. Perhesuhteet: Naimaton.
12) Fredrica Lovisa Abrahamsdotter s. 14.09.1803 Rantsila. k. 07.03.1831 Haukipudas haudattu Oulu. Perhesuhteet: Naimaton.
13) Stina Albertina s. 11.01.1805 Rantsila. k. 09.06.1807 Rantsila.

Henkilöhakemisto


- Taulu 101 -

21. sukupolvi

Laurin, Catharina Christina Mårtensdotter, Björk (taulusta 60. Äiti: Westzynthius, Anna Johansdotter) s. 03.10.1756 Kälviä. k. 06.04.1786 Kälviä.

1. puoliso Björk, Lars s. 07.09.1755 Kelviå, Kälviä. Korpraali. Vihitty: 23.11.1779 Kälviä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 102 -

21. sukupolvi

Westzynthius, Johan Johaninpoika, Mikkola (taulusta 61. Isä: Westzynthius, Johan Johansson) s. 27.02.1755 Lohtaja. k. 1817 kuoli ennen. Itsellinen Alavieska.

1. puoliso Mikkola, Maria Tuomaantytär, Westzynthius s. 08.09.1757 Alavieska. k. 25.10.1793 Alavieska. Vihitty: 23.12.1777 Alavieska.
Isä: Mikkola, Tuomas Pekanpoika Talollinen Alavieska.
Äiti: Maria Pekantytär, Mikkola

Lapset:
1) Johan Johaninpoika (katso taulu 172) s. 25.10.1778 Alavieska. k. 27.04.1845 Kokkola. Tervantarkastaja Kokkolassa.
2) Thomas s. 12.03.1781 Alavieska. k. 22.02.1782 Alavieska. Perhesuhteet: Kaksonen Margarethan kanssa.
3) Margaretha s. 12.03.1781 Alavieska. k. 21.09.1781 Alavieska.
4) Maria Johanintytär (katso taulu 173) s. 03.07.1782 Alavieska. k. 27.03.1833 Alavieska.
5) Elisabet s. 22.11.1783 Alavieska. Kuolinsyy: Kuollut pienenä.
6) Margaretha s. 14.02.1786 Alavieska. k. 18.12.1787 Alavieska.
7) Simon s. 16.04.1793 Alavieska. k. 14.06.1793 Alavieska. Perhesuhteet: Kaksonen Nilsin kanssa.
8) Nils s. 16.04.1793 Alavieska. k. 07.03.1809 Alavieska. Perhesuhteet: Naimaton.

2. puoliso Öberg, Anna Maria, Westzynthius s. 1745. k. 06.11.1808 Alavieska.

Henkilöhakemisto


- Taulu 103 -

21. sukupolvi

Westzynthius, Magdaleena Johanintytär, Färm (taulusta 61. Isä: Westzynthius, Johan Johansson) s. 22.04.1765 Lohtaja.

1. puoliso Färm, Tuomas Sotilas. Vihitty: 08.05.1789 Kalajoki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 104 -

21. sukupolvi

Westzynthius, Johan Magnison (taulusta 63. Isä: Westzynthius, Magnus Johansson) s. 11.09.1734 Alavieska. k. 21.11.1804 Pyhäjoki. Vaasan koulun konrehtori, Pyhäjoen kirkkoherra 1774, rovasti . Ammatinlisäyksiä: Turun yliopiston dekaani, teologian tohtori Upsalassa 1793.

Philos. Magister 1757; Eloquentiae Docens 1759; Conrector i Wasa 1759. Prost öfver Pyhäjoki och Kalajoki församlingar 26.07.1782. Vice Praesens vid Prestmötet i Gamla Carleby 1784. Ståndets deputerade vid Jubelfesten i Upsala 1793 och samma år Nåder utnämd till corresponderande Ledamot i den då tillförordnade Ecclesiastik-Commitén, Theologiae Doctor äfven 1793. Ylioppilas Turussa 1752. Filosofian maisteri 1757. Turun kaunopuheisuuden dosentti 1759, vihittiin papiksi. Johan oli Turun yliopiston dekaanina, mistä virasta hän siirtyi Pyhäjoen suurseurakunnan kirkkoherraksi ja oli hyvin tunnettu oppineisuudestaan. Pyhäjoen kirkkoherrana ollessaan hän suoritti teologian tohtorin arvon. Hänen jälkeläisensä siirtyivät lyhyttavarakauppiaiksi Tukholmaan. Tämän kauppiaan lapsista muodostui diblomaatti- ja konsulien sukuhaara. He toimivat Norjan ja Ruotsin konsuleina Italiassa, Ranskassa ja Espanjassa. Myöhemmin nämä sukuhaarat ovat kuolleet. (katso Sursillin sukukirja, Weiling- Göös) Johanin (Johanneksen) toinen veli Abraham Johaninpoika, s. 14.12.1707 meni Beata Ängeslevän kanssa naimisiin ja otti vaimonsa sukunimen. Heillä ei tiettävästi ollut lapsia. Ajan hengen mukaisesti Abraham muutti nimensä talon mukaan Ängesleväksi. Lähde: Mauno Autio

1. puoliso Mathesius, Anna Petri Nicolai, Westzynthius s. 15.05.1741 Pyhäjoki. k. 20.07.1812 Oulu. Vihitty: 15.01.1750 Pyhäjoki.
Isä: Mathesius, Per Niclas s. 22.03.1711 Pyhäjoen Vuotilassa. Lääninrovasti, valtiopäivämies.
Äiti: Kiemmer / Kjemmer, Brita Petterintytär, Mathesius s. 11.09.1715.

Lapset:
1) Susanna s. 1761 tammikuu, Vaasa. k. 17.07.1761 Vaasa.
2) Nils Johansson (katso taulu 174) s. 28.01.1762 Pyhäjoki. k. 17.02.1794 Nerpes prestgård, Närpiön pappila. Häradshöfding, Vaasan hovioikeuden aktuaari 1793. Lisätietoja: Vuodesta 1784 Westerheim. Perhesuhteet: Hans efterlemnade enka dog i Christinaestad 23.10.1824, 64 år gammal.
3) Brita s. 16.04.1763 Vaasa. k. 31.05.1763 Vaasa. Perhesuhteet: Kaksonen Johan´in kanssa.
4) Johanna Ulrika s. 1764 Vaasa. k. 14.03.1766 Vaasa.
5) Hebla Sophia Johansdotter (katso taulu 175) s. 26.11.1765 Vaasa. k. 28.03.1845 Karkku.
6) Brita Johanna Johansdotter (katso taulu 176) s. 21.08.1767 Vaasa. k. 03.12.1832 Lapua.
7) Beata Maria Johansdotter (katso taulu 177) s. 12.04.1769 Vaasa. k. 12.09.1848 Laitila.
8) Johan Gabriel s. 26.12.1770 Vaasa. k. 09.09.1773 Vaasa.
9) Rebecka Lovisa Johansdotter (katso taulu 178) s. 01.12.1772 Vaasa. k. 11.10.1850 Pyhäjoki.
10) Erik Johan s. 16.02.1774 Vaasa. k. 06.03.1774 Vaasa.
11) Anna Charlotta Johansdotter (katso taulu 179) s. 30.01.1775 Vaasa. k. 27.09.1850 Oulainen.
12) Fredrica Johansdotter s. 18.05.1776 Pyhäjoki. k. 27.10.1776 Pyhäjoki.
13) Eva Ulrica Johansdotter (katso taulu 180) s. 06.10.1777 Pyhäjoki. Lisätietoja: Muutti Tukholmaan 23.06.1813.
14) Christina Margaretha Johansdotter s. 04.11.1779 Pyhäjoki. k. 1844. Perhesuhteet: Naimaton.
15) Johan Fredric Johansson s. 08.04.1781 Pyhäjoki. k. 01.08.1808 Pietarsaari. Vice Häradshöfding; Turun läänin jalkaväkirykmentin vara-auditööri, varatuomari. Perhesuhteet: Naimaton.
16) Carolina Fredrica s. 25.08.1782 Pyhäjoki. k. 19.08.1783 Pyhäjoki.
17) Carl Gabriel Johansson (katso taulu 181) s. 21.08.1784 Pyhäjoki. k. 02.07.1853 Nauvo. Notarie, prest; Senaatin kirkollistoimituskunnan esittelijäsihteeri 1823. Ammatinlisäyksiä: Teologian tohtori 1840.

Henkilöhakemisto


- Taulu 105 -

21. sukupolvi

Westzynthius, Petrus Magnison (taulusta 63. Isä: Westzynthius, Magnus Johansson) s. 22.04.1742 Ylivieska. k. 10.07.1793 Tukholma. Kryddkramhandlare i Stockholm, maustekauppias Tukholmassa.

1. puoliso Mathesius, Sofia Petter-Niclaksentytär, Westzynthius s. 27.03.1758 Pyhäjoki. k. 16.10.1821 Tukholma. Vihitty: 06.10.1778 Tukholma. Perhesuhteet: Naimisissa lankonsa kanssa. Kuolinsyy: Hon död hos sin son i Spanien.
Isä: Mathesius, Per Niclas s. 22.03.1711 Pyhäjoen Vuotilassa. Lääninrovasti, valtiopäivämies.
Äiti: Kiemmer / Kjemmer, Brita Petterintytär, Mathesius s. 11.09.1715.

Lapset:
1) Wilhelm Gabriel Petrison Handlande i Alicante (Espanja).
2) Georg Thomas Petrison Svensk General-Consul i Barcellona.
3) Petter s. 31.05.1779 Tukholma. k. 04.09.1789 Tukholma.
4) Sefanias Petterinpoika (katso taulu 182) s. 05.09.1780 Tukholma. k. 22.08.1847 Livorno, Italia. Commerce-Råd och Handlande i Livorno; kauppias Italiassa, kauppaneuvos. Perhesuhteet: Gift med sin kusin. Puoliso oli hänen serkkunsa.
5) Sofia s. 25.06.1782 Tukholma. k. 31.10.1783 Tukholma.
6) Sofia s. 13.08.1784 Tukholma. k. 12.02.1785 Tukholma.
7) Gustaf Magnus s. 17.01.1786 Tukholma. k. 01.09.1789 Tukholma.
8) Georg Thomas Petterinpoika (katso taulu 183) s. 20.09.1787 Tukholma. k. 07.09.1844 Livorno, Italia. Konsulin yhtiökumppani ja apulainen Alicantessa Espanjassa. Ammatinlisäyksiä: Lienee saanut pääkonsulin arvon.
9) Wilhelm Gabriel Petterinpoika (katso taulu 184) s. 01.08.1789 Tukholma. k. 23.07.1863 Barcelona. Kauppias Barcelona, Espanja. Pääkonsuli 1829.

Henkilöhakemisto


- Taulu 106 -

21. sukupolvi

Westzynthius, Eric Magnison (taulusta 63. Isä: Westzynthius, Magnus Johansson) s. 21.11.1744 Ylivieska. k. 24.11.1787 Mikkelin pitäjä. Slottsprekant; Kapellan i S:t Michel 1784, vice Pastor; Mikkelin kappalainen.

Ylioppilas Upsalassa 1763, vihittiin papiksi 1771.

1. puoliso Fellenius, Albertina Maria, Westzynthius s. 24.04.1757. k. 01.02.1827 Kettuniemi gård, nära 70 år gammal.
Isä: Fellenius, David Mikkelin kappalainen.
Äiti: Sundblad, Helena, Fellenius

Lapset:
1) Magnus David s. 24.03.1786 Mikkelin pitäjä. k. 1787 Mikkelin pitäjä ?.
2) Helena Johanna Erksdotter s. 1787. k. 18.08.1812. Perhesuhteet: Död ogift, 25 år gammal.

Henkilöhakemisto


- Taulu 107 -

21. sukupolvi

Westzynthius, Jacob Magnison (taulusta 63. Isä: Westzynthius, Magnus Johansson) s. 17.03.1746 Ylivieska. k. 29.01.1800 Iisalmi. Commisions-Landmätare; Komissiomaanmittari Savossa 1776.

Ylioppilas Upsalassa 1763, suoritti maanmittaritutkinnon 1770.

1. puoliso Fieandt von, Anna Sophia, Westzynthius s. 05.05.1760 Kuopio. k. 25.04.1790 Iisalmi. Vihitty: 26.02.1782 Maaninka. Lisätietoja: Suomalaista aatelissukua.
Isä: Fieandt von, Johan Henrik s. 07.09.1729. Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentin vänrikki.
Äiti: Bure, Christina Elisabet, Fieandt von s. 25.11.1738 Joutseno.

Lapset:
1) Johan Magnus Jacobsson s. 16.08.1782 (kastettu) Iisalmi. k. 01.04.1790 Iisalmi.
2) Gustaf Fredric Jacobsson s. 30.12.1783 Iisalmi. k. 30.03.1790 Iisalmi.
3) Hedvig Sofia s. 15.03.1785 Iisalmi. Kuolinsyy: Kuollut nuorena.
4) Anna Wilhelmina Jakobintytär (katso taulu 185) s. 18.09.1786 Iisalmi. k. 19.08.1866 Viipuri.
5) Herman Berndt Jacobsson (katso taulu 186) s. 10.04.1788 Iisalmi. k. 01.03.1861 Rautalampi. Varatuomari 1811, Rautalammin tuomiokunnan tuomari 1824. Hovioikeudenneuvos 1855.

Henkilöhakemisto


- Taulu 108 -

21. sukupolvi

Westzynthius, Maria Magnidotter, Frosterus (taulusta 63. Isä: Westzynthius, Magnus Johansson) s. 06.09.1753 Ylivieska. k. 07.05.1792 Pudasjärvi.

1. puoliso Frosterus, Johan Ericsson s. 26.10.1751 Haukipudas. k. 24.01.1838 Kalajoki. Kirkkoherra Kalajoki 1809. Teologian tohtori 1826. Vihitty: 29.11.1774 Pyhäjoki.
Student 1767, prestvigd 15.03.1771, kapellan i Kärsämäki 03.08.1774, pastor i Pudasjärvi 22.03.1786, prost 07.08.1805, pastor i Kalajoki 1809, Ledamot af Kejserl. S:t Wladimirs Ordens 4:de Class 27.08.1819, contractsprost öfver Brahestads Contract 1824. Theol. Doctor 1826, Ledamot af Kejserl. Kongl. S:t Stanislai Ordens 3:dje Class 1837. Julkaisi: "Om Pudasjärvio. Ijå socknars vattendrang (Åbo Tidning 1795); "Om djuren i Pudasjärvi" (Suomalaisen talousseuran toimitus I, 1803); "Muutamia kristillisiä virsiä" (Turussa 1826); "Käsikirja kristillisuuden opissa" (Helsingissä 1829). Hänen sepittämänsä ovat "sururunot", jotka painettiin ynnä J. Chydenius´en isälleen pitämän ruumissaarnan kanssa 1788. Suomensi jälkiosan A. H. Francke´en postillasta (painettu Tukholmassa 1780, 1781) Lähde: Bergholm Sukukirja

Isä: Frosterus, Erik Abrahaminpoika s. 23.02.1713 Oulu?. Haukiputaan kappalainen 16.04.1737, varapastori 14.06.1781.
Äiti: Patkull, Sofia Elisabeth, Frosterus s. 09.05.1715 Wologda, Venäjällä vanhempien ollessa siellä sotavankeudessa.

Lapset:
1) Erik Johan Johaninpoika (katso taulu 187) s. 03.01.1776 Kärsämäki. k. 17.06.1826 Ilmajoki. Kirkkoherra Ilmajoki 1804, rovastin arvo 1815. Lääninovasti Vaasan rov. k. 1819.
2) Sofia Elisabeth Johanintytär (katso taulu 188) s. 13.04.1777 Kärsämäki.
3) Brita Johanintytär (katso taulu 189) s. 01.02.1779 Kärsämäki. k. 20.03.1832 Kalajoki.
4) Abraham Johaninpoika (katso taulu 190) s. 21.01.1781 Kärsämäki. k. 20.05.1824 Pudasjärvi. Vaasan hovioikeuden auskultantti 1803, maanviljelijä Pudasjärvi.
5) Jacob Johansson (katso taulu 191) s. 04.08.1783 Kärsämäki. k. 29.03.1821 Merijärvi haudattu Kalajoki ?. Merijärven saarnaaja.
6) Anna Maria Johanintytär (katso taulu 192) s. 30.01.1786 Kärsämäki. k. 08.04.1835 Kalajoki.
7) Susanna Ulriika Johanintytär (katso taulu 193) s. 18.01.1788 Pudasjärvi. k. 13.06.1864 Kokkola.
8) Lovisa Magdalena Johanintytär s. 18.03.1790 Pudasjärvi. k. 12.06.1812 Kalajoki. Perhesuhteet: Naimaton.
9) Benjamin Johaninpoika (katso taulu 194) s. 28.04.1792 Pudasjärvi. k. 19.07.1856 Mustasaari. Vaasan ja Mustasaaren kirkkoherra 1837.

Henkilöhakemisto


- Taulu 109 -

21. sukupolvi

Westzynthius, Johan Ericsson, Ängeslevä (taulusta 64. Isä: Westzynthius, Eric Johansson) s. 11.12.1747 Ylivieska. k. 25.11.1800 Ylivieska. Ylivieskan Ängeslevän talon vävy.

Meni ilmeisesti huutolaiseksi Hannulan perheeseen Ängeslevään. Meni naimisiin Margareta Erikintr. Kantolan kanssa. Johan oli Ängeslevän isäntänä ja asui taloansa mallikelpoisesti. He saivat kolme lasta, joista Samuel jatkoi Ängeslevän isäntänä, Kaisa meni naimisiin talollinen Nils Simonpoika Kankaan kanssa. Johan kuoli naimattomana kuusikymmentäseitsemän vuotiaana. Lähde: Mauno Autio Wilskman, Släktbok I, sp. 581

1. puoliso Kantola, Margareetta Samuelintytär, Ängeslevä s. 27.01.1755 Ylivieska. k. 12.03.1834 Ylivieska. Vihitty: 06.01.1791 Ylivieska.

Lapset:
1) Samuel Johaninpoika (katso taulu 195) s. 18.11.1791. k. 22.12.1846. Isäntä Ängeslevän tilalla 1817 .
2) Johan s. 07.11.1793 Ylivieska. k. 05.01.1860 Ylivieska.
3) Kaisa (katso taulu 196) s. 16.04.1798 Ylivieska. k. 23.10.1878 Ylivieska.

Henkilöhakemisto


- Taulu 110 -

21. sukupolvi

Westzynthius, Margaretha Clara Olofsdotter, Nordberg (taulusta 66. Isä: Westzynthius, Olof Johansson) s. 02.07.1762 Oulu. k. 08.11.1843 Kemi.

1. puoliso Nordberg, Carl Eric s. 10.03.1761 ???. k. 18.06.1831 Wilmi hemman i Kemi. Kronofogde i Kemi; Kemin kihlakunnan kruununvouti 1786. Lisätietoja: Asseror och Riddare af Kejserl. S:t Wladimirs Ordens Tredje Class. Ammatinlisäyksiä: Asessorin arvo 1802, kollegiasessorin arvo 1822.
Lähde: Kuolinpäivä HisKissä

Isä: Nordberg, Carl Olof Katselmuskirjuri.
Äiti: Berg, Eva, Nordberg

Lapset:
1) Fredric Caroli Erici
2) Carl Olof s. 09.11.1786 Kemi. k. 20.10.1787 Kemi.
3) Margaretha Lovisa s. 07.02.1788 Kemi. k. 03.05.1788 Kemi.
4) Erik Gustaf s. 09.01.1789 Kemi. k. 24.10.1789 Kemi.
5) Carl Erik s. 14.01.1790 Kemi. k. 23.05.1790 Kemi.
6) Johan Caroli Erici (katso taulu 197) s. 18.06.1791 Kemi. k. 27.1810 Kittilä. Student 1813; prestvigd 1815; Kapellan i Kittilä 1828. Kappalainen Kittilä.
7) Erik Wilhelm s. 10.10.1792 Kemi. k. 26.03.1793 Kemi.
8) Carolina s. 02.06.1796 Kemi. k. 05.10.1796 Kemi.
9) Zachris Caroli Erici (katso taulu 198) s. 04.10.1797 Kemi. k. 08.03.1832 Kemi. Häradsskrifvare i Torneå; Kemin kihlakunnan henkikirjoittaja 1826.
10) Fredrik Carl-Erikinpoika (katso taulu 199) s. 20.03.1801 Kemi. k. 26.04.1835 Kemi. Verokirjuri. Perhesuhteet: Avioero.
11) Anna Sofia s. 15.08.1803 Kemi. k. 24.03.1804 Kemi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 111 -

21. sukupolvi

Westzynthius, Anna Magdalena Olofintytär (taulusta 66. Isä: Westzynthius, Olof Johansson) s. 12.11.1768 Kajaani. k. 17.09.1799 Kemi. Perhesuhteet: Ei ollut naimissa, avioton lapsi.


Lapset:
1) Johan s. 10.09.1796 Kemi. k. 12.02.1797 Kemi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 112 -

21. sukupolvi

Forsell, Catharina, Peldan (taulusta 67. Äiti: Peitzius, Brita Mårtenintytär) s. 06.03.1748. k. 17.09.1796 Kokkola.

1. puoliso Peldan, Gabriel Henrik Gabrielinpoika s. 22.04.1731 Vaasa. k. 11.02.1793 Kokkola. Kokkolan pormestari 1768. Vihitty: 16.08.1770 Tukholma.
Ylioppilas Upsalassa 1745, Turussa 1748.

Isä: Peldan, Gabriel Henricsson s. 08.09.1690 Ilmajoki. Kirkkoherra Ilmajoki 1735.
Äiti: Mollin, Magdalena Jonaedotter; Jonaksentytär s. 13.04.1699 Mustasaari.

Lapset:
1) Magdalena Christina s. 08.09.1771 Kokkola. k. 15.08.1775 Kokkola.
2) Catharina Elisabet Gabriel-Henrikintytär (katso taulu 200) s. 27.09.1772 Kokkola. k. 17.05.1829 Raahe.
3) Hedvig Sofia Gabriel-Henrikintytär (katso taulu 201) s. 20.03.1774 Kokkola. k. 25.06.1843 Kalajoki.
4) Helena Margaretha Gabriel-Henrikintytär (katso taulu 202) s. 09.10.1777 Kokkola. k. 28.06.1836 Kalajoki.
5) Lovisa Magdalena s. 20.01.1779 Kokkola. k. 07.02.1782 Kokkola.

Henkilöhakemisto


- Taulu 113 -

21. sukupolvi

Peitzius, Mårten Gabrielsson (taulusta 68. Isä: Peitzius, Gabriel Mårtensson) s. 12.05.1716 Thorsåker, Sverige (merkitty Raahen historiakirjan). k. 21.04.1782 Kälviä; Kelviå, Finnland. Kälviän kirkkoherra 1758.

Ylioppilas Upsalassa 1733, Turussa 1737. Vihitty papiksi 3.12.1740, fil.maisteri 1741. Kyrkoherde i Kelviå 1758. Lapset Gabriel 1742, Brita 1743, Margaretha 1743, Maria 1748, Magdalena 1751-56, Sofia 1756, Magdalena 1759-72. 1737. Väitöskirja 3.3.1739 valtio-opin ja historian prof. Algot Scarinille: "Exercitii academici, de scenario Sanct-Petrino, ejusque in Svethia praecipuis fatis continuatio". Turun ja Porin pappisvihkimykset: 3.12.1740 maisteri Martin Peithius, Raahen opettaja ja apupappi, nyt ylennetty Kokkolan kappalaisen virkaan. Kälviän kirkkoherra 1758. Lapset syntyneet 1742-43 Raahessa, 1748-59 Kälviällä. Luovutti tuomiokapitulille 1753 isänsä ja isoisänsä Sursill-tutkimustöiden tulokset. Johan Hydeniuksen väitöskirjassa 14.12.1765 kiitossivu apelleen Mårten Peitziukselle. Muita väitöskirjojen omistuksia Mårtenille: Johan Brahelen 17.10.1744, Jacob Falander 27.4.1745 ja Samuel Chydenius 16.12.1747.

1. puoliso Winqvist, Maria Andersintytär, Peitzius s. 05.05.1721 Skellefteå, Västerbotten, Sverige . k. 27.02.1789 Kälviä; Kelviå . Vihitty: 1740 Raahe.
Isä: Winqvist, Anders s. 08.02.1688 (kastettu) Björneborg. Kirkkoherra Raahessa.
Äiti: Ahla, Britha Jacobsdotter, Winqvist s. 1685.

Lapset:
1) Gabriel Mårtensson s. 07.03.1742 Raahe. Kauppalaivuri, muutti Espanjaan ja toimi kauppalaivurina. Perhesuhteet: Avioliitto Göteborgissa, lapseton.
2) Margaretha Elisabeth Mårtenintytär (katso taulu 203) s. 28.06.1743 Raahe. Kälviän kirkkoherran tytär.
3) Britha Catharina Mårtenintytär (katso taulu 204) s. 13.07.1743 Brahestad; Raahe . k. 18.05.1815 Kälviä, Kumpula .
4) Maria Christina Mårtensdotter (katso taulu 205) s. 22.07.1748 Kaarlela. k. 03.09.1806 Kälviä; Kelviå.
5) Maria Magdalena s. 08.09.1751 Kaarlela. k. 25.06.1756 Kaarlela.
6) Sofia Mårtensdotter (katso taulu 206) s. 16.05.1756 Kaarlela.
7) Magdalena Mårtenintytär s. 06.07.1759 Kälviä. k. 26.03.1772 Kälviä. Perhesuhteet: Naimaton.

Henkilöhakemisto


- Taulu 114 -

21. sukupolvi

Peitzius, Gabriel Gabrielsson (taulusta 68. Isä: Peitzius, Gabriel Mårtensson) s. 31.03.1721 Nordingeråd, Ruotsi (syntymämerkintä Raahen historiankirjassa). k. 1744 Tukholma. Samettitehtaan mestari Tukholmassa.

1. puoliso Björk, Maria, Peitzius s. Tukholma. Leipurin tytär. Vihitty: Tukholma.

Henkilöhakemisto


- Taulu 115 -

21. sukupolvi

Peitzius, Margaretha Gabrielintytär, Helander (taulusta 68. Isä: Peitzius, Gabriel Mårtensson) s. 1724 (syntymäaika noin) Saloinen. k. 05.11.1769 Kempele. Perhesuhteet: Syntyi mahdollisesti Elsan kanssa kaksosena.

1. puoliso Helander, Henrik s. 03.02.1719 Kempele ?. k. 03.02.1773 Liminka. Kappalainen Liminka 1771. Vihitty: 31.05.1748 Kempele.
Ylioppilas Turussa 1740, vihittiin papiksi 1747. Piispantarkastuksessa emäkirkolla helmikuun 12 p :nä v. 1760 selostaa pastori Helander vielä lähemmin samaa korjausta, pyytäen, että puusepän palkkoihin ja tervanostoon saataisiin käyttää kirkon yksityisiä säästövairoja. Tähän suostutaan, mutta kaiken muun täytyy kappeliasujanten itsensä kustantaa. Tämän jälkeen olemme helmikuun 18 p:nä v. 1781 jälleen piispantarkastuksella Limingan kirkolla. Täällä kuulemme mainittavan, että emäkirkko niinkuin Lumijoen ja Tyrnävänkin kirkot ovat välttävässä kunnossa, mutta Kempeleen kirkkoa täytyy korjata. Kirkkoamme onkin heti tämän jälkeen perusteellisesti korjattu, niinkuin näinä vuosina tileissä esiintyvät huomattavat menot osoittavat. M.m. on vesikatto tällöin joko korjattu tahi, mikä on luultavampaa, kokonaan uusittu. Edelleen ovat näiltä ajoilta kirkkoamme kaunistavat seinämaalaukset. Niiden tekijälle, kirkkomaalari Mikael Toppeliukselle, ilmoittaa vanha tilikirja esim. v. 1785 maksetun 16: 32 taalaria. Lähde: K. I. Cajanus Kempeleen seurakunnan vaiheita Oulu 1936

Isä: Helander, Henrik s. Kempele ?.
Äiti: Pihl, Margaretha, Helander

Lapset:
1) Elsa Kristiina k. 1769 haudattu 1769 Kempeleen kirkko (lattian alle).
Lähde: K. I. Cajanus Kempeleen seurakunnan vaiheita Oulu 1936
2) Mårten s. 10.11.1748 Kempele. k. 1748 Kempele haudattu 26.02.1749 Kempele.
3) Gabriel s. 08.10.1749 Kempele. k. 03.04.1763 Kempele haudattu Kempeleen kirkko (lattian alle).
Lähde: K. I. Cajanus Kempeleen seurakunnan vaiheita Oulu 1936
4) Elisabet Henrikintytär (katso taulu 207) s. 22.03.1751 Kempele. k. 16.10.1803 Ylikiiminki.
5) Margaretha s. 16.02.1753 Kempele. k. 11.01.1756 Kempele.
6) Catharina Henrikintytär (katso taulu 208) s. 08.02.1755 Kempele.
7) Brita Henrikintytär (katso taulu 209) s. 14.12.1756 Kempele.
8) Maria Henrikintytär s. 25.05.1759 Kempele.
9) Margaretha Henrikintytär (katso taulu 210) s. 10.07.1761 Kempele. k. 06.01.1830 Kempele.
10) Catharina Henrikintytär s. 17.10.1762 Kempele.
11) Elsa Christina s. 10.09.1768 Kempele. k. 20.12.1769 Kempele.

Henkilöhakemisto


- Taulu 116 -

21. sukupolvi

Forbus, Katarina, Hytinkoski (taulusta 69. Äiti: Sundroot, Barbara Gabrielintytär) s. 23.04.1733 Paavola. k. 17.12.1809 Paavola.

1. puoliso Hytinkoski, Samuel s. 26.11.1733. k. 29.05.1792. Vihitty: 14.08.1757 Paavola.
En ainakaan Hiskistä (Paavola) löytänyt Samuel Hytinkosken kuolinaikaa, enkä muita Hytinkoskia. Omissa juurissani on Samuel Hytinkoski s. 1682 Paavola ? , vv. 1721-35 aikana siirtynyt Heilalan taloon. K. 24.1.1763 Pla Heilala. Vaimo Margareta Samulintytär Heilala (?) s. 1684, k.11.8.1764. Heidän poikansa on Samuel Samuelinpoika Heilala s. 14.4.1720, k. 30.4.1792 Pla. Nykinen Sukututkimusseuran esimies Markku Kuorilehto (samaa juurta) mainitsi joskus, että siinä on erittäin sekava perintöasia ja ilmeisesti talojen vaihtuminen. Ehkä Heilaloiden ja Hytinkoskien välillä? Jos niin on, tuntuisi loogiselta, että sinun Samuli-lukkarisi olisi sinne Hytinkoskeen Heilalasta siirtyneen poika? Tai sitten minun Samulini s.1682 on alunperin Heilala ja vaimonsa alunperin Hytinkoski ja lukkari Samulin täti? 08.05.2008 Kaisu Mikkelä


Henkilöhakemisto


- Taulu 117 -

21. sukupolvi

Kjemmer, Maria Mattsintytär, Calamnius (taulusta 70. Äiti: Grandelius / Grandell, Catharina Danielintytär) s. 24.07.1709 Kokkola. k. 1730 haudattu 28.10.1730 Kokkola.

1. puoliso Calamnius, Josef Josefinpoika s. 28.04.1699 Kalajoki, Haapajärvi. k. 15.05.1761 Raahe ?. Kauppias ensin Kokkolassa, sitten Raahessa. Vihitty: 26.04.1726 Kokkola.
Isä: Calamnius, Josef Gabrielinpoika s. n. 1665. Kapellan i Kalajoki Haapajärvi 1695, kappalainen 1695.
Äiti: Thorvöst, Elin s. 10.12.1671.

Lapset:
1) Helena Catharina s. 04.12.1727 Kokkola. k. 1728 Kokkola haudattu 04.12.1728 Kokkola.
2) Mathias s. 18.02.1729 Kokkola. k. 1729 Kokkola haudattu 28.09.1729 Kokkola.
3) Maria s. 17.10.1730 (kastettu) Kokkola. k. 1731 Kokkola.

Henkilöhakemisto


- Taulu 118 -

21. sukupolvi

Qvist, Anna Maria, Tunaeus (taulusta 71. Äiti: Brenner, Maria) s. Hvittisbofjärd.

1. puoliso Tunaeus, Olof s. 15.05.1708 Anundsjö, Ångermanland. k. 25.08.1770 Vöyri. Vöyrin kappalainen, opettaja.
Isä: Tunaeus, Jonas Erici s. 09.00.1661. Ruotsin Anundsjön kirkkoherra.
Äiti: Wattrang, Barbara, Tunaeus

Lapset:
1) Katarina (katso taulu 211)
2) Ulrika (katso taulu 212) s. 12.04.1744 Vöyri. k. 06.05.1817 Vöyri.

Henkilöhakemisto


- Taulu 119 -

21. sukupolvi

Thauvonius, Elisabet Margaretha Abrahamintytär, Stenbäck (taulusta 72. Isä: Thauvonius, Abraham Gabrielinpoika) s. 04.02.1737. k. 31.11.1759 Maalahti.

1. puoliso Stenbäck, Johan s. 02.05.1728 Ilmajoki. k. 24.01.1789 Alahärmä. Alahärmän kappalainen. Vihitty: 00.06.0000 Lohtaja.
Isä: Stenbäck, Josef, Liukku s. 22.03.1682 Laihia. Ilmajoen kappalainen.
Äiti: Arenius, Maria, Stenbäck s. 05.09.1690 Maalahti.

Lapset:
1) Maria Helena s. 26.02.1759 Maalahti. k. 31.05.1759 Maalahti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 120 -

21. sukupolvi

Wilstadius, Maria Jacobsdotter, Prochman (taulusta 73. Äiti: Ross, Magdalena Jacobsdotter) s. 18.08.1691 Kokkola. k. 07.03.1776.

1. puoliso Prochman, Johan Mårtensdotter s. 17.04.1685 (kastettu), Lapua. k. 1721. Kapellan uti Lappo, Lapuan kappalainen 1709.
Ylioppilas Turussa1704.

Isä: Prochman, Mårten Carlsson, Prochaeus Pastor i Lappo 1691.
Äiti: Stirenius / Stijrenius, Anna Nicolaidotter, Prockman s. Åbo, Turku.

2. puoliso Hidén / Hiisi ?, Henric Jacobsson, Aboëns s. 1682. k. 28.08.1766. Kapellan i Kauhajoki 1710. Vihitty: 29.09.1719 Hämeenkyrö.

Lapset:
1) Herman s. 1725 Kauhajoki ?. k. 28.06.1725. Lisätietoja: kuoli 3-viikkoisena.
2) Jacob Henricsson s. 29.06.1731 Kauhajoki. k. 23.11.1769 Norrköping, Ruotsi. Medicine Doctor i Upsala 1760; Stadsphysicus uti Norrköping 1761. Perhesuhteet: Naimaton. Kuolinsyy: Han dog ogift. Ammatinlisäyksiä: Ruotsin Norrköpingin kaupunginlääkäri 1761.
Ylioppilas Upsalassa, Turussa 1748, jälleen Upsalassa 1750. Lääketieteen tohtori 1760. Prov. Läkare i Björneborg.

Henkilöhakemisto


- Taulu 121 -

21. sukupolvi

Wilstadius, Margaretha Jacobsdotter (taulusta 73. Äiti: Ross, Magdalena Jacobsdotter) s. 27.03.1693 Kokkola. k. 20.02.1774 Vaasa.

1. puoliso Chronander, Jacob s. Sverige. Räntmästare; Pohjanmaan läänin rahastonhoitaja 1737.

Lapset:
1) Jonas Jakob s. 31.07.1732 Vaasa. k. 19.08.1732 Vaasa.
2) Gustaf Jacobsson s. 17.07.1734 Vaasa. k. 08.09.1801 efter 8 dagars vistande i Åbo. Pfilosophiae Magister 1760, Turun yliopiston fysiikan dosentti 1763, . Perhesuhteet: Ogift; naimaton. Ammatinlisäyksiä: Oulun trviaalikoulun rehtori 1773. Nimitettiin Turun katedraalikoulun rehtoriksi.
Pfilosophiae Magister 1760; Docens i Physiken; Collega Inferior i Wasa 1765, Rector i Uleåborg 31.06.1773 och i Åbo 15.10.1800: men dog innan tiiträdet 02.09. 1801, efter 8 dagars vistande i Åbo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 122 -

21. sukupolvi

Mollin, Magdalena Jonaedotter; Jonaksentytär (taulusta 73. Äiti: Ross, Magdalena Jacobsdotter) s. 13.04.1699 Mustasaari. k. 04.08.1777 Ilmajoki.

1. puoliso Peldan, Gabriel Henricsson s. 08.09.1690 Ilmajoki. k. 05.11.1750 Ilmajoki. Kirkkoherra Ilmajoki 1735. Vihitty: 29.06.1725 Mustasaari.
Student i Åbo 1706 och i Upsala 1708; utnämnd till Gouvernements-secreterare i Österbotten hos Lagmannen Otto Johan von Tieshausen och vidare hos dennes efterträdare f. d. Majoren Smidtfeldt samt slutligen 1719 hos Satrapa Finlandiae, Landshöfdingen, Grefve Douglas i Åbo; återföljde såsom Secreterare Landshöfdingen i Wasa, von Essen till Stockholms riksdag 1722; blef 1725 Rector i Åbo skola; Pastor uti Ilmola i Juni 1735 och dog 1750. Ylioppilas Turussa 1706, Upsalassa 1708, jälleen Turussa 1712. Toimi isonvihan alussa talonpoikaisnostoväen johtajana. Joutui 1717 venäläisten vangiksi ja määrättiin Pohjanmaan lääninsihteeriksi. Venäläisten Suomeen asettaman ylipäällikön, kreivi C. O. Douglasin sihteeri Turussa 1719. Vaasan triviaalikoulun rehtori 1725, vihittiin papiksi 1732.

Isä: Peldan, Henric Gabrielsson, Peldanus s. 1666 tammikuussa, Ilmajoki ?. Kapellan uti Ilmola, kappalainen Ilmajoki 1701.
Äiti: Alftanus, Helena, Peldan s. 24.06.1669.

Lapset:
1) Margaretha s. 22.06.1726 Vaasa. k. 25.02.1727 Vaasa.
2) Jonas Gabrielinpoika (katso taulu 213) s. 16.06.1728 Vaasa. k. 1776 haudattu 08.05.1776 Oulu. Kauppias, raatimies ja varapormestari. Valtiopäivämies.
3) Helena Sofia s. 29.09.1729 Vaasa. k. 07.12.1729 Vaasa.
4) Gabriel Henrik Gabrielinpoika (katso taulu 214) s. 22.04.1731 Vaasa. k. 11.02.1793 Kokkola. Kokkolan pormestari 1768.
5) Magdalena Gabrielintytär (katso taulu 215) s. 29.06.1733 Vaasa. k. 29.09.1792 Ilmajoki.
6) Helena s. 18.06.1735 Ilmajoki. k. 05.08.1735 Ilmajoki.
7) Maria Margaretha s. 19.10.1738 Ilmajoki. k. 20.03.1740 Ilmajoki.
8) Hedvig Elisabet Gabrielintytär (katso taulu 216) s. 06.11.1740 Ilmajoki. k. 20.03.1766 Ylistaro. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.

Henkilöhakemisto


- Taulu 123 -

21. sukupolvi

Mollin, Jonas Jonaeson (taulusta 73. Äiti: Ross, Magdalena Jacobsdotter) s. 1703 Mustasaari ?. Borgmästare i Uleåborg; pormestari Oulussa 1740.

1. puoliso Chronander, Maria Christina, Mollin s. 29.07.1724 Vaasa. k. 28.02.1780 Vaasa. Vihitty: 29.01.1741 Vaasa.
Isä: Chronander, Jacob s. Sverige. Räntmästare; Pohjanmaan läänin rahastonhoitaja 1737.
Äiti: Bergström, Catharina, Chronander s. Kotoisin Ruotsista.

Lapset:
1) Isaac Jonaeson
2) Jakob Jonas s. 17.03.1742 Oulu. k. 19.03.1742 Oulu.
3) Jonas s. 12.05.1743 Oulu. k. 05.08.1743 Oulu.
4) Maria Christina Jonaedotter (katso taulu 217) s. 24.02.1747 Oulu. k. 16.06.1771 Oulu.
5) Margaretha Sofia s. 18.06.1749 Oulu. k. 1749 haudattu 27.06.1749 Oulu.
6) Catharina Charlotta s. 14.09.1754 Oulu. k. 15.07.1755 Oulu.
7) Joseph Jonaeson (katso taulu 218) s. 29.11.1756 Oulu. k. 28.04.1810 Loimaa. Loimaan kirkkoherra 1806.
8) Hedvig Susanna Jonaedotter (katso taulu 219) s. 1759 Oulu ?. k. 20.08.1813 Mustasaari, Vaasa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 124 -

21. sukupolvi

Ross, Maria Christina (taulusta 75. Isä: Ross, Herman Jacobsson) s. luultavasti Ruotsissa isonvihan aikaan. Lisätietoja: Oli vielä elossa 1769. Perhesuhteet: Barnlöse, lapseton.

1. puoliso Gallér, , Galeer Lieutenante, luutnantti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 125 -

21. sukupolvi

Ross, Jacob Wilhelm Hermansson (taulusta 75. Isä: Ross, Herman Jacobsson) s. Ruotsissa isonvihan aikana. k. 18.04.1784 Ilmajoki. Inspector vid Salpetersjuderiet; salpierituotannon tarkastaja. Perhesuhteet: Barnlös; lapseton. Ammatinlisäyksiä: Salpietarikeittämöiden johtaja.

1. puoliso Ahnger, Helena, Ross s. 1712. k. 20.05.1786 Vaasa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 126 -

21. sukupolvi

Haustramnius, Johan Jacobsson (taulusta 76. Äiti: Ross, Maria Jabosdotter) s. 1712 Vaasa ?. k. 26.01.1769 Oulu. Regements-commissarie. Pohjanmaan jalkaväkirykmentin komissaari. Raatimies.

1. puoliso Freitag, Maria Elisabeth, Ruuth s. 22.01.1710.
Isä: Freitag, Frans Diedrich Raahelainen kauppias, raatimies.
Äiti: Röling, Elisabet, Freitag

Lapset:
1) Jakob s. 12.10.1743 Haukipudas. k. 31.04.1750 Oulu.
2) Maria s. 11.01.1745 Haukipudas. k. 19.10.1745 Haukipudas.
3) Magdalena Johansdotter s. 13.02.1746 Haukipudas. k. 1769 mennessä.
4) Johan s. 29.10.1747 Haukipudas. k. 19.11.1747 Haukipudas.

Henkilöhakemisto


- Taulu 127 -

21. sukupolvi

Wikar, Catharina Jacobsdotter, Bange (taulusta 77. Äiti: Ross, Brita Jakobintytär) s. n. 1719. k. 13.09.1791 Maalahti.

1. puoliso Bange, Anders s. 11.08.1708 Taivassalo. k. 10.02.1765 Pietarsaaren maaseurakunta. Kapellan i Pedersöre 1756. Kappalainen Pietarsaari pitäjä 1755. Vihitty: 16.01.1737 Maalahti.
Andreas bef Sockneadjunct i Malax 1734; derefter Sockneadjunct och Paedagog i Jacobstad 1736; Kapellan i Pederöre 1756.

Isä: Bange, Anders Turun ruotsalaisen seurakunnan kappalainen.
Äiti: Bergius, Sara

Lapset:
1) Sara Catharina s. 02.11.1743 Pietarsaari. k. 22.07.1744 Pietarsaari.
2) Brigitta Magdalena s. 05.04.1746 Pietarsaari. k. 13.09.1747 Pietarsaari.
3) Jakob s. 05.06.1748 Pietarsaari. k. 02.07.1748 Pietarsaari.
4) Anders Andersinpoika s. 10.08.1749 Pietarsaari.
5) Jacob Andersson (katso taulu 220) s. 24.11.1752 Pietarsaari. k. 10.02.1836. Vaasan triviaalikoulun rehtori 1810.
6) Christina Andersintytär s. 09.12.1755 Pietarsaari.
7) Margaretha Andersintytär (katso taulu 221) s. 22.03.1759 Pietarsaari maaseurakunta. k. 12.01.1809 Maalahti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 128 -

21. sukupolvi

Wikar / Wijkare, Margareta Jakobintytär, Häggström (taulusta 77. Äiti: Ross, Brita Jakobintytär) s. 27.12.1709 Vaasa. k. 19.08.1747 Åby Ruotsi.

1. puoliso Häggström, Hans Petterinpoika k. 1736. Maanmittari Savonlinnan ja Kyminkartanon läänissä 1732. Vihitty: 14.02.1731 Maalahti.
Isä: Häggström, Petter Maanmittari.
Äiti: Degerman, Margaretha, Häggström

Lapset:
1) Hedvig Hansintytär s. 28.01.1732 Maalahti. k. 1742 joulukuussa, pikkuvihaa paossa ollessaan lähellä Tukholmaa.
2) Margaretha Magdalena s. 17.03.1733 Lappeenrata ? (merkitty Maalahden kirjoihin). k. 1733 Lappeenrata.
3) Petter Hansinpoika (katso taulu 222) s. 24.11.1734 Lappeenranta. k. 25.01.1717 Hauho. Komissiomaanmittari Hämeen ja Uudenmaan läänissä 1759, ylitarkastajan arvo 1782.

2. puoliso Brinck, Otto s. 1705. k. 06.09.1750 Åby, Ruotsi. Maanmittari Kalmarin läänissä Ruotsissa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 129 -

21. sukupolvi

Wikar, Brita Magdalena Jakobintytär, Häggman (taulusta 77. Äiti: Ross, Brita Jakobintytär) s. 09.12.1712 Vaasa ?.

1. puoliso Häggman, Jacob Niclas s. 01.10.1719. k. 28.04.1758 Maalahti. Kyrkoherde i Malax, Maalahden kirkkoherra 1753. Vihitty: 02.11.1749 Maalahti. Kuolinsyy: Han drunknade å grundt vatten i Malax å. Hukkui Maalahden jokeen.
Jacob blef Student i Upsala 1737; Philosophiae Magister 22.07. 1745; prestvigd 05.05. 1746 till Huspredikant hos Grefvinnan Oxenstjerna; vigd Pastor i Malax 16.09.1749 och Kyrkoherde derstädes 21.11.1753. Ylioppilas Upsalassa 1737, Turussa 1744. Filosofian maisteri 1745, vihittiin papiksi 1746, varapastori.

Isä: Häggman, Nils Råd- och Handelsmannen i Piteå, Raatimies, kauppias, Piitime.
Äiti: Strand, Brita, Häggman

Henkilöhakemisto


- Taulu 130 -

21. sukupolvi

Wikar, Jonas Jakobinpoika (taulusta 77. Äiti: Ross, Brita Jakobintytär) s. 1722 huhtikuu. k. 19.06.1763 Tukholma. Kauppias Tukholmassa 1755.

1. puoliso Haffenberg, Helena, Wikar s. 1726. k. 24.04.1813 Tukholma. Vihitty: 16.08.1755 Tukholma.

Henkilöhakemisto


- Taulu 131 -

21. sukupolvi

Cajanus, Carl Custafsson (taulusta 78. Äiti: Grandell / Grandelius, Brita Johansdotter) Aliperämies 1735. Lisätietoja: Carl skall hafva rest utomlands. Ammatinlisäyksiä: Eli Lokalahdella 1749.

1. puoliso Tourlof, Engel Hedvig, Cajanus Vihitty: 02.01.1735 Lokalahti.

Lapset:
1) Hedvig s. 04.02.1736 Lokalahti.
2) Anna Helena s. 31.12.1739 Lokalahti.
3) Carl Johan s. 15.08.1743 Lokalahti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 132 -

21. sukupolvi

Mathesius, Mathias Juhananpoika (taulusta 78. Äiti: Grandell / Grandelius, Brita Johansdotter) s. 30.11.1695 Lohtaja. k. 10.07.1749 Tukholma. Kauppias, laivuri.

Teki palattuansa paosta porvarivalansa 22/6 1722 ruvetakseen kauppiaaksi Kokkolaan. Oli 1728 siellä kaupp. Hopp'in kanssa kestievarina. Näyttää ,,Två bröder" nim. laivallansa kuljettaneen 1742 armeijatarpeita Turkuun ja Tukholmasta tuoneen 500 tynn. viljaa Kokkolaan. Hänen ,,Dufva" nim. laivansa hukkui Kokkolan edustalla syks. s. v. Tulipalossa kesällä 1742 paloi häneltä kiinteää omaisuutta 3,558 talarin ja irtainta 1,500 talarin arvosta. Lahjoitti Jak. Carlbom'in (appensa t. lankonsa?) kanssa 11/10 1724 Kokkolan kirkolle 300 vaskital. arvoisen kynttiläkruunun. Yritteliäs, mutta vähä-onninen kauppatoimessaan. Loppuiällään alinomaa velkojiensa ahdistamana.Kuoli kesä- heinäkuussa 1749 Tukholmanmatkalla. Puoliso: 8/7 1722 Maria Carlbom, s.1/11 1693, porvari Jakob Reinholdinp. Carlbom'in ja Elisabet Anterontyt. Riskan tytär, joka miehensä kuoltua pyysi saada luovuttaa kuolinpesän omaiauuden velkojille. Tytär.

1. puoliso Carlbohm, Maria, Mathesius s. 01.11.1693. Vihitty: 08.07.1722 Kokkola.
Isä: Carlbohm, Jakob Kokkolalainen porvari.
Äiti: Riska, Elisabet, Carlbohm

Henkilöhakemisto


- Taulu 133 -

21. sukupolvi

Mathesius, Susanna Johanintytär, Berg (taulusta 78. Äiti: Grandell / Grandelius, Brita Johansdotter) s. 18.01.1699 Ylikannus. k. 30.11.1760 Lokalahti.

1. puoliso Berg, Johan k. 1728 Vehmaa haudattu 25.01.1728 Vehmaa. Vehmaan nimismies. Vihitty: 26.05.1721 Tukholma.
Isä: Berg, N.
Äiti: Tarvonius, Catharina, Berg

Lapset:
1) Fredrik Johan Johaninpoika (katso taulu 223) s. 07.06.1721 Ruotsissa ?. k. 24.08.1762 Lokalahti. Kappalainen Lokalahti 1757.
2) Brita Catharina Johanintytär (katso taulu 224) s. 19.10.1722. k. 16.04.1788 Nakkila.

2. puoliso Weckman, Jeremias s. n. 1692. k. 1770 Vehmaa haudattu 11.03.1770 Vehmaa. Tilanhoitaja.

Henkilöhakemisto


- Taulu 134 -

21. sukupolvi

Forsman, Johan Johaninpoika (taulusta 80. Äiti: Ross, Magdalena Wilhelmsdotter) s. n. 1696 (syntymäaika myös 30.01.1699) Uusikaarlepyy. k. 24.05.1780. Kruununkylän kappalainen.

Syntymäaika laskettu kuoliniän mukaan. Genealogia Sursillianassa syntymäaika 30.01.1699. Ylioppilas Upsalassa 1717, vihittiin papiksi 1726.

1. puoliso Cajanus, Elisabet, Forsman s. 01.06.1707 Kruununkylä ?. k. 14.09.1745 Kruununkylä. Vihitty: 1730.
Isä: Cajanus, Erik Erikinpoika s. 1675 Sotkamo. Kirkkoherra Kruununkylä; lääninrovasti; filosofian maisteri.
Äiti: Lund, Margareta, Cajanus s. 20.07.1682.

Lapset:
1) Anna s. 13.02.1731. Perhesuhteet: Kuollut lapsena.
2) Magdalena Johanintytär (katso taulu 225) s. 23.07.1732 Kokkola. k. 03.04.1791 Uusikaarlepyy.
3) Wilhelm Johaninpoika (katso taulu 226) s. 15.12.1733 Kokkola. k. 09.02.1815 Kaskinen. Kaskisten järjestysmies pormestarin arvoisena 1787.
4) Jakob s. 08.03.1739 Kruununkylä. k. Kruununkylä. Perhesuhteet: Kuollut pienenä ?.
5) Margaretha Elisabet s. 25.04.1740 Kruununkylä. k. 21.06.1740 Kruununkylä.
6) Johan s. 17.08.1742 Kruununkylä. k. 29.08.1742 Kruununkylä.
7) Gabriel s. 29.07.1744 Kruununkylä. k. 18.08.1744 Kruununkylä.

2. puoliso Fant, Brita Erikintytär, Cederberg s. 13.06.1709 Pietarsaaren pitäjä ?. k. 01.04.1750 Kruununkylä. Vihitty: 15.10.1746 Pietarsaari.
Isä: Fant, Erik Erkinpoika s. 05.03.1672 Wasa; Vaasa. Kirkkoherra Pietarsaari 1719, astui virkaan 1922, rovasti 1722.
Äiti: Westzynthius, Anna Jacobsdotter, Fant s. 29.10.1675 Vaasa.
Lapset:
1) Johan s. 25.01.1748 Kruununkylä. k. Kruununkylä ?. Perhesuhteet: Kuollut lapsena.
2) Birgitta Elisabet s. 19.05.1749 Kruununkylä. k. 24.06.1749 Kruununkylä.

3. puoliso Gutzén, Magdalena Elisabet, Forsman s. 05.04.1727. k. 14.11.1758 Kruununkylä. Vihitty: 11.10.1750 Kalajoki.
Isä: Gutzén, Fabian s. 30.06.1687. Pohjanmaan jalkaväkirykmentin luutnantti.
Äiti: Tammelander, Elisabet Johanintytär, Gutzén s. 30.09.1699 Raahe.
Lapset:
1) Elisabet Margaretha s. 09.06.1753 Kruununkylä. k. 21.10.1753 Kruununkylä.

4. puoliso Gezelius, Anna Larsintytär, Häggman s. 1706 Vöyri ?. k. 31.05.1781 Kruununkylä. Vihitty: 28.12.1761 Teerijärvi.
Isä: Gezelius, Lars s. 1665 Westmanland, Ruotsi. Vöyrin kirkkoherra 1695.
Äiti: Gallus / Galle, Catharina, Gezelius s. n. 1672.

Henkilöhakemisto


- Taulu 135 -

21. sukupolvi

Forsman, Margaretha Johanintytär, Granroth (taulusta 80. Äiti: Ross, Magdalena Wilhelmsdotter) s. 1690. k. 1715 Piitime Rotsi. Kuolinsyy: Kuoli ollessaan isovihaa paossa Piitimessä Ruotsissa.

1. puoliso Granroth, Benedictus k. 1715 Kuoli pakomatkalla illessaan Piteå, Piitime, Ruotsi. Kapellan i Uleåborg 1710; Oulun kappalainen 1710. Vihitty: 1706.
Student 1699, Philosophiae Magister 1707. Benedictus Granrothin veli oli oululainen kauppias Gustaf Granroth

Äiti: Bonelius, ??, Granroth

Lapset:
1) Gustaf Benedictuksenpoika (katso taulu 227) s. 1710. k. 19.04.1755 Pietarsaaren maaseurakunta. Kapellan i Pedersöre 1736, kappalainen Pietarsaaren maaseurakunnassa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 136 -

21. sukupolvi

Forsman, Carl Johaninpoika (taulusta 80. Äiti: Ross, Magdalena Wilhelmsdotter) s. 13.08.1698 Uusikaarlepyy. Kappalainen Ylikannus 1725.

Prestvigd 1721, som vice Conrector i Wisingsö; Kapellan i Ylikannus 1725. Ylioppilas Upsalassa 1717, vihitty papiksi 1721.

1. puoliso Streitbach von, Christina, Forsman s. 01.10.1690. k. 03.01.1770 Ylikannus. Ylisokakomisariuksen tytär. Vihitty: 1721. Perhesuhteet: Ruotsalaista aatelissukua.
Isä: Streitbach von, Johan, Stridbech Ruotsin amiraaliteetin komissaari, ylisotakomissarius.
Äiti: Ehrenskiöld, Wendla, Streitbach von

Lapset:
1) Johan s. 05.10.1722 Oulu. k. 1723 Oulu haudattu 30.01.1723 Oulu.
2) Magdalena Carlsdotter (katso taulu 228) s. 18.12.1723. k. 12.05.1781 Paavola haudattu Oulu.
3) Georg Carlsson (katso taulu 229) s. 11.07.1726 Ylikannus. k. 22.01.1789 Laihia. Laihian kirkkoherra 1782, rovasti 1788.
4) Elsa Carlintytär s. 18.10.1727 Ylikannus. k. 18.08.1801 Teuva. Perhesuhteet: Naimaton.
5) Johan Carlinpoika (katso taulu 230) s. 12.12.1730 Ylikannus. k. 24.05.1810 Teuva. Teuvan kirkkoherra 1795.
6) Gretha s. 07.02.1732 Ylikannus. k. Ylikannus. Perhesuhteet: kuollut luultavasti lapsena.

Henkilöhakemisto


- Taulu 137 -

21. sukupolvi

Hall, Catharina Pettersdotter, Schalin (taulusta 83. Isä: Hall, Petter) s. 19.11.1726 Undersvik, Hälsingland, Sverige . k. 1780 ? Försvann 1780, Sverige (katosi) .

eli monta vuotta leskenä.

1. puoliso Schalin, Petrus Laurinpoika s. 1712 Bollnäs, Sverige . k. 1763 Bollnäs, Helsingland . V.D Adjunct; hjälppräst i Hanebo, Hälsingland; apupappi. Vihitty: 1746.
Petrus apulaispappi 1743-63 Hanebossa, Helsinglanti, Ruotsi

Isä: Schalin, Lars s. 1666 Sverige . Komminister i Bollnäs; apulaispappi.
Äiti: Ekeberg, Brita Larsdotter, Schalin

Lapset:
1) Birgitha s. 18.12.1747 Hanebo; Sverige. k. Sverige .
2) Petrus s. 1749 Ruotsi; Sverige . k. .
muutti 1764 Söderhamn'iin (S)
3) Laurentius s. 26.01.1752 Sverige. k. 1753.
4) Lars Petrison (katso taulu 231) s. 01.01.1754 Hanebo; Helsingland; Sverige; Ruotsi. k. 10.10.1808 Vaasa; Finnland . Skådespelare; näyttelijä; Vaasan sairaalan taloudenhoitaja, ravintoloitsija. Kuolinsyy: Todennäköisesti lavantauti.
5) Erik s. 13.09.1756 Ruotsi . k. 1758 Ruotsi .
6) Elisabet Katarina s. 12.05.1759 Ruotsi. k. Ruotsi.
Enligt Bergholm hette hon Elisabet Katarina.

Henkilöhakemisto


- Taulu 138 -

22. sukupolvi

Choraeus, Anna Catharina Michaelintytär, Melin (taulusta 84. Isä: Choraeus, Michael Mathiaksenpoika) s. 26.09.1771 Vöyri. k. 28.06.1798 Kristiinankaupunki.

1. puoliso Melin, Johan Merimies. Vihitty: 07.09.1794 Kristiinankaupunki. Lisätietoja: Muutti Gävleen, Ruotsiin 1808.

Henkilöhakemisto


- Taulu 139 -

22. sukupolvi

Choraeus, Michael Michaelinpoika (taulusta 84. Isä: Choraeus, Michael Mathiaksenpoika) s. 15.03.1774 Vöyri. k. 03.06.1806 Carlberg, Ruotsi. Ylim. hovisaarnaaja, runoilija.

Ylioppilas Upsalassa 1792, Turussa 1799, filosofian maisteri 1797. Turun yliopiston kaunopuheisuuden dosentti 1799. Vihittiin papiksi 1802. Ruotsin Södermanlandin rykmentin pastori 1803.

1. puoliso Wester, Sofia Christina, Rosahm s. 22.05.1780. k. 22.10.1829 Tukholma. Vihitty: 08.01.1805 Tukholma.
Isä: Wester, Erik Haddebon ruukinisäntä, hovisihteeri.
Äiti: Wiberg, Beata Sofia, Wester

Lapset:
1) Carl Michael s. 20.10.1805 Tukholma. k. 30.10.1806 Tukholma.

Henkilöhakemisto


- Taulu 140 -

22. sukupolvi

Choraeus, Petter Gustaf Michaelinpoika (taulusta 84. Isä: Choraeus, Michael Mathiaksenpoika) s. 03.04.1776 Vaasa. k. 07.06.1820 Kristiinankaupunki. Kauppias, raatimies, Kristiinankaupunki.

1. puoliso Zederman, Hedvig Ulrika, Choraeus s. 02.11.1770 Kristiinankaupunki. k. 21.10.1809 Kristiinankaupunki. Vihitty: 30.01.1800 Kristiinankaupunki.
Isä: Zederman, Simon Kristiinankaupunkilainen kauppias.
Äiti: Uddman, Hedvig, Zederman

2. puoliso Birling, Catharina Elisabet, Choraeus s. 1789. k. 14.07.1831 Kristiinankaupunki. Vihitty: 30.12.1810 Kristiinankaupunki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 141 -

22. sukupolvi

Zimmerman, Anna Greta Henricsdotter, Hollender (taulusta 87. Äiti: Widlund, Anna Jacobsdotter) s. 09.05.1742 Vaasa. k. 27.01.1820 Oulu. Perhesuhteet: Ensimmäinen puoliso Petter Hollender oli 47 vuotta vanhempi. Seur. 5 v. nuorempi. Ammatinlisäyksiä: Avioliitosta Hollenderin kanssa ei liene ollut tai jäänyt eloon lapsia.

1. puoliso Hollender, Petter Fredric s. 26.11.1695 Oulu. Kauppias Oulussa 1724. Laivanvarustaja ja teollisuusmies. Valtiopäivämies.
Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentin vänrikki 1718.

Isä: Hollender, Johan s. n. 1663 Viipuri. Kurkijoen kirkkoherra; kyrkoherde i Kronoborg.
Äiti: Hindsberg, Sara, Hollender s. n. 1671.

2. puoliso Heikel, Henric, Heikkilä s. 02.01.1747 Oulu. k. 13.01.1818 Oulu. Varatuomari 1766, Kauppias Oulussa 1777.
Ylioppilas mahdolliseti Turussa. Varatuomari 1766

Isä: Heikkilä, Jakob Henriksson s. 1679 Oulun maaseurakunta. Oululainen kauppias.
Äiti: Junttila, Maria Samuelintytär, Heikkilä s. 1697 Liminka.

Lapset:
1) Anna Henrika Henrikintytär (katso taulu 232) s. 05.08.1777 Oulu. k. 1847.
2) Henric Jacob Henricsson (katso taulu 233) s. 28.03.1782 Oulu. k. 20.04.1843 Siipola hemman i Haukipudas. Lands-secreterare i Uleåborg och Häradshöfding i Kemi Domsaga från år 1818. Ammatinlisäyksiä: Varatuomari 1805, kihlakunnantuomarin arvo 1819, Kemin tuomiokunnan tuomari 1821.
3) Carl Petter Henricsson s. 03.07.1784 Oulu. Coopvaerdie-styrman. Perämies, kirjanpitäjä. Lisätietoja: Muutti Tukholmaan 1807, myöhemmät vaiheet tuntemattomat. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Turussa 1799.

Henkilöhakemisto


- Taulu 142 -

22. sukupolvi

Zimmerman, Maria Elisabeth Henricsdotter, Dahl (taulusta 87. Äiti: Widlund, Anna Jacobsdotter) s. 07.12.1744 (12.07.1744) Oulu.

1. puoliso Dahl, Claes Fredrik Kapteeni.
Isä: Dahl, Gustaf Fändrik i Vesterbottens regemente, kapteeni.
Äiti: Schmilau, Elisabet Charlotta, Dahl

Lapset:
1) Carl Henrik Claes-Henrikinpoika s. 17.12.1770 Kemi.

Lapset:
1) ?? (katso taulu 234)
2) ??
3) Carl Henric s. 27.12.1770 Kemi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 143 -

22. sukupolvi

Zimmerman, Henrik Henrikinpoika (taulusta 87. Äiti: Widlund, Anna Jacobsdotter) s. 18.06.1757 Oulu. k. 13.08.1806 Oulu. Katselmuskirjuri.

Ylioppilas Upsalassa 1776.

1. puoliso Lustberg, Brita Elisabet, Zimmerman s. 1766. Lisätietoja: Muutti Oulusta Kuopioon 1810.

Henkilöhakemisto


- Taulu 144 -

22. sukupolvi

Carp, Jacob Arend Simonsson (taulusta 88. Äiti: Widlund, Maria Jacobsdotter) s. 23.10.1753 Vaasa. k. 15.07.1820 Siikajoki. Kyrkoherde i Siikajoki 1801, Siikajoen kiirkkoherra. Perhesuhteet: Kaksonen Johan Henrikin kanssa ?.

Student 1769; Philos. Magister 1772; Collega inferior i Uleå 1775; Conrector derstädes 1779; Pastor uti Brahestad och Salo 1793; Kyrkoherde i Siikajoki 1801; Contracctsprost 1806; Theologiae Doctor 1817. Ylioppilas Turussa 1769, filosofian maisteri 1772, vihittii papiksi 1778. Jumaluusopin tohtori 1817.

1. puoliso Toppelius, Catharina Christina Zachrisdotter s. 01.01.1763 Oulu. k. 14.09.1827 Wiinikka Kapellansbohl i Muhos socken. Vihitty: 1778 ?.
Isä: Toppelius, Zachris Christophersson s. 08.05.1732 Oulu. Oulun vankilan vahtimestari.
Äiti: Hollender, Sara, Toppelius s. 1739.

Lapset:
1) Maria Christina Jacobsdotter (katso taulu 235) s. 09.01.1781 Oulu. k. 02.08.1844 (Oulu), Muhoksen pappilassa.
2) Simon s. 1783 Oulu ?. Kuolinsyy: Kuollut pienenä.
3) Sara Margaretha Jacobsdotter s. 14.02.1785 Oulu. k. 03.06.1823 Wiinikka hemman i Muhos. Perhesuhteet: Naimaton.
4) Carl Jacobsson s. 17.08.1787 Oulu. k. 24.04.1813 Vaasa. Vice Häradshöfding; Actuarie uti Kejserl. Wasa Hofrätt. . Perhesuhteet: Ogift, naimaton. Ammatinlisäyksiä: Varatuomari 1809, Vaasan hovioikeuden aktuaari 1813.
5) Johanna Magdalena Jacobsdotter s. 10.11.1791 Oulu. k. 17.11.1827 Muhos. Perhesuhteet: Död ogift. Naimaton.
6) Jakob s. 08.02.1795 Saloinen. k. 14.02.1795 Saloinen.
7) Eva Catharina s. 19.12.1795 Saloinen. k. 00.06.0000 Saloinen.
8) Anna Helena Jacobsdotter (katso taulu 236) s. 29.07.1797 Saloinen. k. 11.10.1864 Muhos.
9) Catharina Elisabet s. 18.05.1800 Saloinen. k. 13.11.1804 Siikajoki.
10) Jacob Jacobsson s. 06.11.1802. k. 20.08.1834 Ijo, Ii. Vice Landmätare, Maanmittausauskultantti 1828, toimi maanmittarien apulaisena. Perhesuhteet: Ogift, naimaton.

Henkilöhakemisto


- Taulu 145 -

22. sukupolvi

Carp, Carl Simonsson (taulusta 88. Äiti: Widlund, Maria Jacobsdotter) s. 08.06.1760 Vaasa. k. 20.09.1811 Turku. Hofrättsråd i Kejserl. Wasa Hofrätt. Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvos 1805. Ammatinlisäyksiä: Hallituskonseljin oikeusosaston jäsen 1809.

Ledamot af Kejserl. Regerings-conseillen samt riddare af Kejserl. S:t Annae Ordens 2:dra Class. Ylioppilas Turussa 1774.

1. puoliso Aejmelaeus, Johanna Magdalena Johanintytär, Carp s. 06.07.1769 Isokyrö. Vihitty: 17.10.1790 Isokyrö. Lisätietoja: Kuulutettu Isossakyrössä 03.10.1790.
Isä: Aejmelaeus, Johan Nilsson, Aeimelaeus s. 10.03.1718 Kungsörin (Kongsör) kuninkaankartano, Ruotsi. Isonkyrön kirkkoherra 1751, rovasti 1767.
Äiti: Moliis, Maria Elisabeth s. 15.09.1733 Närpiö.

Lapset:
1) Carl Johan s. 23.07.1791 Vaasa. k. 12.08.1791 Vaasa.
2) Jakob s. 02.11.1794 Vaasa. k. 22.02.1796 Vaasa.
3) Maria Johanna Carlsdotter s. 07.07.1796 Vaasa. k. 02.02.1860 Vaasa.
4) Carl Fredric Carlsson s. 23.06.1798 Vaasa. k. 14.01.1828 Belzi i Bessarabien, Beltzin kaupungissa Bessarabiassa. Lieutenant vid S:t Peterburska Uhlanregement. Venäjän armeijan luutnantti. Lisätietoja: Bessarabien, Pruth ja Djestr´in välillä, Ala-Donaun alueella. Perhesuhteet: Ogift, naimaton.
Ylioppilas Turussa 1816, Upsalassa 1816. Haminan kadettikoulussa 1821.
5) Adolf Wilhelm s. 07.09.1802 Vaasa. k. 04.02.1804 Vaasa.
6) Gustaf Carlsson (katso taulu 237) s. 29.11.1806 Vaasa. k. 08.11.1877 Vaasa. Hofrätt i Wasa; Vaasan hovioikeuden hovioikeusneuvos 1858, varapresidentti 1872.

Henkilöhakemisto


- Taulu 146 -

22. sukupolvi

Tegengren, Jakob Reinhold Reinholdinpoika (taulusta 89. Äiti: Widlund, Brita Helena Jacobsdotter) s. 01.05.1761 Vaasa. k. 05.02.1831 Vaasa. Kauppias Vaasassa 1793, Vaasan kaupunginviskaali.

Ylioppilas Turussa 1781.

1. puoliso Widmarck, Sara Catharina, Tegengren s. 04.08.1766 Vaasa. k. 09.12.1828 Vaasa. Vihitty: 22.11.1787 Vaasa.
Isä: Widmarck, Petter Vaasalainen kauppias ja raatimies.
Äiti: Anander, Anna Elisabet, Widmarck

Lapset:
1) Petter Reinhold s. 08.09.1788 Vaasa. k. 22.10.1789 Vaasa.
2) Anna Elisabet Jakob-Reinholduntytär (katso taulu 238) s. 27.12.1790 Vaasa. k. 02.02.1860 Vaasa.
3) Helena Ulrika s. 17.01.1792 Vaasa. k. 13.04.1792 Vaasa.
4) Jakob Fromhold Jakob-Reinholdinpoika (katso taulu 239) s. 04.11.1793 Vaasa. k. 16.12.1867 Vaasa. Kauppias Vaasassa 1820.
5) Gustaf Adolf s. 02.10.1795 Vaasa. k. 07.01.1796 Vaasa.
6) Sara Margaretha s. 02.11.1799 Vaasa. k. 04.09.1800 Vaasa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 147 -

22. sukupolvi

Tegengren, Ulrika Beata Reinholdintytär, Pettersson (taulusta 89. Äiti: Widlund, Brita Helena Jacobsdotter) s. 27.06.1772 Vaasa. k. 27.10.1813 Vaasa.

1. puoliso Pettersson, Michael s. 30.01.1775. k. 28.07.1832 Vaasa. Merikapteeni Vaasassa. Vihitty: 17.12.1805 Vaasa.

Lapset:
1) Michael Reinhold s. 24.11.1806 Vaasa. k. 16.08.1807 Vaasa.
2) August Wilhelm Michaelinpoika s. 22.07.1808 Vaasa. k. 02.10.1839 Pohjanmeri. Perhesuhteet: Naimaton. Kuolinsyy: Tapaturmaisesti.
3) Annette Charlotta Michaelintytär s. 11.07.1812 Vaasa. Lisätietoja: Muutti Tukholmaan 1832. Perhesuhteet: Naimaton.

Henkilöhakemisto


- Taulu 148 -

22. sukupolvi

Widlund, Anna Hedvig Birgesdotter, Backman (taulusta 90. Isä: Widlund, Birger Jacobsson)

1. puoliso Backman, ?? Sergeant.

Henkilöhakemisto


- Taulu 149 -

22. sukupolvi

Widlund, Anna Hedvig Birgerintytär, Backman (taulusta 90. Isä: Widlund, Birger Jacobsson) s. 17.10.1768 Vaasa ?.

1. puoliso Backman, Israel s. 26.07.1761. Kersantti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 150 -

22. sukupolvi

Widlund, Elisabet Margaretha Birgerintytär, Aulin (taulusta 90. Isä: Widlund, Birger Jacobsson) s. 20.06.1772 Vaasa. k. 13.10.1801 Vaasa.

1. puoliso Aulin, Jakob s. 17.02.1770. Kauppias Uusikaarlepyy. Vihitty: 25.10.1795 Vaasa. Lisätietoja: Muutti Vaasaan 1802 (vaimonsa kuoleman jälkeen).
Isä: Aulin, Erik s. 11.05.1742 Uusikaarlepyy. Kauppias Uusikaarlepyy.
Äiti: Neuman, Maria Jakobintytär, Aulin s. 10.12.1748 Uusikaarlepyy.

Henkilöhakemisto


- Taulu 151 -

22. sukupolvi

Nibling, Anna Elisabeth Eliaedotter, Långhjelm (taulusta 92. Äiti: Laurin, Margaretha Elisabeth Mårtensdotter) s. 08.03.1761 Kälviä. k. 19.10.1839 Virrat.

1. puoliso Långhjelm, Gabriel s. 16.11.1757 (05.02.1758) Virrat. k. 13.12.1822 Virrat. Komissiomaanmittari Vaasan läänissä 1783. Vihitty: 04.02.1783 Alavus.
Ylioppilas Turussa 1777. Suoritti maanmittaritutkinnon 1779, varamaanmittari 1782.

Isä: Långhjelm, Johan Georg s. 18.10.1722 Keuruu. Virrat kappalainen.
Äiti: Allenius, Susanna Gertrud, Långhjelm s. 09.00.1726.

Lapset:
1) Susanna Elisabet Gabrielintytär s. 23.11.1783 Virrat.
2) Johan Gabriel Gabrielsson s. 04.11.1785 Virrat. k. 24.08.1801 Virrat.
3) Carl Elias Gabrielinpoika s. 01.01.1788 Virrat. k. 06.08.1814 Virrat. Nimismies Virrat. Perhesuhteet: Naimaton.
4) Anna Catharina Gabrielintytär (katso taulu 240) s. 22.10.1790 Virrat. Lisätietoja: Vihkimispäivä oli syntymäpäivänä!.
5) Margaretha Sofia Gabrielintytär s. 03.12.1792 Virrat.
6) Bror Fredric Constantin Gabriel s. 05.03.1795 Virrat. Vice Länsman i Wirdois; varanimismies Virrat.
7) Ulrika Eleonora Petronella s. 01.12.1797 Virrat.
8) Fredrika Lovisa s. 08.03.1800 Virrat.
9) Christina Charlotta s. 05.11.1802 Virrat.

Henkilöhakemisto


- Taulu 152 -

22. sukupolvi

Nibling, Margaretha Magdalena Eliaedotter, Welin (taulusta 92. Äiti: Laurin, Margaretha Elisabeth Mårtensdotter) s. 30.12.1762.

1. puoliso Welin, Christian Gustaf Landmätare i Ruovesi, insinööri. Vihitty: 22.12.1805 Virrat.

Henkilöhakemisto


- Taulu 153 -

22. sukupolvi

Nibling, Hedwig Maria Eliaedotter, Ahlbäck (taulusta 92. Äiti: Laurin, Margaretha Elisabeth Mårtensdotter) s. 21.03.1765 Kälviä. k. 23.04.1792 Alavus.

1. puoliso Ahlbäck, Jeremias s. 1764. k. 21.10.1847 Alavus. Klockare i Alavo, Alavuden lukkari jo 1787. Vihitty: 09.10.1787 Alavus. Perhesuhteet: Avioliitot olivat lapsettomat ? (ainakin kaksi viimeistä).

Henkilöhakemisto


- Taulu 154 -

22. sukupolvi

Nibling, Catharina Ulrica Eliaedotter, Sarlin (taulusta 92. Äiti: Laurin, Margaretha Elisabeth Mårtensdotter) s. 24.08.1766. Perhesuhteet: Avioliitto lienee ollut lapseton.

1. puoliso Sarlin, Gabriel Gabrielinpoika s. 02.03.1761 Turku. k. 02.04.1829 Veteli. Kappalainen Ylivetelissä 06.05.1826.
Ylioppilas Turussa 1784, vihittiin papiksi 1789.

Isä: Sarlin, Gabriel Gabrielinpoika s. n. 1740 Turku. Turun yliopiston vahtimestari.
Äiti: Stiina Heikintytär, Sarlin s. n. 1740.

Henkilöhakemisto


- Taulu 155 -

22. sukupolvi

Laurin, Maria Elisabeth Johansdotter, Ticklén (taulusta 93. Isä: Laurin, Johan Mårtenson) s. 04.04.1772 Alavieska. k. 20.11.1827 Alavieska.

1. puoliso Ticklén, Anders, Tikkanen s. 24.08.1769 Alavieska. k. 29.06.1839 Alavieska. Klockare i Alavieska; Alavieskan lukkari. Vihitty: 30.06.1795 Alavieska.

Lapset:
1) Efraim s. 19.10.1795 Alavieska. k. 09.03.1802 Alavieska.
2) Johan Gustaf Andersson (katso taulu 241) s. 12.03.1797 Alavieska. Renki. Lisätietoja: Inhyseman i Alavieska; Alavieskassa tilalla asuva . Ammatinlisäyksiä: Kirjoilla Alavieskassa vielä 12.04.1840.
3) Maria Kristiina s. 06.02.1799 Alavieska. k. 01.03.1799 Alavieska.
4) Fredrica Albertina Andersdotter s. 05.04.1800 Alavieska. Lisätietoja: Asui siellä vielä 1840.
5) Maria Elisabet Andersintytär (katso taulu 242) s. 29.01.1802 Alavieska. Lisätietoja: Eli vielä 1847 jälkeen. Perhesuhteet: Oli naimaton, mutta hänellä oli avioton poika.
6) Bror Chaleb s. 24.05.1804 Alavieska. k. 20.09.1804 Alavieska.
7) Chaleb Efraim Andersinpoika s. 28.09.1805 Alavieska. k. 01.10.1824 Alavieska. Perhesuhteet: Naimaton.
8) Greta Gustava Andersdotter s. 18.12.1808.
9) Margaretha Gustava Andersintytär (katso taulu 243) s. 18.12.1808 Alavieska ?.
10) Anders Andersson (katso taulu 244) s. 04.02.1812 Alavieska. k. 01.07.1864 Alavieska. Vice Klockare i Alavieska, sedermera ordinarie. Alavieskan lukkari.
11) Elias Joachim s. 26.10.1815 Alavieska. k. 29.06.1816 Alavieska. Perhesuhteet: Kaksonen Carl Fredrikin kanssa.
12) Carl Fredrik s. 26.10.1815 Alavieska. k. 16.11.1815 Alavieska.
13) Aron August s. 21.03.1818 Alavieska. k. 18.07.1818 Alavieska.

Henkilöhakemisto


- Taulu 156 -

22. sukupolvi

Laurin, Gustaf Johansson (taulusta 93. Isä: Laurin, Johan Mårtenson) s. 30.03.1775 Alavieska. k. 13.03.1839 Oulu. Oulun pitäjän silta- ja jahtivouti, sitten lääninkanslian vahtimestari Oulussa.

1. puoliso Cajanus / Cajani, Susanna Christina Israelsdotter, Lindström s. 14.08.1779 Lohtaja. Vihitty: 01.02.1810 Pyhäjoki.
Ennen avioitumistaan Susanna Christinalla oli avioton lapsi, jonka isää historiankirjoissa ei mainita.

Isä: Cajanus, Israel Petterinpoika s. 21.04.1745 Lohtaja. Nimismies Pyhäjoki.
Äiti: Polerus, Christina, Cajanus s. 1744.

Lapset:
1) Anders Gustafsson s. 25.02.1807.
2) Johan Gustaf Gustafsson (katso taulu 245) s. 24.02.1811 Pyhäjoki. k. 30.11.1841 Oulu. Sjöman.
3) Maria Gustava Gustafsdotter s. 11.08.1811.
4) Lars Herman Gustafsson (katso taulu 246) s. 29.12.1812 Pyhäjoki. k. 12.02.1867 Pudasjärvi. Kirkkoherra Pudasjärvi 1835, rovasti 1837.
5) Carl Henrik s. 12.04.1818 Oulu. k. 23.07.1819 Oulu.
6) Maria Gustava Gustafintytär s. 11.02.1820 Oulu. k. 22.03.1882 Oulu. Perhesuhteet: Naimaton.
7) Gustaf Adolf s. 14.07.1823 Oulu. k. 15.08.1823 Oulu.

Henkilöhakemisto


- Taulu 157 -

22. sukupolvi

Laurin, Margaretha Gustava Simosdotter, Kemmer (taulusta 95. Isä: Laurin, Simon Mårtensson) s. 30.01.1786 Alavieska. k. 06.03.1865 Luumäki.

1. puoliso Kjemmer, Anders s. 13.10.1777 Kokkola. k. 08.10.1832 Kokkola. Råd- och Handelsman; Kauppias ja raatimies Kokkola. Vihitty: 19.05.1809 Laihia.
Isä: Kemmer, Hans Rådman i Gamla Carleby; kauppias ja raatimies Kokkola.
Äiti: Simelius, Christina, Kemmer

Lapset:
1) Christina Amalia Andersdotter (katso taulu 247) s. 30.12.1809 Kokkola. k. 09.01.1881 Ulvila.
2) Anders Simon Andersson (katso taulu 248) s. 04.05.1811 Kokkola. k. 16.03.1892. Borgare i Gamla Carleby; kauppias Kokkola.
3) Gustava Margaretha Andersdotter (katso taulu 249) s. 27.01.1814 Kokkola. k. 06.05.1868 Lappeenranta.
4) Carl Ferdinand Andersson s. 20.01.1816 Kokkola. k. 19.02.1847 Odessa, Venäjä. Ylioppilas Helsingissä 1835, aikoi sotaväkeen 1842.
5) Johanna Euphrosyne Andersdotter s. 28.02.1818 Kokkola. k. 15.08.1847 Kokkola. Perhesuhteet: Naimaton.
6) Wilhelmina Constantia Andersdotter s. 08.06.1820 Kokkola. k. 14.11.1846 Kokkola. Perhesuhteet: Naimaton.
7) Mathilda Dorothea Andersdotter (katso taulu 250) s. 04.03.1823 Kokkola. k. 16.12.1910 Karjalohja.
8) Charlotta Evelina Andersintytär (katso taulu 251) s. 24.03.1825 Kokkola. k. 04.03.1908 Seilin sairashuone.
9) Selina Elisabeth Andersdotter (katso taulu 252) s. 29.12.1827 Kokkola. k. 18.08.1857 Karjalohja.

Henkilöhakemisto


- Taulu 158 -

22. sukupolvi

Laurin, Johanna Fredrika Simonsdotter, Enholm (taulusta 95. Isä: Laurin, Simon Mårtensson) s. 03.01.1789 Alavieska. k. 12.03.1860 Korsnäs.

1. puoliso Enholm, Anders Johan s. 10.09.1781 Vaasa. Kapellan i Korsnäs 10.09.1826; kappalainen, varapastori 1837. Vihitty: 19.05.1809 Laihia. Perhesuhteet: Skräddareson från Wasa. Hafva flera barn.
Student 1799; prestvigd 10.06.1804; Predikant i Replott 1813; Kapellan i Korsnäs 10.09.1826

Isä: Enholm, Anders Vaasalainen räätälienvanhin.
Äiti: Westling, Christina

Lapset:
1) Margaretha Johanna Anders-Johanintytär (katso taulu 253) s. 30.08.1810 Laihia. k. 09.06.1872 Korsnäs. Perhesuhteet: Ei ollut naimisissa, mutta hänellä oli 2 aviotonta lasta.
2) Fredrika Gustava Anders-Johanintytär (katso taulu 254) s. 18.04.1818 Raippaluoto. k. 09.02.1878 Korsnäs.

Henkilöhakemisto


- Taulu 159 -

22. sukupolvi

Laurin, Christina Elisabeth Simonsdotter, Beloff / Belov (taulusta 95. Isä: Laurin, Simon Mårtensson) s. 14.03.1793 Alavieska.

1. puoliso Belov, Konstantin, Beloff Everstiluutnantti Venäjän armeijassa. Vihitty: 29.10.1811 Laihia. Lisätietoja: Asui Velskin kaupugissa Venäjällä 1820.
Henne afser Doctor Sjögrén i sitt bref, dat Glesow i gouvernementet Wjätka och intaget uti Åbo Tidningar N:o 92 för år 1827, deri han omnämner en Pastor Laurins dotter, hvaras man under krigstiden tjenat i Ryska arméen, men sedermera bifvit förafskedad som Öfverste-lieutenant och anställd i civiltjenst som Ispravnik uti staden Welsk.

Lapset:
1) Margaretha Elisabet Konstantinintytär s. 09.08.1812 Laihia.

Henkilöhakemisto


- Taulu 160 -

22. sukupolvi

Laurin, Helena Adolphina Simonsdotter, Perander (taulusta 95. Isä: Laurin, Simon Mårtensson) s. 16.04.1797 Alavieska. k. 23.06.1825 Laihia.

1. puoliso Perander, Johan s. 14.03.1794 Lohtaja. k. 28.04.1845 Kannus. Ylikannuksen kappalainen, pastor. Vihitty: 15.02.1820 Laihia.
Student 1812; prestvigd 12.06.1816; Socneadjunct i Lochteå Lestjärvi 28.04.1824; Kapellan i Ylikannus 1824; samt vice Pastor 1843.

Isä: Perander, Abraham s. 14.08.1749 Ähtäri. Laihian kirkkoherra 1814, rovasti 1820.
Äiti: Villandt, Eva Juliana, Perander s. 23.05.1768 Kalajoki.

Lapset:
1) Emilia Juliana Johansdotter (katso taulu 255) s. 18.06.1821 Laihia. k. 07.12.1875 Kivijärvi.
2) Mathilda Olivia Margaretha s. 13.01.1823 Laihia. k. 30.04.1829 Lestijärvi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 161 -

22. sukupolvi

Laurin, Beata Wilhelmina Simonsdotter, Ammondt (taulusta 95. Isä: Laurin, Simon Mårtensson) s. 05.04.1801 Maalahti. k. 22.01.1849 Koivulahti.

1. puoliso Ammondt, Carl Didrich s. 23.09.1793 Hauho. k. 15.05.1866 Hämeenkyrö. Regements commissarien, sedermera Inspectoren å Kimo jernbruk 1830. Vihitty: 23.07.1822 Laihia. Ammatinlisäyksiä: Vaasan patalj. rykmentinkomissaari 1819. Oravaisten Kimon rautatehtaan hoitaja.
Isä: Ammondt, Otto Detlof s. 01.09.1765 Klemolan tila, Hauho. Luutnantti.
Äiti: Borgenström, Ulrika Albertina, Ammondt s. 27.02.1769 Asikkala.

Lapset:
1) Carolina Wilhelmina Caroli Diederici s. 23.07.1823 Laihia. k. 23.02.1878 Hämeenkyrö. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Amanda Olivia Caroli Diederici (katso taulu 256) s. 24.01.1826. k. 18.05.1864 Hämeenkyrö.
3) Selma s. 09.11.1828 Jurva. k. 02.06.1845 Uusikaarlepyy. Perhesuhteet: Naimaton.
4) Elisa Amalia Caroli Diederici s. 03.03.1831 Oravainen. k. 23.09.1856 Hämeenkyrö. Perhesuhteet: Naimaton.
5) Mathilda Josephina Caroli Diederici (katso taulu 257) s. 18.05.1832 Oravainen. k. 19.10.1899 Helsinki.
6) Inga Evelina Christina Caroli Diederici (katso taulu 258) s. 24.12.1834 Oravainen. k. 05.03.1875 Hämeenkyrö.
7) Carl Wilhelm Caroli Diederici s. 19.10.1836 Oravainen. k. 16.05.1883 Hämeenkyrö. Ylioppilas Helsingissä 1859, Tampereen ala-alkeiskoulun vt. opettaja 1866. Perhesuhteet: Naimaton.
8) Otto Walfried Caroli Diederici (katso taulu 259) s. 24.05.1843 Oravainen. k. 19.01.1900 Jyväskylä. Jyväskylän postikonttorin hoitaja 1882.
9) Gustaf Edvard Caroli Diederici (katso taulu 260) s. 29.01.1845 Oravainen. k. 03.03.1907 Savonlinna. Savonlinnan postikonttorin hoitaja 1887.

Henkilöhakemisto


- Taulu 162 -

22. sukupolvi

Laurin, Anna Elisabeth Mårtensdotter, Törmäkangas / Oja (taulusta 96. Isä: Laurin, Mårten Mårtensson) s. 17.11.1780 Pattijoki. k. 05.05.1865 Oulainen.

1. puoliso Törmäkangas / Oja, Henric s. 27.04.1784 Oulainen. k. 22.11.1859 Oulainen. Bonde i Oulais; talollinen Oulainen. Vihitty: 06.06.1808 Oulainen.
Isä: Törmäkangas, Erkki Heikinpoika Talollinen Oulainen.
Äiti: Marketta Heikintytär, Törmäkangas

Henkilöhakemisto


- Taulu 163 -

22. sukupolvi

Laurin, Mårten Mårtensson (taulusta 96. Isä: Laurin, Mårten Mårtensson) s. 01.05.1783 Kälviä. Anställd vid militairen i Sverige; Ruotsin armeijan lipunkantaja, tilanomistaja.

1. puoliso Stålhammar, Hedvig Maria, Laurin s. 06.10.1797 Lekerydin pitäjä, Ruotsi. k. 01.01.1872 Huskvarna, Ruotsi. Perhesuhteet: Ruotsalaista aatelissukua.
Isä: Stålhammar, Casper Otto Luutnantti.
Äiti: Ribbing, Fredrika Sofia, Stålhammar

Henkilöhakemisto


- Taulu 164 -

22. sukupolvi

Laurin, Maria Brita Mårtensdotter, Pyykölä (taulusta 96. Isä: Laurin, Mårten Mårtensson) s. 1789. k. 25.03.1865 Oulainen.

1. puoliso Pyykölä, Göran, Pyykökä-Pietilä s. 27.03.1780 Oulainen. k. 24.05.1845 Oulainen. Bonde i Oulais; talollinen Oulainen. Vihitty: 08.01.1818 Oulainen.
Isä: Pyykölä, Juho Talollinen Oulainen.
Äiti: Vappu Heikintytär, Pyykölä

Henkilöhakemisto


- Taulu 165 -

22. sukupolvi

Laurin, Lovisa Magdalena Mårtensdotter, Stålhammar (taulusta 96. Isä: Laurin, Mårten Mårtensson) s. 20.12.1792 Merijärvi. k. 24.03.1876 Hakarpin pitäjässä, Ruotsissa. Lisätietoja: Reste till Sverige.

1. puoliso Stålhammar, Henrik Leonard s. 12.09.1800 Lekeryd, Ruotsi. k. 18.02.1874 Grännan maaseurakunta, Ruotsi. Kersantti 1840.
Isä: Stålhammar, Casper Otto Luutnantti.
Äiti: Ribbing, Fredrika Sofia, Stålhammar

Henkilöhakemisto


- Taulu 166 -

22. sukupolvi

Laurin, Petronella Jacobsdotter, Björkroth (taulusta 97. Isä: Laurin, Jacob Mårtensson) s. 08.09.1781 Kälviä. k. 17.02.1848 Kärsämäki.

1. puoliso Björkroth, Johan Jacob s. 11.04.1783. k. 14.05.1821 Kärsämäki. Kronolänsman uti Pyhäjoki sockens öfre disctrict. Ammatinlisäyksiä: Pyhäjoen ylisen piirin nimismies.

Lapset:
1) Carl Johannis Jacobi s. 24.04.1815 Kärsämäki.
2) Catharina Petronella Johannis Jacobi s. 09.09.1818 Kärsämäki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 167 -

22. sukupolvi

Laurin, Anna Margaretha Abrahamsdotter, Heikel (taulusta 100. Isä: Laurin, Abraham Mårtensson) s. 01.10.1782 Raahe ?. k. 01.08.1857 Oulu.

1. puoliso Heikel, Henric Jacob Henricsson s. 28.03.1782 Oulu. k. 20.04.1843 Siipola hemman i Haukipudas. Lands-secreterare i Uleåborg och Häradshöfding i Kemi Domsaga från år 1818. Vihitty: 20.07.1806 Rantsila. Ammatinlisäyksiä: Varatuomari 1805, kihlakunnantuomarin arvo 1819, Kemin tuomiokunnan tuomari 1821.
Ylioppilas Turussa 1799.

Isä: Heikel, Henric, Heikkilä s. 02.01.1747 Oulu. Varatuomari 1766, Kauppias Oulussa 1777.
Äiti: Zimmerman, Anna Greta Henricsdotter, Hollender s. 09.05.1742 Vaasa.

Lapset:
1) Henrik Henrik-Jakobinpoika (katso taulu 261) s. 14.01.1808 Oulussa. k. 14.03.1867 Helsinki. Lector i Pholosophien och Nat. Historien vig Gymnasium i Åbo 27.07.1835. Ammatinlisäyksiä: Rovasti 1850, Pietarsaaren kirkkoherra 1860.
2) Wilhelm Henrik-Jakobinpoika (katso taulu 262) s. 27.04.1811 Oulu. k. 01.12.1883 Uusikaupunki. Uudenkaupungin ja Uudenkirkon kirkkoherra 1856, rovasti 1862.
3) Albert Henrici Jacobi (katso taulu 263) s. 24.12.1812 Oulu. Paedagogiae Rector i Jacobstad 1840. Ylitornion kirkkoherra 1849, rovasti 1864. Ammatinlisäyksiä: Valtiopäivämies.
4) Carl Henrik-Jakobinpoika (katso taulu 264) s. 10.02.1815 Kokkola. k. 28.01.1885 Janakkala. Janakkalan kirkkoherra 1868.
5) August Henrik-Jakobinpoika (katso taulu 265) s. 13.12.1816 Oulu. k. 14.02.1866 Uusikaarlepyy. Lärare vid Elementarskolan i Brahestad 1841. Pitäjänapulainen Uusikaarlepyy 1847. Lisätietoja: Varapastorin arvo 1860.
6) Sofia Rosalie Henrik-Jakobintytär s. 26.11.1818 Oulu. k. 1894 Oulu. Perhesuhteet: Naimaton.
7) Frederika Catharina Henrik-Jakobintytär s. 22.10.1821 Oulu. k. 17.12.1896 Oulu. Perhesuhteet: Naimaton.

Henkilöhakemisto


- Taulu 168 -

22. sukupolvi

Laurin, Brita Carolina Abrahamsdotter, Stjerncreutz (taulusta 100. Isä: Laurin, Abraham Mårtensson) s. 19.09.1784 Merijärvi. k. 21.11.1846 Ii.

1. puoliso Stjerncreutz, Johan Zachris s. 21.11.1785 Ii. k. 03.05.1845 Ii. Fahnjunkare; Lieutenant och Kronolänsman uti Ijo. Vihitty: 05.07.1807 Rantsila. Ammatinlisäyksiä: Pohjanmaan jalkaväkirykmentin luutnantti 1810. Iin nimismies 1821.
Johan Zacharias Stjerncreutz oli Pohjanmaan rykmentin kersanttina, lippujunkkarina,vänrikkinä ottaen osaa Suomen sotaan 1808-09 ja erosi 1810 luutnanttina armeijasta. Vuonna 1820 hänet nimitettiin Iin siltavoudiksi, seuraavana vuonna nimismieheksi, mutta joutui eroamaan tästä virasta eräiden toimeenpanemiensa laittomien vangitsemisien takia, minkä jälkeen eli maanviljelijänä Leistolassa kuolemaansa asti.

Isä: Stjerncreutz, Anders Johan Pohjanmaan jalkaväkirykmentin luutnantti.
Äiti: Bäck, Margaretha Elisabet, Stjerncreutz

Lapset:
1) Carolina Johannis Zachariaedotter
2) Johan Albin Johannis Zachariae (katso taulu 266) s. 08.04.1808 Ii. k. 03.04.1862 Helsinki. Student; Midshipman vid Första Finska Sjö-Equipaget; till Lieutenant 04.04.1836. Ammatinlisäyksiä: Suomen luotsi- ja majakkalaitoksen ylitirehtöörin apulainen 1854.
3) Alexander Johannis Zachariae Midshipman.
4) Fredric Wilhelm Johannis Zachariae s. 1809. Utsjoen kirkkoherra.
Student 1829; prestvigd i Åbo 22.02.1834
5) Zacharias Aleksander (katso taulu 267) s. 07.09.1817 Ii. k. 23.03.1890 Pietari. Venäjän Itämeren laivaston kontra-amiraali.

Henkilöhakemisto


- Taulu 169 -

22. sukupolvi

Laurin, Eva Maria Abrahamsdotter, Koskela (taulusta 100. Isä: Laurin, Abraham Mårtensson) s. 05.08.1786 Merijärvi. k. 19.02.1863.

1. puoliso Koskela, Jacob s. 14.02.1804. k. 10.04.1852. Torppare uti Ijo; torppari Iissä.
Isä: Koskela, Matti Jaakonpoika Talollinen Ii.
Äiti: Kämärä, Maria Pekantytär, Koskela

Henkilöhakemisto


- Taulu 170 -

22. sukupolvi

Laurin, Petter Gabriel Abrahamsson (taulusta 100. Isä: Laurin, Abraham Mårtensson) s. 16.01.1794 Rantsila. k. 30.01.1834 Oulu. Vaktnekt vid länehäktet i Uleåborg; vanginvartija Oulun lääninvankilassa. Lisätietoja: Han flyttade 1819 från Franzila till Palkila.

1. puoliso Myllysaari / Kesälä, Sara Pehrsdotter, Laurin s. 20.06.1791 Rantsila. k. 28.06.1865 Oulu. Vihitty: 07.01.1816 Rantsila. Perhesuhteet: Bondedotter; syntyi aviottomana.
Isä: Myllysaari, Pekka Uudistilallinen.
Äiti: Lampela, Riitta Niilontytär s. Rantsila.

Lapset:
1) Abraham Petri Gabriels s. 09.03.1816 Rantsila. k. 1853 Oulu. Luotsi. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Brita Petri Gabrielis s. 08.06.1817 Rantsila. k. 23.10.1833 Ii. Perhesuhteet: Naimaton.
3) Pehr Petri Gabrielis s. 09.09.1818 Rantsila. k. 25.06.1819 Pulkkila.
4) Sophia Petri Gabrielis s. 16.01.1820 Pulkkila. k. 27.12.1857 Oulu. Perhesuhteet: Naimaton.
5) Maria s. 21.03.1821 Pulkkila. k. 14.02.1834 Oulu.
6) Israel s. 07.04.1823 Pulkkila. k. 08.07.1823 Pulkkila.
7) Herman Petter-Gabrielinpoika (katso taulu 268) s. 14.04.1824 Pullkila. k. 29.04.1860. Luotsi.
8) Fredrika s. 13.03.1826 Pulkkila.
9) Johan Petri Gabrielis (katso taulu 269) s. 13.03.1827 Pulkkila. k. 23.03.1854 Helsinki. Kirjapainotaituri. Perhesuhteet: Syntyi kaksosena Fredikan kanssa.
10) Jakob Fredric Petri Gabrielis s. 17.04.1830 Pulkkila. k. 26.07.1853 Oulu. Merimies. Perhesuhteet: Naimaton.
11) Henrik s. 03.08.1832. k. 17.09.1832 Oulu.

Henkilöhakemisto


- Taulu 171 -

22. sukupolvi

Laurin, Mårten Israel Abrahamsson (taulusta 100. Isä: Laurin, Abraham Mårtensson) s. 14.12.1795 Rantsila. k. 24.02.1866 Pyhäjärvi (kirjoilla Haapavesi). Kapellan i Pyhäjoki Haapavesi 1837, Haapaveden kappalainen. Lisätietoja: Kirjoilla Haavesi.

Student 1817, prestvigd 17.12.1820. Paedagog i Brahestad 1827, kapellan i Uleåborg 26.01.1827, kapellan i Pyhäjoki Haapajärvi 1837

1. puoliso Bergh, Maria Catharina Nilsdotter, Laurin s. 29.09.1806 Raahe. k. 18.09.1863 Haapavesi. Vihitty: 26.01.1827 Raahe.
Isä: Bergh, Nils Jöns-Petterinpoika s. 23.12.1781 Liminka. Öfverste-lietenantes compagnie af Österbottens regemente, kauppias Raahessa 1805.
Äiti: Freitag, Anna Sophia, Bergh s. 23.08.1785 Raahe.

Lapset:
1) Nils Abraham Israelis s. 31.01.1828 Oulu. k. 29.12.1856 Helsinki. Kirurgian kandidaatti 1855.
Ylioppilas Helsingissä 1847.
2) Frans Oscar Israelis (katso taulu 270) s. 23.05.1829 Oulu. k. 16.06.1867 Pyhäjärvi. Pyhäjärven pitäjänapulainen 1863.
3) Carl Fredrik s. 10.01.1831 Oulu. k. 12.07.1832 Oulu.
4) Martin August Israelis s. 15.07.1833 Oulu. k. 15.08.1833 Oulu.
5) Sophia Augusta Israelis (katso taulu 271) s. 11.04.1836 Oulu.
6) Gustaf Albert s. 03.11.1837 Oulu. k. 08.01.1838 Oulu.
7) Anna Catharina s. 31.05.1841 Haapavesi. k. 13.06.1845 Haapavesi.
8) Mårten Alexander s. 29.03.1845 Haapavesi. k. 08.04.1845 Haapavesi. Perhesuhteet: Kaksonen Jenny Marian kanssa.
9) Jenny Maria s. 29.03.1845 Haapavesi. k. 11.04.1845 Haapavesi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 172 -

22. sukupolvi

Westzynthius / Mikkola, Johan Johaninpoika (taulusta 102. Isä: Westzynthius, Johan Johaninpoika) s. 25.10.1778 Alavieska. k. 27.04.1845 Kokkola. Tervantarkastaja Kokkolassa.

1. puoliso Kanelius, Maria Margaretha, Westzynthius s. 22.02.1785 Kokkola. k. 11.10.1826 Kokkola. Vihitty: 12.01.1806 Kokkola.
Isä: Kanelius, Erik Merimies Kokkolassa.
Äiti: Markkom, Christina, Kanelius

Lapset:
1) Margaretha Christina s. 15.01.1807 Kokkola. k. 04.04.1807 Kokkola.
2) Johanna Theresia s. 03.08.1808 Kokkola. k. 1808 Kokkola.
3) Maria Lovisa Johanintytär (katso taulu 272) s. 02.09.1809 Kokkola. k. 07.11.1856 Kokkola.
4) Erik Johan s. 26.09.1810 Kokkola. k. 19.04.1811 Kokkola.
5) Johan Johaninpoika (katso taulu 273) s. 11.07.1812 Kokkola. k. 03.12.1842 Pori. Tervantarkastaja.
6) Johanna Fredrika Johanintytär (katso taulu 274) s. 21.06.1815 Kokkola. k. 30.11.1858 Kokkola.
7) Anders Johaninpoika s. 17.11.1817 Kokkola. k. 1841 tammikuu, Liverpool, Englanti (kirjoilla Kokkolassa).
8) Sofia Amalia s. 15.12.1820 Kokkola. k. 02.06.1821 Kokkola.
9) Sofia Amalia Johanintytär (katso taulu 275) s. 30.03.1822 Kokkola. k. 19.01.1866 Vaasa.
10) Christina Wilhelmina s. 17.06.1825 Kokkola. k. 14.03.1875 Kokkola. Perhesuhteet: Naimaton.

Henkilöhakemisto


- Taulu 173 -

22. sukupolvi

Westzynthius / Mikkola, Maria Johanintytär, Ståhlberg (taulusta 102. Isä: Westzynthius, Johan Johaninpoika) s. 03.07.1782 Alavieska. k. 27.03.1833 Alavieska.

1. puoliso Ståhlberg, Carl Fredrik s. Kälviä. Vihitty: 01.07.1814 Alavieska. Lisätietoja: Kansalaisuudeltaan mustalainen. Kuolinsyy: Kuoli ennen vaimoaan.

Henkilöhakemisto


- Taulu 174 -

22. sukupolvi

Westerheim, Nils Johansson, Westzynthius (taulusta 104. Isä: Westzynthius, Johan Magnison) s. 28.01.1762 Pyhäjoki. k. 17.02.1794 Nerpes prestgård, Närpiön pappila. Häradshöfding, Vaasan hovioikeuden aktuaari 1793. Lisätietoja: Vuodesta 1784 Westerheim. Perhesuhteet: Hans efterlemnade enka dog i Christinaestad 23.10.1824, 64 år gammal.

Student i Åbo 02.09.1778; Auscultant i Åbo Hofrätt 14.12.1781 och i Wasa Hofrätt 23.10.1782; vice Häradshöfding 06.10.1786; vice Cancellist i Wasa Hofrätt 04.11. s. år, ordinarie d:o 09.101789 och Actuarie 15.02.1793. Ylioppilas Turussa 1778, varatuomari 1786.

1. puoliso Laihiander, Anna Lovisa , Westerheim s. 22.09.1763 Eura. k. 23.10.1828 Kristiinankaupunki. Vihitty: 02.02.1792 Närpiö. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.
Isä: Laihiander, Johan Henricsson s. 1720 Säkylä. Kyrkoherde i Nerpes, Theol. Doctor; Närpiön kirkkoherra.
Äiti: Tolpo, Anna Fredrika Nilsdotter, Laihiander s. 27.08.1727 Kokemäki (Kumo).

Henkilöhakemisto


- Taulu 175 -

22. sukupolvi

Westzynthius, Hebla Sophia Johansdotter, Arenius (taulusta 104. Isä: Westzynthius, Johan Magnison) s. 26.11.1765 Vaasa. k. 28.03.1845 Karkku.

1. puoliso Arenius, Johan s. 03.07.1756 Vaasa. k. 27.07.1787 Iisalmi. Philos. Magister och vice Häradshöfdingen; fil. maisteri 1778, varatuomari. Vihitty: 24.12.1785 Pyhäjoki. Ammatinlisäyksiä: Pitäjänkirjuri.
Vaasan kouluun 1765. Turun yliopistoon 1773, otettu osakuntaan 25. 2. Respondenttina 18. 12. 1775 Salomon Kreanderin ja 26. 6. 1778 Kalmin johdolla. Maisteri 30. 6. 1778. Todistus Vaasan hovioikeuteen 1781. Otettu Vaasan hovioikeuden auskultantiksi 25. 5. 1782. Varatuomari. Pitäjänkirjuri. Lähde: Lagus; J. Klockars, Första boken om Malax, s. 94; Släktbok I, p. 573; H. J. Boström, Wasa hofrätts auskultanter 1776 - 1876. SSV V, s. 95; LSW, s. 73. Lähde: Pohjalaisen osakunnan nimikirja III 1771-1808

Isä: Arenius, Gabriel s. 05.00.1720 Närpiö ?. Vaasan ja Mustasaaren kappalainen.
Äiti: Castin, Maria Elisabet, Arenius s. 28.06.1725 Nauvo.

Lapset:
1) Anna Sophia s. 26.01.1787 Pyhäjoki. k. 27.04.1787 Pyhäjoki.

2. puoliso Mollin, Joseph Jonaeson s. 29.11.1756 Oulu. k. 28.04.1810 Loimaa. Loimaan kirkkoherra 1806. Vihitty: 08.07.1792 Pyhäjoki.
Student 1775; var vice Collega Inferior i Wasa intill Augusti 1779, samt året derpå ordinarie; promoverad Philosophiae Magister 1787; gjorde 1786 en utrikes resa till en del af Danmark, Holland och Tyskland. Förordnades derefter till Collega Superior vid Uleåborgs skola och prestvigdes 1790; Conrector i Björneborg 1792; Kyrkoherde i Karku 1795 och i Loimijoki 1806, Prost 1805. Ylioppilas Turussa 1775, filosofian maisteri1782, vihittiin papiksi 1790, rovastin arvo 1805.

Isä: Mollin, Jonas Jonaeson s. 1703 Mustasaari ?. Borgmästare i Uleåborg; pormestari Oulussa 1740.
Äiti: Chronander, Maria Christina, Mollin s. 29.07.1724 Vaasa.

Lapset:
1) Johanna Sophia Josephsdotter s. 10.12.1793 Pori.
2) Maria Christina Josephsdotter (katso taulu 276) s. 02.07.1795 Pori. k. 23.07.1861 Pälkäne.
3) Johan Henric Josephsson (katso taulu 277) s. 1796. Pastor, prost, pastori, rovasti.
4) Johan Henrik Josefinpoika (katso taulu 278) s. 05.12.1796 Karkku. k. 12.04.1867 Vehmaa. Vehmaan kirkkoherra 1837. Rovasti 1840.
5) Hedwig Lovisa Charlotta Josephsdotter (katso taulu 279) s. 01.12.1798 Karkku. k. 02.08.1850 Turku.
6) Carolina Fredrica Josephsdotter (katso taulu 280) s. 26.09.1800 Karkku. k. 25.08.1833 Kauhava.
7) Jonas Gustaf Josephsson s. 29.05.1802 Karkku. k. 10.11.1863 Vehmaa. Student 1820, anställd först vid Militären och sedan vid Landtmäteriet. Perhesuhteet: Naimaton. Ammatinlisäyksiä: Maanmittausauskultantti 1830. Toimi maanmittarien apulaisena.
8) Josef Theodor Josephsson (katso taulu 281) s. 26.09.1804 Karkku. k. 26.04.1876 Ristiina. Student 1822, först Hofrätts- och sedan Landtmäteri-Auskultant. Perhesuhteet: Avioero 1839.
9) Josepha Ulrica Josephsdotter s. 1807.
10) Josefa Ulrika Josefintytär (katso taulu 282) s. 28.03.1807 Loimaa. k. 20.07.1876 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 176 -

22. sukupolvi

Westzynthius, Brita Johanna Johansdotter, Lagus (taulusta 104. Isä: Westzynthius, Johan Magnison) s. 21.08.1767 Vaasa. k. 03.12.1832 Lapua.

1. puoliso Lagus, Gabriel Jonaksenpoika s. 09.10.1762 Jalasjärvi. k. 29.11.1835 Lapua. Prost i Lappo, Pastori; Lapuan kirkkoherra 1814, rovasti 1825. Vihitty: 07.01.1799 Pyhäjoki.
Ylioppilas Turussa 1779, vihitty papiksi 1784.

Isä: Lagus, Jonas Gabrielinpoika s. 14.05.1739 Jalasjärvi. Laihian kirkkoherra 1790, rovasti 1796.
Äiti: Pernerus, Magdalena Nilsdotter, Lagus s. 07.11.1741 Oulu.

Lapset:
1) Anna Magdalena Gabrielintytär s. 05.12.1799 Jalasjärvi. k. 05.03.1817 Lapua. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Johanna Sophia Gabrielsdotter (katso taulu 283) s. 11.09.1801 Jalasjärvi. k. 01.08.1831 Töysä.
3) Maria Lovisa Gabrielintytär s. 24.01.1803 Jalasjärvi. k. 17.07.1818 Vaasa. Perhesuhteet: Naimaton.
4) Niclas Gabriel s. 26.09.1805 Jalasjärvi. k. 20.08.1808 Jalasjärvi.
5) Elisabet Margaretha s. 31.10.1807 Jalasjärvi. k. 07.11.1807 Jalasjärvi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 177 -

22. sukupolvi

Westzynthius, Beata Maria Johansdotter, Appelgren (taulusta 104. Isä: Westzynthius, Johan Magnison) s. 12.04.1769 Vaasa. k. 12.09.1848 Laitila.

1. puoliso Appelgren, Simon Simonsson s. 07.12.1755 Paltamo. k. 01.07.1828 Alatornio. Alatornion kirkkoherra 1816. Teologian tohtori 1817, rovasti 1817. Vihitty: 24.12.1801 Pyhäjoki.
Student 1772; Philos. Magister 1778; Logices et Mataphysices Docens 1781; Paedagogiae Rector i Gamla Carleby 1783; Conrector i Uleåborgs skola 31.07.1793; Rector derstädes 1801; Pastor i Neder-Torneå 20.02.1816; Prost 1817; Theol. Doctor samma år. Ylioppilas Turussa 1772, filosofian maisteri 1778. Osakunnan v.t. kuraattori 1779. Itse väitöstilaisuuden esimiehenä 31.05.1781. Metafysiikan dosentti 25.06.1781. Kokkolan pedagogion rehtori 07.05.1783. Oulun triviaalikoulun rehtori 1801. Vihittiin papiksi 1804. Lähde: Lagus; Colliander II, N:o 161; Släktbok I, p. 574; H. Appelgren-Kivalo, Appelgren-suku. A. H. Snellman (Virkkunen) Pohjalaisen osakunnan historia II, s. 32.

Isä: Appelgren, Simon, Vaijala s. 28.10.1717 Pälkäne. Paltamon kirkkoherra 1776.
Äiti: Forsström, Susanna Magdalena Simonintytär, Appelgren s. 08.07.1729 Paltamo.

Lapset:
1) Johan Simon Simonsson (katso taulu 284) s. 12.10.1802 Oulu. k. 20.11.1873 Laitila. Kyrkoherde i Lethala 1844; Laitilan kirkkoherra 1844, rovasti 1854.
2) Anna Maria Simonintytär (katso taulu 285) s. 14.09.1803 Oulu. k. 06.06.1868 Laitila.
3) Gustaf Wilhelm Simoninpoika (katso taulu 286) s. 28.01.1805 Oulu. k. 31.01.1878 Kemi. Kemin kirkkoherra 1855.
4) Magdalena Sofia s. 22.08.1806 Oulu. k. 18.09.1807 Oulu.
5) Johanna Lovisa s. 11.10.1808 Oulu. k. 12.01.1810 Oulu.
6) Carolina Ulrika Simonintytär s. 08.05.1810 Oulu. k. 23.04.1883 Oulu. Perhesuhteet: Naimaton.
7) Gabriel s. 27.08.1811 Oulu. k. 09.00.1811 Oulu ?.

Henkilöhakemisto


- Taulu 178 -

22. sukupolvi

Westzynthius, Rebecka Lovisa Johansdotter, Holmberg (taulusta 104. Isä: Westzynthius, Johan Magnison) s. 01.12.1772 Vaasa. k. 11.10.1850 Pyhäjoki.

1. puoliso Holmberg, Gustaf Adolph s. 06.11.1765 Porvoo. k. 01.06.1806 Oulu. Handlande i Uleåborg; kauppias Oulussa 1792, laivanvarustaja. Perhesuhteet: Cantorsson från Borgå.
Isä: Holmberg, Johan Porvoon lukkari.
Äiti: Lang, Helena, Holmberg

Lapset:
1) Johan Gustaf Gustavi Adolphi (katso taulu 287) s. 02.03.1802 Oulu. Coopvaerdieskeppare. Kauppalaivuri. Lisätietoja: Bosatt i Calix; asui Ruotsin kainuussa, Kalix.
2) Helena Sophia Gustavi s. 14.04.1804 Oulu.
3) Josef Mauritz Gustavi Adolphi (katso taulu 288) s. 27.01.1806 Oulu. k. 09.03.1852 Helsinki. Handlande uti Helsingfors; kauppias Helsingissä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 179 -

22. sukupolvi

Westzynthius, Anna Charlotta Johansdotter, Fonselius (taulusta 104. Isä: Westzynthius, Johan Magnison) s. 30.01.1775 Vaasa. k. 27.09.1850 Oulainen.

Ennen avioliittoaan Anna Charlotta synnytti aviottoman tyttären, jonka hänen puolisonsa otti nimiinsä.

1. puoliso Fonselius, Elias Jeremias Michaelinpoika s. 17.01.1778 Kankaanpää. k. 19.03.1823 Kärsämäki. Kappalainen Kärsämäki 1818. Vihitty: 01.05.1804 Pyhäjoki.
Porin kouluun 7.2.1788. Ylioppilas Turussa 1796. Vihittiin papiksi 15.7.1801, määrättiin Pyhäjoen kirkkoherranapulaiseksi. Perhon saarnaaja 1807. Turun jalkaväkirykmentin pataljoonan saarnaaja 1808 ja siirtyi sodan päätyttyä Ruotsiin, kunnes palasi 1811 Suomeen. Armovuoden saarnaaja Kuivaniemellä 1813, Alavieskassa 1815 ja Kärsämäessä 1817. Kärsämäen kappalainen 1818. Han blef prestvigd 1801 till Pastorsadjunct i Pyhäjoki; förordnad till Interimspredikant i Ofvervettil 03.07.1807; befullmäktigad till Perho predikantslägenhet 28.08.1807; lemnade denna lägenhet och förordnades af Svenska Generalität under 1808 års krig den 01.11. till Bataillonspredikant vid Åbo Linieregemente, hvarvid han tjenstgjorde till capitulationen i Calix 24.03.1809. Förordnad sedermera af Consistorium i Herrnösand, på General en Chefs förord och i grund af medhafde betyg, att tills vidare biträda vice Pastorn Hasselund i Högsjö församling. Den 05.04.1810 i Nåder hugnad af Kongl. Majestät med försäkran om rättighet till förslag å lediga pastorater i Hernösands Stift. Förordnad till Nådårspredikant och Curam Gerens i Öfver-Calix 05.09. sistnämde år; förflyttad till vacance-predikant i Öfver-Torneå 17.11.1811; Interimspredikant vid Sockneadjuncturen i Ijo 25.11.1813; transporterad till lika tjenstgöring uti Alavieska 09.08.1815 och Ullava 21.09.1816 samt i Kärsämäki 17.11.1817, och slutligen 31.11.1818 befullmäktigad att vara Kapellan å sistnämde ställe.

Isä: Fonselius, Michael s. 04.10.1750. Kappalainen Kankaanpää 19.02.1777.
Äiti: Wallenius, Margaretha Elisabeth Jeremiaksentytär, Fonselius s. 1748 Vesilahti (Pirkkala) ?.

Lapset:
1) Anna Anna-Charlottantytär (katso taulu 289) s. 02.09.1799 Pyhäjoki. k. 11.11.1884 Pielavesi. Perhesuhteet: Syntyi aviottomana, isäpuoli otti sitten nimiinsä.
2) Elisabet Ulrika s. 23.11.1805 Pyhäjoki. k. 31.01.1806 Pyhäjoki.
3) Johanna Charlotta s. 04.01.1808 Veteli. k. Ruotsissa pienenä.
4) Eliabet Charlotta Elias-Jeremiaksentytär s. 22.05.1809 Ruotsi. k. 07.02.1878 Lumijoki. Perhesuhteet: Naimaton.
5) Johannes Elias-Jeremiaksenpoika (katso taulu 290) s. 22.09.1811 Ylikannus. k. n. 1849 Viapori. 1. Suomem meriekipaasin toinen majoitusmestari 1833.

Henkilöhakemisto


- Taulu 180 -

22. sukupolvi

Westzynthius, Eva Ulrica Johansdotter, Steen / Stén (taulusta 104. Isä: Westzynthius, Johan Magnison) s. 06.10.1777 Pyhäjoki. Lisätietoja: Muutti Tukholmaan 23.06.1813.

1. puoliso Steen, Johan, Stén s. 07.09.1773 Pietarsaari. k. 04.07.1808 Pietarsaari. Handlande uti Jacobstad; kauppias Pietarsaari 1794. Vihitty: 09.12.1796 Pyhäjoki.
Isä: Steen, Johan Kauppias Pietarsaari.
Äiti: Hahn, Catharina, Steen

Lapset:
1) Johanna Ulrika s. 13.01.1798 Pietarsaari. k. 01.08.1798 Pietarsaari.
2) Eva Johanna Johannantytär (katso taulu 291) s. 23.07.1801 Pietarsaari.

Henkilöhakemisto


- Taulu 181 -

22. sukupolvi

Westzynthius, Carl Gabriel Johansson (taulusta 104. Isä: Westzynthius, Johan Magnison) s. 21.08.1784 Pyhäjoki. k. 02.07.1853 Nauvo. Notarie, prest; Senaatin kirkollistoimituskunnan esittelijäsihteeri 1823. Ammatinlisäyksiä: Teologian tohtori 1840.

Student 1799; Philos. Magister 1805; Notarie uti Consistorium Academicum i Åbo 1807, Notarie vid Domcapitlet derstädes 17.06.1810; undergått pastoral-examen och blivit prestvigd 1823; Referendarie-secreterare i Ecclesiasique-expeditionen af Kejserl. Senaten för Finland 04.07.1823. Ledanot af Kejserl. S:t Wladimirs Ordens 4:de Class 28.12.1827 och af Kejserl. Kongl. S:t Stanislai Ordens 3:dje Class 31.12.1836. Han blef i Nagu socken 08.09.1833 gift med Verkelige Stadsrådet och Riddaren Nathanael af Schulténs och dess maca Jacobina Th. Finkenbergs dotter Magdalena Charlotta af Schultén.

1. puoliso Schultén af, Magdalena Charlotta, Westzynthius s. 07.11.1802 Tukholma. k. 26.05.1843 Helsinki. Vihitty: 08.09.1833 Nauvo.
Isä: Schultén af, Nathanael Gerhard s. 19.10.1750 Nauvo. Verkeliga Stadsrådet och Riddare; senaatin talousosaston jäsen.
Äiti: Finckenberg, Jacobina Theodora, Schultén af s. 06.03.1767 Nauvo, Hangslax.

Lapset:
1) Emilia Theodora Caroli Gabriels (katso taulu 292) s. 01.03.1835 Helsinki. k. 27.04.1906 Helsinki. Filantrooppi (ihmisten yleisen edun ajaminen).
2) Magdalena Sophia s. 13.07.1836 Helsinki. k. 02.09.1838 Nauvo.
3) Carl Nathanael Caroli Gabrielis s. 16.09.1837 Helsinki. k. 22.06.1863 Papiljana, Liettua. Aliluutnantti Venäjän armeijassa 1862. Perhesuhteet: Naimaton. Kuolinsyy: Kaatui taistelussa.
4) Anna Wilhelmina Caroli Gabrielis s. 29.05.1839 Helsinki. k. 03.03.1901 Helsinki. Perhesuhteet: Naimaton.
5) Jacobina Theodora Charlotta Caroli Gabrielis s. 04.02.1841 Helsinki. k. 18.11.1899 Helsinki. Perhesuhteet: Naimaton.
6) Maria Fransisca Caroli Gabrielis (katso taulu 293) s. 08.04.1842 Helsinki. k. 16.12.1893 Helsinki.

2. puoliso Haartman, Margaretha Sophia, Westzynthius s. 24.07.1807 Turku. k. 28.02.1894 Turku. Vihitty: 28.07.1846 Nauvo.
Isä: Haartman, Jakob Benedict s. 28.12.1772. Hofrättsrådet; Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvos.
Äiti: Finckenberg, Magdalena Catharina, Haartman s. 02.09.1773.
Lapset:
1) Magdalena Sophia s. 29.06.1847 Helsinki. k. 09.07.1848 Nauvo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 182 -

22. sukupolvi

Westzynthius, Sefanias Petterinpoika (taulusta 105. Isä: Westzynthius, Petrus Magnison) s. 05.09.1780 Tukholma. k. 22.08.1847 Livorno, Italia. Commerce-Råd och Handlande i Livorno; kauppias Italiassa, kauppaneuvos. Perhesuhteet: Gift med sin kusin. Puoliso oli hänen serkkunsa.

1. puoliso Fougt, Maria s. 16.07.1771 Nora, Ruotsi.
Isä: Fougt, Johan Abraham s. 13.05.1721 Tornio. Magister, Rectorn i Torneå skola, sedermera Pastorn uti Nora i Ångermanland.
Äiti: Mathesius, Hebla Petter-Niclaksentytär, Fougt s. 10.02.1743 Pyhäjoki.

Lapset:
1) Vilhelm Lisätietoja: Kuollut 30-vuotiaana. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Theodor Perhesuhteet: Kuollut pienenä.
3) Theodor Kuolinsyy: Kuollut pienenä.

2. puoliso Zimmerman, Brita Sophia, Fritz k. 29.10.1853 Livorno, Italia.
Isä: Zimmerman, Benedictus Christianinpoika s. 05.03.1741. Filos. maist. Pohjanmaan rykmentin saarnaaja, Nordingrå´n kirkkoherra.
Äiti: Mathesius, Maria Petter-Niclaksentytär, Zimmerman s. 26.07.1744 Pyhäjoki.
Lapset:
1) Vilhelmina Lisätietoja: Kuoli n. 30-vuotiaana. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Charles Adolf Sefaniaksenpoika s. 1812 Alicante, Espanja. k. 1845 Livorno, Italia. Lienee opiskellut Gnevéssä Sveitsissä. Perhesuhteet: Naimaton.

Henkilöhakemisto


- Taulu 183 -

22. sukupolvi

Westzynthius, Georg Thomas Petterinpoika (taulusta 105. Isä: Westzynthius, Petrus Magnison) s. 20.09.1787 Tukholma. k. 07.09.1844 Livorno, Italia. Konsulin yhtiökumppani ja apulainen Alicantessa Espanjassa. Ammatinlisäyksiä: Lienee saanut pääkonsulin arvon.

1. puoliso Salvetti, Clara, Westzynthius s. Firenze, Italia. k. 08.09.1863 Firenze, Italia. Vihitty: 1828.

Lapset:
1) Sofia Georg-Thomaksentytär
2) Elvira Georg-Thomaksentytär

Henkilöhakemisto


- Taulu 184 -

22. sukupolvi

Westzynthius, Wilhelm Gabriel Petterinpoika (taulusta 105. Isä: Westzynthius, Petrus Magnison) s. 01.08.1789 Tukholma. k. 23.07.1863 Barcelona. Kauppias Barcelona, Espanja. Pääkonsuli 1829.

1. puoliso Almgren, Lucia, Westzynthius s. 13.12.1794 Barcelona. Vihitty: 22.04.1816 Barcelona. Lisätietoja: Eli miehensä jälkeen.
Isä: Almgren, Vilhelm Varakonsuli.
Äiti: Branly, Catharina, Almgren

Lapset:
1) Vilhelmina
2) Guillermo José Esteban Wilhelm-Gabrielinpoika s. 06.02.1819 Barcelona, Espanja. k. 19.03.1883 Montpellier, Ranska. Ruotsin ja Norjan varakonsuli Barcelonassa 1840. Perhesuhteet: Naimaton.

Henkilöhakemisto


- Taulu 185 -

22. sukupolvi

Westzynthius, Anna Wilhelmina Jakobintytär (taulusta 107. Isä: Westzynthius, Jacob Magnison) s. 18.09.1786 Iisalmi. k. 19.08.1866 Viipuri.

1. puoliso Olsoni, Anders Johan Olsoni, Olsonius s. 08.04.1786 Kerimäki. k. 28.03.1859 Puumala. Maanviljelijä Ruskealassa.
Isä: Olsoni, Johan, Olsonius s. 1751. Kerimäen nimismies.
Äiti: Kyander, Maria Elisabet, Olsoni s. 09.04.1756 Rantasalami.

Henkilöhakemisto


- Taulu 186 -

22. sukupolvi

Westzynthius, Herman Berndt Jacobsson (taulusta 107. Isä: Westzynthius, Jacob Magnison) s. 10.04.1788 Iisalmi. k. 01.03.1861 Rautalampi. Varatuomari 1811, Rautalammin tuomiokunnan tuomari 1824. Hovioikeudenneuvos 1855.

Ylioppilas Turussa 1804. Assessor i Kejserl. Wasa Hofrätt; Riddare af Kejserl. S:t Annae Ordens 3:dje Class 15.08.1830;

1. puoliso Hjerta, Augusta Wilhelmina, Westzynthius s. 02.09.1792 Tukholma. k. 08.12.1866 Jyväskylä. Stifstfröken; säätyläisneito. Vapaaherratar.
Isä: Hjerta, Axel Adam Vapaaherra, eversti.
Äiti: Löf, Lovisa, Hjerta

Lapset:
1) Axel Berndt Styrbjörn s. 12.01.1821 Vaasa. k. 20.10.1835 Ratalampi. Kuolinsyy: Kuoli tapaturmaisesti Rautalammilla.
2) Herman Brynolf Berdtson (katso taulu 294) s. 28.02.1822 Vaasa. k. 04.12.1870 Pori. Under-Lieutenant 1847, Venäjän armeijan everstiluutnantti 1868.
3) August Wilhelm Berndtson s. 05.07.1825 Ratalampi. k. 13.10.1876 Pielavesi. Pielaveden tuomiokunnan tuomari 1870.
Ylioppilas Helsingissä 1845. suoritti tuomarntutkinnon 1852, varatuomari 1855
4) Rudolph Canutus Berndtson s. 29.10.1826 Rautalampi. k. 15.06.1853 Rautalampi. Aliluuntnantti 1852. Perhesuhteet: Naimaton.
5) Hemming Birger Berndtson s. 18.06.1830 Rautalampi. k. 24.12.1877 Rautalampi. Tilanomistaja, maanviljelysneuvos. Perhesuhteet: Naimaton.
6) Aurora Wilhelmina Berndtsdotter (katso taulu 295) s. 01.06.1833 Rautalampi. k. 04.12.1906 Jyväskylä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 187 -

22. sukupolvi

Frosterus, Erik Johan Johaninpoika (taulusta 108. Äiti: Westzynthius, Maria Magnidotter) s. 03.01.1776 Kärsämäki. k. 17.06.1826 Ilmajoki. Kirkkoherra Ilmajoki 1804, rovastin arvo 1815. Lääninovasti Vaasan rov. k. 1819.

Ylioppilas Turussa 1794. Filosofian maisteri 1798. Turun ylopiston teologian dosentti (docens) 1799. Vihittiin papiksi 1801. Yliopiston amanuenssi yliopiston kirjastossa 27.10.1801. Turun tuomiokapitulin amanuenssi 1802, varanotarius 1804. Hoiti 3. teologian professorin virkaa 3 1/2 vuotta. Vad. tähden 4. l. jäsen 1819.. Julkaissut: "De fide revelationi divinae habenda" (väitöskirja Turussa 1799). "Personalier öfver contr. pr. Nils Aejmelaeus" (Vasa 1817); "Om vaccinationes allm.reglerande i Finland" ja "Om bränvins-bränningens inflytande"(Suomalaisen Talousseuran palkittuja kirjoituksia 1818 ja 1819) "Anteckningar Frosterska slägten" (Turku 1823, parannettu painos 1825) Lähde: Bergholm SUKUKIRJA —Erik Juhana Frosterus joutui sekä kirkollisessa että valtiollisessa mielessä muiden mukana katkaisemaan vanhoja perinteitä ja luomaan uusia. Hän kuului yli 200 vuotta vanhaan, enimmäkseen Pohjois-Pohjanmaalla toimineeseen pappissukuun, jonka huomattavimpia edustajia oli Kalajoen kirkkoherra Juhana Frosterus (k. 1838). Juuri hänen vanhin poikansa oli 1776 Kärsämäellä syntynyt Eerik Juhana. Päästyään ylioppilaaksi 1794 Erik Juhana harjoitti perusteellisia opintoja Turun yliopistossa mm. hän hanki itselleen sujuvan ranskankielen taidon. Frosterus saavutti maisterin arvon 1798 ja tuli jo seuraavana vuonna dosentiksi Turun yliopistoon, hoitipa siellä neljättä vuotta erästä teologian professorin virkaakin. — Jo varhain Frosterus aloitti kirjallisen tuotantonsa julkaisten 1799 jumaluusopillisen väitöskirjan, jossa ilmeni hänen neologinen ja rationalistinen käsityskantansa. "Ihmisen moraalinen parannus ja hänen yksinomaan tästä johtuva onnellisuutensa on kaiken uskonnon korkein ja viimeinen tarkoitusperä", Frosterus mm. tähdensi. Hän oli Etelä-Pohjanmaan papeista kenties selvin valistusajan luoman neologian kannattaja. Tämä 1700-luvun lopulla maassamme jalansijaa saanut enemmän tai vähemmän rationalistinen jumaluusopillinen virtaus vaati järjelle oikeutta tutkia myös uskonnollisia totuuksia. Peruskatsomukseltaan tämä oppisuunta oli optimistinen, eikä siinä ainakaan riittävästi ollut sitä Jumalan ja ihmisen välisen ristiriidan tunnetta, johon sovituksen tarve pohjautuu. Neologia pyrki tekemään itse uskonnon probleemin yksinkertaiseksi ja helpoksi. Sen sijaan tehostettiin kyllä lähimmäisen rakkautta ja siveellisyyttä. Kun Frosterus 1807 tuli Ilmajoen kirkkoherraksi seurakunta kieltämättä tarvitsikin voimakasta siveyden ja kristillisyyden valvojaa. Frosteruksen edeltäjän, heikon Alceniuksen aikana oli kirkollinen kuri höltynyt ja siveellinen taso laskenut kaikissa Suur-llmajoen seurakunnissa — mainittakoon, että Jalasjärvellä ei tahdottu löytää ketään, jolle olisi voitu uskoa edes köyhäinkassan hoidon. Frosterus ryhtyi nyt peruskäsityksensä mukaan parantamaan seurakuntiensa siveellistä vaellusta. Tämä oppinut ja monitaitoinen, tiukan velvollisuudentuntoinen mies, ei pehmentynyt edes omissa raskaissa koettelemuksissaan. Frosterus menetti näet Ilmajoella vaimonsa ja neljä lastaan. Pilkahdus hempeämielisyyttä näkyy hänen kirjoittaessaan toisesta puolisostaan Helena Franzenista Ilmajoen Senes Sacerdotum-kirjaan 1821: ” yli 10 vuotta on kulunut tästä onnellisesta (hää)päivästä eikä pienintäkään ristiriitaa ole ensimmäisen hellyyden autuutta häirinnyt ”. Mutta tämä poikkeuksellinen herkkyys ei millään tavoin näkynyt ankaran kirkkoherran paimentehtävissä. Vielä viimeisenäkin elinvuotenaan 1826 hän saattoi sakottaa 15 torppariväestöön, talollisluokkaan tai irtaimempaan väkeen kuuluvaa paria ennenaikaisesta makaamisesta.. Tällaiset parit vihittiin mm. säännöllisesti ilman huntua, eikä kirkko-rangaistuksia säästetty. Myös juoppoutta ja salakapakoimista vastaan Frosterus kiivaili. Kun hän lisäksi oli kovin arka kunniastaan ja tarkka saataviensa perijä—hän olikin Anthonin mukaan koko maan rikkaimpia, ellei vaurain pappismies— on todennäköistä, että häntä kohtaan tunnettiin arvonantoa, mutta tuskin rakkautta. Niin taitava ja tarkka kun Frosterus oli virantoimituksessaan sai hän havaita, ettei kukaan ole erehtymätön. Niinpä häntä syytettiin 1812 aviokuulutuksen antamisesta liian läheisille sukulaisille, joskaan syytettä kirkonkirjojen puutteellisten merkintöjen vuoksi ei voitu näyttää toteen. Mutta pahempaan välikäteen joutui Frosterus Suomen sodan aikana, suuressa valtiollisessa murroksessa. Ilmajoen Lauroselan luona oli kruununmakasiini, jossa oli jyviä n. 400 tynnyriä. Kun Suomen armeijan oli vetäydyttävä pohjoiseen kääntyi Adlercreutz maaliskuun 23 päivänä 1808 Frosteruksen puoleen pyytäen tämän myötävaikutusta viljan jakamisessa väestölle. Frosterus ryhtyikin toimeen ja jaetut erät merkittiin luetteloon. Mutta kun äkkiä saapui uutinen, että vihollinen lähestyi, vartiojoukon päällikkö käski kiireimmiten jakaa viljan. Näin tapahtui, mutta jakelu muodostui maaliskuun 24:n päivän vastaisena yönä umpimähkäiseksi ryöstöksi. Myöhemmin kruununvouti Matti Hellman ilmoitti, että hän oli vastuussa k.o. viljavarastosta ja oli aikoinaan ryhtynyt toimenpiteisiin saadakseen tarvittavan määrän hevosia sen pois kuljettamiseksi. Niinpä sakesi asiasta vuosia kestävä käräjäjuttu Frosterusta vastaan, joka nyt tehtiin syntipukiksi. Onneksi Hellman pian sen jälkeen kuoli, eikä hänen oikeuden omistajansa, Mustasaaren pitäjän apulainen Isak Sinius halunnut juttua jatkaa.—Mutta samaisen Lauroselan viljavaraston ryöstöstä syntyi vielä toinen näytös. Tämä näyteltiin kesällä 1808 Lapuan taistelun aikoihin. Venäläiset olivat vastarinnatta vallanneet maakunnan ja sijoittaneet Lauroselaan oman ”knalli” (näkkileipä)-varastonsa. Tämän päättivät eräät Ilmajoen isänmaalliset herrat anastaa, kun venäläiset ovat vetäytyneet seudulta jättäen varastonkin melkein vartiota vaille. Leipiä lähdettiin kuitenkin kuljettamaan ja pääosan niistä venäläiset ehtivät saada alta pois, mutta pienempi knallivarasto saatiin anastetuksi Kauhajoen Harjassa. Hirveä kosto seurasi kuitenkin parin päivän perästä, Kauhajoen ”kapina” tukahdutettiin kymmenien talojen tuhkaan ja monen kauhajokelaisen vereen. Mutta kun kasakat sitten suuntasivat hyökkäyksen Kurikan kautta emäkirkolle, onnistui juuri Frosteruksen ja Pietari Västin torjua vaara. Västin osuutta lienevät olleet ne viina- ja vesitynnyrit, jotka jouppilan ahteessa odottivat venäläisten miehiä ja hevosia. Frosterus taas saattoi ranskankielen taitoisena selittää kasakkajoukon päällystölle, ettei emäpitäjä ollut lainkaan osallistunut ”knallien” ryöstöön ja yhteydessä tapahtuneeseen. Näin pelastivat Frosterus ja Västi Ilmajoen kauhealta hävitykseltä. Kumpikin näistä miehistä oli alusta lähtien ottanut varovaisen asenteen nähtyään pääarmeijan kiireisen perääntymisen. Kumpikaan ei myös liikoja intoillut Klingsporin armeijan palatessa; ilmeisesti he aavistivat, että alkuaan voittoisa kesäsotaretki pian taas muuttuisi perääntymiseksi, kuten sitten kävikin. Viimeistään loppuvuodesta Frosterus omaksuikin jyrkän myöntyväisyyskannan, mihin tietenkin esimiehen piispa Jaakko Tengströmin esimerkki vaikutti. Porvoon valtiopäivien alettua Frosterus mm. varotti Ilmajoen emäkirkon saarnastuolista maaliskuun 31 pnä 1809 seurakuntalaisiaan: ”Huolimatta rahvaalle jo varhemmin sekä julkisesti että yksityisesti annetuista varoituksista, katson asianhaaroihin nähden tarpeelliseksi kehoittaa seurassa ja puheissa ajan vaatimaan varovaisuuteen ja muistamaan Paavalin sanat, 'olkoot jokainen esivallalle alamainen'.” Frosterus kuului täten niihin miehiin, jotka pyrkivät luotsailemaan itsepintaista kansaamme asennoitumaan rauhallisesti uusiin oloihin. Helposti se ei käynyt. Niinpä ei ns. Armfeltin keräys v. 1812 Venäjän puolustamiseksi Napoleonin hyökkäystä vastaan johtanut Etelä-Pohjanmaalla mihinkään tuloksiin. Ja 1819 häväistiin venäläisen kenraali Labanoffin hautaa Ilmajoen kirkon juurella, missä oli sekä Frosteruksella että muilla viranomaisilla paljon selittämistä. Tällöin pystytettiin haudan ympärille esipaimenen neuvosta tunnettu rauta-aita. Tapaus ei johtanutkaan pahempiin seurauksiin.—Frosterus oli aikansa vauraimpia pappeja ja hyvin kiinnostunut maallisista kysymyksistä, eritoten maatalouden edistämisestä — 1700-luvun pappien tavoin. Niinpä Frosterus toimi kokonaista 15 vuotta Ilmajoen maamiesseuran tarmokkaana sihteerinä ja Suomen Talousseuran kaikkein innokkaimpana kirjeenvaihtajana. Hänen välityksellään Talousseura sai tietonsa maamiesseuran suorittamista karjanjalostus- ja suonviljelyskokeiluista jms. Suomen Talousseura puolestaan lähetti neuvoja ja ehdotuksia, niin että maamiesseura juuri Frosteruksen aikana oli todellinen Suomen Talousseuran koekenttä. Frosteruksen kokemusta ja taitavuutta arvostettiin sekä virkaveljien parissa että ylemmälläkin taholla. Niinpä hänet nimitettiin 1819 Vaasan ylärovastikunnan lääninrovastiksi. Taitavaksi kynänkäyttäjäksi ja Raamatun tuntijaksi tiedetty Frosterus valittiin 1822 myös uuden katkismuskomitean jäseneksi. Sekä hallitukselta että Suomen Talousseuralta hän sai erilaisia kunniamerkkejä ja muuta tunnustusta. Vireässä työinnossaan Frosterus ei kuitenkaan säästänyt voimiaan, ei säälinyt itseään enempää kuin muitakaan, ja kuoli jo 50-vuotiaana 1826. Frosterus oli kuitenkin niitä murrosajan miehiä joiden ansiosta asennoituminen outoon venäläisvaltaan kävi kivuttomammin ja kehitys pääsi, vähitellen yhä paremmalla vauhdilla jatkumaan. A. J. A. Lähde: Eteläpohjalaisia elämäkertoja -teos. http://gamma.nic.fi/~raimom/ep/historia/henkilot/f_henk.htm#FROSTERUS,%20Erik

1. puoliso Kreander, Johanna Elisabet, Frosterus s. 16.01.1784 Maaria. k. 01.11.1810 Ilmajoki. Vihitty: 24.12.1804 Ilmajoki.
Isä: Kreander, Salomon Turun yliopiston talousopim professori.
Äiti: Myle de la, Johanna Dorothea, Kreander

Lapset:
1) Lovisa Eleonora Erik-Johanintytär (katso taulu 296) s. 30.11.1805 Turku. k. 05.02.1898.
2) Wilhelmina s. 26.01.1808 Ilmajoki. k. 04.04.1809 Ilmajoki.
3) Johanna Sofia s. 12.10.1810 Ilmajoki. k. 04.04.1809 Ilmajoki.

2. puoliso Franzén, Margaretha Helena Zachriksentytär, Frosterus s. 15.11.1781 Oulu. k. 09.05.1850 Oulu. Vihitty: 21.07.1811 Oulu.
Isä: Franseen / Franzén, Zackris Fransinpoika s. 06.04.1744 Oulu. Kauppias ja raatimies Oulussa 1777.
Äiti: Schulin, Helena Michaelintytär, Franseen / Franzén s. 05.10.1755 Oulu.
Lapset:
1) Margaretha Maria Erik-Johanintytär (katso taulu 297) s. 18.11.1813 Ilmajoki. k. 31.05.1856 Viipuri.
2) Frans Johan s. 07.09.1815 Ilmajoki. k. 28.05.1816 Ilmajoki.
3) Emil August s. 07.04.1817 Ilmajoki. k. 02.02.1822 Ilmajoki.
4) Helena Sofia Erik-Johanintytär (katso taulu 298) s. 22.09.1819 Ilmajoki. k. 01.02.1860 Kuopio.
5) Johanna Elisabet Erik-Johanintytär s. 04.08.1821 Ilmajoki. k. 10.06.1898. Perhesuhteet: Naimaton.
6) Henrik Reinhold Erik-Johaninpoika s. 18.03.1825 Ilmajoki. k. n. 1870. Ylioppilas Helsingissä 1847. Mustialan maanviljelysopistossa 1849. Lisätietoja: Tuli mielisairaaksi. Perhesuhteet: Naimaton.

Henkilöhakemisto


- Taulu 188 -

22. sukupolvi

Frosterus, Sofia Elisabeth Johanintytär , Alard (taulusta 108. Äiti: Westzynthius, Maria Magnidotter) s. 13.04.1777 Kärsämäki.

Ennen avioliittoaan Sofia Elisabethilla oli avioton lapsi, Julius Sofia-Elisabethinpoika Frosterus, syntyi Pudasjärvellä aviottomana. ********* 28.11.1972 V.H.Kivioja kirjoitti: Oulun maakunta-arkistossa on rov. Juhana Frosteruksen testamentti, jossa määrätään tyttären Sofia kohtaloksi jäädä perinnöttömäksi, koska oli mennyt naimisiin "säätynsä ulkopuolelle" talonpoika Alardin kanssa. Sellainen menettely oli aivan yleistä siihen aikaan: piti pysyä omassa säädyssään.(Sitä paitsi Sofialla oli muutamaa vuotta ennen avioliittoa pienenä kuollut lapsi, avioton). Kun piispa Robert Valentin Frosterus, tuon Sofian veli tuli 1870 toimittamaan piispantarkastusta Kalajoelle, pyrki piispan sisarenpoika, suutari Justus Alard pappilaan piispan puheille, mutta pappilan isäntä,rovasti Bengt Enok Ingman, esti sen. Eihän sopinut päästää suutaria piispan puheille sen ajan katsantokannan mukaan. Mutta suutari istahti renkituvan portaille ja ajatteli, että kyllä piispan täytyy tulla asialle poikki kartanon. Niin tapahtui. Siinä portailla suutari sai keskustella enonsa kanssa kesäisenä päivänä kauan aikaa. Lopuksi oli nähty piispan kaivavan kaikki pikkurahat suutarille (perinnön korvaukseksi?). Tuon kertoi Hannilan Janne, Heikki Lankilan veli, joka asian tapahtuessa oli viisi vuotias ja oli silloin heti kuullut asian.

1. puoliso Alard, Sipi, Jämsä s. 03.07.1777. Talollinen Pudasjärvi.

Lapset:
1) Eeva Sipintytär s. 23.08.1804 Pudasjärvi. k. 21.09.1804 Pudasjärvi.
2) Juho Justus Sipinpoika (katso taulu 299) s. 27.11.1805 Pudasjärvi. k. 1850 jälkeen, Kalajoki. Torppari Kalajoki, suutari ?.
3) Kustaa Sipinpoika s. 19.11.1809 Pudasjärvi. k. 01.07.1842 Pudasjärvi. Renki Pudasjärvi. Perhesuhteet: Naimaton.
4) Isak Sipinpoika (katso taulu 300) s. 07.02.1813 Pudasjärvi. k. 17.09.1866 Pudasjärvi haudattu Pudasjärvi.
5) Kalle Julius Sipinpoika s. 20.07.1816 Pudasjärvi.

Lapset:
1) Julius s. 21.01.1803 Pudasjärvi. k. 04.09.1803 Pudasjärvi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 189 -

22. sukupolvi

Frosterus, Brita Johanintytär, Ervast (taulusta 108. Äiti: Westzynthius, Maria Magnidotter) s. 01.02.1779 Kärsämäki. k. 20.03.1832 Kalajoki.

1. puoliso Ervast, Petter s. 05.11.1778 Raahe. k. 06.01.1814 Kalajoki. Kalajoen tervavaraston hoitaja 1810. Vihitty: 18.05.1813 Kalajoki.
Isä: Ervast, Gabriel Raahelainen porvari.
Äiti: Lauraeus, Christina, Ervast

Lapset:
1) Petter Petterinpoika (katso taulu 301) s. 28.05.1814 (posthumus) Kalajoki. k. 19.06.1857 Kajaani. Kajaanin piirilääkäri 1854.

Henkilöhakemisto


- Taulu 190 -

22. sukupolvi

Frosterus, Abraham Johaninpoika (taulusta 108. Äiti: Westzynthius, Maria Magnidotter) s. 21.01.1781 Kärsämäki. k. 20.05.1824 Pudasjärvi. Vaasan hovioikeuden auskultantti 1803, maanviljelijä Pudasjärvi.

1. puoliso Siira, Magdaleena, Frosterus s. 14.04.1780 Pudasjärvi. k. 02.09.1853 Pudasjärvi. Vihitty: 06.06.1805 Pudasjärvi. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.
Isä: Siira, Matti Talollinen Pudasjärvi.
Äiti: Moilanen, Magdaleena, Siira

Henkilöhakemisto


- Taulu 191 -

22. sukupolvi

Frosterus, Jacob Johansson (taulusta 108. Äiti: Westzynthius, Maria Magnidotter) s. 04.08.1783 Kärsämäki. k. 29.03.1821 Merijärvi haudattu Kalajoki ?. Merijärven saarnaaja.

Prestvigd i Hernösand 1808; Predikant i Merijärvi 1815.

1. puoliso Meurling, Sophia Magdalena Carlsdotter, Frosterus s. 13.04.1791 Kalajoki. k. 29.11.1832 Temmes. Vihitty: 21.08.1812 Kalajoki.
Isä: Meurling, Carl s. 23.03.1747 Sulva. Kapellan i Kalajoki 1786; Kalajoen kappalainen.
Äiti: Wilander, Catharina Johansdotter, Meurling s. 11.03.1754 Kalajoki.

Lapset:
1) Johan s. 14.03.1813 Kalajoki. k. 01.07.1813 Kalajoki. Kuolinsyy: Död i barndomen.

Henkilöhakemisto


- Taulu 192 -

22. sukupolvi

Frosterus, Anna Maria Johanintytär, Wallenius (taulusta 108. Äiti: Westzynthius, Maria Magnidotter) s. 30.01.1786 Kärsämäki. k. 08.04.1835 Kalajoki.

1. puoliso Wallenius, Arvid Henrik Jeremiaksenpoika s. 09.12.1766 Vesilahti. k. 23.06.1822 Peräseinäjoki. Peräseinäjoen ensimmäinen kappalainen 1799. Vihitty: 07.02.1809.
Ylioppilas Turussa 1785, vihittiin papiksi 1791. Vuonna 1799 Peräseinäjoen ensimmäinen kappalainen Arvid Henrik Wallenius kirjoitti Kaarle-kuninkaan kirjeen vuodelta 1695 piispoille ja superintendentille ensimmäisen rippikirjan alkuun. Moni on varmaan ihmetellyt tekstiä, mutta ehkä vain harvat ovat tulkinneet sen nykykirjoitukselle: Kuningallisen Majestetin armollisen lähetyskirja kaickein pispain ja superintendentin tygö sisälläns pitämä, kuinga njden pitä oleman harjoitetut christillisesä opisans, jotka valmistettuina taitan pästettä pyhällä ja korkialla herran ehtollisella. Annettu Stockholmisas. 12. päiv joulu kuus 1695. Carl Jumalan armosta Ruotsin, Göthein ja Vändein kuningas meidän suosiome ja armollinen tahtomme, jumalan kaickivaldian kautta, uskollinen mies ja pispa, ninkuin sen pahempi taitamattomus meidän christillisydesäm yhteisen kansan tykönä on aivan suri, ja lugun pitämättömys yhden osan tykönä paheista ej vähembi, jonga kautta usein tapahtu, että sydämellisellä murheita täyty nähdä, ja havaita pyhän ehtollisen värinkäyttämisen, monilda halpana pidettävä, joka kuitengin sangen suri syndi on, kusa mon sen ainoastans tavan tähden nautitse, ettej hän ole oppinut, eikä ahkeroitse oppia, sitä kuin oikian valmistuxen tarvitan sen tähden tulemme sjtä kehoitetuxi, teitä tämän kautta käskemän, että te pappeja teidän uskotusa hijppakunnasan, kaickein ahkerim-masti ja viran pois panemisen (??)stolla neuvotte visusti seuraman kircko ordningita nin muisa kappaleisa kuin herran pyhäsä ja korkiasa ehtollisesa, nin ettej he salli vanhain siellä käydä, elleij he taida uskon Articuludia ja asetus sanoja, eikä nuorten ennen kuin he hyvin ovat oppinet koko catekismuxen, sen pälle ettej moni sekä pappi että sanankulia mahdais pällens vetä jankaickista rangaistusta. Me anname teidän jumalan kaickivaldian haidun armollisesti. Datum Supra Carl Lähde: Eteläpohjalaiset Juuret No 1 / 2005 Jouko Niemelä Apulaispappi Johan Grönfors Kauhajoelta tuomittiin vuonna 1818 juopottelusta, kotirauhanrikoksesta sekä kappalaisen Arvid Henrik Walleniuksen pahoinpitelystä ja herjaamisesta. Lähde: Heikki Ylikangas Puukkojunkkareiden esiinmarssi VHO 37/1818

Isä: Wallenius, Jeremias Karlinpoika s. 21.12.1717 Vesilahti. Pirkkalan kirkkoherra 1766 - 1787.
Äiti: Mennander, Elisabeth Jonaksentytär, Wallenius s. 31.12.1723 Pirkkala.

Henkilöhakemisto


- Taulu 193 -

22. sukupolvi

Frosterus, Susanna Ulriika Johanintytär, Holm (taulusta 108. Äiti: Westzynthius, Maria Magnidotter) s. 18.01.1788 Pudasjärvi. k. 13.06.1864 Kokkola.

1. puoliso Holm, Erik Henrik s. 05.05.1784 Lapväärtti. k. 05.08.1856 Kälviä. Kälviän kirkkoherra 1833, rovasti 1839. Vihitty: 04.11.1817 Ilmajoki.
Ylioppilas Turussa 1804, vihittiin papiksi 1808.

Isä: Holm, Henrik Johaninpoika Talollinen Lapväärtti.
Äiti: Valborg Johanintytär, Holm

Lapset:
1) Johan Henrik Erik-Henrikinpoika (katso taulu 302) s. 04.12.1818 Nurmo. k. 17.07.1895 Lappeenranta. Lappeen kihlakunnan kruununvouti 1872, kollegiasessori.
2) Carl Anton Erik-Henrikinpoika s. 09.09.1820 Nurmo. k. 06.09.1832 Oulu (kirjoilla Kemissä). Oulussa triviaalikoulun oppilas.
3) August Wilhelm s. 25.10.1822 Nurmo. k. 12.10.1825 Nurmo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 194 -

22. sukupolvi

Frosterus, Benjamin Johaninpoika (taulusta 108. Äiti: Westzynthius, Maria Magnidotter) s. 28.04.1792 Pudasjärvi. k. 19.07.1856 Mustasaari. Vaasan ja Mustasaaren kirkkoherra 1837.

Ylioppilas Turussa 1810. Filosofian maisteri 1819, teologian kandidaatti 123, vihittiin papiksi 1824, teologian lisensiaatti 1824. Rovastin arvo 1826. Helsingin yliopiston kirkkohistorian professori 1829. Teologian tohtori, primus 1840.

1. puoliso Gadolin af, Wilhelmina Sofia, Frosterus s. 27.12.1802 Turku. k. 25.04.1845 Mustasaari. Vihitty: 26.05.1825 Turku. Lisätietoja: Vuoteen 1816 Gadolin, tuli aateliseksi.
Isä: Gadolin, Gustaf Turun yliopiston teologian professori.
Äiti: Barck, Agatha Sofia, Gadolin

Lapset:
1) Johan Gustaf Benjaminpoika (katso taulu 303) s. 06.06.1826 Turku. k. 03.04.1901 Helsinki. Helsingin yliopiston historian ylim. professori 1867. Ammatinlisäyksiä: Alkeisoppilaitosten ylitarkastaja ja kouluhallituksen jäsen 1869.
2) August Wilhelm Benjaminpoika (katso taulu 304) s. 22.08.1828 Piikkiö. k. 10.01.1905 Porvoo. Porvoon lukion, vuodesta 1872 Borgå lyceumin teologian lehtori. Perhesuhteet: Toinen avioliitto edellisen vaimon sisaren kanssa. Ammatinlisäyksiä: Rovasti 1879.
3) Adolf Emil (katso taulu 305) s. 21.07.1830 Helsinki. k. 23.11.1919 Kuopio. Kuopion lyseon ranskankielen opettaja. Perhesuhteet: Avioliitossa pikkuserkkunsa tyttären kanssa.
4) Anna Sofia Benjaminintytär s. 09.09.1832 Helsinki. k. 29.03.1908. Perhesuhteet: Naimaton.
5) Robert Julius s. 04.02.1834 Helsinki. k. 29.03.1851 Mustasaari. Vaasan lukion oppilas.
6) Augusta Wilhelmina Benjaminintytär (katso taulu 306) s. 29.01.1836 Helsinki. k. 27.01.1911 Helsinki.
7) Alexandra Theodora Benjaminintytär (katso taulu 307) s. 06.12.1837 Inkoo. k. 29.02.1916 Vaasa. Taidemaalari. Suomen taideyhdistyksen piirustuskoulun opettaja Turussa 1874.
8) Mathilda Gustava Benjamintytär s. 11.12.1839 Mustasaari. k. 17.03.1885 Kuopio. Perhesuhteet: Naimaton.
9) Nils Theodor Benjaminpoika (katso taulu 308) s. 30.11.1842 Mustasaari. k. 27.09.1919 Helsinki. Valtion rautateiden ratatirehtöörin apulainen 1878. Valtiopäivämies.
10) Lilli Wilhelmina Sofia Benjaminintytär s. 12.04.1845 Mustasaari. k. 24.02.1884 Helsinki. Perhesuhteet: Naimaton.

2. puoliso Nordling, Sofia Augusta, Chydenius s. 14.10.1809 Oulu. k. 02.01.1896 Helsinki. Vihitty: 04.06.1846 Vaasa.
Isä: Nordling, Carl Johan s. 28.03.1769 Vaasa. Kokkolan kirkkoherra, filosofian maisteri, rovasti.
Äiti: Chydenius, Sofia Magdalena, Nordling s. 25.07.1773.

Henkilöhakemisto


- Taulu 195 -

22. sukupolvi

Ängeslevä, Samuel Johaninpoika (taulusta 109. Isä: Westzynthius, Johan Ericsson) s. 18.11.1791. k. 22.12.1846. Isäntä Ängeslevän tilalla 1817 .

1. puoliso Hintsala, Beata Pehrintytär, Ängeslevä s. 21.01.1785. k. 01.12.1867. Vihitty: 20.12.1813.
Lähde: Virkatodistus Ylivieskan seurakunnasta. Cary Ängeslevä

Lapset:
1) Johannes Samuelinpoika (katso taulu 309) s. 22.03.1815 Ylivieska. k. 14.02.1896 Ylivieska. Perusti Uudetalon tilan.
2) Pehr (katso taulu 310) s. 23.12.1816. k. 27.05.1864. Ängeslevän talon isäntä.
3) Salomon Samuelinpoika (katso taulu 311) s. 30.12.1820 (myös 13.12.1820), Ylivieska. k. Kanada ?. Kapakoitsija ?. Lisätietoja: Perhe muutti Oulaisiin 1857. Perhesuhteet: Hylkäsi perheensä, kuoli ilmeisesti Kanadassa.
4) Gretha Samuelintytär (katso taulu 312) s. 23.03.1823. k. 21.05.1896. Perhesuhteet: Heillä oli useita lapsia.

Henkilöhakemisto


- Taulu 196 -

22. sukupolvi

Ängeslevä, Kaisa, Kangas (taulusta 109. Isä: Westzynthius, Johan Ericsson) s. 16.04.1798 Ylivieska. k. 23.10.1878 Ylivieska.

1. puoliso Kangas, Nils Simonsson s. 12.01.1794. k. 08.05.1879 Ylivieska. Talollinen. Vihitty: 29.12.1823 Ylivieska.

Henkilöhakemisto


- Taulu 197 -

22. sukupolvi

Nordberg, Johan Caroli Erici (taulusta 110. Äiti: Westzynthius, Margaretha Clara Olofsdotter) s. 18.06.1791 Kemi. k. 27.1810 Kittilä. Student 1813; prestvigd 1815; Kapellan i Kittilä 1828. Kappalainen Kittilä.

1. puoliso Luiro / Larick, Sophia Larsdotter, Nordberg s. 30.11.1793 Sodankylä. k. 01.09.1870 Kittilä. Bondesdotter. Vihitty: 07.05.1818 Kemijärvi.
Isä: Luiro, Lauri Talollinen Sadankylä.
Äiti: Marketta, Luiro

Lapset:
1) Sofia Johanintytär (katso taulu 313) s. 11.07.1818 Kemijärvi.
2) Margaretha Mathilda Johanintytär (katso taulu 314) s. 18.10.1819 Kemijärvi. k. 06.04.1862.
3) Carl Erik Johaninpoika (katso taulu 315) s. 12.01.1821 Kemijärvi. k. 13.05.1864 Alatornio. Alatornion piirin nimismies 1861.
4) Johan Fredrik Johaninpoika (katso taulu 316) s. 07.01.1823 Rovaniemi. k. 09.10.1882 Oulu. Perämies 1849. Merikapteeni 1854, luotsipäällysmies Oulussa 1866. Ammatinlisäyksiä: Alikapteeni 1867.
5) Zachris Alexander Johaninpoika (katso taulu 317) s. 03.12.1824 Sodankylä. Maakauppias Sodankylässä, muutti Vesisaareen Norjan Ruijan kalastajaksi.
6) Frans Otto Ulrik Johaninpoika (katso taulu 318) s. 07.01.1827 Sodankylä. k. 08.04.1883 Tornio. Kauppias Torniossa 1859, raatimies.
7) Hans Gustaf Johaninpoika s. 19.05.1828 Sodankylä. k. 31.08.1861 Ouluun tekemällään matkalla. Piippolan ja Pulkkilan nimismies. Perhesuhteet: Naimaton.
8) Jakob Michael Johaninpoika s. 19.09.1830 Kittilä. k. 29.12.1898 Kittilä.
9) Lars Wilhelm Johaninpoika (katso taulu 319) s. 02.11.1832 Kittilä. k. 27.06.1888 Oulujoki (kirjoilla Oulussa). Oulun kihlakunnan kruununvouti 1876. Kollegiasessori 1886. Kuolinsyy: Hukkui Oulujokeen.
10) Catharina Wilhelmina Johanintytär (katso taulu 320) s. 14.12.1836 Kittilä. k. 24.11.1901 Joensuu.

Henkilöhakemisto


- Taulu 198 -

22. sukupolvi

Nordberg, Zachris Caroli Erici (taulusta 110. Äiti: Westzynthius, Margaretha Clara Olofsdotter) s. 04.10.1797 Kemi. k. 08.03.1832 Kemi. Häradsskrifvare i Torneå; Kemin kihlakunnan henkikirjoittaja 1826.

1. puoliso Toppelius, Sara Elisabeth Michaelsdotter, Nordberg s. 22.08.1802 Oulu. k. 14.01.1881 Kemi. Vihitty: 30.09.1826 Oulu.
Isä: Toppelius, Michael Zachrisson s. 12.08.1773 Oulu. Handlande i Uleåborg; kauppias Oulussa 1802.
Äiti: Blom, Beata Christina, Toppelius s. 15.01.1780 Oulu.

Lapset:
1) Carl Fredrik s. 03.08.1827 Kemi. k. 06.08.1827 Kemi.
2) Charlotta Zachariaedotter (katso taulu 321) s. 05.08.1829 Kemi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 199 -

22. sukupolvi

Nordberg, Fredrik Carl-Erikinpoika (taulusta 110. Äiti: Westzynthius, Margaretha Clara Olofsdotter) s. 20.03.1801 Kemi. k. 26.04.1835 Kemi. Verokirjuri. Perhesuhteet: Avioero.

1. puoliso Posti, Elsa Kaisa, Nordberg s. 22.01.1804 Simo. k. 12.05.1886. Vihitty: 04.08.1821 Kemi. Perhesuhteet: Avioero Norbergista. Avioliitto oli lapseton.
Elsa Kaisa Posti (1804-1886): Onko yksi vai kaksi eri henkilöä, kun 1. aviomies on kuollut 1835, ja 2. kanssa vihitty [Utah'n tietojen mukaan] Oulussa 8.2.1829? Lähde: Reino Kurki-Suonio

Isä: Posti, Sakari Talollinen Simo.
Äiti: Kaarina, Posti

Henkilöhakemisto


- Taulu 200 -

22. sukupolvi

Peldan, Catharina Elisabet Gabriel-Henrikintytär, Bergbom (taulusta 112. Äiti: Forsell, Catharina) s. 27.09.1772 Kokkola. k. 17.05.1829 Raahe.

1. puoliso Bergbom, Gabriel Eliaksenpoika s. 07.07.1768 Kruununkylä. k. 16.09.1838 Raahe. Saloisten kihlakunnan kruununvouti 1799. Asessori 1800, hovineuvos 1817. Vihitty: 11.09.1791 Kokkola.
Isä: Bergbom, Elias Erikinpoika s. 07.02.1736 Kruununkylä. Saloisten kihlakunnan kruununvouti, lääninkamreeri.
Äiti: Holmbaum / Holmbom, Margaretha, Bergbom s. 21.06.1733.

Lapset:
1) Elias Kuolinsyy: Kuollut lapsena.
2) Margaretha Catharina Gabrielintytär (katso taulu 322) s. 02.10.1794 Raahe. k. 06.10.1853 Jomala.
3) Johan Erik Gabrielinpoika (katso taulu 323) s. 18.11.1796 Raahe. k. 13.09.1896 Helsinki. Viipurin hovioikeuden hovioikeudenneuvos 1850, valtioneuvos 1855, senaattori -57.
4) Carl Gustaf Gabrielinpoika (katso taulu 324) s. 23.12.1798 Raahe. k. 27.01.1861 Helsingin pitäjä. Oulun läänin lääninkamreeri 1826. Kollegiasessori 1835.
5) Fredrik Gabriel Gabrielinpoika s. 16.05.1801 Raahe. k. 14.08.1822 Padasjoki. Ylioppilas Turussa 1818. Kuolinsyy: Hukkui matkalla Padasjoella.
6) Anna Sofia Gabrielintytär s. 29.06.1803 Raahe. k. 18.12.1841 Oulu. Lisätietoja: Kirjoilla Raahessa. Perhesuhteet: Naimaton.
7) Elias Reinhold Gabrielinpoika s. 16.07.1805 Raahe. k. 09.12.1829 Helsinki. Ylioppilas Turussa 1822. Perhesuhteet: Naimaton.
8) Lovisa Carolina Gabrielintytär s. 10.05.1807 Raahe. k. 11.05.1843 Raahe. Perhesuhteet: Naimaton.
9) Amalia Charlotta Gabrielintytär s. 09.00.1809 Raahe. k. 16.01.1848 Raahe. Perhesuhteet: Naimaton.
10) Gustava Emelie Gabrielintytär s. 11.04.1811 Raahe. k. 23.03.1862 Raahe. Perhesuhteet: Naimaton.
11) Laura Mathilda Gabrielintytär s. 08.10.1812 Raahe. k. 26.07.1869 Raahe. Perhesuhteet: Naimaton.

Henkilöhakemisto


- Taulu 201 -

22. sukupolvi

Peldan, Hedvig Sofia Gabriel-Henrikintytär, Kreander (taulusta 112. Äiti: Forsell, Catharina) s. 20.03.1774 Kokkola. k. 25.06.1843 Kalajoki.

1. puoliso Kreander, Carl s. 16.09.1766 Alavus. k. 09.06.1795 Kruununkylä. Kruununkylän hospitaalin saarnaaja 1792. Vihitty: 02.10.1794 Kokkola.
Ylioppilas Turussa 1783, filosofian maisteri 1789, vihittiin papiksi 1790.

Isä: Kreander, Johan s. 20.06.1718. Kapellan uti Alavo; Alavuuden kappalainen.
Äiti: Ruuth, Catharina Elisabeth, Kreander

2. puoliso Hårdh, Michael s. 12.02.1763. k. 28.04.1843 Kalajoki. Kauppias Kokkolassa, sitten tervamakasiinin hoitaja Kalajoki. Vihitty: 09.04.1797 Alaveteli (myös Kokkolan kirjoissa).

Lapset:
1) Catharina Christina Michaelintytär s. 27.03.1798 Kokkola. k. 23.02.1837 Kalajoki. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Carl Henrik Michaelinpoika (katso taulu 325) s. 18.06.1800 Kokkola. k. 04.06.1870 Turku. Turun ja Porin läänin lääninmaanmittari 1861.
3) Johan Gabriel s. 25.03.1802 Kokkola. k. 22.06.1803 Kokkola.
4) Gustaf Adolf Michaelinpoika (katso taulu 326) s. 10.01.1804 Kokkola. k. 24.10.1888 Raahe. Saloisten kihlakunnan kruununvouti 1834; kollegiasessorin arvo 1858.
5) Hedvig Sophia Michaelsdotter (katso taulu 327) s. 24.08.1806 Kokkola. k. 07.09.1854 Tornio.
6) Lovisa Charlotta s. 27.06.1808 Kokkola. k. 03.11.1808 Kokkola.
7) Michael Arvid s. 25.03.1810 Kokkola. k. 28.06.1810 Kokkola.
8) Johan Gabriel Michaelinpoika (katso taulu 328) s. 01.10.1811 Kokkola. k. 28.04.1877 Haukipudas. Komissiomaanmittari Oulun läänissä 1868.
9) Michael August Michaelinpoika s. 12.02.1816 Kalajoki. k. 04.02.1852. Tervamakasiininhoitaja Kalajoki. Perhesuhteet: Naimaton.

Henkilöhakemisto


- Taulu 202 -

22. sukupolvi

Peldan, Helena Margaretha Gabriel-Henrikintytär, Sohlberg (taulusta 112. Äiti: Forsell, Catharina) s. 09.10.1777 Kokkola. k. 28.06.1836 Kalajoki.

1. puoliso Sohlberg, Anders s. 29.11.1772 Kokkola. k. 13.04.1809 PYHÄJOKI. Saloisten kihlakunnan henkikirjoittaja 1800.
Isä: Sohlberg, Henrik Kokkolalainen puuseppä.
Äiti: Hagman, Ingrid, Sohlberg

Henkilöhakemisto


- Taulu 203 -

22. sukupolvi

Peitzius, Margaretha Elisabeth Mårtenintytär, Wunsch (taulusta 113. Isä: Peitzius, Mårten Gabrielsson) s. 28.06.1743 Raahe. Kälviän kirkkoherran tytär.

1. puoliso Wunsch, Gustaf Bernhardinpoika s. 31.09.1738. k. 1781 Tukholman ja Raahen välillä. Pohjanmaan jalkaväkirykmentin everstiluutnantin komppanian kersantti 1771. Lisätietoja: Eli 1800. Kuolinsyy: Mahdollisesti hukkunut matkalla Tukholmasta Raaheen ???. Ammatinlisäyksiä: Myöhemmin nimismies.
Hukkumistieto saattaa koskea Henrik Johan-veljeä (Sursilli N:o 7548)

Isä: Wunsch, Bernhard Adam Johaninpoika s. 04.03.1695. Kalajoen jalkaväkirykmentin kornetti.
Äiti: Clase / Mumma / Momma, Anna Gustafintytär, Wunsch s. n. 1714.

Lapset:
1) Berndt Gustafinpoika
2) Gustaf Henrik s. 09.07.1771 Liminka. Perhesuhteet: Kuollut lapsena.
3) Elisabet Sofia Gustafintytär (katso taulu 329) s. 09.02.1774.
4) Brita Ulrika Gustafintytär (katso taulu 330) s. 23.11.1775. Kauppalaivuri Kokkolassa. Perhesuhteet: Avioton poika.
5) Berndt Wilhelm Gustafinpoika (katso taulu 331) s. 04.11.1780. Siikajoen ylisen piirin kyytirättäri.
6) Henrik Johan Gustafinpoika (katso taulu 332) s. 19.09.1783. k. 29.10.1822 Pyhäjoki. Pyhäjoen kyytirättäri.

Henkilöhakemisto


- Taulu 204 -

22. sukupolvi

Peitzius, Britha Catharina Mårtenintytär, Hydenius (taulusta 113. Isä: Peitzius, Mårten Gabrielsson) s. 13.07.1743 Brahestad; Raahe . k. 18.05.1815 Kälviä, Kumpula .

1. puoliso Hydenius, Johan, Hyytinen s. 18.06.1736 Lappajärvi på Hytinen hemman (Hyytinen). k. 10.06.1784 Kälviä, Kelviå, Kumpula. Filosofie magister, Kälviän kirkkoherra 1782, maisteri. Vihitty: 16.02.1766 Kälviä . Kuolinsyy: Yskäkuume.
Hyytiset polveutuvat Philippus Keisarista. Ylioppilas Turussa 1757. Vihittiin papiksi1763. Filosofian maisteri, vihittiin poissaolevana v. 1766. Oli kirkkoherra Peiziuksen apulainen 1764-82 Kälviällä. Kirkkoherrana alkaen 1784 kaksi vuotta. Syntyi Lappajärven Hyytisen talossa. Johan oli alkuaan Juho Hyytinen. Pojan syntyessä isä oli renkinä. Lappajärven kappalainen Tuomas Wilkman toimitti teräväpäisen pojan Vaasan triviaalikouluun 9.2. 1753. Oppilasmatrikkeli: Johan Johannis (Hytelin) Hydenius Pedersoensis Rusticani filius natus d. 18 Junii 1736 legit Grammaticam locatus in classe Etymologia. Opiskeluvaroja Johan hankki olemalla Kälviän kirkkoherra Westzynthiuksen ja Kokkolan raatimiehen Petter Stenhagenin lasten kotiopettajana. Vv. 1761-64 hän oli akatemian stpendiaattina. Fil.maisterin väitöskirja pro exercitio kaunopuheisuuden dos Henric Porthainille 26.5.1762 (Porthanin 1.väitöskirja). Prp gradu-väitös talousopin prof. Pehr Kalmille 14.12.1765 aiheena ruumiiden hautaamisesta kirkkoon ja kirkkomaalle: "Tancar om liks begrafwande i kyrkor och kyrkogårdar". Väitöskirjassa omistus mm. apelle Mårten Petziukselle. Haapaveden kappalainen. Kälviän kirkkoherra 1782. Hydeniuksen suvusta alkoi voimakas pappissuku, jonka jäseniä on mm. seuraavissa suvuissa. Johansson, Kaila, Schalin, Stenhagen, Juva, Lagus, Ingman, Palmroth, Wallenius jne. Sukuhaaraan kuuluvat mm. arkkipiispat Gustaf Johansson, Lauri Ingman (Suomen ensimmäinen pääministeri), Erkki Kaila , Mikko Juva sekä akateemikko, professori Eino Kaila.

Isä: Hyytinen, Johan Erikssson s. 23.12.1705 Lappajärvi, Hyytinen. Talollinen, sotilaana 1742 Perhossa Kuusjärven talossa.
Äiti: Flakanabb, Elsa Johansdotter, Hyytinen s. 11.10.1703 Vimpeli, Flakanabb.

Lapset:
1) Brita Maria Johanintytär (katso taulu 333) s. 16.03.1766 Kälviä, Kumpula . k. 17.07.1817 Kokkola, Kullman.
2) Johan Johaninpoika (katso taulu 334) s. 04.08.1767 Kälviä, Kumpula. k. 13.08.1813 Kälviä. Kapteeni.
3) Anna Elisabeth Johansdotter (katso taulu 335) s. 14.12.1768 Kelviå, Kälviä, Kumpula. k. 13.12.1829 Kelviå, Kälviä, Kumpula.
4) Jakob Johaninpoika s. 29.12.1769 Kälviä. k. 03.06.1791 Turku. Ylioppilas Turussa 1789. Perhesuhteet: Naimaton. Kuolinsyy: Lungsot, keuhkotauti.
Vaasan triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1788: Jacob Hydenius, född d. 30 dec. 1769, fadern i lifstiden Kyrckoherde i Kelviå. I Conrectors Class. - S.Å Rectors Class. - Till Åby 1789 om sommarn. - Stud. - Dog som Student i lungsnot i Wasa.
5) Anders s. 16.08.1771 Kälviä. k. 27.12.1772 Kälviä.
6) Sofia Magdalena Johanintytär (katso taulu 336) s. 28.11.1772 Kälviä, Kumpula. Perhesuhteet: Sofialla oli aviolastensa lisäksi avioton tytär.
7) Catharina Margaretha Johanintytär s. 08.08.1774 Kälviä, Kumpula. k. 06.07.1792 Kälviä. Lisätietoja: Sitten Hydén. Perhesuhteet: Naimaton.
8) Hedvig Christina Johanintytär s. 06.02.1776 Kälviä, Kumpula.
9) Gustava Johanna s. 20.07.1777 Kälviä. k. 26.08.1777 Kälviä.
10) Carl Fredrik s. 22.06.1780 Kälviä. k. 04.10.1781 Kälviä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 205 -

22. sukupolvi

Peitzius, Maria Christina Mårtensdotter (taulusta 113. Isä: Peitzius, Mårten Gabrielsson) s. 22.07.1748 Kaarlela. k. 03.09.1806 Kälviä; Kelviå.

1. puoliso Carlenius / Carlen, Henric Olofsson s. 22.03.1713 Raahe. k. 14.06.1778 Raahe. Notarie och Postmästare i Brahestad, Raahen postimestari 1752. Vihitty: 26.12.1771 Kälviä. Lisätietoja: Sitten Carlen. Ammatinlisäyksiä: Kaupunginsihteeri ja -rahastonhoitaja 1754, raatimies.
Ylioppilas Upsalassa 1733, Turussa 1736.

Isä: Carlen, Olof Mattsson, Carlenius s. 10.06.1682. Kapteeni, tullikirjuri ja postimestari Raahessa 1727. Raatimies.
Äiti: Salonius, Margaretha Johansdotter, Carlenius s. 25.01.1684 Siikajoki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 206 -

22. sukupolvi

Peitzius, Sofia Mårtensdotter, Gullsteen (taulusta 113. Isä: Peitzius, Mårten Gabrielsson) s. 16.05.1756 Kaarlela.

1. puoliso Gullsteen, Elias Kälviän lukkari. Vihitty: 06.09.1785 Kälviä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 207 -

22. sukupolvi

Helander, Elisabet Henrikintytär, Junnelius (taulusta 115. Äiti: Peitzius, Margaretha Gabrielintytär) s. 22.03.1751 Kempele. k. 16.10.1803 Ylikiiminki.

1. puoliso Junnelius, Petter s. 16.12.1742 Koutokeino, Norjan Ruija. k. 11.01.1825 Tyrnävä. Tyrnävän kappalainen 1805. Vihitty: 17.01.1773 Liminka.
Isä: Junnelius, Johan, Junttila s. 1694 Tervola. Oulun kirkkoherra.
Äiti: Tornberg, Brita, Junnelius s. 1707 Ylitornio.

Lapset:
1) Johan Petterinpoika (katso taulu 337) s. 10.10.1773 Liminka. k. 25.03.1821 Ylikiiminki. Kappalainen Ylikiiminki 1806.
2) Margaretha Elisabet Petterintytär s. 19.10.1775 Liminka. k. 1821 Liminka. Perhesuhteet: Naimaton.
3) Beata Ulrika Petterintytär s. 16.09.1778 Liminka. k. 11.05.1852 Tyrnävä. Perhesuhteet: Naimaton.
4) Sara Magdalena Petterintytär (katso taulu 338) s. 01.02.1781 Liminka.
5) Maria Christina s. 27.11.1783 Ylikiiminki. k. 10.01.1784 Ylikiiminki.
6) Petter Christian Petterinpoika (katso taulu 339) s. 01.07.1785 Ylikiiminki. k. 28.03.1825 Oulu. Kauppias Oulussa 1815.
7) Emanuel Petterinpoika s. 15.10.1786 Ylikiiminki. k. 16.02.1835 Tyrnävä. Vänrikki. Perhesuhteet: Naimaton.
8) Gustaf Petterinpoika s. 30.03.1788 Ylikiiminki. k. 12.01.1809 Oulu. Kauppa-apulainen Oulussa. Perhesuhteet: Naimaton.
9) Eva Christina s. 05.10.1789 Ylikiiminki. k. 09.08.1790 Ylikiiminki.
10) Brita Sofia Petterintytär (katso taulu 340) s. 11.07.1791 Ylikiiminki.
11) Henrik Petterinpoika (katso taulu 341) s. 31.08.1793 Ylikiiminki. k. 23.12.1848 Tyrnävä. Tyrnävän lukkari.
12) Maria Catharina Petterintytär (katso taulu 342) s. 29.11.1795 Ylikiiminki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 208 -

22. sukupolvi

Helander, Catharina Henrikintytär, Jurvakainen (taulusta 115. Äiti: Peitzius, Margaretha Gabrielintytär) s. 08.02.1755 Kempele.

1. puoliso Jurvakainen, Heikki Matinpoika Talollinen Ylikiiminki. Vihitty: 07.04.1795 Ylikiiminki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 209 -

22. sukupolvi

Helander, Brita Henrikintytär, Becker (taulusta 115. Äiti: Peitzius, Margaretha Gabrielintytär) s. 14.12.1756 Kempele.

1. puoliso Becker, Johan Christian Painojen tarkastaja Oulussa. Vihitty: 26.08.1784 Ylikiiminki (kuulutettu Limingassa).

Henkilöhakemisto


- Taulu 210 -

22. sukupolvi

Helander, Margaretha Henrikintytär, Ganander (taulusta 115. Äiti: Peitzius, Margaretha Gabrielintytär) s. 10.07.1761 Kempele. k. 06.01.1830 Kempele.

1. puoliso Ganander, Erik Christfriedinpoika s. 21.01.1769. k. 30.03.1815 Kempele. Limingan vt. pitäjänapulainen Kempeleellä 1814. Vihitty: 10.04.1796 Oulu. Perhesuhteet: Syntyi mahdollisesti kaksosena.
Isä: Ganander, Christfried s. 21.11.1741 Haapajärvi. Fil.maisteri, Rantsilan kappalainen 1775, suomalaisen tarinaperinteen vaalija.
Äiti: Sinius, Magdalena, Ganander s. 30.01.1744 Vaasa.

Lapset:
1) Alrik Fredrik Erikinpoika s. 01.02.1797. k. 25.09.1813 Oulu (kirjoilla Kärsämäellä). Oulussa koulupoika.
2) Erik Henrik Erikinpoika s. 20.04.1798 Piippola. Kultasepänkisälli, lähti merille 1822. Lisätietoja: Asui New Yorkiissa USA:ssa 1854, myöhemmät vaiheet tuntemattomat.
3) Hedvig Sofia Erikintytär (katso taulu 343) s. 27.02.1802 Ylikiiminki. k. 06.06.1860.

Henkilöhakemisto


- Taulu 211 -

22. sukupolvi

Tunaea / Tunaeus, Katarina, Högman (taulusta 118. Äiti: Qvist, Anna Maria)

1. puoliso Högman, Jonas Erik s. 1735. k. 29.11.1807. Komissiomaanmittari; maanmittaustirehtööri.
Isä: Högman, Erik s. n. 1695. Vaasan tullininspehtori.
Äiti: Rede / Rode, Anna Maria, Högman s. n. 1700.

Lapset:
1) Anna Maria (katso taulu 344) s. 02.04.1761 Pörtom, Pirttikylä. k. 11.12.1804 Lappfjärd, Lapväärtti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 212 -

22. sukupolvi

Tunaeus, Ulrika, Wegelius (taulusta 118. Äiti: Qvist, Anna Maria) s. 12.04.1744 Vöyri. k. 06.05.1817 Vöyri.

1. puoliso Wegelius, Esaias Henrikinpoika s. 07.01.1744 Sodankylä. k. 21.03.1821 Vöyri. Vöyrin kirkkoherra 1796, rovasti 1800. Vihitty: 23.04.1772 Vöyri.
Ylioppilas Turussa 1759, filosofian maisteri 1766, vihittiin papiksi 1767, riemumaisteri 1819. Toimi kotiopettajana tohtori Nils Idmanin perheessä Huittisissa. Kappalaisen apulainen Vöyrissä, kappalainen 1722. Halvaantui 1811. Toipui osittain poikansa Jakob Wegeliuksen hoidettua isäänsä.

Isä: Wegelius, Henrik s. 06.05.1707 Ilmajoki. Mikkelin kirkkoherra 1764.
Äiti: Fellman, Maria Esaiaksentytär, Wegelius s. 13.03.1709 Kemijärvi.

Lapset:
1) Henrik Esaiaksenpoika (katso taulu 345) s. 28.09.1772 Vöyri. k. 25.12.1825 Vöyri. Vöyrin kappalainen 1816. Varapastori 1816.
2) Maria Esaiaksentytär (katso taulu 346) s. 07.06.1774 Vöyri. k. 12.11.1794 Oulu.
3) Ulrika s. 01.03.1776 Vöyri. k. 27.07.1776 Vöyri.
4) Olof Esaiaksenpoika s. 17.05.1777 Vöyri. Kauppalaivuri Länsi-Intiassa, merikapteeni. Lisätietoja: Katosi tuntemattomiin kohtaloihin.
Ylioppilas Turussa 1794.
5) Esaias Esaiaksenpoika (katso taulu 347) s. 05.10.1778 Vöyri. k. 02.07.1844 Munsala. Munsalan kappalainen 1823.
6) Jakob Esaiaksenpoika (katso taulu 348) s. 09.12.1779 Vöyri. k. 08.01.1861 Maalahti. Kirkkoherra Maalahti 1832, rovasti 1834.
7) Margaretha s. 27.03.1781 Vöyri. k. 29.09.1781 Vöyri.
8) Ulrika s. 06.08.1782 Vöyri. k. 29.08.1782 Vöyri.
9) Johan Esaiaksenpoika (katso taulu 349) s. 25.11.1783 Vöyri. k. 10.12.1834 Kauhajoki. Talollinen, Kauhajoen Knuuttilan tilan omistaja.
10) Anders Esaiaksenpoika s. 04.07.1785 Vöyri. k. 14.02.1818 Vöyri. Ylioppilas Turussa 1801, Upsalassa 1810. Perhesuhteet: Naimaton.
11) Susanna s. 08.03.1787 Vöyri. k. 1787 Vöyri.

Henkilöhakemisto


- Taulu 213 -

22. sukupolvi

Peldan, Jonas Gabrielinpoika (taulusta 122. Äiti: Mollin, Magdalena Jonaedotter; Jonaksentytär) s. 16.06.1728 Vaasa. k. 1776 haudattu 08.05.1776 Oulu. Kauppias, raatimies ja varapormestari. Valtiopäivämies.

Ylioppilas Upsalassa 1745, Turussa 1748. Turun hovioikeuden auskultatti 1748.

1. puoliso Frosterus, Susanna Jakobintytär, Peldan s. 09.04.1740 Oulu. k. 11.10.1794 Ilmajoki. Vihitty: 15.01.1794 Oulu.
Isä: Frosterus, Jakob Andersinpoika Oululainen kauppias.
Äiti: Gamman, Margaretha, Frosterus s. 1711.

Lapset:
1) Margaretha Jonaksentytär s. 27.07.1764 Oulu.

Henkilöhakemisto


- Taulu 214 -

22. sukupolvi

Peldan, Gabriel Henrik Gabrielinpoika (taulusta 122. Äiti: Mollin, Magdalena Jonaedotter; Jonaksentytär) s. 22.04.1731 Vaasa. k. 11.02.1793 Kokkola. Kokkolan pormestari 1768.

Ylioppilas Upsalassa 1745, Turussa 1748.

1. puoliso Forsell, Catharina, Peldan s. 06.03.1748. k. 17.09.1796 Kokkola. Vihitty: 16.08.1770 Tukholma.
Isä: Forsell, Erik Kokkolalainen kauppias.
Äiti: Peitzius, Brita Mårtenintytär s. Raahe.

Lapset:
1) Magdalena Christina s. 08.09.1771 Kokkola. k. 15.08.1775 Kokkola.
2) Catharina Elisabet Gabriel-Henrikintytär (katso taulu 200) s. 27.09.1772 Kokkola. k. 17.05.1829 Raahe.
3) Hedvig Sofia Gabriel-Henrikintytär (katso taulu 201) s. 20.03.1774 Kokkola. k. 25.06.1843 Kalajoki.
4) Helena Margaretha Gabriel-Henrikintytär (katso taulu 202) s. 09.10.1777 Kokkola. k. 28.06.1836 Kalajoki.
5) Lovisa Magdalena s. 20.01.1779 Kokkola. k. 07.02.1782 Kokkola.

Henkilöhakemisto


- Taulu 215 -

22. sukupolvi

Peldan, Magdalena Gabrielintytär, Hannelius (taulusta 122. Äiti: Mollin, Magdalena Jonaedotter; Jonaksentytär) s. 29.06.1733 Vaasa. k. 29.09.1792 Ilmajoki.

1. puoliso Hannelius, Salomon Antinpoika, Hannuksela s. 12.03.1722 Ilmajoki. k. 21.11.1796 Ilmajoki. Kirkkoherra Ilmajoki 1755. Vihitty: 25.01.1750 Ilmajoki. Ammatinlisäyksiä: Sai rovastin ja kuninkaallisen hovisaarnaajan arvonimet 1777.
Ylioppilas Turussa 1741, filosofian maisteri 1745. Aurora-seuran jäsen 1770.

Isä: Seppälä, Antti Pekanpoika s. 1692 Ilmajoki. Talollinen Hannukselan tilalla Ilmajoki.
Äiti: Hannuksela, Marketta Kaarlentytär s. 13.01.1701 Ilmajoki.

Lapset:
1) Margaretha s. 06.11.1750 Ilmajoki. k. 11.11.1750 Ilmajoki.
2) Gabriel Salomoninpoika s. 19.11.1752 Ilmajoki. k. 09.02.1803 Liperi. Karjalan ylisen tuomiokunnan tuomari 1797. Lisätietoja: Vuodesta 1785 Hanelles. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Turussa 1770, kihlakunnantuomarin arvo 1792.
3) Magdalena s. 12.10.1754 Ilmajoki. k. 05.01.1757 Ilmajoki.
4) Catharina s. 23.06.1756 Ilmajoki. k. 01.11.1756 Ilmajoki.
5) Anders Jakob s. 25.01.1762 Ilmajoki. k. 07.05.1767 Ilmajoki.
6) Hedvig Sofia Salomonintytär (katso taulu 350) s. 25.01.1764 Ilmajoki. k. 24.04.1808 Tukholma.
7) Salomon Salomoninpoika s. 28.07.1771 Ilmajoki. k. 11.02.1843 Ilmajoki. Ilmajoen Peuralan sekä Jalasjärven Anttilan ja Valkaman tilojen omistaja. Lisätietoja: Vuodesta 1785 Hannelles. Perhesuhteet: Naimaton. Ammatinlisäyksiä: Yritteliäs maanviljelijä ja talousmies.
Ylioppilas Turussa 1790, filosofian kandidaatti.
8) Lovisa Magdalena Salomonintytär (katso taulu 351) s. 08.07.1774 Ilmajoki. k. 14.07.1853 Hamina.

Henkilöhakemisto


- Taulu 216 -

22. sukupolvi

Peldan, Hedvig Elisabet Gabrielintytär, Printz (taulusta 122. Äiti: Mollin, Magdalena Jonaedotter; Jonaksentytär) s. 06.11.1740 Ilmajoki. k. 20.03.1766 Ylistaro. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.

1. puoliso Printz, Georg Jakob s. 14.03.1731 Lappeenranta. k. 26.02.1806 Kauhajoki. Pohjanmaan jalkaväkirykmentin Ilmajoen komppanian kapteeni 1770. Vihitty: 27.03.1763 Ilmajoki.
Isä: Printz, Carl Kyminkartanon ja Savonlinnan läänin lääninsihteeri.
Äiti: Ganschou von, Barbara Sofia, Printz

Henkilöhakemisto


- Taulu 217 -

22. sukupolvi

Mollin, Maria Christina Jonaedotter, Niska (taulusta 123. Isä: Mollin, Jonas Jonaeson) s. 24.02.1747 Oulu. k. 16.06.1771 Oulu.

1. puoliso Niska, Johan s. 29.12.1732 Oulu. k. 23.06.1797 Oulu. Raatimies, kauppias Oulussa 1761. Laivanvarustaja ja sahanomistaja. Vihitty: 27.08.1765 Oulu.
Isä: Niska, Antti Jaakonpoika Kauppias Oulussa, porvari.
Äiti: Nylander, Anna, Niska

Lapset:
1) Maria Christina Johansdotter (katso taulu 352) s. 16.10.1767 Oulu ?.
2) Isak Johaninipoika (katso taulu 353) s. 01.09.1769 Oulu ?. k. 20.12.1832 Oulu. Rådman i Uleåborg, kauppias Oulussa 1797, laivanvarustaja, sahateollisuusmies.
3) Jonas Adolph Johansson (katso taulu 354) s. 22.01.1771 Oulu. k. 04.01.1828 Oulu. Handlande i Uleå, kauppias Oulussa 1797. Laivanvarustaja ja sahateollisuusmies. Ammatinlisäyksiä: Kauppaneuvos 1819.

Henkilöhakemisto


- Taulu 218 -

22. sukupolvi

Mollin, Joseph Jonaeson (taulusta 123. Isä: Mollin, Jonas Jonaeson) s. 29.11.1756 Oulu. k. 28.04.1810 Loimaa. Loimaan kirkkoherra 1806.

Student 1775; var vice Collega Inferior i Wasa intill Augusti 1779, samt året derpå ordinarie; promoverad Philosophiae Magister 1787; gjorde 1786 en utrikes resa till en del af Danmark, Holland och Tyskland. Förordnades derefter till Collega Superior vid Uleåborgs skola och prestvigdes 1790; Conrector i Björneborg 1792; Kyrkoherde i Karku 1795 och i Loimijoki 1806, Prost 1805. Ylioppilas Turussa 1775, filosofian maisteri1782, vihittiin papiksi 1790, rovastin arvo 1805.

1. puoliso Westzynthius, Hebla Sophia Johansdotter, Arenius s. 26.11.1765 Vaasa. k. 28.03.1845 Karkku.
Isä: Westzynthius, Johan Magnison s. 11.09.1734 Alavieska. Vaasan koulun konrehtori, Pyhäjoen kirkkoherra 1774, rovasti .
Äiti: Mathesius, Anna Petri Nicolai, Westzynthius s. 15.05.1741 Pyhäjoki.

Lapset:
1) Johanna Sophia Josephsdotter s. 10.12.1793 Pori.
2) Maria Christina Josephsdotter (katso taulu 276) s. 02.07.1795 Pori. k. 23.07.1861 Pälkäne.
3) Johan Henric Josephsson (katso taulu 277) s. 1796. Pastor, prost, pastori, rovasti.
4) Johan Henrik Josefinpoika (katso taulu 278) s. 05.12.1796 Karkku. k. 12.04.1867 Vehmaa. Vehmaan kirkkoherra 1837. Rovasti 1840.
5) Hedwig Lovisa Charlotta Josephsdotter (katso taulu 279) s. 01.12.1798 Karkku. k. 02.08.1850 Turku.
6) Carolina Fredrica Josephsdotter (katso taulu 280) s. 26.09.1800 Karkku. k. 25.08.1833 Kauhava.
7) Jonas Gustaf Josephsson s. 29.05.1802 Karkku. k. 10.11.1863 Vehmaa. Student 1820, anställd först vid Militären och sedan vid Landtmäteriet. Perhesuhteet: Naimaton. Ammatinlisäyksiä: Maanmittausauskultantti 1830. Toimi maanmittarien apulaisena.
8) Josef Theodor Josephsson (katso taulu 281) s. 26.09.1804 Karkku. k. 26.04.1876 Ristiina. Student 1822, först Hofrätts- och sedan Landtmäteri-Auskultant. Perhesuhteet: Avioero 1839.
9) Josepha Ulrica Josephsdotter s. 1807.
10) Josefa Ulrika Josefintytär (katso taulu 282) s. 28.03.1807 Loimaa. k. 20.07.1876 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 219 -

22. sukupolvi

Mollin, Hedvig Susanna Jonaedotter, Sundvik (taulusta 123. Isä: Mollin, Jonas Jonaeson) s. 1759 Oulu ?. k. 20.08.1813 Mustasaari, Vaasa.

1. puoliso Sundvik, Johan s. 31.03.1750 Mustasaari. k. 23.09.1813 Mustasaari. Krigscommissarien och Sockneskrifvaren i Mustasaari. Vihitty: 31.10.1780 Mustasaari. Ammatinlisäyksiä: Mustasaaren pitäjänkirjuri. Sotakomissaari.
Isä: Sundvik, Gabriel Jakobinpoika, Östergård Bond i Sundom by af Mustasaari, talollinen Mustasaari.
Äiti: Brita Eliaksentytär, Sundvik

Lapset:
1) Jonas Henric Johansson s. 24.04.1782 Vaasa. k. 15.02.1821 Mustasaari. Vaasan hovioikeuden auskultantti 1805. Perhesuhteet: Ogift; naimaton.
Ylioppilas Turussa 1800.
2) Johan Gabriel s. 29.01.1784 Vaasa. k. 28.11.1784 Vaasa.
3) Hedvig Sofia s. 06.06.1785 Vaasa. k. 16.06.1785 Vaasa.
4) Maria Christina Johansdotter (katso taulu 355) s. 08.02.1787 Vaasa.
5) Gustaf Wilhelm Johansson (katso taulu 356) s. 06.09.1788 Vaasa. k. 30.09.1822 Mustasaari. Student, Lazarettssyssloman i Wasa och Sockneskrivar. Ammatinlisäyksiä: Mustasaaren pitäjänkirjuri ja Vaasan sairaalan taloudenhoitaja.

Henkilöhakemisto


- Taulu 220 -

22. sukupolvi

Bange, Jacob Andersson (taulusta 127. Äiti: Wikar, Catharina Jacobsdotter) s. 24.11.1752 Pietarsaari. k. 10.02.1836. Vaasan triviaalikoulun rehtori 1810.

Jacob Andersson blef Student 1770; Collega Inferior i Uleåborgs skola 30.01.1782; Collega Superior derstädes 1792; Conrector 1802. Bivistande såsom Landets Ombud, gränseregleringen emellan Ryssland och Sverige 1810, utnämdes till Rector i Wasa samma år, men hade sedan för ålderdoms skull flere år tjenstledighet och dog 10.02.1836. Ylioppilas Turussa 1770.

1. puoliso Tulindberg, Elisabeth, Bange s. 09.09.1763 Vähäkyrö. k. 13.12.1847 Vaasa. Vihitty: 19.08.1787 Oulu.
Isä: Tulindberg, Eric Ingeniör, sedermera Landskamereraren i Uleåborg, Oulun läänin lääninkamreeri.
Äiti: Carlborg, Christina Beata, Tulindberg

Lapset:
1) Anders s. 19.11.1788 Oulu. k. 03.07.1789 Oulu.
2) Eric Jacobsson s. 06.12.1789 Oulu. k. 12.05.1809 Turku. Farmasian opiskelija. Perhesuhteet: Naimaton.
3) Beata Charlotta s. 12.05.1791 Oulu. k. 06.08.1791 Oulu.
4) Jacob Jacobsson s. 17.01.1793. k. 10.03.1794.
5) Jacob Gabriel Jacobsson s. 03.05.1794 Oulu. k. 02.11.1819 Vaasa. Vice Häradshöfding, vid Kejserlige Wasa Hofrätt; sijais kihlakunnantuomari. Perhesuhteet: Dog ogift. Ammatinlisäyksiä: Varatuomari 1817.
Ylioppilas Turussa 1811.
6) Catharina Christina Jacobsdotter (katso taulu 357) s. 28.10.1796 Oulu. k. 26.05.1882 Helsinki.
7) Hedwig Elisabeth Jacobsdotter (katso taulu 358) s. 29.09.1798 Oulu. k. 16.01.1837 Vaasa. Perhesuhteet: Avioliitto Wasastjernan kanssa oli oletettavast toinen.
8) Sophia Margaretha Jacobsdotter s. 20.01.1801 Oulu. k. 16.04.1860. Perhesuhteet: Naimaton.
9) Carolina Lovisa Jacobsdotter s. 22.07.1802 Oulu. k. 05.08.1890 Oulu. Perhesuhteet: Naimaton.
10) Fredric Wilhelm s. 14.07.1804 Oulu. k. 16.05.1805 Oulu.
11) Fredrika Wilhelmina s. 30.03.1806 Oulu. k. 14.04.1806 Oulu.

Henkilöhakemisto


- Taulu 221 -

22. sukupolvi

Bange, Margaretha Andersintytär, Holmudd (taulusta 127. Äiti: Wikar, Catharina Jacobsdotter) s. 22.03.1759 Pietarsaari maaseurakunta. k. 12.01.1809 Maalahti.

1. puoliso Holmudd, Gabriel Ericsson s. 09.01.1720. k. 21.05.1795 Maalahti. Kyrkoherde i Malax 1783; kirkkoherra Maalahdella.
Gabriel var prestvigd 1751; Philos. Magister; Kapellan i Pedersöre 1757; vice Pastor; Kyrkoherde i Malax 1783

Isä: Holmudd, Gabriel Porvari Vaasassa.

Lapset:
1) Jakob Gabrielinpoika s. 07.04.1786 Maalahti.
2) Anders s. 29.10.1787 Maalahti. k. 26.01.1789 Maalahti.
3) Catharina Elisabet Gabrielintytär (katso taulu 359) s. 16.08.1791 Maalahti. k. 03.11.1822 Sulva.

Henkilöhakemisto


- Taulu 222 -

22. sukupolvi

Häggström, Petter Hansinpoika (taulusta 128. Äiti: Wikar / Wijkare, Margareta Jakobintytär) s. 24.11.1734 Lappeenranta. k. 25.01.1717 Hauho. Komissiomaanmittari Hämeen ja Uudenmaan läänissä 1759, ylitarkastajan arvo 1782.

1. puoliso Blåfield, Margaretha, Häggström s. 15.12.1735 Sääksmäki. k. 08.03.1809 Hauho. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
Isä: Blåfield, Henrik Luutnantti.
Äiti: Birckholz von, Eva Catharina, Blåfield s. 26.10.1714.

Henkilöhakemisto


- Taulu 223 -

22. sukupolvi

Berg, Fredrik Johan Johaninpoika (taulusta 133. Äiti: Mathesius, Susanna Johanintytär) s. 07.06.1721 Ruotsissa ?. k. 24.08.1762 Lokalahti. Kappalainen Lokalahti 1757.

Ylioppilas Turussa 1738, vihittiin papiksi 1744.

1. puoliso Lydeman, Hedvig Catharina, Berg s. n. 1719. k. 1756 Lokalahti haudattu 11.07.1756 Lokalahti. Vihitty: 24.09.1747 Kaarina.
Isä: Lydeman, Jakob Kaarinan nimismies.
Äiti: Brita Larsintytär, Lydeman

Lapset:
1) Hedvig Johanna s. 12.12.1749 Lokalahti. k. 1750 Lokalahti haudattu 06.02.1750 Lokalahti.
2) Johan Christian s. 31.12.1754 Lokalahti.

2. puoliso Pomreen / Pomréen, Sigrid, Berg s. 13.01.1734. Vihitty: 18.10.1757 Lokalahti. Lisätietoja: Eli Lokalahdella vielä 1772.
Isä: Pomreen / Pomréen, Axel Luutnantti.
Äiti: Lindström, Maria Sofia, Pomreen / Pomréen
Lapset:
1) Carl Fredrik s. 22.06.1759 Lokalahti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 224 -

22. sukupolvi

Berg, Brita Catharina Johanintytär, Forsman (taulusta 133. Äiti: Mathesius, Susanna Johanintytär) s. 19.10.1722. k. 16.04.1788 Nakkila.

1. puoliso Forsman, Fromhold Anders s. 30.09.1704 (kastettu02.10.) Sahalahti. k. 18.11.1767 Eura. Vääpeli, Euran nimismies. Vihitty: 10.10.1745 Lokalahti.
Isä: Forsman, Anders Viipurin kaksinnusrykmentin kornetti.
Äiti: Thelin, Ebba, Forsman

Lapset:
1) Johan Anders Fromhold-Andersinpoika (katso taulu 360) s. 11.07.1746 Eura ?. k. 10.00.1771 - 00.02.1772 välisenä aikana. Euran nimismies.
2) Adolf Fromhold Fromhold-Andersinpoika (katso taulu 361) s. 08.06.1748 Eura ?. Maalari. Lisätietoja: Muutti Eurasta Messukylään 1768. Myöhemmät vaiheet tuntemattomat.
3) Carl Fredrik s. 24.08.1751 Lieto. k. 27.04.1754 Lieto.
4) Fredrik Fromhold Fromhold-Andersinpoika (katso taulu 362) s. 18.07.1754 (kastettu) Lieto. k. 1789. Korpraali. Kuolinsyy: Kaatui Ruotsin-Venäjän sodasssa 1789.
5) Maria Catharina Fromhold-Andersintytär (katso taulu 363) s. 23.04.1758 Nousiainen. k. 13.02.1832 Kokemäki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 225 -

22. sukupolvi

Forsman, Magdalena Johanintytär, Carvelin (taulusta 134. Isä: Forsman, Johan Johaninpoika) s. 23.07.1732 Kokkola. k. 03.04.1791 Uusikaarlepyy.

1. puoliso Carvelin, Isak s. 24.01.1726 Uusikaarlepyy. k. 09.09.1796 Uusikaarlepyy. Nimismies Uusikaarlepyyssä 1755, suorituskomissaari. Vihitty: 10.03.1751 Kruununkylä.

Lapset:
1) Johan s. 01.11.1753 Vähäkyrö. k. 22.01.1754 Vähäkyrö.
2) Elisabet Margaretha s. 16.11.1755 Uusikaarlepyy. k. 18.02.1756 Uusikaarlepyy.
3) Isak s. 08.04.1758 Uusikaarlepyy. k. 26.04.1761 Uusikaarlepyy.

Henkilöhakemisto


- Taulu 226 -

22. sukupolvi

Forsman, Wilhelm Johaninpoika (taulusta 134. Isä: Forsman, Johan Johaninpoika) s. 15.12.1733 Kokkola. k. 09.02.1815 Kaskinen. Kaskisten järjestysmies pormestarin arvoisena 1787.

1. puoliso Welin, Johanna Christina, Forsman s. 19.08.1765 (postuma) Vanaja. k. 27.04.1839 Kristiinankaupunki.
Isä: Welin, Johan Vanajan kirkkoherra, filosofian maisteri.
Äiti: Tolpo, Hedvig Christina, Welin

Lapset:
1) Lovisa Carolina s. Kaskinen ?. k. Kaskinen. Perhesuhteet: Kuollut lapsena.
2) Gustaf Fredrik s. Kaskinen ?. k. Kaskinen. Perhesuhteet: Kuollut pienenä.
3) Johan Wilhelm Wilhelminpoika (katso taulu 364) s. 20.10.1788 Kaskinen. k. 04.02.1883 Helsinki. Varatuomari, kihlakunnantuomari, laamanni 1834, Vaasan hovioikeuden presidentti. Lisätietoja: Sitten Johan William, aateloitiin 1856, ritarihuoneen luetteloihin 1858.
4) Anna Sofia Wilhelmintytär s. 17.11.1790 Kaskinen. k. 17.05.1875 Helsinki. Lisätietoja: Mielisairas. Perhesuhteet: Naimaton.
5) Johanna Carolina Wilhelmintytär s. 17.08.1794 Kaskinen. k. 17.03.1866 Kristiinankaupunki. Perhesuhteet: Naimaton.
6) Agatha Wilhelmina s. 08.08.1796 Kaskinen. k. Kaskinen. Perhesuhteet: Kuollut lapsena.

Henkilöhakemisto


- Taulu 227 -

22. sukupolvi

Granroth, Gustaf Benedictuksenpoika (taulusta 135. Äiti: Forsman, Margaretha Johanintytär) s. 1710. k. 19.04.1755 Pietarsaaren maaseurakunta. Kapellan i Pedersöre 1736, kappalainen Pietarsaaren maaseurakunnassa.

1. puoliso Tellin / Telin, Anna Catharina, Granroth s. 1707. k. 10.02.1770 Pietarsaaren maaseurakunta. Vihitty: 23.10.1735 Pietarsaaren maaseurakunta.
Isä: Tellin / Tillingii, Elias, Telins/ Tellingius Företrädare; esittelijä. Pietarsaaren maaseurakunnan kappalainen.
Äiti: Fernboms, Elisabeth, Tillingii

Lapset:
1) Johannes Gustafsson (katso taulu 365) Bonde i Pirilö hemman och Häradsnämndeman i Pedersöre; kihlakunnan lautamies.
2) Catharina Gustafsdotter
3) Elias Gustafsson (katso taulu 366) s. 22.07.1736 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 21.03.1795 Munsala. Prestvigd i Kronoby, Kapallansbeställningen i Munsala 1777. Kappalainen Munsala. Kuolinsyy: Dog hastig af slag under aftonmåltiden. Kuoli yht´äkkiseen kohtaukseen.
4) Anna Elisabeth Gustafsdotter (katso taulu 367) s. 06.12.1737 Pietarsaaren maalaisseurakunta. k. 18.04.1786 Pietarsaaren maalaisseurakunta.
5) Johan Gustafinpoika (katso taulu 368) s. 29.04.1739 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 21.03.1790 Pietarsaaren maaseurakunta.
6) Gustaf Gustafsson (katso taulu 369) s. 10.08.1740. Handelsman.
7) Gustaf Gustafinpoika (katso taulu 370) s. 10.08.1741 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 05.01.1806 Kokkola. Kauppias Kokkolassa.
8) Henric Gustafsson (katso taulu 371) s. 1744 Pietarsaaren maaseurakunta ?. k. 15.06.1813 Pietarsaaren maaseurakunta. Bonde i Pirilö, talollinen Pirilön tilalla Pietars. maasrk, valtiopäivämies.
9) Brita Margaretha Gustafintytär s. 20.10.1745 Pietarsaaren maaseurakunta.
10) Anders Gustafinpoika s. 14.06.1747 Pietarsaaren maaseurakunta.
11) Benedictus s. 17.08.1748 (kastettu) Pietarsaaren maaseurakunta. k. Pietarsaaren maaseurakunta ?. Perhesuhteet: Nähtästi kuollut pienenä.
12) Catharina s. 24.06.1750 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 05.06.1761 Pietarsaaren maaseurakunta ?.

Henkilöhakemisto


- Taulu 228 -

22. sukupolvi

Forsman, Magdalena Carlsdotter, Flander (taulusta 136. Isä: Forsman, Carl Johaninpoika) s. 18.12.1723. k. 12.05.1781 Paavola haudattu Oulu.

1. puoliso Flander, Jacob s. 18.04.1722 Vähäkyrö. k. 21.02.1776 Paavola. Sockne-adjuct i Siikajoki (Paavola) 1754. Vihitty: 18.10.1748 Ylikannus. Perhesuhteet: Bondeson från Lillkyrö socken och Saarenpää by. Ammatinlisäyksiä: Pitäjänapulainen Siikajoki, Paavola 1754.
Han prestvigdes till Kapellans-adjunct i Locteå 1747. Ylioppilas Turussa 1744, vihitty papiksi 1747.

Isä: Flander, Jaakko Talollinen Vähäkyrö.

Lapset:
1) Carolus s. 06.07.1749 Kannus. k. 03.10.1750 Ylikannus.
2) Christina s. 10.01.1751 Ylikannus. k. 08.08.1751 Ylikannus.
3) Jacobus s. 30.05.1752 Ylikannus. k. 28.01.1753 Ylikannus.
4) Magdalena Jacobsdotter (katso taulu 372) s. 25.12.1753 Ylikannus. k. 01.10.1787 Utajärvi.
5) Johan Jakob Jakobinpoika (katso taulu 373) s. 06.11.1756 Paavola. k. 29.04.1807 Liminka. Brofogde och vice Länsman uti Limingo; Limingan siltavouti ja varanimismies.
6) Margaretha Jakobintytär (katso taulu 374) s. 23.07.1758 Paavola. k. 24.08.1832 Paavola.
7) Maria Jakobintytär (katso taulu 375) s. 19.04.1761 Paavola.
8) Carl Georg Jakobinpoika (katso taulu 376) s. 01.05.1766 Paavola. k. 02.06.1835 Paltamo. Kajaanin tuomiokunnan tuomari 1821.

Henkilöhakemisto


- Taulu 229 -

22. sukupolvi

Forsman, Georg Carlsson (taulusta 136. Isä: Forsman, Carl Johaninpoika) s. 11.07.1726 Ylikannus. k. 22.01.1789 Laihia. Laihian kirkkoherra 1782, rovasti 1788.

Student 1746; prestvigd 1752; Philos. Magister 1754; Kapellan i Ylikannus 1752; Pastor i Laihela 10.04.1782; Prost 1788. Vihitty papiksi 1752, filosofian maisteri 1754.

1. puoliso Wacklin, Helena Maria Samuelintytär s. 1736 Turku. k. 18.03.1804 olessaan vierailulla Kurikassa (kirjoilla Laihialla) haudattu Kurikka. Vihitty: 07.09.1756 Oulu.
Isä: Wacklin, Samuel Michaelinpoika s. 11.00.1710 Oulu ?. Laihian kirkkoherra 1746.
Äiti: Björman, Elisabet, Fortelius s. 10.00.1708 Turku.

Lapset:
1) Carl Samuel Georginpoika s. 19.08.1757 Ylikannus. k. 20.06.1772 Ylikannus. Vaasan triviaalikoulun oppilas.
2) Johan Georginpoika (katso taulu 377) s. 26.03.1759 Ylikannus. k. 04.01.1818 Vähäkyrö. Vähänkyrön kirkkoherra 1810.
3) Jakob s. 12.02.1761 Ylikannus. Perhesuhteet: Kuoli lapsena.
4) Elisabet Christina s. 06.07.1762 Ylikannus. k. 26.12.1763 Ylikannus.
5) Zacharias Georginpoika (katso taulu 378) s. 31.12.1763 Ylikannus. k. 03.05.1839 Vähäkyrö. Kirkkoherra Vähäkyrö 1819.
6) Sara Elisabeth Georgsdotter (katso taulu 379) s. 12.02.1766 Ylikannus. k. 20.01.1837 Ylivieska.
7) Nathanael Georginpoika s. 17.01.1768 Ylika^nnus. k. 11.04.1785 Laihia. Vaasan triviaalikoulun oppilas.
8) Helena Maria Georgintytär (katso taulu 380) s. 04.10.1769 Ylikannus. k. 11.03.1853 Kauhajoki.
9) Samuel s. 18.08.1771 Ylikannus. k. 07.10.1771 Ylikannus.
10) Anna Christina Georgintytär (katso taulu 381) s. 02.05.1773 Ylikannus. k. 30.11.1862 Kauhajoki.
11) Carl s. 08.05.1776 Ylikannus. k. 08.05.1776 Ylikannus.
12) Elias s. 22.11.1777 Ylikannus. k. 04.03.1784 Laihia.
13) Georg s. 04.03.1780 Ylikannus. k. 04.03.1780 Ylikannus.

Henkilöhakemisto


- Taulu 230 -

22. sukupolvi

Forsman, Johan Carlinpoika (taulusta 136. Isä: Forsman, Carl Johaninpoika) s. 12.12.1730 Ylikannus. k. 24.05.1810 Teuva. Teuvan kirkkoherra 1795.

Ylioppilas Turussa 1751, vihitty papiksi 1760.

1. puoliso Achtman, Elisabet, Forsman s. 22.10.1750 Teuva. k. 27.02.1818 Teuva. Vihitty: 08.12.1767 Teuva.

Lapset:
1) Elsa Christina s. 14.10.1768 Teuva. k. 20.01.1769 Teuva.
2) Helena Margareta Johanintytär (katso taulu 382) s. 31.03.1770 Teuva. k. 13.08.1823 Nivala, Pidisjärvi.
3) Carl Henrik Johaninpoika s. 08.09.1771 Teuva. k. 05.07.1793 Teuva. Perhesuhteet: Naimaton.
4) Anna Maria Johanintytär (katso taulu 383) s. 26.06.1775 Teuva. k. 19.02.1852 Teuva.
5) Ulrika s. 27.07.1777 Teuva. k. 28.09.1777 Teuva.
6) Johan s. 16.10.1778 Teuva. k. 04.04.1779 Teuva.
7) Gustaf s. 05.02.1780 Teuva. k. 08.03.1780 Teuva.
8) Wilhelm Johaninpoika (katso taulu 384) s. 06.04.1781 Teuva. k. 08.03.1865 Teuva. Vaasan rykmentin kersantti 1808, Teuvan suntio 1832.
9) Johan s. 23.01.1783 Teuva. k. 26.08.1783 Teuva.
10) Johan s. 15.09.1789 Teuva. k. 25.09.1789 Teuva. Perhesuhteet: Kaksonen Zachriksen kanssa.
11) Zachris s. 15.09.1789 Teuva. k. 26.09.1789 Teuva.
12) Fredrik s. 14.03.1791 Teuva. k. 16.08.1791 Teuva.
13) Gustava Elisabet s. 21.02.1794 Teuva. k. 12.08.1794 Teuva.
14) Sofia Magdalena s. 11.02.1795 Teuva. k. 11.03.1795 Teuva.

Henkilöhakemisto


- Taulu 231 -

22. sukupolvi

Schalin, Lars Petrison (taulusta 137. Äiti: Hall, Catharina Pettersdotter) s. 01.01.1754 Hanebo; Helsingland; Sverige; Ruotsi. k. 10.10.1808 Vaasa; Finnland . Skådespelare; näyttelijä; Vaasan sairaalan taloudenhoitaja, ravintoloitsija. Kuolinsyy: Todennäköisesti lavantauti.

Lars Petrison Schalin flyttade till Gävle 1764 och blev där skådespelare. Emigrerade till Finland 1778 och tog till en början tillsammans med sin fästmö, som också var skådespelare, anställning vid ett kringresande teatersällskap. Bosatte sig sedermera i Vasa. Verkade först som vaktmästare och skötte sedan ekonomin vid Länslasarett i Vasa. Var en tid "arrendator af Rådhuskällaren" i Vasa. ODS (Schalin): haastattelutieto Huvudstadsbladetille 18.5.1974: " Han hade redan flera gånger besökt Finland som medlem av ett resande teatersällskap. men 1780 kom han över för att bosätta sig med sin unga hustru, skåderspelerska även hon. Hon hade ännu "brodskorna på sig" när de tog sig med häst och släde över Kvarken, och det lär ha varit så kallt, att de måste stanna på vägen och elda bitar av åkdonet för att inte frysa ihjäl.. Lars satte sedan upp en källarkrog i rådhuset i Vasa". Vaasassa pariskunta perusti raatihuoneen kellariin krovin ja myöhemmin Lars toimi lasaretin taloudenhoitajana. Tässä samassa kellarissa heillä oli myös asunto. Lars oli isän kuollessa vajaan 10 vuoden ikäinen eikä perheen köyhyyden vuoksi voinut mennä opiskelemaan. Lars lähetettiin Gävleen 1764 luultavasti sukulaisten luo. Lars ryhtyi nuorena näyttelijäksi ja kuului 1770-luvun lopussa saksalaisen Seyerlingin teatteriryhmään. Ryhmä antoi Suomessa 1778-79 näytöksiä useissa kaupungeissa. Koko 11 hengen ryhmä ripillä joulukuussa Turun ruots. seurakunnassa. Elisabet oli saman seurueen näyttelijä, "commedianska". Vastavihityt Lars ja Elisabet ajoivat reellä kovassa pakkasessa - polttaen matkalla osia reestä, jotta eivät jäätyisi - Suomeen Merenkurkun yli alkuvuonna 1780. Lars toimi Vaasassa ensin vahtimestarina, sitten lääninsairaalan taloudenhoitajana (vuoteen 1796 saakka) ja ravintoloitsijana raatihuoneen kellarissa. Raatihuoneen alakerrassa sijaitseva kaupunginkellari oli Vaasan tärkein ravitsemusliike. Se vuokrattiin viisivuotiskaudeksi kerrallaan ja vuokra oli esim. 1790-luvulla (jolloin vuokraajina kauppiaat Höckert ja Björk) 50 riikintaalaria vuodessa. Kukin ravitsemusliike valmisti olutta, esim. kaupunginkellari vuonna 1777 50 tynnyriä. Lääninsairaala oli aloittanut 1768 ja siinä oli 1780-luvulla 8-10 sairaansijaa. Henkilökuntaa oli lääninlääkäri, kirurgi ja vahtimestari. Taloutta hoiti joku sopiva vaasalainen muun työnsä ohella. Lars oli lempeä ja hyväsydäminen, kotonaan kunnioitettu. Larsin kuolinsyy kuume.

1. puoliso Bering, Elisabet, Schalin s. 09.05.1749 Båstad, Skåne Sverige / Tyringe Finja socken. k. 28.05.1834 Vaasa . Skådespelerska; näyttelijätär. Vihitty: 1780 (1779?) . Lisätietoja: Skåne / toinen merkintä: Bås.
En dotter (o.ä?) avled i Karlskrona till "Comedianskan E.B.". Larsin kuoltua perheen oli muutettava pois raatihuoneelta. Elisabeth osti Itäiseltä Pitkäkadulta talon, jossa hän asui tyttärensä Marian kanssa kuolemaansa saakka. Hän elätti itseään myymällä tekemiään leivoksia ja torttuja. Kuollessaan 1834 hän oli 85-vuotias. Maria asui talossa Vanhan Vaasan paloon saakka 1852.

Isä: Bering, Herman s. 1697 Anderslöf, Skåne, Sverige . Sjötullispektor; Tullimies.
Äiti: Bering, Catharina (Cajsa), Swahn s. 1701 Kristianstad, Skåne, Sverige.

Lapset:
1) Herman Peter s. 13.03.1781 Vaasa ? . k. 1808 Ruotsi. Skådespelare; Fältväbel vid Vasa regemente; näyttelijä; vääpeli.
Vaasan kouluun 1791. Ylioppilas Turussa 18.12.1799. Näyttelijäteatterijoukossa Suomessa, sitten vääpeli sekä nostoväessä että sittemmin Vaasan rykmentissä. Kuoli Ruotsissa heti sodan 1808 jälkeen. ***** Stud 18.12.179. Skådespelare. Fältväbel vid Vasa regemente. Enligt Olav D.S. förmäler släkttraditionen att Herman en dag 1808 tog så ila vid sig av att ryssen erövrat Finland att han på kvällen gick ut från hemmet för att bege sig til svenska sidan och hördes sedan aldrig mera av. Hans vidare öden torde vara okända fastän dödsåret anges til 1808. Död 1808 i Sverige.
2) Maria Elisabet s. 06.02.1784 Vaasa ? . k. 1863 Vaasa . Kaaso; brudkläderska; morsiamen pukija.
Maria toimi Vaasassa Kaasona eli morsiamen pukijana. Hän oli kovin suosittu tehtävässään, koski omisti hopeisen, osittain kullatun morsiaimem kruunun, jota morsiamet saivat lainata. Myöhemmin hän piti luonaan asumassa koulupoikia. Maria eli palon aikana Vaasassa. Hänkin joutui muiden asukkaiden tavoin avuttomana katselemaan palon riehumista omassa talossaan. Maria asettui pian tämän jälkeen asumaan veljensä Larsin lesken Brita Johannan luo Hedensöhön. (pieni Hensö-niminen talo lähellä Teerijärven pappilaa). Kuoli naimattomana Vaasassa 1863.
3) Johan Vilhelm s. 29.06.1785 Vaasa . k. Kuollut nuorena.
4) Lars Larsson (katso taulu 385) s. 18.08.1790 Vaasa . k. 03.08.1847 Terjärv; Teerijärvi, Finnland haudattu Teerijärvi. Teerijärven kappalainen 1840, varapastori 1841.
5) Karl Fredrik s. 13.12.1791 Vaasa . k. n. 1836 Kronstadt . Sotilas; merimies.
6) Katarina Elisabet (katso taulu 386) s. 13.05.1795. k. 1849.

Henkilöhakemisto


- Taulu 232 -

23. sukupolvi

Heikel, Anna Henrika Henrikintytär , Thalin (taulusta 141. Äiti: Zimmerman, Anna Greta Henricsdotter) s. 05.08.1777 Oulu. k. 1847.

1. puoliso Thalin, Carl Magnus s. 1777. Länebokhållare i Umeå. Ruotsin Västerbottenin läänin lääninkamreeri. Vihitty: 12.10.1806 Oulu.

Lapset:
1) Margaretha Aurora s. 29.02.1808 Oulu.

Henkilöhakemisto


- Taulu 233 -

23. sukupolvi

Heikel, Henric Jacob Henricsson (taulusta 141. Äiti: Zimmerman, Anna Greta Henricsdotter) s. 28.03.1782 Oulu. k. 20.04.1843 Siipola hemman i Haukipudas. Lands-secreterare i Uleåborg och Häradshöfding i Kemi Domsaga från år 1818. Ammatinlisäyksiä: Varatuomari 1805, kihlakunnantuomarin arvo 1819, Kemin tuomiokunnan tuomari 1821.

Ylioppilas Turussa 1799.

1. puoliso Laurin, Anna Margaretha Abrahamsdotter, Heikel s. 01.10.1782 Raahe ?. k. 01.08.1857 Oulu. Vihitty: 20.07.1806 Rantsila.
Isä: Laurin, Abraham Mårtensson s. 21.08.1753 Kälviä. Kapellan i Franzila 1792; Rantsilan kappalainen.
Äiti: Carlén / Wahlman, Brita, Laurin s. 15.01.1762 Raahe.

Lapset:
1) Henrik Henrik-Jakobinpoika (katso taulu 261) s. 14.01.1808 Oulussa. k. 14.03.1867 Helsinki. Lector i Pholosophien och Nat. Historien vig Gymnasium i Åbo 27.07.1835. Ammatinlisäyksiä: Rovasti 1850, Pietarsaaren kirkkoherra 1860.
2) Wilhelm Henrik-Jakobinpoika (katso taulu 262) s. 27.04.1811 Oulu. k. 01.12.1883 Uusikaupunki. Uudenkaupungin ja Uudenkirkon kirkkoherra 1856, rovasti 1862.
3) Albert Henrici Jacobi (katso taulu 263) s. 24.12.1812 Oulu. Paedagogiae Rector i Jacobstad 1840. Ylitornion kirkkoherra 1849, rovasti 1864. Ammatinlisäyksiä: Valtiopäivämies.
4) Carl Henrik-Jakobinpoika (katso taulu 264) s. 10.02.1815 Kokkola. k. 28.01.1885 Janakkala. Janakkalan kirkkoherra 1868.
5) August Henrik-Jakobinpoika (katso taulu 265) s. 13.12.1816 Oulu. k. 14.02.1866 Uusikaarlepyy. Lärare vid Elementarskolan i Brahestad 1841. Pitäjänapulainen Uusikaarlepyy 1847. Lisätietoja: Varapastorin arvo 1860.
6) Sofia Rosalie Henrik-Jakobintytär s. 26.11.1818 Oulu. k. 1894 Oulu. Perhesuhteet: Naimaton.
7) Frederika Catharina Henrik-Jakobintytär s. 22.10.1821 Oulu. k. 17.12.1896 Oulu. Perhesuhteet: Naimaton.

Henkilöhakemisto


- Taulu 234 -

23. sukupolvi

Dahl, ?? (taulusta 142. Äiti: Zimmerman, Maria Elisabeth Henricsdotter)

1. puoliso Wikström, ??

Henkilöhakemisto


- Taulu 235 -

23. sukupolvi

Carp, Maria Christina Jacobsdotter, Frosterus (taulusta 144. Isä: Carp, Jacob Arend Simonsson) s. 09.01.1781 Oulu. k. 02.08.1844 (Oulu), Muhoksen pappilassa.

1. puoliso Frosterus, Carl Jacob Abrahamsson s. 21.03.1774 Ii. k. 30.12.1854 Muhos. Kirkkoherra Muhos 1822, rovasti 1834. Vihitty: 15.07.1810 Siikajoki.
Student 1796, prestvigd 21.12.1799, Bataillons-predikant vid f. d. Cajana bataillon 25.02.1807, Collega Inferior vid Uleå skola 06.12.1803, Philos. Magister 1811, Collega Superior 1813, Conrector derstädes 1818, Pastor i Muhos 11.02.1822, Prost 13.02.1834. Ledamont af Kejserl. St: Annae Ordens 3:dje Class 18.12.1842. Ylioppilas Turussa 1796, vihittiin papiksi 1799, filosofian maisteri 1810. Määrättiin Iin kirkkoherran apulaiseksi. Kajaanin pataljoonan saarnaaja 25.02. 25.11.1808, joten oli sodassa 1808. Collega inferior Oulu koulussa 06.12.1808. V. t. collega superior Oulun koulussa kevätlukukauden 1811, vakituinen 02.01.1813. Konrehtori Oulussa 02.12.1818. Muhoksen kirkkoherra 11.02.1822. Provasti 13.12.1834. Oulun koulun inspehtori 30.12.1839 - 10.02.1847. Anna tähden 3. l. jäsen 18.12.1842. Lähde: Bergholm Sukukirja

Isä: Frosterus, Abraham Erikinpoika s. 23.09.1743 Haukipudas. Iin kirkkoherra 1800.
Äiti: Laestadius, Agatha, Frosterus s. 08.03.1751.

Lapset:
1) Maria Catharina Carl-Jakobintytär (katso taulu 387) s. 03.08.1811 Oulu. k. 14.02.1866 Kuopio.
2) Sofia Charlotta s. 16.09.1812 Oulu. k. 21.02.1866 Oulu. Perhesuhteet: Naimaton.
3) Agatha s. 01.10.1814 Siikajoki. k. 03.10.1814 Siikajoki. Perhesuhteet: Syntyi kolmosena.
4) Johanna s. 01.10.1814 Siikajoki. k. 03.10.1814 Siikajoki.
5) Abraham s. 01.10.1814 Siikajoki. k. 03.10.1814 Siikajoki.
6) Fredrika Wilhelmina Carl-Jakobintytär (katso taulu 388) s. 14.08.1816 Oulu. k. 01.03.1892 (04.03.).
7) Emilia Carl-Jakobintytär (katso taulu 389) s. 07.10.1818 Oulu. k. 21.12.1843 Oulu.
8) Carolina s. 09.08.1819 Oulu. k. 26.04.1834 Muhos. Perhesuhteet: Syntyi kaksosena Christinan kanssa.
9) Christina s. 09.08.1819 Oulu. k. 14.10.1819 Oulu.
10) Carl Abraham s. 31.12.1821 Oulu. k. 1822 (Oulu?) Muhos. Perhesuhteet: Syntyi kaksosena Agathan kanssa.
11) Agatha s. 31.12.1821 Oulu. Lisätietoja: Asui 1800- lopussa Oulussa. Perhesuhteet: Naimaton, syntyi kaksosena Carl Abrahamin kanssa.
12) Carl Johan s. 22.01.1826 Muhos. k. 24.04.1826 Muhos.

Henkilöhakemisto


- Taulu 236 -

23. sukupolvi

Carp, Anna Helena Jacobsdotter (taulusta 144. Isä: Carp, Jacob Arend Simonsson) s. 29.07.1797 Saloinen. k. 11.10.1864 Muhos.

1. puoliso Stjerncreutz, Carl Fredric s. 05.04.1804 Ii. k. 17.04.1838 Cette, Ranska. Coovaerdie-capitainen, Merikapteeni, kauppias Raahessa. Vihitty: 02.01.1834 Muhos. Kuolinsyy: Dog under en sjöresa uti Cette i Frankrike, 33 år, 8 månader och 12 dagar gammal. Ammatinlisäyksiä: Kuoli matkalla ollessaan Cette-nimisellä paikkakunnalla Ranskassa.
Isä: Stjerncreutz, Magnus Fredrik Pohjanmaan jalkaväkirykmentin vääpeli.
Äiti: Aspegren, Fredrika Rebekka, Stjerncreutz

Lapset:
1) Fransiska Fredrika s. 08.10.1834 Muhos. k. 07.11.1834 Muhos.
2) Emilia s. 19.12.1836 Muhos. k. 08.09.1846 Muhos.

Henkilöhakemisto


- Taulu 237 -

23. sukupolvi

Carp, Gustaf Carlsson (taulusta 145. Isä: Carp, Carl Simonsson) s. 29.11.1806 Vaasa. k. 08.11.1877 Vaasa. Hofrätt i Wasa; Vaasan hovioikeuden hovioikeusneuvos 1858, varapresidentti 1872.

Hofrätts-auscultant i Wasa; utnämnd till Extra Cancellist i Wasa Hofrätt 16.06.1830, vice Häradshöfding 18.06.1835; Cancellist i Kejserl. Wasa Hofrätt och sedan Registrator 10.10.1839; Actuarie 07.06.1841; Extra Fiskal 15.08.1842. Ylioppilas Turussa 1824, varatuomari 1834.

1. puoliso Hjelt, Emma Lovisa Aurora, Carp s. 23.06.1813 Turku. k. 01.03.1893 Vaasa. Vihitty: 23.09.1842 Turku.
Isä: Hjelt, Christian Ludvig s. 20.07.1786 Turku. Boktryckare och Bokhandlare; Philos. Doctorn.
Äiti: Chytraeus, Hedvig Lovisa, Hjelt s. 30.04.1790 Turku.

Lapset:
1) Carl Ludvig Gustafinpoika (katso taulu 390) s. 25.06.1843 Vaasa. k. 19.04.1924 Vaasa. Vaasan hovioikeuden hovioikeusneuvos 1899.
2) Johanna Lovisa Gustafintytär (katso taulu 391) s. 08.09.1844 Vaasa.
3) Betty Emilia Gustafintytär s. 27.01.1848 Vaasa. k. 30.04.1915 Helsinki. Perhesuhteet: Naimaton.
4) Elin Augusta s. 19.02.1849 Vaasa. k. 02.03.1851 Vaasa.
5) Gustaf Edvin s. 19.11.1853 Vaasa. k. 02.01.1856 Vaasa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 238 -

23. sukupolvi

Tegengren, Anna Elisabet Jakob-Reinholduntytär, Kullman (taulusta 146. Isä: Tegengren, Jakob Reinhold Reinholdinpoika) s. 27.12.1790 Vaasa. k. 02.02.1860 Vaasa.

1. puoliso Kullman, Jean Jakob Jacobi, Kuhlman s. 14.10.1789 Kokkola. k. 28.05.1862 Vaasa. Skeppare i Wasa; Coopvaerdie-skeppare, merikapteeni. Vihitty: 13.07.1841 Vaasa. Lisätietoja: Sitten Jean Jakob Kullman.
Isä: Kuhlman, Jakob, Kulla s. 1750 Kulla hemman uti Nerpes, Närpiö. Leipuri Kokkolassa.
Äiti: Hydenius / Hyytinen, Brita Maria Johanintytär, Kuhlman s. 16.03.1766 Kälviä, Kumpula .

Henkilöhakemisto


- Taulu 239 -

23. sukupolvi

Tegengren, Jakob Fromhold Jakob-Reinholdinpoika (taulusta 146. Isä: Tegengren, Jakob Reinhold Reinholdinpoika) s. 04.11.1793 Vaasa. k. 16.12.1867 Vaasa. Kauppias Vaasassa 1820.

1. puoliso Ramstedt, Catharina Lovisa Johanintytär, Tegengren s. 25.04.1796 Vaasa. k. 04.06.1858 Vaasa. Vihitty: 11.03.1830 Vaasa.
Isä: Ramstedt, Johan s. 15.04.1770 Närpiö. Vaasan urkuri.
Äiti: Holstius, Anna Justina Israelintytär, Ramstedt s. 13.12.1769 Lapua.

Lapset:
1) Carl Reinhold Jakob-Fromholdinpoika s. 11.02.1833 Vaasa. k. 04.09.1853 Vaasa. Ylioppilas Helsingissä 1850. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Ernst Wilhelm Jakob-Fromholdinpoika (katso taulu 392) s. 22.10.1835 Vaasa. k. 11.11.1910 Helsinki. Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvos 1882. Valtiopäivämies.
3) Sofia Emilia Jakob-Fromholdintytär s. 18.03.1838 Vaasa. k. 26.11.1869 Vaasa. Perhesuhteet: Naimaton.
4) Mathilda Elisabet Jakob-Fromholdintytär s. 01.06.1840 Vaasa. k. 02.06.1858 Vaasa. Perhesuhteet: Naimaton.

Henkilöhakemisto


- Taulu 240 -

23. sukupolvi

Långhjelm, Anna Catharina Gabrielintytär, Hällberg (taulusta 151. Äiti: Nibling, Anna Elisabeth Eliaedotter) s. 22.10.1790 Virrat. Lisätietoja: Vihkimispäivä oli syntymäpäivänä!.

1. puoliso Hällberg, Johan Varanimismies. Vihitty: 22.10.1816 Virrat.

Henkilöhakemisto


- Taulu 241 -

23. sukupolvi

Ticklén, Johan Gustaf Andersson (taulusta 155. Äiti: Laurin, Maria Elisabeth Johansdotter) s. 12.03.1797 Alavieska. Renki. Lisätietoja: Inhyseman i Alavieska; Alavieskassa tilalla asuva . Ammatinlisäyksiä: Kirjoilla Alavieskassa vielä 12.04.1840.

1. puoliso Rahkola, Lisa Pehrsdotter, Ticklén s. 11.12.1787 Kalajoki. k. 01.07.1844 Kalajoki. Vihitty: 07.01.1822 Alavieska.
Isä: Rahkola, Pekka Yrjönpoika Talollinen Kalajoki.
Äiti: Mehtälä-Nikula / Metsälä, Susanna Juhontytär, Rahkola

Lapset:
1) Johan Johansson s. 14.09.1823 Kalajoki. Sjöman, merimies. Lisätietoja: Muutti Raaheen 1847.
Raahessa on ollut samaan aikaa piirilääkäri J. F. Ticklen. Onkohan sukua???

Henkilöhakemisto


- Taulu 242 -

23. sukupolvi

Ticklén, Maria Elisabet Andersintytär (taulusta 155. Äiti: Laurin, Maria Elisabeth Johansdotter) s. 29.01.1802 Alavieska. Lisätietoja: Eli vielä 1847 jälkeen. Perhesuhteet: Oli naimaton, mutta hänellä oli avioton poika.


Lapset:
1) Antti Kustaa Maria-Elisabetinpoika s. 12.03.1822 Alavieska.

Henkilöhakemisto


- Taulu 243 -

23. sukupolvi

Ticklén, Margaretha Gustava Andersintytär, Niskala (taulusta 155. Äiti: Laurin, Maria Elisabeth Johansdotter) s. 18.12.1808 Alavieska ?.

1. puoliso Niskala, Aatami s. 26.12.1804 Alavieska. k. 28.02.1833 Alavieska. Vihitty: 29.05.1829 Alavieska.
Isä: Niskala, Matti Talollinen Alavieska.
Äiti: Riitta Aatamintytär, Niskala

2. puoliso Kääntä, Jaakko s. 28.05.1812 Alavieska. Vihitty: 21.06.1837 Alavieska.
Isä: Kääntä, Erkki Jaakonpoika
Äiti: Riitta Antintytär, Kääntä

Henkilöhakemisto


- Taulu 244 -

23. sukupolvi

Ticklén, Anders Andersson (taulusta 155. Äiti: Laurin, Maria Elisabeth Johansdotter) s. 04.02.1812 Alavieska. k. 01.07.1864 Alavieska. Vice Klockare i Alavieska, sedermera ordinarie. Alavieskan lukkari.

1. puoliso Vuotila / Wuotila / Kippola, Eva Israelsdotter, Ticklén s. 04.10.1814 Ylivieska. k. 30.12.1863 Alivieska. Vihitty: 22.06.1838 Alavieska. Lisätietoja: Alkujaan Kippola.
Isä: Kippola, Israel s. Ylivieska ?.
Äiti: Maria Juhontytär, Kippola

Lapset:
1) Maria Gustava Andersdotter s. 1838 (syntynyt elokuussa).

Henkilöhakemisto


- Taulu 245 -

23. sukupolvi

Laurin, Johan Gustaf Gustafsson (taulusta 156. Isä: Laurin, Gustaf Johansson) s. 24.02.1811 Pyhäjoki. k. 30.11.1841 Oulu. Sjöman.

1. puoliso Fors / Forss, Magdalena, Laurin s. 16.02.1814 Oulu. k. 20.03.1880 Oulu. Vihitty: 19.06.1840 Oulu.
Isä: Forss, Abraham Abrahamsson, Fors s. 14.04.1773 Oulu ?. Oululainen ajuri.
Äiti: Holm, Anna Magdalena Johansdotter, Fors / Forss s. 01.03.1782 Oulu ?.

Lapset:
1) Gustaf Herman s. 24.11.1839 Oulu. k. 26.09.1840 Oulu.
2) Johan Abraham Johan-Gustafinpoika (katso taulu 393) s. 19.07.1841 Oulu. k. 16.04.1897 Oulu. Merikapteeni.

Henkilöhakemisto


- Taulu 246 -

23. sukupolvi

Laurin, Lars Herman Gustafsson (taulusta 156. Isä: Laurin, Gustaf Johansson) s. 29.12.1812 Pyhäjoki. k. 12.02.1867 Pudasjärvi. Kirkkoherra Pudasjärvi 1835, rovasti 1837.

Blef Student Helsingfors 1832; prestvigd 15.12.1836

1. puoliso Ekström, Christina Lovisa, Laurin s. 02.06.1810 Turtola. k. 07.03.1867 Pudasjärvi. Vihitty: 09.07.1839 Turtola. Lisätietoja: Kuoli seuraavana kuukautena miehensä jälkeen.
Isä: Ekström, Nils Häradskrifvare i Torneå; Oeconomiae-directeure och Riddare.
Äiti: Grape, Catharina, Ekström

Lapset:
1) Augusta Laurentii Hermanni s. 10.04.1840 Ylitornio. k. 23.04.1918 Raippaluoto. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Herman Robert Laurentii Hermanni s. 30.04.1841 Ylitornio. k. 16.09.1881 Porvoo (ei siellä kirjoilla). Oulun läänin ylimääräinen lääninkonttoristi. Perhesuhteet: Naimaton.
3) Nils Johan Laurentii Hermanni (katso taulu 394) s. 23.07.1842 Ylitornio. k. 21.09.1904 Kemi. Kemin tullinhoitaja 1875.
4) Hilda Christina Lars-Hermannintytär (katso taulu 395) s. 12.06.1844 Alakiiminki. k. 11.01.1899 Helsinki.
5) Carl Oskar Lars-Hermaninpoika (katso taulu 396) s. 24.03.1847 Alatornio. k. 25.08.1917 Oulu. Oulun läänin lääninagronomi.
6) Gustaf Albert Lars-Hermaninpoika (katso taulu 397) s. 18.05.1849 Karunki. k. 26.11.1906 Oulu. Valtakunnan pohjoisrajan pohjoispiirin rajaviskaali 1879.
7) Isak Edvard s. 22.09.1851 Karunki. k. 25.09.1851 Karunki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 247 -

23. sukupolvi

Kjemmer, Christina Amalia Andersdotter, Häggström (taulusta 157. Äiti: Laurin, Margaretha Gustava Simosdotter) s. 30.12.1809 Kokkola. k. 09.01.1881 Ulvila.

Vaasan kouluun 1814. Turun yliopistoon 4. 10. 1821, liittynyt osakuntaan 6. 10. Pietarsaaren vt. pedagogi 1822-1823. Sai todistuksen papiksi vihkimistä varten 1824. Vihitty s.v. Uudenkaarlepyyn kirkkoherran apulaiseksi. Kokkolan vt. kappalainen 1829. Purmon kappalaisen apulainen 1831. Uudistettu papintutkinto 1833. Petolahden saarnaaja 1835. Maksamaan kappalainen 1846, virkaan 1848. Uudenkaarlepyyn kappalainen 1850, virkaan 1853. Varapastorin arvo 1852. Suorittanut pastoraalitutkinnon 1859. Lähde: Kokkolan HK; Pietarsaaren HK; Collianderin kokoelma, N:o 1508. - Lagus; LSW, s. 151; Leinberg, Skolstaten, s. 65.

1. puoliso Häggström, Pehr Leonhard s. 12.11.1802 Pietarsaari. k. 26.05.1866 Uusikaarlepyy. Kapellan i Petalax 27.05.1835; Uudenkaarlepyyn kappalainen 1850. Vihitty: 29.12.1831 Kokkola. Ammatinlisäyksiä: Varapastori 1852.
Student 1821, Prestvigd 18.12.1824, Suoritti uudistetun papintutkinnon 1833

Isä: Häggström, Lars Petter s. 07.05.1757 Pietarsaari. Borgmästare i Jacobstad; pormestari Pietarsaari.
Äiti: Nordström, Johanna Dorotea, Häggström s. 1774 Tukholma.

Lapset:
1) Johanna Gustava Petri Leonardi s. 08.10.1832 Purmo. k. 17.01.1862 Uusikaarlepyy. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Leonhard Petter Peter Leonardi s. 10.05.1835 Kokkola (ei siellä kirjoilla). k. 10.04.1855 Uusikaarlepyy. Perhesuhteet: Naimaton.
3) Carl Anders Petri Leonardi s. 26.11.1836 Petolahti. k. 18.09.1909 Porvoo. Työskenteli kauppa-alalla. Perhesuhteet: Naimaton.
4) Gustaf Adolph Petri Leonardi (katso taulu 398) s. 28.07.1840 Petolahti. k. 22.03.1900 Uusikaarlepyy. Merikapteeni.
5) Johan Wilhelm Petri Leonardi s. 09.08.1842 Petolahti. k. 15.08.1842 Petolahti.
6) Wilhelm Nathanael Petri Leonardi s. 10.07.1844 Petolahti. k. 05.09.1845 Petolahti. Kuolinsyy: Död som barn.
7) Jacob Julius Petri Leonardi s. 06.03.1846 Petolahti. Merimies. Lisätietoja: Muutti Sundiin 1876.
8) August Gideon s. 07.01.1848 Petolahti. k. 04.06.1855 Uusikaarlepyy.
9) Lorentz Wilhelm Petter-Leonardinpoika (katso taulu 399) s. 08.09.1850 Maksamaa. k. 07.09.1912 Pori. Porin kappalainen 1883, varapastori 1883.
10) Josef Theodor Petter-Leonardinpoika s. 09.11.1854. Merimies.

Henkilöhakemisto


- Taulu 248 -

23. sukupolvi

Kjemmer, Anders Simon Andersson (taulusta 157. Äiti: Laurin, Margaretha Gustava Simosdotter) s. 04.05.1811 Kokkola. k. 16.03.1892. Borgare i Gamla Carleby; kauppias Kokkola.

1. puoliso Merkell, Sophia Ulrica, Kjemmer s. 09.11.1796 Stockholm. k. 30.05.1887. Vihitty: 14.10.1838 Kokkola. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.
Isä: Merkell, ?? Hofmusikus; hovimuusikko.
Äiti: Åkerberg, Eva, Kemmer

Henkilöhakemisto


- Taulu 249 -

23. sukupolvi

Kjemmer, Gustava Margaretha Andersdotter, Hougberg (taulusta 157. Äiti: Laurin, Margaretha Gustava Simosdotter) s. 27.01.1814 Kokkola. k. 06.05.1868 Lappeenranta.

1. puoliso Hougberg, Gabriel Wilhelm s. 18.03.1797 Lapinjärvi. k. 15.08.1869 Lappee. Magister i Kiel 1824, Lärare i Ryska språket, Kyrkoherde i Joutzenus 26.12.1839. Vihitty: 29.12.1831 Kokkola. Ammatinlisäyksiä: Lappeen kirkkoherra 1847.
Ylioppilas Turussa 1817. Filosofian maisteri Kielin yliopistossa Saksassa 1824, vihittiin papiksi 1826, rovasti 1846.

Isä: Hougberg, Carl Adolph Prosten i Lovisa.
Äiti: Solitander, Justina Christina, Hougberg

Henkilöhakemisto


- Taulu 250 -

23. sukupolvi

Kjemmer, Mathilda Dorothea Andersdotter, Ellinen (taulusta 157. Äiti: Laurin, Margaretha Gustava Simosdotter) s. 04.03.1823 Kokkola. k. 16.12.1910 Karjalohja.

1. puoliso Ellinen, Erik, Ritari s. 21.05.1823 Pöytyä. k. 02.10.1858 Sammatti. Karjalohjan ja Sammatin kappalainen. Vihitty: 04.05.1854 Karjalohja.
Isä: Ritari, Simo Ratsutilallinen Pöytyä.
Äiti: Maria Jaakontytär, Ritari

Henkilöhakemisto


- Taulu 251 -

23. sukupolvi

Kemmer, Charlotta Evelina Andersintytär, Järnefelt (taulusta 157. Äiti: Laurin, Margaretha Gustava Simosdotter) s. 24.03.1825 Kokkola. k. 04.03.1908 Seilin sairashuone.

1. puoliso Järnefelt, Georg Magnus s. 02.01.1803 Rantasalmi. k. 04.08.1855 Luumäki. Kappalainen Luumäki 1845. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
Ylioppilas Turussa 1825, vihitty papiksi 1827, varapastori1838.

Isä: Järnefelt, Johan Adolf s. 17.06.1763 Mikkeli. Savon kevyen jalkaväkirykmentin vänrikki.
Äiti: Törne, Hedvig Gustava, Järnefelt s. 18.07.1768 Rantasalmi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 252 -

23. sukupolvi

Kemmer / Kjemmer, Selina Elisabeth Andersdotter, Essen von (taulusta 157. Äiti: Laurin, Margaretha Gustava Simosdotter) s. 29.12.1827 Kokkola. k. 18.08.1857 Karjalohja.

1. puoliso Essen von, Georg Magnus Otto-Mauritzinpoika s. 10.05.1819 Oravainen. k. 08.10.1872 Angelniemi. Angelniemen Kalvsnäsin tilan omistaja 1866. Vihitty: 16.01.1847 Vöyri.
Isä: Essen von, Otto Mauritz s. 18.03.1780 Kaarlela. Pohjanmaan jalkaväkirykmentin henkikomppanian luutnantti 1808.
Äiti: Thodén, Brita Christina Larsintytär, Aspegren s. 08.07.1783 Pietarsaari.

Lapset:
1) Agnes Johanna (katso taulu 400) s. 13.02.1853 Karjalohja. k. 26.10.1926 Teijo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 253 -

23. sukupolvi

Enholm, Margaretha Johanna Anders-Johanintytär (taulusta 158. Äiti: Laurin, Johanna Fredrika Simonsdotter) s. 30.08.1810 Laihia. k. 09.06.1872 Korsnäs. Perhesuhteet: Ei ollut naimisissa, mutta hänellä oli 2 aviotonta lasta.


Lapset:
1) Anders Johan Margaretha-Johannanpoika (katso taulu 401) s. 12.06.1843 Korsnäs. Suutari.
2) Fredrik Willehard Margaretha-Johannanpoika (katso taulu 402) s. 08.11.1848 Korsnäs. k. 23.04.1910 Korsnäs. Suutari.

Henkilöhakemisto


- Taulu 254 -

23. sukupolvi

Enholm, Fredrika Gustava Anders-Johanintytär, Hägglund (taulusta 158. Äiti: Laurin, Johanna Fredrika Simonsdotter) s. 18.04.1818 Raippaluoto. k. 09.02.1878 Korsnäs.

1. puoliso Hägglund, Carl s. 20.02.1811. k. 06.06.1865. Merimies, luotsienvanhin. Vihitty: 09.04.1847 Korsnäs.

Lapset:
1) Johanna Fredrika Carlintytär (katso taulu 403) s. 10.10.1847 Korsnäs. k. 26.08.1892 Korsnäs.

Henkilöhakemisto


- Taulu 255 -

23. sukupolvi

Perander, Emilia Juliana Johansdotter, Gummerus (taulusta 160. Äiti: Laurin, Helena Adolphina Simonsdotter) s. 18.06.1821 Laihia. k. 07.12.1875 Kivijärvi.

1. puoliso Gummerus, Nils Henrika-Charlottanpoika s. 19.05.1818 Alavus. k. 27.03.1890 Kivijärvi. Sågbokhållare å Kannonkoski i Kivijärvi kapell; sahan kirjanpitäjä. Vihitty: 18.09.1842 Lestijärvi. Perhesuhteet: Syntyi aviottomana. Ammatinlisäyksiä: Kivijärven Kannonkosken sahan kirjanpitäjä.
Äiti: Gummerus, Henrika Charlotta Nils-Henrikintytär s. 16.08.1789 Saarijärvi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 256 -

23. sukupolvi

Ammondt, Amanda Olivia Caroli Diederici , Bäckman (taulusta 161. Äiti: Laurin, Beata Wilhelmina Simonsdotter) s. 24.01.1826. k. 18.05.1864 Hämeenkyrö.

1. puoliso Bäckman, Knut Adolf Isak-Gabrielinpoika s. 29.10.1821 Ikaalinen. k. 25.05.1868 matkalla ollessaan Turussa (kirjoilla Tottijärvellä). Kappalainen Tottijärvi 1864. Vihitty: 21.01.1849 Koivulahti.
Ylioppilas Helsingissä1842, jumaluusoopillinen tutkinto 1843, vihittiin papiksi 1844. Varapastori 1860.

Isä: Bäckman, Isak s. 29.01.1781 Pori. Varatuomari 1809.
Äiti: Gestrin, Henrika Christina, Bäckman s. 11.12.1778 Sysmä.

Lapset:
1) Hilma Olivia s. 26.10.1849 Jalasjärvi. k. 20.04.1869 Tottijärvi.
2) Osvald Heribert s. 18.06.1851 Jalasjärvi.
3) Elvira Ottilia s. 09.05.1853 Jalasjärvi. k. 15.12.1854.
4) Rudolf Gideon s. 20.03.1855 Jalasjärvi. k. 24.06.1857.
5) Karl Adolf Hjalmar s. 23.06.1857 Jalasjärvi. k. 03.01.1879 Atlantin valtameri. Merimies ?.
6) Arthur Leonard s. 25.03.1859 Jalasjärvi. k. 10.02.1879 Tampere.
7) Otfried Abelard s. 11.12.1860 Hämeenkyrö.
8) Elvira Ottilia s. 06.03.1863 Hämeenkyrö. k. 17.03.1863.

Henkilöhakemisto


- Taulu 257 -

23. sukupolvi

Ammondt, Mathilda Josephina Caroli Diederici , Lindelöf (taulusta 161. Äiti: Laurin, Beata Wilhelmina Simonsdotter) s. 18.05.1832 Oravainen. k. 19.10.1899 Helsinki.

1. puoliso Lindelöf, Johan August, Lindlöf s. 23.03.1824 Karvia. k. 29.01.1897 Porvoo. Porvoon tuomiorovasti. Vihitty: 22.08.1852 Hämeenkyrö.
Isä: Lindlöf, Johan s. 06.03.1777 Taivassalo. Kappalainen Jalasjärvi.
Äiti: Hällfors, Anna Margaretha, Lindlöf s. 03.01.1791 Kristiinankaupunki.

Lapset:
1) Karl Johan s. 25.04.1853. k. 14.05.1855.
2) Alma Elisabet s. 1854.
3) Jenny Cecilia s. 23.10.1856 Isokyrö. k. 25.12.1883 Hauho.
4) Karl August Leonard (katso taulu 404) s. 11.11.1862 Turku.
5) Alma Eugenia (katso taulu 405) s. 09.05.1866 Turku. k. 01.03.1949 Oulu.
6) Berndt Johan (katso taulu 406) s. 16.12.1873 Hauho. k. 1929.
7) Richard Mattias (katso taulu 407) s. 21.09.1875.

Henkilöhakemisto


- Taulu 258 -

23. sukupolvi

Ammondt, Inga Evelina Christina Caroli Diederici, Koskinen / Tarri (taulusta 161. Äiti: Laurin, Beata Wilhelmina Simonsdotter) s. 24.12.1834 Oravainen. k. 05.03.1875 Hämeenkyrö.

1. puoliso Koskinen / Tarri, Benjamin s. 15.06.1843 Hämeenkyrö. k. 16.12.1879 Hämeenkyrö. Itsellinen. Vihitty: 23.08.1874 Hämeenkyrö.
Isä: Tarri / Hellström, Heikki Antinpoika
Äiti: Eeva Karolina, Taavetintytär, Tarri / Hellström

Henkilöhakemisto


- Taulu 259 -

23. sukupolvi

Ammondt, Otto Walfried Caroli Diederici (taulusta 161. Äiti: Laurin, Beata Wilhelmina Simonsdotter) s. 24.05.1843 Oravainen. k. 19.01.1900 Jyväskylä. Jyväskylän postikonttorin hoitaja 1882.

1. puoliso Hellstén, Sofia Catharina, Ammondt s. 27.07.1847 Pori. k. 23.04.1875 Pori. Vihitty: 08.08.1867 Pori.
Isä: Hellstén, Fredrik Maalari.
Äiti: Maria Charlotta, Hellstén

Lapset:
1) Alma Cecilia s. 19.05.1868 Pori. k. 13.08.1894 Jyväskylä.
2) Otto Wilhelm s. 04.04.1872 Pori. k. 13.09.1885 Jyväskylä.

2. puoliso Hellstén, Chalotta Cecilia s. 29.07.1839 Pori. k. 03.03.1917 Pori.
Isä: Hellstén, Fredrik Maalari.
Äiti: Maria Charlotta, Hellstén

Henkilöhakemisto


- Taulu 260 -

23. sukupolvi

Ammondt, Gustaf Edvard Caroli Diederici (taulusta 161. Äiti: Laurin, Beata Wilhelmina Simonsdotter) s. 29.01.1845 Oravainen. k. 03.03.1907 Savonlinna. Savonlinnan postikonttorin hoitaja 1887.

1. puoliso Björklund, Ida Rosalie, Ammondt s. 14.12.1846 Nurmes. k. 06.12.1932 Savonlinna. Vihitty: 29.08.1875.
Isä: Björklund, Karl Fredrik s. 01.01.1808 Kalajoki.
Äiti: Kekoni, Maria Sofia, Björklund s. 30.11.1812 Kivijärvi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 261 -

23. sukupolvi

Heikel, Henrik Henrik-Jakobinpoika (taulusta 167. Äiti: Laurin, Anna Margaretha Abrahamsdotter) s. 14.01.1808 Oulussa. k. 14.03.1867 Helsinki. Lector i Pholosophien och Nat. Historien vig Gymnasium i Åbo 27.07.1835. Ammatinlisäyksiä: Rovasti 1850, Pietarsaaren kirkkoherra 1860.

Ylioppilas Turussa 1832, filosofian kandidaatti 1831, filosofian maisteri, tertius 1832, vihittiin papiksi tutkintoa suorittanatta 1835. Etevä mies.

1. puoliso Schauman, Wihelmina Johanna, Heikel s. 09.04.1812 Turku. k. 16.03.1886 Pietarsaari. Vihitty: 20.10.1835 Helsinki. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
Isä: Schauman, Carl s. 26.05.1778 Nousiainen. Kammarrådet och Riddare, senaatin sota-asiaintoimituskunnan kamreeri.
Äiti: Höckert / Hoeckert, Johanna Lovisa, Schauman s. 18.10.1784 Nousiainen.

Lapset:
1) Carl Edvard s. 23.09.1836 Turku. k. 24.12.1840 Turku.
2) Anna Charlotta Henrikintytär s. 02.02.1838 Turku. k. 03.04.1907 Pietarsaari. Pietarsaaren kuuromykkäinkoulun johtajatar 1878. Perhesuhteet: Naimaton.
3) Henric Theodor s. 12.11.1839 Turku. k. 12.06.1848 Turku.
4) Selma Johanna Lovisa Henrikintytär s. 02.12.1840 Turku. k. 01.11.1866 Pietarsaaren maaseurakunta. Perhesuhteet: Naimaton.
5) Frans Victor Henrikinpoika (katso taulu 408) s. 23.08.1842 Turku. k. 27.07.1927 Porvoon maalaiskunta. Helsingin yliopiston pedagogisen voimistelun yliopettaja 1908, professori 1907. Ammatinlisäyksiä: Lääketieteen ja kirurgian tohtori h.c. 1919.
6) Carl Felix Henrikinpoika (katso taulu 409) s. 03.06.1844 Turku. k. 20.05.1921 Helsinki. Raahen porvari- ja ja kauppakoulun ensimmäinen johtaja 1882. Ammatinlisäyksiä: Nordiska Aktiebanken-pankin johtokunnan jäsen 1892. Valtiopäivämies.
7) Sofia Antoinetta Henrikintytär s. 24.02.1846 Turku. Perhesuhteet: Naimaton.
8) Thure Wilhelm Henrikinpoika (katso taulu 410) s. 26.04.1848 Turku. k. 18.05.1921 Uusikaarlepyy. Vanhempi komissiomaanmittari Vaasan läänissä 1898.
9) Helena Mathilda Henrikintytär (katso taulu 411) s. 24.10.1849 Turku.
10) Eva Maria Henrikintytär (katso taulu 412) s. 18.11.1851 Maaria. Kansakoulunopettaja.
11) Olga Wilhelmina Henrikintytär (katso taulu 413) s. 04.04.1854 Maaria.

Henkilöhakemisto


- Taulu 262 -

23. sukupolvi

Heikel, Wilhelm Henrik-Jakobinpoika (taulusta 167. Äiti: Laurin, Anna Margaretha Abrahamsdotter) s. 27.04.1811 Oulu. k. 01.12.1883 Uusikaupunki. Uudenkaupungin ja Uudenkirkon kirkkoherra 1856, rovasti 1862.

Student i Upsala 06.11.1827 och i Helsingfors 30.09.1830; Philos. Magister 21.06.1836 och Conrector i Uleåborgs skola 1838. Filosofian maisteri 1836. Suoritti jumaluusopillisen tutkinnon 1849, vihittiin papiksi 1849.

1. puoliso Ingman, Cecilia Erkintytär, Heikel s. 20.10.1817 Suonenjoki, Leväniemi. k. 1904. Vihitty: 27.06.1837 Savonlinna.
Isä: Ingman, Erik Johan s. 28.08.1779 Tukholma. Tuomari Rautalammin tuomiokunnassa 1811.
Äiti: Ahnger, Agata Lovisa, Ingman s. 1791 Rautalampi.

Lapset:
1) Ida Cecilia Wilhelmsdotter (katso taulu 414) s. 29.05.1838 Åbo, Turku. k. 28.08.1916 Kemiö.
2) Emma Sophia Wilhelmsdotter (katso taulu 415) s. 07.01.1840 Oulu.
3) Arno Wilhelm Wilhelminpoika (katso taulu 416) s. 18.01.1842 Oulu. k. 17.07.1910 Helsinki. Elementarläroverket i Uleåborg-koulun saksan- ja ranskankielen opettaja 1869. Ammatinlisäyksiä: Uleåborgs lyseum-koulun 1875.
4) Johanna Amalia Wilhelmintytär (katso taulu 417) s. 08.10.1843 Hamina. k. 01.10.1899 Jokioinen.
5) Axel Henrik s. 11.11.1845 Hamina. k. 16.06.1848.
6) Oscar Johan s. 24.02.1847 Hamina. k. 30.10.1847 Hamina.

Henkilöhakemisto


- Taulu 263 -

23. sukupolvi

Heikel, Albert Henrici Jacobi (taulusta 167. Äiti: Laurin, Anna Margaretha Abrahamsdotter) s. 24.12.1812 Oulu. Paedagogiae Rector i Jacobstad 1840. Ylitornion kirkkoherra 1849, rovasti 1864. Ammatinlisäyksiä: Valtiopäivämies.

Albert blef Student 26.01.1830; Philos. Magister 21.06.1836 och samma år antagen till Extraordinrie Amanuens vid Kejserl. Alexander-Universitets Bibliothek; Prestvigd 15.12.1838 till Paedagog i Nådental; t. f. Collega inferior vid Åbo Trivialskola 30.01.1839; t. f. Paedagogiae Rector i Jacobstad 04.04.1840. Ylioppilas Helsingissä 1830, filosofian kandidaatti 1836, maisteri s.v. Jumaluusopillinen tutkinto 1838, vihittiin papiksi s.v.

1. puoliso Levón / Levon, Albertina Christina, Heikel s. 30.09.1814 Raahe. k. 12.10.1887 Ylitornio. Vihitty: 03.01.1842 Raahe.
Isä: Levon / Levón, Johan Johansson, Levonius s. 14.06.1787 Raahe. Häradsskrivare i Salo härad; kihlakunnan henkikirjoittaja Saloinen.
Äiti: Ahlberg, Brita Christina, Levon s. 21.03.1787 Raahe.

Lapset:
1) Johan Henrik (katso taulu 418) s. 21.11.1843 Pietarsaari. k. 25.07.1917 Ii.
2) Carl Abiel (katso taulu 419) s. 04.11.1846 Oulu. k. 27.08.1919 Tyrvää.

Henkilöhakemisto


- Taulu 264 -

23. sukupolvi

Heikel, Carl Henrik-Jakobinpoika (taulusta 167. Äiti: Laurin, Anna Margaretha Abrahamsdotter) s. 10.02.1815 Kokkola. k. 28.01.1885 Janakkala. Janakkalan kirkkoherra 1868.

Student 19.06.1833, Prestvigd 16.12.1839 och Pedagog i Nystad 1843. Ylioppilas Helsingissä 1833, teologinen tutkinto 1839, vihittiin papiksi 1839, varapastori 1855.

1. puoliso Wallin, Emma Fredrika, Heikel s. 11.09.1824 Muhos. k. 18.04.1909 Helsinki haudattu Janakkala. Vihitty: 08.07.1843 Muhos.
Isä: Wallin, Olof s. 14.03.1770. Landfiskal i Uleåborgs Län, Oulun läänin lääninviskaali.
Äiti: Kranck, Sophia Johansdotter, Wallin s. 18.03.1788.

Lapset:
1) Emma Amanda s. 11.03.1844 Uusikaupunki. k. 14.10.1854 Brändö.
2) Hilda Maria s. 14.04.1846 Uusikaupunki. k. 10.02.1929 Helsinki.
3) Karl Ansgarius s. 09.08.1848 Brändö. k. 25.02.1929 Helsinki.
4) Axel Olof (katso taulu 420) s. 28.04.1851 Brändö. k. 06.09.1924 Helsinki, Huopalahti.
5) Elia s. 19.10.1852 Brändö. k. 03.01.1917 Helsinki.
6) Johannes s. 19.10.1852 Brändö. k. 26.10.1854 Brändö.
7) Fredrika Sofia s. 23.05.1854 Brändö. k. 18.06.1940 Helsinki.
8) Aina Amanda s. 28.07.1857 Brändö. k. 04.08.1857 Brändö.
9) Emma Helena (katso taulu 421) s. 23.07.1858 Brändö. k. 08.12.1931 Helsinki.
10) Johannes s. 12.01.1860 Brändö. k. 21.07.1860 Brändö.
11) Johannes Emerik s. 24.04.1861 Brändö. k. 30.04.1861 Brändö.
12) Aina Johanna Amalia s. 15.10.1862 Sauvo. k. 08.06.1864 Sauvo.
13) Henrik Kaarlo Johannes (katso taulu 422) s. 16.05.1865 Sauvo. k. 25.07.1937 Helsinki.
14) Knut Emerik (katso taulu 423) s. 02.08.1867 Sauvo. k. 28.12.1952 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 265 -

23. sukupolvi

Heikel, August Henrik-Jakobinpoika (taulusta 167. Äiti: Laurin, Anna Margaretha Abrahamsdotter) s. 13.12.1816 Oulu. k. 14.02.1866 Uusikaarlepyy. Lärare vid Elementarskolan i Brahestad 1841. Pitäjänapulainen Uusikaarlepyy 1847. Lisätietoja: Varapastorin arvo 1860.

Student 19.06.1833; t. f. Paedagogi Nådental 26.08.1840. Ylioppilas Helsingissä 1833, vihittiin papiksi 1847.

1. puoliso Knorring von, Aurora Emilia s. 03.06.1819 Vehmaa. k. 24.02.1904 Vihti. Vapaaherratar. Vihitty: 17.03.1843 Nådental; Naantali.
Isä: Knorring von, Johan Fredrik Ludvig s. 05.12.1765 Småland, Ruotsi. Capitainen vid Åbo Läns Infanterie, Friherre, vapaaherra.
Äiti: Wittfooth, Katarina Lovisa, Knorring von s. 22.09.1789.

Lapset:
1) Oskar August (katso taulu 424) s. 28.11.1844 Raahe. k. 23.12.1928 Helsinki.
2) Oscar Israel s. 28.10.1849 Raahe. k. 29.12.1849 Raahe.
3) Joel August (katso taulu 425) s. 03.03.1851 Munsala. k. 17.02.1918 Vaasa. Vaasan kirkkoherra.
4) Hulda Augusta (katso taulu 426) s. 22.07.1853 Uusikaarlepyy. k. 25.04.1926 Helsinki.
5) Emil August s. 24.02.1855 Uusikaarlepyy. k. 08.05.1868 Vaasa.
6) Uriel August (katso taulu 427) s. 20.08.1857 Uusikaarlepyy. k. 22.11.1905 Porvoo.
7) Daniel August (katso taulu 428) s. 30.10.1858 Uusikaarlepyy. k. 29.04.1925 Kaarina.
8) Ivar August (katso taulu 429) s. 16.01.1861 Uusikaarlepyy. k. 08.10.1952 Helsinki.
9) Theodor August (katso taulu 430) s. 31.01.1863 Uudenkaarlepyyn maaseurakunta. k. 08.10.1936 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 266 -

23. sukupolvi

Stjerncreutz, Johan Albin Johannis Zachariae (taulusta 168. Äiti: Laurin, Brita Carolina Abrahamsdotter) s. 08.04.1808 Ii. k. 03.04.1862 Helsinki. Student; Midshipman vid Första Finska Sjö-Equipaget; till Lieutenant 04.04.1836. Ammatinlisäyksiä: Suomen luotsi- ja majakkalaitoksen ylitirehtöörin apulainen 1854.

Ylioppilas Turussa 1828. Everstiluutnantti 1860.

1. puoliso Höckert, Rosalia Johansdotter, Stjerncreutz s. 14.12.1815 Oulu. k. 18.01.1891 Pietarsaari. Vihitty: 10.12.1835 Pietarsaaren maaseurakunta.
Isä: Höckert, Johan Hermansson s. 24.02.1779 Vaasa. Prost i Pedersöre; Kirkkoherra Pietarsaari 1824, rovasti 1829.
Äiti: Liljedahl, Anna Olofsdotter, Höckert s. 02.02.1790.

Henkilöhakemisto


- Taulu 267 -

23. sukupolvi

Stjerncreutz, Zacharias Aleksander (taulusta 168. Äiti: Laurin, Brita Carolina Abrahamsdotter) s. 07.09.1817 Ii. k. 23.03.1890 Pietari. Venäjän Itämeren laivaston kontra-amiraali.

Myönnettiin sairauden takia 16.8.1872 ero sotapalveluksesta kontra-amiraalina.

1. puoliso Palmqvist, Sofia, Stjerncreutz s. 04.01.1827 Kööpenhamina, Tanska.
Isä: Palmqvist, Albin Helsinkiläinen kauppias räätärimestari.
Äiti: Nielsen, Anna, Palmqvist s. Tanska ?.

Lapset:
1) Johan Albin (katso taulu 431) s. 16.10.1844 Helsinki. k. 31.05.1921 Helsinki. Höyrylaivan kapteeni.
2) Olga Maria (katso taulu 432) s. 05.12.1846 Helsinki. k. 11.07.1920 Turku.
3) Birger Otto Fredrik s. 14.07.1848 Helsinki. k. 06.08.1854 Helsinki.
4) Anna Alexandra Carolina (katso taulu 433) s. 28.02.1851 Helsinki. k. 03.01.1923 Helsinki.
5) Sofia Berta Gabriella s. 26.11.1852 Helsinki. k. 26.12.1852 Helsinki.
6) Zachris Ernst Ludvig (katso taulu 434) s. 20.04.1854 Helsinki. k. 14.08.1884 Amur, Venäjä. Merikapteeni.
7) Julia Hildegard Sofia s. 31.05.1856 Helsinki. k. 06.09.1920 Helsinki.
8) Signe Johanna Albina s. 28.06.1860 Helsinki. k. 18.08.1941 Helsinki. Valtionrautateiden kirjanpitäjä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 268 -

23. sukupolvi

Laurin, Herman Petter-Gabrielinpoika (taulusta 170. Isä: Laurin, Petter Gabriel Abrahamsson) s. 14.04.1824 Pullkila. k. 29.04.1860. Luotsi.

1. puoliso Lindström, Kaisa, Laurin s. 24.11.1823.
Isä: Lindström, Tuomas Oululainen työmies.

Henkilöhakemisto


- Taulu 269 -

23. sukupolvi

Laurin, Johan Petri Gabrielis (taulusta 170. Isä: Laurin, Petter Gabriel Abrahamsson) s. 13.03.1827 Pulkkila. k. 23.03.1854 Helsinki. Kirjapainotaituri. Perhesuhteet: Syntyi kaksosena Fredikan kanssa.

1. puoliso Serafia Heikintytär, Laurin s. 11.02.1828 Urjala. k. 24.11.1877.
Isä: Heikki Kustaanpoika Urjalalainen renki.
Äiti: Johanna Juhontytär

Henkilöhakemisto


- Taulu 270 -

23. sukupolvi

Laurin, Frans Oscar Israelis (taulusta 171. Isä: Laurin, Mårten Israel Abrahamsson) s. 23.05.1829 Oulu. k. 16.06.1867 Pyhäjärvi. Pyhäjärven pitäjänapulainen 1863.

Ylioppilas Helsingissä 1852, suoritti jumaluusopillisen tutkinnon 1854, vihittiin papiksi 1854.

1. puoliso Lindström, Catharina Fredrika, Laurin s. 13.01.1834 Tohmajärvi. k. 01.11.1883 Haapavesi. Vihitty: 10.04.1855 Haapavesi.
Isä: Lindström, Gustaf Reinhold s. 15.02.1807 Kalajoki. Komissiomaanmittari Oulun läänissä 1849.
Äiti: Salmenius, Eleonora Emanuelintytär, Lindström s. 13.02.1811 Haapajärvi.

Lapset:
1) Alma Gustava (katso taulu 435) s. 18.05.1859 Pyhäjärvi. k. 18.11.1936 Haapajärvi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 271 -

23. sukupolvi

Laurin, Sophia Augusta Israelis, Rautio (taulusta 171. Isä: Laurin, Mårten Israel Abrahamsson) s. 11.04.1836 Oulu.

1. puoliso Rautio, Eskil, Alatalo s. 16.10.1830 Haapavesi. Kyydinohjaaja, talollinen. Vihitty: 06.01.1858 Haapavesi.
Isä: Alatalo, Malakias Malakiaksenpoika Talollinen Haapavesi.
Äiti: Huikari, Maria Eskilintytär, Alatalo

Henkilöhakemisto


- Taulu 272 -

23. sukupolvi

Westzynthius, Maria Lovisa Johanintytär, Hellgren (taulusta 172. Isä: Westzynthius / Mikkola, Johan Johaninpoika) s. 02.09.1809 Kokkola. k. 07.11.1856 Kokkola.

1. puoliso Hellgren, Anders Johan s. 05.02.1795 Vaasa. k. 02.04.1848 Kokkola. Kokkolan kaupunginvouti. Vihitty: 16.10.1828 Kokkola.
Isä: Hällgren, Johan Merimies Vaasassa.
Äiti: Westerlund, Beata, Hällgren

Henkilöhakemisto


- Taulu 273 -

23. sukupolvi

Westzynthius, Johan Johaninpoika (taulusta 172. Isä: Westzynthius / Mikkola, Johan Johaninpoika) s. 11.07.1812 Kokkola. k. 03.12.1842 Pori. Tervantarkastaja.

1. puoliso Pihlman, Christina Charlotta, Westzynthius s. 18.04.1819 Ruotsi. Vihitty: 21.05.1839 Pori. Lisätietoja: Muuttanut mahdollisesti Ruotsiin 1845 Närpiöstä, muuttokirja mainitsee Porin.

Lapset:
1) Johan Gustaf Johaninpoika s. 01.08.1840 Pori. Lisätietoja: Muutti äitinsä mukana.

Henkilöhakemisto


- Taulu 274 -

23. sukupolvi

Westzynthius, Johanna Fredrika Johanintytär, Granberg (taulusta 172. Isä: Westzynthius / Mikkola, Johan Johaninpoika) s. 21.06.1815 Kokkola. k. 30.11.1858 Kokkola.

1. puoliso Granberg, Emanuel, Åquist s. 13.02.1819 Kruununkylä. k. 25.01.1902 Kokkola. Tervantarkastaja. Vihitty: 22.01.1843 Kokkola.
Isä: Åquist, Matts Itsellinen Kruununkylä.
Äiti: Granberg, Helena, Åquist

Henkilöhakemisto


- Taulu 275 -

23. sukupolvi

Westzynthius, Sofia Amalia Johanintytär, Backlund (taulusta 172. Isä: Westzynthius / Mikkola, Johan Johaninpoika) s. 30.03.1822 Kokkola. k. 19.01.1866 Vaasa.

1. puoliso Backlund, Gustaf s. 06.03.1818 Alaveteli. k. 12.06.1892 Vaasa. Vaasalainen sorvarimestari. Vihitty: 16.03.1851 Kokkola.
Isä: Matts Michaelinpoika s. Alaveteli ?.
Äiti: Anna Michaelintytär

Henkilöhakemisto


- Taulu 276 -

23. sukupolvi

Mollin, Maria Christina Josephsdotter, Limon (taulusta 175. Äiti: Westzynthius, Hebla Sophia Johansdotter) s. 02.07.1795 Pori. k. 23.07.1861 Pälkäne.

1. puoliso Limon, Carl Magnus s. 21.07.1792 Tyrvää. k. 19.09.1862 Pälkäne. Pälkäneen kirkkoherra 1846, rovasti 1857.
Han blef Student 1810; Philosophiae Magister 1815; prestvigd 1816 och Kapellan i Tyrvis och Kiika 1818; vice Pastor 1837. Ylioppilas Turussa 1810, filosofian kandidaatti 1815, maisteri 1815, vihittiin papiksi 1816, varapastori 1837.

Isä: Limon, Johan Magnus s. 06.06.1764 Tyrvää. Tyrvään kirkkoherra.
Äiti: Salovius, Brita Christina s. 20.11.1762 Siuntio.

Lapset:
1) Hedd´Marie (katso taulu 436) s. 31.05.1821 Kiika. k. 04.02.1891 Laitila. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.
2) Henriette Sofia s. 26.06.1823 Kiika. k. 10.09.1826 Kiika.
3) Carolina Amanda Carl-Magnuksentytär s. 26.06.1823 Kiika. k. 26.08.1886 Laitila. Perhesuhteet: Kaksonen Henrietan kanssa, naimaton.
4) Emma Johanna Carl-Magnuksentytär s. 04.05.1825 Kiika. k. 20.03.1891 Laitila. Perhesuhteet: Naimaton.
5) Johan Werner Carl-Magnuksenpoika (katso taulu 437) s. 19.10.1826 Kiika. k. 25.11.1868 Kivijärvi. Kivijärven kirkkoherra 1867.
6) Sofia Olivia s. 16.05.1829 Kiika. k. 07.09.1829 Kiika.
7) Amalia Josefina Henriette Carl-Magnuksentytär (katso taulu 438) s. 21.06.1830 Kiika. k. 21.01.1906 Vaasa.
8) Selma Olivia Carl-Magnuksentytär s. 25.11.1832 Kiika. Perhesuhteet: Syntyi kaksosena, toinen kaksosista, tyttö, syntyi kuolleena. Naimaton.
9) Josef Magnus Carl-Magnuksenpoika (katso taulu 439) s. 24.02.1834 Kiika. k. 22.01.1871 Vaasa. Hist.-fil. maisteri 1860, Vaasan lukion apulainen 1864. Perhesuhteet: Aviopuoliso oli serkku.
10) Carl Carl-Magnuksenpoika (katso taulu 440) s. 27.12.1835 Kiika. k. 06.12.1881 Hämeenlinna. Hämeen läänin varalääninsihteeri. Kuolinsyy: Teki itsemurhan 46 vuotiaana.
11) Sofia Theodolinda Carl Magnuksentytär (katso taulu 441) s. 01.02.1838 Kiika. k. 20.04.1919 Helsinki. Kirjailija.

Henkilöhakemisto


- Taulu 277 -

23. sukupolvi

Mollin, Johan Henric Josephsson (taulusta 175. Äiti: Westzynthius, Hebla Sophia Johansdotter) s. 1796. Pastor, prost, pastori, rovasti.

Johan blef Student 1815; Collektor i Åbo Cathedralskola 1823; Philosophiae Magister samma år. Efter att hafva förestått åtskilliga Skolläraretjenster, Rector i Åbo skola 09.09. 1830; Prestvigd 13.12.1835; Pastor i Wehmo 1837, och Prost 19.11.1840.

1. puoliso Hansson, Josephina Amalia Vihitty: 18.09.1832.
Isä: Hansson, Joseph Råd- och Handelsmannen i Raumo.
Äiti: Bromans, Ulrica Amalia, Hansson

Henkilöhakemisto


- Taulu 278 -

23. sukupolvi

Mollin, Johan Henrik Josefinpoika (taulusta 175. Äiti: Westzynthius, Hebla Sophia Johansdotter) s. 05.12.1796 Karkku. k. 12.04.1867 Vehmaa. Vehmaan kirkkoherra 1837. Rovasti 1840.

Ylioppilas Turussa 1815. Filosofian maisteri 1823, papintutkinto 1835, vihittiin papiksi 1835.

1. puoliso Hahnsson, Josefina Amalia, Mollin s. 12.10.1812 Rauma. k. 22.02.1852 Vehmaa. Vihitty: 18.09.1832 Rauma.
Isä: Hahnsson, Josef s. 28.03.1787. Raumalainen kauppias ja raatimies.
Äiti: Broman, Ulrika Amalia, Hahnsson

Lapset:
1) Augusta Sofia Johan-Henrikintytär (katso taulu 442) s. 27.12.1833 Turku. k. 09.09.1920 Rauman maaseurakunta.
2) Helena Josefina Johan-Henrikintytär (katso taulu 443) s. 04.03.1836 Turku.
3) Rosa Gabriela Johan-Henrikintytär (katso taulu 444) s. 04.05.1838 Vehmaa.
4) Anna Maria Johan-Henrikintytär s. 25.12.1840 Vehmaa. k. 29.03.1895 Vehmaa. Perhesuhteet: Naimaton.
5) Ida Johanna Johan-Henrikintytär (katso taulu 445) s. 17.12.1842 Vehmaa. k. 10.12.1916 Teuva.
6) Wilhelm s. 12.06.1847 Vehmaa. k. 16.01.1849 Vehmaa.
7) Lovisa Wilhelmina Johan-Henrikintytär s. 05.02.1850 Vehmaa. k. 06.09.1867 Vehmaa. Perhesuhteet: Naimaton.

2. puoliso Dahlén, Augusta Wilhelmina, Limon
Lapset:
1) Eva Maria Johan-Henrikintytär (katso taulu 446) s. 12.10.1854 Vehmaa. k. 24.02.1883 Jyväskylä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 279 -

23. sukupolvi

Mollin, Hedwig Lovisa Charlotta Josephsdotter, Finckenberg (taulusta 175. Äiti: Westzynthius, Hebla Sophia Johansdotter) s. 01.12.1798 Karkku. k. 02.08.1850 Turku.

1. puoliso Finckenberg, Carl Herman s. 14.08.1776 Nauvo. k. 20.09.1848 Turku haudattu Nauvo. Turun läänin jalkaväkirykmentin kapteeni. Vihitty: 28.07.1846 Nauvo. Lisätietoja: Suomalaista aatelissukua, otettiin Suomen ritarihuoneeseen 1818. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.
Isä: Finckenberg, Jakob Arvid s. 13.06.1707 Nauvo. Turun läänin jalkaväkirykmentin luutnantti.
Äiti: Mjödh, Margaretha Magdalena, Finckenberg s. 01.04.1746 Nauvo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 280 -

23. sukupolvi

Mollin, Carolina Fredrica Josephsdotter, Chydenius (taulusta 175. Äiti: Westzynthius, Hebla Sophia Johansdotter) s. 26.09.1800 Karkku. k. 25.08.1833 Kauhava.

1. puoliso Chydenius, Petter Christian Jacobsson s. 01.06.1794 Lumijoki. k. 25.11.1865 Lapua. Lapuan kirkkoherra 1851, rovastin arvo 1862.
Ylioppilas Turussa 1813, vihittiin papiksi 1817, varapastori 1840.

Isä: Chydenius, Jakob Jaakonpoika s. 20.02.1732 Sotkamo. Vaasan ja Mustasaaren kirkkoherra 1799, rovasti 1800.
Äiti: Rahm, Brita Magdalena, Chydenius s. 08.02.1755 Kokkola.

Henkilöhakemisto


- Taulu 281 -

23. sukupolvi

Mollin, Josef Theodor Josephsson (taulusta 175. Äiti: Westzynthius, Hebla Sophia Johansdotter) s. 26.09.1804 Karkku. k. 26.04.1876 Ristiina. Student 1822, först Hofrätts- och sedan Landtmäteri-Auskultant. Perhesuhteet: Avioero 1839.

Ylioppilas Turussa 09.06.1821. Tuomarintutkinto 13.6.1828. Turun hovioikeuden auskultantti 1828. Hovineuvos. Maanmittausauskultantti 27.6.1829. Varamaanmittari Viipurin läänissä. Nähtävästi maanmittarina Venäjällä 1841-43 ja uudestaan 1847.

1. puoliso Wallenius, Henrietta, Mollin s. 19.08.1814 Jouhkola, Tohmajärvi. k. 31.05.1842 Liperi. Vihitty: 19.08.1833. Perhesuhteet: Avioero 1839.
Isä: Wallenius, Gabriel s. 16.04.1776 Tohmajärvi. Kruununvouti, asessori 1819.
Äiti: Lyra, Helena Catharina, Wallenius s. 1771 Kiuruvesi.

Lapset:
1) Richard Josef s. 21.12.1834 Kaarina.
2) Josef Alfred s. 27.05.1836 Turku.
3) Elvina

2. puoliso Stålhane, Charlotta Amalia Sven-Otontytär, Mollin s. 13.06.1812 Kangasniemi. k. 26.09.1881 Pietari, Venäjä. Vihitty: 24.09.1856 Pihkova, Venäjä.
Isä: Stålhane, Sven Otto Nilsinpoika s. 25.11.1766 Tuusula. Ruotsi-Suomen armeijan majuri 1811.
Äiti: Tuderus, Clara Aurora Danielintytär, Stålhane s. 10.08.1781 Ristiina.

Henkilöhakemisto


- Taulu 282 -

23. sukupolvi

Mollin, Josefa Ulrika Josefintytär, Nordlund (taulusta 175. Äiti: Westzynthius, Hebla Sophia Johansdotter) s. 28.03.1807 Loimaa. k. 20.07.1876 Helsinki.

1. puoliso Nordlund, Johan Henrik s. 31.05.1797 Lappi (Turun lääni). k. 08.05.1858 Karkku. Kirkkoherra Karkku.
Isä: Nordlund, Isak Lapin pitäjän kappalainen.
Äiti: Vidqvist, Catharina Elisabet, Nordlund

Henkilöhakemisto


- Taulu 283 -

23. sukupolvi

Lagus, Johanna Sophia Gabrielsdotter , Castrén (taulusta 176. Äiti: Westzynthius, Brita Johanna Johansdotter) s. 11.09.1801 Jalasjärvi. k. 01.08.1831 Töysä.

1. puoliso Castrén, Alarik Gustaf Mathias-Alarikinpoika s. 03.06.1787 Paltamo. k. 11.01.1854 Oulainen. Kappalainen Oulainen 1832, varapastori 1839. Vihitty: 29.12.1818 Lapua.
Student 1811; prestvigd 17.12.1814; Predikant i Töysä 14.07.1824; Kapellan i Oulais 07.03.1832 och vice Pastor 1839.

Isä: Castrén, Mathias Alarik Christierinpoika s. 16.09.1756 Paltamo. Varatuomari.
Äiti: Frosterus, Sofia Johanintytär, Castrén s. 12.05.1755 Kajaani ?.

Lapset:
1) Johanna Sofia Alarik-Gustafintytär s. 04.10.1819 Lapua. k. 07.05.1846 Oulainen. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Lovisa Elisabet Alarik-Gustafintytär s. 02.11.1820 Lapua. k. 09.07.1901 Pielavesi. Perhesuhteet: Naimaton.
3) Maria Mathilda Alarik-Gustafintytär s. 30.04.1822 Lapua. k. 03.12.1845 Oulainen. Perhesuhteet: Naimaton.
4) Alarik Gabriel Alarik-Gustafinpoika (katso taulu 447) s. 29.09.1823 Lapua. k. 02.10.1879 Säräisniemi. Säräisniemen piirin nimismies 1852.
5) Jakob Gustaf s. 06.09.1825 Töysä. k. 30.07.1845 Oulainen. Koulupoika.
6) Jonas Christian Alarik-Gustafinpoika (katso taulu 448) s. 30.03.1828 Töysä. k. 28.10.1903 Pielavesi. Kirkkoherra Pielavesi 1879, rovasti 1888.
7) Hilma Augusta s. 10.04.1830 Töysä. k. 11.08.1830 Lapua.
8) Carl Johan s. 01.08.1831 Töysä. k. 17.08.1831 Töysä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 284 -

23. sukupolvi

Appelgren, Johan Simon Simonsson (taulusta 177. Äiti: Westzynthius, Beata Maria Johansdotter) s. 12.10.1802 Oulu. k. 20.11.1873 Laitila. Kyrkoherde i Lethala 1844; Laitilan kirkkoherra 1844, rovasti 1854.

Student 1819; prestvigd 13.06.1825; Collega Inferior i Uleåborgs skola 04.01.1826; undergått Pastoral-examen 1836; särskild Censor i Uleåborg 1839; Kyrkoherde i Lethala 1844. Ylioppilas Turussa 1819, vihittiin papiksi 1825.

1. puoliso Limon, Hedd´Marie s. 31.05.1821 Kiika. k. 04.02.1891 Laitila. Vihitty: 03.07.1849 Pälkäne. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.
Isä: Limon, Carl Magnus s. 21.07.1792 Tyrvää. Pälkäneen kirkkoherra 1846, rovasti 1857.
Äiti: Mollin, Maria Christina Josephsdotter, Limon s. 02.07.1795 Pori.

Henkilöhakemisto


- Taulu 285 -

23. sukupolvi

Appelgren, Anna Maria Simonintytär, Dahl (taulusta 177. Äiti: Westzynthius, Beata Maria Johansdotter) s. 14.09.1803 Oulu. k. 06.06.1868 Laitila.

1. puoliso Dahl, Zacharias Erikinpoika s. 31.05.1765 Vaasa ?. k. 07.12.1842 Ruotsin Alatornio. Häradsföfding i Norrbottens härad; Ruotsin Norrbottenin tuomiokunnan tuomari. Vihitty: 01.08.1833 Alatornio.
Ylioppilas Turussa 1781.

Isä: Dahl, Erik Zachariaksenpoika s. 16.12.1736 Vaasa. Vaasan hovioikeuden asianajaja, kutsutaan varatuomariksi.
Äiti: Bjur, Maria, Dahl s. 1732 Kotoisin Uumajasta.

Lapset:
1) Johanna Christina Zachariaksentytär
2) Ulrika Zachariaksentytär
3) Maria Fredrika Zachariaksentytär (katso taulu 449) s. 05.06.1840 Nederkalix, Alakainuu, Ruotsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 286 -

23. sukupolvi

Appelgren, Gustaf Wilhelm Simoninpoika (taulusta 177. Äiti: Westzynthius, Beata Maria Johansdotter) s. 28.01.1805 Oulu. k. 31.01.1878 Kemi. Kemin kirkkoherra 1855.

Ylioppilas Turussa 1822, vihittiin papiksi 1827, varapastorin arvo 1856, rovastin arvo 1855.

1. puoliso Heickell, Carolina Mathilda Mathiaksentytär, Appelgren s. 31.12.1806 Paltamo. k. 16.06.1865 Kemi. Vihitty: 08.04.1833 Alatornio.
Isä: Heickell, Mathias Antinpoika, Heikkinen / Heikkilä s. 11.11.1770 Raahe. Nimismies Alatornio; taloustirehtööri.
Äiti: Keckman, Margaretha Christina Lars-Samuelintytär, Heickell s. 29.05.1774 Kempele.

Lapset:
1) Amalia Carolina Gustaf-Wilhelmintytär s. 05.03.1834 Tornio. k. 01.03.1915 Kemi. Opettaja kemissä. Perhesuhteet: Naimaton.
Perusti Kemiin kansan tyttäriä varten koulun 1862 ja toimi sen opettajana. Kävi Gävlessä Ruotsissa opettajakurssin 1864 - 1865. Perusti Kemiin naiskästyökoulun 1893.
2) Simon Alfred s. 10.12.1835 Tornio. k. 12.06.1844 Oulu.
3) Fanny Maria Gustaf-Wilhelmintytär s. 09.01.1837 Pudasjärvi. k. 06.06.1912 Helsinki. Sisarensa perustaman Kemin tyttökoulun kirjoituksen ja käsitöiden opettaja. Perhesuhteet: Naimaton.
4) Sofia Mathilda Gustaf-Wilhelmintytär s. 29.08.1838 Pudasjärvi. k. 03.05.1875 Tukholma. Taloudenhoitaja. Perhesuhteet: Naimaton.
5) Emilia Christina Gustaf-Wilhelmintytär s. 09.05.1840 Pudasjärvi. k. 09.06.1935. Taidemaalari. Perhesuhteet: Naimaton.
Opiskeli Tukholmassa piirustusta ja taidemaalausta. Humanistisessa tiedekunnassa esitettiin 21.4.2001 tarkastettavaksi FL Pekka Rönkön väitöskirja ”Maisemamaalari Emilia Appelgren (1840 - 1935). Varhaisimmat rekrytoitumiset kuvataideammattiin pohjoisimmassa Suomessa”. Tutkimus kuuluu taidehistorian alaan. Vastaväittäjänä oli professori Heikki Hanka Jyväskylän yliopistosta ja kustoksena professori Riikka Stewen. Teos julkaistaan sarjassa Ars Nordica. Emilia Appelgren oli niitä 1800-luvun varhaisimpia suomalaisia naistaiteilijoita, jotka Suomen Taideyhdistyksen vuonna 1846 tapahtuneen perustamisen jälkeen lähtivät opiskelemaan taidekouluihin kotimaassa ja ulkomailla. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää tällaisen pioneeritaiteilijattaren ammattikuvaa, kun vasta 1870-luvulla opiskelleiden naistaiteilijoiden on katsottu muodostaneen Suomen ensimmäisen todella ammatillisessa mielessä toimineen taiteilijatarpolven. Emilia Appelgrenin opiskellessa Tukholmassa 1800-luvun puolivälin jälkeen oli naisten toiminta kuvataiteiden alalla kuitenkin kehittynyt jo paljon ammattimaisempaan suuntaan
6) Johan Wilhelm Gustaf-Wilhelminpoika (katso taulu 450) s. 01.03.1842 Pudasjärvi. k. 26.04.1883 Porvoon pitäjä. Maanviljelijä ja Eriksdahlin säteritilan omistaja Porvoon pitäjässä.
7) Augusta Charlotta s. 13.12.1843 Oulu. k. 23.11.1849 Oulu.
8) Ida Beata Gustaf-Wilhelmintytär (katso taulu 451) s. 03.01.1846 Oulu. k. 07.08.1927 Helsinki. Harrasti piirtämistä ja maalaamista.
9) Carl Gabriel Gustaf-Wilhelminpoika s. 15.01.1848 Oulu. k. 10.03.1870 Tukholma. Teknikko. Perhesuhteet: Naimaton.
10) Otto Hjalmar Gustaf-Wilhelminpoika (katso taulu 452) s. 05.04.1853 Hyrynsalmi. k. 26.07.1937 Helsinki. Valtionarkeologi 1915, professori 1922, muinaistutkija. Lisätietoja: vuodesta 1906 Appelgren-Kivalo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 287 -

23. sukupolvi

Holmberg, Johan Gustaf Gustavi Adolphi (taulusta 178. Äiti: Westzynthius, Rebecka Lovisa Johansdotter) s. 02.03.1802 Oulu. Coopvaerdieskeppare. Kauppalaivuri. Lisätietoja: Bosatt i Calix; asui Ruotsin kainuussa, Kalix.

1. puoliso Westergren, Charlotta Gustava s. Gävle (Gefle), Sverige, Ruotsi ?. Perhesuhteet: Sockerfabriksmästaredotter från Gefle. Ammatinlisäyksiä: Sokeritehtaan mestarin tytär Ruotsin Gävlestä.

Lapset:
1) Gustava Lovisa Christina Johannis
2) Carl Gustaf Wilhelm Johannis Gustavi
3) Johana Josephina Charlotta Johannis Gustava

Henkilöhakemisto


- Taulu 288 -

23. sukupolvi

Holmberg, Josef Mauritz Gustavi Adolphi (taulusta 178. Äiti: Westzynthius, Rebecka Lovisa Johansdotter) s. 27.01.1806 Oulu. k. 09.03.1852 Helsinki. Handlande uti Helsingfors; kauppias Helsingissä.

1. puoliso Hansson, Lovisa Wilhelmina, Holmberg Vihitty: 28.09.1837 Rauma.
Isä: Hansson, Joseph Råd- och Handelsmannen i Raumo.
Äiti: Bromans, Ulrica Amalia, Hansson

Lapset:
1) Lovisa Emilia Josephi Mauritii
2) Ida Josephina Josephi Mauritii

Henkilöhakemisto


- Taulu 289 -

23. sukupolvi

Westzynthius / Fonselius, Anna Anna-Charlottantytär, Castrén (taulusta 179. Äiti: Westzynthius, Anna Charlotta Johansdotter) s. 02.09.1799 Pyhäjoki. k. 11.11.1884 Pielavesi. Perhesuhteet: Syntyi aviottomana, isäpuoli otti sitten nimiinsä.

1. puoliso Castrén, Alarik Gustaf Mathias-Alarikinpoika s. 03.06.1787 Paltamo. k. 11.01.1854 Oulainen. Kappalainen Oulainen 1832, varapastori 1839. Vihitty: 15.03.1832 Lapua.
Student 1811; prestvigd 17.12.1814; Predikant i Töysä 14.07.1824; Kapellan i Oulais 07.03.1832 och vice Pastor 1839.

Isä: Castrén, Mathias Alarik Christierinpoika s. 16.09.1756 Paltamo. Varatuomari.
Äiti: Frosterus, Sofia Johanintytär, Castrén s. 12.05.1755 Kajaani ?.

Henkilöhakemisto


- Taulu 290 -

23. sukupolvi

Fonselius, Johannes Elias-Jeremiaksenpoika (taulusta 179. Äiti: Westzynthius, Anna Charlotta Johansdotter) s. 22.09.1811 Ylikannus. k. n. 1849 Viapori. 1. Suomem meriekipaasin toinen majoitusmestari 1833.

1. puoliso Forsten, Catharina Helena, Fonselius s. 30.10.1817 Helsinki. k. 23.10.1883 Helsinki. Vihitty: 28.12.1833.
Isä: Forsten, Johan Fredrik Helsinkiläinen kirvesmies.
Äiti: Sjöholm, Anna Maria, Forsten

Lapset:
1) Matilda s. 30.01.1837.

Henkilöhakemisto


- Taulu 291 -

23. sukupolvi

Steen, Eva Johanna Johannantytär, Strömborg (taulusta 180. Äiti: Westzynthius, Eva Ulrica Johansdotter) s. 23.07.1801 Pietarsaari.

1. puoliso Strömborg, Anders Gustaf s. Stockholm ?. Fabriquere; tehtailija Tukholmassa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 292 -

23. sukupolvi

Westzynthius, Emilia Theodora Caroli Gabriels, Haartman von (taulusta 181. Isä: Westzynthius, Carl Gabriel Johansson) s. 01.03.1835 Helsinki. k. 27.04.1906 Helsinki. Filantrooppi (ihmisten yleisen edun ajaminen).

Filantrooppi (kreik. phila´nthropos 1. puoliso Haartman von, Carl Daniel s. 05.05.1792 Turku. k. 15.08.1877 Piikkiö. Kirurgian tohtori, valtioneuvos. Lisätietoja: Vuoteen 1810 Haartman, tuli aateliseksi isänsä mukaan.
Ylioppilas Turussa 1805, Upsalassa 1806, filosofian kandidaatti 1813, lääketieteen kandidaatti 1814, filosofian maisteri 1815, lääketieteem lisensiaatti 1816. Lääketieteen tohtori, ultimus 1816. Professorin arvo 1830. Helsingin yliopiston kirurgian ja lapsenpäästötaidon professori 1833. Lääkintöhallituksen pääjohtaja 1836. Valtioneuvos 1842, riemumaisteri 1877. Valtiopäivämies. Carl Daniel von H. (1792-1877), lääkäri, Lars Gabrielin velipuoli, tuli lääket.-tohtoriksi 1817, linnan- ja sairaalanlääkäriksi Turkuun sam. v., kirurgian ja lapsenpäästötaidon apulaiseksi Turun akatemiaan 1818, Turun lapsen-päästölaitokseu esimieheksi ja opettajaksi 1825, oli kirurgian ja lapsenpäästötaidon professorina Helsingin yliopistossa 1834-38, Suomen lääkintälaitekaan ylitirehtöörinä 1836-55. H. oli etevä kirurgi ja lapseupäästäjä, julkaisi useita teoksia lääketieteen käytännön alalta, m. m. ensimäisen kotimaisen oppikirjan kätilöltä varten 1821. H. oli ,,Suomen lääkäriseuran" perustajia (1835). Lääkintälaitoksen päällikkönä hän oli voimakas järjestäjä, usein itsevaltainenkin. Erikoisesti hänellä on ansioita mielenvikaisten hoidon parantajana. Tieteellinen matka Ruotsin, Tanskan, Saksan, Hollannin ja Ranskan kautta Englantiin ja Skotlantiin, lääketieteellisiin kouluihin tutustumista varten, 1815-16. LL Turussa 11.11.1816. Respondentti 15.3.1817 pro doctoratu, pr. Johan Agapetus Törngren 10991. LT 6.11.1817. Preeses 29.9.1833 pro munere. Riemumaisteri 31.5.1869. Turkulaisen osakunnan kunniajäsen (1818), kuraattori 1819-25. Pietarilaisen Abouchoffin hospitaalin vt. lääkemääräysten antaja 1814-15. Turun kaupunginlääkäri 1817. Turun akatemian (Aleksanterin yliopiston) kirurgian ja synnytysopin apulainen 1818. Professorin arvonimi 1830. Kirurgian ja synnytysopin professori 1833, ero 1838. Samalla Turun kehruuhuoneen lääkäri 1818, lääninlasaretin lääkäri 1824, keskusrokotevaraston esimies s.v., Turun synnytyssairaalan lääkäri 1825, Kupittaan kolerahospitaalin lääkäri 1831 ja Kupittaan terveyslähteen intendentti 1819-33. Lääkintöylihallituksen vt. päätirehtööri 1833, vakinainen 1836, ero 1855. Houruinhoidon johtokunnan jäsen 1840. Valtioneuvos 1842. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Haartman von, Gabriel Erik s. 09.03.1757 Nauvo. Lääkäri, provessori, valtiomies.
Äiti: Mell von, Fredrika Lovisa, Haartman s. 17.06.1770 Turku.

Lapset:
1) Anna Margareta s. 02.09.1861 Piikkiö. k. 02.08.1936 Ruotsi.
2) Hedvig Eleonora (katso taulu 453) s. 29.12.1862 Piikkiö. k. 15.10.1902 Hampuri, Saksa. Pelastusarmeijan perustaja Suomessa.
3) Emma Maria Charlotta s. 26.06.1864 Piikkiö. k. 09.01.1866.
4) Maria Theodora (katso taulu 454) s. 09.09.1866 Piikkiö. k. 17.12.1936 Helsinki.
5) Carl Erik Johannes (katso taulu 455) s. 15.07.1869 Piikkiö. k. 20.07.1925 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 293 -

23. sukupolvi

Westzynthius, Maria Fransisca Caroli Gabrielis, Lavonius (taulusta 181. Isä: Westzynthius, Carl Gabriel Johansson) s. 08.04.1842 Helsinki. k. 16.12.1893 Helsinki.

1. puoliso Lavonius, Wilhelm s. 14.02.1832 Viipurin pitäjä. k. 25.04.1897 Helsinki. Viipurin hovioikeuden hovioikeudenneuvos. Vihitty: 25.09.1868 Piikkiö.
Isä: Lavonius, Magnus Wilhelm s. 23.04.1800. Rannan tuomiokunnan tuomari, hovioikeudenasessori.
Äiti: Hornborg, Helena Blondina, Lavonius s. 27.11.1804 Uusikirkko, Vaasan lääni.

Lapset:
1) Maria Helena s. 11.09.1869 Viipuri.
2) Magnus Karl (katso taulu 456) s. 05.11.1870 Viipuri. k. 21.09.1948.
3) Sofia Wilhelmina (katso taulu 457) s. 02.04.1872 Viipuri. k. 1960.
4) Wilhelm Alexander (katso taulu 458) s. 22.06.1874 Helsinki. k. 11.03.1932.
5) Otto Werner s. 05.01.1876 Helsinki. k. 06.02.1876 Helsinki.
6) Magdalena Lovisa (katso taulu 459) s. 31.08.1877 Helsinki. k. 16.05.1946 Tukholma.
7) Robert Johannes (katso taulu 460) s. 16.12.1879 Helsinki. k. 1967.
8) Herman Gabriel (katso taulu 461) s. 30.09.1882 Viipuri. k. 19.07.1960 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 294 -

23. sukupolvi

Westzynthius, Herman Brynolf Berdtson (taulusta 186. Isä: Westzynthius, Herman Berndt Jacobsson) s. 28.02.1822 Vaasa. k. 04.12.1870 Pori. Under-Lieutenant 1847, Venäjän armeijan everstiluutnantti 1868.

1. puoliso Bäckman, Maria Emilia, Westzynthius s. 27.08.1830 Pori. Vihitty: 20.06.1857 Pori.
Isä: Bäckman, Johan Fredrik Kauppias ja oikeusraatimies Porissa.
Äiti: Clouberg, Helena Lovisa, Bäckman

Lapset:
1) Augusta Emilia (katso taulu 462) s. 29.06.1862 Karkku. k. 06.11.1942 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 295 -

23. sukupolvi

Westzynthius, Aurora Wilhelmina Berndtsdotter, Hirn (taulusta 186. Isä: Westzynthius, Herman Berndt Jacobsson) s. 01.06.1833 Rautalampi. k. 04.12.1906 Jyväskylä.

1. puoliso Hirn, Richard Engelbrecht Johaninpoika s. 16.09.1831 Porvoo. k. 23.01.1914 Jyväskylä. Jyväskylän lyseon saksa- ja ranskankielen opettaja 1862. Vihitty: 05.08.1863 Rautalampi.
Ylioppilas Helsingissä 1851. Hist.-fil kandidaatti 1857, maisteri 1857. Samana vuonna Jyväskylän alkeisopiston saksan- ja ranskankielen opettaja.

Isä: Hirn, Johan Anders-Wilhelminpoika s. 30.01.1795 Porvoo. Rautalammin kirkkoherra 1839, rovasti 1843.
Äiti: Rancken, Agatha Charlotta Gustafintytär, Hirn s. 12.04.1800 Turku.

Henkilöhakemisto


- Taulu 296 -

23. sukupolvi

Frosterus, Lovisa Eleonora Erik-Johanintytär, Franzén (taulusta 187. Isä: Frosterus, Erik Johan Johaninpoika) s. 30.11.1805 Turku. k. 05.02.1898.

1. puoliso Franzén, Zachris Zachriksenpoika s. 10.10.1787 Posthumus, Oulu. k. 05.05.1852 Raahe. Kauppias Raahessa, kauppaneuvos 1830.
Z. Franzén tuli maistraattiin 1826. Kauppaseuran puheenjohtajana 1828 - 1848. Kauppaseura hoiti kaupungin kaikkia kauppa-alaan kuluvia asioita; sen valvottavana oli, ettei häiriöitä syntynyt ja ettei kaupungin käytännöllisiä eikä taloudellisia kauppaetuja syrjäytetty. Z. Franzén erosi neuvsmiehen toimesta 04.04.1848. Luopui toimesta ikänsä ja huonon terveyden johdosta. Z. Franzé omisti 1821 prikin "Boreas" (90 lästiä) "Jehn" lastilaiva 1822 (11lästiä) "Amphion" pursi 1822? (20 lästiä) "Totuus" lastilaiva 1823 (13 lästiä) ja osakkaana "Brahe" (ent. Oulu) fregatti 1826 (154 lästiä) Johan Langin (appi) kuoltuaan siirtyi toiminimi hänen vävylleen Zachris Franzenille, joka oli naimisissa hänen tyttärensä Johanna Langin kanssa. Franzen tuli vaimonsa kuoltua muutamaa vuotta myöhemmin, 1837, varakkaaksi mieheksi; pesä näet arvioitiin hänen vaimonsa jälkeen noin 50,000 ruplaksi. Franzen oli kaupungin toimeliaimpia miehiä; niinpä hän muun muassa yhdessä kauppias Zachris Lacken kanssa perusti sahalaitoksen Kalliokoskeen Siikajoelle. Hän sai kauppaneuvoksen arvonimen 1830.6 Zachris Franzenilla oli hiukan taipumusta runouteen, jota hän viljeli huvikseen juhlallisissa tilaisuuksissa. Laskiessaan uuden aluksen vesille hän aina luki sepittämänsä runon, niinpä esim. kun paikkakunnan suurin alus. Suomi, työnnettiin vesille 1838. Laivoista täydellisempi lista: Lähde: Alma Söderhjelm Raahen Kaupunki 1649 -1899 Akateeminen Kirjakauppa 1911, sivulla 226 - 228

Isä: Franseen / Franzén, Zackris Fransinpoika s. 06.04.1744 Oulu. Kauppias ja raatimies Oulussa 1777.
Äiti: Schulin, Helena Michaelintytär, Franseen / Franzén s. 05.10.1755 Oulu.

Lapset:
1) Johanna Margaretha Zachriksentytär (katso taulu 463) s. 09.03.1830 Raahe. k. 17.01.1857.
2) Zachris Erik s. 20.01.1832 Raahe. k. 13.06.1833 Raahe.
3) Sem Zachris s. 25.10.1836 Raahe. k. 25.02.1838 Raahe.
4) Lovisa Elisabet Zachriksentytär (katso taulu 464) s. 26.11.1838 Raahe. k. 1898.
5) Anna Maria Christina Zachriksentytär (katso taulu 465) s. 17.03.1845 Raahe. k. 23.09.1866 Cannes, Ranska.

Henkilöhakemisto


- Taulu 297 -

23. sukupolvi

Frosterus, Margaretha Maria Erik-Johanintytär, Gripenberg (taulusta 187. Isä: Frosterus, Erik Johan Johaninpoika) s. 18.11.1813 Ilmajoki. k. 31.05.1856 Viipuri.

1. puoliso Gripenberg, Gustaf Leonard s. 25.04.1804 Pori. k. 22.06.1878 Lappeenranta. Suomen pankin Oulun vaihtokonttorin pankinkomissaari 1852, kamarineuvos 1963. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua. Ammatinlisäyksiä: Henkivartioväen Suomen tarkk´ampujapataljoonan kapteeni 1834.
Isä: Gripenberg, Nils Leonard s. 20.01.1758 Huittinen. Majuri.
Äiti: Rosbeck, Christina Gustava, Gripenberg s. 29.06.1778 Köyliö.

Lapset:
1) Robert Johan Gustaf-Leonardinpoika (katso taulu 466) s. 27.07.1849 Oulu. k. 19.04.1918 Helsinki. Alikapteeni Venäjän armeijassa 1873. Perhesuhteet: Avioliitossa pikkuserkkunsa kanssa. Ammatinlisäyksiä: Rautatiehallituksen liikennetirehtöörin apulainen 1892. Valtiopäivämies.
2) Helena Gustava Gustaf-Leonardintytär (katso taulu 467) s. 12.03.1851 Oulu. k. 15.12.1932 Helsinki.
3) Alexander Leonard Gustaf-Leonardinpoika (katso taulu 468) s. 15.11.1852 Oulu. k. 14.09.1933 Helsinki. Everstiluutnantti Suomen Armeijassa 1879. Teollisuusmies, valtiopäivämies. Perhesuhteet: Avioliitossa äitipuolensa sisarentyttären kanssa. Ammatinlisäyksiä: Tie- ja vesirakennusten ylijallituksen ylitirehtööri 1896, Senaattori.
4) Carl Axel s. 25.05.1854 Viipuri. k. 20.01.1855 Viipuri.

Henkilöhakemisto


- Taulu 298 -

23. sukupolvi

Frosterus, Helena Sofia Erik-Johanintytär, Kiljander (taulusta 187. Isä: Frosterus, Erik Johan Johaninpoika) s. 22.09.1819 Ilmajoki. k. 01.02.1860 Kuopio.

1. puoliso Kiljander, Carl Mårten s. 22.09.1817 Kaavi. k. 06.09.1879 Muhoksella tarkastusmatkalla (kirjoilla Nilsiässä). Nilsiän kirkkoherra 1866, rovasti 1867, filosofian tohtori h.c. Upsalassa 1877. Vihitty: 21.10.1847 Raahe. Ammatinlisäyksiä: Suomentaja.
Ylioppilas Helsingissä 1838, teologinen tutkinto 1842, vihittiin papiksi 1842.

Isä: Kiljander, Samuel s. 02.10.1759 Kaavi. Kaavin kirkkoherra, rovasti.
Äiti: Sirelius, Maria Christina, Kiljander s. 23.03.1779.

Lapset:
1) Karl Johan Robert Carl-Mårteninpoika (katso taulu 469) s. 15.08.1848 Lapinlahti. k. 11.11.1924 Jyväskylä. Jyväskylän postikonttorin ekspeditööri 1888. Postimestari 1922. Ammatinlisäyksiä: Näytelmäkirjailija.
2) Frans Mårten s. 05.02.1850 Lapinlahti. k. 21.07.1852 Kuopio haudattu Kaavi.
3) Ludvig Gabriel Carl-Mårteninpoika (katso taulu 470) s. 18.09.1851 Kuopio. k. 30.07.1911 Ruovesi. Jyväskylän seminaarin luonnontieteiden lehtori 1882, oppikirjantekijä. Lisätietoja: Vuodesta 1906 Kesäniemi.
4) Anna Maria Helena s. 16.10.1853 Kuopio. k. 02.03.1855 Kuopio.
5) Oskar Mårten Carl-Mårteninpoika s. 13.09.1855 Kuopio. k. 26.05.1917 Helsinki. Haapakosken tehtaan konttoristi. Perhesuhteet: Naimaton.
6) Georg Michael Carl-Mårteninpoika s. 08.07.1857 Kuopio. k. 28.06.1913 Jyväskylän maaseurakunta. Taidemaalari. Perhesuhteet: Naimaton. Kuolinsyy: Itsemurha, hirttäytyi.
Opiskeli maalaustaidetta Münchenissä ja Düsseldorfissa Saksassa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 299 -

23. sukupolvi

Alard, Juho Justus Sipinpoika , Jämsä (taulusta 188. Äiti: Frosterus, Sofia Elisabeth Johanintytär ) s. 27.11.1805 Pudasjärvi. k. 1850 jälkeen, Kalajoki. Torppari Kalajoki, suutari ?.

1. puoliso Annala / Annanperä, Liisa Heikintytär, Alard Vihitty: 22.07.1827 Kalajoki.

Lapset:
1) Johannes s. 04.05.1828 Kalajoki. k. 05.09.1833 Kalajoki. Kuolinsyy: rödsot = punatauti.
2) Gustaf s. 05.10.1832 Kalajoki. k. 02.04.1833 Kalajoki. Kuolinsyy: rokkor = rokko.
3) Carl s. 19.10.1834 Kalajoki.
4) Pehr s. 12.12.1837 Kalajoki. k. 21.12.1837 Kalajoki. Kuolinsyy: hjertspr. = sydämen vajaatoiminta?.
5) Anders s. 05.09.1839 Kalajoki.
6) Maja Lisa s. 05.09.1839 Kalajoki.
7) Alexander s. 08.01.1842 Kalajoki.
8) Johan s. 15.02.1846 Kalajoki.
9) Gustaf s. 02.02.1849 Kalajoki. k. 24.02.1849 Kalajoki. Kuolinsyy: Sydämmen vajaatoiminta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 300 -

23. sukupolvi

Alard, Isak Sipinpoika (taulusta 188. Äiti: Frosterus, Sofia Elisabeth Johanintytär ) s. 07.02.1813 Pudasjärvi. k. 17.09.1866 Pudasjärvi haudattu Pudasjärvi.

Iisak lienee ensimmäinen, joka otti käyttöön Koivukangas-nimen. Muutti Pudasjärven Livolta Kuukasjärvelle Porilaan Kollaja 60 koivukangas. Pudasjärven kirkonkirjan sivut: 1839-45/187, 1854---61/125, 1861-73/131, 1874-80/95, 1881-90/52, 1891-1900/474. Perhe asunut Kollaja 60 Koivukangas. Koivukankaan uudistilan perusti Heikki Matinpoika Juutinen vuonna 1801. Sitä ennen hän oli toiminut useita vuosia Pudasjärven seurakunnan Suntiona. Hän oli ollut hyvin tunnollinen kirkonpalvelija, olipa hänelle kirkkoherra antanut uuden, herraskaisemman sukunimenkin Jutell. Pitkän matkan rasittamana hän päätti jättää suntion tehtävät ja ryhtyä uudistilalliseksi. Hän kuoli jo vuonna 1811 ja isännäksi tuli Juho Pekanpoika Nurmela. Isäntä vaihtui kuitenkin pian sillä vuonna 1815 isäntänä oli Heikki Juhonpoika. Hänkään ei viihtynyt kauan Koivukankaalla, vaan siirtyi 1820-luvun alussa Ruokankaan taloon. Koivukankaan taloon muutti isännäksi Risto Paavonpoika Läkkinen Kurenkylän Säkkisen talosta. Risto, s. 1764 oli suvultaan Livon Illikaisia. Hänellä oli kolme poikaa, Risto, Juho ja Pekka. Pekka asui Koivukankaan talossa vuoteen 1843 saakka, jolloin vaihtoi taloja Iisak Sigfridinpoika Alardin kanssa. Pekka muutti asumaan Rahkolan torppaan, muutamia vuosia asuttuaan muutti edelleen Kelankylään ja otti käyttöönsä sukunimen Kela. Isak Alard muutti siis Koivukankaalle Rahkolan torpasta, jossa hänen isänsä, Kynkään sahan metsänvartija Sigfrid Alard oli asunut Sigfridin vaimon rovasti Johan Frosteruksen tyttären Sofia Elisabetin kanssa. Isak Alardin vanha sotilassukunimi vaihtui Koivukankaaksi ja Pudasjärven ja Ranuan Koivukankaiden enemmistö on Isakin jälkeläisiä. Isak kuoli vuonna 1866. Pesä ajautui vararikkoon ja sen osti haltuunsa Taneli Tanelinpoika Kokko. Taneli otti myös nimekseen Koivukangas. 1880-luvulla Taneli myi ensin puolet talostaan Juho Kallenpoika Hanhelalle ja myöhemmin myös toisen puolen, siirtyen itse asumaan Peuralan Mäkitupaan. Samoihin aikoihin Koivukankaan talon nimi muuttui Senaatin päätöksellä Koivulaksi. Juhon jälkeen isäntänä oli Kalle Aappo Juhonpoika Koivukangas, s. 1864. Hän muutti pian asumaan Reputuksen mäkitupaan, jättäen Koivulan talon nuoremmille veljilleen Aukustille, Rikhardille ja Juholle. Nämä kolme veljestä jakoivat talon keskenään. Aukustin asuma talo sai nimekseen Mannila, Rikhardin talon nimeksi tuli Koivula ja Juhon talo sai nimen Pahkala, joka oli aikaisemmin ollut Koivukankaan maalle rakennetun mäkituvan nimenä. Kun Rikhard kuoli 1930-luvulla, siirtyi hänen omistamansa osuus pakkohuutokaupan kautta Taneli Koivukankaalle. Tanelin poika Urho rakensi sotien jälkeen tälle osuudelle talon, joka on nyt Urhon perikunnan omistuksessa. Pahkalan isäntänä on nyt Juhon poika Esko Koivula s. 1934. Mannilan omistaa Leonard Koivulan perikunta (Paavo Lohvansuu) Lähde: Anneli Kotisaari

1. puoliso Juutinen, Kaarina, Koivukangas / Alard s. 13.04.1818 Pudasjärvi. k. 13.04.1893 Pudasjärvi. Vihitty: 04.12.1838 Pudasjärvi.
Pudasjärven kirkonkirjan sivut: 1839-45/187, 1854---61/125, 1861-73/131, 1874-80/95, 1881-90/52, 1891-1900/474. Lähde: Anneli Kotisaari

Isä: Ikonen / Juutinen, Juho s. 20.11.1773 Pudasjärvi. Talollinen Pudasjärvi.
Äiti: Puhakka, Riitta Danielintytär, Juutinen s. 24.01.1781 Pudasjärvi.

Lapset:
1) Johan Emil Iisakinpoika (katso taulu 471) s. 10.05.1843. k. 23.05.1911 Pudasjärvi. Toimitti perunkirjoituksia, kauppakirjat, toimi kirjurina ja uskottuna miehenä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 301 -

23. sukupolvi

Ervast, Petter Petterinpoika (taulusta 189. Äiti: Frosterus, Brita Johanintytär) s. 28.05.1814 (posthumus) Kalajoki. k. 19.06.1857 Kajaani. Kajaanin piirilääkäri 1854.

Ylioppilas Helsingissä 1830, filosofian kandisaatti 1834, maisteri 1836. Lääketieteen kandidaatti 1837, lisensiaatti 1839. Lääketieteen ja kirurgian tohtori 1840. Oli aikaisemmin toiminut lääkintähallituksen kanslistina ja valittiin 1839 lopussa Raahen kaupunginlääkäriksi. Valittiin piirilääkäriksi 29.10.1845

1. puoliso Basilier, Wilhelmina Fredrikintytär, Ervast s. 14.09.1815 Kaarlela. k. 04.01.1900 Helsinki.
Isä: Basilier, Fredrik Larsinpoika s. 02.06.1781 Raahe. Sotakamreeri 1806, Korsholman pohjoisen kihlakunnan kruununvouti 1810.
Äiti: Schroderus, Brita Gustava Alexanderintytär, Basilier s. 17.02.1787 Muhos.

Henkilöhakemisto


- Taulu 302 -

23. sukupolvi

Holm, Johan Henrik Erik-Henrikinpoika (taulusta 193. Äiti: Frosterus, Susanna Ulriika Johanintytär) s. 04.12.1818 Nurmo. k. 17.07.1895 Lappeenranta. Lappeen kihlakunnan kruununvouti 1872, kollegiasessori.

Ylioppilas Helsingissä 1837. Suoritti suuremman kameraalitutkinnon 1844. Kollegiasessorin arvo 1867.

1. puoliso Kuhlman, Catharina Elisabet, Holm s. 27.10.1825 Hamina. k. 27.02.1911 Helsinki. Vihitty: 24.10.1850 Helsinki.
Isä: Kuhlman, Nikolai s. 06.01.1772 Viipuri. Eversti.
Äiti: Bruun, Jakobina Christina, Kuhlman s. 20.01.1790.

Lapset:
1) Alfild (katso taulu 472) s. 11.02.1857 Kokkola. k. 02.12.1905 Helsingissä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 303 -

23. sukupolvi

Frosterus, Johan Gustaf Benjaminpoika (taulusta 194. Isä: Frosterus, Benjamin Johaninpoika) s. 06.06.1826 Turku. k. 03.04.1901 Helsinki. Helsingin yliopiston historian ylim. professori 1867. Ammatinlisäyksiä: Alkeisoppilaitosten ylitarkastaja ja kouluhallituksen jäsen 1869.

Historiantutkija, alkeisoppilaitosten ylitarkastaja; fiL toht. 1857, historian dosentti 1860 ja ylim. professori 1867, ylitarkastaja 1869. F. harrasti erityisesti Ranskan historian tutkimusta, julkaisten m. m. ",Chevaleriet i Frankrike under fjortonde århundradet" (1856), "Ludvig XI och Frankrikes sociala förhållanden under hans tid (1860), "De belgiska landskapens utbildning tili en stat" (1862), "Protestanterna i Frankrike under adertonde seklet" (Öfvers. af finska vet. socrs förh. 1879-80) y. m. Suomen uudemman historian alalta julkaissut: "En vändpunkt uti Alexander I:s regering" (Sv. lit. sällsk:s i Finland "Förh. o. upps.", 11). Oli Ruots. kirjallisuusseuran perustaiia. Riemumaisteri 1900. K. S. = ? Kaarle Soikkeli amanuenssi hist. museossa Lähde: TIETOSANAKIRJA Tietosanakirja-Osakeyhtiö Helsinki 1909

1. puoliso Ottelin, Alina Fredrika s. 14.10.1838 Porvoo. k. 19.08.1921 Helsinki. Vihitty: 07.12.1865 Porvoo.
Isä: Ottelin, Carl Gustaf s. 01.05.1792 Elimäki. Porvoon hiipakunnan piispa 1838.
Äiti: Wallenstierna, Johanna Fredrika Carl-Fredrikintytär, Ottelin s. 18.09.1796 Turku.

Lapset:
1) Johanna Wilhelmina (katso taulu 473) s. 25.10.1867 Helsinki. k. 09.04.1946 Porvoo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 304 -

23. sukupolvi

Frosterus, August Wilhelm Benjaminpoika (taulusta 194. Isä: Frosterus, Benjamin Johaninpoika) s. 22.08.1828 Piikkiö. k. 10.01.1905 Porvoo. Porvoon lukion, vuodesta 1872 Borgå lyceumin teologian lehtori. Perhesuhteet: Toinen avioliitto edellisen vaimon sisaren kanssa. Ammatinlisäyksiä: Rovasti 1879.

Ylioppilas Helsingissä 1846, filosofian kandidaatti 1853, maisteri 1853. Teologian kandidaatti 1859, vihittiin papiksi 1862.

1. puoliso Lindfors, Tullia Augusta, Frosterus s. 02.10.1845 Porvoo. k. 31.01.1884 Porvoo. Vihitty: 26.07.1865 Porvoo.
Isä: Lindfors, August s. 10.10.1810 Helsingin pitäjä. Porvoon lukion roomalaisen kirjallisuuden lehtori.
Äiti: Standertskjöld, Fredrika Wilhelmina, Lindfors s. 18.03.1816 Sipoo.

2. puoliso Lindfors, Elin Amanda, Frosterus s. 04.11.1847 Porvoo. k. 17.12.1927 Porvoo. Vihitty: 02.06.1887 Porvoo.
Isä: Lindfors, August s. 10.10.1810 Helsingin pitäjä. Porvoon lukion roomalaisen kirjallisuuden lehtori.
Äiti: Standertskjöld, Fredrika Wilhelmina, Lindfors s. 18.03.1816 Sipoo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 305 -

23. sukupolvi

Frosterus, Adolf Emil (taulusta 194. Isä: Frosterus, Benjamin Johaninpoika) s. 21.07.1830 Helsinki. k. 23.11.1919 Kuopio. Kuopion lyseon ranskankielen opettaja. Perhesuhteet: Avioliitossa pikkuserkkunsa tyttären kanssa.

Ylioppilas Vaasan lukiosta 1848, fil. kand. ja maisteri 1853. Vaasan lukion vt. kollega. Kuopion lukion hist. vt. lehtori ja ranskankielen opettaja 1857 - 72, Kuopion lyseon ranskankielen opettaja 1872 - 1904. Kuopion ruotsalaisen tyttökoulun historian, maantiedon ja piirustuksen vt. kollega 1875 - 90. Julkaisi: "Kuopio sockens ålder, namn och första kyrka" Valokuva: Kuopion Lyseo 1872 - 1972 matrikkeli

1. puoliso Thölberg, Edla Johan-Fredrikintytär, Frosterus s. 14.08.1844 Pielisjärvi. k. 24.02.1913 Kuopio. Vihitty: 12.02.1869 Kuopio.
Isä: Thölberg, Johan Fredrik, Widgren s. 27.11.1807 Vaasa. Pielisjärven tuomiokunnan tuomari 1848.
Äiti: Frosterus, Maria Catharina Carl-Jakobintytär, Thölberg s. 03.08.1811 Oulu.

Lapset:
1) Alma Irene s. 01.07.1871 Kuopio. k. 22.11.1929 Porvoo. Kuopion lyseon piirustuksen opettaja 1899 - 1903.
Taideyhdistyksen koulu Helsingissä 1892.

Henkilöhakemisto


- Taulu 306 -

23. sukupolvi

Frosterus, Augusta Wilhelmina Benjaminintytär, Helander (taulusta 194. Isä: Frosterus, Benjamin Johaninpoika) s. 29.01.1836 Helsinki. k. 27.01.1911 Helsinki.

1. puoliso Helander, Anders s. 27.02.1827 Raahe. k. 01.10.1887 Kuopio. Kuopion lyseon historian lehtori.
Ylioppilas 1845, filosofian kandidaatti 1851. Kuopion ala-alkeiskoulun opettaja 1852. Kuopion lukion saksan vt. opettaja1853 ja vakinainen 1858 - 63. Historian lehtori 1858 72, lukion rehtori 1869 - 72. Kuopion lyseon historian lehtori 1872 - 87, rehtori 1876 - 87. Suomen Yhdyspankin kuopion konttorin johtaja. Lähde: Kuopion lyseon matrikkeli 1872 - 1972 Valokuva

Isä: Helander, Anders Kirkkoherra Haapajärvi.
Äiti: Kihlgren, Anna Magdalena, Helander

Henkilöhakemisto


- Taulu 307 -

23. sukupolvi

Frosterus, Alexandra Theodora Benjaminintytär, Såltin (taulusta 194. Isä: Frosterus, Benjamin Johaninpoika) s. 06.12.1837 Inkoo. k. 29.02.1916 Vaasa. Taidemaalari. Suomen taideyhdistyksen piirustuskoulun opettaja Turussa 1874.

Opiskeli taiteita Suomen taideyhdistyksen piirustuskoulussa Turussa 1852 - 57, R. W. Ekmanin johdolla 1857 -58 ja Düsseldorfissa Saksassa 1858 - 62.

1. puoliso Såltin, Fredrik Viktor s. 22.03.1833 Tenhola. k. 28.11.1873 Vaasa. Vaasan sairashuonen ja vankilan lääkäri. Vihitty: 24.01.1866 Helsinki.
Isä: Såltin, Carl Gustaf s. 28.07.1792 Karjaa. Tenholan nimismies, toimitusvouti.
Äiti: Rautell, Ulrika Charlotta, Såltin s. 09.04.1800 Tenhola.

Lapset:
1) Robert Gunnar Benjamin (katso taulu 474) s. 27.12.1870 Wien, Itävalta. k. 16.07.1915 Turku.

Henkilöhakemisto


- Taulu 308 -

23. sukupolvi

Frosterus, Nils Theodor Benjaminpoika (taulusta 194. Isä: Frosterus, Benjamin Johaninpoika) s. 30.11.1842 Mustasaari. k. 27.09.1919 Helsinki. Valtion rautateiden ratatirehtöörin apulainen 1878. Valtiopäivämies.

Ylioppilas Helsingissä 1860, filosofian kandidaatti 1865. Kävi Zürichin polyteknillisen opiston 1865 - 1867. Filosofian maisteri 1869. Riemumaisteri 1919.

1. puoliso Carp, Johanna Lovisa Gustafintytär, Frosterus s. 08.09.1844 Vaasa. Vihitty: 29.06.1875.
Isä: Carp, Gustaf Carlsson s. 29.11.1806 Vaasa. Hofrätt i Wasa; Vaasan hovioikeuden hovioikeusneuvos 1858, varapresidentti 1872.
Äiti: Hjelt, Emma Lovisa Aurora, Carp s. 23.06.1813 Turku.

Lapset:
1) Sigurd s. 06.01.1876 Asikkala. k. 02.03.1956 Helsinki.
2) Gustaf Theodor s. 06.09.1879. k. 01.10.1896 Hyvinkää.
3) Gerda s. 12.04.1883. k. 24.10.1883.

Henkilöhakemisto


- Taulu 309 -

23. sukupolvi

Ängeslevä / Huhtakangas, Johannes Samuelinpoika (taulusta 195. Isä: Ängeslevä, Samuel Johaninpoika) s. 22.03.1815 Ylivieska. k. 14.02.1896 Ylivieska. Perusti Uudetalon tilan.

Johannes omisti kolmasosan Ängeslevän tilasta. Tämä tilan hän myi ja perusti Uudentalon uudistilan rno 22 Huhtalaan. Lähde: Mauno Autio

1. puoliso Marjamaa / Löytynoja, Elisabeth Pehrintytär, Ängeslevä / Huhtakangas s. 18.071813 Ylivieska. k. 22.03.1856 Ylivieska. Vihitty: ??.
Isä: Marjamaa, Pekka Juhonpoika
Äiti: Löytynoja, Beata Juhontytär, Marjamaa

Lapset:
1) Maria Helena (katso taulu 475) s. 16.09.1843 Ylivieska. k. 1904.
2) Kreeta Liisa s. 19.01.1845 Ylivieska.
3) Beata s. 27.05.1847 Ylivieska.
4) Johan s. 23.12.1849 Ylivieska.
5) Anders s. 13.01.1852 Ylivieska. k. 19.08.1852.
6) Loviisa s. 24.08.1853 Ylivieska.

2. puoliso Konu, Kustaava Samuelintytär, Ängeslevä / Huhtakangas s. 04.09.1826. k. 28.03.1860. Vihitty: 1857.
Lapset:
1) Eva Gustava s. 31.05.1858. k. 05.06.1858.
2) Erik Johanneksenpoika (katso taulu 476) s. 07.05.1859.

3. puoliso Mattila, Karoliina Thomaksentytär, Ängeslevä / Huhtakangas s. 17.06.1839. k. 17.12.1906. Vihitty: 28.07.1861. Lisätietoja: Asunut Raudaskylä no 5 Huhtakangas.
Lähde: Virkatodistus Ylivieskan seurakunnasta. Cary Ängeslevä

Lapset:
1) Hilma Johanna s. 24.10.1861 Ylivieska ?. k. 29.04.1862.
2) Jakob s. 04.07.1863 Ylivieska ?.
3) Jemina s. 10.06.1865 Ylivieska ?.
4) Jonas s. 07.10.1867 Ylivieska ?.
5) Anders s. 28.11.1869 Ylivieska ?.
6) Mickel s. 15.03.1872 Ylivieska ?.
7) Timotheus s. 26.07.1874 Ylivieska ?.
8) Edvard s. 24.07.1876 Ylivieska ?.

Henkilöhakemisto


- Taulu 310 -

23. sukupolvi

Ängeslevä, Pehr (taulusta 195. Isä: Ängeslevä, Samuel Johaninpoika) s. 23.12.1816. k. 27.05.1864. Ängeslevän talon isäntä.

Lähde: Virkatodistus Ylivieskan seurakunnasta. Cary Ängeslevä, Ruotsi

1. puoliso Susanna Johanintytär, Ängeslevä s. 12.10.1821. k. 06.06.1864.

Lapset:
1) Anna Beatha (katso taulu 477) s. 08.10.1843. k. 25.01.1887.
2) Michel (katso taulu 478) s. 18.07.1845.
3) Eva Maria (katso taulu 479) s. 09.06.1847. Perhesuhteet: Avioliitosta on lapsia.
4) Josua (katso taulu 480) s. 06.07.1850. k. 02.08.1904.
5) Emanuel (katso taulu 481) s. 15.06.1852. k. 18.10.1894.
6) Matts s. 22.01.1855. k. 06.10.1855.
7) Simon s. 13.07.1856. k. 02.08.1856.
8) Jakob (katso taulu 482) s. 24.07.1857. Lisätietoja: Myöhemmin Haikola.
9) Susanna (katso taulu 483) s. 11.08.1860.
10) Aukusti (katso taulu 484) s. 13.02.1863. k. 21.06.1935.

Henkilöhakemisto


- Taulu 311 -

23. sukupolvi

Ängeslevä / Rautio, Salomon Samuelinpoika (taulusta 195. Isä: Ängeslevä, Samuel Johaninpoika) s. 30.12.1820 (myös 13.12.1820), Ylivieska. k. Kanada ?. Kapakoitsija ?. Lisätietoja: Perhe muutti Oulaisiin 1857. Perhesuhteet: Hylkäsi perheensä, kuoli ilmeisesti Kanadassa.

1. puoliso Caisa Henriksdotter, Ängeslevä / Rautio s. 14.08.1823.

Lapset:
1) Jakob s. 07.06.1843 Ylivieska.
2) Henrik s. 14.11.1846 Ylivieska.
3) Anders s. 27.07.1848 Ylivieska. k. 08.05.1849.
4) Clara Beatha s. 06.08.1850 Ylivieska.
5) Caroline s. 22.10.1852 Ylivieska.
6) Klas Johan s. 03.06.1855 Ylivieska.

Henkilöhakemisto


- Taulu 312 -

23. sukupolvi

Ängeslevä, Gretha Samuelintytär, Ängeslevä (taulusta 195. Isä: Ängeslevä, Samuel Johaninpoika) s. 23.03.1823. k. 21.05.1896. Perhesuhteet: Heillä oli useita lapsia.

Lähde: Virkatodistus Ylivieskan seurakunnasta. Cary Ängeslevä

1. puoliso Ängeslevä, Matti Salomonpoika s. 15.02.1835. k. 01.12.1900.

Henkilöhakemisto


- Taulu 313 -

23. sukupolvi

Nordberg, Sofia Johanintytär, Salmi (taulusta 197. Isä: Nordberg, Johan Caroli Erici) s. 11.07.1818 Kemijärvi.

1. puoliso Salmi, Antti Talollinen. Vihitty: 26.02.1843 Kittilä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 314 -

23. sukupolvi

Nordberg, Margaretha Mathilda Johanintytär, Kiviniemi (taulusta 197. Isä: Nordberg, Johan Caroli Erici) s. 18.10.1819 Kemijärvi. k. 06.04.1862.

1. puoliso Kiviniemi, Juha Aapo Vihitty: 28.03.1842 Kittilä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 315 -

23. sukupolvi

Nordberg, Carl Erik Johaninpoika (taulusta 197. Isä: Nordberg, Johan Caroli Erici) s. 12.01.1821 Kemijärvi. k. 13.05.1864 Alatornio. Alatornion piirin nimismies 1861.

Ylioppilas Helsingissä 1841

1. puoliso Mäkitalo, Brita Magdalena, Nordberg s. 16.09.1828 Sodankylä. k. 16.09.1885. Vihitty: 1855. Perhesuhteet: Syntyi aviottomana.
Äiti: Mäkitalo, Anna Magdalena

Henkilöhakemisto


- Taulu 316 -

23. sukupolvi

Nordberg, Johan Fredrik Johaninpoika (taulusta 197. Isä: Nordberg, Johan Caroli Erici) s. 07.01.1823 Rovaniemi. k. 09.10.1882 Oulu. Perämies 1849. Merikapteeni 1854, luotsipäällysmies Oulussa 1866. Ammatinlisäyksiä: Alikapteeni 1867.

1. puoliso Rönn, Carolina, Nordberg s. 04.04.1824 Vaasa. k. 09.08.1886 Oulu. Vihitty: 13.03.1850 Vaasa.
Isä: Rönn, Matts Työmies Vaasassa.
Äiti: Isberg, Eva Catharina, Rönn

Lapset:
1) Jynny Carolina s. 24.12.1850 Vaasa. k. 21.06.1851 Vaasa.
2) Karl Emil Johan-Fredrikinpoika s. 10.10.1853 Oulu. k. 03.12.1922 Helsinki. Porin suomalaisen alkeiskoulun uskonnon, maantieteen ja historian kollega.
Ylioppilas Helsingissä 1875, opettajakandidaatti 1882.
3) Nanny Fransiska s. 22.08.1855 Oulu. k. 30.11.1858 Oulu.
4) Jean Francisco Johan-Fredrikinpoika (katso taulu 485) s. 01.10.1858 Oulu. k. 21.02.1926 Brunswick, Australia. Perämies 1881, rakennusmestari Australiassa.
5) Hans Gustaf Johan-Fredrikinpoika s. 01.09.1862 Helsinki. Merimies. Lisätietoja: Muutti Oulusta Vaasaan ja sittemmin Australiaan.
6) Nenny Johan-Fredrikintytär s. 02.07.1864 Kastelholma. k. 15.06.1928 Oulu. Kauppias. Perhesuhteet: Naimaton.
7) Lauritz Albin Johan-Fredrikinpoika s. 29.08.1866 Kastelholma. Maalari. Lisätietoja: Mutti Oulusta Tammisaareen 1891. Perhesuhteet: Oli muuttaessaan naimaton.
8) Paggy Johan-Fredrikintytär s. 24.04.1869 Oulu. k. 16.07.1935 Oulu. Perhesuhteet: Naimaton.

Henkilöhakemisto


- Taulu 317 -

23. sukupolvi

Nordberg, Zachris Alexander Johaninpoika (taulusta 197. Isä: Nordberg, Johan Caroli Erici) s. 03.12.1824 Sodankylä. Maakauppias Sodankylässä, muutti Vesisaareen Norjan Ruijan kalastajaksi.

1. puoliso Törrö, Erika, Nordberg s. 02.12.1824. Pudasjärven suntion tytär.

Henkilöhakemisto


- Taulu 318 -

23. sukupolvi

Nordberg, Frans Otto Ulrik Johaninpoika (taulusta 197. Isä: Nordberg, Johan Caroli Erici) s. 07.01.1827 Sodankylä. k. 08.04.1883 Tornio. Kauppias Torniossa 1859, raatimies.

1. puoliso Öfverberg, Christina Johanna, Nordberg s. 16.09.1823 Tornio. k. 27.01.1853. Vihitty: 12.05.1850 Tornio.
Isä: Öfverberg, Nils s. Tornio ?.
Äiti: Anna Brita, Öfverberg

2. puoliso Dahlberg, Maria Henrika, Nordberg s. 26.02.1832 Tornio. Vihitty: 27.01.1854.
Isä: Dahlberg, Johan Nahkuri ja raatimies.
Äiti: Tornberg, Maria Ulrika, Dahlberg

Henkilöhakemisto


- Taulu 319 -

23. sukupolvi

Nordberg, Lars Wilhelm Johaninpoika (taulusta 197. Isä: Nordberg, Johan Caroli Erici) s. 02.11.1832 Kittilä. k. 27.06.1888 Oulujoki (kirjoilla Oulussa). Oulun kihlakunnan kruununvouti 1876. Kollegiasessori 1886. Kuolinsyy: Hukkui Oulujokeen.

1. puoliso Masalin, Amanda Emilia Carl-Erikintytär, Nordberg s. 29.03.1843 Pyhäjoki. k. 08.11.1928 Oulu. Vihitty: 09.03.1862 Oulu.
Isä: Masalin, Carl Erik Bengtinpoika s. 24.08.1804 Kajaani. Komissiomaanmittari Oulun läänissä 1849.
Äiti: Cajanus, Maria Jakobintytär, Masalin s. 17.06.1812 Nurmo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 320 -

23. sukupolvi

Nordberg, Catharina Wilhelmina Johanintytär, Parviainen (taulusta 197. Isä: Nordberg, Johan Caroli Erici) s. 14.12.1836 Kittilä. k. 24.11.1901 Joensuu.

1. puoliso Parviainen, Pekka s. 02.04.1824 Kiihtelysvaara. k. 12.10.1892. Kauppaneuvos. Vihitty: 27.10.1857.
Isä: Parviainen, Juho Talollinen Kiihtelysvaara.
Äiti: Mättäinen, Susanna, Parviainen

Lapset:
1) Ada Wilhelmina (katso taulu 486) s. 11.08.1870 Joensuu.

Henkilöhakemisto


- Taulu 321 -

23. sukupolvi

Nordberg, Charlotta Zachariaedotter, Sipola (taulusta 198. Isä: Nordberg, Zachris Caroli Erici) s. 05.08.1829 Kemi.

1. puoliso Sipola, Erkki s. 26.01.1832 Kemi. Kemiläinen maakauppias. Vihitty: 1859.
Isä: Sipola, Sakari Talollinen Kemi.
Äiti: Riitta, Sipola

Henkilöhakemisto


- Taulu 322 -

23. sukupolvi

Bergbom, Margaretha Catharina Gabrielintytär, Chydenius (taulusta 200. Äiti: Peldan, Catharina Elisabet Gabriel-Henrikintytär) s. 02.10.1794 Raahe. k. 06.10.1853 Jomala.

1. puoliso Chydenius, Jakob Gustaf Jaakonpoika s. 17.11.1793 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 06.06.1863 Turku. Jomalan kirkkoherra 1835, rovasti 1838. Vihitty: 20.08.1826 Raahe.
Ylioppilas Turussa 1811,filosofian maisteri 1819. Suoritti papintutkinnon 1832, vihittiin papiksi 1832.

Isä: Chydenius, Jakob Jaakonpoika s. 28.03.1760 Kaarlela. Pietarsaaren kirkkoherra 1816.
Äiti: Idman, Kristina Katarina, Chydenius s. 1756.

Lapset:
1) Catharina Emilia Jakob-Gustafintytär s. 30.12.1827 Raahe. k. 29.12.1883 Helsinki. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Jakob Reinhold Jakob-Gustafinpoika s. 02.11.1832 Turku. k. 12.08.1871 Maarianhamina. Ahvenanmaan läänin vt. lääninagronomi. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Helsingissä 1855

Henkilöhakemisto


- Taulu 323 -

23. sukupolvi

Bergbom, Johan Erik Gabrielinpoika (taulusta 200. Äiti: Peldan, Catharina Elisabet Gabriel-Henrikintytär) s. 18.11.1796 Raahe. k. 13.09.1896 Helsinki. Viipurin hovioikeuden hovioikeudenneuvos 1850, valtioneuvos 1855, senaattori -57.

Ylioppilas Turussa 1812, filosofian kandidaatti 1819, maisteri 1819. Lakitieteen kandidaatti 1823, varatuomari 1824, lakitieteen tohtori 1840. Senaatin oikeusosaston jäsen 1851. Riemumaisteri 1869.

1. puoliso Roschier, Fredrika Juliana, Bergbom s. 01.01.1816 Vaasa. k. 18.05.1854 Helsinki. Vihitty: 01.01.1833 Vaasa.
Isä: Roschier, Erik Gustaf Pohjanmaan itäisen tuomiokunnan tuomari, laamanni.
Äiti: Gadd, Fredrika Sofia, Roschier

Lapset:
1) Amelie Sofia Johan-Erikintytär s. 07.02.1834 Vaasa. k. 28.09.1905 Helsinki. Suomen Kansallisteatterin talouden- ja puvustonhoitaja. Perhesuhteet: Naimaton.
Oli suomalaisen näyttämötaiteen uranuurtajia. Ensin Helsingin suomalaisen teatterin, vuodesta 1902 Suomen Kansallisteatterin talouden- ja puvustonhoitaja
2) Fredrika Elisabet Johan-Erikintytär (katso taulu 487) s. 03.03.1837 Vaasa. k. 11.04.1901 Hahnenklee, Saksa haudattu Helsinki. Kuolinsyy: Kuoli matkalla.
3) Gustaf Leonard Johan -Erikinpoika s. 24.10.1838 Vaasa. k. 1867 Turkestan, Venäjä. Majuri Venäjän armeijassa 1868. Perhesuhteet: Naimaton.
Haminan kadettikoulussa 1850 - 1852.
4) Karl Johan Johan-Erikinpoika s. 02.10.1843 Viipuri. k. 17.01.1906 Helsinki. Suomalaisen teatterin, vuodesta 1902 Suomen kansallisteatterin perustaja. Perhesuhteet: Naimaton. Ammatinlisäyksiä: Samalla teatterin yhteydessä olleen Suomalaisen oopperan johtaja 1873.
Kirjailija. Kaarlo Bergbomin kirje sisarelleen: Eneberg sai ylivoimaisen kiusauksen vierailla Venetsiassa, kun Kaarlo Bergbom saapui Leipzigiin 25. toukokuuta 1871 yhdessä sisarensa Augustan ja tämän miehen Kaarlo af Heurlinin kanssa. Aviopari oli häämatkalla. Eneberg lainasi rahaa ja seurue lähti matkaan, ensin Dresdeniin, sitten Müncheniin ja niin edelleen. Bergbom on kuvaillut rautatiematkaa sisarelleen Emilielle 38-sivuisessa kirjeessä. Matkalla Müncheniin törmätään päätösvaiheeseen sodassa, joka muuttaa mantereen geopoliittisen tasapainon pitkiksi ajoiksi: »Samassa junassa seurasi joukko ranskalaisia vankeja, jotka palasivat kotimaahansa, ja ne tuottivat meille sanomatonta huvia. Rakastettava, viehättävä kansakunta se sittenkin on kaikkine heikkouksineen! Ne olivat tyytyväisiä siihen tapaan, jolla heitä oli vankeudessa kohdeltu, varsinkin ne, jotka olivat olleet Saksenissa. 'Äh, les saxonnes on des coeurs extremement tendres!' selitti yksi ja piteli kahta piiansormusta, jotka oli saanut muistoksi. Heidän käytöksessään, puheessaan oli jotain herttaisen lapsellista - kaukana saksalaisesta vakavuudesta ja röyhkeydestä. Olin kerrassaan ihastunut heidän puheluunsa, joka oli mitä naiivisimmin hullunkurista ja sydämellisen lapsellista. Mutta en ollenkaan ihmettele, että saksalaiset ovat heidät voittaneet. Ranskan kansakunta mahtaa olla fyysisesti huonontunut, sillä ruumiinrakenteeltaan heikompia kuin ne sotamiehet, jotka olen nähnyt täällä Saksassa (ja olen niitä nähnyt jotenkin paljon), en ole muualla tavannut. Pieniä kutistuneita ja heikkoja, niin että olen hämmästynyt, ainoastaan poikkeukselta joku lujempi. Minä itse en suinkaan ole isoläntä ja kuitenkin harva näkemäni ranskalainen sotamies on ollut yhtä roteva, eikä kenties ainoakaan niin harteva kuin minä. Lähde: Jörn Donner Minetten rakkaus Otava 2002
5) Erik Ossian Johannes-Erikinpoika (katso taulu 488) s. 03.12.1845 Viipuri. k. 13.06.1917 Helsinki. Tie- javesikulkulaitosten ylihallituksen ylijohtaja 1892. . Lisätietoja: Aateloitiin nimellä Wuorenheimo 193 ja otettiin Suomen ritarihuoneeseen 1904. Ammatinlisäyksiä: Senaattori ja kulkulaitostoimikunnan päällikkö 1892.
6) Augusta Helena Johan-Erikintytär (katso taulu 489) s. 06.01.1847 Vaasa. k. 03.09.1918 Helsinki. Yhteiskunnallisen huoltotyön edistäjä.
7) Axel Gabriel Johan-Erikinpoika (katso taulu 490) s. 22.10.1848 Helsinki. k. 24.10.1900 Mikkeli. Suomen pankin Mikkelin konttorin komissaari 1895, kamarineuvos.
8) Elias Fredrik s. 23.02.1850 Helsinki. k. 29.10.1850 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 324 -

23. sukupolvi

Bergbom, Carl Gustaf Gabrielinpoika (taulusta 200. Äiti: Peldan, Catharina Elisabet Gabriel-Henrikintytär) s. 23.12.1798 Raahe. k. 27.01.1861 Helsingin pitäjä. Oulun läänin lääninkamreeri 1826. Kollegiasessori 1835.

1. puoliso Franzén, Helena Zachriksentytär, Bergbom s. 27.07.1819 Raahe. k. 26.03.1880 Helsingin pitäjä. Vihitty: 14.02.1843 Raahe.
Isä: Franzén, Zachris Zachriksenpoika s. 10.10.1787 Posthumus, Oulu. Kauppias Raahessa, kauppaneuvos 1830.
Äiti: Lang, Johanna, Franzén s. 13.04.1769 Raahe ?.

Lapset:
1) Frans Gustaf Carl-Gustafinpoika s. 22.01.1844 Oulu. k. 22.10.1881 Helsingin pitäjä. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Karl Zachris Carl-Gustafinpoika (katso taulu 491) s. 31.12.1845 Oulu. k. 05.09.1903 Helsinki. Varatuomari, Suomen pankin johtokunnan jäsen 1894. Valtioneuvos 1898.
3) Johanna Elisabet Carl-Gustafintytär s. 14.01.1848 Oulu. k. 11.07.1934 Helsinki. Perhesuhteet: Naimaton.
4) Johan Georg Carl-Gustafinpoika (katso taulu 492) s. 16.01.1850 Oulu. k. 17.11.1917 Helsingin pitäjä. Tilanomistaja, maanviljelysneuvos. Kuolinsyy: Kuoli punaisten surmaamana.
5) Helena Fransiska Carl-Gustafintytär (katso taulu 493) s. 21.05.1854 Oulu. k. 04.02.1915 Helsinki. Palovakuutusyhtiö Pohjolan kassanhoitaja 1891. Lisätietoja: Avioero 17.05.1890.

Henkilöhakemisto


- Taulu 325 -

23. sukupolvi

Hårdh, Carl Henrik Michaelinpoika (taulusta 201. Äiti: Peldan, Hedvig Sofia Gabriel-Henrikintytär) s. 18.06.1800 Kokkola. k. 04.06.1870 Turku. Turun ja Porin läänin lääninmaanmittari 1861.

1. puoliso Cajanus, Amanda Sofia Jakobintytär, Hårdh s. 14.09.1817 Jalasjärvi. k. 29.11.1864 Turku. Vihitty: 09.04.1835 Haapajärvi.
Isä: Cajanus, Jakob Gustaf-Johaninpoika s. 10.06.1771 Lohtaja. Kappalainen Jalasjärvi 1816.
Äiti: Hedberg, Sara Margaretha, Cajanus s. 29.07.1777 Yliveteli.

Lapset:
1) Jakob Michael s. 04.05.1836 Kalajoki. k. 17.02.1837 Kalajoki.
2) Josef Gabriel Carl-Henrikinpoika (katso taulu 494) s. 18.08.1837 Kalajoki. k. 15.01.1878 Hämeenlinna. Hämeenlinnan kaupunginlääkäri 1869.
3) Johan Rafael Carl-Henrikinpoika (katso taulu 495) s. 17.09.1839 Kalajoki. k. 17.01.1908 Turku. Jyväskylän seminaarin piirustuksen, käsitöiden ja maantiedon lehtori 1869.
4) Carl Emanuel s. 05.09.1841 Kalajoki. k. 15.10.1842 Kalajoki.
5) Henrik Eliel Carl-Henrikinpoika s. 17.09.1843 Kalajoki. k. 12.03.1919 Hämeenlinna. Hämeenlinnan normaalilyseon 1887, lyseon metematiikan kollega. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Helsingissä 1862. Filosofian kandidaatti 1868, maisteri 1869.
6) Hanna Sofia s. 28.02.1846 Kalajoki. k. 29.06.1848 Kalajoki.
7) Adolf Daniel Carl-Henrikinpoika (katso taulu 496) s. 12.06.1850 Haapajärvi. k. 06.10.1915 Helsinki. Merikapteeni, perusti ahtausliikkeen, omisti Kirkkonummen Veikkolan kartanon.
8) Alber Aminiel Carl-Henrikinpoika s. 02.08.1853 Haapajärvi. Katekeetta Turku.
9) Ida Maria Carl-Henrikintytär (katso taulu 497) s. 21.08.1855 Haapajärvi.
10) August Samuel s. 18.11.1857 Haapajärvi. k. 22.10.1859 Haapajärvi.

2. puoliso Höök, Johanna Augustina, Hårdh s. 21.11.1808. k. 28.08.1880. Vihitty: 19.11.1867.

Henkilöhakemisto


- Taulu 326 -

23. sukupolvi

Hårdh, Gustaf Adolf Michaelinpoika (taulusta 201. Äiti: Peldan, Hedvig Sofia Gabriel-Henrikintytär) s. 10.01.1804 Kokkola. k. 24.10.1888 Raahe. Saloisten kihlakunnan kruununvouti 1834; kollegiasessorin arvo 1858.

Ylioppilas Turussa 1820.

1. puoliso Sovelius, Emilia Catharina Fredrikintytär, Hårdh s. 19.12.1807 Raahe ?. k. 06.09.1855 Saloinen. Vihitty: 25.01.1834 Raahe. Lisätietoja: Kuuluu varmaankin Soveliusten kauppiassukuun!?.
Isä: Sovelius, Fredrik Mattsinpoika s. 16.10.1778 Raahe. Kauppias Raahessa, raatimies.
Äiti: Frieman, Catharina Johanintytär, Sovelius s. 15.02.1779 Raahe.

Lapset:
1) Augusta Sofia Catharina (katso taulu 498) s. 29.10.1835 Raahe. k. 12.10.1911 Helsinki.
2) Emelia Charlotta Gustaf-Adolfintytär s. 14.10.1837 Raahe. k. 1854-1864 välillä. Perhesuhteet: Naimaton.
3) Gustaf Fredrik Gustaf-Adolfinpoika s. 02.12.1838 Raahe. k. 20.10.1881 Saloinen. Farmaseutti 1863, proviisori 1868, työskenteli Raahessa.
4) Axel August Gustaf-Adolfinpoika (katso taulu 499) s. 06.10.1840. k. 03.01.1898 Kuopion maaseurakunta. Lääketieteen ja kirurgian tohtori. Kuopion Niuvaniemen mielisairaalan ylilääkäri.
5) Carl Emil Gustaf-Adolfinpoika s. 05.11.1841 Raahe. k. 31.10.1919 Helsinki. Reallyceum i Helsingforskoulun ranskan- ja saksankielen lehtori 1900. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Helsingissä 1860. Filosofian kandidaatti 1866, maisteri 1869.
6) Rosa Emilia Gustaf-Adolfintytär (katso taulu 500) s. 26.12.1843 Raahe.
7) Elisabet s. 21.03.1846 Raahe. k. 01.11.1846 Raahe.
8) Robert Johan Gustaf-Adolfinpoika s. 01.02.1848 Raahe. k. 1882. Tilanomistaja Saloisissa. Perhesuhteet: Syntyi kaksosena Rosina Johannan kanssa.
Mustialan maanviljelyopistossa 1874 - 1876.
9) Rosina Johanna Gustaf-Adolfintytär s. 01.02.1848 Raahe. k. 1916 Raahe.
10) Hugo Herman Gustaf-Adolfinpoika (katso taulu 501) s. 27.02.1852 Raahe. Koneenrakentajainsinööri Helsingin polyteknillisestä koulusta 1876. Lisätietoja: Muutti Amerikkaan 1890.

Henkilöhakemisto


- Taulu 327 -

23. sukupolvi

Hårdh, Hedvig Sophia Michaelsdotter, Simelius (taulusta 201. Äiti: Peldan, Hedvig Sofia Gabriel-Henrikintytär) s. 24.08.1806 Kokkola. k. 07.09.1854 Tornio.

1. puoliso Simelius, Gustaf Adolph Nilsson s. 28.07.1799 Alavieska. k. 23.04.1860 Raahe. Värjäri Torniossa. Vihitty: 22.06.1842 Kalajoki.
Isä: Simelius, Nils s. 02.11.1754 Rantsila. Kapellan i Alavieska 22.08.1798; Alavieskan kappalainen.
Äiti: Wilander, Margaretha Aronsdotter, Simelius s. 12.02.1758 Oulainen.

Henkilöhakemisto


- Taulu 328 -

23. sukupolvi

Hårdh, Johan Gabriel Michaelinpoika (taulusta 201. Äiti: Peldan, Hedvig Sofia Gabriel-Henrikintytär) s. 01.10.1811 Kokkola. k. 28.04.1877 Haukipudas. Komissiomaanmittari Oulun läänissä 1868.

Ylioppilas Helsingissä 1830. Suoritti maanmittaritutkinnon 1835, varamaanmittari 1845.

1. puoliso Hannila, Johanna, Hårdh s. 21.07.1827 Kalajoki. k. 26.08.1904 Oulu.
Isä: Hannila, Juho Antinpoika Torppari Kalajoki.
Äiti: Saari, Anna Pekantytär, Hannila

Henkilöhakemisto


- Taulu 329 -

23. sukupolvi

Wunsch, Elisabet Sofia Gustafintytär, Filppula (taulusta 203. Äiti: Peitzius, Margaretha Elisabeth Mårtenintytär) s. 09.02.1774.

1. puoliso Filppula, Tuomas s. 1773. k. 14.01.1863 Pyhäjärvi. Talollinen Pyhäjoki, Haapajärvi (Haapavesi). Vihitty: 21.12.1800 Pyhäjoki, Haapajärvi (Haapavesi).

Lapset:
1) Margareetta Sofia Tuomaantytär s. 18.04.1801 Pyhäjoen Haapajärvi (Haapavesi). Perhesuhteet: Puoliso mahdollisesti nimeltä tuntematon kersantti, joka asui Pietarissa.
2) Riitta Kaisa Tuomaantytär (katso taulu 502) s. 06.02.1805 Pyhäjoen Haapajärvi (Haapavesi).
3) Saara Liisa Tuomaantytär (katso taulu 503) s. 17.12.1808 Pyhäjoen Haapajärvi (Haapavesi).
4) Maria Kristiina Tuomaantytär (katso taulu 504) s. 08.03.1814.

Henkilöhakemisto


- Taulu 330 -

23. sukupolvi

Wunsch, Brita Ulrika Gustafintytär, Cederqvist (taulusta 203. Äiti: Peitzius, Margaretha Elisabeth Mårtenintytär) s. 23.11.1775. Kauppalaivuri Kokkolassa. Perhesuhteet: Avioton poika.

1. puoliso Cederqvist, Johan Kauppalaivuri Kokkolassa.

2. puoliso Räbb, Anders Työmies Kokkolassa.

Lapset:
1) Johan Fredrik Brita-Ulrikanpoika (katso taulu 505) s. 14.11.1800 Pyhäjoen Haapajärvi (Haapavesi). k. 09.02.1869 Sääminki. Työmies Lohtajalla, sitten Säämingissä. Perhesuhteet: Syntyi aviottomana.

Henkilöhakemisto


- Taulu 331 -

23. sukupolvi

Wunsch, Berndt Wilhelm Gustafinpoika (taulusta 203. Äiti: Peitzius, Margaretha Elisabeth Mårtenintytär) s. 04.11.1780. Siikajoen ylisen piirin kyytirättäri.

1. puoliso Vienaho, Liisa, Wunsch s. 23.06.1783.

Henkilöhakemisto


- Taulu 332 -

23. sukupolvi

Wunsch, Henrik Johan Gustafinpoika (taulusta 203. Äiti: Peitzius, Margaretha Elisabeth Mårtenintytär) s. 19.09.1783. k. 29.10.1822 Pyhäjoki. Pyhäjoen kyytirättäri.

1. puoliso Viinala, Margareetta Tapanintytär, Wunsch

Henkilöhakemisto


- Taulu 333 -

23. sukupolvi

Hydenius / Hyytinen, Brita Maria Johanintytär, Kuhlman (taulusta 204. Äiti: Peitzius, Britha Catharina Mårtenintytär) s. 16.03.1766 Kälviä, Kumpula . k. 17.07.1817 Kokkola, Kullman.

1. puoliso Kuhlman, Jakob, Kulla s. 1750 Kulla hemman uti Nerpes, Närpiö. k. 27.07.1815 Kokkola. Leipuri Kokkolassa. Lisätietoja: Bondeson från Kulla hemman. Alkujaan Kulla.
Isä oli Närpiön Kullan talon isäntä.

Lapset:
1) Anna Brita s. 03.05.1787 Kokkola. k. 11.10.1794 Kokkola.
2) Maria Gustava Jakobintytär s. 08.06.1788 Kokkola. k. 21.11.1855 Kokkola. Perhesuhteet: Naimaton.
3) Jean Jakob Jacobi (katso taulu 506) s. 14.10.1789 Kokkola. k. 28.05.1862 Vaasa. Skeppare i Wasa; Coopvaerdie-skeppare, merikapteeni. Lisätietoja: Sitten Jean Jakob Kullman.
4) Gustaf Henric Jacobi s. 25.12.1790 Kokkola. Hökare; ruokatavarakauppias. Lisätietoja: Muutti Kronstadtiin Venäjälle 1827. Myöhemmät vaiheet tuntemattomat. Perhesuhteet: Kokkolassa asuessaan naimaton.
5) Lisa Cajsa s. 18.10.1791 Kokkola. k. 18.10.1791 Kokkola.
6) Anders s. 25.12.1792 Kokkola. k. 03.01.1794 Kokkola.
7) Christina Catharina (katso taulu 507) s. 17.12.1793 Kokkola. k. 15.01.1836 Kokkola.
8) Carl Fredrik Jakobinpoika (katso taulu 508) s. 03.02.1796 Kokkola. Maalari Oulussa.
9) Helena Sofia Jakobintytär s. 11.04.1797 Kokkola. k. 18.04.1831 Kokkola. Perhesuhteet: Naimaton.
10) Brita Johanna s. 24.10.1798 Kokkola. k. 29.12.1798 Kokkola.
11) Anna Elisabet s. 06.07.1800 Kokkola. k. 04.02.1802 Kokkola.
12) Anders Wilhem Jakobinpoika (katso taulu 509) s. 16.09.1801 Kokkola. k. 05.04.1832 Kokkola. Leipurimestari Kokkolassa. Lisätietoja: Sitten Kullman.
13) Christoffer Jakobinpoika (katso taulu 510) s. 03.07.1803 Kokkola. k. 27.03.1871 Uusikaarlepyy. Kirkkoherra Uusikaarlepyy 1852, rovasti 1860. Lisätietoja: Sitten Kullman.
14) Mathias s. 08.11.1805 Kokkola. k. 22.06.1806 Kokkola.
15) Mathias s. 09.08.1807 Kokkola. k. 12.05.1808 Kokkola.
16) Fredrika Elisabet s. 03.04.1812 Kokkola. k. 11.10.1812 Kokkola.

Henkilöhakemisto


- Taulu 334 -

23. sukupolvi

Hydenius / Hydén, Johan Johaninpoika (taulusta 204. Äiti: Peitzius, Britha Catharina Mårtenintytär) s. 04.08.1767 Kälviä, Kumpula. k. 13.08.1813 Kälviä. Kapteeni.

1. puoliso Freidenfeldt, Ulrika Charlotta, Hydenius / Hydén s. 08.05.1768 Kälviä. k. 02.08.1829 Kälviä. Vihitty: 17.04.1796 Kälviä.
Isä: Freidenfeldt, Carl Gustaf s. 05.02.1729 Pälkäne. Pohjanmaan jalkaväkirykmentin everstiluutnantti.
Äiti: Carlbom, Maria Christina, Freidenfeldt s. 10.02.1733 Kokkola.

Lapset:
1) Carl Johan Johaninpoika s. 10.10.1796 Kälviä. Merimies.
2) Gustaf Ulrik Johaninpoika s. 03.02.1799 Kannus.
3) Otto Wilhelm Johaninpoika s. 07.04.1802 Kannus.
4) Maria Charlotta Johanintytär s. 1805.

Henkilöhakemisto


- Taulu 335 -

23. sukupolvi

Hydenius, Anna Elisabeth Johansdotter, Carlenius (taulusta 204. Äiti: Peitzius, Britha Catharina Mårtenintytär) s. 14.12.1768 Kelviå, Kälviä, Kumpula. k. 13.12.1829 Kelviå, Kälviä, Kumpula.

Tunnettu tehokkaista lääkevoiteista. Mainittu myös kuolinaika 10.12.1829

1. puoliso Carlenius, Christoffer / Kristofer (Kristopher) s. 14.06.1751 Uleåborg; Oulu . k. 19.06.1813 Kelviå; Kälviä . Kirkkoherra Kälviä. Vihitty: 21.02.1786 Kälviä.
Ylioppilas Turussa 08.11.1771. Papiksi vihitty 1778 ja märätty kappalaisen apulaiseksi Yliveteliin. Kappalainen Kälviällä 1785. Kirkkoherrana siellä 1808 sotamarski Klingspor´in (General Fältmarsalken, Grefve Mauritz Klingspor) antamalla valtuuskirjalla. Lapset syntyneet Kälviällä. Sukukirja; Axel Bergholm s. 289 Genealogia Sursilliana s. 316

Isä: Carlenius, Isac Henricsson s. 27.07.1723 Muhos . Siltavouti; Varanimismies Kemissä.
Äiti: Lillbäck / Liljebäck, Beata Christophersdotter, Carlenius s. 28.12.1726.

Lapset:
1) Johan Kristofer s. 21.07.1788 Kälviä. k. 05.09.1792 Kälviä.
2) Catharina Elisabeth Christophersdotter (katso taulu 511) s. 18.02.1792 Kälviä. k. 09.00.1837 Kaarlela.
3) Brita Johanna Christofferintytär (katso taulu 512) s. 16.07.1794 Kälviä; Kelviå. k. 10.07.1855 Teerijärvi; Terjärv . Oli tehokkaiden lääkevoiteiden tuntija. Lisätietoja: Käyttänyt todennäköisesti etunimeä Johanna. Kuolinsyy: Sydänvika.
4) Anna Sofia s. 06.03.1797 Kälviä. k. 25.08.1800 Kälviä.
5) Fredrika Charlotta Christofferintytär (katso taulu 513) s. 17.04.1798 Kälviä. k. 09.05.1852 Vöyri.
6) Christoffer s. 10.06.1801 Kälviä. k. 16.05.1803 Kälviä.
7) Hedvig Sofia s. 25.08.1804 Kälviä. k. 19.08.1808 Kälviä.
8) Maria s. 08.02.1807 Kälviä. k. 23.08.1808 Kälviä.
9) Gustaf Mauritz s. 28.07.1809 Kälviä. k. 02.07.1836 Helsinki. Ylioppilas Turussa 1828, Helsingissä 1836. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Pohj. Vaasan triv. koulusta 21/6 1828
10) Sofia Amalia Christofferintytär (katso taulu 514) s. 05.10.1812 Kälviä. k. 03.06.1866 Vöyri.

Henkilöhakemisto


- Taulu 336 -

23. sukupolvi

Hydenius, Sofia Magdalena Johanintytär, Hyytinen (taulusta 204. Äiti: Peitzius, Britha Catharina Mårtenintytär) s. 28.11.1772 Kälviä, Kumpula. Perhesuhteet: Sofialla oli aviolastensa lisäksi avioton tytär.

Tämä yhteys kapteeni Adam Svanborgiin on epävarma!

1. puoliso Svanborg, Adam s. 24.12.1763. k. 1815 Oli kuolleena, Tuunala Fältväbels bostelle i Kelviå. Vääpeli; Viipurin jääkärirykmentin luutnantti. Vihitty: 13.11.1791 Kälviä.
Fältväbel vid Österbottens regemente och 1812 Lieutnat vid Wiborgs Jägare-regemente. Han dog i Tuunala Fältväbels boställe i Kelviå. Adam Svanborg oli syntynyt Ruotsissa ja oli ottanut Tuunalan sotilasvirkatalon hallintaansa. Lähde: Keskipohjalaisia Elämänkertoja Keskipohjanmaa-säätiö 1995

Lapset:
1) Adam Gustaf s. 18.12.1793 Kälviä. k. 25.08.1800 Kälviä.
2) Brita Magdalena Adamsdotter (katso taulu 515) s. 31.03.1795 Kälviä. k. 26.03.1866 Kauhajoki.
3) Elisabet Sofia s. 13.11.1796 Kälviä. k. 31.07.1798 Kälviä.
4) Johan Daniel s. 18.02.1798 Kälviä. k. 20.11.1798 Kälviä.
5) Carl Fredric Adamsson (katso taulu 516) s. 19.08.1799 Kälviä. Sockneskrifvare i Lochteå; Lohtajan pitäjänkirjuri.
6) Gustaf Adaminpoika s. 18.04.1801 Kälviä.
7) Fredrika Sofia Adamintytär s. 24.10.1802 Kälviä.
8) Catharina Elisabet Adamintytär s. 25.07.1804 Kälviä.
9) Eva Lovisa Adamintytär (katso taulu 517) s. 28.12.1807 Kälviä.

Lapset:
1) Gustafa Sofia-Magdalenantytär s. 15.08.1815 Kälviä. Perhesuhteet: Syntyi aviottomana.

Henkilöhakemisto


- Taulu 337 -

23. sukupolvi

Junnelius, Johan Petterinpoika (taulusta 207. Äiti: Helander, Elisabet Henrikintytär) s. 10.10.1773 Liminka. k. 25.03.1821 Ylikiiminki. Kappalainen Ylikiiminki 1806.

Ylioppilas Turussa 1794, vihittiin papiksi 1800.

1. puoliso Renman, Elisabet Catharina, Junnelius s. 01.01.1787. k. 11.11.1828 Kuivaniemi. Vihitty: 28.03.1812 Oulu.
Isä: Renman, Carl s. 1758. Raahelainen tullikirjuri, vuoteen 1794.
Äiti: Hedman, Brita Helena, Renman s. 30.06.1765 Raahe.

Lapset:
1) Petter Christian s. 17.08.1813 Ylikiiminki. k. 11.09.1813 Ylikiiminki.
2) Carl Gustaf Johaninpoika (katso taulu 518) s. 25.08.1814 Ylikiiminki. k. 30.11.1848 Oulu. Kauppias Oulussa 1842.
3) Brigitta Elisabet s. 25.09.1815 Ylikiiminki. k. 23.10.1815 Ylikiiminki.
4) Catharina Sofia Johanintytär (katso taulu 519) s. 06.10.1816 Ylikiiminki. k. 08.08.1864 Merikarvia.
5) Elisabet s. 06.12.1817 Ylikiiminki. k. 18.03.1818 Ylikiiminki.
6) Elisabet Johanintytär (katso taulu 520) s. 14.02.1819 Ylikiiminki. k. 16.11.1892 Oulu.
7) Sara Christina s. 17.06.1820 Ylikiiminki. k. 03.11.1824 Ylikiiminki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 338 -

23. sukupolvi

Junnelius, Sara Magdalena Petterintytär, Mäkelä (taulusta 207. Äiti: Helander, Elisabet Henrikintytär) s. 01.02.1781 Liminka.

1. puoliso Mäkelä, Juho s. 18.09.1783 Muhos. Talollinen.

Henkilöhakemisto


- Taulu 339 -

23. sukupolvi

Junnelius, Petter Christian Petterinpoika (taulusta 207. Äiti: Helander, Elisabet Henrikintytär) s. 01.07.1785 Ylikiiminki. k. 28.03.1825 Oulu. Kauppias Oulussa 1815.

1. puoliso Hanstedt, Sofia Magdalena, Junnelius s. 02.02.1788 Oulu. k. 24.03.1871 Oulu. Vihitty: 28.11.1818 Oulu.
Isä: Hanstedt, Lars Anders s. 1738. Kultaseppämestari Oulussa 1770.
Äiti: Hoffreen / Hoffrén, Brita Jakobintytär, Hanstedt s. 14.04.1744 Oulu.

Lapset:
1) Lars Petter Petter-Christianinpoika (katso taulu 521) s. 19.09.1819 Oulu. k. 08.05.1884 Oulu. Kauppias Oulussa 1850.
2) Elisabet s. 26.10.1820 Oulu. k. 28.06.1824 Oulu.
3) Jakob Petter-Christianinpoika (katso taulu 522) s. 03.06.1822 Oulu. k. 12.05.1881 Oulu. Kauppias Oulussa 1850.
4) Gustaf s. 30.12.1824 Oulu. k. 30.10.1824 Oulu.

Henkilöhakemisto


- Taulu 340 -

23. sukupolvi

Junnelius, Brita Sofia Petterintytär, Heikura (taulusta 207. Äiti: Helander, Elisabet Henrikintytär) s. 11.07.1791 Ylikiiminki.

1. puoliso Heikura, Pertti Pekanpoika Renki Tyrnävällä. Vihitty: 08.09.1834 Tyrnävä.

2. puoliso Kapanen, Matti

Henkilöhakemisto


- Taulu 341 -

23. sukupolvi

Junnelius, Henrik Petterinpoika (taulusta 207. Äiti: Helander, Elisabet Henrikintytär) s. 31.08.1793 Ylikiiminki. k. 23.12.1848 Tyrnävä. Tyrnävän lukkari.

1. puoliso Pirnes, Anna Kreeta, Junnelius s. 02.01.1792 Kempele. k. 06.07.1850 Tyrnävä.
Isä: Pirnes, Jaakko
Äiti: Jääskelä, Marketta, Pirnes

Lapset:
1) Margaretha Sofia Henrikintytär (katso taulu 523) s. 14.04.1818 Tyrnävä. k. 16.03.1895 Tyrnävä.
2) Petter Henrikinpoika (katso taulu 524) s. 09.05.1820 Tyrnävä. k. 07.07.1858 Tyrnävä. Tyrnävän pitäjänsuutari.
3) Henrik Henrikinpoika (katso taulu 525) s. 12.04.1822 Tyrnävä. k. 19.11.1867 Tyrnävä. Tyrnävän lukkari ja suntio.
4) Johan s. 08.08.1824 Tyrnävä. k. 21.07.1825 Tyrnävä.
5) Johan Jakob s. 09.06.1826 Tyrnävä. k. 13.01.1831 Tyrnävä.
6) Gabriel Hemrikinpoika (katso taulu 526) s. 16.10.1828 Tyrnävä. k. 22.08.1877 Oulu. Oululainen kauppias 1850.
7) Elisabet Catharina Henrikintytär s. 22.07.1831 Tyrnävä. k. 16.08.1850 Tyrnävä. Perhesuhteet: Naimaton.
8) Maria Henrikintytär s. 19.03.1834 Tyrnävä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 342 -

23. sukupolvi

Junnelius, Maria Catharina Petterintytär, Pyljyä (taulusta 207. Äiti: Helander, Elisabet Henrikintytär) s. 29.11.1795 Ylikiiminki.

1. puoliso Pyljyä, Heikki s. n. 1802. k. 26.02.1836 Paavola. Talollinen. Vihitty: 19.01.1832 Paavola.

Henkilöhakemisto


- Taulu 343 -

23. sukupolvi

Ganander, Hedvig Sofia Erikintytär, Kuivala (taulusta 210. Äiti: Helander, Margaretha Henrikintytär) s. 27.02.1802 Ylikiiminki. k. 06.06.1860.

1. puoliso Kuivala, Jaakko s. 11.08.1794 Kempele. k. 18.03.1842 Kempele. Talollinen Kempeleessä. Vihitty: 10.03.1826 Oulunsalo. Kuolinsyy: Onnettomuus.
Isä: Kuivala, Jaakko Jaakonpoika
Äiti: Sarkkinen, Maria, Kuivala

Henkilöhakemisto


- Taulu 344 -

23. sukupolvi

Högman, Anna Maria, Estlander (taulusta 211. Äiti: Tunaea / Tunaeus, Katarina) s. 02.04.1761 Pörtom, Pirttikylä. k. 11.12.1804 Lappfjärd, Lapväärtti.

1. puoliso Estlander, Rudolf Josef s. 10.07.1759 Lapväärtti. k. 10.03.1807 Lapväärtti. Lapväärtin kirkkoherra 1786, rovasti 1801. Vihitty: 27.01.1785 Lapväärtti.
Vaasan triviaalikoulun oppilas 12.2.1770 - 10.12.1774. Ylioppilas Turussa kl. 1775 Estlander, Rud. Jos. Ostr. _ 551. Pohjalaisen osakunnan jäsen 14.2.1775 [1775] Rudolphus J: Estlander. die XIV Febr: Nat: a. 1759. d. X Julii. - 1778 Philosoph. Magist. pronuntiat. 1780 Sacros obtinuit ordines. Pastor Ecclesiæ Lappfierd. a. 178‹–›. Præpositus honorarius 1804. Obiit 1807. Respondentti 19.6.1777 pro exercitio, pr. Salomon Kreander. Respondentti 23.6.1778 pro gradu, pr. Pehr Kalm. FM 30.6.1778. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 29.5.1780. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 31.5.1780. Lapväärtin kirkkoherran (isänsä) apulainen 1780. Pohjanmaan jalkaväkirykmentin 2. pataljoonansaarnaaja 1781. Lapväärtin kirkkoherra 1786. Rovasti 1801. Vt. lääninrovasti. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Estlander, Jakob Henrikinpoika s. 15.11.1713 Oulu. Lappväärtin kirkkoherra 1752.
Äiti: Peldan, Rebecka Isakintytär, Estlander s. 02.08.1738 Pori.

Lapset:
1) Jacob Jonas Rudolphi Josephi (katso taulu 527) s. 05.11.1785 Lapväärtti. k. 10.03.1854 Lapväärtti. Lapväärtin kirkkoherra 1824, rovasti 1829. Jumaluusopin tohtori 1840.
2) Rudolf Erik s. 16.09.1787 Lapvärtti. k. 04.10.1788 Lapväärtti.
3) Catharina Rebecka Rudolf-Josefintytär (katso taulu 528) s. 19.08.1789 Lapväärtti. k. 20.01.1868 Vöyri.
4) Maria Sofia Rudolf-Josefintytär (katso taulu 529) s. 21.10.1791 Lapväärtti. k. 05.08.1867 Vaasa.
5) Henriette Lovisa s. 10.11.1793 Lapväärtti. k. 09.04.1796 Lapväärtti.
6) Annette Christina s. 20.08.1796 Lapväärtti. k. 05.09.1796 Lapväärtti haudattu 09.09.1796 Lapväärtti.
7) Gustaf Erik Adolf Rudolf-Josefinpoika (katso taulu 530) s. 30.10.1797 Lapväärtti. k. 09.12.1865 Helsinki. Varatuomari 1827. Senaatin talousosaston anomuskirjelmäasioiden kirjaaja 1852.
8) Carl Josef Rudolf-Josefinpoika (katso taulu 531) s. 27.01.1800 Lapväärtti. k. 28.01.1874 Vöyri. Vöyrin kirkkoherra 1839, teologian tohtori 1840, rovasti 1841.
9) Carolina Wilhelmina s. 13.11.1802 Lapväärtti. k. 13.09.1803 Lapväärtti.
10) Herman Ferdinand s. 28.10.1803 Lapväärtti. k. 1804 Lapväärtti haudattu 22.06.1804 Lapväärtti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 345 -

23. sukupolvi

Wegelius, Henrik Esaiaksenpoika (taulusta 212. Äiti: Tunaeus, Ulrika) s. 28.09.1772 Vöyri. k. 25.12.1825 Vöyri. Vöyrin kappalainen 1816. Varapastori 1816.

Ylioppilas Turussa 1789, vihittiin papiksi 1794. Filosifian maisteri 1795. Kirkkoherran apulaisena Vöyrissä. Sai 1818 Suomen Talousseuran mitalin pitkäaikaisista meteorogisista tutkimuksistaan.

1. puoliso Essen von, Ulrika Magdalena Gustaf-Johanintytär, Wegelius s. 23.05.1787 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 1848 Seilin hospitaali Nauvo. Vihitty: 29.12.1816 Vöyri. Perhesuhteet: Aviossa sisarensa langon kanssa, molemmat avioliitot olivat lapsettomia. Kuolinsyy: Kuoli mielisairaana.
Isä: Essen von, Gustaf Johan s. 08.11.1735 Heinola. Pohjanmaan jalkaväkirykmentin 2. majurin komppanian alikapteeni 1779.
Äiti: Wacklin, Eva Christina Michaelintytär, Essen von s. 30.08.1751 Oulu.

Henkilöhakemisto


- Taulu 346 -

23. sukupolvi

Wegelius, Maria Esaiaksentytär, Nordahl (taulusta 212. Äiti: Tunaeus, Ulrika) s. 07.06.1774 Vöyri. k. 12.11.1794 Oulu.

1. puoliso Nordahl, Erik s. 1766. k. 05.02.1804 Oulu. Kauppias Oulussa 1793. Vihitty: 27.12.1793 Vöyri.

Lapset:
1) Ulrika s. 02.11.1794 Oulu. k. 24.01.1795 Oulu.

Henkilöhakemisto


- Taulu 347 -

23. sukupolvi

Wegelius, Esaias Esaiaksenpoika (taulusta 212. Äiti: Tunaeus, Ulrika) s. 05.10.1778 Vöyri. k. 02.07.1844 Munsala. Munsalan kappalainen 1823.

Ylioppilas Turussa 1796, vihittiin papiksi 1801. Filosofian maisteri 1802.

1. puoliso Wegelius, Margaretha Johanintytär, Wegelius s. 26.10.1775 Kemijärvi. k. 24.01.1856 Maksamaa. Vihitty: 28.12.1806 Kemijärvi. Perhesuhteet: Avioliitossa serkkunsa kanssa.
Isä: Wegelius, Johan Henrikinpoika s. 30.06.1737 Sodankylä. Kemijärven ensimmäinen kirkkoherra 1779, rovasti 1788.
Äiti: Kranck, Sofia Elisabet Josefintytär, Wegelius s. 07.07.1741 Hailuoto.

Lapset:
1) Ulrika Margaretha Esaiaksentytär s. 21.09.1810 Oravainen. k. 08.01.1843 Munsala. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Sofia Susanna Esaiaksentytär s. 14.12.1812 Kemijärvi. k. 09.03.1868 Maksamaa. Perhesuhteet: Naimaton.
3) Maria Charlotta Esaiaksentytär (katso taulu 532) s. 16.09.1815 Yliveteli. k. 28.11.1901 Pietarsaari. Perhesuhteet: Aviolittossa serkkunsa kanssa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 348 -

23. sukupolvi

Wegelius, Jakob Esaiaksenpoika (taulusta 212. Äiti: Tunaeus, Ulrika) s. 09.12.1779 Vöyri. k. 08.01.1861 Maalahti. Kirkkoherra Maalahti 1832, rovasti 1834.

Ylioppilas Turussa 1796, filosofian maisteri 1802, lääketieteen kandidaatti 1804. Vihittiin papiksi 1805. Lääketieteen lisensiaatti 1807, lääketieteen tohtori 1817. Maalahden kirkkoherra 1832. Riemumaisteri 1853. Teologian tohtori 1857.

1. puoliso Essen von, Christina Charlotta Gustaf-Johanintytär, Wegelius s. 23.09.1782 Kaarlela. k. 28.03.1854 Maalahti. Vihitty: 03.12.1809 Pietarsaaren maaseurakunnassa.
Isä: Essen von, Gustaf Johan s. 08.11.1735 Heinola. Pohjanmaan jalkaväkirykmentin 2. majurin komppanian alikapteeni 1779.
Äiti: Wacklin, Eva Christina Michaelintytär, Essen von s. 30.08.1751 Oulu.

Lapset:
1) Ulrika Christina (katso taulu 533) s. 21.09.1810 Oravainen. k. 12.09.1875 Pietarsaari.
2) Betty Sofia Jakobintytär (katso taulu 534) s. 16.02.1813 Oravainen. k. 04.07.1866 Revonlahti.
3) Charlotta Jakobintytär (katso taulu 535) s. 02.01.1815 Oravainen. k. 15.08.1866 Vaasa.
4) Jakob Esaias Jakobinpoika (katso taulu 536) s. 28.01.1817 Oravainen. k. 05.03.1877 Munsala. Munsalan kirkkoherra 1873.
5) Johan Alarik Jakobinpoika (katso taulu 537) s. 17.11.1819 Oravainen. k. 11.02.1879 Mustiala, Tammela. Mustialan maanviljelyopiston eläinlääkäriopettaja 1853.
6) Thure Birger Jakobinpoika (katso taulu 538) s. 19.02.1822 Oravainen. k. 29.07.1890 Vöyri. Vöyrin kirkkoherra 1881, Valtiopäivämies.
7) Vendla Lovisa Jakobintytär (katso taulu 539) s. 29.03.1824 Oravainen. k. 02.01.1918 Eura.

2. puoliso Runeberg, Emilie, Wegelius s. 06.01.1811 Pietarsaari. k. 21.05.1889 Pietarsaari.
Isä: Runeberg, Lorenz Ulrik s. 17.01.1772 Alunda, Sverige. Merikapteeni Pietarsaari, sjökapten.
Äiti: Malm, Anna Maria Johansdotter, Runeberg s. 07.02.1782 Jakobstad.

Henkilöhakemisto


- Taulu 349 -

23. sukupolvi

Wegelius, Johan Esaiaksenpoika (taulusta 212. Äiti: Tunaeus, Ulrika) s. 25.11.1783 Vöyri. k. 10.12.1834 Kauhajoki. Talollinen, Kauhajoen Knuuttilan tilan omistaja.

Ylioppilas Turussa 1801.

1. puoliso Forsman, Helena Maria Georgintytär, Inberg s. 04.10.1769 Ylikannus. k. 11.03.1853 Kauhajoki. Vihitty: 29.01.1811 Kauhajoki.
Isä: Forsman, Georg Carlsson s. 11.07.1726 Ylikannus. Laihian kirkkoherra 1782, rovasti 1788.
Äiti: Wacklin, Helena Maria Samuelintytär s. 1736 Turku.

Lapset:
1) Johan Henrik Johaninpoika (katso taulu 540) s. 17.03.1813 Kauhajoki. k. 01.09.1849 Kauhajoki. Maanviljelijä, opettaja Kauhajoki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 350 -

23. sukupolvi

Hannelius, Hedvig Sofia Salomonintytär, Bergenhem (taulusta 215. Äiti: Peldan, Magdalena Gabrielintytär) s. 25.01.1764 Ilmajoki. k. 24.04.1808 Tukholma.

1. puoliso Bergenhem, Erik Johan, Bergenheim s. 05.09.1759 Tössen pitäjässä, Ruotsi. k. 22.09.1816. Vaasan hovioikeuden presidentti 1810. Vihitty: 08.01.1792 Ilmajoki. Lisätietoja: Vuodesta 1812 Bergenheim, aatelisarvo.
Ylioppilas Upsalassa 1779.

Isä: Bergengem, Jonas Tössen pitäjän kirkkoherra.
Äiti: Hedberg, Helena Catharina, Bergengem

Lapset:
1) Salomon Erik-Johaninpoika (katso taulu 541) s. 09.01.1793 Vaasa. k. 17.03.1858 Isokyrö. Vaasan hovioikeuden pronotaari 1819, asessori 1822.
2) Magdalena Sofia s. 10.07.1794 Vaasa. k. 20.07.1794 Vaasa.
3) Jonas Ferdinand Erik-Johaninpoika s. 05.01.1796 Ilmajoki. Suomen maanmittaushallituksen ylijohtaja 1843, Vaasan läänin kuvernööri 1845. Lisätietoja: Vuodesta 1812 Bergenheim. Perhesuhteet: Naimaton.
Maalari- ja kuvanveistäjäakatemiassa Tukholmassa 1805 -1809. Sai isänsä mukana aatelisarvon nimellä Bergenheim 1812 ja otettiin Suomen ritarihuoneen kirjoihin 1837. Ylioppilas Turussa (pohj.) 1813. Laati Venäjän keisarin käskystä kertomuksen Moldausta ja Valakiasta ja sai siitä palkkioksi mm. lahjoitusmaan. Venäjän armeijan eversti 1836. Valtioneuvoksen arvo 1841. Suomen maanmittaushallituksen ylijohtaja 1843. Vaasan läänin kuvernööri 1845. Etevä maalari.
4) Edvard Erik-Johaninpoika (katso taulu 542) s. 18.09.1798 Vaasa. k. 19.02.1884 Turku. Suomen arkkipiispa 1850, valtiopäivämies. Lisätietoja: Vuodesta 1812 Bergenheim, isältä saadun aatelisarvon mukaan.
5) Lovisa Wilhelmina (katso taulu 543) s. 13.08.1801 Vaasa. k. 12.03.1840 Eurajoki. Lisätietoja: Vuodesta 1812 Bergenheim.
6) August Erik-Johaninpoika s. 21.04.1803 Vaasa. k. 09.00.1838 Kaukaasia. Everstiluutnantti Venäjän armeijassa 1838. Lisätietoja: Vuodesta 1812 Bergenheim. Perhesuhteet: Naimaton. Kuolinsyy: Kaatui sotarekellä Kaukaasiassa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 351 -

23. sukupolvi

Hannelius, Lovisa Magdalena Salomonintytär, Kothen von (taulusta 215. Äiti: Peldan, Magdalena Gabrielintytär) s. 08.07.1774 Ilmajoki. k. 14.07.1853 Hamina.

1. puoliso Kothen von, Adolf Ludvig s. 21.09.1763 Kangasala. k. 06.04.1799 Rautalampi. Rautalammin tuomiokunnan tuomari 1796. Vihitty: 19.12.1797 Ilmajoki. Perhesuhteet: Suomalaista aatelisukua.
Ylioppilas Turussa 1782, varatuomari 1793.

Isä: Kothen von, Fredrik Gustaf s. 18.05.1725 Vehmaa. Porin läänin jalkaväkirykmentin majuri.
Äiti: Jägerskiöld, Anna Sofia, Kothen von s. 07.12.1741 Pirkkala.

Lapset:
1) Fredrik Salomon Adolf-Ludviginpoika s. 00.07.0000 Rautalampi. k. 20.12.1820 Ilmajoki. Suomalaisen jalkaväkirykmentin aliluutnatti 1818. Lisätietoja: Otettiin ritarihuoneeseen 1818.

2. puoliso Knorring von, Berndt Georg s. 10.03.1761 Kokemäki. k. 21.11.1841 Tampere. Majuri Ruotsi-Suomen armeijassa 1809. Vihitty: 24.12.1800 Virrat. Lisätietoja: Otettiin Suomen ritarihuoneeseen 1818. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
Isä: Knorring von, Frans Henrik Majuri.
Äiti: Ribbing, Christina Johanna, Knorring von
Lapset:
1) Christina Fredrika Henrika Berndt-Georg-Reinholdintytär (katso taulu 544) s. 01.10.1801 Hämeenkyrö. k. 27.05.1870 Helsinki.
2) Sofia Lovisa Amanda Berndt-Georg-Reinholdintytär (katso taulu 545) s. 30.05.1805 Tampere. k. 04.12.1879 Hamina.

Henkilöhakemisto


- Taulu 352 -

23. sukupolvi

Niska, Maria Christina Johansdotter (taulusta 217. Äiti: Mollin, Maria Christina Jonaedotter) s. 16.10.1767 Oulu ?.

1. puoliso Lundmark, Jonas s. 26.07.1758 Österhaning, Ruotsi. k. 17.12.1808. Assessoren i Wasa, Hofrätt, Vaasan hovioikeuden asessori 1792.
Ylioppilas Upsalassa 1765, Turussa 1779. Suoritti lainopillisen tutkinnon 1780, varatuomari 1785.

Isä: Lundmark, Daniel Kirkkoherra Österhaning, Ruotsi.
Äiti: Hjortsberg, Hedvig Catharina, Lundmark s. Ruotsi ?.

Lapset:
1) Johanna Jonaedotter Perhesuhteet: död ogift i Stockholm.

Henkilöhakemisto


- Taulu 353 -

23. sukupolvi

Niska, Isak Johaninipoika (taulusta 217. Äiti: Mollin, Maria Christina Jonaedotter) s. 01.09.1769 Oulu ?. k. 20.12.1832 Oulu. Rådman i Uleåborg, kauppias Oulussa 1797, laivanvarustaja, sahateollisuusmies.

Ylioppilas Turussa 1786

1. puoliso Junnelius, Catharina Elisabet Petterintytär s. 06.12.1771 Oulu. k. 08.12.1836 Oulu. Dotter till Handlanden från Oulu. Vihitty: 21.04.1799 Oulu.
Isä: Junnelius, Petter Petterinpoika s. 23.07.1745 Oulu. Kauppias Oulussa 1775, laivanvarustaja.
Äiti: Jaakola, Margaretha, Junelius s. 01.09.1745.

Lapset:
1) Johan Petter Isaacsson s. 10.09.1800 Oulu. k. 1866 Oulu. Handelsbokhållare i Uleåborg, kauppakirjanpitäjä Oulussa. Perhesuhteet: naimaton.
2) Jonas Isaacsson s. 12.09.1802. k. 17.12.1827. Kauppakirjanpitäjä Oulussa. Perhesuhteet: naimaton.
3) Greta Stina Isaacsdotter s. 12.11.1804 Oulu. k. 1880. Opettajatar. Perhesuhteet: Naimaton.
4) Eric Isaacsson s. 08.05.1807 Oulu. Student. Laivuri. Perhesuhteet: Naimaton. Kuolinsyy: Död under en sjöresa som Skeppare. Ammatinlisäyksiä: Kuoli merimatkalla ollessaan Helsingörin luona Ruotsissa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 354 -

23. sukupolvi

Niska, Jonas Adolph Johansson (taulusta 217. Äiti: Mollin, Maria Christina Jonaedotter) s. 22.01.1771 Oulu. k. 04.01.1828 Oulu. Handlande i Uleå, kauppias Oulussa 1797. Laivanvarustaja ja sahateollisuusmies. Ammatinlisäyksiä: Kauppaneuvos 1819.

1. puoliso Mathlin / Mathlein, Scholastica, Niska s. 14.01.1771. k. 05.04.1809 Oulu. Vihitty: 21.04.1799 Oulu.
Isä: Mathlin, Clas Kauppias Oulussa.
Äiti: Arvolander, Margaretha

Lapset:
1) Johannes Jonae Adolphi s. 01.12.1799 Oulu. k. 22.05.1836 Oulu. Kauppias Oulussa 1829. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Turussa 1818, Upsalassa 1819.
2) Claes Jonae Adolphi (katso taulu 546) s. 20.03.1801 Oulu. k. 26.03.1858. Handlande i Uleå, kauppias Oulussa 1827, laivanvarustaja.
3) Isaac Jonae Adolphi (katso taulu 547) s. 13.03.1803 Oulu. k. 08.06.1836 Oulu. Kauppakirjanpitäjä Oulussa.
4) Maria Christina Jonas-Adolfintytär s. 14.12.1804 Oulu. k. 30.06.1813 Oulu. Kuolinsyy: Hukkui.
5) Adolph Jonae Adolphi (katso taulu 548) s. 11.06.1806 Oulu. k. 25.10.1851 Oulu. Handlande i Uleåborg, Kauppias Oulussa 1832. Kuolinsyy: Hukkui.
6) Anna Jonae Adolphi (katso taulu 549) s. 03.05.1808 Oulu. k. 16.09.1848 Oulu.

Henkilöhakemisto


- Taulu 355 -

23. sukupolvi

Sundvik, Maria Christina Johansdotter, Widbäck (taulusta 219. Äiti: Mollin, Hedvig Susanna Jonaedotter) s. 08.02.1787 Vaasa.

1. puoliso Widbäck, Gustaf s. 05.06.1782 Mustasaari. k. 31.07.1813 Vaasa. Kämnerspraeses i Wasa, Vaasan kämnerioikeuden puheenjohtaja 1807. Perhesuhteet: Död barnlös. Ammatinlisäyksiä: Varatuomari 1812.
Ylioppilas Turussa 1800.

Isä: Widbäck, Jakob Korsholman keskisen kihlakunnan kruununvouti.
Äiti: Hentzig, Ulrika, Widbäck

2. puoliso Malander, Petter Johan s. 17.10.1793 Vaasa. Auktionsdirektor och Kyrkovärden i Wasa; huutokappakamarin johtaja Vaasa. Ammatinlisäyksiä: Kauppias Vaasassa 1826.
Isä: Malander, Michael Reinhold Vaasalainen kauppias ja raatimies.
Äiti: Widmarck, Anna Margaretha, Malander

Henkilöhakemisto


- Taulu 356 -

23. sukupolvi

Sundvik, Gustaf Wilhelm Johansson (taulusta 219. Äiti: Mollin, Hedvig Susanna Jonaedotter) s. 06.09.1788 Vaasa. k. 30.09.1822 Mustasaari. Student, Lazarettssyssloman i Wasa och Sockneskrivar. Ammatinlisäyksiä: Mustasaaren pitäjänkirjuri ja Vaasan sairaalan taloudenhoitaja.

Ylioppilas Turussa 1807.

1. puoliso Back, Brita Simonsdotter, Sundvik s. 04.06.1790 Mustasaari. k. 11.11.1865. Bondedotter, maanviljelijän tytär. Vihitty: 04.02.1813 Mustasaari.
Isä: Back, Simon Andersinpoika Talollinen Mustasaari.
Äiti: Anna Michaelintytär, Back

Lapset:
1) Johan Gustaf Gustavi Wilhelm (katso taulu 550) s. 31.12.1813 Mustasaari. k. 01.04.1840 matkalla ollessaan Englannin kanaalissa. Sjöman, merimies.
2) Anna Brita Gustaf-Wilhelmintytär s. 27.08.1815 Mustasaari. k. 28.09.1815 Korsholm.
Lähde: Sursillin Suku Lisäyksiä ja korjauksia 1974
3) Maria Christina s. 09.11.1816 Mustasaari. k. 26.05.1821 Vaasa.
4) Wilhelm Gustaf-Wilhelminpoika s. 30.10.1818 Mustasaari. k. 01.02.1819 Korsholm.
5) Wilhelmina s. 14.01.1820 Vaasa. k. 12.07.1821 Vaasa.
6) Carl Edvard Gustaf-Wilhelminpoika (katso taulu 551) s. 28.01.1822 Vaasa. k. 31.07.1886 Turku. Maalarimestari Vaasassa.
7) Gustaf Wilhelm (katso taulu 552) s. 22.05.1823 Vaasa; posthumus. k. 1884. Kofferdiskeppare, överuppsyniningsman. Ammatinlisäyksiä: Befälhavare på bevakningsfartyget Ahkera.

Henkilöhakemisto


- Taulu 357 -

23. sukupolvi

Bange, Catharina Christina Jacobsdotter, Wasastjerna (taulusta 220. Isä: Bange, Jacob Andersson) s. 28.10.1796 Oulu. k. 26.05.1882 Helsinki.

1. puoliso Wasastjerna, Johan Jacob, Falander s. 21.06.1781 Vaasa. k. 14.02.1858 Vaasa. Brukspatronen, kaivospatruuna, Suomen pankin Vaasan vaihtokonttorin kirjuri 1840. Lisätietoja: Vuoteen 1808 Falander. Perhesuhteet: Sai isänsä mukaan aatelisarvon 1808.
Ylioppilas Upsalassa 1796.

Isä: Wasastjerna, Abraham, Falander s. 1746. Commercerådet i Wasa, Riddaren af Kongl. Wasa Orden, aatelinen.
Äiti: Rahm, Catharina Elisabeth Johansdotter s. 21.06.1781.

Lapset:
1) Elisabeth Mathilda Johannis Jacobi (katso taulu 553) s. 05.05.1818 Vaasa. k. 30.07.1863 Ylihärmä.
2) Jacob Victor Johannis Jacobi (katso taulu 554) s. 14.06.1819 Vaasa. k. 01.03.1895 Helsinki. Auscultant vid Kejserliga Wasa Hofrätt. Vaasan hovioikeuden asessori 1860. Ammatinlisäyksiä: Senaattori ja senaatin oikeusosaston jäsen 1869. Valtiopäivämies.
3) Alfred Edgar Johannis Jacobi (katso taulu 555) s. 05.06.1821 Maalahti. k. 23.04.1906 Espoo haudattu Helsinki. Yli-insinööri sekä tie- ja vesikulkulaitosten ylihallituksen jäsen 1870.
4) Sofia Natalia Rosalia Johan-Jakobintytär (katso taulu 556) s. 05.03.1823 Maalahti. k. 26.01.1913 Vaasa.
5) Edwin Gideon Johan-Jakobinpoika (katso taulu 557) s. 05.06.1824 Maalahti. k. 28.02.1877 Helsinki. Suomen maalaisten paloapuyhtiön ensimmäinen asiamies 1864. Valtiopäivämies.
6) Agnes Amalia Catharina Johannis Jacobi s. 02.03.1826 Maalahti. k. 09.05.1895 Helsinki. Perhesuhteet: Naimatom.
7) Selma Ottilia Josephina Johannis Jacobi s. 06.05.1828 Maalahti. k. 03.08.1922 Helsinki. Perhesuhteet: Naimaton.
8) Selim Oswald Johannis Jacobi s. 14.01.1831 Maalahti. k. 07.07.1917 Helsinki. Helsingin yliopiston käytännöllisen lääketieteen (sisätautiopin) dosentti 1865. Perhesuhteet: Naimaton. Ammatinlisäyksiä: Professorin arvo 1867. Riemumaisteri 1907. Riemutohtori 1910. Valtiopäivämies.
Ylioppilas Helsingissä 1848. Filosofian kandidaatti 1853. Filosofian maisteri 1853., lääketieteen kandidaatti 1856, lisensiaatti 1859, lääketieteen ja kirurgian tohtori 1860.
9) Ewert Edelfried Johannis Jacobi (katso taulu 558) s. 23.02.1833 Maalahti. k. 20.05.1930 Helsinki. Suomen Valtionrautateiden ratatirehtööri 1873. Ammatinlisäyksiä: Riemumaisteri 1907. Valtiopäivämies.

Henkilöhakemisto


- Taulu 358 -

23. sukupolvi

Bange, Hedwig Elisabeth Jacobsdotter, Wasastjerna (taulusta 220. Isä: Bange, Jacob Andersson) s. 29.09.1798 Oulu. k. 16.01.1837 Vaasa. Perhesuhteet: Avioliitto Wasastjernan kanssa oli oletettavast toinen.

1. puoliso Wasastjerna, Frans Didric s. 30.05.1786 Vaasa. Ruotsin Uplannin rykmentin alilääkäri 1809. . Lisätietoja: Sai isänsä mukaan aatelisarvon 1808. Perhesuhteet: Broder till Johan Jacob (Brukspatronen). Ammatinlisäyksiä: Vähänkyrön Kolkin sahan ja tilan omistaja. Teollisuusmies. Etevä luonnontutkija.
Ylioppilas Greifswaldissa Saksassa 1802, Upsalassa 18803.

Isä: Wasastjerna, Abraham, Falander s. 1746. Commercerådet i Wasa, Riddaren af Kongl. Wasa Orden, aatelinen.
Äiti: Rahm, Catharina Elisabeth Johansdotter s. 21.06.1781.

Lapset:
1) Catharina Elisabeth Francisci Diederici s. 24.04.1818 Vähäkyrö. k. 05.09.1890 Vaasa. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Jacob Frans Oscar Francisci Diederici (katso taulu 559) s. 15.10.1819 Vähäkyrö. k. 21.02.1889 Porvoo. Kapteeni Venäjän armeijassa. Porvoon tullinhoitaja 1867. Valtiopäivämies.
3) Carl Theodor Frans-Didrichinpoika (katso taulu 560) s. 27.06.1821 Vähäkyrö. k. 14.06.1882 Mikkeli. Mikkelin apteekkari 1850.
4) Edla Olivia Frans-Didrichintytär (katso taulu 561) s. 03.01.1824 Vähäkyrö. k. 24.02.1888 Vaasa.
5) Hedvig Sofia Augusta s. 01.12.1826 Vähäkyrö. k. 22.04.1839 Vaasa.
6) Berndt Vilhelm s. 04.10.1830 Vähäkyrö. k. 23.09.1833 Vähäkyrö.
7) Berndt Gustaf Adrian s. 04.10.1836 Vaasa. k. 02.12.1837 Vaasa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 359 -

23. sukupolvi

Holmudd, Catharina Elisabet Gabrielintytär, Arenius (taulusta 221. Äiti: Bange, Margaretha Andersintytär) s. 16.08.1791 Maalahti. k. 03.11.1822 Sulva.

1. puoliso Arenius, Israel s. 03.04.1787 Sulva. k. 14.12.1819 Ilmajoki. Nimismies Ilmajoki. Vihitty: 25.06.1815 Sulva.
Isä: Arenius, Gerhard s. 02.06.1751 Vaasa. Pohjanmaan jalkaväkiraykmentin rykmentinkirjuri. Sotakamreeri.
Äiti: Björk, Maria Elisabet, Arenius

Henkilöhakemisto


- Taulu 360 -

23. sukupolvi

Forsman, Johan Anders Fromhold-Andersinpoika (taulusta 224. Äiti: Berg, Brita Catharina Johanintytär) s. 11.07.1746 Eura ?. k. 10.00.1771 - 00.02.1772 välisenä aikana. Euran nimismies.

Johan Anders Forsmanilla oli ennen avioliittoaan avioton lapsi ensin Maria Tuomaantytär- nimisen naisen, sitten myös Liisa Heikintyttären kanssa.

1. puoliso Rauvala, Anna, Forsman s. 21.11.1743 Eura. k. 22.01.1791 Eura. Vihitty: 25.10.1768 Eura.
Isä: Rauvala, Matti Erkinpoika Euralainen ratsutilallinen.
Äiti: Sonkkila, Maria Heikintytär, Rauvala

Lapset:
1) Fredrik Johan Johan-Andersinpoika (katso taulu 562) s. 07.08.1769 Eura. k. 04.11.1814. Ratsutilallinen Rauvalan tilalla Eurassa.
2) Anna Loviisa Johan-Andersintytär (katso taulu 563) s. 01.09.1771 Eura. k. 24.04.1804 Kiukainen.

Lapset:
1) Antti Marianpoika s. 21.01.1756 Eura. k. 21.07.1756 Eura. Perhesuhteet: Syntyi aviottomana.
2) Johannes Liisanpoika s. 21.03.1768 Eura. k. 21.04.1768 Eura. Perhesuhteet: Syntyi aviottomana.

Henkilöhakemisto


- Taulu 361 -

23. sukupolvi

Forsman, Adolf Fromhold Fromhold-Andersinpoika (taulusta 224. Äiti: Berg, Brita Catharina Johanintytär) s. 08.06.1748 Eura ?. Maalari. Lisätietoja: Muutti Eurasta Messukylään 1768. Myöhemmät vaiheet tuntemattomat.


Lapset:
1) Gabriel (katso taulu 564) Torppari.

Henkilöhakemisto


- Taulu 362 -

23. sukupolvi

Forsman, Fredrik Fromhold Fromhold-Andersinpoika (taulusta 224. Äiti: Berg, Brita Catharina Johanintytär) s. 18.07.1754 (kastettu) Lieto. k. 1789. Korpraali. Kuolinsyy: Kaatui Ruotsin-Venäjän sodasssa 1789.

1. puoliso Vappu Matintytär, Forsman s. 30.03.1751 Köyliö. k. 07.10.1834 Tyrvää. Vihitty: 20.12.1774 Köyliö.
Isä: Matti Erkinpoika Köyliöläinen renki.
Äiti: Tuohiniemi, Anna Jaakontytär

Lapset:
1) Adolf Fredrik Fredrikinpoika (katso taulu 565) s. 05.01.1775 Köyliö. Sotamies. Lisätietoja: Asui Harjavallassa.
2) Kustaa Fredrik s. 19.04.1777 Köyliö. k. 11.06.1777 Köyliö.
3) Juho Antti Fredrikinpoika (katso taulu 566) s. 07.01.1779 Köyliö. k. 1809 Tornion luona. Kuolinsyy: Kaatui Suomen sodassa Tornion luona.
4) Ulriika Fredrikintytär s. 08.03.1782 Tyrvää. k. 12.10.1836 Köyliö. Palvelijatar. Perhesuhteet: Naimaton.
5) Kalle Pekka Fredrikinpoika (katso taulu 567) s. 13.04.1785 Tyrvää. k. 1809 ? Tornion luona. Rakuuna. Lisätietoja: Forsman, sitten Snäll. Kuolinsyy: Katosi Suomen sodassa Tornion luona.

Henkilöhakemisto


- Taulu 363 -

23. sukupolvi

Forsman, Maria Catharina Fromhold-Andersintytär, Lax (taulusta 224. Äiti: Berg, Brita Catharina Johanintytär) s. 23.04.1758 Nousiainen. k. 13.02.1832 Kokemäki.

1. puoliso Lax, Johan s. 16.06.1739 Luvia. k. 22.02.1788 Nakkila. Porin läänin jalkaväkirykmentin klarinetinpuhaltaja. Vihitty: 27.02.1780 Eura.
Isä: Lax, Johan Porin läänin jalkaväkirykmentin kersantti.
Äiti: Forselius, Anna, Lax

2. puoliso Flygt, Matti, Ahlbeck ? s. 24.08.1758 Nakkila. k. 20.08.1808 Ömossa (kirjoilla Kokemäki). Korpraali. Vihitty: 18.12.1792 Nakkila. Lisätietoja: Alkujaan luultavasti Ahlbeck. Kuolinsyy: Kaatui Suomen sodassa Ömossassa.
Isä: Ahlbeck, Jaakko Sotamies.
Äiti: Anna Matintytär, Ahlbeck

Henkilöhakemisto


- Taulu 364 -

23. sukupolvi

Forsman, Johan Wilhelm Wilhelminpoika (taulusta 226. Isä: Forsman, Wilhelm Johaninpoika) s. 20.10.1788 Kaskinen. k. 04.02.1883 Helsinki. Varatuomari, kihlakunnantuomari, laamanni 1834, Vaasan hovioikeuden presidentti. Lisätietoja: Sitten Johan William, aateloitiin 1856, ritarihuoneen luetteloihin 1858.

Ylioppilas Turussa 1805, varatuomari 1811, kihlakunnatuomari 1819, laamanni 1834. Senaatin oikeusosaston jäsen 1839. Valtioneuvos 1844. Todellisen valtioneuvoksen arvo 1855.

1. puoliso Böcker, Elisabet Charlotta, Forsman s. 19.07.1789 Vaasa. k. 13.11.1859 Vaasa. Vihitty: 08.08.1815 Laihia.
Isä: Böcker, Petter Elias Pohjanmaan salpietarikeittämöiden johtaja.
Äiti: Castin, Anna Elisabet, Böcker

Lapset:
1) Wilhelm Johan-Williaminpoika s. 19.05.1816 Vaasa. k. 18.03.1880 Pietari. Tuomari, senaattori ja senaatin oikeusosaston jäsen 1867. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Helsingissä 1831, tuomarintutkinto 1837, varatuomari 1839, hovioikeudenasessori 1865.
2) Carl Fredrik Johan-Williaminpoika s. 13.10.1820 Vaasa. k. 05.01.1900 Helsinki. Tuomari, senaatin oikeusastan esittelijäsihteeri 1862, valtioneuvos 1875. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Helsingissä 1838, tuomarintutkinto 1842.
3) Paul Emil Johan-Williaminpoika (katso taulu 568) s. 03.06.1826 Kuopio. k. 11.06.1906 Hyvinkää. Senaattori ja senaatin oikeusos. jäsen. Viipurin hovioikeuden presidentti 1887.

Henkilöhakemisto


- Taulu 365 -

23. sukupolvi

Granroth, Johannes Gustafsson (taulusta 227. Isä: Granroth, Gustaf Benedictuksenpoika) Bonde i Pirilö hemman och Häradsnämndeman i Pedersöre; kihlakunnan lautamies.

1. puoliso Rif, Beata Petri, Granroth s. 1743. Bondedotter. Perhesuhteet: Deras barn flera. Useita lapsia.

Lapset:
1) Catharina Johansdotter (katso taulu 569) s. 1763.
2) Elias Johansson (katso taulu 570) s. 1770. Bonde i Pirilö.

Henkilöhakemisto


- Taulu 366 -

23. sukupolvi

Granroth, Elias Gustafsson (taulusta 227. Isä: Granroth, Gustaf Benedictuksenpoika) s. 22.07.1736 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 21.03.1795 Munsala. Prestvigd i Kronoby, Kapallansbeställningen i Munsala 1777. Kappalainen Munsala. Kuolinsyy: Dog hastig af slag under aftonmåltiden. Kuoli yht´äkkiseen kohtaukseen.

Philosophiae Magister 1760; Prestvigd till Pastosadjunct i Kronoby, derifrån han flyttades till Kapellansbeställningen i Munsala 02.09.1777.

1. puoliso Juslenius, Brita Gustafsdotter, Granroth s. 06.04.1744 Kruununkylä. Vihitty: 10.07.1764 Kruununkylä.
Isä: Juslenius, Gustaf Gabrielinpoika s. 13.10.1702 Turku. Maisteri, Pastor i Kronoby 1738, rovasti Kruunukylä 1767.
Äiti: Mathesius, Anna Margaretha Nilsdotter, Juslenius s. 26.01.1716 Medalpad Tuna, Ruotsi (merkitty Pyhäjoen kirjoihin).

Lapset:
1) Anna Eliaksentytär (katso taulu 571) s. 07.04.1765 Kruununkylä. k. 28.021827 Kaarlela.

Henkilöhakemisto


- Taulu 367 -

23. sukupolvi

Granroth, Anna Elisabeth Gustafsdotter, Hesselius (taulusta 227. Isä: Granroth, Gustaf Benedictuksenpoika) s. 06.12.1737 Pietarsaaren maalaisseurakunta. k. 18.04.1786 Pietarsaaren maalaisseurakunta.

1. puoliso Hesselius, Tobias, Hisselius / Hissa s. 01.11.1741 Isokyrö. k. 06.06.1790 Pietarsaaren maaseurakunta. Liqvidations-comissarien; Chartae Sigillatae Ombudsman; Kronolänsman i Pedersöre. Lisätietoja: Tobias bodde i Pirilö hemman. Alkujaan Topias Hissa. Ammatinlisäyksiä: Pietarsaaren nimismies 1763.
Isä: Hissa, Juho Antinpoika Isokyröläinen talollinen.
Äiti: Vappu Matintytär, Hissa

Lapset:
1) Gustaf Tobiae Soldat, sotilas.
2) Henrik Gustaf Tobiaksenpoika (katso taulu 572) s. 26.12.1772 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 01.01.1853 Pietarsaaren maaseurakunta. Bonde å Pirilö hemman, talollinen Pirilön tilalla. Lisätietoja: Sitten Heselius.
3) Johan Gabriel s. 19.02.1774 Pietarsaaren maaseurakunta. Perhesuhteet: Kuollut ehkä 6 kuukauden ikäisenä, kaksonen Anna Catharinan kanssa.
4) Anna Catharina s. 19.02.1774 Pietarsaaren maaseurakunta. Perhesuhteet: Kuollut pienenä ?.
5) Carl Fredrik Tobiaksenpoika (katso taulu 573) s. 22.12.1776 Pietarsaaren maaseurakunta. Pirilön tilan toisenpuolen omistaja, asui Uudenkarlepyyn maasurakunnassa 1806.
6) Jonas s. 15.04.1778 Pietarsaaren maaseurakunta. k. Pietarsaaren maaseurakunta ?. Perhesuhteet: Kuollut ilmeisesti pienenä.
7) Brita Helena s. 1781 Pietarsaaren maaseurakunta ?. k. 25.05.1781 Pietarsaaren maaseurakunta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 368 -

23. sukupolvi

Granroth, Johan Gustafinpoika (taulusta 227. Isä: Granroth, Gustaf Benedictuksenpoika) s. 29.04.1739 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 21.03.1790 Pietarsaaren maaseurakunta.

1. puoliso Riif, Beata, Granroth s. 11.03.1743 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 30.01.1826 Pietarsaaren maaseurakunta. Vihitty: 25.11.1762 Pietarsaaren maaseurakunta.
Isä: Riif, Per Erikinpoika Talollinen Pietarsaaren maaseurakunta.
Äiti: Strang, Margaretha Erikintytär, Riif

Lapset:
1) Catharina Johanintytär (katso taulu 574) s. 14.10.1763 Pietarsaaren maaseurakunta.
2) Margaretha Johanintytär (katso taulu 575) s. 22.03.1766 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 20.03.1804 Pietarsaaren maaseurakunta.
3) Anna Johanintytär (katso taulu 576) s. 27.05.1768 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 06.04.1829 Pietarsaaren maaseurakunta.
4) Lisa Johanintytär (katso taulu 577) s. 19.11.1769 Pietarsaaren maaseurakunta.
5) Elias Johaninpoika (katso taulu 578) s. 17.01.1771 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 07.12.1832. Talollinen ja Pirilön tilan isäntä Pietarsaaren maaseurakunta.
6) Beata s. 1774 Pietarsaaren maaseurakunta ?. k. 09.03.1776 Pietarsaaren maaseurakunta.
7) Christina s. 06.05.1775 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 1778 (mennessä) Pietarsaaren maaseurakunta .
8) Christina Johanintytär (katso taulu 579) s. 13.04.1778 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 1848.
9) Beata Helena Johanintytär (katso taulu 580) s. 25.12.1781 Pietarsaaren maaseurakunta.
10) Brita Maria Johanintytär (katso taulu 581) s. 16.12.1783 Pietarsaaren maaseurakunta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 369 -

23. sukupolvi

Granroth, Gustaf Gustafsson (taulusta 227. Isä: Granroth, Gustaf Benedictuksenpoika) s. 10.08.1740. Handelsman.

1. puoliso Högberg, Anna Caisa s. 24.01.1746.
Isä: Högberg, Handlanden i Gamla Carleby.

Lapset:
1) Gustafsdotter

Henkilöhakemisto


- Taulu 370 -

23. sukupolvi

Granroth, Gustaf Gustafinpoika (taulusta 227. Isä: Granroth, Gustaf Benedictuksenpoika) s. 10.08.1741 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 05.01.1806 Kokkola. Kauppias Kokkolassa.

1. puoliso Hagberg, Anna Catharina, Granroth s. 14.01.1746 Kokkola. k. 06.03.1798 Kokkola. Vihitty: 10.11.1767 Kokkola.
Isä: Hagberg, Johan Kokkolalainen kauppias.
Äiti: Lund, Anna, Hagberg

Lapset:
1) Anna Elisabet Gustafintytär s. 12.04.1768 Kokkola. Lisätietoja: Eli 1799. Kuolinsyy: Naimaton 1799.
2) Johan Gustafinpoika s. 20.10.1769 Kokkola. k. 10.00.1796 Tukholman saaristossa. Kauppakirjanpitäjä Kokkolassa. Perhesuhteet: Naimaton. Kuolinsyy: Hukkui.
3) Brita Catharina Gustafintytär (katso taulu 582) s. 23.12.1771 Kokkola.
4) Christina Maria Gustafintytär s. 26.05.1775 Kokkola. k. 13.09.1804 Kokkola. Perhesuhteet: Naimaton.
5) Beata Gustafintytär s. 19.09.1777 Kokkola. Lisätietoja: Oli elossa 1799. Perhesuhteet: Naimaton 1799.
6) Sofia Gustafintytär (katso taulu 583) s. 19.09.1779 Kokkola. k. 23.10.1832 Kokkola.
7) Gustaf Gustafinpoika s. 17.12.1781 Kokkola. k. 04.01.1802 Kokkola. Perhesuhteet: Naimaton.
8) Ulrika s. 23.01.1785 Kokkola. k. 08.04.1787 Kokkola.

Henkilöhakemisto


- Taulu 371 -

23. sukupolvi

Granroth, Henric Gustafsson (taulusta 227. Isä: Granroth, Gustaf Benedictuksenpoika) s. 1744 Pietarsaaren maaseurakunta ?. k. 15.06.1813 Pietarsaaren maaseurakunta. Bonde i Pirilö, talollinen Pirilön tilalla Pietars. maasrk, valtiopäivämies.

1. puoliso Sandvik, Anna Jacobi s. 24.11.1753 Luoto, Pietarsaaren maaseurakunta. k. 04.12.1813 Pietarsaaren maaseurakunta. Vihitty: 02.12.1770 Pietarsaaren maaseurakunta.
Isä: Sandvik, Jakob Andersinpoika s. Luoto, Pietarsaaren maaseurakunta.
Äiti: Maria Andersintytär, Sandvik

Lapset:
1) Anna Catharina Henricsdotter (katso taulu 584) Perhesuhteet: Neljä lasta.
2) Gustaf Henricsson (katso taulu 585) s. 15.09.1773 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 05.09.1853 Pietarsaaren maaseurakunta. Häradsdomara; ägare af Kivilös Hemman i Pedersöre; herastuomari. Ammatinlisäyksiä: Talollinen Kivilösin tilalla Pietarsaaren maaseurakunta, herastuomari.
3) Maria Henricsdotter (katso taulu 586) s. 22.12.1775 Pietarsaaren maaseurakunta.
4) Anna Caisa Henrikintytär (katso taulu 587) s. 24.11.1777 Pietarsaaren maaseurakunta.
5) Johan s. 26.05.1780 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 02.08.1780 Pietarsaaren maaseurakunta.
6) Jakob Henrikinpoika s. 25.01.1782 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 10.02.1799 Pietarsaaren maaseurakunta. Perhesuhteet: Naimaton.
7) Johan s. 12.05.1784 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 31.05.1784 Pietarsaaren maaseurakunta.
8) Henric Henricsson (katso taulu 588) s. 18.09.1785 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 08.12.1832 Pietarsaaren maaseurakunta. Talollinen Pirilön tilalla Pietarsaaren maaseurakunta.
9) Johan s. 29.01.1787 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 01.03.1787 Pietarsaaren maaseurakunta.
10) Gretha Lisa s. 27.12.1789 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 01.05.1790 Pietarsaaren maaseurakunta.
11) Johan s. 04.10.1791 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 1791 Pietarsaaren maaseurakunta haudattu 06.11.1791 Pietarsaaren maaseurakunta.
12) Margaretha Elisabeth Henricsdotter (katso taulu 589) s. 10.10.1793 Pietarsaaren maaseurakunta.
13) Johan s. 01.02.1798 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 25.02.1798 Pietarsaaren maaseurakunta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 372 -

23. sukupolvi

Flander, Magdalena Jacobsdotter, Ståhlberg (taulusta 228. Äiti: Forsman, Magdalena Carlsdotter) s. 25.12.1753 Ylikannus. k. 01.10.1787 Utajärvi.

1. puoliso Ståhlberg, Gabriel Gabrielsson s. 25.02.1741 Muhos. k. 1807 Sotkamo. Kapellan i Utajärvi 03.02.1773; Sotkamon kappalainen 1808, varapastori.
Han prestvigdes 1776. Ylioppilas turussa 1758, vihitty papiksi 1766.

Isä: Ståhlberg, Gabriel s. 23.07.1699 Rauma. Kappalainen Utajärvi (Muhos?).
Äiti: Groop, Elsa, Ståhlberg s. 1707.

Lapset:
1) Jakob Gabriel Gabrielinpoika (katso taulu 590) s. 29.03.1771 Paavola. k. 09.11.1806 Hyrynsalmi. Nimismies Hyrynsalmi.
2) Magdalena s. 24.05.1773 Paavola ?. k. 10.01.1774 Paavola.
3) Elsa Magdalena Gabrielintytär (katso taulu 591) s. 09.12.1774 Utajärvi.
4) Margaretha Christina Gabrielintytär (katso taulu 592) s. 17.05.1776 Utajärvi. k. 20.06.1859 Kajaani.
5) Maria Elisabet Gabrielintytär s. 13.10.1777 Utajärvi. Perhesuhteet: Puoliso: nimeltään tuntematon puuseppä Trosassa Ruotsissa.
6) Isak Gabrielinpoika (katso taulu 593) s. 05.05.1780 Utajärvi. k. 04.11.1848 Kemi. Ruotsin armeijan vänrikki 1809, Kemin pitäjän nimismies 1818.
7) Anna Catharina s. 11.03.1783 Utajärvi. k. Utajärvi. Perhesuhteet: Kuollut lapsena.
8) Esaias Georg s. 24.01.1785 Utajärvi. k. 15.11.1786 Utajärvi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 373 -

23. sukupolvi

Flander, Johan Jakob Jakobinpoika (taulusta 228. Äiti: Forsman, Magdalena Carlsdotter) s. 06.11.1756 Paavola. k. 29.04.1807 Liminka. Brofogde och vice Länsman uti Limingo; Limingan siltavouti ja varanimismies.

1. puoliso Pietilä, Katariina, Flander s. 26.08.1760 Liminka. k. 30.09.1840 Liminka. Vihitty: 24.01.1782 Liminka.
Isä: Pietilä, Antti Jaakonpoika Liminkalainen talollinen.
Äiti: Maria Heikintytär, Pietilä

Lapset:
1) Magdalena Johan-Jakobintytär (katso taulu 594) s. 14.10.1782 Liminka. k. 08.04.1808 Liminka.
2) Jacob Anders s. 21.10.1784 Liminka. k. 15.02.1789 Liminka.
3) Gabriel s. 13.12.1785 Liminka. k. 05.05.1789 Liminka.
4) Johan s. 29.02.1788 Liminka. k. 25.07.1788 Liminka.
5) Catharina Maria Johannis Jacobi s. 07.10.1789 Liminka.
6) Carl Georg Johannis Jacobi s. 20.05.1792 Liminka. Kauppa-apulainen.
7) Arvid Johan s. 06.02.1795 Liminka. k. 20.05.1795 Liminka.
8) Sofia s. 25.06.1796 Liminka. k. 25.07.1796 Liminka.
9) Johanna Johan-Jakobintytär s. 05.08.1797 Liminka. k. 21.10.1841 Liminka.
10) Johan Jacob s. 11.05.1799 Liminka. k. 14.06.1802 Liminka.
11) Adolph Johan-Jakobinpoika s. 23.04.1801 Liminka.

Henkilöhakemisto


- Taulu 374 -

23. sukupolvi

Flander, Margaretha Jakobintytär, Aspegren (taulusta 228. Äiti: Forsman, Magdalena Carlsdotter) s. 23.07.1758 Paavola. k. 24.08.1832 Paavola.

1. puoliso Aspegren, Juho Juhonpoika s. 04.04.1758. k. 07.02.1817 Paavola. Paavolan lukkari 1774. Vihitty: 01.11.1781 Paavola.
Isä: Aspegren, Juho Matinpoika, Luukila s. 18.10.1720 Haukipudas. Lukkari Muhos.
Äiti: Anglenius / Anglén, Anna Samuelintytär, Aspegren s. 03.04.1717 Pudasjärvi.

Lapset:
1) Johannes s. 22.08.1782 Paavola. Kuolinsyy: Kuollut luultavasti pienenä.
2) Margareetta s. 24.01.1784 Paavola. Emäntä Vihannissa, Korven talossa.
Paavolan kirkonkirjat puuttuvat.
3) Maria Juhontytär (katso taulu 595) s. 11.11.1785 Paavola. k. 18.09.1853 Paavola.
4) Jaakko Juhonpoika s. 14.11.1786 Paavola. k. 19.08.1807 Paavola. Perhesuhteet: Naimaton.
5) Anna Kristiina Juhontytär (katso taulu 596) s. 11.09.1790 Paavola. k. 22.06.1849 Vihanti.
6) Elisabet Juhontytär (katso taulu 597) s. 13.10.1793 Paavola. k. 07.11.1869 Vihanti.
7) Samuel Juhonpoika (katso taulu 598) s. 10.10.1795 Paavola. k. 21.08.1844 Raahe. Talollinen Pattijoki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 375 -

23. sukupolvi

Flander, Maria Jakobintytär, Mannerström (taulusta 228. Äiti: Forsman, Magdalena Carlsdotter) s. 19.04.1761 Paavola.

1. puoliso Mannerström, Jakob, Manninen s. 16.10.1747 Ii. k. 19.01.1807 Siikajoki, Paavola. Pitäjänapulainen Siikajoki, Paavola 1777. Vihitty: 24.02.1778 Paavola.
Ylioppilas Upsalassa 04.11.1769, Turussa 1772, vihittiin papiksi 1775. Lohtajan kirkkoherran apulainen 12.12.1775. Toimi apulaispappina Paavolassa. Siikajoen pitäjänapulainen asuinpaikkana Paavola 26. 2. 1777. Määrätty 7. 11. 1806 pidätettäväksi virantoimituksesta sopimattoman käytöksensä johdosta loppuiäkseen. Varsin omalaatuinen mies. Lähde: Iin HK; Paavolan HK; Collianderin kokoelma, N:o 2268. - Lagus; Ups. matr.; Alcenius, a. 286; V. Paalasmaa, Paavolan pitäjän menneisyyttä, s. 107-116

Isä: Manninen, Paavali Iiläinen talollinen.
Äiti: Valpuri Heikintytär, Manninen

Lapset:
1) Johan Jakobinpoika s. 17.01.1779 Paavola.
2) Jakob Jakobinpoika (katso taulu 599) s. 27.12.1787 Paavola. k. 16.05.1811 Hummastinniemen tilalla Siikajoki. Talollinen Hummastinniemen tilalla Siikajoki. Lisätietoja: Sitten myös Hummastinniemi.
3) Carl Jakobinpoika (katso taulu 600) s. 17.03.1790 Paavola. Uudistalollinen Vihannissa, sitten itsellinen Pyhäjoen Haapajärvellä (Haapavesi). Lisätietoja: Sitten myös Siponmaa.
4) Maria Jakobintytär (katso taulu 601) s. 28.01.1795 Paavola. Lisätietoja: Eli Paltamossa 1825.
5) Aron Jakobinpoika (katso taulu 602) s. 11.04.1797 Paavola. k. 01.06.1842 Kajaani. Paltamon pitäjänkirjuri.

Henkilöhakemisto


- Taulu 376 -

23. sukupolvi

Flander, Carl Georg Jakobinpoika (taulusta 228. Äiti: Forsman, Magdalena Carlsdotter) s. 01.05.1766 Paavola. k. 02.06.1835 Paltamo. Kajaanin tuomiokunnan tuomari 1821.

Ylioppilas Turussa 1785, asessorin arvo 1819.

1. puoliso Planman, Ingrid Magdalena Petterintytär, Flander s. 07.12.1768 Sotkamo. k. 19.08.1854 Paltamo. Vihitty: 17.09.1790 Paltamo.
Isä: Planman, Peter s. 27.02.1727 Hattula. Kajaanin pataljoonan majuri.
Äiti: Schroderus, Magdalena, Planman s. 04.04.1749 Sotkamo ?.

Lapset:
1) Magdalena s. 04.10.1791 Paltamo. k. 30.10.1791 Paltamo.
2) Carl Gustaf s. 24.10.1794 Paltamo. k. 27.10.1794 Paltamo.
3) Ingrid Elisabet s. 15.03.1796 Paltamo. k. Paltamo ?. Perhesuhteet: Kuollut pienenä.
4) Margaretha s. 04.01.1799 Paltamo. k. Paltamo ?. Perhesuhteet: Kuollut pienenä.
5) Jakobina Carolina s. 11.01.1800 Paltamo. k. Paltamo ?. Perhesuhteet: Kuollut pienenä.
6) Johan s. 23.09.1803 Paltamo. k. Paltamo ?. Perhesuhteet: Kuollut lapsena.
7) Carl Petter Carl-Georginpoika (katso taulu 603) s. 20.03.1806 Paltamo. k. 11.12.1887 Oulu. Varatuomari 1834, Oulun läänin varalääninkamreeri 1846.
8) Adolf Fredrik Carl-Georginpoika (katso taulu 604) s. 04.07.1809 Paltamo. k. 06.10.1879 Jyväskylä. Jyväskylän tuomiokunnan tuomari 1865.

Henkilöhakemisto


- Taulu 377 -

23. sukupolvi

Forsman, Johan Georginpoika (taulusta 229. Isä: Forsman, Georg Carlsson) s. 26.03.1759 Ylikannus. k. 04.01.1818 Vähäkyrö. Vähänkyrön kirkkoherra 1810.

Vaasan triviaalikoulun oppilas 28.2.1769 - 9.12.1775. Ylioppilas Turussa 3.1776 [Forsman] Johannes Georgii, Ostrob. _ 558. Pohjalaisen osakunnan jäsen 13.3.1776 [1776] Johannes Forsman die XIII Martii. nat. an. 1759 d: 26 Martii. Concionator Exraord. ad Legionem Dimach. Nyland. 1782. A:o 1791 Sacellanus in Laihela, & 1810 Pastor in Lillkyro. Obiit 1818. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 18.11.1782. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 22.11.1782. Uudenmaan ja Hämeen läänin rakuunarykmentin ylim. pataljoonansaarnaaja 1782, samalla Laihian kirkkoherran (isänsä) apulainen. Laihian kappalainen 1791, vt. kirkkoherrana 1806-08. Vähänkyrön kirkkoherra 1810. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Paulin, Ebba Christina, Forsman s. 23.04.1753 Iitti. k. 29.09.1838 Vähäkyrö. Vihitty: 31.07.1783 Hauho.
Isä: Pailinus / Paulin, Arvid s. n. 1704. Iitin kirkkoherra, filosofian maisteri, rovasti.
Äiti: Martinius, Christina Catharina, Paulin s. 24.07.1728 Hauho, pappila.

Lapset:
1) Helena Christina s. 29.06.1784 Laihia. k. 01.12.1785 Laihia.
2) Gustava Elisabet Johanintytär s. 13.11.1785 Laihia. k. 20.05.1849 Kaarina. Tilanomistaja. Perhesuhteet: Naimaton.
3) Ebba Christina Johanintytär (katso taulu 605) s. 04.10.1787 Laihia. k. 19.05.1834 Vaasa.
4) Johanna Magdalena Johanintytär (katso taulu 606) s. 07.02.1789 Laihia. k. 21.11.1827 Oravainen.
5) Margaretha Lovisa Johanintytär s. 18.10.1791 Laihia. k. 27.12.1873 Kaarina. Vähänkyrön Vappulan tilan toinen omistaja. Perhesuhteet: Naimaton.
6) Eva Sofia s. 27.11.1793 Laihia. k. 15.01.1800 Laihia.
7) Johan s. 26.10.1797 Laihia. k. 23.02.1800 Laihia.

Henkilöhakemisto


- Taulu 378 -

23. sukupolvi

Forsman, Zacharias Georginpoika (taulusta 229. Isä: Forsman, Georg Carlsson) s. 31.12.1763 Ylikannus. k. 03.05.1839 Vähäkyrö. Kirkkoherra Vähäkyrö 1819.

Ylioppilas Turussa 1782, vihitty papiksi 1788, filosofian maisteri 1789.

1. puoliso Estlander, Eva Aurora Jakobintytär, Forsman s. 23.09.1774 Lapväärtti. k. 17.06.1856 Laihia, Kirsin talo. Vihitty: 03.05.1795 Lapväärtti.
Isä: Estlander, Jakob Henrikinpoika s. 15.11.1713 Oulu. Lappväärtin kirkkoherra 1752.
Äiti: Peldan, Rebecka Isakintytär, Estlander s. 02.08.1738 Pori.

Lapset:
1) Maria Sofia s. 25.11.1795 Veteli. k. 18.01.1800 Veteli.
2) Georg Jakob Zachariaksenpoika (katso taulu 607) s. 14.03.1798 Veteli. k. 22.08.1875 Hämeenkyrö. Hämeenkyrön kirkkoherra 1842, rovasti 1850.
3) Johan Zachriaksenpoika (katso taulu 608) s. 27.06.1800 Veteli. k. 13.12.1892 Alavus. Filosofian maisteri 1823. Tilanhoitaja Kauhajoen Ala-Knuuttilassa.
4) Carl Rudolf Zachariaksenpoika (katso taulu 609) s. 15.08.1802 Veteli. k. 29.07.1882 Vaasa. Ilmajoen kirkkoherra 1850, rovasti 1852. Teologian tohtori h.c. 1864.
5) Zacharias Zachariaksenpoika (katso taulu 610) s. 08.05.1805 Veteli. k. 12.06.1851 Laihia. Laihian kappalainen 1848.
6) Eva Gustava s. 01.05.1807 Veteli. k. 20.11.1807 Vähäkyrö.
7) Lovisa Charlotta s. 01.10.1808 Vähäkyrö. k. 10.08.1813 Vähäkyrö.
8) Gustaf Erik Zachariaksenpoika (katso taulu 611) s. 31.01.1811 Vähäkyrö. k. 21.08.1866 Vähäkyrö. Ylistaron kappalainen 1862.
9) Maria Aurora s. 12.06.1813 Vähäkyrö. k. 12.08.1813 Vähäkyrö.
10) Oscar Wilhelm Zachariaksenpoika (katso taulu 612) s. 27.02.1815 Vähäkyrö. k. 15.02.1886 Isokyrö. Isonkyrön kirkkoherra 1871.

Henkilöhakemisto


- Taulu 379 -

23. sukupolvi

Forsman, Sara Elisabeth Georgsdotter, Lagus (taulusta 229. Isä: Forsman, Georg Carlsson) s. 12.02.1766 Ylikannus. k. 20.01.1837 Ylivieska.

1. puoliso Lagus, Nils Jonaksenpoika s. 10.12.1764 Jalasjärvi. k. 01.07.1816 Laihia. Kapellan i Laihela; Laihian kappalainen 1811. Vihitty: 19.02.1792 Laihia.
Student 1783; prestvigd till Pastors-adjuct i Lillkyro 1792; Kapellan i Kurikka 1796 och i Laihela 1811. Ylioppilas Turussa 1784, vihitty papiksi 1790.

Isä: Lagus, Jonas Gabrielinpoika s. 14.05.1739 Jalasjärvi. Laihian kirkkoherra 1790, rovasti 1796.
Äiti: Pernerus, Magdalena Nilsdotter, Lagus s. 07.11.1741 Oulu.

Lapset:
1) Magdalena Nilsdotter (katso taulu 613) s. 22.12.1792 Laihia. k. 10.08.1843 Pyhäjärvi.
2) Maria s. 25.07.1794 Laihia. k. 20.01.1796 Laihia.
3) Elisabet Nilsdotter (katso taulu 614) s. 15.11.1795 Laihia. k. 12.06.1855 Ylivieska.
4) Jonas Nilsinpoika (katso taulu 615) s. 21.01.1798 Kurikka. k. 24.06.1857 Pyhäjärvi. Pyhäjärven kappalainen 1843. Herännäispappi. Perhesuhteet: Kolmas avioliitto oli Rosa Laguksen, pikkuserkun kanssa.
5) Georg Nilsinpoika s. 06.05.1800 Kurikka. k. 18.07.1817 Laihia. Vaasantriviaalikoulun oppilas.
6) Nils s. 10.07.1804 Kurikka. k. 26.08.1808 Kurikka.

Henkilöhakemisto


- Taulu 380 -

23. sukupolvi

Forsman, Helena Maria Georgintytär, Inberg (taulusta 229. Isä: Forsman, Georg Carlsson) s. 04.10.1769 Ylikannus. k. 11.03.1853 Kauhajoki.

1. puoliso Inberg, Johan Gustaf s. 16.08.1777 Kauhajoki. k. 12.07.1808 Kauhajoki. Tilallinen Knuuttilan tilalla Kauhajoki. Vihitty: 18.12.1804 Laihia. Kuolinsyy: Kuollut kasakkain rääkkäyksen johdosta.
Isä: Inberg, Olof Turun hovioikeuden suorituskomissaari.
Äiti: Rein, Maria, Inberg s. 28.05.1744.

2. puoliso Wegelius, Johan Esaiaksenpoika s. 25.11.1783 Vöyri. k. 10.12.1834 Kauhajoki. Talollinen, Kauhajoen Knuuttilan tilan omistaja. Vihitty: 29.01.1811 Kauhajoki.
Ylioppilas Turussa 1801.

Isä: Wegelius, Esaias Henrikinpoika s. 07.01.1744 Sodankylä. Vöyrin kirkkoherra 1796, rovasti 1800.
Äiti: Tunaeus, Ulrika, Wegelius s. 12.04.1744 Vöyri.

Lapset:
1) Johan Henrik Johaninpoika (katso taulu 540) s. 17.03.1813 Kauhajoki. k. 01.09.1849 Kauhajoki. Maanviljelijä, opettaja Kauhajoki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 381 -

23. sukupolvi

Forsman, Anna Christina Georgintytär, Toppelius (taulusta 229. Isä: Forsman, Georg Carlsson) s. 02.05.1773 Ylikannus. k. 30.11.1862 Kauhajoki.

1. puoliso Toppelius, Johan Gabriel Michaelinpoika s. 24.04.1767 Oulu. k. 27.09.1808 Ilmajoki. Kappalainen Ilmajoki 1802. Vihitty: 01.01.1801 Laihia.
Ylioppilas Turussa 1783, vihittiin papiksi 1790.

Isä: Toppelius, Michael Christofferinpoika s. 11.08.1734 Oulu. Oululainen kirkkomaalari.
Äiti: Ocklavitz / Oklavitz, Maria Magdalena, Toppelius s. 09.10.1743 Ii.

Lapset:
1) Frans Michael Johan Gabrielinpoika (katso taulu 616) s. 15.10.1801 Uusikaarlepyy. k. 08.08.1836 Orisberg. Orisbergin ruukin saarnaaja ja pedagogi.
2) Johanna Maria s. 02.05.1803 Ilmajoki. k. 12.08.1808 Ilmajoki.
3) Gustava Elisabet s. 23.02.1805 Ilmajoki. k. 21.08.1808 Ilmajoki.
4) Anna Fredrika s. 22.06.1807 Ilmajoki. k. 12.08.1808 Ilmajoki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 382 -

23. sukupolvi

Forsman, Helena Margareta Johanintytär, Gummerus (taulusta 230. Isä: Forsman, Johan Carlinpoika) s. 31.03.1770 Teuva. k. 13.08.1823 Nivala, Pidisjärvi.

1. puoliso Gummerus, Anders Johaninpoika s. 16.02.1769 Alavieska. k. 13.10.1825 Nivala. Pidisjärven (Nivalan) kappalainen 1817. Vihitty: 12.10.1796 Teuva.
Ylioppilas Turussa 1789, vihittiin papiksi 1793.

Isä: Gummerus, Johan Andersinpoika s. 18.12.1733 Vampula. Pastor i Lappo 1792; Lapuan kirkkoherra.
Äiti: Salmenius, Catharina Margaretha Johansdotter, Gummerus s. 02.11.1740 Kalajoki ?.

Lapset:
1) Margaretha Elisabet s. 04.07.1798 Teuva. k. 14.07.1798 Teuva.
2) Johan s. 23.02.1802 Teuva. k. 15.08.1802 Teuva.
3) Anders Henrik Andersinpoika (katso taulu 617) s. 22.04.1805 Teuva. k. 22.04.1870 Oulu. Pidisjärven, Nivalan kappalainen 1854.
4) Maria Gustava Andersintytär (katso taulu 618) s. 18.11.1807 Teuva. k. 03.12.1874 Nivala.
5) Helena Christina Andersintytär (katso taulu 619) s. 30.08.1810 Teuva. k. 21.07.1901 Kortesjärvi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 383 -

23. sukupolvi

Forsman, Anna Maria Johanintytär, Ström (taulusta 230. Isä: Forsman, Johan Carlinpoika) s. 26.06.1775 Teuva. k. 19.02.1852 Teuva.

1. puoliso Ström, Carl Jakob s. 1786. k. 28.09.1867 Teuva. Teuvan Korpelan tilan omistaja. Vihitty: 01.11.1810 Teuva.

Henkilöhakemisto


- Taulu 384 -

23. sukupolvi

Forsman, Wilhelm Johaninpoika (taulusta 230. Isä: Forsman, Johan Carlinpoika) s. 06.04.1781 Teuva. k. 08.03.1865 Teuva. Vaasan rykmentin kersantti 1808, Teuvan suntio 1832.

Ylioppilas Turussa 1802.

1. puoliso Klaara Juhontytär, Forsman s. 30.05.1776 Teuva. k. 28.04.1865 Teuva. Vihitty: 23.11.1809 Teuva.
Isä: Juho Antinpoika Teuvalainen torppari.
Äiti: Inkeri Simontytär

Lapset:
1) Johan Wilhelm Wilhelminpoika s. 22.10.1810 Teuva. k. 23.08.1841 Teuva. Renki. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Gretha Lisa Wilhelmintytär (katso taulu 620) s. 29.02.1812 Teuva. k. 04.04.1866 Lapväärtti.
3) Carl Henrik Wilhelminpoika (katso taulu 621) s. 23.02.1813 Teuva. k. 11.11.1886 Teuva. Teuvan Koskiniemen torpan haltija.
4) Isak s. 24.12.1814 Teuva. k. 01.01.1821 Teuva.
5) Clara Sofia Wilhelmintytär (katso taulu 622) s. 25.11.1816 Teuva. k. 10.06.1912 Teuva.
6) Alexander s. 12.11.1818 Teuva. k. 25.11.1819 Teuva.

Henkilöhakemisto


- Taulu 385 -

23. sukupolvi

Schalin, Lars Larsson (taulusta 231. Isä: Schalin, Lars Petrison) s. 18.08.1790 Vaasa . k. 03.08.1847 Terjärv; Teerijärvi, Finnland haudattu Teerijärvi. Teerijärven kappalainen 1840, varapastori 1841.

Vaasassa kouluun 1800. Ylioppilas 9/10 1809. Vihittiin papiksi 26/5 1813 ja määrättiin kirkkoherranapulaiseksi Kokkolaan. Vöyrin kappalaisen apulainen 1817-1827. Raippaluodon saarnaaja 13/9 1827. (Pastor på Replot 1827, där han kallades "starka prästen".) Pietarsaaren pitäjän kappalainen 8/3 1837 - 1/5 1838. Nimipastori 16/6 1841. Tervajärven kappalainen 19/8 1840 - 1/5 1842. Kouluun Vaasaan 1800, ylioppilas Turussa 9.10.1809, vihittiin papiksi 26.5.1813.Pappina: kirkkoherran apulainen Kokkolassa 1813-, Vöyrin kappalaisen apulainen 1817-27. Raippaluodon pappi 13.9.1827-1838. Hänen aikanaan rakennettiin Raippaluotoon uusi pappila ja hankittiin kirkkoon ehtoolliskalkki lautasineen. Lars oli ilmeisesti hyvä saarnaaja, koska hänet valittiin suurella ääntenenemmistöllä Pietarsaaren pitäjän (Pedersöre) kappalaiseksi 8.3.1837. Hän astui tähän virkaan 1.5.1838 ja toimi siellä kappalaisena 1842 saakka. Nimitettiin varapastoriksi 16.6.1841. Larsilla ei ollut Pietarsaaressa asuntoa, kun 1 1/2 kilometrin päässä kaupungista sijaitseva Nygårdin kappalaisen asunto oli kovin rappeutunut.Sekä Pietarsaaren pitäjän että kaupungin edustajat päättivät kokouksessaan Pietarsaaren kirkolla 19.11.1837 rakentaa tilalle uuden asuinrakennuksen, jolloin vanha rakennus saisi toimia leivinhuoneena, keittiönä ja renkitupana. Kustannus 1.300 riikintaalaria päätettiin jakaa pitäjälle 4/5 ja kaupungille 1/5, koska samaa suhdetta käytettiin äänestettäessä kappalaisenvaalissa. Uuden asunnon valmistuttua päättivät kaupungin edustajat kirkkoraadin kokouksessa 1.5.1839, että he eivät haluakaan maksaa omaa osuuttaan. Lars valittiin Teerijärven kappalaiseksi 19.8.1840, virkaan 1.5.1842. Tämän kappaleen tieodot ovat: Kaarle Kaila´n kotisivulta: http://www.iki.fi/kaila Helvi Kivekäs kirjoittaa kirjeessään 23.09.99: Yövyttyämme Kaustisilla ajoimme Teerijärvelle. Se oli todella kaunis ja hyvin hoidettu yhdyskunta. Vanha, kaunis puukirkko sijaitsi kummulla Hemsjö-järven rannalla. Keskellä järveä sijaitsee pieni saari, jota paikkakunnalla kutsutaan nimellä "Prästgårdsön". Mahdollisesti saari on kuulunut pappilan maihin taikka papin perhe on tehnyt retkiä sinne. Käydessämme kirkkoherran virastossa tapasimme ystävällisen vt. kirkkoheran, joka tuli näyttämään meille kirkkoa ja hautausmaata. Omistamani kuvan perusteella löysimme helposti Schalinien haudan, joka sijaitsee aivan kirkon vieressä. Istutimme haudalle kauniit kukat ja otimme kuvan siitä. Hautakivestä oli pala lohjennut, kuten kuvasta näkyy ja kivi heilui. Kirkkoherra ilmoitti pyytävänsä vahtimestaria korjaamaan kiven. Hän asuu nyt eläkepäivillään aivan kirkon lähellä, joten on mahdollista, että hän joskus vastaisuudessakin huolehtii haudasta. Kerroin hänelle hiukan Schalineista ja siitä, että heistä on lähtöisin neljä Suomen kirkon arkkipiispaa......

1. puoliso Carlenius, Brita Johanna Christofferintytär, Schalin s. 16.07.1794 Kälviä; Kelviå. k. 10.07.1855 Teerijärvi; Terjärv . Oli tehokkaiden lääkevoiteiden tuntija. Vihitty: 27.06.1815 Kälviä. Lisätietoja: Käyttänyt todennäköisesti etunimeä Johanna. Kuolinsyy: Sydänvika.
Hän oli erinomaisista lääketaidoistaan tunnettu. Lääkevoiteet. Brita Johannan luona asui miehensä sisko Maria Schalin Vaasan palon jälkeen.

Isä: Carlenius, Christoffer / Kristofer (Kristopher) s. 14.06.1751 Uleåborg; Oulu . Kirkkoherra Kälviä.
Äiti: Hydenius, Anna Elisabeth Johansdotter, Carlenius s. 14.12.1768 Kelviå, Kälviä, Kumpula.

Lapset:
1) Johanna Emelie Larsintytär (katso taulu 623) s. 11.03.1816 Kokkola; Gamlakarleby . k. 01.04.1898 Mustasaari.
2) Charlotta Elisabet Larsintytär (katso taulu 624) s. 25.01.1818 Vöyri; Vörå . k. 30.11.1899 Muolaan pappilassa.
3) Lars Vilhelm Laurinpoika (katso taulu 625) s. 09.12.1820 Vöyri . k. 27.06.1882 (vaalisaarnamatkallaan) Pernaja, (kirjoilla Luodossa) . Luodon kirkkoherra 1867, rovasti 1879.
4) Sofia Vilhelmina Larsintytär s. 10.01.1823 Vöyri; Vörå . k. 30.09.1897 Maskun pappila . Perhesuhteet: Naimaton.
naimaton.
5) Edla Amanda Larsintytär (katso taulu 626) s. 13.11.1825 Vöyri . k. 15.06.1877 Teerijärvi.
6) Matilda Augusta Larsintytär (katso taulu 627) s. 03.07.1828 Raippaluoto; Replot . k. 14.06.1888 Tyrnävä.
7) Emma Ottilia Larsintytär (katso taulu 628) s. 26.10.1842 Teerijärvi; Raippaluoto. k. 21.07.1901 Muolaan pappilassa (Vaasa) ? haudattu Vaasa.
8) Vendla Josefina Larsintytär (katso taulu 629) s. 22.04.1834 Raippaluoto . k. 25.01.1894 Jalasjärvi .

Henkilöhakemisto


- Taulu 386 -

23. sukupolvi

Schalin, Katarina Elisabet, Gyllenberg (taulusta 231. Isä: Schalin, Lars Petrison) s. 13.05.1795. k. 1849.

1. puoliso Gyllenberg, Michael s. 18.09.1775 Turku. k. 14.05.1837 Vaasa. Ylivieskan kappalainen 1804.
Ylioppilas Turussa 1796, vihittiin papiksi 1800. Pantu viralta Ylivieskassa 1827.

Isä: Gyllenberg, Johan Rullatupakantekijä.
Äiti: Maria Henrikintytär, Gyllenberg

Lapset:
1) Maria Wilhelmina (katso taulu 630) s. 02.11.1829.

Henkilöhakemisto


- Taulu 387 -

24. sukupolvi

Frosterus, Maria Catharina Carl-Jakobintytär, Thölberg (taulusta 235. Äiti: Carp, Maria Christina Jacobsdotter) s. 03.08.1811 Oulu. k. 14.02.1866 Kuopio.

1. puoliso Thölberg, Johan Fredrik, Widgren s. 27.11.1807 Vaasa. k. 01.08.1857 Nurmes. Pielisjärven tuomiokunnan tuomari 1848. Vihitty: 25.03.1840 Muhos. Lisätietoja: Alkujaan Widgren. Perhesuhteet: Syntyi aviottomana.
Ylioppilas Turussa 1826. Maanmittausauskultantti 1829, varatuomari 1832.

Äiti: Widgren, Maria Catharina Karjanhoitaja.

Lapset:
1) Johan Johan-Fredrikinpoika (katso taulu 631) s. 15.06.1841 Pielisjärvi. k. 18.09.1900 Maarianhamina. Maarianhaminan ala-alkeiskoulun opettaja 1869.
2) Carl Johan-Fredrikinpoika s. 06.09.1842 Pielisjärvi. k. 31.05.1905 Haukipudas. Tuomari 1866, Vaasan hovioikeuden auskultantti 1866. Perhesuhteet: Kaksonen Fredrikin kanssa, naimaton.
Ylioppilas Helsingissä 1863
3) Fredrik s. 06.09.1842 Pielisjärvi. k. 18.09.1842 Pielisjärvi.
4) Edla Johan-Fredrikintytär (katso taulu 632) s. 14.08.1844 Pielisjärvi. k. 24.02.1913 Kuopio.
5) Fredrik Johan-Fredrikinpoika s. 07.02.1847 Nurmes. k. 1892 marraskuun lopulla Pielisjärven jäälle. Käräjäkirjuri. Lisätietoja: Merkitty Kuopion kirkonkirjoihin kuolleeksi 04.12.1892.
Ylioppilas Helsingissä 1865
6) Gustaf Johan-Fredrikinpoika (katso taulu 633) s. 05.03.1849 Muhos (kirjoilla Nurmeksessa). Postimestari Saratowissa Venäjällä. Hovineuvos. Lisätietoja: Eli vielä 1913.
7) Maria Johan-Fredrikintytär s. 06.09.1851 Nurmes. Lastenopettaja Siperiassa, asui sitten Kuopiossa. Perhesuhteet: Naimaton.
8) Katrina Johan-Fredrikintytär (katso taulu 634) s. 14.02.1855 Nurmes.

Henkilöhakemisto


- Taulu 388 -

24. sukupolvi

Frosterus, Fredrika Wilhelmina Carl-Jakobintytär, Grönlund (taulusta 235. Äiti: Carp, Maria Christina Jacobsdotter) s. 14.08.1816 Oulu. k. 01.03.1892 (04.03.).

1. puoliso Grönlund, Gustaf Henrik s. 25.01.1804 Kuopio. k. 13.11.1848 Muhos. Kommissiomaanmittari Oulun läänissä 1839. Vihitty: 12.04.1842 Muhoksen pappila.
Isä: Grönlund, Herman Henrik Kuopion suntio.
Äiti: Partanen, Anna, Grönlund

Lapset:
1) Emma Wilhelmina s. 14.10.1845 Muhos. k. 20.03.1846 Muhos.
2) Maria Helena Gustaf-Henrikintytär (katso taulu 635) s. 03.03.1847 Muhos.

Henkilöhakemisto


- Taulu 389 -

24. sukupolvi

Frosterus, Emilia Carl-Jakobintytär, Hermansson (taulusta 235. Äiti: Carp, Maria Christina Jacobsdotter) s. 07.10.1818 Oulu. k. 21.12.1843 Oulu.

1. puoliso Hermansson, Herman Fredrik, Sund s. 18.08.1815 Mustasaari. k. 15.11.1903 Mikkeli. Kemin kihlakunnan kruununvouti 1861. Kollegiasessori 1878. Vihitty: 28.02.1843 Muhoksen pappila.
Äiti: Sund, Eva Lisa Andersintytär Karjanhoitaja Mustasaari.

Henkilöhakemisto


- Taulu 390 -

24. sukupolvi

Carp, Carl Ludvig Gustafinpoika (taulusta 237. Isä: Carp, Gustaf Carlsson) s. 25.06.1843 Vaasa. k. 19.04.1924 Vaasa. Vaasan hovioikeuden hovioikeusneuvos 1899.

Ylioppilas Helsingissä 1863. Suoritti tuomarintutkinnon 1868, varatuomari 1871.

1. puoliso Grönblad, Amanda Margaretha Constantia, Carp s. 22.05.1853 Tornio. k. 17.11.1932 Vaasa. Vihitty: 14.01.1874 Jyväskylä.
Isä: Grönblad, Carl Oskar s. 26.06.1812 Turku. Laukaan tuomiokunnan tuomari.
Äiti: Wahlström, Amanda Christina, Grönblad s. 04.11.1833 Hudiksvall, Ruotsi.

Lapset:
1) Carl Gustaf s. 24.10.1874. k. 10.11.1949.
2) Elin Elisabet (katso taulu 636) s. 21.05.1876.

Henkilöhakemisto


- Taulu 391 -

24. sukupolvi

Carp, Johanna Lovisa Gustafintytär, Frosterus (taulusta 237. Isä: Carp, Gustaf Carlsson) s. 08.09.1844 Vaasa.

1. puoliso Frosterus, Nils Theodor Benjaminpoika s. 30.11.1842 Mustasaari. k. 27.09.1919 Helsinki. Valtion rautateiden ratatirehtöörin apulainen 1878. Valtiopäivämies. Vihitty: 29.06.1875.
Ylioppilas Helsingissä 1860, filosofian kandidaatti 1865. Kävi Zürichin polyteknillisen opiston 1865 - 1867. Filosofian maisteri 1869. Riemumaisteri 1919.

Isä: Frosterus, Benjamin Johaninpoika s. 28.04.1792 Pudasjärvi. Vaasan ja Mustasaaren kirkkoherra 1837.
Äiti: Gadolin af, Wilhelmina Sofia, Frosterus s. 27.12.1802 Turku.

Lapset:
1) Sigurd s. 06.01.1876 Asikkala. k. 02.03.1956 Helsinki.
2) Gustaf Theodor s. 06.09.1879. k. 01.10.1896 Hyvinkää.
3) Gerda s. 12.04.1883. k. 24.10.1883.

Henkilöhakemisto


- Taulu 392 -

24. sukupolvi

Tegengren, Ernst Wilhelm Jakob-Fromholdinpoika (taulusta 239. Isä: Tegengren, Jakob Fromhold Jakob-Reinholdinpoika) s. 22.10.1835 Vaasa. k. 11.11.1910 Helsinki. Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvos 1882. Valtiopäivämies.

Ylioppilas Helsingissä 1854. Suoritti tuomarintutkinnon 1857, varatuomari 1860.

1. puoliso Borg, Alina Irene, Tegengren s. 05.10.1837 Sotkamo. k. 29.01.1913 Helsinki. Vihitty: 23.01.1868 Vaasa.

Lapset:
1) Ernst Gustaf (katso taulu 637) s. 16.06.1871.

Henkilöhakemisto


- Taulu 393 -

24. sukupolvi

Laurin, Johan Abraham Johan-Gustafinpoika (taulusta 245. Isä: Laurin, Johan Gustaf Gustafsson) s. 19.07.1841 Oulu. k. 16.04.1897 Oulu. Merikapteeni.

1. puoliso Jämsä, Helena Samuelintytär, Laurin s. 02.10.1846 Oulu. k. 26.10.1916 Oulu. Vihitty: 08.11.1868 Oulu.
Isä: Jämsä, Samuel Merimies Oulu.
Äiti: Wäätäjänaho, Helena, Jämsä

Henkilöhakemisto


- Taulu 394 -

24. sukupolvi

Laurin, Nils Johan Laurentii Hermanni (taulusta 246. Isä: Laurin, Lars Herman Gustafsson) s. 23.07.1842 Ylitornio. k. 21.09.1904 Kemi. Kemin tullinhoitaja 1875.

Ylioppilas Helsingissä 1862. Suoritti kameraalitutkinnon 1872.

1. puoliso Keckman, Adelé, Laurin s. 09.07.1862 Tornio. k. 12.11.1913 Kemi. Vihitty: 23.04.1882 Simo.
Isä: Keckman, Johan Alfred Carl-Abrahaminpoika s. 23.04.1831 Rautio. Simon kirkkoherra.
Äiti: Hougberg, Evelina, Keckman s. 09.02.1841 Tornio.

Henkilöhakemisto


- Taulu 395 -

24. sukupolvi

Laurin, Hilda Christina Lars-Hermannintytär, Willebrandt von (taulusta 246. Isä: Laurin, Lars Herman Gustafsson) s. 12.06.1844 Alakiiminki. k. 11.01.1899 Helsinki.

1. puoliso Willebrandt von, Carl Edgar Julius s. 06.07.1824 Vaasa. k. 20.08.1868 Turku haudattu Vaasa. Vaasan hovioikeuden kanneviskaali. Vihitty: 14.08.1862 Pudasjärvi. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
Isä: Willebrandt von, Carl Otto Vaasan läänin rahastonhoitaja, majuri.
Äiti: Wasastjerna, Anna Charlotta, Willebrandt von

Henkilöhakemisto


- Taulu 396 -

24. sukupolvi

Laurin, Carl Oskar Lars-Hermaninpoika (taulusta 246. Isä: Laurin, Lars Herman Gustafsson) s. 24.03.1847 Alatornio. k. 25.08.1917 Oulu. Oulun läänin lääninagronomi.

Ylioppilas Helsingissä 1865. Agronomi Mustialan maanviljelysopistosta 1872.

1. puoliso Ollakka, Gustava, Laurin s. 31.11.1857 Oulu. k. 30.11.1909 Oulu. Vihitty: 1877 Oulu.
Isä: Ollakka, Juho Talonomistaja.

Henkilöhakemisto


- Taulu 397 -

24. sukupolvi

Laurin, Gustaf Albert Lars-Hermaninpoika (taulusta 246. Isä: Laurin, Lars Herman Gustafsson) s. 18.05.1849 Karunki. k. 26.11.1906 Oulu. Valtakunnan pohjoisrajan pohjoispiirin rajaviskaali 1879.

Venäläisen junkkarikoulun oppilaana Helsingissä 1866 - 1871.

1. puoliso Henriksson / Yrjölä, Maria Helena, Laurin s. 05.03.1855 Kymi. k. 31.12.1894 Ylitornio.
Isä: Yrjölä, Henrik Käsityöläinen.

Henkilöhakemisto


- Taulu 398 -

24. sukupolvi

Häggström, Gustaf Adolph Petri Leonardi (taulusta 247. Äiti: Kjemmer, Christina Amalia Andersdotter) s. 28.07.1840 Petolahti. k. 22.03.1900 Uusikaarlepyy. Merikapteeni.

1. puoliso Kjellman, Carolina Adolfina, Häggström s. 12.05.1841 Uusikaarlepyy. k. 09.03.1900 Uusikaarlepyy. Vihitty: 05.12.1872.
Isä: Kjellman, Gustaf Adolf s. 13.08.1803 Laukaa. Henkikirjoittaja.
Äiti: Backman, Carolina Vilhelmina, Kjellman s. 19.01.1818 Uudenkaarlepyyn maseurakunta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 399 -

24. sukupolvi

Häggström, Lorentz Wilhelm Petter-Leonardinpoika (taulusta 247. Äiti: Kjemmer, Christina Amalia Andersdotter) s. 08.09.1850 Maksamaa. k. 07.09.1912 Pori. Porin kappalainen 1883, varapastori 1883.

Ylioppilas Helsingissä 1869. Suoritti teologisen erotutkinnon 1873.

1. puoliso Hellström, Olga Elisabet, Häggström s. 17.09.1848 Jyväskylä. Vihitty: 08.09.1875 Turku.
Isä: Hellström, Gotthard Värjäri Jyväskylästä.
Äiti: Molin, Emma Johanna, Hellström s. 14.08.1820 Tampere.

Henkilöhakemisto


- Taulu 400 -

24. sukupolvi

Essen von, Agnes Johanna, Wrede (taulusta 252. Äiti: Kemmer / Kjemmer, Selina Elisabeth Andersdotter) s. 13.02.1853 Karjalohja. k. 26.10.1926 Teijo.

1. puoliso Wrede, Rabbe Gustav Otto s. 09.04.1853 Kaarina. k. 02.12.1927 Teijo.
Isä: Wrede, Wilhelm Otto Casper David s. 10.12.1827 Varkaus. Majuri.
Äiti: Armfelt, Hedvig Johanna Wilhelmina Gustava, Wrede s. 18.03.1833 Turku. Kreivitär.

Henkilöhakemisto


- Taulu 401 -

24. sukupolvi

Enholm, Anders Johan Margaretha-Johannanpoika (taulusta 253. Äiti: Enholm, Margaretha Johanna Anders-Johanintytär) s. 12.06.1843 Korsnäs. Suutari.

1. puoliso Ågren, Greta Sofia, Enholm s. 11.01.1844 Petolahti. Vihitty: 29.06.1872.
Isä: Ågren, Abraham Torppari.
Äiti: Greta Jonaksentytär, Ågren

Henkilöhakemisto


- Taulu 402 -

24. sukupolvi

Enholm, Fredrik Willehard Margaretha-Johannanpoika (taulusta 253. Äiti: Enholm, Margaretha Johanna Anders-Johanintytär) s. 08.11.1848 Korsnäs. k. 23.04.1910 Korsnäs. Suutari.

1. puoliso Högback, Beata, Enholm s. 04.03.1844 Bergö. Vihitty: 20.10.1872 Bergö.
Isä: Högback, Johan Erik Talollinen Bergö.
Äiti: Lång, Maria, Högback

Henkilöhakemisto


- Taulu 403 -

24. sukupolvi

Hägglund, Johanna Fredrika Carlintytär, Rival (taulusta 254. Äiti: Enholm, Fredrika Gustava Anders-Johanintytär) s. 10.10.1847 Korsnäs. k. 26.08.1892 Korsnäs.

1. puoliso Rival, Johan Erik s. 19.01.1845 Korsnäs. k. 14.12.1882 Korsnäs. Itsellinen Korsnäs. Vihitty: 1871.

Henkilöhakemisto


- Taulu 404 -

24. sukupolvi

Lindelöf, Karl August Leonard (taulusta 257. Äiti: Ammondt, Mathilda Josephina Caroli Diederici ) s. 11.11.1862 Turku.

1. puoliso Norrgren, Zaida Ester Sofia, Lindelöf s. 23.06.1864 Loviisa. Vihitty: 08.10.1887 Helsinki.

Lapset:
1) Eva Margaretha (katso taulu 638) s. 27.11.1888 Helsinki.
2) Siiri Ester Matilda s. 04.12.1889 Helsinki. k. 14.09.1911 Wejle, Tanska.
3) Toini Maria s. 23.05.1891 Helsinki. k. 31.05.1916 Helsinki.
4) Aino Elina Anna (katso taulu 639) s. 02.06.1893 Helsinki.
5) Leila Linnea s. 08.03.1896 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 405 -

24. sukupolvi

Lindelöf, Alma Eugenia, Broms (taulusta 257. Äiti: Ammondt, Mathilda Josephina Caroli Diederici ) s. 09.05.1866 Turku. k. 01.03.1949 Oulu.

1. puoliso Broms, Gustaf Fredrik s. 07.03.1861 Mäntyharju. k. 02.06.1914 Sysmä. Vihitty: 21.08.1889 Porvoo.

Lapset:
1) Ester Maria (katso taulu 640) s. 24.08.1890 Sysmä.
2) Aili Elina s. 03.11.1891 Sysmä. k. 12.03.1892 Sysmä.
3) Anni Josefina s. 11.03.1893 Sysmä. k. 04.08.1960 Sysmä.
4) Aino Margareta (katso taulu 641) s. 13.05.1894 Sysmä.
5) Meeri s. 01.07.1895 Sysmä.
6) Martha (katso taulu 642) s. 01.10.1896 Sysmä. k. 24.04.1966 Helsinki.
7) Johan Arvid (katso taulu 643) s. 14.05.1898 Sysmä. k. 24.01.1966 Heinola.
8) Thyra s. 22.11.1899 Sysmä. k. 19.03.1927 Helsinki.
9) Gustaf Ilmari (katso taulu 644) s. 28.09.1901 Sysmä.
10) Inkeri (katso taulu 645) s. 28.12.1902 Sysmä.
11) Lars Gideon s. 01.04.1904. k. 20.09.1909 Kokkola.
12) Berndt Fredrik (katso taulu 646) s. 21.05.1906 Sysmä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 406 -

24. sukupolvi

Lindelöf, Berndt Johan (taulusta 257. Äiti: Ammondt, Mathilda Josephina Caroli Diederici ) s. 16.12.1873 Hauho. k. 1929.

1. puoliso Laurell, Elisabet, Lindelöf s. 08.12.1877 Hailuoto. Vihitty: 15.02.1901.

Lapset:
1) Johan Erik s. 03.10.1904 Helsinki. k. 27.08.1905 Helsinki.
2) Birgitta Yrsa Elisabet s. 25.08.1909 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 407 -

24. sukupolvi

Lindelöf, Richard Mattias (taulusta 257. Äiti: Ammondt, Mathilda Josephina Caroli Diederici ) s. 21.09.1875.

1. puoliso Åberg, Gurli Wilhelmina, Lindelöf s. 22.02.1886 Turku. Vihitty: 26.03.1905 Helsinki.

Lapset:
1) Jarl Richardsson s. 28.12.1905 Helsinki.

2. puoliso Sojolin, Auer Helmi Sofia, Lindelöf s. 02.11.1892 Helsinki. Vihitty: 19.07.1916 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 408 -

24. sukupolvi

Heikel, Frans Victor Henrikinpoika (taulusta 261. Isä: Heikel, Henrik Henrik-Jakobinpoika) s. 23.08.1842 Turku. k. 27.07.1927 Porvoon maalaiskunta. Helsingin yliopiston pedagogisen voimistelun yliopettaja 1908, professori 1907. Ammatinlisäyksiä: Lääketieteen ja kirurgian tohtori h.c. 1919.

Ylioppilas Helsingissä 1860. Gymnatiska centralinstitutet-opistossa Tukholmassa 1867 - 1868, Turnlererbildungsanstaltlaitoksessa Dresdenissä Saksassa 1868 - 1869. Helsingin yliopiston voimistelun yliopettaja 1875.

1. puoliso Kihlman, Hanna, Heikel s. 27.05.1847 Lapua. k. 17.03.1929 Helsinki. Vihitty: 14.05.1873 Helsinki.
Isä: Kihlman, Alfred Anders-Gustafinpoika s. 13.05.1825 Vaasa. Opettaja; teologian tohtori, professori 1897. Talous- ja liikemies.
Äiti: Fabritius, Angelika, Kihlman s. 19.10.1828 Kitee.

Lapset:
1) Torkel s. 04.06.1874. k. 1876.
2) Selma Angelika s. 28.10.1875. k. 17.01.1880.
3) Valter Alfred s. 22.07.1877.
4) Ester Elisabet s. 24.03.1879.
5) Eva Armida s. 01.12.1880.
6) Erik Julius s. 21.01.1882. k. 1936.
7) Allan Fayllos (katso taulu 647) s. 13.10.1885 Helsinki. k. 1974.
8) Harry Viktor s. 14.08.1887.
9) Yngvar Sigurd s. 17.04.1889 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 409 -

24. sukupolvi

Heikel, Carl Felix Henrikinpoika (taulusta 261. Isä: Heikel, Henrik Henrik-Jakobinpoika) s. 03.06.1844 Turku. k. 20.05.1921 Helsinki. Raahen porvari- ja ja kauppakoulun ensimmäinen johtaja 1882. Ammatinlisäyksiä: Nordiska Aktiebanken-pankin johtokunnan jäsen 1892. Valtiopäivämies.

Ylioppilas Helsingissä 1862, filosofian kandidaatti 1868, maisteri 1869. Riemumaisteri 1819. Felix Heikelin esipuhe kirjaansa Från Förenta Staterna on päivätty 7. joulukuuta 1873. Kirjasta otettiin uusintapainos vuonna 1973 ja siitä heijastuu liberaali, optimistinen näkemys Yhdysvaltojen kehityksestä. Tuntuu erikoiselta (Enebergiä ajatellen), että Heikel oli tutkinut aiemmin nimenomaan Leipzigissa saksalaista sosiaalidemokratiaa, jota kohtaan hän tunsi tiettyä sympatiaa. Se heijastuu hänen kirjeestään enolleen: »Pidin ja pidän sitä kiinnostavimpana ja ehkä merkittävimpänä ja koko Euroopan yhteiskunnallisen tilan luonteenomaisimpana liikkeenä, joka on tällä hetkellä käynnissä Saksassa, mutta en ole ummistanut silmiäni kaikelta vinoutuneelta ja väärältä sen kannanotoissa.» Hän ei kuitenkaan »rakastunut» sosiaalidemokratiaan. Minetten aiemmista viittauksista häneen käy sitä vastoin ilmi, että heillä oli ollut suhde. Minetten kadulla tapaama nainen on Felix Heikelin tuleva vaimo.

1. puoliso Furuhjelm, Sigrid Johanna Lovisa, Heikel s. 07.12.1854 Helsinki. k. 26.05.1939 Helsinki. Vihitty: 05.09.1874 Kirkkonummi. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
Isä: Furuhjelm, Harald Victor Wilhelm s. 12.04.1810 Tenhola. Viipurin hovioikeuden presidentti.
Äiti: Kothen von, Eva Mathilda Aglaè, Furuhjelm s. 06.07.1825 Helsinki.

Lapset:
1) Elsa s. 21.10.1875.
2) Ingrid Johanna s. 11.08.1877.
3) Eva s. 29.01.1879. k. 06.08.1879.
4) Sigyn Mathilda s. 02.06.1880.
5) Harald Felix (katso taulu 648) s. 14.04.1882. k. 27.04.1918. Kuolinsyy: Murhattu vapaussodassa.
6) Märtha (katso taulu 649) s. 28.08.1883. k. 08.12.1954 Helsinki.
7) Ragnar Felix s. 13.04.1885 Raahe. k. 19.09.1934 Helsinki.
8) Jarl Felix s. 13.11.1886 Raahe. k. 25.05.1911.
9) Göran Felix s. 01.08.1888 Raahe.
10) Estrid Sigrid s. 20.12.1890 Raahe.
11) Margit s. 08.03.1894.
12) Anna Greta s. 09.12.1897 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 410 -

24. sukupolvi

Heikel, Thure Wilhelm Henrikinpoika (taulusta 261. Isä: Heikel, Henrik Henrik-Jakobinpoika) s. 26.04.1848 Turku. k. 18.05.1921 Uusikaarlepyy. Vanhempi komissiomaanmittari Vaasan läänissä 1898.

1. puoliso Backman, Maria, Heikel s. 22.05.1855 Teerijärvi. Vihitty: 24.09.1881 Kristiinankaupunki.

Lapset:
1) Rut Maria s. 25.08.1882 Pirttikylä. k. 21.06.1922 Uusikaarlepyy.
2) Teodor Mikael (katso taulu 650) s. 20.05.1884 Uusikaarlepyy.
3) Thyra Naemi (katso taulu 651) s. 28.01.1886 Uusikaarlepyy ?.
4) Judit Anna s. 07.11.1888. k. 12.10.1893.
5) Hanna Matilda s. 14.11.1890. k. 14.12.1890.
6) Nelly Maria s. 05.07.1893 Uusikaarlepyy.
7) Mimmi Lydia (katso taulu 652) s. 09.07.1895 Uusikaarlepyy.
8) Vilhelm Rafael s. 06.08.1897 Uusikaarlepyy. k. 12.02.1918 Ruovesi. Kuolinsyy: Kaatui vapaustaistelussa.
9) Lea Elisabet s. 20.08.1899 Uusikaarlepyy.

Henkilöhakemisto


- Taulu 411 -

24. sukupolvi

Heikel, Helena Mathilda Henrikintytär, Brodersen (taulusta 261. Isä: Heikel, Henrik Henrik-Jakobinpoika) s. 24.10.1849 Turku.

1. puoliso Brodersen, Johan Nikolai Lääketieteen tohtori. Vihitty: 24.06.1874 Pietarsaari. Lisätietoja: Kotoisin Tanskasta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 412 -

24. sukupolvi

Heikel, Eva Maria Henrikintytär, Marklund (taulusta 261. Isä: Heikel, Henrik Henrik-Jakobinpoika) s. 18.11.1851 Maaria. Kansakoulunopettaja.

1. puoliso Marklund, Uno Wilhelm s. 06.10.1859 Pietarsaari. k. 11.04.1918 Pietarsaari. Värjärimestari. Vihitty: 18.11.1890 Pietarsaari.

Henkilöhakemisto


- Taulu 413 -

24. sukupolvi

Heikel, Olga Wilhelmina Henrikintytär, Winther (taulusta 261. Isä: Heikel, Henrik Henrik-Jakobinpoika) s. 04.04.1854 Maaria.

1. puoliso Winther, Julius Nikolai s. 1837. k. 1889. Lisätietoja: Kotoisin Tanskasta. Perhesuhteet: Oli avioituessaan Olga Wilhelminan kansa leski.

Henkilöhakemisto


- Taulu 414 -

24. sukupolvi

Heikel, Ida Cecilia Wilhelmsdotter, Mellberg (taulusta 262. Isä: Heikel, Wilhelm Henrik-Jakobinpoika) s. 29.05.1838 Åbo, Turku. k. 28.08.1916 Kemiö.

1. puoliso Mellberg, Carl August s. 28.02.1832 Askainen. k. 10.10.1915 Kemiö. Kemiön kirkkoherra, rovasti, filosofian maisteri. Vihitty: 25.04.1875 Uusikaupunki. Perhesuhteet: Kaksoset Amalian kanssa.
Isä: Mellberg, Carl Gustaf s. 16.09.1799 Turku. Kirkkoherra Mouhijärvi, rovasti.
Äiti: Lilius, Johanna Sofia Natanaelintytär, Mellberg s. 03.09.1797 Orivesi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 415 -

24. sukupolvi

Heikel, Emma Sophia Wilhelmsdotter, Söderman (taulusta 262. Isä: Heikel, Wilhelm Henrik-Jakobinpoika) s. 07.01.1840 Oulu.

1. puoliso Söderman, Henrik Lorenz s. 25.07.1829 Uusikaupunki. k. 02.07.1903 Mätsälä. Kauppias ja merikapteeni. Vihitty: 15.12.1870 Uusikaupunki.
Isä: Söderman, Henrik Gustaf Uusikaupunkilainen kauppias.
Äiti: Sundvik, Helena Juliana, Söderman

Henkilöhakemisto


- Taulu 416 -

24. sukupolvi

Heikel, Arno Wilhelm Wilhelminpoika (taulusta 262. Isä: Heikel, Wilhelm Henrik-Jakobinpoika) s. 18.01.1842 Oulu. k. 17.07.1910 Helsinki. Elementarläroverket i Uleåborg-koulun saksan- ja ranskankielen opettaja 1869. Ammatinlisäyksiä: Uleåborgs lyseum-koulun 1875.

Ylioppilas Helsingissä 1862.

1. puoliso Boucht, Fanny Johanna s. 26.06.1859 Kittilä. k. 04.09.1920 Oulu. Vihitty: 06.04.1879 Oulu.
Isä: Boucht, August Gotthard Kittilän nimismies.
Äiti: Riekki, Karoliina Sofia, Boucht

Henkilöhakemisto


- Taulu 417 -

24. sukupolvi

Heikel, Johanna Amalia Wilhelmintytär, Fager (taulusta 262. Isä: Heikel, Wilhelm Henrik-Jakobinpoika) s. 08.10.1843 Hamina. k. 01.10.1899 Jokioinen.

1. puoliso Fager, Gustaf Emil s. 29.12.1849 Pori. k. 25.11.1903 Turku. Teiskon vt. kappalainen. Vihitty: 27.06.1878 Uusikirkko.
Isä: Fager, Johan Gustaf Meritullin vahtimestari.
Äiti: Rosendal, Amanda Sofia, Fager

Henkilöhakemisto


- Taulu 418 -

24. sukupolvi

Heikel, Johan Henrik (taulusta 263. Isä: Heikel, Albert Henrici Jacobi) s. 21.11.1843 Pietarsaari. k. 25.07.1917 Ii.

1. puoliso Harlin, Lina, Heikel s. 07.12.1850 Paltamo. Vihitty: ??.

Lapset:
1) Klas Olof "Olli" (katso taulu 653) s. 12.05.1888 Rovaniemi. k. 03.02.1973 Helsinki. Direktor för forstvetenskapliga forskningsintitut, professor, filosofiedoktor,. Ammatinlisäyksiä: forstmästare.

2. puoliso Thauvón, Sally Armida, Heikel s. 29.01.1855 Tornio. k. 31.07.1927 Helsinki. Vihitty: 26.01.1890 Ii.
Isä: Thauvón, Johan Fredrik s. 08.08.1828 Paltamo.
Äiti: Carlsson, Emilia, Thauvón s. 25.01.1830.
Lapset:
1) Signe Salome s. 29.11.1890 Rovaniemi. k. 19.10.1970 Helsinki.
2) Aatto Ilmari s. 08.11.1891 Tornio. k. 07.03.1966 Helsinki.
3) Aarne Silvio s. 20.03.1894 Tornio. k. 24.01.1938 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 419 -

24. sukupolvi

Heikel, Carl Abiel (taulusta 263. Isä: Heikel, Albert Henrici Jacobi) s. 04.11.1846 Oulu. k. 27.08.1919 Tyrvää.

1. puoliso Hellman, Augusta, Heikel s. 25.06.1851 Ylitornio. k. 27.09.1930 Pohjois-Pirkkala (kirjoilla Helsinki). Vihitty: 31.03.1870 Oulu.

Lapset:
1) Sven Abiel (katso taulu 654) s. 20.08.1875 Kittilä. k. 18.11.1948 Perniö. Perniön kirkkoherra.

Henkilöhakemisto


- Taulu 420 -

24. sukupolvi

Heikel, Axel Olof (taulusta 264. Isä: Heikel, Carl Henrik-Jakobinpoika) s. 28.04.1851 Brändö. k. 06.09.1924 Helsinki, Huopalahti.

1. puoliso Castrén, Maria s. 21.07.1865 Oulu. k. 10.08.1949 Helsinki. Vihitty: 29.03.1890 Oulu.
Isä: Castrén, Zachris Christianinpoika s. 04.04.1824 Rovaniemi. Kauppias Oulussa 1849.
Äiti: Gumerus, Maria, Castrén s. 06.06.1840 Pyhäjoki.

Lapset:
1) Aili Martta s. 29.07.1891 Oulu. k. 17.02.1967 Helsinki.
2) Elsa Arna (katso taulu 655) s. 01.10.1892 Helsinki. k. 22.09.1987 Rovaniemi.
3) Siiri Kyllikki (katso taulu 656) s. 17.03.1895 Helsinki. k. 04.03.1984 Helsinki.
4) Kerttu Annikki s. 28.07.1898 Helsinki. k. 20.05.1949 Laukaa.
5) Maija Kaarina (katso taulu 657) s. 25.11.1902 Helsinki. k. 05.06.1983 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 421 -

24. sukupolvi

Heikel, Emma Helena, Kyander (taulusta 264. Isä: Heikel, Carl Henrik-Jakobinpoika) s. 23.07.1858 Brändö. k. 08.12.1931 Helsinki.

1. puoliso Kyander, Ernesti Kustaa s. 23.05.1852 Kajaani. k. 23.02.1925 Pielisjärvi. Kappalainen Jäppilässä 1883, Pielisjärvellä 1887. Vihitty: 23.07.1879 Janakkala.
Julkaissut: Paavo Ruotsalainen ja herännäisyys Pohjois-Savossa, Kuopio 1885

Isä: Kyander, Samuel Henrik s. 09.03.1813 Rantasalmi. Komissiomaanmittari Oulussa 1860. Kajaanin säästöpankin prustajia 1869.
Äiti: Cronström, Sofia Helena Kristina, Kyander s. 06.02.1826 Kaskinen.

Lapset:
1) Elli (katso taulu 658) s. 15.06.1881 IIsalmi. k. 15.06.1917 Hyvinkää.
2) Eino (katso taulu 659) s. 24.12.1882 Leppävirta. k. 28.02.1940 Nurmes.
3) Elsa Helena (katso taulu 660) s. 07.09.1884 Jäppilä. k. 28.07.1973 Turku.
4) Veikko Ernst (katso taulu 661) s. 23.11.1885 Jäppilä. k. 06.06.1971 Helsinki.
5) Väinö Samuel (katso taulu 662) s. 12.03.1888 Pielisjärvi. k. 07.07.1926 Hattula.
6) Karl Elias (katso taulu 663) s. 13.07.1891 Pielisjärvi. k. 21.05.1959 Tampere.
7) Lauri Johannes (katso taulu 664) s. 11.10.1895 Pielisjärvi. k. 21.07.1967 Oulu.

Henkilöhakemisto


- Taulu 422 -

24. sukupolvi

Heikel, Henrik Kaarlo Johannes (taulusta 264. Isä: Heikel, Carl Henrik-Jakobinpoika) s. 16.05.1865 Sauvo. k. 25.07.1937 Helsinki.

1. puoliso Uschakoff, Gerogine, Heikel s. 06.12.1878 Hämeenlinna. k. 30.05.1962 Helsinki. Vihitty: 13.10.1895 Janakkala.
Isä: Uschakoff, Georg s. 26.03.1840 Helsinki.
Äiti: Winberg, Adele Wilhelmina Lovisa, Uschakoff s. 11.07.1850.

Henkilöhakemisto


- Taulu 423 -

24. sukupolvi

Heikel, Knut Emerik (taulusta 264. Isä: Heikel, Carl Henrik-Jakobinpoika) s. 02.08.1867 Sauvo. k. 28.12.1952 Helsinki.

1. puoliso Duske, Hedvig Josefina Louise Wilhelmina, Heikel s. 30.04.1868 Pietari, Venäjä. k. 10.01.1945 Helsinki. Vihitty: 08.10.1898 Pietari, Venäjä.
Isä: Duske, Georg Carl August s. 1842 Dantzig, Saksa.
Äiti: Borman, Josefina, Duske s. 1850.

Lapset:
1) Erik Georg (katso taulu 665) s. 23.07.1899 Helsinki. k. 15.01.1994 Bad Liebenzell, Saksa.
2) Margit Emma Mary Georgine s. 06.12.1900 Pietari, Venäjä. k. 25.01.1986 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 424 -

24. sukupolvi

Heikel, Oskar August (taulusta 265. Isä: Heikel, August Henrik-Jakobinpoika) s. 28.11.1844 Raahe. k. 23.12.1928 Helsinki.

1. puoliso Kothen von, Maria Mathilda, Heikel s. 11.04.1861 Hamina. k. 19.08.1944 Helsinki. Vihitty: 01.10.1881 Tuusula, Kellokoski.
Isä: Kothen von, Mauritz Ferdinand s. 17.06.1811 Lokalahti.
Äiti: Wrede af Elimä, Anna Gustava Fredrika Emilia, Kothen von s. 09.02.1830 Anjala.

Lapset:
1) Robert Emil Oskar s. 05.06.1882. k. 26.11.1882.
2) Bertel Gustaf Oskar (katso taulu 666) s. 01.11.1883.
3) Emilia Matilda (katso taulu 667) s. 03.08.1885 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 425 -

24. sukupolvi

Heikel, Joel August (taulusta 265. Isä: Heikel, August Henrik-Jakobinpoika) s. 03.03.1851 Munsala. k. 17.02.1918 Vaasa. Vaasan kirkkoherra.

1. puoliso Lagus, Anna Elisabet Johan Gabrielintytär, Heikel s. 20.06.1848 Ii. k. 15.02.1921 Vaasa. Vihitty: 22.07.1874 Lumijoki.
Isä: Lagus, Johan Gabriel Gabrielinpoika s. 22.03.1816 Sotkamo. Kappalainen Lumijoki 1855, varapastori 1860.
Äiti: Castrén, Emma Elisabet Zachariaksentytär s. 20.02.1819 posthuma, Säräisniemi.

Lapset:
1) Einar Benjamin (katso taulu 668) s. 30.01.1877 Lehtimäki.
2) Gunnar Gabriel (katso taulu 669) s. 30.08.1880 Vaasa. k. 05.05.1919 Helsinki.
3) Thyra Elisabet s. 18.03.1882 Vaasa. k. 17.12.1882 Vaasa.
4) Arvid Mikael (katso taulu 670) s. 17.03.1884 Vaasa.
5) Omar August s. 27.08.1886 Vaasa. k. 15.03.1891 Vaasa.
6) Vivi Maria s. 03.08.1887 Vaasa.
7) Gideon Natanael s. 27.11.1888 Vaasa. k. 08.01.1889 Vaasa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 426 -

24. sukupolvi

Heikel, Hulda Augusta, Wecksell (taulusta 265. Isä: Heikel, August Henrik-Jakobinpoika) s. 22.07.1853 Uusikaarlepyy. k. 25.04.1926 Helsinki.

1. puoliso Wecksell, Hugo Woldemar s. 09.12.1847 Turku. k. 22.01.1910 Vihti. Vihitty: 03.08.1873.
Isä: Wecksell, Johan s. 04.07.1796 Ruotsi. Turkulainen hatuntekijä.
Äiti: Björkelund, Sofia Ulrika, Wecksell s. 03.07.1811.

Lapset:
1) Esther Maria (katso taulu 671) s. 20.08.1876 Teuva. k. 29.06.1899 Vihti.
2) Juho Aukusti (katso taulu 672) s. 18.07.1879 Jämijärvi. k. 05.03.1958.
3) Edit Elisabet s. 12.09.1881 Jämijärvi. k. 24.06.1955 Lapua.
4) Eva Emilia (katso taulu 673) s. 16.12.1883 Jämijärvi. k. 22.12.1961.
5) Helmi Magdalena s. 15.04.1885 Kruununkylä.
6) Hugo Wilhelm Daniel s. 19.06.1887 Kruununkylä.
7) Martin Natanael s. 10.07.1889 Kruununkylä. k. 11.09.1889 Kruununkylä.
8) Hanna Eunike (katso taulu 674) s. 26.06.1893 Vihti.
9) Anna Salome (katso taulu 675) s. 16.10.1896 Vihti. k. 16.10.1947 Oulunkylä, Helsingin pitäjä.
10) Lauri Immanuel s. 27.12.1899 Vihti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 427 -

24. sukupolvi

Heikel, Uriel August (taulusta 265. Isä: Heikel, August Henrik-Jakobinpoika) s. 20.08.1857 Uusikaarlepyy. k. 22.11.1905 Porvoo.

1. puoliso Liebert, Hertha Josefina, Heikel s. 07.05.1858 Helsinki. k. 15.05.1939 Helsinki. Vihitty: 26.05.1883 Helsinki.
Isä: Liebert, Peder s. 1819 Kööpenhamina, Tanska.
Äiti: Magensen, Henriette Charlotta Dorothea, Liebert s. 1821 Kööpenhamina, Tanska.

Lapset:
1) Astrid Josefina s. 01.05.1884 Jalasjärvi. k. 02.06.1904 Virrat.

Henkilöhakemisto


- Taulu 428 -

24. sukupolvi

Heikel, Daniel August (taulusta 265. Isä: Heikel, August Henrik-Jakobinpoika) s. 30.10.1858 Uusikaarlepyy. k. 29.04.1925 Kaarina.

1. puoliso Beckwith, Florence, Heikel

Lapset:
1) Irwing August s. 1891 USA. k. 1892 USA.

2. puoliso Nordberg, Berta Dorotea, Heikel s. 09.05.1860 Pori. k. 21.04.1943 Helsinki. Vihitty: 19.04.1892 Milwaukee, USA.
Isä: Nordberg, Karl Viktor s. 1829.
Äiti: Hintze, Dorothea Kristina Fredrika, Nordberg s. 1832.

Henkilöhakemisto


- Taulu 429 -

24. sukupolvi

Heikel, Ivar August (taulusta 265. Isä: Heikel, August Henrik-Jakobinpoika) s. 16.01.1861 Uusikaarlepyy. k. 08.10.1952 Helsinki.

1. puoliso Landén, Hildur Ingeborg, Heikel s. 11.04.1874 Helsinki. k. 10.12.1957 Helsinki. Vihitty: 16.01.1894 Helsinki.
Isä: Landén, Abel s. 04.12.1833.
Äiti: Westlund, Ida Aurora, Landén

Lapset:
1) Karin Valborg (katso taulu 676) s. 29.04.1899 Helsinki. k. 01.03.1981 Helsinki.
2) Marita Ingeborg (katso taulu 677) s. 29.04.1899 Helsinki. k. 27.04.1986 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 430 -

24. sukupolvi

Heikel, Theodor August (taulusta 265. Isä: Heikel, August Henrik-Jakobinpoika) s. 31.01.1863 Uudenkaarlepyyn maaseurakunta. k. 08.10.1936 Helsinki.

1. puoliso Liljebäck, Ida Mathilda, Heikel s. 04.03.1868 Tornio. k. 14.01.1916 Helsinki. Vihitty: 15.10.1891 Helsinki.
Isä: Liljebäck, Gustaf Arvid
Äiti: Biman, Mathilda, Liljebäck

Lapset:
1) Anna Alli s. Ähtäri. k. 06.03.1979 Helsinki.
2) Atle Ragnar Teodor (katso taulu 678) s. 09.09.1892 Rovaniemi. k. 16.11.1927 Suomenlahti (kirjoilla Helsinki).
3) Karl August s. 04.01.1899 Kokkola. k. 02.08.1922 Eisleben, Saksa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 431 -

24. sukupolvi

Stjerncreutz, Johan Albin (taulusta 267. Isä: Stjerncreutz, Zacharias Aleksander) s. 16.10.1844 Helsinki. k. 31.05.1921 Helsinki. Höyrylaivan kapteeni.

1. puoliso Stjeremetjev, Helena, Stjerncreutz s. 12.03.1863 Habarovsk, Amur, Venäjä.

Lapset:
1) Valdemar (katso taulu 679) s. 13.11.1880 Habarovsk, Amur, Venäjä. k. 10.08.1950 Turku.

Henkilöhakemisto


- Taulu 432 -

24. sukupolvi

Stjerncreutz, Olga Maria (taulusta 267. Isä: Stjerncreutz, Zacharias Aleksander) s. 05.12.1846 Helsinki. k. 11.07.1920 Turku.

1. puoliso Carpelan, Hjalmar Ossian Maximilian s. 22.12.1848 Helsinki. k. 27.01.1892 Turku. Vihitty: 29.12.1875 Helsinki.
Isä: Carpelan, Carl Johan s. 15.06.1811 Tunhem, Ruotsi. Vapaaherra, varatuomari, laamanni 1864-68, valtiopäivämies 1863-64 ja 1872.
Äiti: Lybecker, Fredrika Sofia Carolina, Carpelan s. 17.12.1817.

Lapset:
1) Karin Maria s. 23.05.1877 Masku. k. 20.11.1941 Helsinki.
2) Tom Hjalmar s. 28.05.1878 Masku. k. 25.12.1957.
3) Carl Harry s. 13.06.1879 Masku. k. 1967.
4) Bertel Gustaf s. 10.09.1880 Masku. k. 1962.
5) Åke Maximilian s. 20.04.1882 Masku. k. 07.01.1945 Turku.
6) Ove Alexander s. 28.08.1883 Masku.
7) Gunhild Sofia s. 25.06.1885 Masku. k. 19.09.1886 Turku.
8) Gurli Eleonora s. 21.11.1889 Masku.

Henkilöhakemisto


- Taulu 433 -

24. sukupolvi

Stjerncreutz, Anna Alexandra Carolina (taulusta 267. Isä: Stjerncreutz, Zacharias Aleksander) s. 28.02.1851 Helsinki. k. 03.01.1923 Helsinki.

1. puoliso Schulman, Carl Allan Knut s. 13.01.1860 Porvoo. k. 07.05.1892 Venäjä. Vihitty: 10.10.1884 Helsinki.
Isä: Schulman, Alexander Leonard Carl s. 16.09.1819 Hämeenlinna. Kenraaliluutnantti.
Äiti: Glansenstjerna, Paulina, Schulman s. 31.12.1822 Nastola.

Lapset:
1) Carl Håkan (katso taulu 680) s. 13.10.1885. k. 30.10.1976.
2) Paulina Sofia (katso taulu 681) s. 25.10.1887 Novgorod, Venäjä. k. 14.02.1979.
3) Carl Allan Morgan (katso taulu 682) s. 09.06.1889 Bogoroditsh (Tula), Venäjä. k. 17.05.1954 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 434 -

24. sukupolvi

Stjerncreutz, Zachris Ernst Ludvig (taulusta 267. Isä: Stjerncreutz, Zacharias Aleksander) s. 20.04.1854 Helsinki. k. 14.08.1884 Amur, Venäjä. Merikapteeni.

1. puoliso Glansenstjerna, Anna Maria, Stjerncreutz s. 23.02.1851. k. 20.03.1896 Helsinki. Vihitty: 25.03.1884 Helsinki.
Isä: Glansenstjerna, Otto Vladimir s. 09.03.1819 Nastola.
Äiti: Petman, Ulrika, Glansenstjerna s. 08.08.1834 Nastola.

Henkilöhakemisto


- Taulu 435 -

24. sukupolvi

Laurin, Alma Gustava, Snellman (taulusta 270. Isä: Laurin, Frans Oscar Israelis) s. 18.05.1859 Pyhäjärvi. k. 18.11.1936 Haapajärvi.

1. puoliso Snellman, Wilhelm Gideon Erik-Wilhelminpoika s. 18.05.1848 Laihia. k. 09.01.1908 Oulun maaseurakunta. Oulun tuomiokunnan tuomari 1901. Vihitty: 08.04.1884 Haapavesi.
Ylioppilas helsingissä 1867, suoritti tuomarintutkinnon 1874, varatuomari 1878.

Isä: Snellman, Erik Wilhelm Erik-Johaninpoika s. 10.04.1820 Muhos. Haapaveden kirkkoherra 1871, rovasti 1882.
Äiti: Aspelin, Rosalie Emelie, Snellman s. 31.01.1823 Hämeenlinna.

Henkilöhakemisto


- Taulu 436 -

24. sukupolvi

Limon, Hedd´Marie (taulusta 276. Äiti: Mollin, Maria Christina Josephsdotter) s. 31.05.1821 Kiika. k. 04.02.1891 Laitila. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.

1. puoliso Appelgren, Johan Simon Simonsson s. 12.10.1802 Oulu. k. 20.11.1873 Laitila. Kyrkoherde i Lethala 1844; Laitilan kirkkoherra 1844, rovasti 1854. Vihitty: 03.07.1849 Pälkäne.
Student 1819; prestvigd 13.06.1825; Collega Inferior i Uleåborgs skola 04.01.1826; undergått Pastoral-examen 1836; särskild Censor i Uleåborg 1839; Kyrkoherde i Lethala 1844. Ylioppilas Turussa 1819, vihittiin papiksi 1825.

Isä: Appelgren, Simon Simonsson s. 07.12.1755 Paltamo. Alatornion kirkkoherra 1816. Teologian tohtori 1817, rovasti 1817.
Äiti: Westzynthius, Beata Maria Johansdotter, Appelgren s. 12.04.1769 Vaasa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 437 -

24. sukupolvi

Limon, Johan Werner Carl-Magnuksenpoika (taulusta 276. Äiti: Mollin, Maria Christina Josephsdotter) s. 19.10.1826 Kiika. k. 25.11.1868 Kivijärvi. Kivijärven kirkkoherra 1867.

Ylioppilas Helsingissä 1845, suoritti teologisen erotutkinnon 1850, vihittiin papiksi 1850, varapastori 1856.

1. puoliso Hällfors, Maria Andriette, Limon s. 30.11.1828 Keuruu. k. 05.05.1912 Vampula. Vihitty: 19.09.1852 Pälkäne.
Isä: Hällfors, Isak Immanuel Pälkäneen kirkkoherra.
Äiti: Kingelin, Charlotta, Hällfors

Lapset:
1) Werna (katso taulu 683) s. 18.05.1860 Hämeenlinna. k. 16.02.1945 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 438 -

24. sukupolvi

Limon, Amalia Josefina Henriette Carl-Magnuksentytär (taulusta 276. Äiti: Mollin, Maria Christina Josephsdotter) s. 21.06.1830 Kiika. k. 21.01.1906 Vaasa.

1. puoliso Ottelin, Fredrik Napoleon s. 07.08.1817 Ii. k. 23.11.1892 Kauhava. Kauhavan kirkkoherra.
Isä: Ottelin, Fredrik s. 06.05.1775. Oulun kihlakunnan henkikirjoittaja.
Äiti: Rydman, Maria Catharina, Ottelin s. 05.11.1781 Kemi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 439 -

24. sukupolvi

Limon, Josef Magnus Carl-Magnuksenpoika (taulusta 276. Äiti: Mollin, Maria Christina Josephsdotter) s. 24.02.1834 Kiika. k. 22.01.1871 Vaasa. Hist.-fil. maisteri 1860, Vaasan lukion apulainen 1864. Perhesuhteet: Aviopuoliso oli serkku.

Ylioppilas Helsingissä 1853. Hist.-fil kandidaatti 1858. Pedagogian kandidaatti 1859.

1. puoliso Mollin, Helena Josefina Johan-Henrikintytär s. 04.03.1836 Turku. Vihitty: 21.08.1860 Vehmaa.
Isä: Mollin, Johan Henrik Josefinpoika s. 05.12.1796 Karkku. Vehmaan kirkkoherra 1837. Rovasti 1840.
Äiti: Hahnsson, Josefina Amalia, Mollin s. 12.10.1812 Rauma.

Henkilöhakemisto


- Taulu 440 -

24. sukupolvi

Limon, Carl Carl-Magnuksenpoika (taulusta 276. Äiti: Mollin, Maria Christina Josephsdotter) s. 27.12.1835 Kiika. k. 06.12.1881 Hämeenlinna. Hämeen läänin varalääninsihteeri. Kuolinsyy: Teki itsemurhan 46 vuotiaana.

Ylioppilas Helsingissä 1858. Hist.-fil kandidaatti 1863. Hist.-fil. maisteri 1864. Suoritti kameraalitutkinnon 1869. Tuomarintutkinnon 1869, varatuomari 1872.

1. puoliso Sucksdorff, Carolina Christina Wilhelmina, Limon s. 16.08.1858 Loviisa. Vihitty: 21.12.1879 Hämeenlinna.
Isä: Sucksdorff, Christian Gustaf s. 24.09.1824 Loviisa. Hämeenlinnan lyseon matematiikan lehtori, fyys-mat. tohtori.
Äiti: Björkstén, Wendla Evelina Richardintytär, Sucksdorff s. 08.02.1835 Loviisa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 441 -

24. sukupolvi

Limon, Sofia Theodolinda Carl Magnuksentytär, Hahnsson (taulusta 276. Äiti: Mollin, Maria Christina Josephsdotter) s. 01.02.1838 Kiika. k. 20.04.1919 Helsinki. Kirjailija.

1. puoliso Hahnsson, Johan Adrian s. 04.03.1834 Rauma. k. 09.04.1888 Hämeenlinna. Filosofian maisteri, Tavastehus elementarläroverk-koulun kollega. Vihitty: 09.08.1864 Pälkäne.
Isä: Hahnsson, Josef s. 28.03.1787. Raumalainen kauppias ja raatimies.
Äiti: Rosenlew, Catharina Sofia, Hahnsson s. 24.01.1801 Vehmaa.

Lapset:
1) Hannu (katso taulu 684) s. 12.09.1865 Kokkola. k. 07.09.1935. Filosofian maisteri, Rymättylän kappalainen. Lisätietoja: Nimenmuutos Hahnsson 12.05.1906 Haahti. Perhesuhteet: Lovisan 2. esivanhempi oli Hannun 9. serkku (Sursill).
2) Hilja Maria Sofia s. 10.11.1867 Kokkola. k. 29.11.1867 Kokkola.
3) Hilja Theolinda (katso taulu 685) s. 11.09.1874 Hämeenlinna. k. 1966 Helsinki. Suomalainen kirjailija ja suomentaja. Lisätietoja: Nimi muutettu 1906 Haahti.

2. puoliso Yrjö-Koskinen, Yrjö Sakari, Forsman s. 10.12.1830 Vaasa. k. 13.11.1903 Helsinki. Senaattori, vapaaherra, historiantutkija ja politiikko. Vihitty: 10.12.1896 Helsinki. Ammatinlisäyksiä: Suomalaisuuden esitaistelija.
Ylioppilas Helsingissä 1847. Filosofian kandidaatti 1853. Filosofian maisteri s.v. Hist.-fil. lisensiaatti 1858. Filosofian tohtori 1860. Helsingin yliopiston yleisen historian professori 1863. Suomen, Venäjän ja Pohjoismaiden historian professori 1876. Senaattori ja kamaritoirmtuskunnan päällikkö 1882, kirkollisasiaintoimituskunnan päällikkö 1885. Aateloitu kirjailijanimellään Yrjö-Koskinen 1884, korotettu vapaaherralliseen säätyyn 1897. Historiantutkija ja poliitikko. Suomalaisuuden esitaistelija ja suomalaisen puolueen varsinainen perustaja. Perin ruotsinkielisissä oloissa kasvaneena antautui hän alusta alkaen suomalaisen kansallisuus-aatteen innokkaaksi kannattajaksi. Ensimäinen tehtävä oli suomen kielen oppiminen, ja siihen tarjoutui hyvä tilaisuus Hämeenkyrössä, minne isä 1845 oli tullut kirkkoherraksi. Näiden suomen kielen opintojen ja alkavain historiantutkimusten yhteistuloksena oli hänen ensimäinen kirjallinen tuotteensa: "Kertomus Hämeenkyrön pitäjästä" (1851), jossa hän jo omisti itsellensä sen nimen, Yrjö-Koskinen, jolla hän sitten tuli tunnetuksi. Sen julkaisemisessa hän jo osoitti sitä vääjäämätöntä luonteenlujuutta, joka oli hänelle ominainen. Äsken ilmestynyt 1850 v:n surkean kuuluisa sensuuriasetus kielsi suomeksi painattamasta muita kirjoja kuin "ainoastaan semmoisia, jotka, olematta vastoin yleisiä painotarkastus-asetuksia, sekä hengen että esitystavan puolesta tarkoittavat uskonnollista mielenylennystä tai taloudellista hyötyä". Y.-K :ta kehoitettiin sentähden kääntämään tutkimustaan ruotsiksi, mutta hän kieltäytyi ja sanoi sen mieluummin saavan jäädä painattamatta - ja erityinen painolupa saatiinkin. Tultuansa 1853 filosofian kandidaatiksi ja maisteriksi, sai hän opettajanpaikan Vaasan kymnaasissa ja valitsi nyt isänmaan historiantutkimuksen varsinaiseksi tiedealaksensa sekä tuli 1860 filosofian tohtoriksi. Vv. 1857 ja 1859 hän kahdessa osassa julkaisi laajan ja huomattavan historiallisen teoksensa "Nuijasota, sen syyt ja tapaukset" (josta uusi täydennetty ja uudistettu laitos ilmestyi 1877). Historian professorinviran yliopistossa tähän aikaan tullessa avoimeksi, Gabriel Reinin täysin-palvelleena siitä erottua, haki Y.-K. sitä ja julkaisi sitä varten ansiokkaan tutkimuksen "Tiedot Suomen suvun muinaisuudesta" (1862), joka suomalaisen kieliasunsa tähden synnytti paljon pahaa verta yliopiston konsistorissa. Kovan ottelun jälkeen hänet kuitenkin ensi sijassa ehdotettiin virkaan ja siihen nimitettiin. Vv. 1869-72 hän kolmessa vihossa julkaisi enimmän levinneen ja tunnetuimman teoksensa "Oppikirja Suomen kansan historiassa" (uusi täydennetty painos ilmestynyt 1881), jossa ensi kerta Suomen historia vanhimmista ajoista alkaen nykypäiviin asti yhdenjaksoisesti esitettiin, ja osoitettiin miten Suomen kansa vähitellen on kehittynyt yhä suurempaan kansalliseen ja valtiolliseen itsetietoisuuteen. Sen jyrkästi suomalaiskansallinen kanta kuitenkin herätti paljon suuttumustakin ja aikaansai kiihkeitä vastaväitteitä. Lyhyempi, kansakouluja varten tarkoitettu Suomen historian laitos ilmestyi 1873. V. 1876 hän viranvaihdolla Z. Topeliuksen kanssa tuli Suomen, Venäjän ja Pohjoismaiden historian professoriksi. Y.-K. oli täten kirjailijana ja yliopistonopettajana saavuttanut tunnetun ja tunnustetun nimen, mutta samalla hän oli myöskin yhteiskunnallisessa ja valtiollisessa elämässä kohonnut suomalaisuuden, fennomanian, esitaistelijaksi ja tullut suomalaisen puolueen varsinaiseksi perustajaksi. Suomea puhuvan väestön nostaminen täyteen arvoon ja johtavaan asemaan Suomenmaassa -- sen päämäärän toteuttaminen, minkä Snellman oli viittonut -- siinä oli Y.-K:n elämäntyön tarkoitus. Sanomalehdistössä hän ahkerasti julkaisi. sekä nimenomaan kieliasiasta että muistakin yhteiskunnallisista kysymyksistä, arvokkaita ja paljon huomiota herättäviä kirjoituksia. Hän oli 1863 ilmestyväin "Helsingin Uutisten'' julkaisijoita ja perusti 1866 kirjallis-yhteiskunnallisen aikakauslehden "Kirjallisen Kuukauslehden". jonka päätoimittajana sitten pysyi sen loppuun asti 1880. Kiihkeimmillään olevassa puoluetaistelussa, jota juuri siihen aikaan käytiin "fennomaanien" ja "svekomaanien" välillä, hän seisoi ensi rivissä, raskaimmat iskut sekä antaen että saaden. V. 1864 häntä "Suomettaressa" olleen, senaattia moittivan kirjoituksen johdosta syytettiin majesteettirikoksesta ja tuomittiin rahasakkoon. Koulunopettajain puolelta valtiopäivämieheksi valittuna hän pappissäädyssä otti osaa v:n 1872 ja seuraaviin valtiopäiviin, osoittaen eri kysymyksissä, nimenomaan myös raha-asiain alalla, monipuolista asiantuntemusta ja kykyä. ja esiintyi tästä alkaen suomalaisen puolueen tunnustettuna johtajana. Kovasta vastarinnasta huolimatta voitti suomalaisuus yhä enemmän alaa; koulukysymyksessä, joka erittäinkin oli sytyttävänä riita-aiheena, pakotettiin hallitus askel askelelta myönnytyksiin. Lopulta katsottiin hallituspiireissäkin suotavaksi, että fennomaanit saisivat edustajansa senaattiin, ja kreivi Heidenin tultua Suomen kenraalikuvernööriksi nimitettiin Y.-K. 1882 senaatin jäseneksi, ensin kamari-toimituskunnan, sitten, v:sta 1885. kirkollisasiain-toimituskunnan päälliköksi. Senaatissa hän osoitti ennestään tunnettua tavatonta työkykyään ja tarmoaan ja sai pian miltei johtavan aseman hallituksessa. Varsinkin hän ratkaisevasti vaikutti sen asetuksen aikaansaantiin, joka virkakuntain ja virkamiesten eri tapauksissa käytettäväksi kieleksi määräsi asianosaisten ja paikkakunnan enemmistön kielen. V. 1882 hän korotettiin aatelissäätyyn, ottaen silloin virallisesti nimen Yrjö-Koskinen, ja 1897 vapaaherraksi. Suomen valtiolliselle taivaalle rupesi kuitenkin tähän aikaan nousemaan uusia pilviä idästäpäin. Y.-K., jonka valtiollinen kanta yleensä oli varovainen ja jonkun verran konservatiivinen, koetti suurella taidolla ja diplomaattisella varovaisuudella tätä vaaraa torjua, ollen likeisessä yhteissuhteessa varsinkin ministerivaltiosihteeri v. Dæhnin kanssa. Suomalaisen puolueen tuli, se oli hänen kantansa, jonka hän ilmitoi muutamassa 1891 yksityisesti levitetyssä kirjoituksessa, pyrkiä sovitteluun korkeimman vallan kanssa, välittämättä siitä mitä mieltä ruotsinmieliset olivat. Rajuilman vihdoin purkauduttua 1899, asettui hän sille kannalle, että välttämättömyys pakotti ulkonaiseen alistumiseen. Hänen vaikutuksestaan senaatti julkaisi helmikuun julistuskirjan, ja näin omaksumastaan kannasta hän piti järkähtämättä kiinni huolimatta siitä paheksumisesta, joka siitä tuli hänen osakseen ja joka aikaansai hajaannuksen suom. puolueessa. Kohta sen jälkeen hän kuitenkin erosi senaatista, koska, kuten itse sanoi, ei enää nautinut puolueensa kannatusta. Mutta valtiollisen elämään Y.-K. yhä tämän jälkeenkin otti uupumatta osaa, taistellen valitsemansa kannan puolusta. Lähde: TIETOSANAKIRJA Tietosanakirja-Osakeyhtiö Helsinki 1909

Isä: Forsman, Georg Jakob Zachariaksenpoika s. 14.03.1798 Veteli. Hämeenkyrön kirkkoherra 1842, rovasti 1850.
Äiti: Ebeling, Anna Lovisa, Forsman s. 28.03.1805 Vaasa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 442 -

24. sukupolvi

Mollin, Augusta Sofia Johan-Henrikintytär, Hellsten (taulusta 278. Isä: Mollin, Johan Henrik Josefinpoika) s. 27.12.1833 Turku. k. 09.09.1920 Rauman maaseurakunta.

1. puoliso Hellsten, Fredrik Wilhelm s. 19.01.1824 Rauma. k. 18.11.1871 Rauma. Rauman apteekkari, filosofian maisteri. Vihitty: 21.08.1860 Vehmaa.
Isä: Hellsten, Carl Fredrik Rauman apteekkari.
Äiti: Öhman, Brigitta Johanna, Hellsten

Henkilöhakemisto


- Taulu 443 -

24. sukupolvi

Mollin, Helena Josefina Johan-Henrikintytär (taulusta 278. Isä: Mollin, Johan Henrik Josefinpoika) s. 04.03.1836 Turku.

1. puoliso Limon, Josef Magnus Carl-Magnuksenpoika s. 24.02.1834 Kiika. k. 22.01.1871 Vaasa. Hist.-fil. maisteri 1860, Vaasan lukion apulainen 1864. Vihitty: 21.08.1860 Vehmaa. Perhesuhteet: Aviopuoliso oli serkku.
Ylioppilas Helsingissä 1853. Hist.-fil kandidaatti 1858. Pedagogian kandidaatti 1859.

Isä: Limon, Carl Magnus s. 21.07.1792 Tyrvää. Pälkäneen kirkkoherra 1846, rovasti 1857.
Äiti: Mollin, Maria Christina Josephsdotter, Limon s. 02.07.1795 Pori.

Henkilöhakemisto


- Taulu 444 -

24. sukupolvi

Mollin, Rosa Gabriela Johan-Henrikintytär, Granström (taulusta 278. Isä: Mollin, Johan Henrik Josefinpoika) s. 04.05.1838 Vehmaa.

1. puoliso Granström, Adolf Wilhelm s. 16.06.1821 Rauma. k. 28.02.1899. Raumalainen raatimies, varakonsuli. Vihitty: 24.10.1861 Vehmaa.
Isä: Granström, Adolf Raumalainen porvari.
Äiti: Frendin, Margaretha Christina, Granström

Henkilöhakemisto


- Taulu 445 -

24. sukupolvi

Mollin, Ida Johanna Johan-Henrikintytär, Vehmanen (taulusta 278. Isä: Mollin, Johan Henrik Josefinpoika) s. 17.12.1842 Vehmaa. k. 10.12.1916 Teuva.

1. puoliso Vehmanen, Johan Henrik, Papala s. 11.12.1843 Vehmaa. k. 31.05.1904 Teuva. Teuvan kirkkoherra, rovasti. Vihitty: 14.06.1871 Vehmaa.
Isä: Papala, Efraim Erkinpoika Torppari Vehmaalla.
Äiti: Stenberg, Karolina Efraimintytär, Papala

Henkilöhakemisto


- Taulu 446 -

24. sukupolvi

Mollin, Eva Maria Johan-Henrikintytär, Högman (taulusta 278. Isä: Mollin, Johan Henrik Josefinpoika) s. 12.10.1854 Vehmaa. k. 24.02.1883 Jyväskylä.

1. puoliso Högman, Carl Johan s. 19.04.1850 Kajaani. k. 14.03.1893 Helsinki. Jyväskylän seminaarin matematiikan lehtori. Vihitty: 16.06.1877 Vehmaa.
Högman Karl Johan., synt. 19.4.1850 Kajaani; kuollut 14.3.1893 Helsinki., vanhemmat; Kajaanin kappalainen Gustaf Fredrik Högman ja Alexandra Maria Lovisa Rickstén., Ylioppilas 1869, fil.kand. 1874; suoritti lainopin molempain oikeutten kandidaattitutkinnon 1887. Jyväskylän seminaarin matematiikan lehtori 1876-93. Jyväskylän kaupungin edustajana useilla valtiopäivillä 1885 alkaen. Julkaissut: Valosta; Lu´unlasku kansakoulussa; Laskuharjoituksia kansakoulua varten. - puoliso; 1877 Eva Maria Molin (kuollut 24.8.1883). Vehmaan kirkkoherran lääninrovasti Johan Henrik Mollinin ja Augusta Vilhelmiina Dahlenin tytär. Lähde: Jyväskylän seminaari 1863-1937 Muistojulkaisu., Toimittaneet J.M. Mikkola * Artturi Leinonen * Sulo Rekola., Osakeyhtiö Valistus Helsinki., Painettu 1937 Raittiuskansan kirjapaino Oy Helsinki.,

Isä: Högman, Gustaf Fredrik Jonas-Gustafinpoika s. 26.02.1811 Kuhmoniemi. Kirkkoherra Rovaniemi 1863.
Äiti: Ricksten, Alexandra Maria Lovisa, Högman s. 20.12.1818 Pyhämaa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 447 -

24. sukupolvi

Castrén, Alarik Gabriel Alarik-Gustafinpoika (taulusta 283. Äiti: Lagus, Johanna Sophia Gabrielsdotter ) s. 29.09.1823 Lapua. k. 02.10.1879 Säräisniemi. Säräisniemen piirin nimismies 1852.

1. puoliso Juntunen, Wilhelmiina, Castrén s. 29.11.1829 Hyrynsalmi. k. 10.11.1889 Säräisniemi. Vihitty: 23.03.1852 Hyrynsalmi.
Isä: Juntunen, Israel Talollinen, herastuomari Hyrynsalmi.
Äiti: Mulari, Margareetta, Juntunen

Henkilöhakemisto


- Taulu 448 -

24. sukupolvi

Castrén, Jonas Christian Alarik-Gustafinpoika (taulusta 283. Äiti: Lagus, Johanna Sophia Gabrielsdotter ) s. 30.03.1828 Töysä. k. 28.10.1903 Pielavesi. Kirkkoherra Pielavesi 1879, rovasti 1888.

Ylioppilas Helsingissä 1848, teologinen tutkinto 1850, vihitty papiksi 1851.

1. puoliso Qvickström, Wilhelmina Ingeborg, Castrén s. 27.09.1834 Ii. k. 31.08.1905 Kuopio haudattu Pielavesi. Vihitty: 03.06.1853 Ii.
Isä: Qvickström, Abel Oulun kihlakunnan henkikirjoittaja.
Äiti: Ottelin, Maria Wilhelmina, Qvickström

Henkilöhakemisto


- Taulu 449 -

24. sukupolvi

Dahl, Maria Fredrika Zachariaksentytär, Kant (taulusta 285. Äiti: Appelgren, Anna Maria Simonintytär) s. 05.06.1840 Nederkalix, Alakainuu, Ruotsi.

1. puoliso Kant, Jonas s. 26.10.1792 Piitimen maaseurakunta, Ruotsi. k. 05.09.1870 Dederkalix. Nederkalixin komministeri 1852. Vihitty: 31.05.1832. Perhesuhteet: Ikäeroa vaimon kanssa 48 vuotta!!.
Ylioppilas Upsalassa 1823, vihittiin papiksi 1825

Isä: Jonas Jonasson Torppari Piitimen seurakunnassa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 450 -

24. sukupolvi

Appelgren, Johan Wilhelm Gustaf-Wilhelminpoika (taulusta 286. Isä: Appelgren, Gustaf Wilhelm Simoninpoika) s. 01.03.1842 Pudasjärvi. k. 26.04.1883 Porvoon pitäjä. Maanviljelijä ja Eriksdahlin säteritilan omistaja Porvoon pitäjässä.

Opiskeli maanviljelystä Ruotsissa

1. puoliso Boije af Gennäs, Olga Amalia, Appelgren s. 13.10.1841 Kuopio. k. 09.11.1877 Porvoon pitäjä. Vihitty: 14.01.1871 Porvoo. Perhesuhteet: Suomalaista vapaaherrallista sukua.
Isä: Boije af Gennäs, Axel Erik s. 19.07.1793 Tyrväntö. Suomen pankin vaihtokonttorin johtaja.
Äiti: Brunow, Anna Charlotta, Boije af Gennäs s. 04.02.1808 Porvoo.

Lapset:
1) Erik
2) Uno s. 17.11.1872 Porvoo. k. 16.11.1892 Helsinki.
3) Anna Matilda s. 04.02.1874 Porvoon maalaiskunta. k. 16.04.1929.
4) Akseli Kustaa (katso taulu 686) s. 05.07.1875 Porvoon maalaiskunta.
5) Karl Olof s. 19.08.1876 Porvoon maalaiskunta. k. 30.08.1920 Helsinki.

2. puoliso Boije af Gennäs, Ottiliana Wilhelmina, Appelgren s. 12.04.1848 Kuopio. k. 27.01.1880 Porvoon pitäjä. Vihitty: 03.04.1879 Porvoo.
Isä: Boije af Gennäs, Axel Erik s. 19.07.1793 Tyrväntö. Suomen pankin vaihtokonttorin johtaja.
Äiti: Brunow, Anna Charlotta, Boije af Gennäs s. 04.02.1808 Porvoo.
Lapset:
1) Helmi Wilhelmina s. 15.01.1880 Porvoon maalaiskunta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 451 -

24. sukupolvi

Appelgren, Ida Beata Gustaf-Wilhelmintytär, Forssman (taulusta 286. Isä: Appelgren, Gustaf Wilhelm Simoninpoika) s. 03.01.1846 Oulu. k. 07.08.1927 Helsinki. Harrasti piirtämistä ja maalaamista.

1. puoliso Forssman, Uno s. 21.05.1841 Turku. k. 18.10.1905 Helsinki. Simon hoitoalueen metsänhoitaja 1863, nyk. Vaasan läänin ylimetsänhoitaja. Vihitty: 18.08.1870 Kemi.
Ylioppilas 1857. Metsäkonduktööri 1860

Isä: Forssman, Wilhelm Carl-Henrikinpoika s. 26.08.1801 Perniö. Kemiön kirkkoherra 13.03.1845, rovasti 1845, v.t. lääninrovasti 1851.
Äiti: Adlercreutz, Carolina Henrika Alexandra Napoleona, Forssman s. 06.04.1813 Siuntio .

Henkilöhakemisto


- Taulu 452 -

24. sukupolvi

Appelgren, Otto Hjalmar Gustaf-Wilhelminpoika, Appelgren-Kivalo (taulusta 286. Isä: Appelgren, Gustaf Wilhelm Simoninpoika) s. 05.04.1853 Hyrynsalmi. k. 26.07.1937 Helsinki. Valtionarkeologi 1915, professori 1922, muinaistutkija. Lisätietoja: vuodesta 1906 Appelgren-Kivalo.

Ylioppilas Helsingissä 1875, filosofian kandidaatti 1884, maisteri 1886, lisensiaatti 1891, filosofian tohtori 1892. Historiallisen museon konservaattori 1893. A.-K. otti osaa v. 1887 Siperiaan lähetettyyn ensimaiseen muinaistieteelliseen retkikuntaan, ja on omassa maassa ahkeraan tutkimuksia toimittanut. Julkaissut: ,,Muinaisjäännöksiä ja tarinoita Kemin kihlakunnan itäisissä osissa" (1881) ; ",Suomen muinaislinnat" (lisens.-väitösk.. 1891) ; ",Svenskarnas inflyttning till Finland'* (Suomen Museossa 1897); "Suomalaisia pukuja myöhemmältä rautakaudelta" (1908) y. m. Lähde: TIETOSANAKIRJA Tietosanakirja-Osakeyhtiö Helsinki 1909

1. puoliso Elmgren, Linda Elisabet, Appelgren s. 23.05.1863 Helsinki. k. 11.05.1894 Helsinki. Vihitty: 24.05.1893 Helsinki.
Isä: Elmgren, Sven Gabriel Professori, Helsingin yliopiston kirjaston varakirjastonhoitaja.
Äiti: Heickel, Hilda Carolina, Elmgren

Henkilöhakemisto


- Taulu 453 -

24. sukupolvi

Haartman von, Hedvig Eleonora, Tavel (taulusta 292. Äiti: Westzynthius, Emilia Theodora Caroli Gabriels) s. 29.12.1862 Piikkiö. k. 15.10.1902 Hampuri, Saksa. Pelastusarmeijan perustaja Suomessa.

Hedvig Eleonora von H. (1862-1902), pelastusarmeian perustaja Suomessa. Käytyään opintomatkalla Sveitsissä ja Ranskassa H. tuli ankaraan herätykseen 1884 ja liittyi 1889 Lontoossa pelastusarmeiaan. Palattuaan kotimaahan hän ryhtyi Helsingissä julkaisemaan lehtiä: ,,Sotahuuto" ja ,,Krigsropet" ja sai pelastusarmeialle jotenkin paljon kannatusta. Meni 1900 naimisiin sveitsiläisen tohtorin Rudolf Franz von Tafelin kanssa; kuoli Hampurissa. Erkki Kaila, teologian tohtori, kirkkoherra Lähde: Tietosanakirja Otava 1912

1. puoliso Tavel von, Rudolf Franz, Tael s. 10.05.1863. k. 1941. Vihitty: 30.04.1900 Basel, Sveitsi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 454 -

24. sukupolvi

Haartman von, Maria Theodora, Wendt von (taulusta 292. Äiti: Westzynthius, Emilia Theodora Caroli Gabriels) s. 09.09.1866 Piikkiö. k. 17.12.1936 Helsinki.

1. puoliso Wendt von, Nikolai Waldemar s. 03.11.1851 Turku. k. 27.02.1917 Helsinki. Vihitty: 20.10.1888.
Isä: Wendt von, Alexander Jakob s. 21.11.1800. Kenraaliluutnantti.
Äiti: Melartin, Sofia Elisabet, Wendt von s. 30.06.1819 Kaarina.

Lapset:
1) Hedvig s. 26.08.1889. k. 14.05.1983.
2) Dora Margareta s. 05.02.1891. k. 15.02.1985.

Henkilöhakemisto


- Taulu 455 -

24. sukupolvi

Haartman von, Carl Erik Johannes (taulusta 292. Äiti: Westzynthius, Emilia Theodora Caroli Gabriels) s. 15.07.1869 Piikkiö. k. 20.07.1925 Helsinki.

1. puoliso Rösler, Eugenie Helena Sabina, Haartman von s. 16.03.1892 Pietari, Venäjä. k. 11.12.1979. Vihitty: 12.05.1919 Helsinki.
Isä: Rösler, Gustav Andreas
Äiti: Schultz, Johanna Gertrud, Rösler

Henkilöhakemisto


- Taulu 456 -

24. sukupolvi

Lavonius, Magnus Karl (taulusta 293. Äiti: Westzynthius, Maria Fransisca Caroli Gabrielis) s. 05.11.1870 Viipuri. k. 21.09.1948.

1. puoliso Solin, Ester Gabriella, Lavonius s. 21.06.1879 Tampere. k. 06.02.1902 Rooma, Italia. Vihitty: 14.12.1901 Tampere.
Isä: Solin, Henrik s. 19.06.1848 Tampere.
Äiti: Heimbürger, Gabriella Amalia, Solin s. 07.11.1854 Tampere.

2. puoliso Simelius, Olga Erika, Lavonius s. 04.04.1876 Haukipudas. k. 18.11.1948. Vihitty: 11.09.1908 Tampere.
Isä: Simelius, Jakob Jakobinpoika s. 01.04.1840 Paavola. Kiimingin ja Haukiputaan nimismies 1869.
Äiti: Slottsberg, Matilda Amanda, Simelius s. 27.11.1844 Liminka.

Lapset:
1) Eva Maria s. 02.10.1915 Tampere. k. 29.05.1940 Tampere.

Henkilöhakemisto


- Taulu 457 -

24. sukupolvi

Lavonius, Sofia Wilhelmina, Bonsdorff von (taulusta 293. Äiti: Westzynthius, Maria Fransisca Caroli Gabrielis) s. 02.04.1872 Viipuri. k. 1960.

1. puoliso Bonsdorff von, Artur Edvard s. 23.02.1872 Tampere. k. 30.06.1959. Vihitty: 11.06.1901 Helsinki.
Isä: Bonsdorff von, Carl Edvard Carl-Gustafinpoika s. 23.04.1829 Turku. Kangasalan, vuodesta 1871 Tampereen piirin piirilääkäri.
Äiti: Dahl, Hilda Fredrika, Bonsdorff von s. 21.11.1838 Turku.

Lapset:
1) Ingrid Ester Maria (katso taulu 687) s. 16.04.1902 Helsinki. k. 17.04.1991.
2) Dagny Marita Elisabet (katso taulu 688) s. 18.11.1907 Forssa. k. 07.06.1995.
3) Curt Lennart Edvard (katso taulu 689) s. 06.10.1909 Turku.

Henkilöhakemisto


- Taulu 458 -

24. sukupolvi

Lavonius, Wilhelm Alexander (taulusta 293. Äiti: Westzynthius, Maria Fransisca Caroli Gabrielis) s. 22.06.1874 Helsinki. k. 11.03.1932.

1. puoliso Tornberg, Hildegard Emilia, Lavonius s. 19.11.1876 Oulu. Vihitty: 07.05.1901 Helsinki.
Isä: Tornberg, Frans Oskar Henrikinpoika s. 05.11.1840 Oulu. Merikapteeni.
Äiti: Eriksson, Maria Sofia Erikintytär, Tornberg s. 20.04.1852 Lapinjärvi.

Lapset:
1) Ringa (katso taulu 690) s. 23.04.1902 Helsinki. k. 26.01.1989.
2) Kari s. 03.04.1903 Helsinki.
3) Erkki Jarle s. 03.07.1905 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 459 -

24. sukupolvi

Lavonius, Magdalena Lovisa, Granfelt (taulusta 293. Äiti: Westzynthius, Maria Fransisca Caroli Gabrielis) s. 31.08.1877 Helsinki. k. 16.05.1946 Tukholma.

1. puoliso Granfelt, Otto Hjalmar s. 15.11.1874 Turku. k. 25.06.1957. Vihitty: 02.06.1903 Helsinki.
Isä: Granfelt, Otto Fabian Nimrod s. 13.12.1818 Hausjärvi. Varatuomari 1840, hovioikeudenneuvos 1867, valtiopäivämies 1863 -64.
Äiti: Besche de, Fanny Georgina Carolina, Granfelt s. 22.10.1835 Loviisa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 460 -

24. sukupolvi

Lavonius, Robert Johannes (taulusta 293. Äiti: Westzynthius, Maria Fransisca Caroli Gabrielis) s. 16.12.1879 Helsinki. k. 1967.

1. puoliso Ramsay, Mary Anna Charlotta, Lavonius s. 19.03.1888 Pyhäjärvi, Uudenmaan lääni. Vihitty: 08.03.1914 Tampere.
Isä: Ramsay, Volter s. 08.09.1855 Taalintehdas.
Äiti: Wolff, Alice Anna Maria, Ramsay s. 15.09.1865 Vaasa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 461 -

24. sukupolvi

Lavonius, Herman Gabriel (taulusta 293. Äiti: Westzynthius, Maria Fransisca Caroli Gabrielis) s. 30.09.1882 Viipuri. k. 19.07.1960 Helsinki.

1. puoliso Tandefelt, Toini Maria, Lavonius s. 03.11.1884 Sysmä. k. 01.02.1938 Helsinki. Vihitty: 02.02.1909 Helsinki.
Isä: Tandefelt, Gustaf Magnus Otto s. 19.06.1855 Sysmä.
Äiti: Renqvist, Anna Maria, Tandefelt s. 11.11.1855 Pukkila.

Lapset:
1) Otso Wilhelm s. 26.02.1910 Helsinki. k. 23.11.1989.

2. puoliso Salovaara, Eva Elvira, Lavonius Vihitty: 1942.
Isä: Salovaara, Johan
Äiti: Sigfridson, Anna Charlotta, Salovaara

Henkilöhakemisto


- Taulu 462 -

24. sukupolvi

Westzynthius, Augusta Emilia, Tikkanen (taulusta 294. Isä: Westzynthius, Herman Brynolf Berdtson) s. 29.06.1862 Karkku. k. 06.11.1942 Helsinki.

1. puoliso Tikkanen, Johan Jakob s. 07.12.1857 Helsinki. k. 20.06.1930 Kulosaari, Helsingin pitäjä (Helsinki). Taidehistorioitsija.
Tikkanen toimi Helsingin yliopiston taidehistorian professorina 1897 - 1926.

Isä: Tikkanen, Paavo s. 02.03.1823 Kiuruvesi. Sanomalehtimies ja kirjailija, hist.-fil.
Äiti: Tengström, Helena Maria Johan-Jakobintytär, Tikkanen s. 23.01.1829 Helsinki.

Lapset:
1) Toivo Robert (katso taulu 691) s. 15.04.1888 Rooma, Italia. k. 01.10.1947 Helsinki. Arkkitehti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 463 -

24. sukupolvi

Franzén, Johanna Margaretha Zachriksentytär, Sovelius (taulusta 296. Äiti: Frosterus, Lovisa Eleonora Erik-Johanintytär) s. 09.03.1830 Raahe. k. 17.01.1857.

1. puoliso Sovelius, Fredrik Fredrikinpoika s. 09.07.1822 Raahe. k. 20.03.1897. Raahelainen kauppias, laivanvarustaja, kauppaneuvos 1869. Vihitty: 13.01.1850 Raahe.
Isä: Sovelius, Fredrik Mattsinpoika s. 16.10.1778 Raahe. Kauppias Raahessa, raatimies.
Äiti: Frieman, Catharina Johanintytär, Sovelius s. 15.02.1779 Raahe.

Lapset:
1) Fredrik Oskar (katso taulu 692) s. 14.01.1855 Raahe. k. 02.12.1896 Raahe. Konsuli.

Henkilöhakemisto


- Taulu 464 -

24. sukupolvi

Franzén, Lovisa Elisabet Zachriksentytär, Donner (taulusta 296. Äiti: Frosterus, Lovisa Eleonora Erik-Johanintytär) s. 26.11.1838 Raahe. k. 1898.

1. puoliso Donner, Gustaf Victor s. 21.02.1829 Kokkola. k. 06.11.1868 Kokkola. Kokkolalainen teollisuusmies. Vihitty: 19.01.1860 Raahe.
Isä: Donner, Andreas s. 23.12.1796 Kokkola. Kokkolalainen kauppias, kauppaneuvos.
Äiti: Dahlström, Olivia Mathilda, Donner s. 1803.

Henkilöhakemisto


- Taulu 465 -

24. sukupolvi

Franzén, Anna Maria Christina Zachriksentytär, Lagerborg (taulusta 296. Äiti: Frosterus, Lovisa Eleonora Erik-Johanintytär) s. 17.03.1845 Raahe. k. 23.09.1866 Cannes, Ranska.

1. puoliso Lagerborg, Alexander Wilhelm s. 20.08.1838 Oulu. k. 07.07.1905 Lohja. Tie- ja vesikulkulaitosten insinöörikunnan alikapteeni. Vihitty: 15.06.1865 Raahe. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
Isä: Lagerborg, Robert Wilhelm s. 28.10.1796 Tammela. Oulun läänin kuvernööri.
Äiti: Virgin, Carolina Sofia Margaretha, Lagerborg s. 27.03.1801 Hämeenlinna.

Henkilöhakemisto


- Taulu 466 -

24. sukupolvi

Gripenberg, Robert Johan Gustaf-Leonardinpoika (taulusta 297. Äiti: Frosterus, Margaretha Maria Erik-Johanintytär) s. 27.07.1849 Oulu. k. 19.04.1918 Helsinki. Alikapteeni Venäjän armeijassa 1873. Perhesuhteet: Avioliitossa pikkuserkkunsa kanssa. Ammatinlisäyksiä: Rautatiehallituksen liikennetirehtöörin apulainen 1892. Valtiopäivämies.

Haminan kadettikoulussa 1860 - 1868.

1. puoliso Holm, Alfild, Gripenberg s. 11.02.1857 Kokkola. k. 02.12.1905 Helsingissä. Vihitty: 15.08.1878 Lappeenranta.
Isä: Holm, Johan Henrik Erik-Henrikinpoika s. 04.12.1818 Nurmo. Lappeen kihlakunnan kruununvouti 1872, kollegiasessori.
Äiti: Kuhlman, Catharina Elisabet, Holm s. 27.10.1825 Hamina.

Henkilöhakemisto


- Taulu 467 -

24. sukupolvi

Gripenberg, Helena Gustava Gustaf-Leonardintytär, Bergbom (taulusta 297. Äiti: Frosterus, Margaretha Maria Erik-Johanintytär) s. 12.03.1851 Oulu. k. 15.12.1932 Helsinki.

1. puoliso Bergbom, Johan Georg Carl-Gustafinpoika s. 16.01.1850 Oulu. k. 17.11.1917 Helsingin pitäjä. Tilanomistaja, maanviljelysneuvos. Vihitty: 24.06.1882 Helsinki. Kuolinsyy: Kuoli punaisten surmaamana.
Ylioppilas Helsingissä 1868. Filosofian kandidaati 1872, maisteri 1873.

Isä: Bergbom, Carl Gustaf Gabrielinpoika s. 23.12.1798 Raahe. Oulun läänin lääninkamreeri 1826. Kollegiasessori 1835.
Äiti: Franzén, Helena Zachriksentytär, Bergbom s. 27.07.1819 Raahe.

Henkilöhakemisto


- Taulu 468 -

24. sukupolvi

Gripenberg, Alexander Leonard Gustaf-Leonardinpoika (taulusta 297. Äiti: Frosterus, Margaretha Maria Erik-Johanintytär) s. 15.11.1852 Oulu. k. 14.09.1933 Helsinki. Everstiluutnantti Suomen Armeijassa 1879. Teollisuusmies, valtiopäivämies. Perhesuhteet: Avioliitossa äitipuolensa sisarentyttären kanssa. Ammatinlisäyksiä: Tie- ja vesirakennusten ylijallituksen ylitirehtööri 1896, Senaattori.

Haminan kadettikoulussa 1865 - 1870. Nikolajevin sotainsinööriakatemiassa Venäjällä 1873 - 1875. Alexander Lennart G. (s. 1852), valtiomies, tuli Haminan kadettikoulun käytyään upseeriksi, mutta otti jo 1879 everstiluutnantin arvoisena eron sotapalveluksesta. V. 1886 hänet nimitettiin teollisuushallituksen intendentiksi, 1896 tie- ja vesirakennusten ylihallituksen ylitirehtööriksi ja vielä sam. v. kauppa- ja teollisuustoimituskurman päälliköksi senaattiin. Sisällisissä valtiollisissa kysymyksissämme G. oli kuulunut n. s. liberaaleihin, ja julkaisi 1885-86 salanimellä Nemo ja ensi aluksi tuntemattomana pysyen pari lentokirjasta "Partierna och 1885 års landtdag", joissa hän koetti puolueettomasti arvostella eri puolueita ja kehoitti puoluekiihkon välttämiseen ja toistensa ymmärtämiseen. Valtiopäivillä hän aatelissäädyn jäsenenä vaikuttavalla tavalla otti osaa varsinkin teknillisten kysymysten, esim. rautatierakennusten, mutta myöskin muiden kuten asevelvollisuusasian ja työväenlainsäädännön käsittelyyn. G. äänesti kesäk. 1900 senaatissa venäl. kieliasetuksen julkaisemista vastaan ja sai pyynnöstään eron. Julkaisi 1902 kirjasen ",Väistyä vai seisoa?", jossa kehoitti luottavaiseen vastarintaan laittomuutta vastaan, ja karkoitettiin tämän johdosta toukok. 1903 maasta. Aikojen muututtua G. kutsuttiin vuoden lopussa 1905 jäseneksi uuteen perustuslailliseen senaattiin, mutta pyysi ja sai jo heinäk. 1907 jälleen eronsa, kun ei hyväksytty hänen ehdottamiansa määräyksiä rautatie- ja posti virkamiesten ja -palvelijain venäjän kielen taidosta. G. on myöskin huomattavalla tavalla ottanut osaa meidän liike-elämäämme ja ollut useain suurten teollisuuslaitosten pääjohtajana. Lähde: TIETOSANAKIRJA Tietosanakirja-Osakeyhtiö Helsinki 1909

1. puoliso Nyberg, Anna Elisabet, Gripenberg s. 16.01.1855 Pietari, Venäjä. k. 07.11.1916 Helsinki. Vihitty: 02.01.1877 Oulu.
Isä: Nyberg, Otto Gustaf s. 25.06.1825 Rautalampi. Oulun läänin kuvernööri.
Äiti: Geschwendt, Leontine, Nyberg s. 15.12.1830 Helsinki.

Lapset:
1) Arne (katso taulu 693) s. 17.04.1879 Hamina. k. 26.01.1928 Sortavala.
2) Ingrid (katso taulu 694) s. 05.05.1880 Kangasala.
3) Mary s. 11.07.1881 Kymi. k. 05.07.1883 Kymi.
4) Bertel (katso taulu 695) s. 15.06.1885 Kymi. k. 26.04.1918 Koria, murhattu. Insinööri, valkoisten puolella, ei sotilasasemaa. Lisätietoja: Asuinkunta Valkeala. Perhesuhteet: Naimisissa. Kuolinsyy: Kuollut kansalaisodassa. Punaisten vangitsema 16.04.1918, ammuttu.
5) Eero s. 03.09.1887 Helsinki. k. 24.05.1889.
6) Ole (katso taulu 696) s. 07.10.1892 Helsinki. k. 06.08.1979.

Henkilöhakemisto


- Taulu 469 -

24. sukupolvi

Kiljander, Karl Johan Robert Carl-Mårteninpoika (taulusta 298. Äiti: Frosterus, Helena Sofia Erik-Johanintytär) s. 15.08.1848 Lapinlahti. k. 11.11.1924 Jyväskylä. Jyväskylän postikonttorin ekspeditööri 1888. Postimestari 1922. Ammatinlisäyksiä: Näytelmäkirjailija.

1. puoliso Dunajeff, Olga, Kiljander s. 25.08.1851 Jyväskylä. k. 25.02.1905 Jyväskylä. Vihitty: 29.07.1878 (ortodoksinen) Kuopio.
Isä: Dunajeff, Feodor Jyväskyläläinen kauppias.
Äiti: Ahlfors, Sofia Carolina, Dunajeff

Henkilöhakemisto


- Taulu 470 -

24. sukupolvi

Kiljander, Ludvig Gabriel Carl-Mårteninpoika, Kesäniemi (taulusta 298. Äiti: Frosterus, Helena Sofia Erik-Johanintytär) s. 18.09.1851 Kuopio. k. 30.07.1911 Ruovesi. Jyväskylän seminaarin luonnontieteiden lehtori 1882, oppikirjantekijä. Lisätietoja: Vuodesta 1906 Kesäniemi.

Ylioppilas Helsingissä 1872, filosofian kandidaatti 1876, maisteri 1877.

1. puoliso Bergholm, Anna Constance, Kiljander / Kesäniemi s. 04.11.1845 Sipoo. k. 25.11.1921 Hämeenlinna. Vihitty: 17.07.1877 Mikkeli.
Isä: Bergholm, Carl Fredrik s. 15.07.1808 Helsinki. Sipoon kirkkoherra.
Äiti: Wallgren, Johanna Gustava Amalia, Bergholm s. 06.01.1818 Sipoo.

Lapset:
1) Helena s. 05.05.1878 Helsinki.
2) Paavo s. 11.07.1879 Nilsiä.
3) Aino (katso taulu 697) s. 28.05.1881.
4) Eva s. 07.04.1883.
5) Lauri s. 25.05.1885.

Henkilöhakemisto


- Taulu 471 -

24. sukupolvi

Koivukangas, Johan Emil Iisakinpoika, Alard (taulusta 300. Isä: Alard, Isak Sipinpoika) s. 10.05.1843. k. 23.05.1911 Pudasjärvi. Toimitti perunkirjoituksia, kauppakirjat, toimi kirjurina ja uskottuna miehenä.

1. puoliso Niskala, Greta Jakobintytär, Koivukangas s. 02.01.1845. k. 20.02.1939.
Huomaa Reetan korkea ikä, 93 v. Reetan on kastanut Pudasjärven kirkkoherra Elias Efraim Alcenius, kummit: Taneli Puhakka vaimo Anna, Eric Johan Tolpanniemi ja vaimo Albertina.

Lapset:
1) Katariina Wallborg (katso taulu 698) s. 27.07.1866.
2) Fredrik Wilhelm (katso taulu 699) s. 20.07.1869. k. 09.03.1960 Pulkkilan Vornasaa haudattu Sarakylä. Perhesuhteet: Avioliitoista ei ollut lapsia.
3) Johan Jakob (katso taulu 700) s. 21.12.1871. k. 22.02.1955.
4) Hilda Kustaava s. 23.05.1874. k. 18.05.1875.
5) Taneli Aukusti (katso taulu 701) s. 30.05.1876. k. 26.10.1948.

Henkilöhakemisto


- Taulu 472 -

24. sukupolvi

Holm, Alfild, Gripenberg (taulusta 302. Isä: Holm, Johan Henrik Erik-Henrikinpoika) s. 11.02.1857 Kokkola. k. 02.12.1905 Helsingissä.

1. puoliso Gripenberg, Robert Johan Gustaf-Leonardinpoika s. 27.07.1849 Oulu. k. 19.04.1918 Helsinki. Alikapteeni Venäjän armeijassa 1873. Vihitty: 15.08.1878 Lappeenranta. Perhesuhteet: Avioliitossa pikkuserkkunsa kanssa. Ammatinlisäyksiä: Rautatiehallituksen liikennetirehtöörin apulainen 1892. Valtiopäivämies.
Haminan kadettikoulussa 1860 - 1868.

Isä: Gripenberg, Gustaf Leonard s. 25.04.1804 Pori. Suomen pankin Oulun vaihtokonttorin pankinkomissaari 1852, kamarineuvos 1963.
Äiti: Frosterus, Margaretha Maria Erik-Johanintytär, Gripenberg s. 18.11.1813 Ilmajoki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 473 -

24. sukupolvi

Frosterus, Johanna Wilhelmina, Segerstråle (taulusta 303. Isä: Frosterus, Johan Gustaf Benjaminpoika) s. 25.10.1867 Helsinki. k. 09.04.1946 Porvoo.

1. puoliso Segerstråle, Knut Albert s. 04.04.1862 Helsinki. k. 26.05.1920 Porvoo. Vihitty: 21.06.1889 Porvoon maalaiskunta.
Isä: Segerstråle, Klés Otto s. 05.01.1812 Vihti.
Äiti: Born, Elisabet Constance, Segerstråle s. 24.04.1825 Oulu.

Lapset:
1) Ellen Elisabet s. 26.06.1890 Helsingin pitäjä.
2) Lennart Rafael s. 17.06.1892 Helsingin pitäjä. k. 11.04.1975.
3) Ingrid Johanna s. 18.02.1894 Porvoo. k. 06.12.1976 Lillehammar, Norja.
4) Kurt Olof s. 05.12.1895 Porvoo. k. 05.06.1955 Helsinki.
5) Dora Maria s. 09.08.1899 Porvoon maalaiskunta. k. 07.02.1991.
6) Sven Gustaf s. 09.08.1899 Porvoon maalaiskunta.
7) Märta Alina s. 03.09.1902 Porvoo. k. 09.05.1987.
8) Solveig Margareta s. 05.08.1907. k. 03.12.1996.

Henkilöhakemisto


- Taulu 474 -

24. sukupolvi

Såltin, Robert Gunnar Benjamin (taulusta 307. Äiti: Frosterus, Alexandra Theodora Benjaminintytär) s. 27.12.1870 Wien, Itävalta. k. 16.07.1915 Turku.

1. puoliso Carpelan, Anna Maria, Såltin s. 20.11.1871 Uskela.

Lapset:
1) Ingrid Margareta (katso taulu 702) s. 20.04.1897 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 475 -

24. sukupolvi

Ängeslevä, Maria Helena, Raudasoja (taulusta 309. Isä: Ängeslevä / Huhtakangas, Johannes Samuelinpoika) s. 16.09.1843 Ylivieska. k. 1904.

1. puoliso Raudasoja, Matti Vihitty: 20.06.1869.

Henkilöhakemisto


- Taulu 476 -

24. sukupolvi

Huhtakangas, Erik Johanneksenpoika (taulusta 309. Isä: Ängeslevä / Huhtakangas, Johannes Samuelinpoika) s. 07.05.1859.

1. puoliso Lund, Amanda, Huhtakangas

Lapset:
1) Amalia Erikintyttö (katso taulu 703)

Henkilöhakemisto


- Taulu 477 -

24. sukupolvi

Ängeslevä, Anna Beatha, Ollila (taulusta 310. Isä: Ängeslevä, Pehr) s. 08.10.1843. k. 25.01.1887.

Lähde: Virkatodistus Ylivieskan seurakunnasta. Cary Ängeslevä, Ruotsi

1. puoliso Ollila, Karl Antinpoika s. 04.10.1839. Vihitty: 13.01.1867.

Lapset:
1) Amalia s. 29.10.1867.
2) Johanna s. 14.07.1869.
3) Michel s. 14.07.1869.
4) Lisa s. 10.11.1871. k. 21.01.1872.
5) Amanda s. 22.12.1872.
6) Heikki s. 22.01.1875. k. 27.02.1875.
7) Johan s. 23.06.1876.
8) Klas s. 23.08.1878.
9) Emma s. 12.11.1880. k. 16.02.1884.
10) Hilma s. 04.03.1883.
11) Iida s. 08.09.1884.
12) Aliina s. 12.01.1887.

Henkilöhakemisto


- Taulu 478 -

24. sukupolvi

Ängeslevä, Michel (taulusta 310. Isä: Ängeslevä, Pehr) s. 18.07.1845.

1. puoliso Kariniemi, Jemina Pehrintytär, Ängeslevä s. 10.11.1853. Vihitty: 11.12.1874.

Henkilöhakemisto


- Taulu 479 -

24. sukupolvi

Ängeslevä, Eva Maria, Kallio (taulusta 310. Isä: Ängeslevä, Pehr) s. 09.06.1847. Perhesuhteet: Avioliitosta on lapsia.

1. puoliso Kallio, Henrik Johaninpoika s. 17.04.1844.

Henkilöhakemisto


- Taulu 480 -

24. sukupolvi

Ängeslevä / Huhtakangas, Josua (taulusta 310. Isä: Ängeslevä, Pehr) s. 06.07.1850. k. 02.08.1904.

1. puoliso Kantola, Susanna Olofintytär, Ängeslevä / Huhtakangas s. 17.08.1855. Vihitty: 14.12.1879.

Lapset:
1) Jaakko s. 28.11.1880.
2) Fanny s. 29.08.1882.
3) Mikko s. 10.10.1884. k. 24.03.1886.
4) Selna s. 22.12.1886. k. 12.10.1887.
5) Amalia s. 15.07.1888. k. 27.02.1892.
6) Jenni s. 04.12.1890. k. 13.03.1892.
7) Otto s. 30.07.1895.
8) Ana Liisa s. 17.09.1898.
9) Hilda Maria s. 23.09.1900.

Henkilöhakemisto


- Taulu 481 -

24. sukupolvi

Ängeslevä, Emanuel (taulusta 310. Isä: Ängeslevä, Pehr) s. 15.06.1852. k. 18.10.1894.

1. puoliso Kariniemi, Jemiina Pekantytär, Ängeslevä s. 10.11.1853. k. 09.06.1907. Vihitty: 11.12.1874.

Lapset:
1) Matts s. 25.02.1876. k. 24.01.1878.
2) Frans Petter s. 10.09.1879.
3) Amanda s. 23.04.1882.
4) Anna s. 23.07.1884. k. 09.06.1885.
5) Johannes s. 18.09.1886.
6) Jemiina s. 16.09.1888.
7) Jaakko Emanuelinpoika (katso taulu 704) s. 25.07.1891. k. 06.02.1941.
8) Aukusti s. 24.01.1895. k. 13.02.1895.

Henkilöhakemisto


- Taulu 482 -

24. sukupolvi

Ängeslevä / Haikola, Jakob (taulusta 310. Isä: Ängeslevä, Pehr) s. 24.07.1857. Lisätietoja: Myöhemmin Haikola.

1. puoliso Kaivosoja, Maria Heikintytär, Ängeslevä / Haikola s. 23.08.1860 Pyhäjoki. Vihitty: 03.04.1881.

Lapset:
1) Lydia s. 07.05.1882.
2) Selma s. 05.12.1883.
3) Hilda s. 14.04.1885.
4) Hjalmari s. 01.04.1887.
5) Amanda s. 14.11.1888.
6) Amalia s. 18.04.1890.
7) Hilma s. 21.12.1891. k. 31.10.1892.
8) Iida Maria s. 21.08.1893.
9) Alma s. 14.03.1895.
10) Saima Susanna s. 25.11.1896. k. 17.12.1896.
11) Anna Sofia s. 15.12.1897.
12) Johanna Sabiina s. 17.08.1899.

Henkilöhakemisto


- Taulu 483 -

24. sukupolvi

Ängeslevä, Susanna, Kotka (taulusta 310. Isä: Ängeslevä, Pehr) s. 11.08.1860.

1. puoliso Kotka, Leander s. 21.06.1861. Vihitty: 21.11.1881. Lisätietoja: Muuttivat Alavieskaan 11.04.1900.

Lapset:
1) Mikko s. 14.05.1883 Ylivieska. k. 24.05.1887.
2) Selma s. 29.06.1885 Ylivieska.
3) Emma s. 16.09.1889 Ylivieska. k. 17.04.1891.
4) Leander s. 20.03.1893 Ylivieska.
5) Jaakko s. 30.08.1893 Ylivieska. k. 01.11.1894.
6) Jaakko s. 02.10.1895 Ylivieska.
7) Hilda Maria s. 13.08.1898 Ylivieska.

Henkilöhakemisto


- Taulu 484 -

24. sukupolvi

Ängeslevä, Aukusti (taulusta 310. Isä: Ängeslevä, Pehr) s. 13.02.1863. k. 21.06.1935.

1. puoliso Marjamaa, Anna Reeta, Ängeslevä s. 16.07.1860. k. 31.12.1917. Vihitty: 02.01.1899.

Lapset:
1) Aukusti s. 27.10.1901. k. 18.11.1901.
2) Frans Mikael (katso taulu 705) s. 15.11.1902. k. 12.08.1962.

Henkilöhakemisto


- Taulu 485 -

24. sukupolvi

Nordberg, Jean Francisco Johan-Fredrikinpoika (taulusta 316. Isä: Nordberg, Johan Fredrik Johaninpoika) s. 01.10.1858 Oulu. k. 21.02.1926 Brunswick, Australia. Perämies 1881, rakennusmestari Australiassa.

1. puoliso Simrock, Clara, Nordberg s. 09.00.1874 Melbourn, Australia.

Henkilöhakemisto


- Taulu 486 -

24. sukupolvi

Parviainen, Ada Wilhelmina, Sylvin (taulusta 320. Äiti: Nordberg, Catharina Wilhelmina Johanintytär) s. 11.08.1870 Joensuu.

1. puoliso Sylvin, Oskar Emil Knut s. 19.08.1860. Lehtori. Vihitty: 02.08.1894.
Isä: Sylvin, Erik Reinhold s. 31.03.1800 Säkkijärvi. Säkkijärven kirkkoherra.
Äiti: Bergenstråhle, Selma Heloise Aurora, Sylvin s. 15.04.1825 Vihti.

Lapset:
1) Petter Reinhold s. 05.04.1895. k. 08.04.1895.
2) Kersti Selma Vilhelmina s. 21.04.1896.
3) Karin Sofia Natalia (katso taulu 706) s. 21.11.1897 Helsinki. k. 28.10.1971 Helsinki.
4) Sigrid Margareta s. 21.11.1900. k. 25.02.1904.
5) Anna Greta s. 09.06.1906. k. 02.01.1908.
6) Oskar Erik Anton s. 25.07.1909.

Henkilöhakemisto


- Taulu 487 -

24. sukupolvi

Bergbom, Fredrika Elisabet Johan-Erikintytär, Troil von (taulusta 323. Isä: Bergbom, Johan Erik Gabrielinpoika) s. 03.03.1837 Vaasa. k. 11.04.1901 Hahnenklee, Saksa haudattu Helsinki. Kuolinsyy: Kuoli matkalla.

1. puoliso Troil von, Axel Gustaf Samuel s. 25.09.1837 Paimio. k. 26.03.1909 Tukholma haudattu Helsinki. Senaattori, vapaaherra. Vihitty: 18.10.1864 Helsinki.
Isä: Troil von, Samuel Werner s. 03.04.1798 Tukholma. Hämeen läänin kuvernööri, vapaaherra.
Äiti: Kothen von, Johanna Maria, Troil von s. 02.03.1807 Taivassalo. Vapaherratar.

Lapset:
1) Erik Verner Samuel s. 08.09.1865 Vaasa. k. 02.05.1937 Vaasa.
2) Birger Gustav Samuel s. 12.03.1868 Vaasa. k. 13.10.1926 Helsinki.
3) Maria Emilia Matilda s. 31.12.1869 Vaasa. k. 10.12.1930 Helsinki.
4) Elis Samuel s. 05.10.1871 Vaasa. k. 16.04.1942 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 488 -

24. sukupolvi

Bergbom / Wuorenheimo, Erik Ossian Johannes-Erikinpoika, Wuorenheimo (taulusta 323. Isä: Bergbom, Johan Erik Gabrielinpoika) s. 03.12.1845 Viipuri. k. 13.06.1917 Helsinki. Tie- javesikulkulaitosten ylihallituksen ylijohtaja 1892. . Lisätietoja: Aateloitiin nimellä Wuorenheimo 193 ja otettiin Suomen ritarihuoneeseen 1904. Ammatinlisäyksiä: Senaattori ja kulkulaitostoimikunnan päällikkö 1892.

Haminan kadettikoulussa 1857 - 1862. Kävi insinööriopiston Pietarissa 1862 - 1867. Kollegisihteeri 1867. Valtiopäivämies , maamarsalkka 1905.

1. puoliso Rotkirch, Augusta Fredrika Therese, Bergbom s. 22.07.1857 Helsinki. k. 19.10.1881 Turku. Vihitty: 09.06.1877 Turku. Lisätietoja: Suomalaista aatelissukua.
Isä: Rotkirch, Gustaf Fredrik s. 26.03.1815 Vihti. Turun hovioikeuden presidentti.
Äiti: Rotkirch, Aurora Therese, Rotkirch s. 13.01.1821 Vaasa. Vapaaherratar.

Lapset:
1) Augustina Terese s. 17.05.1878 Helsinki.
2) Gustaf Erik s. 06.05.1881 Tampere. k. 11.06.1936 Helsinki.

2. puoliso Idman, Agnes Augusta Charlotta, Bergbom s. 03.02.1864 Messukylä. k. 19.04.1921 Helsinki. Vihitty: 09.07.1884 Tampere.
Isä: Idman, Carl Gustaf Nils-Johaninpoika s. 26.06.1817 Kuru. Tuomari. Senaatin raha-asiaintoimituskunnan kamarikirjuri 1845.
Äiti: Mellin, Beata Sofia Gustava, Idman s. 04.11.1827 Kalvola. Vapaaherratar.

Henkilöhakemisto


- Taulu 489 -

24. sukupolvi

Bergbom, Augusta Helena Johan-Erikintytär, Heurlin af (taulusta 323. Isä: Bergbom, Johan Erik Gabrielinpoika) s. 06.01.1847 Vaasa. k. 03.09.1918 Helsinki. Yhteiskunnallisen huoltotyön edistäjä.

Koulukeittolayhdistyksen perustaja ja puheenjohtaja 1905 - 1918. Kaarlo Bergbomin kirje sisarelleen: Eneberg sai ylivoimaisen kiusauksen vierailla Venetsiassa, kun Kaarlo Bergbom saapui Leipzigiin 25. toukokuuta 1871 yhdessä sisarensa Augustan ja tämän miehen Kaarlo af Heurlinin kanssa. Aviopari oli häämatkalla. Eneberg lainasi rahaa ja seurue lähti matkaan, ensin Dresdeniin, sitten Müncheniin ja niin edelleen. Bergbom on kuvaillut rautatiematkaa sisarelleen Emilielle 38-sivuisessa kirjeessä. Lähde: Jörn Donner Minetten rakkaus Otava 2002

1. puoliso Heurlin af, Lars Oskar Wilhelm s. 30.01.1844 Turku. k. 12.04.1875 Rooma, Italia haudattu Helsinki. Kirjapainonomistaja. Vihitty: 10.05.1871 Helsinki. Lisätietoja: Suomalaista aatelissukua.
Isä: Heurlin af, Johan Wilhelm s. 27.12.1806 Turku. Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvos.
Äiti: Prytz, Johanna Carolina, Heurlin af s. 20.04.1815.

Lapset:
1) Paula s. 13.05.1872 Helsinki. k. 15.11.1947. Laulunopettaja.
Kävi tyttökoulua 1888 ja Helsingin musiikkiopistoa 1895. Harjoittanut opintoja Scola Cantorumissa Pariisissa 1900 - 1901. Opintomatka Saksaan ja Sveitsiin 1908, Alankomaihin ja Belgiaan 1913. Helsingin kansakoulun laulunopettaja 1901 - 1917. Suomen Konkordialiiton puheenjohtaja. Naisten raittiuskeskuksen 1922 - 1929. Julkaissut: Kansakoulun uusi laulukirja 1917. Säveltapailun ja nuottiopin opas 1917.
2) Lauri Oskar (katso taulu 707) s. 25.09.1875 Helsinki. k. 06.06.1958. Fil. magister, pankkimies, poliitikko, Oy Leppävaaran toimitusjohtaja. Perhesuhteet: Eronnut Elin Tompurista.

Henkilöhakemisto


- Taulu 490 -

24. sukupolvi

Bergbom, Axel Gabriel Johan-Erikinpoika (taulusta 323. Isä: Bergbom, Johan Erik Gabrielinpoika) s. 22.10.1848 Helsinki. k. 24.10.1900 Mikkeli. Suomen pankin Mikkelin konttorin komissaari 1895, kamarineuvos.

Ylioppilas Helsingissä 1867. Varatuomari 1874.

1. puoliso Öberg, Selma Ingeborg, Bergbom s. 18.02.1853 Kokkola. Vihitty: 08.02.1876 Kokkola.
Isä: Öberg, Anders Gustaf Öberg Kokkolalainen raatimies.
Äiti: Nordström, Christina Catharina, Öberg

Henkilöhakemisto


- Taulu 491 -

24. sukupolvi

Bergbom, Karl Zachris Carl-Gustafinpoika (taulusta 324. Isä: Bergbom, Carl Gustaf Gabrielinpoika) s. 31.12.1845 Oulu. k. 05.09.1903 Helsinki. Varatuomari, Suomen pankin johtokunnan jäsen 1894. Valtioneuvos 1898.

Ylioppilas Helsingissä 1867, suoritti tuomarntutkinnon 1871.

1. puoliso Gripenberg, Agnes Maria, Bergbom s. 11.09.1865 Viipuri. k. 16.11.1922 Helsinki. Vihitty: 09.04.1886 Helsinki. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
Isä: Gripenberg, Gustaf Leonard s. 25.04.1804 Pori. Suomen pankin Oulun vaihtokonttorin pankinkomissaari 1852, kamarineuvos 1963.
Äiti: Geschwendt, Lovisa Wilhelmina, Gripenberg

Henkilöhakemisto


- Taulu 492 -

24. sukupolvi

Bergbom, Johan Georg Carl-Gustafinpoika (taulusta 324. Isä: Bergbom, Carl Gustaf Gabrielinpoika) s. 16.01.1850 Oulu. k. 17.11.1917 Helsingin pitäjä. Tilanomistaja, maanviljelysneuvos. Kuolinsyy: Kuoli punaisten surmaamana.

Ylioppilas Helsingissä 1868. Filosofian kandidaati 1872, maisteri 1873.

1. puoliso Gripenberg, Helena Gustava Gustaf-Leonardintytär, Bergbom s. 12.03.1851 Oulu. k. 15.12.1932 Helsinki. Vihitty: 24.06.1882 Helsinki.
Isä: Gripenberg, Gustaf Leonard s. 25.04.1804 Pori. Suomen pankin Oulun vaihtokonttorin pankinkomissaari 1852, kamarineuvos 1963.
Äiti: Frosterus, Margaretha Maria Erik-Johanintytär, Gripenberg s. 18.11.1813 Ilmajoki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 493 -

24. sukupolvi

Bergbom, Helena Fransiska Carl-Gustafintytär, Soini (taulusta 324. Isä: Bergbom, Carl Gustaf Gabrielinpoika) s. 21.05.1854 Oulu. k. 04.02.1915 Helsinki. Palovakuutusyhtiö Pohjolan kassanhoitaja 1891. Lisätietoja: Avioero 17.05.1890.

1. puoliso Soini, Ernst Ivar Maanviljelijä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 494 -

24. sukupolvi

Hårdh, Josef Gabriel Carl-Henrikinpoika (taulusta 325. Isä: Hårdh, Carl Henrik Michaelinpoika) s. 18.08.1837 Kalajoki. k. 15.01.1878 Hämeenlinna. Hämeenlinnan kaupunginlääkäri 1869.

Ylioppilas Helsingissä 1856. Fyys.-mat. kandidaatti 1864, filosofian maisteri 1864. Lääketieteen lisensiaatti 1867. Lääketieteen ja kirurgian tohtori 1867.

1. puoliso Saltzman, Maria Adelaide, Hårdh s. 09.06.1845 Helsinki. k. 13.02.1874. Vihitty: 22.07.1870.
Isä: Saltzman, Fredrik Valtioneuvos; lääketieteen ja kirurgian tohtori.
Äiti: Ehrenmalm, Gustava Ulrika, Saltzman

Henkilöhakemisto


- Taulu 495 -

24. sukupolvi

Hårdh, Johan Rafael Carl-Henrikinpoika (taulusta 325. Isä: Hårdh, Carl Henrik Michaelinpoika) s. 17.09.1839 Kalajoki. k. 17.01.1908 Turku. Jyväskylän seminaarin piirustuksen, käsitöiden ja maantiedon lehtori 1869.

Ylioppilas Helsingissä 1860. Opiskeli Hannoverin ja Zürichin polyteknillisissä opistoissa.

1. puoliso Dahlström, Selina Sofia Charlotta, Hårdh s. 23.08.1850 Nilsiä. Jyväskylän tyttökoulun opettaja, kansakoulunopettaja. Vihitty: 01.01.1871 Tohmajärvi.
Isä: Dahlström, Victor Edvard Karttulan nimismies.
Äiti: Järnefelt, Johanna Sofia, Dahlström

Lapset:
1) Henrik Edvard Johannes (katso taulu 708) s. 22.10.1877 Jyväskylä. k. 16.02.1944 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 496 -

24. sukupolvi

Hårdh, Adolf Daniel Carl-Henrikinpoika (taulusta 325. Isä: Hårdh, Carl Henrik Michaelinpoika) s. 12.06.1850 Haapajärvi. k. 06.10.1915 Helsinki. Merikapteeni, perusti ahtausliikkeen, omisti Kirkkonummen Veikkolan kartanon.

1. puoliso Hertell, Olga Maria Mathilda, Hårdh s. 17.08.1859 Kemiö. k. 01.04.1943 Helsinki. Sairaanhoitaja. Vihitty: 29.04.1899. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton, kasvattilapsena oli veljen Fritiofin tytär "Caja".
Isä: Hertell, Carl Johan s. 29.03.1823 Tyrväntö. Kruununnimismies Korppoo, Kemiön nimismies, Ulvila ja Hiittinen.
Äiti: Möller, Emilia Maria Sofia, Hertell s. 15.02.1832 Turku.

Henkilöhakemisto


- Taulu 497 -

24. sukupolvi

Hårdh, Ida Maria Carl-Henrikintytär, Genetz (taulusta 325. Isä: Hårdh, Carl Henrik Michaelinpoika) s. 21.08.1855 Haapajärvi.

1. puoliso Genetz, Arvid Torsten Birger s. 20.05.1852 Muolaa. k. 09.09.1932. Sortavalan Seminaarin luonnontieteiden lehtori. Vihitty: 02.01.1881 Hämeenlinna.
Isä: Genetz, Lars Oscar Otto s. 04.06.1821 Kurkijoki. Nimismies Kurkijoki.
Äiti: Ferrin, Flora, Genetz s. 16.05.1831 Impilahti.

Lapset:
1) Elli Maria (katso taulu 709) s. 14.10.1881 Sortavala.
2) Aarne Oskar s. 29.05.1883 Sortavala. k. 02.11.1889 Sortavala.
3) Siiri Flora (katso taulu 710) s. 13.12.1884 Sortavala.
4) Arvi Heikki (katso taulu 711) s. 10.07.1890 Sortavala.
5) Lauri Rafael s. 23.01.1892 Sortavala. k. 14.01.1893 Sortavala.
6) Martta Sofia s. 23.01.1892 Sortavala. k. 17.01.1893 Sortavala.
7) Leila Ida (katso taulu 712) s. 14.10.1893 Sortavala.

Henkilöhakemisto


- Taulu 498 -

24. sukupolvi

Hårdh, Augusta Sofia Catharina, Durchman (taulusta 326. Isä: Hårdh, Gustaf Adolf Michaelinpoika) s. 29.10.1835 Raahe. k. 12.10.1911 Helsinki.

1. puoliso Durchman, Frans Zacharis Zachariaeson s. 08.08.1833 Raahe. k. 11.07.1895 Raahe. Kauppias Raahessa. Vihitty: 15.10.1867 Raahe.
Isä: Durchman, Zachris Michelsson s. 01.01.1801 Raahe. Handlande i Brahestad; kauppias ja laivanvarustaja Raahessa.
Äiti: Lacke, Maria Christina Zachrisdotter, Durchman s. 11.09.1800 Raahe.

Henkilöhakemisto


- Taulu 499 -

24. sukupolvi

Hårdh, Axel August Gustaf-Adolfinpoika (taulusta 326. Isä: Hårdh, Gustaf Adolf Michaelinpoika) s. 06.10.1840. k. 03.01.1898 Kuopion maaseurakunta. Lääketieteen ja kirurgian tohtori. Kuopion Niuvaniemen mielisairaalan ylilääkäri.

Ylioppilas Helsingissä 1860, filosofian kandidaatti 1865. Lääketieteen kandidaatti 1868, filosofian maisteri 1869. Lääketieteen lisensiaatti 1872.

1. puoliso Idman, Bertha Aina Sofia, Hårdh s. 14.01.1860. Vihitty: 03.08.1880.
Isä: Idman, Carl Gustaf Nils-Johaninpoika s. 26.06.1817 Kuru. Tuomari. Senaatin raha-asiaintoimituskunnan kamarikirjuri 1845.
Äiti: Mellin, Beata Sofia Gustava, Idman s. 04.11.1827 Kalvola. Vapaaherratar.

Henkilöhakemisto


- Taulu 500 -

24. sukupolvi

Hårdh, Rosa Emilia Gustaf-Adolfintytär, Ahlholm (taulusta 326. Isä: Hårdh, Gustaf Adolf Michaelinpoika) s. 26.12.1843 Raahe.

1. puoliso Ahlholm, Gustaf Robert s. 29.04.1837 Raahe. Raahelainen kauppias.
Isä: Ahlholm, Henrik Raahelainen kauppias.
Äiti: Hedman, Johanna Mathilda, Ahlholm

Henkilöhakemisto


- Taulu 501 -

24. sukupolvi

Hårdh, Hugo Herman Gustaf-Adolfinpoika (taulusta 326. Isä: Hårdh, Gustaf Adolf Michaelinpoika) s. 27.02.1852 Raahe. Koneenrakentajainsinööri Helsingin polyteknillisestä koulusta 1876. Lisätietoja: Muutti Amerikkaan 1890.

1. puoliso Timonen, Loviisa, Hårdh

Henkilöhakemisto


- Taulu 502 -

24. sukupolvi

Filppula, Riitta Kaisa Tuomaantytär, Sammallahti (taulusta 329. Äiti: Wunsch, Elisabet Sofia Gustafintytär) s. 06.02.1805 Pyhäjoen Haapajärvi (Haapavesi).

1. puoliso Sammallahti, Elias s. 04.11.1804 Pyhäjärvi. k. 25.06.1840 Pyhäjärvi. Talollinen Pyhäjärvi.
Isä: Sammallahti, Paavo Knuutinpoika, Kyllönen s. Pyhäjärvi ?.
Äiti: Sammallahti, Anna Eliaksentytär, Sammallahti

Henkilöhakemisto


- Taulu 503 -

24. sukupolvi

Filppula, Saara Liisa Tuomaantytär, Rönkkö (taulusta 329. Äiti: Wunsch, Elisabet Sofia Gustafintytär) s. 17.12.1808 Pyhäjoen Haapajärvi (Haapavesi).

1. puoliso Rönkkö, Samuel s. 23.11.1798. k. 09.08.1833 Pyhäjärvi. Talollisen poika. Vihitty: 11.11.1832 Pyhäjärvi.
Isä: Rönkkö, Elias Talollinen.

2. puoliso Huhmarniemi / Lampiaho, Samuel s. 04.04.1816 Pyhäjärvi. Lisätietoja: Alkujaan Lampiaho.
Isä: Lampiaho, Tuomas Tuomaanpoika Talollinen Pyhäjärvi.
Äiti: Toivanen, Elina Tapanintytär, Lampiaho

Henkilöhakemisto


- Taulu 504 -

24. sukupolvi

Filppula, Maria Kristiina Tuomaantytär, Komujärvensivu (taulusta 329. Äiti: Wunsch, Elisabet Sofia Gustafintytär) s. 08.03.1814.

1. puoliso Komujärvensivu, Samuel Heikinpoika s. 28.02.1810.
Isä: Komujärvensivu, Heikki Talollinen.

Henkilöhakemisto


- Taulu 505 -

24. sukupolvi

Wunsch, Johan Fredrik Brita-Ulrikanpoika (taulusta 330. Äiti: Wunsch, Brita Ulrika Gustafintytär) s. 14.11.1800 Pyhäjoen Haapajärvi (Haapavesi). k. 09.02.1869 Sääminki. Työmies Lohtajalla, sitten Säämingissä. Perhesuhteet: Syntyi aviottomana.

1. puoliso Lummukkasalo, Liisa Mikontytär, Wunsch s. 29.09.1805. k. 09.04.1833 Lohtaja. Vihitty: 23.10.1825 Lohtaja.

2. puoliso Ruuskainen / Ruuska, Maria, Wunsch Vihitty: 23.10.1825 Lohtaja.
Isä: Ruuska, Samuel Torppari Sääminki.
Äiti: Hartikainen, Anna, Ruuska

Henkilöhakemisto


- Taulu 506 -

24. sukupolvi

Kullman, Jean Jakob Jacobi, Kuhlman (taulusta 333. Äiti: Hydenius / Hyytinen, Brita Maria Johanintytär) s. 14.10.1789 Kokkola. k. 28.05.1862 Vaasa. Skeppare i Wasa; Coopvaerdie-skeppare, merikapteeni. Lisätietoja: Sitten Jean Jakob Kullman.

1. puoliso Widmark, Christina Gustava Petter-Niclaksentytär, Kullman s. 13.06.1793 Vaasa. k. 31.03.1833 Vaasa. Vihitty: 07.03.1822 Vaasa.
Isä: Widmarck, Petter Niclas, Widmark s. 16.12.1759 Vaasa. Kauppias Vaasasa, raatimies.
Äiti: Astrén, Susanna Elisabet Johanintytär, Widmarck / Widmark s. 19.10.1761 Inkoo.

Lapset:
1) Maria Christina Elisabeth (katso taulu 713)
2) Wilhelmina Johannis s. 1828.

2. puoliso Tegengren, Anna Elisabet Jakob-Reinholduntytär, Kullman s. 27.12.1790 Vaasa. k. 02.02.1860 Vaasa. Vihitty: 13.07.1841 Vaasa.
Isä: Tegengren, Jakob Reinhold Reinholdinpoika s. 01.05.1761 Vaasa. Kauppias Vaasassa 1793, Vaasan kaupunginviskaali.
Äiti: Widmarck, Sara Catharina, Tegengren s. 04.08.1766 Vaasa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 507 -

24. sukupolvi

Kullman, Christina Catharina , Kunelius (taulusta 333. Äiti: Hydenius / Hyytinen, Brita Maria Johanintytär) s. 17.12.1793 Kokkola. k. 15.01.1836 Kokkola.

1. puoliso Kunelius, Jacob s. 15.01.1793 Gamla Garleby, Kokkola. k. 29.04.1846 Hollanti (kirjoilla Kokkolassa). Skeppare; laivuri, merikapteeni. Vihitty: 20.03.1818 Kokkola.
Sjömansson från Gamla Carleby

Isä: Kunelius, Jakob Kokkolalainen merimies.
Äiti: Sofia Andersintytär, Kunelius

Lapset:
1) Frans Jacob Styrman; perämies.
2) Sophia Amanda (katso taulu 714) s. 10.01.1819.
3) Johan Victor (katso taulu 715) s. 28.07.1828. Värjäri.
4) Christina Wilhelmina s. 30.03.1831.
5) Anton Bernhard s. 10.05.1833.

Henkilöhakemisto


- Taulu 508 -

24. sukupolvi

Kuhlman, Carl Fredrik Jakobinpoika (taulusta 333. Äiti: Hydenius / Hyytinen, Brita Maria Johanintytär) s. 03.02.1796 Kokkola. Maalari Oulussa.

1. puoliso Lund, Margaretha Catharina, Kuhlman s. 31.07.1789 Kokkola. Vihitty: 02.05.1818 Kokkola.
Isä: Lund, Carl Fredrik
Äiti: Catharina, Lund

Henkilöhakemisto


- Taulu 509 -

24. sukupolvi

Kuhlman / Kullman, Anders Wilhem Jakobinpoika (taulusta 333. Äiti: Hydenius / Hyytinen, Brita Maria Johanintytär) s. 16.09.1801 Kokkola. k. 05.04.1832 Kokkola. Leipurimestari Kokkolassa. Lisätietoja: Sitten Kullman.

1. puoliso Broman, Brita Christina, Kuhlman / Kullman s. 11.12.1800 Uusikaarlepyy. Vihitty: 06.11.1825 Kokkola.
Isä: Broman, Johan Uusikaarlepyyläinen merimies.
Äiti: Carlberg, Lena Sofia, Broman

Henkilöhakemisto


- Taulu 510 -

24. sukupolvi

Kuhlman / Kullman, Christoffer Jakobinpoika (taulusta 333. Äiti: Hydenius / Hyytinen, Brita Maria Johanintytär) s. 03.07.1803 Kokkola. k. 27.03.1871 Uusikaarlepyy. Kirkkoherra Uusikaarlepyy 1852, rovasti 1860. Lisätietoja: Sitten Kullman.

Ylioppilas Turussa 1822, filosofian maisteri 1827, vihittiin papiksi s.v. Varapastori 1842.

1. puoliso Engman, Maria Lovisa, Kuhlman / Kullman s. 18.07.1813 Vaasa. k. 07.10.1865 Uusikaarlepyy.
Isä: Engman, Johan Esaias Vaasalainen värjäri.
Äiti: Westermarck, Anna Beata, Engman

Lapset:
1) Anna Wilhelmina Christofferintytär s. 26.09.1838 Vaasa. k. 12.08.1912 Vaasa. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Gustaf Leonard Christofferinpoika s. 06.10.1841 Vaasa. k. 04.05.1868 Uusikaarlepyy. Kuolinsyy: Hukkui.

Henkilöhakemisto


- Taulu 511 -

24. sukupolvi

Carlenius, Catharina Elisabeth Christophersdotter, Stenhagen (taulusta 335. Äiti: Hydenius, Anna Elisabeth Johansdotter) s. 18.02.1792 Kälviä. k. 09.00.1837 Kaarlela.

1. puoliso Stenhagen, Fredrik Fredrikinpoka s. 01.05.1782 Munsala. k. 27.01.1835 Kaarlela. Pitäjänapulainen Kokkolassa 1813. Vihitty: 26.01.1810 Kälviä.
Han blef Student 1804; Prestvigd 1809; Sockneadjunct i Gamla Carlaby (Kokkola) 1813.

Isä: Stenhagen, Fredrik Petterinpoika s. 24.08.1751 Kokkola. Kyrkoherde i Laihela 1801 och Gamla Carleby 1806. Kokkolan kirkkoherra 1806.
Äiti: Granroth, Anna Eliaksentytär, Stenhagen s. 07.04.1765 Kruununkylä.

Lapset:
1) Fredrika Augusta Fredricsdotter s. 10.08.1814 Kokkola. k. 23.12.1850 Kaarlela. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Julia Henrietta Frederici s. 24.07.1816 Kaarlela. k. 20.11.1846 Kaarlela. Perhesuhteet: Naimaton.
3) Fredrik Oscar Fredricsson s. 03.05.1818 Kaarlela. k. 23.06.1837 Kaarlela. Student, ylioppilas Helsingissä 1835. Perhesuhteet: Naimaton. Kuolinsyy: Död i Gamla Carleby på Savela hemman.
4) Carolina Elisabeth Frederici s. 18.09.1821 Kaarlela. k. 03.11.1850 Kaarlela haudattu 23.12.1850 Kaarlela.
5) Carl Anshelm Frederici (katso taulu 716) s. 31.08.1823 Kaarlela. k. 23.01.1888 Lempäälä. Pappi, Porin yläalkeiskoulun matematiikan ja luonnonhistorian kollega 1857.
6) Hilda Catharina Frederici (katso taulu 717) s. 14.05.1826 Kaarlela. k. 05.02.1868 Helsinki. Perhesuhteet: Avioliitto Östbergin kanssa oli lapseton.
7) Petter Elias s. 18.06.1828 Kaarlela. k. 09.02.1831 Kokkola.

Henkilöhakemisto


- Taulu 512 -

24. sukupolvi

Carlenius, Brita Johanna Christofferintytär, Schalin (taulusta 335. Äiti: Hydenius, Anna Elisabeth Johansdotter) s. 16.07.1794 Kälviä; Kelviå. k. 10.07.1855 Teerijärvi; Terjärv . Oli tehokkaiden lääkevoiteiden tuntija. Lisätietoja: Käyttänyt todennäköisesti etunimeä Johanna. Kuolinsyy: Sydänvika.

Hän oli erinomaisista lääketaidoistaan tunnettu. Lääkevoiteet. Brita Johannan luona asui miehensä sisko Maria Schalin Vaasan palon jälkeen.

1. puoliso Schalin, Lars Larsson s. 18.08.1790 Vaasa . k. 03.08.1847 Terjärv; Teerijärvi, Finnland haudattu Teerijärvi. Teerijärven kappalainen 1840, varapastori 1841. Vihitty: 27.06.1815.
Vaasassa kouluun 1800. Ylioppilas 9/10 1809. Vihittiin papiksi 26/5 1813 ja määrättiin kirkkoherranapulaiseksi Kokkolaan. Vöyrin kappalaisen apulainen 1817-1827. Raippaluodon saarnaaja 13/9 1827. (Pastor på Replot 1827, där han kallades "starka prästen".) Pietarsaaren pitäjän kappalainen 8/3 1837 - 1/5 1838. Nimipastori 16/6 1841. Tervajärven kappalainen 19/8 1840 - 1/5 1842. Kouluun Vaasaan 1800, ylioppilas Turussa 9.10.1809, vihittiin papiksi 26.5.1813.Pappina: kirkkoherran apulainen Kokkolassa 1813-, Vöyrin kappalaisen apulainen 1817-27. Raippaluodon pappi 13.9.1827-1838. Hänen aikanaan rakennettiin Raippaluotoon uusi pappila ja hankittiin kirkkoon ehtoolliskalkki lautasineen. Lars oli ilmeisesti hyvä saarnaaja, koska hänet valittiin suurella ääntenenemmistöllä Pietarsaaren pitäjän (Pedersöre) kappalaiseksi 8.3.1837. Hän astui tähän virkaan 1.5.1838 ja toimi siellä kappalaisena 1842 saakka. Nimitettiin varapastoriksi 16.6.1841. Larsilla ei ollut Pietarsaaressa asuntoa, kun 1 1/2 kilometrin päässä kaupungista sijaitseva Nygårdin kappalaisen asunto oli kovin rappeutunut.Sekä Pietarsaaren pitäjän että kaupungin edustajat päättivät kokouksessaan Pietarsaaren kirkolla 19.11.1837 rakentaa tilalle uuden asuinrakennuksen, jolloin vanha rakennus saisi toimia leivinhuoneena, keittiönä ja renkitupana. Kustannus 1.300 riikintaalaria päätettiin jakaa pitäjälle 4/5 ja kaupungille 1/5, koska samaa suhdetta käytettiin äänestettäessä kappalaisenvaalissa. Uuden asunnon valmistuttua päättivät kaupungin edustajat kirkkoraadin kokouksessa 1.5.1839, että he eivät haluakaan maksaa omaa osuuttaan. Lars valittiin Teerijärven kappalaiseksi 19.8.1840, virkaan 1.5.1842. Tämän kappaleen tieodot ovat: Kaarle Kaila´n kotisivulta: http://www.iki.fi/kaila Helvi Kivekäs kirjoittaa kirjeessään 23.09.99: Yövyttyämme Kaustisilla ajoimme Teerijärvelle. Se oli todella kaunis ja hyvin hoidettu yhdyskunta. Vanha, kaunis puukirkko sijaitsi kummulla Hemsjö-järven rannalla. Keskellä järveä sijaitsee pieni saari, jota paikkakunnalla kutsutaan nimellä "Prästgårdsön". Mahdollisesti saari on kuulunut pappilan maihin taikka papin perhe on tehnyt retkiä sinne. Käydessämme kirkkoherran virastossa tapasimme ystävällisen vt. kirkkoheran, joka tuli näyttämään meille kirkkoa ja hautausmaata. Omistamani kuvan perusteella löysimme helposti Schalinien haudan, joka sijaitsee aivan kirkon vieressä. Istutimme haudalle kauniit kukat ja otimme kuvan siitä. Hautakivestä oli pala lohjennut, kuten kuvasta näkyy ja kivi heilui. Kirkkoherra ilmoitti pyytävänsä vahtimestaria korjaamaan kiven. Hän asuu nyt eläkepäivillään aivan kirkon lähellä, joten on mahdollista, että hän joskus vastaisuudessakin huolehtii haudasta. Kerroin hänelle hiukan Schalineista ja siitä, että heistä on lähtöisin neljä Suomen kirkon arkkipiispaa......

Isä: Schalin, Lars Petrison s. 01.01.1754 Hanebo; Helsingland; Sverige; Ruotsi. Skådespelare; näyttelijä; Vaasan sairaalan taloudenhoitaja, ravintoloitsija.
Äiti: Bering, Elisabet, Schalin s. 09.05.1749 Båstad, Skåne Sverige / Tyringe Finja socken. Skådespelerska; näyttelijätär.

Lapset:
1) Johanna Emelie Larsintytär (katso taulu 623) s. 11.03.1816 Kokkola; Gamlakarleby . k. 01.04.1898 Mustasaari.
2) Charlotta Elisabet Larsintytär (katso taulu 624) s. 25.01.1818 Vöyri; Vörå . k. 30.11.1899 Muolaan pappilassa.
3) Lars Vilhelm Laurinpoika (katso taulu 625) s. 09.12.1820 Vöyri . k. 27.06.1882 (vaalisaarnamatkallaan) Pernaja, (kirjoilla Luodossa) . Luodon kirkkoherra 1867, rovasti 1879.
4) Sofia Vilhelmina Larsintytär s. 10.01.1823 Vöyri; Vörå . k. 30.09.1897 Maskun pappila . Perhesuhteet: Naimaton.
naimaton.
5) Edla Amanda Larsintytär (katso taulu 626) s. 13.11.1825 Vöyri . k. 15.06.1877 Teerijärvi.
6) Matilda Augusta Larsintytär (katso taulu 627) s. 03.07.1828 Raippaluoto; Replot . k. 14.06.1888 Tyrnävä.
7) Emma Ottilia Larsintytär (katso taulu 628) s. 26.10.1842 Teerijärvi; Raippaluoto. k. 21.07.1901 Muolaan pappilassa (Vaasa) ? haudattu Vaasa.
8) Vendla Josefina Larsintytär (katso taulu 629) s. 22.04.1834 Raippaluoto . k. 25.01.1894 Jalasjärvi .

Henkilöhakemisto


- Taulu 513 -

24. sukupolvi

Carlenius, Fredrika Charlotta Christofferintytär, Sohlberg (taulusta 335. Äiti: Hydenius, Anna Elisabeth Johansdotter) s. 17.04.1798 Kälviä. k. 09.05.1852 Vöyri.

1. puoliso Sohlberg, Henrik Mathias s. 07.10.1796 Vöyri. k. 24.07.1840 Vöyri. Vöyrin nimismies 1816, toimitusvouti 1823. Vihitty: 08.07.1819 Kälviä.
Ylioppilas Turussa 1812.

Isä: Sohlberg, Johan Vöyrin nimismies .
Äiti: Tuvelin, Anna, Sohlberg

Lapset:
1) Fredrik Henrik-Mathiaksenpoika (katso taulu 718) s. 21.08.1823 Vöyri. k. 19.10.1880 Turku. Varatuomari, Turun hovioikeudenneuvos 1874.
2) Carolina Henrik-Mathiaksentytär s. 11.03.1825 Vöyri. k. 12.09.1910 Vaasa. Perhesuhteet: Naimaton.
3) Robert Henrik-Mathiaksenpoika s. 13.03.1829 Vöyri. k. 24.09.1857 Helsingin pitäjä. Viipurin läänin lääninkanslisti 1852. Perhesuhteet: Naimaton.
4) Mathilda Henrik-Mathiaksentytär s. 16.10.1830 Vöyri. k. 18.01.1900 Vöyri. Perhesuhteet: Naimaton.

Henkilöhakemisto


- Taulu 514 -

24. sukupolvi

Carlenius, Sofia Amalia Christofferintytär, Hagman (taulusta 335. Äiti: Hydenius, Anna Elisabeth Johansdotter) s. 05.10.1812 Kälviä. k. 03.06.1866 Vöyri.

1. puoliso Hagman / Haga, Johan, Kaptens s. 13.06.1816 Vöyri. k. 18.05.1866. Talollisen poika. Vihitty: 04.01.1838 Vöyri.
Kallade sig Hagman. Johan pliktade vid vårtinget 1847 för första resans fylleri och fenstersöndrande. Lähde: Ann Mattsén, Vasanejdends Släktforskare 1985 s .28

Isä: Haga / Murkais, Michael Mattsinpoika s. 30.09.1787 Vörå, Vöyri, Mäkipää. Vöyriläinen talollinen.
Äiti: Kastus, Gretha Isakintytär, Haga / Murkais s. 14.10.1786 Vörå, Rejpelt.

Lapset:
1) Johan Gustaf (katso taulu 719) s. 17.02.1839 Vöyri, Vörå, Lålax. k. 06.02.1895 Vaasa. Merikapteeni.
2) Johanna Sofia Johansdotter s. 17.08.1842.
3) Carl Fredrik Johansson s. 30.12.1844.
4) Hans Hendrik Johansson s. 23.12.1847.
5) Mickel Johansson s. 04.12.1850 Lillkyrö.

Henkilöhakemisto


- Taulu 515 -

24. sukupolvi

Svanborg, Brita Magdalena Adamsdotter, Carlenius (taulusta 336. Äiti: Hydenius, Sofia Magdalena Johanintytär) s. 31.03.1795 Kälviä. k. 26.03.1866 Kauhajoki.

1. puoliso Carlenius, Isak s. 21.08.1787 Simo. k. 15.06.1869 Kauhajoki. Räätälimestari; lukkari Kauhajoella.
Oli räätälinopissa Tukholmassa. Räätälimestari Oulussa. Kadotti Oulun palossa 1822 kaiken tavaransa, jonka perästä Kristofer setänsä neuvolla lähti Ilmajoen provastin luo, jonka puoltosanalla asetettiin Kauhajoen lukkariksi.

Isä: Carlenius, Gustaf s. 1757 Kemin Pattijoella (Paattijoki). Lukkari Simo´ssa.
Äiti: Waikko, Elisabet Juhantytär, Carlenius s. 1766 Kemi, Alavalmarin talo.

Lapset:
1) Gustaf s. 03.07.1820. k. 24.10.1826.
2) Fredrika Charlotta (katso taulu 720) s. 12.12.1822.
3) Alexander (katso taulu 721) s. 05.09.1824 Kauhajoki. k. 1855 Siuntio. Painonkorjaaja kirjapainossa; opettaja; pappi.
4) Karl Rudolf (katso taulu 722) s. 22.06.1826 Kauhajoki. Alavutelainen talollinen; keksijä.
5) Sophia Amanda s. 25.05.1828.
6) Gustava s. 21.06.1832.

Henkilöhakemisto


- Taulu 516 -

24. sukupolvi

Svanborg, Carl Fredric Adamsson (taulusta 336. Äiti: Hydenius, Sofia Magdalena Johanintytär) s. 19.08.1799 Kälviä. Sockneskrifvare i Lochteå; Lohtajan pitäjänkirjuri.

1. puoliso Törnudd, Fredrica Lovisa Matthiae, Svanborg s. 15.07.1803 Merijärvi. Vihitty: 06.04.1824 Temmes.
Isä: Törnudd, Matthias Andersson s. 25.06.1776 Ylistaro. Kapellan i Temmes 1815; Temmeksen kappalainen 1815.
Äiti: Keckman, Beata Elisabeth Lars-Samuelintytär, Törnudd s. 07.07.1779 Kempele.

Lapset:
1) Rudolph Caroli Fredrici s. 05.04.1824. Sjöfarande.
2) Mathilda Caroli Fredrici s. 30.12.1825.
3) Fredric Caroli Fredrici s. 05.01.1828.
4) Constantin Caroli Fredrici s. 07.01.1830.
5) Carl CaroliFredrici s. 22.05.1832.
6) Adolph Caroli Fredrici s. 06.09.1835.
7) Fredrica Olivia Caroli Fedrici s. 07.01.1838.

Henkilöhakemisto


- Taulu 517 -

24. sukupolvi

Svanborg, Eva Lovisa Adamintytär, Rajala (taulusta 336. Äiti: Hydenius, Sofia Magdalena Johanintytär) s. 28.12.1807 Kälviä.

1. puoliso Rajala, Tuomas Iisakinpoika Talollinen Jalasjärvi. Vihitty: 14.03.1829 Jalasjärvi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 518 -

24. sukupolvi

Junnelius, Carl Gustaf Johaninpoika (taulusta 337. Isä: Junnelius, Johan Petterinpoika) s. 25.08.1814 Ylikiiminki. k. 30.11.1848 Oulu. Kauppias Oulussa 1842.

1. puoliso Ronelius, Anna Catharina, Junnelius s. 25.09.1817 Oulu. k. 13.09.1853 Oulu. Vihitty: 29.03.1842 Oulu. Perhesuhteet: Toinen aviomies oli ensimmäisen aviomiehen serkku.
Isä: Ronelius, Efraim Oululainen merikapteeni.
Äiti: Väisänen, Anna Maria, Ronelius

Lapset:
1) Jenny Lovisa s. 06.07.1842 Oulu. k. 04.08.1847 Oulu.
2) Carl Johan Carl-Gustafinpoika (katso taulu 723) s. 13.04.1844 Oulu. k. 21.06.1881 Oulu. Proviisori Oulussa.
3) Sofia Elisabet s. 02.05.1847 Oulu. k. 14.04.1849 Oulu.

Henkilöhakemisto


- Taulu 519 -

24. sukupolvi

Junnelius, Catharina Sofia Johanintytär, Sourander (taulusta 337. Isä: Junnelius, Johan Petterinpoika) s. 06.10.1816 Ylikiiminki. k. 08.08.1864 Merikarvia.

1. puoliso Sourander, Richard s. 30.08.1819 Pori. k. 13.07.1857 Pori (kirjoilla Merikarvialla). Kauppias Porissa. Vihitty: 17.12.1844.
Isä: Sourander, Gustaf s. 21.07.1785 Pori. Kauppias Porissa.
Äiti: Gottschalk, Elsa Catharina, Sourander s. 22.08.1795 Pertteli.

Henkilöhakemisto


- Taulu 520 -

24. sukupolvi

Junnelius, Elisabet Johanintytär, Micklin (taulusta 337. Isä: Junnelius, Johan Petterinpoika) s. 14.02.1819 Ylikiiminki. k. 16.11.1892 Oulu.

1. puoliso Micklin, Fredrik s. 15.09.1822 Oulu. k. 02.10.1877 Oulu. Kauppias Oulussa 1850.
Isä: Micklin, Johan Oululainen mittaaja.
Äiti: Bäckroth, Sara, Micklin

Henkilöhakemisto


- Taulu 521 -

24. sukupolvi

Junnelius, Lars Petter Petter-Christianinpoika (taulusta 339. Isä: Junnelius, Petter Christian Petterinpoika) s. 19.09.1819 Oulu. k. 08.05.1884 Oulu. Kauppias Oulussa 1850.

Opiskeli kauppaoppilaitoksessa Lyypekissä Saksassa 1837 - 1839.

1. puoliso Stenman, Anna Catharina, Junnelius s. 22.02.1824 Skellefteå, Ruotsi. k. 16.12.1890 Taalintehdas. Vihitty: 27.04.1848.

Lapset:
1) Tekla Sofia s. 28.02.1848 Oulu. k. 01.03.1848 Oulu.
2) Lars Viktor s. 02.05.1850 Oulu.
3) Jakob Valdemar s. 04.11.1851 Oulu.
4) Aina Maria (katso taulu 724) s. 20.07.1853 Oulu. k. 15.05.1908 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 522 -

24. sukupolvi

Junnelius, Jakob Petter-Christianinpoika (taulusta 339. Isä: Junnelius, Petter Christian Petterinpoika) s. 03.06.1822 Oulu. k. 12.05.1881 Oulu. Kauppias Oulussa 1850.

Kävi kauppakpoulua Lyypekissä Saksassa.

1. puoliso Ravander, Sofia s. 11.06.1836 Oulu. k. 10.12.1896 Oulu. Vihitty: 28.01.1862 Oulu.
Isä: Ravander, Jakob Esaiaksenpoika s. 03.06.1796 Rovaniemi. Kauppias Oulussa 1829. Laivanvarustaja.
Äiti: Strandberg, Anna Maria, Ravander s. 10.10.1808 Oulu.

Henkilöhakemisto


- Taulu 523 -

24. sukupolvi

Junnelius, Margaretha Sofia Henrikintytär, Nalkki / Pylkäs (taulusta 341. Isä: Junnelius, Henrik Petterinpoika) s. 14.04.1818 Tyrnävä. k. 16.03.1895 Tyrnävä.

1. puoliso Nalkki / Pylkäs, Tuomas Juhonpoika s. 06.01.1805. k. 28.11.1878 Tyrnävä. Talollinen Tyrnävällä. Vihitty: 17.06.1843 Tyrnävä. Lisätietoja: Sitten Pylkäs.

Henkilöhakemisto


- Taulu 524 -

24. sukupolvi

Junnelius, Petter Henrikinpoika (taulusta 341. Isä: Junnelius, Henrik Petterinpoika) s. 09.05.1820 Tyrnävä. k. 07.07.1858 Tyrnävä. Tyrnävän pitäjänsuutari.

1. puoliso Pirkola, Magdaleena, Junnelius s. 06.02.1830 Tyrnävä. Vihitty: 24.05.1849 Tyrnävä.
Isä: Pirkola, Elias
Äiti: Marketta, Pirkola

Henkilöhakemisto


- Taulu 525 -

24. sukupolvi

Junnelius, Henrik Henrikinpoika (taulusta 341. Isä: Junnelius, Henrik Petterinpoika) s. 12.04.1822 Tyrnävä. k. 19.11.1867 Tyrnävä. Tyrnävän lukkari ja suntio.

1. puoliso Kallinen, Margareetta, Junnelius s. 1820. k. 07.01.1871 Tyrnävä. Vihitty: 14.07.1846 Tyrnävä.
Isä: Kallinen, Antti Talollinen.

Henkilöhakemisto


- Taulu 526 -

24. sukupolvi

Junnelius, Gabriel Hemrikinpoika (taulusta 341. Isä: Junnelius, Henrik Petterinpoika) s. 16.10.1828 Tyrnävä. k. 22.08.1877 Oulu. Oululainen kauppias 1850.

1. puoliso Ronelius, Anna Catharina, Junnelius s. 25.09.1817 Oulu. k. 13.09.1853 Oulu. Vihitty: 01.04.1850 Oulu. Perhesuhteet: Toinen aviomies oli ensimmäisen aviomiehen serkku.
Isä: Ronelius, Efraim Oululainen merikapteeni.
Äiti: Väisänen, Anna Maria, Ronelius

Henkilöhakemisto


- Taulu 527 -

24. sukupolvi

Estlander, Jacob Jonas Rudolphi Josephi (taulusta 344. Äiti: Högman, Anna Maria) s. 05.11.1785 Lapväärtti. k. 10.03.1854 Lapväärtti. Lapväärtin kirkkoherra 1824, rovasti 1829. Jumaluusopin tohtori 1840.

Student 1800; Philos. Magister 1805; Docens vid Academien i Åbo 1807; Collega Superior vid Uleåborgs skola 1811; d:o vid Wasa skola 1813 ; prestvigd 1815; Conrector i Uleåborg 1817 och i Wasa 1818. Pastor i Lappfjerd 20.05.1824; Prost 30.09.1829. Ledamot af Kejserl. S:t Annae Ordens 3:dje Class 02.05.1838 och Theol. Doctor 1840. Ylioppilas Turussa sl. 1800 [Estlander] Jacob Jonas, Ostrob. _ 839. Pohjalaisen osakunnan jäsen 8.11.1800 [1800] Jacob Jonas Estlander die VIII Novembris. Natus die V Novembris 1781. Philosophiæ Magister 1805; Historiæ Litterariæ Docens vid Åbo Universitet 1807; V. Collega Superior i Wasa 1807; Collega Superior i Uleåborg 1811 och i Wasa 1812; Prestvigd 1815; Conrector i Uleåborg 1817 och i Wasa 1818; Kyrkoherde i Lappfjärd 1824; Prost 1829. Contractsprost 1844. Honorarie Th. Doctor 1840. Ordens Ledamot. Respondentti 18.6.1803 pro exercitio, pr. Frans Mikael Franzén. Respondentti 25.6.1805 pro gradu, pr. Frans Mikael Franzén. FM 28.6.1805. Preeses 29.11.1806 pro venia docendi. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 24.5.1815. TT h.c. 17.7.1840 (nim. 14.7.1840). Turun akatemian kirjallisuudenhistorian dosentti 1807. Vaasan triviaalikoulun vt. kollega s.v. Oulun triviaalikoulun alempi kollega 1811. Vaasan triviaalikoulun vt. konrehtori 1812-13, ylempi kollega 1812, konrehtori 1818. Lapväärtin kirkkoherra 1824. Rovasti 1829. Vt. lääninrovasti 1835, vakinainen 1844. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Rislachius, Maria Elisabeth Henrici Adriani, Estlander s. 16.06.1800 Alaveteli. k. 18.07.1843 Lapväärtti. Vihitty: 06.02.1827 Isojoki.
Isä: Rislachius, Henric Adrian Henricsson s. 12.12.1756 Alahärmä. Kapellan i Nedervettil 16.10.1783; Alavetelin kappalainen.
Äiti: Kreander, Margaretha, Rislachius s. 20.08.1761 Alavus.

Lapset:
1) Maria Charlotta Jakob-Jonaksentytär (katso taulu 725) s. 14.03.1828 Lapväärtti. k. 18.02.1889 Kristiinankaupunki haudattu Lapväärtti.
2) Lovisa Emilia Jakob-Jonaksentytäe s. 21.06.1830 Lapväärtti. k. 21.10.1833 Lapväärtti.
3) Jacob August Jakob-Jonaksenpoika (katso taulu 726) s. 24.12.1831 Lapväärtti. k. 04.03.1881 Messina, Italia. Helsingin yliopiston kliinisen kirurgian professori 1860. Valtioneuvos 1880. Lisätietoja: Korotettiin lääketieteellisten ansioittensa johdosta aatelissäätyyn 1879. Ammatinlisäyksiä: Sai Upsalan yliopistolta filosofian kunniatohtorin arvon 1877.
4) Carl Gustaf Jakob-Jonaksenpoika (katso taulu 727) s. 31.01.1834 Lapväärtti. k. 28.08.1910 Helsinki (kultahääpäivänään). Helsingin yliopiston estetiikan ja uudemman kirjallisuuden professori 1868. Lisätietoja: Korotettiin aatelissäätyyn 1898. Valtiopäivämies. Ammatinlisäyksiä: Kansianeuvoksen arvo 1891. Riemumaisteri 1897. Valtioneuvos 1898.
5) Rudolph Edvard Jacobi Jacobi Jonae s. 10.04.1836 Lapväärtti. k. 08.10.1836 Lapväärtti.
6) Rudolph Joseph Jakob-Jonaksenpoika s. 16.06.1838 Lapväärtti. k. 01.10.1880 Helsinki. Suomen Yhdyspankin Helsingin konttorin kassanhoitaja. Perhesuhteet: Naimaton. Ammatinlisäyksiä: Tanskan armeijan aliluutnantti 1864.
Ylioppilas Helsingissä 1857. Osallistui vapaaehtoisena Tanskan-Saksan sotaan 1864.
7) Olga Emilia Jakob-Jonaksentytär (katso taulu 728) s. 22.06.1841 Lapväärtti. k. 02.04.1912 Mäntsälä. Perhesuhteet: Kaksonen Hildan kanssa.
8) Hilda Lovisa Jakob-Jonaksentytär (katso taulu 729) s. 23.06.1841 Lapväärtti. k. 03.04.1915 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 528 -

24. sukupolvi

Estlander, Catharina Rebecka Rudolf-Josefintytär, Thodén (taulusta 344. Äiti: Högman, Anna Maria) s. 19.08.1789 Lapväärtti. k. 20.01.1868 Vöyri.

1. puoliso Thodén, Carl Petter Larsinpoika s. 19.04.1782 Pietarsaari. k. 28.07.1847 Sulva. Sulvan kappalainen 1833, varapastori 1833. Vihitty: 03.08.1813 Lapväärtti.
Vaasan triviaalikoulun oppilas 19.9.1793 - 1799. Ylioppilas Turussa 14.10.1800 [Thodén] Carl Petr. Ostrob. _ 838. Pohjalaisen osakunnan jäsen 15.10.1800 [1800] Carolus Petrus Thodén die XV Octobris Natus die XXVIII Maji MDCCLXXXII. Prest 1807; Pædagog i NyCarleby 1810; Kapellan i Larsmo 1815, och i Solf 1833. Todistus ordinaation hakemista varten registratuurassa 4.6.1807. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 8.6.1807. Pietarsaaren vt. pedagogi 1801. Armovuodensaarnaaja Oravaisissa 1807. Kannuksen kappalaisen apulainen 1810. Uudenkaarlepyyn pedagogi s.v. Luodon kappalainen 1815, Sulvan 1833. Varapastori s.v. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Thodén, Lars Larsinpoika, Todenius s. 06.09.1747 Norrbärke, Dalarna Sverige. Stadschirurg i Jacobstad; Pietarsaaren kaupunginkirurgi 1770.
Äiti: Gallenius, Susanna Christina Larsdotter, Thodén s. 1758 Pietarsaaren maaseurakunta.

Lapset:
1) Maria Carolina Carl-Petterintytär (katso taulu 730) s. 09.12.1814 Uusikaarlepyy. k. 30.03.1879 Vaasa.
2) Ulrika Sofia Carl-Petterintytär (katso taulu 731) s. 19.08.1816 Luoto. k. 08.05.1898 Helsinki haudattu Maalahti.
3) Charlotta Adolfina Carl-Petterintytär (katso taulu 732) s. 09.03.1818 Luoto. k. 18.01.1871 Petolahti.
4) Henriette Wilhelmina Carl-Petterintytär (katso taulu 733) s. 09.01.1820 Luoto. k. 26.02.1887 Kristiinankaupunki.
5) Amanda Rosalie Carl-Petterintytär (katso taulu 734) s. 13.08.1822 Luoto. k. 05.08.1868 Vaasa.
6) Carl Alfred Carl-Petterinpoika s. 14.10.1824 Luoto. k. 08.00.1859 Vaasan lähivesillä. Proviisori, oli Hämeenlinnan apteekin palveluksessa. Perhesuhteet: Naimaton. Kuolinsyy: Hukkui Vaasan lähivesillä.
7) Catharina Emilia Carl-Petterintytär (katso taulu 735) s. 20.07.1826 Luoto. k. 03.03.1911 Helsinki.
8) Anna Leontine Carl-Petterintytär (katso taulu 736) s. 19.07.1828 Luoto. k. 12.09.1909 Kiuruvesi.
9) Victor August s. 14.06.1831 Luoto. k. 17.01.1833 Luoto.
10) Jakob Gustaf s. 25.02.1836 Sulva. k. 12.10.1837 Sulva.

Henkilöhakemisto


- Taulu 529 -

24. sukupolvi

Estlander, Maria Sofia Rudolf-Josefintytär, Holsti (taulusta 344. Äiti: Högman, Anna Maria) s. 21.10.1791 Lapväärtti. k. 05.08.1867 Vaasa.

1. puoliso Holsti, Benjamin Israelinpoika, Holstius s. 30.03.1783 Närpiö. k. 31.01.1818 Vaasa. Vaasan hovioikeuden pronotaari 1814. Vihitty: 03.08.1813 Lapväärtti. Lisätietoja: Alkujaan Holstius.
Ylioppilas Turussa 16.2.1801 [Holstius] Benjamin, Ostrob. _ 847. Pohjalaisen osakunnan jäsen 18.2.1801 [1801] Benjamin Holstius die 18 Februarii natus die 30 Martii 1783. Protonotarie i Wasa Hofrätt. Död 1818. Tuomarintutkinto 12.12.1803. Vaasan hovioikeuden auskultantti 14.2.1804. Varatuomari 1807. Vaasan hovioikeuden kanslisti 1808, ylim. viskaali 1811, notaari 1813, protonotaari 1814. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Holstius, Israel Israelsson s. 28.05.1728 Lapua. Närpiön kappalainen 1779, varapastori 1799.
Äiti: Moliis, Anna Catharina, Holstius s. 18.02.1741 Teuva.

Lapset:
1) Rudolf Israel Benjamininpoika (katso taulu 737) s. 06.01.1815 Vaasa. k. 07.02.1852 Hämeenlinna. Hämeenlinnan yläalkeiskoulun rehtori 1846, filosofian tohtori 1847.
2) Sofia Amanda s. 29.05.1816 Vaasa. k. 28.11.1818 Vaasa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 530 -

24. sukupolvi

Estlander, Gustaf Erik Adolf Rudolf-Josefinpoika (taulusta 344. Äiti: Högman, Anna Maria) s. 30.10.1797 Lapväärtti. k. 09.12.1865 Helsinki. Varatuomari 1827. Senaatin talousosaston anomuskirjelmäasioiden kirjaaja 1852.

Ylioppilas Turussa 1816. Filosofian kandidaatti 1821, maisteri 1823. Kihlakunnantuomari 1842.

1. puoliso Richter, Antoinette Charlotta, Estlander s. 19.03.1815 Turku. k. 14.03.1898 Helsinki. Vihitty: 29.07.1836 Turku.
Isä: Richter, Christoffer s. 25.06.1778 Turku. Turkulainen nahkurimestari ja tehtailija.
Äiti: Hjelt, Agatha Carolina, Richter s. 04.01.1789 Turku.

Lapset:
1) Carl Selim Gustaf Gustaf-Erik-Adolfinpoika (katso taulu 738) s. 07.04.1837 Helsinki. k. 13.04.1883 Helsinki. Senaatin siiviilitoimituskunnan protokollasihteeri 1877. Perhesuhteet: Avioliitossa serkkunsa kanssa.
2) Rosina Carolina Maria Gustaf-Erik-Adolfintytär (katso taulu 739) s. 07.11.1838 Helsinki. k. 09.02.1915 Helsinki. Perhesuhteet: Aviopuoliso oli äitinsä serkku.
3) Alina Amanda Victoria Gustaf-Erik-Adolfintytär s. 01.05.1840 Helsinki. k. 07.03.1898 Helsinki. Perhesuhteet: Naimaton.

Henkilöhakemisto


- Taulu 531 -

24. sukupolvi

Estlander, Carl Josef Rudolf-Josefinpoika (taulusta 344. Äiti: Högman, Anna Maria) s. 27.01.1800 Lapväärtti. k. 28.01.1874 Vöyri. Vöyrin kirkkoherra 1839, teologian tohtori 1840, rovasti 1841.

Ylioppilas Turussa 1816. Filosofian maisteri 1823. Teologian kandidaatti 1825, vihittiin papiksi 1826, teologian lisensiaatti 1827. Riemumaisteri 1873. Turun akatemian (Aleksanterin yliopiston) kirjaston ylim. amanuenssi 1821, konsistorin ylim. amanuenssi 1823-25, teologian dosentti 1824, kirjaston amanuenssi 1829, teologisen tiedekunnan notaari s.v., raamatunselitysopin ja kirkkohistorian vt. professori s.v. Turun lukion heprean ja kreikan kielten lehtori s.v., rehtorina kahdesti. Turun tuomiokapitulin jäsen 1829-40. Vöyrin kirkkoherra 1839. Rovasti 1841. Vt. lääninrovasti 1856, vakinainen 1861. Vaasan lukion tarkastaja 1846-70. Vaasan yläalkeiskoulun tarkastaja 1868-70. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Richter, Christina Lovisa, Estlander s. 16.07.1816 Turku. k. 16.06.1901 Vaasa. Vihitty: 19.03.1833.
Isä: Richter, Christoffer s. 25.06.1778 Turku. Turkulainen nahkurimestari ja tehtailija.
Äiti: Hjelt, Agatha Carolina, Richter s. 04.01.1789 Turku.

Lapset:
1) Adelinda Carl-Josefintytär (katso taulu 740) s. 06.01.1834 Turku. k. 11.08.1911 Vaasa.
2) Hildur Carl-Josefintytär (katso taulu 741) s. 22.05.1838 Turku. k. 19.04.1907 Vaasa.
3) Signe Carl-Josefintytär (katso taulu 742) s. 16.06.1844 Vöyri. k. 27.08.1927 Vaasa.
4) Naema Carl-Josefintytär (katso taulu 743) s. 28.02.1849 Vöyri. k. 24.02.1938 Helsinki.
5) Carl Carl-Josefinpoika s. 02.11.1852 Vöyri. k. 23.06.1900 Vaasa. Vaasan hovioikeuden asessori 1895. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Helsingissä 1870. Suoritti yleisen oikeustutkinnon 1876. Varatuomari 1878.

Henkilöhakemisto


- Taulu 532 -

24. sukupolvi

Wegelius, Maria Charlotta Esaiaksentytär, Wegelius (taulusta 347. Isä: Wegelius, Esaias Esaiaksenpoika) s. 16.09.1815 Yliveteli. k. 28.11.1901 Pietarsaari. Perhesuhteet: Aviolittossa serkkunsa kanssa.

1. puoliso Wegelius, Jakob Esaias Jakobinpoika s. 28.01.1817 Oravainen. k. 05.03.1877 Munsala. Munsalan kirkkoherra 1873. Vihitty: 26.01.1841 Munsala.
Ylioppilas Helsingissä 1834, filosofian kandidaatti 1839. Jumaluusopillinen tutkinto 1840, vihittiin papiksi 1840, filosofian maisteri 1840. Varapastorin arvo 1856.

Isä: Wegelius, Jakob Esaiaksenpoika s. 09.12.1779 Vöyri. Kirkkoherra Maalahti 1832, rovasti 1834.
Äiti: Essen von, Christina Charlotta Gustaf-Johanintytär, Wegelius s. 23.09.1782 Kaarlela.

Lapset:
1) Henrik Eliel Jakobinpoika (katso taulu 744) s. 04.01.1853 Bergö. k. 05.05.1933 Merikarvia. Filosofian maisteri, kyrkoherde i Sastmola, Merikarvian kirkkoherra.

Henkilöhakemisto


- Taulu 533 -

24. sukupolvi

Wegelius, Ulrika Christina, Stenbäck (taulusta 348. Isä: Wegelius, Jakob Esaiaksenpoika) s. 21.09.1810 Oravainen. k. 12.09.1875 Pietarsaari.

1. puoliso Stenbäck, Johan Michael Carl-Fredrikinpoika s. 28.09.1809 Kuortane. k. 27.03.1861 Paavola. Paavolan kappalainen 1854. Vihitty: 19.08.1834 Maalahti.
Ylioppilas Turussa 1827, vihittiin papiksi 1832, varapastori 1845.

Isä: Stenbäck, Carl Fredrik Johaninpoika s. 04.11.1760 Maalahti. Vöyrin kirkkoherra 1823.
Äiti: Gummerus, Eva Maria Johanintytär, Stenbäck s. 28.01.1774 Sievi.

Lapset:
1) Maria Charlotta s. 12.05.1835. k. 01.11.1885.
2) Jenny Theodora (katso taulu 745) s. 12.08.1836 Vöyri. k. 31.10.1888 Paavola.

Henkilöhakemisto


- Taulu 534 -

24. sukupolvi

Wegelius, Betty Sofia Jakobintytär, Schroderus (taulusta 348. Isä: Wegelius, Jakob Esaiaksenpoika) s. 16.02.1813 Oravainen. k. 04.07.1866 Revonlahti.

1. puoliso Schroderus, Gustaf Henrik Isakinpoika s. 16.12.1801 Sotkamo. k. 25.11.1858 Siikajoki. Siikajoen kirkkoherra 1847, rovasti 18.12.1850. Vihitty: 01.07.1832 Maalahti.
Ylioppilas Turussa 1820, filosofian maisteri 1829. Suoritti papintutkinnon 1836, vihittiin paiksi 1836. Varapastori 1841.

Isä: Schroderus, Isaac Isaacsson s. 08.05.1754 Sopala skattehemman i Sotkamo. Sotkamon kappalainen 1786. Kirkkoherra Pyhäjärvi 29.10.1806.
Äiti: Bohm, Susanna Magdalena Samuelsdotter, Schroderus s. 30.03.1766.

Lapset:
1) Jakob Gustaf Gustaf-Henrikinpoika s. 09.06.1833 Maalahti. k. 13.08.1853 Siikajoki. Ylioppilas. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Isak Wilhelm s. 16.07.1834 Maalahti. k. 02.05.1841 Vaasa.
3) Sofia Emilia s. 28.02.1837 Vaasa. k. 09.01.1843 Vaasa.
4) Betty Augusta s. 12.06.1839 Vaasa. k. 25.07.1844 Vaasa.
5) Charlotta Wilhelmina Gustaf-Henrikintytär (katso taulu 746) s. 21.06.1841 Vaasa. k. 27.03.1927 Oulu haudattu Pyhäjoki.
6) Henrik Edvard (katso taulu 747) s. 16.09.1843 Mustasaari. k. 28.12.1915 Leppävirta. Kirkkoherra Leppävirta 1895, Kuopion tuomiokapitulin asessori 1897. Lisätietoja: Vuodesta 1907 Rauramo. Ammatinlisäyksiä: Valtiopäivämies.
7) Betty Emilia s. 14.12.1845 Vaasa. k. 22.08.1848 Siikajoki.
8) Karl August Gustaf-Henrikinpoika (katso taulu 748) s. 06.11.1847 Vaasa. k. 12.12.1940 Alavus. Kirkkoherra Alavus 1892, rovasti 1896. Valtiopäivämies.
9) Maria Magdalena Gustaf-Henrikintytät (katso taulu 749) s. 21.04.1850 Siikajoki. k. 10.11.1921 Iisalmi.
10) Alarik Gideon s. 05.08.1852 Siikajoki. k. 20.08.1853 Siikajoki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 535 -

24. sukupolvi

Wegelius, Charlotta Jakobintytär, Svahn (taulusta 348. Isä: Wegelius, Jakob Esaiaksenpoika) s. 02.01.1815 Oravainen. k. 15.08.1866 Vaasa.

1. puoliso Svahn, Edvard Johaninpoika s. 18.08.1809 Tukholma, Ruotsi. k. 18.01.1849 Purmo. Purmon kappalainen 1844, varapastori. Vihitty: 19.08.1834 Maalahti.
Ylioppilas Turussa 1825, filosofian kandidaatti 1830. Vihittiin papiksi 1832, filosofian maisteri 1832.

Isä: Svahn, Johan Elsa-Wendelaninpoika s. 05.01.1775 Muhos. Kajaanin apteekkari, sitten Uusikaarlepyyn raatimies.
Äiti: Schroderus, Susanna Elisabet, Svahn s. 31.01.1786 Sotkamo.

Lapset:
1) Carl Gustaf (katso taulu 750) s. 27.06.1839 Maalahti. k. 01.05.1916. Lappeenrannan alkeiskoulun uskonnon, suomen- ja ruotsinkielen kollega.

Henkilöhakemisto


- Taulu 536 -

24. sukupolvi

Wegelius, Jakob Esaias Jakobinpoika (taulusta 348. Isä: Wegelius, Jakob Esaiaksenpoika) s. 28.01.1817 Oravainen. k. 05.03.1877 Munsala. Munsalan kirkkoherra 1873.

Ylioppilas Helsingissä 1834, filosofian kandidaatti 1839. Jumaluusopillinen tutkinto 1840, vihittiin papiksi 1840, filosofian maisteri 1840. Varapastorin arvo 1856.

1. puoliso Wegelius, Maria Charlotta Esaiaksentytär, Wegelius s. 16.09.1815 Yliveteli. k. 28.11.1901 Pietarsaari. Vihitty: 26.01.1841 Munsala. Perhesuhteet: Aviolittossa serkkunsa kanssa.
Isä: Wegelius, Esaias Esaiaksenpoika s. 05.10.1778 Vöyri. Munsalan kappalainen 1823.
Äiti: Wegelius, Margaretha Johanintytär, Wegelius s. 26.10.1775 Kemijärvi.

Lapset:
1) Henrik Eliel Jakobinpoika (katso taulu 744) s. 04.01.1853 Bergö. k. 05.05.1933 Merikarvia. Filosofian maisteri, kyrkoherde i Sastmola, Merikarvian kirkkoherra.

Henkilöhakemisto


- Taulu 537 -

24. sukupolvi

Wegelius, Johan Alarik Jakobinpoika (taulusta 348. Isä: Wegelius, Jakob Esaiaksenpoika) s. 17.11.1819 Oravainen. k. 11.02.1879 Mustiala, Tammela. Mustialan maanviljelyopiston eläinlääkäriopettaja 1853.

Ylioppilas Helsingissä 1839. Suoritti Tukholman eläinlääkärioppilaitoksen kurssin ja sai eläinlääkäriksi oikeutavan todistuksen 1846.

1. puoliso Fernström / Fehrnström, Johanna Charlotta, Askergren s. 22.06.1808 Göteborg. k. 15.01.1871 Mustiala, Tammela. Vihitty: 24.06.1847 Maalahti. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.

Henkilöhakemisto


- Taulu 538 -

24. sukupolvi

Wegelius, Thure Birger Jakobinpoika (taulusta 348. Isä: Wegelius, Jakob Esaiaksenpoika) s. 19.02.1822 Oravainen. k. 29.07.1890 Vöyri. Vöyrin kirkkoherra 1881, Valtiopäivämies.

Ylioppilas Helsingissä 1841. Suoritti jumaluusopillisen tutkinnon 1844, vihittiin papiksi 1844, varapastori 1860.

1. puoliso Wasastjerna, Elisabeth Mathilda Johannis Jacobi, Wegelius s. 05.05.1818 Vaasa. k. 30.07.1863 Ylihärmä. Vihitty: 25.07.1847 Isokyrö Orisberg.
Isä: Wasastjerna, Johan Jacob, Falander s. 21.06.1781 Vaasa. Brukspatronen, kaivospatruuna, Suomen pankin Vaasan vaihtokonttorin kirjuri 1840.
Äiti: Bange, Catharina Christina Jacobsdotter, Wasastjerna s. 28.10.1796 Oulu.

Lapset:
1) Betty (katso taulu 751) s. 22.05.1848 Isonkyrön Orisberg (Orismala). k. 13.04.1936 Munsala. Perhesuhteet: Lapseton.
2) Fanny s. 24.05.1850 Orismala. k. 16.05.1856 Orismala.
3) Jenny s. 14.06.1852 Orismala. k. 25.05.1929. Lisätietoja: Asunut Vaasassa.
4) Werner (katso taulu 752) s. 12.06.1854 Orismala. k. 25.04.1936 Maalahti.
5) Alfred s. 05.04.1857 Orismala. k. 16.11.1888 Hiitolan rautatieasemalla. Vaasan asemapäällikkö 1882 - 83, rautatieinsinööri.
Ylioppilas Vasa lyceum. Valmistui insinööriksi Polytekn. opistosta 1882. Rautateillä avustavana insinöörinä Oulun rautatielinjan tutkimuksissa 1883 ja rakennustöissä 1884 - 86, jonka aikana kaksi talvea oli opettajana rautatierakentamiseen liittyvässä iltakoulussa Lapualla. Savon radan rakennustöissä 1887. Lähde: Ville Wegelius Wegelius Sukukirja 2001
6) Osvald s. 09.07.1861 Orismala. k. 1862.

2. puoliso Litzell, Mathilda Amanda Christian-Wilhelmintytär, Wegelius s. 03.05.1846 Kuolajärvi (Salla). k. 13.01.1881 Kokkola. Vihitty: 26.10.1866 Lapua.
Isä: Litzell, Christian Wihelm Matthiae s. 01.01.1806 Siipyy. Kapellan i Kuolajärvi 1839; Kappalainen Lapualla 1851. Varapastori 1862.
Äiti: Granroth / Salla, Anna Catharina, Litzell s. 19.05.1810 Kuolajärvi. Bondedotter.
Lapset:
1) Mathilda s. 21.11.1867 Alahärmä. k. 17.01.1942. Postitoimiston esimies, Suomen Pankin kasöörin apulainen, sairaanhoitaja.
Svenska fnmtimmersskolan i Vasa 1885. Harjoittelijana postissa 1887. Kuortaneen postitoimiston esimies 1892, Oravaisissa 1894. Suoritti Turussa postivirkamiestutkinnon 1898. Erosi postista 1898. Kasöörinapulainen Suomen Pankin Turun konttorissa 1900-01. Sairaanhoito-oppilaana 1901-02 Helsingin kirurgisessa sairaalassa, jossa osastonhoitajana 1902-06. Punaisen Ristin palveluksessa johti hädässä olevien hoitoa Koillis-Suomessa. Osallistui 1904-05 suomalaisen ambulanssin sairaanhoitajana Venäjän-Japanin sotaan. 1907-09 ylihoitajana ja taloudenhoitajana Helsingissä Humlebergs sjukhusiissa. Ylihoitajana Turun kunnallisen sairaalan sisätauti- ja kir. osastoilla 1909. Suomen teollisuudenharjoittajien ambulanssiylihoitajana 1914-15. Lähde: Ville Wegelius Wegelius Sukukirja 2001
2) Birger (katso taulu 753) s. 04.07.1869 Alahärmä. k. 16.06.1948. Apteekkari. Lisätietoja: Muuttanut 1905 Amerikkaan . Perhesuhteet: Eronnut.
3) Edith (katso taulu 754) s. 06.01.1871 Alahärmä. k. 11.08.1955.
4) Carlo s. 21.11.1872 Kokkola. k. 10.11.1953 Helsinki. Insinööri.

3. puoliso Schrey, Hilda Fredrika, Wegelius s. 04.02.1840 Pälkäne. k. 18.01.1924 Hämeenlinna. Vihitty: 12.06.1882 Hämeenlinna.
Isä: Schrey, Carl Johan Sääksmäki kihlakunnan henkikirjoittaja.
Äiti: Nohrström, Andrietta Lovisa, Schrey

Henkilöhakemisto


- Taulu 539 -

24. sukupolvi

Wegelius, Vendla Lovisa Jakobintytär, Petterson (taulusta 348. Isä: Wegelius, Jakob Esaiaksenpoika) s. 29.03.1824 Oravainen. k. 02.01.1918 Eura.

1. puoliso Petterson, Gustaf Reinhold Johaninpoika s. 13.12.1822 Piippola. k. 04.11.1890 Nivala. Nivalan kirkkoherra 1872, rovasti1881. Vihitty: 29.07.1846 Maalahti.
Turun lukion oppilas 15.6.1839 - 8.6.1843, ylioppilas Helsingissä 22.06.1843. Suoritti jumaluusopillisen tutkinnon 1844, vihittiin papiksi 1845, varapastori 1858. Pappina Sotkamossa ja Ristijärvellä. Varapastori 1858. Sotkamon kappalainen 1861 (virkaan 1863). Nivalan (Pidisjärven) kirkkoherra 1872 (virkaan 1876). Rovasti 1881. ? Nivalassa 4.11.1890.

Isä: Pettersson / Petterson, Johan Johaninpoika s. 03.01.1777 a.n. Muhos. Sotkamon kappalainen 1822, varapastori 1837.
Äiti: Snellman, Fredrika Sofia Johanintytär, Petterson s. 28.08.1788 Hyrynsalmi.

Lapset:
1) Lydia (katso taulu 755) s. 19.08.1849 Sotkamo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 540 -

24. sukupolvi

Wegelius, Johan Henrik Johaninpoika (taulusta 349. Isä: Wegelius, Johan Esaiaksenpoika) s. 17.03.1813 Kauhajoki. k. 01.09.1849 Kauhajoki. Maanviljelijä, opettaja Kauhajoki.

1. puoliso Kyyny, Klaara, Wegelius s. 17.04.1816 Kauhajoki. k. 21.09.1894 Kauhajoki. Vihitty: 07.02.1835 Kauhajoki.
Isä: Kyyny, Salomon Matinpoika Talollinen Kauhajoki.
Äiti: Maria Heikintytär, Kyyny

Henkilöhakemisto


- Taulu 541 -

24. sukupolvi

Bergengem, Salomon Erik-Johaninpoika, Bergenheim (taulusta 350. Äiti: Hannelius, Hedvig Sofia Salomonintytär) s. 09.01.1793 Vaasa. k. 17.03.1858 Isokyrö. Vaasan hovioikeuden pronotaari 1819, asessori 1822.

Opiskeli maalari- ja kuvanveistäjäakatemiassa Tukholmassa 1807 - 1808. Ylioppilas Upsalassa 1809, Turussa 1810. Sai isänsä mukana aatelisarvon nimellä Bergenheim 1812 ja otettiin Suomen ritarihuoneen kirjoihin 1837.

1. puoliso Gripenberg, Hedvig Charlotta Gustava, Bergenheim s. 21.05.1792 Teisko. k. 06.08.1858 Viapori. Vihitty: 31.12.1818 Pori. Lisätietoja: Suomalaista aatelissukua.
Isä: Gripenberg, Adolf Magnus s. 24.11.1751 Pälkäne. Porin läänin jalkaväkirykmentin kapteeni.
Äiti: Pryss, Charlotta Christina, Gripenberg s. 10.07.1754 Turku.

Lapset:
1) Hedvig Charlotta Wilhelmina Salaomonintytär s. 02.11.1819 Vaasa. k. 06.03.1834 Isokyrö, Orisberg.
2) Johan Adolf Salomoninpoika (katso taulu 756) s. 31.01.1822 Pori. k. 06.10.1893 Muolaa. Venäjän armeijan kenraalimajuri 1882.

Henkilöhakemisto


- Taulu 542 -

24. sukupolvi

Bergenheim, Edvard Erik-Johaninpoika, Bergenhem (taulusta 350. Äiti: Hannelius, Hedvig Sofia Salomonintytär) s. 18.09.1798 Vaasa. k. 19.02.1884 Turku. Suomen arkkipiispa 1850, valtiopäivämies. Lisätietoja: Vuodesta 1812 Bergenheim, isältä saadun aatelisarvon mukaan.

Sai isänsä mukana aatelisarvon nimellä Bergenheim 1812. Ylioppilas Turussa (pohj.) 1817, Tartossa 1819. Filosofian kandidaatti 1822. Filosofian maisteri 1823. Lehtorin arvo 1825. Suoritti papintutkinnon 1830. Vihittiin papiksi s.v. Otettiin Suomen ritarihuoneen kirjoihin 1837. Rovastin arvo 1841. Suomen arkkipiispa 1850. Teologian tohtori Moskovassa keisari Aleksanteri II:n kruunauksen yhteydessä, promovoitu s.v. Riemumaisteri 1873. Valtiopäivämies. Bergenheimin miespuoliset jälkeläiset (yksi poika) ylennettiin vapaaherralliseen säätyyn 1879.

1. puoliso Bruun, Alexandrine, Bergenhem s. 15.06.1814 Hamina. k. 11.07.1889 Hanko. Vihitty: 01.11.1832 Hamina.
Ylioppilas Helsingissä 1855.

Isä: Bruun, Christian Haminalainen kauppias, kauppaneuvos.
Äiti: Pasko, Maria Elisabet, Bruun

Lapset:
1) Christian Edvardinpoika (katso taulu 757) s. 08.09.1833 Turku. k. 03.05.1874 Venäjällä. Alikapteeni Venäjän armeijassa 1867. Asemapäällikkö Venäjän valtion rautateillä.
2) Erik Johan Edvardinpoika s. 08.01.1836 Turku. k. 05.03.1844 Turku haudattu Kangasala.
3) August Edvardinpoika s. 08.01.1836. k. 13.04.1868 Trincomale, Ceylon. Merikapteeni 1865. Perhesuhteet: Naimaton.
Haminan kadettikoulussa 1852 - 1857.
4) Lovisa Wilhelmina Edvardintytär (katso taulu 758) s. 26.07.1841 Turku. k. 15.04.1914 Turku.
5) Anna Maria s. 24.07.1842 Turku. k. 21.05.1845 Turku haudattu Kangasala.
6) Edvard Ferdinand Edvardinpoika (katso taulu 759) s. 29.01.1844 Turku. k. 28.03.1893 Harkov, Venäjä haudattu Turku. Everstiluutnantti Venäjän armeijassa 1891. Valtiopäivämies. Lisätietoja: Kirjoitettiin vapaaherrana Suomen ritarihuoneeseen 1883.
7) Alexandrine Edvardintytär (katso taulu 760) s. 17.08.1847 Turku. k. 24.04.1916 Tampere. Perhesuhteet: Avioliitossa serkkunsa kanssa.
8) Sofia Edvardintytär (katso taulu 761) s. 18.09.1849 Maaria. k. 05.11.1930 Pohjan pitäjässä.
9) Carl Adolf Edvardinpoika s. 22.11.1851 Turku. k. 19.08.1855 Turku haudattu Parainen.
10) Natalia Eugenia Edvardintytär s. 04.09.1855 Turku. k. 10.12.1829 Helsinki. Perhesuhteet: Naimaton.

Henkilöhakemisto


- Taulu 543 -

24. sukupolvi

Bergenhem / Bergenheim, Lovisa Wilhelmina, Björkman (taulusta 350. Äiti: Hannelius, Hedvig Sofia Salomonintytär) s. 13.08.1801 Vaasa. k. 12.03.1840 Eurajoki. Lisätietoja: Vuodesta 1812 Bergenheim.

1. puoliso Björkman / Björkenheim, Lars Magnus s. 06.11.1793 Tukholma. k. 25.12.1869 Turku. Kapteeni Ruotsin armeijassa 1815, Venäjän armeijassa 1818. Ruukinpatruuna. Vihitty: 24.06.1821 Tyrvää. Lisätietoja: Aateloitiin 1834 nimellä Björkenheim, ritarihuoneen kirjoihin 1835. Ammatinlisäyksiä: Vuorineuvos 1864. Valtiopäivämies.
Ylioppilas Upsalassa 1808. Sai isänsä kuoleman (1824) jälkeen omistukseensa hänen Suomesta hankitut isot maaomaisuudet, mm. Isonkyrön Orisbergin.

Isä: Björkman, Bengt Magnus s. 04.09.1745 Nya Ed, Värmlanti, Ruotsi. Ruukinpatruuna.
Äiti: Lewin, Ulrika Magdalena, Björkman s. 1771.

Lapset:
1) Sofia Magdalena Lars-Magdalena (katso taulu 762) s. 21.06.1822 Isonkyrö, Orisberg. k. 13.01.1904 Orimattila. Lisätietoja: Vuodesta 1834 Björkenheim.
2) Ernst Johan Magnus s. 02.06.1824 Isonkyrö, Orisberg. k. 30.11.1831 Isonkyrö, Orisberg.
3) Bengt Magnus s. 21.10.1825 Isokyrö, Orisberg. k. 04.11.1825 Isokyrö, Orisberg.
4) Wilhelmina Mathilda Lars-Magnuksentytär (katso taulu 763) s. 11.10.1827 Isonkyrön Orisberg. k. 29.11.1855 Helsinki. Lisätietoja: Vuodesta 1834 Björkenheim.
5) Begt Magnus s. 25.09.1829 Orisberg, Isokyrö. k. 21.04.1831 Orisberg.
6) Anna Charlotta Lars Magnuksentytär (katso taulu 764) s. 24.01.1833 Orisberg, Isokyrö. k. 24.04.1862 Helsinki. Lisätietoja: Vuodesta 1834 Björkenheim. Perhesuhteet: Puoliso oli sisarensa Wihelminan lanko.
7) Robert Magnus s. 04.10.1834 Eurajoki. k. 04.10.1834 Eurajoki.
8) Lars Magnus Robert Lars-Magnuksenpoika (katso taulu 765) s. 28.08.1835 Eurajoki. k. 30.01.1878. Agronomi Ruotsin Ultunan maanviljelysopistosta 1863. . Kuolinsyy: Kuoli tapaturmaisesti ollessaan matkalla rautateitse Helsinkiin. Ammatinlisäyksiä: Tilanomistaja ja teollisuusmies. Valtiopäivämies.

Henkilöhakemisto


- Taulu 544 -

24. sukupolvi

Knorring von, Christina Fredrika Henrika Berndt-Georg-Reinholdintytär, Meurman (taulusta 351. Äiti: Hannelius, Lovisa Magdalena Salomonintytär) s. 01.10.1801 Hämeenkyrö. k. 27.05.1870 Helsinki.

1. puoliso Meurman, Fredrik Otto s. 09.09.1796 Vaasa. k. 21.09.1849 Vaasa. Vaasan lukion ranskankielen opettaja 1845. Vihitty: 07.09.1820 Kiika.
Ylioppilas Turussa 1812.

Isä: Meurman, Otto Reinhold s. 14.10.1750 Janakkala. Everstiluutnantti, maanviljelijä.
Äiti: Numers von, Gustava Hedvig Lovisa, Meurman s. 01.05.1762 Stralsund, Pommeri, Saksa.

Lapset:
1) Otto Emil Fritiof Fredrik-Otonpoika (katso taulu 766) s. 00.02.0000. k. 20.11.1883 Akkerman, Besarabia. Majuri Venäjän armeijassa 1866.
2) Reinhold Fredrik Fredrik-Otonpoika s. 27.06.1821 Ilmajoki. k. 28.01.1860 Turku. Kauppias Turussa 1850. Perhesuhteet: Naimaton.
3) Oskar Ferdinand Fredrik-Otonpoika (katso taulu 767) s. 29.11.1822 Ilmajoki. k. 09.10.1870 Helsingissä. Everstiluutnantti Suomen armeijassa 1862. Ammatinlisäyksiä: Postihallituksen venäjänkielen kääntäjä 1867.
4) Lovisa Fredrika Natalia Fredrik-Otontytär (katso taulu 768) s. 05.03.1824 Ilmajoki. k. 16.09.1907 Helsinki. Opettajatar.
5) Emma Rosina Fredrik-Otontytär (katso taulu 769) s. 27.02.1826 Ilmajoki. k. 31.01.1902 Helsinki.
6) Olga Wilhelmina Fredrik-Otontytär (katso taulu 770) s. 28.12.1829 Ilmajoki. k. 16.05.1914 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 545 -

24. sukupolvi

Knorring von, Sofia Lovisa Amanda Berndt-Georg-Reinholdintytär, Rydsevski (taulusta 351. Äiti: Hannelius, Lovisa Magdalena Salomonintytär) s. 30.05.1805 Tampere. k. 04.12.1879 Hamina.

1. puoliso Rydsevski, Donat s. 07.12.1795. k. 28.12.1873 Hamina. Haminan kadettikoulun pliisimestari 1845, kenraalimajuri 1865. Vihitty: 18.10.1827 Ilmajoki. Perhesuhteet: Isä oli venäläinen aatelismies.

Henkilöhakemisto


- Taulu 546 -

24. sukupolvi

Niska, Claes Jonae Adolphi (taulusta 354. Isä: Niska, Jonas Adolph Johansson) s. 20.03.1801 Oulu. k. 26.03.1858. Handlande i Uleå, kauppias Oulussa 1827, laivanvarustaja.

1. puoliso Cajanus, Brita Caisa Mattsdotter, Niska s. 12.11.1808 Oulu. k. 09.05.1885 Oulu. Vihitty: 23.11.1832 Oulu.
Isä: Cajanus, Matts Nilsinpoika s. 05.05.1776 Oulu. Kauppias Oulussa 1808.
Äiti: Soini, Brita, Cajanus s. 16.12.1783.

Lapset:
1) Adolph Claudiison s. 05.10.1833 Oulu. k. 08.11.1876 Tyynellä valtamerellä. Laivuri. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Claes Claesson s. 03.05.1835 Oulu. k. 31.01.1895. Merikapteeni.
3) Maria Sophia Claesdotter s. 26.10.1836 Oulu. k. 21.01.1916 Oulu. Kansakoulunopettaja. Perhesuhteet: Naimaton.
4) Bruno Alexander Claesson s. 24.10.1838 Oulu. k. 04.09.1908 Kuopio. Suomen pankin Kuopion konttorin komisarius 1888. Hovineuvos 1895. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Helsingissä 1857. Suoritti suuremman kameraalitutkinnon 1868.
5) Betty Emilia Claesdotter (katso taulu 771) s. 18.07.1840 Oulu.
6) Anna Catharina Claesintytär s. 23.11.1843 Oulu.
7) Ivar Alfred Claesinpoika (katso taulu 772) s. 29.10.1846 Oulu. k. 18.08.1903 Viipuri. Merikapteeni 1874, Viipurin merikoulun 1. opettaja ja johtaja 1902.
8) Brita Mathilda Claesintytär s. 20.07.1848 Oulu. Kansakoulunopettaja.
9) Edla Johanna Claesintytär (katso taulu 773) s. 15.08.1851 Oulu.

Henkilöhakemisto


- Taulu 547 -

24. sukupolvi

Niska, Isaac Jonae Adolphi (taulusta 354. Isä: Niska, Jonas Adolph Johansson) s. 13.03.1803 Oulu. k. 08.06.1836 Oulu. Kauppakirjanpitäjä Oulussa.

1. puoliso Väätäjänaho, Kaisa, Niska s. 07.09.1802 Ylikiiminki. k. 17.05.1859.
Isä: Willig, Olavi Sotilas.
Äiti: Kaisa Juhontytär, Willig

Henkilöhakemisto


- Taulu 548 -

24. sukupolvi

Niska, Adolph Jonae Adolphi (taulusta 354. Isä: Niska, Jonas Adolph Johansson) s. 11.06.1806 Oulu. k. 25.10.1851 Oulu. Handlande i Uleåborg, Kauppias Oulussa 1832. Kuolinsyy: Hukkui.

1. puoliso Emelaeus, Margaretha Christina Nathanaelsdotter, Niska s. 14.04.1805 Muhos. k. 27.01.1892 Hämeenlinna. Vihitty: 11.05.1833 Oulu.
Isä: Aeimelaeus / Emeleus, Natanael Israelinpoika s. 10.10.1769 Muhos. Nimismies ja toimitusvouti Muhos.
Äiti: Heikel, Anna Margareta, Aejmelaeus s. 17.10.1776 Oulu ?.

Lapset:
1) Maria s. 15.09.1834 Oulu. k. 30.09.1838 Oulu.
2) Jonas Adolf s. 06.05.1836 Oulu. k. 03.01.1853 Lontoo, Englanti.
3) Jenny Christina (katso taulu 774) s. 28.09.1838 Oulu. k. 08.07.1910 Helsinki.
4) Anna Maria s. 29.11.1843 Oulu. k. 13.02.1864 Oulu.

Henkilöhakemisto


- Taulu 549 -

24. sukupolvi

Niska, Anna Jonae Adolphi (taulusta 354. Isä: Niska, Jonas Adolph Johansson) s. 03.05.1808 Oulu. k. 16.09.1848 Oulu.

1. puoliso Nylander, Abraham s. 30.10.1806 Oulu. k. 29.11.1849 Oulu. Handlanden; kauppias Oulussa 1823, laivanvarustaja. Vihitty: 23.11.1833 Oulu.
Ylioppilas Turussa 1823

Isä: Nylander, Daniel s. 22.01.1754 Oulu. Kauppias Oulussa 1784.
Äiti: Wirckula / Virkkula, Riitta "Brita", Nylander s. 17.02.1778 Ii.

Henkilöhakemisto


- Taulu 550 -

24. sukupolvi

Sundvik, Johan Gustaf Gustavi Wilhelm (taulusta 356. Isä: Sundvik, Gustaf Wilhelm Johansson) s. 31.12.1813 Mustasaari. k. 01.04.1840 matkalla ollessaan Englannin kanaalissa. Sjöman, merimies.

1. puoliso Orre, Anna Ulrika, Sundvik s. 22.03.1810 Korsholm.
Lähde: Sursillin Suku Lisäyksiä ja korjauksia 1974

Isä: Orre, Mikael Eriksson Bundesson.
Äiti: Brita Christina Johansdotter, Orre

Lapset:
1) Sofie Wilhelmina s. 05.10.1835 Vaasa. k. 19.07.1836 Vaasa.
2) Gustaf Wilhelm s. 28.02.1837 Vaasa.
3) Edla Ulrica s. 06.08.1838 Vaasa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 551 -

24. sukupolvi

Sundvik, Carl Edvard Gustaf-Wilhelminpoika (taulusta 356. Isä: Sundvik, Gustaf Wilhelm Johansson) s. 28.01.1822 Vaasa. k. 31.07.1886 Turku. Maalarimestari Vaasassa.

1. puoliso Hellberg, Catharina Lovisa, Sundvik s. 16.01.1821. k. 1858 haudattu 10.01.1858 Vaasa.
Isä: Hellberg, Johan, Giers

Lapset:
1) Karl Hugo (katso taulu 775) s. 23.01.1845 Vaasa. k. 03.01.1881 Helsinki. Perhesuhteet: Aviopuolisot olivat serkuksia keskenään.
2) Gustaf Emil s. 11.05.1848 Vaasa.
3) Ernst Edvard (katso taulu 776) s. 09.12.1849 Vaasa. k. 24.08.1918 Helsinki. Perhesuhteet: Aviopuolisot olivat serkuksia keskenään.
4) Emma Josefina (katso taulu 777) s. 20.11.1851 Vaasa. k. 04.04.1884.
5) Hilda Emilia s. 30.01.1854 Vaasa.

2. puoliso Caloander, Magdalena Charlotta, Sundvik s. 11.05.1812 Turku.

Henkilöhakemisto


- Taulu 552 -

24. sukupolvi

Sundvik, Gustaf Wilhelm (taulusta 356. Isä: Sundvik, Gustaf Wilhelm Johansson) s. 22.05.1823 Vaasa; posthumus. k. 1884. Kofferdiskeppare, överuppsyniningsman. Ammatinlisäyksiä: Befälhavare på bevakningsfartyget Ahkera.

T. f. tullvörvaltare i Nådental 1880. Lähde: Sursillin Suku Lisäyksiä ja korjauksia 1974

1. puoliso Nyström, Maria Carolina, Sundvik s. 25.09.1821 Vaasa. k. 17.04.1897. Vihitty: 25.03.1844.
Isä: Nyström, Ander Gabriel Merimies.
Äiti: Trött, Brita Lisa, Nyström

Lapset:
1) Karolina Emilia (katso taulu 778) s. 24.12.1848 Vaasa. k. 07.11.1922.
2) Olga Augusta (katso taulu 779) s. 19.01.1854. k. 17.09.1934.

Henkilöhakemisto


- Taulu 553 -

24. sukupolvi

Wasastjerna, Elisabeth Mathilda Johannis Jacobi, Wegelius (taulusta 357. Äiti: Bange, Catharina Christina Jacobsdotter) s. 05.05.1818 Vaasa. k. 30.07.1863 Ylihärmä.

1. puoliso Wegelius, Thure Birger Jakobinpoika s. 19.02.1822 Oravainen. k. 29.07.1890 Vöyri. Vöyrin kirkkoherra 1881, Valtiopäivämies. Vihitty: 25.07.1847 Isokyrö Orisberg.
Ylioppilas Helsingissä 1841. Suoritti jumaluusopillisen tutkinnon 1844, vihittiin papiksi 1844, varapastori 1860.

Isä: Wegelius, Jakob Esaiaksenpoika s. 09.12.1779 Vöyri. Kirkkoherra Maalahti 1832, rovasti 1834.
Äiti: Essen von, Christina Charlotta Gustaf-Johanintytär, Wegelius s. 23.09.1782 Kaarlela.

Lapset:
1) Betty (katso taulu 751) s. 22.05.1848 Isonkyrön Orisberg (Orismala). k. 13.04.1936 Munsala. Perhesuhteet: Lapseton.
2) Fanny s. 24.05.1850 Orismala. k. 16.05.1856 Orismala.
3) Jenny s. 14.06.1852 Orismala. k. 25.05.1929. Lisätietoja: Asunut Vaasassa.
4) Werner (katso taulu 752) s. 12.06.1854 Orismala. k. 25.04.1936 Maalahti.
5) Alfred s. 05.04.1857 Orismala. k. 16.11.1888 Hiitolan rautatieasemalla. Vaasan asemapäällikkö 1882 - 83, rautatieinsinööri.
Ylioppilas Vasa lyceum. Valmistui insinööriksi Polytekn. opistosta 1882. Rautateillä avustavana insinöörinä Oulun rautatielinjan tutkimuksissa 1883 ja rakennustöissä 1884 - 86, jonka aikana kaksi talvea oli opettajana rautatierakentamiseen liittyvässä iltakoulussa Lapualla. Savon radan rakennustöissä 1887. Lähde: Ville Wegelius Wegelius Sukukirja 2001
6) Osvald s. 09.07.1861 Orismala. k. 1862.

Henkilöhakemisto


- Taulu 554 -

24. sukupolvi

Wasastjerna, Jacob Victor Johannis Jacobi (taulusta 357. Äiti: Bange, Catharina Christina Jacobsdotter) s. 14.06.1819 Vaasa. k. 01.03.1895 Helsinki. Auscultant vid Kejserliga Wasa Hofrätt. Vaasan hovioikeuden asessori 1860. Ammatinlisäyksiä: Senaattori ja senaatin oikeusosaston jäsen 1869. Valtiopäivämies.

Ylioppilas Helsingissä 1837. Suoritti tuomarintutkinnon 1841, varatuomari.

1. puoliso Bonsdorff, Wendla Helena Wilhelmina Evert-Juliuksentytär, Wasastjerna s. 19.07.1839 Helsinki. k. 11.03.1921 Helsinki. Vihitty: 19.07.1860 Uskela.
Isä: Bonsdorff, Evert Julius Johaninpoika s. 24.09.1810 Turku. Helsingin yliopiston anatomian ja fysiologian professori 1846, arkkiatri 1859.
Äiti: Willebrand von, Wendla Ottiliana, Bonsdorff s. 11.04.1811 Muurla.

Lapset:
1) Evert Viktor (katso taulu 780) s. 27.05.1862 Vaasa. k. 18.10.1941 Helsinki.
2) Axel Edvard (katso taulu 781) s. 17.11.1866 Vaasa. k. 30.04.1917 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 555 -

24. sukupolvi

Wasastjerna, Alfred Edgar Johannis Jacobi (taulusta 357. Äiti: Bange, Catharina Christina Jacobsdotter) s. 05.06.1821 Maalahti. k. 23.04.1906 Espoo haudattu Helsinki. Yli-insinööri sekä tie- ja vesikulkulaitosten ylihallituksen jäsen 1870.

Ylioppilas Helsingissä 1837, Upsalassa 1840. Ruotsin Falunin vuorikoulun ylim. oppilaana 1843 - 1844.

1. puoliso Boy, Maria Adeleide, Wasastjerna s. 13.05.1831 Vaasa. k. 15.07.1908 Espoo haudattu Helsinki. Vihitty: 30.08.1857 Vaasa.
Isä: Boy, Carl Johan Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvos.
Äiti: Noraeus, Carolina Wilhelmina, Boy

Lapset:
1) Oswald Severin (katso taulu 782) s. 01.04.1864 Helsinki. k. 26.10.1935 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 556 -

24. sukupolvi

Wasastjerna, Sofia Natalia Rosalia Johan-Jakobintytär, Lindberg (taulusta 357. Äiti: Bange, Catharina Christina Jacobsdotter) s. 05.03.1823 Maalahti. k. 26.01.1913 Vaasa.

1. puoliso Lindberg, Carl Gustaf s. 19.09.1817. k. 18.08.1854 Orisberg. Isonkyrön Orisbergin ruukin hoitaja. Vihitty: 30.11.1848 Vaasa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 557 -

24. sukupolvi

Wasastjerna, Edwin Gideon Johan-Jakobinpoika (taulusta 357. Äiti: Bange, Catharina Christina Jacobsdotter) s. 05.06.1824 Maalahti. k. 28.02.1877 Helsinki. Suomen maalaisten paloapuyhtiön ensimmäinen asiamies 1864. Valtiopäivämies.

Ylioppilas Helsingissä 1841. Filosofian kandidaatti 1846, maisteri 1847. Molempien oikeuksien kandidaatti 1851, varatuomari 1853.

1. puoliso Barck, Rudolfina Charlotta Nils-Magnuksentytär s. 22.02.1832 Vaasa. k. 04.03.1916 Helsinki. Vihitty: 28.08.1855 Munsala.
Isä: Barck, Nils Magnus s. 19.08.1796 Liperi. Uudenkaarlepyyn tuomiokunnan tuomari 1863.
Äiti: Hast, Wilhelmina Elisabet Herman-Rudolfintytär, Barck s. 19.09.1811 Vaasa.

Lapset:
1) Torsten Gideon (katso taulu 783) s. 17.12.1863 Helsinki. k. 01.07.1924.

Henkilöhakemisto


- Taulu 558 -

24. sukupolvi

Wasastjerna, Ewert Edelfried Johannis Jacobi (taulusta 357. Äiti: Bange, Catharina Christina Jacobsdotter) s. 23.02.1833 Maalahti. k. 20.05.1930 Helsinki. Suomen Valtionrautateiden ratatirehtööri 1873. Ammatinlisäyksiä: Riemumaisteri 1907. Valtiopäivämies.

Vaasan yläalkeiskoulun oppilas 1842 - 1847. Vaasan lukion oppilas 1847 - 1849. Ylioppilas Helsingissä 23.6.1849 (arvosana laudatur äänimäärällä 38). Pohjalaisen osakunnan jäsen 25.9.1849 Evert Edelfrid Wasastjerna, son till Contors Skrifvaren vid Wexel Contoret i Wasa Johan Jacob Wasastjerna, född d. 23 Febr. 1833. Student med betyg från Wasa Gymnasium, inskrifven den 25 September 1849. Respondentti 1.10.1851, pr. Johan Oskar Immanuel Rancken. Stipendiaattiteesi 13.11.1852, pr. Fredrik Woldstedt. FK 13.5.1853. FM 30.5.1853. Erotettu yliopistosta puoleksi vuodeksi osallistuttuaan ns. Töölön päivällisille 1855. Riemumaisteri 30.5.1907. Helsingin yksityislyseon matematiikan opettaja 1853-55. Liittyi tie- ja vesikulkulaitosjohtokunnan insinöörikuntaan 1856, 5. luokan insinööri (aliluutnantti) 1858, 4. luokan insinööri (luutnantti) 1862, 3. luokan insinööri 1871. Helsinki-Hämeenlinna rautatierakennuksen työpäällikkönä 1857 ja Riihimäki-Pietari rautatierakennuksen 3. piirin työpäällikkönä 1868-70. Valtionrautateiden ratajohtaja 1871, ero 1898. Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallituksen neuvoa-antava jäsen 1898-1913. Kuoli 97-vuotiaana Helsingissä 20.5.1930. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Barck, Matilda Wilhelmina Nils-Magnuksentytär, Wasastjerna s. 02.10.1833 Vaasa. k. 06.01.1879 Helsinki. Vihitty: 23.08.1859 Uusikaarlepyyn pitäjä.
Isä: Barck, Nils Magnus s. 19.08.1796 Liperi. Uudenkaarlepyyn tuomiokunnan tuomari 1863.
Äiti: Hast, Wilhelmina Elisabet Herman-Rudolfintytär, Barck s. 19.09.1811 Vaasa.

Lapset:
1) Elin Maria (katso taulu 784) s. 09.07.1860 Hausjärvi.
2) Johan Oswald (katso taulu 785) s. 05.11.1861 Hausjärvi. k. 23.05.1938 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 559 -

24. sukupolvi

Wasastjerna, Jacob Frans Oscar Francisci Diederici (taulusta 358. Äiti: Bange, Hedwig Elisabeth Jacobsdotter) s. 15.10.1819 Vähäkyrö. k. 21.02.1889 Porvoo. Kapteeni Venäjän armeijassa. Porvoon tullinhoitaja 1867. Valtiopäivämies.

Jacob Frans Oskar W.-(1819-89), sukutieteilijä; toimi ensin sotilasuralla, sittemmin tullivirkamiehenä, v:sta 1867 tullinhoitajana Porvoossa; tuli 1882 ritarihuoneen genealogiksi; julkaissut ,,Ättartaflor öfver den pä Finlands riddarhus introducerade adeln" (1879-81). Lähde: Tietosanakirja 1917, Helsink

1. puoliso Nordenborg, Johanna Beata, Wasastjerna s. 06.11.1818 Espoo. k. 03.03.1864 Viipuri. Vihitty: 06.11.1847 Helsinki.
Isä: Nordenborg, Karl Adolf s. 26.01.1792 Helsinki. Kapteeni 3. suomalaisessa tarkk'ampujapataljoonassa.
Äiti: Ingman, Sofia Adolfina, Nordenborg s. 05.07.1797 .

Lapset:
1) Sofia Vilhelmina s. 09.02.1849 Vaasa. k. 06.02.1851 Helsinki.
2) Johanna s. 11.03.1852 Vaasa. k. 10.10.1853 Vähäkyrö.
3) Carl Oskar Jakob-Frans-Oskarinpoika (katso taulu 786) s. 11.10.1853 Helsinki. k. 13.04.1923 Helsinki. Henkivartioväen 3. suomalaisen tarkk´ampujapataljoonan kaartinkapteeni. Ammatinlisäyksiä: Valtiopäivämies.
4) Hanna Elisabet Jakob-Frans-Oskarintytär s. 02.10.1856 Helsinki. k. 29.08.1876 Porvoo. Perhesuhteet: Naimaton.
5) Ernst Valdemar Jakob-Frans-Oskarinpoika s. 19.02.1860 Viipuri. k. 26.07.1883 Porvoo. Kolhon asemapäällikkö 1883. Perhesuhteet: Naimaton.

2. puoliso Mether, Maria Margaretha, Wasastjerna s. 21.11.1827 Valkeala. k. 20.09.1888 Porvoo. Vihitty: 06.00.1865 Porvoo.
Isä: Mether, Daniel Emil Valkealan nimismies.
Äiti: Björk, Maria Sofia, Mether

Henkilöhakemisto


- Taulu 560 -

24. sukupolvi

Wasastjerna, Carl Theodor Frans-Didrichinpoika (taulusta 358. Äiti: Bange, Hedwig Elisabeth Jacobsdotter) s. 27.06.1821 Vähäkyrö. k. 14.06.1882 Mikkeli. Mikkelin apteekkari 1850.

Farmasian kandidaatti 1843. Suoritti proviisorintutkinnon 1848, apteekkaritutkinnon 1850.

1. puoliso Grenman, Olivia Fredrika, Wasastjerna s. 18.09.1831 Mikkeli. k. 02.12.1903 Mikkeli. Vihitty: 16.08.1856 Mikkeli.
Isä: Grenman, Jakob Fredrik s. 24.07.1793 Pernaja. Mikkelin sairaalan taloudenhoitaja, kunnallisneuvos.
Äiti: Nylander, Catharina Lovisa, Grenman

Henkilöhakemisto


- Taulu 561 -

24. sukupolvi

Wasastjerna, Edla Olivia Frans-Didrichintytär, Forsberg (taulusta 358. Äiti: Bange, Hedwig Elisabeth Jacobsdotter) s. 03.01.1824 Vähäkyrö. k. 24.02.1888 Vaasa.

1. puoliso Forsberg, Anders s. 28.11.1800 Tanska. k. 27.12.1853 Vähäkyrö. Tilanomistaja Vähäkyrössä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 562 -

24. sukupolvi

Forsman, Fredrik Johan Johan-Andersinpoika, Rauvala (taulusta 360. Isä: Forsman, Johan Anders Fromhold-Andersinpoika) s. 07.08.1769 Eura. k. 04.11.1814. Ratsutilallinen Rauvalan tilalla Eurassa.

1. puoliso Rohdainen, Maria, Forsman s. 28.05.1774 Lappi (Turun lääni). k. 14.02.1854 Eura. Vihitty: 22.06.1797 Lappi (Turun lääni).
Isä: Rohdainen, Juho Lappilainen ratsutilallinen.
Äiti: Liisa Juhontytär, Rohdainen

Lapset:
1) Loviisa Fredrik-Johanintytär s. 07.10.1798 Eura. k. 23.12.1817 Eura. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Katariina Liisa Fredrik-Johanintytär (katso taulu 787) s. 01.08.1801 Eura. k. 27.11.1843 Rauman maaseurakunta.
3) Fredrik Juho Fredrik-Johaninpoika (katso taulu 788) s. 19.04.1804 Eura. k. 08.01.1852 Eura. Ratsutilallinen Rauvalan tilalla Eurassa.
4) Kustaa Fredrik-Johaninpoika s. 05.02.1807 Eura. k. 13.06.1826 Eura. Perhesuhteet: Naimaton.
5) Iisakki Fredrik-Johaninpoika s. 10.09.1810 Eura. k. 21.04.1835 Eura. Perhesuhteet: Naimaton.

Henkilöhakemisto


- Taulu 563 -

24. sukupolvi

Forsman, Anna Loviisa Johan-Andersintytär, Ojala / Perttula (taulusta 360. Isä: Forsman, Johan Anders Fromhold-Andersinpoika) s. 01.09.1771 Eura. k. 24.04.1804 Kiukainen.

1. puoliso Ojala / Perttula, Juho s. 17.05.1747 Huittinen. k. 06.09.1823 Kiukainen. Kiukaisten Ojalan talon isäntä. Lisätietoja: Alkujaan Perttula. Perhesuhteet: Leski avioituessaan Anna Loviisan kanssa.
Isä: Perttula, Yrjö Sipinpoika Ratsutilallinen Huittinen.
Äiti: Naatula, Anna Antintytär, Perttula

Lapset:
1) Kustaa Juhonpoika s. 16.10.1796 Kiukainen. k. 19.08.1840 Kiukainen. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Fredrik Juhonpoika (katso taulu 789) s. 28.02.1799 Kiukainen. k. 27.06.1872 Kiukainen. Talollinen Pinomäen tilalla, Kiukainen. Lisätietoja: Ojala, sitten Pinomäki.
3) Joel Juhonpoika (katso taulu 790) s. 08.11.1801 Kiukainen. k. 09.07.1882 Kiukainen. Torppari Harjavalta. Lisätietoja: Ojala, sitten Talonpoika.
4) Aapraham s. 17.04.1804 Kiukainen. k. 14.05.1804 Kiukainen.

Henkilöhakemisto


- Taulu 564 -

24. sukupolvi

Forsman, Gabriel (taulusta 361. Isä: Forsman, Adolf Fromhold Fromhold-Andersinpoika) Torppari.


Lapset:
1) Anna Kaisa (katso taulu 791) s. 22.09.1823.

Henkilöhakemisto


- Taulu 565 -

24. sukupolvi

Forsman, Adolf Fredrik Fredrikinpoika (taulusta 362. Isä: Forsman, Fredrik Fromhold Fromhold-Andersinpoika) s. 05.01.1775 Köyliö. Sotamies. Lisätietoja: Asui Harjavallassa.

1. puoliso Tolvander, Helena, Forsman s. 25.04.1772 Harjavalta. Vihitty: 13.10.1796 Harjavalta.
Isä: Tolvander, Mikko Harjavaltalainen räätäli.
Äiti: Maria Jaakontytär, Tolvander

Henkilöhakemisto


- Taulu 566 -

24. sukupolvi

Forsman, Juho Antti Fredrikinpoika, Forsten (taulusta 362. Isä: Forsman, Fredrik Fromhold Fromhold-Andersinpoika) s. 07.01.1779 Köyliö. k. 1809 Tornion luona. Kuolinsyy: Kaatui Suomen sodassa Tornion luona.

1. puoliso Limnell, Elisabet, Forsman s. 26.08.1777 Harjavalta. k. 27.03.1855 Köyliö. Vihitty: 06.10.1801 Köyliö.
Isä: Limnell, Erik Harjavallan kruununkalastamon hoitaja.
Äiti: Keisari, Maria Heikintytär, Limnell

Henkilöhakemisto


- Taulu 567 -

24. sukupolvi

Forsman / Snäll, Kalle Pekka Fredrikinpoika (taulusta 362. Isä: Forsman, Fredrik Fromhold Fromhold-Andersinpoika) s. 13.04.1785 Tyrvää. k. 1809 ? Tornion luona. Rakuuna. Lisätietoja: Forsman, sitten Snäll. Kuolinsyy: Katosi Suomen sodassa Tornion luona.

1. puoliso Justiina Kustaantytär, Forsman / Snäll s. 17.07.1782 Nakkila. k. 08.06.1865 Nakkila. Vihitty: 26.06.1806 Nakkila. Perhesuhteet: Syntynyt ennen avioliiton solmimista.
Isä: Kustaa Juhonpoika Nakkilalainen kalastaja.
Äiti: Vähä-Teinilä, Anna Juhontytär

Henkilöhakemisto


- Taulu 568 -

24. sukupolvi

Forsman, Paul Emil Johan-Williaminpoika (taulusta 364. Isä: Forsman, Johan Wilhelm Wilhelminpoika) s. 03.06.1826 Kuopio. k. 11.06.1906 Hyvinkää. Senaattori ja senaatin oikeusos. jäsen. Viipurin hovioikeuden presidentti 1887.

Ylioppilas Helsingissä 1844. Suoritti tuomarintutkinnon 1848, varatuomari 1851.

1. puoliso Kuhlström, Emma Sofia Victoria, Forsman s. 29.12.1829 Viipuri. k. 04.07.1883 Pietarissa matkoilla ollessaan. Vihitty: 09.01.1855 Viipuri.
Isä: Kuhlström, Lars Fredrik s. 30.06.1787. Pankinkomissaari, hovineuvos.
Äiti: Motti, Anna Natalia, Kuhlström s. 1797.

Lapset:
1) Naëma Maria (katso taulu 792) s. 11.05.1859 Viipuri. k. 01.10.1905 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 569 -

24. sukupolvi

Granroth, Catharina Johansdotter (taulusta 365. Isä: Granroth, Johannes Gustafsson) s. 1763.

1. puoliso Jacob Johansson s. 1763 Pirilö.

Lapset:
1) Maria Jacobsdotter s. 1783.
2) Johan Jacobsson s. 1785.
3) Anders Jacobsson s. 1787.
4) Jacob Gustaf Jacobsson s. 1788.
5) Maria Elisabeth Jacobsdotter s. 1790.
6) Anna Christina Jacobsdotter s. 1793.
7) Gretha Jacobsdotter s. 1796.
8) Brigitta Jacobsdotter s. 1798.
9) Beata Helena Jacobsdotter s. 1801.
10) Lars Henric Jacobsson s. 1804.

Henkilöhakemisto


- Taulu 570 -

24. sukupolvi

Granroth, Elias Johansson (taulusta 365. Isä: Granroth, Johannes Gustafsson) s. 1770. Bonde i Pirilö.

1. puoliso Maria Johansdotter, Granroth s. 1781.

Lapset:
1) Jacob Gustaf Eliaeson
2) Anna Caisa Eliaedotter s. 1795.
3) Lars Johan Eliae s. 1803.

Henkilöhakemisto


- Taulu 571 -

24. sukupolvi

Granroth, Anna Eliaksentytär, Stenhagen (taulusta 366. Isä: Granroth, Elias Gustafsson) s. 07.04.1765 Kruununkylä. k. 28.021827 Kaarlela.

1. puoliso Stenhagen, Fredrik Petterinpoika s. 24.08.1751 Kokkola. k. 13.09.1814 Tukholma (kirjoilla Kaarlelassa). Kyrkoherde i Laihela 1801 och Gamla Carleby 1806. Kokkolan kirkkoherra 1806. Vihitty: 29.07.1781 Munsala.
Han blef Student 1767; prestvigd 1774 och dessförinnan Philosophiae Magister 1772; Bataillonspredikant vid Österbottens Regimentte 1777; Sockneadjunct och Paedagog i Gamla Carleby 1779; Kapellan 1781.

Isä: Stenhagen, Petter Handlanden i Gamla Carleby. Kokkolalainen kauppias ja raatimies.
Äiti: Kiemmer / Kemmer, Catharina, Stenhagen

Lapset:
1) Fredrik Fredrikinpoka (katso taulu 793) s. 01.05.1782 Munsala. k. 27.01.1835 Kaarlela. Pitäjänapulainen Kokkolassa 1813.
2) Brita s. 06.04.1785 Kokkola. k. 10.04.1785 Kokkola.
3) Petter Elias s. 13.03.1786 Kokkola. k. 06.04.1797 Kokkola.
4) Fredrika s. 18.03.1787 Kokkola. Perhesuhteet: Kuollut todennäköisesti pienenä.
5) Brita Catarina s. 24.04.1788 Kokkola. k. 22.03.1789.
6) Anders Gustaf s. 15.07.1789 Kokkola. k. 12.04.1798 Kokkola.
7) Johan s. 30.08.1790 Kokkola. k. 16.09.1790 Kokkola.
8) Anna Sofia s. 01.09.1791 Kokkola. k. 11.09.1791 Kokkola.
9) Carl Henrik Fredrikinpoika (katso taulu 794) s. 29.08.1792 Kokkola. k. 23.03.1840 Viipuri. Assessor i Kejserliga Wasa Hofrätt; Vaasan hovioikeuden assessori. Ammatinlisäyksiä: Viipurin hovioikeuden asessori 1839.
10) Johan s. 18.02.1794 Kokkola. k. 03.08.1797 Kokkola.
11) Adolf s. 31.05.1795 Kokkola. k. 11.01.1810 Kaarlela.
12) Catharina Sofia s. 20.11.1796 Kokkola. k. 10.04.1797 Kokkola.

Henkilöhakemisto


- Taulu 572 -

24. sukupolvi

Hesselius / Heselius, Henrik Gustaf Tobiaksenpoika (taulusta 367. Äiti: Granroth, Anna Elisabeth Gustafsdotter) s. 26.12.1772 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 01.01.1853 Pietarsaaren maaseurakunta. Bonde å Pirilö hemman, talollinen Pirilön tilalla. Lisätietoja: Sitten Heselius.

1. puoliso Kråknäs, Helena Jacobi, Hesselius s. 23.07.1773 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 01.11.1807 Pietarsaaren maaseurakunta. Vihitty: 27.01.1793 Pietarsaaren maaseurakunta.
Isä: Kråknäs, Jakon Jakobinpoika s. Pietarsaaren maaseurakunta ?.
Äiti: Brita Hansintytär, Kråknäs

2. puoliso Westerlund, Beata, Hesselius / Heselius s. n. 1787 Pietarsaaren maaseurakunta ?. k. 12.01.1826 Pietarsaaren maaseurakunta. Vihitty: 20.05.1810 Hesselius / Heselius.
Isä: Westerlund, Carl Henrikinpoika Talollinen Pietarsaaren maaseurakunta.
Äiti: Brita Johanintytär, Westerlund

Henkilöhakemisto


- Taulu 573 -

24. sukupolvi

Hesselius, Carl Fredrik Tobiaksenpoika (taulusta 367. Äiti: Granroth, Anna Elisabeth Gustafsdotter) s. 22.12.1776 Pietarsaaren maaseurakunta. Pirilön tilan toisenpuolen omistaja, asui Uudenkarlepyyn maasurakunnassa 1806.

1. puoliso Westerlund, Maria, Hesselius s. 23.01.1780 Pietarsaaren maaseurakunta. Vihitty: 07.09.1798 Pietarsaaren maaseurakunta.
Isä: Westerlund, Carl Henrikinpoika Talollinen Pietarsaaren maaseurakunta.
Äiti: Brita Johanintytär, Westerlund

Henkilöhakemisto


- Taulu 574 -

24. sukupolvi

Granroth, Catharina Johanintytär, Pirilö / Raj (taulusta 368. Isä: Granroth, Johan Gustafinpoika) s. 14.10.1763 Pietarsaaren maaseurakunta.

1. puoliso Pirilö / Raj, Jakob Johaninpoika s. 14.09.1762. k. 16.05.1832 Uudenkaarlepyyn maaseurakunta. Talollinen Raj-nimisellä tilalla Uudenkaarlepyyn maaseurakunnassa. Vihitty: 07.10.1781 Pietarsaaren maaseurakunta. Lisätietoja: Ensin Jakob Johanininpoika, sitten Pirilö ja lopulta Raj. Perhesuhteet: Isä oli talollinen. Kuolinsyy: Hukkui.

Lapset:
1) Anna Beata s. 26.07.1782 Pietarsaaren maaseurakunnassa. k. 13.06.1783 Pietarsaaren maaseurakunnassa.
2) Johan s. 26.10.1783 Pietarsaaren maaseurakunnassa. k. 26.01.1784 Pietarsaaren maaseurakunnassa.
3) Margaretha Elisabet s. 21.11.1784 Pietarsaaren maaseurakunnassa. k. 26.01.1785 Pietarsaaren maaseurakunnassa.
4) Johan Jakobinpoika (katso taulu 795) s. 01.01.1786 Pietarsaaren maaseurakunnassa. k. 31.03.1837 Pietarsaaren maaseurakunnassa. Maanviljelija Raj tilalla Uudenkaarlepyyn maaseurakunnassa. Lisätietoja: Ensin Pirilö, sitten Raj.
5) Anders Jakobinpoika (katso taulu 796) s. 17.03.1787 Pietarsaaren maaseurakunta. Talollinen Raj-nimisellä tilalla Uudenkaarlepyyn maaseurakunnassa.
6) Jakob Gustaf Jakobinpoika (katso taulu 797) s. 15.08.1788 Pietarsaaren maaseurakunta. Torppari Rajn tilalla Uudenkaarlepyyn maaseurakunnassa. Lisätietoja: Sitten Granroth.
7) Maria Lisa Jakobintytär (katso taulu 798) s. 13.02.1790 Pietarsaaren maaseurakunta. Lisätietoja: Sitten Raj.
8) Anna Christina Jakobintytär (katso taulu 799) s. 09.04.1793 Pietarsaaren maaseurakunta. Lisätietoja: Sitten Raj.
9) Brita Caisa s. 14.03.1795 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 27.03.1795 Pietarsaaren maaseurakunta.
10) Gretha Jakobintytär (katso taulu 800) s. 24.06.1796 Udenkaarlepyyn maaseurakunta. Lisätietoja: sitten Raj.
11) Beata s. 27.06.1799 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 26.10.1800 Pietarsaaren maaseurakunta.
12) Beata Lena Jakobintytär (katso taulu 801) s. 1801 Pietarsaaren maaseurakunta.
13) Lars Henrik Jaakobinpoika (katso taulu 802) s. 18.10.1804 Pietarsaaren maaseurakunta. Talollinen Nikosen tilalla Pietarsaaren maaseurakunta. Lisätietoja: Sitten Raj ja lopulta Nikonen.
14) Ulrika s. 26.07.1806 Uudenkaarlepyyn maaseurakunta. k. 27.08.1806 Uudenkaarlepyyn maaseurakunta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 575 -

24. sukupolvi

Granroth, Margaretha Johanintytär (taulusta 368. Isä: Granroth, Johan Gustafinpoika) s. 22.03.1766 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 20.03.1804 Pietarsaaren maaseurakunta.

1. puoliso Johan Eliaksenpoika s. 12.11.1753. Torppari Permon torpassa Pietarsaaren maaseurakunta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 576 -

24. sukupolvi

Granroth, Anna Johanintytär, Smeds / Cederberg (taulusta 368. Isä: Granroth, Johan Gustafinpoika) s. 27.05.1768 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 06.04.1829 Pietarsaaren maaseurakunta.

1. puoliso Cederberg, Anders, Smeds s. 1764 (ehkä 1765?) Pietarsaaren maaseurakunta. k. 1801 Kuoli nähtävästi jo ennen. Vihitty: 06.02.1790 Pietarsaaren maaseurakunta. Lisätietoja: Sitten Cederberg.
Isä: Smeds, Anders Andersinpoika, Steen
Äiti: Cederberg, Maria, Smeds

2. puoliso Gåta, Pehr s. 18.04.1760 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 14.08.1835 Pietarsaaren maaseurakunta. Talollinen Smedsin tilalla. Vihitty: 22.11.1807 Pietarsaaren maaseurakunta. Perhesuhteet: Oli leski avioituessaan Anna Johanintyttären kanssa.
Isä: Gåta, Matts Mattsinpoika s. Pedersöre ?.
Äiti: Margaretha Jakobintytär, Gåta

Henkilöhakemisto


- Taulu 577 -

24. sukupolvi

Granroth, Lisa Johanintytär, Pers (taulusta 368. Isä: Granroth, Johan Gustafinpoika) s. 19.11.1769 Pietarsaaren maaseurakunta.

1. puoliso Pers, Jonas Hansinpoika Talollinen. Vihitty: 18.10.1794 Pietarsaaren maaseurakunta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 578 -

24. sukupolvi

Granroth, Elias Johaninpoika (taulusta 368. Isä: Granroth, Johan Gustafinpoika) s. 17.01.1771 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 07.12.1832. Talollinen ja Pirilön tilan isäntä Pietarsaaren maaseurakunta.

1. puoliso Brita Perintytär, Granroth k. 1799 ?. Vihitty: n. 1792.

Lapset:
1) Gretha Lisa s. 02.05.1794 Pietarsaaren maaseurakunta. k. Pietarsaaren maaseurakunta. Perhesuhteet: Kuoli ilmeisesti pienenä.
2) Anna Caisa Eliaksentytär s. 10.03.1795 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 05.12.1819 Pietarsaaren maaseurakunta. Perhesuhteet: Naimaton.
3) Johan Petter s. 18.08.1797 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 18.02.1798 Pietarsaaren maaseurakunta.
4) Gretha Sofia s. 13.02.1799 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 01.05.1800 Pietarsaaren maaseurakunta.

2. puoliso Östensö, Maria, Granroth s. 29.10.1781 Pietarsaaren maaseurakunta. Vihitty: 05.10.1800 Pietarsaaren maaseurakunta.
Isä: Östensö, Johan Johaninpoika Talollinen Pietarsaaren maaseurakunta.
Äiti: Carin Jakobintytär, Östensö
Lapset:
1) Maria Sofia s. 26.07.1802 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 22.08.1802 Pietarsaaren maaseurakunta.
2) Lars Johan Eliaksenpoika (katso taulu 803) s. 13.09.1804 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 12.11.1867 Pietarsaaren maaseurakunta. Talollinen Pirilön tilalla Pietarsaaren maaseurakunta.
3) Jakob Gustaf Eliaksenpoika (katso taulu 804) s. 24.12.1805 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 25.11.1851 Pietarsaaren maaseurakunta. Laivakirvesmies Turku.
4) Maja Lisa s. 15.11.1807 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 15.05.1808 Pietarsaaren maaseurakunta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 579 -

24. sukupolvi

Granroth, Christina Johanintytär, Nikonen (taulusta 368. Isä: Granroth, Johan Gustafinpoika) s. 13.04.1778 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 1848.

1. puoliso Nikonen, Johan s. 22.06.1771 Uudenkaarlepyyn maaseurakunta. k. 09.01.1802 Uudenkaarlepyyn maaseurakunta. Talollinen, Uudenkaarlepyyn maaseurakunta. Vihitty: 29.11.1795 Pietarsaaren maaseurakunta.
Isä: Nikonen, Erik pehrinpoika Talollinen, Uudenkaarlepyyn maaseurakunta.
Äiti: Susanna Jakobintytär, Nikonen

2. puoliso Frants, Johan s. 23.05.1770 Pietarsaaren maaseurakunta. Talollinen. Vihitty: 17.06.1803 Uudenkaarlepyyn maaseurakunta. Perhesuhteet: Oli leski avioituessaan Christina Johanintyttären kanssa.
Isä: Frants, Pehr Hansinpoika s. Pedersöre.
Äiti: Margaretha Henrikintytär, Frants

Henkilöhakemisto


- Taulu 580 -

24. sukupolvi

Granroth, Beata Helena Johanintytär, Svanbäck (taulusta 368. Isä: Granroth, Johan Gustafinpoika) s. 25.12.1781 Pietarsaaren maaseurakunta.

1. puoliso Svanbäck, Jakob s. 24.09.1775 Pietarsaaren maaseurakunta. Vihitty: 22.11.1801 Pietarsaaren maaseurakunta.
Isä: Svanbäck, Lars Lukkari Pietarsaaren maaseurakunta.
Äiti: Smeds / Steen, Margaretha Andersintytär, Svanbäck

Henkilöhakemisto


- Taulu 581 -

24. sukupolvi

Granroth, Brita Maria Johanintytär, Frants (taulusta 368. Isä: Granroth, Johan Gustafinpoika) s. 16.12.1783 Pietarsaaren maaseurakunta.

1. puoliso Frants, Johan s. 04.04.1783 Pietarsaaren maaseurakunta. Vihitty: 10.06.1805 Pietarsaaren maaseurakunta.
Isä: Frants, Anders Pehrinpoika Talollinen Pietarsaaren maaseurakunta.
Äiti: Carin Hansintytär, Frants

Henkilöhakemisto


- Taulu 582 -

24. sukupolvi

Granroth, Brita Catharina Gustafintytär, Haglund (taulusta 370. Isä: Granroth, Gustaf Gustafinpoika) s. 23.12.1771 Kokkola.

1. puoliso Haglund, Johan Fredrik Notaari Vaasassa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 583 -

24. sukupolvi

Granroth, Sofia Gustafintytär, Chorin (taulusta 370. Isä: Granroth, Gustaf Gustafinpoika) s. 19.09.1779 Kokkola. k. 23.10.1832 Kokkola.

1. puoliso Chorin, Johan Niclas s. 01.08.1785 Kokkola. k. 20.07.1816 Kokkola. Kokkolam kaupungin- ja kruununrahastonhoitaja. Vihitty: 29.12.1811 Kokkola.
Isä: Chorin, Michael s. 27.10.1753 Vaasa. Kokkolalainen kultaseppämestari ja raatimies.
Äiti: Battman, Maria, Chorin s. 10.10.1749 Tukholma.

Lapset:
1) Maria Sofia Johan-Niclaksentytär (katso taulu 805) s. 06.12.1812 Kokkola. k. 25.06.1900 Kokkola.

Henkilöhakemisto


- Taulu 584 -

24. sukupolvi

Granroth, Anna Catharina Henricsdotter, Blessar (taulusta 371. Isä: Granroth, Henric Gustafsson) Perhesuhteet: Neljä lasta.

1. puoliso Blessar, Anders Andersson s. Esseby. Perhesuhteet: 4 lasta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 585 -

24. sukupolvi

Granroth, Gustaf Henricsson (taulusta 371. Isä: Granroth, Henric Gustafsson) s. 15.09.1773 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 05.09.1853 Pietarsaaren maaseurakunta. Häradsdomara; ägare af Kivilös Hemman i Pedersöre; herastuomari. Ammatinlisäyksiä: Talollinen Kivilösin tilalla Pietarsaaren maaseurakunta, herastuomari.

1. puoliso Kråknäs, Gretha Jacobsdotter, Granroth s. 05.10.1774 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 07.03.1862 Pietarsaaren maaseurakunta. Vihitty: 18.10.1795 Pietarsaaren maaseurakunta.
Isä: Kråknäs, Jakob Hansinpoika Talollinen Pietarsaaren maaseurakunta.
Äiti: Pehrs, Anna Carlintytär, Kråknäs

Lapset:
1) Anna Caisa s. 04.10.1797 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 24.01.1798 Pietarsaaren maaseurakunta.
2) Jakob s. 10.02.1799 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 1799 Pietarsaaren maaseurakunta haudattu 08.12.1799 Pietarsaaren maaseurakunta.
3) Anna Maria s. 30.05.1800 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 18.06.1800 Pietarsaaren maaseurakunta.
4) Henrik s. 21.07.1801 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 05.08.1801 Pietarsaaren maaseurakunta.
5) Henrik s. 25.11.1802 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 04.03.1803 Pietarsaaren maaseurakunta.
6) Johan s. 22.01.1804 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 22.03.1804 Pietarsaaren maaseurakunta.
7) Anna Lisa s. 26.04.1805 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 31.08.1805 Pietarsaaren maaseurakunta.
8) Maria Elisabet s. 11.07.1806 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 07.02.1810 Pietarsaaren maaseurakunta.
9) Anna Gretha s. 17.09.1808 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 14.09.1813 Pietarsaaren maaseurakunta.
10) Jakob s. 24.07.1810 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 25.07.1811 Pietarsaaren maaseurakunta.
11) Maja Lisa s. 29.10.1811 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 11.09.1813 Pietarsaaren maaseurakunta.
12) Henrik s. 19.02.1814 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 28.03.1814 Pietarsaaren maaseurakunta. Perhesuhteet: Kaksonen Anna Marian kanssa.
13) Anna Maria s. 19.02.1814 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 13.07.1814 Pietarsaaren maaseurakunta.
14) Henric Gustaf Gustafsson (katso taulu 806) s. 04.06.1815 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 27.11.1887 Pietarsaaren maaseurakunta. Talollinen Kivilön tilalla Pietarsaaren maaseurakunta.
15) Maja Stina Gustafintytär s. 28.01.1817 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 15.04.1868 Pietarsaaren maaseurakunta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 586 -

24. sukupolvi

Granroth, Maria Henricsdotter, Riif (taulusta 371. Isä: Granroth, Henric Gustafsson) s. 22.12.1775 Pietarsaaren maaseurakunta.

1. puoliso Riif, Anders Johansson s. 07.02.1776 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 19.08.1851 Pietarsaaren maaseurakunta. Talollinen Pietarsaaren maaseurakunta. Vihitty: 15.10.1797 Pietarsaaren maaseurakunta.
Isä: Riif, Johan Perinpoika Talollinen Pietarsaaren maaseurakunta.
Äiti: Bredarholm, Anna Andersintytär, Riif

Lapset:
1) Lisa Andersintytär (katso taulu 807) s. 03.02.1798 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 10.09.1823 Pietarsaaren maaseurakunta.
2) Henrik Gustaf s. 21.03.1799 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 01.05.1800 Pietarsaaren maaseurakunta.
3) Johan s. 23.04.1800 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 08.05.1800 Pietarsaaren maaseurakunta.
4) Anna s. 02.04.1801 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 17.04.1801 Pietarsaaren maaseurakunta.
5) Johan s. 11.05.1802 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 22.05.1802 Pietarsaaren maaseurakunta.
6) Henrik s. 11.03.1803 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 23.11.1803 Pietarsaaren maaseurakunta.
7) Maria Lena s. 04.10.1804 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 13.12.1804 Pietarsaaren maaseurakunta.
8) Johan s. 16.09.1805 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 13.12.1805 Pietarsaaren maaseurakunta.
9) Lars Johan s. 04.11.1806 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 24.04.1808 Pietarsaaren maaseurakunta.
10) Hans s. 27.06.1807 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 19.10.1808 Pietarsaaren maaseurakunta.
11) Erik s. 05.02.1809 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 26.03.1809 Pietarsaaren maaseurakunta.
12) Brita Caisa s. 04.06.1810 Pietarsaaren maaseurakunta. k. Pietarsaaren maaseurakunta. Perhesuhteet: Kuollut todennäköisesti lapsena.
13) Anna Gretha s. 06.09.1811 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 17.09.1811 Pietarsaaren maaseurakunta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 587 -

24. sukupolvi

Granroth, Anna Caisa Henrikintytär, Blässar (taulusta 371. Isä: Granroth, Henric Gustafsson) s. 24.11.1777 Pietarsaaren maaseurakunta.

1. puoliso Blässar, Anders s. 23.11.1772 Pietarsaaren maaseurakunta. Talollinen Blässarin tilalla Pietarsaaren maaseurakunta. Vihitty: 09.10.1796 Blässar.
Isä: Blässar, Anders Nilsinpoika Talollinen Blässarin tilalla Pietarsaaren maaseurakunta.
Äiti: Margaretha Johanintytär, Blässar

Henkilöhakemisto


- Taulu 588 -

24. sukupolvi

Granroth, Henric Henricsson (taulusta 371. Isä: Granroth, Henric Gustafsson) s. 18.09.1785 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 08.12.1832 Pietarsaaren maaseurakunta. Talollinen Pirilön tilalla Pietarsaaren maaseurakunta.

1. puoliso Gästgifvars / Gästgivars, Anna Gretha Hansdotter, Granroth s. 11.04.1792 Sundby, Pietarsaaren maaseurakunta. Vihitty: 02.04.1815 Pietarsaaren maaseurakunta.
Isä: Gästgivars, Hans Johaninpoika, Murmästars Talollinen Pietarsaaren maaseurakunta.
Äiti: Gästgivars, Gretha Mattsintytär, Gästgivars

Lapset:
1) Johan Henricsson
2) Margaretha Henricsdotter
3) Lovisa Henricsdotter
4) Christina Henricsdotter
5) Carl Henricsson (katso taulu 808) s. 07.02.1821.
6) Anna Maria Henricsdotter s. 12.06.1824.
7) Margaretha Sophia Henricsdotter s. 22.12.1825.

Henkilöhakemisto


- Taulu 589 -

24. sukupolvi

Granroth, Margaretha Elisabeth Henricsdotter, Bjon (taulusta 371. Isä: Granroth, Henric Gustafsson) s. 10.10.1793 Pietarsaaren maaseurakunta.

1. puoliso Bjon, Johan Hansson s. 27.06.1790 Pietarsaaren maaseurakunta. Talollinen Bjonin tilalla Pietarsaaren maaseurakunta. Vihitty: 06.07.1817 Pietarsaaren maaseurakunta. Perhesuhteet: 2 lasta.
Isä: Bjon, Han Mattsinpoika s. Pietarsaaren maaseurakunta ?.
Äiti: Clara Hansintytär, Bjon

Henkilöhakemisto


- Taulu 590 -

24. sukupolvi

Ståhlberg, Jakob Gabriel Gabrielinpoika (taulusta 372. Äiti: Flander, Magdalena Jacobsdotter) s. 29.03.1771 Paavola. k. 09.11.1806 Hyrynsalmi. Nimismies Hyrynsalmi.

1. puoliso Lagerberg, Eva Magdalena, Ståhlberg s. 28.02.1773 Hailuoto. k. 1844 Paltamo. Vihitty: 04.02.1796 Hailuoto.
Isä: Lagerberg, Gabriel s. 18.05.1723 Oulu. Kappalainen Hailuoto.
Äiti: Stenius, Anna Margaretha, Lagerberg s. 03.03.1737 Pudasjärvi.

Lapset:
1) Jakob Gabriel Jakob-Gabrielinpoika (katso taulu 809) s. 07.02.1797 Hyrynsalmi. k. 14.01.1867 Paltamo. Toimitusvouti 1828, Kajaanin kihlakunnan kruununvouti 1840. Perhesuhteet: Avioliitossa serkkunsa kanssa.
2) Carl Henrik Jakob-Gabrielinpoika (katso taulu 810) s. 15.04.1799 Hyrynsalmi. k. 01.11.1878 Pielavesi. Kirkkoherra Pielavesi 1855. Ammatinlisäyksiä: Viipurin lukion ensimmäinen teologian lehtori 1841.
3) Christina Margaretha Jakob-Gabrielintytär (katso taulu 811) s. 28.07.1801 Hyrynsalmi. k. 06.02.1885 Haapavesi.
4) Benjamin Jakob-Gabrielinpoika (katso taulu 812) s. 01.01.1804 Hyrynsalmi. k. 05.05.1865 Oulu. Komissiomaanmittari Oulun läänissä 1851.
5) Maria Fredrika Jakob-Gabrielintytär (katso taulu 813) s. 10.07.1806 Hyrynsalmi. k. 17.12.1887 Viipuri.

Henkilöhakemisto


- Taulu 591 -

24. sukupolvi

Ståhlberg, Elsa Magdalena Gabrielintytär, Hyry (taulusta 372. Äiti: Flander, Magdalena Jacobsdotter) s. 09.12.1774 Utajärvi.

1. puoliso Hyyryläinen, Johan s. n. 1774. Itsellinen Paavolassa. Vihitty: 13.02.1793 Liminka.

Henkilöhakemisto


- Taulu 592 -

24. sukupolvi

Ståhlberg, Margaretha Christina Gabrielintytär, Högman (taulusta 372. Äiti: Flander, Magdalena Jacobsdotter) s. 17.05.1776 Utajärvi. k. 20.06.1859 Kajaani.

1. puoliso Högman, Jonas Gustaf David-Erikinpoika s. 05.01.1779 Utsjoki. k. 29.05.1846 Kuhmoniemi. Kuhmoniemen varapastori 1839.
Ylioppilas Turussa 1799, vihittiin papiksi 1804, Kuhmoniemen kappalainen 1814. Utajärven kappalaisen apulainen 1804. Sotkamon vt. kappalainen 1807, Utajärven 1808, Pudasjärven 1809. Kuhmon vt. kappalainen 1810, vakinainen 1814. Varapastori 1839.

Isä: Högman, David Erik s. 1733. Kirkkoherra Utsjoki 1766.
Äiti: Garvolius, Maria Jakobintytär, Althin s. 04.01.1740 Siikajoki.

Lapset:
1) David Gabriel Jonas-Gustafinpoika (katso taulu 814) s. 26.07.1805 Utajärvi. k. 03.08.1892 Kuhmoniemi. Nahkuri Kuhmoniemi.
2) Maria Fredrika Jonas-Gustafintytär (katso taulu 815) s. 18.02.1807 Utajärvi. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.
3) Gustaf Fredrik Jonas-Gustafinpoika (katso taulu 816) s. 26.02.1811 Kuhmoniemi. k. 08.11.1866 Rovaniemi. Kirkkoherra Rovaniemi 1863.
4) Karl Henrik Jonas-Gustafinpoika (katso taulu 817) s. 14.01.1813 Kuhmoniemi. k. 28.02.1887 Ähtäri.
5) Erik Johan Jonas-Gustafinpoika (katso taulu 818) s. 04.12.1814 Kuhmoniemi. k. 28.01.1901 Kajaani. Vanhempi komissiomaanmittari Oulun läänissä 1876.
6) Beata Lovisa s. 20.07.1816 Kuhmoniemi. k. 12.07.1817 Kuhmoniemi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 593 -

24. sukupolvi

Ståhlberg, Isak Gabrielinpoika (taulusta 372. Äiti: Flander, Magdalena Jacobsdotter) s. 05.05.1780 Utajärvi. k. 04.11.1848 Kemi. Ruotsin armeijan vänrikki 1809, Kemin pitäjän nimismies 1818.

1. puoliso Löfgren, Catharina Margaretha, Ståhlberg s. 29.03.1794 Oulu. k. 26.11.1878 Kemin maaseurakunta. Vihitty: 07.09.1816 Oulu.
Isä: Löfgren, Lars Oululainen kengitysseppä.
Äiti: Walbin, Elsa Catharina, Löfgren

Lapset:
1) Maria Fredrika s. 29.06.1817 Oulu. k. 14.05.1841 Oulu.
2) Matilda Charlotta Magdalena (katso taulu 819) s. 08.05.1819 Kemi. k. 16.02.1892 Turtola.
3) Alexandra Erika Elisabet s. 24.06.1821 Kemi. k. 17.12.1886 Oulu.
4) Edla Rosalie Amanda s. 1823 Kemi. k. 11.07.1849 Turku.
5) Aurora Kristina Clementina s. 03.04.1826 Kemi. k. 20.06.1908 Pudasjärvi.
6) Karl Benjamin s. 1830 Kemi.
7) Lars Gabriel s. 22.10.1832 Kemi. k. 14.06.1856.

Henkilöhakemisto


- Taulu 594 -

24. sukupolvi

Flander, Magdalena Johan-Jakobintytär, Stenius (taulusta 373. Isä: Flander, Johan Jakob Jakobinpoika) s. 14.10.1782 Liminka. k. 08.04.1808 Liminka.

1. puoliso Stenius, Jeremias s. 09.04.1777 Liminka. k. 26.11.1847 Liminka. Talollinen Liminka. Vihitty: 15.07.1803 Liminka.
Isä: Stenius, Jeremias Lukkari Liminka.
Äiti: Gråberg, Christina, Stenius

Henkilöhakemisto


- Taulu 595 -

24. sukupolvi

Aspegren, Maria Juhontytär, Moisa / Aho (taulusta 374. Äiti: Flander, Margaretha Jakobintytär) s. 11.11.1785 Paavola. k. 18.09.1853 Paavola.

1. puoliso Moisa / Aho, Jaakko Juhonpoika s. 27.07.1781 Paavola. k. 03.10.1849 Paavola. Talollinen Paavola. Vihitty: 22.06.1814 Paavola.

Henkilöhakemisto


- Taulu 596 -

24. sukupolvi

Aspegren, Anna Kristiina Juhontytär, Haapamaa (taulusta 374. Äiti: Flander, Margaretha Jakobintytär) s. 11.09.1790 Paavola. k. 22.06.1849 Vihanti.

1. puoliso Haapamaa, Mikko s. 04.03.1791 Vihanti. k. 04.07.1849 Vihanti. Talollinen Vihanti. Vihitty: 03.04.1812 Vihanti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 597 -

24. sukupolvi

Aspegren, Elisabet Juhontytär, Karhu (taulusta 374. Äiti: Flander, Margaretha Jakobintytär) s. 13.10.1793 Paavola. k. 07.11.1869 Vihanti.

1. puoliso Karhu, Olli Juhonpoika s. 04.04.1790 Paavola. k. 21.04.1841 Vihanti. Talollinen. Vihitty: 27.03.1817 Paavola.

2. puoliso Äijälä, Heikki s. 06.08.1802 Vihanti. k. 28.03.1861 Vihanti. Eläkeläinen. Vihitty: 02.12.1849 Vihanti.
Isä: Äijälä, Heikki Laurinpoika
Äiti: Maria Matintytär, Äijälä

Henkilöhakemisto


- Taulu 598 -

24. sukupolvi

Aspegren, Samuel Juhonpoika (taulusta 374. Äiti: Flander, Margaretha Jakobintytär) s. 10.10.1795 Paavola. k. 21.08.1844 Raahe. Talollinen Pattijoki.

1. puoliso Lilja, Margareetta Elisabet Matintytär, Aspegren s. 27.11.1794 Iisalmi ?. k. 27.02.1865 Raahe. Vihitty: 08.04.1817 Raahe.

Lapset:
1) Maria Margareetta Samuelintytär (katso taulu 820) s. 13.01.1818 Raahe. k. 01.01.1895 Kajaani.
2) Johan Samuelinpoika (katso taulu 821) s. 05.02.1820 Raahe. k. 21.01.1900 Raahe. Suomen Yhdyspankin Raahen konttorin johtaja 1874.
3) Kaisa Liisa Samuelintytär (katso taulu 822) s. 18.01.1822 Raahe. k. 03.09.1884 Oulu.
4) Samuel Samuelinpoika (katso taulu 823) s. 02.02.1825 Raahe. k. 22.09.1893 Tornio. Merikapteeni, kauppias.
5) Fredrik Samuelinpoika s. 11.03.1827 Raahe. k. 1843 tammikuun puolessavälissä, Bolognen edustalla Ranskassa. Laivakonstaapeli. Perhesuhteet: Naimaton. Kuolinsyy: Hukkui haaksirikossa.
6) Anna Sofia Samuelintytär (katso taulu 824) s. 05.04.1830 Iisalmi. k. 26.05.1868 Raahe.
7) Helena Samuelintytär (katso taulu 825) s. 02.02.1832 Iisalmi. k. 02.03.1898 Oulu.
8) Johanna Fredrika Samuelintytär (katso taulu 826) s. 25.01.1834 Iisalmi. k. 28.01.1916 Oulu.
9) Zachris Ferdinand Samuelinpoika (katso taulu 827) s. 12.01.1836 Iisalmi. k. 16.06.1875 Oulu. Merikapteeni, Oulun merikoulun opettaja.
10) Henrika Kristina s. 19.01.1842 Raahe. k. 26.01.1842 Raahe.

Henkilöhakemisto


- Taulu 599 -

24. sukupolvi

Mannerström, Jakob Jakobinpoika, Hummastinniemi (taulusta 375. Äiti: Flander, Maria Jakobintytär) s. 27.12.1787 Paavola. k. 16.05.1811 Hummastinniemen tilalla Siikajoki. Talollinen Hummastinniemen tilalla Siikajoki. Lisätietoja: Sitten myös Hummastinniemi.

1. puoliso Hummastinniemi, Liisa Antintytär Talollisen leski. Vihitty: 12.01.1810 Siikajoki. Perhesuhteet: Leski avioituessaan.

Lapset:
1) Maria Jakobintytär s. 16.01.1811 Siikajoki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 600 -

24. sukupolvi

Mannerström / Siponmaa, Carl Jakobinpoika (taulusta 375. Äiti: Flander, Maria Jakobintytär) s. 17.03.1790 Paavola. Uudistalollinen Vihannissa, sitten itsellinen Pyhäjoen Haapajärvellä (Haapavesi). Lisätietoja: Sitten myös Siponmaa.

1. puoliso Asumaa, Anna, Mannerström / Siponmaa s. 20.04.1789 Vihanti. Vihitty: 14.09.1809 Vihanti.
Isä: Asumaa, Pertti Pertinpoika Vihantilainen talollinen.
Äiti: Lehtimaa, Marketta Antintytär, Asumaa

Henkilöhakemisto


- Taulu 601 -

24. sukupolvi

Mannerström, Maria Jakobintytär, Tolvander (taulusta 375. Äiti: Flander, Maria Jakobintytär) s. 28.01.1795 Paavola. Lisätietoja: Eli Paltamossa 1825.

1. puoliso Tolvander, Erik Paltamon lukkari. Lisätietoja: Asui Paltamossa 1825.

Henkilöhakemisto


- Taulu 602 -

24. sukupolvi

Mannerström, Aron Jakobinpoika (taulusta 375. Äiti: Flander, Maria Jakobintytär) s. 11.04.1797 Paavola. k. 01.06.1842 Kajaani. Paltamon pitäjänkirjuri.

1. puoliso Molin, Margaretha, Mannerström Vihitty: 21.01.1832 Paltamo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 603 -

24. sukupolvi

Flander, Carl Petter Carl-Georginpoika (taulusta 376. Isä: Flander, Carl Georg Jakobinpoika) s. 20.03.1806 Paltamo. k. 11.12.1887 Oulu. Varatuomari 1834, Oulun läänin varalääninkamreeri 1846.

Ylioppilas Turussa 1825.

1. puoliso Lagus, Brita Gustava Gabrielintytär, Flander s. 16.08.1811 Sotkamo. k. 13.12.1885 Oulu. Vihitty: 26.09.1837 Sotkamo.
Isä: Lagus, Gabriel Johaninpoika s. 11.03.1760 Sotkamo. Kirkkoherra Sotkamo 1811, rovastin arvo 1827.
Äiti: Snellman, Johanna Johansdotter, Lagus s. 28.08.1774 Liminka.

Lapset:
1) Alice Georgina Carl-Petterintytär s. 13.08.1838 Oulu. k. 13.09.1909 Oulu.
2) Selina Magdalena Carl-Petterintytär s. 06.01.1841 Oulu. k. 06.07.1913 Oulu.
3) Carl Theodor Carl-Petterinpoika s. 1843 Paltamo.
4) Hilda Gustava Carl-Petterintytär (katso taulu 828) s. 13.01.1845 Paltamo. k. 29.01.1913 Helsinki.
5) Ida Helena Carl-Petterintytär s. 09.01.1849 Oulu.

Henkilöhakemisto


- Taulu 604 -

24. sukupolvi

Flander, Adolf Fredrik Carl-Georginpoika (taulusta 376. Isä: Flander, Carl Georg Jakobinpoika) s. 04.07.1809 Paltamo. k. 06.10.1879 Jyväskylä. Jyväskylän tuomiokunnan tuomari 1865.

Ylioppilas Helsingissä 1829, tuomarintutkinto 1833, varatuomari 1837.

1. puoliso Stenroth, Helena Gustava, Flander s. 06.10.1820 Kalajoki. k. 23.02.1879 Jyväskylä. Vihitty: 29.12.1840 Uusikaarlepyy.
Isä: Stenroth, Carl Erik Nilsinpoika s. 05.02.1779 Jämsä. Vaasan läänin 2. lääninmaanmittari.
Äiti: Simelius, Kristina Maria Jakobintytär, Stenroth s. 02.04.1793.

Lapset:
1) Nanny Maria Magdalena
2) Carl Adolf Adolfinpoika (katso taulu 829) s. 15.12.1841 Kajaani. k. 1910 Porvoo. Postförvaltare; postinhoitaja.

Henkilöhakemisto


- Taulu 605 -

24. sukupolvi

Forsman, Ebba Christina Johanintytär, Stolpe (taulusta 377. Isä: Forsman, Johan Georginpoika) s. 04.10.1787 Laihia. k. 19.05.1834 Vaasa.

1. puoliso Stolpe, Nils Abraham s. 26.07.1788 Isokyrö. k. 06.01.1863 Piikkiö. Piikiön kirkkoherra 1834, rovasti 1844. Vihitty: 18.02.1817 Vähäkyrö.
Ylioppilas Turussa 5.2.1806. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 18.12.1811. Vähänkyrön kirkkoherran apulainen 1811. Tornion pedagogi 1816. Vaasan triviaalikoulun apologista 1821. Piikkiön kirkkoherra 1834. Rovasti 1844. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 1852

Isä: Stolpe, Johan s. 08.11.1748. Nimismies Isokyrö.
Äiti: Hane, Anna Elisabet, Stolpe

Lapset:
1) Ebba Lovisa Nils-Abrahamintytär s. 10.01.1818 Tornio. k. 09.02.1883 Turku. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Selma Sofia Augusta Nils-Abrahamintytär s. 23.10.1819 Tornio. Perhesuhteet: Naimaton.
3) Emma Beata Elisabet Nils-Abrahamintytär s. 31.03.1822 Vaasa. k. 12.12.1899 Kemiö. Perhesuhteet: Naimaton.
4) Mathilda Charlotta Nils-Abrahamintytär s. 23.02.1825 Vaasa. k. 31.01.1886 Kemiö.
5) Johan Nils-Abrahaminpoika (katso taulu 830) s. 06.11.1827 Vaasa. k. 25.11.1901 Ruovesi. Pappi, Tampereen realilyseon maantieteen ja historian opettaja ja rehtori 1884.

Henkilöhakemisto


- Taulu 606 -

24. sukupolvi

Forsman, Johanna Magdalena Johanintytär, Essen von (taulusta 377. Isä: Forsman, Johan Georginpoika) s. 07.02.1789 Laihia. k. 21.11.1827 Oravainen.

1. puoliso Essen von, Gustaf Johan Gustaf-Johaninpoika s. 15.05.1777 Siikajoki, Revonlahti. k. 26.08.1829 Oravainen. Pohjanmaan jalkaväkirykmentin luutnantti 1809. Vihitty: 05.06.1814 Vähäkyrö.
Kävi Ruotsin Karlbergin kadettikoulun 1792 - 1797.

Isä: Essen von, Gustaf Johan s. 08.11.1735 Heinola. Pohjanmaan jalkaväkirykmentin 2. majurin komppanian alikapteeni 1779.
Äiti: Wacklin, Eva Christina Michaelintytär, Essen von s. 30.08.1751 Oulu.

Lapset:
1) Johan August Gustaf-Johaninpoika (katso taulu 831) s. 11.05.1815 Laihia. k. 26.08.1873 Kaarina. Kuopion läänin kuvernööri 1868, kanslianeuvos, kirjailija, valtiopäivämies.
2) Johanna Christina s. 17.05.1817 Laihia. k. 13.04.1818 Laihia.
3) Lovisa Mathilda Gustaf-Johanintytär (katso taulu 832) s. 16.03.1819 Laihia. k. 09.05.1850 Peräseinäjoki.
4) Carl Wilhelm Gustaf-Johaninpoika (katso taulu 833) s. 03.10.1820 Laihia. k. 28.12.1870 Kajaani. Kajaanin kihlakunnan kruununvouti. Perhesuhteet: Avioliitossa serkkunsa kanssa.
5) Gustaf Edvard Gustaf-Johaninpoika s. 22.03.1822 Oravainen. k. 04.04.1836 Vaasa. Vaasan triviaalikoulun oppilas.
6) Otto Mauritz Gustaf-Johaninpoika (katso taulu 834) s. 20.04.1824 Ylivieska. k. 30.04.1865. Paimion pitäjänapulainen 1855, varapastori 1857. Perhesuhteet: Avioliitossa serkkunsa kanssa.
7) Gustava Wilhelmina s. 04.08.1826 Oravainen. k. 13.09.1834 Vähäkyrö.

Henkilöhakemisto


- Taulu 607 -

24. sukupolvi

Forsman, Georg Jakob Zachariaksenpoika (taulusta 378. Isä: Forsman, Zacharias Georginpoika) s. 14.03.1798 Veteli. k. 22.08.1875 Hämeenkyrö. Hämeenkyrön kirkkoherra 1842, rovasti 1850.

Ylioppilas Turussa 1817, filosofian maisteri 1823, vihittiin papiksi 1834.

1. puoliso Ebeling, Anna Lovisa, Forsman s. 28.03.1805 Vaasa. k. 19.04.1880 Hämeenkyrö. Vihitty: 16.12.1828 Vaasa.
Isä: Ebeling, Johan Ludvig Gotthard s. 15.12.1764 Schaumburg-Lippe, Bückeburg, Saksa. Vaasan Kaupungin- ja sairaalanlääkäri, sotilaslääkäri?.
Äiti: Brehmer, Petronella, Ebeling s. 1761 / 1763 Göteborg, Ruotsi.

Lapset:
1) Georg Ludvig s. 08.11.1829 Vaasa. k. 08.05.1830 Vaasa.
2) Yrjö Sakari (katso taulu 835) s. 10.12.1830 Vaasa. k. 13.11.1903 Helsinki. Senaattori, vapaaherra, historiantutkija ja politiikko. Ammatinlisäyksiä: Suomalaisuuden esitaistelija.
3) Anna Charlotta s. 17.05.1832 Vaasa. k. 29.05.1832 Vaasa.
4) Carl Julian Georg-Jakobinpoika (katso taulu 836) s. 02.06.1835 Vaasa. k. 25.08.1888 Tampere. Varatuomari 1865, Tampereen maistraatin kielenkääntäjä 1877.
5) Gustaf Wilhelm s. 09.06.1836 Vaasa. k. 27.01.1837 Vaasa.
6) Eva Sofia Georg-Jakobintytär (katso taulu 837) s. 04.01.1838 Vaasa. k. 06.01.1904 Turku.
7) Jaakko Oskar Georg-Jakobinpoika s. 30.07.1839 (01.08.1839 Vaasa) Vähäkyrö. k. 26.09.1899 Helsinki. Helsingin yliopiston rikosoikeuden ja oikeushistorian professori 1879. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Helsingissä 1857, filosofian kandidaatti 1862, filosofian maisteri 1864. Molempien oikeuksien kandidaatti 1868, lisensiaatti 1874, tohtori s.v.
8) Juho Rudolf Georg-Jakobinpoika (katso taulu 838) s. 14.01.1841 Vaasa. k. 04.10.1903 Hämeenkyrö. Hämeenkyrön Laitilan virkatalon vuokraaja vuodesta 1868, fil. maist. 1869 .
9) Ernesti Emil Georg-Jakobinpoika (katso taulu 839) s. 26.05.1843 Vaasa. k. 26.09.1922 Helsinki. Senaattori ja senaatin oikeusosaston jäs. Viipurin hovioikeuden presidentti 1903.
10) Ivar Konstantin Georg-Jakobinpoika s. 16.09.1844 Vaasa. k. 17.07.1890 Heinola. Heinolan realikoulun ruotsin- ja saksankielen sekä kaunokirjallisuuden kollega. Perhesuhteet: Naimaton.

Henkilöhakemisto


- Taulu 608 -

24. sukupolvi

Forsman, Johan Zachriaksenpoika (taulusta 378. Isä: Forsman, Zacharias Georginpoika) s. 27.06.1800 Veteli. k. 13.12.1892 Alavus. Filosofian maisteri 1823. Tilanhoitaja Kauhajoen Ala-Knuuttilassa.

Ylioppilas Turussa 1817.

1. puoliso Borgeman, Maria Elisabet, Forsman s. 23.06.1820 Mustasaari. k. 13.12.1892 Alavuden Ojalassa. Vihitty: 12.06.1839 Ilmajoki.
Maanviljelijä, maisteri Johan Forsman´in leski (kuollut 1850)

Isä: Borgeman, Johan Aliupseeri.
Äiti: Viklöf, Maria, Borgeman

Lapset:
1) Maria Aurora Johanintytär (katso taulu 840) s. 03.08.1840 Kauhajoki. k. 20.06.1900 Kauhajoki.
2) Mathilda Christina Johanintytär (katso taulu 841) s. 28.12.1841 Kauhajoki. k. 26.12.1931 Helsinki.
3) Carl Gustaf s. 08.08.1843 Kauhajoki. k. 25.09.1847 Kauhajoki.
4) Carolina Alexandra s. 27.04.1845 Kauhajoki. k. 14.08.1847 Kauhajoki.
5) Georg Napoleon s. 07.03.1847 Kauhajoki. k. 20.03.1847 Kauhajoki.
6) Zachris s. 30.04.1848 Kauhajoki. k. 21.01.1860 Kristiinankaupunki. Koululainen.

Henkilöhakemisto


- Taulu 609 -

24. sukupolvi

Forsman, Carl Rudolf Zachariaksenpoika (taulusta 378. Isä: Forsman, Zacharias Georginpoika) s. 15.08.1802 Veteli. k. 29.07.1882 Vaasa. Ilmajoen kirkkoherra 1850, rovasti 1852. Teologian tohtori h.c. 1864.

Ylioppilas Turussa 1820, vihittiin papiksi 1823, filosofian maisteri 1827.

1. puoliso Björnberg, Sofia Charlotta, Forsman s. 20.01.1820 Pori. k. 04.03.1904 Vaasa. Kauppiaan tytär. Vihitty: 28.12.1837 Pori.
Isä: Björnberg, Carl Fredrik Porilainen kauppias.
Äiti: Tamlander, Anna Sofia, Björnberg

Lapset:
1) Sofia Aurora s. 16.12.1838 Turku. k. 08.10.1841 Hämeenlinna.
2) Carl Georg s. 06.12.1840 Turku. k. 26.07.1846 Hämeenlinna.
3) Emma Rosalia Carl-Rudolfintytär (katso taulu 842) s. 03.11.1841 Hämeenlinna. k. 21.04.1927 Helsinki.
4) William Vindician Carl-Rudolfinpoika (katso taulu 843) s. 04.02.1844 Hämeenlinna. k. 10.06.1914 Helsinki. Helsingin teollisuuskoulun rehtori 1887.
5) Waldemar Vitalis s. 13.02.1846 Hämeenlinna. k. 28.06.1846 Hämeenlinna.
6) Carl Waldemar Carl-Rudolfinpoika (katso taulu 844) s. 19.10.1847 Turku. k. 27.11.1922 Ilmajoki. Kaskisten piirin kansakouluntarkastaja 1904.
7) Alma Cecilia Carl Rudolfintytär (katso taulu 845) s. 29.05.1850 Turku. k. 17.03.1945 Hämeenlinnan maalaiskunnassa.
8) Elisabeth Carl-Rudolfintytär (katso taulu 846) s. 09.07.1854 Ilmajoki. k. 26.04.1910 Helsinki.
9) Ivar Rudolf Carl-Rudolfinpoika (katso taulu 847) s. 07.05.1857 Ilmajoki. k. 20.10.1911 Ähtävä. Ähtävän kirkkoherra 1897, valtiopäivämies.

Henkilöhakemisto


- Taulu 610 -

24. sukupolvi

Forsman, Zacharias Zachariaksenpoika (taulusta 378. Isä: Forsman, Zacharias Georginpoika) s. 08.05.1805 Veteli. k. 12.06.1851 Laihia. Laihian kappalainen 1848.

Ylioppilas Turussa 1823, vihittiin papiksi 1827.

1. puoliso Berggren, Fredrika Fredrikintytär, Forsman s. 19.11.1813 Oulu. k. 06.08.1839 Ylihärmä. Vihitty: 06.10.1836 Isonkyrön Orisberg.
Isä: Berggren, Fredrik s. 22.01.1764. Kauppias Oulussa 1796, sitten maanviljelijä Haukiputaalla.
Äiti: Sovelius, Brita Magdalena Nilsintytär, Berggren s. 17.12.1773 Oulu.

Lapset:
1) Hilma Aurora Zachariaksentytär (katso taulu 848) s. 23.08.1836 Vähäkyrö. k. 20.12.1930 Helsinki.
2) Sofia Magdalena s. 01.03.1838 Vähäkyrö. k. 07.03.1838 Vähäkyrö.
3) Maria Lovisa s. 09.02.1839 Vähäkyrö. k. 27.02.1839 Vähäkyrö.

2. puoliso Hartman, Johanna Carolina, Forsman s. 27.01.1823 Vaasa. k. 25.03.1912 Vaasa. Vihitty: 31.03.1840 Vaasa.
Isä: Hartman, Jakob Christian Oululainen kauppias.
Äiti: Backman, Maria Christina, Hartman

Henkilöhakemisto


- Taulu 611 -

24. sukupolvi

Forsman, Gustaf Erik Zachariaksenpoika (taulusta 378. Isä: Forsman, Zacharias Georginpoika) s. 31.01.1811 Vähäkyrö. k. 21.08.1866 Vähäkyrö. Ylistaron kappalainen 1862.

Ylioppilas Helsingissä 1830, jumaluusopillinen tutkinto 1834, vihittiin papiksi s.v. Varapastori 1852.

1. puoliso Fagerdahl, Catharina Sofia Wilhelmina, Forsman s. 04.07.1808 Lehtimäki. k. 14.08.1848 Pihlajavesi. Vihitty: 11.08.1836 Evijärvi.
Isä: Fagerdahl, Marcus s. 03.05.1765 Harjavalta. Kapellan i Evijärvi; kappalainen Evijärvellä.
Äiti: Gadd, Catharina Agatha, Fagerdahl s. 23.06.1781 Suodeniemi.

Lapset:
1) Aurora Catharina s. 27.06.1837 Evijärvi. k. 13.03.1838 Evijärvi.
2) Emilia Sofia Charlotta Gustaf-Erikintytär (katso taulu 849) s. 09.01.1839 Evijärvi. k. 17.11.1905 Keuruu. Lisätietoja: Avioero 1871.
3) Gustaf Gideon Gustaf-Erikinpoika (katso taulu 850) s. 25.07.1841 Evijärvi. k. 11.06.1915 Liminka. Kirkkoherra Liminka 1890, valtiopäivämies. Perhesuhteet: Toinen vaimo on edellisen sisar.
4) Rudolf Wilhelm s. 02.08.1842 Evijärvi. k. 10.09.1842 Evijärvi.
5) Carl Agathon s. 07.11.1843 Evijärvi. k. 25.06.1848 Pihlajavesi.
6) Hanna s. 02.12.1845 Evijärvi. k. 18.04.1846 Evijärvi.
7) Julia Gustaf-Erikintytär (katso taulu 851) s. 11.08.1848 Pihlajavesi. k. 09.01.1905 Ylistaro.

2. puoliso Wahlstein, Lovisa Wilhelmina, Forsman Vihitty: 04.03.1849 Maalahti.
Isä: Wahlstein, Henrik Wilhelm s. 11.09.1784 Turku.
Äiti: Olin, Sofia Albertina s. 21.12.1790.
Lapset:
1) Anton Oskar Gustaf-Erikinpoika (katso taulu 852) s. 17.01.1850 Pihlajavesi. k. 02.03.1914 Keuruu. Oulun suomalaisen lyseon latinankielen lehtori 1891.
2) Hanna Wilhelmina Gustaf-Erikintytär (katso taulu 853) s. 06.04.1852 Evijärvi. k. 25.02.1938 Veteli.
3) Olivia Lovisa Gustaf-Erikintytär s. 11.12.1854 Evijärvi. k. 30.01.1909 Jyväskylä. Oulun suomalaisen tyttökolun opettaja 1882, Keuruun orpokodin johtajatar. Perhesuhteet: Naimaton.
Kansakoulunopettaja Jyväskylän seminaarista 1876

Henkilöhakemisto


- Taulu 612 -

24. sukupolvi

Forsman, Oscar Wilhelm Zachariaksenpoika (taulusta 378. Isä: Forsman, Zacharias Georginpoika) s. 27.02.1815 Vähäkyrö. k. 15.02.1886 Isokyrö. Isonkyrön kirkkoherra 1871.

Ylioppilas Helsingissä 1831, filosofian kandidaatti 1837, vihittiin papiksi 1838, filosofian maisteri 1840, rovasti 1869.

1. puoliso Essen von, Lovisa Mathilda Gustaf-Johanintytär, Forsman s. 16.03.1819 Laihia. k. 09.05.1850 Peräseinäjoki. Vihitty: 13.02.1839 Maalahti.
Isä: Essen von, Gustaf Johan Gustaf-Johaninpoika s. 15.05.1777 Siikajoki, Revonlahti. Pohjanmaan jalkaväkirykmentin luutnantti 1809.
Äiti: Forsman, Johanna Magdalena Johanintytär, Essen von s. 07.02.1789 Laihia.

Lapset:
1) Sakris Wilhelm Oscar-Wilhelminpoika (katso taulu 854) s. 30.11.1839 Maalahti. k. 27.02.1882 Kronstadt, Venäjä. Venäjän armeijan Majuri.
2) Mathilda Oscar-Wilhelmintytär (katso taulu 855) s. 02.06.1841 Pirttikylä. k. 13.04.1919 Isokyrö.
3) Johanna Aurora Oscar-Wilhelmintytär (katso taulu 856) s. 25.12.1842 Pirttikylä. k. 27.12.1892 Virrat.
4) Maria Oscar-Wilhelmintytär (katso taulu 857) s. 16.09.1844 Pirttikylä. k. Uhtua.
5) Lydia Oscar-Wilhelmintytär s. 20.11.1846 Pirttikylä. k. 11.09.1930 Nurmo. Emännöitsijä Ruoveden Pekkalassa. Perhesuhteet: Naimaton.
6) Oscar Oscar-Wilhelminpoika (katso taulu 858) s. 16.08.1848 Peräseinäjoki. k. 16.04.1915 Vähäkyrö. Vähänkyrön kirkkoherra 1900.
7) Anna Oscar-Wilhelmintytär (katso taulu 859) s. 29.04.1850 Peräseinäjoki. k. 25.05.1931 Helsinki.

2. puoliso Ahlholm, Maria Gustava, Forsman s. 18.04.1828 Suomussalmi. k. 09.02.1929 Karkku. Vihitty: 04.12.1850 Lappajärvi.
Isä: Ahlholm, Johan s. 01.01.1802 Pyhäjoki. Kappalainen, pastori Lappajärvi.
Äiti: Kemell, Carolina Gustava, Ahlholm s. 15.05.1800 Ylivieska.
Lapset:
1) Kaarlo Oscar-Wilhelminpoika (katso taulu 860) s. 27.12.1851 Pihlajavesi. Hämeenlinnan lyseon kreikan- ja latinankielen lehtori 1887. Lisätietoja: Vuodesta 1906 Koskimies. Ammatinlisäyksiä: Filosofian tohtori 1890, suomentaja.
2) Gustava Elisabet Oscar-Wilhelmintytär (katso taulu 861) s. 16.12.1853 Pihlajavesi. k. 29.10.1942 Karkku.
3) Aukusti Waldemar Oscar-Wilhelminpoika (katso taulu 862) s. 07.01.1856 Pihlajavesi. k. 05.06.1929 Helsinki. Helsingin suomalaisen normaalilyseon suomen- ja ruotsinkielen yliopettaja 1907. Ammatinlisäyksiä: Professori 1926.
4) Yrjö Gideon Oscar-Wilhelminpoika (katso taulu 863) s. 30.09.1858 Jurva. k. 20.02.1927 Jalasjärvi. Kappalainen Jalasjärvi 1894. Lisätietoja: Vuodesta 1922 Koskimies.
5) Juho Rudolf Oscar-Wilhelminpoika (katso taulu 864) s. 24.09.1859 Jurva. k. 08.02.1936 Oulu. Teologian tohtori 1899, Kuopion hiippakunnan piispa 1900. Lisätietoja: Vuodesta 1906 Koskimies. Ammatinlisäyksiä: Tutkija ja kielitaituri.
6) Hildur Oscar-Wilhelmintytär s. 02.07.1861 Jurva. k. 17.03.1960 Karkku. Porin tyttölyseon saksankielen nuorempi lehtori 1921. Lisätietoja: Vuodesta 1906 Koskimies. Perhesuhteet: Naimaton.
Sai päästötodistuksen Helsingin ruotsalaisesta jatko-opistosta 1881.
7) Kustaa Evert Oscar-Wilhelminpoika (katso taulu 865) s. 29.04.1865 Jurva. k. 09.03.1938 Helsinki. Nurmon kirkkoherra 1919, rovasti. Lisätietoja: Vuodesta 1906 Koskimies.
8) Alma Adelinda Oscar-Wilhelmintytär (katso taulu 866) s. 27.02.1867 Jurva. k. 15.08.1948 Vaasa.
9) Iivari Eliel Oscar-Wilhelminpoika (katso taulu 867) s. 01.05.1873 Isokyrö. k. 12.03.1929 Jyväskylä. Jyväskylän seminaarin musiikin lehtori 1917. Lisätietoja: Vuodesta 1906 Koskimies.

Henkilöhakemisto


- Taulu 613 -

24. sukupolvi

Lagus, Magdalena Nilsdotter, Lescelius (taulusta 379. Äiti: Forsman, Sara Elisabeth Georgsdotter) s. 22.12.1792 Laihia. k. 10.08.1843 Pyhäjärvi.

1. puoliso Lescelius, Isaac Gabriel Matthiae s. 31.10.1785 Kajaani. k. 10.04.1842 Pyhäjärvi. Kappalainen Pyhäjärvi 1817, varapastori 1839. Vihitty: 18.01.1835 Ylivieska.
Student 1807; prestvigd 01.07.1811; Kapellan i Pyhäjärvi 1817. Ylioppilas Turussa 1807, vihittiin papiksi 1811.

Isä: Lescelius, Gabriel Matthias Matthiaeson s. 02.06.1756 (enligt annan uppgift 26.05.) Ylistaro. Pastor först i Cajana 1782 och sedan i Paldamo 1786 (prestvigd 1780).
Äiti: Schroderus, Elisabeth Isaacsdotter, Lescelius s. 14.01.1755 Sotkamo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 614 -

24. sukupolvi

Lagus, Elisabet Nilsdotter, Meurling (taulusta 379. Äiti: Forsman, Sara Elisabeth Georgsdotter) s. 15.11.1795 Laihia. k. 12.06.1855 Ylivieska.

1. puoliso Meurling, Fredric Carlsson s. 24.12.1789 Kalajoki. k. 10.08.1826 Rautio. Predikant i Rautio 1819; Raution saarnaaja. Vihitty: 11.02.1821 Lapua.
Han blef Student 1809; prestvigd 12.12.1812.

Isä: Meurling, Carl s. 23.03.1747 Sulva. Kapellan i Kalajoki 1786; Kalajoen kappalainen.
Äiti: Wilander, Catharina Johansdotter, Meurling s. 11.03.1754 Kalajoki.

Lapset:
1) Carl Niclas Fredricsson s. 07.02.1822 Rautio. Anställd vid apothek; aptekkialalla. Lisätietoja: Oli Ylivieskassa kirjoilla viellä 1844. Perhesuhteet: Vuonna 1844 naimaton.
2) Mathilda Elisabeth Fredriksdotter s. 18.12.1824 Rautio. Lisätietoja: Muutti Ylivieskasta Pyhäjärvelle 1856. Perhesuhteet: Oli vuonna 1856 naimaton.

Henkilöhakemisto


- Taulu 615 -

24. sukupolvi

Lagus, Jonas Nilsinpoika (taulusta 379. Äiti: Forsman, Sara Elisabeth Georgsdotter) s. 21.01.1798 Kurikka. k. 24.06.1857 Pyhäjärvi. Pyhäjärven kappalainen 1843. Herännäispappi. Perhesuhteet: Kolmas avioliitto oli Rosa Laguksen, pikkuserkun kanssa.

Ylioppilas Turussa 1812, vihitty papiksi 1817. 4. Jonas L. (1798-1857), pappi. Pohjanmaan heränneisyysliikkeen merkkimiehiä, Laihian kappalaisena kuolleen Niilo Gabriel "L:n poika. Kotiopetusta nautittuaan hari pääsi jo 1812 ylioppilaaksi Turun yliopistoon, ruveten aluksi harioittamaan humanistisia opintoja ja perehtyen varsinkin ajan kirjallisiin rientoihin. Isän 1816 tapahtunut kuolema käänsi kuitenkin hänen elämänsä suunnan. Hänet vihittiin papiksi 1817 ainoastaan 19-vuotiaana ja määrättiin kirkkoher-ranapulaiseksi Vöyriin, jossa hän toimi 11 vuotta. Jo täällä ollessaan hän joutui vakavaan uskonnolliseen herätykseen, mutta vasta sen jälkeen kuin hän oli siirtynyt Ylivieskan kappalaiseksi, hänen toimintansa sai yleisempää merkitystä. Keväällä 1831 tapahtui seurakunnassa yleinen herätys. Kesällä 1836 L. kohtasi Pyhäjärvellä Savon herän-neisyyden johtajan Paavo "Ruotsalaisen ja liittyi häneen luottamuksella. .Ylivieskasta L. siirtyi 1845 Pyhäjärven (Oulun 1.) kappalaiseksi. Sinne tullessaan hänen voimansa olivat jo murtuneet. — L. oli silloisen Suomen sivistyneimpiä pappeja, osasi useita eurooppalaisia sivistyskieliä ja oli tiedoiltaan muutenkin aikansa tasalla. Hienona, uskonnolliseen sisäelämään syvällisesti perehtyneenä miehenä hän nautti laajoissa piireissä kunnioitusta uskonnollisena, neuvonantajana, ja heränneiden yhteisissä neuvotteluissa hänen sanalleen pantiin suuri paino. Heränneiden hartauskokousten pitäjänä ja innokkaana pakanalähetyksen harrastajana L:kin haastettiin kuuluisiin 1838-39 pidettyihin Kalajoen käräjiin ja tuomittiin puoleksi vuodeksi virkaeroon. L:n kirjallisista töistä ovat huomattavimpia hänen kirjoituksensa heränneiden äänenkannattajassa ,,Hengellisiä sanomia" ja ,,Tidningar i andeliga ämnen" sekä hänen kuolemansa jälkeen julkaistu .,Evangelii röst tili kal-lade'själar" (1860, suomeksi lyhennetyssä muodossa nimellä ,,Evankeliumin ääni kutsutuille sieluille", 1861 ja 1907), joka sisältää otteita hänen kirjeistään. Tietosanakirja, Otava 1913 A. J. Pietilä Teologian tohtori, yliopiston apulainen

1. puoliso Essen von, Lovisa Eleonora Gustaf-Johanintytär, Lagus s. 23.10.1796 Pietarsaari. k. 31.05.1836 Ylivieska. Vihitty: 13.05.1821 Vöyri.
Isä: Essen von, Gustaf Johan s. 08.11.1735 Heinola. Pohjanmaan jalkaväkirykmentin 2. majurin komppanian alikapteeni 1779.
Äiti: Wacklin, Eva Christina Michaelintytär, Essen von s. 30.08.1751 Oulu.

Lapset:
1) Selim Sigvert Jonaksenpoika s. 04.02.1822 Vöyri. k. 07.10.1831 Vaasa.
2) Saladin s. 14.08.1824 Vöyri. k. 05.10.1832 Ylivieska.
3) Hilma Lovisa Jonaksentytär (katso taulu 868) s. 19.01.1828 Vöyri. k. 30.12.1889 Joensuu.
4) Alma Constanza s. 15.05.1830 Ylivieska. k. 14.09.1845 Pyhäjärvi.
5) Eliel Thiodolf Jonaksenpoika (katso taulu 869) s. 28.09.1833 Ylivieska. k. 10.10.1904 Matkoilla Turussa (kirjoilla Alastarossa). Alastaron kirkkoherra 1876, rovasti 1899.
6) Jonas s. 25.05.1836 Ylivieska. k. 21.06.1836 Ylivieska. Perhesuhteet: Kaksonen Lovisan kanssa.
7) Lovisa Eleonora s. 25.05.1836 Ylivieska. k. 20.06.1836 Ylivieska.

2. puoliso Ganander, Albertina Charlotta Gustaf-Erikintytär, Widmarck s. 16.08.1809 Kaskinen. k. 06.08.1849 Pyhäjärvi. Vihitty: 18.06.1837 Vaasa.
Isä: Ganander, Gustaf Erik Jakobinpoika s. 16.08.1778. Saarnaaja ja Pedagogi Kaskinen 1803.
Äiti: Timén, Lovisa Albertina, Ganander
Lapset:
1) Albertina s. 07.06.1838 Ylivieska. k. 14.12.1838 Ylivieska.
2) Jonas s. 13.07.1839 Ylivieska. k. 17.10.1845 Ylivieska.
3) Jonathan s. 21.09.1840 Ylivieska. k. 22.05.1841 Ylivieska.
4) Paul s. 23.12.1841 Ylivieska. k. 27.05.1842 Ylivieska.
5) Maria Jonaksentytär s. 20.01.1845 Ylivieska. k. 27.08.1882 Pyhäjoki. Perhesuhteet: Naimaton.
6) Leontine Jonaksentytär (katso taulu 870) s. 20.03.1846 Pyhäjärvi. k. 22.01.1929 Kuopio.
7) Albertina Jonaksentytär (katso taulu 871) s. 23.09.1847 Pyhäjärvi. k. 20.01.1929 Pyhäjärvi. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.

3. puoliso Lagus, Johanna Rosalie Gabrielintytär, Lagus s. 09.12.1817 Sotkamo. k. 02.04.1887 Pyhäjärvi. Vihitty: 05.08.1850 Sotkamo. Perhesuhteet: Avioliitossa pikkuserkkunsa kanssa.
Isä: Lagus, Gabriel Johaninpoika s. 11.03.1760 Sotkamo. Kirkkoherra Sotkamo 1811, rovastin arvo 1827.
Äiti: Snellman, Johanna Johansdotter, Lagus s. 28.08.1774 Liminka.
Lapset:
1) Anna Jonaksentytär (katso taulu 872) s. 14.02.1857 Pyhäjärvi. k. 29.11.1931 Tampere.

Henkilöhakemisto


- Taulu 616 -

24. sukupolvi

Toppelius, Frans Michael Johan Gabrielinpoika (taulusta 381. Äiti: Forsman, Anna Christina Georgintytär) s. 15.10.1801 Uusikaarlepyy. k. 08.08.1836 Orisberg. Orisbergin ruukin saarnaaja ja pedagogi.

Ylioppilas Turussa 1820, vihittiin papiksi 1824.

1. puoliso Berggren, Elisabet Fredrikintytär, Toppelius s. 15.10.1805 Oulu. k. 29.11.1884 Jämsä. Vihitty: 17.08.1830 Kalajoki.
Isä: Berggren, Fredrik s. 22.01.1764. Kauppias Oulussa 1796, sitten maanviljelijä Haukiputaalla.
Äiti: Sovelius, Brita Magdalena Nilsintytär, Berggren s. 17.12.1773 Oulu.

Lapset:
1) Selma Christina Frans-Michaelintytär s. 24.11.1831 Isonkyrön Orisberg. k. 30.05.1919 Helsinki. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Fanny Magdalena Frans-Michaelintytär s. 03.09.1833 Isonkyrön Orisberg. k. 30.03.1902 Naantali. Perhesuhteet: Naimaton.
3) Johan Nathanael Frans-Michaelinpoika s. 26.06.1835 Isonkyrön Orisberg. k. 10.12.1917 Helsinki. Tammisaaren piirin piirilääkäri 1891. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Helsingissä 1855, fyys.-mat. kandidaatti 1858, lääketieteen kandidaatti 1860, lisensiaatti 1860. Lääketieteen ja kirurgian tohtori 1865. Riemutohtori 1917. Kittilän piirin piirilääkäri 6. II. 1866, Jämsän piirin 5. V. 1868, Vaasan piirin 15. 1. 1890, Tammisaaren piirin 13. X. 1891, erosi tästä virasta saaden eläkkeen 27. VI. 1896. - Lahjoitti testamentissaan puolet omaisuudestaan tuberkulosin vastustamisyhdistykselle ja toisen puolen eläinsuojelusyhdistykselle. - "En ivrig samlare af antikviteter och en ivrig amatörmälare". Julkaissut: Studier i syfilidologin, 1863 (väitöskirja). Lähde: Gunnar Johansson SUOMEN PIIRILÄÄKÄRIT 1749 - 1927 Suomen Sukututkimusseuran jukaisuja 1928 (Eripainos Vuosikirjasta XI)

Henkilöhakemisto


- Taulu 617 -

24. sukupolvi

Gummerus, Anders Henrik Andersinpoika (taulusta 382. Äiti: Forsman, Helena Margareta Johanintytär) s. 22.04.1805 Teuva. k. 22.04.1870 Oulu. Pidisjärven, Nivalan kappalainen 1854.

Ylioppilas Turussa 1824, vihittiin papiksi 1827. Suoritti uudistetun papintutkinnon 1842.

1. puoliso Aho, Catharina Elisabet, Gummerus s. 15.04.1802 Pidisjärvi. k. 13.12.1845 Peräseinäjoki. Vihitty: 30.05.1824 Pidisjärvi.
Isä: Aho, Pekka Juhonpoika Talollinen Pidisjärvi.
Äiti: Kristiina Jaakontytär, Aho

Lapset:
1) Catharina Sofia (katso taulu 873) s. 20.11.1838 Peräseinäjoki. k. 06.08.1924 Oulu.
2) Gustaf (katso taulu 874) s. 16.11.1840 Peräseinäjoki. k. 10.01.1904 Paavola.

2. puoliso Niemi / Lehtola / Haapiniemi, Maria, Gummerus s. 31.12.1826 Jurva. k. 01.04.1903 Nivala. Vihitty: 1854 Pirttikylä ?. Lisätietoja: Alkujaan Lehtola, välillä Haapaniemi.
Isä: Haapiniemi / Lehtola / Hannula, Matti Kaarlenpoika
Äiti: Lehtola, Liisa Mikontytär, Haapiniemi / Lehtola / Hannula

Henkilöhakemisto


- Taulu 618 -

24. sukupolvi

Gummerus, Maria Gustava Andersintytär, Nikumatti (taulusta 382. Äiti: Forsman, Helena Margareta Johanintytär) s. 18.11.1807 Teuva. k. 03.12.1874 Nivala.

1. puoliso Nikumatti, Esaias s. 08.01.1805. k. 01.05.1833 Pidisjärvi. Nikumatin talon isäntä Pidisjärvellä. Vihitty: 22.06.1827 Pidisjärvi, Nivala.
Isä: Nikumatti, Lauri Talollinen Pidisjärvi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 619 -

24. sukupolvi

Gummerus, Helena Christina Andersintytär, Järvelin (taulusta 382. Äiti: Forsman, Helena Margareta Johanintytär) s. 30.08.1810 Teuva. k. 21.07.1901 Kortesjärvi.

1. puoliso Järvelin, Johan Jakob s. 11.04.1813 Ullava. k. 27.04.1877 Kortesjärvi. Lukkari Kortesjärvi 1829. Vihitty: 15.07.1832 Kortesjärvi.
Isä: Järvelin, Erik Lukkari Kortesjärvi.
Äiti: Vironoja, Liisa Jaakontytär, Järvelin

Lapset:
1) Gustava Amanda Johan-Jakobintytär (katso taulu 875) s. 27.03.1834 Kortesjärvi. k. 11.12.1905 Kortesjärvi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 620 -

24. sukupolvi

Forsman, Gretha Lisa Wilhelmintytär, Pelander (taulusta 384. Isä: Forsman, Wilhelm Johaninpoika) s. 29.02.1812 Teuva. k. 04.04.1866 Lapväärtti.

1. puoliso Pelander, Jakob s. 12.02.1795 Lapväärtti. k. 04.05.1864 Lapväärtti. Perhesuhteet: Oli leski avioituessaan Gretha Lisan kanssa.
Isä: Pelander, Jakob Suutari Lapväärtti.
Äiti: Lisa Henrikintytär, Pelander

Henkilöhakemisto


- Taulu 621 -

24. sukupolvi

Forsman, Carl Henrik Wilhelminpoika (taulusta 384. Isä: Forsman, Wilhelm Johaninpoika) s. 23.02.1813 Teuva. k. 11.11.1886 Teuva. Teuvan Koskiniemen torpan haltija.

1. puoliso Koskiniemi, Leena Kreeta, Forsman s. 11.08.1801 Teuva. k. 03.06.1875 Teuva. Vihitty: 19.11.1837 Teuva.
Isä: Koskiniemi, Juho Jaakonpoika Teuvalainen torppari.
Äiti: Anna-Liisa Juhontytär, Koskiniemi

Lapset:
1) Anna Liisa Carl-Henrikintytär s. 19.09.1838 Teuva. k. 11.06.1883 Teuva. Perhesuhteet: Naimaton.

Henkilöhakemisto


- Taulu 622 -

24. sukupolvi

Forsman, Clara Sofia Wilhelmintytär (taulusta 384. Isä: Forsman, Wilhelm Johaninpoika) s. 25.11.1816 Teuva. k. 10.06.1912 Teuva.

1. puoliso Samueli Matinpoika, Forsman s. 29.06.1824 Kurikka. k. 15.10.1903 Teuva. Itsellinen. Vihitty: 09.11.1851 Teuva. Lisätietoja: Sitten Forsman.
Isä: Matti Kallenpoika Renki.
Äiti: Susanna Juhontytär

Henkilöhakemisto


- Taulu 623 -

24. sukupolvi

Schalin, Johanna Emelie Larsintytär, Johansson (taulusta 385. Isä: Schalin, Lars Larsson) s. 11.03.1816 Kokkola; Gamlakarleby . k. 01.04.1898 Mustasaari.

Johanna oli tarmokas perheenemäntä. Kailan suvun "kantaäiti". Elätti leskeksi jäätyään itsensä ja alaikäiset lapsensa kahden ruistynnyrin vuosieläkkeellä, kutoi kankaita emännille, koulutti lapsensa. Loppuvuosinaan asui lastensa luona näiden pappiloissa. Vietti vanhuutensa Ida tyttären kotona vanhan Vaasan pappilassa.

1. puoliso Johansson, Gustaf Johansson, Vahätalo / Lillegårg s. 13.12.1810 Marttilaan kuuluneessa (Tarvasjoki) Euran kappelin Vähätalossa. k. 09.12.1872 Lempäälä. Kirkkoherra Karjalohjalla 1862; Provasti; rovasti Lempäälässä 1868. Lisätietoja: Syntynyt: Marttilaan kuuluneessa Euran kappelissa (myöhemmin Tarvasjoki). Ammatinlisäyksiä: Nimeltään alkujaan: Kustaa Vähätalo eli Lillegård.
Kävi Turun katedraalikoulua, jossa rehtori antoi hänelle isänsä mukaan sukunimen Johansson. Kieritti Turun palaessa 1827 tavaransa ulos kaupungista Aningaisten tullin kautta silakkanelikossa. Turun palon jälkeen Raumalla 1830 saakka kimnaasia 1830-33. Ylioppilas Turussa 05.10.1833. Vihittiin papiksi (kappalaisen apulainen) 12.12.1835 ja määrättiin Tervajärven kappalaisen apulaiseksi. Armovuoden saarnaaja Pietarsaaressa 08.06.1836, Oravaisissa 01.05.1838, Alavetelissä 01.05.1841. Kappalaisen sijainen Ylivieskassa 01.01.1842-. Vintalan kappalainen 16.04.1845, astui virkaan 01.05.1845. Kirkkoherra Karjalohjalla 12.03.1862, Lempäälässä 23.12.1868, astui virkaan 01.05.1869. Provasti 1871. Karjalohjalla ystävystyi naapuripitäjän Sammatissa asuvan Elias Lönnrotin kanssa. Lönnrot, Gustaf ja eräs ratsutilallinen pitivät vuorotellen Sammatin kappelin jumalanpalvelukset. Lönnrot ja Gustaf Johansson kävivät usein samalla hevoskyydillä Helsingissä, jossa tapaamispaikkana vanhankirkon raput. Luonteeltaan Gustaf oli vaatimaton. Vietyään Edvardin järven rantaan katsomaan ensimmäistä höyrylaivaa hän vei laivan tullessa pojan sivummalle: "Vi ska gå bort innan förnämiteten kommer" - ennen kuin hienosto tulee. Mainitaan myös: "Lappajärven Seurakunta 1637-1937" Viljo Lampola Sivulla 272; merkityksellinen pappi. Johansson teki perusavaa työtä hiljaisena, mutta uutterana kansan hengellisenä herättäjänä. Johanssonin suomenmielisyydestä mainittakoon tässä, että hän alkoi kirjoittaa kirkonkokousten pöytäkirjoja suomeksi 10/4 1859.

Isä: Vähätalo / Lillgård, Johan Simonpoika s. 11.10.1759. Vähätalon isäntä isänsä jälkeen.
Äiti: Liisa Henrikintytär s. 23.10.1780. Kailan risthollarin tytär Paimiosta.

Lapset:
1) Johanna Emilia Gustafintytär (katso taulu 876) s. 21.10.1839 Oravainen (Pietarsaari; Jakobstad). k. 14.11.1886 Ruovesi.
2) Jonatan Gustafinpoika (katso taulu 877) s. 22.01.1842 Ylivieska. k. 16.01.1904 Alajärvi. Kirkkoherra Alajärvi 1876, rovasti 1885.
3) Gustaf Gustafinpoika (katso taulu 878) s. 10.01.1844 Ylivieska. k. 24.07.1930 Turku. Kirkkoherra; Suomen arkkipiispa 1899, valtiopäivämies.
4) Elieser (katso taulu 879) s. 28.01.1846 Vintala; Vimpeli. k. 27.02.1904 Laukaa. Farmaseutti; maanviljelijä; puutavarakaupias, sahanomistaja.
5) Wilhelm Gustafinpoika (katso taulu 880) s. 06.01.1848 Vintala, Vimpeli. k. 20.06.1904 Jaakkima. Jaakkiman kirkkoherra 1898.
6) Josua Gustafinpoika (katso taulu 881) s. 04.04.1850 Vintala; Vimpeli. k. 09.07.1909 Juva. Kyrkoherde i Tavastehus och Vanaja; Juvan kirkkoherra 1903. Valtiopäivämies.
7) Lydia Gustafintytär (katso taulu 882) s. 25.07.1852 Vimpeli. k. 13.07.1921 Helsinki.
8) Joel s. 19.01.1855 Vimpeli. k. 24.07.1857 Vimpeli.
9) Ida Elisabet Gustafintytär (katso taulu 883) s. 14.04.1857 Vintala, Vimpeli. k. 11.04.1899 Mustasaari.
10) Edvard Gustafinpoika (katso taulu 884) s. 25.04.1859 Vimpeli. k. 12.11.1915 Kaarlela. Kyrkoherde i Gamlakarleby; kirkkoherra Kokkolassa 1895, rovasti 1908. Lisätietoja: Sitten Kaila. Perhesuhteet: Avioliitossa veljensä Elieserin kälyn kanssa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 624 -

24. sukupolvi

Schalin, Charlotta Elisabet Larsintytär, Häggman (taulusta 385. Isä: Schalin, Lars Larsson) s. 25.01.1818 Vöyri; Vörå . k. 30.11.1899 Muolaan pappilassa.

1. puoliso Häggman, Johan Julius s. 01.03.1823 Vaasa. k. 06.08.1856 Pietarsaari. Kappalainen Bergö 1856 (kuoli 33 vuotiaana ennen virkaan astumista). Vihitty: 16.01.1850 Teerijärvi.
Ylioppilas Helsingissä 1842, jumaluusopillinen tutkinto 1845. Vihittiin papiksi 1846. Bergön kappalaisen viran virka- ja armovuoden saarnaaja 1855.

Isä: Häggman, Johan Erik Vaasalainen suutarimestari.
Äiti: Blomström, Lovisa Sofia, Häggman

Lapset:
1) Lydia s. 24.10.1850 Teerijärvi. k. 13.07.1851 Teerijärvi.
2) Jonathan s. 16.02.1852 Ähtävä. k. 07.06.1852 Ähtävä.
3) Julia Johan-Juliuksentytär (katso taulu 885) s. 22.04.1853 Ähtävä.
4) Johanna Elisabet Johan-Juliuksentytär (katso taulu 886) s. 03.01.1855 Ähtävä. k. 13.08.1894 Pietarsaari.

Henkilöhakemisto


- Taulu 625 -

24. sukupolvi

Schalin, Lars Vilhelm Laurinpoika (taulusta 385. Isä: Schalin, Lars Larsson) s. 09.12.1820 Vöyri . k. 27.06.1882 (vaalisaarnamatkallaan) Pernaja, (kirjoilla Luodossa) . Luodon kirkkoherra 1867, rovasti 1879.

Vaasan koulun 1831. Yliopilas Pohjalaisessa Osakunnassa 12/6 1840. Kokkolan ala-alkeiskoulun 2. opettaja 9/12 1844. Vihittiin papiksi 9/6 1847. Kaupp. saarnaaja Kaskisissa 17/11 1852, virkaan 1/5 1853. Luodon kappalainen 16/10 1860, virkaan 1/5 1861. Nimipastori 1860. Luodon ensimmäinen kirkkohera 18/7 1867, v:aan 1/5 1870. Provasti 18/12 1879. Sairastettuaan vaalisaarnan pitäessänsa Pernajan kirkosa 25/6. Kuoli Särkilahden tilalla siellä 27/6 1882. Haudattu hyvin lähelle kirkkoa.

1. puoliso Topelius, Johanna Sofia Zachariaksentytär, Schalin s. 01.03.1820 Uusikaarlepyy. k. 04.12.1913 Uusikaarlepyy. Vihitty: 21.07.1846 Kuddnäs.
Isä: Topelius, Zachris Micaelinpoika, Toppelius s. 13.11.1781 Oulu. Piirilääkäri Uusikaarlepyy, lääketieteen tohtori.
Äiti: Calamnius, Chatarina Sofia Samuelintytär, Topelius s. 03.02.1791 Uusikaarlepyy.

Lapset:
1) Vilhelm s. 03.08.1847 Kuddnäs . k. 01.08.1858 Kristiinankaupunki .
2) Johanna Wasa s. 28.11.1849 Vaasa . k. 19.04.1850 Vaasa .
3) Sofia Emilia Lars-Wilhelmintytär s. 07.04.1851 Vaasa . k. 03.10.1939. Perhesuhteet: Naimaton.
asunut äitinsä kanssa Uusikaarlepyyssä (ehkä vuosisadanvaihteessa 1900)
4) Zacharias Lars-Wilhelminpoika (katso taulu 887) s. 02.03.1854 Kaskinen . k. 21.09.1938 Turku. Historian ja uskonnon lehtori, seminaarin johtaja.
5) Lars Gustaf s. 25.06.1856 Kaskinen. k. 05.12.1856 Kaskinen.
6) Mathilda Elisabet Lars-Wilhelmintytär (katso taulu 888) s. 18.10.1857 Kaskinen. k. 22.06.1953 Lahti.
7) Leopold Werner Lars-Wilhelminpoika (katso taulu 889) s. 22.01.1861 Kaskinen . k. 07.07.1904 Pori. Lennätinaseman päällikkö Noormarkussa 1896. Nimineuvos.

Henkilöhakemisto


- Taulu 626 -

24. sukupolvi

Schalin, Edla Amanda Larsintytär, Elfström (taulusta 385. Isä: Schalin, Lars Larsson) s. 13.11.1825 Vöyri . k. 15.06.1877 Teerijärvi.

1. puoliso Elfström, Johan Henrik s. 1833 Kokkola . k. 15.06.1877. Kauppias Vaasassa, maakauppias. Vihitty: 04.02.1864 Teerijärvi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 627 -

24. sukupolvi

Schalin, Matilda Augusta Larsintytär, Snellman (taulusta 385. Isä: Schalin, Lars Larsson) s. 03.07.1828 Raippaluoto; Replot . k. 14.06.1888 Tyrnävä.

1. puoliso Snellman, Johan Peter Erik-Johaninpoika s. 05.07.1814 Muhos. k. 22.10.1876 Tyrnävä. Kappalainen Tyrnävässä 1853, varapastori 1858. Vihitty: 17.09.1846 Teerijärvi.
Snellman Johan Peter meni Oulun koulun 1824, Vaasaan 1827. Ylioppilas 16.12.1833. Vihittiin papiksi 14.12.1837, kirkkoherranapul. Kuortaneelle. Virka ja armovuoden saarnaaja Kurikassa 24.5.1848.- 01.5.1850, sitten virallinen kirkkoherranapul. Virtain ja Ätsärin seurakunnassa. Tyrnävän kappal. 07.09.1853 - 01.5.1856. Nimipastori 22.12 1858.

Isä: Snellman, Erik Johan Johaninpoika s. 24.08.1781 Liminka ?. Laihian rovasti 1837, kirkkoherra 1844.
Äiti: Cajaner, Anna Maria Nils-Petterintytär, Snellman s. 10.09.1792 Raahe.

Lapset:
1) Anna s. 21.01.1848 Kurikka. k. 25.01.1848 Kurikka.
2) Michael Johan-Petterinpoika s. 16.09.1849 Kurikka. k. 09.05.1876 Tyrnävän pappilassa. Merimies. Perhesuhteet: Naimaton.
Lopetti koulun Oulussa seitsemänneltä luokalta ja lähti merille. Kuoli kotona pappilassa.
3) Johan Efraim Johan-Petterinpoika (katso taulu 890) s. 01.01.1852 Virrat; Virdois. k. 20.08.1910 Miehikkälä. Kirkkoherra Miehikkälä 1887, rovasti 1898.
4) Johanna Johan-Petterintytär (katso taulu 891) s. 09.10.1854 Virrat. k. 29.06.1932.
5) Frans Henrik Johan-Petterinpoika s. 16.11.1859 Tyrnävä. k. 28.08.1912 Ruokolahti. Kappalainen Ruokolahti 1899. Perhesuhteet: Naimaton.
Snellman Frans Henrik ylioppilaaksi Oulun lyseosta 6/6 1879. Vihittiin papiksi 24/6 1884. Sijaiskirkkoherra Pyhäjärvellä (Viipurin lääni). Kirkkoherranapulainen Kesälahdella 1888, virkaa tekevä kirkkoherra siellä 1/5 1889. Kirkkoherranapulainen Miehikkälässä 6/11, samana vuonna. Parikkalassa 1/1 1891. Siirtyi Pietarin hiippakuntaan 23/4 1894. Virkaa tekevä kappalainen Mikkelissä 25/10 1894. V.t. kappal. Kurkijoella 1/5 1895, Valkealassa 1/12 1896. V.t. kirkkoherra Uudellakirkolla (Viipurin lääni) 1/7 1897. Ruokolahden kappal. 5/8 1899 - 1/5 1900.
6) Samuel Johan-Petterinpoika s. 23.04.1860 Tyrnävä . k. 30.06.1886 Pyhäjärvi. Helsingin suomalaisen teatterin harjoittelija. Perhesuhteet: Naimaton.
Käytyään Oulun alkeisopistossa ja Jyväskylän seminaarissa. Kauppa-apulainen Oulussa ja harjoittelija Suomalaisessa teatterissa Helsingissä.
7) Matilda Augusta s. 23.01.1863 Tyrnävä. k. 13.10.1865 Tyrnävä.
8) Gustaf Adolf s. 29.10.1865 Tyrnävä. k. 04.12.1867 Tyrnävä.
9) Karl August (katso taulu 892) s. 08.12.1868 Tyrnävä. k. 17.10.1941. Leipuri Virolahdella; Vederlaks.

Henkilöhakemisto


- Taulu 628 -

24. sukupolvi

Schalin, Emma Ottilia Larsintytär, Ingman (taulusta 385. Isä: Schalin, Lars Larsson) s. 26.10.1842 Teerijärvi; Raippaluoto. k. 21.07.1901 Muolaan pappilassa (Vaasa) ? haudattu Vaasa.

Bergholm Sukukirjan mukaan kuolinpaikka Muolaa? Schalinien suku oli vanha Ruotsista tullut pappissuku, jonka ensimmäinen tunnettu kantaisä oli talonpoika PETRUS Helsinglandista 1500 luvulta. Jos Ingmaneissa on ollut siniverisiä, niin on Schalinien esi-isistä eräs aateloitu Rosenhjelm-nimellä. Aatelishaara sammui kuitenkin tässäkin suvussa pian. Schalinien suvun eräs haara siirtyi Suomeen vuonna 1754. Eräs sukuhaaran papeista sai vaimonsa Carlenius-suvusta. Tämäkin merkitsi siteitä historian mahtimiehiin: Carleniusten esi-isä Ljungo Thomae oli eräs Uppsalan julistuksen (1593) allekirjoittajista ja Flemingin vastustajista nuijasodassa. Emma Ottilia oli syntynyt Schalinien ja Carleniusten jälkeläisenä perheen seitsemäntenä lapsena Raippaluodossa vuonna 1831. Hänen sukupuuhunsa kuului paitsi menneitä, myös ajankohtaisia kuuluisuuksia: hänen veljensä nai Zacharias Topeliuksen sisaren. Myös Schalinit kuuluivat heränneisiin. Tällä vuosisadalla on kaikkiaan neljä Suomen arkkipiispaa ollut Schalinien suvun tyttärien poikia. (Vesa Vares: Konservatiivi ja murrosvuodet / Lauri Ingman ja hänen poliittinen toimintansa vuoteen 1922. sivu 40) Emma Ottiliasta on muita tietoja hänen tytterensä Edith tekstissä.

1. puoliso Ingman, Wilhelm Haraldinpoika s. 12.11.1820 Alavus . k. 23.05.1875 Teuva . Kyrkoherde; Kirkkoherra. Vihitty: 29.03.1857.
Kävi koulunsa (aloitti 1828) Vaasassa ja tuli ylioppilaaksi 14/6 1837. Pedagogin sijainen Tamperella 1840. Sai todistuksen yliopistosta joulukuussa 1841 ja pappisvihkimyksen joulukuussa ??/12 /1842. Tämän jälkeen hän toimi kirkollisissa viroissa ympäri Pohjanmaata. Kappalainen Kyläkarvialla. Varapastori 1857. Nimitettiin Teuvan kirkkoherraksi toukokuussa 1868. Vaimon Klara Alexandra Alceniuksen* isä oli ollut hänen esimiehenään Lapualla. Wilhelm Ingman'in avioliitosta syntyi ennen vaimon kuolemaa kolme poikaa ja yksi tytär. Perheen äidin kuoleman jälkeisiä taloudellisia ja muita vaikeuksia kuvastaa, että kihlakunnanoikeus määräsi lapset toisten holhottavaksi yli puoleksi vuodeksi. Wilhelm Ingman oli vain 15 kuukautta leskenä; maaliskuussa 1857 hän meni naimisiin häntä 11 vuotta nuoremman Emma Ottilia Schalinin kanssa, jonka isä oli Tervajärven kappalainen. Schalinien suku oli vanha Ruotsista tullut pappissuku, jonka ensimmäinen tunnettu kantaisä oli talonpoika PETRUS Helsinglandista 1500 luvulta. * Minulla on Alceniuksen kirja: Gottfr. Buchners "Real och Verbal CONCORDANS", Tryckt hos LORENTZ LUDWIG GREEFING 1754 Stockholm. Kirja on ollut Wilhelmin jälkeen hänen pojallaan Alfred Emil Ingman´illa (minun isän äidin isällä) Wilhelm ja Emma Ingman toimivat aluksi Karviassa, jossa syntyi isän viides ja uuden äidin ensimmäinen lapsi Emil Julius. Tämä kuoli kolmikuukautisena. Marraskuussa 1859 Wilhelm Ingman nimitettin Purmoon, jonne perhe muutti. Aika, jolloin Wilhelm Ingman pääsi kirkkoherrana uransa lakipisteeseen, ei ollut otollinen perheen eikä Suomen kannalta. Vuosista 1867-1868 muodostui poikkeuksellisten sääolojen vuoksi suuret nälkävuodet. Sadot jäivät alle puoleen normaalista, ja nälkään ja tauteihin arvioitiin kuolleen yli 100 000 ihmistä. Huono aika ilmeni myös Wilhelm Ingmanin vaikeuksina saada purmolaisilta virkaansa kuuluneita veroja. Paitsi oman perheen osalta, nälänhädän aika oli papille muutenkin henkisesti vaikeaa, kun köyhille olisi pitänyt saada apua. Helmikuussa 1868 pastori oli ollut hyvin työlääntynyt purmolaisiin: "Ja nyt työntekijät pitävät taas vanhaa virttään: *kuolla nälkään*. Mutta minä en aio vaatia enempää määrärahoja heille, nähkööt nälkää, kiittämättömät käet". Wilhelm Ingmanin kirjoittama lause saattaa tuntua kovalta. Sen kirjoittajakaan ei kuitenkaan ollut pääsyt puutteesta helpolla ja Ingmaninkin perheessä vuosien 1867-1868 suonenisku otti osansa. Nuorin lapsi Lars Fingal kuoli 13 kuukauden ja kolmen päivän ikäisenä 11. huhtikuuta 1868. Toukokuun 1868 alussa, pahimpina nälkäaikoina, Wilhelm Ingmanin ja perhe siirtyivät Teuvaan. Olot ja paikalliset asukkaat eivät vaikuttaneet tuoreesta kirkkoherrasta purmolaisia paremmilta: "Nämä teuvalaiset ovat mitä surkeimpia työntekijöitä niityllä ja rengiksi sain oikean laiskimuksen työssä ja suden ruokapöydässä seudun ainoan heränneen miehen suosituksesta. Hän nimittäin hankki minulle nääntyneen lankonsa, joka olisi ollut muuten hänen rasitteenaan. Voit ymmärtää siitä kuinka paljon luottamusta voin tuntea hänen parannukseensa. - Erityisen kiero ja häpeämätön syömään, eikä katso ollenkaan paljonko voiastiasta jää tovereille.- Eivät tosin ole kaikki yhtä kieroja, mutta meidän renkimme ja torpparimme ovat pahimpia; viimeksimainitulla on tapana panna voita silakallekin sen lisäksi mitä hän on levittänyt leivälle". Päivätöihin tuli parhaimmillaan suunnilleen kolmasosa, niistäkin suurin osa hyödyttömiä, ja väestö teki selväksi, ettei se ollut tottunut tällaisiin uhrauksiin. Sekä kirkkoherra että -herratar olivat tulleet siihen tulokseen, että Teuvalla tuskin viihdyttäisiin. Kesäkuun 30. päivän iltapäivällä perheeseen tullut poikalapsi ei siis syntynyt säätyläishopealusikka suussa valmiiksi katettuun pöytään. Hän ilmaantui keskelle nälkävuosien kurjuusaikaa, joka koski kirkkoherrrankin perheen elintasoon ja oli vain kaksi ja puoli kuukautta aiemmin saattanut uuden tulokkaan edeltäjän hautaan. Tulokas sai ehkä hieman pahaenteisen saman etunimen kuin edesmennyt Lars Fingal: Lars Johannes. Kutsumanimeksi vakiintui perhepiirissä Lauri. (Vesa Vares: Konservatiivi ja murrosvuodet / Lauri Ingman ja hänen poliittinen toimintansa vuoteen 1922. sivu 40) Ylioppilas Helsingissä 14.6.1837 (arvosana approbatur cum laude äänimäärällä 20). Eteläpohjalaisen osakunnan jäsen 28.9.1839. Nimi on kopioitu 1844 Eteläpohjalaisen osakunnan matrikkelista yhdistyneen Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin Wilhelm Ingman, född den 12 November 1820, son till Commissions-Landtmätaren Harald Ingman i Alavo, inskrifven i Syd-Österb. Afd. den 28 Sept. 1839. Tog afgångsbetyg den 7:de Dec. 1841. Prestvigd. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 14.12.1842. Tampereen vt. pedagogina vuonna 1840. Pappina Kälviällä, Kauhavalla, Temmeksellä, Piippolassa, Lapualla ja Kuortaneella. Karvian kappalainen 1853, Purmon 1861. Varapastori 1857. Teuvan kirkkoherra 1868. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Ingman, Harald Henrikinpoika s. 28.04.1785 Pohja, Mörby ? . Maanmittari, Komisione landmetare.
Äiti: Grönlund, Catarina Margareta, Ingman s. 04.04.1787 Kangasala .

Lapset:
1) Emil Julius s. 05.00.1858 Karvia. k. 08.00.1858 Karvia.
2) Alfred Emil (katso taulu 893) s. 16.07.1860 Karvia; Kyläkarvia. k. 10.10.1917 Vaasa; haudattu Vaasassa. Pataljoonan saarnaaja; pappi; nuorisokirjailija.
3) Febe Johanna (katso taulu 894) s. 26.12.1861 Purmo . k. 16.06.1914 Vaasa . Folkskollärarinna i Gamla Vasa 1884.
4) Emilia Vilhelmina (Mimmi) (katso taulu 895) s. 04.06.1863. k. 05.03.1940.
5) Odert Julius (katso taulu 896) s. 01.01.1865 Purmo. k. 03.05.1929. Kappalainen.
6) Lars Fingal s. 08.03.1867 Purmo. k. 11.04.1868 Purmo.
7) Lars Johannes (Lauri) (katso taulu 897) s. 30.06.1868 Teuva . k. 25.10.1934 Helsinki ? . Ministeri; kirkkoherra; arkkipiispa.
8) Ottilia Sofia (katso taulu 898) s. 25.07.1869 Teuvalla. k. 15.07.1908 Vaasa. Lisätietoja: Syntymäaika myös 11.07.1869 ?).
9) Elina Elisabet s. 04.11.1870. k. 09.02.1872.
10) Edith Eunika s. 30.11.1872 Teuva pappilassa. k. 03.02.1930 Kiina, Kiangsin maakunta, Sankiohtang, rosvojen ampumana . Opettajatar Vaasan yksit. suom. tyttökolussa; lähetyssaarnaaja.
Edith syntyi Teuvalla kirkkoherra Vilhelm ja Emma Ottilian Ingmanin perheen nuorimmaisena. Hän oli perheen 14. lapsi, joista 3 oli jo kuollut. Edellinen kuolemantapaus oli tapahtunut vain puoli vuotta aikaisemmin. Tällöin kovat nälkävuodet olivat vieneet perheeltä 2 lasta. Emma Ottilia oli Edithin syntyessä jo 41- ja Vilhelm 52- vuotias. Kun Edith oli 2,5 vuotias, kuoli perheen isä ja äiti jäi yksin 11 lapsen kanssa. Muutaman kuukauden kuluttua tuli tuhosi pappilan, jossa he vielä asuivat. Näiden kaikkien yli-inhimillisten vaikeuksien keskellä oli Emma Ottilialla suuri apu ja tuki perheen kotiapulaisessa, Hannassa, joka oli palvellut heitä uskollisesti vuodesta 1858, eli 13- vuotiaasta lähtien. Hanna hoiti Edithiä vauvasta alkaen ja eli mukana kaikki tämän elämänvaiheet. Hän oli kuin perheenjäsen, jota kaikki rakastivat. - Hanna kuoli 86- vuotiaana Edithin kuoleman jälkeisenä vuonna. Perheen isän, Vilhelmin, kuoltua Emma-äiti muutti suuren perheensä ja uskollisen Hannan kanssa Vaasaan, joka tällöin oli maakunnan ainoa koulukaupunki. Täältä Emma osti talon ja muutaman lehmän sekä alkoi pitää koulukortteeria. Heillä asuivat usein myöskin vaikeuksissa olevia ihmisiä. Näin perheen lapset saivat jo pienestä pitäen oppia huolehtimaan lähimmäisistään. Esim. perheen poika Lauri Ingman jatkoi kodissaan samaa tapaa. Emma pystyi tarmokkuudellaan ja Hannan avulla elättämään suuren perheensä ja lisäksi kouluttamaan lapsiaan, niin että 5 pojasta tuli pappeja ja yhdestä lukkari. Edith sekä yksi hänen sisarensa valmistuivat opettajattariksi. Edith toimi Vaasan yksityisessä suomalaisessa tyttökoulussa. Tämän koulun rehtorina oli tällöin Edithin serkku Naemi Ingman, jonka isä oli Sodankylän kirkkoherra. Edith opetti vuodesta 1894- historiaa, ruotsia, maantiedettä ja voimistelua Vaasassa oli siihen aikaan pieni joukko nuoria uskovaisia opettajattaria, joilla oli usein tapana kokoontua yhteen lukemaan Raamattua, keskustelemaan ja rukoilemaan. Tästä joukosta lähti "Fria missionsförbundetin" lähettämänä Kiinaan lähetystyöhön Elli Cajander v. 1897 ja v. 1899 Anna Ehrström sekä v. 1902 Edith Ingman. Edithin äiti oli kuollut edellisenä vuonna eikä hänen enää tarvinnut ajatella, että äiti olisi kaivannut hänen apuaan. V. 1909 saapui Kiinaan Agnes Hedegren. Kolme viimeksimainittua toimi Yungsin lähetysasemalla Huanin maakunnassa muutamaa kotimaankäyntiä lukuunottamatta aina vuoteen 1929 saakka, jolloin sieltä oli paettava joka puolella riehuvia rosvoja. Tällä pakomatkalla Edith sekä Agnes Hedegren surmattiin ja Elli Cajander menehtyi kärsimyksiinsä helmikuussa 1930. Kun tänne Suomeen kantautui suruviesti, oli sisareni Aune Hara 9- vuotias ja siis jo koulutyttö. Hän muistaa hyvin, miten järkyttävältä tuntui, kun hän kuuli tapahtumasta. Seuraavana päivänä oli maassamme suruliputus ja kouluilla oli lupaa. Olin vasta 2- vuotias Edithin kuollessa, mutta koska asuimme yhdessä mummini kanssa, niin oli luonnollista, että jo pienestä pitäen sain kuulla kerrottavan Edithistä ja hänen työstääm Kiinassa. Siitä lähtien minua on aina kiinostanut Kiina ja ertyisesti lähetystyö siellä. Meillä oli muutamia esineitä, joita hän oli lähettänyt sieltä, mm. aikuisen naisen kenkä, josta hyvin näkee miten pieneksi naisen jalka on sidottu. Lisäksi oli parit työlaäisnaisen mustat sandaalit, jotka oli kainiisti kirjailtu. Äiti oli tallettanut pari Kiinasta saatua kirjettä, joissa Edith kuvaa oloja ja työtään siellä. Kirjeissä oli myöskin valokuvia, missä ollaam rakentamassa poikakoulua. Edith joutui toimimaan jopa rakennusmestarina. Äitini tuli oppilaaksi Vaasan tyttökouluun samana vuonna kuin Edith sieltä lähti, joten heille olivat kouluasiatkin yhteisiä. Seuraavassa sisareni Aune Hara kertoo lapsuudenmuistoistaan koskien Edithiä: Edith Ingman kävi Suomessa lomalla Kiinasta 1928-1929. Muistan hämärästi, kun hän kävi meillä kotona Vaasassa. Olin silloin 7- vuotias. Asuimme Rantakatu 12:ssa isoäitimme Mimmi Strömbladin (o.s. Ingman) kanssa, joka oli Edith Ingmanin sisar. Seuraava muistikuvani on II luokalta Vaasan Raastuvankadun kansakoulusta käsityötunnilta. Kävin opettajan kateederilta kysymässä jotain käsityön suhteen, jolloinka opettaja sanoi jotenkin seuraavasti: "Teillä kotona ollaan nyt varmaan hyvin surullisia Kiinasta kuuluvien uutisten johdosta". Tämän on täytynyt tapahtua joskus keväällä 1930, koska Edith Ingman tiettävästi surmattiin 3.2.1930. Muistan, kuinka kotona kerrottiin, että Edithiä oli kehoitettu olemaan palaamatta Kiinaan, koska siellä oli levotonta, mutta hän halusi lähteä, koska hänen ystävänsäkin (Elli Cajander) oli siellä. Espoossa 26.2.1995 Edithin ja hänen kohtalotovereidensa ruumiit jäivät siis Kiinaan, mutta heidän muistolleen on "Fria Missionsförbundet" pystyttänyt muistolaatan Hietaniemen vanhalle hautausmaalle. Sain äidiltäni kuulla sen olemassaolosta, mutta hän ei muistanut siitä muuta kuin että se om lähellä vanhaa kappelia. Vuosien mittaan koetin etsiskellä sitä, mutta turhaan. Pari vuotta sitten soitin Helsingin seurakuntien hautaustoimistoon ja sain tiedon laatan sijainnista. Se on Agnes Meyerin haudalla, joka oli jo aikaisempi Kiinan lähetystyön marttyyri. Hauta sijaitsee kappelista rantaan päin käytävän vasemmalla puolella ja sen maamerkit ovat seuraavat: kortteli 6, linja 6, hauta no 79. Otto J. A. Stadius on maksanut ikuisen hoidon, joka käsittää hiekoituksen. Tämä on onnellista, koska muuten hauta olisi jo saattanut joutua hävitettävien listalle. Iloitsin kovasti löytäessäni sen ja olemme Lassen kanssa käyneet puhdistamassa laattaa, niin että teksti tuli näkyviin. Helvi Kivekäs
Edith Ingman Monet ovat olleet ne lähetyssaarnaajat, jotka "Vapaan lähetyksen" piirissä ovat lähteneet toteuttamaan Jeesuksen viimeistä käskyä: "Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni" Onpa tämä lähetys saanut antaa marttyyrejäkin. Yksi näistä Suomen ensimmäisistä lähetyssaarnaajistakin oli Edith Ingman, edesmenneen arkkipiispa Lauri Ingmanin sisar. Edith Ingman syntyi 30. päivänä marraskuuta v. 1872 Teuvan pappilassa kirkkoherra Wilhelm Ingmanin ja hänen puolisonsa Emman o.s. Schalinin tyttärenä. Hän oli saanut kristillisen kasvatuksen, mutta omakohtaiseen kääntymykseen hän tuli 23 vuotiaana. Hän valmistui opettajattareksi ja toimi opettajana Vaasan suomalaisessa tyttökoulussa. Vaasassa oli siihen aikaan pieni joukko nuoria uskovaisia opettajattaria, joilla oli usein tapana kokoontua yhteen lukemaan Raamattua, keskustelemaan ja rukoilemaan. Tähän joukkoon kuului myös Edith Ingman. Ensimmäisenä lähti tästä joukosta Kiinaan neiti Elli Cajander v.1897, kahden vuoden päästä neiti Anna Ehrström, ja jo v. 1902 Tammisaaren vuosikokouksessa esitettiin lähetyskandidaatti Edith Ingman lähetysystäville, ja samassa kokouksessa ehdotettiin hänet Kiinan lähetykselle, monien ystävien häntä lämpimästi kannatettua. M.m hänen papinkirjassaan mainittiin, että hän innokkaasti harrastaa sielujen pelastusta. Ensin suuntautui matka Lontooseen kieliopintojen tähden, mutta, niinkuin Edith Ingman itse kirjoitti, hän tahtoi oppia kaikkea niin paljon kuin mahdollista. Lontoossa oli n.k. lääkärien lähetysasemia, joissa uskovainen lääkäri auttaa ilmaiseksi köyhiä sairaita. Tälläisellä asemalla hän kävi harjoittelemassa sairaanhoitoa, kävipä kodeissakin sairaiden luona, sillä hän tiesi jo nyt, että "Kiinassa täytyy auttaa, osasi tai ei. Kiinalainen ei usko ettet osaa auttaa, vaan ettet tahdo" Niinpä hän jo Lontoossa itki muiden itkevien kanssa nähdessään toisten kärsimyksiä ja kurjuutta. Lähetyskodissa aloitettiin englanninkielen ohella opiskella hiukan myös kiinankieltä, mutta paljon käytettiin aikaa Raamatun lukuunkin sekä rukouskokouksiin, joissa selvimmin sai tuntea lähetyskodin asukkaiden yhden ainoan päämäärän, Jumalan valtakunnan levittämisen. Tätä tehtävää suorittamaan sai Edith Ingmankin Lontoosta lähteä kahden palaavan ja yhden uuden lähetyssaarnaajan seurassa. He kulkivat junalla halki Ranskan ja Italian, jossa nousivat laivaan. Joka päivä he kokoontuivat rukoushetkeen, ja niin he onnellisesti päätyneen matkan jälkeen, josta Ingman sanoi, että se oli kuin unta, saapuivat 10 p:nä helmikuuta 1903 Shanghaihin. Laivarannassa oli tulijoita vastassa China Inlad Missionin lähetyssaarnaajia, jotka veivät heidät E. I. M:n kotiin. Siellä Edith Ingman puettiin kiinalaiseen pukuun. Se oli hänelle juhlahetki, josta hän itse kirjoitti: "Tunsin ettei se ollut vain ulkonainen asia, vaan samalla tavalla tulee pukeutua kiinalaiseen käsitystapaan, olla kiinalaisten joukossa niinkuin kiinalainen. Sitä ei opi yhdessä päivässä, eikä omin voimin. Tottuminen pukuun ei ole mitään siihen verrattuna. Jumala yksin sai minut muutta ja käyttää". Hän ikävöi päästä työhön käsiksi, oppimaan kieltä kiinalaisen opettajan johdolla, ja pian tämä toive toteutuikin. Yangchonissa opiskeltiin ahkerasti, välillä kokoonnuttiin vain aamu- tai iltahartauteen, raamatun keskusteluun tai rukouskokoukseen Kiinan puolesta. Kodin ulkopuolella eivät kodin asukkaat saaneet liikkua juuri ollenkaan, etteivät runsaslukuisuudellaan olisi herättäneet liian suurta huomiota ja ehkä vahingoittaneet lähetystyötä kansan keskuudessa. Sitä enemmän Edith Ingman nautti niistä kerroista, jolloin hän pääsi kansan pariin, heidän temppeleihinsä ja sai seurata heidän uhritoimituksiaan, miten he paperista valmistivat mitä taidokkaimpia esineitä, jopa taloja vainajille ja sitten polttivat ne. Sillon kasvoi hänen halunsa pian oppia kiinankieltä ja päästä julistamaan hyvää sanomaa. Suuri oli hänen ilonsa, kun hän osasi lukea Markuksen ev. ensimmäisen luvun. "On kuin nyt tuntisin suuren alun, kun se on selvästi painettu", hän kirjoittaa, "kun sen tuntee, on vielä aikalailla jäljellä, ennenkuin osaa puhua ja kirjoittaa." "Hitaasti edistytään pitkillä teillä", saa tavailla Kiinassa. "Ei mitään kiirettä", on kiinalaisen mielilause ja "menkää hitaasti", hänen jäähyväisensä vieraalle. Juuri tälläisiä lauseita, joita kansa voi ymmärtää, puhekieltä, hän sai opetella kiinalaisen opettajansa johdolla. Puolen vuoden opiskelun jälkeen hän sai jättää tämän kodin, ja monivaiheinen oli matka suomalaiselle lähetysasemalle. Välillä joutui odottamaan veneitä, joilla suurimmaksi osaksi matkaa tehtiin, mutta Edith Ingman käytti tämän ajan tutustuakseen kansaan. Hän hämmästyy, miten huono on naisen asema pakanallisessa kodissa , ei koiraakaan Suomessa kohdella niin huonosti: Häntä säälittää pienten orjiksi myytyjen tyttösten kohtalo, he kun saavat tehdä työtä koko voimallaan. Rummutus epäjumalain temppeleistä häiritsee unta matkalla, ja hänen matkatovereikseen joutunut kiinalainen nainen katselee häntä aamusta iltaan, ihmettelee lakkaamatta hänen vaaleaa tukkaansa, silmälasejaan ja vaatetustaan. Hän poikkeaa kiinalaiseen kauppaan, jota eräs evankelista pitää. Suuri sika tulee nuuskimaan hänen jalkojaan, kanat kaakattavat ympärillä ja vesipytyssä kelluu kesy sorsa nukkuen. Hän kiipeää ullakolle katsomaan saman evankelistan pitämää koulua, jossa on vain kolme seinää, joten lapset ovat tottuneet sekä mateleviin että lentäviin vieraisiin, kissoista ja kanoista puhumattakaan. Hän poikeaa myös Kiinan Sisämaalähetyksessä ja heidän jumalanpalveluksessaan. Ja niin hän sitten lokakuussa saapuu suomalaiselle lähetysasemalle Yungsinissa, jossa Elli Cajander ja Anna Ehrström tekevät työtä. Yungsinin seurakuntaan kuului silloin 27 kristittyä kiinalaista jäsentä. Long-tion ulkoserakunnan lisäksi oli vastikään avattu uusi ulkoasema, Peinan, joten työ jakaantui kolmeen paikkaan. Täälläkin oli Edith Ingmanin vielä opiskeltava kieltä, eikä hän itse voinut heti pitää kokouksia, mutta alusta lähtien häm oli mukana ulkoasemilla. Niinpä esim. Peinanissa Elli Cajanderin lukiessa evankeliumeja miehille, hän koetti pitää naisia koossa. Hän lausui raamatunlauseita ja selitti ne. Itse hän kertoo tästä: "Sanoessamme, että hän on yksi Jumala , tuijottavat he tavallisesti meitä ensin epätoivolla ymmärtämättä sanaakaan. Mutta vähitellen kirkastuu heidän katseensa, kun he oppivat ymmärtämään toisen yksinkertaisen totuuden toisensa jälkeen. He ovat koko elämänsä eläneet ilman Jumalaa, kuinka he voisivat silmänräpäyksessä käsittää kuka Hän on." Hyvin innokkaita ovat naiset myös oppimaan lauluja, vaikkeivät ymmärräkkään niiden sisältöä, puhumattakaan sävelestä. Hyvin tyytyväinen kertoo Ingman olleensakin alussa saadessaan heidät huutamaan tahdissa. Mutta liikuttavinta oli, kun pienet koulupojat tulivat uskoon ja särkivät epäjumalain alttarit. Ja kun opettajat ja muut oppilaat määräaikoina rukoilivat epäjumalia ja polttivat paperia ja suitsuketta vainajille, eivät nämä sitä enää tehneet. Työtä tehtiin, evankeliumia julistettiin. Kun ylioppilaat olivat tutkinnoilla kaupungissa, tulivat hekin kuulemaan "uutta oppia" ostaen jonkun kirjasenkin mukaansa. Useimmat tosin saapuivat uteliaisuudesta tehden tuhansia vastaväitteitä, mutta siitä huolimatta julistettiin evankeliumia aamusta iltaan. "Eräänä iltana", kertoo Edith Ingman hauskasti, "kuulimme innokkaita ääniä kappelista". Elli meni katsomaan, mitä se oli ja huomasi palvelijansa olevan 5-6 ylioppilaan ympäröimänä. "Taivas on henki", huusi muuan hänen korvaansa. "Ei, Jumala on henki ja taivas eräs paikka", vakuutti miedän miehemme. "Me emme usko sinua, näytä meille todeksi, jos voit , ettei taivas ole henki", kaikki huusivat. - Niin pitkälle Elli kuuli heidän keskustelustaan, mutta taisiko meidän Peng-si-mme heitä saada vakuutetuiksi, en tiedä". Tähän aikaan olikin Kiina avoin evankeliumille enemmän kuin koskaan ennen, kirjoitti Ingman. Oppineetkin, jotka ennen olivat ylenkatsoneet, tulivat nyt kuulemaan ulkomaalaisia, ja harvoin lähetyssaarnaajia enää kutsuttiin "ulkomaalaisiksi paholaisiksi". Sunnuntaina pidettiin jopa viisikin kokousta, viikolla neljä. Kokoukset pidettiin Yungsinissa kappelissa, josta Edith Ingman itse kertoo: "Me kysyimme eräältä ystävältä, joka oli vastikään tullut Suomesta, miten kappelimme häntä miellytti": Se oli koristettu jouluksi. Ei vastausta. "Sano mitä pidät siitä". Viivytellen tuli vastaus: "Olen muistanut Jeesusta, joka tuli kotiin". Sellainen oli kappeli, jossa kokouksia pidettiin 10 vuoden ajan. Sisäänkäytävän vieressä oli ruumisarkku, mutta se ei ketään härinnyt. Monet saivat tässä kappelissa kuulla ensikertaa, minne voi laskea syntitaakkansa ja saada rauhan. Sunnuntain kokouksiin saapuivat monet jo lauantaina tuoden riisinsä mukanaan, lähetysasemalta he saivat huoneen ja vuoteen. Sunnuntain "suurikokous" muistutti eniten kokouksia meillä täällä Suomessa, muut olivat kuin "koulutunteja", naisia kun opetetiin myös lukemaan. Se ei ollut suinkaan helpoimpia tehtäviä, sitä todistaa Edith Ingmanin oma kuvauskin: "Kyllä kiinankieli on sentään hyvin omituista kieltä. Kotona kyllä voi opettaa 10-20 lasta lukemaan aakkosia. Mutta tuskin 2 naista voi yhtäaikaa opettaa kiinankieltä lukemaan. Kun joka sanalla on oma merkkinsä, oppii yksi hyvin nopeasti lukemaan yhden rivin, samalla kun hänen naapurinsa sitä tavailee kokonaisen päivän. Täytyy jokaista auttaa sillä asteella, millä hän on. Seuraus on, että huoneessa on surina ja humina, joka melkein panee huumaantumaan. Oikealla puolellani joku lukee:, "Kuka on luonut taivaan ja maan?", vasemmalla toinen: "Jumala on kaikkialla läsnäolevainen", kolmas tavailee käskyä, kun taas neljäs lukee laulua". He opettavat myös maassa syntyneitä työntekijöitä, "Juuri heidän kauttaan on Kiina voitettava Jumalalle", kirjoitti Ingman, ja suuri on hänen ilonsa Viikkolehdestä lukiessaan, että E. E. on lupautunut kannattamaan yhtä evankelistaa siellä. Työ menee eteenpäin. Uusia ulkoasemia perustetaan, kuten Litien v.1905. Kristityt oppivat pyhittämään lepopäivänsä, onpa Yungsinissakin 10 kauppaa suljettuna. Jo v.1903 perustettiin poikakoulu, jossa oli alussa 18 oppilasta, sittemmin vaihdellen 20-45, ja Edit Ingman, jonka päätyöksi muodostuu opettaminen, kertoo, pitävänsä oppilaistaan ainakin yhtäpaljon, jos ei enemmänkin kuin suomalaisista pojista. Hän toivoo, että tytötkin saisivat oman koulunsa , vaikka kiinalaiset pitävätkin, että turhin asia maan päällä on opettaa tyttöjä lukemaan. Pian tämäkin toive kuitenkin toteutui. Syksyllä v.1910 saapuvat ensimmäiset oppilaat, 4 tyttöä arkoina ja pelokkaina pieneen, vanhaan taloon, joka toimi kouluna. Vaatimaton oli alku, mutta jo kymmenisen vuoden kuluttua oli kaksi tilavaa rakennnusta tyttökoulun käytössä. Tytöt asuvatkin koulussa, ja oppituntien, käsityön ja leikin lomassa saavat kuulla Hänestä, joka on sanonut: "Sallikaa lasten tulla minun tyköni". Joskus on oppilaita 40, joskus 20-30, ja joukko toisensa jälkeen astuu ulos elämään, toiset jatkavat opintojaan, useimmat joutuvat heti naimisiin. Koulut tuottavat paljon iloa. Ingmanin koulun pojista neljästä tuli saarnaaja, yksi on kristitty lääkäri, joka on mukana seurakuntatyössä, nimeltään tohtori Li, ja monet ovat ne kristityt käsityöläiset ja liikemiehet, jotka ovat tässä koulussa ovat ensimmäisen kerran kuulleet puhuttavan Jumalasta. Koulut ovat tahtoneetkin sanoa oppilailleen: "Ajattele Luojaasi nuoruudessasi". Japanilaisten tultua Nankingiin, hän muutti Yungsinin lähetysasemalle, jossa asui 3 kk. Hän lahjoitti sinne lampun, (priimus) ja 150 dollaria rahaa. Niinkuin on jo mainittu, muodustui koulutyö Edith Ingman varsinaiseksi elämäntyöksi lähetysasemalla, mutta monenlaiset muut työt häntä päivänmittaan odottivat. Naisten työhön hän otti edelleen osaa, ja usein nähtiin hänet kotikäynneillä kristittyjen ja pakanoiden luona. Hän oli monipuolinen lähetyssaarnaaja ja aina valmis käymään vaikka minkälaiseen työhön. Hänellä ei ollut tapana kysyä jaksanko minä, vaan ehdinkö minä. Kun kappelin käytyä liian ahtaaksi, alettiin v.1908 rakentaa uutta, johon mahtui 300 kuulijaa, ja kun lähetyssaarnaajellekkin samana vuonna rakennettiin uutta, tilavampaa kotia, oli Edith Ingman reippaana rakennusmestarina. Hän oli näet ensimmäisellä lomallaan Suomessa ottanut oppia ulkomaalaisen rakennuksen rakentamisessa, erittäinkin kotoisten uunien valmistamisessa. Kun koulutyö häntä sitoi, ei hän päässyt ulkoasemille muulloin kuin sunnuntaisin. Lauantaina lähdettiin ja maanantaina palattiin. Näitä matkoja piti Edith Ingman ihanimpina päivinä Kiinassa. Vastaan saattoi siellä tulla kristittyjä, joiden kasvoilla oli hiljaisen ilon ilme. Mies joka ennen poltti ooppiumia ja joka oli hyljännyt vaimonsa ja ottanut toisen, hänelle on nyt Raamattu kaikki kaikessa, sieltä hän lukee, että Jumala voi pelastaasynnistä ja kurjuudesta. Liikuttavaa oli kuulla myös vanhuksien kastetodistuksia, että he olivat päässeet kuolemasta elämään. Long-t´eon ulkoasemalla toivat kyläläiset erään vanhan vaimon Chang-sao-sas´in luo sairaitaan. Hän voiteli öljyllä, rukoili Jumalaa ja moni parantui. Niin vahva usko oli tällä naisella, että Ingmankin kertoi kertoi joutuneensa aivan häpeämään tämän uskon edessä. Koti toisensa jälkeen avautui evankeliumile, ja joskus oli kokouksissa 50-60 tarkkaavaista kuulijaa. Eräskin 80 vuotias mummo kävi säännöllisesti kokouksissa, vaikka valittikin: "Minua hävettää, kun en muista mitään siitä, mitä te opetatte, mutta minä tulen kuitenkin". Yhden asian mummo kuitenkin muisti, että Jeesus oli kuollut hänenkin puolestaan, antanut hänelle synnit anteeksi ja valmistanut hänelle kodin taivaassa. Näin jatkuu työ, mitä erilaisemmissa vaiheissa. Miestenviikot ja lukuviikot seuraavat toisiaan joka vuosi, vain opetettavat vaihtuivat. Uusia kastetaan ja otetaan seurakuntaan. Toisia täytyy eroittaakin ja kuolemakin ottaa osansa. Vuonna 1910 oli seurakunnassa 62 jäsentä, kymmenen vuotta myöhemmin 117 ja v.1925 134 jäsentä ulkoasemat mukaanluettuina. Uusia ulkoasemiakin oli avattu. Mutta on vaikeuksiakin. Katolisia kirkkoja poltetaan, pappeja surmataan, ja meidän lähetyssaarnaajillemme huudellaan rumia sanoja. Kolera ja punatauti raivoaa, niin että lähetyssaarnajienkin on muutettava huvilalleen ylös vuoristoon päivän matkan päähän Yungsinista. Mutta vaikeimmat ajat ovat kuitenkin edessäpäin. Vuonna 1928 alkoi bolshevikivallankumous riehua Yungsinissa. Enemmän kuin neljännesvuosisadan olivat lähetyssaarnaajamme tehneet työtä tällä lähetysasemalla, nyt täytyi heidän jättää Yungsin. Elli Cajander lähti rauhallisemmalle paikalle Kiinassa, Edith Ingman taas kolmanen kerran, 16 vuoden väliajan jälkeen kotimaahan Siperian ja Venäjän levottomien seutujen kautta. Monet olivat matkan vaikeudet, hän kun tahtoi säästää lähetykselle, matkusti III. luokassa, jota juuri kukaan ei tällä matkalla tahtonut käyttää. Terveenä hän kuitenkin saapui kotimaahan.
Ei ollut helppoa, kun hän sitten virkistyneenä syksyllä 1919 palasi takaisin ja monivaiheisen matkan jälkeen saapui yhdessä Elli Cajanderin kanssa Yungsiniin, mutta tapasikin lähetysaseman kouluineen poltettuna. Mieltä lämmitti kuitenkin nähdä kristittyjä odottamassa rannalla ja kuulla kaduilla kokoontuneiden pakanoiden tervetulotoivotuksia. Heidän vanha talonvartijansa, vanha Tungo, itki ilosta heidät nähtyään, olipa kome entistä koulutyttöäkin portilla odottomassa. Niinpä he väkijoukon saattamana menivät entiseen kotiinsa, mutta kuinka hävitettyä kaikki olikaan! Kappeli oli tuhottu, talo poltettu. Jossakin oli muutama seinä pystyssä, ja niissä huoneissa, jotka osittain olivat jäljellä, olivat jo ikkunankarmitkin poissa. Puutarha monivuotisine kasveineen ja hedelmäpuineen oli tuhottu. Ei kukaan voi aavistaa, mitä he tunsivat tätä hävitystä katsellessaan, mutta kaikesta huolimatta tämä oli se koti, jonka Jumala oli heille antanut täällä, ja tämä kansa oli heidän kansansa. Rauhallisesti he nukkuivat yönsä tässä hävitetyssä kodissaan, mistä ei edes ainoatakaan huonekalua löytynyt, mutta seuraavana päivänä oli heillä jo monta kättä työssä, oli muurari , puuseppä ja maalari kotia kunnostomassa. Kristitty toisensa jälkeen saapui tervehtimään, tuli sellaisia, jotka kiittivät Jumalaa, etteivät olleet mitään menettäneet ja tuli sellaisia, jotka olivat menettäneet kaikensa. Keneltä oli mies, keneltä poika tai joku muu omainen murhattu, olipa monet paenneet pois paikkakunnalta jäljelle jääneiden eläessä ainaisen pelon vallassa. Pian alkoivatkin punaiset taas lähestyä, taloja polttaen ja surmaten niitä, jotka eivät heidän vaatimuksiinsa taipuneet, ja lähetyssaarnaajamme ajattelivat, uskaltaisiko kukaan tulla edes kokouksiinkaan, mutta heidän suureksi ilokseen kävi kokouksissa 60-70 henkeä. Tosin kokoukset monasti keskeytyivät eikä iltakokouksia voitu pitää ollenkaan. Pieni kappelikin johon mahtui 100 henkeä oli saatu jo kuntoon, kun heidän (14/2 1929) kristittyjen kehoituksesta oli paettava 3 km:n päähän ystävien luo. Pian he kuitenkin palasivat takaisin, ja koko sillä tarmolla, joka oli ominaista Edith Ingmanille, tehtiin uusia korjauksia, jotta toiminta olisi päässyt uudelleen alkamaan. Kommunistit lähestyivät taas kaupunkia, ja nyt olikin jo tosi kysymyksessä. Totellen Raamatun kehoitusta: "Jos he vainoavat teitä, matkaan", he lopullisesti lähtivät pakomatkalle 25:nä marraskuuta 1929. Kun eräs mies kantoi heidät virran yli, he aavistivat, että myrskyisät päivät odottivat, mutta sydämmessä oli mestarin vakuutus: "Minä olen teidän kansanne joka päivä". Tuskin he olivat piiloutuneet eräälle ullakolle, kun alkoi laukausten vaihto, rosvot olivat olivat kaupungin herroina. Alkoi hirmuhallitus, pakeneminen oli mahdotonta. He yrittivät piileskellä eräässä savimajassa, mutta palasivat takaisin ullakolle kurkihirsien alla oleville laudoille, jossa olivat kaksi vuorokautta. Siellä he rukoilivat Jumalaa sokaisemaan rosvojen silmät, kun nämä tulivat ullakkoa tutkimaan, ja niin kävikin, että kaikki muut paikat miehet tutkivat, se vain jäi tarkastamatta missä lähetyssaarnaajamme olivat. Yöllä he pääsivät muuttamaan läheiseen kylään, jossa kristityt muurasivat suurista tiilistä muurin heidän ympärilleen. Tämä "hauta" jossa ei ollut ovea, ei ikkunaa, eikä mitään valoa ja jossa he viettivät 3 päivää ja 3 yötä, oli niin ahdas, että vain toinen saattoi matta toisen istuessa. Heidän kokkinsa antoi ruuan irroittamalla tiilen seinästä. Täältäkin heidän oli valepukuisena lähdettävä yön pimeyteen. Kristittyjen opastaessa ja antaessa apuaan he pakenivat käsi kädessä edelleen. Rosvot tulivat perästä, pieksivät ja vangitsivat apua antaneita kristittyjä, jotta nämä ilmoittaisivat ulkomaalaisten naisten olinpaikan. Niinpä eräänkin kerran levähtäessään erään oppaan kodissa, kuuluu laukausten vaihtoa, ja pieni poika tulee juosten siltä ulkoasemalta, missä he edellisenä päivänä olivat levähtäneet kertomaan, että lähetyssaarnaajien lähdettyä, oli 16 miestä tullut heitä kiinniottamaan ryöstäen pienen sanansaattajan kodin ja vangiten heidän isänsä. Niinpä heidän oli taas kiirehdittävä eteenpäin. Vuokraksi saamallaan veneellä he vihdoin 7 p:nä joulukuuta saapuivat Kianiin, jossa syntyy suuri ilo kristittyjen joukossa heidän saavuttuaan, ja sydämmistä nousee harras kiitos rukouksia kuulevan Jumalan puoleen. "Täällä on kultaisia kristittyjä", kirjoittaa Ingman. He olivatkin valmiit tekemään kaikkensa lähetyssaarnaajiemme hyväksi seurauksista välittämättä. Täällä ajattelee Edith Ingman aloittaa raamattukursseja naisille, mutta kaupunki on sotatilassa, on aina oltava valmiina pakoon. Heihin liittyy lähetyssaarnaaja Agnes Hedengren, joka on täällä ollut toipumassa sairaudesta , ja yhdessä he sitten helmikuun 2 p:nä 1930 lähtevät Kianista. He ovat kulkeneet jo pitkän matkan Kan-jokea, kun reuraavana päivänä 3/2 heidän rukoillessaan n. 30 rosvoa yllättää heidät ampuen venettä, joten heidän on laskettava maihin. Rosvot vievät heidät läheiseen epäjumalien temppeliin, jossa ottavat heidän kellonsa ja silmälasinsa. He sitovat heidän miespalvelijansa kädet, mutta kun Edith Ingman pyytää, etteivät he sitä tekisi, päästetään kaikki vapaaksi, mutta Edith Ingmanin kädet sensijaan sidotaan hänen selkänsä taakse. Turhaan kokki rukoilee vapautusta lähetyssaarnaajille, ja niin hän lähtee takaisin Kianiin viemään tietoa tapahtuneesta. Sähkösanomassa, joka saapuu Suomeen, kerrotaan, että Edith Ingman olisi elävänä poltettu, mutta siinä on todennäköisesti jossakin virastossa tapahtunut väärinkäsitys. Sen mukaan mitä E.I.M.:n johtaja oli saanut tietää, oli Edith Ingman kuitenkin surmattu jo 30 p:nä helmikuuta ja toiset 4 p:nä. Suomen puolestä lähetettiin varakonsuli asiaa tutkimaan ja itse paikalla vangitut rosvot, jotka sittemmin teloitettiin, tunnustivat surmanneensa lähetyssaarnaajat ja heittäneensä ruumiit virtaan. Rosvojen luota löytyi myös vaatekappaleita, joista lähetyssaarnaajat Tyyne Sihvonen ja Miili Keränen löysivät Ingmanin nimimerkin. Asia oli siis varma. Raskas isku oli kohdannut lähetystyötä. Samaan aikaan murhattiin 13 kristittyä, näistä 5 koulutyttöä. Englantilainen sanomalehti Times kirjoitti tapahtuman jälkeen: "Kaikki kolme naista olivat laajalti tunnettuja Kiangsissa, he olivat tunnettuja hyväsydämisyydestään ja yhtäpaljon kiinalaisten kuin ulkomaalaistenkin kunnioittamia ja rakastamia. Se piti myös paikkaansa Edith Ingmaniin nähden. Suurta kunnioitusta ja arvonantoa oli Edith Ingman saanut oppilailtaankin ja seurakunnassakin oli hänen kykynsä ja apunsa suureksi arvioitu. Lähetyssaarnaaja Tyyne Sihvonen, joka sai hänen kanssaan tehdä matkoja ulkoasemille, sanoo hänestä: "Yksi hänen vahvimpia ominaisuksiaan oli, ettei hän pitänyt mitään asiaa niin vaikeana, etteikö siitä yli päästäisi. Hän ei ollut koskaan pessimisti, vaan katsoi asioita valoisasti, vaikka toiset olisivat asiat kuinka synkiksi häneen etensä maalannut. Joskus toisista työtovereista näytti, että hän oli liian rohkea edesottamuksissaan, mutta aina hän asioista selviytyi". Edith Ingman oli yksi ensimmäisistä marttyyreistä, jonka Suomi sai antaa. Heidän muistolleen on "Fria Missionsförbundet" pystyttänyt muistokiven Helsingin Vanhalle hautausmaalle, mutta heidän hautaansa ei kukaan tiedä, joten Edith Ingmanistakin voidaan sanoa niinkuin Herran palvelijasta Mooseksesta "Herra hautasi hänet". Mutta vaikka näin tapahtuikin, ei Herra jättänyt työtään, vaan runsaan siunauksen ajat koittivat lähetyskentille, ja saatiin elävästi kokea todeksi, että marttyyrien veri on hedelmää kantava veri. Meeri Ahokainen on pitänyt tämän esitelmän Vapaakirkon puitteissa Tampereella 1940 luvulla. Olen (M. Strang) puhunut hänen kanssaan puhelimessa 15.3.97 ja saanut luvan käyttä tätä artikkelia.
Mao legte sich auch eine Frau zu - seine dritte -, kaum dass er sich bei den Gesetzlosen niedergelassen hatte. Gui-yuan war eine hübsche junge Frau mit großen Augen, hohen Wangenknochen, einem mandelförmigen Gesicht und einem gertenschlanken Körper. Als sie Mao kennen lernte, war sie gerade achtzehn geworden. Sie stammte aus dem reichen Bezirk Yong-xin am Fuß der Berge, und ihre Eltern, die ein Teehaus besaßen, hatten ihr den Namen Gui-yuan {Gut: Osmanthus, Herbstduftblüte, und yuan: rund) gegeben, weil sie an einem Herbstabend geboren wurde, als ein runder Mond über einem blühenden Osmanthus-Baum schien. Sie hatte eine Missionsschule besucht, die von zwei Finninnen* geleitet wurde, gab sich aber nicht damit zufrieden, zur Dame erzogen zu werden. Mit ihrer Ruhelosigkeit und ihrem feurigen Temperament war sie einfach nicht geschaffen für das klaustrophobische Leben, das die Tradition den Frauen vorschrieb, sondern sehnte sich nach der weiten Welt, nach Vergnügen und ein wenig Abenteuer. Und so trat sie im Sommer 1920, als die Armee der Nördlichen Expedition in ihre Stadt einzog und die allgemeine Atmosphäre aufheizte, der Kommunistischen Partei bei. Schon bald hielt sie Reden in der Öffentlichkeit und feuerte die Menge an, die Soldaten freudig zu empfangen. Mit gerade einmal 16 Jahren wurde sie zur Leiterin des Frauenministeriums der neuen Regierung für den ganzen Bezirk ernannt. Als sie ihre neue Position antrat, schnitt sie sich die langen Haare ab, eine Handlung, die immer noch als revolutionär galt und auf Entrüstung stieß. Ein Jahr später waren die Kommunisten und Aktivisten nach dem Bruch mit Chiang Kai-shek auf der Flucht, darunter auch ihre Eltern und ihre jüngere Schwester, die ebenfalls in die Partei eingetreten waren. * Edith Ingman ja Elli Cajander Lähde: Jung Chang - Jon Halliday MAO Das Leben eines Mannes Das Schicksal eines Volkes

Henkilöhakemisto


- Taulu 629 -

24. sukupolvi

Schalin, Vendla Josefina Larsintytär, Leidenius (taulusta 385. Isä: Schalin, Lars Larsson) s. 22.04.1834 Raippaluoto . k. 25.01.1894 Jalasjärvi .

Vilhelm Ingmanin poiketessa 1865 Peräseinäjoen kappalaisen pappilassa, jonka isäntä oli hänen lankonsa Niceforus Leidenius, oli pappilan emäntä Josefina Leidenius sanonut Ingmanin kyytimiehelle, että Ingmanin tulo oli hänelle suurempi ilo kuin jos hän olisi saanut lehmän. Vähäinen ei ole ollut Vilhelm Ingmaninkaan tyydytys hänen saadessaan kerran Schalinit vieraikseen. Kun nämä vuosien 1866-67 taitteessa olivat käyneet Purmossa, Ingman teki keskusteluistaan lankonsa kanssa pöytäkirjan ja lähetti sen Schalinille, jotta tämä voisi lukea sitä yhdessä Gustaf Adolf Cajanuksen kanssa pastoraalimatkallaan Turkuun kestikievareissa vietettyjen vähemmän miellyttävien öiden lyhentämiseksi. Ote: Lauri Ingmanin vanhemmista heidän kirjeittensä valaistuksessa Arvo Nokkalan esitelmä 04.10.1954 Suomen Kirkkohistoriallisen seuran kokouksessa

1. puoliso Leidenius, Edvard Ulrik Vilhelm Nicoforus s. 13.03.1826 Kuusisto. k. 21.06.1887 Valkjärvi. Kirkkoherra Valkjärvi, varapastori. Vihitty: 14.07.1859 Teerijärvi.
Kappalaisen apulainen Korsnäs´issä, Valkjärven kirkkoherra.

Isä: Leidenius, Ulrik Kuusiston kappalainen.
Äiti: Cavander, Sofia Wilhelmina, Leidenius

Henkilöhakemisto


- Taulu 630 -

24. sukupolvi

Gyllenberg, Maria Wilhelmina, Ettinger (taulusta 386. Äiti: Schalin, Katarina Elisabet) s. 02.11.1829.

1. puoliso Ettinger, ????

Henkilöhakemisto


- Taulu 631 -

25. sukupolvi

Thölberg, Johan Johan-Fredrikinpoika (taulusta 387. Äiti: Frosterus, Maria Catharina Carl-Jakobintytär) s. 15.06.1841 Pielisjärvi. k. 18.09.1900 Maarianhamina. Maarianhaminan ala-alkeiskoulun opettaja 1869.

1. puoliso Olander, Anna Sofia, Thölberg s. 19.02.1842 Hammarland. k. 22.08.1907 Maarianhamina. Vihitty: 30.10.1868 Jomala.
Isä: Olander, Johan Erik Hammarlandilainen torppari.
Äiti: Boman, Helena Sofia, Olander

Henkilöhakemisto


- Taulu 632 -

25. sukupolvi

Thölberg, Edla Johan-Fredrikintytär, Frosterus (taulusta 387. Äiti: Frosterus, Maria Catharina Carl-Jakobintytär) s. 14.08.1844 Pielisjärvi. k. 24.02.1913 Kuopio.

1. puoliso Frosterus, Adolf Emil s. 21.07.1830 Helsinki. k. 23.11.1919 Kuopio. Kuopion lyseon ranskankielen opettaja. Vihitty: 12.01.1869 Helsinki. Perhesuhteet: Avioliitossa pikkuserkkunsa tyttären kanssa.
Ylioppilas Vaasan lukiosta 1848, fil. kand. ja maisteri 1853. Vaasan lukion vt. kollega. Kuopion lukion hist. vt. lehtori ja ranskankielen opettaja 1857 - 72, Kuopion lyseon ranskankielen opettaja 1872 - 1904. Kuopion ruotsalaisen tyttökoulun historian, maantiedon ja piirustuksen vt. kollega 1875 - 90. Julkaisi: "Kuopio sockens ålder, namn och första kyrka" Valokuva: Kuopion Lyseo 1872 - 1972 matrikkeli

Isä: Frosterus, Benjamin Johaninpoika s. 28.04.1792 Pudasjärvi. Vaasan ja Mustasaaren kirkkoherra 1837.
Äiti: Gadolin af, Wilhelmina Sofia, Frosterus s. 27.12.1802 Turku.

Lapset:
1) Alma Irene s. 01.07.1871 Kuopio. k. 22.11.1929 Porvoo. Kuopion lyseon piirustuksen opettaja 1899 - 1903.
Taideyhdistyksen koulu Helsingissä 1892.

Henkilöhakemisto


- Taulu 633 -

25. sukupolvi

Thölberg, Gustaf Johan-Fredrikinpoika (taulusta 387. Äiti: Frosterus, Maria Catharina Carl-Jakobintytär) s. 05.03.1849 Muhos (kirjoilla Nurmeksessa). Postimestari Saratowissa Venäjällä. Hovineuvos. Lisätietoja: Eli vielä 1913.

1. puoliso Danemann, Catharina, Thölberg s. 1858. k. 1879. Vihitty: 1878.

Henkilöhakemisto


- Taulu 634 -

25. sukupolvi

Thölberg, Katrina Johan-Fredrikintytär, Telén (taulusta 387. Äiti: Frosterus, Maria Catharina Carl-Jakobintytär) s. 14.02.1855 Nurmes.

1. puoliso Telén, Uno Wilhelm s. 28.12.1843 Kitee. k. 29.09.1912 Kuopio. Kuopion suomalaisen tyttökolun historian, maantieteen ja suomenkielen lehtori. Vihitty: 10.01.1875 Kuopio. Ammatinlisäyksiä: Savolan kirjakaupan perustaja ja johtaja.
Ylioppilas Kuopion lukiosta 1866, filosofian maisteri 1873. Kuopion lyseon historian opettaja 1873 - 74, 1884 - 89. Porvoon lyseon apulais opettaja 1874 - 75. Kuopion reaalikoulun historian ja maantiedon kollega 1876 - 88 ja rehtori 1878 - 88. Kuopion tyttökolun kollega 1887 -1912. Savolan kirjakaupan perustaja ja johtaja. Kuopion kaupungin kansakoulujen johtokunnan puheenjohtaja. Valokuva: Kuopion lyseo 1872 - 1972 matrikkeli, sivu 152

Isä: Telén, Uno Wilhelm s. 24.09.1807 Kitee. Kiteen kirkkoherra, rovasti.
Äiti: Sirelius, Ottiliana Sofia, Telén s. 29.09.1809 Hirvensalmi.

Lapset:
1) Elli Johanna s. 21.08.1876 Kuopio. k. 21.01.1919 Kuopio. Kuopion tyttökoulun ja lyseon piirustuksenopettaja 1914 - 1919.
Valokuva: Kuopion lyseo 1872 - 1972 matrikkeli, sivu 166

Henkilöhakemisto


- Taulu 635 -

25. sukupolvi

Grönlund, Maria Helena Gustaf-Henrikintytär, Krook (taulusta 388. Äiti: Frosterus, Fredrika Wilhelmina Carl-Jakobintytär) s. 03.03.1847 Muhos.

1. puoliso Krook, Lars Georg Alarik s. 10.05.1841 Turku. k. 27.05.1896 Oulu. Aliluutnantti, oululainen postinhoitaja. Vihitty: 22.11.1868 Oulu.
Isä: Krook, Zachris Oulun tullinhoitaja, kollegiasessori.
Äiti: Tengström af, Hedvig Christina Sofia, Krook

Henkilöhakemisto


- Taulu 636 -

25. sukupolvi

Carp, Elin Elisabet, Björkstén (taulusta 390. Isä: Carp, Carl Ludvig Gustafinpoika) s. 21.05.1876.

1. puoliso Björkstén, Einar s. 07.01.1867. Vihitty: 17.09.1903.
Isä: Björkstén, Johan Isak Richardinpoika s. 15.12.1828 Loviisa. Lääketieteen ja kirurgian tohtori 1860. Lääkintöneuvos 1878. Arkkiatri 1896.
Äiti: Ollongren, Elisabet Vilhelmina Jakobina, Björkstén s. 13.02.1835 Tammisaari.

Lapset:
1) Carl Einar s. 18.10.1905.
2) Gunnar Johan s. 20.10.1907.

Henkilöhakemisto


- Taulu 637 -

25. sukupolvi

Tegengren, Ernst Gustaf (taulusta 392. Isä: Tegengren, Ernst Wilhelm Jakob-Fromholdinpoika) s. 16.06.1871.

1. puoliso Österberg, Elin Olga Sofia, Tegengren

Lapset:
1) Solveig Elsa (katso taulu 899) s. 14.05.1902 Helsinki. k. 22.09.1989.
2) Pär Erik (katso taulu 900) s. 01.00.1908 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 638 -

25. sukupolvi

Lindelöf, Eva Margaretha, Öller (taulusta 404. Isä: Lindelöf, Karl August Leonard) s. 27.11.1888 Helsinki.

1. puoliso Öller, Karl Ragnar s. 06.07.1893 Lahti. k. 22.12.1960. Vihitty: 25.08.1919 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 639 -

25. sukupolvi

Lindelöf, Aino Elina Anna, Brander (taulusta 404. Isä: Lindelöf, Karl August Leonard) s. 02.06.1893 Helsinki.

1. puoliso Brander, Einar Ernst Torsten Leopold s. 18.08.1894 Hämeenlinna. Vihitty: 11.07.1917 Helsinki.
Isä: Brander, Ernst Fredrik Sebastian s. 21.06.1862 Kalajoki. Kapteeni Hämeenlinnan tarkk´amuja pataljoonassa, everstiluutnantti.
Äiti: Costiander, Alma Alexandra Emilia, Brander s. 07.05.1870 Helsinki.

Lapset:
1) Hans Ernst s. 15.07.1920 Helsinki. k. 22.04.1940 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 640 -

25. sukupolvi

Broms, Ester Maria, Paavola (taulusta 405. Äiti: Lindelöf, Alma Eugenia) s. 24.08.1890 Sysmä.

1. puoliso Paavola, Helmer Juho s. 20.07.1884. Vihitty: 19.02.1916 Sysmä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 641 -

25. sukupolvi

Broms, Aino Margareta, Korhonen (taulusta 405. Äiti: Lindelöf, Alma Eugenia) s. 13.05.1894 Sysmä.

1. puoliso Korhonen, Jaakko s. 26.07.1894 Sotkamo. Vihitty: 11.03.1925 Oulu.

Henkilöhakemisto


- Taulu 642 -

25. sukupolvi

Broms, Martha, Lilius (taulusta 405. Äiti: Lindelöf, Alma Eugenia) s. 01.10.1896 Sysmä. k. 24.04.1966 Helsinki.

1. puoliso Lilius, Karl Henning s. 25.04.1887 Turku. Metsänhoitaja.
Isä: Lilius, Frans Hugo Karl-Efraiminpoika s. 10.04.1860 Tyrvää. Halikon tuomiokunnan tuomari 23.04.1897.
Äiti: Munck, Karin Maria, Lilius s. 24.09.1863.

Lapset:
1) Ruth Inkeri (katso taulu 901) s. 24.04.1919.
2) Yrsa (katso taulu 902) s. 02.04.1921.

Henkilöhakemisto


- Taulu 643 -

25. sukupolvi

Broms / Paarma, Johan Arvid (taulusta 405. Äiti: Lindelöf, Alma Eugenia) s. 14.05.1898 Sysmä. k. 24.01.1966 Heinola.

1. puoliso Paavilainen, Eva Onerva, Broms / Paarma s. 12.12.1897 Asikkala. Vihitty: 20.07.1923 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 644 -

25. sukupolvi

Broms / Paarma, Gustaf Ilmari (taulusta 405. Äiti: Lindelöf, Alma Eugenia) s. 28.09.1901 Sysmä.

1. puoliso Käpylä, Edla Elina, Broms / Paarma s. 07.02.1899 Kauhajoki. Vihitty: 02.11.1928 Seinäjoki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 645 -

25. sukupolvi

Broms, Inkeri, Tapanila (taulusta 405. Äiti: Lindelöf, Alma Eugenia) s. 28.12.1902 Sysmä.

1. puoliso Tapanila, Vilho Petter s. 28.09.1903 Oulu. Vihitty: 22.06.1932 Oulu.

Henkilöhakemisto


- Taulu 646 -

25. sukupolvi

Broms, Berndt Fredrik (taulusta 405. Äiti: Lindelöf, Alma Eugenia) s. 21.05.1906 Sysmä.

1. puoliso Viherholma, Tyyne Maria, Broms s. 31.10.1902 Hollola. Vihitty: 09.02.1940 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 647 -

25. sukupolvi

Heikel, Allan Fayllos (taulusta 408. Isä: Heikel, Frans Victor Henrikinpoika) s. 13.10.1885 Helsinki. k. 1974.

1. puoliso Born von, Magda Elisabet, Heikel s. 24.08.1886 Pernaja. k. 24.11.1953 Helsinki. Vihitty: 03.08.1911 Norja.
Isä: Born von, Victor Magnus Joham-Augustinpoika s. 08.10.1851 Helsinki. Vapaaherra, tilanomistaja, Valtiopäivämies ja kansanedustaja.
Äiti: Berndtson, Hulda August, Born von s. 28.04.1857 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 648 -

25. sukupolvi

Heikel, Harald Felix (taulusta 409. Isä: Heikel, Carl Felix Henrikinpoika) s. 14.04.1882. k. 27.04.1918. Kuolinsyy: Murhattu vapaussodassa.

1. puoliso Olsen, Rauha, Heikel s. 14.03.1888 Dragsfjärd. Vihitty: 14.06.1913 Taalintehdas.

Henkilöhakemisto


- Taulu 649 -

25. sukupolvi

Heikel, Märtha, Björkenheim (taulusta 409. Isä: Heikel, Carl Felix Henrikinpoika) s. 28.08.1883. k. 08.12.1954 Helsinki.

1. puoliso Björkenheim, Gustaf Adolf s. 24.07.1866 Kellokoski, Tuusula. k. 28.04.1918 Valkeala. Tirehtööri. Vihitty: 05.11.1917. Kuolinsyy: Ryöstömurha vapaussodan aikana.
Isä: Björkenheim, Lars Magnus Robert Lars-Magnuksenpoika s. 28.08.1835 Eurajoki. Agronomi Ruotsin Ultunan maanviljelysopistosta 1863. .
Äiti: Kothen von, Augusta Johanna, Björkenheim s. 27.05.1845 Viipuri.

Henkilöhakemisto


- Taulu 650 -

25. sukupolvi

Heikel, Teodor Mikael (taulusta 410. Isä: Heikel, Thure Wilhelm Henrikinpoika) s. 20.05.1884 Uusikaarlepyy.

1. puoliso Åsbjörnsson, Jeanette, Heikel s. 15.08.1888 Ruotsi. Vihitty: 28.07.1912 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 651 -

25. sukupolvi

Heikel, Thyra Naemi , Stormåns (taulusta 410. Isä: Heikel, Thure Wilhelm Henrikinpoika) s. 28.01.1886 Uusikaarlepyy ?.

1. puoliso Stormåns, Gustaf Andersson s. 29.10.1880. Vihitty: 11.07.1910.

Lapset:
1) Margareta (katso taulu 903) s. 02.06.1914 Helsinki. k. 23.11.1995.

Henkilöhakemisto


- Taulu 652 -

25. sukupolvi

Heikel, Mimmi Lydia, Labbart (taulusta 410. Isä: Heikel, Thure Wilhelm Henrikinpoika) s. 09.07.1895 Uusikaarlepyy.

1. puoliso Labbart, Verner Albert s. 07.10.1889 Pietarsaari.

Henkilöhakemisto


- Taulu 653 -

25. sukupolvi

Heikinheimo, Klas Olof "Olli", Heikel (taulusta 418. Isä: Heikel, Johan Henrik) s. 12.05.1888 Rovaniemi. k. 03.02.1973 Helsinki. Direktor för forstvetenskapliga forskningsintitut, professor, filosofiedoktor,. Ammatinlisäyksiä: forstmästare.

1. puoliso Nauklér, Ester Fredrikintytär, Heikinheimo s. 20.10.1883 Hanko. k. 19.02.1977 Helsinki. Vihitty: 04.01.1912 Helsinki.
Student, från privata svenska flickskolan i Helsingfors 24.05.1902. Hospiterade vid Ekenäs seminarium våren 1903. Vikarierande lärarinna vid Helsingfors folkskolor 1707-11.

Isä: Nauklér, Fredrik Kaarlonpoika s. 16.04.1857 Pihlajavesi. Kyrkoherde, Karjaan kirkkoherra, rovasti.
Äiti: Lagus, Maria Lena, Nauklér s. 05.07.1852 Helsinki. Virkaa tekevä opettaja, revisiokonttorin laskuapulainen.

Henkilöhakemisto


- Taulu 654 -

25. sukupolvi

Heikinheimo, Sven Abiel (taulusta 419. Isä: Heikel, Carl Abiel) s. 20.08.1875 Kittilä. k. 18.11.1948 Perniö. Perniön kirkkoherra.

1. puoliso Drake, Anna Sofia, Heikinheimo s. 15.03.1879 Rautalampi. k. 20.02.1912 Kokkola. Vihitty: 13.01.1904 Helsinki.
Isä: Drake, Otto Maakauppias.
Äiti: Tillgren, Elisabet, Drake

Lapset:
1) Veli Kaarlo Sakari (katso taulu 904) s. 15.12.1907 Helsinki. k. 27.09.1985 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 655 -

25. sukupolvi

Heikel, Elsa Arna, Nordlund (taulusta 420. Isä: Heikel, Axel Olof) s. 01.10.1892 Helsinki. k. 22.09.1987 Rovaniemi.

1. puoliso Nordlund, Jyrhämä Ilmari s. 25.05.1890 Rovaniemi. k. 29.07.1968 Rovaniemi. Vihitty: 1918.
Isä: Nordlund, Johan Emil
Äiti: Laurell, Eva Fatima, Nordlund

Lapset:
1) Eila Arna s. 26.08.1922 Helsinki. k. 07.01.1970 Rovaniemi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 656 -

25. sukupolvi

Heikel, Siiri Kyllikki, Nordlund (taulusta 420. Isä: Heikel, Axel Olof) s. 17.03.1895 Helsinki. k. 04.03.1984 Helsinki.

1. puoliso Nordlund, Väinö s. 16.04.1895 Rovaniemi. k. 06.09.1990 Helsinki. Vihitty: 1923.
Isä: Nordlund, Johan Emil
Äiti: Lang, Alma, Nordlund

Henkilöhakemisto


- Taulu 657 -

25. sukupolvi

Heikel, Maija Kaarina, Bärlund (taulusta 420. Isä: Heikel, Axel Olof) s. 25.11.1902 Helsinki. k. 05.06.1983 Helsinki.

1. puoliso Bärlund / Karma, Hugo Harald s. 25.06.1895 Tampere. k. 14.04.1960 Helsinki. Vihitty: 1933.
Isä: Bärlund, Henrik Theodor
Äiti: Frestadius, Alina Emilia, Bärlund

Henkilöhakemisto


- Taulu 658 -

25. sukupolvi

Kyander, Elli, Castrén (taulusta 421. Äiti: Heikel, Emma Helena) s. 15.06.1881 IIsalmi. k. 15.06.1917 Hyvinkää.

1. puoliso Castrén, Zachris s. 12.12.1868 Oulu. k. 31.01.1938 Helsinki. Professori, työväenopistonjohtaja. Vihitty: 1907.
Ylioppilas 1886, filosofian maisteri ja tohtori 1900. Vt. yliopistonkasööri 1893 - 94 ja 1900 - 01, Helsingin yliopiston käytännöllisen filosofian dosentti 1903 - 32. Helsingin suomenkielisen työväenopiston johtaja 1914 - 38; Yhteiskunnallisen korkeakoulun opettaja 1929 - 38. Professori 1928. Lähde: Suomen kansanedustajat 1907 - 1982

Isä: Castrén, Zachris Christianinpoika s. 04.04.1824 Rovaniemi. Kauppias Oulussa 1849.
Äiti: Gumerus, Maria, Castrén s. 06.06.1840 Pyhäjoki.

Lapset:
1) Aune Elina (katso taulu 905) s. 29.02.1908 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 659 -

25. sukupolvi

Kyander / Kiianmies, Eino (taulusta 421. Äiti: Heikel, Emma Helena) s. 24.12.1882 Leppävirta. k. 28.02.1940 Nurmes.

1. puoliso Borg / Kivilinna, Laina Elisabeth, Kyander / Kiianmies s. 25.08.1883 Kalvola. k. 31.12.1953 Tampere. Vihitty: 29.12.1910 Sortavala.
Isä: Borg, Oskar Fredrik Gabrielinpoika s. 28.12.1847 Uusikaarlepyy. Kansakoulujen piiritarkastaja Turun läänissä 1885. .
Äiti: Savonius, Ida Agata, Borg s. 07.06.1852.

Lapset:
1) Tahvo Juhani s. 14.09.1915 Sippola. k. 03.10.1918 Sippola.
2) Helvi Kaarina s. 05.06.1917 Sippola. k. 29.07.1998 Tampere.
3) Eeva Liisa s. 03.11.1921 Hämeenlinna. k. 21.07.1999 Tampere.

Henkilöhakemisto


- Taulu 660 -

25. sukupolvi

Kyander, Elsa Helena, Elenius (taulusta 421. Äiti: Heikel, Emma Helena) s. 07.09.1884 Jäppilä. k. 28.07.1973 Turku.

1. puoliso Elenius, Edvard s. 01.06.1881 Valkeala. k. 27.07.1957 Turku. Vihitty: 20.02.1912 Pielisjärvi.

Lapset:
1) Ernst Yrjö Gabriel s. 26.07.1917 Pielisjärvi. k. 03.07.1919 Helsinki.
2) Markus Eskil s. 26.01.1920 Helsinki. k. 23.03.1920 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 661 -

25. sukupolvi

Kyander, Veikko Ernst (taulusta 421. Äiti: Heikel, Emma Helena) s. 23.11.1885 Jäppilä. k. 06.06.1971 Helsinki.

1. puoliso Sporman, Anna Esteri, Kyander s. 18.10.1916 Oulu. k. 01.08.1993 Forssa. Vihitty: 1938.
Isä: Sporman, Joonas Alexander
Äiti: Holappa, Ida Elisabet, Sporman

Henkilöhakemisto


- Taulu 662 -

25. sukupolvi

Kyander, Väinö Samuel (taulusta 421. Äiti: Heikel, Emma Helena) s. 12.03.1888 Pielisjärvi. k. 07.07.1926 Hattula.

1. puoliso Hertz / Sydänheimo, Toini, Kyander s. 16.09.1890 Helsinki. k. 01.06.1918 Kerava. Vihitty: 27.08.1915 Kerava.
Isä: Hertz / Sydänheimo, Mathias s. 06.05.1866. Kirkkoherra.
Äiti: Paavolainen, Maria, Hertz / Sydänheimo s. 27.04.1865 Kivennapa.

Lapset:
1) Ilmo Juhani s. 20.06.1916 Helsinki. k. 30.05.1922 Pielisjärvi.

2. puoliso Brander / Paloheimo, Anna Liisa, Kyander s. 25.02.1896 Helsinki. k. 30.05.1981. Vihitty: 18.05.1922 Helsinki.
Isä: Brander / Paloheimo, Hjalmar Gabriel s. 17.10.1864 Kangasala. Pappi, omisti Sandnäsin tilan Lopella.
Äiti: Axeen, Fanny Olivia, Hellén s. 28.04.1862 Vihti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 663 -

25. sukupolvi

Kyander, Karl Elias (taulusta 421. Äiti: Heikel, Emma Helena) s. 13.07.1891 Pielisjärvi. k. 21.05.1959 Tampere.

1. puoliso Brander, Aili, Kyander s. 03.01.1894 Impilahti. k. 21.05.1959 Tampere. Vihitty: 10.04.1917 Joensuu.
Isä: Brander, Karl Aksel s. 03.08.1859 Tampere.
Äiti: Åkerman, Emilia Wilhelmina, Brander s. 06.11.1871 Pietari, Venäjä.

Lapset:
1) Kaarlo Mauri Ilmari s. 29.01.1918 Pielisjärvi. k. 01.11.1935 Tampere.
2) Matti Eero Antero s. 14.05.1919 Pielisjärvi. k. 31.07.1941 Miehikkälä, Nuijamaa haudattu Tampere. Ylioppilas, vänrikki, joukko-osasto 7./3.Pr. . Lisätietoja: Kotikunta Tampere. Kuolinsyy: Kuollut sodassa, kuoli haavoittuneena.

Henkilöhakemisto


- Taulu 664 -

25. sukupolvi

Kyander, Lauri Johannes (taulusta 421. Äiti: Heikel, Emma Helena) s. 11.10.1895 Pielisjärvi. k. 21.07.1967 Oulu.

1. puoliso Ellilä, Aino Helmi, Kyander s. 21.03.1896 Lemu. k. 16.04.1971 Oulu. Vihitty: 1926.
Isä: Ellilä, Johan Richard, Ellä s. 21.08.1871 Uusikirkko (Turun lääni?).
Äiti: Suojanen, Helmi Adolfina, Ellilä s. 11.07.1876 Masku.

Henkilöhakemisto


- Taulu 665 -

25. sukupolvi

Heikel, Erik Georg (taulusta 423. Isä: Heikel, Knut Emerik) s. 23.07.1899 Helsinki. k. 15.01.1994 Bad Liebenzell, Saksa.

1. puoliso Marx, Erika, Heikel s. 12.01.1904 Berliini, Saksa. k. 24.09.1974 Manchester, Englanti. Vihitty: 1925 Dantzig, Saksa.

2. puoliso Kraus, Antonia, Heikel k. 1977.

Henkilöhakemisto


- Taulu 666 -

25. sukupolvi

Heikel, Bertel Gustaf Oskar (taulusta 424. Isä: Heikel, Oskar August) s. 01.11.1883.

1. puoliso Huber, Margareta, Heikel s. 21.04.1897. Vihitty: 31.12.1918.

Lapset:
1) Maria Ulrika Margareta (katso taulu 906) s. 28.12.1919 Helsinki. k. 1979 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 667 -

25. sukupolvi

Heikel, Emilia Matilda, Grönqvist (taulusta 424. Isä: Heikel, Oskar August) s. 03.08.1885 Helsinki.

1. puoliso Grönqvist, Walter Fredrik s. 16.09.1875 Helsinki. Vihitty: 30.05.1913 Helsinki.

2. puoliso Schildt, Ernst Runar s. 26.10.1888 Helsinki. k. 27.09.1925 Helsinki. Vihitty: 03.05.1914 Helsinki.
Isä: Schildt, Artur Abraham Christoffer s. 23.08.1855 Heinola.
Äiti: Strömberg, Ofelia Adelaide, Schildt s. 09.06.1862 Pernaja.

Lapset:
1) Oskar Ernst Kristoffer (katso taulu 907) s. 30.08.1915 Helsinki. k. 21.10.1992.

Henkilöhakemisto


- Taulu 668 -

25. sukupolvi

Heikel / Heikkeli, Einar Benjamin (taulusta 425. Isä: Heikel, Joel August) s. 30.01.1877 Lehtimäki.

1. puoliso Sairanen, Alma Katarina, Heikel / Heikkeli s. 31.12.1870 Heinävesi. Vihitty: 20.05.1910.

Henkilöhakemisto


- Taulu 669 -

25. sukupolvi

Heikel, Gunnar Gabriel (taulusta 425. Isä: Heikel, Joel August) s. 30.08.1880 Vaasa. k. 05.05.1919 Helsinki.

1. puoliso Gullstrand, Hanna Viktoria, Heikel s. 27.05.1883 Ruotsi. k. 20.07.1919 Vaasa. Vihitty: 24.12.1905.
Isä: Gullstrand, Lars
Äiti: Jakobsson, Anna, Gullstrand

Lapset:
1) Armas Gösta Irving (katso taulu 908) s. 01.10.1906 USA.
2) Inga Kyllikki Grace s. 20.01.1908 USA.

Henkilöhakemisto


- Taulu 670 -

25. sukupolvi

Heikel, Arvid Mikael (taulusta 425. Isä: Heikel, Joel August) s. 17.03.1884 Vaasa.

1. puoliso Kock, Elisabet, Heikel s. Hannover, Saksa. Vihitty: 28.11.1913.

Henkilöhakemisto


- Taulu 671 -

25. sukupolvi

Wecksell, Esther Maria, Johansson / Joutsela (taulusta 426. Äiti: Heikel, Hulda Augusta) s. 20.08.1876 Teuva. k. 29.06.1899 Vihti.

1. puoliso Johansson / Joutsela, Juho Nimrod s. 06.08.1869 Helsinki. k. 01.03.1935 Elimäki. Vihitty: 21.02.1898 Vihti.

Lapset:
1) Elsa Aurora s. 24.05.1899 Vihti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 672 -

25. sukupolvi

Wecksell, Juho Aukusti (taulusta 426. Äiti: Heikel, Hulda Augusta) s. 18.07.1879 Jämijärvi. k. 05.03.1958.

1. puoliso Högman, Laura Lydia Lovisa, Wecksell s. 02.01.1876 Turku. k. 09.12.1948 Helsingin pitäjä. Vihitty: 18.06.1910 Tampere.
Isä: Högman, Otto Ernst
Äiti: Friman, Ester Lovisa, Högman

Lapset:
1) Olli Johannes s. 25.12.1914 Tampere. k. 10.01.1915 Tampere.

Henkilöhakemisto


- Taulu 673 -

25. sukupolvi

Wecksell, Eva Emilia, Karttunen (taulusta 426. Äiti: Heikel, Hulda Augusta) s. 16.12.1883 Jämijärvi. k. 22.12.1961.

1. puoliso Karttunen, Uuno s. 26.07.1874 Kitee. k. 15.05.1959. Vihitty: 26.07.1909 Vihti.
Isä: Karttunen, Karl s. 14.05.1830.
Äiti: Talén, Eva Maria, Karttunen s. 03.09.1851.

Henkilöhakemisto


- Taulu 674 -

25. sukupolvi

Wecksell, Hanna Eunike, Österberg (taulusta 426. Äiti: Heikel, Hulda Augusta) s. 26.06.1893 Vihti.

1. puoliso Österberg, Axel Waldinus s. 31.10.1894 Vaasa. k. 09.05.1962 Vaasa. Vihitty: 10.11.1917 Hämeenlinna.

Henkilöhakemisto


- Taulu 675 -

25. sukupolvi

Wecksell, Anna Salome, Granö (taulusta 426. Äiti: Heikel, Hulda Augusta) s. 16.10.1896 Vihti. k. 16.10.1947 Oulunkylä, Helsingin pitäjä.

1. puoliso Granö, Paavo Jooseppi s. 22.10.1883 Kemiö. k. 02.08.1942 Oulunkylä, Helsingin pitäjä. Vihitty: 03.08.1926 Vihti.
Isä: Granö, Johannes s. 25.09.1850 Teerijärvi.
Äiti: Fontell, Alma Jakobina, Granö s. 15.05.1848 Lemland.

Henkilöhakemisto


- Taulu 676 -

25. sukupolvi

Heikel, Karin Valborg, Sundvall (taulusta 429. Isä: Heikel, Ivar August) s. 29.04.1899 Helsinki. k. 01.03.1981 Helsinki.

1. puoliso Sundvall, Herman Samuel s. 17.11.1892 Tammisaari. k. 29.01.1985. Vihitty: 08.01.1920 Helsinki.
Isä: Sundwall, Fredrik Wilhelm Johan-Mathiaksenpoika s. 01.12.1843 (posthumus) Janakkala. Tammisaaren seminaarin johtaja 1886, valtiopäivämies.
Äiti: Sjöman, Fanny Augusta, Sundwall s. 22.03.1853 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 677 -

25. sukupolvi

Heikel, Marita Ingeborg, Allardt (taulusta 429. Isä: Heikel, Ivar August) s. 29.04.1899 Helsinki. k. 27.04.1986 Helsinki.

Lähde: Genos 46 / 1975, s.39-45

1. puoliso Allardt, Arvid s. 22.11.1890 Porvoo. k. 24.09.1940 Helsinki. Vihitty: 08.11.1924 Helsinki.
Isä: Allardt, Anders s. 26.04.1855 Lapinjärvi.
Äiti: Strömborg, Johanna Elisabet, Allardt

Henkilöhakemisto


- Taulu 678 -

25. sukupolvi

Heikel, Atle Ragnar Teodor (taulusta 430. Isä: Heikel, Theodor August) s. 09.09.1892 Rovaniemi. k. 16.11.1927 Suomenlahti (kirjoilla Helsinki).

1. puoliso Heikel / Heikinheimo, Airi Elli, Heikel s. 19.01.1903 Keuruu. k. 28.12.1985 Helsinki. Voimistelunopettaja. Vihitty: 25.08.1927 Keuruu.
Isä: Heikel / Heikinheimo, Oskari Fredrik s. 03.08.1873 Kittilä.
Äiti: Kepplerus, Elli Fanny Sofia, Heikel / Heikinheimo s. 14.11.1870 Ruovesi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 679 -

25. sukupolvi

Stjerncreutz, Valdemar (taulusta 431. Isä: Stjerncreutz, Johan Albin) s. 13.11.1880 Habarovsk, Amur, Venäjä. k. 10.08.1950 Turku.

1. puoliso Reuter, Hella Regina, Stjerncreutz s. 09.06.1897 Helsinki. k. 15.05.1987. Vihitty: 15.04.1933 Helsinki.
Isä: Reuter, Enzio Rafael s. 20.03.1867 Turku.
Äiti: Moberg, Helena, Reuter s. 01.11.1868 Porvoo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 680 -

25. sukupolvi

Schulman von / Stjerncreutz, Carl Håkan (taulusta 433. Äiti: Stjerncreutz, Anna Alexandra Carolina) s. 13.10.1885. k. 30.10.1976.

Rinkaby is a town in Kalmar Municipality.

1. puoliso Ericson, Anna-Lisa, Schulman s. 03.02.1889. Vihitty: 01.10.1909 Tukholma.
Isä: Ericson, Carl Robert
Äiti: Falk, Anna, Ericson

Lapset:
1) Barbro Anna Hilma Pauline s. 31.07.1910 Tukholma. k. 11.04.1998.
2) Carl Bjerne Håkan s. 08.09.1911 Tysslinge, Ruotsi. k. 31.03.1977.

2. puoliso Lundgren, Gertrud Maria, Schulman von s. 18.10.1894 Chicago, USA. Vihitty: 28.01.1934 Rinkaby, Kalmar, Ruotsi.
Isä: Lundgren, Artur
Äiti: Hammar, Anna, Lundgren

Henkilöhakemisto


- Taulu 681 -

25. sukupolvi

Schulman, Paulina Sofia, Forssell (taulusta 433. Äiti: Stjerncreutz, Anna Alexandra Carolina) s. 25.10.1887 Novgorod, Venäjä. k. 14.02.1979.

1. puoliso Forssell, Hugo Gustaf Edvard s. 26.03.1874 Helsinki. k. 1967.
Isä: Forssell, Gustaf Wilhelm
Äiti: Olander, Ulrika Sofia, Forssell

Henkilöhakemisto


- Taulu 682 -

25. sukupolvi

Schulman, Carl Allan Morgan (taulusta 433. Äiti: Stjerncreutz, Anna Alexandra Carolina) s. 09.06.1889 Bogoroditsh (Tula), Venäjä. k. 17.05.1954 Helsinki.

1. puoliso Krank, Tyyne Ilta, Schulman s. 17.02.1895 Pietarsaari. k. 27.06.1956 Porvoo. Vihitty: 15.07.1917.
Isä: Krank, Karl Rudolf s. 18.08.1864 Uusikaarlepyy.
Äiti: Essen von, Anna Ella Helena, Krank s. 15.09.1871 Pyhäjoki.

Lapset:
1) Carl Magnus Morgan s. 14.12.1923 Helsinki. k. 09.02.1976.

Henkilöhakemisto


- Taulu 683 -

25. sukupolvi

Limon, Werna, Forsman / Koskimies (taulusta 437. Isä: Limon, Johan Werner Carl-Magnuksenpoika) s. 18.05.1860 Hämeenlinna. k. 16.02.1945 Helsinki.

1. puoliso Forsman / Koskimies, Kaarlo Oscar-Wilhelminpoika s. 27.12.1851 Pihlajavesi. Hämeenlinnan lyseon kreikan- ja latinankielen lehtori 1887. Lisätietoja: Vuodesta 1906 Koskimies. Ammatinlisäyksiä: Filosofian tohtori 1890, suomentaja.
Ylioppilas Helsingissä 1870, filosofian kandidaatti 1875, lisensiaatti 1883.

Isä: Forsman, Oscar Wilhelm Zachariaksenpoika s. 27.02.1815 Vähäkyrö. Isonkyrön kirkkoherra 1871.
Äiti: Ahlholm, Maria Gustava, Forsman s. 18.04.1828 Suomussalmi.

Henkilöhakemisto


- Taulu 684 -

25. sukupolvi

Haahti, Hannu, Hahnsson (taulusta 441. Äiti: Limon, Sofia Theodolinda Carl Magnuksentytär) s. 12.09.1865 Kokkola. k. 07.09.1935. Filosofian maisteri, Rymättylän kappalainen. Lisätietoja: Nimenmuutos Hahnsson 12.05.1906 Haahti. Perhesuhteet: Lovisan 2. esivanhempi oli Hannun 9. serkku (Sursill).

1. puoliso Geitlin, Lovisa Gabriela, Haahti s. 13.03.1870 Jyväskylä. k. 1940. Vihitty: 30.12.1890 Helsinki.
Isä: Geitlin, Johan Gabriel s. 12.02.1836 Helsinki. Historian, filosofian lisensiaatti, valtiopäivämies.
Äiti: Tamelander, Selma Vilhelmina, Geitlin s. 14.10.1839 Viipuri.

Lapset:
1) Selma Inkeri (katso taulu 909) s. 14.01.1892 Kalvola.
2) Aili Theodolinda s. 03.03.1893 Kalvola. k. 13.06.1906 Helsinki.
3) Hannu Gabriel (katso taulu 910) s. 03.11.1895 Rymättylä. k. 27.06.1953.
4) Elli Gabriela s. 07.10.1897 Kylmäkoski.
5) Helmi Annikki (katso taulu 911) s. 19.01.1899 Kylmäkoski. k. 16.12.1989.
6) Yrjö Aarre s. 20.01.1902 Virrat. k. 02.11.1975.
7) Helvi Elina s. 15.01.1904 Virrat.
8) Aili Aune s. 09.06.1907 Helsinki.
9) Usko Sakari s. 20.05.1909 Helsinki. k. 25.10.1978.

Henkilöhakemisto


- Taulu 685 -

25. sukupolvi

Haahti / Hahnsson, Hilja Theolinda, Krohn (taulusta 441. Äiti: Limon, Sofia Theodolinda Carl Magnuksentytär) s. 11.09.1874 Hämeenlinna. k. 1966 Helsinki. Suomalainen kirjailija ja suomentaja. Lisätietoja: Nimi muutettu 1906 Haahti.

Haahdin kristillishenkiseen tuotantoon kuului runokokoelmia, muun muassa Ikiaartehet, Muistoköynnös, Tuhotulva ja Valittuja runoja, sekä uskonnollishenkisiä kertomuksia, muun muassa Helvi, Israelin tyttäret, Seija tyttösen tarina ja Todistaja, lastenkirjoja sekä matkakuvauksen Pyhiltä poluilta. Menestynein oli romaanisarja Kaurialan kartanon väestä. Haahti sai sellaisia mainesanoja kuin "kotien kirjailija", "kirjailijoiden kuningatar" ja "painosten herratar". Hän oli 1900-luvun alun tunnetuimpia kirjailijoita; hänen teoksiaan myytiin puolisen miljoonaa kappaletta niiden 70 vuoden aikana, jona hän kirjoitti. Pitkästä ja tuotteliaasta urastaan huolimatta Hilja Haahti on jäänyt miltei unohduksiin. Haahden teokset luokiteltiin kevyeksi jatkoksi hänen äitinsä, ensimmäisen suomenkielisen naiskirjailijan Theodolinda Hahnssonin, kirjailijanuran tuotannolle. Lähde: Wikipedia Ylioppilas 1898, filosofian kandidaatti 1902, maisteri 1907. Opintomatkoja Saksaan 1896 ja 1901, Saksaan ja Sveitsiin 1906, Saksaan ja Itävaltaan 1909, Italiaan 1911, Egyptiin ja Palestiinaan 1923, Englantiin ja Ranskaan 1925, Unkariin ja Itävaltaan 1928, Saksaan 1930, ym.Helsingin suomalaisen tyttökoulun suomenkielen opettaja 1895 - 97, saksankielen 1895 - 1906. Erikoisharrastukset: uskonto ja kielet. Lähde: Aikalaiskirja Henkilötietoja nykypolven suomalaisista Otava 1934

1. puoliso Krohn, Ilmari Henrik Reinhold s. 08.11.1867 Helsinki. k. 25.04.1960. Professori, musiikkitiedemies, säveltäjä.
Ylioppilas 1885, filosofian kandidaatti 1894, lisensiaatti 1899, maisteri ja tohtori 1900. Opiskeli Saksassa 1886 - 90 ja 1909. Keräsi kansansävelmiä Suomessa 1886 1886, 1890, 1897 - 98 ja Ruotsissa 1897. Helsingin lukkari-urkurikoulun, kirkkomusiikin opettaja 1890 - 91 ja 1923 - 27. Enemmän tietoa >> Lähde: Aikalaiskirja Henkilötietoja nykypolven suomalaisista Otava 1934 Lisää tietoa> Lähde: Tietosanakirja Otava 1912

Isä: Krohn, Julius Leopold Fredrik, Suonio (kirjailijanimi) s. 19.05.1835 Viipuri. Professori, kirjailija, runoilija, kansanrunouden tutkija.
Äiti: Nyberg, Emma Sofia, Krohn s. 08.01.1838.

Henkilöhakemisto


- Taulu 686 -

25. sukupolvi

Appelgren-Kivalo, Akseli Kustaa (taulusta 450. Isä: Appelgren, Johan Wilhelm Gustaf-Wilhelminpoika) s. 05.07.1875 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Chydenius, Aili Sofia, Appelgren-Kivalo s. 15.03.1881 Kittilä. Vihitty: 23.12.1902 Oulu.
Isä: Chydenius, Gabriel Anders s. 20.04.1835 Kärsämäki.
Äiti: Hammardahl, Hilda Sofia, Chydenius s. 27.08.1846 Turku.

Lapset:
1) Olli Juhani s. 25.09.1903.
2) Lauri Kyösti s. 18.07.1905 Oulunkylä, Helsingin pitäjä. k. 20.01.1929 Oulunkylä, Helsingin pitäjä.
3) Ilta Tellervo s. 29.09.1909 Oulunkylä, Helsingin pitäjä.
4) Elsa s. 20.11.1910 Oulunkylä, Helsingin pitäjä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 687 -

25. sukupolvi

Bonsdorff von, Ingrid Ester Maria, Ekholm (taulusta 457. Äiti: Lavonius, Sofia Wilhelmina) s. 16.04.1902 Helsinki. k. 17.04.1991.

1. puoliso Ekholm, Mauritz Kristian s. 06.09.1897 Vaasa. Vihitty: 26.07.1928.

Henkilöhakemisto


- Taulu 688 -

25. sukupolvi

Bonsdorff von, Dagny Marita Elisabet, Alexanderson (taulusta 457. Äiti: Lavonius, Sofia Wilhelmina) s. 18.11.1907 Forssa. k. 07.06.1995.

1. puoliso Alexanderson, Karl Erik s. 30.05.1906 Uppsala, Ruotsi. Vihitty: 04.01.1934 Turku.

Henkilöhakemisto


- Taulu 689 -

25. sukupolvi

Bonsdorff von, Curt Lennart Edvard (taulusta 457. Äiti: Lavonius, Sofia Wilhelmina) s. 06.10.1909 Turku.

1. puoliso Alexandersson, Eva Charlotta, Bonsdorff von s. 30.10.1910. Vihitty: 17.04.1943.

Henkilöhakemisto


- Taulu 690 -

25. sukupolvi

Lavonius, Ringa, Ehrnrooth (taulusta 458. Isä: Lavonius, Wilhelm Alexander) s. 23.04.1902 Helsinki. k. 26.01.1989.

1. puoliso Ehrnrooth, Carl August s. 14.07.1904 Helsingin pitäjä. k. 19.08.1988.
Isä: Ehrnrooth, Carl Wilhelm s. 01.02.1856 Hämeenlinna.
Äiti: Kuhlefelt, Olga Edit, Ehrnrooth s. 23.07.1872 Mäntsälä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 691 -

25. sukupolvi

Tikkanen, Toivo Robert (taulusta 462. Äiti: Westzynthius, Augusta Emilia) s. 15.04.1888 Rooma, Italia. k. 01.10.1947 Helsinki. Arkkitehti.

1. puoliso Fazer, Ingrid, Tikkanen s. 15.08.1888 Helsinki. Vihitty: 11.05.1912 Helsinki.

Lapset:
1) Ulf Jakob (katso taulu 912) s. 11.02.1920 Helsinki. k. 14.02.0069. Taiteilija.
2) Georg Henrik* (katso taulu 913) s. 1924. k. 1984. Taidegraafikko, piirtäjä ja kirjailija.

2. puoliso Vitali, Kyllikki Elisabet, Tikkanen s. 20.10.1901 Asikkala. Vihitty: 11.05.1912 Helsinki.

3. puoliso Hertell, Marga Paulsdotter, Tikkanen s. 14.04.1910 Turku. k. 19.01.2004. Vihitty: 01.04.1933.
Isä: Hertell, Paul Severin s. 25.10.1863 Kemiö. Kauppias Turussa.
Äiti: Söderstrand, Ernestine Matilda, Hertell s. 13.07.1869 Turku.

Henkilöhakemisto


- Taulu 692 -

25. sukupolvi

Sovelius, Fredrik Oskar (taulusta 463. Äiti: Franzén, Johanna Margaretha Zachriksentytär) s. 14.01.1855 Raahe. k. 02.12.1896 Raahe. Konsuli.

1. puoliso Borg, Rosa Johanna Elisabet, Sovelius s. 28.04.1857 Inari. k. 19.02.1928 Raahe. Vihitty: 24.07.1877 Raahe.
Isä: Borg, Edvard Wilhelm Caroli Jacobi s. 06.01.1830 Pyhäjoki. Kirkkoherra Pieksämäki 1886.
Äiti: Malmberg, Hilma Johanna Hermanintytär, Borg s. 02.10.1839 Isokyrö, Orisberg.

Lapset:
1) Fredrik Wilhelm (katso taulu 914) s. 26.03.1880 Raahe. k. 27.03.1906 Firenze, Italia.
2) Jarl Johan (katso taulu 915) s. 14.01.1892 Raahe. k. 02.02.1940 Lentiira, Kuhmo haudattu Raahe. Maanviljelijä, vääpeli, joukko-osasto 9.Sotapol.K/9. D . Lisätietoja: Asuinkunta Saloinen. Perhesuhteet: 6 lasta. Kuolinsyy: Kaatui sodassa. Ammatinlisäyksiä: Toimi Saloisten suojeluskunnan paikallispäällikkönä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 693 -

25. sukupolvi

Gripenberg, Arne (taulusta 468. Isä: Gripenberg, Alexander Leonard Gustaf-Leonardinpoika) s. 17.04.1879 Hamina. k. 26.01.1928 Sortavala.

1. puoliso Silén, Anna Margareta, Gripenberg s. 10.11.1877 Turku. k. 12.10.1969 Kauniainen. Vihitty: 24.11.1908 Helsinki.
Isä: Silén, August Oskar s. 13.10.1830 Turku.
Äiti: Palmberg, Hedvig Josefina, Silén s. 10.10.1841 Espoo.

Lapset:
1) Leni Margareta (katso taulu 916) s. 08.11.1912 Helsinki. k. 07.10.1997.
2) Gustaf Leonard Mauritz* Arnesson (katso taulu 917) s. 28.02.1916 Helsinki. k. 16.11.1979. Ingenjör.

Henkilöhakemisto


- Taulu 694 -

25. sukupolvi

Gripenberg, Ingrid, Colérus (taulusta 468. Isä: Gripenberg, Alexander Leonard Gustaf-Leonardinpoika) s. 05.05.1880 Kangasala.

1. puoliso Colérus, Fredrik Magnus s. 16.10.1870 Pyhämaa. k. 31.08.1940 Hausjärvi. Vihitty: 04.08.1905 Helsinki.
Isä: Colérus, Johan Adolf s. 14.10.1830 Pyhämaa. Kangasalan kirkkoherra.
Äiti: Bäckman, Johanna Maria, Colérus s. 31.05.1838 Ulvila.

Lapset:
1) Johanna s. 08.08.1906 Helsinki.
2) Anna-Greta s. 04.11.1908 Pori.

Henkilöhakemisto


- Taulu 695 -

25. sukupolvi

Gripenberg, Bertel (taulusta 468. Isä: Gripenberg, Alexander Leonard Gustaf-Leonardinpoika) s. 15.06.1885 Kymi. k. 26.04.1918 Koria, murhattu. Insinööri, valkoisten puolella, ei sotilasasemaa. Lisätietoja: Asuinkunta Valkeala. Perhesuhteet: Naimisissa. Kuolinsyy: Kuollut kansalaisodassa. Punaisten vangitsema 16.04.1918, ammuttu.

1. puoliso Hallberg, Anna Beatrice, Gripenberg s. 20.09.1888 Helsinki. k. 22.06.1978 Helsinki. Vihitty: 24.03.1912 Helsinki.
Isä: Hallberg, Erik Fredrik Mauritz s. 02.08.1851 Tukholma.
Äiti: Schildt, Anna Emilia, Hallberg s. 14.06.1858 Porvoon maalaiskunta.

Lapset:
1) Jarl Mauritz Leonard s. 18.12.1914 Helsinki. k. 26.04.1997.

Henkilöhakemisto


- Taulu 696 -

25. sukupolvi

Gripenberg, Ole (taulusta 468. Isä: Gripenberg, Alexander Leonard Gustaf-Leonardinpoika) s. 07.10.1892 Helsinki. k. 06.08.1979.

1. puoliso Söderhielm / Stigzelius, Harriet Ebba Maria, Gripenberg s. 20.06.1897 Tukholma. k. 1967. Vihitty: 29.05.1919 Helsinki.
Isä: Stigzelius, Lars Edvard s. 14.01.1866 Viipuri.
Äiti: Florell, Ebba Hildur, Stigzelius s. 24.09.1866 Lund, Ruotsi.

Lapset:
1) Carl Gustav s. 25.07.1923 Helsinki. k. 20.07.1944 Juustila, Viipurin maalaiskunta haudattu Helsinki. Ylioppilas, vänrikki, joukko-osasto JR 13 . Lisätietoja: Äidinkieli ruotsi. Kuolinsyy: Kuollut sodassa.

2. puoliso Bomanson, Ann-Marie, Gripenberg s. 16.08.1897. k. 01.10.1982. Vihitty: 29.04.1969.

Henkilöhakemisto


- Taulu 697 -

25. sukupolvi

Kiljander, Aino (taulusta 470. Isä: Kiljander, Ludvig Gabriel Carl-Mårteninpoika) s. 28.05.1881.

1. puoliso Bergholm, Karl Hjalmar s. 03.11.1872 Porvoo.
Isä: Bergholm, Karl Axel s. 06.11.1841 Sipoo.
Äiti: Roschier, Ida Augusta, Bergholm s. 19.12.1842 Saarijärvi.

Lapset:
1) Aino Hannele
2) Lauri Axel s. 23.08.1901.
3) Martti Hjalmar s. 15.04.1905.

Henkilöhakemisto


- Taulu 698 -

25. sukupolvi

Koivukangas, Katariina Wallborg, Koivukangas / Kokko (taulusta 471. Isä: Koivukangas, Johan Emil Iisakinpoika) s. 27.07.1866.

1. puoliso Koivukangas / Kokko, Taneli Tanelinpoika s. 17..1875 Pudasjärvi. Lisätietoja: Muuttaneet Ranualle 1917.

Henkilöhakemisto


- Taulu 699 -

25. sukupolvi

Koivukangas, Fredrik Wilhelm (taulusta 471. Isä: Koivukangas, Johan Emil Iisakinpoika) s. 20.07.1869. k. 09.03.1960 Pulkkilan Vornasaa haudattu Sarakylä. Perhesuhteet: Avioliitoista ei ollut lapsia.

1. puoliso Saarikoski, Wilhelmiina Kallentytär, Koivukangas s. 27.04.1870. k. 11.12.1912. Vihitty: 10.07.1895.

2. puoliso Ihme, Kustaava Matintytär, Koivukangas s. 20.07.1878. k. 15.05.1950. Vihitty: 26.02.1916.

Henkilöhakemisto


- Taulu 700 -

25. sukupolvi

Koivukangas, Johan Jakob (taulusta 471. Isä: Koivukangas, Johan Emil Iisakinpoika) s. 21.12.1871. k. 22.02.1955.

1. puoliso Ruokangas, Rosalia, Koivukangas s. 13.03.1876. k. 09.08.1958. Vihitty: 24.12.1899.

Henkilöhakemisto


- Taulu 701 -

25. sukupolvi

Koivukangas, Taneli Aukusti (taulusta 471. Isä: Koivukangas, Johan Emil Iisakinpoika) s. 30.05.1876. k. 26.10.1948.

1. puoliso Salmela, Kustaava, Koivukangas s. 10.11.1880. k. 16.11.1939. Lisätietoja: Avioliitosta oli 10 lasta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 702 -

25. sukupolvi

Såltin, Ingrid Margareta, Segercrantz (taulusta 474. Isä: Såltin, Robert Gunnar Benjamin) s. 20.04.1897 Helsinki.

1. puoliso Segercrantz, Allan Eino Viktor s. 17.01.1889 Nastola. k. 29.04.1960 Porvoo. Vihitty: 16.06.1917 Turku.
Isä: Segercrantz, Karl Viktor s. 24.09.1856 Turku.
Äiti: Timm, Oihonna Charlotta, Segercrantz s. 17.03.1860 Eura.

Lapset:
1) Gunnar Viktor s. 13.04.1918 Helsinki. k. 12.07.1944 Syskyjärvi, Impilahti haudattu Eura. Opiskelija, luutnantti, joukko-osasto 1./Er.P 18 . Lisätietoja: Äidinkieli ruotsi, kotikunta Eura. Kuolinsyy: Kuollut sodassa.
2) Ebba Margareta s. 24.04.1920 Helsinki. k. 03.07.1950 Helsingin pitäjä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 703 -

25. sukupolvi

Huhtakangas, Amalia Erikintyttö, Marjamaa (taulusta 476. Isä: Huhtakangas, Erik Johanneksenpoika)

1. puoliso Marjamaa, Otto Jaakonpoika

Lapset:
1) Saima Heleena Otontyttö
2) Mauno Pellervo Kaukonpoika (katso taulu 918) s. 02.10.1953.

Henkilöhakemisto


- Taulu 704 -

25. sukupolvi

Ängeslevä, Jaakko Emanuelinpoika (taulusta 481. Isä: Ängeslevä, Emanuel) s. 25.07.1891. k. 06.02.1941.

1. puoliso Savolainen, Tyyne Dagmar, Ängeslevä s. 01.09.1892 Oulu. k. 10.07.1949. Vihitty: 19.07.1914. Perhesuhteet: II. avioliitto purettu 07.10.1947.

Lapset:
1) Tauno Rafael s. 13.09.1914. k. 23.05.1915.
2) Kirsti Linea s. 15.03.1916. Lisätietoja: Muutti Nivalaan 06.03.1936 naimattomana.
3) Helge Rafael s. 09.06.1920. Lisätietoja: Muutti Kemin kaupunkiin 27.10.1938 naimattomana.
4) Judith Orvokki (katso taulu 919) s. 01.07.1922.
5) Yrjö Emanuel s. 21.02.1925. Lisätietoja: Muutti Kemin kaupunkiin 08.11.1945 naimattomana.
6) Erkki Oswald s. 20.05.1926. Lisätietoja: Muutti Ouluun 07.03.1947 naimattomana.
7) Anja Onerva s. 17.08.1928. Lisätietoja: Muutti Ouluun 10.02.1947 naimattomana.

Henkilöhakemisto


- Taulu 705 -

25. sukupolvi

Ängeslevä, Frans Mikael (taulusta 484. Isä: Ängeslevä, Aukusti) s. 15.11.1902. k. 12.08.1962.

1. puoliso Koskela, Aino Agata, Ängeslevä

Henkilöhakemisto


- Taulu 706 -

25. sukupolvi

Sylvin, Karin Sofia Natalia, Renqvist / Reenpää (taulusta 486. Äiti: Parviainen, Ada Wilhelmina) s. 21.11.1897 Helsinki. k. 28.10.1971 Helsinki.

1. puoliso Reenpää / Renqvist, Heikki s. 19.01.1896 Helsinki. k. 03.05.1959. Professori, Otavan toimitusjohtaja. Vihitty: 15.09.1919 Helsinki.
Ylioppilas 13.05.1914, Ekonomi 30.05.1916. Kustannusosakeyhtiö Otavan palveluksessa 1921 - 1959. Prokuristi 1921, apulaisjohtaja 1828 ja toimitusjohtaja 1938 - 1956. Professori 1956. Lähde: Vuorineuvos R.Erik Serlachiuksen Muisto / Otava

Isä: Renqvist, Alvar s. 15.02.1868 Viipuri. Otavan toimitusjohtaja, professori 1928.
Äiti: Serlachius, Karin Elisabet, Renqvist s. 03.01.1873 Porvoo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 707 -

25. sukupolvi

Heurlin af, Lauri Oskar (taulusta 489. Äiti: Bergbom, Augusta Helena Johan-Erikintytär) s. 25.09.1875 Helsinki. k. 06.06.1958. Fil. magister, pankkimies, poliitikko, Oy Leppävaaran toimitusjohtaja. Perhesuhteet: Eronnut Elin Tompurista.

Ylioppilas 1892, filosofian kandidaatti 1896, maisteri 1879. Ylempi hallintotutkinto 1901. Molempien oikeuksien kandidaatti 1903. Senaatin kirjapainon johtaja 1909 - 1911. Suomen pankin johtokunnan jäsen 1922 - 1942. Harjoitti maanviljelystä Leppävaaran tilalla (Leppävaaran kartano) Espoossa 1911 - 1958 ja Tuomelan tilalla Helsingin maalaiskunnassa 1916 - 19 58. Helsingin työväen säästöpankin hallituksen johtokunnassa 1909 - 1951. Kustannus osakeyhtiö Kansanvallan johtokunnan jäsen 1918 - 1958. Lähde: Kuka Kukin Oli Otava

1. puoliso Tompuri, Elin Hulda Maria, Heurlin af Vihitty: 1910.
Isä: Tompuri, Josef Maanviljelijä.
Äiti: Meltari, Anna Maria, Tompuri

Lapset:
1) Kaarlo Mauri (katso taulu 920) s. 30.03.1915. Fil. kandidat. Kansanedustaja, maanviljelijä Leppävaaran kartano.

2. puoliso Snell, Aura-Karolina, Heurlin af s. 02.10.1881 Kilo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 708 -

25. sukupolvi

Hårdh, Henrik Edvard Johannes (taulusta 495. Isä: Hårdh, Johan Rafael Carl-Henrikinpoika) s. 22.10.1877 Jyväskylä. k. 16.02.1944 Helsinki.

1. puoliso Zidbäck, Ester Lovisa, Hårdh s. 10.09.1890 Kuopio. k. 15.06.1949 Hämeenlinna. Lastentarhaseminaarin opettaja. Vihitty: 06.01.1916 Helsinki.
Isä: Zidbäck, Johan Anton s. 03.12.1854 Pälkäne. Insinööri, Kuopion teollisuuskoulun johtaja, lehtori Helsingin teollisuuskouluss.
Äiti: Wegelius, Anna, Zidbeck s. 11.06.1863 Hämeenlinna.

Lapset:
1) Hannele Elisabeth s. 12.03.1919. k. 06.01.1986.
2) Helena Margaretha s. 27.04.1921. k. 03.08.1991.

Henkilöhakemisto


- Taulu 709 -

25. sukupolvi

Genetz, Elli Maria, Schroeder (taulusta 497. Äiti: Hårdh, Ida Maria Carl-Henrikintytär) s. 14.10.1881 Sortavala.

1. puoliso Schroeder, Ilo Emil s. 21.05.1875. Vihitty: 02.01.1902 Sortavala.
Isä: Schroeder, Aron s. 21.06.1838. Sotakomissaari Joensuussa, kruunun nimismies, kuului kaupungin valtuustoon.
Äiti: Jankowsky / Kinkowsky, Matilda Emilia, Schroeder s. 10.06.1843.

Henkilöhakemisto


- Taulu 710 -

25. sukupolvi

Genetz, Siiri Flora, Bremer (taulusta 497. Äiti: Hårdh, Ida Maria Carl-Henrikintytär) s. 13.12.1884 Sortavala.

1. puoliso Bremer, Wolter Lauri s. 27.09.1881 Pihlajavesi. Vihitty: 21.12.1913 Kuopio.
Isä: Bremer, Hilding Albert Ferdinand s. 30.09.1854 Perniö.
Äiti: Bergström, Olga Tekla Emilia, Bremer s. 23.09.1856 Impilahti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 711 -

25. sukupolvi

Genetz, Arvi Heikki (taulusta 497. Äiti: Hårdh, Ida Maria Carl-Henrikintytär) s. 10.07.1890 Sortavala.

1. puoliso Costiander, Ester Emilia, Genetz s. 08.09.1897 Kuolemanjärvi. Vihitty: 16.06.1918 Sortavala.
Isä: Costiander, Julius Leonard s. 08.12.1864 Viipuri.
Äiti: Hämäläinen, Vilhelmiina, Costiander s. 12.07.1871 Pietari, Venäjä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 712 -

25. sukupolvi

Genetz, Leila Ida (taulusta 497. Äiti: Hårdh, Ida Maria Carl-Henrikintytär) s. 14.10.1893 Sortavala.

1. puoliso Liljeroos, Linnove Heikki Atro s. 13.06.1892. Vihitty: 28.12.1917 Vieremä.
Isä: Liljeroos, Johan Henrik s. 27.05.1851 Tampere.
Äiti: Wahlberg / Högström, Julia Maria, Liljeroos s. 05.06.1853 Valkeala.

Henkilöhakemisto


- Taulu 713 -

25. sukupolvi

Glasberg, Maria Christina Elisabeth, Kullman (taulusta 506. Isä: Kullman, Jean Jakob Jacobi)

1. puoliso Glasberg, Hamn-inspector.

Henkilöhakemisto


- Taulu 714 -

25. sukupolvi

Kunelius, Sophia Amanda, Mathlin (taulusta 507. Äiti: Kullman, Christina Catharina ) s. 10.01.1819.

1. puoliso Mathlin, Jonas Joseph s. 04.05.1815 Brahestad; Raahe. Färgare; värjäri.

Henkilöhakemisto


- Taulu 715 -

25. sukupolvi

Kunelius, Johan Victor (taulusta 507. Äiti: Kullman, Christina Catharina ) s. 28.07.1828. Värjäri.

1. puoliso Hoffstedt, Rosalie Leonhardine, Kunelius

Lapset:
1) Bertha Rosalie (katso taulu 921) s. 01.08.1859 Raahe. k. 29.07.1893 Vesiahti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 716 -

25. sukupolvi

Stenhagen, Carl Anshelm Frederici (taulusta 511. Äiti: Carlenius, Catharina Elisabeth Christophersdotter) s. 31.08.1823 Kaarlela. k. 23.01.1888 Lempäälä. Pappi, Porin yläalkeiskoulun matematiikan ja luonnonhistorian kollega 1857.

Ylioppilas Helsingissä 1840, jumaluusopillinen tutkinto 1845, vihittiin papiksi s.v.

1. puoliso Brander, Edla, Stenhagen s. 28.07.1830 Rauman maaseurakunta. k. 14.01.1916 Lempäälä. Vihitty: 28.01.1849 Rauman maaseurakunta. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.
Isä: Brander, Nils Gustaf Turun yliopiston teologian dosentti, maanviljelijä Rauman maaseurakunta.
Äiti: Canth, Beata Ulrika, Brander

Henkilöhakemisto


- Taulu 717 -

25. sukupolvi

Stenhagen, Hilda Catharina Frederici, Östberg (taulusta 511. Äiti: Carlenius, Catharina Elisabeth Christophersdotter) s. 14.05.1826 Kaarlela. k. 05.02.1868 Helsinki. Perhesuhteet: Avioliitto Östbergin kanssa oli lapseton.

1. puoliso Östberg, Anders Gustaf s. 20.09.1814 Kokkola. k. 25.09.1851 Kokkola. Kokkolan pitäjänapulainen 1848. Vihitty: 20.04.1847 Kaarlela.
Isä: Östberg, Anders Kokkolalainen tupakkatehtaan työnjohtaja.
Äiti: Holmlund, Brita, Östberg

2. puoliso Blom, Karl Nikolai s. 17.11.1837 Helsinki. Majatalonpitäjä. Vihitty: 11.01.1856 Kaarlela.
Isä: Blom, Carl Gustaf Helsinkiläinen sairaalan päällysmies.
Äiti: Eva Catharina, Blom

Henkilöhakemisto


- Taulu 718 -

25. sukupolvi

Sohlberg, Fredrik Henrik-Mathiaksenpoika (taulusta 513. Äiti: Carlenius, Fredrika Charlotta Christofferintytär) s. 21.08.1823 Vöyri. k. 19.10.1880 Turku. Varatuomari, Turun hovioikeudenneuvos 1874.

Ylioppilas Helsingissä 1841, suurempi kameraalitutkinto 1845, tuomarintitkinto 1850, varatuomari 1854, hovioikeudenasessori 1872.

1. puoliso Eklund, Amalia Victoria, Sohlberg s. 19.02.1843 Sipoo. k. 28.10.1930 Helsinki. Vihitty: 21.08.1861 Kirkkonummi.
Isä: Eklund, Anders s. 04.10.1806. Varanimismies, tilanomistaja Sipoossa.
Äiti: Hindström, Anna Lovisa, Eklund s. 15.1810.

Lapset:
1) Gunnar s. 06.05.1866 Helsingin pitäjä. k. 03.05.1895 Hamina.
2) Hildur (katso taulu 922) s. 29.03.1869 Helsingin pitäjä.
3) Elna Viktoria (katso taulu 923) s. 05.12.1870 Helsingin pitäjä. k. 1958.

Henkilöhakemisto


- Taulu 719 -

25. sukupolvi

Hagman, Johan Gustaf (taulusta 514. Äiti: Carlenius, Sofia Amalia Christofferintytär) s. 17.02.1839 Vöyri, Vörå, Lålax. k. 06.02.1895 Vaasa. Merikapteeni.

Kapteeni Hagmannin laivatimpurin tekemä peilipöytä* Etelä-Amerikan ja Suomen välillä joskus 1800 luvulla. *annettu Vappu Erikalle Penttilä (Strang) os. Nael

1. puoliso Holm, Selina Kristina, Hagman s. 29.09.1840 Kristiinankaupunki. k. 31.05.1885 Vaasa.
Isä: Holm, Malakias s. 11.11.1816 Siipyy.
Äiti: Eklund, Brita Rebecka, Holm s. 15.06.1816.

Lapset:
1) Gustaf Axel s. 02.07.1862. k. 17.07.1862.
2) Selina Emilia (katso taulu 924) s. 12.03.1864. k. 25.12.1933 Gamla Wasa; Vaasa .
3) Helle Alceste s. 25.03.1873. k. 26.12.1875.

2. puoliso Hilling, Clara Antonie, Hagman Vihitty: 29.12.1885.
Lapset:
1) Gustaf Wilhelm
2) Juston
3) Melanie

Henkilöhakemisto


- Taulu 720 -

25. sukupolvi

Carlenius, Fredrika Charlotta, Nordström (taulusta 515. Äiti: Svanborg, Brita Magdalena Adamsdotter) s. 12.12.1822.

1. puoliso Nordström, Bror Berndt s. 30.12.1825. k. 01.05.1873. Maalari.

Henkilöhakemisto


- Taulu 721 -

25. sukupolvi

Carlenius, Alexander (taulusta 515. Äiti: Svanborg, Brita Magdalena Adamsdotter) s. 05.09.1824 Kauhajoki. k. 1855 Siuntio. Painonkorjaaja kirjapainossa; opettaja; pappi.

Turun lukiosta yliopp. Eeläpohj. 10/10 1844. Painonkorjaaja Suomen kirjallisen seuran kirjapainossa ja yksityisopettaja Helsingissä. Kuoli Siuntiossa 1/5 1855 määrättynä opettajaksi Mustialan maanviljelyskoulussa. Valmistui hyvin huolellisesti papiksi, mutta ei katsonut oikeaksi ryhtyä siihen virkaan tuntematta sisällistä kutsumusta.

1. puoliso Löfman, Karolina, Carlenius s. 16.09.1816 Siuntio. k. 05.09.1893 Helsingissä. Lastenkodin johtajatar. Vihitty: 03.03.1852 leskenä.
Lastenkodin johtajatar Helsingissä ja muutoinkin sikäläisen naisyhdistyksen palveluksessa, mutta elämänsä loppuaikana kivulloisuuden tähden nauttien eläkettä.

Lapset:
1) Alexandra Konkordia s. 22.02.1853. k. 21.03.1929 Helsingissä. Lastenkodin johtajatar.
2) Amanda s. 1854. k. 1854.

Henkilöhakemisto


- Taulu 722 -

25. sukupolvi

Carlenius, Karl Rudolf (taulusta 515. Äiti: Svanborg, Brita Magdalena Adamsdotter) s. 22.06.1826 Kauhajoki. Alavutelainen talollinen; keksijä.

Vaasan ylialkeiskouluun 1841, lukioon 1847; erosi 1848, mutta tuli ylioppilaaksi 9/6 1850. Harjoitti jumaluusopillisia opintoja yliopistossa, mutta rupesi 1854 maanviljelijäksi ensin Kauhajoen Alaknuutilan tilalla, 1864 Petolahden Lolahden tilalla, 1874 Salmen ja vihdoin Ojalan tilalla Alavuudessa. Hänessä kun lapsuudesta oli halu ja taipumus mekaanillisiin töihin, alkoi maanviljelijänä ollessaan valmistaa vaunuja, rillarattaita ja maanviljelyskaluja keksimäinsä mallien mukaan. Julkaisi: Huhn´in "Pyhän hengen työt", suomeksi Helsingissä 1854.

1. puoliso Borgeman, Maria Elisabet, Forsman s. 23.06.1820 Mustasaari. k. 13.12.1892 Alavuden Ojalassa. Vihitty: 22.06.1854.
Maanviljelijä, maisteri Johan Forsman´in leski (kuollut 1850)

Isä: Borgeman, Johan Aliupseeri.
Äiti: Viklöf, Maria, Borgeman

Lapset:
1) Karl Konstantin (katso taulu 925) s. 09.04.1855. Teknologi.
2) Aina Cecilia (katso taulu 926) s. 14.11.1856.
3) Helmi Elisabet (katso taulu 927) s. 22.02.1858.
4) Artur Otava s. 26.09.1859. k. 08.02.1861.
5) Artur Toivo s. 06.03.1862. k. 18.09.1869.

Henkilöhakemisto


- Taulu 723 -

25. sukupolvi

Junnelius, Carl Johan Carl-Gustafinpoika (taulusta 518. Isä: Junnelius, Carl Gustaf Johaninpoika) s. 13.04.1844 Oulu. k. 21.06.1881 Oulu. Proviisori Oulussa.

1. puoliso Björkman, Gustava, Junnelius s. 06.01.1841 Raahe. k. 04.09.1919 Oulu.
Isä: Björkman, Erik Raahelainen työmies.
Äiti: Sundman, Maria, Björkman

Henkilöhakemisto


- Taulu 724 -

25. sukupolvi

Junnelius, Aina Maria, Nordström (taulusta 521. Isä: Junnelius, Lars Petter Petter-Christianinpoika) s. 20.07.1853 Oulu. k. 15.05.1908 Helsinki.

1. puoliso Nordström, Karl Emil Fridolf s. 10.03.1838 Hamina. k. 27.06.1888 Kuopio. Vihitty: 03.08.1871.
Isä: Nordström, Gustaf Magnus s. 18.11.1798 Pyhtää.
Äiti: Uggla, Augusta Eleonora Matilda, Nordström s. 22.08.1810 Lapinjärvi.

Lapset:
1) Väinö Emil (katso taulu 928) s. 13.06.1873 Kemijärvi. k. 24.06.1916 Helsinki.
2) Ester Maria (katso taulu 929) s. 29.07.1875 Kemijärvi. k. 27.12.1908 Helsinki.
3) Arvid s. 07.01.1877 Kemijärvi.
4) Anna Augusta (katso taulu 930) s. 27.12.1880 Siikajoki.
5) Einar Alexis (katso taulu 931) s. 23.11.1882 Siikajoki. k. 05.08.1917 Viipuri.
6) Ingrid s. 20.08.1884 Siikajoki.
7) Edit Emilia (katso taulu 932) s. 25.08.1886 Siikajoki. k. 1956.

Henkilöhakemisto


- Taulu 725 -

25. sukupolvi

Estlander, Maria Charlotta Jakob-Jonaksentytär, Kraepelien (taulusta 527. Isä: Estlander, Jacob Jonas Rudolphi Josephi) s. 14.03.1828 Lapväärtti. k. 18.02.1889 Kristiinankaupunki haudattu Lapväärtti.

1. puoliso Kraepelien, Carl Wilhelm Gottfried Christoffer s. 20.03.1823 Tukholma. k. 17.05.1882 Kristiinankaupunki. Kauppias Kristiinankaupunki. Vihitty: 17.01.1850 Lapväärtti.
Isä: Kraepelien, Gottfried Christoffer Tukholman linnan linnanvouti.
Äiti: Sjögren, Gustava Wilhelmina, Kraepelien

Lapset:
1) Sigrid Maria (katso taulu 933) s. 11.04.1853. k. 02.05.1912 Helsinki.
2) Carl Lennart (katso taulu 934) s. 27.02.1855. k. 20.12.1901.

Henkilöhakemisto


- Taulu 726 -

25. sukupolvi

Estlander, Jacob August Jakob-Jonaksenpoika (taulusta 527. Isä: Estlander, Jacob Jonas Rudolphi Josephi) s. 24.12.1831 Lapväärtti. k. 04.03.1881 Messina, Italia. Helsingin yliopiston kliinisen kirurgian professori 1860. Valtioneuvos 1880. Lisätietoja: Korotettiin lääketieteellisten ansioittensa johdosta aatelissäätyyn 1879. Ammatinlisäyksiä: Sai Upsalan yliopistolta filosofian kunniatohtorin arvon 1877.

Ylioppilas Helsingissä 1848, filosofian kandidaatti 1853, maisteri 1853. Lääketieteen kandidaatti 1856, lisensiaatti 1858. Lääketieteen ja kirurgian tohtori 1859. Harjoitettuaan lääke tieteellisiä opintoja muun muassa Tukholmassa, hän tuli 1858 lääketieteen tohtoriksi väitöskirjallaan "Nekros i ben". Tehtyään sitten tutkimusmatkoja useaan sivistysmaahan E. tuli 1860 kliinillisen kirurgian ja topografisen aatomian professoriksi yliopistoomme akateemisella väitöskirjalla "0m det relativa värdet af de olika kirurgiska behandlingsmetoderna för organiska strikturer i urinröret". Astuessaan ainoastaan 28 vuoden ikäisenä ensimäisenä tähän edesvastuulliseen virkaan (siihen asti oli näet myöskin lap- senpäästöoppi ollut yhdistettynä kirurgiaan) hänellä oli laaja työala edessään, ja hän ryhtyi heti tarmolla järjestämään ajanmukaista tieteellistä kirurgian-opetusta sekä kohottamaan tietoonsa käytännöllistä käsittelyä sille tasolle, jolle se jo muissa suuremmissa sivistysmaissa oli kehittynyt. Mutta sen lisäksi E. kehitti tiedettään kotonaankin ja ennen pitkää hänen nimensä oli tunnettu kaikkialla, missä tiedettiin arvoa panna tämän tieteen voitoille; maineensa E. saavutti etupäässä julkaisullaan "Resektion af refben vid kroniskt empyem" esittäen siinä opereeraamistavan, jonka avulla - poistamalla osia muutamista kylkiluista - märkivä keuhkopussintulehduksen synnyttämä, sitä ennen jotakuinkin parantumattomana pidetty kroonillinen taudintila saadaan paranemaan. E. oli erinomainen kliinillinen opettaja; hänestä on sanottu, että hänessä tavallaan yhtyivät ranskalaisten kirurgien näppäryys sekä englantilaisten hillitty tyyneys. Ollen Suomen lääkäriseuran hartaimpia jäseniä hän oli seuran puheenjohtajana 1869. E. otti myöskin vilkkaasti osaa maamme poliittisiin pyrintöihin, kuului "Helsingfors Dagblad"in perustajiin. E:n tieteellisestä tuotannosta mainittakoon, paitsi jo edellä mainitutta, seuraavat: ",0m den difteritiska sårinflammationen, som föranledt kirurgiska afdelningens af allmänna sjukhuset tillslutande"; ,,0m brand i nedre extremiteterna"; ",En ny operationsmetod att återställa en förstörd läpp eller kind". Useat E:n kirjoituksista ilmestyivät ulkomaisissa aikakauskirjoissa (",The pregnency of stone in the bladder in Finland"; ",Some observations on the temperature of sarcomatous tumors"; ,,Etude clinique sur les tumeurs malignes du sein chez la femme"). — E. kuoli Messinassa, jossa myös hänen hautansa on. [Ali Krogiuksen ja E. Saltzmanin kirjoittamat E:n elämäkerrat: "Finska läkaresällskapets handlingar" 1906.] Lähde: TIETOSANAKIRJA Tietosanakirja-Osakeyhtiö Helsinki 1909 Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 24.5.1815. TT h.c. 17.7.1840 (nim. 14.7.1840). Turun akatemian kirjallisuudenhistorian dosentti 1807. Vaasan triviaalikoulun vt. kollega s.v. Oulun triviaalikoulun alempi kollega 1811. Vaasan triviaalikoulun vt. konrehtori 1812-13, ylempi kollega 1812, konrehtori 1818. Lapväärtin kirkkoherra 1824. Rovasti 1829. Vt. lääninrovasti 1835, vakinainen 1844. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Federley, Lovisa Rosina, Estlander s. 23.08.1846 Kaarina. k. 30.01.1923 Helsinki. Vihitty: 28.06.1867 Helsinki.
Isä: Federley, Berndt s. 22.12.1799 Sund. Senaattori, tuomari, laamanni.
Äiti: Richter, Hedvig Fredrika Aurora, Federley s. 10.01.1813 Turku.

Lapset:
1) Axel Gustaf (katso taulu 935) s. 18.09.1876 Helsinki. k. 01.12.1930 Tukholma.

Henkilöhakemisto


- Taulu 727 -

25. sukupolvi

Estlander, Carl Gustaf Jakob-Jonaksenpoika (taulusta 527. Isä: Estlander, Jacob Jonas Rudolphi Josephi) s. 31.01.1834 Lapväärtti. k. 28.08.1910 Helsinki (kultahääpäivänään). Helsingin yliopiston estetiikan ja uudemman kirjallisuuden professori 1868. Lisätietoja: Korotettiin aatelissäätyyn 1898. Valtiopäivämies. Ammatinlisäyksiä: Kansianeuvoksen arvo 1891. Riemumaisteri 1897. Valtioneuvos 1898.

Ylioppilas Helsingissä 1850. Hist.-fil kandidaatti 1856, maisteri, primus 1857. Hist.-fil lisensiaatti 1859, tohtori 1860. Oli uudenaikaisen tieteellisenkirjallisuudenhistorian ja taidehistorian ensimmäinen varsinainen edustaja Suomessa. Carl Gustaf oli esteetikko ja taidehistorioitsija. Vuonna 1869 - 76 Carl Gustaf oli taideyhdistyksen sihteeri ja 1876 - 96 sen esimies. Hänen aloitteestaan rakennettiin Helsinkiin 1887 Ateneum taiteen ja taideteollisuuden kodiksi. E. on laajatietoisena oppineena ja tyylillisenä kykynä sekä ehdottomana individualistina ruotsinmielisyyden selväpiirteisin ja kirjallisessa suhteessa huomattavin edustaja. Suhteensa suomenmielisiin kansallissivistyksellisiin rientoihin hän on esittänyt m. m. kirjoituksissa "Fennomanska studier" (1882) ja "Min ställning i språkfrågan" (1887). V. 1870 asetetussa komiteassa, jonka valmistettavana oli v:n 1872 koulujärjestys, E. vastusti suomenkielisten oppikoulujen perustamista, arvellen suomenkielisen väestön sivistystarpeen tulevan parhaimmin tyydytetyksi reaalikoulujen avulla. Lähde: TIETOSANAKIRJA Tietosanakirja-Osakeyhtiö Helsinki 1909 Opiskeli taidetta ja kirjallisuutta Tanskassa, Saksassa, Belgiassa ja Ranskassa 1859-60 sekä Aleksanterin stipendin turvin Tanskassa, Saksassa, Ranskassa, Englannissa, Italiassa ja Espanjassa 1863-65. HFT 31.5.1860. Väitöskirja 23.5.1868 pro munere. Opiskeli taidetta sekä taideteollisuuden ja tekniikan opetusta Wienissä, Italiassa, Sveitsissä, Württembergissä, Pariisissa ja Belgiassa 1873-74. Taideopintoja Italiassa ja Ranskassa 1883-84. Kirjallisuuden ja taiteen opintoja Pariisissa ja Italiassa 1895. Riemumaisteri 30.5.1907. Riemutohtori 31.5.1910. Hist.-kielit. tiedek. kuraattori 1859-63, hist.-kielit. osaston vt. kuraattori 1865-67, dekaani 1884. Uusmaalaisen osakunnan inspehtori 1870-84, kunniajäsen 1873, seniorineuvoston jäsen 1884-1907. Fil. tiedek. promoottori 1894. Aleksanterin yliopiston estetiikan ja nykyiskansain kirjallisuuden dosentti 1860, saman oppiaineen vt. professori 1861-62, 1867, vakinainen professori 1868, ero 1898. Samalla yliopiston piirustussalin hoitaja 1869, yliopiston veistoskokoelman hoitaja sen perustamisesta 1873 ja koulutoimen ylihallituksen jäsen 1879-1902. Kanslianeuvos 1891. Valtioneuvos 1898. Aateloitu s.v. Valtiopäivämies yliopiston valitsemana pappissäädyssä 1882, aatelissäädyssä 1899 ja 1900. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Federley, Helena Aurora, Estlander s. 24.01.1837 Helsinki. k. 13.08.1920 Helsinki. Vihitty: 28.08.1860 Kaarina.
Isä: Federley, Berndt s. 22.12.1799 Sund. Senaattori, tuomari, laamanni.
Äiti: Richter, Hedvig Fredrika Aurora, Federley s. 10.01.1813 Turku.

Lapset:
1) Jakob Bernhard (katso taulu 936) s. 27.05.1861 Helsinki. k. 01.08.1910 Berliini, Saksa.
2) Bernhard Rudolf (katso taulu 937) s. 20.04.1863 Helsinki. k. 24.04.1931 Helsinki.
3) Hedvig Maria s. 23.05.1865 Helsinki. k. 18.04.1946 Helsinki.
4) Katarina Elisabeth (katso taulu 938) s. 06.05.1867 Helsinki. k. 01.03.1944 Helsinki.
5) Hans Henrik (katso taulu 939) s. 17.03.1869 Helsinki. k. 07.03.1921 Vaasa.
6) Erik Gustaf (katso taulu 940) s. 11.04.1871 Helsinki. k. 15.06.1946 Turku.
7) Carl Georg (katso taulu 941) s. 31.07.1873 Helsinki. k. 06.01.1936 Helsinki. Filosofian maisteri.
8) Sigrid Helena (katso taulu 942) s. 09.11.1875 Helsinki. k. 28.10.1924 Genova, Italia.

Henkilöhakemisto


- Taulu 728 -

25. sukupolvi

Estlander, Olga Emilia Jakob-Jonaksentytär, Nordenskiöld (taulusta 527. Isä: Estlander, Jacob Jonas Rudolphi Josephi) s. 22.06.1841 Lapväärtti. k. 02.04.1912 Mäntsälä. Perhesuhteet: Kaksonen Hildan kanssa.

1. puoliso Nordenskiöld, Nils Otto s. 19.01.1834 Helsinki. k. 08.02.1916 Helsinki haudattu Mäntsälä. Turun hovioikeuden ylimääräinen notaari, tilanomistaja. Vihitty: 14.10.1870 Helsinki. Lisätietoja: Suomalaista aatelissukua.
Isä: Nordenskiöld, Nils Gustaf s. 12.10.1792 Mäntsälä. Vuorihallituksen yli-intendentti, valtioneuvos.
Äiti: Haartman von, Sofia Margaretha, Nordenskiöld s. 05.09.1807 Turku.

Henkilöhakemisto


- Taulu 729 -

25. sukupolvi

Estlander, Hilda Lovisa Jakob-Jonaksentytär, Chydenius (taulusta 527. Isä: Estlander, Jacob Jonas Rudolphi Josephi) s. 23.06.1841 Lapväärtti. k. 03.04.1915 Helsinki.

1. puoliso Chydenius, Johan Jakob s. 17.08.1836 Helsinki. k. 04.11.1890 Helsinki. Kemian tohtori, professori. Vihitty: 28.05.1862 Helsinki.
Johan Jakob Chydenius Anders Johan'in p. Helsingissä 17/8 1836. Yliopp. Pohj. 16/6 1851, fyys. matemaat. kandid. 10/5 1856. Yliopiston kemian laboratoorin v. t. preparaattori 1/10 s. v. Seppel. fyys.matemaat. maisteri 29/5 1857. Kemian dosentti 30/9 1861. Fyys. matemaat. lisensiaatti 13/12 s. v. V. t. professori kemiassa 1862 v:n alusta. Fyys. matemaat, osaston kuraattori 1862-1868. Nimitetty filos. tohtori 31/5 1864. Kemian professori 25/11 1871. Pohjanmaan ylioppilaskunnan inspehtori 28/10 1875. Uudenmaan ja Hämeen lään. maanvilj. seuran sihteeri 1859 ja 1862 v:sta edelleen, sitt. sen jäsen ja varapuheenjohtaja. Ulkomaanmatkoilla 1859-1861 ja 1866-1867, 1871. Mielisairauteen jouduttuaan erosi virastaan 15/6 1880. Julkaisi: 3 kemiallista väitöskirjaa, "Berättelse om det sjette allm. finska landtbruks-mötet i Helsingfors Hgssä 1871, sekä kirjoituksia useammissa aikakauskirjoissa, ks. likemp.: Renvall, Finlands Universitet. "Literär Tidskift" in toimittajia /12 1863 - 1865. Ylioppilaskunnan puheenjohtaja 8/5 1868. Axel Bergholm: Sukukirja v. 1901 s. 322 Ylioppilas Helsingissä 16.6.1851 (arvosana laudatur äänimäärällä 23). Pohjalaisen osakunnan jäsen 23.9.1851 Johan Jacob Chydenius Assessorin Johan Chydenii poika, syntynyt 17:na päivänä elo kuuta 1836, Opistolaiseksi tehty 14:nä päivänä kesäkuuta 1851. sisään kirjoitettu 23:na päivänä Syyskuuta saman vuona. Mukana kasvi- ja eläintieteellisellä tutkimusmatkalla Laatokan seudulla kesällä 1853. FMK 10.5.1856. FMM 29.5.1857. Väitöskirja 3.12.1859, pr. Adolf Edvard Arppe. Kemian opintoja Tukholmassa 1859-61. Väitöskirja 10.9.1861 pro venia docendi. FML 13.12.1861. FT 31.5.1864. Opiskeli Aleksanterin stipendin turvin kemiaa Pariisissa 1866-67. Väitöskirja 30.9.1871 pro munere. Fyysis-matemaattisen tiedekunnan (osaston) kuraattori 1862-68. Pohjalaisen osakunnan inspehtori 1875-80. Aleksanterin yliopiston kemiallisen laboratorion vt. laboraattori 1856--58. Helsingin tyttökoulun luonnontieteiden opettaja 1857-59. Yliopiston kemian dosentti 1861, vt. kemian professori 1862, vakinainen 1871, virkavapaa 1877, ero mielisairauden takia 1880. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Chydenius, Anders Johan Jaakonpoika s. 11.04.1795. Vaasan hovioikeuden auskultantti, asianajaja, Nordsjön kartanon omistaja.
Äiti: Enbom, Margareta Sofia, Chydenius s. 24.10.1811 Oulussa. Miehenä kuoltua J. Simelius´en kirjapainon omistaja.

Lapset:
1) Jabob Vilhelm s. 12.06.1863 Helsinki. Filos. maisteri, oikeustieteen tohtori.
Helsingin yksityislyseosta ylioppilas 20.05.1881 Ylim. amanuenssi yliopiston kirjasossa 1882. Filos. kand. 27.10.1884, maisteri 31.05.1886. "Finsk Tidskrift" in toimittaja. Oikeistieteen kandid. 20.12.1888. lisensiaatti 1891, tohtori 1891. Yleisen lakitieteen ja lainopin encyklopedian apulainen yliopistossa 1892.
2) Carl Samuel (katso taulu 943) s. 20.07.1865 Nordsjö´n kartanossa Helsingin pitäjässä. Kunnanlääkäri Inkoossa 1893.

Henkilöhakemisto


- Taulu 730 -

25. sukupolvi

Thodén, Maria Carolina Carl-Petterintytär, Aejmelaeus (taulusta 528. Äiti: Estlander, Catharina Rebecka Rudolf-Josefintytär) s. 09.12.1814 Uusikaarlepyy. k. 30.03.1879 Vaasa.

1. puoliso Aejmelaeus, Carl Carl-Fredrikinpoika s. 20.10.1796 Paltamo. k. 31.01.1870 Pyhäjoki. Kirkkoherra Pyhäjoki 1859. Vihitty: 06.02.1834 Pietarsaaren maaseurakunta.
Ylioppilas Turussa 1814, vihitty papiksi 1818.

Isä: Aejmelaeus, Carl Fredrik Johaninpoika, Aeimelaeus s. 22.01.1761 Isokyrö. Paltamon ja Kajaanin kirkkoherra 1806, Teologian tohtori 1826.
Äiti: Keckman, Catharina Sofia Lars-Samuelintytär s. 12.10.1771 Pudasjärvi.

Lapset:
1) Carl Emil Carlinpoika (katso taulu 944) s. 23.12.1834 Paltamo. k. 16.05.1897 Karttula. Karttulan kirkkoherra 1884, rovasti 1888.
2) Amanda Carolina Carlintytär (katso taulu 945) s. 06.05.1836 Paltamo. k. 11.09.1900 Isojoki.
3) Gustaf Nikolaus Carlinpoika (katso taulu 946) s. 31.01.1838 Paltamo. k. 12.07.1873 Franzensbad, Böömi, Saksa. Vaasan hovioikeuden kanneviskaali 1872. Kuolinsyy: Kuoli kylpylämatkalla.
4) Rosina Albertina s. 12.07.1839 Paltamo. k. 23.06.1840 Paltamo.
5) Augusta Henriette Carlintytär (katso taulu 947) s. 06.06.1841 Paltamo. Perhesuhteet: Avioliitossa sisarpuolensa Maria Charlotan langon kanssa.
6) Ida Sofia s. 12.03.1843 Paltamo. k. 07.02.1845 Paltamo.
7) Sanfrid August Carlinpoika (katso taulu 948) s. 04.02.1845 Paltamo. k. 13.07.1918 Helsinki. Senaatin kirkollisasiain toimituskunnan esittelijäsihteeri 1906. Ammatinlisäyksiä: Virkamies, lahjoittaja.
8) Frans Alfrid Carlinpoika (katso taulu 949) s. 30.01.1847 Paltamo. k. 26.10.1923 Helsinki. Ruoveden tuomiokunnan tuomari 1901.
9) Edvin Carlinpoika (katso taulu 950) s. 03.08.1848 Paltamo. k. 08.08.1890 Helsinki. Kauppias Porvoossa, sitten konttoristi Helsingissä.
10) Otto Georg Carlinpoika s. 09.01.1850 Paltamo. k. 07.09.1908 Jyväskylä. Nordiska aktiebankin Jyväskylän konttorin hoitaja. Perhesuhteet: Naimaton.
11) Alma Carola Carlintytär (katso taulu 951) s. 27.12.1852 Paltamo.
12) Anna Evelina Carlintytär s. 15.05.1854 Paltamo. k. 03.03.1928. Opettajatar Vaasassa. Perhesuhteet: Naimaton.
13) Hilda Johanna Carlintytär s. 25.01.1856 Paltamo. k. 15.04.1839. Vaasan suomenkielisen kansakoulun opettaja 1877. Perhesuhteet: Naimaton.
Sai yksinkertaisen hospitanttitodistuksen Jyväskylän seminaarista 1879.

Henkilöhakemisto


- Taulu 731 -

25. sukupolvi

Thodén, Ulrika Sofia Carl-Petterintytär, Nordman (taulusta 528. Äiti: Estlander, Catharina Rebecka Rudolf-Josefintytär) s. 19.08.1816 Luoto. k. 08.05.1898 Helsinki haudattu Maalahti.

1. puoliso Nordman, Carl Johan Adolf s. 11.05.1817 Pirttikylä. k. 04.12.1885 Maalahti. Kirkkoherra Maalahti 1870, rovasti 1873. Vihitty: 02.08.1842 Sulva.
Ylioppilas Helsingissä 1836, teologinen tutkinto 1840, vihittiin papiksi 1840, varapastori 1857.

Isä: Nordman, Johan s. 30.12.1779 Närpiö. Korsnäsin kappalaisenviran armovuodensaarnaaja.
Äiti: Sölfverarm, Charlotta Maria, Hallongren s. 05.04.1774 Petolahti.

Lapset:
1) Anna Maria (katso taulu 952) s. 21.07.1843 Vöyri. k. 15.05.1927 Helsinki.
2) Karl Anshelm (katso taulu 953) s. 15.12.1844 Vöyri. k. 10.03.1923 Helsinki.
3) Elin Sofia s. 27.08.1846 Vöyri. k. 11.02.1847 Vöyri.
4) Johan Alfred (katso taulu 954) s. 20.01.1848 Vöyri. k. 07.05.1942 Helsinki.
5) Gustaf Albert s. 27.12.1849 Vöyri. k. 29.12.1921 Helsinki.
6) Adolf Eliel (katso taulu 955) s. 29.07.1851 Vöyri. k. 05.12.1918.
7) Axel Gideon s. 29.12.1852 Vöyri. k. 06.08.1855 Vöyri.
8) Aina Helena s. 04.06.1854 Vöyri. k. 26.07.1855 Vöyri.
9) Artur Gideon s. 06.05.1856 Vöyri. k. 12.06.1918 Mäntyharju.
10) Oskar August s. 23.08.1858 Vöyri. k. 18.03.1862 Maalahti.
11) Aina Sofia s. 30.10.1860 Maalahti. k. 09.05.1862 Maalahti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 732 -

25. sukupolvi

Thodén, Charlotta Adolfina Carl-Petterintytär, Sölfverarm (taulusta 528. Äiti: Estlander, Catharina Rebecka Rudolf-Josefintytär) s. 09.03.1818 Luoto. k. 18.01.1871 Petolahti.

1. puoliso Sölfverarm, Paul Gustaf s. 07.09.1818 Petolahti. k. 27.11.1851 Oulu. Oulun kihlakunnan henkikirjoittaja 1845. Vihitty: 30.09.1845 Petolahti. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
Isä: Sölfverarm, Gustaf Johan s. 22.10.1778. Juvan tuomiokunnan tuomari.
Äiti: Alcenius, Johanna Dorothea, Sölfverarm s. 03.11.1784 Ilmajoki.

Lapset:
1) Carl Gustaf Waldemar s. 11.07.1846 Oulu. k. 21.08.1891 Kokkola.
2) Alma Johanna Paulina (katso taulu 956) s. 06.04.1848 Oulu. k. 20.10.1923 Helsinki.
3) Paul Hugo (katso taulu 957) s. 23.01.1850 Oulu. k. 13.02.1911 Vaasa.

2. puoliso Rosing, Bror Ivar s. 07.03.1829 Kemiö. k. 27.02.1889 Maalahden käräjillä ollessaan. Maalahden, Sulvan ja Pirttikylän piirin nimismies. Vihitty: 15.09.1857 Petolahti.
Isä: Rosing, Johan Gragsfjärdiläinen pitäjänsuutari.
Äiti: Ekman, Eva Elisabet, Rosing

Henkilöhakemisto


- Taulu 733 -

25. sukupolvi

Thodén, Henriette Wilhelmina Carl-Petterintytär, Fontell (taulusta 528. Äiti: Estlander, Catharina Rebecka Rudolf-Josefintytär) s. 09.01.1820 Luoto. k. 26.02.1887 Kristiinankaupunki.

1. puoliso Fontell, Henric Oscar s. 15.11.1818 Kristiinankaupunki. k. 11.06.1890 Kristiinankaupunki. Kauppias Kristiinankaupunki, laivanvarustaja ja teollisuusmies. Vihitty: 19.01.1844 Lapväärtti.
Isä: Fontell, Josef Henrik, Hasselblatt s. 19.11.1783 Ähtäri. Kauppias Kristiinankaupunki, raatimies.
Äiti: Bergström, Maria Elisabet, Fontell s. 17.11.1786 Kristiinankaupunki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 734 -

25. sukupolvi

Thodén, Amanda Rosalie Carl-Petterintytär, Holsti (taulusta 528. Äiti: Estlander, Catharina Rebecka Rudolf-Josefintytär) s. 13.08.1822 Luoto. k. 05.08.1868 Vaasa.

1. puoliso Holsti, Rudolf Israel Benjamininpoika s. 06.01.1815 Vaasa. k. 07.02.1852 Hämeenlinna. Hämeenlinnan yläalkeiskoulun rehtori 1846, filosofian tohtori 1847. Vihitty: 13.01.1847 Sulva.
Ylioppilas Helsingissä 1832, filosofian kandidaatti 1838, maisteri 1840, filosofian lisensiaatti 1844 ja filosofian tohtori 1847. Harjoitti esteettisiä ja filosofisia opintoja sekä herätti huomiota runoilijan ja ajattelijan lahjoillaan, oli 1843-46 eteläpohjalaisen ylioppilasosakunnan kuraattorina. Ylioppilas Helsingissä 18.5.1832 (arvosana approbatur cum laude äänimäärällä 18). Pohjalaisen osakunnan jäsen 22.5.1832 [1832] Rudolphus Israël Holsti die XXII Maji natus VI:to Januarii MDCCCXV. Philosophiæ Candidat 1838. Philos. Mag. 1840. T.f. Curator för Syd ÖsterBottniska Afdelningen hösten 1843. Philos. Licentiat 1844. Rector vid Högre Elementar Skolan i Tavastehus 1846. Phil. Doct. 1847. Död 1852. Respondentti 15.6.1836 pro exercitio, pr. Johan Vilhelm Snellman. FK 19.6.1838. FM 20.7.1840. Stipendiaattiteesi 12.6.1841, pr. Immanuel Ilmoni. FL 8.6.1844. Väitöskirja 17.6.1847 pro doctoratu, pr. Johan Jakob Tengström. FT 22.6.1847. Eteläpohjalaisen osakunnan kuraattori 1843-46. Hämeenlinnan yläalkeiskoulun rehtori 1846. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Holsti, Benjamin Israelinpoika, Holstius s. 30.03.1783 Närpiö. Vaasan hovioikeuden pronotaari 1814.
Äiti: Estlander, Maria Sofia Rudolf-Josefintytär, Holsti s. 21.10.1791 Lapväärtti.

Lapset:
1) Frans Michael Severin Rudolf-Israelinpoika (katso taulu 958) s. 04.10.1847 Hämeenlinna. k. 22.08.1912 Sotkamo. Kajaanin tuomiokunnan tuomari 1904.
2) Aina Maria s. 09.01.1849 Hämeenlinna. k. 03.08.1853 Vöyri.
3) Hugo Östen Leonard Rudolf-Israelinpoika (katso taulu 959) s. 28.09.1850 Hämeenlinna. k. 21.08.1918 Helsinki. Helsingin yliopiston sisätautien klinikan ylim. professori 1886.

Henkilöhakemisto


- Taulu 735 -

25. sukupolvi

Thodén, Catharina Emilia Carl-Petterintytär, Durchman (taulusta 528. Äiti: Estlander, Catharina Rebecka Rudolf-Josefintytär) s. 20.07.1826 Luoto. k. 03.03.1911 Helsinki.

1. puoliso Durchman, Johan Adolf Gustavinpoika s. 06.02.1811 Kuivaniemi. k. 09.07.1878 Sotkamo. Nimismies Inarissa 1838, Sotkamossa 1843. Vihitty: 13.01.1846 Sulva.
Isä: Durchman, Gustaf Josephsson, Durckman s. 12.08.1771 Ii. Kapellan uti Ijo; Iin kappalainen 01.05.1813.
Äiti: Sarelius, Brita Maria Johansdotter, Durchman s. 26.12.1777 Simo.

Lapset:
1) Ida Maria (katso taulu 960) s. 12.00.1846 Sotkamo. k. 28.01.1879 Kuopio.
2) Gustaf Adolf Johan-Adolfinpoika (katso taulu 961) s. 28.06.1848 Sotkamo. Sahanhoitaja Karhusaaren sahalla Kuopion pitäjässaä.
3) Jenny Emilia (katso taulu 962) s. 01.01.1850 Sotkamo. Perhesuhteet: Aviopuoliso oli äitinsä puoliorpana.
4) Aina Amanda (katso taulu 963) s. 18.09.1851 Sotkamo.
5) Carolina (katso taulu 964) s. 19.12.1854 Sotkamo.
6) Hilda Naema s. 06.01.1856 Sotkamo.
7) Karl s. 02.01.1858 Sotkamo. k. 02.01.1858 Sotkamo.
8) Bror Emil s. 19.11.1859 Sotkamo. Konttoristi Kuopiossa.
9) Oskar Viktor (katso taulu 965) s. 25.04.1862 Sotkamo. k. 07.09.1942. Proviisori 14.10.1889, avasi rohdoskaupan Helsingissä 19.12.1892.
10) Olga Katarina s. 05.04.1864 Sotkamo. k. 13.12.1864 Sotkamo ?.
11) Verner Teodor s. 26.06.1866 Sotkamo. k. 11.08.1868.

Henkilöhakemisto


- Taulu 736 -

25. sukupolvi

Thodén, Anna Leontine Carl-Petterintytär, Dahlstedt (taulusta 528. Äiti: Estlander, Catharina Rebecka Rudolf-Josefintytär) s. 19.07.1828 Luoto. k. 12.09.1909 Kiuruvesi.

1. puoliso Dahlstedt, Anders Felix s. 04.01.1830 Myrskylä. k. 04.10.1858 Uusikaupunki. Uusikaupunkilainen kauppias. Vihitty: 11.10.1857 Kristiinankaupunki.
Isä: Dahlstedt, Henrik Myrskyläläinen pehtori.
Äiti: Lovisa Gabrielintytär, Dahlstedt

Henkilöhakemisto


- Taulu 737 -

25. sukupolvi

Holsti, Rudolf Israel Benjamininpoika (taulusta 529. Äiti: Estlander, Maria Sofia Rudolf-Josefintytär) s. 06.01.1815 Vaasa. k. 07.02.1852 Hämeenlinna. Hämeenlinnan yläalkeiskoulun rehtori 1846, filosofian tohtori 1847.

Ylioppilas Helsingissä 1832, filosofian kandidaatti 1838, maisteri 1840, filosofian lisensiaatti 1844 ja filosofian tohtori 1847. Harjoitti esteettisiä ja filosofisia opintoja sekä herätti huomiota runoilijan ja ajattelijan lahjoillaan, oli 1843-46 eteläpohjalaisen ylioppilasosakunnan kuraattorina. Ylioppilas Helsingissä 18.5.1832 (arvosana approbatur cum laude äänimäärällä 18). Pohjalaisen osakunnan jäsen 22.5.1832 [1832] Rudolphus Israël Holsti die XXII Maji natus VI:to Januarii MDCCCXV. Philosophiæ Candidat 1838. Philos. Mag. 1840. T.f. Curator för Syd ÖsterBottniska Afdelningen hösten 1843. Philos. Licentiat 1844. Rector vid Högre Elementar Skolan i Tavastehus 1846. Phil. Doct. 1847. Död 1852. Respondentti 15.6.1836 pro exercitio, pr. Johan Vilhelm Snellman. FK 19.6.1838. FM 20.7.1840. Stipendiaattiteesi 12.6.1841, pr. Immanuel Ilmoni. FL 8.6.1844. Väitöskirja 17.6.1847 pro doctoratu, pr. Johan Jakob Tengström. FT 22.6.1847. Eteläpohjalaisen osakunnan kuraattori 1843-46. Hämeenlinnan yläalkeiskoulun rehtori 1846. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Thodén, Amanda Rosalie Carl-Petterintytär, Holsti s. 13.08.1822 Luoto. k. 05.08.1868 Vaasa. Vihitty: 13.01.1847 Sulva.
Isä: Thodén, Carl Petter Larsinpoika s. 19.04.1782 Pietarsaari. Sulvan kappalainen 1833, varapastori 1833.
Äiti: Estlander, Catharina Rebecka Rudolf-Josefintytär, Thodén s. 19.08.1789 Lapväärtti.

Lapset:
1) Frans Michael Severin Rudolf-Israelinpoika (katso taulu 958) s. 04.10.1847 Hämeenlinna. k. 22.08.1912 Sotkamo. Kajaanin tuomiokunnan tuomari 1904.
2) Aina Maria s. 09.01.1849 Hämeenlinna. k. 03.08.1853 Vöyri.
3) Hugo Östen Leonard Rudolf-Israelinpoika (katso taulu 959) s. 28.09.1850 Hämeenlinna. k. 21.08.1918 Helsinki. Helsingin yliopiston sisätautien klinikan ylim. professori 1886.

Henkilöhakemisto


- Taulu 738 -

25. sukupolvi

Estlander, Carl Selim Gustaf Gustaf-Erik-Adolfinpoika (taulusta 530. Isä: Estlander, Gustaf Erik Adolf Rudolf-Josefinpoika) s. 07.04.1837 Helsinki. k. 13.04.1883 Helsinki. Senaatin siiviilitoimituskunnan protokollasihteeri 1877. Perhesuhteet: Avioliitossa serkkunsa kanssa.

Ylioppilas Helsingissä 1857.

1. puoliso Richter, Hedvig Sofia, Estlander s. 15.05.1860 Vähäkyrö. k. 07.01.1944 Helsinki. Vihitty: 17.08.1880 Hämeenkyrö.
Isä: Richter, Josef Edvard s. 19.03.1829 Turku. Sotilasvirkatalojen tarkastaja.
Äiti: Steiner, Fredrika Wilhelmina, Richter s. 31.01.1832 Vaasa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 739 -

25. sukupolvi

Estlander, Rosina Carolina Maria Gustaf-Erik-Adolfintytär, Palmros (taulusta 530. Isä: Estlander, Gustaf Erik Adolf Rudolf-Josefinpoika) s. 07.11.1838 Helsinki. k. 09.02.1915 Helsinki. Perhesuhteet: Aviopuoliso oli äitinsä serkku.

1. puoliso Palmros, Berndt Gustaf s. 30.11.1814 Turku. k. 19.02.1893 Helsinki. Senaatin kamaritoimikunnan 1. apukamreeri, kamarineuvos. Vihitty: 06.06.1862 Helsinki.
Isä: Palmros, Lars Henrik Turkulainen kauppias.
Äiti: Hjelt, Hedvig Fredrika, Palmros

Henkilöhakemisto


- Taulu 740 -

25. sukupolvi

Estlander, Adelinda Carl-Josefintytär, Granfelt (taulusta 531. Isä: Estlander, Carl Josef Rudolf-Josefinpoika) s. 06.01.1834 Turku. k. 11.08.1911 Vaasa.

1. puoliso Granfelt, Mauritz Ferdinand s. 05.08.1823 Pirkkala. k. 18.10.1895 Vaasa. Vaasan postinhoitaja, kapteeni. Vihitty: 04.09.1860 Vöyri. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
Isä: Granfelt, Carl Henrik s. 27.05.1791 Lempäälä. Satakunnan tuomiokunnan tuomari.
Äiti: Furuhjelm, Ulrika Charlotta, Granfelt s. 04.07.1798 Urjala.

Lapset:
1) Carl Mauritz Arthur (katso taulu 966) s. 30.06.1861 Kokkola. k. 07.12.1923 Vaasa.
2) Knut Elis Hjalmar s. 16.01.1863 Kokkola. k. 10.12.1924 Kristiinankaupunki.
3) Bruno Axel Valfrid s. 18.01.1865 Kokkola. k. 22.10.1943 Elimäki.
4) Hampus Otto Akates (katso taulu 967) s. 22.11.1866 Kokkola. k. 13.05.1933 Helsinki. Tammisaaren piirin piirilääkäri 09.04.1926.
5) Lovisa Charlotta Adelaide s. 22.08.1868 Kokkola. k. 15.07.1937 Vaasa.
6) Thyra Maria Helena s. 06.06.1870 Oulu. k. 10.06.1876 Vaasa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 741 -

25. sukupolvi

Estlander, Hildur Carl-Josefintytär, Wegelius (taulusta 531. Isä: Estlander, Carl Josef Rudolf-Josefinpoika) s. 22.05.1838 Turku. k. 19.04.1907 Vaasa.

1. puoliso Wegelius, Carl Wilhelm Henrik-Wilhelminpoika s. 10.03.1835 Maalahti (kirjoilla Vimpelissä). k. 11.03.1876 Vaasa. Vaasan kirkkoherra 1872, rovasti 1875. Vihitty: 14.10.1862 Vöyri.
Ylioppilas Helsingissä 1853. Suoritti teologisen erotutkinnon 1857. Vihittiin papiksi 1857, varapastori 1865.

Isä: Wegelius, Henrik Wilhelm Jakobinpoika s. 31.03.1800 Vähäkyrö. Kruununkylän kappalainen 1840, varapastori 1840.
Äiti: Sinius, Margaretha Christina Benjamintytär, Wegelius s. 23.09.1811 Maalahti.

Lapset:
1) Esther Signe Maria (katso taulu 968) s. 24.03.1868 Vaasa. k. 30.11.1919.

Henkilöhakemisto


- Taulu 742 -

25. sukupolvi

Estlander, Signe Carl-Josefintytär, Willebrand von (taulusta 531. Isä: Estlander, Carl Josef Rudolf-Josefinpoika) s. 16.06.1844 Vöyri. k. 27.08.1927 Vaasa.

1. puoliso Willebrand von, Fredrik Magnus s. 20.05.1833 Ulvsby, Ulvila. k. 12.02.1916 Vaasa. Hovineuvos, Vaasan tie- ja vesirakennuspiirin piiri-insinööri, hovineuvos. Vihitty: 07.09.1865. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
Isä: Willebrand von, Gustav Jakob s. 27.06.1789 Loimijoki. 3. suomalaisen jääkärirykmentin 2. kapteeni.
Äiti: Frenckell, Lovisa Charlotta, Willebrand von s. 06.11.1794 Turku.

Lapset:
1) Louise (katso taulu 969) s. 04.11.1866 Vaasa. k. 10.01.1946 Helsinki.
2) Karl Reinhold s. 25.04.1868 Vaasa. k. 28.02.1937 Helsinki. Yli-insinööri. Perhesuhteet: Naimaton.
3) Erik Adolf (katso taulu 970) s. 01.02.1870 Vaasa. k. 12.12.1949 Pernå, Pernaja. Professori, ylilääkäri, lääketieteen ja kirurgian tohtori.
4) Axel Fredrik (katso taulu 971) s. 23.04.1873 Vaasa. k. 1947.
5) Sigrid (katso taulu 972) s. 30.09.1877 Vaasa. k. 16.06.1951 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 743 -

25. sukupolvi

Estlander, Naema Carl-Josefintytär, Åkesson (taulusta 531. Isä: Estlander, Carl Josef Rudolf-Josefinpoika) s. 28.02.1849 Vöyri. k. 24.02.1938 Helsinki.

1. puoliso Åkesson, Knut Gustaf s. 13.01.1845 Vaasa. k. 22.06.1924 Vaasa. Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvos. Vihitty: 02.01.1874 Vöyri.
Isä: Åkesson, Erik Gustaf s. 17.04.1812 Porvoo. Vaasan hovioikeuden asessori 1858.
Äiti: Hammarström, Wilhelmina Catharina Martinintytär, Åkesson s. 24.08.1823 Vaasa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 744 -

25. sukupolvi

Wegelius, Henrik Eliel Jakobinpoika (taulusta 532. Äiti: Wegelius, Maria Charlotta Esaiaksentytär) s. 04.01.1853 Bergö. k. 05.05.1933 Merikarvia. Filosofian maisteri, kyrkoherde i Sastmola, Merikarvian kirkkoherra.

1. puoliso Häggman, Johanna Elisabet Johan-Juliuksentytär, Wegelius s. 03.01.1855 Ähtävä. k. 13.08.1894 Pietarsaari. Vihitty: 14.09.1882 Merikarvia.
Isä: Häggman, Johan Julius s. 01.03.1823 Vaasa. Kappalainen Bergö 1856 (kuoli 33 vuotiaana ennen virkaan astumista).
Äiti: Schalin, Charlotta Elisabet Larsintytär, Häggman s. 25.01.1818 Vöyri; Vörå .

Lapset:
1) Elsa Maria s. 16.04.1884 Rauma. k. 09.11.1886 Rauma.
2) Paavo (katso taulu 973) s. 21.02.1886 Rauma. k. 10.03.1949 Helsinki. Lääkäri. Lisätietoja: Otti 12.05.1906 sukunimen Valvanne.
3) Henrik Väinö (katso taulu 974) s. 10.05.1887 Rauma. k. 08.03.1919.
4) Niilo (katso taulu 975) s. 11.03.1889 Pietarsaari. k. 07.10.1939 Kotka.
5) Hugo (katso taulu 976) s. 18.07.1894 Pietarsaari. k. 25.07.1961 Fyen, Tanska.

2. puoliso Schalin, Mathilda Elisabet Lars-Wilhelmintytär, Wegelius s. 18.10.1857 Kaskinen. k. 22.06.1953 Lahti. Vihitty: 13.02.1896 Uusikaarlepyy.
Isä: Schalin, Lars Vilhelm Laurinpoika s. 09.12.1820 Vöyri . Luodon kirkkoherra 1867, rovasti 1879.
Äiti: Topelius, Johanna Sofia Zachariaksentytär, Schalin s. 01.03.1820 Uusikaarlepyy.
Lapset:
1) Hanna s. 19.12.1896 Masku. k. 13.07.1994 Lahti.
2) Elli Matilda s. 24.07.1900 Masku. k. 10.09.1994 Lahti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 745 -

25. sukupolvi

Stenbäck, Jenny Theodora (taulusta 533. Äiti: Wegelius, Ulrika Christina) s. 12.08.1836 Vöyri. k. 31.10.1888 Paavola.

1. puoliso Simelius, Josef Jakobinpoika s. 23.03.1839 Paavola. k. 20.10.1919 Paavola. Paavolan lukkari. Director cantus. Vihitty: 22.06.1858 Paavola.
Isä: Simelius, Jakob Nilsson s. 02.07.1795 Lestijärvi. Paavolan lukkari.
Äiti: Manginen / Mankinen, Cecilia, Poikola s. 18.10.1807 Frantzila kapell; Rantsila.

Lapset:
1) Johannes Mikael (katso taulu 977) s. 27.11.1859 Paavola. k. 19.06.1937 Vähäkyrö. Orgelnis och kantor i Lillkyrö, urkuri ja kanttori Vähäkyrössä.
2) Maria Kristina (katso taulu 978) s. 07.08.1861.
3) Kaarle Zefanias (katso taulu 979) s. 25.01.1870 Paavola. k. 29.10.1916 Pyhäjärvi, Oulun lääni.

Henkilöhakemisto


- Taulu 746 -

25. sukupolvi

Schroderus, Charlotta Wilhelmina Gustaf-Henrikintytär, Wichman (taulusta 534. Äiti: Wegelius, Betty Sofia Jakobintytär) s. 21.06.1841 Vaasa. k. 27.03.1927 Oulu haudattu Pyhäjoki.

Minchen oli sitkeä nainen, sai leskeksi tultuaan suuren perheen takia kaksi armonvuotta. Heikkenevästä kuulostaan huolimatta Ouluun muutettuaan alkoi pitä täysihoitolaa koululaisille jä sai koulutettua myös nuoremmat lapsensa. Lähde: Martti Turtola Jääkärikenraali Einar Vihma - Ihantalan taistelun ratkaisija Otava 2005, ISBM 951-1-19155-1

1. puoliso Wichman, Emil August Carlinpoika s. 06.08.1831 Raahe. k. 18.09.1886 Pyhäjoki. Kirkkoherra Pyhäjoki 1881. Vihitty: 17.02.1859 Siikajoki. Kuolinsyy: Kuoli halvaukseen Pyhäjoen kirkkoherrana.
Ylioppilas Helsingisä 1850, teologinen tutkonto 1853, vihittiin papiksi 1854, varapastorin arvo 1864. Toimi useissa Phjanmaan eri seurakunnissa. Herännäishenkinen pappi.

Isä: Wichmann, Carl Martin-Christianinpoika s. 08.08.1792 Raahe. Raahen apteekkari 1819.
Äiti: Frosterus, Beata Gustava Johanintytär, Wichmann s. 22.05.1800 Pudasjärvi.

Lapset:
1) Henrik August (katso taulu 980) s. 15.12.1859 Hailuoto. k. 28.07.1923 Kuopio. Kuopion lääninvankilan pastori 1895, uskonnon opettaja useissa Kuopion kouluissa. Perhesuhteet: Matildan 1. esivanhempi oli Henrik Augustin 5. serkku.
2) Agnes Betty (katso taulu 981) s. 28.08.1870 Liminka. k. 19.11.1958 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 747 -

25. sukupolvi

Schroderus, Henrik Edvard, Rauramo (taulusta 534. Äiti: Wegelius, Betty Sofia Jakobintytär) s. 16.09.1843 Mustasaari. k. 28.12.1915 Leppävirta. Kirkkoherra Leppävirta 1895, Kuopion tuomiokapitulin asessori 1897. Lisätietoja: Vuodesta 1907 Rauramo. Ammatinlisäyksiä: Valtiopäivämies.

Ylioppilas Helsingissä 1864, suoritti teologisen erotutkinnon 1867. Vihittiin papiksi 1867, varapastori 1876, rovasti 1888.

1. puoliso Bergh, Hilda Julius-Immanuelintytär, Schroderus s. 31.03.1849 Kuopio. k. 21.02.1883 Oulu. Vihitty: 19.08.1869 Liminka.
Isä: Bergh, Julius Immanuel s. 30.03.1810 Suonenjoki. Pastori, yliopiston dosentti, Limingan rovasti, jumaluusopin tohtori.
Äiti: Bergroth, Olivia Wilhelmina Caroli Henrici, Bergh s. 22.11.1820 Kuorevesi.

2. puoliso Paqvalén, Anna Helena, Hofström s. 16.08.1856 Pieksämäki.
Isä: Paqvalén, Bernhard Bolivar s. 15.04.1827 Parikkala. Kihlakunnan kruununvouti Rantasalmi.
Äiti: Hertz, Lovisa, Paqvalén s. 11.08.1837.

Henkilöhakemisto


- Taulu 748 -

25. sukupolvi

Schroderus, Karl August Gustaf-Henrikinpoika (taulusta 534. Äiti: Wegelius, Betty Sofia Jakobintytär) s. 06.11.1847 Vaasa. k. 12.12.1940 Alavus. Kirkkoherra Alavus 1892, rovasti 1896. Valtiopäivämies.

Karl August Schroderus tuli ylioppilaaksi 1867 Vaasan lukiosta, ylioppilas Helsingissä 1867. Suoritti teologisen erotutkinnon 1870 ja vihittiin papiksi 1871, minkä jälkeen hänet määrättiin tulevan appensa, rovasti Johan Lorenz Laguksen apulaiseksi Iisalmelle. Suoritettuaan 1875 pastoraalitutkinnon hän siirtyi 1879 Lapinlahden kappalaiseksi. Jo ennen vakinaiseen virkaan astumistaan Schroderus sai 1878 varapastorin arvon. Lapinlahdella hän muutti 1889 kirkkoherraksi Siikajoelle, missä hänen isänsä oli ollut aikaisemmin samassa virassa. V. 1893 hän tuli Alavuden kirkkoherraksi hoitaen virkaa yli 47 vuotta kuolemaansa asti. Varsinaisen elämäntehtävänsä Schroderus joutui siten suorittamaan synnyinmaakunnaissaan Etelä-Pohjanmaalla. Rovastin arvon hän sai 1896. Pappina Schroderus edusti ns. raamatullista suuntaa, joka viime vuosisadan jälkipuoliskolla sai osakseen huomattavaa kannatusta papiston keskuudessa. Seurakuntaansa hän hoiti vakiintuneiden kirkollisten työmuotojen mukaisesti, saavuttaen pitkän työkautensa aikana kunnioitusta ja luottamusta myös virkaveljien keskuudessa. Sitä osoittaa se, että hänet valittiin vuosina 1891- 1906 kuusi eri kertaa säätynsä edustajaksi valtiopäiville sekä kolme kertaa, 1896, 1903 ja 1908, edusmieheksi kirkolliskokoukseen. Valtiopäivillä hän oli pappissäädyn huomatuimpia jäseniä. Lisäksi hän toimi 1901- 23 Lapuan rovastikunnan lääninrovastina. - Nuoruudessaan Schroderus oli omaksunut suomalaiskansallisen ajattelutavan, jota hän kaikessa koetti noudattaa. Hän osallistui oman kutsumustehtävänsä ulkopuolellakin tarmokkaasti julkiseen toimintaan niin kunnallisen kuin taloudellisen elämän alalla. Paitsi Alavuden kunnanvaltuuston ja maamiesseuran ensimmäinen puheenjohtaja hän oli osuusmeijerin ja koneosuuskunnan perustajia seka kuului säästöpankin isännistöön. Hän oli myös Etelä-Pohjanmaan maanviljelysseuran johtokunnan jäsen. Pappilastaan Schroderus kehitti esikuvallisen maanviljelystilan kasvattaen mm. maakunnan ensimmäisen polveutumiseltaan puhtaan Ayrshire-karjan, josta vuosien kuluessa myytiin ympäristöön Alavudelle ja naapuripitäjiin runsaasti siitoseläimiä. Alavuden pappila oli kuulu hyvistä hevosistaan. Schroderuksen harrastukset koituivat monin tavoin Etelä-Pohjanmaan maatalouden hyväksi. Valtiopäivillä hän teki mm. aloitteen Seinäjoen - Kaskisten rautatien rakentamiseksi sekä metsänhaaskauksen estämiseksi. Taloudellisten ja yhleiskunnallisten harrastustensa johdosta hän kuuluu niiden pappismiesten eturiviin, jotka ovat käsittäneet velvollisuudekseen seurakuntalaistensa ei vain hengellisen vaan myös aineellisen hyvinvoinnin edistämisen. Kuollessaan 93-vuotiaana kunnianarvoisana vanhuksena Karl August Schroderus oli Suomen vanhin pappi. Voidakseen pitää virkansa hänen täytyi vuosikymmenien ajan turvautua apulaispappeihin, joita ennätti olla Alavudella tavallista runsaammin. Monessa suhteessa Schroderus edusti vanhan pappispolven perinteitä muuttuvan aikakauden keskellä. Lähde: Eteläpohjalaisia Elämänkertoja Etelä-Pohjanmaan Maakuntaliitto

1. puoliso Lagus, Elin, Schroderus s. 28.07.1851 Lammi. k. 18.02.1933 Alavus. Vihitty: 24.06.1872 Iisalmi.
Isä: Lagus, Johan Lorenz s. 10.10.1805 Turku. Kirkkoherra Iisalmi, rovasti, lääninrovasti Hollolassa.
Äiti: Tamelander, Amalia Carolina Augusta, Lagus s. 26.09.1824 Turku.

Lapset:
1) Georg s. 30.03.1873 Iisalmi. k. 30.09.1878.
2) Kaarlo s. 26.02.1874 Iisalmi. k. 05.08.1933 Kirkkonummi.
3) Elin s. 10.10.1875 Iisalmi. k. 10.10.1876 Iisalmi.
4) Agnes s. 05.09.1877 Iisalmi. k. 19.09.1944 Hämeenlinna.
5) Lauri s. 01.06.1879 Lapinlahti.
6) Eino s. 15.12.1880 Lapinlahti. k. 1956.
7) Aarne s. 29.01.1883 Lapinlahti. k. 11.01.1885 Lapinlahti.
8) Mauno s. 20.12.1885 Lapinlahti. k. 07.01.1950.
9) Elli s. 17.06.1887 Lapinlahti.
10) Arvo Henrik s. 06.11.1889 Siikajoki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 749 -

25. sukupolvi

Schroderus, Maria Magdalena Gustaf-Henrikintytät, Österbladh (taulusta 534. Äiti: Wegelius, Betty Sofia Jakobintytär) s. 21.04.1850 Siikajoki. k. 10.11.1921 Iisalmi.

1. puoliso Österbladh, Josef Wilhelminpoika s. 29.05.1845 Alavieska. k. 15.08.1913 ollessaan matkalla Helsinkiin (kirjoilla Lapinlahti). Kirkkoherra Lapinlahti 1894. Valtiopäivämies. Vihitty: 01.07.1869 Liminka.
Ylioppilas Helsingissä 1863. Suoritti teologisen erotutkinnon 1867. Vihittiin papiksi 1867, varapastori 1867.

Isä: Österbladh, Wilhelm Carlinpoika s. 29.07.1805 Vaasa. Piippolan kirkkoherra 1855, rovasti 1862.
Äiti: Schroderus, Agatha, Österbladh s. 02.02.1805 Sotkamo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 750 -

25. sukupolvi

Swan, Carl Gustaf (taulusta 535. Äiti: Wegelius, Charlotta Jakobintytär) s. 27.06.1839 Maalahti. k. 01.05.1916. Lappeenrannan alkeiskoulun uskonnon, suomen- ja ruotsinkielen kollega.

1. puoliso Malin, Emilia Charlotta, Swan s. 28.02.1836. k. 28.01.1917 Helsinki. Vihitty: 30.07.1863 Maalahti.

Lapset:
1) Helmi Siveä (katso taulu 982) s. 10.05.1864 Kaskinen. k. 30.05.1938 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 751 -

25. sukupolvi

Wegelius, Betty, Hällsten (taulusta 538. Isä: Wegelius, Thure Birger Jakobinpoika) s. 22.05.1848 Isonkyrön Orisberg (Orismala). k. 13.04.1936 Munsala. Perhesuhteet: Lapseton.

1. puoliso Hällsten, Berndt Christian Berndt-Gustafinpoika s. 17.09.1823 Kuortane. k. 14.04.1907 Munsala. Kokkolan tuomiokunnan tuomari 1871. Vihitty: 10.06.1868 Alahärmä.
Ylioppilas Helsingissä 1842, tuomarintutkinto 1848, varatuomari 1852. Lähde: Maintaan "Lucina Hagman kertoo lapsuutensa Kälviästä", Otava 1936. Sivu 80. Toimi Alavudella, sittemmin Kokkolan tuomiokunnassa. Betty ja Berndt Hällsten omistivat Munsalassa Uddenin joka oli sukulaisten kokontumispaikkana 50 vuotta. Lähde: Wegelius sukukirja

Isä: Hällsten, Berndt Gustaf s. 03.03.1792 Ikaalinen. Kälviän kappalainen 1838.
Äiti: Stenbäck, Susanna Sofia Carl-Fredrikintytär, Hällsten s. 10.01.1797 Alahärmä.

2. puoliso Schroderus, ??

Henkilöhakemisto


- Taulu 752 -

25. sukupolvi

Wegelius, Werner (taulusta 538. Isä: Wegelius, Thure Birger Jakobinpoika) s. 12.06.1854 Orismala. k. 25.04.1936 Maalahti.

1. puoliso Finne, Ellen Mathilda, Wegelius s. 19.06.1862 Tampere. k. 13.02.1893 Turku. Vihitty: 13.01.1882 Tampere.
Isä: Finne, Gustaf Adolf s. 12.10.1801 Lempäälä. Varatuomari.
Äiti: Wigrén / Wigren, Johanna Charlotta Catharina, Finne s. 03.06.1827 Helsinki.

Lapset:
1) Karin s. 20.11.1885 Tampere. k. 04.03.1892 Turku.
2) Harry (katso taulu 983) s. 23.06.1887 Tampere. k. 21.09.1946.
3) Tyra (katso taulu 984) s. 17.11.1888 Turku. k. 30.07.1923.

2. puoliso Nandelstadh, Karin Maria, Wegelius s. 21.05.1872 Anjala. Vihitty: 09.12.1899 Turku.
Isä: Nandelstadh von, Ferdinand s. 28.07.1834 Rantasalmi. Kuopion ruotujakoisen tarkk´ampujapataljoonan kapteeni.
Äiti: Calonius, Maria Mårten-Willehadintytär, Nandelstadh von s. 28.11.1832 Liminka.
Lapset:
1) Ragni (katso taulu 985) s. 18.01.1902 Turku. k. 21.12.1959 Helsinki.
2) Eva s. 23.07.1903 Kuusisto. k. 02.04.1921.
3) Valborg s. 19.01.1905 Turku. k. 05.04.1970.
4) Ulla (katso taulu 986) s. 22.06.1908 Kuusisto. k. 17.01.1989.

Henkilöhakemisto


- Taulu 753 -

25. sukupolvi

Wegelius, Birger (taulusta 538. Isä: Wegelius, Thure Birger Jakobinpoika) s. 04.07.1869 Alahärmä. k. 16.06.1948. Apteekkari. Lisätietoja: Muuttanut 1905 Amerikkaan . Perhesuhteet: Eronnut.

Ylioppilas 1888 Vasa lyceum. Tuli Turun Kasken apteekin oppilaaksi 01.12.1893, farmaseutti 17.07.1896, toimi Paimion sivuapteekin hoitajana 01.07.1898, ja jälleen 1900-luvun alkuvuosina, silloin proviisorina. Proviisori 1901. Paimion sivuapteekki itsenäistyi v. 1905. Innokas voimistelija ja urheilija perusti Paimion urheiluseuran ja oli mukana VPK-toiminnassa.

1. puoliso Weini, Martha Emilia, Wegelius s. 13.09.1877 Turku. k. 16.01.1948 Karhula. Vihitty: 07.06.1898 Turku.
Isä: Weini, Wilhelm s. 06.10.1841. Lasimestari.
Äiti: Troberg, Emma Erika, Weini s. 10.05.1824 Kemiö.

Lapset:
1) Ture Birger s. 29.04.1899 Turku. k. 05.02.1922 New York, USA.
Käynyt koulua Turussa, Svenska lyceum i Åbo
2) Ingeborg (katso taulu 987) s. 10.06.1902 Turku. k. 17.01.1973 Helsinki haudattu Turun vanha hautausmaa. Sihteeri, Ranskan suurlähetystö.
3) Wilhelm s. 04.02.1904 Turku. k. 08.01.1963 Kellokoski haudattu Turun vanha hautausmaa. Tullitarkastaja.

Henkilöhakemisto


- Taulu 754 -

25. sukupolvi

Wegelius, Edith, Petander (taulusta 538. Isä: Wegelius, Thure Birger Jakobinpoika) s. 06.01.1871 Alahärmä. k. 11.08.1955.

1. puoliso Petander / Petra, Karl Eliel s. 05.06.1855 Kuopio (Kuopion maaseurakunta?). k. 06.04.1917 Lapua.

Lapset:
1) Niilo Ensio s. 07.04.1900 Tornio. k. 08.02.1918 Lapua haudattu Lapuan sankarihauta. Ylioppilas, ryhmäpäällikkö valkoisten puolella. Lisätietoja: Kuului suojeluskuntaan. Kuolinsyy: Kuollut sodassa, murhattu.
2) Irja Marjatta s. 18.11.1901 Tornio. k. 15.12.1986 Espoo. Lehtori.
3) Aune Ilona s. 24.10.1903 Tornio. k. 28.05.1975 Helsinki. Filososofian kandidaatti, kirjastonhoitaja.

Henkilöhakemisto


- Taulu 755 -

25. sukupolvi

Petterson, Lydia, Bergroth (taulusta 539. Äiti: Wegelius, Vendla Lovisa Jakobintytär) s. 19.08.1849 Sotkamo.

1. puoliso Bergroth, Adiel Frans-Henrikinpoika s. 03.11.1848 Keuruu. k. 26.04.1905 Helsinki. Pappi, Viipurin ruotsalaisen lyseon vararehtori 08.03.1887. Valtiopäivämies. Vihitty: 13.04.1874. Ammatinlisäyksiä: Uskonnon, suomenkielen ja logiikan lehtori 1877. Rehtori 1891.
Jyväskylän alkeisopistosta yliopp. 02.06.1865. Filos. kand. 21.05.1873, seppel. maisteri 30.05.1873. Suorittanut jumaluusopillisen pääsötutkinnon 15.11.1874. Määrätty kahdeksi koetusvuodeksi 02.08(21/9) 1875 uskonnon ja suomenkienlen lehtoriksi Viipurin lyseoon. Valtuutettu siihen virkaan 03.12.1877. Papiksi vihitty Porvoossa 06.011888. Viipurin ruots. lyseon vararehtori 08.03.1887, rehtori 02.06.1892. Maalikkoedusmies kirkolliskokouksessa 1886, jossa valittiin uuden katekismusehdotuksen tekemistä vartenasetetun komitean jäseneksi. Maallikkoedusmies myöskin 1893. Julkaissut: Lobstein'in Herätyssanoja, suom., Hgssä 1879; Profeetain ennustusten täyttäminen, A. Keithin mukaan, Sortav. 1890 (Kansanval. seur. toim. 71). Axel Bergholm: Sukukirja v. 1901 s. 130

Isä: Bergroth, Frans Henrik, Karl Henrikinpoika s. 01.12.1817 Kuorevesi. Rovasti 19.12.1873, Valtiopäivämies 1877.
Äiti: Fabritius, Hilda Elisabet, Bergroth s. 08.06.1825 Kitee.

Lapset:
1) Edit Armas s. 05.01.1876 Viipuri. k. 06.01.1877 Keuruu.
2) Eva Alfhild (katso taulu 988) s. 24.10.1877 Viipuri. k. 09.10.1948.
3) Verna Aino Elisabeth s. 24.04.1879 Viipuri.
4) Sigrid Lydia s. 25.02.1881. k. 17.06.1883 Nivala.
5) Harry Alarik s. 05.03.1883 Viipuri. k. 02.02.1934 Varkaus.
6) Kersti Solveig s. 21.01.1886 Viipuri.
7) Anna Inkeri (katso taulu 989) s. 08.11.1888 Viipuri. k. 22.05.1945 Helsinki.
8) Erik Benjamin s. 18.05.1892. k. 08.01.1893. Perhesuhteet: Kaksonen Torsten Johanneksen kanssa.
9) Torsten Johannes s. 18.05.1892. k. 20.03.1893.

Henkilöhakemisto


- Taulu 756 -

25. sukupolvi

Bergenheim, Johan Adolf Salomoninpoika (taulusta 541. Isä: Bergengem, Salomon Erik-Johaninpoika) s. 31.01.1822 Pori. k. 06.10.1893 Muolaa. Venäjän armeijan kenraalimajuri 1882.

Haminan kadettikoulussa 1836 - 1843.

1. puoliso Frögd, Maria Gustava, Bergenheim s. 05.07.1838 Isokyrö, Orisberg. k. 13.11.1903 Muolaa. Vihitty: 13.05.1860.
Isä: Frögd, Anders Päivätyöläinen.
Äiti: Asplund, Elisabet, Frögd

Lapset:
1) Gustaf Adolf (katso taulu 990) s. 29.04.1859 Amur, Venäjä. k. 05.04.1902 Hatsina, Inkerinmaa Venäjä.
2) Sofia Charlotta Elisabet s. 03.08.1861 Nikolajevski, Venäjä. k. 20.04.1940 Helsinki.
3) Edvard s. 03.04.1863 Nikolajevski, Venäjä. k. 13.11.1932 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 757 -

25. sukupolvi

Bergenhem, Christian Edvardinpoika (taulusta 542. Isä: Bergenheim, Edvard Erik-Johaninpoika) s. 08.09.1833 Turku. k. 03.05.1874 Venäjällä. Alikapteeni Venäjän armeijassa 1867. Asemapäällikkö Venäjän valtion rautateillä.

1. puoliso Derberg, Catharina, Bergenhem s. 13.06.1853. Vihitty: 18.02.1872 Harkov, Venäjä.
Isä: Derberg, Nikolai Luutnantti.
Äiti: Kukalevski, Eudoksia, Derberg

Henkilöhakemisto


- Taulu 758 -

25. sukupolvi

Bergenhem, Lovisa Wilhelmina Edvardintytär, Hedenberg (taulusta 542. Isä: Bergenheim, Edvard Erik-Johaninpoika) s. 26.07.1841 Turku. k. 15.04.1914 Turku.

1. puoliso Hedenberg, Robert Reinhold s. 29.07.1844 Paimio. k. 27.05.1906 Paimio. Tilanomistaja, agronomi. Vihitty: 18.04.1869 Turku.
Isä: Hedenberg, Carl Ludvig s. 13.12.1802 Tukholma. Pietarin suomalaisen passitoimiston päällikön apulainen.
Äiti: Jägerhorn af Storby, Lovisa Charlotta Wilhelmina, Hedenberg s. 25.08.1819 Turku.

Henkilöhakemisto


- Taulu 759 -

25. sukupolvi

Bergenheim, Edvard Ferdinand Edvardinpoika (taulusta 542. Isä: Bergenheim, Edvard Erik-Johaninpoika) s. 29.01.1844 Turku. k. 28.03.1893 Harkov, Venäjä haudattu Turku. Everstiluutnantti Venäjän armeijassa 1891. Valtiopäivämies. Lisätietoja: Kirjoitettiin vapaaherrana Suomen ritarihuoneeseen 1883.

Haminan kadettikouuuuulussa 1855 - 1863.

1. puoliso Ekestubbe, Emilia Elisabet, Bergenheim s. 15.08.1854 Nurmijärvi. k. 06.01.1899 Turku. Vihitty: 18.03.1878 Turku. Lisätietoja: Suomalaista aatelissukua.
Isä: Ekestubbe, Axel Florentin s. 08.06.1809 Halikko. Turun hovioikeuden asessori.
Äiti: Armfelt, Anna Aurora Adelaide, Ekestubbe s. 23.08.1829 Vehmaa.

Lapset:
1) Axel Edvard Emanuel s. 04.08.1885 Helsinki. k. 04.03.1920 Helsinki.
2) Dordi Elisabeth Adelaide (katso taulu 991) s. 24.09.1893 Turku. k. 28.10.1975.

Henkilöhakemisto


- Taulu 760 -

25. sukupolvi

Bergenheim, Alexandrine Edvardintytär, Bruun (taulusta 542. Isä: Bergenheim, Edvard Erik-Johaninpoika) s. 17.08.1847 Turku. k. 24.04.1916 Tampere. Perhesuhteet: Avioliitossa serkkunsa kanssa.

1. puoliso Bruun, Christian Fredrik s. 14.05.1849 Hamina. k. 06.12.1911 Sääksmäki. Insinööri, kunnallisneuvos. Vihitty: 23.07.1873 Turku.
Isä: Bruun, Johan s. 24.09.1817 Hamina. Kauppias Haminassa.
Äiti: Thode, Anna Luise, Bruun s. 21.01.1822 Hamburg, Saksa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 761 -

25. sukupolvi

Bergenheim, Sofia Edvardintytär, Julin von (taulusta 542. Isä: Bergenheim, Edvard Erik-Johaninpoika) s. 18.09.1849 Maaria. k. 05.11.1930 Pohjan pitäjässä.

1. puoliso Julin von, John Albert Edvard John-Jakobinpoika s. 22.12.1846 Pohjan pitäjä. k. 07.06.1906. Fiskars AB:n toimitusjohtaja 1883, vuorineuvos 1897, valtiopäivämies. Vihitty: 03.08.1869. Lisätietoja: Vuodesta 1849 von Julin.
Isä: Julin von, Johan Jakob Johansson s. 05.08.1787 Oulu. Asessori, ruukinisäntä, apteekkari Turussa, aateloitiin 1849.
Äiti: Jägerskjöld, Engel Lovisa Catharina s. 16.12.1810 Kemiö.

Lapset:
1) Albert (katso taulu 992) s. 02.09.1876 Pohja. k. 23.02.1918.
2) Brita Sofia (katso taulu 993) s. 02.06.1879 Pohja. k. 21.04.1972.
3) Rolf Jakob (katso taulu 994) s. 21.08.1881 Turku. k. 19.02.1942 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 762 -

25. sukupolvi

Björkman / Björkenheim, Sofia Magdalena Lars-Magdalena, Aminoff (taulusta 543. Äiti: Bergenhem / Bergenheim, Lovisa Wilhelmina) s. 21.06.1822 Isonkyrö, Orisberg. k. 13.01.1904 Orimattila. Lisätietoja: Vuodesta 1834 Björkenheim.

1. puoliso Aminoff, Adolf s. 25.02.1806 Mietoinen. k. 02.11.1884 Bromarv. Jalkaväen kenraali 1883. Valtiopäivämies. Vihitty: 22.06.1840 Turku. Lisätietoja: Suomalaista aatelissukua. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.
Ylioppilas Upsalassa 1817, Turussa 1819. Sai isänsä mukana 1808 kiningas Kustaa IV Adolfilta vapaaherran arvon, jonka keisari Aleksanteri I vahvisti 1812. Merkittiin Suomen ritarihuoneen kirjoihin aatelisena 1818, vapaaherrana 1818. Peri veljensä kuoltua kreivin arvon 1838.

Isä: Aminoff, Johan Fredrik s. 26.01.1756 Bromarv. Kenraalimajuri, kreivi.
Äiti: Bruncrona, Eva Mathilda, Aminoff s. 10.09.1781 Sauvo.

Henkilöhakemisto


- Taulu 763 -

25. sukupolvi

Björkman / Björkenheim, Wilhelmina Mathilda Lars-Magnuksentytär, Walleen (taulusta 543. Äiti: Bergenhem / Bergenheim, Lovisa Wilhelmina) s. 11.10.1827 Isonkyrön Orisberg. k. 29.11.1855 Helsinki. Lisätietoja: Vuodesta 1834 Björkenheim.

1. puoliso Walleen, Carl Edvard s. 25.09.1819 Viipuri. k. 13.01.1856 Pietari, Venäjä. Suomen kenraalikuvernöörinkanslian johtaja 1854, valtioneuvos 1855. Vihitty: 16.06.1849 Turku. Lisätietoja: Suomalaista aatelissukua.
Yliopilas Helsingissä 1836. Filosofian kandidaatti 1840, maisteri 1840. Nimineuvos 1841. Suoritti tuomarintutkinnon 1843, suuremman kameraalitutkinnon 1843. Kollegiasessori 1843. Sai isänsä mukana vapaaherran arvon 1854 ja otettiin Suomen ritarihuoneen kirjoihin vapaaherrana 1856.

Isä: Walleen, Karl Johan s. 05.09.1781 Turku. Viipurin läänin maaherra 06.02.1816.
Äiti: Willebrand von, Eva Gustava, Stjernvall s. 18.02.1781 Pori.

Lapset:
1) Edvard s. 28.02.1851 Helsinki. k. 05.02.1896 Kiel. Saksa.
2) Karl Alfons s. 14.12.1852 Helsinki. k. 23.08.1854 Helsinki.
3) Robert Alfons s. 15.09.1854 Helsinki. k. 14.10.1855 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 764 -

25. sukupolvi

Björkman / Björkenheim, Anna Charlotta Lars Magnuksentytär, Walleen (taulusta 543. Äiti: Bergenhem / Bergenheim, Lovisa Wilhelmina) s. 24.01.1833 Orisberg, Isokyrö. k. 24.04.1862 Helsinki. Lisätietoja: Vuodesta 1834 Björkenheim. Perhesuhteet: Puoliso oli sisarensa Wihelminan lanko.

1. puoliso Walleen, Vladimir Alfons s. 29.11.1820 Helsinki. k. 19.06.1870 Porvoon pitäjä. Uudenmaan läänin kuvernööri, kenraalimajuri, vapaaherra. Vihitty: 26.06.1856 Turku.
Isä: Walleen, Karl Johan s. 05.09.1781 Turku. Viipurin läänin maaherra 06.02.1816.
Äiti: Willebrand von, Eva Gustava, Stjernvall s. 18.02.1781 Pori.

Lapset:
1) Carl Magnus Mikael (katso taulu 995) s. 11.07.1858 Porvoon maalaiskunta. k. 27.07.1933 Porvoon maalaiskunta.
2) Emil Robert s. 18.03.1861 Helsinki. k. 27.09.1931 Porvoon maalaiskunta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 765 -

25. sukupolvi

Björkenheim, Lars Magnus Robert Lars-Magnuksenpoika (taulusta 543. Äiti: Bergenhem / Bergenheim, Lovisa Wilhelmina) s. 28.08.1835 Eurajoki. k. 30.01.1878. Agronomi Ruotsin Ultunan maanviljelysopistosta 1863. . Kuolinsyy: Kuoli tapaturmaisesti ollessaan matkalla rautateitse Helsinkiin. Ammatinlisäyksiä: Tilanomistaja ja teollisuusmies. Valtiopäivämies.

1. puoliso Kothen von, Augusta Johanna, Björkenheim s. 27.05.1845 Viipuri. k. 21.06.1882 Tuusulan Kellokoski. Vihitty: 19.08.1863 Hamina.
Isä: Kothen von, Mauritz Ferdinand s. 17.06.1811 Lokalahti.
Äiti: Piper, Amalia Magdalena, Kothen von s. 28.07.1822 Turku.

Lapset:
1) Anna Augusta s. 08.07.1864 Tuusula, Kellokoski. k. 09.08.1864.
2) Lars Mauritz Robert s. 24.06.1865 Tuusula, Kellokoski. k. 23.05.1866.
3) Gustaf Adolf (katso taulu 996) s. 24.07.1866 Kellokoski, Tuusula. k. 28.04.1918 Valkeala. Tirehtööri. Kuolinsyy: Ryöstömurha vapaussodan aikana.
4) Sophia Emilia Wilhelmina s. 26.08.1867 Tuusula, Kellokoski. k. 29.10.1952.
5) Lars Mauritz s. 24.11.1868 Tuusula, Kellokoski. k. 28.03.1869.
6) Anna Augusta s. 09.04.1871 Tuusula, Kellokoski. k. 18.02.1875.
7) Bengt Magnus Robert s. 23.08.1872 Tuusula, Kellokoski. k. 01.09.1906 Lappeenranta.
8) Elsa Hedvig Augusta (katso taulu 997) s. 01.05.1875 Tuusula. k. 23.09.1966 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 766 -

25. sukupolvi

Meurman, Otto Emil Fritiof Fredrik-Otonpoika (taulusta 544. Äiti: Knorring von, Christina Fredrika Henrika Berndt-Georg-Reinholdintytär) s. 00.02.0000. k. 20.11.1883 Akkerman, Besarabia. Majuri Venäjän armeijassa 1866.

1. puoliso Lutsenko, Katerina, Meurman s. 11.10.1833. k. 07.08.1885. Vihitty: 13.02.1859.
Isä: Lutsenko, Prokopi Everstiluutnantti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 767 -

25. sukupolvi

Meurman, Oskar Ferdinand Fredrik-Otonpoika (taulusta 544. Äiti: Knorring von, Christina Fredrika Henrika Berndt-Georg-Reinholdintytär) s. 29.11.1822 Ilmajoki. k. 09.10.1870 Helsingissä. Everstiluutnantti Suomen armeijassa 1862. Ammatinlisäyksiä: Postihallituksen venäjänkielen kääntäjä 1867.

Haminan kadettikoulussa 1836 - 1844.

1. puoliso Kossow, Anna Maria Elisabet, Knorring von s. 10.07.1837 Vehkalahti. k. 25.01.1909 Helsinki. Vihitty: 15.11.1855 Hamina.
Isä: Kossow, Georg Taloudenhoitaja.
Äiti: Isenthal, Elisabet, Kossow

Henkilöhakemisto


- Taulu 768 -

25. sukupolvi

Meurman, Lovisa Fredrika Natalia Fredrik-Otontytär, Wulisma (taulusta 544. Äiti: Knorring von, Christina Fredrika Henrika Berndt-Georg-Reinholdintytär) s. 05.03.1824 Ilmajoki. k. 16.09.1907 Helsinki. Opettajatar.

1. puoliso Wulisma, Konstantin s. 15.03.1807. k. 06.05.1904 Helsinki. Kenraalikuvernöörinkanslian toimituskunnanpäällikön apulainen, hovineuvos. Vihitty: ??.

Henkilöhakemisto


- Taulu 769 -

25. sukupolvi

Meurman, Emma Rosina Fredrik-Otontytär, Alopaeus (taulusta 544. Äiti: Knorring von, Christina Fredrika Henrika Berndt-Georg-Reinholdintytär) s. 27.02.1826 Ilmajoki. k. 31.01.1902 Helsinki.

1. puoliso Alopaeus, David Wilhelm s. 29.07.1826 Juva. k. 07.11.1873 Helsinki. Revisiokomissaari. Vihitty: 13.01.1857 Helsinki.
Isä: Alopaeus, David Magnus-Jakobinpoika s. 02.03.1791 Porvoo. Suur-Savon tuomiokunnan vt. tuomari. Kihlakunnantuomarin arvo 1833.
Äiti: Avelin, Margaretha Henriette , Alopaeus s. 28.08.1797 Joroinen.

Henkilöhakemisto


- Taulu 770 -

25. sukupolvi

Meurman, Olga Wilhelmina Fredrik-Otontytär, Forsell (taulusta 544. Äiti: Knorring von, Christina Fredrika Henrika Berndt-Georg-Reinholdintytär) s. 28.12.1829 Ilmajoki. k. 16.05.1914 Helsinki.

1. puoliso Forssell, Carl Fredrik* s. 14.09.1827 Ilmajoki. k. 29.09.1917 Helsinki. Postihallituksen sihteeri, varatuomari. Vihitty: 28.08.1859 Helsinki.
Isä: Forssell, Adolf Fredrik s. 18.04.1794 Alhon kartano, Padasjoki. Uudenkarleby´n apteekkari, tullijohtokunnan kanneviskaali.
Äiti: Mathesius, Maria Catharina Nilsintytär, Forsell s. 22.08.1802 Uudenkaarlepyy kirkonkylä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 771 -

25. sukupolvi

Niska, Betty Emilia Claesdotter, Saksa (taulusta 546. Isä: Niska, Claes Jonae Adolphi) s. 18.07.1840 Oulu.

1. puoliso Saksa, Isak Immanuel, Saxa s. 01.01.1836 Suomussalmi. k. 22.07.1886 Kemi. Kemin kihlakunnan henkikirjoittaja. Vihitty: 1862.
Isä: Saxa, Karl s. 28.05.1796 Kruununkylä. Kirkkoherra Hyrynsalmi 1846, virkaan 1848.
Äiti: Svanberg, Fredrika, Saxa s. 01.09.1807 Oulu.

Henkilöhakemisto


- Taulu 772 -

25. sukupolvi

Niska, Ivar Alfred Claesinpoika (taulusta 546. Isä: Niska, Claes Jonae Adolphi) s. 29.10.1846 Oulu. k. 18.08.1903 Viipuri. Merikapteeni 1874, Viipurin merikoulun 1. opettaja ja johtaja 1902.

1. puoliso Schlüter, Hilda Maria Elise, Niska s. 19.03.1856 Oulu. k. 12.09.1934 Helsinki. Vihitty: 01.01.1880 Viitasaari.
Isä: Schlüter, Johan Bernhard s. 14.12.1828 Joensuu.
Äiti: Ahnger, Augusta Sofia, Schlüter s. 07.05.1829 Rautalampi.

Lapset:
1) Aina Maria (katso taulu 998) s. 16.09.1880 Viipuri.
2) Esther Elisabeth (katso taulu 999) s. 21.06.1882 Viipuri. k. 18.05.1916 Helsinki. Oopperalaulajatar.
3) August Bernhard (katso taulu 1000) s. 17.02.1884 Viipuri.
4) Bror Ivar s. 11.08.1887 Viipuri.
Kastettu 28.08.1887 Viipurin tuomiokirkkoseurakunta
5) Algoth Johannes s. 05.12.1888 Viipuri.
Kastettu 09.01.1889 Viipurin tuomiokirkkoseurakunta

Henkilöhakemisto


- Taulu 773 -

25. sukupolvi

Niska, Edla Johanna Claesintytär, Lundgren (taulusta 546. Isä: Niska, Claes Jonae Adolphi) s. 15.08.1851 Oulu.

1. puoliso Lundgren, Voldemar

Henkilöhakemisto


- Taulu 774 -

25. sukupolvi

Niska, Jenny Christina (taulusta 548. Isä: Niska, Adolph Jonae Adolphi) s. 28.09.1838 Oulu. k. 08.07.1910 Helsinki.

1. puoliso Löthman, Fredrik Bernhard s. 03.06.1835 Oulunsalo. k. 24.05.1882 Vanaja. Vihitty: 16.10.1870 Oulu.
Isä: Löthman, Johan Fredrik Samuel-Johaninpoika s. 30.10.1780. Luutnantti, Oulun sairaalan taloudenhoitaja 1823.
Äiti: Rosén, Maria Gustava, Löthman s. 13.10.1794 Oulunsalo.

Lapset:
1) Adolf Fredrik (katso taulu 1001) s. 25.09.1872 Polotsk, Venäjä. k. 06.02.1925 Pyhäjärvi.
2) Alexander Bernhard s. 23.08.1877 Deunaburg, Daugavpils (Väinänlinna), Latvia.
3) Axel Wilhelm s. 11.09.1880 Hämeenlinna. k. 17.08.1922 Portland, Oregon USA.

Henkilöhakemisto


- Taulu 775 -

25. sukupolvi

Sundvik, Karl Hugo (taulusta 551. Isä: Sundvik, Carl Edvard Gustaf-Wilhelminpoika) s. 23.01.1845 Vaasa. k. 03.01.1881 Helsinki. Perhesuhteet: Aviopuolisot olivat serkuksia keskenään.

1. puoliso Sundvik, Karolina Emilia, Sundvik s. 24.12.1848 Vaasa. k. 07.11.1922. Vihitty: 25.01.1874.
Isä: Sundvik, Gustaf Wilhelm s. 22.05.1823 Vaasa; posthumus. Kofferdiskeppare, överuppsyniningsman.
Äiti: Nyström, Maria Carolina, Sundvik s. 25.09.1821 Vaasa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 776 -

25. sukupolvi

Sundvik, Ernst Edvard (taulusta 551. Isä: Sundvik, Carl Edvard Gustaf-Wilhelminpoika) s. 09.12.1849 Vaasa. k. 24.08.1918 Helsinki. Perhesuhteet: Aviopuolisot olivat serkuksia keskenään.

1. puoliso Sundvik, Olga Augusta, Sundvik s. 19.01.1854. k. 17.09.1934. Vihitty: 12.06.1879.
Isä: Sundvik, Gustaf Wilhelm s. 22.05.1823 Vaasa; posthumus. Kofferdiskeppare, överuppsyniningsman.
Äiti: Nyström, Maria Carolina, Sundvik s. 25.09.1821 Vaasa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 777 -

25. sukupolvi

Sundvik, Emma Josefina, Hartman (taulusta 551. Isä: Sundvik, Carl Edvard Gustaf-Wilhelminpoika) s. 20.11.1851 Vaasa. k. 04.04.1884.

1. puoliso Hartman, Johan Zachris s. 01.11.1848 Vaasa. k. 20.03.1908. Vihitty: 1885.
Isä: Hartman, Johan Peter s. 01.10.1816.
Äiti: Björker, Maria Katarina, Hartman s. 23.04.1824.

Lapset:
1) Karl Joel Alarik (katso taulu 1002) s. 24.05.1875 Vaasa.
2) Sigrid Ester Maria (katso taulu 1003) s. 10.08.1876.
3) Johannes Torsten Rafael s. 10.09.1877.
4) Estrid Emma Karolina (katso taulu 1004) s. 08.09.1878.
5) Hugo Edgar Emerik (katso taulu 1005) s. 22.10.1879.
6) Wolmar Torsten s. 11.10.1880 Bergö. k. 11.05.1884 Kajaani.

Henkilöhakemisto


- Taulu 778 -

25. sukupolvi

Sundvik, Karolina Emilia, Sundvik (taulusta 552. Isä: Sundvik, Gustaf Wilhelm) s. 24.12.1848 Vaasa. k. 07.11.1922.

1. puoliso Sundvik, Karl Hugo s. 23.01.1845 Vaasa. k. 03.01.1881 Helsinki. Vihitty: 25.01.1874. Perhesuhteet: Aviopuolisot olivat serkuksia keskenään.
Isä: Sundvik, Carl Edvard Gustaf-Wilhelminpoika s. 28.01.1822 Vaasa. Maalarimestari Vaasassa.
Äiti: Hellberg, Catharina Lovisa, Sundvik s. 16.01.1821.

2. puoliso Palmberg, Knut August s. 10.06.1844 Pohja. k. 11.11.1914 Helsinki. Insinööri, yrittäjä ja teollisuusmies, Tirvan tehtaitten toimitusjohtaja. Vihitty: 12.03.1884. Perhesuhteet: Isä Anders oli Knut Augustin syntyessä 59 vuotias.
Kävi koulua Tammisaaressa. Turun Teknillinen Reaalikoulu 1858 - 1862. Opiskelaikana käytännön harjoittelua Crichtonin konepajalla ja sitten vuosi lankonsa Johan Hultin suunittelutoimistossa Forssassa. Sitten Tukholman teknillinen instituutti 1866 - 1869. Knut August oli insinöörinä Viipurin mekaanisessa verstaassa pari vuotta, osallllistui Marieforsin höyrysahan suunnittelu- ja rakennustöhin. Sitten 1872 alettiin rakentamaan Kuusankosken itärannalle paperitehdasta A.W. Wahrenin johdolla, rakennustöitä valvomaan kutsuttiin insinööri Knut August Palmberg. Tehtaan valmistuttua hänestä tuli Kymin tehtaiden ensimmäinen isännöitsijä 1873 - 1877. Vuonna 1877 oli rakentamass ja johtamassa Turpa Krutfabrik - Turpaan Ruutitehdas Oy:n tehdasta Sippolaan. Knut August perusti 1882 kimröökitehtaan Vehkalahden Koivuniemeen. Lähde: Voikoski Satavuotiaan taustaa ja nykypäivää

Isä: Palmberg, Anders, Nagulin s. 19.03.1785 Nauvo. Pohjan pitäjän kirkkoherra.
Äiti: Arenander, Hedvig Sofia, Palmberg s. 1806 Västerås, Ruotsi.

Lapset:
1) Siri (katso taulu 1006) s. 22.02.1885. k. 04.06.1912. Perhesuhteet: Aviopuoliso oli 1. serkku.
2) Elna (katso taulu 1007) s. 23.05.1886 Sippola.

Henkilöhakemisto


- Taulu 779 -

25. sukupolvi

Sundvik, Olga Augusta, Sundvik (taulusta 552. Isä: Sundvik, Gustaf Wilhelm) s. 19.01.1854. k. 17.09.1934.

1. puoliso Sundvik, Ernst Edvard s. 09.12.1849 Vaasa. k. 24.08.1918 Helsinki. Perhesuhteet: Aviopuolisot olivat serkuksia keskenään.
Isä: Sundvik, Carl Edvard Gustaf-Wilhelminpoika s. 28.01.1822 Vaasa. Maalarimestari Vaasassa.
Äiti: Hellberg, Catharina Lovisa, Sundvik s. 16.01.1821.

Henkilöhakemisto


- Taulu 780 -

25. sukupolvi

Wasastjerna, Evert Viktor (taulusta 554. Isä: Wasastjerna, Jacob Victor Johannis Jacobi) s. 27.05.1862 Vaasa. k. 18.10.1941 Helsinki.

1. puoliso Grenman, Hanna Maria, Wasastjerna s. 22.03.1868 Pernaja. k. 19.09.1936 Helsinki. Vihitty: 01.09.1894 Helsinki.

Lapset:
1) Ulla Johanna (katso taulu 1008) s. 05.05.1908 Helsinki. k. 10.07.1945 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 781 -

25. sukupolvi

Wasastjerna, Axel Edvard (taulusta 554. Isä: Wasastjerna, Jacob Victor Johannis Jacobi) s. 17.11.1866 Vaasa. k. 30.04.1917 Helsinki.

1. puoliso Donner, Agda Matilda, Wasastjerna s. 02.08.1869 Helsinki. k. 11.09.1944 Muurla. Vihitty: 17.06.1895.
Isä: Donner, Otto s. 15.12.1835 Kokkola. Kielentutkija ja politiikko, jäsen senaatissa 1905 - 08, senaattori.
Äiti: Malm, Hilda Rosina Louise*, Donner s. 18.03.1834.

Lapset:
1) Jarl Axel (katso taulu 1009) s. 18.11.1896 Helsinki. k. 15.10.1972.

Henkilöhakemisto


- Taulu 782 -

25. sukupolvi

Wasastjerna, Oswald Severin (taulusta 555. Isä: Wasastjerna, Alfred Edgar Johannis Jacobi) s. 01.04.1864 Helsinki. k. 26.10.1935 Helsinki.

1. puoliso Armfelt, Olga Lovisa Gustava Augusta, Wasastjerna s. 11.09.1864 Halikko. k. 23.07.1962 Angelniemi. Vihitty: 29.08.1890 Halikko.
Isä: Armfelt, August Magnus Gustaf s. 25.08.1826 Turku.
Äiti: Creutz, Sigrid Constance, Armfelt s. 10.04.1837 Pernaja.

Lapset:
1) August Oswald Olof s. 24.07.1891 Helsinki. k. 01.06.1896 Helsingin pitäjä.

Henkilöhakemisto


- Taulu 783 -

25. sukupolvi

Wasastjerna, Torsten Gideon (taulusta 557. Isä: Wasastjerna, Edwin Gideon Johan-Jakobinpoika) s. 17.12.1863 Helsinki. k. 01.07.1924.

1. puoliso Prestén, Maria Alexandra, Wasastjerna s. 21.08.1879 Helsinki. k. 19.02.1948 Helsinki. Vihitty: 01.10.1899.
Isä: Korsakovski, N.N.
Äiti: Präst, Anna Brita Johansdotter, Korsakovski

Lapset:
1) Rhea Margaretha (katso taulu 1010) s. 31.01.1908 Helsinki. k. 06.12.1992.

Henkilöhakemisto


- Taulu 784 -

25. sukupolvi

Wasastjerna, Elin Maria, Donner (taulusta 558. Isä: Wasastjerna, Ewert Edelfried Johannis Jacobi) s. 09.07.1860 Hausjärvi.

1. puoliso Donner, Anders Severin s. 05.11.1854 Kokkola. k. 15.04.1938. Tähtitieteilijä, yliopistomies. Vihitty: 1883.
Ylioppilas 1871, filosofian maisteri 1877, lisensiaatti 1879, tohtoro 1880. Opiskeli Saksassa 1876 - 79, Tukholmassa 1880 - 81, matka Etelä-Afrikkaan 1905. Tähtitieteen professori 1883 - 1915, vt. kansleri 1917 - 19, 21 - 26. Suomi-yhtiön matemaatikko 1890 - 98, johtokunnan varapuheenjohtaja 1890 - 1900. Lähde: KUKA KUKIN OLI Who was who in Finland Otava 1961

Isä: Donner, Anders s. 26.11.1823. Kaupias.
Äiti: Malm, Hilda Rosina Louise, Donner s. 18.03.1834.

Lapset:
1) Arthur Anders (katso taulu 1011) s. 13.03.1884 Helsinki. k. 26.12.1928. Diplomi insinööri, toimitusjohtaja.
2) Verna Elisabet (katso taulu 1012) s. 31.10.1888. k. 17.07.1977.

Henkilöhakemisto


- Taulu 785 -

25. sukupolvi

Wasastjerna, Johan Oswald (taulusta 558. Isä: Wasastjerna, Ewert Edelfried Johannis Jacobi) s. 05.11.1861 Hausjärvi. k. 23.05.1938 Helsinki.

1. puoliso Wrede, Johanna Vilhelmina Adelaide, Wasastjerna s. 06.02.1868 Kemiö. k. 20.03.1959 Helsinki. Vihitty: 22.08.1894 Helsinki.
Isä: Wrede, Wilhelm Otto Casper David s. 10.12.1827 Varkaus. Majuri.
Äiti: Armfelt, Hedvig Johanna Wilhelmina Gustava, Wrede s. 18.03.1833 Turku. Kreivitär.

Henkilöhakemisto


- Taulu 786 -

25. sukupolvi

Wasastjerna, Carl Oskar Jakob-Frans-Oskarinpoika (taulusta 559. Isä: Wasastjerna, Jacob Frans Oscar Francisci Diederici) s. 11.10.1853 Helsinki. k. 13.04.1923 Helsinki. Henkivartioväen 3. suomalaisen tarkk´ampujapataljoonan kaartinkapteeni. Ammatinlisäyksiä: Valtiopäivämies.

Haminan kadettikoulussa 1869 - 1877. Sotilas- ja aatelissukujen tutkija.

1. puoliso Malmgren, Alvina Valborg, Wasastjerna s. 08.02.1865 Tukholma, Ruotsi. k. 17.01.1945 Helsinki. Vihitty: 13.09.1884 Helsinki.
Isä: Malmgren, Anders Johan s. 21.11.1843 Kajaani. Oulun läänin kuvernööri, filosofian tohtori.
Äiti: Lundberg, Augusta, Malmgren s. 1839 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 787 -

25. sukupolvi

Forsman, Katariina Liisa Fredrik-Johanintytär, Tiila / Laurila (taulusta 562. Isä: Forsman, Fredrik Johan Johan-Andersinpoika) s. 01.08.1801 Eura. k. 27.11.1843 Rauman maaseurakunta.

1. puoliso Tiila / Laurila, Iisakki s. 25.07.1806 Rauman maaseurakunta. k. 14.09.1866 Rauman maaseurakunta. Laurilan talon isäntä Rauman maaseurakunnassa. Vihitty: 23.05.1833 Eura.
Isä: Tiila , Juho Juhonpoika Talollinen.
Äiti: Sunila, Eeva Heikintytär, Tiila

Lapset:
1) Juho Fredrik Isakinpoika (katso taulu 1013) s. 12.09.1834 Rauman maaseurakunta. k. 15.03.1906 Rauman maaseurakunta. Talollinen Laurilan tilalla Rauman maaseurakunnassa.
2) Johanna Fredrika Iisakintytär (katso taulu 1014) s. 20.08.1838 Rauman maaseurakunta. k. 31.03.1875 Rauman maaseurakunta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 788 -

25. sukupolvi

Forsman, Fredrik Juho Fredrik-Johaninpoika, Rauvala (taulusta 562. Isä: Forsman, Fredrik Johan Johan-Andersinpoika) s. 19.04.1804 Eura. k. 08.01.1852 Eura. Ratsutilallinen Rauvalan tilalla Eurassa.

1. puoliso Nuoranne, Agata Lovisa, Forsman / Rauvala s. 08.09.1803 Eura. k. 05.07.1875 Eura. Vihitty: 13.06.1826 Eura.
Isä: Nuoranne, Juho Juhonpoika Euralainen ratsutilallinen.
Äiti: Lähteenoja, Vappu Antintytär, Nuoranne

Lapset:
1) Fredrika Lovisa Fredrik-Juhontytät (katso taulu 1015) s. 10.11.1826 Eura. k. 05.10.1909 Eura.
2) Kalle Fredrik-Juhonpoika s. 19.03.1828 Eura. k. 07.09.1887 Eura. Lisätietoja: Ensin Forsman, sitten Rauvala. Perhesuhteet: Naimaton.
3) Kustaa Fredrik-Juhonpoika s. 21.11.1829 Hinnerjoki. k. 09.12.1845 Eura. Lisätietoja: Ensin Forsman, sitten Rauvala. Perhesuhteet: Naimaton.
4) Helena Kristiina Fredrik-Juhontytär (katso taulu 1016) s. 23.05.1831 Hinnerjoki. k. 08.02.1904 Hinnerjoki.
5) Iisakki Juho Fredrik-Johaninpoika (katso taulu 1017) s. 16.04.1833 Eura. k. 11.02.1896 Eura. Talollinen Euran tilalla Eurassa. Lisätietoja: Ensin Forsman, sitten Ella.
6) Erland Fredrik-Juhonpoika (katso taulu 1018) s. 03.05.1835 Eura. k. 22.09.1912 Eura. Ratsutilallinen Rauvalan tilalla Eurassa. Lisätietoja: Ensin Forsman, sitten Rauvala.
7) Sofia Vilhelmina s. 06.09.1837 Eura. k. 10.07.1852 Eura.
8) Agata Karoliina Fredrik-Juhontytär (katso taulu 1019) s. 21.12.1839 Eura. k. 18.10.1908 Kankaanpää.
9) Johanna Adolfiina s. 12.11.1841 Eura. k. 31.07.1849 Eura. Kuolinsyy: Hukkui.
10) Juho Fredrik-Juhonpoika (katso taulu 1020) s. 18.03.1845 Eura. k. 30.07.1911 Eura. Torppari Eurassa.

Henkilöhakemisto


- Taulu 789 -

25. sukupolvi

Ojala / Pinomäki, Fredrik Juhonpoika (taulusta 563. Äiti: Forsman, Anna Loviisa Johan-Andersintytär) s. 28.02.1799 Kiukainen. k. 27.06.1872 Kiukainen. Talollinen Pinomäen tilalla, Kiukainen. Lisätietoja: Ojala, sitten Pinomäki.

1. puoliso Pinomäki, Maijastiina, Ojala / Pinomäki s. 12.06.1812 Kiukainen. k. 05.05.1867 Kiukainen. Vihitty: 22,06.1830 Kiukainen.
Isä: Pinomäki, Mikko Jaakonpoika Talollinen Kiukainen.
Äiti: Mattila, Maria, Pinomäki

Henkilöhakemisto


- Taulu 790 -

25. sukupolvi

Ojala / Talonpoika, Joel Juhonpoika (taulusta 563. Äiti: Forsman, Anna Loviisa Johan-Andersintytär) s. 08.11.1801 Kiukainen. k. 09.07.1882 Kiukainen. Torppari Harjavalta. Lisätietoja: Ojala, sitten Talonpoika.

1. puoliso Katila, Leena, Ojala / Talonpoika s. 25.12.1800 Kiukainen. k. Harjavalta. Vihitty: 14.02.1822 Kiukainen.
Isä: Katila / Riikilä, Matti Antinpoika Talollinen Kiukainen.
Äiti: Katila, Anna Mikontytär, Katila / Riikilä

Henkilöhakemisto


- Taulu 791 -

25. sukupolvi

Forsman, Anna Kaisa, Sorvari (taulusta 564. Isä: Forsman, Gabriel) s. 22.09.1823.

1. puoliso Sorvari, Henrik Henriksson s. 19.04.1819 Isojoki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 792 -

25. sukupolvi

Forsman, Naëma Maria, Runeberg (taulusta 568. Isä: Forsman, Paul Emil Johan-Williaminpoika) s. 11.05.1859 Viipuri. k. 01.10.1905 Helsinki.

1. puoliso Runeberg, Jakob Robert Johan-Ludviginpoika s. 07.03.1846 Porvoo. k. 13.10.1919 Helsinki. Koneenrakennusinsinööri. Vihitty: 25.01.1882 Helsinki.
Koneenrakennusinsinööri Helsingin teknillisestä reaalikoulusta 1867. Vega-nimisen teknillisen toimiston perustaja ja johtaja 1881.

Isä: Runeberg, Johan Ludvig s. 05.02.1804 Pietarsaari. Isänmaallisuuden runoilija. Professori 1844, teologian tohtori 1858.
Äiti: Tengström, Fredrika Charlotta Carl-Fredrikintytär, Runeberg s. 02.09.1807 Pietarsaari. Kirjailija.

Lapset:
1) Tom Robert William (katso taulu 1021) s. 28.12.1886 Pietari, Venäjä. k. 01.03.1984 Helsinki.

Henkilöhakemisto


- Taulu 793 -

25. sukupolvi

Stenhagen, Fredrik Fredrikinpoka (taulusta 571. Äiti: Granroth, Anna Eliaksentytär) s. 01.05.1782 Munsala. k. 27.01.1835 Kaarlela. Pitäjänapulainen Kokkolassa 1813.

Han blef Student 1804; Prestvigd 1809; Sockneadjunct i Gamla Carlaby (Kokkola) 1813.

1. puoliso Carlenius, Catharina Elisabeth Christophersdotter, Stenhagen s. 18.02.1792 Kälviä. k. 09.00.1837 Kaarlela. Vihitty: 25.01.1810 Kälviä.
Isä: Carlenius, Christoffer / Kristofer (Kristopher) s. 14.06.1751 Uleåborg; Oulu . Kirkkoherra Kälviä.
Äiti: Hydenius, Anna Elisabeth Johansdotter, Carlenius s. 14.12.1768 Kelviå, Kälviä, Kumpula.

Lapset:
1) Fredrika Augusta Fredricsdotter s. 10.08.1814 Kokkola. k. 23.12.1850 Kaarlela. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Julia Henrietta Frederici s. 24.07.1816 Kaarlela. k. 20.11.1846 Kaarlela. Perhesuhteet: Naimaton.
3) Fredrik Oscar Fredricsson s. 03.05.1818 Kaarlela. k. 23.06.1837 Kaarlela. Student, ylioppilas Helsingissä 1835. Perhesuhteet: Naimaton. Kuolinsyy: Död i Gamla Carleby på Savela hemman.
4) Carolina Elisabeth Frederici s. 18.09.1821 Kaarlela. k. 03.11.1850 Kaarlela haudattu 23.12.1850 Kaarlela.
5) Carl Anshelm Frederici (katso taulu 716) s. 31.08.1823 Kaarlela. k. 23.01.1888 Lempäälä. Pappi, Porin yläalkeiskoulun matematiikan ja luonnonhistorian kollega 1857.
6) Hilda Catharina Frederici (katso taulu 717) s. 14.05.1826 Kaarlela. k. 05.02.1868 Helsinki. Perhesuhteet: Avioliitto Östbergin kanssa oli lapseton.
7) Petter Elias s. 18.06.1828 Kaarlela. k. 09.02.1831 Kokkola.

Henkilöhakemisto


- Taulu 794 -

25. sukupolvi

Stenhagen, Carl Henrik Fredrikinpoika (taulusta 571. Äiti: Granroth, Anna Eliaksentytär) s. 29.08.1792 Kokkola. k. 23.03.1840 Viipuri. Assessor i Kejserliga Wasa Hofrätt; Vaasan hovioikeuden assessori. Ammatinlisäyksiä: Viipurin hovioikeuden asessori 1839.

Carl var vice Häradshöfding; Cancellist vid Kejserl. Wasa Hofrätt 11.06.1822; Actuarie derstädes 10.05.1823; Extra Hofrättsfiskal 27.06.1823. Assessor i Kejserl. Wasa Hofrätt. Sedermera transporterad till lika beställning vid Kejserl. Wiborgs Hofrätt och död i Martii 1840. Genealogia Sursilliana s. 7 Ylioppilas Turussa 1809, varatuomari 1818.

1. puoliso Donner, Sofia Fredrika s. 29.08.1795 Kokkola. k. 23.04.1869 Kokkola. Vihitty: 29.08.1822 Kokkola.
Isä: Donner, Joachim s. 28.11.1763 Tukholma. Commercerådet i Gamla Carleby. Kokkolalainen kauppias, kauppaneuvos.
Äiti: Kurtén, Hedwig Helena, Donner s. 22.10.1770 Espoo.

Lapset:
1) Carl Carl-Henrikinpoika s. 06.04.1824 Vaasa. k. 31.03.1849 Vaasa. Tuomari 1847. Vaasan hovioikeuden auskultantti 1847. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Helsingissä 1845, tuomarintutkinto 1847.
2) Anna Helena Carl-Henrikintytär (katso taulu 1022) s. 21.01.1826 Vaasa. k. 25.08.1909 Vaasa.
3) Sophia Olivia Carlsdotter s. 14.12.1827 Vaasa. k. 20.04.1898. Perhesuhteet: Naimaton.
4) Fredrik Carl-Henrikinpoika s. 26.11.1829 Vaasa. k. 03.02.1849 Vaasa. Vaasan lukion oppilas.
5) Anders Carl-Henrikinpoika (katso taulu 1023) s. 24.05.1832 Vaasa. k. 21.02.1892 Kokkola. Merikapteeni.

Henkilöhakemisto


- Taulu 795 -

25. sukupolvi

Pirilö / Raj, Johan Jakobinpoika (taulusta 574. Äiti: Granroth, Catharina Johanintytär) s. 01.01.1786 Pietarsaaren maaseurakunnassa. k. 31.03.1837 Pietarsaaren maaseurakunnassa. Maanviljelija Raj tilalla Uudenkaarlepyyn maaseurakunnassa. Lisätietoja: Ensin Pirilö, sitten Raj.

1. puoliso Sand, Stina, Pirilö / Raj s. 1788. Vihitty: 02.11.1806 Pietarsaari.
Isä: Sand, Anders Porvari Pietarsaari.

Henkilöhakemisto


- Taulu 796 -

25. sukupolvi

Pirilö / Raj, Anders Jakobinpoika (taulusta 574. Äiti: Granroth, Catharina Johanintytär) s. 17.03.1787 Pietarsaaren maaseurakunta. Talollinen Raj-nimisellä tilalla Uudenkaarlepyyn maaseurakunnassa.

1. puoliso Sigfrids, Helena, Pirilö / Raj s. 11.02.1792 Uudenkaarlepyyn maaseurakunta. Vihitty: 13.11.1814 Uudenkaarlepyyn maaseurakunta.
Isä: Sigfrids, Anders Andersinpoika Talollinen Uudenkaarlepyyn maaseurakunta.
Äiti: Anna Göranintytär, Sigfrids

Henkilöhakemisto


- Taulu 797 -

25. sukupolvi

Pirilö / Granroth, Jakob Gustaf Jakobinpoika (taulusta 574. Äiti: Granroth, Catharina Johanintytär) s. 15.08.1788 Pietarsaaren maaseurakunta. Torppari Rajn tilalla Uudenkaarlepyyn maaseurakunnassa. Lisätietoja: Sitten Granroth.

1. puoliso Maja Lena Johanintytär, Pirilö / Granroth s. 1796. Vihitty: 24.10.1822 Uudenkaarlepyyn maaseurakunta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 798 -

25. sukupolvi

Pirilö / Raj, Maria Lisa Jakobintytär, Smeds (taulusta 574. Äiti: Granroth, Catharina Johanintytär) s. 13.02.1790 Pietarsaaren maaseurakunta. Lisätietoja: Sitten Raj.

1. puoliso Smeds, Isak s. 02.01.1794 Uudenkaarlepyyn maaseurakunta. Vihitty: 05.07.1812 Uudenkaarlepyyn maaseurakunta.
Isä: Smeds, Henrik Grelsinpoika Talollinen Uudenkaarlepyyn maaseurakunta.
Äiti: Lisa Johanintytär, Smeds

Henkilöhakemisto


- Taulu 799 -

25. sukupolvi

Pirilö / Raj, Anna Christina Jakobintytär, Sten (taulusta 574. Äiti: Granroth, Catharina Johanintytär) s. 09.04.1793 Pietarsaaren maaseurakunta. Lisätietoja: Sitten Raj.

1. puoliso Sten, Anders s. 1787. Talollinen.

Henkilöhakemisto


- Taulu 800 -

25. sukupolvi

Pirilö / Raj, Gretha Jakobintytär, Lille (taulusta 574. Äiti: Granroth, Catharina Johanintytär) s. 24.06.1796 Udenkaarlepyyn maaseurakunta. Lisätietoja: sitten Raj.

1. puoliso Lille, Johan s. 1797. Vihitty: 11.11.1827 Uudenkaarlepyyn maaseurakunta. Lisätietoja: Isä oli talollinen.

Henkilöhakemisto


- Taulu 801 -

25. sukupolvi

Pirilö / Raj, Beata Lena Jakobintytär, Flatanambba (taulusta 574. Äiti: Granroth, Catharina Johanintytär) s. 1801 Pietarsaaren maaseurakunta.

1. puoliso Flatanabba, Erik Erikinpoika s. 1804. Renki. Vihitty: 03.02.1828 Uudenkaarlepyyn maaseurakunta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 802 -

25. sukupolvi

Pirilö / Raj / Nikonen, Lars Henrik Jaakobinpoika (taulusta 574. Äiti: Granroth, Catharina Johanintytär) s. 18.10.1804 Pietarsaaren maaseurakunta. Talollinen Nikosen tilalla Pietarsaaren maaseurakunta. Lisätietoja: Sitten Raj ja lopulta Nikonen.

1. puoliso Nikonen, Anna Caisa, Pirilö / Raj / Nikonen s. 25.05.1805 Uudenkaarlepyyn maaseurakunta. Vihitty: 24.02.1828 Uudenkaarlepyyn maaseurakunta.
Isä: Nikonen, Erik Johaninpoika Talollinen Uudenkaarlepyyn maaseurakunta.
Äiti: Anna Mattsintytär, Nikonen

Henkilöhakemisto


- Taulu 803 -

25. sukupolvi

Granroth, Lars Johan Eliaksenpoika (taulusta 578. Isä: Granroth, Elias Johaninpoika) s. 13.09.1804 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 12.11.1867 Pietarsaaren maaseurakunta. Talollinen Pirilön tilalla Pietarsaaren maaseurakunta.

1. puoliso Timonen, Brita Caisa, Granroth s. 21.06.1799 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 13.01.1863 Pietarsaaren maaseurakunta. Vihitty: 29.02.1822 Pietarsaaren maaseurakunta.
Isä: Timonen, Anders Hansinpoika Talollinen Pietarsaaren maaseurakunta.
Äiti: Gretha Larsintytär, Timonen

Henkilöhakemisto


- Taulu 804 -

25. sukupolvi

Granroth, Jakob Gustaf Eliaksenpoika (taulusta 578. Isä: Granroth, Elias Johaninpoika) s. 24.12.1805 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 25.11.1851 Pietarsaaren maaseurakunta. Laivakirvesmies Turku.

1. puoliso Lindblom, Gustava Carolina, Granroth s. 17.02.1815 Turku. Vihitty: 07.02.1836 Turku.
Isä: Lindblom, Samuel Laivakirvesmies Turku.
Äiti: Eva Henrikintytär, Lindblom

Henkilöhakemisto


- Taulu 805 -

25. sukupolvi

Chorin, Maria Sofia Johan-Niclaksentytär, Oriander (taulusta 583. Äiti: Granroth, Sofia Gustafintytär) s. 06.12.1812 Kokkola. k. 25.06.1900 Kokkola.

1. puoliso Oriander, Anders s. 10.07.1819 Kokkola. k. 29.11.1890 Kokkola. Merikapteeni. Vihitty: 01.09.1840 Kokkola.
Isä: Oriander, Henrik Merimies.
Äiti: Stork, Maria, Oriander

Henkilöhakemisto


- Taulu 806 -

25. sukupolvi

Granroth, Henric Gustaf Gustafsson (taulusta 585. Isä: Granroth, Gustaf Henricsson) s. 04.06.1815 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 27.11.1887 Pietarsaaren maaseurakunta. Talollinen Kivilön tilalla Pietarsaaren maaseurakunta.

1. puoliso Westersund, Maja Lisa Andersdotter s. 31.10.1817 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 10.04.1874 Pietarsaaren maaseurakunta. Vihitty: 06.06.1837 Pietarsaaren maaseurakunta.
Isä: Westersund, Anders Talollinen Pietarsaaren maaseurakunta.
Äiti: Gunnila, Maja Lisa Johanintytär, Westersund

Lapset:
1) Gustaf Henrici Gustavi
2) Margaretha Christina Henrici Gustavi
3) Maria Henrici Gustavi
4) Anna Sophia Herici Gustavi

Henkilöhakemisto


- Taulu 807 -

25. sukupolvi

Riif, Lisa Andersintytär, Frants / Riif (taulusta 586. Äiti: Granroth, Maria Henricsdotter) s. 03.02.1798 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 10.09.1823 Pietarsaaren maaseurakunta.

1. puoliso Frants / Riif, Johan s. 03.01.1790 Pietarsaaren maaseurakunta. Vävy Riifin tilalla Pietarsaaren maaseurakunta. Lisätietoja: Sitten Riif.
Isä: Frants, Hans Perinpoika Talollinen Pietarsaaren maaseurakunta.
Äiti: Kalvholm, Maria Olofintytär, Frants

Lapset:
1) Maja Lisa Johanintytär (katso taulu 1024) s. 08.05.1817 Pietarsaaren maaseurakunta.
2) Brita Caisa s. 15.12.1818 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 24.02.1819 Pietarsaaren maaseurakunta.
3) Anna Gretha s. 01.06.1820 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 12.04.1821 Pietarsaaren maaseurakunta.
4) Anna Lovisa s. 26.06.1821 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 01.06.1821 Pietarsaaren maaseurakunta.
5) Anna Gretha s. 24.04.1822 Pietarsaaren maaseurakunta. k. 30.04.1822 Pietarsaaren maaseurakunta.

Henkilöhakemisto


- Taulu 808 -

25. sukupolvi

Granroth, Carl Henricsson (taulusta 588. Isä: Granroth, Henric Henricsson) s. 07.02.1821.

1. puoliso Westersund, Catharina Johansdotter

Lapset:
1) Maria Carlsdotter
2) Lovisa Carlsdotter

Henkilöhakemisto


- Taulu 809 -

25. sukupolvi

Ståhlberg, Jakob Gabriel Jakob-Gabrielinpoika (taulusta 590. Isä: Ståhlberg, Jakob Gabriel Gabrielinpoika) s. 07.02.1797 Hyrynsalmi. k. 14.01.1867 Paltamo. Toimitusvouti 1828, Kajaanin kihlakunnan kruununvouti 1840. Perhesuhteet: Avioliitossa serkkunsa kanssa.

1. puoliso Bohm, Catharina Helena, Ståhlberg s. 11.06.1809 Tornio. k. 14.01.1862 Paltamo. Vihitty: 14.10.1829 Liminka.
Isä: Bohm, Gustaf s. 28.04.1763 Pulkkila. Alatornion kappalainen.
Äiti: Lagerberg, Brita Helena, Bohm s. 18.05.1777 Hailuoto.

Lapset:
1) Gustaf s. 14.12.1830 Liminka. k. 20.01.1884 Raahe. Raahen postimestari 1875. Perhesuhteet: Naimaton. Ammatinlisäyksiä: Oulun ruotujakoisem tarkk´ampujapataljoonan alikapteeni 1868.
Ylioppilas Helsingisä 1851.
2) Augusta Jakob-Gabrielintytär (katso taulu 1025) s. 10.10.1832 Liminka. k. 14.05.1859 Paltamo.

2. puoliso Levonius, Gustava, Ståhlberg s. 16.08.1826 Oulu. k. Kajaani. Vihitty: 1866 Paltamo.
Isä: Levonius, Gustaf Oulun kaupunginviskaali.
Äiti: Rechardt, Rachel, Levonius

Henkilöhakemisto


- Taulu 810 -

25. sukupolvi

Ståhlberg, Carl Henrik Jakob-Gabrielinpoika (taulusta 590. Isä: Ståhlberg, Jakob Gabriel Gabrielinpoika) s. 15.04.1799 Hyrynsalmi. k. 01.11.1878 Pielavesi. Kirkkoherra Pielavesi 1855. Ammatinlisäyksiä: Viipurin lukion ensimmäinen teologian lehtori 1841.

Ylioppilas Turussa 1819, filosofian kandidaatti 1832, maisteri 1832. Papintutkinto 1847, vihittiin papiksi s.v. Rovasti 1849.

1. puoliso Wenell, Anna Sofia, Ståhlberg s. 12.07.1822 Kuopio. k. 04.04.1908 Pielavesi. Vihitty: 02.08.1842 Nurmes.
Isä: Wenell, Aron, Väänänen Nurmeksen kirkkoherra, filosofian maisteri, rovasti.
Äiti: Gottlund, Anna Ulrika, Wenell

Lapset:
1) Jenny Sofia s. 22.05.1843 Viipuri. k. 20.07.1844 Nurmes.
2) Anna Maria s. 13.12.1844 Viipuri.
3) Karl Teodor (katso taulu 1026) s. 20.11.1846 Viipuri.
4) Eva Sofia (katso taulu 1027) s. 28.11.1848 Viipuri.
5) Selma Lovisa (katso taulu 1028) s. 12.11.1850 Viipuri. k. 01.08.1931 Kuopio.
6) Jenny Fredrika
7) Henrik Gabriel
8) Aron Gustaf
9) Jaakko Benjamin
10) Matilda Charlotta
11) Fredrik August
12) Johan Richard

Henkilöhakemisto


- Taulu 811 -

25. sukupolvi

Ståhlberg, Christina Margaretha Jakob-Gabrielintytär, Levonius (taulusta 590. Isä: Ståhlberg, Jakob Gabriel Gabrielinpoika) s. 28.07.1801 Hyrynsalmi. k. 06.02.1885 Haapavesi.

1. puoliso Levonius, Fredrik s. 10.02.1791 Raahe. k. 23.01.1858 Kajaani. Kajaanin kihlakunnan henkikrjoittaja 1838. Vihitty: 09.03.1824.
Isä: Levonius, Johan, Leinonen Saloisten jahti-, pantti-, ja siltavouti.
Äiti: Karjelin, Johanna, Levonius

Lapset:
1) Ebba Fredrika s. 31.08.1823. k. 21.05.1831.
2) Konstantin (katso taulu 1029) s. 15.02.1826 Raahe. k. 22.06.1900. Haapajärven kihlakunnan henkikirjoittaja.
3) Edla Kristina s. 08.01.1831. k. 24.06.1856.
4) Maria Alexandra (katso taulu 1030) s. 14.08.1833 Raahe. k. 16.12.1919 Helsinki.
5) Ebba Karolina s. 05.05.1836. k. 07.06.1836.
6) Sanna Erika s. 08.07.1837.
7) Karl Fredrik (katso taulu 1031) s. 31.05.1840 Kajaani. k. 26.02.1907 Pori. Suomen pankin Porin konttorin pankinkomisarjius, hovineuvos.
8) Frans Didrik s. 1843. k. 1843.
9) Johan Albert s. 1845. k. 1845.

Henkilöhakemisto


- Taulu 812 -

25. sukupolvi

Ståhlberg, Benjamin Jakob-Gabrielinpoika (taulusta 590. Isä: Ståhlberg, Jakob Gabriel Gabrielinpoika) s. 01.01.1804 Hyrynsalmi. k. 05.05.1865 Oulu. Komissiomaanmittari Oulun läänissä 1851.

Ylioppilas Turussa 1823, varamaanmittari 1837.

1. puoliso Basilier, Carolina Fredrika Fredrikintytär, Ståhlberg s. 28.03.1808 Uudenkaarlepyyn maaseurakunta. k. 07.12.1890 Oulu. Vihitty: 16.05.1834 Kalajoki.
Isä: Basilier, Fredrik Larsinpoika s. 02.06.1781 Raahe. Sotakamreeri 1806, Korsholman pohjoisen kihlakunnan kruununvouti 1810.
Äiti: Schroderus, Brita Gustava Alexanderintytär, Basilier s. 17.02.1787 Muhos.

Lapset:
1) Albert s. 03.01.1844 Lapväärtti.

Henkilöhakemisto


- Taulu 813 -

25. sukupolvi

Ståhlberg, Maria Fredrika Jakob-Gabrielintytär, Calonius (taulusta 590. Isä: Ståhlberg, Jakob Gabriel Gabrielinpoika) s. 10.07.1806 Hyrynsalmi. k. 17.12.1887 Viipuri.

1. puoliso Calonius, Mårten Willehad s. 10.11.1802 Ristiina. k. 30.10.1869 Oulu