Jälkeläistaulut


Henkilöhakemisto

- Taulu 1 -

1. sukupolvi

Juusteen, Pietari, Justen s. n. 1470. k. 1530 Viipuri. Suurkauppias, porvari Viipurissa. Kuolinsyy: Kuoli Viipurissa raivonneeseen ruttoon.

1. puoliso Anna Sigfridintytär, Juusteen k. n. 1530 Viipuri ?. Lisätietoja: Kuollut mahdollisesti 1533 ruttoon.

Lapset:
1) Severin Pietarinpoika (katso taulu 2) s. n. 1500 Viipuri. k. n. 1578. Hauhon kirkkoherra 1541 - 1578. Omisti Kuittilan Rengossa.
2) Paulus Pietarinpoika (katso taulu 3) s. n. 1516 Viipuri (pitäjä?). k. 22.08.1575 Turku. Piispa Viipurissa.
3) Jöns (katso taulu 4) k. 1566. Omisti Juustilan tilan Viipurin kunnassa, raatimies Viipurissa 1540 - 1561. Ammatinlisäyksiä: Kaupunginkirjuri 1545.
4) Brita Pietarintytär (katso taulu 5)
5) Hintza Pietarinpoika

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 2 -

2. sukupolvi

Juusteen, Severin Pietarinpoika (taulusta 1. Isä: Juusteen, Pietari) s. n. 1500 Viipuri. k. n. 1578. Hauhon kirkkoherra 1541 - 1578. Omisti Kuittilan Rengossa.

1. puoliso Juttila, ??, Juusteen s. Tenhola Lindsby.

Lapset:
1) Bengt (katso taulu 6) s. n. 1534. k. 1609 Olsböle haudattu Tenholan kirkko. Turun linnan päällikkö 1597, amiraali. Lisätietoja: Adlad 1594, stamfader för adliga ätten n:r 216.
2) Carin Severintytär (katso taulu 7) s. n. 1535. k. n. 1590 Sysmä, Rapala. Ratsutilan emäntä, Sysmä, Rapala. Lisätietoja: Padasjoen Virmailan rusthollin suvun esiäitejä, Tandefelt aat. suvun esiäitejä.
3) Klemetti Severininpoika Vouti, Hollolan kihlakunta, pormestari Viipurissa 1600 - 1625.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 3 -

2. sukupolvi

Juusteen, Paulus Pietarinpoika (taulusta 1. Isä: Juusteen, Pietari) s. n. 1516 Viipuri (pitäjä?). k. 22.08.1575 Turku. Piispa Viipurissa.

Kävi ensin Viipurin latinakoulun. Orvoksi jäätyään muutti Turkuun 1534-36. Opiskeli kaksi vuotta Turun koulussa, Toimi piispa Martti Skyten esilukijana,Turun koulun apuopettajana. Opiskeltuaan Viipurin ja Turun kouluissa pääsi piispan esilukijaksi, vihittiin 1540 papiksi ja toimi Viipurissa koulumestarina. Jatkoi opintojaan Saksan yliopistoissa 1543 - 47. Turun katedraalikoulun rehtorina 1548 - 54. Sen jälkeen Viipurin ja v;sta 1563 Turun piispana. Teokset: Explicatio evangeliorum dominicalium et praecipuarum feriarum totius anni 1570, Acta legationis Muscoviticae 1572, Catechismus 1574, Se Pyhä Messu Somen kielen 1575, Catalogus et ordinaria successio episcoporum Finlandensium. Uskonpuhdistuskauden ensimmäinen Turun piispa Martti Skytte kannatti henkilökohtaisesti edelleenkin katolisia hurskausihanteita, mutta hän lähetti uskonpuhdistuksen kotimaahan nuoria lahjakkaita miehiä, jotka Toivat Suomeen aikakauden uudet uskonnolliset viestit. Etevin näistä nuorukaisista oli Suomen uskonpuhdistaja Mikael Agricola. Mutta hänen rinnallaan ansaitsee Paavali Juusten, joka tarmokkaasti järjesti kirkollista elämää uusien periaatteiden mukaan, erikoista huomiota. Häntä voidaan pitää sen lisäksi Suomen ensimmäisenä kirkkohistorioitsijana. Paavali Juusten oli syntyisin Viipurista, joka Turun jälkeen oli huomattavin Suomen keskiaikaisista kaupungeista. Viipuri oli tunnettu kauppakeskus ja sen porvaristo oli sangen varakasta. Hansakauppiaat harjoittivat siellä kauppaansa, ja tämä seikka sekä Venäjän läheisyys antoi kaupungille eräänlaisen suuren maailman leiman. Myöskin hengellinen elämä oli virkeätä. Viipurin kaupunginkirkossa toimi monta pappia jumalanpalveluksissa ja kaupungissa oli kaksi kerjäläismunkkiluostaria, coinen fransiskaanien, toinen dominikaanien. Juustenin syntymävuotta ei tarkoin tunneta. Yleensä otaksutaan hänen syntyneen vuoden 1516 tienoilla. Isä oli todennäköisesti suomalainen porvari Pietari Juusten, joka omisti talon dominikaaniluostarin lähistöllä. Hän kuoli Paavalipojan käydessä Viipurin koulua. Äiti kuoli kolme vuotta myöhemmin. Syksyllä 1547 Paavali Juusten palasi opintomatkaltaan takaisin Suomeen. Jo seuraavan vuoden alussa kuningas nimitti lahjakkaan nuoren miehen, joka suurella uutteruudellaan oli hankkinut itselleen perinpohjaisen koulutuksen humanistisissa ja jumaluusopillisissa tieteissä, Turun koulun rehtoriksi. Juusten tuli Agricolan seuraajaksi, joka ei liene ollut erikoisen tyytyväinen tähän toimeensa. Samalla kertaa hän oli tuomiokapitulin jäsenenä. Koulussa Juusten näyttää soveltaneen sitä, mitä hän Wittenbergissä oli oppinut. Juustenin piispanaoloajasta Viipurissa ei paljoakaan tiedetä. Kun Follingius, joka 1558 Agricolan jälkeen oli tullut Turun piispaksi, vehkeiltyään kuningasta vastaan poistettiin piispanistuimelta, johon Juusten jo Agricolan kuollessa olisi ollut itseoikeutettu, Paavali Juusten sai tämän viran. Turun hiippakunnan esimiehenä Juusten esiintyi viisaana ja käytännöllisenä kirkkoruhtinaana. Piispankautensa alussa hän suoritti laajoja tarkastusmatkoja suuren hiippakuntansa eri osiin ja tutustui seurakuntiensa tarpeisiin. Hänen papistolle lähettämänsä kiertokirjeet näiltä vuosilta ovat todistuksena niistä suunnattomista vaikeuksista, jotka Suomen kirkolla 1500-luvun puolivälissä oli voiteitavinaan. Kirkot olivat monin paikoin rappiolla. Ehtoollisastiat usein puuttuivat. Kirkon arvovalta oli alenemassa. Kansa kieltäytyi maksamasta kymmenyksiä, ja monet aateliset eivät vuosikausiin olleet antaneet jyvääkään kirkolle. Näytteeksi Juustenin käyttämästä suomenkielestä julkaistaan hänen messukirjastaan seuraava toisen pääsiäispäivän kollehtarukous: »O Caickiwaldias Jumala / ioca sinun pyhän Poias coolemman cautta / olet synnin ia cooleman woimattomaxi tednyt ia hänen ylesnousemisens cautta cooluista olet wanhwrskauden ia sen ijancaickisen elämen / meille iällen ansainnut senpäle että me perkelen waldacunnasta wapatetut / saisimma sinun waldacunasas elä. Anna meille sinun armos / että me caikesta meide sydhämesten taijtaisimma sen wachwasta vsko / ia sinua aina sen edhestä kiittä ia cunnioitta Sama sinun rackaan Poias.» Professori W.A. Schmidt Lähde: Mikael Agricolasta E.W Pakkalaan WSOY 1947 Yksimielisesti yleisissä hakuteoksissa ja kirkkohistorian yleisesityksissä Paavali Juustenin kuolinajaksi on ilmoitettu 22.8.1576. Jukka Paarma on kuitenkin Teologisessa aikakauskirjassa 1977 osoittanut, että mainittu aikamäärä on virheellinen. Monien suomalaisten polveutuessa piispan tyttärestä Annasta tämän avioliitoista Henrik Stråhlmanin ja Hans Cröellin kanssa asia kiinnostaa sukututkijaa. Koska harva sukututkija seurannee mainittua aikakauskirjaa, kiinnitetään asiaan tässä huomiota. Vaikka eräissä piispainkronikan käsikirjoituksissa kuolinvuodeksi ilmoitetaan 1575, niin vakiintui Johannes Messeniuksen Scondia Illustratassa ilmoittama täsmällinen aika 22.8.1576 varsinkin Porthanin julkaiseman piispainkronikan kautta. Paarma osoittaa kuitenkin kuninkaan syksyllä 1575 kirjoittaneen kirjeen piispa Paavalin leskelle, ja Juustenia kutsutaan 11.10.1575 vainajaksi. Keväällä 1575 hän osallistui eräisiin tilaisuuksiin Ruotsissa ja oli elossa vielä 10.8. Paarman mukaan päivämäärä 22.8. täten voi hyvinkin olla oikea, mutta Messenius on jostakin syystä erehtynyt yhdellä vuodella, joten oikea kuolinaika olisi 22.8.1575. Genos 52(1981), s. 110 Fincken ratsumiehet olivat tuikanneet tuleen entisen voudin Lassi Pietarinpojan talon, jossa nuijamiehet nukkuivat. Palavasta talosta ulos pyrkivät surmattiin ja loput nuijamiehet paloivat talon mukana. On epäselvää kuinka paljon nuijamiehiä sai tässä surmansa. Paavali Juusten ilmoitti ensin 60 nuijamiehen kaatuneen, mutta muutti luvun pian sadaksi. Vouti Lassi Pietarinpojan poika vietiin teilattavaksi ( = kappaleiksi hakattavaksi ja mestattavaksi) Mikkelin kirkolle.

1. puoliso Anna Sigfridintytär, Juusteen Lisätietoja: Eli vielä 1609.
Isä: Sigfrid Mattsson Viipurinlinnan alivouti, Jääksen nimismies.
Äiti: Karin Henricsdotter

Lapset:
1) Hans (katso taulu 8) Mainiemen herra.
2) Anna Paavalintytär (katso taulu 9) k. 1624 Viipuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 4 -

2. sukupolvi

Juusteen, Jöns (taulusta 1. Isä: Juusteen, Pietari) k. 1566. Omisti Juustilan tilan Viipurin kunnassa, raatimies Viipurissa 1540 - 1561. Ammatinlisäyksiä: Kaupunginkirjuri 1545.

1. puoliso Margareta, Juusteen Lisätietoja: Införd 1567, 1568 i Viborgs mantalreg. bland "enkor, som någong gästning hålla".

Lapset:
1) Henrik Jönsson k. 1600. Viipurin porvari 1569.
2) Knut Jönsson k. 1601 jälkeen. Kaupungin ja linnan kirjuri.
3) ?? Jönsintytär (katso taulu 10)
4) ?? Jönsintytär (katso taulu 11)
5) ?? Jönsintytär (katso taulu 12)

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 5 -

2. sukupolvi

Juusteen, Brita Pietarintytär, Bjur (taulusta 1. Isä: Juusteen, Pietari)

1. puoliso Bjur, Henrik Pormestari Viipurissa 1540 - 1560.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 6 -

3. sukupolvi

Gyllenlood, Bengt, Juusteen (taulusta 2. Isä: Juusteen, Severin Pietarinpoika) s. n. 1534. k. 1609 Olsböle haudattu Tenholan kirkko. Turun linnan päällikkö 1597, amiraali. Lisätietoja: Adlad 1594, stamfader för adliga ätten n:r 216.

1. puoliso Brita Markuksentytär, Gyllenlood Rälssimiehen tytär.
Isä: Marcus Jönsson Rälssimies (vapaamies, aatelismies).
Äiti: Gertrud Johansdotter

Lapset:
1) Hans (katso taulu 13) k. 1646. Turun hovioikeuden asessori.
2) Sidonia (katso taulu 14)
3) Elin (katso taulu 15)

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 7 -

3. sukupolvi

Juusteen, Carin Severintytär, Rapala (taulusta 2. Isä: Juusteen, Severin Pietarinpoika) s. n. 1535. k. n. 1590 Sysmä, Rapala. Ratsutilan emäntä, Sysmä, Rapala. Lisätietoja: Padasjoen Virmailan rusthollin suvun esiäitejä, Tandefelt aat. suvun esiäitejä.

1. puoliso Rapala, Pietari Sipinpoika s. n. 1520 Sysmä, Rapala. k. n. 1585. Sysmän Rapalan ratsutilallinen, kihlakunnankirjuri Kymenkartanon lääni, Itä-Häme.
Jälkipolvea: Heikki Pietarinpoika Wirmaila, ratsutilallinen, Padasjoki, Virmaila. Hakkapeliitta, s. 1685, Padasjoki, Maakeski, Rasvala, k. 1666 Padasjoki. Virmailan rusthollin suvun kantaisä.

Isä: Rapala, Sigfrid Pietarinpoika

Lapset:
1) Henrik Persson (katso taulu 16) k. n. 1615. Fogde i Hauho och Hollola härad 1603-07 och tillika i Hattula härad 1605. Lisätietoja: Levde ännu 04.05.1611, men var död jan. 1612. Ammatinlisäyksiä: Ärvde Rapala.
2) Hannu Pietarinpoika (katso taulu 17) s. 1550 Sysmä, Rapala?. Ratsutilallinen, Padasjoki, Virmaila.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 8 -

3. sukupolvi

Juusteen, Hans (taulusta 3. Isä: Juusteen, Paulus Pietarinpoika) Mainiemen herra.

1. puoliso Frille, Kerstin, Juusteen

Lapset:
1) Catharina (katso taulu 18)
2) Margareta (katso taulu 19) k. 1671 jälkeen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 9 -

3. sukupolvi

Juusten, Anna Paavalintytär (taulusta 3. Isä: Juusteen, Paulus Pietarinpoika) k. 1624 Viipuri.

1. puoliso Cröell, Hans, Croell k. 1592 Viipuri. Pormestari Viipurissa. Vihitty: 1595.
Lähde: Ingegerd Lundén Cronström: Herrar till hatt och värja. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland nr 397.

Lapset:
1) Catharina (katso taulu 20) k. 1650 Viipuri.
2) Samuel (katso taulu 22) s. n. 1600. k. 1667. Käkisalmen läänin ja Iisalmen vouti.
3) ?? (katso taulu 24)

2. puoliso Stråhlman, Henrik Nilsson k. 1592 Viipuri. Pormestari Viipurissa, saksalainen kauppias.
Lapset:
1) Katarina (katso taulu 21) k. 1651.
2) Henrik (katso taulu 23)
3) Maria Henrikintytär (katso taulu 25) k. 04.06.1650.
4) Peter (katso taulu 26) s. 1570. k. 05.12.1657 Viipuri. Kauppahuoneen palvelija, hospitaalin ja vaivaishuoneen vouti Viipuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 10 -

3. sukupolvi

Juusteen, ?? Jönsintytär, Nylander (taulusta 4. Isä: Juusteen, Jöns)

1. puoliso Nylander, Tönnes Viipurin pormestari 1573 - 1587.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 11 -

3. sukupolvi

Juusteen, ?? Jönsintytär (taulusta 4. Isä: Juusteen, Jöns)

1. puoliso Hannu Hermanninpoika Viipurin porvari 1750. Lisätietoja: Eli vielä 1589.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 12 -

3. sukupolvi

Juusteen, ?? Jönsintytär (taulusta 4. Isä: Juusteen, Jöns)

1. puoliso Yrjö Matinpoika Perhesuhteet: Mahdollisesti Jönsintytär Juusteenin aviopuoliso.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 13 -

4. sukupolvi

Gyllenlood, Hans (taulusta 6. Isä: Gyllenlood, Bengt) k. 1646. Turun hovioikeuden asessori.

1. puoliso Sanden van, Anna, Gyllenlood
Isä: Sanden van, Hans Porvari Helsingissä.
Äiti: Jägerhorn ? (Hertonäs-släkten), Anna Henriksdotter, Sanden van

Lapset:
1) Ingeborg (katso taulu 27) k. 1688 Bromarf haudattu 19.10.1688 Tenhola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 14 -

4. sukupolvi

Gyllenlood, Sidonia, Lindelöf (taulusta 6. Isä: Gyllenlood, Bengt)

1. puoliso Lindelöf, Lars s. 1626 Preussi, Saksa. Ratsumestari.

Lapset:
1) Lars (katso taulu 28) s. Pohja. Majuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 15 -

4. sukupolvi

Gyllenlood, Elin, Svinhuvud af Västergötland (taulusta 6. Isä: Gyllenlood, Bengt)

1. puoliso Svinhuvud af Västergötland, Göran Jonsson

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 16 -

4. sukupolvi

Rapala, Henrik Persson (taulusta 7. Äiti: Juusteen, Carin Severintytär) k. n. 1615. Fogde i Hauho och Hollola härad 1603-07 och tillika i Hattula härad 1605. Lisätietoja: Levde ännu 04.05.1611, men var död jan. 1612. Ammatinlisäyksiä: Ärvde Rapala.

Sysmän Rapalan hallitsija, Hauhon ja Hollolan kihlakuntien vouti, lainlukija ja tuomari; Virmailan ratsutilallinen 1584-.

1. puoliso Rapala / Bjur, Malin Henriksdotter Vihitty: 1598.
Isä: Henrik Lydiksson
Äiti: Grabbe, Gunilla

Lapset:
1) Arvid Henrikinpoika (katso taulu 29) k. 1656 Puola. Ratsumestari, Rapalan herra Sysmässä. Lisätietoja: Aatelinen 1659. Kuolinsyy: Otti osaa 30-vuotiseen sotaan. Kaatui Puolan sodassa.
2) Henrik Henrikinpoika (katso taulu 30) k. ennen 16346. Luutnantti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 17 -

4. sukupolvi

Hannu Pietarinpoika (taulusta 7. Äiti: Juusteen, Carin Severintytär) s. 1550 Sysmä, Rapala?. Ratsutilallinen, Padasjoki, Virmaila.


Lapset:
1) Riitta Hannuntytär (katso taulu 31) s. n. 1590. Ratsutilan emäntä, Padasjoki, Wirmaila. Lisätietoja: Eli vielä 1656.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 18 -

4. sukupolvi

Juusteen, Catharina, Thauvonius (taulusta 8. Isä: Juusteen, Hans)

1. puoliso Thauvonius, Georgius Matthiae, Tavia k. 1650 Halikko ?. Halikon kirkkoherra, rovasti. Lisätietoja: Alkujaan Yrjö Tavia.

Lapset:
1) Gabriel (katso taulu 32) k. 15.06.1684 Perniö. Perniön kirkkoherra 1662, filosofian maisteri.
2) Abrahamus Georgii (katso taulu 33) s. 1622. k. 27.01.1679. Viipurin hiippakunnan piispa.
3) Johan (katso taulu 34) s. 05.10.1615. k. 07.02.1690.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 19 -

4. sukupolvi

Juusteen, Margareta, Möller (taulusta 8. Isä: Juusteen, Hans) k. 1671 jälkeen.

1. puoliso Möller, Andreas k. 1625 Deunaburg, Daugavpils (Väinänlinna), Latvia.

Lapset:
1) Henrik (katso taulu 35) k. 1664 haudattu Mäntsälä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 20 -

4. sukupolvi

Croell, Catharina, Schmidt (taulusta 9. Äiti: Juusten, Anna Paavalintytär) k. 1650 Viipuri.

1. puoliso Schmidt, Hans Raatimiehenä Viipurissa 1626.

Lapset:
1) Henrik (katso taulu 36) k. 1697 Viipuri. Kauppias ja raatimies Viipurissa.
2) Catharina (katso taulu 37) k. 1705.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 21 -

4. sukupolvi

Stråhlman, Katarina (taulusta 9. Äiti: Juusten, Anna Paavalintytär) k. 1651.

1. puoliso Böök, Herman Käkisalmen läänin lainlukija, sai haltuunsa Nisalahden autiotilan Säkkijärvellä. Vihitty: ??.

2. puoliso Thesleff, Hans s. n. 1569. k. 1615 Viipuri. Lyypekkiläinen kauppias, kauppias ja raatimies Viipurissa. Vihitty: 1600.
Lähde: Ingegerd Lundén Cronström: Herrar till hatt och värja. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland nr 397. Viipurilainen porvari- ja sotilassuku, mainitaan 1594 - 1616, skotlantilais- saksalaista alkuperää. Otavan Iso Tietosanakirja ja Tietosanakirja v. 1917

Lapset:
1) Claudius Joannis (katso taulu 38) s. n. 1601. k. 15.08.1666 Viipuri. Viipurin kirkkoherra ja tuomiorovasti 1657.
2) Peter (katso taulu 39) k. 18.03.1663 Turku. Turun hovioikeuden asessori.
3) Paulus (katso taulu 40) k. 17.12.1658.
4) Catharina (katso taulu 41) k. 1651.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 22 -

4. sukupolvi

Cröell, Samuel, Croell (taulusta 9. Äiti: Juusten, Anna Paavalintytär) s. n. 1600. k. 1667. Käkisalmen läänin ja Iisalmen vouti.

1. puoliso Euten von, Gertrud, Croell k. 1690 (ennen).
Isä: Euten von, Gerdt Ståthållaren i Reval, (Reval on Tallinan vanhakaupunki).
Äiti: Vaimo tuntematon, Euten von

Lapset:
1) Anna Samuelsdotter (katso taulu 42) s. 17.01.1631 Viipuri. k. 1688 Juva.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 23 -

4. sukupolvi

Stråhlman, Henrik (taulusta 9. Äiti: Juusten, Anna Paavalintytär)

1. puoliso Lod, Maria, Stråhlman k. 1635 (ennen).

Lapset:
1) Katarina (katso taulu 43) s. n. 1614. k. 1694 (jälkeen).

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 24 -

4. sukupolvi

Gröel, ??, Tönnies / Rosenbröijer (taulusta 9. Äiti: Juusten, Anna Paavalintytär)

1. puoliso Tönnies / Rosenbröijer, Anton k. 1678 Inkerinmaa, Venäjä.

Lapset:
1) Agneta (katso taulu 44) k. 09.00.1697 Viipuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 25 -

4. sukupolvi

Stråhlman, Maria Henrikintytär, Piper (taulusta 9. Äiti: Juusten, Anna Paavalintytär) k. 04.06.1650.

Tiedot jälkipolvista ovat Ritva Jurvasen tiedoista 16.05.2007

1. puoliso Piper, Berndt s. Lübeck, Saksa. k. 1635. Viipurilainen kauppias, Viipurin pormestari.

Lapset:
1) N. N. Berndtintytär (katso taulu 45)

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 26 -

4. sukupolvi

Stråhlman, Peter (taulusta 9. Äiti: Juusten, Anna Paavalintytär) s. 1570. k. 05.12.1657 Viipuri. Kauppahuoneen palvelija, hospitaalin ja vaivaishuoneen vouti Viipuri.

1. puoliso Sarfve, Margareta Mårtensdotter
Isä: Sarfve, Martinus Henrici
Äiti: Poitz, Karin Mårtensdotter, Sarfve

2. puoliso Brita, Stråhlman

Lapset:
1) Margareta Petersdotter (katso taulu 46) k. 02.04.1673 Virolahti haudattu 21.05.1673.
2) Brita (katso taulu 47) k. 1692.
3) Hans (katso taulu 48) k. 1690. Viipurilainen kauppias.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 27 -

5. sukupolvi

Gyllenlood, Ingeborg, Körning (taulusta 13. Isä: Gyllenlood, Hans) k. 1688 Bromarf haudattu 19.10.1688 Tenhola.

1. puoliso Körning, Erik k. 19.10.1681 Tenhola. Ratsumestari.
Isä: Körning, Karl s. 1595. Kapteeni, omisti Jäderin Almbyn pitäjässä .
Äiti: Skoo / Hästesko af Målagård, Anna, Körning

Lapset:
1) Axel (katso taulu 49) k. 1691. Amiralitetslöjtnant.
2) Hans (katso taulu 50) s. 1665. k. 1726.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 28 -

5. sukupolvi

Lindelöf, Lars (taulusta 14. Äiti: Gyllenlood, Sidonia) s. Pohja. Majuri.

1. puoliso Stålarm, Catharins, Lindelöf s. n. 1615 Turku.

Lapset:
1) Märtha (katso taulu 51) k. n. 1690.
2) Catharina (katso taulu 52) s. 1647 Pohja.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 29 -

5. sukupolvi

Tandefelt, Arvid Henrikinpoika (taulusta 16. Isä: Rapala, Henrik Persson) k. 1656 Puola. Ratsumestari, Rapalan herra Sysmässä. Lisätietoja: Aatelinen 1659. Kuolinsyy: Otti osaa 30-vuotiseen sotaan. Kaatui Puolan sodassa.

Omisti Räpälän Sysmässä.Osallistui Ruotsin kuninkaiden Euroopan seikkailuihin. Esi-isät olivat hämäläisiä vouteja. Arvidin isoäiti kuului viipurilaiseen Juustenin sukuun, jonka kuuluisin jäsen, piispa Paavali Juusten, oli Iivana Julman vangitsemassa lähetystössä 1569-72. Paavali sai vapauduttuaan aatelisarvon, ilmeisesti kidutuksiinsa viitaten otti vaakunaansa yläruumis paljastuneen olevan polvistuneen miehen, jolla käsissään solmuruoska. Ks. kirja 'Paljastavat juuret'. (Olavi Nykänen, SSS, 03.01.02). Otti aatelisnimekseen "Tandefelt" muka siitä syystä, että Leipzigin taistelussa luoti oli viennyt kolme hammasta hänen suustansa. Lähde: Tietosanakirja Otava 1917

1. puoliso Ekestubbe, Brita, Tandefelt k. 30.03.1695 Sysmä.
Isä: Ekestubbe, Henrik Larsson Majuri, Turun linnan komendantti.
Äiti: N.N., Ekestubbe

Lapset:
1) Johan (katso taulu 53) s. 1640. k. 1712 Siperia. Ratsumestari, ratsutilallinen, Sysmä, Koskipää 1681-. Lisätietoja: Joutui Pultavassa venäläisten vankeuteen jossa kuoli.
2) Lars (katso taulu 54) s. 13.08.1651. k. 21.12.1704 Sysmä ?.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 30 -

5. sukupolvi

Tandefelt, Henrik Henrikinpoika (taulusta 16. Isä: Rapala, Henrik Persson) k. ennen 16346. Luutnantti.

1. puoliso Brita Sigfridintytär, Silfverbögel Lisätietoja: Eli 1656.
Isä: Silferböger, Sigfrid Henrikinpoika
Äiti: Grabbe till Koski i Kyrkoslätt, Kaarina Nsdotter, Silfverbögel

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 31 -

5. sukupolvi

Riitta Hannuntytär, Wirmala (taulusta 17. Isä: Hannu Pietarinpoika) s. n. 1590. Ratsutilan emäntä, Padasjoki, Wirmaila. Lisätietoja: Eli vielä 1656.

1. puoliso Wirmala, Heikki Pietarinpoika s. n. 1585 Padasjoki, Maakesi, Rasvala tai Hinttola. k. n. 1666 Padasjoki. Ratsutilallinen, Padasjoki, Virmaila, Hakkapeliitta. Vihitty: n. 1613. Lisätietoja: Virmailan Rusthollin kantaisä.
Isä: Saksa, Pietari Niilonpoika s. 1550 Padasjoki.
Äiti: N. Matintytär, Saksa s. 1560 Padasjoki. Talollisentytär Maakesken Rasvalasta.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 32 -

5. sukupolvi

Thauvonius, Gabriel (taulusta 18. Äiti: Juusteen, Catharina) k. 15.06.1684 Perniö. Perniön kirkkoherra 1662, filosofian maisteri.

Ylioppilas Turussa 1646, filosofian maisteri 1653.

1. puoliso Melartopaeus, Elisabet, Thauvonius

Lapset:
1) Gabriel G. (katso taulu 55) s. n. 1662. k. 09.01.1719 Västervik, sotapakolaisena, Ruotsi. Närpiön kirkkoherra 1698.
2) Elisabet (katso taulu 56) Lisätietoja: Elossa vielä 1724.

2. puoliso Schaefer, Margaretha Henrikintytär, Thauvonius s. 1650 luvun lopulla, Turku. k. 1684 Perniö ?.
Isä: Schaefer, Henrik Henrikinpoika s. 01.12.1617 Turku. Kauppias Turku, raatimies, valtiopäivämies.
Äiti: Thorwöst, Elin, Schaefer s. 1634.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 33 -

5. sukupolvi

Thauvonius, Abrahamus Georgii (taulusta 18. Äiti: Juusteen, Catharina) s. 1622. k. 27.01.1679. Viipurin hiippakunnan piispa.

1. puoliso Iherengius, Beata Joakimsdotter, Thauvonius
Isä: Iherengius, Joachim
Äiti: Kristiina Mikaelintytär, Iherengius

Lapset:
1) Katharina Abrahamsdotter (katso taulu 57) s. Viipuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 34 -

5. sukupolvi

Thauvonius, Johan (taulusta 18. Äiti: Juusteen, Catharina) s. 05.10.1615. k. 07.02.1690.

1. puoliso Agricola, Elisabet, Thauvonius
Isä: Agricola, Kristiern Simonsson s. 1593.
Äiti: Svensdotter Kerstin, Agricola

Lapset:
1) Jonas Johannis (katso taulu 58) k. 1715 haudattu 24.08.1715.
2) Christina (katso taulu 59)
3) Krister (katso taulu 60) k. 29.12.1728.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 35 -

5. sukupolvi

Möller, Henrik (taulusta 19. Äiti: Juusteen, Margareta) k. 1664 haudattu Mäntsälä.

1. puoliso Gyllenhjerta, Hebla, Möller

Lapset:
1) Anders (katso taulu 61) k. 1675.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 36 -

5. sukupolvi

Schmidt, Henrik (taulusta 20. Äiti: Croell, Catharina) k. 1697 Viipuri. Kauppias ja raatimies Viipurissa.

1. puoliso Mums, Margareta, Schmidt k. 1704 Viipuri.
Isä: Mums, Mårten
Äiti: Ruuth, Ingeborg, Mums

Lapset:
1) Beata (katso taulu 62) s. 16.03.1676 Viipuri. k. 04.03.1730 Porvoo haudattu 24.03.1730 Porvoo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 37 -

5. sukupolvi

Schmidt, Catharina, Carstenius (taulusta 20. Äiti: Croell, Catharina) k. 1705.

1. puoliso Carstenius, Henrik s. 25.05.1612 Helsinki. k. 06.05.1683 Viipuri. Viipurin hiippakunnan piispa 1679.
Vihittiin papiksi n. 1730. Kirjottautui Saksan Rostockinyliopistoon 1633, filosofian maisteri, primus 1653.

Isä: Carstenius, Henrik Helsingin pormestari.
Äiti: Witticius, Anna, Carstenius

Lapset:
1) Henrik Henrikinpoika Ylioppilas Turussa 1653, Upsalassa 1666. Lisätietoja: Myöhemmät vaiheet tuntemattomat.
2) Petrus Henrici (katso taulu 63) s. n. 1646 Porvoo. k. 14.10.1710 Viipuri. Viipurin kirkkoherra, tuomiorovasti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 38 -

5. sukupolvi

Thesleff, Claudius Joannis (taulusta 21. Äiti: Stråhlman, Katarina) s. n. 1601. k. 15.08.1666 Viipuri. Viipurin kirkkoherra ja tuomiorovasti 1657.

Viipurin koulun konrehtori 1635, kimnaasin rehtori 1641, Siikaniemen kirkkoherra 1652

1. puoliso Anna Eriksdotter, Thesleff k. 12.12.1666.

Lapset:
1) Katarina Klasintytär (katso taulu 64) k. 1691.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 39 -

5. sukupolvi

Thesleff, Peter (taulusta 21. Äiti: Stråhlman, Katarina) k. 18.03.1663 Turku. Turun hovioikeuden asessori.

1. puoliso Margareta Mårtensdotter, Thesleff

Lapset:
1) Elisabet (katso taulu 66)

2. puoliso Schmedeman, Catharina, Thesleff k. 1692 haudattu 10.04.1692 Turku.
Lapset:
1) Catharina (katso taulu 65) k. n. 1705.
2) Margareta (katso taulu 67) k. n. 1710.
3) Peter (katso taulu 68) k. 1710 haudattu 02.05.0170 Viipuri.
4) Johan (katso taulu 69) s. 01.11.1653 Viipuri. k. 07.02.1722 Stockholm. Landshövding i Åboland, friherre, Turun läänin maaherra.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 40 -

5. sukupolvi

Thesleff, Paulus (taulusta 21. Äiti: Stråhlman, Katarina) k. 17.12.1658.

1. puoliso Margareta Mårtensdotter, Thesleff k. 1667 (jälkeen) Viipuri.

Lapset:
1) Mårten (katso taulu 70) s. n. 1634. k. 28.06.1689 Nevanlinna.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 41 -

5. sukupolvi

Thesleff, Catharina, Broken von (taulusta 21. Äiti: Stråhlman, Katarina) k. 1651.

1. puoliso Broken von, Henrik k. 27.04.1656 Viipuri. Raatimies Viipurissa 1630.

Lapset:
1) Katarina Henriksdotter (katso taulu 71) Perhesuhteet: Oli leski 1659.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 42 -

5. sukupolvi

Cröell, Anna Samuelsdotter, Herkepaeus (taulusta 22. Isä: Cröell, Samuel) s. 17.01.1631 Viipuri. k. 1688 Juva.

1. puoliso Herkepaeus, Laurentius k. 1673. Kirkkoherra Taipalsaari.
Isä: Herkepaeus, Laurentius Petri Kirkkoherra Taipalsaari.
Äiti: Margareta Laurintytär, Herkepaeus

Lapset:
1) Petrus (katso taulu 72) Pielisjärven kirkkoherra 1689 - 1710.
2) Anders (katso taulu 73) k. 14.02.1765.
3) Anna (katso taulu 74)

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 43 -

5. sukupolvi

Stråhlman, Katarina (taulusta 23. Isä: Stråhlman, Henrik) s. n. 1614. k. 1694 (jälkeen).

1. puoliso Bröijer, Johan k. 1657 Viipuri.

Lapset:
1) Agneta (katso taulu 75) s. 10.11.1636 Viipuri. k. 21.02.1694 Sipoo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 44 -

5. sukupolvi

Rosenbröijer, Agneta, Gertten von (taulusta 24. Äiti: Gröel, ??) k. 09.00.1697 Viipuri.

Tästä Agnetasta mm. J.W. Ruuth kirjoittaa Wiipurin kaupungn hist., s. 445: "Kolmas huomattava nainen oli rouva Agneta Rosenbröijer, joka ylpeili siitä, että oli naimisissa semmoisen "kavallörin" kanssa kuin everstiluutnantti Petter von Gerdten, joka oli uhannut tappaa pormestari Plantinin ja pistää piispan kuoliaaksi kirkonalttarin edessä. Vaan eipä vaimokaan ollut miestään huonompi, hän vastasi jyrkästi maistraatin uhkaukseen sulkea hänen kauppapuotinsa että ken uskaltaisi sitä koettaakaan, makaisi pian kuoliaana hänen jalkojensa juuressa."

1. puoliso Gertten von, Peter k. 13.06.1671 Viipuri. Everstiluutnantti.

Lapset:
1) Berndt Wilhelm (katso taulu 76) s. 1656 Karjala. k. 06.00.1710 Sääminki. Kapteeni.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 45 -

5. sukupolvi

Piper, N. N. Berndtintytär, Fatebur (taulusta 25. Äiti: Stråhlman, Maria Henrikintytär)

1. puoliso Fatebur, Lorentz Mårteninpoika k. n. 1674. Viipurin pormestari 1655 - 1670.
Isä: Fatebur, Mårten Henrikinpoika Viipurin pormestari 1600 - 1625.

Lapset:
1) Mårten Viipurilainen kauppias.
2) Maria (katso taulu 77) k. haudattu 02.07.1665 Viipuri.
3) Anna k. 07.06.1688.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 46 -

5. sukupolvi

Stråhlman, Margareta Petersdotter, Hoppius (taulusta 26. Isä: Stråhlman, Peter) k. 02.04.1673 Virolahti haudattu 21.05.1673.

1. puoliso Hoppius, Henrik s. 08.08.1624. k. 15.07.1695 Virolahti haudattu 03.11.1695. Virolahden kappalainen 1649 - 65. Kirkkoherra 1665. Vihitty: 28.01.1651.
Isä: Hoppius, Henrik ?
Äiti: Christina Mårtensdotter, Hoppius

Lapset:
1) Brita Henricsdotter (katso taulu 78) s. 28.01.1652.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 47 -

5. sukupolvi

Stråhlman, Brita, Winter (taulusta 26. Isä: Stråhlman, Peter) k. 1692.

1. puoliso Winter, Mårten k. 1667. Vihitty: 1638.

Lapset:
1) Henrik (katso taulu 79) s. 1650. k. 12.05.1694. Filosofian maisteri, Viipurin lukion lehtori.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 48 -

5. sukupolvi

Stråhlman, Hans (taulusta 26. Isä: Stråhlman, Peter) k. 1690. Viipurilainen kauppias.

1. puoliso Holst, Catharina, Stråhlman s. 1652. k. 22.02.1730.

Lapset:
1) Johan (katso taulu 80) s. 28.12.1672 Viipuri. k. 13.04.1737 Kerimäki. Kerimäen kirkkoherra. Perhesuhteet: Johanin isä oli vaimon 3. serkku.
2) Henrik (katso taulu 81) s. 1673. k. 04.10.1744.
3) Margareta (katso taulu 82) s. 1678. k. 24.04.1757.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 49 -

6. sukupolvi

Körning, Axel (taulusta 27. Äiti: Gyllenlood, Ingeborg) k. 1691. Amiralitetslöjtnant.

1. puoliso Brand, Anna, Körning k. 1734 haudattu 25.02.1734 Bromarv. Vihitty: 1683.
Isä: Brand, Johan Luutnantti.
Äiti: Lindelöf, Anna Catharina, Brand s. 1629.

Lapset:
1) Ingeborg (katso taulu 83) s. 02.03.1684 Rilaks.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 50 -

6. sukupolvi

Körning, Hans (taulusta 27. Äiti: Gyllenlood, Ingeborg) s. 1665. k. 1726.

1. puoliso Klick, Anna Hedvig, Körning k. 05.08.1730 Tukholma. Vihitty: 02.05.1726.
Isä: Klick, Hans Wilhelm
Äiti: Gyllenstake, Anna, Klick

Lapset:
1) Christina Catharina (katso taulu 84) s. 1709 (ennen). k. 06.04.1736 Bromarv.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 51 -

6. sukupolvi

Lindelöf, Märtha, Ringius / Lindcrantz (taulusta 28. Isä: Lindelöf, Lars) k. n. 1690.

1. puoliso Ringius / Lindcrantz, Nils Nilsinpoika s. 1648 Uusikaarlepyy. k. 25.11.1692 Pohjan pitäjä. Hattulan kihlakunnan ja Raaseporin läänin tuomiokunnan tuomari 1681. Lisätietoja: Aateloitiin 1687 nimellä Lindcrantz ja otettiin Ruotsin ritarihuoneen kirjoihin.
Ylioppilas Upsalassa 1664, Turussa 1670, filosofian maisteri 1672. Turun yliopiston ylimääräinen lainopin professori 1678.

Isä: Ringius, Nils Olofinpoika s. 1611 Växjö, Ruotsi. Uudenkaarlepyyn kirkkoherra 1654.
Äiti: Skepperus / Gammal / Höök ?, Anna Jakobintytär, Ringius s. 1621 Kokkola.

Lapset:
1) Sofia Catharina (katso taulu 85) k. 23.09.1723 Pohja.
2) Axel Lorentz (katso taulu 86) s. 03.01.1685. k. 24.11.1754 Pohja.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 52 -

6. sukupolvi

Lindelöf, Catharina, Myhr (taulusta 28. Isä: Lindelöf, Lars) s. 1647 Pohja.

1. puoliso Myhr / Muir, Torsten s. n. 1630 Parainen. Everstiluutnantti.

Lapset:
1) Anna Margaretha (katso taulu 87) s. 1674 Parainen Vannais. k. 1742 Piikkiö, Finnby.
2) Ebba (katso taulu 88) s. 1674 Vaunes, Parainen. k. 21.03.1742 Nyystölä Verho, Padasjoki haudattu 01.04.1742.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 53 -

6. sukupolvi

Tandefelt, Johan (taulusta 29. Isä: Tandefelt, Arvid Henrikinpoika) s. 1640. k. 1712 Siperia. Ratsumestari, ratsutilallinen, Sysmä, Koskipää 1681-. Lisätietoja: Joutui Pultavassa venäläisten vankeuteen jossa kuoli.

1. puoliso Silverbögel, Margareta, Tandefelt k. 08.00.1727 Sysmä.
Isä: Silverbögel, Henrik Sigfridinpoika
Äiti: Grönfelt, Ingeborg Lydiksdotter, Silverbögel

Lapset:
1) Adam Wilhelm (katso taulu 89) s. 13.09.1683 Sysmä. k. 24.05.1742 Sysmä.
2) Otto (katso taulu 90) s. 17.10.1695. k. 18.10.1751 Hartola. Kornetti, kirkonisäntä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 54 -

6. sukupolvi

Tandefelt, Lars (taulusta 29. Isä: Tandefelt, Arvid Henrikinpoika) s. 13.08.1651. k. 21.12.1704 Sysmä ?.

1. puoliso ??, Tandefelt

Lapset:
1) Maria Larsdotter (katso taulu 91) k. 24.06.1740 Kuhmoinen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 55 -

6. sukupolvi

Thauvonius, Gabriel G. (taulusta 32. Isä: Thauvonius, Gabriel) s. n. 1662. k. 09.01.1719 Västervik, sotapakolaisena, Ruotsi. Närpiön kirkkoherra 1698.

Ylioppilas Turussa 1679, filosofian maisteri 1688. Turun yliopiston ylimääräinen filosofian professori 1694.

1. puoliso Thorwöst, Beata Petterintytär, Thauvonius s. 20.10.1671 (kastettu) Mustio. Vihitty: 03.07.1690 Mustio.
Isä: Thorwöst, Petter Mustion Svartån rautaruukin omistaja.
Äiti: Sparf, Margaretha Danielintytär, Thorwöst

Lapset:
1) Elisabet Gabrielintytär s. 11.10.1690 Mustio.
2) Gabriel Gabrielinpoika (katso taulu 93) s. 16.09.1691 Mustio. k. 20.10.1758 Vehmaa haudattu 19.11.1758 Vehmaa. Turun läänin jalkaväkirykmentin everstiluutnantin komppanian kapteeni 1742.
3) Brita Catharina Gabrielintytär (katso taulu 94) s. 02.10.1692 Mustio.

2. puoliso Rothenius, Elisabeth Gustafintytär, Brennerus s. 10.08.1670 (kastettu) Kokkola. Vihitty: ??.
Isä: Rothenius, Gustaf Gabrielsson s. 1633 jälkeen. Grefve Totts Lagläsare, bodde uti Gamla Carleby; lainlukija, raatimies.
Äiti: Gammal, Barbro Magnuksentytär, Rothenius
Lapset:
1) Abraham Gabrielinpoika (katso taulu 92) s. Närpiö ?. k. 26.06.1742 (kuoli ennen) Närpiö ?. Kokkolan pedagogion rehtori 1732, filosofian maisteri 1738. Ammatinlisäyksiä: Oulun triviaalikoulun konrehtori 1742.
2) Catharina Johanintytär Perhesuhteet: Oli naimisissa ranskalaisen kapteenin kanssa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 56 -

6. sukupolvi

Thauvonius, Elisabet, Lund (taulusta 32. Isä: Thauvonius, Gabriel) Lisätietoja: Elossa vielä 1724.

1. puoliso Lund, Jacob k. 24.02.1697 Perniö. Filosofian maisteri, Perniön kirkkoherra, Valtiopäivämies 1693. Vihitty: 1680.
Turun katedraalikoulun oppilas 27.3.1671. Ylioppilas Turussa 1673. Ylioppilas Uppsalassa 22.11.1677. Uudestaan ylioppilas Turussa 1679. Filosofian maisteri 27.11.1679. Turun akatemian 1. filosofian apulainen ja akatemian sihteeri 1681. Perniön kirkkoherra 1684. Rovasti. Puhuja pappeinkokouksessa Turussa 1688, saarnaaja 1691, synodaaliväitöksen preeses 1694. Valtiopäivämies 1693. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Lund, Johan s. n. 1620. Perniön Latokartanon vuokraaja, rykmentinkirjuri.
Äiti: Gyllenbögel, Margareta

Lapset:
1) Margareta (katso taulu 95) s. 20.07.1682.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 57 -

6. sukupolvi

Thauvonius, Katharina Abrahamsdotter, Carstenius (taulusta 33. Isä: Thauvonius, Abrahamus Georgii) s. Viipuri.

1. puoliso Carstenius, Petrus Henrici s. n. 1646 Porvoo. k. 14.10.1710 Viipuri. Viipurin kirkkoherra, tuomiorovasti.
Isä: Carstenius, Henrik s. 25.05.1612 Helsinki. Viipurin hiippakunnan piispa 1679.
Äiti: Schmidt, Catharina, Carstenius

Lapset:
1) Peter (katso taulu 96) s. 1670. k. 1711.
2) Abraham Petri (katso taulu 97) s. n. 1680 Viipuri. k. 13.06.1727. Kirkkoherra Sääminki 1711, lääninrovasti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 58 -

6. sukupolvi

Thauvonius, Jonas Johannis (taulusta 34. Isä: Thauvonius, Johan) k. 1715 haudattu 24.08.1715.

1. puoliso Hagert, Margaretha, Thauvonius k. 1706 haudattu 21.09.1706.

Lapset:
1) Gabriel (katso taulu 98) s. 1686 Karjalohja. k. 29.06.1748 Turku. Hovioikeuden asessori. Perhesuhteet: Anna Malmer oli hänen toinen vaimonsa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 59 -

6. sukupolvi

Thauvonius, Christina, Collinius (taulusta 34. Isä: Thauvonius, Johan)

1. puoliso Collinius, Gustaf k. 1677. Nauvon kirkkoherra, filosofian maisteri.

Lapset:
1) Beata (katso taulu 99) s. n. 1672 Nauvo. k. 22.09.1722 Orivesi. Lisätietoja: Haudattu yhtä aikaa miehensä kanssa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 60 -

6. sukupolvi

Thauvonius, Krister (taulusta 34. Isä: Thauvonius, Johan) k. 29.12.1728.

1. puoliso Falkenhagen, Maria, Thauvonius k. 02.00.1740. Vihitty: 11.11.1685.

Lapset:
1) Maria (katso taulu 100) s. 1696. k. 1762.
2) Margareta (katso taulu 101) s. 1699. k. n. 1734.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 61 -

6. sukupolvi

Möller, Anders (taulusta 35. Isä: Möller, Henrik) k. 1675.

1. puoliso Nassokin, Anna Margareta, Möller k. 1701 jälkeen. Vihitty: 28.03.1669 Helsinki.

Lapset:
1) Carl Henrik (katso taulu 102) k. 19.02.1714 Isokyrö.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 62 -

6. sukupolvi

Schmidt, Beata, Helsingius (taulusta 36. Isä: Schmidt, Henrik) s. 16.03.1676 Viipuri. k. 04.03.1730 Porvoo haudattu 24.03.1730 Porvoo.

Ensimmäisen aviomiehen sanotaan olevan lesken ja verrattain iäkkään. Toisesta aviostaan oli Beatalla 11 lasta, 7 poikaa ja 4 tytärtä, joista 1 poika ja 1 tytär kuolivat pienenä. Muut ovat nimeltään mainitut M. Akianderin Viipurin ja Porvoon hiipakuntien paimenmuistiossa.

1. puoliso Ristelius, Petrus k. 05.04.1695 Viipuri. Viipurin pohjoisen esikaupungin ja linnan kirkkoherra. Vihitty: 26.07.1694 Viipuri.

2. puoliso Helsingius, Georg s. 1662. k. 1741 Porvoo. Porvoon tuomiorovasti. Vihitty: 1696.
Myöhemmin Mikkelin ja Porvoon tuomiorovasti. Kirkkoherra Helsingius pakeni 1713 suuren perheensä kanssa vihollisen tieltä Ruotsiin. Ruumissaarnan pitäjä mainitsee erikoisesti Beata Helsingiuksen uhrautuvaisen työn tällä pakomatkalla. Ruotsissa perhe, joka käsitti 16 henkeä, oleskeli vuoteen 1722, jolloin Helsingius nimitettiin Porvoon kirkkoherraksi, sittemmin tuomiorovastiksi.

Isä: Helsingius, Marcus Georgii Jääsken kirkkoherra 1675.
Äiti: Holst, Elisabet, Helsingius

Lapset:
1) Katarina (katso taulu 103) k. 23.04.1742.
2) Mårten (katso taulu 104) k. 1733 Porvoo. Porvoon tuomiokapitulin notaari 1724, samalla tuomiokirkon taloudenhoitaja 1729.
3) Elisabet (katso taulu 105) s. 06.12.1696 Viipuri. k. 29.04.1769 Alftan, Ruotsi.
4) Henrik (katso taulu 106) s. 10.06.1703 Mikkeli ?. k. 30.08.1757 Iisalmi. Kirkkoherra Iisalmi 1733, rovasti 1738, valtiopäovämies.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 63 -

6. sukupolvi

Carstenius, Petrus Henrici (taulusta 37. Äiti: Schmidt, Catharina) s. n. 1646 Porvoo. k. 14.10.1710 Viipuri. Viipurin kirkkoherra, tuomiorovasti.

1. puoliso Thauvonius, Katharina Abrahamsdotter, Carstenius s. Viipuri.
Isä: Thauvonius, Abrahamus Georgii s. 1622. Viipurin hiippakunnan piispa.
Äiti: Iherengius, Beata Joakimsdotter, Thauvonius

Lapset:
1) Peter (katso taulu 96) s. 1670. k. 1711.
2) Abraham Petri (katso taulu 97) s. n. 1680 Viipuri. k. 13.06.1727. Kirkkoherra Sääminki 1711, lääninrovasti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 64 -

6. sukupolvi

Thesleff, Katarina Klasintytär (taulusta 38. Isä: Thesleff, Claudius Joannis) k. 1691.

1. puoliso Andreas Heinricius k. 1673 Viipuri. Lukionlehtori, myöhemmin kirkkoherra, Jääski.
Lukionlehtori, Taipalsaaren kappalainen

Lapset:
1) Brita Henricia (katso taulu 107)
2) Andreas Heinricius (katso taulu 108) s. n. 1672. k. 1729.
3) Margareta Andersintytär Heinricius (katso taulu 109) s. n. 1655. k. 1724.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 65 -

6. sukupolvi

Thesleff, Catharina, Wargentin (taulusta 39. Isä: Thesleff, Peter) k. n. 1705.

1. puoliso Wargentin, Robert k. 1691 haudattu 04.10.1691. Turkulainen kauppias ja raatimies. Vihitty: n. 1679.

Lapset:
1) Maria (katso taulu 110) k. 1720 Alfta, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 66 -

6. sukupolvi

Thesleff, Elisabet, Enholm / Holmius (taulusta 39. Isä: Thesleff, Peter)

1. puoliso Enholm / Holmius, Johan Eliae

Lapset:
1) Elisabet (katso taulu 111)

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 67 -

6. sukupolvi

Thesleff, Margareta (taulusta 39. Isä: Thesleff, Peter) k. n. 1710.

1. puoliso Berent Riggertsson

Lapset:
1) Anders (katso taulu 112) s. 1667 Turku. k. 01.04.1748 Turku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 68 -

6. sukupolvi

Thesleff, Peter (taulusta 39. Isä: Thesleff, Peter) k. 1710 haudattu 02.05.0170 Viipuri.

1. puoliso Harrius, Anna, Thesleff k. 1737 haudattu 18.02.1737 Viipuri.

Lapset:
1) Johan (katso taulu 113) s. 28.02.1699. k. 23.04.1758 Viipuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 69 -

6. sukupolvi

Stiernstedt, Johan (taulusta 39. Isä: Thesleff, Peter) s. 01.11.1653 Viipuri. k. 07.02.1722 Stockholm. Landshövding i Åboland, friherre, Turun läänin maaherra.

Johan: Han var auskultant vid hovrätten 1670, Viborgs läns häradshövding 1680, regeringssekreterare i Narva 1694 och Åbo läns landshövding 1716. Han adlades 3.12.1697 i Sverige med namnet Stiernstedt (tidigare Thessleff) och förlänades titeln friherre 23.5.1719. Han flydde till Sverige under stora ofreden. Svensk friherrlig ätt nr. 145. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Gezelius, Maria, Stiernstedt s. 24.03.1690 Sagu prästgård. k. 1735.
Isä: Gezelius, Johan s. 06.09.1647 Dorpat, Estland. Teologie professor, biskop i Åbo.
Äiti: Lietzén, Hedvig Nikolausdotter, Gezelius s. 1660 (ennen).

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 70 -

6. sukupolvi

Thesleff, Mårten (taulusta 40. Isä: Thesleff, Paulus) s. n. 1634. k. 28.06.1689 Nevanlinna.

1. puoliso Hollsten, Helena Markusdotter, Thesleff k. 1699 (ennen).

Lapset:
1) Helena (katso taulu 114)
2) Catharina (katso taulu 115) s. n. 1681. k. 23.09.1746 Joroinen.
3) Peter (katso taulu 116) s. 1673.
4) Mårten (katso taulu 117) s. 1678 Nevanlinna. k. 1737 haudattu 04.02.1737 Dragsfjärd.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 71 -

6. sukupolvi

Broken von, Katarina Henriksdotter, König (taulusta 41. Äiti: Thesleff, Catharina) Perhesuhteet: Oli leski 1659.

1. puoliso König, Blasius k. 1659 (ennen). Kauppias Viipurissa.

Lapset:
1) Elin Blasiusdotter (katso taulu 118)

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 72 -

6. sukupolvi

Herkepaeus, Petrus (taulusta 42. Äiti: Cröell, Anna Samuelsdotter) Pielisjärven kirkkoherra 1689 - 1710.

Luostarikirkon diakoni 1674 Viipurissa, arkkidiakoni 1682 Viipuri.

1. puoliso Winter, Anna, Herkepaeus
Isä: Winter, Kristian Kirkkoherra Jääski.
Äiti: Borgen von, Anna, Winter

Lapset:
1) Gertrud Persdotter (katso taulu 119) s. n. 1684. k. 18.04.1742 Sääminki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 73 -

6. sukupolvi

Herkepaeus, Anders (taulusta 42. Äiti: Cröell, Anna Samuelsdotter) k. 14.02.1765.

1. puoliso Schultz, Elisabet, Herkepaeus k. 24.12.1751 Lammi.

Lapset:
1) Anna Andreasdotter (katso taulu 120) s. 1685 (noin) Tohmajärvi. k. 1744 Rantasalmi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 74 -

6. sukupolvi

Herkepaeus, Anna, Brunnerus (taulusta 42. Äiti: Cröell, Anna Samuelsdotter)

1. puoliso Brunnerus, Abraham s. 11.08.1644 Hauho. k. 12.02.1697 Juva. Vihitty: 09.10.1666.

Lapset:
1) Anna (katso taulu 121) k. 1697 (ennen).
2) Brita (katso taulu 122) s. n. 1679. k. 15.01.1745 Elimäki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 75 -

6. sukupolvi

Bröijer, Agneta, Pampinaeus (taulusta 43. Äiti: Stråhlman, Katarina) s. 10.11.1636 Viipuri. k. 21.02.1694 Sipoo.

1. puoliso Pampinaeus, Laurentius Johannis k. 04.05.1674. Vihitty: 12.03.1656.

Lapset:
1) Agneta (katso taulu 123)

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 76 -

6. sukupolvi

Gertten von, Berndt Wilhelm (taulusta 44. Äiti: Rosenbröijer, Agneta) s. 1656 Karjala. k. 06.00.1710 Sääminki. Kapteeni.

1. puoliso Gagenholtz von, Christina Gertruda, Gertten von k. 15.04.1741 Tammela.

Lapset:
1) Berndt Wilhelm (katso taulu 124) s. 25.07.1690 Viipurin pitäjä. k. 27.03.1763 Kalvola.
2) Mauritz Johan (katso taulu 125) s. 04.00.1696 Karjala. k. 01.03.1774 Rymättylä. Ruotsin armeijan eversti 1762, valtiopäivämies. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 77 -

6. sukupolvi

Fatebur, Maria, Platzman (taulusta 45. Äiti: Piper, N. N. Berndtintytär) k. haudattu 02.07.1665 Viipuri.

1. puoliso Platzman, Rötgert k. 1657 haudattu 13.12.1657 Viipuri. Kauppapalvelija Viipurissa, sittemmin porvari.

Lapset:
1) Anna Rötgerintytär (katso taulu 126)

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 78 -

6. sukupolvi

Hoppius, Brita Henricsdotter, Giösling (taulusta 46. Äiti: Stråhlman, Margareta Petersdotter) s. 28.01.1652.

1. puoliso Giösling, Philip Nilsson Vihitty: 26.12.1672 Wederlax, Prästgården. Lisätietoja: Filip Giösling on tullut 1650 luvulla Saksasta Suomeen.

Lapset:
1) Margareta (katso taulu 127) s. 1672. k. 22.09.1735 Ilmajoki haudattu 01.10.1735.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 79 -

6. sukupolvi

Winter, Henrik (taulusta 47. Äiti: Stråhlman, Brita) s. 1650. k. 12.05.1694. Filosofian maisteri, Viipurin lukion lehtori.

1. puoliso Boisman, Agneta, Winter k. 1692 haudattu 29.01.1692.

Lapset:
1) Henrik (katso taulu 128) s. 1680 Viipuri. k. 12.10.1734 Kitee. Kiteen kirkkoherra. Perhesuhteet: Aviopuolisot olivat serkuksia keskenään.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 80 -

6. sukupolvi

Stråhlman, Johan (taulusta 48. Isä: Stråhlman, Hans) s. 28.12.1672 Viipuri. k. 13.04.1737 Kerimäki. Kerimäen kirkkoherra. Perhesuhteet: Johanin isä oli vaimon 3. serkku.

Ylioppilas Turussa 9.6.1692. Apulaispappi Hiitolassa (1696). Ruokolahden kappalainen 1699. Pakeni sotaa 1710. Kerimäen kirkkoherra 1712 (virkavahvistus 1722) Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Ehrenhoff, Katarina, Brunnerus s. 1678.

Lapset:
1) Peter (katso taulu 129) s. n. 1707. k. 01.06.1735.
2) Johan (katso taulu 130) s. n. 1704. k. 1748 Kurkijoki ? haudattu 06.11.1748 Kurkijoki. Kurkijoen kappalainen 1728.

2. puoliso Poppius, Anna, Stråhlman s. 04.00.1685 Sakkola. k. 27.07.1726 Kerimäki.
Lapset:
1) Karl (katso taulu 131) s. 12.10.1719. k. 16.04.1778. Valkjärven kirkkoherra.
2) Catharina Elisabet (katso taulu 132) s. 24.05.1726 Kerimäki. k. 29.05.1796 Kirvu.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 81 -

6. sukupolvi

Stråhlman, Henrik (taulusta 48. Isä: Stråhlman, Hans) s. 1673. k. 04.10.1744.

1. puoliso Schwindt, Margareta, Stråhlman

Lapset:
1) Kristina (katso taulu 133) s. 1722. k. 1770.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 82 -

6. sukupolvi

Stråhlman, Margareta, Schwindt (taulusta 48. Isä: Stråhlman, Hans) s. 1678. k. 24.04.1757.

1. puoliso Schwindt, Jonas s. 1675. k. 1735 haudattu 11.11.1735. Kauppias Viipurissa ja tullinhoitaja.

Lapset:
1) Catharina (katso taulu 134)
2) Johan (katso taulu 135) s. 1699 Viipuri. k. 17.01.1757 Antrea. Antrean kirkkoherra 1746.
3) Margareta (katso taulu 136) s. n. 1714. k. 10.06.1781 Kerimäki.
4) Christina s. 1719.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 83 -

7. sukupolvi

Körning, Ingeborg, Schütz (taulusta 49. Isä: Körning, Axel) s. 02.03.1684 Rilaks.

1. puoliso Schütz, Johan Luutnantti. Vihitty: 13.03.1711.

Lapset:
1) Anna Elisabet (katso taulu 137) s. 1712. k. 08.03.1755 Mörby .

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 84 -

7. sukupolvi

Körning, Christina Catharina, Aminoff (taulusta 50. Isä: Körning, Hans) s. 1709 (ennen). k. 06.04.1736 Bromarv.

1. puoliso Aminoff, Berndt Johan s. 16.03.1697 Inkerinmaa, Venäjä. k. 28.03.1779 Kemiö. Vihitty: n. 1725.

Lapset:
1) Fredrik (katso taulu 138) s. 16.07.1727. k. 10.05.1767.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 85 -

7. sukupolvi

Lindcrantz, Sofia Catharina, Laurentz (taulusta 51. Äiti: Lindelöf, Märtha) k. 23.09.1723 Pohja.

1. puoliso Laurentz, Carl s. 15.11.1682 Helsinki. Vihitty: 1719 (ennen).

Lapset:
1) Anna Sofia (katso taulu 139) k. 16.12.1741 Kangasala.
2) Märta Christina (katso taulu 140) s. 1703. k. 1748 haudattu 16.10.1748 Kangasala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 86 -

7. sukupolvi

Lindcrantz, Axel Lorentz (taulusta 51. Äiti: Lindelöf, Märtha) s. 03.01.1685. k. 24.11.1754 Pohja.

1. puoliso Finberg, Eva Maria, Lindcrantz s. 1689. k. 28.03.1751 Pohja. Vihitty: 31.01.1707.

Lapset:
1) Eva Märta (katso taulu 141) s. 22.01.1710. k. 24.02.1732 Pohja.
2) Lars (katso taulu 142) s. 29.05.1725. k. 20.06.1757 Vihti.
3) Fredrik (katso taulu 143) s. 13.05.1728 Pohja. k. 10.07.1783 Pohja.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 87 -

7. sukupolvi

Myhr, Anna Margaretha, Giös (taulusta 52. Äiti: Lindelöf, Catharina) s. 1674 Parainen Vannais. k. 1742 Piikkiö, Finnby.

1. puoliso Giös, Jakob Riksson s. 1674 Rövarnäs. k. 1710 Riga. Turun läänin jalkaväki rykmentin majuri. Vihitty: 05.08.1694.
Isä: Giös, Erik Jakobsson s. 28.02.1628 Lojo, Kouvola. Överstlöjtnant, everstiluutnantti.
Äiti: Svinhuvud af Qvalstad, Magdaleena s. 1640 Norja Trondheim.

Lapset:
1) Magdalena Catharina (katso taulu 144) s. 29.01.1699 Kovela gård i Nummis; Nummi, Kovelan kartano. k. 13.09.1772 Nummi, Kovelan kartano. Perhesuhteet: Ruotsalaista aatelissukua n:o 279.
2) Jakob (katso taulu 145) s. 08.09.1700. k. 11.05.1766 Parainen. Porin läänin jalkaväkirykmentin Kokemäen komppanian luutnantti 1739. Perhesuhteet: Ruotsalaista aatelissukua.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 88 -

7. sukupolvi

Myra / Muir / Myhr, Ebba, Horn af Åminne (taulusta 52. Äiti: Lindelöf, Catharina) s. 1674 Vaunes, Parainen. k. 21.03.1742 Nyystölä Verho, Padasjoki haudattu 01.04.1742.

1. puoliso Horn af Åminne, Gustaf Arvidinpoika s. 1670 Padasjoki Nystelä ?. k. 31.11.1757 Nyystölän Säteri, Padasjoki. Eversti, vapaaherra, Nyystölän paroni. Vihitty: 1692.
Isä: Horn af Åminne, Arvid Mauritzinpoika s. 10.01.1631 Kärkinen, Karuna, Sauvo. Vapaaherra, maaherra, eversti, kirkonisäntä.
Äiti: Gyldenär, Ingeborg Johannintytär, Horn af Åminne s. 1639. Majurin tytär.

Lapset:
1) Ebba Katarina (katso taulu 146) s. n. 1695 Nyystölän kartano, Padasjoki. k. 1730 Vesijako, Padasjoki.
2) Anna Maria Gustafintytär (katso taulu 147) s. 1694. k. 17.02.1779 Jämsän Heikkilä. Perhesuhteet: Ruotsalaista vapaaherrallista sukua n:o2.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 89 -

7. sukupolvi

Tandefelt, Adam Wilhelm (taulusta 53. Isä: Tandefelt, Johan) s. 13.09.1683 Sysmä. k. 24.05.1742 Sysmä.

1. puoliso Gripenberg, Christina Juliana, Tandefelt s. 24.06.1693 Lapinjärvi. k. 13.04.1755 Sysmä. Vihitty: 24.10.1745.

Lapset:
1) Arvid Lydik (katso taulu 148) s. 22.05.1723. k. 23.04.1755 Sysmä.
2) Ingeborg Juliana (katso taulu 149) s. 09.05.1726. k. 08.10.1796 Hartola.
3) Adam Otto (katso taulu 150) s. 23.11.1727. k. 21.05.1798.
4) Ebba Maria (katso taulu 151) s. 14.04.1730. k. 10.10.1803 Joutsa.
5) Jakob Henrik (katso taulu 152) s. 28.11.1735 Sysmä. k. 18.04.1796 Hartola.
6) Erica Aurora (katso taulu 153) s. 16.08.1738. k. 03.06.1818 Sysmä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 90 -

7. sukupolvi

Tandefelt, Otto (taulusta 53. Isä: Tandefelt, Johan) s. 17.10.1695. k. 18.10.1751 Hartola. Kornetti, kirkonisäntä.

1. puoliso Gyllenecker, Ottiliana Lovisa, Tandefelt s. 02.06.1718. k. 29.11.1788 Hartola. Vihitty: 02.06.1737 Rantasalmi.

Lapset:
1) Johan (katso taulu 154) s. 14.03.1738 Hartola. k. 10.03.1811 Porvoon maalaiskunta.
2) Margareta (katso taulu 155) s. 24.03.1739 Hartola. k. 12.10.1816 Lammi.
3) Otto (katso taulu 156) s. 18.08.1740 Hartola. k. 05.01.1800 Hartola.
4) Ottiliana Lovisa (katso taulu 157) s. 24.09.1742 Hartola. k. 01.03.1770 Hartola.
5) Robert (katso taulu 158) s. 04.05.1746 Hartola. k. 04.09.1823 Hartola. Tilanomistaja Hartolan Koskipäässä, everstiluutnantti.
6) Adolf s. 08.08.1747 Hartola. k. 05.01.1822 Helsinki. Olun ja Vaasan läänin maaherra 1785, oikeuskansleri. Lisätietoja: Vapaaherra 1808 jälkeen.
Adolf T. (1747-1822), presidentti, vapaaherra, tuli ylioppilaaksi Turussa 1761, seurasi 1772 auditöörinä J. M. Sprengtportenia tämän pannessa vallankumoushankkeensa toimeen Suomessa, tuli 1775 asessoriksi Vaasan silloin perustettuun hovioikeuteen. Jo 1782 hänet nimitettiin Oulun ja 1785 Vaasan läänin maaherraksi, jommoisena saavutti kansan suosiota, mutta sai 1794 holhoojahallitukselta eron, kun häntä pidettiin innokkaana kustavilaisena. Kutsuttiin 1800 korkeimman oikeuston jäseneksi ja nimitettiin 1805 Turun hovioikeuden presidentiksi. Venäjän armeian valloitettua Suomen 1808 T. oli niitä, jotka nopeasti mukautuivat uusiin oloihin, josta syystä myös määrättiin oikeuskanslerin toimeen Porvoon valtiopäiville. Niiden jälkeen T. korotettiin vapaaherraksi ja Suomen hallituskon-seljin jäseneksi. V. 1811 hänet valittiin erääseen lähetystöön, jonka tuli Pietarissa Aleksanteri I :lle ilmituoda Suomen kiitollisuus keisarin sille osoittamista "moninaisista hyvistätöista ja isällisen rakkaasta huolenpidosta". Lähde: Tietosanakirja Otava 1917
7) Elisabet Sofia (katso taulu 159) s. 16.10.1749 Hartola. k. 05.08.1799 Porvoon maalaiskunta.
8) Fredrik (katso taulu 160) s. 14.08.1756 Koskipää, Hartola. k. 03.03.1828 Pohjola, Hartola haudattu 11.04.1828 Hartola. Kapteeni.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 91 -

7. sukupolvi

Maria Larsdotter, Gååsman (taulusta 54. Isä: Tandefelt, Lars) k. 24.06.1740 Kuhmoinen.

1. puoliso Gååsman, Kristian Jacobi k. 23.06.1740 Kuhmoinen ?.

Lapset:
1) Brita (katso taulu 161) k. 29.09.1739.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 92 -

7. sukupolvi

Thauvonius, Abraham Gabrielinpoika (taulusta 55. Isä: Thauvonius, Gabriel G.) s. Närpiö ?. k. 26.06.1742 (kuoli ennen) Närpiö ?. Kokkolan pedagogion rehtori 1732, filosofian maisteri 1738. Ammatinlisäyksiä: Oulun triviaalikoulun konrehtori 1742.

Ylioppilas Turussa 1726

1. puoliso Calamnius, Maria Helena Petterintytär, Thavonius k. 26.12.1747 Oulu haudattu 03.01.1748 Oulu. Vihitty: 26.06.1735 Lohtaja.
Isä: Calamnius, Petter Gabrielsson Kapellan i Kalajoki 31.08.1690; kirkkoherra siellä 1716.
Äiti: Brenner, Margaretha Henrikintytär s. n. 1680.

Lapset:
1) Abraham s. n. 1741. Lisätietoja: Eli 1742.
2) Elisabet Margaretha Abrahamintytär (katso taulu 162) s. 04.02.1737. k. 31.11.1759 Maalahti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 93 -

7. sukupolvi

Thauvonius, Gabriel Gabrielinpoika (taulusta 55. Isä: Thauvonius, Gabriel G.) s. 16.09.1691 Mustio. k. 20.10.1758 Vehmaa haudattu 19.11.1758 Vehmaa. Turun läänin jalkaväkirykmentin everstiluutnantin komppanian kapteeni 1742.

Ylioppilas Turussa 1708.

1. puoliso Mallenius, Lena Maria, Thauvonius k. 1749 Vehmaa haudattu 24.10.1749 Vehmaa.
Isä: Mallenius, Johan Vehmaalainen pehtori.
Äiti: Rothoff, Christina, Mallenius

2. puoliso Emting, Helena Christina, Thauvonius s. 12.12.1718.

Lapset:
1) Gabriel Johan (katso taulu 163) s. 24.06.1753. k. 01.06.1811. Turun läänin jalkaväkirykmentin majuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 94 -

7. sukupolvi

Thauvonius, Brita Catharina Gabrielintytär, Brenner (taulusta 55. Isä: Thauvonius, Gabriel G.) s. 02.10.1692 Mustio.

1. puoliso Brenner, Isak Henrikinpoika s. 24.10.1682 Isokyrö. k. 08.06.1742 Korsnäs. Korsnäsin kappalainen 1722.
Ylioppilas Turussa 1708.

Isä: Brennerus / Brenner, Henrik Isakinpoika s. 09.09.1630 Mustasaari. Kappalainen Isokyrössä 1659.
Äiti: Höök, Catharina, Brenner

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 95 -

7. sukupolvi

Lund, Margareta, Cajanus (taulusta 56. Äiti: Thauvonius, Elisabet) s. 20.07.1682.

1. puoliso Cajanus, Erik Erikinpoika s. 1675 Sotkamo. k. 26.04.1737. Kirkkoherra Kruununkylä; lääninrovasti; filosofian maisteri.
Erik Cajanus opiskeli vuosina 1692-94 Uppsalassa, mutta viimeksi mainittuna vuonna hän siirtyi Turun akatemiaan. Hän laati väitöskirjan De linguarum Ebrae et Finnicae convenientia vuonna 1697. Siinä hän pohti suomen ja heprean sukulaisuussuhteita. Vuonna 1698 hänestä tuli Turun katedraalikoulun konrehtori, ja samana vuonna hänet vihittiin papiksi. Vuonna 1703 hän sai kuninkaalliset valtuudet Kruunupyyn kirkkoherranvirkaan. Cajanus pakeni Ruotsiin 1714. Alunperin hänellä oli aikomus ottaa osa omaisuudestaan mukaansa, mutta se ei ollut mahdollista, ja niin hänen kirjansa, viljansa ja muut tavarat joutuivat vihollisen käsiin. Hän oleskeli Medelpadis-sa missä hän mm. toimi opettajana. Cajanus palasi Suomeen 1721 ja nimitettiin seuraavana vuonna lääninrovastiksi. Hän oli toimittamassa suomalaista virsikirjaa. Hän tuli mukaan aikaisintaan siinä vaiheessa, kun hänestä tuli konrehtori. Vuonna 1701 ilmestynyt Uusi suomalainen virsikirja on hänen toimittamansa. Pidetään todennäköisenä, että hän suomensi ainakin useimmat niistä 114 virrestä, jotka tähän virsikirjaan olivat tulleet lisää. Suomennokset perustuvat ajan totunnaiseen kirjasuomeen; Cajanusten kansankielen tuntemus ei ole - Vilho Suomen mukaan - niihin juuri vaikuttanut. Lähde: Keskipohjalaisia Elämänkertoja Kokkola 1995

Isä: Cajanus, Erik Eerikinpoika s. 1628. Virkaatekevä kirkkoherra Sotkamo.
Äiti: Fortelius, Margareta

Lapset:
1) Magdalena (katso taulu 164)
2) Erik (katso taulu 165) s. 15.09.1703. k. 05.11.1765. Kruununkylän sairashuoneen saarnaaja.
3) Elisabet (katso taulu 166) s. 01.06.1707 Kruununkylä ?. k. 14.09.1745 Kruununkylä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 96 -

7. sukupolvi

Carsten / Carsteen, Peter (taulusta 57. Äiti: Thauvonius, Katharina Abrahamsdotter) s. 1670. k. 1711.

1. puoliso Ruthenhjelm, Christina Elisabet, Carsten / Carsteen s. 1670. Vihitty: 20.05.1706 Sääksmäki.
Isä: Ruthenhjelm / Ruuth, Göran Simonsson s. 1640.
Äiti: Romanovitz, Sofia Elisabet, Ruthenhjelm s. 1646.

Lapset:
1) Peter Georg (katso taulu 167) s. 1708 Pälkäne. k. 19.07.1765 Pälkäne.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 97 -

7. sukupolvi

Carstenius, Abraham Petri (taulusta 57. Äiti: Thauvonius, Katharina Abrahamsdotter) s. n. 1680 Viipuri. k. 13.06.1727. Kirkkoherra Sääminki 1711, lääninrovasti.

1. puoliso Carlstedt, Katarina, Carstenius s. 05.04.1690 Helsinki. k. 19.02.1770 Ilola, Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 30.09.1704 Helsinki.

Lapset:
1) Katarina Charlotta Abrahamsdotter (katso taulu 168) s. 04.02.1707 Helsinki. k. 21.08.1763 Joroinen.
2) Abraham (katso taulu 169) s. 25.11.1723. k. 26.08.1773 Porvoon maalaiskunta. Porvoon kihlakunnan henkikirjuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 98 -

7. sukupolvi

Thauvonius, Gabriel (taulusta 58. Isä: Thauvonius, Jonas Johannis) s. 1686 Karjalohja. k. 29.06.1748 Turku. Hovioikeuden asessori. Perhesuhteet: Anna Malmer oli hänen toinen vaimonsa.

1. puoliso Malmer, Anna, Thauvonius

Lapset:
1) Maria Elisabet (katso taulu 170) s. 1717.
2) Anna Johanna (katso taulu 171) s. 05.11.1721. k. 15.06.1802.
3) Helena Sofia (katso taulu 172) s. 1726. k. 03.05.1763.
4) Kristina Beata (katso taulu 173) s. 1732. k. 23.10.1756 Porvoon pitäjä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 99 -

7. sukupolvi

Collinius, Beata, Utter (taulusta 59. Äiti: Thauvonius, Christina) s. n. 1672 Nauvo. k. 22.09.1722 Orivesi. Lisätietoja: Haudattu yhtä aikaa miehensä kanssa.

1. puoliso Utter, Johan Johaninpoika k. 1722 haudattu 16.09.1722 Orivesi. Kirkkoherra Orivesi 1694.
Ylioppilas Turussa 1677, filosofian maisteri 1688.

Isä: Utter, Johan s. 1625 Pöytyä. Kangasalan kappalainen 1657.
Äiti: Walstenius, Agneta Johanintytär, Utter s. n. 1636.

Lapset:
1) Margaretha (katso taulu 174)
2) Beata (katso taulu 175) s. 06.03.1696 Orivesi. k. 21.03.1767 Angelniemi.
3) Johan (katso taulu 176) s. 18.06.1698 Orivesi. k. 08.01.1764 Orivesi.
4) Catharina (katso taulu 177) s. 06.04.1714 Orivesi. k. 17.06.1800 Karjalohja.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 100 -

7. sukupolvi

Thauvonius, Maria, Orenius (taulusta 60. Isä: Thauvonius, Krister) s. 1696. k. 1762.

1. puoliso Orenius, Kristiern s. 1693. k. 1774. Vihitty: 1724.

Lapset:
1) Anna s. 31.07.1727 Suomusjärvi.
2) Margareta s. 31.07.1727 Suomusjärvi. Perhesuhteet: Kaksonen Annan kanssa.
3) Christian s. 30.04.1733 Suomusjärvi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 101 -

7. sukupolvi

Thauvonia / Thauvonius, Margareta, Lietzén (taulusta 60. Isä: Thauvonius, Krister) s. 1699. k. n. 1734.

1. puoliso Lietzén, Arvid Arvidsson s. 1700 Nummis. k. 27.09.1741 Suomusjärvi. Rustmästare.
Verkade som rustmästare på Paavola rusthåll i Suomusjärvi Taipale i Kisko socken. Ärvde med hustrun Paavola rusthåll i Taipale by av Kisko socken. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

Isä: Lietzén, Arvid Zachariasson s. 1671 Turku. Borgare, skeppare, vicehäradshövding.
Äiti: Miltopaea, Maria, Lietzén

Lapset:
1) Arvid (katso taulu 178) s. 1730. k. 1810. Rusthållare i Taipale.
2) Maria (katso taulu 179) s. 1732. k. 1751.
3) Hedvig (katso taulu 180) s. 1734. k. 1812.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 102 -

7. sukupolvi

Möller, Carl Henrik (taulusta 61. Isä: Möller, Anders) k. 19.02.1714 Isokyrö.

1. puoliso Thewitz, Maria, Möller s. 01.07.1662. k. 07.01.1747 Mäntsälä. Vihitty: 1689.

Lapset:
1) Carl Johan (katso taulu 181) s. 21.09.1704 Mäntsälä. k. 26.05.1766 Artjärvi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 103 -

7. sukupolvi

Helsingia / Helsingius, Katarina, Nylander (taulusta 62. Äiti: Schmidt, Beata) k. 23.04.1742.

1. puoliso Nylander, Johan s. 20.08.1698 Oulu. k. 10.06.1761 Porvoo. Porvoon piispa. Vihitty: 1727.
Johan N. pääsi varhain opintielle ja olisi ollut jo 15-vuotiaana kypsynyt yliopistoon, jollei iso viha olisi pakottanut perhettä pakenemaan Ruotsiin. Siellä hän opiskeli useita vuosia Upsalan yliopistossa, mutta suoritti maisterintutkinnon vasta rauhan jälkeen Turussa. V. 1725 hänet nimitettiin Helsingin triviaalikoulun konrehtoriksi ja saman vuoden lopussa Porvoon lukion historian lehtoriksi. Vaihdettuaan 1728 toimensa jumaluusopin lehtorin virkaan hän sai Säkkijärven palkkapitäjäkseen. Valtiopäivillä hän oli lehtorina ollessaan 1738 ja 1742. Sodan loputtua hän palasi Porvooseen, jossa sai, piispa Jusleniuksen Ruotsissa viipyessä, hoitaa tuomiokapitulin esimiehen toimia, kunnes hänet 1745 nimitettiin. Porvoon piispaksi. Piispana N. oli tarmokas ja ahkera, seuraten vanhoja Gezeliusten aikaisia periaatteita, joihin hän oli tutustunut piispa Jusleniuksen kautta. Porvoon lukiolle hankittiin uusi talo, ja koulunopettajain palkkoja parannettiin. Tarkastusmatkoilla ja kiertokirjeillään N. työskenteli lukutaidon edistämiseksi sekä luterilaisten että kreikanuskoisten keskuudessa, vastusti taikuutta, suositteli raittiutta ja muita hyviä tapoja. [,,Finlands minnes-värda mäu" I (1854).] Teologian tohtori, yliopiston apulainen A. J. Pietilä. Lähde: Tietosanakirja Otava 1912

Isä: Nylander, Simon, Saari Oululainen kauppias, Oulussa jo 1600- luvun loppupuolella.
Äiti: Hedraeus, Anna, Nylander

Lapset:
1) Anna (katso taulu 182) s. 13.02.1730. k. 25.06.1773 Loviisa.
2) Katarina (katso taulu 183) s. 27.06.1732. k. 14.12.1802 Juva.
3) Helena Christina (katso taulu 184) s. 1734. k. 1764 Pieksämäki.
4) Beata (katso taulu 185) s. 30.04.1735. k. 06.08.1797 Leppävirta.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 104 -

7. sukupolvi

Helsingius, Mårten (taulusta 62. Äiti: Schmidt, Beata) k. 1733 Porvoo. Porvoon tuomiokapitulin notaari 1724, samalla tuomiokirkon taloudenhoitaja 1729.

Ylioppilas Uppsalassa 16.01.1719. Oeconomus Tempeli tuomiokirkossa 1724 - 1733 ja konsistorin notaari Porvoon tuomiokapitulissa.

1. puoliso Serlachius, Juliana, Helsingius k. 16.03.1742 Segersby, Pernaja.
Isä: Serlachius, Petrus s. 16.03.1655 Strömsbergin kartano, Porvoon maalaiskunta. Porvoon kihlakunnan kruununvouti 1715 - 17, Porvoon tuomiokapitulin jäsen 1722.
Äiti: Bosin, Brita Catharina, Heijde von der s. 16.06.1680.

Lapset:
1) Catharina (katso taulu 186)

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 105 -

7. sukupolvi

Helsingius, Elisabet, Alopaeus (taulusta 62. Äiti: Schmidt, Beata) s. 06.12.1696 Viipuri. k. 29.04.1769 Alftan, Ruotsi.

Paossa ollen 20.10.1720 Ruotsissa uudestaan naitiin Mikael Fant´ille

1. puoliso Alopaeus, Johan Magnuksenpoika k. 03.03.1713 Mikkeli ? haudattu 15.05.1713 Mikkeli. Mikkelin varakonsistorin notaari, filosofian maisteri. Vihitty: 24.06.1712 Mikkelin pappila.
Ylioppilas Turussa 16.06.1698. Apologista Viipurin koulussa 1705 - 707. Maisteri 15.02.1712.

Isä: Alopaeus, Manus Magnuksenpoika Kappalainen Jääski 1667 - 1692.
Äiti: Fabritius, Brita, Alopaeus s. n. 1651.

2. puoliso Fant, Michael Erikinpoika s. 10.04.1676 (kastettu) Vaasa. k. 09.12.1746 Alfta, Ruotsi. Ruotsin Alftan kirkkoherra 1716. Vihitty: 20.10.1720 Ruotsi.
Ylioppilas Upsalassa 1691, Turussa 1693, filosofian maisteri 1700, vihittiin papiksi 1702.

Isä: Fant, Erik Michaelinpoika s. n. 1640 Vaasa. Vaasalainen kauppias ja raatimies.
Äiti: Gammal, Clara Martinintytär, Fant s. 10.11.1643 Vöyri ?.

Lapset:
1) Elisabet Michaelintytär (katso taulu 187) s. 14.08.1721 Alfta, Ruotsi ?. k. 18.04.1793.
2) Georg s. 03.12.1722 Alfta, Ruotsi ?. Perhesuhteet: Kuollut pienenä.
3) Beata Michaelintytär s. 03.12.1724 Alfta, Ruotsi ?. k. 09.11.1791 Alfta, Ruotsi. Perhesuhteet: Naimaton.
4) Georg Michael Michaelinpoika (katso taulu 188) s. 03.12.1727 Alfta, Ruotsi ?. k. 05.07.1805 Westra Löfstad. Ruotsin Westra Löfstadin ja Enåkerin kirkkoherra 1773, rovasti 1778.
5) Margaretha Michaelintytär s. 09.02.1730 Alfta, Ruotsi ?. k. 16.01.1799 Alfta, Ruotsi. Perhesuhteet: Naimaton.
6) Clara Michaelintytär (katso taulu 189) s. 08.07.1732 Alfta, Ruotsi ?. k. 1798 jälkeen.
7) Johan Michael Michaelinpoika (katso taulu 190) s. 14.10.1735 Alfta, Ruotsi. k. 27.02.1813 Leksand, Ruotsi. Västeråsin tuomiorovasti 1796, Leksandin kirkkoherra 1796, rovasti 1802. Perhesuhteet: Molemmat avioliitot olivat lapsettomat. Ammatinlisäyksiä: Valtiopäivämies.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 106 -

7. sukupolvi

Helsingius, Henrik (taulusta 62. Äiti: Schmidt, Beata) s. 10.06.1703 Mikkeli ?. k. 30.08.1757 Iisalmi. Kirkkoherra Iisalmi 1733, rovasti 1738, valtiopäovämies.

Ylioppilas Upsalassa 1718, Turussa1724, filosofian maisteri 1726.

1. puoliso Fant, Catharina Michaelintytär, Helsingius s. 05.08.1709 Turku.
Isä: Fant, Michael Erikinpoika s. 10.04.1676 (kastettu) Vaasa. Ruotsin Alftan kirkkoherra 1716.
Äiti: Wargentin, Maria, Fant

Lapset:
1) Maria (katso taulu 191) s. 28.07.1734. k. 15.08.1767.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 107 -

7. sukupolvi

Brita Henricia, Franzén (taulusta 64. Äiti: Thesleff, Katarina Klasintytär)

1. puoliso Franzén, Frans Johansson k. 1710. Kauppias Käkisalmessa.
Isä: Johannes Francisci
Äiti: Katarina Pauli

Lapset:
1) Frans (katso taulu 192) s. 01.02.1699 Käkisalmi. k. 1764 Oulu haudattu 12.03.1764 Oulu. Kauppias ja raatimies Oulussa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 108 -

7. sukupolvi

Heinricius, Andreas Heinricius (taulusta 64. Äiti: Thesleff, Katarina Klasintytär) s. n. 1672. k. 1729.

1. puoliso Flachsenius, Magdalena s. n. 1675. Vihitty: 19.09.1697 Turku.
Isä: Flachsenius, Johan s. 04.00.1636 Vehmaa. Turun ylopiston teologian tohtori 1693.
Äiti: Wallenius, Magdalena Olofintytär, Flachsenius s. 01.04.1645.

Lapset:
1) Magdalena Heinricius (katso taulu 193) s. n. 1700. k. 07.02.1774 Rantasalmi.
2) Katarina (katso taulu 194) s. n. 1704. k. 07.00.1765 Ristiina.
3) Anders (katso taulu 195) s. 1700. k. 16.05.1756 Mikkeli.

2. puoliso Rosendahl, Maria, Heinricius
Lapset:
1) Petter (katso taulu 196) s. 1716. k. 07.12.1787. Ratasalmen triviaalikoulunrehtori.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 109 -

7. sukupolvi

Margareta Andersintytär Heinricius (taulusta 64. Äiti: Thesleff, Katarina Klasintytär) s. n. 1655. k. 1724.

1. puoliso Abrosi / Brusin / Brosin, Otto Reinhold Ambrosiuksenpoika, Bruusin k. 07.00.1720. Ratsumestari.
Otto Reinhold ja Yrjänä (Jören) [16]. Molemmat viimeksimainitut vaativat oikeudessa Kirvun entiseltä kappalaiselta Samuel Lacmannukselta, joka sillä välin oli tullut Koiviston kirkkoherraksi, takaisin maapalstaa, jonka heidän vanhin veljensä Jonas vuonna 1669 oli hänelle lahjoittanut sen peltoalueen lisäksi, minkä isä vainaja v. 1655 oli luovuttanut kappalaisenasunnoksi. Vaikka kävi ilmi, että Otto Reinhold oli aikaisemmin puolittain suostunut hyväksymään Jonaksen lahjoituksen, oikeus kuitenkin tuomitsi sen takaisin luovutettavaksi, koska suostumus ei ollut kirjallinen ja Otto Reinhold oli siihen taipunut ollessaan vieraskäynnillä Lacmannuksen luona. Lähde: Sarva, Gunnar. Brusin suvun alkuperästä. Genos 13(1942), s. 33-40 ja Wirilander, Kaarlo. Aviosukulaisuuden sosiaalihistoriallista taustaa Mikkelin pitäjän säätyläistössä. Genos 53(1982), s. 1-21 sekä Carpelan, Tor: von Nandelstadh. Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna, s. 204, T17. Helsingfors 1942.

Lapset:
1) Johan Henrik Otto Reinholdinpoika (katso taulu 197)
2) Otto Reinhold, Otto Reinholdinpoika (katso taulu 198) k. n. 1741. Karjalan rakuunaeskadroonan kornetti.
3) Brita Otto Reinholdintytär (katso taulu 199) s. n. 1687. k. 17.12.1757 Mikkeli, Pietilänlahti.
4) Georg Fredrik Furiiri, lippumies.
Myi Kirvun Alitalon 4/8 1746 talonpoika Lauri Ollilalle. Lähde: Sarva, Gunnar. Brusin suvun alkuperästä. Genos 13(1942), s. 33-40.
5) Juliana Helena (katso taulu 200)
6) Margareta Otto Reinholdintytär (katso taulu 201) s. 1672. k. 02.05.1742 Sääminki, Heikinpohja.
7) Helena Otto Reinholdintytär (katso taulu 202) s. 1693. k. 20.12.1748 haudattu 08.01.1749 Kirvu.
8) Karl Otto Reinholdinpoika (katso taulu 203) s. 1698. k. 20.05.1765 Rantasalmi, Teemassaari. Kapteeni.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 110 -

7. sukupolvi

Wargentin, Maria, Fant (taulusta 65. Äiti: Thesleff, Catharina) k. 1720 Alfta, Ruotsi.

1. puoliso Fant, Michael Erikinpoika s. 10.04.1676 (kastettu) Vaasa. k. 09.12.1746 Alfta, Ruotsi. Ruotsin Alftan kirkkoherra 1716. Vihitty: ??.
Ylioppilas Upsalassa 1691, Turussa 1693, filosofian maisteri 1700, vihittiin papiksi 1702.

Isä: Fant, Erik Michaelinpoika s. n. 1640 Vaasa. Vaasalainen kauppias ja raatimies.
Äiti: Gammal, Clara Martinintytär, Fant s. 10.11.1643 Vöyri ?.

Lapset:
1) Erik Michaelinpoika k. 06.01.1740 Upsala. Filosofian maisteri 1737. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Turussa 1727, Upsalassa 1728.
2) Johan Michaelinpoika s. 1704. k. 1734 jälkeen, Porvoo. Porvoon tuomiokapituli varanotaari 1732. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Upsalassa 1723, Turussa 1725
3) Catharina Michaelintytär (katso taulu 204) s. 05.08.1709 Turku.
4) Maria Michaelintytär (katso taulu 205) s. 19.10.1713. k. 28.03.1789 Alfta, Ruotsi.
5) Carl Michaelinpoika (katso taulu 206) s. 30.08.1716 Arboga, Ruotsi. k. 01.05.1784 Knutby. Ruotsin Knutbyn ja Faringen kirkkoherra 1765.
6) Michael Michaelinpoika (katso taulu 207) s. 16.08.1718 Alfta, Ruotsi. k. 07.11.1754 Eskilstuna, Ruotsi. Eskilstunan, Klosterin ja Forsin kirkko herra Ruotsissa 1752. Ammatinlisäyksiä: Ylim. kuninkaallinen hovisaarnaaja 1747.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 111 -

7. sukupolvi

Enholm, Elisabet, Mört (taulusta 66. Äiti: Thesleff, Elisabet)

1. puoliso Mört, Olof k. 1703 haudattu 02.09.1703 Pohja. Vihitty: 23.09.1686 Pori.

Lapset:
1) Ester (katso taulu 208) s. 17.01.1700 Pori.
2) Helena Olofsdotter (katso taulu 209) s. Rymättylä. k. 09.04.1824.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 112 -

7. sukupolvi

Munster / Munsterhjelm, Anders (taulusta 67. Äiti: Thesleff, Margareta) s. 1667 Turku. k. 01.04.1748 Turku.

1. puoliso Starensköld, Beata, Munster / Munsterhjelm s. 1675. k. 1716.

Lapset:
1) Johan (katso taulu 210) s. 24.05.1699. k. 28.10.1773 Koski, Hämeen lääni.
2) Nils (katso taulu 211) s. 03.07.1710. k. 25.11.1761 Espoo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 113 -

7. sukupolvi

Thesleff, Johan (taulusta 68. Isä: Thesleff, Peter) s. 28.02.1699. k. 23.04.1758 Viipuri.

1. puoliso Haveman, Katarina Charlotta, Thesleff s. 10.00.1710. k. 25.12.1794. Vihitty: 04.05.1725 Viipuri.

Lapset:
1) Peter Wilhelm (katso taulu 212) s. 05.09.1735. k. 24.06.1818.
2) Alexander (katso taulu 213) s. 02.00.1743. k. 01.11.1813.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 114 -

7. sukupolvi

Thesleff, Helena, Schilt (taulusta 70. Isä: Thesleff, Mårten)

1. puoliso Schilt, Johan s. 27.11.1675 (kastettu) Narva. k. 1707 (jälkeen). Vänrikki.

Lapset:
1) Georg Johan (katso taulu 214) s. 06.03.1704 Viipurin lääni. k. 18.11.1787 Hauho. Luutnantti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 115 -

7. sukupolvi

Thesleff, Catharina, Hielman (taulusta 70. Isä: Thesleff, Mårten) s. n. 1681. k. 23.09.1746 Joroinen.

1. puoliso Hielman, Nils s. n. 1668. k. 08.03.1737 Lappeenranta.

Lapset:
1) Georg Fredrik (katso taulu 215) s. 1716. k. 26.12.1775 Joroinen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 116 -

7. sukupolvi

Thesleff, Peter (taulusta 70. Isä: Thesleff, Mårten) s. 1673.

1. puoliso ?? Henriksdotter, Thesleff

Lapset:
1) Henrik (katso taulu 216) s. 1694 Inkerinmaa, Venäjä. k. 23.08.1741 Lappeenranta.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 117 -

7. sukupolvi

Thesleff, Mårten (taulusta 70. Isä: Thesleff, Mårten) s. 1678 Nevanlinna. k. 1737 haudattu 04.02.1737 Dragsfjärd.

1. puoliso Pirsdorff, Catharina, Thesleff s. 1672. k. 16.10.1743 Dragsfjärd. Vihitty: 15.08.1697 Joroinen.

Lapset:
1) Mårten Johan (katso taulu 217) s. 03.08.1705. k. 04.05.1777 Gragsfjärd.
2) Anna Margareta (katso taulu 218) s. 13.02.1713. k. 28.09.1774.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 118 -

7. sukupolvi

König, Elin Blasiusdotter, Ascaneus (taulusta 71. Äiti: Broken von, Katarina Henriksdotter)

1. puoliso Ascaneus, Petrus k. 1650. Kirkkoherra.

Lapset:
1) Carin Pehrsdotter (katso taulu 219) k. 1699 (ennen).

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 119 -

7. sukupolvi

Herkepaeus, Gertrud Persdotter, Bruun (taulusta 72. Isä: Herkepaeus, Petrus) s. n. 1684. k. 18.04.1742 Sääminki.

1. puoliso Bruun , Bruno Bruninpoika k. n. 1730. Rusthollari.

Lapset:
1) Karl (katso taulu 220) s. 06.04.1723 Sääminki. k. 03.07.1802 Rantasalmi. Manttaalikomissaari, hovikamreeri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 120 -

7. sukupolvi

Herkepaeus, Anna Andreasdotter, Norrgren (taulusta 73. Isä: Herkepaeus, Anders) s. 1685 (noin) Tohmajärvi. k. 1744 Rantasalmi.

1. puoliso Norrgren, Johan Samuelsson s. 14.02.1678 Ilomantsi. k. 23.06.1740 Rantasalmi. Kirkkoherra. Vihitty: 21.10.1702 Tohmajärvi.

Lapset:
1) Anders Johansson (katso taulu 221) s. n. 1690. k. 1737 Rantasalmi. Pataljoonansaarnaaja.
2) Maria Helena (katso taulu 222) s. 1718. k. 16.08.1776 Iitti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 121 -

7. sukupolvi

Brunnerus, Anna, Custor (taulusta 74. Äiti: Herkepaeus, Anna) k. 1697 (ennen).

1. puoliso Custor, Reinhold k. 14.04.1705 Käkisalmi.

Lapset:
1) Anna (katso taulu 223) s. 07.10.1685 Nevanlinna. k. 15.12.1747 Juva.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 122 -

7. sukupolvi

Brunnera, Brita, Witting (taulusta 74. Äiti: Herkepaeus, Anna) s. n. 1679. k. 15.01.1745 Elimäki.

1. puoliso Witting, Reinhold s. 28.02.1667 Uusikaarlepyy. k. 26.04.1710 Viipuri. Vihitty: 16.05.1726 Pyhtää.

Lapset:
1) Abraham (katso taulu 224) s. 24.09.1697 Viipuri. k. 29.07.1772 Elimäki.
2) Reinhold (katso taulu 225) s. 1705 Viipuri. k. 17.03.1774 Elimäki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 123 -

7. sukupolvi

Pampinaeus, Agneta, Streng (taulusta 75. Äiti: Bröijer, Agneta)

1. puoliso Streng, Anders Jonasson s. 1635. k. 1691 Sipoo. Kirkkoherra; Sipoo 1675. Vihitty: 1675.
Ylioppilas 1668-69. Sipoon kirkkoherra 1675. Vapautettiin taksoituksesta 4 v:een 5.1.1683. Julkaisi: Porvoon kirkkoherran Ulrik Carstenius'en ruumissaarnan 1679. Valtiopäivämies 1682-83. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Streng, Jonas Månsson s. 1610 Ruotsi. Maanmittari.
Äiti: N.N., Streng

Lapset:
1) Jonas (katso taulu 226) s. 1676. k. 16.06.1736 Jämsä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 124 -

7. sukupolvi

Gertten von, Berndt Wilhelm (taulusta 76. Isä: Gertten von, Berndt Wilhelm) s. 25.07.1690 Viipurin pitäjä. k. 27.03.1763 Kalvola.

1. puoliso Tammelin, Anna, Gertten von s. 1702. k. 04.01.1759 Sääksmäki. Vihitty: 28.12.1723 Sääksmäki.

Lapset:
1) Berndt Johan (katso taulu 227) s. 21.11.1724 Kalvola. k. 16.05.1795 Kalvola. Majuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 125 -

7. sukupolvi

Gertten von, Mauritz Johan (taulusta 76. Isä: Gertten von, Berndt Wilhelm) s. 04.00.1696 Karjala. k. 01.03.1774 Rymättylä. Ruotsin armeijan eversti 1762, valtiopäivämies. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.

1. puoliso Sinclair, Brita Maria, Gertten von

2. puoliso Wallenstierna, Agnes Margaretha Olofintytär, Gertten von s. 17.08.1713. k. 16.08.1759 Annerstad, Ruotsi. Vihitty: 06.06.1736 Turku.
Isä: Wallenstierna / Wallenius, Olof Samuelinpoika s. 20.05.1672 Turku. Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvos 1737.
Äiti: Ribe, Agnes Margaretha, Wallenstierna / Wallenius s. 1677.

Lapset:
1) Christina Augusta (katso taulu 228) s. 15.05.1737 Tenhola. k. 26.12.1807 Turku.
2) Anna Fredrika (katso taulu 229) s. 04.10.1748. k. 08.05.1804 Turku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 126 -

7. sukupolvi

Platzman, Anna Rötgerintytär, Ranström (taulusta 77. Äiti: Fatebur, Maria)

1. puoliso Ranström, Jonas Nilsinpoika k. 11.03.1685 Viipuri. Nimismies, Viipurin raatimies 1664-, pormestari 1671 - 1685.

Lapset:
1) Lorentz (katso taulu 230) Nimismies Iisalmi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 127 -

7. sukupolvi

Giösling, Margareta, Halfbiörn (taulusta 78. Äiti: Hoppius, Brita Henricsdotter) s. 1672. k. 22.09.1735 Ilmajoki haudattu 01.10.1735.

1. puoliso Halfbiörn, Daniel Bengtsson Ratsurykmentin vääpeli.

Lapset:
1) Filip (katso taulu 231) s. 1698. k. 1784. Varusmestari.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 128 -

7. sukupolvi

Winter, Henrik (taulusta 79. Isä: Winter, Henrik) s. 1680 Viipuri. k. 12.10.1734 Kitee. Kiteen kirkkoherra. Perhesuhteet: Aviopuolisot olivat serkuksia keskenään.

Viipurin triviaalikoulun toinen kollega 1702, ensimmäinen 1703. Rantasalmen 1. kappalainen 1705. Iisalmen vt. kirkkoherrana isonvihan aikana 1716-21. Kiteen kirkkoherra 1713 (virkaan 1722). Lääninrovasti 1734. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Kyander, Maria Elisabet, Winter s. 1684. k. 09.02.1753 Kitee, Suorlahti. Vihitty: 27.10.1705 Rantasalmi.
Isä: Kyander, Anders Rantasalmen kirkkoherra 1659, rovasti 1679, Valtiopäivämies 1664.
Äiti: Klöfverskjöld, Emerentia, Kyander

Lapset:
1) Anders (katso taulu 232) s. 1708. k. 11.04.1785 Kitee. Kiteen kirkkoherra.
2) Maria Kristina (katso taulu 233) s. 1712. k. 02.12.1749 Kitee.
3) Henrik (katso taulu 234) s. 14.08.1707 Rantasalmi. k. 27.02.1780 Kitee.
4) Karl Henrik (katso taulu 235) s. 29.09.1716. k. 30.05.1794.
5) Karl (katso taulu 236) s. 29.09.1716. k. 25.05.1794 Savitaipale. Savitaipaleen kirkkoherra 1778.
6) Agneta Helena (katso taulu 237) s. 1727. k. 09.12.1764 Rantasalmi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 129 -

7. sukupolvi

Stråhlman, Peter (taulusta 80. Isä: Stråhlman, Johan) s. n. 1707. k. 01.06.1735.

1. puoliso Meinander, Ebba Birgitta, Stråhlman s. 12.10.1712. k. 17.01.1761. Vihitty: 08.07.1731 Sulkava.

Lapset:
1) Johan Petri (katso taulu 238) s. 06.04.1733. k. 25.05.1800.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 130 -

7. sukupolvi

Stråhlman, Johan (taulusta 80. Isä: Stråhlman, Johan) s. n. 1704. k. 1748 Kurkijoki ? haudattu 06.11.1748 Kurkijoki. Kurkijoen kappalainen 1728.

Ylioppilas Turussa 16.6.1724. Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa 24.8.1728. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Hallitius, Maria, Stråhlman k. 1737 (ennen). Vihitty: 01.10.1728 Rantasalmi.

Lapset:
1) Johan (katso taulu 239) s. 02.11.1732. k. 04.01.1779. Kappalainen Pyhäjärvi.
2) Jakob (katso taulu 240) s. 1734. k. 14.05.1809.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 131 -

7. sukupolvi

Strålman, Karl (taulusta 80. Isä: Stråhlman, Johan) s. 12.10.1719. k. 16.04.1778. Valkjärven kirkkoherra.

1. puoliso Allenius, Katarina Susanna, Strålman s. 12.10.1719 Kerimäki. k. 06.10.1778 Valkjärvi.

Lapset:
1) Anna Katarina (katso taulu 241) s. 17.09.1747. k. 13.05.1828.
2) Johan (katso taulu 242) s. 23.04.1749 Valkjärvi. k. 16.01.1840 Valkjärvi. Valkjärven kirkkoherra 1780, lääninrovasti 1796.
3) Sara (katso taulu 243) s. 08.11.1751 Sortavalan maaseurakunta. k. 05.06.1817 Sortavala.
4) Maria (katso taulu 244) s. 07.11.1755 Valkjärvi. k. 07.02.1831 Savonlinna.
5) Sofia (katso taulu 245) s. 12.11.1764. k. 25.04.1848 Heinjoki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 132 -

7. sukupolvi

Stråhlman, Catharina Elisabet, Hobin (taulusta 80. Isä: Stråhlman, Johan) s. 24.05.1726 Kerimäki. k. 29.05.1796 Kirvu.

1. puoliso Hobin, Gustaf s. 24.08.1724 Sääminki. k. 23.09.1780 Kerimäki.

Lapset:
1) Vendla Catharina (katso taulu 246) s. 27.03.1766. k. 11.11.1839 Kirvu.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 133 -

7. sukupolvi

Stråhlman, Kristina, Hoffrén (taulusta 81. Isä: Stråhlman, Henrik) s. 1722. k. 1770.

1. puoliso Hoffrén, Jakob s. 1717. k. 23.07.1755. Vihitty: 09.00.1751.
Isä: Hoffreen, Jakob Jakobinpoika s. n. 1696. Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentin vänrikki.
Äiti: Argillander, Valborg, Hoffrén s. 1676.

Lapset:
1) Margareta (katso taulu 247) k. 11.04.1829.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 134 -

7. sukupolvi

Schwindt, Catharina, Norrgren / Kettunius (taulusta 82. Äiti: Stråhlman, Margareta)

1. puoliso Norrgren / Kettunius, Anders s. 20.05.1693 Ilomantsista kotoisin. k. 13.03.1771 Ilomantsi. Kirkkoherra Ilomantsi. Vihitty: 27.03.1722 Viipuri.

Lapset:
1) Margareta (katso taulu 248) s. 24.02.1723.
2) Anna (katso taulu 249) s. 05.02.1724. k. 24.12.1760.
3) Johan (katso taulu 250) s. 24.03.1728 Ilomantsi. k. 20.03.1787 Tohmajärvi. Koulumestari Tohmajärvi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 135 -

7. sukupolvi

Schwindt, Johan (taulusta 82. Äiti: Stråhlman, Margareta) s. 1699 Viipuri. k. 17.01.1757 Antrea. Antrean kirkkoherra 1746.

Ylioppilas Turussa 1.3.1723. Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa 23.3.1725. Viipurin luostarikirkon kappalainen (diakoni) 1725. Antrean vt. kirkkoherra 1745. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 - 1852

1. puoliso Brunnerus, Anna, Schwindt s. 1710. k. 19.01.1788.

Lapset:
1) Johan Henrik (katso taulu 251) s. 02.07.1731 Viipuri. k. 20.05.1789 Räisälä. Räisälän kirkkoherra 1773. Rovasti.
2) Lars (katso taulu 252) s. 11.05.1736 Viipuri. k. 01.11.1791 Antrea. Antrean kirkkoherra 1780. Rovasti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 136 -

7. sukupolvi

Schwindt, Margareta, Brunnerus (taulusta 82. Äiti: Stråhlman, Margareta) s. n. 1714. k. 10.06.1781 Kerimäki.

1. puoliso Brunnerus, Henrik s. 08.12.1707. k. 30.12.1741. Vihitty: 03.00.1740 Viipuri.

Lapset:
1) Lars Henrik (katso taulu 253) s. 21.09.1741 Kerimäki. k. 15.10.1789 Rautjärvi.

2. puoliso Wahlberg, Petrus Zachaei, Wahlbergius / Wallbergius s. 1719 Jaakkima. k. 30.08.1753 Kerimäki. Kerimäen kirkkoherra 1742, rovasti.
Porvoon lukion oppilas 20.4.1735 - 6.12.173(7?). Ylioppilas Turussa 17.5.1738. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 3.12.1740. Lappeen sijaiskirkkoherran apulainen 1740. Kerimäen vt. kirkkoherrana sodan aikana, vakinainen kirkkoherra 1742 (venäl. valtakirjalla, oikeuskollegion vahvistus 1747). Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Lapset:
1) Petrus (katso taulu 254) s. 30.09.1746 Kerimäki, pappila. k. 21.02.1797 Kerimäki, pappila. Apulaispappina Viipurin hiippakunnassa.
2) Kristian Adolf (katso taulu 255) s. 14.01.1751 Kerimäki. k. 12.06.1798 Luumäki.

3. puoliso Herkepeaus, Anders s. 1718. k. 08.07.1792.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 137 -

8. sukupolvi

Schütz / Schytz, Anna Elisabet, Ingman (taulusta 83. Äiti: Körning, Ingeborg) s. 1712. k. 08.03.1755 Mörby .

1. puoliso Ingman, Henrik Matinpoika s. 1711 Turku . k. 1768 Pohja Mörby . Rusthollari. Vihitty: 1744.
Turun katedraalikoulun oppilas 6.2.1727 (in cl. rect. circ. infer., Pojoensis) - 21.4.1730 (examen). Ylioppilas Turussa kl. 1730 Ingman Henr. Nyl _ 329. Respondentti 21.5.1740, pr. Johan Browallius U670. - Rusthollari Pohjan Mörbyssä. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 - 1852

Isä: Ingman, Matts Matinpoika s. 1666 Pohja . Rusthollari.
Äiti: Groth, Margareta Jakobsdotter, Ingman s. n. 1674 Inkoo .

Lapset:
1) Johan Henrikinpoika s. 08.12.1745 Mörby. k. pienenä. Lisätietoja: Kastettu 09.12.1745.
2) Henrik Henrikinpoika (katso taulu 256) s. 1747 Mörby . k. 17.07.1804 Mörby, Pohja . Vääpeli, kenttävääpeli ruotujakolaitoksessa.
3) Karl Henrikinpoika ( Karle ) (katso taulu 257) s. 24.03.1749 Mörby . k. 22.02.1810 Pohja . Filos. kand.; pedagogi; opettaja.
4) Johan Henrikinpoika (katso taulu 258) s. 1751. k. 30.11.1803 Tammisaari. Katsastelukirjoittaja.
5) Anna Elisabet (katso taulu 259) s. 1754.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 138 -

8. sukupolvi

Aminoff, Fredrik (taulusta 84. Äiti: Körning, Christina Catharina) s. 16.07.1727. k. 10.05.1767.

1. puoliso Rotkirch, Maria Elisabet, Aminoff s. 13.12.1725 Porvoo. k. 23.04.1766 Bromarv. Vihitty: 01.03.1750 Vihti.
Isä: Rotkirch, Johan Wentzel s. 27.04.1699 Tartto, Eesti.
Äiti: Hästesko-Fortuna, Barbro Christina, Norman s. 01.05.1698 Vihti.

Lapset:
1) Christina Elisabet (katso taulu 260) s. 17.01.1751 Vihti. k. 27.11.1792 Helsingin pitäjä.
2) Barbro Lovisa (katso taulu 261) s. 14.06.1752 Vihti. k. 1778 Kustavi.
3) Fredrika Maria s. 03.01.1754 Bromarv. k. 09.10.1758 Bromarv.
4) Johan Fredrik (katso taulu 262) s. 26.01.1756 Bromarv. k. 30.03.1842 Bromarv. Kenraalimajuri, kreivi.
5) Carl Gustav s. 25.01.1759 Bromarv. k. 07.03.1768.
6) Berndt Henrik (katso taulu 263) s. 04.03.1761 Bromarv. k. 22.11.1819 Rauma.
7) Hans Adolf s. 06.03.1763 Bromarv. k. 23.05.1790 Gillberga, Värmland, Ruotsi.
8) Stefan s. 22.02.1766 Bromarv. k. 1767 Bromarv.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 139 -

8. sukupolvi

Laurentz, Anna Sofia (taulusta 85. Äiti: Lindcrantz, Sofia Catharina) k. 16.12.1741 Kangasala.

1. puoliso Brand, Clas s. 07.10.1699. k. 06.02.1780 Västanfjärd. Vihitty: 23.06.1734 Kangasala.
Isä: Brand, Peter s. 1674.
Äiti: Linderot, Anna Margaretha, Brand s. 01.07.1669.

Lapset:
1) Carolina Christina s. 20.01.1741 Kangasala. k. 08.10.1741 Kangasala.
2) Carl Johan (katso taulu 264) s. 16.07.1735. k. 12.06.1813 Västanfjärd.
3) Gustaf Henrik s. 04.07.1738 Kangasala. k. 11.10.1741 Kangasala.
4) Anna Sofia s. 13.12.1739 Kangasala. k. 10.10.1741 Kangasala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 140 -

8. sukupolvi

Laurentz, Märta Christina, Klick (taulusta 85. Äiti: Lindcrantz, Sofia Catharina) s. 1703. k. 1748 haudattu 16.10.1748 Kangasala.

1. puoliso Klick, Berndt Adrian s. 1699. k. 13.12.1764 Kangasala.

Lapset:
1) Carl Johan (katso taulu 265) s. 14.04.1731 Kangasala. k. 08.05.1762 Pommern, Saksa.
2) Charlotta Juliana (katso taulu 266) s. 07.00.1732. k. 15.05.1811 Suoniemi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 141 -

8. sukupolvi

Lindcrantz, Eva Märta, Brand (taulusta 86. Isä: Lindcrantz, Axel Lorentz) s. 22.01.1710. k. 24.02.1732 Pohja.

1. puoliso Brand, Clas s. 07.10.1699. k. 06.02.1780 Västanfjärd. Vihitty: 28.06.1729.
Isä: Brand, Peter s. 1674.
Äiti: Linderot, Anna Margaretha, Brand s. 01.07.1669.

Lapset:
1) Anna Sofia s. 28.05.1731. k. 29.05.1731.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 142 -

8. sukupolvi

Lindcrantz, Lars (taulusta 86. Isä: Lindcrantz, Axel Lorentz) s. 29.05.1725. k. 20.06.1757 Vihti.

1. puoliso Rotkirch, Sofia Christina, Lindcrantz s. 24.07.1730 Porvoon maalaiskunta. k. 01.03.1767 Vihti. Vihitty: 01.03.1750 Vihti.
Isä: Rotkirch, Johan Wentzel s. 27.04.1699 Tartto, Eesti.
Äiti: Hästesko-Fortuna, Barbro Christina, Norman s. 01.05.1698 Vihti.

Lapset:
1) Axel s. 15.11.1750 Vihti. k. 21.07.1789 Parkunmäki.
2) Christina (katso taulu 267) s. 12.07.1752. k. 12.01.1840 Porvoo.
3) Sofia s. 02.04.1754 Helsingin pitäjä. k. 26.08.1819 Karuna.
4) Eva (katso taulu 268) s. 07.11.1755 Helsingin pitäjä. k. 1809.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 143 -

8. sukupolvi

Lindcrantz, Fredrik (taulusta 86. Isä: Lindcrantz, Axel Lorentz) s. 13.05.1728 Pohja. k. 10.07.1783 Pohja.

1. puoliso Aminoff, Eva Sofia, Lindcrantz s. 1726. k. 12.04.1799 Pohja. Vihitty: 20.08.1751 Pohja.

Lapset:
1) Jeanna Carolina (katso taulu 269) s. 10.05.1762 Tammisaari. k. 06.08.1786 Mäntsälä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 144 -

8. sukupolvi

Giös / Göös, Magdalena Catharina, Woiwalenius (taulusta 87. Äiti: Myhr, Anna Margaretha) s. 29.01.1699 Kovela gård i Nummis; Nummi, Kovelan kartano. k. 13.09.1772 Nummi, Kovelan kartano. Perhesuhteet: Ruotsalaista aatelissukua n:o 279.

Kovela gård hade tillhört hennes far, major Jacob Göös åren 1697-1710 och därefter dennes änka Anna Myhr.

1. puoliso Woiwalenius, Gabriel Eliaanpoika s. 17.04.1695 Sääksmäki. k. 05.12.1762 Nummi, Kovela. Befallningsman i Sääksmäki åtminstone åren 1719-1723; Nummen nimismies. Ammatinlisäyksiä: Sääksmäen, sitten Nummen kruununnimisies.
Flyttat till Nummis 1724 eller 1725. Senare befallningsman därstädes, men i mantalslängden 1747 kallas han redan "förra befallningsman" och år 1749 är han sista gången omnämnd som värd på Kovela gård, som han innehaft sedan år 1741

Isä: Woiwalenius, Elias Ericuksenpoika s. 1655 Kaarina. Kirkkoherra Sääksmäki.
Äiti: Kihl, Elisabeth Gabrielintytär, Woiwalenius s. 1664 Jämsä.

Lapset:
1) Jacob Johan (katso taulu 270) s. 16.03.1719 Sääksmäki, Ikkala. k. 11.11.1770 Nummi, Kovelan kartano. Talollinen. Kuolinsyy: Lungsot, keuhkotauti (keukotuberkuloosi).
2) Johannes s. 20.06.1720 Sääksmäki, Ikkala.
3) Erich s. 06.07.1722 Sääksmäki, Ikkala.
4) Johan Anders Gabrielinpoika (katso taulu 271) s. 28.06.1726 Nummi, Kovelan kartano. k. 23.04.1789 Nummi, Kovelan kartano. Vääpeli. Kuolinsyy: Mätäkuume.
5) Greta Elisabeth s. 18.05.1730 Nummi, Kovelan kartano.
6) Elias Gabriel (katso taulu 272) s. 10.05.1733 Nummi, Kovelan kartano. k. 1782 Saarijärvi, Pyyrinlahti. Saarijärven nimismies1765-72. Kauton isäntä 1759-82.
7) Carl Gustaf (katso taulu 273) s. 04.06.1736 Nummi, Kovelan kartano. k. 29.10.1803 Nummi, Kovelan kartano. Kuolinsyy: Kuume.
8) Margareta Catrina s. 11.10.1739 Nummi, Kovelan kartano.
9) Magdalena Catharina s. 16.12.1742 Nummi, Kovelan kartano.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 145 -

8. sukupolvi

Giös, Jakob (taulusta 87. Äiti: Myhr, Anna Margaretha) s. 08.09.1700. k. 11.05.1766 Parainen. Porin läänin jalkaväkirykmentin Kokemäen komppanian luutnantti 1739. Perhesuhteet: Ruotsalaista aatelissukua.

1. puoliso Ruuth, Christina, Giös Vihitty: ??.

2. puoliso Paleen, Anna Helena Abrahamintytär, Giös s. 12.08.1709 Piikkiö. k. 27.04.1754. Vihitty: 03.06.1729 Paimio.
Isä: Paleen, Abraham Erikinpoika, Palenius s. 20.12.1679 Uusikirkko (Turun läänissä). Piikkiön ja Halikon kihlakuntien tuomiokunnan tuomari 1706.
Äiti: Walstenius / Wallensten, Anna Helena Johanintytär, Paleen s. n. 1686.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 146 -

8. sukupolvi

Horn af Åminne, Ebba Katarina, Brummer (taulusta 88. Äiti: Myra / Muir / Myhr, Ebba) s. n. 1695 Nyystölän kartano, Padasjoki. k. 1730 Vesijako, Padasjoki.

1. puoliso Brummer, Georg Jean s. 1685 (1695) Vesijaon Säteri, Padasjoki. k. 1756 Vesijaon Säteri, Padasjoki.
Isä: Brummer, Hinrik Matthias s. 1650-60. Luutnantti.
Äiti: Svala, Elisabet Jesperintytär, Brummer

Lapset:
1) Anders (katso taulu 274) s. 25.11.1718 Vesijaon Säteri, Padasjoki.
2) Mauritz (katso taulu 275) s. 1723 Vesijaon Säteri, Padasjoki. Kuolinsyy: Keuhkotauti.
3) Ebba Elisabetha (katso taulu 276) s. 1724 Nyystölän kartano, Padasjoki.
4) tyttö s. 1725. k. 1740.
5) Hans Henric (katso taulu 277) s. 28.06.1727 Padasjoki. k. 12.12.1802 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. Kersantti, (furiiri). Kuolinsyy: Keltatauti, paise.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 147 -

8. sukupolvi

Horn af Åminne, Anna Maria Gustafintytär, Pfaler von (taulusta 88. Äiti: Myra / Muir / Myhr, Ebba) s. 1694. k. 17.02.1779 Jämsän Heikkilä. Perhesuhteet: Ruotsalaista vapaaherrallista sukua n:o2.

Kuollut 17.12.1779 Jämsä Heikkilä ?

1. puoliso Pfaler von, Berndt s. 1692. k. 17.05.1753 Vesijako, Padasjoki. Luutnantti, ratsutilallinen.
Omisti äitinsä kautta 15.12.1720 Partolan säterin Pirkkalassa, muutti muutti Padasjoelle.

Isä: Pfaler von, Nils
Äiti: Birckholz von, Anna Margareta

Lapset:
1) Anna Maria (katso taulu 278) s. 1720 Padasjoki. k. 23.09.1800 Padasjoki.
2) Karl Johan s. 15.09.1724 Vesilahti. k. 30.01.1775 Pirkkala.
3) Kristina Elisabet s. 1725. k. 03.08.1791 Padasjoki.
4) Sara Juliana s. 1730. k. 1797.
5) Gustaf Berndt (katso taulu 279) s. 13.03.1731 Padasjoki. k. 05.04.1796 Padasjoki. Padasjoen Vesijaon ratsutilan omistaja.
6) Märta Beata (katso taulu 280) s. 1735. k. 18.01.1790 Turku.
7) Niklas s. 1744. k. 25.08.1811 Partola, Pirkkala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 148 -

8. sukupolvi

Tandefelt, Arvid Lydik (taulusta 89. Isä: Tandefelt, Adam Wilhelm) s. 22.05.1723. k. 23.04.1755 Sysmä.

1. puoliso Standaert, Maria Sofia, Sass k. 02.08.1791 Sysmä.
Isä: Standaert, Adolf
Äiti: Petre, Anna Christina, Standaert

Lapset:
1) Eva Helena (katso taulu 281) s. 11.10.1749 Sysmä. k. 04.11.1799 Sysmä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 149 -

8. sukupolvi

Tandefelt, Ingeborg Juliana, Orre (taulusta 89. Isä: Tandefelt, Adam Wilhelm) s. 09.05.1726. k. 08.10.1796 Hartola.

1. puoliso Orre, Henrik Johan k. 29.01.1750 Sysmä ?.
Isä: Orre, Arvid s. 1687.
Äiti: Falck, Margareta Elisabet, Orre

Lapset:
1) Margareta Kristina s. 26.06.1746 Sysmä.
2) Arvid Johan s. 03.07.1749 Sysmä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 150 -

8. sukupolvi

Tandefelt, Adam Otto (taulusta 89. Isä: Tandefelt, Adam Wilhelm) s. 23.11.1727. k. 21.05.1798.

1. puoliso Duncker, Elisabet, Tandefelt k. 20.12.1767 Sysmä. Vihitty: 10.06.1756.
Isä: Duncker, Joachim Henrik s. 1682 Jääski.
Äiti: Heinricius, Katarina, Duncker s. n. 1704.

Lapset:
1) Maria Kristiina (katso taulu 282) s. 27.06.1762. k. 20.12.1837 Sysmä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 151 -

8. sukupolvi

Tandefeldt, Ebba Maria, Wrangel (taulusta 89. Isä: Tandefelt, Adam Wilhelm) s. 14.04.1730. k. 10.10.1803 Joutsa.

1. puoliso Wrangel, Johan s. 1716. k. 13.01.1782 Sysmä. Vänrikki.

Lapset:
1) Fredrika Gustava (katso taulu 283) s. 14.11.1758 Sysmä. k. 21.08.1825 Joutsa. Perhesuhteet: Syntyi aviottomana.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 152 -

8. sukupolvi

Tandefelt, Jakob Henrik (taulusta 89. Isä: Tandefelt, Adam Wilhelm) s. 28.11.1735 Sysmä. k. 18.04.1796 Hartola.

1. puoliso Heintzius, Magdalena Margareta, Tandefelt s. 26.04.1743 Hartola. k. 10.06.1820 Hartola. Vihitty: 16.10.1764 Hartola.
Isä: Heintzius, Samuel s. n. 1705. Hartolan kappalainen.
Äiti: Orre, Anna Christina, Heintzius s. n. 1719.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 153 -

8. sukupolvi

Tandefelt, Erica Aurora, Rehbinder (taulusta 89. Isä: Tandefelt, Adam Wilhelm) s. 16.08.1738. k. 03.06.1818 Sysmä.

1. puoliso Rehbinder, Otto Magnus s. 29.05.1728 Juva. k. 1766. Vihitty: 11.01.1768.

Lapset:
1) Carl Wilhelm (katso taulu 284) s. 07.12.1765 Sysmä. k. 05.09.1819 Pälkäne.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 154 -

8. sukupolvi

Tandefelt, Johan (taulusta 90. Isä: Tandefelt, Otto) s. 14.03.1738 Hartola. k. 10.03.1811 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Glasenstjerna, Catarina Margareta, Tandefelt s. 10.05.1738 Porvoon maalaiskunta. k. 30.06.1784 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 20.12.1759 Porvoo.

Lapset:
1) Ottiliana Johanna (katso taulu 285) s. 11.12.1773 Porvoon maalaiskunta. k. 11.06.1866 Laihia.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 155 -

8. sukupolvi

Tandefelt, Margareta, Stjernvall (taulusta 90. Isä: Tandefelt, Otto) s. 24.03.1739 Hartola. k. 12.10.1816 Lammi.

1. puoliso Stjernvall, Carl Gustaf s. 27.04.1729 Turku. k. 17.04.1767 Turku.

Lapset:
1) Kristina Lovisa (katso taulu 286) s. 01.06.1759 Lammi. k. 18.08.1809 Lammi.
2) Margareta Elisabeth (katso taulu 287) s. 24.03.1763. k. 28.06.1797 Lammi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 156 -

8. sukupolvi

Tandefelt, Otto (taulusta 90. Isä: Tandefelt, Otto) s. 18.08.1740 Hartola. k. 05.01.1800 Hartola.

1. puoliso Toll, Benedikta Fredrika, Tandefelt s. 08.12.1753 Sysmä. k. 01.08.1827 Hartola. Vihitty: 15.09.1772 Hartola.

Lapset:
1) Otto Wilhelm (katso taulu 288) s. 31.07.1774 Hartola. k. 28.10.1838 Saarijärvi.
2) Margareta Elisabet (katso taulu 289) s. 06.07.1775 Hartola. k. 14.05.1842 Joroinen.
3) Adolf Fredrik (katso taulu 290) s. 17.11.1778 Hartola. k. 02.11.1831 Turku.
4) Maria Gustava (katso taulu 291) s. 02.09.1789 Hartola. k. 01.02.1865 Heinolan maalaiskunta.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 157 -

8. sukupolvi

Tandefelt, Ottiliana Lovisa, Colliander (taulusta 90. Isä: Tandefelt, Otto) s. 24.09.1742 Hartola. k. 01.03.1770 Hartola.

1. puoliso Colliander, Sigfrid Joakim s. 26.10.1724 Hartola. k. 21.02.1795 Hartola. Majuri. Vihitty: 09.06.1763 Hartola.
Isä: Colliander, Arvid s. 06.10.1684.
Äiti: Korpenfelt, Margareta Elisabet, Colliander s. 1693.

Lapset:
1) Otto Johan (katso taulu 292) s. 15.03.1764 Hartola. k. 22.04.1809 Hartola. Majuri. Lisätietoja: Aatelinen 1802.
2) Gustaf Carl (katso taulu 293) s. 22.02.1770 Hartola. k. 20.08.1801 Hartola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 158 -

8. sukupolvi

Tandefelt, Robert (taulusta 90. Isä: Tandefelt, Otto) s. 04.05.1746 Hartola. k. 04.09.1823 Hartola. Tilanomistaja Hartolan Koskipäässä, everstiluutnantti.

1. puoliso Toll, Hedvig Sofia, Tandefelt s. 16.12.1761 Sysmä. k. 26.10.1842 Hartola. Vihitty: 12.04.1789 Hartola.

Lapset:
1) Robert (katso taulu 294) s. 10.09.1791 Hartola. k. 09.01.1831. Varatuomari 1818. Tilanomistaja Hartolan Koskipäässä.
2) Otto (katso taulu 295) s. 02.04.1794 Hartola. k. 05.04.1853 Hartola. Varatuomari, tilanomistaja.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 159 -

8. sukupolvi

Tandefelt, Elisabet Sofia, Adlercreutz (taulusta 90. Isä: Tandefelt, Otto) s. 16.10.1749 Hartola. k. 05.08.1799 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Adlercreutz, Henrik Thomas s. 15.05.1733 Tukholma. k. 26.01.1801 Porvoon maalaiskunta. Ruotsin Svean hovioikeuden asessori. Vihitty: 31.12.1765 Hartola.

Lapset:
1) Carl Henric (katso taulu 296) s. 12.11.1772 Porvoon maalaiskunta. k. 09.07.1832 Siuntio. Laamanni, tilanomistaja Siuntiossa.
2) Hedwig Elisabet (katso taulu 297) s. 28.12.1778 Porvoon pitäjässä. k. 13.03.1853 Porvoo. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
3) Ottiliana Sofia (katso taulu 298) s. 22.12.1785 Porvoon maalaiskunta. k. 29.12.1829 Vaasa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 160 -

8. sukupolvi

Tandefelt, Fredrik (taulusta 90. Isä: Tandefelt, Otto) s. 14.08.1756 Koskipää, Hartola. k. 03.03.1828 Pohjola, Hartola haudattu 11.04.1828 Hartola. Kapteeni.

Palveli Kuninkaallisen Savon prikaatin Karjalan kevyessä rakuunarykmentissä. Lähde: Kyösti Väänänen Kuninkaallisen Savon Prikaatin Miehiä

1. puoliso Katarina Jöransdotter, Tandefelt s. 01.04.1755 Hartola. k. 04.04.1805 Hartola.
Isä: Jöransson, Jöran s. 1711.
Äiti: Dahlman, Maria Elisabeth, Jöransson s. 1713.

Lapset:
1) Arvid (katso taulu 299) s. 08.09.1789 Pohjolan tila, Hartola. k. 07.03.1864 Hartola. Vänrikki Ruotsin armeijassa.
2) Eva Fredrika (katso taulu 300) s. 05.01.1792 Hartola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 161 -

8. sukupolvi

Gååsman, Brita, Aspholm (taulusta 91. Äiti: Maria Larsdotter) k. 29.09.1739.

1. puoliso Aspholm, Samuel k. 21.03.1748.

Lapset:
1) Anna Maria (katso taulu 301) s. 06.03.1733.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 162 -

8. sukupolvi

Thauvonius, Elisabet Margaretha Abrahamintytär, Stenbäck (taulusta 92. Isä: Thauvonius, Abraham Gabrielinpoika) s. 04.02.1737. k. 31.11.1759 Maalahti.

1. puoliso Stenbäck, Johan s. 02.05.1728 Ilmajoki. k. 24.01.1789 Alahärmä. Alahärmän kappalainen. Vihitty: 00.06.0000 Lohtaja.
Isä: Stenbäck, Josef, Liukku s. 22.03.1682 Laihia. Ilmajoen kappalainen.
Äiti: Arenius, Maria, Stenbäck s. 05.09.1690 Maalahti.

Lapset:
1) Maria Helena s. 26.02.1759 Maalahti. k. 31.05.1759 Maalahti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 163 -

8. sukupolvi

Thauvón, Gabriel Johan (taulusta 93. Isä: Thauvonius, Gabriel Gabrielinpoika) s. 24.06.1753. k. 01.06.1811. Turun läänin jalkaväkirykmentin majuri.

1. puoliso Stichaeus, Eva Elisabet, Thauvón s. 1759. k. 28.01.1810 Merimasku.

Lapset:
1) Lars Reinhold (katso taulu 302) s. 26.12.1800. k. 17.01.1835 Viipuri. Farmaseutti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 164 -

8. sukupolvi

Cajanus, Magdalena, Sinius (taulusta 95. Äiti: Lund, Margareta)

1. puoliso Sinius, Erik Iisakinpoika k. 1726 Sotkamo ?. Kappalainen Sotkamo 01.05.1722.
Ylioppilas Turussa 29.11.1712 ja Upsalassa 06.12.1715 (exsul).

Isä: Sinius, Isaacus Isaaci s. Salon pitäjän Siniluodon talossa. Sotkamon kirkkoherra Kaarle XII:n 10.02.1714 valtuuttamana.
Äiti: Cajanus, Margaretha Johanintytär

Lapset:
1) Isak Erikinpoika (katso taulu 303) k. 1747 Paltamo ?. Kappalainen Paltamo 1742.
2) Erik Erikinpoika (katso taulu 304) s. 17.03.1718 Sotkamo. k. 16.09.1791 Ii. Iin kirkkoherra 1774.
3) Margareta Erikintytär (katso taulu 305) s. 24.12.1723 Sotkamo?. k. 05.10.1778 Ii, Brusila.
4) Elisabet Erikintytär (katso taulu 306) s. 06.05.1724 Sotkamo ?. k. 08.04.1792 Kruununkylä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 165 -

8. sukupolvi

Cajanus, Erik (taulusta 95. Äiti: Lund, Margareta) s. 15.09.1703. k. 05.11.1765. Kruununkylän sairashuoneen saarnaaja.

Att vi på 1700-talet har haft hospitalsprästen Erik Cajanus med sin akademiska avhandling Kort Beskrivning över Kronoby socken.

1. puoliso Escholin, Barbro, Cajanus s. 22.08.1708. k. 25.03.1785.

Lapset:
1) Susanna Elisabet (katso taulu 307) s. 31.03.1745 Kruununkylä. k. 04.01.1780 Liminka.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 166 -

8. sukupolvi

Cajanus, Elisabet, Forsman (taulusta 95. Äiti: Lund, Margareta) s. 01.06.1707 Kruununkylä ?. k. 14.09.1745 Kruununkylä.

1. puoliso Forsman, Johan Johaninpoika s. n. 1696 (syntymäaika myös 30.01.1699) Uusikaarlepyy. k. 24.05.1780. Kruununkylän kappalainen. Vihitty: 1730.
Syntymäaika laskettu kuoliniän mukaan. Genealogia Sursillianassa syntymäaika 30.01.1699. Ylioppilas Upsalassa 1717, vihittiin papiksi 1726.

Isä: Forsman, Johan Johansson Kapellan i Ny-Carleby 1681, och Pastor derstädes 1694.
Äiti: Ross, Magdalena Wilhelmsdotter

Lapset:
1) Anna s. 13.02.1731. Perhesuhteet: Kuollut lapsena.
2) Magdalena Johanintytär (katso taulu 308) s. 23.07.1732 Kokkola. k. 03.04.1791 Uusikaarlepyy.
3) Wilhelm Johaninpoika (katso taulu 309) s. 15.12.1733 Kokkola. k. 09.02.1815 Kaskinen. Kaskisten järjestysmies pormestarin arvoisena 1787.
4) Jakob s. 08.03.1739 Kruununkylä. k. Kruununkylä. Perhesuhteet: Kuollut pienenä ?.
5) Margaretha Elisabet s. 25.04.1740 Kruununkylä. k. 21.06.1740 Kruununkylä.
6) Johan s. 17.08.1742 Kruununkylä. k. 29.08.1742 Kruununkylä.
7) Gabriel s. 29.07.1744 Kruununkylä. k. 18.08.1744 Kruununkylä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 167 -

8. sukupolvi

Carsten, Peter Georg (taulusta 96. Isä: Carsten / Carsteen, Peter) s. 1708 Pälkäne. k. 19.07.1765 Pälkäne.

1. puoliso Svinhuvud af Qvalstad, Ulrika, Carsten s. 1723. k. 1800. Vihitty: 16.10.1740 Sääksmäki.
Isä: Svinhuvud af Qvalstad, Per Gustaf s. 1696.
Äiti: Ruuth, Margareta, Svinhuvud af Qvalstad s. 03.02.1697.

Lapset:
1) Margareta Elisabeth (katso taulu 310) s. 1741. k. 1805.
2) Petter Gustaf (katso taulu 311) s. 05.01.1747 Pälkäne. k. 20.05.1819 Merimasku. Merimaskun Lukkaraisen vuokraaja, kersantti. Perhesuhteet: Cedersparre oli hänen toinen vaimonsa.
3) Eva Beata (katso taulu 312) s. 05.07.1754. k. 03.09.1834.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 168 -

8. sukupolvi

Carstenius, Katarina Charlotta Abrahamsdotter, Norrgren (taulusta 97. Isä: Carstenius, Abraham Petri) s. 04.02.1707 Helsinki. k. 21.08.1763 Joroinen.

1. puoliso Norrgren, Anders Johansson s. n. 1690. k. 1737 Rantasalmi. Pataljoonansaarnaaja. Vihitty: 11.09.1733 Sääminki.
Isä: Norrgren, Johan Samuelsson s. 14.02.1678 Ilomantsi. Kirkkoherra.
Äiti: Herkepaeus, Anna Andreasdotter, Norrgren s. 1685 (noin) Tohmajärvi.

Lapset:
1) Anna Katarina (katso taulu 313) s. 24.09.1734 Rantasalmi. k. 02.09.1775 Joroinen.

2. puoliso Frondell, Erik k. 14.04.1743. Vihitty: 1738.
Lapset:
1) Eva Elisabet (katso taulu 314) s. 25.12.1742. k. 14.04.1788.

3. puoliso Affleck, Henrik Johan
Lapset:
1) Margareta Kristina (katso taulu 315) s. 02.10.1749 Joroinen. k. 27.04.1828 Joroinen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 169 -

8. sukupolvi

Carstén, Abraham (taulusta 97. Isä: Carstenius, Abraham Petri) s. 25.11.1723. k. 26.08.1773 Porvoon maalaiskunta. Porvoon kihlakunnan henkikirjuri.

1. puoliso Aspelin, Margareta, Carstén s. 27.03.1737 Pälkäne. k. 18.06.1809 Askola. Vihitty: 1775.
Isä: Aspelin, Jakob s. 1706.
Äiti: Reuter, Maria Elisabet, Aspelin s. 1709.

Lapset:
1) Per Jakob (katso taulu 316) s. 02.11.1766 Porvo. k. 02.08.1831 Askola. Tilanomistaja Askolassa, toimitusvouti.
2) Carl (katso taulu 317) s. 21.08.1769 Porvoo. k. 21.08.1795. Merenkävijä. Lääninkonttorin notaari Helsingissä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 170 -

8. sukupolvi

Thauvonius, Maria Elisabet, Lilius (taulusta 98. Isä: Thauvonius, Gabriel) s. 1717.

1. puoliso Lilius, Anders Henrikinpoika s. 30.11.1712. k. 30.03.1771. Messukylän kirkkoherra 1745, lääninrovasti. Vihitty: 25.09.1740 Turku.
Ylioppilas Turussa 15.02.1731, maisteri 04.07.1738, vihittiin isänsä apulaiseksi Messukylään 1740.Collega supremus Turun koulussa 1741. Isänsä jälkeen Messukylän kirkkoherra 1745. Vastaväittäjä pappeinkokouksessa 1751, saarnaaja 1763.

Isä: Lilius, Henrik Gustafinpoika s. 03.05.1683 Messukylän Leimolan kylässä Nikkilä talo. Messukylän kirkkoherra 09.09.1730.
Äiti: Vanochius, Hedvig Margaretha, Lilius

Lapset:
1) ?? Kultaseppä Tampereella.
2) Emanuel Anderson (katso taulu 318) s. 01.11.1743 Turku. k. 01.02.1815 Kangasalan Toikkola. Varatuomari, maanjakotuomari. Lisätietoja: Asui Kagasalan Toikkolassa.
3) Benjamin Andersinpoika s. 05.10.1744. Maanjako-oikeuden sihteeri. Ammatinlisäyksiä: "Sitoutunut sotapalvelukseen", sanotaan Turun hovioikeuden matrikkelissa.
Ylioppilas Turussa? 15.05.1736. Turun hovioikeuden auskultantti 21.11.1766.
4) Anders Johan Henrikinpoika s. 16.04.1746 ehkä 1751?. Ylioppilas 1768, antautui sotapalveluksen.
5) Natanael Andersinpoika (katso taulu 319) s. 16.08.1752 Orivesi. k. 10.05.1820 Orivesi, Liljevik. Komissiomaanmittari Hämeen - Uudenmaan läänissä 09.01.1794. Perhesuhteet: Avioliitossa puoliserkkunsa (puoliorpana) kanssa.
6) Helena Agatha Andersintytär (katso taulu 320) s. 22.02.1755 Messukylä. k. 1826.
7) Maria Elisabet Andersintytär s. 16.08.1761. k. 1834. Perhesuhteet: Naimaton.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 171 -

8. sukupolvi

Thauvonius, Anna Johanna (taulusta 98. Isä: Thauvonius, Gabriel) s. 05.11.1721. k. 15.06.1802.

1. puoliso Lilius, Michael Henrikinpoika s. 16.02.1716 Messukylä. k. 15.02.1801 Turku. Turun hovioikeuden asessori 1762. Vihitty: 03.10.1741.
Ylioppilas 1734. Turun raastuvanoikeuden notarius 1741. Porhin rykmentin auditööri 19/7 1742. Porvoon ja Kymin kihlakuntain tuomari 31/8 1751. Turun hovioikeuden assessori 7/10 1760, neuvos 29/6 1762. Otti virkaeron saaden täyden palkan eläkkeeksi 1786. Viettivät kultahäänsä Maarian pitäjän Storgårds nimisessä talossa 3/10 1791. Lähde: Axel Bergholm Sukukirja Sivu 795

Isä: Lilius, Henrik Gustafinpoika s. 03.05.1683 Messukylän Leimolan kylässä Nikkilä talo. Messukylän kirkkoherra 09.09.1730.
Äiti: Vanochius, Hedvig Margaretha, Lilius

Lapset:
1) Gustaf Adolf (katso taulu 321) s. 11.07.1755 Porvoo. k. 19.03.1811 Turku. Maskun tuomiokunnan tuomari 30.12.1793.
2) Henrik Johan s. 1760. Vänrikki.
Ylioppilas 24.02.1774

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 172 -

8. sukupolvi

Thauvonius, Helena Sofia, Hougberg (taulusta 98. Isä: Thauvonius, Gabriel) s. 1726. k. 03.05.1763.

1. puoliso Hougberg, Sven Abraham s. 1710. k. 16.07.1770 Liperi. Vihitty: 04.01.1747.
Isä: Hougberg, Jakob s. 1677.
Äiti: Fontelius, Maria

Lapset:
1) Fredrika Charlotta (katso taulu 322) s. 13.09.1753. k. 24.02.1799 Haukivuori.
2) Jakob Gabriel (katso taulu 323) s. 16.09.1756 Liperi. k. 09.07.1809 Mikkelin maalaiskunta.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 173 -

8. sukupolvi

Thauvonius, Kristina Beata, Lilius (taulusta 98. Isä: Thauvonius, Gabriel) s. 1732. k. 23.10.1756 Porvoon pitäjä.

1. puoliso Lilius, Johan Henrikinpoika s. 17.01.1724. k. 27.10.1803 Turku. Varatuomari 1750, Hovioikeuden neuvos 13.11.1771. Perhesuhteet: Avioliitossa veljensä kälyn kanssa.
Ylioppilas 25/2 1741. Auskultantti Turun hovioikeudessa 1745. Porin rykmentin vara-auditööri 1748. Useammin hoidettuaan tuomarinvirkoja nimituomari 1750. Turun hovioikeuden notarius 7/3 1760, protonotarius 18/10 1762, kanneviskaali 20/12 1769, assessori 7/11 1770. Hovioikeuden neuvos 13/11 1771. Otti virkaeron 20/12 1796 saaden koko palkan eläkkeeksi. Oli työskentelevä jäsen Porthan'in perustamassa Aurora-seurassa ja jonkun ajan osallisena Abo Tidningar'ien toimituksessa. Julkaisi sanomalehdissä runoja, elämäkertoja y. m. sekä 1757 Tårar öfver en huld o. kär makas.... Lähde: Axel Bergholm Sukukirja Sivu 795

Isä: Lilius, Henrik Gustafinpoika s. 03.05.1683 Messukylän Leimolan kylässä Nikkilä talo. Messukylän kirkkoherra 09.09.1730.
Äiti: Vanochius, Hedvig Margaretha, Lilius

Lapset:
1) Anna Margareta s. 01.00.1756. k. 07.01.1757.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 174 -

8. sukupolvi

Utter, Margaretha, Sölfverarm (taulusta 99. Äiti: Collinius, Beata)

1. puoliso Sölfverarm, Carl Gustaf s. 1691 Hauho ?. k. 20.03.1766 Sievi. Vihitty: 05.11.1728 Orivesi.
Isä: Sölfverarm, Henrik Adolf s. 07.02.1653.
Äiti: Giös, Catarina Margareta, Sölfverarm

Lapset:
1) Ulrika Lovisa s. 10.11.1729 Orivesi.
2) Margareta Juliana s. 20.11.1732 Orivesi.
3) Märta Christina (katso taulu 324) s. 1737. k. 22.05.1774 Mogata, Ruotsi.
4) Henrik Johan (katso taulu 325) s. 07.06.1741. k. 10.11.1811.
5) Lovisa Ulrika (katso taulu 326) s. 1743. k. 27.03.1807 Trökörna, Skarab, Ruotsi.
6) Brita Helena s. 20.11.1744 Oulunsalo. k. 09.05.1793 Kuddby, Östergötland, Ruotsi.
7) Carl Gustav s. 13.08.1747 Sievi. k. 30.12.1747 Sievi.
8) Otto Vilhelm (katso taulu 327) s. 08.06.1749 Sievi. k. 31.05.1841 Toholampi.
9) Adolf Fredrik s. 31.03.1752 Sievi. k. 27.01.1757 Sievi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 175 -

8. sukupolvi

Utter, Beata, Palander (taulusta 99. Äiti: Collinius, Beata) s. 06.03.1696 Orivesi. k. 21.03.1767 Angelniemi.

1. puoliso Palander, Abraham Alexii s. 06.03.1695 Keuruu. k. 28.02.1753 Gragsfjärd. Vihitty: 28.06.1720 Orivesi.

Lapset:
1) Beata Maria (katso taulu 328) s. 1726. k. 28.06.1772 Nauvo.
2) Jonas Wilhelm (katso taulu 329) s. 1727. k. 1786 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 176 -

8. sukupolvi

Utter, Johan (taulusta 99. Äiti: Collinius, Beata) s. 18.06.1698 Orivesi. k. 08.01.1764 Orivesi.

1. puoliso Enckell, Margareta Elisabet, Utter s. 14.04.1701. k. 07.02.1791 Orivesi.

Lapset:
1) Beata Catharina (katso taulu 330) s. 08.05.1722 Orivesi. k. 06.03.1764 Joroinen.
2) Johan (katso taulu 331) s. 17.11.1728 Orivesi. k. 12.11.1807. Längelmäen kirkkoherra.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 177 -

8. sukupolvi

Utter, Catharina, Florin (taulusta 99. Äiti: Collinius, Beata) s. 06.04.1714 Orivesi. k. 17.06.1800 Karjalohja.

1. puoliso Florin, Isak s. 28.06.1716 Ruotsi. k. 06.10.1800 Karjalohja. Vihitty: 02.09.1746 Karjalohja.
Isä: Florinus, Mårten s. n. 1670 Paimio. Kangasalan kirkkoherra 1721, lääninrovasti 1722.
Äiti: Edhner / Edner, Catharina, Florinus

Lapset:
1) Isak (katso taulu 332) s. 19.04.1752 Kuru. k. 19.04.1825 Karjalohja.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 178 -

8. sukupolvi

Lietzén, Arvid (taulusta 101. Äiti: Thauvonia / Thauvonius, Margareta) s. 1730. k. 1810. Rusthållare i Taipale.

Han hade gift sig 1749 med kungligt tillstånd såsom varande omyndig med pigan på Arpalakjs i Bjärnå. Lähde: Martin Gardberg´n tiedosto

1. puoliso Margareta Johansdotter, Lietzén s. 1731. k. n. 1799. Vihitty: 1749.
Hon verkade som piga på Arpalaks i Bjärnå.

Isä: Johan Benjaminsson
Äiti: Maria

Lapset:
1) Gustaf
2) Arvid (katso taulu 333) Rusthållare på Paavola.
3) Brita
4) Kristina
5) Hedvig

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 179 -

8. sukupolvi

Lietzén, Maria (taulusta 101. Äiti: Thauvonia / Thauvonius, Margareta) s. 1732. k. 1751.

1. puoliso Erik Johansson Bondeson. Vihitty: 1747. Lisätietoja: Han var hemma från Laidike Kisko.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 180 -

8. sukupolvi

Lietzén, Hedvig (taulusta 101. Äiti: Thauvonia / Thauvonius, Margareta) s. 1734. k. 1812.

Aviopuolisoiden ikäerot ovat huomattavat!

1. puoliso Johan Johansson s. 1767 Taipale. Bonde.

2. puoliso Johan Johansson s. 1790 Lojo Uro. Bonde.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 181 -

8. sukupolvi

Möller / Möllersvärd, Carl Johan (taulusta 102. Isä: Möller, Carl Henrik) s. 21.09.1704 Mäntsälä. k. 26.05.1766 Artjärvi.

1. puoliso Sahlo, Maria Helena, Möller / Möllersvärd s. 1724 Askola. k. 29.04.1800 Mäntsälä. Vihitty: 16.03.1742 Askola.
Isä: Sahlo, Adolf Johan
Äiti: Wellink, Ebba, Sahlo s. 12.04.1687 Lohja.

Lapset:
1) Carl Adolf (katso taulu 334) s. 19.05.1744 Mäntsälä. k. 22.06.1828 Mäntsälä. Maaherra.
2) Lovisa Henrietta (katso taulu 335) s. 08.10.1745 Mäntsälä. k. 17.07.1822 Mäntsälä. Lisätietoja: Ensin Möller, vuodesta 1772 Möllensvärd, suomalaista aatelissukua.
3) Ebba Maria (katso taulu 336) s. 17.07.1748 Mäntsälä. k. 01.02.1829 Porvoon maalaiskunta.
4) Peter Ulrik (katso taulu 337) s. 22.06.1758 Mäntsälä. k. 23.06.1809 Artjärvi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 182 -

8. sukupolvi

Nylander, Anna (taulusta 103. Äiti: Helsingia / Helsingius, Katarina) s. 13.02.1730. k. 25.06.1773 Loviisa.

1. puoliso Starck, David s. 14.05.1710 Jämsä. k. 31.01.1778 Loviisa. Loviisan kirkkoherra 1750, rovasti 1755. Vihitty: 05.07.1750 Porvoo.
Ylioppilas Turussa 18.10.1729. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 15.3.1750. Turun akatemian siveysopin dosentti 1738. Porvoon lukion matematiikan ja logiikan lehtori 1742. Pakeni sotaa Ruotsiin, ylioppilas Uppsalassa, tuli takaisin Suomeen 1743.

Isä: Starck, Gustaf s. n. 1675. Jämsän kirkkoherra 1702.
Äiti: Serlachius, Anna, Starck s. 29.12.1686 Särkilahti, Pernaja.

Lapset:
1) Juliana (katso taulu 338) s. 18.10.1758. k. 27.08.1809.
2) Maria Magdalena (katso taulu 339) s. 16.01.1766. k. 19.12.1834 Loviisa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 183 -

8. sukupolvi

Nylander, Katarina, Poppius (taulusta 103. Äiti: Helsingia / Helsingius, Katarina) s. 27.06.1732. k. 14.12.1802 Juva.

1. puoliso Poppius, Henrik s. 04.01.1721 Juva. k. 05.09.1786 Juva. Juvan kirkkoherra. Vihitty: 03.09.1752 Porvoo.
Isä: Poppius, Abraham s. 1681 Nevanlinna. Rovasti Juva.
Äiti: Custor, Anna, Poppius s. 07.10.1685 Nevanlinna.

Lapset:
1) Anna Juliana (katso taulu 340) s. 28.12.1754 Juva.
2) Helena Katarina (katso taulu 341) s. 28.10.1756 Juva. k. 03.08.1811 Juva.
3) Johan (katso taulu 342) s. 08.09.1758 Juva. k. 20.04.1802 Juva. Juvan kirkkoherra 1788 (virkaan 1790). Rovasti 1796. .
4) Beata Sofia (katso taulu 343) s. 12.02.1762 Juva. k. 18.09.1816 Mikkeli.
5) Daniel (katso taulu 344) s. 07.12.1774 Juva. k. 16.02.1835 Juva. Varatuomari, maanviljelijä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 184 -

8. sukupolvi

Nylander, Helena Christina, Krogius (taulusta 103. Äiti: Helsingia / Helsingius, Katarina) s. 1734. k. 1764 Pieksämäki.

1. puoliso Krogius, Samuel s. 1728 Porvoo. k. 1796 Rantasalmi. Kirkkoherra, rovasti, hovisaarnaaja, Rantasalmi. Vihitty: 1758 Porvoo.
Isä: Krogius, Paul s. 19.02.1689 Johannes. Kirkkoherra Pieksämäki.
Äiti: Vadsten, Catharina, Krogius s. 1702.

Lapset:
1) Johanna Katarina (katso taulu 345) s. 10.06.1759 Pieksämäki. k. 1809 Sulkava.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 185 -

8. sukupolvi

Nylander, Beata, Aurenius (taulusta 103. Äiti: Helsingia / Helsingius, Katarina) s. 30.04.1735. k. 06.08.1797 Leppävirta.

1. puoliso Aurenius, Gustaf Fredrik s. 1726 Kesälahti. k. 21.09.1797 Leppävirta. Leppävirran kirkkoherra, rovasti. Vihitty: 07.09.1758 Porvoo.

Lapset:
1) Beata Gustava (katso taulu 346) s. 17.08.1772 Leppävirta. k. 1807.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 186 -

8. sukupolvi

Helsingius, Catharina, Rosenmarck (taulusta 104. Isä: Helsingius, Mårten)

1. puoliso Rosenmarck, Anders Gottfrid k. 1769. Haminan raatimies.

2. puoliso Haweman, ?? Kauppias.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 187 -

8. sukupolvi

Fant, Elisabet Michaelintytär, Waldenius (taulusta 105. Äiti: Helsingius, Elisabet) s. 14.08.1721 Alfta, Ruotsi ?. k. 18.04.1793.

1. puoliso Waldenius, Olof s. 1720 Hogdal, Ruotsi. k. 01.08.1790 Hogdal, Ruotsi. Ruotsin Hogdalin kirkkoherra 1771. Vihitty: 17.11.1752.
Ylioppilas Upsalassa 1742, vihittiin papiksi 1747.

Isä: Waldenius, Johan Ruotsin Hogdalin kirkkoherra.
Äiti: Ahling, Catharina, Waldenius

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 188 -

8. sukupolvi

Fant, Georg Michael Michaelinpoika (taulusta 105. Äiti: Helsingius, Elisabet) s. 03.12.1727 Alfta, Ruotsi ?. k. 05.07.1805 Westra Löfstad. Ruotsin Westra Löfstadin ja Enåkerin kirkkoherra 1773, rovasti 1778.

Ylioppilas Upsalassa 1741, filosofian maisteri 1752, vihittiin papiksi 1754.

1. puoliso Garberg, Christina Johanna, Fant s. 03.11.1739. k. 06.10.1779. Vihitty: 27.11.1760.
Isä: Garberg, Anders Ruotsin Gävlen raatimies.
Äiti: Ennes, Barbara Magdalena, Garberg

2. puoliso Nymansson / Nyman, Hedvig Christina, Fant s. 10.12.1744. k. 12.06.1787. Lisätietoja: Alkujaan Nyman.
Isä: Nyman, Johan Ruotsin Björklingen kirkkoherra.
Äiti: Kyronius, Charlotta, Nyman

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 189 -

8. sukupolvi

Fant, Clara Michaelintytär, Vickmalm (taulusta 105. Äiti: Helsingius, Elisabet) s. 08.07.1732 Alfta, Ruotsi ?. k. 1798 jälkeen.

1. puoliso Vickmalm, Johan s. 1726. k. 06.12.1780. Raatimies Torshällassa Ruotsissa. Vihitty: 26.07.1757.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 190 -

8. sukupolvi

Fant, Johan Michael Michaelinpoika (taulusta 105. Äiti: Helsingius, Elisabet) s. 14.10.1735 Alfta, Ruotsi. k. 27.02.1813 Leksand, Ruotsi. Västeråsin tuomiorovasti 1796, Leksandin kirkkoherra 1796, rovasti 1802. Perhesuhteet: Molemmat avioliitot olivat lapsettomat. Ammatinlisäyksiä: Valtiopäivämies.

Ylioppilas Upsalassa 1751, filosofian maisteri 1758, vihittiin papiksi 1760, teologian tohtori 1772. Riemumaisteri 1812.

1. puoliso Geijerstam, Lovisa Sofia, Fant s. 20.10.1755 Norra Rådan pitäjä, Ruotsi. k. 03.09.1802 Leksand, Ruotsi. Vihitty: 13.06.1775 Örebro, Ruotsi. Perhesuhteet: Ruotsalaista aatelissukua.
Isä: Geijerstam af, Emanuel, Geijer Vuorineuvos.
Äiti: Piscator, Sara Helena, Geijerstam af

2. puoliso Conradi, Eleonora Margaretha, Myrray s. 10.00.1749. k. 04.01.1827 Göttingenin lähistöllä. Vihitty: 21.08.1805 Tyresö, Ruotsi.
Isä: Conradi, Georg Heindrich Kauppaneuvos.
Äiti: Groen, Elisabet, Conradi

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 191 -

8. sukupolvi

Helsingius, Maria, Lilius (taulusta 106. Isä: Helsingius, Henrik) s. 28.07.1734. k. 15.08.1767.

1. puoliso Argillander, Abraham s. 28.09.1722 Kuopion maaseurakunta. k. 27.05.1800 Mäntyharju. Salpietarikeitosten tirehtööri. Vihitty: 14.12.1756.
Lappeenrannan triviaalikoulun oppilas 1734. Porvoon lukion oppilas 13.3.1739. Ylioppilas Turussa 29.3.1740 [Argillander] Abrah. Vib _ 383. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1740 d. 29. Mart.] Abrahamus Argillander. Ylioppilas Uppsalassa 23.7.1748 Abraham Argillander Viburg. ex Acad. Aboëns. Respondentti Uppsalassa 16.12.1749, pr. lääket. apul. Joh. Gotsch. Wallerius. Tykistökonttorin ylim. kamarikirjuri Tukholmassa 1750. Uudenmaan ja Hämeen läänin salpietarikeittämöiden tarkastaja s.v. Salpietarikeittämöiden tirehtööri 1758, ero 1795. Harrasti luonnontieteitä. Laati alallaan ensimmäisen selostuksen mykkäinopetuksesta 1762. Kirjoitti omaelämäkerran. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Argillander, Henrik s. 13.02.1673 Kuopio. Kuopion kirkkoherra.
Äiti: Elianus, Margareta, Argillander

Lapset:
1) Maria Elisabet (katso taulu 347) s. 1754 Mäntyharju. k. 25.01.1826 Mäntyharju.
2) Henrik s. 11.12.1757 Helsinki ?. k. 05.02.1818 Tukholma. Sihteeri, justitiaari .
Ylioppilas Turussa kl. 1776 [Argillander] Henricus Abrahami, Wib. _ 558. Matkapassi muutamaksi viikoksi Gadolinin veljesten kanssa Hämeen ja Uudenmaan läpi matkustamista varten 23.5.1778. Sotakollegion kanslian palvelukseen 1780, varanotaari 1781, kanslisti 1782, tykistökonttorin kamarikirjuri s.v., ero 1788. Samalla ylisotaoikeuden auskultantti 1783, kanslisti 1791. Justitiaarin arvonimi. Drottningholmin linnanherranviraston sihteeri 1793. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852
3) Margareta Katarina (katso taulu 348) s. 14.12.1762. k. 02.07.1839.
4) Maria Elisabet s. 18.02.1764.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 192 -

8. sukupolvi

Franzén, Frans, Franseen (taulusta 107. Äiti: Brita Henricia) s. 01.02.1699 Käkisalmi. k. 1764 Oulu haudattu 12.03.1764 Oulu. Kauppias ja raatimies Oulussa.

1. puoliso Cajananus, Sara Johanintytär, Franzén / Franseen s. 1699 Oulu ?. k. 1767 Oulu haudattu 21.03.1767 Oulu. Vihitty: 1722.
Isä: Cajanus, Johan Eerikinpoika s. 1670 Sotkamo. Oulun kappalainen (apupappi) 1693, varapastori.
Äiti: Ulhegius , Catharina Zachariaksentytär, Cajanus

Lapset:
1) Brita Christina s. 22.12.1724 Oulu. k. 1725 haudattu 11.02.1725 Oulu.
2) Catharina s. 09.01.1726 Oulu. k. 1726 haudattu 24.05.1724 Oulu.
3) Johan Fransinpoika s. 01.10.1727 Oulu. k. 10.04.1792 Oulu. Kauppias Oulussa 1763, laivanvarustaja. Perhesuhteet: Naimaton.
4) Margaretha Fransintytär (katso taulu 349) s. 22.10.1730 Oulu. k. 07.03.1813 Oulu.
5) Frans s. 06.02.1733 Oulu. k. 24.03.1733 Oulu.
6) Sara Fransintytär (katso taulu 350) s. 11.09.1734 Oulu. k. 07.04.1802 Oulu.
7) Brita Christina Fransintytär (katso taulu 351) s. 05.02.1738 Oulu. k. 05.07.1806 Oulu.
8) Zackris Fransinpoika (katso taulu 352) s. 06.04.1744 Oulu. k. 18.07.1787 Oulu. Kauppias ja raatimies Oulussa 1777.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 193 -

8. sukupolvi

Magdalena Heinricius, Collanus (taulusta 108. Isä: Heinricius, Andreas Heinricius) s. n. 1700. k. 07.02.1774 Rantasalmi.

1. puoliso Collanus, Erik s. 03.04.1691 Pieksämäki. k. 1736 haudattu 03.10.1736. Rantasalmen kappalainen. Vihitty: 18.01.1719 Rantasalmi.
Erikin isä oli oletettavasti Claudius Collanus, Pieksämäen kirkkoherra, kuoli 1692.

Lapset:
1) Claes (katso taulu 353) s. 16.05.1721. k. 14.11.1790 Rantasalmi. Rantasalmen kappalainen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 194 -

8. sukupolvi

Heinricius, Katarina, Duncker (taulusta 108. Isä: Heinricius, Andreas Heinricius) s. n. 1704. k. 07.00.1765 Ristiina.

1. puoliso Duncker, Joachim Henrik s. 1682 Jääski. k. 13.10.1765 Ristiina.

Lapset:
1) Elisabet (katso taulu 354) k. 20.12.1767 Sysmä.
2) Anders (katso taulu 355) s. 09.05.1732. k. 16.04.1796 Haukivuori.
3) Sven Christoffer (katso taulu 356) s. 12.01.1734. k. 29.05.1811 Mikkeli. Karjalan kevyen rakuunarykmentin majuri.
4) Anna Sofia (katso taulu 357) s. 1744. k. 23.05.1766.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 195 -

8. sukupolvi

Heinricius, Anders (taulusta 108. Isä: Heinricius, Andreas Heinricius) s. 1700. k. 16.05.1756 Mikkeli.

1. puoliso Wargentin, Magdalena, Heinricius s. 1714. k. 1765. Vihitty: 20.09.1759.

Lapset:
1) Elisabet Sofia (katso taulu 358) s. 18.12.1748. k. 23.07.1809.
2) Anna Lovisa (katso taulu 359) s. 14.10.1751 Mikkeli. k. 19.06.1771 Pielisjärvi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 196 -

8. sukupolvi

Heinricius, Petter (taulusta 108. Isä: Heinricius, Andreas Heinricius) s. 1716. k. 07.12.1787. Ratasalmen triviaalikoulunrehtori.

1. puoliso Kyander, Lovisa, Heinricius s. 1740. k. 01.05.1804. Vihitty: 05.10.1762.

Lapset:
1) Johan (katso taulu 360) s. 24.11.1765 Rautalampi. k. 03.07.1821.
2) Gabriel (katso taulu 361) s. 15.12.1775 Rantasalmi. k. 30.06.1836 Iisalmi. Kuopion läänin varalääninkamreeri 1811.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 197 -

8. sukupolvi

Brusin, Johan Henrik Otto Reinholdinpoika (taulusta 109. Äiti: Margareta Andersintytär Heinricius)

1. puoliso Dyre, Johanna Dorotea, Brusin

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 198 -

8. sukupolvi

Brusin, Otto Reinhold, Otto Reinholdinpoika (taulusta 109. Äiti: Margareta Andersintytär Heinricius) k. n. 1741. Karjalan rakuunaeskadroonan kornetti.

Lähde: Sarva, Gunnar. Brusin suvun alkuperästä. Genos 13(1942), s. 33-40

1. puoliso Brandenburg von, Maria Georg Fredrikintytär , Brusin k. 28.06.1757 (ennen).
Isä: Brandenburg von, Georg Fredrik s. 1666. Karjalan rakuunarykmentin eversti.
Äiti: Aminoff, Anna Elisabeth, Fredrik Johanintytär , Brandenburg von

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 199 -

8. sukupolvi

Brusin, Brita Otto Reinholdintytär (taulusta 109. Äiti: Margareta Andersintytär Heinricius) s. n. 1687. k. 17.12.1757 Mikkeli, Pietilänlahti.

1. puoliso "Carl von Rudolph'', Karl Johan Rudolf s. n. 1685. k. 04.04.1745 Mikkeli, Rahula, Pietilänlahti. Pehtori, vouti, kornetti.
Isonvihan aikaan pehtorina (1717, 'Carl von Rudolph') ja 'ryssän voutina' (1718) Kangasniemellä, kersanttina Mikkelin Pietilänlahden rusthollissa jo 1725 ja kornettina jo 1742.


Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 200 -

8. sukupolvi

Brusin, Juliana Helena, Nicander (taulusta 109. Äiti: Margareta Andersintytär Heinricius)

1. puoliso Nicander, Petter Petruksenpoika s. 06.02.1700 Helsinki. k. 09.09.1733 Rantasalmi. Kersantti.
Isä: Nicander, Petrus ? Magni Helsingin koulun vararehtori.
Äiti: Ithimaeus, Margareta Karlintytär, Nicander s. 1670 (ennen).

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 201 -

8. sukupolvi

Brusin, Margareta Otto Reinholdintytär , Nandelstadh von (taulusta 109. Äiti: Margareta Andersintytär Heinricius) s. 1672. k. 02.05.1742 Sääminki, Heikinpohja.

Lähde: Sarva, Gunnar. Brusin suvun alkuperästä.

1. puoliso Nandelstadh von, Ernst Wilhelm Wolmar s. 1672 Viipurin lääni. k. 23.08.1741 Lappeenranta. Luutnantti, rykmentinmarjoitusmestari, ratsumestari. Kuolinsyy: Kaatui taistelussa.
Juvan Nuutilanmäen Loukion kartanon omistaja.

Isä: Nandelstadh, Wolmar Wilhelm Johaninpoika Karjalan rakuunoiden majuri.
Äiti: Klingebail, Margareta Kristina Joonaantytär , Nandelstadh

Lapset:
1) Wolmar Wilhelm (katso taulu 362) s. 1702. k. 1762. Karjalan rakuunaeskadroonan luutnantti, Juvan Loukion omistaja.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 202 -

8. sukupolvi

Brusin, Helena Otto Reinholdintytär , Strellman (taulusta 109. Äiti: Margareta Andersintytär Heinricius) s. 1693. k. 20.12.1748 haudattu 08.01.1749 Kirvu.

1. puoliso Strellman, Henrik s. 1683. k. 1749 Kirvu, Ylähovi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 203 -

8. sukupolvi

Brusin, Karl Otto Reinholdinpoika (taulusta 109. Äiti: Margareta Andersintytär Heinricius) s. 1698. k. 20.05.1765 Rantasalmi, Teemassaari. Kapteeni.

1. puoliso Berg, Hedvig Juliana Johanintytär, Brusin s. 1702. k. 26.08.1766 Mikkeli, Teemassaari.
Isä: Berg, Johan

Lapset:
1) Hedvig Sofia Karlintytär (katso taulu 363) s. 28.08.1744 Rantasalmi. k. 03.01.1823.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 204 -

8. sukupolvi

Fant, Catharina Michaelintytär, Helsingius (taulusta 110. Äiti: Wargentin, Maria) s. 05.08.1709 Turku.

1. puoliso Helsingius, Henrik s. 10.06.1703 Mikkeli ?. k. 30.08.1757 Iisalmi. Kirkkoherra Iisalmi 1733, rovasti 1738, valtiopäovämies.
Ylioppilas Upsalassa 1718, Turussa1724, filosofian maisteri 1726.

Isä: Helsingius, Georg s. 1662. Porvoon tuomiorovasti.
Äiti: Schmidt, Beata, Helsingius s. 16.03.1676 Viipuri.

Lapset:
1) Maria (katso taulu 191) s. 28.07.1734. k. 15.08.1767.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 205 -

8. sukupolvi

Fant, Maria Michaelintytär, Gaever (taulusta 110. Äiti: Wargentin, Maria) s. 19.10.1713. k. 28.03.1789 Alfta, Ruotsi.

1. puoliso Gaever, Johan s. 1705. k. 08.02.1750 Alfta, Ruotsi. Ruotsin Alftan komministeri 1732.
Ylioppilas Upsalassa 1722, vihittiin papiksi 1727.

Isä: Gaever, Johan Ruotsin Årsundan kirkkoherra.
Äiti: Isaeus, Dorothea, Gaever

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 206 -

8. sukupolvi

Fant, Carl Michaelinpoika (taulusta 110. Äiti: Wargentin, Maria) s. 30.08.1716 Arboga, Ruotsi. k. 01.05.1784 Knutby. Ruotsin Knutbyn ja Faringen kirkkoherra 1765.

Vihittiin papiksi 1743.

1. puoliso Klint, Anna Magdalena, Fant s. 02.04.1732. k. 27.04.1777. Vihitty: 30.01.1759.
Isä: Klint, Erik Ruotsin Börstilin kirkkoherra.
Äiti: Norin, Anna, Klint

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 207 -

8. sukupolvi

Fant, Michael Michaelinpoika (taulusta 110. Äiti: Wargentin, Maria) s. 16.08.1718 Alfta, Ruotsi. k. 07.11.1754 Eskilstuna, Ruotsi. Eskilstunan, Klosterin ja Forsin kirkko herra Ruotsissa 1752. Ammatinlisäyksiä: Ylim. kuninkaallinen hovisaarnaaja 1747.

Ylioppilas turussa 1731, Upsalassa 1732, filosofian maisteri 1743, vihittiin papiksi 1746.

1. puoliso Ström, Christina, Fant s. 10.01.1730 (kastettu) Tukholma. k. 08.02.1769 Eskilstuna. Vihitty: 22.03.1753 Tukholma.
Isä: Ström, Erik Magnus Tuholmalainen raatimies, pormestari.
Äiti: Marti, Margaretha, Ström

Lapset:
1) Erik Michael Michaelinpoika (katso taulu 364) s. 09.01.1754 Eskilstuna, Ruotsi. k. 24.10.1817 Upsala. Upsalan yliopiston historian professori 1781. Teologian tohtori 1800. Ammatinlisäyksiä: Ansioitunut historiantutkija.
2) Margaretha Christina Michaelintytär (katso taulu 365) s. 13.04.1755 (postuna) Fors, Ruotsi. k. 29.01.1844 Vesterås, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 208 -

8. sukupolvi

Mört, Ester (taulusta 111. Äiti: Enholm, Elisabet) s. 17.01.1700 Pori.

1. puoliso Jaakko Eerikinpoika s. 25.10.1694 Huittinen. k. 06.01.1766 Porin maaseurakunta. Vihitty: 1728.

Lapset:
1) Ulrika Jaakontytär (katso taulu 366) s. 28.04.1744. k. 24.03.1819 Pori.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 209 -

8. sukupolvi

Mört, Helena Olofsdotter, Geitlin (taulusta 111. Äiti: Enholm, Elisabet) s. Rymättylä. k. 09.04.1824.

1. puoliso Geitlin, Anders s. 12.11.1768 Naantali. k. 19.09.1840 Naantali.

Lapset:
1) Gabriel (katso taulu 367) s. 03.01.1804 Naantali. k. 12.07.1871 Espoo. Professori, orientalisti ja teologi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 210 -

8. sukupolvi

Munsterhjelm, Johan (taulusta 112. Isä: Munster / Munsterhjelm, Anders) s. 24.05.1699. k. 28.10.1773 Koski, Hämeen lääni.

1. puoliso Tawast, Anna Maria, Munsterhjelm k. 29.09.1771. Vihitty: 11.09.1730.

Lapset:
1) Anders Gustav (katso taulu 368) s. 26.11.1731 Pertteli. k. 25.12.1801 Elimäki. Kapteeni.
2) Beata Maria (katso taulu 369) s. 18.04.1737. k. 11.11.1818 Koski, Hämeen lääni.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 211 -

8. sukupolvi

Munsterhjelm, Nils (taulusta 112. Isä: Munster / Munsterhjelm, Anders) s. 03.07.1710. k. 25.11.1761 Espoo.

1. puoliso Schmiedefelt, Catarina Margareta, Munsterhjelm s. 1721. k. 18.04.1786 Koski, Hämeen lääni. Vihitty: 08.00.1745.
Isä: Schmiedefelt, Carl Detlof s. 1674.
Äiti: Werdenhoff, Beata Eleonora, Schmiedefelt s. 1686.

Lapset:
1) Mauritz Johan s. 25.07.1749 Mäntsälä. k. 01.11.1749.
2) Anna Margaretha (katso taulu 370) s. 08.09.1750 Mäntsälä. k. 09.07.1822 Porvoon maalaiskunta.
3) Hedvig Maria (katso taulu 371) s. 02.10.1752 Mäntsälä. k. 22.03.1809 Kuhmalahti.
4) Nils Johan s. 27.01.1754 Mäntsälä. k. 08.10.1754 Mäntsälä.
5) Ulrika Katarina (katso taulu 372) s. 20.12.1755 Mäntsälä. k. 26.02.1799 Hollola.
6) Carl Niklas s. 10.06.1758 Kirkkonummi. k. 14.04.1762 Espoo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 212 -

8. sukupolvi

Thesleff, Peter Wilhelm (taulusta 113. Isä: Thesleff, Johan) s. 05.09.1735. k. 24.06.1818.

1. puoliso Lado, Kristina Amalia, Thesleff s. 13.04.1752 Viipuri. k. 24.03.1805 Viipuri. Vihitty: 20.02.1770 Viipuri.

Lapset:
1) Johan Henrik (katso taulu 373) s. 26.07.1776.
2) Alexander Amatus (katso taulu 374) s. 15.11.1778. k. 02.11.1847.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 213 -

8. sukupolvi

Thesleff, Alexander (taulusta 113. Isä: Thesleff, Johan) s. 02.00.1743. k. 01.11.1813.

1. puoliso Jaenisch, Sofia Helena, Thesleff s. 1758. k. 01.04.1823. Vihitty: 1778.

Lapset:
1) Johan (katso taulu 375) s. 17.09.1779. k. 17.06.1851. Tie- ja vesikulkulaitosten 1. luokan hoitaja, kollegiasessori.
2) Andreas (katso taulu 376) s. 05.05.1782. k. 03.07.1869.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 214 -

8. sukupolvi

Schildt, Georg Johan (taulusta 114. Äiti: Thesleff, Helena) s. 06.03.1704 Viipurin lääni. k. 18.11.1787 Hauho. Luutnantti.

1. puoliso Herkepaeus, Anna, Schildt s. 1720. k. 1779. Vihitty: 03.01.1748 Hauho.
Isä: Herkepaeus, Kristoffer Skolrektorn i Helsingfors, utn. kyrkoherden Jämsä församling.
Äiti: Hagert, Helena, Herkepaeus

Lapset:
1) Christoffer (katso taulu 377) s. 21.11.1748 Jämsä, Hahkala. k. 10.06.1828 Hauho, Alastalo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 215 -

8. sukupolvi

Hjelmman, Georg Fredrik (taulusta 115. Äiti: Thesleff, Catharina) s. 1716. k. 26.12.1775 Joroinen.

1. puoliso Bohm, Christina, Hjelmman s. 1720 (aikaisintaan). k. 1765. Vihitty: n. 1741.

Lapset:
1) Henrik Nils (katso taulu 378) s. 08.01.1746. k. 02.03.1806 Joroinen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 216 -

8. sukupolvi

Thesleff, Henrik (taulusta 116. Isä: Thesleff, Peter) s. 1694 Inkerinmaa, Venäjä. k. 23.08.1741 Lappeenranta.

1. puoliso Affleck, Anna Elisabeth, Thesleff s. 1706. k. 07.09.1781 Uusikaarlepyyn maaseurakunta. Vihitty: n. 1730.

Lapset:
1) Carl Henrik (katso taulu 379) s. 25.08.1736 Saarijärvi. k. 10.08.1815 Närpiö.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 217 -

8. sukupolvi

Thesleff, Mårten Johan (taulusta 117. Isä: Thesleff, Mårten) s. 03.08.1705. k. 04.05.1777 Gragsfjärd.

1. puoliso Losch, Dorotea Maria, Thesleff s. 1730. k. 02.02.1799 Tukholma. Vihitty: 14.10.1756 Tukholma.

Lapset:
1) Kallista (katso taulu 380) s. 29.10.1758 Dragsfjärd. k. 23.05.1783 Turku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 218 -

8. sukupolvi

Thesleff, Anna Margareta, Sirelius (taulusta 117. Isä: Thesleff, Mårten) s. 13.02.1713. k. 28.09.1774.

1. puoliso Sirelius, Gabriel s. 1712. k. 18.11.1791 Hiittinen.

Lapset:
1) Engel Kristina (katso taulu 381) s. ? Hiittinen. k. 21.10.1837 Korppoo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 219 -

8. sukupolvi

Ascaneus, Carin Pehrsdotter, Ancherus (taulusta 118. Äiti: König, Elin Blasiusdotter) k. 1699 (ennen).

1. puoliso Ancherus, Ericus Kirkkoherra Iitti 1662 - 1669.

Lapset:
1) Erik (katso taulu 382) k. 1737 Iitti. Lukkari Iitti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 220 -

8. sukupolvi

Brunou, Karl (taulusta 119. Äiti: Herkepaeus, Gertrud Persdotter) s. 06.04.1723 Sääminki. k. 03.07.1802 Rantasalmi. Manttaalikomissaari, hovikamreeri.

1. puoliso Vegesack von, Anna Elisabeth, Brunou s. 1744 Rantasalmi, Lankila. k. 1800 haudattu 17.04.1800.
Isä: Vegesack von, Paul Rusthollari.
Äiti: Ryggia, Birgitta, Vegesack von

Lapset:
1) Paulus (katso taulu 383) s. 24.01.1769 (kastettu) Rantasalmi. k. 16.04.1816 Rantasalmi, Lankila. Luutnantti.
2) Herman Berndt (katso taulu 384) s. 23.01.1772. k. 31.07.1850 Rantasalmi. Viipurin vankilan- ja sairaalanlääkäri, asessori.
3) Gustaf Adolf (katso taulu 385) s. 13.12.1774 Rantasalmi. k. 19.04.1833 Mikkeli.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 221 -

8. sukupolvi

Norrgren, Anders Johansson (taulusta 120. Äiti: Herkepaeus, Anna Andreasdotter) s. n. 1690. k. 1737 Rantasalmi. Pataljoonansaarnaaja.

1. puoliso Carstenius, Katarina Charlotta Abrahamsdotter, Norrgren s. 04.02.1707 Helsinki. k. 21.08.1763 Joroinen. Vihitty: 11.09.1733 Sääminki.
Isä: Carstenius, Abraham Petri s. n. 1680 Viipuri. Kirkkoherra Sääminki 1711, lääninrovasti.
Äiti: Carlstedt, Katarina, Carstenius s. 05.04.1690 Helsinki.

Lapset:
1) Anna Katarina (katso taulu 313) s. 24.09.1734 Rantasalmi. k. 02.09.1775 Joroinen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 222 -

8. sukupolvi

Norrgren, Maria Helena, Ursin (taulusta 120. Äiti: Herkepaeus, Anna Andreasdotter) s. 1718. k. 16.08.1776 Iitti.

1. puoliso Ursin, Nils s. 1715 Rantasalmi. k. 09.07.1786 Iitti.

Lapset:
1) Jakob Johan (katso taulu 386) s. 01.10.1749 Rantasalmi. k. 26.06.1796 Iitti.
2) Maria Lovisa (katso taulu 387) s. 03.02.1752 Loviisa. k. 18.11.1829 Puumala.
3) Hedvig Dorothea (katso taulu 388) s. 07.04.1762. k. 18.07.1821.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 223 -

8. sukupolvi

Custor, Anna, Poppius (taulusta 121. Äiti: Brunnerus, Anna) s. 07.10.1685 Nevanlinna. k. 15.12.1747 Juva.

1. puoliso Poppius, Abraham s. 1681 Nevanlinna. k. 22.12.1753 Juva. Rovasti Juva.
Ylioppilas Turussa 20.7.1699. Juvan 2. kappalainen 1707, 1. kappalainen 1714, pysyi virassa isonvihan yli, kirkkoherra 1731. Rovasti 1733. Lääninrovasti 1745. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 - 1852

Lapset:
1) Helena (katso taulu 389) s. n. 1716. k. 09.12.1794 Hartola. Lisätietoja: Oli elossa Juvalla vielä 1762.
2) Hedvig Sofia (katso taulu 390) s. n. 1710. k. 06.10.1768 Juva.
3) Brita (katso taulu 391) s. n. 1716. k. 1748 Sulkava.
4) Abraham (katso taulu 392) s. 20.04.1714 Juva. k. 10.08.1768 Matkalla Hauholla. Filosofian maisteri, Pieksämäen kirkkoherra.
5) Henrik (katso taulu 393) s. 04.01.1721 Juva. k. 05.09.1786 Juva. Juvan kirkkoherra.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 224 -

8. sukupolvi

Witting, Abraham (taulusta 122. Äiti: Brunnera, Brita) s. 24.09.1697 Viipuri. k. 29.07.1772 Elimäki.

1. puoliso Sabelhjerta, Helena Kristina, Witting s. n. 1692. k. 09.11.1742 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 06.10.1720.
Isä: Sabelhjerta, Carl Gustaf s. 21.03.1670.
Äiti: Bosin, Anna Kristina, Sabelhjerta

Lapset:
1) Anna Stina (katso taulu 394) s. 1721. k. 29.06.1786 Porvoo.
2) Carl Reinhold (katso taulu 395) s. 1723 (aikaisintaan). k. 16.10.1810 Porvoon maalaiskunta.
3) Fredrik Johan (katso taulu 396) s. 1727. k. 28.08.1775 Porvoon maalaiskunta.
4) Hedvig Maria s. 1732. k. 05.02.1803 Helsinki.
5) Brigitta Kristina s. 12.12.1734. k. 11.06.1808 Kerimäki.
6) Gustaf Wilhelm (katso taulu 397) s. 1738. k. 22.05.1771 Pernaja. Korpraali.
7) Alexander Abraham s. 1740. k. 1774 haudattu 05.00.1774 Viipuri.
8) Petter s. 09.11.1742 Porvoo. k. 28.11.1742 Porvoon maalaiskunta.

2. puoliso Holtz, Eva Magdalena, Witting s. 1726. Vihitty: 29.08.1745 Vehkalahti.
Lapset:
1) Abraham (katso taulu 398) s. 02.07.1752 Elimäki. k. 25.03.1799 Sääminki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 225 -

8. sukupolvi

Witting, Reinhold (taulusta 122. Äiti: Brunnera, Brita) s. 1705 Viipuri. k. 17.03.1774 Elimäki.

1. puoliso Brandt, Helena Juliana, Witting s. 1711. k. 06.02.1764 Elimäki.

Lapset:
1) Britha Sofia (katso taulu 399) s. n. 1732. k. 17.12.1771 Porvoon maalaiskunta.
2) Helena Juliana (katso taulu 400) s. 18.10.1745 Elimäki. k. 21.10.1809 Pirkkala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 226 -

8. sukupolvi

Streng, Jonas (taulusta 123. Äiti: Pampinaeus, Agneta) s. 1676. k. 16.06.1736 Jämsä.

1. puoliso Gååsman, Margareta Johansdotter, Streng s. n. 1675.
Isä: Gååsman, Johan Hauhon kirkkoherra, rovasti.
Äiti: Tandefelt, Anna, Gååsman

Lapset:
1) Jonas (katso taulu 401) k. 1765.
2) Anders Johan (katso taulu 402) s. 24.01.1707. k. 20.07.1765 Jämsä. Jämsän kappalainen.
3) Anna Maria (katso taulu 403) s. 06.02.1711 Hauhon pappilassa. k. 17.01.1793 Elimäki. Kuolinsyy: Kuoli sokeana.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 227 -

8. sukupolvi

Gertten von, Berndt Johan (taulusta 124. Isä: Gertten von, Berndt Wilhelm) s. 21.11.1724 Kalvola. k. 16.05.1795 Kalvola. Majuri.

1. puoliso Ögnelood, Beata Eleonora, Gertten von s. 07.07.1734 Tenhola. k. 04.08.1808 Lempäälä. Vihitty: 29.06.1762 Kirkkonummi.
Isä: Ögnelood, Jakob Anders s. 08.01.1675.
Äiti: Jägerhorn af Spurila, Christina Maria, Ögnelood s. 1693.

Lapset:
1) Anna Kristina (katso taulu 404) s. 12.01.1764 Kirkkonummi. k. 06.05.1838 Urjala.
2) Johan Vilhelm s. 18.02.1765 Kirkkonummi. k. 10.03.1765 Kirkkonummi.
3) Bernhard Johan s. 11.04.1766 Kirkkonummi. k. 20.05.1790 Anjala.
4) Beata Sofia s. 01.10.1768 Kalvola. k. 10.12.1768 Kalvola.
5) Hedvig Eleonora (katso taulu 405) s. 26.10.1773 Jokioinen. k. 03.01.1847 Uusikaarlepyy. Lisätietoja: Bosatta i Kalvola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 228 -

8. sukupolvi

Gertten von, Christina Augusta, Aminoff (taulusta 125. Isä: Gertten von, Mauritz Johan) s. 15.05.1737 Tenhola. k. 26.12.1807 Turku.

1. puoliso Aminoff, Johan Bengt s. 09.07.1730. k. 27.05.1769 Hestra, Jönköping, Ruotsi. Kapteeni Jönköpingin rykmentissä 1764, ero majurin arvolla 1769. Valtiopäivämies.
Ylioppilas Lundissa 22.5.1744. Voluntaari Bousquetin rykmentissä 1742, kersantti 1744. Vänrikki Uudenmaan jalkaväkirykmentissä 1747, luutnantti 1749, alikapteeni 1755. Kapteeni Jönköpingin rykmentissä 1764, ero majurin arvolla 1769. Valtiopäivämies 1760-62. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Aminoff, Henrik Johan
Äiti: Lillienberg, Dorotea Charlotta, Aminoff

Lapset:
1) Hedvig Henrietta (katso taulu 406) s. 26.06.1761 Hestra, Jönköping, Ruotsi. k. 27.10.1810 Turku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 229 -

8. sukupolvi

Gertten von, Anna Fredrika, Tollet (taulusta 125. Isä: Gertten von, Mauritz Johan) s. 04.10.1748. k. 08.05.1804 Turku.

1. puoliso Tollet, Daniel s. 16.02.1727 Huittinen. k. 09.05.1784 Merimasku. Vihitty: 21.05.1780 Rymättylä.

Lapset:
1) Johanna Agneta (katso taulu 407) s. 02.06.1784 Merimasku. k. 30.05.1835 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 230 -

8. sukupolvi

Ranström, Lorentz (taulusta 126. Äiti: Platzman, Anna Rötgerintytär) Nimismies Iisalmi.

Iisalmen julma komissaari ja nimismies Lorentz Ranström, joka venäläismiehityksen aikana kohteli kansaa veroja vaatiessaan hyvin väkivaltaisesti.

1. puoliso Fabritius, Eva

Lapset:
1) Anna (katso taulu 408) s. 1704 Iisalmi.
2) Catharina Elisabet (katso taulu 409) s. 1707.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 231 -

8. sukupolvi

Halfbiörn, Filip (taulusta 127. Äiti: Giösling, Margareta) s. 1698. k. 1784. Varusmestari.

1. puoliso Silkkilä, Anna Henriksdotter, Halfbiörn s. 08.12.1700 Paimio. k. 05.06.1735 Halikko.

Lapset:
1) Margareta (katso taulu 410) s. 01.03.1730 Paimio. k. 08.11.1791 Halikko.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 232 -

8. sukupolvi

Winter, Anders (taulusta 128. Isä: Winter, Henrik) s. 1708. k. 11.04.1785 Kitee. Kiteen kirkkoherra.

1. puoliso Branderburg von, Beata, Winter s. 1718. k. 02.11.1753 Kitee. Vihitty: 18.10.1739 Juva.

Lapset:
1) Anders (katso taulu 411) s. 1741. k. 29.01.1799.
2) Georg Gustaf (katso taulu 412) s. 13.07.1742 Savonlinna. k. 10.05.1823 Puumala.
3) Anna Elisabet (katso taulu 413) s. 07.02.1748 Kitee. k. 10.11.1826 Joroinen.

2. puoliso Gerlander, Margareta Kristina, Winter s. 13.11.1739 Kitee. k. 22.09.1800 Kitee. Vihitty: 03.09.1756 Kitee.
Isä: Gerlander, Jakob s. 15.08.1712 Rantasalmi. Kiteen 2. kappalainen 1737.
Äiti: Kyander, Helena Elisabet, Gerlander s. 1714.
Lapset:
1) Jakob Fredrik (katso taulu 414) s. 12.05.1758 Kitee. k. 21.01.1830 Porvoo. Kymenkartanon läänin 1. lääninmaanmittari, maanmittaustirehtööri.
2) Gabriel (katso taulu 415) s. 18.07.1767 Kitee. k. 15.06.1832.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 233 -

8. sukupolvi

Winter, Maria Kristina, Andersin (taulusta 128. Isä: Winter, Henrik) s. 1712. k. 02.12.1749 Kitee.

1. puoliso Andersin, Gustaf Adolf s. 1703. k. 19.09.1758 Kitee. Pohjois-Karjalan kihlakunnan kruununvouti. Vihitty: 21.10.1731 Kitee.
Omisti Suorlahden kartanon Kiteellä ja Rantalan tilan Kiteen kirkon lähellä. Poltti viinaa ja piti krouvia Puhoksessa yhdessä kappalaisen Henrik Winterin kanssa. Lähde: Andersin, Hans ja Anttinen, Erik. Andersin. Itäsuomalainen virkamiessuku, s. 267, T12. Helsinki 2000 ja Bergholm I.

Lapset:
1) Henrik Johan (katso taulu 416) s. 02.08.1733 Kitee. k. 14.11.1806 Leppävirta. Leppävirran kappalainen.
2) Erik Johan (katso taulu 417) s. 09.11.1735 Kitee. k. 05.01.1784 Kitee. Kiteen ja Kesälahden nimismies, toimitusvouti, luutnantti.
3) Lovisa Kristina (katso taulu 418) s. 1749. k. 09.05.1814.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 234 -

8. sukupolvi

Winter, Henrik (taulusta 128. Isä: Winter, Henrik) s. 14.08.1707 Rantasalmi. k. 27.02.1780 Kitee.

1. puoliso Norrgren, Anna, Winter s. 05.02.1724. k. 24.12.1760.
Isä: Norrgren / Kettunius, Anders s. 20.05.1693 Ilomantsista kotoisin. Kirkkoherra Ilomantsi.
Äiti: Schwindt, Catharina, Norrgren / Kettunius

Lapset:
1) Anders (katso taulu 419) s. 27.01.1750 Kitee. k. 28.03.1824. Juvan kappalainen. Perhesuhteet: Puoliso Anna oli serkku.
2) Anna Christina (katso taulu 420) s. 03.06.1758 Kitee. k. 04.07.1812 Pieksämäki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 235 -

8. sukupolvi

Winter, Karl Henrik (taulusta 128. Isä: Winter, Henrik) s. 29.09.1716. k. 30.05.1794.

1. puoliso Åberg, Elisabet Sofia, Winter s. 07.01.1726 Sääminki. k. 15.08.1786 Savitaipale.
Isä: Åberg, Johan s. n. 1694.
Äiti: Tammelander, Anna, Åberg s. 03.02.1697 Raahe.

Lapset:
1) Herman Gustaf (katso taulu 421) s. 03.04.1761. k. 19.03.1815 Hamina.
2) Ulrika (katso taulu 422) s. 09.02.1767. k. 08.11.1807 Joutseno.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 236 -

8. sukupolvi

Winter, Karl (taulusta 128. Isä: Winter, Henrik) s. 29.09.1716. k. 25.05.1794 Savitaipale. Savitaipaleen kirkkoherra 1778.

1. puoliso Åberg, Elisabet Sofia, Winter s. 07.01.1726 Sääminki. k. 15.08.1786 Savitaipale. Vihitty: 1743.

Lapset:
1) Johan Henrik (katso taulu 423) s. 14.11.1754. k. 1824.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 237 -

8. sukupolvi

Winter, Agneta Helena, Kyander (taulusta 128. Isä: Winter, Henrik) s. 1727. k. 09.12.1764 Rantasalmi.

1. puoliso Kyander, Nils Johansson s. n. 1720 Rantasalmi, Mikkeli. k. 29.04.1791 Rantasalmi, Mikkeli.

Lapset:
1) Maria Elisabet (katso taulu 424) s. 09.04.1756 Rantasalami. k. 26.02.1806.
2) Nils (katso taulu 425) s. 06.08.1759 Rantasalmi. k. 22.06.1838 Mäntyharju. Kirjanpitäjä, Mäntyharju.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 238 -

8. sukupolvi

Stråhlman, Johan Petri (taulusta 129. Isä: Stråhlman, Peter) s. 06.04.1733. k. 25.05.1800.

1. puoliso Melartopaeus, Sofia Charlotta, Stråhlman s. 25.09.1756. k. 16.05.1822. Vihitty: 23.04.1773.

Lapset:
1) Helena Dorotea (katso taulu 426) s. 11.06.1777 Viipuri. k. 01.12.1844.
2) Johan Wilhelm (katso taulu 427) s. 07.07.1785 Viipuri. k. 18.03.1834. Muolaan kirkkoherra, rovasti.
3) Hedvig Sofia (katso taulu 428) s. 30.07.1787. k. 31.05.1851 Virolahti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 239 -

8. sukupolvi

Stråhlman, Johan (taulusta 130. Isä: Stråhlman, Johan) s. 02.11.1732. k. 04.01.1779. Kappalainen Pyhäjärvi.

1. puoliso Avenarius, Anna Martha, Stråhlman s. 26.06.1746. k. 13.12.1836 Käkisalmi.
Isä: Avenarius, Georg Christierni
Äiti: Schyttenius, Eva Kristina, Avenarius

Lapset:
1) Maria Christina (katso taulu 429) s. 16.08.1766 Pyhäjärvi. k. 1800 jälkeen, Valkjärvi.
2) Georg Johan (katso taulu 430) s. 04.06.1770. k. 1829. Kupanitsan kirkkoherra.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 240 -

8. sukupolvi

Stråhlman, Jakob (taulusta 130. Isä: Stråhlman, Johan) s. 1734. k. 14.05.1809.

1. puoliso Frondell, Eva Elisabet, Stråhlman s. 25.12.1742. k. 14.04.1788.
Isä: Frondell, Erik
Äiti: Carstenius, Katarina Charlotta Abrahamsdotter, Norrgren s. 04.02.1707 Helsinki.

Lapset:
1) Maria Charlotta (katso taulu 431) s. 03.01.1775 Antrea. k. 08.11.1834.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 241 -

8. sukupolvi

Stråhlman, Anna Katarina, Merlin (taulusta 131. Isä: Strålman, Karl) s. 17.09.1747. k. 13.05.1828.

1. puoliso Merlin, Karl Henrik s. n. 1732. k. 08.11.1774 Jaakkima. Jaakkiman kappalainen 1765.
Ylioppilas Turussa 6.7.1751. Vihitty papiksi 1756. Uudenkirkon Vl. kirkkoherran apulainen 1756–58. Pietarin suom. seurak. koulun opettaja 1759. Armovuodensaarnaaja Jaakkimassa 1762. Jaakkiman kappalainen 1765 (tuomiokapitulin nimittämänä jo 1762, mutta oikeuskollegio kumosi tällöin nimityksen). Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 - 1852

Lapset:
1) Carl Anders (katso taulu 432) s. 04.01.1770 Jaakkima. k. 28.01.1855 Lappeenranta. Kenraalikuvernöörinkanslian johtaja 1830. Valtioneuvos.

2. puoliso Melart, Kristian s. 20.01.1747 Sortavala. k. 28.10.1815 Jaakkima. Jaakkiman kirkkoherra.
Isä: Melartopaeus, Karl Gustaf Sortavalan kappalainen.
Äiti: Sacklenius, Regina, Melartopaeus
Lapset:
1) Helena Kristina (katso taulu 433) s. 11.05.1782. k. 30.04.1846.
2) Gustaf Fredrik (katso taulu 434) s. 01.11.1783 Jaakkima. k. 07.05.1865.
3) Kristian Ferdinand (katso taulu 435) s. 02.10.1792 Jaakimvaara. k. 12.01.1854 Turku. Turun kaupunginlääkäri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 242 -

8. sukupolvi

Stråhlman, Johan (taulusta 131. Isä: Strålman, Karl) s. 23.04.1749 Valkjärvi. k. 16.01.1840 Valkjärvi. Valkjärven kirkkoherra 1780, lääninrovasti 1796.

Ylioppilas Turussa 18.3.1767 Strålman, Joh. Wib. _ 505. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1767 Mart.] 18. Johannes Stråhlman. Filius Pastoris in Nykyrka Careliæ Russicae. Matkapassi Tukholman-matkaa ja lyhyttä Uppsalan-vierailua varten registratuurassa 28.6.1768. Respondentti 20.12.1768 pro exercitio, pr. Johan Bilmark 7242. Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa 23.4.1780. TT 15.6.1818 (nim. 20.7.1817). Viipurin katedraalikoulun alikonrehtori 1769, konrehtori 1773. Valkjärven kirkkoherra 1780. Lääninrovasti 1796. Viipurin tuomiorovasti ja tuomiokapitulin esimies 1803 (ei ottanut tehtäviä vastaan, koska Viipurin kirkkoherraksi oli nimitetty toinen henkilö). Synodaaliväitöksen varapreeses pappeinkokouksessa Porvoossa 1817. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Tawast, Elisabeth, Stråhlman s. 10.04.1761 Viipuri. k. 16.02.1833 Valkjärvi. Vihitty: 20.11.1779 Viipuri.
Isä: Tawast, Niklas
Äiti: Pose, Anna Maria, Tawast s. 15.02.1732.

Lapset:
1) Johan Niklas (katso taulu 436) s. 21.01.1784 Valkjärvi. k. 17.08.1864 Sääminki. Säämingin kirkkoherra.
2) Charlotta Ulrika (katso taulu 437) s. 22.11.1795. k. 06.01.1874 Heinjoki.
3) Georg Ulrik (katso taulu 438) s. 21.09.1800 Valkjärvi. k. 29.06.1847.
4) Adolf Ebehard (katso taulu 439) s. 15.02.1809. k. 17.04.1868.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 243 -

8. sukupolvi

Strålman, Sara, Melart (taulusta 131. Isä: Strålman, Karl) s. 08.11.1751 Sortavalan maaseurakunta. k. 05.06.1817 Sortavala.

1. puoliso Melart, Carl Johan s. 30.10.1739 Sortavala.

Lapset:
1) Petter Henrik (katso taulu 440) s. 20.06.1778 Sortavalan maaseurakunta. k. 05.04.1855 Sortavala. Lehtori.
2) Fredrik Wilhelm (katso taulu 441) s. 25.11.1781 Sortavala. k. 27.10.1855 Parikkala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 244 -

8. sukupolvi

Strålman, Maria, Philippaeus (taulusta 131. Isä: Strålman, Karl) s. 07.11.1755 Valkjärvi. k. 07.02.1831 Savonlinna.

1. puoliso Philippaeus, Karl k. 1788. Vihitty: 28.07.1782 Sortavala.

Lapset:
1) Karl Henrik (katso taulu 442) s. 03.09.1783 Sortavala.

2. puoliso Tawast, Johan Wilhelm s. 10.05.1755 Kerimäki. k. 1840. Postimestari, Venäjän muonatoimikunnan Suomessa oleva piiripäällikkö.
Isä: Tawast, Carl s. 21.12.1712 Kerimäki.
Äiti: Schening, Anna Magdalena, Tawast s. 10.05.1726 Kerimäki.
Lapset:
1) Alexander Magnus (katso taulu 443) s. 08.08.1794 Sortavala. k. 05.12.1856.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 245 -

8. sukupolvi

Sråhlman, Sofia, Borenius (taulusta 131. Isä: Strålman, Karl) s. 12.11.1764. k. 25.04.1848 Heinjoki.

1. puoliso Borenius, Henrik s. 18.12.1765 Uusikirkko. k. 20.08.1841 Kivennapa. Kirkkoherra Kivennapa. Vihitty: 09.02.1792 Jaakkima.
Ylioppilas Turussa 10.3.1786. Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa 17.6.1788. Jaakkiman kirkkoherran apulainen 1788. Uudenkirkon Vl. kappalainen 1791. Varapastori 1801. Kivennavan kirkkoherra 1808. Rovasti 1817. Vt. lääninrovasti 1829, vakinainen 1832. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 -1852

Lapset:
1) Johanna Amalia (katso taulu 444)
2) Henrik Gustav (katso taulu 445) s. 03.10.1801 Uusikirkko. k. 05.03.1894 Helsinki. Helsingin magneettisen ja meteoroligisen observatorion johtaja, professori.
3) Alexander Ferdinand (katso taulu 446) s. 07.01.1808 Uusikirkko (Viipurin lääni). k. 03.04.1881 Porvoo. Lapinjärven palkkapitäjän kirkkoherra 1852, valtiopäivämies.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 246 -

8. sukupolvi

Hobin, Vendla Catharina, Oleander (taulusta 132. Äiti: Stråhlman, Catharina Elisabet) s. 27.03.1766. k. 11.11.1839 Kirvu.

1. puoliso Oleander, Fabian s. 12.11.1754 Säkkijärvi. k. 25.02.1802. Vihitty: 24.06.1804 Kirvu.

Lapset:
1) Anna Karolina (katso taulu 447) s. 18.01.1800 Kirvu.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 247 -

8. sukupolvi

Hoffrén, Margareta, Ehlers (taulusta 133. Äiti: Stråhlman, Kristina) k. 11.04.1829.

1. puoliso Ehlers, Leonhard Gottfried

Lapset:
1) Margareta Elisabet (katso taulu 448) s. 14.01.1776 Viipuri. k. 03.04.1844 Viipuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 248 -

8. sukupolvi

Norrgren, Margareta, Kiljander (taulusta 134. Äiti: Schwindt, Catharina) s. 24.02.1723.

1. puoliso Kiljander, Mårten s. 27.02.1725 Kaavi. k. 28.01.1805. Kaavin kappalainen.

Lapset:
1) Anders (katso taulu 449) s. 04.03.1750 Kaavi. k. 04.03.1819 Rääkkylä. Rääkkylän kappalainen 1794.
2) Samuel (katso taulu 450) s. 02.10.1759 Kaavi. k. 11.03.1829. Kaavin kirkkoherra, rovasti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 249 -

8. sukupolvi

Norrgren, Anna, Winter (taulusta 134. Äiti: Schwindt, Catharina) s. 05.02.1724. k. 24.12.1760.

1. puoliso Winter, Henrik s. 14.08.1707 Rantasalmi. k. 27.02.1780 Kitee.
Isä: Winter, Henrik s. 1680 Viipuri. Kiteen kirkkoherra.
Äiti: Kyander, Maria Elisabet, Winter s. 1684.

Lapset:
1) Anders (katso taulu 419) s. 27.01.1750 Kitee. k. 28.03.1824. Juvan kappalainen. Perhesuhteet: Puoliso Anna oli serkku.
2) Anna Christina (katso taulu 420) s. 03.06.1758 Kitee. k. 04.07.1812 Pieksämäki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 250 -

8. sukupolvi

Norrgren, Johan (taulusta 134. Äiti: Schwindt, Catharina) s. 24.03.1728 Ilomantsi. k. 20.03.1787 Tohmajärvi. Koulumestari Tohmajärvi.

Ylioppilas Turussa 1748.

1. puoliso Groen, Clara Maria Casparintytär, Norrgren s. 03.08.1732 Paltamo.
Isä: Gröön, Caspar, Groen s. 01.07.1681 Pyhäjoki. Sotkamon kirkkoherra 1736.
Äiti: Prochaeus, Catharina Johanintytär, Gröön

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 251 -

8. sukupolvi

Schwindt, Johan Henrik (taulusta 135. Isä: Schwindt, Johan) s. 02.07.1731 Viipuri. k. 20.05.1789 Räisälä. Räisälän kirkkoherra 1773. Rovasti.

Ylioppilas Turussa 24.2.1750. Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa 1773. Viipurin katedraalikoulun alikonrehtori 1755, alirehtori 1756. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 - 1852

1. puoliso Ursinus, Ulrika Sofia, Schwindt s. 02.01.1756. k. 24.05.1833.
Isä: Ursinus, Petter s. 1718. Räisälän kirkkoherra.
Äiti: Deutsch, Anna Helena, Ursinus s. 11.04.1729 Hämeenlinna.

Lapset:
1) Anna Margareta (katso taulu 451) s. 12.04.1778 Räisälä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 252 -

8. sukupolvi

Schwindt, Lars (taulusta 135. Isä: Schwindt, Johan) s. 11.05.1736 Viipuri. k. 01.11.1791 Antrea. Antrean kirkkoherra 1780. Rovasti.

Ylioppilas Turussa 20.2.1752. Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa 1757. Armovuodensaarnaaja Antreassa 1757, kirkkoherran apulainen siellä 1758, kappalainen 1760. Varapastori 1776. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 - 1852

1. puoliso Cretalen, Hedvig Natanael, Schwindt s. 17.03.1736 Uskela. k. 1810. Vihitty: 1760.
Isä: Cretalen, Gabriel s. 31.05.1710 Pertteli. Salon kappalainen 1741.
Äiti: Lindström, Katarina, Cretalen s. 1718.

Lapset:
1) Gabriel Christian (katso taulu 452) s. 04.08.1767 Antrea. k. 26.02.1839 Pyhäjärvi, Vaasan lääni. Pyhäjärven Vl. kappalainen 1794. Varapastori 1804.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 253 -

8. sukupolvi

Brunnerus, Lars Henrik (taulusta 136. Äiti: Schwindt, Margareta) s. 21.09.1741 Kerimäki. k. 15.10.1789 Rautjärvi.

1. puoliso Åberg, Margareta, Brunnerus k. 27.07.1826.
Isä: Åberg, Johan s. n. 1694.
Äiti: Tammelander, Anna, Åberg s. 03.02.1697 Raahe.

Lapset:
1) Anna Margareta (katso taulu 453) s. 03.01.1764. k. 20.03.1840 Rautjärvi.
2) Maria Kristina (katso taulu 454) s. 10.10.1766.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 254 -

8. sukupolvi

Wahlberg, Petrus (taulusta 136. Äiti: Schwindt, Margareta) s. 30.09.1746 Kerimäki, pappila. k. 21.02.1797 Kerimäki, pappila. Apulaispappina Viipurin hiippakunnassa.

Sortavalan kaupunkikoulun opettaja 1779. Varapastori s.v. Kerimäen kirkkoherran apulainen (1780), kappalainen 1784. Säämingin ja Savonlinnan kirkkoherra 1796 (kuoli ennen virkaan astumista).

1. puoliso Herkepeaus, Beata Helena, Wahlberg s. 30.11.1752 Rantasalmi. k. 18.12.1801 Kerimäki.
Näissä tiedoissa on virhe! Beata äiti olisi sama kuin miehensä äiti.

Isä: Herkepeaus, Josef Andersinpoika s. n. 1715. Kuopion 2. kappalainen 1753 varapastori.
Äiti: Engren, Maria, Herkepeaus s. n. 1733.

Lapset:
1) Beata Maria (katso taulu 455) s. 24.12.1776 Sortavala. k. 12.01.1857 Sortavala.
2) Abraham Josef (katso taulu 456) s. 01.01.1781 Sortavala. k. 19.04.1838 Taipalsaari.
3) Peter Adolf (katso taulu 457) s. 20.11.1785 Kerimäki. k. 12.06.1852 Kivennapa. Kappalainen Kivennapa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 255 -

8. sukupolvi

Wahlberg, Kristian Adolf (taulusta 136. Äiti: Schwindt, Margareta) s. 14.01.1751 Kerimäki. k. 12.06.1798 Luumäki.

1. puoliso Backman, Sara Katarina, Wahlberg s. 06.08.1754 Elimäki. k. 16.05.1833 Sortavala.

Lapset:
1) Carl Fredrik (katso taulu 458) s. 29.12.1791 Luumäki. k. 05.12.1884 Katharinenstadt, (Samara), Venäjä. Pastori Katharinenstadt.
2) Catharina Elisabet (katso taulu 459) s. 21.02.1794 Luumäki. k. 14.07.1875 Liperi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 256 -

9. sukupolvi

Ingman, Henrik Henrikinpoika (taulusta 137. Äiti: Schütz / Schytz, Anna Elisabet) s. 1747 Mörby . k. 17.07.1804 Mörby, Pohja . Vääpeli, kenttävääpeli ruotujakolaitoksessa.

Vapaaehtoinen sotapalveluksessa. Asui (omisti) Mörby'ssä.

1. puoliso Naukler, Ebba Kristina, Ingman s. 27.03.1755 Kägra, Bromarv. k. 19.10.1802 Mörby, Pohja. Vihitty: 25.03.1773.
Isä: Nauchleer, Elias Haraldinpoika, Nauklér s. 12.04.1707 Kägra i Bromarv. Löjtnant.
Äiti: Wång, Kristina Elisabeth, Nauchleer s. 1717 1718?.

Lapset:
1) Henrik Johan Henrikinpoika (katso taulu 460) s. 01.12.1773 Pohjan pitäjä, Mörbyn rusthollissa . k. 13.11.1819 Lohtaja. Kommisionimaanmittari Vaasan läänissä.
2) Karl Elias (katso taulu 461) s. 1779. Kersantti. Lisätietoja: Muutti Ruotsiin.
3) Anna Kristiina (katso taulu 462) s. 1784 Pojo. k. 22.05.1851 Lappajärvi.
4) Harald Henrikinpoika (katso taulu 463) s. 28.04.1785 Pohja, Mörby ? . k. 02.01.1832 Alavus haudattu Alavus, hautakivi on olemassa. Maanmittari, Komisione landmetare.
5) Hedvig Ulrika (katso taulu 464) s. 27.07.1791. k. 14.08.1825 Lohtaja .
6) Hedwig Maria s. 17.07.1794 Tarvola Annala N:r 3 i Lappajärvi. Lisätietoja: Bodde tillsammans Sophia Tolpo och August Fredrik Walén f. 04.08.1821.
7) Anders Gabriel s. 1782. Majoittaja (förare) Adelcreutz'in rykmentissä.
Otti eron sotapalveluksesta 02.03.1808.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 257 -

9. sukupolvi

Ingman, Karl Henrikinpoika ( Karle ) (taulusta 137. Äiti: Schütz / Schytz, Anna Elisabet) s. 24.03.1749 Mörby . k. 22.02.1810 Pohja . Filos. kand.; pedagogi; opettaja.

Karl Henrikinpoika Ingmanin syntymäajaksi mainitaan Bergholmin kirjassa sivulla 686 myös 24/6 1749. Porvoon lukioon 1766. Ylioppilaaksi Turussa 1769 (Upsalassa 26/8 1782?) Filos. kand. Pedagogi Tammisaaressa 1786. Kuoli Mörby'ssä 22/2 1810 nautittuaan virkavapautta ikänsä viime vuosikymmenellä. Porvoon lukion oppilas 31.1.1766 - 1.12.1768 (testim.). Ylioppilas Turussa 17.2.1769 [Ingman] Car. Nyl. _ 515. Matkapassi Loviisaan matkustamista varten 5.1.1774 (aikomuksena lähteä kotiopettajaksi Venäjän puolelle ja hakea sitä varten Loviisan lääninkansliassa uutta passia). Respondentti 11.12.1776 pro exercitio, pr. Henrik Gabriel Porthan 7834. FK Turussa. Todistus Uppsalan yliopistoon siirtymistä varten registratuurassa 11.6.1782 nu någon tid uppehållit sig i Fredrichshamn på Keijserl. Ryska sidan. Ylioppilas Uppsalassa 26.8.1782 Carl Ingman Ostrobothniensis Civis antea Acad. Reg. Aboëns. Tammisaaren pedagogi 1786. Asui sittemmin Pohjan Mörbyssä. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Lillia, Kristina Elisabet, Blomster s. 1760 Tammisaari? . k. 12.01.1843 .
nimi: Lillja ?

Isä: Lillia, Johan, Tammisaaren raatimies.
Äiti: Lillia, Anna, Strandsröm

Lapset:
1) Kristina Elisabet s. 27.11.1791 Tammisaari ?. k. 1793 Tammisaari.
2) Johanna Karolina s. 1794 Tammisaari ?. k. 1811 Tammisaari ?.
3) Gustava Lovisa (katso taulu 465) s. 12.04.1796. k. 14.02.1884.
4) Kaarle Henrik (katso taulu 466) s. 19.11.1799 Pohja. k. 08.05.1831 Nowo Vies, Puola. Suomen henkivartiopataljoonan saarnaaja. Kuolinsyy: Kuoli koleraan Puolan sodassa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 258 -

9. sukupolvi

Ingman, Johan Henrikinpoika (taulusta 137. Äiti: Schütz / Schytz, Anna Elisabet) s. 1751. k. 30.11.1803 Tammisaari. Katsastelukirjoittaja.

1. puoliso Blomster, Anna Sofia, Ingman s. 24.04.1763 Tammisaari ??. k. 1840-luvulla.
Isä: Blomster, Karl Fredrik, Tammisaaren kauppias.
Äiti: Blomster, Hedvig, Ekström

Lapset:
1) Gustava Sofia (katso taulu 467)
2) Anna Sofia s. 07.07.1787. k. 31.05.1788.
3) Karl Johan s. 13.11.1788. k. 14.01.1789.
4) Johan Fredrik (katso taulu 468) s. 15.03.1790 Tammisaari ??. k. 23.04.1831. Värjäri Tammisaaressa.
5) Sofia Katarina (katso taulu 469) s. 07.08.1793 Tammisaari ??. k. 12.05.1860.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 259 -

9. sukupolvi

Ingman, Anna Elisabet (taulusta 137. Äiti: Schütz / Schytz, Anna Elisabet) s. 1754.

1. puoliso Naukler, Enoch Johan s. 18.08.1756 Kägra, Bromarv. k. 18.06.1806 Grännäs, Pohja. Vihitty: 23.06.1783 Tenhola.
Perhe muutti v. 1791 Pohjan Grännäsiin. Enoch Johan hukkui, ja HisKi kirjoissa sanotaan "fallande sot och inte alltid rät förståndig".

Isä: Nauchleer, Elias Haraldinpoika, Nauklér s. 12.04.1707 Kägra i Bromarv. Löjtnant.
Äiti: Wång, Kristina Elisabeth, Nauchleer s. 1717 1718?.

Lapset:
1) Anna Sofia (katso taulu 470) s. 19.05.1784 Kägra, Bromarv.
2) Wendla Elisabeth (katso taulu 471) s. 15.04.1790 Kägra, Bromarv. k. 1848 Helsinki haudattu 05.03.1848.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 260 -

9. sukupolvi

Aminoff, Christina Elisabet, Kothen von (taulusta 138. Isä: Aminoff, Fredrik) s. 17.01.1751 Vihti. k. 27.11.1792 Helsingin pitäjä.

1. puoliso Kothen von, Gustaf s. 08.11.1748 Tukholma. k. 12.10.1808 Ekerö, Tukholma. Vihitty: 09.10.1774 Bromarv.
Isä: Kothen von, Magnus Adolf s. 28.12.1704.
Äiti: Adlerheim, Catarina Eleonora, Kothen von s. 16.11.1715.

Lapset:
1) Catarina Maria s. 22.12.1774 Inkoo, Fagervik. k. 23.03.1775 Inkoo.
2) Adolf Fredrik (katso taulu 472) s. 18.05.1776 Kirkkonummi. k. 17.03.1819 Marseilles, Ranska.
3) Gustaf (katso taulu 473) s. 21.02.1778 Kirkkonummi. k. 26.01.1851 Helsinki.
4) Carl Axel (katso taulu 474) s. 26.04.1779 Kirkkonummi. k. 26.06.1853 Raisio. Majuri, vapaaherra.
5) Augusta Eleonora Lovisa (katso taulu 475) s. 30.05.1780 Kustavi. k. 16.11.1835 Helsinki.
6) Charlotta Hedvig Fredrika s. 01.10.1781 Tenhola. k. 13.05.1782 Tenhola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 261 -

9. sukupolvi

Aminoff, Barbro Lovisa, Baldau (taulusta 138. Isä: Aminoff, Fredrik) s. 14.06.1752 Vihti. k. 1778 Kustavi.

1. puoliso Baldau, Erik August s. 1733. k. 25.12.1781 Halikko. Vihitty: 17.07.1777 Kustavi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 262 -

9. sukupolvi

Aminoff, Johan Fredrik (taulusta 138. Isä: Aminoff, Fredrik) s. 26.01.1756 Bromarv. k. 30.03.1842 Bromarv. Kenraalimajuri, kreivi.

Ensimmäinen vaimo Johanna Barbara Hisinger oli elossa kun Johan Aminoff avioitui jo toisen kerran. Avioero, ensimmäinen vaimo asui Ranskassa. (Porin läänin jalkaväkirykmentin kometaja?)

1. puoliso Hisinger, Johanna Barbara, Aminoff s. 13.12.1762 Inkoo, Fagervik. k. 11.01.1836 Fontainebleau, Ranska. Vihitty: 10.09.1778 Inkoo, Fagervik.
Isä: Hisinger, Johan s. 31.01.1727 Tukholma. Tehtaanomistaja, vuorineuvos (1778).
Äiti: Wittfooth, Magdalena Catarina, Hisinger s. 26.10.1734.

Lapset:
1) Johanna Fredrika Magdalena s. 22.12.1779 Tukholma. k. 11.11.1784 Inkoo, Fagervik.

2. puoliso Ruuth, Fredrika, Aminoff s. 24.12.1774 Karlskrona, Ruotsi. k. 08.05.1829 Linköping, Ruotsi.
Isä: Ruuth, Erik
Äiti: Sparre af Söderborg, Fredrika, Ruuth

3. puoliso Bruncrona, Eva Mathilda, Aminoff s. 10.09.1781 Sauvo. k. 30.12.1821 Turku. Vihitty: 13.08.1801 Kemiö.
Lapset:
1) Fredrika Matilda s. 24.09.1802 Mietoinen. k. 05.05.1805 Mietoinen.
2) Gustav s. 13.09.1803 Mietoinen. k. 28.10.1838 Venetsia, Italia.
3) Maria Sofia s. 12.11.1804 Mietoinen. k. 12.02.1815 Mietoinen.
4) Adolf (katso taulu 476) s. 25.02.1806 Mietoinen. k. 02.11.1884 Bromarv. Jalkaväen kenraali 1883. Valtiopäivämies. Lisätietoja: Suomalaista aatelissukua. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.
5) Fredrik (katso taulu 477) s. 29.11.1807 Mietoinen. k. 05.04.1880 Espoo.
6) Eva Vilhelmina s. 21.02.1810 Mietoinen. k. 20.02.1815 Mietoinen.
7) Alexander (katso taulu 478) s. 30.11.1811 Mietoinen. k. 16.07.1886 Kulosaari, Helsingin pitäjä.
8) Augusta Ebba Charlotta s. 14.12.1813 Mietoinen. k. 08.03.1815 Mietoinen.
9) Johan Gustav s. 24.01.1816 Mietoinen. k. 02.10.1818 Bromarv.
10) Maria Elisabet Sofia (katso taulu 479) s. 04.10.1818 Mietoinen. k. 24.04.1902 Tukholma.
11) Eva Matilda Augusta s. 21.08.1821 Tukholma. k. 21.08.1821.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 263 -

9. sukupolvi

Aminoff, Berndt Henrik (taulusta 138. Isä: Aminoff, Fredrik) s. 04.03.1761 Bromarv. k. 22.11.1819 Rauma.

1. puoliso Engelbrecht von, Christina Sofia Maria, Aminoff s. 22.11.1761 Neumühl, Pommern, Saksa. k. 30.01.1828 Rauma. Vihitty: 25.10.1784 Taivassalo.
Isä: Engelbrecht von, Carl Philipp s. 1730.
Äiti: Angern von, Anna Maria, Engelbrecht von s. n. 1730 Pommern, Saksa.

Lapset:
1) Augusta Fredrika Elisabeth (katso taulu 480) s. 08.09.1785 Taivassalo. k. 19.06.1846 Turku.
2) Henrietta Sofia s. 16.07.1787 Taivassalo. k. 22.04.1837 Turku.
3) Fredrik s. 31.12.1788 Kustavi. k. 20.09.1799 Taivassalo ?.
4) Berndt (katso taulu 481) s. 22.01.1790 Taivassalo. k. 20.08.1861 Kangasala. Överstiluutnantti (everstiluutnantti). Perhesuhteet: Aatelissuku n:o 36.
5) Carl s. 19.06.1791 Taivassalo. k. 18.09.1791.
6) Charlotta Lovisa s. 01.07.1792 Taivassalo. k. 09.12.1831 Kangasala.
7) Johanna Christina s. 09.12.1793 Kustavi. k. 03.03.1794 Kustavi.
8) Carl s. 28.01.1795 Kustavi.
9) August s. 06.07.1796 Kustavi. k. 14.07.1796.
10) Adolf (katso taulu 482) s. 25.09.1797 Kustavi. k. 06.11.1877 Ruovesi.
11) Carolina Vilhelmina s. 22.10.1799. k. 17.09.1875 Helsinki.
12) Amalia Dorotea s. 30.04.1801. k. 05.08.1801 Kustavi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 264 -

9. sukupolvi

Brand, Carl Johan (taulusta 139. Äiti: Laurentz, Anna Sofia) s. 16.07.1735. k. 12.06.1813 Västanfjärd.

1. puoliso Paulin, Christina Johanna, Brand s. 10.04.1727. k. 07.05.1797 Västanfjärd. Vihitty: 27.12.1757 Västanfjärd.
Isä: Paulin, Johan Elias
Äiti: Källberg, Margaretha, Paulin

Lapset:
1) N.N. s. 17.05.1769 Västanfjärd. k. 17.05.1769. Perhesuhteet: Sukupuolesta ei ole tietoa.
2) Otto Reinhold s. 21.09.1758 Västanfjärd. k. 1759.
3) Evert Johan (katso taulu 483) s. 11.01.1760 Västanfjärd. k. 13.01.1823 Isojoki.
4) Anna Sofia (katso taulu 484) s. 21.01.1761 Västanfjärd.
5) Ulrika Charlotta s. 04.06.1763 Västanfjärd. k. 07.07.1763 Västanfjärd.
6) Clas Reinhold s. 02.09.1764 Västanfjärd. k. 08.09.1764 Västanfjärd.
7) Berndt Adrian s. 03.12.1765 Västanfjärd. k. 19.05.1766 Västanfjärd.
8) Johan Gustav s. 26.04.1767 Västanfjärd. k. 28.05.1772 Västanfjärd.

2. puoliso Grundel, Fredrika Eleonora, Brand s. 22.06.1728. k. 24.08.1804 Västanfjärd.
Isä: Grundel, Gerhard
Äiti: Nieroth, Ulrika Emerentia, Grundel

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 265 -

9. sukupolvi

Klick, Carl Johan (taulusta 140. Äiti: Laurentz, Märta Christina) s. 14.04.1731 Kangasala. k. 08.05.1762 Pommern, Saksa.

1. puoliso Uggla, Charlotta Sofia, Klick s. 29.06.1732 Kangasala. k. 01.10.1787 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: ??.
Isä: Uggla, Gustaf Lorenz s. 12.04.1697 Ruotsi. Kapteeni.
Äiti: Sinclair, Hedvig Carolina, Uggla s. 30.10.1704.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 266 -

9. sukupolvi

Klick, Charlotta Juliana, Mellin (taulusta 140. Äiti: Laurentz, Märta Christina) s. 07.00.1732. k. 15.05.1811 Suoniemi.

1. puoliso Mellin, Johan Gustav s. 20.12.1730 Mouhijärvi. k. 31.08.1780 Kangasala. Vihitty: 09.10.1753 Kangasala.

Lapset:
1) Johan Reinhold (katso taulu 485) s. 16.08.1761 Kangasala. k. 22.07.1807 Ulvila. Paroni.
2) Johanna (katso taulu 486) s. 22.07.1772 Suoniemi. k. 16.08.1836 Suoniemi. Friherrin, vapaaherratar.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 267 -

9. sukupolvi

Lindcrantz, Christina, Aminoff (taulusta 142. Isä: Lindcrantz, Lars) s. 12.07.1752. k. 12.01.1840 Porvoo.

1. puoliso Aminoff, Berndt Vilhelm s. 1745 Pohja. k. 07.02.1802 Pohja.
Isä: Aminoff, Carl Gustav s. 13.09.1700 Inkerinmaa, Venäjä.
Äiti: Licin, Charlotta, Aminoff s. 1719.

Lapset:
1) Johan Adolf s. 1768. k. 1787.
2) Sofia Charlotta (katso taulu 487) s. 05.06.1774 Pohja. k. 12.10.1820 Kemiö.
3) Carl Vilhelm s. 11.11.1776 Pohja. k. 13.08.1806 Lapinjärvi.
4) Lars Fredrik (katso taulu 488) s. 28.03.1779 Pohja. k. 25.01.1825 Tammisaari.
5) Gustav Adolf s. 06.00.1780 Pohja. k. 23.12.1780 Pohja.
6) Eva Fredrika Johanna s. 1781 Pohja. k. 14.04.1822 Pohja.
7) Axel Gregori s. 01.12.1782 Pohja. k. 25.01.1801 Pohja.
8) Bernt Gustav s. 30.05.1785 Pohja. k. 1812 Smolensk, Venäjä.
9) Christina Ulrika s. 15.05.1789 Pohja. k. 21.11.1831 Pohja.
10) Eva Gustava s. 28.11.1792 Pohja. k. 09.04.1870 Hämeenlinna.
11) Marie Antoinette s. 1793 Pohja. k. 28.11.1793 Karjaa.
12) Feodor Ivar (katso taulu 489) s. 06.03.1795 Pohja. k. 28.12.1830 Tallinna, Eesti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 268 -

9. sukupolvi

Lindcrantz, Eva, Schatelowitz (taulusta 142. Isä: Lindcrantz, Lars) s. 07.11.1755 Helsingin pitäjä. k. 1809.

1. puoliso Schatelowitz, Peter s. 1732. k. 1814. Vihitty: 20.03.1783.
Isä: Schatelowitz, Petter, Skatolavis s. 02.10.1687 (kastettu) Jääski. Vänrikki.
Äiti: Sparf, Ebba Catharina Johanintytär, Schatelowitz s. 1696.

Lapset:
1) Petter s. 28.11.1783 Tammisaaren maalaiskunta.
2) Lars (katso taulu 490) s. 11.05.1786. k. 28.07.1834 Karuna.
3) Ebba Johanna Christina (katso taulu 491) s. 14.11.1789 Tammisaaren maalaiskunta. k. 01.12.1847 Porvoo.
4) Peter Axel s. 11.05.1791 Tammisaaren maalaiskunta. k. 18.05.1850 Sulkava.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 269 -

9. sukupolvi

Lindcrantz, Jeanna Carolina, Knorring (taulusta 143. Isä: Lindcrantz, Fredrik) s. 10.05.1762 Tammisaari. k. 06.08.1786 Mäntsälä.

1. puoliso Knorring, Anders Wilhelm s. 07.09.1762 Helsingin pitäjä ?. k. 19.07.1788 Vehkalahti. Vihitty: 1786 Helsingin pitäjä.
Isä: Knorring, Johan Gustav s. 14.02.1714 Stettin, Puola.
Äiti: Rehausen von, Margareta, Knorring s. 02.10.1727 Pyhäjärvi, Uudenmaan lääni.

Lapset:
1) Sofia Johanna (katso taulu 492) s. 01.08.1786 Mäntsälä. k. 08.11.1818 Karuna.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 270 -

9. sukupolvi

Woiwalenius / Woivalen, Jacob Johan (taulusta 144. Äiti: Giös / Göös, Magdalena Catharina) s. 16.03.1719 Sääksmäki, Ikkala. k. 11.11.1770 Nummi, Kovelan kartano. Talollinen. Kuolinsyy: Lungsot, keuhkotauti (keukotuberkuloosi).

Enligt Gustaf Enwald var han jordbrukare och ägare av Kovela hemman. Kommunionböcker för Nummis saknas för åren 1741-1763 och 1771-1780. I kommunionboken 1764-1770 är broderns Johan Anders familj upptagen på första plats på Kovela gård och först därefter Jacobs. Enligt mantalslängderna är brodern, furir Joh. And. Woivalenius redan år 1751 värd på Kovela. Första gången jag påträffat Jacob som vuxen i längderna är år 1766 och då tillsammans med sin hustru Eva. Följande år är om honom antecknat: "Jacob skal hafva svår lungsot".

1. puoliso Stormer, Eva Katharina, Woiwalenius / Woivalen s. 1725. k. 24.07.1785 Nummi, Kovelan kartano.
Isä: Stormer, Gustaf Kapten vid Nylands infanteriregemente.
Äiti: Aminoff, Elisabet, Stormer

Lapset:
1) Johan Anders (katso taulu 493) s. 24.11.1754 Kovela hemman. k. 21.08.1843 Annala gård i Lappajärvi. Vice länsman och 1822 gamle brofogd.
2) Magnus Friedrich (katso taulu 494) s. 26.08.1756 Nummi, Kovelan kartano. Torppari (Kovelo?).
3) Margareta s. 23.07.1757 Nummi, Kovelan kartano.
4) Lena Christina s. 10.09.1758 Nummi, Kovelan kartano.
5) Anna Catharina s. 18.12.1760 Nummi, Kovelan kartano.
6) Jacob s. 10.02.1763 Nummi, Kovelan kartano.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 271 -

9. sukupolvi

Woiwalenius, Johan Anders Gabrielinpoika (taulusta 144. Äiti: Giös / Göös, Magdalena Catharina) s. 28.06.1726 Nummi, Kovelan kartano. k. 23.04.1789 Nummi, Kovelan kartano. Vääpeli. Kuolinsyy: Mätäkuume.

1. puoliso Nicander, Anna Christina, Woiwalenius s. 07.03.1737 Nummi. k. 16.11.1803 Nummi, Kovelan kartano. Vihitty: 10.10.1754 Nummi.
Isä: Nicander, Carl Petterinpoika s. 16.09.1697 Helsinki. Vääpeli, luutnantti.
Äiti: Candelin / Condolin / Candolin, Anna Kristina Johanintytär, Nicander

Lapset:
1) Anna Magdalena s. 10.12.1746 Nummi, Kovelan kartano.
2) Ebba Maria s. 05.04.1759 Nummi, Kovelan kartano.
3) Johannes s. 06.08.1761 Nummi, Kovelan kartano.
4) Carl Gustaf s. 27.05.1763 Nummi, Kovelan kartano.
5) Margaretha Christina s. 28.03.1765 Nummi, Kovelan kartano.
6) Eva Sophia s. 1766 Nummi, Kovelan kartano.
7) Andreas s. 13.12.1768 Nummi, Kovelan kartano.
8) Britha Christina s. 28.09.1774 Nummi, Kovelan kartano.
9) Ebba Maria s. 15.07.1777 Nummi, Kovelan kartano.
10) Mertha Ulrica s. 20.12.1779 Nummi, Kovelan kartano.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 272 -

9. sukupolvi

Woiwalenius, Elias Gabriel (taulusta 144. Äiti: Giös / Göös, Magdalena Catharina) s. 10.05.1733 Nummi, Kovelan kartano. k. 1782 Saarijärvi, Pyyrinlahti. Saarijärven nimismies1765-72. Kauton isäntä 1759-82.

1. puoliso Kautto, Katariina Laurintytär, Woiwalenius s. 12.10.1733 Saarijärvi, Pyyrinlahti, Liimattala. k. 09.01.1794 Saarijärvi, Pyyrinlahti, Liimattala. Emäntä. Vihitty: Saarijärvi. Kuolinsyy: Katarrinen kuume.
Isä: Kautto, Lauri Erkinpoika s. 1704 Saarijärvi, Pyyrinlahti. Nimismies, Kauton isäntä.
Äiti: Esteri Tapanintytär, Kautto s. 1710.

Lapset:
1) Magdalena Katarina Eliaantytär (katso taulu 495) s. 1759 Saarijärvi, Pyyrinlahti. k. 30.01.1816 Saarijärvi, Pyyrinlahti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 273 -

9. sukupolvi

Woiwalenius, Carl Gustaf (taulusta 144. Äiti: Giös / Göös, Magdalena Catharina) s. 04.06.1736 Nummi, Kovelan kartano. k. 29.10.1803 Nummi, Kovelan kartano. Kuolinsyy: Kuume.

1. puoliso Anna Erkintytär, Woiwalenius

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 274 -

9. sukupolvi

Brummer, Anders (taulusta 146. Äiti: Horn af Åminne, Ebba Katarina) s. 25.11.1718 Vesijaon Säteri, Padasjoki.

Konfirmoitu 11.8.1745 Padasjoki

1. puoliso Winqvist, Maria Elisabet, Brummer s. 25.03.1725 Gammelgård. k. 25.11.1776. Vihitty: 11.08.1745.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 275 -

9. sukupolvi

Brummer, Mauritz (taulusta 146. Äiti: Horn af Åminne, Ebba Katarina) s. 1723 Vesijaon Säteri, Padasjoki. Kuolinsyy: Keuhkotauti.

1. puoliso Möllerheim, Hedvig Sophia, Brummer Vihitty: 08.09.1748 Ruotsinpyhtään Pappila.
Isä: Möllerheim, Johan
Äiti: Pleiff, Anna Sofia, Möllerheim

Lapset:
1) Gustav Alexander s. 23.06.1749 Vesijaon Rustholli, Padasjoki.
2) Leonhard Johannes s. 23.06.1751 Vesijaon kartano, Padasjoki.
3) Anna Maria s. 01.01.1754 Vesijaon kartano, Padasjoki. k. 04.04.1762 Vesijaon kartano. Kuolinsyy: Kurkkutauti.
4) Ebba Catharina (katso taulu 496) s. 30.05.1757 Vesijaon kartano, Padasjoki.
5) Carl Magnus s. 04.05.1761 Vesijaon kartano, Padasjoki. k. 04.05.1761.
6) Arvidus Friedericus s. 27.07.1764 Vesijaon kartano, Padasjoki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 276 -

9. sukupolvi

Brummer / Brömmert, Ebba Elisabetha, Forssell (taulusta 146. Äiti: Horn af Åminne, Ebba Katarina) s. 1724 Nyystölän kartano, Padasjoki.

1. puoliso Forssell, Lars (Lorenz) s. 1721 ?. k. 19.04.1756 Nyystölän kartano, Padasjoki. Tykkimies, konstaapeli, Verhon kartanon omistaja. Vihitty: 04.03.1746 Padasjoki.
Sotakamreeri Carl Mether oli 1791 saanut Verhon kartanon kokonaan omistukseensa, kun sitä aikaisemmin omistaneen Lars eli Lorenz Forssellin perilliset olivat keskenään riitaisia. Forssellin omistukseen kartano oli siirtynyt 1751. Georg Jean Brummerin tytär Ebba Elisabet Brummer oli tämän Lars Forssellin puoliso; Forssellin suku omisti sittemmin myös Padasjoen Alhon kartanon. Lähde: Leo Suomaa (Padasjoen historia?)

Lapset:
1) Gustaf Adolf (katso taulu 497) s. 25.12.1746 Nyystölän kartano, Padasjoki. k. 09.05.1793.
2) Ebba Maria (katso taulu 498) s. 30.05.1748 Nyystölän kartano, Padasjoki. Verhon kartanon omistajan tytär.
3) Carl Jacob (katso taulu 499) s. 29.01.1750 Nyystölän kartano, Padasjoki. k. 13.04.1826 Alhon kartano, Padasjoki. Kornetti, kenttävääpeli.
4) Andreas Johannes s. 30.04.1753 Nyystölän kartano, Padasjoki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 277 -

9. sukupolvi

Brummer, Hans Henric (taulusta 146. Äiti: Horn af Åminne, Ebba Katarina) s. 28.06.1727 Padasjoki. k. 12.12.1802 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. Kersantti, (furiiri). Kuolinsyy: Keltatauti, paise.

1. puoliso Sass, Eva Sophia, Brummer s. 13.01.1747 Tuulos. k. 19.08.1807 Padasjoki. Vihitty: 28.12.1766 Tuulos.
Isä: Sass, Carl Henrik s. 28.01.1707. Luutnantti.
Äiti: Berch, Helena Margaretha, Sass s. 1710.

Lapset:
1) Hinric Johan s. 04.10.1767 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. k. 29.10.1767. Kuolinsyy: Riisitauti.
2) Catharina Margareta s. 16.10.1768 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. k. 23.03.1770.
3) Carl Henric (katso taulu 500) s. 01.01.1771 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. k. 28.11.1831 Ansion kartano. Varakruununvouti. Kuolinsyy: Rintakuume.
4) Arved Fredric (katso taulu 501) s. 10.12.1772 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. k. 12.01.1839 Kasiniemi, Padasjoki. Kersantti.
5) Gust. Reinhold s. 26.06.1774 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. k. 1776.
6) Eva Helena s. 19.12.1776 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki.
7) Sophia Elisabeth s. 14.02.1778 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki.
8) Ulrica Lovisa s. 19.05.1779 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki.
9) Otto Adolph s. 15.11.1780 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. k. 25.11.1780.
10) Casper Reinhold s. 31.12.1781 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki.
11) Henrica Johanna Maria s. 31.08.1783 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. k. 15.09.1783.
12) Gustava Lovisa s. 24.10.1784 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki.
13) Hans Wilhelm s. 23.05.1786 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. k. 11.06.1786. Kuolinsyy: Yskä.
14) Adam Johan s. 08.11.1790 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki.

Lapset:
1) Maria s. 05.03.1742 Maakeski, Padasjoki.
2) Margareta s. 23.08.1749 Kasiniemi, Padasjoki. k. 30.03.1831 Arvela, Kasiniemi, Padasjoki.
3) Hans s. 06.04.1753 Nyystölä, Padasjoki. k. 1843.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 278 -

9. sukupolvi

Pfaler von, Anna Maria, Gååsman (taulusta 147. Äiti: Horn af Åminne, Anna Maria Gustafintytär) s. 1720 Padasjoki. k. 23.09.1800 Padasjoki.

1. puoliso Gååsman, Johan Christian Ylioppilas. Vihitty: 23.09.1745 Padasjoki.

Lapset:
1) Arvid (katso taulu 502) s. 04.08.1747 Sysmä. k. 15.01.1808 Sysmä. Kersantti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 279 -

9. sukupolvi

Pfaler von, Gustaf Berndt (taulusta 147. Äiti: Horn af Åminne, Anna Maria Gustafintytär) s. 13.03.1731 Padasjoki. k. 05.04.1796 Padasjoki. Padasjoen Vesijaon ratsutilan omistaja.

Myi nuoremmalle veljelleen omistamansa 2/5 Partolan rusthollin puoliskoa 04.02.1775. Kuollut 15.4.1796 ?

1. puoliso Blåfjeld, Charlotta Katarina, Pfaler s. 14.04.1738 Tuusula. k. 29.04.1802 Padasjoki. Vihitty: 13.10.1771 Hauho ?. Perhesuhteet: Aatelinen suku n:o 22. Kuolinsyy: Vesipöhö.
Isä: Blåfield, Gustaf Johan, Blåfiell s. 1696. Korpraali, lääninviskaali (maaviskaali).
Äiti: Ingman, Catharina , Blåfield s. 1700.

Lapset:
1) Gabriel Gustaf s. 09.08.1772 Vesijako, Padasjoki. k. 21.09.1772 Vesijako.
2) Carl Johan s. 24.11.1773 Vesijako, Padasjoki. k. 15.03.1774 Vesijako. Kuolinsyy: Keuhkokuume.
3) Adolf Fredrik (katso taulu 503) s. 1775 Hokka, Vesijako, Padasjoki. k. 14.07.1857 Hokka, Vesijako, Padasjoki. Korpraali Adlercreutz´in rykmentissä 1806. Ammatinlisäyksiä: Vesijoen Hokan säteriratsutilan omistaja.
4) Henrik Johan s. 10.07.1776 Vesijako, Padasjoki. k. 19.04.1782 Vesijako. Kuolinsyy: Isorokko.
5) Sara Beata (katso taulu 504) s. 02.10.1781 Vesijako, Padasjoki. k. 21.01.1865.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 280 -

9. sukupolvi

Pfaler von, Märta Beata, Roos (taulusta 147. Äiti: Horn af Åminne, Anna Maria Gustafintytär) s. 1735. k. 18.01.1790 Turku.

1. puoliso Roos, Gabriel Vihitty: 20.03.1783 Jämsä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 281 -

9. sukupolvi

Tandefelt, Eva Helena, Essen von (taulusta 148. Isä: Tandefelt, Arvid Lydik) s. 11.10.1749 Sysmä. k. 04.11.1799 Sysmä.

1. puoliso Essen von, Otto Magnus s. 01.08.1738 Heinola. k. 07.05.1790 Sysmä. Vihitty: 12.08.1766 Sysmä.
Isä: Essen von, Georg Reinhold s. 06.01.1705.
Äiti: Torwigge, Sofia Gertrud, Essen von s. 05.10.1712.

Lapset:
1) Christina Sofia (katso taulu 505) s. 03.02.1767 Sysmä. k. 19.01.1831 Rantasalmi.
2) Vendla Ottiliana s. 18.06.1769 Sysmä.
3) Eva Margareta (katso taulu 506) s. 11.02.1772. k. 30.05.1835 Hartola.
4) Gertrud Benedikta (katso taulu 507) s. 21.05.1775. k. 07.05.1806 Lapinjärvi.
5) Ottiliana Carolina (katso taulu 508) s. 28.07.1777 Rautalampi. k. n. 1844 Kokemäki.
6) Anna Lovisa (katso taulu 509) s. 30.12.1780 Rautalampi. k. 25.08.1874 Luhanka.
7) Georg Magnus s. 01.05.1783 Sysmä.
8) Helena Charlotta s. 01.04.1786 Sysmä. k. 25.07.1798 Joroinen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 282 -

9. sukupolvi

Tandefelt, Maria Kristiina, Boisman (taulusta 150. Isä: Tandefelt, Adam Otto) s. 27.06.1762. k. 20.12.1837 Sysmä.

1. puoliso Boisman, Wilhelm Jakob s. 01.08.1763 Kärkölä. k. 30.04.1818 Sysmä.

Lapset:
1) Elisabet Wilhelmina (katso taulu 510) s. 24.02.1794. k. 06.05.1828 Sysmä.
2) Otto Henrik (katso taulu 511) s. 26.05.1796 Sysmä. k. 21.04.1863 Sysmä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 283 -

9. sukupolvi

Wrangel / Tandefeldt, Fredrika Gustava, Neovius (taulusta 151. Äiti: Tandefeldt, Ebba Maria) s. 14.11.1758 Sysmä. k. 21.08.1825 Joutsa. Perhesuhteet: Syntyi aviottomana.

Fredrika Gustava Wrangel, oikeastaan Tandefedt, s. Sysmässä aviottomana. Vanhemmat: tuntematon "luutnantti Stuvart" ja Ebba Naria Tandefedt, joka aikaisemmin oli ollut avioliitossa vänrikki Johan Wrangelin kanssa.

1. puoliso Neovius, Thomas Thomaksenpoika s. 07.07.1756 Pielavesi. k. 20.03.1806 Joutsa. Joutsan kappalainen 1789, nimitettiin Kärkölän kappalaiseksi 1805, kuoli ennen.
Ylioppilas Turussa 1777. Vihittiin papiksi 1779. Kuoli ennen virkaanastumista Kärkölässä.

Isä: Neovius, Thomas, Nyman s. 1710 Renko ?. Luhangan ensimmäinen kappalainen 1767.
Äiti: Costianus, Anna Prudentia Martintytär, Neovius s. n. 1725.

Lapset:
1) Otto Henrik (katso taulu 512) s. 06.01.1782 Luhanka. k. 15.01.1834 Joutsa.
2) Jakob Fredrik (katso taulu 513) s. 29.03.1786 Luhanka. k. 04.01.1853 Kerimäki (Savonlinna). Sulkavan kirkkoherra 1826, Kerimäki 1841.
3) Johan Adolf (katso taulu 514) s. 01.04.1787 Luhanka. k. 23.07.1833 Sortavala. Sortavalan kirkkoherra.
4) Anders Fabian (katso taulu 515) s. 26.09.1793 Leivonmäki. k. 19.05.1854 Pielavesi. Kirkkoherra Pielavesi.
5) Agatha Andrietta (katso taulu 516) s. 04.09.1795 Joutsa. k. 08.01.1871 Koivisto.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 284 -

9. sukupolvi

Rehbinder, Carl Wilhelm (taulusta 153. Äiti: Tandefelt, Erica Aurora) s. 07.12.1765 Sysmä. k. 05.09.1819 Pälkäne.

1. puoliso Leijonmarck, Ulrika Eleonora, Rehbinder s. 08.04.1767. k. 19.03.1843 Pälkäne. Vihitty: 17.03.1769 Kangasala.
Isä: Leijonmarck, Sven s. 06.08.1726 Sipoo.
Äiti: Pahl, Margareta, Leijonmarck

Lapset:
1) Carl August (katso taulu 517) s. 03.08.1810 Pälkäne. k. 16.04.1864 Räisälä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 285 -

9. sukupolvi

Tandefelt, Ottiliana Johanna, Uggla (taulusta 154. Isä: Tandefelt, Johan) s. 11.12.1773 Porvoon maalaiskunta. k. 11.06.1866 Laihia.

1. puoliso Uggla, Erik Wilhelm s. 10.04.1769 Lammi. k. 16.12.1834 Laihia. Majuri. Vihitty: 29.05.1796 Porvoon maalaiskunta.
Isä: Uggla, Zakarias Berndt
Äiti: Aminoff, Hedvig Charlotta, Uggla s. 1738.

Lapset:
1) Ottiliana Margareta Charlotta (katso taulu 518) s. 26.08.1798 Porvoon maalaiskunta. k. 10.03.1839 Hartola.
2) Otto Erik (katso taulu 519) s. 26.06.1806 Laihia. k. 04.01.1857 Helsinki. Venäjän armeijan majuri 1856. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 286 -

9. sukupolvi

Stjernvall, Kristina Lovisa, Kraemer von (taulusta 155. Äiti: Tandefelt, Margareta) s. 01.06.1759 Lammi. k. 18.08.1809 Lammi.

1. puoliso Kraemer von, Karl Gustaf s. 18.11.1737 Hauho. k. 12.09.1801 Viapori, Helsinki. Vihitty: 26.03.1779 Lammi.
Isä: Kraemer von, Fredrik Johan s. 09.08.1694 Hauho.
Äiti: Berg, Susanna, Kraemer von s. 03.00.1708.

Lapset:
1) Carl Johan (katso taulu 520) s. 12.05.1782 Lammi. k. 08.02.1834 Hauho. Eversti.
2) Otto Didrik (katso taulu 521) s. 08.08.1784 Lammi.
3) Ottiliana Lovisa (katso taulu 522) s. 02.08.1787 Lammi. k. 15.01.1849 Tenhola.
4) Robert Fredrik (katso taulu 523) s. 20.08.1791 Lammi. k. 25.05.1880 Uppsala haudattu Uppsalan vanha hautausmaa. Vapaaherra, maaherra.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 287 -

9. sukupolvi

Stjernvall, Margareta Elisabeth, Platen von (taulusta 155. Äiti: Tandefelt, Margareta) s. 24.03.1763. k. 28.06.1797 Lammi.

1. puoliso Platen von, Gustaf Bogislaus s. 11.07.1753 Munktorp, Värmland, Ruotsi. k. 08.11.1830 Tuulos.
Isä: Platen von, Balzer Achatz s. 17.11.1712 Stralsund, Saksa.
Äiti: Iserhjelm, Wilhelmina Lovisa Fredrika Ulrika, Platen von s. 31.01.1721.

Lapset:
1) Lovisa Margareta (katso taulu 524) s. 27.02.1785 Lammi. k. 25.12.1868 Turku.
2) Akates Carl (katso taulu 525) s. 26.06.1786 Lammi. k. 22.07.1850 Hälsingborg, Ruotsi.
3) Ulrika Charlotta (katso taulu 526) s. 23.03.1794 Lammi. k. 20.02.1864 Hämeenlinna.
4) Johanna Kristina (katso taulu 527) s. 02.10.1796. k. 11.06.1873 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 288 -

9. sukupolvi

Tandefelt, Otto Wilhelm (taulusta 156. Isä: Tandefelt, Otto) s. 31.07.1774 Hartola. k. 28.10.1838 Saarijärvi.

1. puoliso Stenroth, Eva Fredrika, Tandefelt s. 10.11.1769 Leppävirta. k. 12.03.1822 Saarijärvi, Tarviaala. Vihitty: 04.04.1807 Hartola.
Isä: Stenroth, Henrik Reinhold s. 16.09.1727 Rautalampi. Kappalainen Leppävirta, kirkkoherra Ilomantsi.
Äiti: Fahlström, Katharina, Stenroth s. 01.01.1747 Sorunda, Ruotsi.

Lapset:
1) Ottiliana Fredrika s. 12.06.1808 Saarijärvi. k. 30.09.1808 Saarijärvi.
2) Otto (katso taulu 528) s. 06.06.1811 Saarijärvi. k. 08.06.1862 Rantasalmi. Postimestari, kirjailija "Otto Tarvanen" nimimerkillä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 289 -

9. sukupolvi

Tandefelt, Margareta Elisabet, Sticht von (taulusta 156. Isä: Tandefelt, Otto) s. 06.07.1775 Hartola. k. 14.05.1842 Joroinen.

1. puoliso Sticht von, Klas Erik s. 01.11.1753 Nävelsjö, Jönköping, Ruotsi. k. 13.03.1806 Joroinen. Vihitty: 17.11.1793 Hartola.

Lapset:
1) Carl Erik Gustav (katso taulu 529) s. 20.05.1804 Joroinen. k. 22.02.1873 Heinola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 290 -

9. sukupolvi

Tandefelt, Adolf Fredrik (taulusta 156. Isä: Tandefelt, Otto) s. 17.11.1778 Hartola. k. 02.11.1831 Turku.

1. puoliso Lagerborg, Vendla Fredrika, Tandefelt s. 12.04.1793 Askainen. k. 15.04.1833 Helsinki. Vihitty: 01.12.1818 Maaria.
Isä: Lagerborg, Johan Adolf s. 09.07.1753 Turku.
Äiti: Jägerhorn af Spurila, Hedvig Eleonora, Lagerborg s. 28.09.1754 Jokioinen.

Lapset:
1) Adolf Heribert Robert (katso taulu 530) s. 14.09.1819 Turku. k. 28.12.1904 Hamina. Vapaaherra, lahjoittaja, everstiluutnantti.
2) Mauritz Otto Albert s. 03.12.1822 Turku. k. 06.04.1850 Hartola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 291 -

9. sukupolvi

Tandefelt, Maria Gustava, Essen von (taulusta 156. Isä: Tandefelt, Otto) s. 02.09.1789 Hartola. k. 01.02.1865 Heinolan maalaiskunta.

1. puoliso Essen von, Georg Reinhold s. 15.03.1783 Heinolan maalaiskunta. k. 14.08.1866 Heinolan maalaiskunta. Heinolan Paasossa asunut luutnantti.
Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Essen von, Carl Reinhold s. 27.06.1734 Heinola.
Äiti: Ramsay, Christina Juliana, Essen von s. 15.01.1746 Sommernäs.

Lapset:
1) Fredrika Juliana (katso taulu 531) s. 05.04.1813 Heinola. k. 22.12.1901 Helsinki.
2) Didrik Adolf (katso taulu 532) s. 29.03.1814 Heinolan maaseurakunta. k. 12.01.1856 Mikkeli. Varatuomari, Mikkelin läänin varalääninkamreeri. Perhesuhteet: Aatelissuku n:o 58.
3) Georg Otto s. 07.03.1815 Heinola. k. 08.03.1877 Helsinki.
4) Vendla Gustava (katso taulu 533) s. 03.08.1816 Heinolan maalaiskunta. k. 07.05.1908 Helsinki.
5) Gustaf Robert (katso taulu 534) s. 09.06.1818 Heinola. k. 03.02.1881 Kuopio.
6) Odert Carl s. 06.06.1820 Heinola. k. 27.04.1849 Heinola.
7) Alexander (katso taulu 535) s. 09.11.1821 Heinolan maalaiskunta. k. 13.12.1893 Mikkeli.
8) Fredrik Mauritz (katso taulu 536) s. 05.06.1823 Heinolan maalaiskunta. k. 14.03.1868 Helsingin pitäjä.
9) Sofia Lovisa Elisabet (katso taulu 537) s. 18.10.1826 Heinola. k. 11.09.1893 Nastola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 292 -

9. sukupolvi

Colliander / Wadenstjerna, Otto Johan (taulusta 157. Äiti: Tandefelt, Ottiliana Lovisa) s. 15.03.1764 Hartola. k. 22.04.1809 Hartola. Majuri. Lisätietoja: Aatelinen 1802.

1. puoliso Toll, Elisabeth Wilhelmina, Colliander / Wadenstjerna s. 17.09.1760 Sysmä. k. 28.07.1826 Sysmä. Vihitty: 06.02.1791 Hartola.

Lapset:
1) Otto Wilhelm Magnus (katso taulu 538) s. 15.07.1793 Sysmä. k. 10.06.1856 Sysmä. Varatuomari 1819. Tilanomistaja Sysmän Hovilassa.
2) Carl Joachim (katso taulu 539) s. 21.09.1795 Hartola. k. 15.10.1884 Sysmä. Heinolan nimismies 1831, Sysmän 1833.
3) Johan Robert (katso taulu 540) s. 13.03.1799 Hartola. k. 31.08.1874 Orimattila.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 293 -

9. sukupolvi

Colliander, Gustaf Carl (taulusta 157. Äiti: Tandefelt, Ottiliana Lovisa) s. 22.02.1770 Hartola. k. 20.08.1801 Hartola.

1. puoliso Toll, Brita Gustafva, Colliander s. 19.12.1768 Sysmä. k. 14.08.1844 Sysmä. Vihitty: 12.10.1794 Hartola.
Isä: Toll, Fredric Wilhelm s. 15.04.1727.
Äiti: Heintzius, Eva, Toll s. 11.07.1733.

Lapset:
1) Gustaf Adolf (katso taulu 541) s. 23.07.1795 Hartola. k. 21.09.1866 Valkeala. Valkealan kartanon omistaja, luutnantti.
2) Carl Robert (katso taulu 542) s. 14.11.1797 Hartola. k. 24.10.1857 Sysmä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 294 -

9. sukupolvi

Tandefelt, Robert (taulusta 158. Isä: Tandefelt, Robert) s. 10.09.1791 Hartola. k. 09.01.1831. Varatuomari 1818. Tilanomistaja Hartolan Koskipäässä.

Kadetti Haapaniemen sotakoulussa 1807-08. Ylioppilas Turussa 12.12.1809. Tuomarintutkinto 16.12.1811. Turun hovioikeuden auskultantti 18.12.1811. Varatuomari 1818. Tilanomistaja Hartolan Koskipäässä. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Blåfield, Barbara Sofia, Tandefelt s. 27.12.1782 Pirkkala. k. 06.08.1854 Sysmä. Vihitty: 14.12.1823 Pernaja.
Isä: Blåfield, Adam Erik s. 06.09.1740 Sääksmäki.
Äiti: Witting, Helena Juliana, Blåfield s. 18.10.1745 Elimäki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 295 -

9. sukupolvi

Tandefelt, Otto (taulusta 158. Isä: Tandefelt, Robert) s. 02.04.1794 Hartola. k. 05.04.1853 Hartola. Varatuomari, tilanomistaja.

Kadetti Haapaniemen sotakoulussa 1807-08. Ylioppilas Turussa 12.12.1809. Tuomarintutkinto 16.12.1811. Turun hovioikeuden auskultantti 18.12.1811. Turun hovioikeuden ylim. notaari 1814. Varatuomari 1823. Tilanomistaja, omisti mm. osan Hartolan Koskipäästä. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli

1. puoliso Uggla, Ottiliana Margareta Charlotta, Tandefelt s. 26.08.1798 Porvoon maalaiskunta. k. 10.03.1839 Hartola. Vihitty: 18.03.1824 Porvoo.
Isä: Uggla, Erik Wilhelm s. 10.04.1769 Lammi. Majuri.
Äiti: Tandefelt, Ottiliana Johanna, Uggla s. 11.12.1773 Porvoon maalaiskunta.

Lapset:
1) Otto Robert Vilhelm (katso taulu 543) s. 07.02.1829 Hartola. k. 10.06.1891 Helsinki.
2) Magnus Fredrik (katso taulu 544) s. 24.10.1830 Hartola. k. 18.01.1902 Sysmä. Kunnallisneuvos, suurmaanomistaja.

2. puoliso Segerstråle, Johanna Sofia Albertina, Tandefelt s. 10.04.1809 Vihti. k. 31.05.1868 Hartola. Vihitty: 16.11.1842 Kirkkonummi.
Isä: Nohrström / Segerstråle, Abraham s. 15.05.1765 Iitti.
Äiti: Törn, Fredrika Augusta, Nohrström / Segerstråle s. 13.08.1783 Ruokolahti.
Lapset:
1) Albert Emil (katso taulu 545) s. 30.09.1847 Hartola. k. 27.07.1906 Vaasa.
2) Johanna Fredrika Alexandra (katso taulu 546) s. 21.07.1849 Hartola. k. 09.10.1869 Messukylä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 296 -

9. sukupolvi

Adlercreutz, Carl Henric (taulusta 159. Äiti: Tandefelt, Elisabet Sofia) s. 12.11.1772 Porvoon maalaiskunta. k. 09.07.1832 Siuntio. Laamanni, tilanomistaja Siuntiossa.

Ylioppilas Turussa 22.12.1787 Adlercreutz, Carolus Henr. Nobilis _ 678. Tuomarintutkinto 14.6.1790. Turun hovioikeuden auskultantti 17.6.1790. Turun hovioikeuden ylim. notaari 1794. Raaseporin itäisen tuomiokunnan tuomari 1795, ero 1823. Laamannin arvonimi 1809. Omisti Siuntion Sjundbyn. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Bergman, Hedvig, Adlercreutz s. 28.06.1783 Porvoo. k. 16.06.1851 Kirkkonummi. Vihitty: 08.04.1822 Siuntio.

Lapset:
1) Karl Henrik Alexander Napoleon (katso taulu 547) s. 11.11.1811. k. 04.07.1850 Espoo. Tuomari, tilanomistaja Kummelassa Espoossa.
2) Carolina Henrika Alexandra Napoleona (katso taulu 548) s. 06.04.1813 Siuntio . k. 06.04.1897 Perniö. Perhesuhteet: Aatelissuku n:o 97.
3) Gustava Fredrika Vilhelmina (katso taulu 549) s. 16.02.1815 Siuntio. k. 03.11.1850 Porvoon maalaiskunta.
4) Sofia Lovisa Amalia (katso taulu 550) s. 07.10.1816 Siuntio. k. 18.11.1873 Lohja.
5) Adolfina Albertina (katso taulu 551) s. 14.06.1818 Siuntio. k. 26.06.1878 Pornainen.
6) Thomas Erik Robert Adolf (katso taulu 552) s. 06.12.1819 Siuntio. k. 05.06.1887 Siuntio. Tilanomistaja Siuntiossa, Turun hovioikeuden ylim. notaari 1844 .
7) Herman Leonard Magnus Knut (katso taulu 553) s. 21.08.1825 Siuntio. k. 13.04.1890 Kirkkonummi. Tilanomistaja Kirkkonummen Sundsbergissä, varatuomari .
8) Svante Gustaf Engelbrekt Sten (katso taulu 554) s. 15.04.1829 Siuntio. k. 05.06.1881 Nurmijärvi. Tilanomistaja Nurmijärvellä. Perhesuhteet: Kaksonen.
9) Ottiliana Margareta Jakobina (katso taulu 555) s. 15.04.1829 Siuntio. k. 12.04.1909 Lohja.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 297 -

9. sukupolvi

Adlercreutz, Hedwig Elisabet, Tigerstedt (taulusta 159. Äiti: Tandefelt, Elisabet Sofia) s. 28.12.1778 Porvoon pitäjässä. k. 13.03.1853 Porvoo. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.

1. puoliso Tigerstedt, Carl Magnus Carl-Ulrikinpoika s. 19.08.1772 Sipoo. k. 08.05.1810 Sipoo. Jägerhornin rykmentin kapteeni 1795. Vihitty: 15.02.1801 Porvoon pitäjässä.
Isä: Tigerstedt, Carl Ulrik Carl-Fredrikinpoika s. 25.01.1747 (posthumus), Sipoo. Ruotsi-Suomen armeijan kapteni.
Äiti: Möllersvärd, Lovisa Henrietta, Tigerstedt s. 08.10.1745 Mäntsälä.

Lapset:
1) Sofia Lovisa Carl-Magnuksentytär (katso taulu 556) s. 28.03.1802 Viapori. k. 11.07.1834 Askola.
2) Hedwig Carolina Carl-Magnuksentytär (katso taulu 557) s. 02.07.1803 Viapori. k. 05.01.1838 Porvoo.
3) Carl Henrik Carl-Magnuksenpoika s. 14.09.1804 Viapori. k. 30.03.1840 Helsinki. Venäjän armeijan aliluutnantti 1834, maanmittausauskultantti 1837. Perhesuhteet: Naimaton.
4) Gustaf Mauritz Carl-Magnuksenpoika s. 17.12.1805 Viapori. k. 04.07.1837. Venäjän armeijan aliluutnantti 1834. Perhesuhteet: Naimaton.
5) Fredrika Ottiliana Wilhelmina Gustava Carl-Magnuksentytär (katso taulu 558) s. 06.06.1807 Viapori. k. 25.11.1856 Porvoo.
6) Robert Magnus Carl-Magnuksenpoika (katso taulu 559) s. 28.06.1810 (posthumus) Sipoo. k. 02.04.1886 Oranienbaum, Venäjä (matkoilla). Venäjän armeijan eversti 1859.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 298 -

9. sukupolvi

Adlercreutz, Ottiliana Sofia, Wärnhjelm (taulusta 159. Äiti: Tandefelt, Elisabet Sofia) s. 22.12.1785 Porvoon maalaiskunta. k. 29.12.1829 Vaasa.

1. puoliso Wärnhjelm, Herman Henrik s. 25.01.1776 Viapori, Helsinki. k. 14.07.1830 Turku. Vaasan läänin maaherra. Vihitty: 31.12.1805 Lammi.

Lapset:
1) Margaretha Sofia Christina (katso taulu 560) s. 28.09.1806 Helsinki. k. 04.11.1884 Vaasa. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
2) Herman Georg Maria (katso taulu 561) s. 19.08.1808 Viapori, Helsinki. k. 07.10.1882 Viipuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 299 -

9. sukupolvi

Tandefelt, Arvid (taulusta 160. Isä: Tandefelt, Fredrik) s. 08.09.1789 Pohjolan tila, Hartola. k. 07.03.1864 Hartola. Vänrikki Ruotsin armeijassa.

1. puoliso Skog, Anna Ulrika, Bökman s. 29.03.1798. k. 03.07.1836 Hartolan Pohjola. Vihitty: 26.06.1834 Heinola.
Äiti: Anna Maria, Skog s. 1766.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 300 -

9. sukupolvi

Tandefelt, Eva Fredrika, Bergh (taulusta 160. Isä: Tandefelt, Fredrik) s. 05.01.1792 Hartola.

1. puoliso Bergh, Johan Fredrik s. 17.06.1795 Suonenjoki. k. 30.09.1866 Rantasalmi. Vihitty: 14.11.1820 Hartola.

Lapset:
1) Maria Charlotta (katso taulu 562) s. 24.03.1827 Nurmijärvi. k. 29.06.1893 Alahärmä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 301 -

9. sukupolvi

Aspholm, Anna Maria, Palander (taulusta 161. Äiti: Gååsman, Brita) s. 06.03.1733.

1. puoliso Palander, Gabriel s. 28.01.1728. k. 28.12.1805 Kuhmoinen.

Lapset:
1) Vendla Sofia (katso taulu 563) s. 21.01.1770 Kuhmoinen. k. 19.06.1812 Joroinen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 302 -

9. sukupolvi

Thauvón, Lars Reinhold (taulusta 163. Isä: Thauvón, Gabriel Johan) s. 26.12.1800. k. 17.01.1835 Viipuri. Farmaseutti.

1. puoliso Aejmelaeus, Maria Lovisa Carl-Fredrikintytär, Thauvón s. 29.09.1800 Paltamo. k. 23.08.1869 Kuolajärvi. Vihitty: 29.04.1827.
Isä: Aejmelaeus, Carl Fredrik Johaninpoika, Aeimelaeus s. 22.01.1761 Isokyrö. Paltamon ja Kajaanin kirkkoherra 1806, Teologian tohtori 1826.
Äiti: Keckman, Catharina Sofia Lars-Samuelintytär s. 12.10.1771 Pudasjärvi.

Lapset:
1) Augusta Sofia Lars-Reinholdintytär s. 22.05.1827 Alatornio. k. 31.03.1846 Paltamo. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Johan Fredrik (katso taulu 564) s. 08.08.1828 Paltamo. k. 18.05.1918 Ii.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 303 -

9. sukupolvi

Sinius, Isak Erikinpoika (taulusta 164. Äiti: Cajanus, Magdalena) k. 1747 Paltamo ?. Kappalainen Paltamo 1742.

Turun yliopistoon 1735. Vihitty Paltamon kirkkoherran apulaiseksi 1739. Paltamon kappalainen 1742.

1. puoliso Groen, Elisabet Casparintytär, Sinius s. 1721. k. 19.02.1771 Paltamo. Vihitty: 27.11.1740 Sotkamo.
Isä: Gröön, Caspar, Groen s. 01.07.1681 Pyhäjoki. Sotkamon kirkkoherra 1736.
Äiti: Prochaeus, Catharina Johanintytär, Gröön

Lapset:
1) Erik Isakinpoika (katso taulu 565) s. 1739 (1743?). Kirjurina Oulussa n. 1762-1775, jolloin muutti kaupungista. Lisätietoja: Myöhemmät vaiheet ovat tuntemattomat. Perhesuhteet: 2 lasta haudattu Oulussa 29.11.1770 ja 1 lapsi haudattu 15.02.1773 Oulussa.
2) Kaspar s. 25.04.1741 Sotkamo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 304 -

9. sukupolvi

Sinius, Erik Erikinpoika (taulusta 164. Äiti: Cajanus, Magdalena) s. 17.03.1718 Sotkamo. k. 16.09.1791 Ii. Iin kirkkoherra 1774.

Turun yliopistoon 01.05.1738. Vihitty Vaasan kappalaisen apulaiseksi 05.12.1741. Vaasan koulun vt. kollega inferior 1743. Vaasan-Mustasaaren pitäjänapulainen 1747 (1746). Vaasan kappalainen 1757. Iin kirkkoherra 21.07. (21.09.?) 1774.

1. puoliso Aspegren, Maria, Sinius s. 19.06.1726 Kristiinankaupunki. k. 26.11.1799 Munsala.
Isä: Aspegren, Anders, Pitkälä Kappalainen Vaasan Mustasaari.
Äiti: Bachster, Margareta, Aspegren

Lapset:
1) Magdalena (katso taulu 566) s. 30.01.1744 Vaasa. k. 12.07.1784 Rantsila.
2) Elisabet s. 23.03.1745 Vaasa. k. 12.05.1745 Vaasa.
3) Anders Erikinpoika (katso taulu 567) s. 19.06.1746 Vaasa. k. 24.07.1822 Munsala. Kappalainen Munsala 1796.
4) Isak Erikinpoika (katso taulu 568) s. 09.12.1747 Vaasa. k. 28.04.1820 Vaasa. Kirkkoherran apulainen Mustasaari 1785.
5) Maria Erikintytär (katso taulu 569) s. 25.02.1749 Vaasa. k. 30.09.1779 Vaasa.
6) Hedwig Margareta (katso taulu 570) s. 25.09.1750 Vaasa. k. 29.04.1793 Vaasa.
7) Gustav Erik s. 24.03.1752 Vaasa. k. 29.06.1752 Vaasa.
8) Johan Erikinpoika (katso taulu 571) s. 09.03.1753 Vaasa. k. 20.12.1805 Kempele. Pohjanmaan jalkaväkirykmentin everstiluutnantin komppanian katselmuskirjuri.
9) Abraham Erikinpoika (katso taulu 572) s. 10.11.1754 Vaasa. k. 05.01.1800 Siikajoki. Siikajoen kappalainen 1794. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.
10) Anna Katarina s. 07.12.1755 Vaasa. k. 07.05.1756 Vaasa.
11) Gabriel Erikinpoika (katso taulu 573) s. 23.02.1757 Vaasa. k. 14.04.1819 Vaasa. Kauppias Vaasassa.
12) Brita Kristina s. 21.02.1758 Vaasa. k. 25.10.1758 Vaasa.
13) Claudius Magnus s. 29.07.1759 Vaasa. k. 11.08.1759 Vaasa.
14) Karl Gustav s. 12.07.1760 Vaasa. k. 03.08.1760 Vaasa.
15) Jakob s. 13.06.1762 Vaasa. k. 25.06.1762 Vaasa.
16) Elisabet s. 19.02.1763. k. 26.02.1763 Vaasa.
17) Benjamin Erikinpoika (katso taulu 574) s. 31.01.1765 Vaasa. k. 17.07.1823 Maalahti. Kirkkoherra Maalahti 1809, rovasti 1818.
18) Josef s. 26.05.1766 Vaasa. k. 09.10.1766 Vaasa.
19) Samuel s. 16.08.1769 Vaasa. k. 03.09.1769 Vaasa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 305 -

9. sukupolvi

Sinius, Margareta Erikintytär, Antell (taulusta 164. Äiti: Cajanus, Magdalena) s. 24.12.1723 Sotkamo?. k. 05.10.1778 Ii, Brusila.

Sotkamon kappalaisen Erik Isakinpk. Siniuksen tytär, Iin kirkkoherran Erik Erikinpk. Siniuksen sisar. Naimisissa Iin varanimismies Johan Johaninpk. Antellin kanssa. Synnytti 4 (5?) tyttölasta, jotka kaikki kuolivat vastasyntyneenä.

1. puoliso Antell, Johan Johaninpoika s. 28.05.1730 Ii. k. 20.09.1803 Ii. Varanimismies Ii. Vihitty: 12.06.1755 Ii.
Johanin puoliso Margareta oli Johanin pikkuserkku, Sotkamon kappalaisen Erik Isakinpk. Siniuksen tytär ja Iin kirkkoherra Erik Erikinpk. Siniuksen sisar. Hän synnytti 4 (5?) tyttöä, jotka kaikki kuolivat vastasyntyneenä. Lapsettomaksi leskeksi jäätyään Johan sai emännöitsijänsä Karin Kurtin kanssa Brita-tyttären, jonka isä tunnusti. Lähde: Jouni Kaleva e-mail jouni.kaleva@pp.inet.fi

Isä: Antell, Johan Johaninpoika, Antilius vuoteen 1729 s. 01.08.1698 Kajaani. Iin pitäjänkirjuri, kirkkoväärti.
Äiti: Berg, Brita Michelintytär, Antell s. 1707 Pyhtää?.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 306 -

9. sukupolvi

Sinius, Elisabet Erikintytär, Munck (taulusta 164. Äiti: Cajanus, Magdalena) s. 06.05.1724 Sotkamo ?. k. 08.04.1792 Kruununkylä.

1. puoliso Munck, Johan s. 08.12.1725 Mustasaari. k. 01.11.1804 Teerijärvi. Kappalainen Kruununkylä 1781. Vihitty: 19.02.1765 Vaasa.
Ylioppilas Turussa 1745, vihittiin papiksi 1754.

Isä: Munck, Simon Bertilinpoika Talollinen Mustasaari.
Äiti: Karin Erikintytär, Munck

Lapset:
1) Simon Erik s. 11.08.1759 Kruununkylä. k. 20.08.1759 Kruununkylä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 307 -

9. sukupolvi

Cajanus, Susanna Elisabet, Mennander (taulusta 165. Isä: Cajanus, Erik) s. 31.03.1745 Kruununkylä. k. 04.01.1780 Liminka.

1. puoliso Mennander, Arvid Jonaksenpoika s. 24.11.1730 Pirkkala. k. 29.03.1798 Liminka. Kappalainen Liminka 1775. Vihitty: 27.10.1768 Kruununkylä.
Ylioppilas Turussa 1748. Filosofian maisteri 1760. Vihittiin papiksi 1763.

Isä: Mennander, Jonas s. 15.09.1698 Turku. Urjalan kirkkoherra 1733.
Äiti: Rothovius, Maria Arvidintytär, Mennander s. 23.03.1701 Hämeenkyrö.

Lapset:
1) Maria Arvidintytär s. 12.03.1770 Kalajoki. k. 02.11.1829 Liminka. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Elisabet s. 1771 Kalajoki ?. k. 13.02.1772 Kalajoki.
3) Anna Margaretha Arvidintytär (katso taulu 575) s. 02.01.1773 Kalajoki. k. 16.12.1805 Oulu.
4) Carl Fredrik Arvidinpoika (katso taulu 576) s. 16.11.1774 Kalajoki. k. 10.08.1808 Kauhajoen taistelussa. Porin läänin jalkaväkirykmentin Kyrön komppanian majoittaja. Kuolinsyy: Kaatui sodassa, Kauhajoen taistelussa.
5) Barbro Catharina s. 04.05.1776 Liminka. k. 30.09.1777 Liminka.
6) Susanna Elisabet Arvidintytär (katso taulu 577) s. 17.11.1777 Liminka. k. 06.04.1863 Oulu.
7) Jonas Erik s. 28.11.1778 Liminka. k. 25.12.1778 Liminka.
8) Catharina Christina s. 30.12.1779 Liminka. Lisätietoja: Muutti Tukholmaan 1807, myöhemmät vaiheet tuntemattomat.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 308 -

9. sukupolvi

Forsman, Magdalena Johanintytär, Carvelin (taulusta 166. Äiti: Cajanus, Elisabet) s. 23.07.1732 Kokkola. k. 03.04.1791 Uusikaarlepyy.

1. puoliso Carvelin, Isak s. 24.01.1726 Uusikaarlepyy. k. 09.09.1796 Uusikaarlepyy. Nimismies Uusikaarlepyyssä 1755, suorituskomissaari. Vihitty: 10.03.1751 Kruununkylä.

Lapset:
1) Johan s. 01.11.1753 Vähäkyrö. k. 22.01.1754 Vähäkyrö.
2) Elisabet Margaretha s. 16.11.1755 Uusikaarlepyy. k. 18.02.1756 Uusikaarlepyy.
3) Isak s. 08.04.1758 Uusikaarlepyy. k. 26.04.1761 Uusikaarlepyy.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 309 -

9. sukupolvi

Forsman, Wilhelm Johaninpoika (taulusta 166. Äiti: Cajanus, Elisabet) s. 15.12.1733 Kokkola. k. 09.02.1815 Kaskinen. Kaskisten järjestysmies pormestarin arvoisena 1787.

1. puoliso Welin, Johanna Christina, Forsman s. 19.08.1765 (postuma) Vanaja. k. 27.04.1839 Kristiinankaupunki.
Isä: Welin, Johan Vanajan kirkkoherra, filosofian maisteri.
Äiti: Tolpo, Hedvig Christina, Welin

Lapset:
1) Lovisa Carolina s. Kaskinen ?. k. Kaskinen. Perhesuhteet: Kuollut lapsena.
2) Gustaf Fredrik s. Kaskinen ?. k. Kaskinen. Perhesuhteet: Kuollut pienenä.
3) Johan Wilhelm Wilhelminpoika (katso taulu 578) s. 20.10.1788 Kaskinen. k. 04.02.1883 Helsinki. Varatuomari, kihlakunnantuomari, laamanni 1834, Vaasan hovioikeuden presidentti. Lisätietoja: Sitten Johan William, aateloitiin 1856, ritarihuoneen luetteloihin 1858.
4) Anna Sofia Wilhelmintytär s. 17.11.1790 Kaskinen. k. 17.05.1875 Helsinki. Lisätietoja: Mielisairas. Perhesuhteet: Naimaton.
5) Johanna Carolina Wilhelmintytär s. 17.08.1794 Kaskinen. k. 17.03.1866 Kristiinankaupunki. Perhesuhteet: Naimaton.
6) Agatha Wilhelmina s. 08.08.1796 Kaskinen. k. Kaskinen. Perhesuhteet: Kuollut lapsena.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 310 -

9. sukupolvi

Carsten, Margareta Elisabeth, Mylin (taulusta 167. Isä: Carsten, Peter Georg) s. 1741. k. 1805.

1. puoliso Mylin, Matti Juhonpoika s. 24.01.1731 Pälkäne.

Lapset:
1) Kustaa (katso taulu 579) s. 22.03.1782 Vesilahti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 311 -

9. sukupolvi

Carsten, Petter Gustaf (taulusta 167. Isä: Carsten, Peter Georg) s. 05.01.1747 Pälkäne. k. 20.05.1819 Merimasku. Merimaskun Lukkaraisen vuokraaja, kersantti. Perhesuhteet: Cedersparre oli hänen toinen vaimonsa.

1. puoliso Cedersparre, Jakobina Johanna, Carsten s. 29.05.1769. k. 1840. Vihitty: 23.07.1794.

Lapset:
1) Johan Anton (katso taulu 580) s. 17.01.1795 Pälkäne. k. 14.04.1871 Kuopio. Majuri. Lisätietoja: Vuoteen 1817 Carsten.
2) Peter August (katso taulu 581) s. 03.01.1800 Pälkäne. k. 27.10.1873 Merimasku.
3) Claes Adolf (katso taulu 582) s. 25.11.1811 Suoniemi. k. 15.11.1885.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 312 -

9. sukupolvi

Carsten, Eva Beata, Teetgren (taulusta 167. Isä: Carsten, Peter Georg) s. 05.07.1754. k. 03.09.1834.

1. puoliso Teetgren, Johan Ulrik s. 11.06.1743. Vihitty: 28.07.1785.
Isä: Teetgren, Berndt Jakob s. 12.00.1704.
Äiti: Wetterberg, Hedvig Maria, Teetgren s. 1713.

Lapset:
1) Bernt Johan s. 01.04.1786 Lempäälä. k. 1786 haudattu 19.10.1786 Lempäälä.
2) Ulrika Lovisa (katso taulu 583) s. 19.11.1787 Lempäälä. k. 26.06.1848 Rääkkylä.
3) Johan Gustaf (katso taulu 584) s. 02.12.1793 Lempäälä. k. 14.05.1836 Ristiina. 2. suomalaisen jalkaväkirykmentin Heinolan pataljoonan vänrikki. Perhesuhteet: Suomalaista atelissukua. Ammatinlisäyksiä: Siltavouti Ristiinassa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 313 -

9. sukupolvi

Norrgren, Anna Katarina, Grotenfelt (taulusta 168. Äiti: Carstenius, Katarina Charlotta Abrahamsdotter) s. 24.09.1734 Rantasalmi. k. 02.09.1775 Joroinen.

1. puoliso Grotenfelt, Carl Gustaf s. 10.01.1714. k. 28.05.1772 Joroinen. Hovijunkkari. Vihitty: 18.06.1754 Joroinen.
Isä: Grotenfelt, Georg Johan s. 10.03.1670. Kapteeni.
Äiti: Willander, Helena Israelsdotter, Grotenfelt s. n. 1682 Rantasalmi.

Lapset:
1) Nils Carl (katso taulu 585) s. 21.10.1755 Joroinen. k. 16.03.1798 Joroinen.
2) Helena Katarina (katso taulu 586) s. 26.05.1757 Joroinen. k. 15.03.1830 Sulkava.
3) Hedvig Barbara (katso taulu 587) s. 22.02.1759 Joroinen. k. 16.01.1839 Sulkava.
4) Karl Herman (katso taulu 588) s. 08.11.1760 Joroinen. k. 14.08.1824 Juva.
5) Vendla Juliana (katso taulu 589) s. 02.10.1763. k. 23.04.1840 Joroinen.
6) Berndt Adolf (katso taulu 590) s. 02.11.1769 Joroinen. k. 27.05.1836 Joroinen. Eversti, tilanomistaja Joroisten Frugårdissa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 314 -

9. sukupolvi

Frondell, Eva Elisabet, Stråhlman (taulusta 168. Äiti: Carstenius, Katarina Charlotta Abrahamsdotter) s. 25.12.1742. k. 14.04.1788.

1. puoliso Stråhlman, Jakob s. 1734. k. 14.05.1809.
Isä: Stråhlman, Johan s. n. 1704. Kurkijoen kappalainen 1728.
Äiti: Hallitius, Maria, Stråhlman

Lapset:
1) Maria Charlotta (katso taulu 431) s. 03.01.1775 Antrea. k. 08.11.1834.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 315 -

9. sukupolvi

Afflecht, Margareta Kristina, Schwartz (taulusta 168. Äiti: Carstenius, Katarina Charlotta Abrahamsdotter) s. 02.10.1749 Joroinen. k. 27.04.1828 Joroinen.

1. puoliso Schwartz, Mikael Fredrik s. 30.06.1733 Joroinen. k. 16.01.1781 Joroinen. Vihitty: 25.05.1779 Joroinen.

Lapset:
1) Mikael Henrik (katso taulu 591) s. 26.02.1780 Joroinen. k. 07.07.1853 Joroinen.

2. puoliso Argillander, Anders s. 12.09.1741 Tohmajärvi. k. 26.07.1806 Joroinen. Savon jääkärirykmentin kapteeni. Vihitty: 11.03.1784 Joroinen.
Lähde: Kyösti Väänänen Kuninkaallisen Savon Prikaatin Miehiä

Isä: Argillander, Axel s. 1705 Leppävirta. Kappalainen Tohmajärvi.
Äiti: Tarvonius / Hästesko, Elephant Christina (Simonsdotter?), Argillander s. 1702.

Lapset:
1) Aurora Albertina s. 28.02.1787 Joroinen. k. 28.04.1855 Joroinen.
2) Axel Eberhard (katso taulu 592) s. 21.03.1790 Joroinen. k. 08.05.1873 Lammi. Aliluutnantti Ruotsin armeijassa, Venäjän armeijan kapteeni 1817.
3) Johan Adrian s. 11.10.1791 Joroinen. k. 15.03.1808 Jynkkä.
4) Kristina Charlotta s. 25.12.1794 Joroinen. k. 17.10.1852 Sääminki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 316 -

9. sukupolvi

Carstens / Carstén, Per Jakob (taulusta 169. Isä: Carstén, Abraham) s. 02.11.1766 Porvo. k. 02.08.1831 Askola. Tilanomistaja Askolassa, toimitusvouti.

Porvoon lukion oppilas 15.5.1781 - 31.1.1784. Ylioppilas Turussa 21.2.1784. Tuomarintutkinto 14.6.1786. Turun hovioikeuden auskultantti 10.3.1787. Kersantti 1788. Vänrikki Savon kevyessä jalkaväkirykmentissä 1789. Siirto Savon vapaapataljoonaan s.v., rykmentinmajoitusmestari (1790), ero sodan jälkeen. Luutnantti. Porvoon pitäjän itäisen piirin vt. nimismies ja toimitusvouti 1798-1802. Maanjako-oikeuden sihteeri 1818-20. Omisti Askolan Tampin (Dampbacka) rusthollin. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Elfvengren, Sofia Helena, Carstens s. 1771. k. 12.01.1828 Askola. Vihitty: 30.03.1790 Mikkeli.
Isä: Elfvengren, Karl Johan s. 1741.
Äiti: Nandelstadh von, Margareta Elisabet, Elfvengren s. 12.02.1736 Kerimäki.

Lapset:
1) Jakob Johan s. 31.01.1791.
2) Fredrika Charlotta (katso taulu 593) s. 01.04.1796. k. 13.06.1861.
3) Karolina Jakobina s. 20.04.1798. k. 01.06.1810.
4) Margareta s. 28.07.1800. k. 1849 Loviisa.
5) Karl Adolf Otto (katso taulu 594) s. 30.08.1804 Porvoon maalaiskunta. k. 25.11.1842 Pernaja. Pernajan Koskenkylän tilanhoitaja, aliluutnantti.
6) Maria Elisabet (katso taulu 595) s. 16.07.1808. k. 1832.
7) Sofia Ottiliana s. 21.11.1810. k. 23.04.1857.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 317 -

9. sukupolvi

Carstén, Carl (taulusta 169. Isä: Carstén, Abraham) s. 21.08.1769 Porvoo. k. 21.08.1795. Merenkävijä. Lääninkonttorin notaari Helsingissä.

Porvoon lukion oppilas 1.12.1783 - 20.12.1787. Ylioppilas Turussa 1788. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Streng, Beata Katarina, Carstén s. 01.05.1772. k. 13.02.1809 Karstula.
Isä: Streng, Jonas s. 21.08.1734. Porvoon kappalainen.
Äiti: Engren, Beata Elisabet, Streng s. 1736.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 318 -

9. sukupolvi

Lilius, Emanuel Anderson (taulusta 170. Äiti: Thauvonius, Maria Elisabet) s. 01.11.1743 Turku. k. 01.02.1815 Kangasalan Toikkola. Varatuomari, maanjakotuomari. Lisätietoja: Asui Kagasalan Toikkolassa.

Ylioppilas Turussa 15.05.1756. Turun hovioikeuden auskultantti 16.06.1761. Ylimääräinen kanslisti 25.04.1763, varanotarius 14.12.1764.

1. puoliso Anthonius, Christina, Lilius s. 18.05.1745. Vihitty: 21.06.1774 Kangasala.
Isä: Anthonius, Mathias s. 10.09.1713 Rautalampi. Kangasalan kappalainen, nimipastori.
Äiti: Vijdbom, Helena, Anthonius s. 30.07.1718 Kangasala.

Lapset:
1) Otto Enevald s. 27.04.1775. k. 22.11.1784.
2) Berndt Wilhelm Emanuelinpoika s. 03.11.1776. k. 24.04.1813 Toikkola. Vänrikki Porin rykmentissä 26.10.1796, kapteeni 1. suomal. jääkärirykmentissä.
3) Johan Robert Emanuelinpoika s. 10.10.1778. k. 09.02.1838. Varatuomari 08.09.1809, kanslisti Suomen pankissa 04.09.1817. Perhesuhteet: Naimaton ?. Kuolinsyy: Itsemurha, ampui itsensä.
Ylioppilas 24.05.1794. Turun hovioikeuden auskultantti 20.06.1799.
4) Anton Gabriel Emanuelinpoika (katso taulu 596) s. 22.12.1779. k. 08.03.1853 Kangasala, Mutikon talo. Varatuomari 20.12.1814.
5) Axel Gustaf Emanuelinpoika s. 27.09.1781. k. 1850 Kangasala. Varalääninsihteeri Hämeenlinnassa, sitten käräjäkirjuri. Perhesuhteet: Naimaton.
6) Bror Emanuel Emanuelinpoika (katso taulu 597) s. 20.09.1782. k. 1857. Turun hovioikeuden auskultantti 23.06.1804. Perhesuhteet: Toinen vaimo Lovisa Lilius oli Bror Emanuelin serkku.
7) Carl Reinhold Emanuelinpoika (katso taulu 598) s. 16.07.1787 Kangasala. k. 03.11.1863 Lappeenranta. Farmaseutti Tukholmassa 1810, apteekkari Lappeenranta 1824.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 319 -

9. sukupolvi

Lilius, Natanael Andersinpoika (taulusta 170. Äiti: Thauvonius, Maria Elisabet) s. 16.08.1752 Orivesi. k. 10.05.1820 Orivesi, Liljevik. Komissiomaanmittari Hämeen - Uudenmaan läänissä 09.01.1794. Perhesuhteet: Avioliitossa puoliserkkunsa (puoliorpana) kanssa.

Ylioppilas 21.03.1770. Rupesi maanmittariksi.

1. puoliso Lilius, Helena Sofia, Lilius s. 17.06.1759. k. 05.10.1799. Vihitty: 12.04.1787.
Isä: Lilius, Gustaf s. 19.01.1725 Messukylä ?.
Äiti: Florin, Margareta, Lilius s. 12.02.1736 Kangasala.

Lapset:
1) Natanael Natanaelinpoika s. 04.12.1788. k. 31.01.1866 Liljevik. Kommisiomaanmittari Hämeen ja Uudenmaan läänissä 29.10.1822. Perhesuhteet: Naimaton. Ammatinlisäyksiä: Sai Maanmittaustirehtöörin arvonimen 11.01.1838, virkaero 05.03.1850.
Maanmittausauskultantti 11.04.1816, varamaanmittari 24.05.1820.
2) Anders Gustaf Natanaelinpoika (katso taulu 599) s. 23.01.1790. k. 11.10.1853. Oriveden kirkkoherra 01.05.1848, rovasti 1852.
3) Helena Agata s. 24.09.1791. k. 15.05.1796.
4) Johan Fredrik s. 24.04.1793. k. 09.10.1793.
5) Lovisa Elisabet (katso taulu 600) s. 16.10.1794. k. 05.12.1847 Tampere.
6) Johanna Sofia Natanaelintytär (katso taulu 601) s. 03.09.1797 Orivesi. k. 11.03.1882 Lavian Rauhaniemi.

2. puoliso Gåhlros, Maria Elisabet, Lilius s. 30.10.1776. k. 01.10.1828.
Isä: Gåhlros, Magnus Turun yliopiston vahtimestari.
Lapset:
1) Carl Efraim Natanaelinpoika (katso taulu 602) s. 05.11.1803 Orivesi. k. 10.10.1867 Tyrvää. Tyrvään kirkkoherra 1853, rovasti 1856.
2) Agata Maria s. 18.08.1805. k. 14.12.1881 Hattulan pappila. Perhesuhteet: Naimaton.
3) Josaias s. 1807. k. 1809.
4) Josaias Ferdinand s. 03.04.1810. k. 30.03.1855 Helsinki. Kamari- ja tilintekotoim. kanslisti 27.02.1844, senaatin taloudenhoitaja 1853.
Hämeenlinnan triviaali koulusta ylioppilas. Ylimääräinen kamarikirjuri senaatin talousosastossa 10.11.1835. Kansliatoimikunnan kopisti 10.05. 1842.
5) August Magnus Natanaelinpoika (katso taulu 603) s. 22.05.1814 Orivesi. k. 1905. Hämeenlinnan lääninsairaalan lääkäri.
6) Matilda Gustava Kuolinsyy: Kuoli vuorokauden vanhana.
7) Matilda Kuolinsyy: Kuoli 1/2 vuoden vanhana.
8) Edla Kuolinsyy: Kuoli 7 vuoden vanhana.
9) Fredrik Julius Natanaelinpoika (katso taulu 604) s. 14.02.1819 Orivesi. k. 11.03.1891. Hattulan kirkkoherra 04.11.1879, astui virkaan 01.05.1880, rovasti 21.12.1882.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 320 -

9. sukupolvi

Lilius, Helena Agatha Andersintytär, Möller (taulusta 170. Äiti: Thauvonius, Maria Elisabet) s. 22.02.1755 Messukylä. k. 1826.

1. puoliso Möller, Salomon s. 27.08.1738 Sauvo. k. 08.11.1806 Lemu. Kirkkoherra Lemu, filosofian maisteri.
- Jokioisten kappalaisen apulainen 1767. Kuusiston kappalainen 1772. Lemun kirkkoherra 1801. Saarnaaja pappeinkokouksessa. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Möller, Salomon Salomonsson s. 22.11.1698. Turun akatemian vouti.
Äiti: Montin, Hedvig, Möller s. 1712.

Lapset:
1) Samuel August (katso taulu 605) s. 22.04.1783 Kuusisto. k. 15.02.1849 Piitime, Ruotsi. Ruotsin armeijan eversti. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.
2) Carl Robert (katso taulu 606) s. 18.02.1796 Kuusisto. k. 11.09.1860 Skinnarvik, Kemiö. Kauppias Turku.
3) Clara Elisabet (katso taulu 607) s. 19.10.1797 Kuusisto. k. 20.04.1873 Oulu.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 321 -

9. sukupolvi

Lilius, Gustaf Adolf (taulusta 171. Äiti: Thauvonius, Anna Johanna) s. 11.07.1755 Porvoo. k. 19.03.1811 Turku. Maskun tuomiokunnan tuomari 30.12.1793.

Ylioppilas 14/6 1766. Turun hovioikeuden auskultantti 26/6 1771, y. m. kanslisti 22/11 s. v., varanotarius 6/7 1773, kanslisti 10/10 1775, y. m. viskaali 16/12 1776, notarius ?/10 1777. Maskun tuomiokunnan tuomari 30/12 1793. Lähde: Axel Bergholm Sukukirja Sivu 795

1. puoliso Muncktell, Hedvig Fredrika, Lilius s. 22.04.1762. k. 02.07.1798 Turku. Vihitty: 11.09.1794 Maaria, Metsämäen kylä.
Isä: Muncktell, Olof Ruukinisäntä.
Äiti: Carlbom, Margareta, Muncktell s. 30.11.1724.

2. puoliso Claesson, Elsa Helena, Lilius s. 1783. k. 12.09.1820. Kirjakauppiaan tytär. Vihitty: 16.01.1803 Turku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 322 -

9. sukupolvi

Hougberg, Fredrika Charlotta, Duncker (taulusta 172. Äiti: Thauvonius, Helena Sofia) s. 13.09.1753. k. 24.02.1799 Haukivuori.

1. puoliso Duncker, Anders s. 09.05.1732. k. 16.04.1796 Haukivuori.
Isä: Duncker, Joachim Henrik s. 1682 Jääski.
Äiti: Heinricius, Katarina, Duncker s. n. 1704.

Lapset:
1) Fredrica Aurora* (katso taulu 608) k. 23.03.1817 Padasjoki. Kuolinsyy: Lapsivuode.
2) Katarina Sofia s. 07.02.1774.
3) Eva Maria (katso taulu 609) s. 26.07.1777. k. 26.02.1849 Rääkkylä.
4) Anna Amalia (katso taulu 610) s. 20.04.1779. k. 21.10.1851 Mikkelin maalaiskunta.
5) Helena Agata (katso taulu 611) s. 1784.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 323 -

9. sukupolvi

Hougberg, Jakob Gabriel (taulusta 172. Äiti: Thauvonius, Helena Sofia) s. 16.09.1756 Liperi. k. 09.07.1809 Mikkelin maalaiskunta.

1. puoliso Poppius, Ebba Kristina, Masalin s. 28.04.1766 Pieksämäki. k. 27.11.1844 Viipuri.
Isä: Poppius, Abraham s. 20.04.1714 Juva. Filosofian maisteri, Pieksämäen kirkkoherra.
Äiti: Martinius, Ebba Rebecka, Poppius s. 10.04.1731 Hauho.

Lapset:
1) Bror Sven (katso taulu 612) s. 01.02.1797 Mikkeli. k. 06.03.1875 Viipuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 324 -

9. sukupolvi

Sölfverarm, Märta Christina, Wallberg (taulusta 174. Äiti: Utter, Margaretha) s. 1737. k. 22.05.1774 Mogata, Ruotsi.

1. puoliso Wallberg, Henrik s. 25.09.1723. k. 04.08.1777 Mogata, Ruotsi. Vihitty: 06.01.1761 Skönberga, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 325 -

9. sukupolvi

Sölfverarm, Henrik Johan (taulusta 174. Äiti: Utter, Margaretha) s. 07.06.1741. k. 10.11.1811.

1. puoliso Durchholm, Margaretha, Sölfverarm s. 29.03.1742. k. 24.02.1801 Närpiö. Vihitty: ??.
Isä: Turckholm, Johan, Turkka s. n. 1705. Oululainen kauppias.
Äiti: Holm, Maria, Turckholm s. n. 1702.

Lapset:
1) Margareta Lovisa s. 20.09.1767 Sievi. k. 13.02.1846 Korsnäs.
2) Paul Adolf s. 28.11.1769 Sievi. k. 03.08.1820 Tukholma.
3) Carl Henrik s. 06.01.1772 Sievi. k. 16.12.1778.
4) Charlotta Maria (katso taulu 613) s. 05.04.1774 Petolahti. k. 11.03.1853 Vöyri.
5) Johan Gustav s. 24.01.1776 Petolahti. k. 30.01.1776 Korsnäs.
6) Fredrik Vilhelm s. 14.02.1777 Petolahti. k. 14.02.1777 Petolahti.
7) Gustaf Johan (katso taulu 614) s. 22.10.1778. k. 24.05.1852 Petolahti. Juvan tuomiokunnan tuomari.
8) Otto Reinhold s. 19.01.1781 Petolahti. k. 16.03.1781.
9) Otto Vilhelm (katso taulu 615) s. 16.12.1784 Petolahti. k. 13.10.1865 Petolahti.

2. puoliso Markusfolk, Maria Elisabet, Sölfverarm s. 19.12.1785 Närpiö. k. 16.07.1853 Närpiö. Vihitty: 26.01.1809 Korsnäs.
Isä: Markusfolk, Anders Mattsson
Äiti: Anna Andersdotter, Markusfolk
Lapset:
1) Henrik Johan s. 10.02.1809 Petolahti. k. 09.03.1827 Närpiö.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 326 -

9. sukupolvi

Sölfverarm, Lovisa Ulrika , Micrander (taulusta 174. Äiti: Utter, Margaretha) s. 1743. k. 27.03.1807 Trökörna, Skarab, Ruotsi.

1. puoliso Micrander, Jakob s. 1726. k. 1786 (jälkeen). Vihitty: 17.04.1775 Mogata, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 327 -

9. sukupolvi

Sölfverarm, Otto Vilhelm (taulusta 174. Äiti: Utter, Margaretha) s. 08.06.1749 Sievi. k. 31.05.1841 Toholampi.

1. puoliso Kerttula, Susanna Gustavsdotter, Sölfverarm s. 02.04.1768 Toholampi. k. 13.07.1792 Toholampi. Vihitty: 05.03.1787 Toholampi.
Isä: Gustav Eriksson
Äiti: Karin Hansdotter

Lapset:
1) Brita Helena s. 23.04.1789 Toholampi. k. 04.07.1792 Toholampi.

2. puoliso Lång, Anna Maria, Sölfverarm s. 04.04.1769. k. 13.01.1799. Vihitty: 05.12.1793 Alavieska.
Isä: Lång, Matts Andesson
Äiti: Witzell, Anna Maria, Lång
Lapset:
1) Carl Gustav (katso taulu 616) s. 13.09.1795 Toholampi. k. 05.03.1862 Lohtaja.

3. puoliso Järvenoja, Maria Mattsdotter, Sölfverarm s. 03.10.1771. k. 08.12.1835 Toholampi. Vihitty: 31.10.1799 Toholampi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 328 -

9. sukupolvi

Palander, Beata Maria, Schultén af (taulusta 175. Äiti: Utter, Beata) s. 1726. k. 28.06.1772 Nauvo.

1. puoliso Schultén, Samuel s. 07.11.1680 Svedvi, Västerås, Ruotsi. k. 22.02.1752 Nauvo. Vihitty: 27.04.1746 Turku.

Lapset:
1) Nathanael Gerhard (katso taulu 617) s. 19.10.1750 Nauvo. k. 04.06.1825 Turku. Verkeliga Stadsrådet och Riddare; senaatin talousosaston jäsen. Ammatinlisäyksiä: Senaatin kirkollisasiantoimituskunnan päällikkö, todellinen valtioneuvos.

2. puoliso Hagelberg, Gabriel s. n. 1721. k. 24.03.1780 Nauvo. Nauvon Prostvikissa asunut luutnantti. Lisätietoja: Kotoisin Muurlasta.
Lapset:
1) Gabriel August (katso taulu 618) s. 16.04.1755 Nauvo. k. 25.08.1818 Helsingin pitäjä.
2) Karl Adolf s. 11.11.1758 Nauvo. k. 1772 Nauvo. Ylioppilas. Kuolinsyy: Hukkui.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 329 -

9. sukupolvi

Palander, Jonas Wilhelm (taulusta 175. Äiti: Utter, Beata) s. 1727. k. 1786 Helsinki.

1. puoliso Doth, Johanna Magdalena, Palander s. 1725. k. 25.01.1803 Turku.

Lapset:
1) Jonas Fredrik (katso taulu 619) s. 1751. k. 1825 Vehmaa. Turun läänin jalkaväkirykmentin Laitilan komppanian majuri.
2) Lars Adolf (katso taulu 620) s. 13.03.1758 Köping, Ruotsi. k. 08.05.1840 Karlskrona, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 330 -

9. sukupolvi

Utter, Beata Catharina, Asteen (taulusta 176. Isä: Utter, Johan) s. 08.05.1722 Orivesi. k. 06.03.1764 Joroinen.

1. puoliso Asteen, Henrik s. n. 1710. k. 24.10.1783 Joroinen. Vihitty: 11.09.1735 Orivesi.

Lapset:
1) Katariina Ulrika (katso taulu 621) s. 30.11.1762 Joroinen. k. 27.02.1836 Kangasala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 331 -

9. sukupolvi

Utter, Johan (taulusta 176. Isä: Utter, Johan) s. 17.11.1728 Orivesi. k. 12.11.1807. Längelmäen kirkkoherra.

1. puoliso Florin, Anna Katarina, Utter s. 16.02.1738 Kangasala. k. 23.07.1810 Längelmäki. Vihitty: 1761.
Isä: Florin, Martin s. n. 1709 Janakkala ?. Kangasalan kappalainen 1733, varapastori.
Äiti: Vanaeus, Anna, Florin s. 01.02.1711 Orivesi.

Lapset:
1) Johan (katso taulu 622) s. 24.10.1760 Orivesi. k. 28.07.1824 Orivesi. Oriveden kirkkoherra, FM.
2) Anna Sofia (katso taulu 623) s. 11.05.1766 Orivesi. k. 11.09.1837 Orivesi.
3) Brita Helena (katso taulu 624) s. 17.03.1775 Kiikka. k. 11.07.1822 Somerniemi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 332 -

9. sukupolvi

Florin, Isak (taulusta 177. Äiti: Utter, Catharina) s. 19.04.1752 Kuru. k. 19.04.1825 Karjalohja.

1. puoliso Nordberg, Eva Kristina, Florin s. 20.05.1777 Pohja. k. 1829 Lohja. Vihitty: 22.11.1794 Pohja.

Lapset:
1) Engla Kristina (katso taulu 625) s. 09.01.1799 Karjalohja. k. 27.01.1892 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 333 -

9. sukupolvi

Lietzén, Arvid (taulusta 178. Isä: Lietzén, Arvid) Rusthållare på Paavola.

1. puoliso Hedvig, Lietzén

2. puoliso Maria, Lietzén

Lapset:
1) Margareta (katso taulu 626)
2) Gustaf (katso taulu 627) Rusthållare å Paavola. Övertog rusthållet Paavola ca 1861.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 334 -

9. sukupolvi

Möllersvärd, Carl Adolf (taulusta 181. Isä: Möller / Möllersvärd, Carl Johan) s. 19.05.1744 Mäntsälä. k. 22.06.1828 Mäntsälä. Maaherra.

1. puoliso L´Estrade, Maria Charlotta, Möllersvärd s. 16.04.1756 Ranska ?. k. 15.05.1823 Mäntsälä. Vihitty: 24.05.1774 Tukholma.
Isä: L´Estrade, Johan Gabriel s. Ranska. Silkkitehtailija.
Äiti: Wilhelmson, Catarina Charlotta, L´Estrade

Lapset:
1) Catharina Charlotta (katso taulu 628) s. 12.08.1785 Mäntsälä. k. 20.10.1855 Porvoo.
2) Ulrika Ottiliana (katso taulu 629) s. 04.08.1791 Mäntsälän kartano. k. 26.07.1878 Porvoo haudattu Näsimäen hautausmaa. Keisarin hovineiti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 335 -

9. sukupolvi

Möllersvärd, Lovisa Henrietta, Tigerstedt (taulusta 181. Isä: Möller / Möllersvärd, Carl Johan) s. 08.10.1745 Mäntsälä. k. 17.07.1822 Mäntsälä. Lisätietoja: Ensin Möller, vuodesta 1772 Möllensvärd, suomalaista aatelissukua.

1. puoliso Tigerstedt, Carl Ulrik Carl-Fredrikinpoika s. 25.01.1747 (posthumus), Sipoo. k. 12.03.1807 Sipoo. Ruotsi-Suomen armeijan kapteni. Vihitty: 01.12.1768 Mäntsälä.
Isä: Tigerstedt, Carl Fredrik Erikinpoika s. 07.10.1696. Uudenmaan jalkaväkirykmenti Porvoon komppanian 2. luutnantti 1742.
Äiti: Ehrenreuter, Sofia Magdalena, Tigerstedt s. 20.05.1714.

Lapset:
1) Sofia Helena s. 17.09.1769 Sipoo. k. 25.12.1769 Mäntsälä.
2) Maria Ulrika Carl-Ulrikintytär (katso taulu 630) s. 12.01.1771 Sipoo. k. 25.04.1819 Bjurbäck, Ruotsi.
3) Carl Magnus Carl-Ulrikinpoika (katso taulu 631) s. 19.08.1772 Sipoo. k. 08.05.1810 Sipoo. Jägerhornin rykmentin kapteeni 1795.
4) Otto Wilhelm s. 13.04.1780 Sipoo. k. 15.11.1781 Sipoo.
5) Lovisa Charlotta s. 16.04.1783 Sipoo. k. 27.03.1788 Sipoo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 336 -

9. sukupolvi

Möllersvärd, Ebba Maria, Rohr von (taulusta 181. Isä: Möller / Möllersvärd, Carl Johan) s. 17.07.1748 Mäntsälä. k. 01.02.1829 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Rohr von, Fredrik Gustav s. 12.09.1740 Porvoo. k. 05.05.1790 Anjala. Vihitty: 07.08.1774 Mäntsälä.
Isä: Rohr von, Georg Johan s. 1693 Porvoon maalaiskunta.
Äiti: Schulman, Anna Ursula, Rohr von s. 1706.

Lapset:
1) Erik Babo (katso taulu 632) s. 17.05.1783 Hommanäs, Porvoon maalaiskunta. k. 08.02.1854 Porvoo. Majuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 337 -

9. sukupolvi

Möllersvärd, Peter Ulrik (taulusta 181. Isä: Möller / Möllersvärd, Carl Johan) s. 22.06.1758 Mäntsälä. k. 23.06.1809 Artjärvi.

1. puoliso Heintzius, Helena Maria, Möllersvärd s. 08.10.1772 Artjärvi. k. 22.09.1822 Artjärvi. Vihitty: 04.10.1792 Artjärvi.

Lapset:
1) Ulrika Charlotta (katso taulu 633) s. 02.06.1797 Orimattila. k. 01.12.1871 Elimäki.
2) Henrietta Katarina (katso taulu 634) s. 04.01.1800 Mäntsälä. k. 11.06.1870 Savonlinna.
3) Sofia Margaretha (katso taulu 635) s. 17.01.1801 Orimattila. k. 24.06.1876 Elimäki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 338 -

9. sukupolvi

Starck, Juliana, Roschier (taulusta 182. Äiti: Nylander, Anna) s. 18.10.1758. k. 27.08.1809.

Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Roschier, Erik Johan s. 24.07.1745 Laukaa. k. 20.12.1825 Saarijärvi. Kirkkoherra Saarijärvi, rovasti. Vihitty: 12.03.1776.
Ylioppilas Turussa 23.3.1768. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 28.3.1770. Leppävirran kirkkoherran apulainen 1770, Loviisan 1775. Varapastori 1778. Mikkelin 2. kappalainen s.v., 1. kappalainen 1787. Saarijärven kirkkoherra 1793. Rovasti 1802. Lääninrovasti 1805. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Roschier, Johan s. 15.05.1722. Hämeen läänin jalkaväkirykmentin katselmuskirjuri.
Äiti: Stenroth, Catharina, Roschier s. 21.01.1724.

Lapset:
1) Daniel Fredrik (katso taulu 636) s. 01.01.1783 Mikkeli. k. 06.02.1848 Saarijärvi. Uuraisten eli Kuukkajärven rukoushuoneen saarnaaja 1816. Perhesuhteet: Syntyi kaksosena.
2) Otto Magnus (katso taulu 637) s. 15.07.1792 Mikkeli. k. 22.02.1858 Vaasa. Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvos 1847. Varapresidentti 1857.
3) David (katso taulu 638) s. 09.06.1794 Saarijärvi. k. 19.06.1851.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 339 -

9. sukupolvi

Starck, Maria Magdalena, Skogman (taulusta 182. Äiti: Nylander, Anna) s. 16.01.1766. k. 19.12.1834 Loviisa.

1. puoliso Skogman, Jakob s. 24.07.1753 Loviisa. k. 09.07.1807 Pernaja. Pernajan kirkkoherra 1785, Rovasti 1787. Vihitty: 03.02.1811.
Lioppilas Turussa 25.10.1771. Vihitty papiksi Porvoossa 1777. Loviisan kappalainen 1777. Varapastori 1783.

Isä: Skogman, Jöran s. 1727. Loviisalainen laivuri.
Äiti: Backman, Elisabet, Skogman s. 1732.

Lapset:
1) Carl David (katso taulu 639) s. 28.10.1786 Loviisa. k. 20.02.1856 Tukholma. Kauppakollegion presidentti, vapaaherra 1854.

2. puoliso Hougberg, Karl Adolf Loviisan kirkkoherra.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 340 -

9. sukupolvi

Poppius, Anna Juliana, Ehrnrooth (taulusta 183. Äiti: Nylander, Katarina) s. 28.12.1754 Juva.

1. puoliso Ehrnrooth, Gabriel Johan s. 26.02.1741 Ristiina. k. 27.06.1783 Rantasalmi. Vihitty: 21.10.1773 Juva.
Isä: Ehrnrooth, Gustav Henrik
Äiti: Hästesko af Målagård, Christina Catharina, Ehrnrooth s. 1706 Savo.

Lapset:
1) Catharina (katso taulu 640) s. 07.06.1776. k. 12.12.1808.
2) Maria Sofia (katso taulu 641) s. 11.10.1781 Rantasalmi. k. 25.05.1808 Rantasalmi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 341 -

9. sukupolvi

Poppius, Helena Katarina, Cygnaeus (taulusta 183. Äiti: Nylander, Katarina) s. 28.10.1756 Juva. k. 03.08.1811 Juva.

1. puoliso Cygnaeus, Georg s. 09.02.1736 Mäntyharju. k. 16.12.1793 Juva. Vihitty: 24.10.1779 Juva.

Lapset:
1) Johan Henrik (katso taulu 642) s. 04.05.1781 Ristiina. k. 06.02.1831 Juva. Kymin tuomiokunnan tuomari 1812.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 342 -

9. sukupolvi

Poppius, Johan (taulusta 183. Äiti: Nylander, Katarina) s. 08.09.1758 Juva. k. 20.04.1802 Juva. Juvan kirkkoherra 1788 (virkaan 1790). Rovasti 1796. .

Porvoon lukion oppilas 2.12.1772. Ylioppilas Turussa 27.3.1776. Matkapassi vuodeksi Tukholmaan ja Uppsalaan matkustamista varten 28.9.1779. Ylioppilas Uppsalassa 8.2.1780. FK Turussa 18.6.1781. Respondentti 17.5.1782 pro gradu, pr. Lars Lefrén. FM 20.6.1782. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 30.9.1789. Turun akatemian itämaisten kielten dosentti 1784. Turun katedraalikoulun vt. lehtori s.v. Turun akatemian kirjaston amanuenssi 1785, ylim. filosofian apulainen s.v. Tukholman kunink. kirjaston amanuenssi 1786. Juvan kirkkoherra 1788 (virkaan 1790). Rovasti 1796. Synodaaliväitöksen varapreeses pappeinkokouksessa Porvoossa 1801. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Krook, Eva Katarina, Poppius s. 09.06.1765 Turku. k. 22.01.1809 Porvoo. Vihitty: 11.09.1789 Turku.
Isä: Krook, Carl s. n. 1723 Porvoo. Etelä-Suomen laamannikunnan laamanni 1767.
Äiti: Cedermarck, Vendla Charlotta, Krook

Lapset:
1) Gabriel (katso taulu 643) s. 26.10.1800 Juva. k. 18.04.1862 Mikkelin maalaiskunta. Mikkelin läänin 1. lääninmaanmittari 1839. Perhesuhteet: Avioliitossa serkkunsa kanssa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 343 -

9. sukupolvi

Poppius, Beata Sofia, Masalin (taulusta 183. Äiti: Nylander, Katarina) s. 12.02.1762 Juva. k. 18.09.1816 Mikkeli.

1. puoliso Masalin, Ertvin s. 07.01.1748 Sulkava. k. 04.08.1801 Mikkeli. Alikapteeni Savon jääkäreissä, virkaero 10.09.1794. Lisätietoja: Omisti Paukkulan tilan Mikkelissä.
Isä: Masalin, Peter Johan s. 26.02.1713 Rantasalmi.
Äiti: Winter, Margareta Elisabet, Masalin s. 1724.

Lapset:
1) Johanna Catharina (katso taulu 644) s. 28.10.1782. k. 23.10.1837.
2) Daniel (katso taulu 645) s. 10.11.1797. k. 20.04.1848 Oranienbaum, Venäjä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 344 -

9. sukupolvi

Poppius, Daniel (taulusta 183. Äiti: Nylander, Katarina) s. 07.12.1774 Juva. k. 16.02.1835 Juva. Varatuomari, maanviljelijä.

Ylioppilas Turussa 18.6.1791. Tuomarintutkinto 11.12.1793. Turun hovioikeuden auskultantti 18.12.1793. Turun hovioikeuden ylim. notaari 1795. Varatuomari 1798. Maanviljelijä 1802, omisti Juvalla Inkilän tilan ja Siikaniemen sahan ja myllyn. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Essen von, Anna Elisabet, Poppius s. 23.07.1780 Heinolan maalaiskunta. k. 01.05.1809 Juva. Vihitty: 20.03.1804 Heinolan maalaiskunta.
Isä: Essen von, Carl Reinhold s. 27.06.1734 Heinola.
Äiti: Ramsay, Christina Juliana, Essen von s. 15.01.1746 Sommernäs.

Lapset:
1) Juliana Sofia (katso taulu 646) s. 28.12.1804 Juva. k. 04.05.1846 Mikelin maalaiskunta.
2) Anna Johanna (katso taulu 647) s. 31.12.1805 Juva. k. 25.12.1882 Sortavala.
3) Karolina Vilhelmina s. 28.08.1807 Juva. k. 14.11.1807 Juva.
4) Anna Elisabet (katso taulu 648) s. 25.04.1809 Juva. k. 20.02.1844 Artjärvi.

2. puoliso Wunsch, Eva Gustava, Poppius s. 25.06.1790 Juva. k. 24.09.1838 Juva. Vihitty: 05.03.1814 Sääksmäki.
Isä: Wunsch, Carl Gustaf Karjalan kevyen rakuunarykmentin Ylä-Savon komppanian majuri.
Äiti: Bähr, Beata Lovisa, Wunsch
Lapset:
1) Carl Gabriel (katso taulu 649) s. 13.02.1818 Juva. k. 13.03.1885 Mikkelin pitäjässä. Mikkelin läänin lääninsihteeri, laamanni.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 345 -

9. sukupolvi

Krogius, Johanna Katarina, Born von (taulusta 184. Äiti: Nylander, Helena Christina) s. 10.06.1759 Pieksämäki. k. 1809 Sulkava.

1. puoliso Born von, Carl Bernhard s. 1734 Voigdehagen, Pommeri, Saksa. k. 1790 Sveaborg. Stackelbergin rykmentin everstluutnantti.
Isä: Born von, Hermann Heinrich
Äiti: Wolfrath, Katarina Margareta, Born von

Lapset:
1) Samuel Fredrik (katso taulu 650) s. 02.07.1782 Loviisa. k. 15.11.1850 Helsinki. Oulun läänin maaherra, senaattori, omisti Gammelbackan Porvoon pitäjässä. Ammatinlisäyksiä: Everstiluutnantti.
2) Carolina Catarina (katso taulu 651) s. 03.09.1783 Loviisa ?. k. 22.03.1813 Pernaja.
3) Maria Charlotta (katso taulu 652) s. 03.10.1786. k. 07.08.1860 Joroinen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 346 -

9. sukupolvi

Aurenius, Beata Gustava, Tujulin (taulusta 185. Äiti: Nylander, Beata) s. 17.08.1772 Leppävirta. k. 1807.

1. puoliso Tujulin, Erik Wilhelm s. 30.12.1755 Kuopio. k. 06.11.1824 Leppävirta. Everstiluutnantti Suomen sodassa, jääkärien kouluttaja. Vihitty: 1793 Leppävirta ?.
13-vuotias Tujulin merkittiin Porvoon lukion oppilasmatrikkeliin 22.09.1769. Hän ei kuitenkaan jatkanut yliopistoon johtavaa koulunkäyntiä, sillä sotilasura kiinosti enemmän. Varusmestariksi Savon jääkärijoukon Kangasniemen komppaniaan 09.02. 1771 ja majoittajaksi 26.12.1774. Lippumieheksi majoittajan palkalla 23.07.1777 ja 23. 04.1779 Rantasalmen komppanian vänrikiksi edelleenkin vain majoittajan palkalla. 1782 aikana Sulkavan komppanian 2-luutnantti vänrikin palkalla ja syksyllä 1784, edelleen vänrikin palkalla, Rantasalmen komppanian luutnantti. Ennen sodan puhkeamista oli joukko-osastostaan komennettuna toiminut kruununpolttimon tarkastajana Karjalassa 1786 - 1788. Kustavisodassa 1788 - 1790 luutnantti Tujlin toimi vt. komppanianpäällikkönä, osallistui Savonlinnan piiritykseen ja taisteluihin Puumalassa, Laitaatsillan, Parkuinmäen ja Pirttimäen taisteluissa. Rykmentin kapteeniksi 14.10.1789. Ero Ruotsin armeijasta everstiluutnantti Tujulinille myönnettiin 19.04.1809 ja palasi Kotiseudulleen Lepävirralle Kauppilanmän tilalle. Omisti myös Kiviniemi nimisen tilan. Lähde: Kyösti Väänänen Kuninkaallisen Savon Prikaatin Miehiä

Isä: Tujulin, Erik Adam s. 18.09.1720. Kersantti Kuopion komppaniassa, majoittaja 22.07.1747.
Äiti: Paldanius, Anna Hedvig, Tujulin s. 06.08.1729 Kuopio.

Lapset:
1) Johanna Gustava (katso taulu 653) s. 1797. k. 1855.
2) Johan Fredrik (katso taulu 654) s. 21.01.1803 Leppävirta. k. 28.12.1859 Kokkola. Pohjanmaan keskiosan ylisen tuomiokunnan tuomari, varatuomari.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 347 -

9. sukupolvi

Argillander, Maria Elisabet, Godenhjelm (taulusta 191. Äiti: Helsingius, Maria) s. 1754 Mäntyharju. k. 25.01.1826 Mäntyharju.

1. puoliso Godenhjelm, Adolf Fredrik s. 16.08.1760 Uusikirkko, Turun lääni. k. 12.09.1841 Mäntyharju. Maanmittaustirehtöörin arvonimi 1795. Vihitty: 24.06.1794 Mäntyharju. Ammatinlisäyksiä: Omisti Mäntyharjun Tyllilän ja Gröndalin tilat.
Ylioppilas Turussa 10.4.1783 Godenhjelm, Adolph. Frider. Nobil _ 627. Todistus maanmittauskuntaan pyrkimistä varten registratuurassa 30.7.1783. Maanmittausauskultantti 3.8.1783. Varamaanmittari 1785. Komissiomaanmittari Kyminkartanon läänissä 1793, Vaasan läänissä 1833. Samalla Uudenmaan ja Hämeen, Kyminkartanon sekä Turun ja Porin läänien salpietarikeittämöiden johtaja 1795. Maanmittaustirehtöörin arvonimi s.v. Omisti Mäntyharjun Tyllilän ja Gröndalin tilat. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Godenhjelm, Berndt Johan s. 13.01.1718. Varusmestari Turun läänin jalkaväkirykmentissä.
Äiti: Lagman, Elisabet, Godenhjelm

Lapset:
1) Elisabet Margareta (katso taulu 655) s. 12.05.1795. k. 09.12.1875 Viipuri.
2) Maria Fredrika (katso taulu 656) s. 11.10.1796 Mäntyharju. k. 09.11.1823 Mäntyharju.
3) Anna Charlotta (katso taulu 657) s. 13.11.1797 Mäntyharju. k. 02.09.1885 Mäntyharju.
4) Berndt Abraham (katso taulu 658) s. 30.03.1799 Mäntyharju. k. 14.12.1881 Helsinki. Varatuomari 1826, taidemaalari.
5) Gustava Henrietta (katso taulu 659) s. 06.11.1800 Mäntyharju. k. 27.08.1837 Viipuri.
6) Sofia Wilhelmina (katso taulu 660) s. 29.06.1802 Mäntyharju. k. 28.10.1886 Heinola.
7) Agneta Lovisa s. 29.09.1803 Mäntyharju. k. 05.11.1822 Mäntyharju.
8) Adolf Henrik Villehad (katso taulu 661) s. 19.11.1805 Mäntyharju. k. 09.06.1879 Heinola. Lappeen tuomiokunnan tuomari 1847.
9) Carl Emil s. 10.04.1808 Mäntyharju. k. 18.04.1809 Mäntyharju.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 348 -

9. sukupolvi

Argillander, Margareta Katarina, Procopaeus (taulusta 191. Äiti: Helsingius, Maria) s. 14.12.1762. k. 02.07.1839.

1. puoliso Procopaeus, Mikael s. 18.08.1742 Valkeala. k. 28.03.1807 matkalla Mäntyharjulla. Valkealan kirkkoherra 1803. Vihitty: 1782.
Porvoon lukion oppilas 2.12.1758. Ylioppilas Turussa 9.2.1763. Vihitty papiksi Haminan hiippakunnassa 12.12.1764. Valkealan pitäjänapulainen 1764, kappalainen 1774. Varapastori 1790. Valkealan kirkkoherra 1803. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Procopaeus, Gabriel Petri s. 17.03.1706 Marttila. Valkealan kirkkoherra.
Äiti: Heintzius, Sara Elisabeth, Procopaeus s. 1710.

Lapset:
1) Abraham Ulrik s. 18.02.1783 Valkeala. k. 05.01.1854.
2) Kaisa Ulrika s. 09.00.1785. k. 16.03.1789 Valkeala.
3) Margareta Elisabet s. 14.09.1786 Valkeala. k. 14.04.1795 Mäntyharju.
4) Gabriel Erik (katso taulu 662) s. 12.07.1789. k. 22.10.1841.
5) Fredrika Lovisa s. 15.08.1790. k. 01.03.1872 Valkeala.
6) Anna Juliana s. 15.09.1791 Valkeala. k. 06.07.1863 Valkeala.
7) Henrika Amalia s. 01.08.1793 Valkeala. k. 03.08.1887 Valkeala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 349 -

9. sukupolvi

Franseen / Franzén, Margaretha Fransintytär, Candelberg / Cendelberg (taulusta 192. Isä: Franzén, Frans) s. 22.10.1730 Oulu. k. 07.03.1813 Oulu.

Kruunun omaisuudenluovutusverotilaston mukaan Oulussa oli v. 1800 kaikkiaan 13 henkilöä, joilla oli varallisuutta yli 5000 riksin edestä. Mainittakoon, että puolitoistakertaisesti Oulun kokoisessa Gävlessä ei ole kuin 16 yli 5000 riksin porvaria. Lähde: Aikamatka Oulu

1. puoliso Candelberg, Johan Johaninpoika s. 15.05.1732 Oulu. k. 12.03.1782 Tukholmassa (kirjoilla Oulussa) haudattu Tukholma. Kauppias Oulussa.
Isä: Candelberg, Johan, Kantola s. n. 1706. Porvari Oulussa.
Äiti: Hoffreen / Hoffrenius, Maria Jakobintytär, Candelberg s. 1704.

Lapset:
1) Sara Maria Johanintytär (katso taulu 663) s. 23.10.1765 Oulu. k. 10.10.1793 Oulu.
2) Margaretha Johanintytär (katso taulu 664) s. 28.11.1767 Oulu. k. 02.02.1841 Oulu.
3) Johan Johaninpoika s. n. 1770 Oulu. Lisätietoja: Eli Oulussa 1783.
4) Brita Johanintytär (katso taulu 665) s. 03.06.1772 Oulu. k. 19.02.1837 Oulu.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 350 -

9. sukupolvi

Franseen, Sara Fransintytär, Messman (taulusta 192. Isä: Franzén, Frans) s. 11.09.1734 Oulu. k. 07.04.1802 Oulu.

1. puoliso Messman, Gabriel s. 23.11.1756 Tukholma. k. 28.05.1806 Oulu. Kauppias Oulussa 1793, laivanvarustaja. Vihitty: 17.06.1792 Oulu. Perhesuhteet: Avioliitto Sara Uhleniuksen kanssa oli lapseton.
Isä: Messman, Petter Palovartija Tukholma.
Äiti: Ristelius, Anna Elisabet, Messman

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 351 -

9. sukupolvi

Franseen, Brita Christina Fransintytär, Uhlström (taulusta 192. Isä: Franzén, Frans) s. 05.02.1738 Oulu. k. 05.07.1806 Oulu.

1. puoliso Uhlström, Johan s. 26.12.1743. k. 11.08.1800 Oulu. Kauppias Oulussa 1771, laivanvarustaja. Vihitty: 22.12.1767 Oulu.

Lapset:
1) Susanna s. 16.01.1772 Oulu. k. 05.11.1783 Oulu.
2) Brita Christina Johanintytär (katso taulu 666) s. 30.10.1776 Oulu. k. 05.07.1806 Oulu.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 352 -

9. sukupolvi

Franseen / Franzén, Zackris Fransinpoika (taulusta 192. Isä: Franzén, Frans) s. 06.04.1744 Oulu. k. 18.07.1787 Oulu. Kauppias ja raatimies Oulussa 1777.

1. puoliso Schulin, Helena Michaelintytär, Franseen / Franzén s. 05.10.1755 Oulu. k. 08.05.1811 Oulu. Vihitty: 08.11.1770 Oulu. Lisätietoja: Oli aikansa kaunottaria.
Isä: Schulin, Michael s. 1719 Joroinen ?. Oululainen kauppias 1756.
Äiti: Wacklin, Anna Michaelintytär, Schulin s. 23.01.1724 Oulu.

Lapset:
1) Frans Michael Zachriksenpoika (katso taulu 667) s. 09.02.1772 Oulu. k. 14.08.1847 Säbrå, Ruotsi. Härnösandin piispa, samalla Säbrån ja Noran kirkkoherra, runoilija. Ammatinlisäyksiä: Valtiopäivämies Ruotsissa.
2) Anna Maria Zachriksentytär (katso taulu 668) s. 05.12.1776 Oulu ?. k. 14.04.1816 Turku.
3) Sara Christina Zachriksentytär (katso taulu 669) s. 26.12.1778 Oulu. k. 02.12.1846 Helsinki.
4) Margaretha Helena Zachriksentytär (katso taulu 670) s. 15.11.1781 Oulu. k. 09.05.1850 Oulu.
5) Johan Zachriksenpoika (katso taulu 671) s. 06.05.1784 Oulu. k. 03.12.1849 Oulu. Kauppias Oulussa 1804. Laivanvarustaja ja teollisuusmies, kauppaneuvos 1830.
6) Zachris Zachriksenpoika (katso taulu 672) s. 10.10.1787 Posthumus, Oulu. k. 05.05.1852 Raahe. Kauppias Raahessa, kauppaneuvos 1830.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 353 -

9. sukupolvi

Collanus, Claes (taulusta 193. Äiti: Magdalena Heinricius) s. 16.05.1721. k. 14.11.1790 Rantasalmi. Rantasalmen kappalainen.

Helsingin triviaalikoulun alempi kollega 1742. Rantasalmen 2. kappalainen 1766. Varapastori 1786.

1. puoliso Strömberg, Helena, Collanus s. 25.01.1746. k. 01.01.1829 Iisalmi. Vihitty: 25.01.1767 Helsinki.

Lapset:
1) Magdalena Elisabeth (katso taulu 673) s. 25.01.1768 Rantasalmi. k. 11.00.1788 Karttula.
2) Erik Samuel (katso taulu 674) s. 08.12.1769. k. 12.01.1831. Toimitusvouti.
3) Per Johan (katso taulu 675) s. 20.08.1771 Rantasalmi. k. 18.10.1833 Iisalmen maaseurakunta. Kirkkoherra Iisalmi. Lisätietoja: Alkujaan Collanus.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 354 -

9. sukupolvi

Duncker, Elisabet, Tandefelt (taulusta 194. Äiti: Heinricius, Katarina) k. 20.12.1767 Sysmä.

1. puoliso Tandefelt, Adam Otto s. 23.11.1727. k. 21.05.1798. Vihitty: 10.06.1756.
Isä: Tandefelt, Adam Wilhelm s. 13.09.1683 Sysmä.
Äiti: Gripenberg, Christina Juliana, Tandefelt s. 24.06.1693 Lapinjärvi.

Lapset:
1) Maria Kristiina (katso taulu 282) s. 27.06.1762. k. 20.12.1837 Sysmä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 355 -

9. sukupolvi

Duncker, Anders (taulusta 194. Äiti: Heinricius, Katarina) s. 09.05.1732. k. 16.04.1796 Haukivuori.

1. puoliso Hougberg, Fredrika Charlotta, Duncker s. 13.09.1753. k. 24.02.1799 Haukivuori.
Isä: Hougberg, Sven Abraham s. 1710.
Äiti: Thauvonius, Helena Sofia, Hougberg s. 1726.

Lapset:
1) Fredrica Aurora* (katso taulu 608) k. 23.03.1817 Padasjoki. Kuolinsyy: Lapsivuode.
2) Katarina Sofia s. 07.02.1774.
3) Eva Maria (katso taulu 609) s. 26.07.1777. k. 26.02.1849 Rääkkylä.
4) Anna Amalia (katso taulu 610) s. 20.04.1779. k. 21.10.1851 Mikkelin maalaiskunta.
5) Helena Agata (katso taulu 611) s. 1784.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 356 -

9. sukupolvi

Duncker, Sven Christoffer (taulusta 194. Äiti: Heinricius, Katarina) s. 12.01.1734. k. 29.05.1811 Mikkeli. Karjalan kevyen rakuunarykmentin majuri.

1. puoliso Tawaststjerna, Johanna Julia Erik-Wilhelmintytär, Duncker s. 12.01.1739 Iisalmi. Vihitty: 01.11.1767 Mikkeli.
Isä: Tawaststjerna, Erik Wilhelm Jakob-Pontuksenpoika s. 04.04.1706. Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentin alikapteeni 1753.
Äiti: Heideman von, Anna Elisabet, Tawaststjerna s. 28.07.1710 Asikkala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 357 -

9. sukupolvi

Duncker, Anna Sofia, Cygnaeus (taulusta 194. Äiti: Heinricius, Katarina) s. 1744. k. 23.05.1766.

1. puoliso Cygnaeus, Georg s. 09.02.1736 Mäntyharju. k. 16.12.1793 Juva. Vihitty: 22.12.1762.

Lapset:
1) Katarina Elisabet (katso taulu 676) s. 24.04.1765 Ristiina. k. 24.12.1835 Juva.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 358 -

9. sukupolvi

Heinricius, Elisabet Sofia, Heurlin (taulusta 195. Isä: Heinricius, Anders) s. 18.12.1748. k. 23.07.1809.

1. puoliso Heurlin, Samuel Niklas s. 16.05.1740 Ruotsi. k. 29.03.1814 Jämsä. Vihitty: 26.05.1774.
Isä: Heurlin, Samuel Erland s. 1693 Vetlanda / Småland, Ruotsi.
Äiti: Södermark, Christina, Heurlin

Lapset:
1) Samuel Wilhelm (katso taulu 677) Porvoon lukion lehtori.
2) Anders Johan (katso taulu 678) s. 07.03.1777. k. 10.01.1854.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 359 -

9. sukupolvi

Heinricius, Anna Lovisa, Stenius (taulusta 195. Isä: Heinricius, Anders) s. 14.10.1751 Mikkeli. k. 19.06.1771 Pielisjärvi.

1. puoliso Stenius, Jakob s. 02.02.1732 Artjärvi. k. 05.02.1809 Pielisjärvi. Pielisjärven kirkkoherra 1768, lääninrovasti 1802. Vihitty: 05.08.1770 Mikkeli.
Ylioppilas Uppsalassa 21.7.1748. Ylioppilas Turussa 24.10.1754. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa ehdokkaana isänsä seuraajaksi 10.8.1767. Linnén oppilas. Turun akatemian mekaniikan ja hydrauliikan dosentti 1760 (virkaan 1767). Pielisjärven kirkkoherra 1768. Rovasti 1776. Vt. lääninrovasti 1799, vakinainen 1802. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli Jakob Stenius nuorempi oli koskenperkauksistaan tunnettu Pielisjärven kirkkoherra ja lääninrovasti.

Isä: Stenius, Jakob s. 14.11.1704 Pirkkala. Pielisjärven kirkkoherra 1740 - 1766. Valtiopäivämies 1760-62 .
Äiti: Printz, Anna Elisabet, Stenius s. 26.10.1709 Pyhtää.

Lapset:
1) Jakob (katso taulu 679) s. 25.05.1771 Lieksa. k. 07.03.1821 Lieksa. Tilanomistaja Möhkön tilalla Pielisjärvellä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 360 -

9. sukupolvi

Heinricius, Johan (taulusta 196. Isä: Heinricius, Petter) s. 24.11.1765 Rautalampi. k. 03.07.1821.

1. puoliso Forsius, Hedvig Charlotta, Heinricius s. 07.01.1779 Helsinki. k. 13.02.1844 Viipuri. Vihitty: 20.06.1816 Mikkeli.

Lapset:
1) Johan Gustaf (katso taulu 680) s. 07.04.1818.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 361 -

9. sukupolvi

Heinricius, Gabriel (taulusta 196. Isä: Heinricius, Petter) s. 15.12.1775 Rantasalmi. k. 30.06.1836 Iisalmi. Kuopion läänin varalääninkamreeri 1811.

Ylioppilas Turussa 1799. Varatuomari 1803.

1. puoliso Gummerus, Sofia Charlotta Jakobintytär, Heinricius s. 15.05.1791 Pielavesi. k. 03.03.1862 Iisalmi. Vihitty: 26.07.1810 Iisalmi.
Isä: Gummerus, Jakob Henrikinpoika s. 21.11.1742 Iisalmi. Kappalainen Pielavesi 1779, varapastori 1788.
Äiti: Aminoff, Hedwig Margaretha, Gummerus s. 01.08.1757.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 362 -

9. sukupolvi

Nandelstadh von, Wolmar Wilhelm (taulusta 201. Äiti: Brusin, Margareta Otto Reinholdintytär ) s. 1702. k. 1762. Karjalan rakuunaeskadroonan luutnantti, Juvan Loukion omistaja.

1. puoliso Brandenburg von, Sofia, Nandelstadh von s. 1716. k. 14.04.1791 Loukio, Juva.
Isä: Brandenburg von, Georg Fredrik s. 1666. Karjalan rakuunarykmentin eversti.
Äiti: Aminoff, Anna Elisabeth, Fredrik Johanintytär , Brandenburg von

Lapset:
1) Ernst Fredrik s. 05.02.1734 Joroinen. k. 21.04.1790 Juva.
2) Margareta Elisabet (katso taulu 681) s. 12.02.1736 Kerimäki. k. 01.01.1790 Mikkelin maalaiskunta.
3) Vendela Wilhelmina s. 29.08.1737 Kerimäki. k. 08.07.1808 Juva.
4) Karl Adolf (katso taulu 682) s. 26.02.1739 Kerimäki. k. 08.04.1825 Juva.
5) Beata Sofia s. 26.09.1741 Savonlinna. k. 05.10.1788 Juva.
6) Georg Wilhelm (katso taulu 683) s. 01.04.1744 Loukio, Juva. k. 28.12.1804 Rantasalmi. Karjalan rakuunain majuri.
7) Ulrika Lovisa s. 03.01.1747 Juva. k. 10.08.1747.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 363 -

9. sukupolvi

Brusin, Hedvig Sofia Karlintytär, Malm (taulusta 203. Isä: Brusin, Karl Otto Reinholdinpoika) s. 28.08.1744 Rantasalmi. k. 03.01.1823.

1. puoliso Malm, Johan Andersinpoika s. 23.02.1738 Iitti. k. 19.06.1782 Mikkeli. Kuopion nimismies ja kruununvouti, sotakomissaari.
Isä: Malm, Anders s. 1710. Vääpeli, osallistui Lappeenrannan taisteluihin, erotessaan armeijasta luutnantti.
Äiti: Paulin, Ingrid, Malm

Lapset:
1) Karl Wilhelm Johaninpoika (katso taulu 684) s. 09.08.1772 Julkulanniemi, Kuopio. k. 18.08.1826 Joroinen. Everstiluutnantti.
2) Johanna Sofia (katso taulu 685) s. 20.01.1775 Kuopio. k. 16.07.1857 Rantasalmi.
3) Johan Henrik (katso taulu 686) s. 19.02.1781 Julkulan kartano, Kuopion maaseurakunta. k. 01.03.1834 Rantasalmi. Luutnantti, tilanomistaja.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 364 -

9. sukupolvi

Fant, Erik Michael Michaelinpoika (taulusta 207. Isä: Fant, Michael Michaelinpoika) s. 09.01.1754 Eskilstuna, Ruotsi. k. 24.10.1817 Upsala. Upsalan yliopiston historian professori 1781. Teologian tohtori 1800. Ammatinlisäyksiä: Ansioitunut historiantutkija.

Ylioppilas Upsalassa 1764, filosofian maisteri , primus 1776. Vihittiin paiksi 1789.

1. puoliso Rydberg, Christina Birgitta, Fant s. 22.09.1762 Hargin pitäjä, Ruotsissa. k. 03.01.1802 Upsala. Vihitty: 07.08.1783 Hargin pitäjässä Ruotsissa.
Isä: Rydberg, Sven Hargin tehtaan johtaja.
Äiti: Fogman, Catharina Margaretha, Rydberg

2. puoliso Klingenstjerna, Ulrika Charlotta, Fant s. 14.10.1778. k. 07.03.1825 Upsala. Vihitty: 13.03.1803 Upsala.
Isä: Klingenstjerna, Erik Gustaf Everstiluutnantti.
Äiti: Hauff, Charlotta Eleonora

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 365 -

9. sukupolvi

Fant, Margaretha Christina Michaelintytär, Svedelius (taulusta 207. Isä: Fant, Michael Michaelinpoika) s. 13.04.1755 (postuna) Fors, Ruotsi. k. 29.01.1844 Vesterås, Ruotsi.

1. puoliso Svedelius, Johan s. 27.07.1740 Köping. k. 23.08.1803 Elfdalen, Ruotsi. Ruotsissa Elfdalenin kirkkoherra 1776, rovasti 1797. Vihitty: 22.03.1777.
Ylioppilas Upsalassa 1750, filosofian maisteri 1764, vihittiin papiksi 1767.

Isä: Svedelius, Jakob Ruotsin Vesteråsin tuomiorovasti, teologian tohtori.
Äiti: Lampa, Anna Brita, Svedelius

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 366 -

9. sukupolvi

Mört, Ulrika Jaakontytär, Grönblad (taulusta 208. Äiti: Mört, Ester) s. 28.04.1744. k. 24.03.1819 Pori.

1. puoliso Grönblad, Johan Erik s. 03.08.1753 Pori. k. 21.12.1804 Porin maaseurakunta. Vihitty: 18.09.1777 Pori.

Lapset:
1) Jakob Johan (katso taulu 687) s. 04.02.1781 Pori. k. 10.01.1847 Oulun maaseurakunta. Laamanni.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 367 -

9. sukupolvi

Geitlin, Gabriel (taulusta 209. Äiti: Mört, Helena Olofsdotter) s. 03.01.1804 Naantali. k. 12.07.1871 Espoo. Professori, orientalisti ja teologi.

Ylioppilas 1821, filosofian kandidaatti 1826, harrasti aluksi venäjää. Moskovassa virkaa tekevänä professorina. Julkaisi 1833 "Ryskt och svenskt hanlexikon". Antautui sitten itämaisten kielien tutkimiseen.. Nimitettiin sitten itämaisen kirjallisuuden professoriksi. Vuonna 1849 nimitettiin aksegetiikan professoriksi sekä seuraavana vuonna Espoon kirkkoherraksi. Julkaisi 1856 "Hebraisk grammatik" joka oli yli 40 vuotta käytännössä Suomessa. Geitel oli Suomen tiedeseuran jäsen vuodesta 1846. Lähde: Tietosanakirja Otava 1912 Ensimmäiseksi ylimääräiseksi professoriksi keisari nimitti pietarilaisen SERGEJ VASIL'EVIC( SOLOV'EVin (virassa 1830-43), jolla ei ollut mitään kirjallisia ansioita. Näin ohitettiin heti alkuun tieteellisesti pätevä suomalainen voima, venäjän kielen v.t. lehtori GABRIEL GEITLIN (KEITILÄ), joka oli v. 1826 julkaissut väitöskirjan Observationes circa Linguam Russicam sekä v. 1829 Lomonosovia koskevan tutkielman sekä myös venäjän kielen oppikirjan. Lähde: Helsingin yliopiston slaavilaisten kielten laitoksen raportteja Veli Kolari

1. puoliso Lagus, Anna Lovisa, Geitlin s. 24.05.1807 Turku. k. 21.05.1882 Turku. Vihitty: 24.12.1829 Helsinki.
Isä: Lagus, Anders Johan s. 08.07.1775 Iisalmen maaseurakunta. Jumaluusopin professori Turun Yliopistossa 1824.
Äiti: Hoffrén, Sigrid Helena, Lagus s. 04.11.1782 Hartola.

Lapset:
1) Johan Gabriel (katso taulu 688) s. 12.02.1836 Helsinki. k. 18.07.1890 Kalvola. Historian, filosofian lisensiaatti, valtiopäivämies.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 368 -

9. sukupolvi

Munsterhjelm, Anders Gustav (taulusta 210. Isä: Munsterhjelm, Johan) s. 26.11.1731 Pertteli. k. 25.12.1801 Elimäki. Kapteeni.

1. puoliso Nohrström, Ester Sofia, Munsterhjelm s. 12.12.1748 Ruotsinpyhtää. k. 10.10.1817 Nastola. Vihitty: 02.07.1763 Ruotsinpyhtää.

Lapset:
1) Anders Johan (katso taulu 689) s. 03.12.1764 Ruotsinpyhtää. k. 04.03.1824 Porvoo. Kapteeni.
2) Ulrika Sofia (katso taulu 690) s. 22.04.1778 Ruotsinpyhtää. k. 15.06.1863 Koski, Hämeen lääni.
3) Otto Berndt (katso taulu 691) s. 24.07.1784 Elimäki. k. 19.02.1848 Lammi. Majuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 369 -

9. sukupolvi

Munsterhjelm, Beata Maria (taulusta 210. Isä: Munsterhjelm, Johan) s. 18.04.1737. k. 11.11.1818 Koski, Hämeen lääni.

1. puoliso Essen von, Otto Reinhold k. 29.09.1777. Vihitty: 09.03.1773 Koski, Hämeen lääni.
Isä: Essen af Zellie von, Carl Magnus s. 24.04.1709.
Äiti: Wallensten, Maria Elisabet, Essen af Zellie von s. n. 1708.

Lapset:
1) Otto Magnus (katso taulu 692) s. 21.08.1775 Kärkölä. k. 21.10.1858 Koski, Hämeen lääni.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 370 -

9. sukupolvi

Munsterhjelm, Anna Margaretha, Iflander / Segerstråle (taulusta 211. Isä: Munsterhjelm, Nils) s. 08.09.1750 Mäntsälä. k. 09.07.1822 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Iflander / Segerstråle, Carl Fredrik s. 02.02.1734 Tävelsås, Kronoby, Ruotsi. k. 01.05.1825 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 18.05.1780 Porvoon maalaiskunta.
Isä: Iflander, Nils s. 24.10.1690.
Äiti: Ulfsax, Elisabet, Iflander s. 24.10.1695.

Lapset:
1) Katarina Elisabet (katso taulu 693) s. 12.06.1782 Porvoon maalaiskunta. k. 17.10.1865 Porvoo.
2) Anna Ulrika s. 22.12.1783 Porvoon maalaiskunta. k. 06.06.1810 Porvoon maalaiskunta.
3) Carl Niklas s. 25.05.1786 Porvoon maalaiskunta. k. 02.04.1814 Porvoon maalaiskunta.
4) Maria Charlotta s. 24.07.1791 Porvoon maalaiskunta. k. 20.01.1857.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 371 -

9. sukupolvi

Munsterhjelm, Hedvig Maria, Neppenström (taulusta 211. Isä: Munsterhjelm, Nils) s. 02.10.1752 Mäntsälä. k. 22.03.1809 Kuhmalahti.

1. puoliso Neppenström, Frans Henrik k. 08.09.1828 Kuhmalahti. Vihitty: 1789.
Isä: Neppius, Johan Henriksson
Äiti: Kymberg, Catharina, Neppius

Lapset:
1) Maria Henrika s. 20.08.1789 Kuhmalahti.
2) Maria Hedvig s. 20.04.1791 Kuhmalahti.
3) Frantz Henrik s. 20.04.1791 Kuhmalahti.
4) Gustaf Adolf (katso taulu 694) s. 14.06.1793 Kuhmalahti. k. 23.12.1851 Kuhmalahti. Lippujunkkari.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 372 -

9. sukupolvi

Munsterhjelm, Ulrika Katarina, Törn (taulusta 211. Isä: Munsterhjelm, Nils) s. 20.12.1755 Mäntsälä. k. 26.02.1799 Hollola.

1. puoliso Törn, Karl Johan s. 03.07.1741 Turku. Vihitty: 31.03.1778.

Lapset:
1) Fredrika Augusta (katso taulu 695) s. 13.08.1783 Ruokolahti. k. 23.03.1857 Kirkkonummi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 373 -

9. sukupolvi

Thesleff, Johan Henrik (taulusta 212. Isä: Thesleff, Peter Wilhelm) s. 26.07.1776.

1. puoliso Ekman, Hedvig Gustava, Thesleff s. 14.10.1801 Helsinki. k. 08.12.1855 Viipurin pitäjä. Vihitty: 1828.

Lapset:
1) Carl Johan (katso taulu 696) s. 12.08.1829 Viipurin pitäjä. k. 08.11.1900 Viipurin pitäjä.
2) Alexander August (katso taulu 697) s. 30.01.1838 Viipurin pitäjä. k. 01.08.1892 Ruovesi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 374 -

9. sukupolvi

Thesleff, Alexander Amatus (taulusta 212. Isä: Thesleff, Peter Wilhelm) s. 15.11.1778. k. 02.11.1847.

1. puoliso Helsingius, Johanna Maria, Thesleff s. 02.10.1808 Hattula. k. 09.10.1878 Viipuri. Vihitty: 09.10.1825 Hattula.

Lapset:
1) Alexandra Adelaide (katso taulu 698) s. 24.01.1845 Viipuri. k. 17.12.1922 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 375 -

9. sukupolvi

Thesleff, Johan (taulusta 213. Isä: Thesleff, Alexander) s. 17.09.1779. k. 17.06.1851. Tie- ja vesikulkulaitosten 1. luokan hoitaja, kollegiasessori.

1. puoliso Jenisch / Jaenisch, Elisabet Charlotta, Thesleff s. 17.12.1804. k. 29.06.1867. Vihitty: 22.04.1824.

Lapset:
1) Jenny Maria (katso taulu 699) s. 13.06.1831 Viipuri. k. 28.11.1899 Viipuri.
2) Woldemar Bernhard (katso taulu 700) s. 01.04.1838. k. 03.03.1886.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 376 -

9. sukupolvi

Thesleff, Andreas (taulusta 213. Isä: Thesleff, Alexander) s. 05.05.1782. k. 03.07.1869.

1. puoliso Behaghel von Adlerscron, Eleonora Charlotta Amalia, Thesleff s. 1799. k. 04.09.1870. Vihitty: 03.04.1817.

Lapset:
1) Emilia Lovisa Eleonora (katso taulu 701)
2) Helena Augusta Charlotta (katso taulu 702) s. 30.03.1828. k. 13.10.1895 Viipuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 377 -

9. sukupolvi

Schildt, Christoffer (taulusta 214. Isä: Schildt, Georg Johan) s. 21.11.1748 Jämsä, Hahkala. k. 10.06.1828 Hauho, Alastalo.

1. puoliso Björkell, Hedvig Catharina, Schildt s. 03.10.1754 Lammi. k. 18.11.1831 Lammi. Vihitty: 28.09.1779 Lammi.

Lapset:
1) Wolmar Johan (katso taulu 703) s. 20.08.1780 Hauho. k. 05.05.1838 Lammi. Uudenmaan jalkaväkirykmentin kapteeni.
2) Wolmar Johan (katso taulu 704) s. 20.08.1780 Hauho. k. 05.05.1838 Lammi. Kapteeni.
3) Ernst Kristoffer (katso taulu 705) s. 14.03.1782 Hauho. k. 23.07.1846 Lammi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 378 -

9. sukupolvi

Hjelmman, Henrik Nils (taulusta 215. Isä: Hjelmman, Georg Fredrik) s. 08.01.1746. k. 02.03.1806 Joroinen.

1. puoliso Tammelin, Anna Elisabet, Hjelmman s. 23.04.1751. k. 27.11.1819. Vihitty: 05.10.1779 Joroinen.

Lapset:
1) Nils Fredrik Nilsinpoika (katso taulu 706) s. 10.11.1781 Järvenkylä, Joroinen. k. 09.05.1845 Taipaleen kanavalla, Varkaus. Luutnantti, Ristiinan pitäjän Kaitakosken omistaja.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 379 -

9. sukupolvi

Thesleff, Carl Henrik (taulusta 216. Isä: Thesleff, Henrik) s. 25.08.1736 Saarijärvi. k. 10.08.1815 Närpiö.

1. puoliso Forslind, Catharina, Thesleff s. 08.03.1749 Uumaja, Ruotsi. k. 1801 (jälkeen). Vihitty: 01.07.1784 Laihia.

Lapset:
1) Henrik (katso taulu 707) s. 08.08.1784 Uusikaarlepyyn maaseurakunta. k. 25.05.1869 Närpiö.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 380 -

9. sukupolvi

Thesleff, Kallista, Tennberg (taulusta 217. Isä: Thesleff, Mårten Johan) s. 29.10.1758 Dragsfjärd. k. 23.05.1783 Turku.

1. puoliso Tennberg, Johan s. 10.04.1749. k. 31.01.1809 Kangasala. Vihitty: 23.12.1781 Turku.

Lapset:
1) Johan Adolf (katso taulu 708) s. 07.05.1783 Turku. k. 24.10.1861 Puumala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 381 -

9. sukupolvi

Sirelius, Engel Kristina, Dickman (taulusta 218. Äiti: Thesleff, Anna Margareta) s. ? Hiittinen. k. 21.10.1837 Korppoo.

1. puoliso Dickman, Fredrik s. 16.09.1750 Tenhola. k. 05.12.1817 Korppoo. Korppoon kirkkoherra 1805. Vihitty: 01.10.1776 Hiittinen.
Turun katedraalikoulun oppilas 13.2.1766. Ylioppilas Turussa 21.6.1768. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Tukholmassa) 24.12.1771. Bromarvin kappalaisen (isänsä) apulainen 1771. Hiittisten kappalaisen apulainen ja vt. kappalainen 1777-94, kappalainen 1795. Korppoon kirkkoherra 1805. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 - 1852

Lapset:
1) Anna Maria (katso taulu 709) s. 09.01.1779 Hiittinen. k. 06.05.1852 Korpoo.
2) Fredrik Emanuel (katso taulu 710) s. 26.06.1782 Hiittinen. k. 27.07.1821 Korppoo. Korppoon kappalainen 1812.
3) Johan (katso taulu 711) s. 23.03.1786 Hiittinen. k. 31.12.1831 Turku. Turun hovioikeuden asessori.
4) Karolina Fredrika (katso taulu 712) s. 04.11.1792 Hiittinen. k. 03.11.1855.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 382 -

9. sukupolvi

Ancherus, Erik (taulusta 219. Äiti: Ascaneus, Carin Pehrsdotter) k. 1737 Iitti. Lukkari Iitti.

1. puoliso Skoog, Hedvig, Ancherus s. 1661. k. 14.04.1737 Iitti.

Lapset:
1) Arvid (katso taulu 713) k. 14.01.1749 Iitti. Lukkari Iitti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 383 -

9. sukupolvi

Brunou, Paulus (taulusta 220. Isä: Brunou, Karl) s. 24.01.1769 (kastettu) Rantasalmi. k. 16.04.1816 Rantasalmi, Lankila. Luutnantti.

1. puoliso Forsell, Katarina Elisabet, Brunou s. 04.02.1786 Padasjoki, Nyystölä. k. 08.03.1876 Rantasalmi. Vihitty: 19.11.1811 Rantasalmi, Parkku.
Isä: Forssell, Carl Jacob s. 29.01.1750 Nyystölän kartano, Padasjoki. Kornetti, kenttävääpeli.
Äiti: Stenroth, Ulrika Lovisa, Forsell s. 15.11.1766 Leppävirta.

Lapset:
1) Loviisa Elisabet (katso taulu 714) s. 28.04.1813 Rantasalmi. k. 16.11.1875.
2) Maria Fredrika (katso taulu 715) s. 03.08.1814 Rantasalmi. k. 17.05.1897 Sulkava.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 384 -

9. sukupolvi

Brunou, Herman Berndt (taulusta 220. Isä: Brunou, Karl) s. 23.01.1772. k. 31.07.1850 Rantasalmi. Viipurin vankilan- ja sairaalanlääkäri, asessori.

1. puoliso Malm, Johanna Sofia, Brunou s. 20.01.1775 Kuopio. k. 16.07.1857 Rantasalmi.
Isä: Malm, Johan Andersinpoika s. 23.02.1738 Iitti. Kuopion nimismies ja kruununvouti, sotakomissaari.
Äiti: Brusin, Hedvig Sofia Karlintytär, Malm s. 28.08.1744 Rantasalmi.

Lapset:
1) Berndt Wilhelm (katso taulu 716) s. 23.08.1805 Rantasalmi. k. 19.10.1856 Helsinki. Filosofian maisteri, Savonlinnan yläalkeiskoulun konrehtori.
2) Maria Juliana Fredrika (katso taulu 717) s. 11.04.1813 Rantasalmi. k. 27.09.1871 Rantasalmi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 385 -

9. sukupolvi

Brunow, Gustaf Adolf (taulusta 220. Isä: Brunou, Karl) s. 13.12.1774 Rantasalmi. k. 19.04.1833 Mikkeli.

1. puoliso Charpentier, Ottiliana Lovisa, Enckell s. 23.09.1776 Hauho.

Lapset:
1) Matias Berndt Gustav (katso taulu 718) s. 03.07.1817 Joutseno. k. 19.04.1899.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 386 -

9. sukupolvi

Ursinus, Jakob Johan (taulusta 222. Äiti: Norrgren, Maria Helena) s. 01.10.1749 Rantasalmi. k. 26.06.1796 Iitti.

1. puoliso Nohrström, Engel Kristina, Ursinus s. 16.01.1755 Pernaja. k. 22.01.1800 Jaala. Vihitty: 11.08.1782 Iitti.

Lapset:
1) Maria Helena (katso taulu 719) s. 12.05.1783. k. 20.12.1863.
2) Nils Abraham (katso taulu 720) s. 17.08.1785. k. 27.111851.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 387 -

9. sukupolvi

Ursin, Maria Lovisa (taulusta 222. Äiti: Norrgren, Maria Helena) s. 03.02.1752 Loviisa. k. 18.11.1829 Puumala.

1. puoliso Winter, Georg Gustaf s. 13.07.1742 Savonlinna. k. 10.05.1823 Puumala. Vihitty: 04.08.1774 Iitti.
Isä: Winter, Anders s. 1708. Kiteen kirkkoherra.
Äiti: Branderburg von, Beata, Winter s. 1718.

Lapset:
1) Nils Adolf (katso taulu 721) s. 02.06.1783 Rantasalmi. k. 30.08.1864.
2) Beata Maria (katso taulu 722) s. 04.02.1785 Rantasalmi. k. 20.05.1855 Käkisalmi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 388 -

9. sukupolvi

Ursin, Hedvig Dorothea, Winter (taulusta 222. Äiti: Norrgren, Maria Helena) s. 07.04.1762. k. 18.07.1821.

1. puoliso Winter, Jakob Fredrik s. 12.05.1758 Kitee. k. 21.01.1830 Porvoo. Kymenkartanon läänin 1. lääninmaanmittari, maanmittaustirehtööri. Vihitty: 29.12.1782 Iitti.
Isä: Winter, Anders s. 1708. Kiteen kirkkoherra.
Äiti: Gerlander, Margareta Kristina, Winter s. 13.11.1739 Kitee.

Lapset:
1) Maria Margareta (katso taulu 723) s. 12.04.1782. k. 01.06.1853 Porvoo.
2) Hedvig Fredrika (katso taulu 724) s. 17.05.1785 Iitti. k. 20.09.1833.
3) Dorotea Kristina (katso taulu 725) s. 15.02.1787 Iitti. k. 02.06.1868 Porvoo.
4) Gustava Sofia s. 24.10.1788 Iitti.
5) Anna Gustava s. 30.12.1795. k. 14.04.1861 Porvoo.
6) Ottiliana Wilhelmina s. 27.10.1797. k. 05.11.1865 Porvoo.
7) Karl Anders (katso taulu 726) s. 15.11.1800 Iitti. k. 29.04.1842 Inkere. Inkeren kirkkoherra 1831.
8) Nils Gustaf s. 13.03.1803 Iitti. Perhesuhteet: Kuollut pienenä ?.
9) Nils Gustaf s. 15.07.1805 Hollola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 389 -

9. sukupolvi

Poppius, Helena, Hoffrén (taulusta 223. Äiti: Custor, Anna) s. n. 1716. k. 09.12.1794 Hartola. Lisätietoja: Oli elossa Juvalla vielä 1762.

1. puoliso Hoffrén, Johan Jakobinpoika k. 1753. Kappalainen Kivennavalla 1739, Muolaassa 1740, sijaiskkha Parikkalassa 1742. Vihitty: ??.
Opinnot tuntemattomat. Oli ilmeisesti yo (ei löydy Turun akatemian atrikkelista), sillä suositellessaan häntä Muolaan khn virkaan Viipurin konsistori 7.8.1742 ilmoitti mm., että Hoffrén on "ein alter Academicus, auch sonst in seinen Studiis geschickt..." Vih. papiksi Viipurissa 10.8.1739 Kivennavan kplksi. Muolaan kpl 1740. Parikkalan kh oikeuskollegion valtakirjalla 1.11.1743. Sortavalan kh oikeuskollegion valtakirjalla 3.3.1749. K. Sortavalassa 1753. Lähde: Kyösti Väänänen "Vanhan Suomen papisto" Kappalainen Kivennavalla 1739, Muolaassa l740. Sijaiskkha Parikkalassa 1742, vakinainen 1743, mutta Koitsalahden lahjoitustilan omistajan Vorontsovin tahdon mukaan päätti Pietarin oikeuskollegi muuttaa H:n Impilahden kkhaksi 1749. Kuitenkin kun Viipurin konsistoori ja papisto tietäen H:n syyttömäksi vastusti sellaista vääryyttä, muunti kollegi päätöksensä ja käski 1749 H:n jo ennen 01.05. 1749 muuttaa Sortavalan parempaan kkhan virkaan. Lähde: Axel Bergholm Sukukirja Johan opiskeli Upsalassa. Hänet vihittiin papiksi Viipurissa 1739 ja hän toimi pappina vanhassa Suomessa. Miksi hän hylkäsi isänmaansa ja siirtyi Venäjälle, ei ole tiedossa. Aluksi hän toimi Kivennavan kappalaisena. Lankonsa, Parikkalan kirkkoherran Kristian Cajanderin kuoltua Hoffren valittiin yksimielisesti uudeksi kirkkoherraksi. Koitsanlahden lahjoitusmaan omistaja, kamariherra Michael Larionovitsh Voronzov suositteli häntä tähän virkaan, mutta Voronzovin tilanhoitajaa valinta ei tyydyttänyt. Hän ehdotti oikeuskollegille, että Hoffren siirrettäisiin Impilahden kirkkoherraksi. Viipurin konsistori kuitenkin vastusti siirtoa, jolloin oikeuskollegi määräsi Hoffrenin Sortavalan kirkkoherraksi. Tässä virassa hän ehti olla vain neljä vuotta, kun kuoli varsin nuorena. Lähde: Valtiot. maist. Heikki Soininvaara, Hoffrén (Genos 64(1993), s. 103-111, 136).

Isä: Hoffreen, Jakob Henrikinpoika, Hoffrenius s. 1666 Sotkamo ?. Kirkkoherra Iisami 1711.
Äiti: Sculptorius, Agneta, Hoffrén / Hoffrénius

Lapset:
1) Lars Abraham Juhananpoika (katso taulu 727) s. 07.10.1748 Parikkala. k. 09.02.1822 Hartola. Hartolan kirkkoherra 16.05.1786, sotarovasti 09.06.1800.
2) Peter Reinhold s. 1751. Aliupseeri. Lisätietoja: Viimeiset tiedot 1776.
Lukiolainen Porvoossa veljensä kanssa 1765. Palveli jonkin aikaa kauppias Gabriel Borgström´in puodissa Porvoossa ja muutti sitten Juvalle. Vuoden 1776 jälkeen hänen vaiheistaan ei ole tietoa. Hän ehkä päätyi rykmenttinsä mukana Ruotsiin, jossa Hoffren-nimisiä henkilöitä on esiintynyt

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 390 -

9. sukupolvi

Poppius, Hedvig Sofia, Fabritius (taulusta 223. Äiti: Custor, Anna) s. n. 1710. k. 06.10.1768 Juva.

1. puoliso Fabritius, Erik k. 21.02.1760 Juva.

Lapset:
1) Abraham (katso taulu 728) s. 05.12.1737 Juva. k. 03.05.1808 Juva.
2) Peter Reinhold (katso taulu 729) s. 15.04.1739. k. 03.03.1819 Kuopion maaseurakunta. Laamanni.
3) Erik Gustaf (katso taulu 730) s. 28.05.1742. k. 19.12.1808.
4) Catharina Elisabet (katso taulu 731) s. 16.11.1745 Juva. k. 30.09.1820 Rantasalmi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 391 -

9. sukupolvi

Poppius, Brita, Meinander (taulusta 223. Äiti: Custor, Anna) s. n. 1716. k. 1748 Sulkava.

1. puoliso Meinander, Johan Wilhelm s. 23.09.1715 Sulkava. k. 26.02.1784 Sulkava. Savon alisen kihlakunnan kruununvouti, lääninsihteeri. Vihitty: n. 1742.
Isä: Meinander, Olof s. 1687.
Äiti: Vargentin, Anna Magdalena, Meinander s. 1694 Pyhtää ?.

Lapset:
1) Maria Elisabet (katso taulu 732) s. n. 1745. k. 18.05.1772.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 392 -

9. sukupolvi

Poppius, Abraham (taulusta 223. Äiti: Custor, Anna) s. 20.04.1714 Juva. k. 10.08.1768 Matkalla Hauholla. Filosofian maisteri, Pieksämäen kirkkoherra.

Savonlinnan triviaalikoulun oppilas. Porvoon lukion oppilas 31.3.1731 - 1733. Ylioppilas Turussa 23.6.1733. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 4.3.1742. Juvan kirkkoherran (isänsä) apulainen ja vt. kirkkoherra 1742. Joroisten kirkkoherra 1745, Pieksämäen 1765. Rovasti 1755. Valittiin Porvoon hiippakunnan edustajaksi valtiopäiville 1760, mutta joutui sairauden takia jäämään pois. Synodaaliväitöksen varapreeses pappeinkokouksessa Porvoossa 1768. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 - 1852

1. puoliso Martinius, Ebba Rebecka, Poppius s. 10.04.1731 Hauho. k. 18.11.1779 Juva.
Isä: Martinius, Martinus s. n. 1689 (kastettu 28.11.1690 Viipuri). Kirkkoherra Hauho 1723, virkaan 1730.
Äiti: Hagert, Ebba, Martinius

Lapset:
1) Martin Henrik (katso taulu 733) s. 16.05.1751 Joroinen. k. 31.10.1780 Turku. Turun läänin jalkaväkirykmentin pataljoonansaarnaaja 1775, rykmentinpastori 1777.
2) Lars Abraham s. 03.04.1754 Joroinen. k. 24.11.1779 Juva. Juvan kirkkoherran (setänsä) apulainen 1779.
Porvoon lukion oppilas 22.2.1768. Ylioppilas Turussa 17.4.1771. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 16.6.1779. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 - 1852
3) Johan (katso taulu 734) s. 05.02.1756 Hauho. k. 25.08.1823 Juva. Tilanomistaja Juvan Partalassa, luutnantti.
4) Ebba Kristina (katso taulu 735) s. 28.04.1766 Pieksämäki. k. 27.11.1844 Viipuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 393 -

9. sukupolvi

Poppius, Henrik (taulusta 223. Äiti: Custor, Anna) s. 04.01.1721 Juva. k. 05.09.1786 Juva. Juvan kirkkoherra.

1. puoliso Nylander, Katarina, Poppius s. 27.06.1732. k. 14.12.1802 Juva. Vihitty: 03.09.1752 Porvoo.
Isä: Nylander, Johan s. 20.08.1698 Oulu. Porvoon piispa.
Äiti: Helsingia / Helsingius, Katarina, Nylander

Lapset:
1) Anna Juliana (katso taulu 340) s. 28.12.1754 Juva.
2) Helena Katarina (katso taulu 341) s. 28.10.1756 Juva. k. 03.08.1811 Juva.
3) Johan (katso taulu 342) s. 08.09.1758 Juva. k. 20.04.1802 Juva. Juvan kirkkoherra 1788 (virkaan 1790). Rovasti 1796. .
4) Beata Sofia (katso taulu 343) s. 12.02.1762 Juva. k. 18.09.1816 Mikkeli.
5) Daniel (katso taulu 344) s. 07.12.1774 Juva. k. 16.02.1835 Juva. Varatuomari, maanviljelijä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 394 -

9. sukupolvi

Witting, Anna Stina, Öhman (taulusta 224. Isä: Witting, Abraham) s. 1721. k. 29.06.1786 Porvoo.

1. puoliso Öhman, Jakob s. n. 1714 Porvoo. k. 1787. Vihitty: 06.02.1746 Porvoon maalaiskunta.

Lapset:
1) Georg Jakob (katso taulu 736) s. 05.02.1750 Porvoo. k. 25.08.1831 Finström.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 395 -

9. sukupolvi

Witting, Carl Reinhold (taulusta 224. Isä: Witting, Abraham) s. 1723 (aikaisintaan). k. 16.10.1810 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Kniper, Sofia, Witting s. 1751 (aikaisintaan). k. 18.01.1818 Porvoo. Vihitty: 29.12.1776 Porvoon maalaiskunta.
Isä: Kniper, Johan Carl
Äiti: Krook, Lucia, Kniper

Lapset:
1) Helena Lucia (katso taulu 737) s. 17.01.1778 Porvoon maalaiskunta. k. 04.04.1859 Sipoo.
2) Johan Fredrik (katso taulu 738) s. 01.11.1782 Porvoon maalaiskunta. k. 26.11.1845 Pernaja.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 396 -

9. sukupolvi

Witting, Fredrik Johan (taulusta 224. Isä: Witting, Abraham) s. 1727. k. 28.08.1775 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Rohr von, Sofia Charlotta, Witting s. 1737. k. 12.06.1790 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 1762.
Isä: Rohr von, Georg Johan s. 1693 Porvoon maalaiskunta.
Äiti: Schulman, Anna Ursula, Rohr von s. 1706.

Lapset:
1) Fredrika Charlotta s. 25.10.1762. k. haudattu 28.01.1763.
2) Fredrik Johan s. 20.10.1763 Porvoon maalaiskunta. k. 10.11.1763.
3) Adolf Fredrik s. 19.01.1765 Porvoon maalaiskunta. k. ennen 1775.
4) Ulrika s. 09.03.1768 Porvoon maalaiskunta. k. 26.06.1768.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 397 -

9. sukupolvi

Witting, Gustaf Wilhelm (taulusta 224. Isä: Witting, Abraham) s. 1738. k. 22.05.1771 Pernaja. Korpraali.

Lähde: Vuorineuvos R.Erik Serlachiuksen Muisto / Otava

1. puoliso Hipping, Margareta, Witting s. 13.07.1745 Pernaja. k. 11.05.1809 Porvoo. Vihitty: 1766.
Isä: Hipping, Petter s. n. 1718 Slossbacka, Pernaja. Pernajan kappalainen.
Äiti: Serlachius, Hedvig, Näslind / Naeslindh s. 1718 Pernaja.

Lapset:
1) Hedvig Helena (katso taulu 739) s. 01.03.1767. k. 03.05.1845.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 398 -

9. sukupolvi

Witting, Abraham (taulusta 224. Isä: Witting, Abraham) s. 02.07.1752 Elimäki. k. 25.03.1799 Sääminki.

1. puoliso Brandenburg von, Wendla Kristina, Witting s. 05.08.1758. k. 1822 Sääminki. Vihitty: 11.07.1775 Joroinen.

Lapset:
1) Vendla Helena (katso taulu 740) s. 06.06.1779. k. 08.01.1850.
2) Ebba Lovisa (katso taulu 741) s. 22.04.1781 Joroinen. k. 19.04.1849 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 399 -

9. sukupolvi

Witting, Britha Sofia, Gottsman (taulusta 225. Isä: Witting, Reinhold) s. n. 1732. k. 17.12.1771 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Gottsman, Henrik Anton s. n. 1726. k. n. 1778. Vihitty: 13.10.1748 Elimäki.

Lapset:
1) Lovisa Ulrika (katso taulu 742) s. 23.11.1754 Porvoo. k. 13.01.1793 Sääksmäki.
2) Brita Elisabet (katso taulu 743) s. 10.04.1759 Porvoon maalaiskunta. k. 18.10.1829 Kalvola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 400 -

9. sukupolvi

Witting, Helena Juliana, Blåfield (taulusta 225. Isä: Witting, Reinhold) s. 18.10.1745 Elimäki. k. 21.10.1809 Pirkkala.

1. puoliso Blåfield, Adam Erik s. 06.09.1740 Sääksmäki. k. 26.05.1807 Ylöjärvi. Vihitty: 13.02.1774 Elimäki.
Isä: Blåfield, Henrik Luutnantti.
Äiti: Birckholz von, Eva Catharina, Blåfield s. 26.10.1714.

Lapset:
1) Eva Juliana s. 29.06.1774. k. 25.08.1835 Loimijoki.
2) Hedvig Lovisa s. 05.03.1776. k. 09.07.1776.
3) Anders Konrad (katso taulu 744) s. 10.10.1777. k. 04.03.1829 Porvoo.
4) Ulrika Helena s. 29.08.1779. k. 14.05.1846 Porvoo.
5) Erik Adam s. 04.11.1781 Pirkkala. k. 11.11.1781 Pirkkala.
6) Barbara Sofia (katso taulu 745) s. 27.12.1782 Pirkkala. k. 06.08.1854 Sysmä.
7) Fredrika Elisabet s. 06.04.1785 Pirkkala. k. 25.10.1866 Sysmä.
8) Gustava Katarina (katso taulu 746) s. 25.09.1786 Pirkkala. k. 29.05.1852 Karkku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 401 -

9. sukupolvi

Streng, Jonas (taulusta 226. Isä: Streng, Jonas) k. 1765.

1. puoliso Boström, Anna, Streng

Lapset:
1) Jonas (katso taulu 747) s. 21.08.1734. k. 29.08.1795. Porvoon kappalainen.

2. puoliso Palander, Susanna, Streng Vihitty: 1757.
Lapset:
1) Regina (katso taulu 748) s. 31.07.1760 Snappertuna. k. 14.02.1827 Hauho.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 402 -

9. sukupolvi

Streng, Anders Johan (taulusta 226. Isä: Streng, Jonas) s. 24.01.1707. k. 20.07.1765 Jämsä. Jämsän kappalainen.

1. puoliso Herkepaeus, Maria Kristina, Streng s. 1713.

Lapset:
1) Margareta Helena (katso taulu 749) s. 23.10.1732 Jämsä.
2) Florentina (katso taulu 750) s. 1751. k. 14.06.1832 Sulkava.
3) Kristofer (katso taulu 751) s. 10.03.1753. k. 20.07.1825.
4) Karl (katso taulu 752) s. 14.04.1749 Jämsä. k. 19.03.1826 Sysmä. Sysmän kirkkoherra, rovasti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 403 -

9. sukupolvi

Streng, Anna Maria, Ottelin (taulusta 226. Isä: Streng, Jonas) s. 06.02.1711 Hauhon pappilassa. k. 17.01.1793 Elimäki. Kuolinsyy: Kuoli sokeana.

1. puoliso Ottelin, Johan s. 23.11.1709 Kaipola. k. 10.09.1752 Hukkui Käkelän jokeen. Orimattilan kappalainen 19.01.1737. Vihitty: 23.11.1733. Kuolinsyy: Hukkui.

Lapset:
1) Adam (katso taulu 753) s. 09.03.1744. k. 06.05.1804 Elimäki. Comissions-landmätare i Kymmenegårds län, Komissionimaanmittari Kyminkartanon. Ammatinlisäyksiä: läänissä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 404 -

9. sukupolvi

Gertten von, Anna Kristina (taulusta 227. Isä: Gertten von, Berndt Johan) s. 12.01.1764 Kirkkonummi. k. 06.05.1838 Urjala.

1. puoliso Pfaler von, Jakob Wilhelm s. 07.11.1756 Pirkkala. k. 18.03.1804 Kiikka. Vihitty: 22.02.1787 Kalvola.
Isä: Pfaler von, Fredrik s. 19.01.1727.
Äiti: Segerstedt, Sara Kristina, Pfaler von s. 06.05.1730.

Lapset:
1) Otto Wilhelm s. 30.01.1788 Kangasala. Lisätietoja: Matkustanut Amerikkaan 1808 20 vuotiaana.
2) Johan August s. 07.12.1789 Kangasala. k. 1840 (jälkeen).
3) Nils Gideon s. 21.08.1791 Kangasala. k. 05.02.1803 Kiikka.
4) Frans Fredrik (katso taulu 754) s. 16.10.1792 Lempäälä. k. 26.06.1871 Lempäälä.
5) Carl Viktor (katso taulu 755) s. 07.04.1794 Lempäälä. k. 30.11.1869 Urjala.
6) Georg Adolf s. 04.11.1795 Kangasala.
7) Bror Gustaf s. 08.11.1799 Lempäälä. k. 26.08.1829 Turkki. Kuolinsyy: Kaatunut Turkin sodassa ?.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 405 -

9. sukupolvi

Gertten / Gerdten von, Hedvig Eleonora, Lagermark (taulusta 227. Isä: Gertten von, Berndt Johan) s. 26.10.1773 Jokioinen. k. 03.01.1847 Uusikaarlepyy. Lisätietoja: Bosatta i Kalvola.

1. puoliso Lagermarck, Magnus s. 13.06.1767 Ulvila. k. 05.01.1811 Kalvola. Capitain vid Tavastehus regemente. Vihitty: 10.10.1799 Kalvola. Ammatinlisäyksiä: Hämeen läänin jalkaväkirykmentin jääkäripataljoonan kapteeni.
Isä: Lagermarck, Johan s. 07.05.1730 Porin maaseurakunta. Vänrikki.
Äiti: Le Bell, Maria Elisabet, Lagermarck s. 22.04.1739 Turku.

Lapset:
1) August Magnus Johan s. 01.06.1800 Kalvola. k. 28.10.1831 Pori.
2) Augusta Henrika Wilhelmina (katso taulu 756) s. 05.07.1801 Kalvola. k. 18.08.1872 Lappeenranta.
3) Bror Berndt Otto (katso taulu 757) s. 07.07.1803 Kalvola. k. 09.10.1853 Uusikaarlepyy. Komissiomaanmittari Vaasa läänissä 1848. Perhesuhteet: Aatelissuku No 86, hänen toisessa aviossaan.
4) Georg Axel Wilhelm s. 15.12.1804 Kalvola. k. 16.10.1805 Kalvola.
5) Wendla Gustava Carolina (katso taulu 758) s. 15.02.1805 Kalvola. k. 17.08.1838 Uusikaarlepyy.
6) Fredrik Vilhelm Knut s. 25.10.1807 Kalvola. k. 20.01.1836 Vaasa.
7) Clara Gunilla Sofia s. 02.02.1809 Kalvola. k. 27.11.1809 Kalvola.
8) Sofia Lovisa Ottiliana s. 07.04.1810 Kalvola. k. 04.09.1812 Luvia.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 406 -

9. sukupolvi

Aminoff, Hedvig Henrietta, Fleege (taulusta 228. Äiti: Gertten von, Christina Augusta) s. 26.06.1761 Hestra, Jönköping, Ruotsi. k. 27.10.1810 Turku.

1. puoliso Fleege, Karl Adolf s. 18.06.1752 Turku. k. 12.04.1815 Turku. Turun läänin jalkaväkirykmentin kapteeni. Vihitty: 08.07.1784 Rymättylä.
Ylioppilas Turussa 1766. Majoittaja henkirakuunarykmentissä 1770, ero 1773. Tykistökadetti 1775. Vänrikki Turun läänin jalkaväkirykmentissä 1776, aliluutnantti 1783, armeijankapteeni 1787, kapteeni 1793, ero 1799. Asui Kaarinan Vaarniemessä. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Fleege, Carl Gustaf s. 1714.
Äiti: Lagerborg, Ingeborg, Fleege s. 25.11.1712 Karl, Stockholm.

Lapset:
1) Vendla Karoliina (katso taulu 759) s. 29.10.1790 Vahto. k. 30.09.1828 Somero.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 407 -

9. sukupolvi

Tollet, Johanna Agneta, Kothen von (taulusta 229. Äiti: Gertten von, Anna Fredrika) s. 02.06.1784 Merimasku. k. 30.05.1835 Helsinki.

1. puoliso Kothen von, Gustaf s. 21.02.1778 Kirkkonummi. k. 26.01.1851 Helsinki. Vihitty: 11.09.1806 Mietoinen.
Isä: Kothen von, Gustaf s. 08.11.1748 Tukholma.
Äiti: Aminoff, Christina Elisabet, Kothen von s. 17.01.1751 Vihti.

Lapset:
1) Casimir (katso taulu 760) s. 29.05.1807 Lokalahti. k. 25.11.1880 Mecklenburg-Schwerin, Saksa.
2) Gustav (katso taulu 761) s. 31.07.1808 Lokalahti. k. 23.12.1861 Turku. Kenraalimajuri, vapaaherra. Perhesuhteet: Puolisot ovat serkkuja keskenään.
3) Mauritz Ferdinand (katso taulu 762) s. 17.06.1811 Lokalahti. k. 17.06.1875 Janakkala.
4) Eva Mathilda Aglaè (katso taulu 763) s. 06.07.1825 Helsinki. k. 10.07.1914 Loimaa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 408 -

9. sukupolvi

Ranström, Anna, Paldanius (taulusta 230. Isä: Ranström, Lorentz) s. 1704 Iisalmi.

1. puoliso Paldanius, Lars Nimismies, länsman i Kuopio.

Lapset:
1) Elisabet (katso taulu 764) s. n. 1722. k. 31.12.1805 Kuopio.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 409 -

9. sukupolvi

Ranström, Catharina Elisabet, Mollerus (taulusta 230. Isä: Ranström, Lorentz) s. 1707.

1. puoliso Mollerus, Abraham Johaninpoika s. n. 1697 Kuopio ?. k. 21.06.1764 Iisalmi. Kappalainen Iisalmi 1726.
Ylioppilas Turussa 1723, vihittiin papiksi 1724.

Isä: Mollerus, Johan s. n. 1667. Kuopion 2. kappalainen ainakin jo 1694.
Äiti: Cajanus, Brita Johanintytär, Argillander

Lapset:
1) Anna Lovisa Abrahamintytär (katso taulu 765) s. 10.10.1745 Iisalmi. k. 27.07.1804 Iisalmi.
2) Brita Elisabet Abrahamintytär s. 1728 Iisalmi ?. k. 28.05.1772 Iisalmi. Perhesuhteet: Naimaton.
3) Johan Henrik Abrahaminpoika (katso taulu 766) s. 02.10.1730 Iisalmi ?. k. 06.11.1790 IIsalmi ?. Kappalainen Iisalmi 1766, varapastori 1788.
4) Lars s. 20.07.1735 Iisalmi. Perhesuhteet: Kuollut luultavasti pienenä.
5) Joachim Abrahaminpoika (katso taulu 767) s. 17.10.1737 Iisalmi. k. 03.11.1808 Iisalmi. Kirkonisäntä Iisalmi 1793. Perhesuhteet: Ei ollut naimisissa, mutta Anna Lovisa Landanin kanssa avioton lapsi.
6) Gustaf Abrahaminpoika (katso taulu 768) s. 25.09.1739 Iisalmi. k. 14.03.1792 Pietarsaari. Pietarsaaren pitäjänkirjuri 1776 / Hovioikeuden asianajaja.
7) Abraham Abrahaminpoika s. 06.02.1742 Iisalmi. Ylioppilas Turussa 1755. Lisätietoja: Myöhempi elämänvaellus tuntematon.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 410 -

9. sukupolvi

Halfbiörn, Margareta, Graan (taulusta 231. Isä: Halfbiörn, Filip) s. 01.03.1730 Paimio. k. 08.11.1791 Halikko.

1. puoliso Graan, Carl Fredrik s. 18.01.1730 Turku ?. k. 22.01.1803 Kiikala.

Lapset:
1) Anna Catharina (katso taulu 769) s. 16.09.1752 Halikko, Hajala. k. 09.08.1821 Kiikala, Rekijoki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 411 -

9. sukupolvi

Winter, Anders (taulusta 232. Isä: Winter, Anders) s. 1741. k. 29.01.1799.

1. puoliso Andersin, Lovisa Kristina, Winter s. 1749. k. 09.05.1814.
Isä: Andersin, Gustaf Adolf s. 1703. Pohjois-Karjalan kihlakunnan kruununvouti.
Äiti: Winter, Maria Kristina, Andersin s. 1712.

Lapset:
1) Anders Gustaf (katso taulu 770) s. 04.11.1770. k. 11.08.1823.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 412 -

9. sukupolvi

Winter, Georg Gustaf (taulusta 232. Isä: Winter, Anders) s. 13.07.1742 Savonlinna. k. 10.05.1823 Puumala.

1. puoliso Ursin, Maria Lovisa s. 03.02.1752 Loviisa. k. 18.11.1829 Puumala. Vihitty: 04.08.1774 Iitti.
Isä: Ursin, Nils s. 1715 Rantasalmi.
Äiti: Norrgren, Maria Helena, Ursin s. 1718.

Lapset:
1) Nils Adolf (katso taulu 721) s. 02.06.1783 Rantasalmi. k. 30.08.1864.
2) Beata Maria (katso taulu 722) s. 04.02.1785 Rantasalmi. k. 20.05.1855 Käkisalmi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 413 -

9. sukupolvi

Winter, Anna Elisabet, Winter (taulusta 232. Isä: Winter, Anders) s. 07.02.1748 Kitee. k. 10.11.1826 Joroinen.

1. puoliso Winter, Anders s. 27.01.1750 Kitee. k. 28.03.1824. Juvan kappalainen. Vihitty: 03.10.1775. Perhesuhteet: Puoliso Anna oli serkku.
Porvoon lukion oppilas 22.2.1765. Ylioppilas Turussa 4.3.1772. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 23.3.1774. Kiteen kappalaisen (isänsä) apulainen 1774. Kiteen pitäjänapulainen ja koulumestari 1781. Juvan 1. kappalainen 1786. Varapastori 1816. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Winter, Henrik s. 14.08.1707 Rantasalmi.
Äiti: Norrgren, Anna, Winter s. 05.02.1724.

Lapset:
1) Anders Henrik (katso taulu 771) s. 11.02.1781 Kitee. k. 03.11.1833 Juva. Juvan kappalainen.
2) Gustaf (katso taulu 772) s. 20.10.1784 Kitee. k. 02.06.1837 Joroinen. Kirkkoherra Joroinen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 414 -

9. sukupolvi

Winter, Jakob Fredrik (taulusta 232. Isä: Winter, Anders) s. 12.05.1758 Kitee. k. 21.01.1830 Porvoo. Kymenkartanon läänin 1. lääninmaanmittari, maanmittaustirehtööri.

1. puoliso Ursin, Hedvig Dorothea, Winter s. 07.04.1762. k. 18.07.1821. Vihitty: 29.12.1782 Iitti.
Isä: Ursin, Nils s. 1715 Rantasalmi.
Äiti: Norrgren, Maria Helena, Ursin s. 1718.

Lapset:
1) Maria Margareta (katso taulu 723) s. 12.04.1782. k. 01.06.1853 Porvoo.
2) Hedvig Fredrika (katso taulu 724) s. 17.05.1785 Iitti. k. 20.09.1833.
3) Dorotea Kristina (katso taulu 725) s. 15.02.1787 Iitti. k. 02.06.1868 Porvoo.
4) Gustava Sofia s. 24.10.1788 Iitti.
5) Anna Gustava s. 30.12.1795. k. 14.04.1861 Porvoo.
6) Ottiliana Wilhelmina s. 27.10.1797. k. 05.11.1865 Porvoo.
7) Karl Anders (katso taulu 726) s. 15.11.1800 Iitti. k. 29.04.1842 Inkere. Inkeren kirkkoherra 1831.
8) Nils Gustaf s. 13.03.1803 Iitti. Perhesuhteet: Kuollut pienenä ?.
9) Nils Gustaf s. 15.07.1805 Hollola.

2. puoliso Essen von, Helena Charlotta, Winter s. 02.10.1788. k. 17.05.1829. Vihitty: 1823.
Isä: Essen von, Magnus Wilhelm s. 25.12.1747 Pornainen.
Äiti: Boije, Ebba Helena, Essen von s. 1764.
Lapset:
1) Magnus Fredrik Edvard Adolf s. 18.08.1824 Porvoo. k. 01.06.1858.
2) Frans Otto Wilhelm (katso taulu 773) s. 23.06.1826 Pernaja. k. 05.04.1897 Rautu. Kappalainen Rautu .

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 415 -

9. sukupolvi

Winter, Gabriel (taulusta 232. Isä: Winter, Anders) s. 18.07.1767 Kitee. k. 15.06.1832.

1. puoliso Törnqvist, Margareta Kristina, Winter s. 11.08.1776 Turku. k. 21.10.1810 Kitee. Vihitty: 13.12.1798 Turku.

Lapset:
1) Maria Agatha (katso taulu 774) s. 03.01.1803 Kitee. k. 22.07.1835 Kitee.
2) Margareta Sofia (katso taulu 775) s. 11.12.1808 Kitee. k. 27.02.1840.

2. puoliso Hulten, Karolina Agata, Winter s. 28.01.1795. k. 31.05.1862 Kitee.
Lapset:
1) Kristina Elisabet (katso taulu 776) s. 22.04.1813 Kitee. k. 05.06.1864 Kuopio. Lisätietoja: Collianderin mukaan Kristina Elisabet!.
2) Lovisa Charlotta (katso taulu 777) s. 19.07.1824 Kitee. k. 10.11.1899 Tohmajärvi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 416 -

9. sukupolvi

Andersin, Henrik Johan (taulusta 233. Äiti: Winter, Maria Kristina) s. 02.08.1733 Kitee. k. 14.11.1806 Leppävirta. Leppävirran kappalainen.

Ylioppilas Turussa 26.2.1750. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 9.6.1757. Kiteen kappalaisen apulainen 1757. Armovuodensaarnaaja Iitissä 1763. Myrskylän (Porvoon piispan palkkapitäjän) vt. sijaiskirkkoherra 1768, vakinainen sijaiskirkkoherra ja kappalainen 1769. Varapastori 1771. Leppävirran kappalainen 1772.

1. puoliso Elfvengren, Hedvig Maria, Andersin s. 1733.
Isä: Elfvengren, Enok s. 1685 Viipuri. Kapteeni.
Äiti: Carlstedt, Anna Arvidintytär, Elfvengren s. 30.01.1697 Helsinki.

Lapset:
1) Adolf Enok (katso taulu 778) s. 11.04.1765 Padasjoki. k. 02.04.1840 Lappeenranta.
2) Hedvig Maria (katso taulu 779) s. 06.09.1767 Padasjoki. k. 07.05.1833 Myrskylä.
3) Ulrika Lovisa (katso taulu 780) s. 03.05.1771 Myrskylä. k. 19.08.1860 Mikkeli.

2. puoliso Costian, Kristina Prudentia, Andersin s. 21.12.1761. Vihitty: n. 1792.
Isä: Costian, Henrik Martininpoika s. 27.04.1728 Pielavesi, Lammassalon kylässä. Kappalainen Pielavesi 1762.
Äiti: Argillander, Elisabet, Costian s. 23.03.1734 Tohmajärvi.
Lapset:
1) Amanda Aurora Albertina (katso taulu 781) s. 28.01.1792 Leppävirta. k. 28.02.1815 Heinävesi.
2) Anna Kristina (katso taulu 782) s. 25.10.1794 Leppävirta. k. 01.07.1854 Pernaja.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 417 -

9. sukupolvi

Andersin, Erik Johan (taulusta 233. Äiti: Winter, Maria Kristina) s. 09.11.1735 Kitee. k. 05.01.1784 Kitee. Kiteen ja Kesälahden nimismies, toimitusvouti, luutnantti.

Ylioppilas Turussa 26.2.1750. Turun hovioikeuden auskultantti 4.7.1753. Kiteen ja Kesälahden nimismies 1763. Toimitusvouti.

1. puoliso Bosin, Maria Helena, Andersin s. n. 1735. k. 03.10.1766 Kitee. Vihitty: 16.05.1762 Lammi.
Isä: Bosin, Paul s. 1691.
Äiti: Herkepaeus, Rebecka, Bosin s. 1700.

Lapset:
1) Paul Gustav s. 12.08.1763 Kitee. k. 12.01.1804 Puumala.
2) Maria Kristina s. 06.08.1764 Kitee. k. 15.04.1766.
3) Erik Adolf s. 03.10.1766 Kitee.

2. puoliso Elfvengren, Gunilla Christina, Andersin s. 1737 Ristiina. k. 10.04.1817 Kitee. Vihitty: 14.07.1767 Kitee.
Isä: Elfvengren, Enok s. 1685 Viipuri. Kapteeni.
Äiti: Carlstedt, Anna Arvidintytär, Elfvengren s. 30.01.1697 Helsinki.
Lapset:
1) Anna Maria (katso taulu 783) s. 24.07.1768 Kitee. k. 30.05.1831 Iisalmi.
2) Karl Fredrik (katso taulu 784) s. 10.08.1775 Kitee. k. 06.05.1839 Kitee. Luutnantti, lukkari Kiteellä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 418 -

9. sukupolvi

Andersin, Lovisa Kristina, Winter (taulusta 233. Äiti: Winter, Maria Kristina) s. 1749. k. 09.05.1814.

1. puoliso Winter, Anders s. 1741. k. 29.01.1799.
Isä: Winter, Anders s. 1708. Kiteen kirkkoherra.
Äiti: Branderburg von, Beata, Winter s. 1718.

Lapset:
1) Anders Gustaf (katso taulu 770) s. 04.11.1770. k. 11.08.1823.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 419 -

9. sukupolvi

Winter, Anders (taulusta 234. Isä: Winter, Henrik) s. 27.01.1750 Kitee. k. 28.03.1824. Juvan kappalainen. Perhesuhteet: Puoliso Anna oli serkku.

Porvoon lukion oppilas 22.2.1765. Ylioppilas Turussa 4.3.1772. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 23.3.1774. Kiteen kappalaisen (isänsä) apulainen 1774. Kiteen pitäjänapulainen ja koulumestari 1781. Juvan 1. kappalainen 1786. Varapastori 1816. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Winter, Anna Elisabet, Winter s. 07.02.1748 Kitee. k. 10.11.1826 Joroinen. Vihitty: 03.10.1775.
Isä: Winter, Anders s. 1708. Kiteen kirkkoherra.
Äiti: Branderburg von, Beata, Winter s. 1718.

Lapset:
1) Anders Henrik (katso taulu 771) s. 11.02.1781 Kitee. k. 03.11.1833 Juva. Juvan kappalainen.
2) Gustaf (katso taulu 772) s. 20.10.1784 Kitee. k. 02.06.1837 Joroinen. Kirkkoherra Joroinen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 420 -

9. sukupolvi

Winter, Anna Christina, Savander (taulusta 234. Isä: Winter, Henrik) s. 03.06.1758 Kitee. k. 04.07.1812 Pieksämäki.

1. puoliso Savander, Henrik Johan s. 21.04.1758 Kuopio. k. 22.04.1828 Joroinen. Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentin Pieksämäen komppanian vänrikki. Vihitty: 03.11.1782 Kitee.
Isä: Savander, Thomas Johansson s. 01.05.1728 Ristiina. Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentin rykmentinkirjuri.
Äiti: Schmidt, Helena Lovisa, Savander s. 01.07.1738.

Lapset:
1) Per Gerhard (katso taulu 785) s. 12.12.1792 Pieksämäki. k. 27.07.1858 Jaakkima. Käkisalmen keskisen kihlakunnan kruununvouti 1829.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 421 -

9. sukupolvi

Winter, Herman Gustaf (taulusta 235. Isä: Winter, Karl Henrik) s. 03.04.1761. k. 19.03.1815 Hamina.

1. puoliso Jangar, Ulrika, Winter s. 04.08.1764. k. 07.07.1843. Vihitty: 29.06.1792 Hamina.

Lapset:
1) Alexander Emanuel (katso taulu 786) s. 09.05.1801 Hamina. k. 19.03.1897 Vaasa. Hovineuvos; hovrådet.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 422 -

9. sukupolvi

Winter, Ulrika, Plathan (taulusta 235. Isä: Winter, Karl Henrik) s. 09.02.1767. k. 08.11.1807 Joutseno.

1. puoliso Plathan, David s. 17.01.1753. k. 15.11.1807. Vihitty: 14.12.1783 Savitaipale.

Lapset:
1) Maria (katso taulu 787) k. 1828.
2) Peter (katso taulu 788) s. 16.01.1786 Savitaipale. k. 20.01.1870 Savitaipale.
3) Gustava Kristina (katso taulu 789) s. 13.03.1790 Savitaipale. k. 17.05.1873 Virolahti.
4) Jakob (katso taulu 790) s. 06.06.1799 Savitaipale. k. 08.02.1869 Helsinki.
5) Fredrik David (katso taulu 791) s. 05.10.1801. k. 28.12.1868 Raisio.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 423 -

9. sukupolvi

Winter, Johan Henrik (taulusta 236. Isä: Winter, Karl) s. 14.11.1754. k. 1824.

1. puoliso Brunnerus, Maria Kristina, Winter s. 10.10.1766. Vihitty: n. 1801.
Isä: Brunnerus, Lars Henrik s. 21.09.1741 Kerimäki.
Äiti: Åberg, Margareta, Brunnerus

Lapset:
1) Gustaf (katso taulu 792) s. 1802. k. 29.03.1880 Viipuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 424 -

9. sukupolvi

Kyander, Maria Elisabet, Olsoni (taulusta 237. Äiti: Winter, Agneta Helena) s. 09.04.1756 Rantasalami. k. 26.02.1806.

1. puoliso Olsoni, Johan, Olsonius s. 1751. k. 22.06.1801 Kerimäki ?. Kerimäen nimismies. Vihitty: 10.10.1780 Kerimäki.
Isä: Olsonius, Anders
Äiti: Lackman, Ulrika, Olsonius

Lapset:
1) Ulrika Johanna (katso taulu 793) s. 26.11.1782 Kerimäki. k. 04.05.1854.
2) Anders Johan Olsoni (katso taulu 794) s. 08.04.1786 Kerimäki. k. 28.03.1859 Puumala. Maanviljelijä Ruskealassa.
3) Carl Fredrik (katso taulu 795) s. 1788. k. 17.06.1842 Rautalampi. Toimitusvouti 1810, taloustirehtööri 1812, Rautalammin kihlak. kruununvouti 1832. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 425 -

9. sukupolvi

Kyander, Nils (taulusta 237. Äiti: Winter, Agneta Helena) s. 06.08.1759 Rantasalmi. k. 22.06.1838 Mäntyharju. Kirjanpitäjä, Mäntyharju.

1. puoliso Krook, Kristina Maria, Kyander s. 1764. k. 04.05.1830 Mäntyharju.
Isä: Krook, Jonas s. 13.11.1725 Hollola. Iitin kirkkoherra.
Äiti: Flachseen, Hedvig Charlotta, Krook

Lapset:
1) Nils Robert s. 1794.
2) Agneta Sofia (katso taulu 796) s. 08.06.1796. k. 13.08.1859.
3) Hedvig Charlotta (katso taulu 797) s. 31.12.1797. k. 03.05.1855 Mikkeli.
4) Karl Magnus s. 1800. k. 31.01.1829 Mäntyharju.
5) Maria Lovisa (katso taulu 798) s. 1802. k. 18.11.1858.
6) Johan Henrik (katso taulu 799) s. 1805. k. 01.07.1850 Mäntyharju.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 426 -

9. sukupolvi

Stråhlman, Helena Dorotea, Schroeder (taulusta 238. Isä: Stråhlman, Johan Petri) s. 11.06.1777 Viipuri. k. 01.12.1844.

1. puoliso Schroeder, Jakob s. 18.02.1772 Viipuri. k. 23.03.1829. Raudun, Viipurin kirkkoherra, rovasti. Vihitty: 17.07.1802.

Lapset:
1) Helena (katso taulu 800) s. 06.07.1803. k. 13.05.1883.
2) Anna Elisabet (katso taulu 801) s. 29.02.1808. k. 06.02.1864.
3) Alexander (katso taulu 802) s. 09.07.1813. k. 26.05.1868.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 427 -

9. sukupolvi

Stråhlman, Johan Wilhelm (taulusta 238. Isä: Stråhlman, Johan Petri) s. 07.07.1785 Viipuri. k. 18.03.1834. Muolaan kirkkoherra, rovasti.

1. puoliso Jaenisch, Johanna Blondina, Stråhlman s. 29.10.1796 Viipuri. k. 12.06.1869. Vihitty: 06.07.1819.

Lapset:
1) Kasimir Konstantin (katso taulu 803) s. 01.12.1821 Viipuri. k. 05.08.1898 Hiitola, Laurola. Kattilaisten kirkkoherra.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 428 -

9. sukupolvi

Stråhlman, Hedvig Sofia, Alfthan (taulusta 238. Isä: Stråhlman, Johan Petri) s. 30.07.1787. k. 31.05.1851 Virolahti.

1. puoliso Alfthan, Johan David s. 11.03.1786. k. 31.05.1851. Vihitty: 25.02.1812.

Lapset:
1) Julia (katso taulu 804) s. 02.07.1825 Viipuri. k. 23.12.1882 Kuopio.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 429 -

9. sukupolvi

Stråhlman, Maria Christina, Wargelin (taulusta 239. Isä: Stråhlman, Johan) s. 16.08.1766 Pyhäjärvi. k. 1800 jälkeen, Valkjärvi.

1. puoliso Wargelin, Hans Henric Andersson s. 27.02.1757 Lapua. k. 09.07.1795 Valkjärvi. Prestvigd i Borgå 27.02.1782, sedermera Prost vid Ryska gränsen. Vihitty: 12.05.1787 Pyhäjärvi. Ammatinlisäyksiä: Valkjärven kappalainen 1792.
Isä: Wargelin, Andreas, Warg s. 14.11.1717. Kapellan i Lappo 1757; Lapuan kappalainen.
Äiti: Asproth, Christina Johansdotter, Wargelin s. 02.10.1719.

Lapset:
1) Anders s. 20.03.1788 Valkjärvi. k. 21.03.1788 Valkjärvi.
2) Anna Martha s. 09.03.1789 Valkjärvi. k. 20.07.1790 Valkjärvi.
3) Anna Sofia s. 09.12.1790 Valkjärvi. k. 31.12.1793 Valkjärvi.
4) Johan Alexander s. 28.01.1793 Valkjärvi. k. 14.05.1800 Saukkola.
5) Henrika Christina s. 18.05.1794 Valkjärvi. k. 03.06.1800 Valkjärvi.
6) Helena Lovisa Hans-Henrikintytär s. 01.08.1795 Posthuma, Valkjärvi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 430 -

9. sukupolvi

Stråhlman, Georg Johan (taulusta 239. Isä: Stråhlman, Johan) s. 04.06.1770. k. 1829. Kupanitsan kirkkoherra.

1. puoliso Sirelius, Margareta Lovisa, Argillander s. 25.12.1758.
Isä: Sirelius, Arvid Klemensinpoika s. 1726. Kiteen kappalainen.
Äiti: Argillander, Maria Elisabet, Sirelius s. 30.06.1738 Kuopion maaseurakunta.

Lapset:
1) Anna Elisabet (katso taulu 805) s. 30.05.1792.
2) Jakobina Marta (katso taulu 806) s. 09.11.1793.
3) Arvid (katso taulu 807) s. 21.09.1795 Kupanitsa, Inkerinmaa, Venäjä. k. 05.01.1836 Kupanitsa, Inkerinmaa, Venäjä. Kupanitsan apulaiskirkkoherra (compastor) 1829. Perhesuhteet: Avioliitossa serkkunsa kanssa.
4) Lovisa Maria (katso taulu 808) s. 05.02.1797.
5) Johan s. 19.07.1798. k. 1818.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 431 -

9. sukupolvi

Stråhlman, Maria Charlotta, Hasselström (taulusta 240. Isä: Stråhlman, Jakob) s. 03.01.1775 Antrea. k. 08.11.1834.

1. puoliso Hasselström, Anders Johan s. 17.03.1773 Rautu. k. 26.11.1854 Rautu.

Lapset:
1) Alexander Wilhelm (katso taulu 809) s. 30.08.1818 Rautu. k. 15.01.1870 Viapori, Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 432 -

9. sukupolvi

Merlin, Carl Anders (taulusta 241. Äiti: Stråhlman, Anna Katarina) s. 04.01.1770 Jaakkima. k. 28.01.1855 Lappeenranta. Kenraalikuvernöörinkanslian johtaja 1830. Valtioneuvos.

1. puoliso Sattler, Amalia, Merlin Vihitty: 1805.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 433 -

9. sukupolvi

Melart, Helena Kristina, Melart (taulusta 241. Äiti: Stråhlman, Anna Katarina) s. 11.05.1782. k. 30.04.1846.

1. puoliso Melart, Fredrik Wilhelm s. 25.11.1781 Sortavala. k. 27.10.1855 Parikkala. Vihitty: 25.07.1812 Jaakkima.
Isä: Melart, Carl Johan s. 30.10.1739 Sortavala.
Äiti: Strålman, Sara, Melart s. 08.11.1751 Sortavalan maaseurakunta.

Lapset:
1) Carl Fredrik (katso taulu 810) s. 10.11.1812. k. 17.09.1875.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 434 -

9. sukupolvi

Melart, Gustaf Fredrik (taulusta 241. Äiti: Stråhlman, Anna Katarina) s. 01.11.1783 Jaakkima. k. 07.05.1865.

1. puoliso Sallmén, Anna Lovisa, Hulkovius s. 16.09.1788 Jaakkima. k. 14.02.1864 Parikkala. Vihitty: 09.06.1822 Jaakkima.
Isä: Sallmén, Ertvin Wilhelm s. 06.06.1746.
Äiti: Crohns, Hedvig Christina, Sallmén s. 1752.

Lapset:
1) Anna Emilia (katso taulu 811) s. 23.06.1823.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 435 -

9. sukupolvi

Melart, Kristian Ferdinand (taulusta 241. Äiti: Stråhlman, Anna Katarina) s. 02.10.1792 Jaakimvaara. k. 12.01.1854 Turku. Turun kaupunginlääkäri.

Tallinnan lukion oppilas 1803 - 1805. Tarton lukion oppilas 1805 - 1809. Ylioppilas Tartossa med. 1810-13. LT Tartossa 25.6.1813. Tieteellinen matka Saksaan, Tanskaan ja Ruotsiin 1822-23, opiskeli matkan aikana vuoden ajan Berliinin yliopistossa. Henkivartioston sapööripataljoonan 2. luokan lääkäri 1813, 1. luokan lääkäri 1814, ero 1816. Savonlinnan piirin piirilääkäri 1817, Kuopion piirin 1819. Pääkaupunginlääkäri Helsingissä 1827. Turun kaupunginlääkäri 1829. Kollegiasessori 1834. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Aminoff, Hedvig Juliana Sofia, Melart s. 01.09.1806. k. 07.10.1861. Vihitty: 06.09.1827 Rantasalmi.
Isä: Aminoff, Fredrik Gustaf s. 02.08.1779 Joroinen.
Äiti: Ehrnrooth, Maria Sofia, Aminoff s. 11.10.1781 Rantasalmi.

Lapset:
1) Augusta Sofia Charlotta (katso taulu 812) s. 30.08.1828.
2) Mathilda Sofia (katso taulu 813) s. 09.03.1836 Turku. k. 10.02.1901 Helsinki.
3) Gustaf Ferdinand (katso taulu 814) s. 29.06.1837 Turku. k. 28.11.1894 Vaasa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 436 -

9. sukupolvi

Stråhlman, Johan Niklas (taulusta 242. Isä: Stråhlman, Johan) s. 21.01.1784 Valkjärvi. k. 17.08.1864 Sääminki. Säämingin kirkkoherra.

1. puoliso Oleander, Anna Karolina, Stråhlman s. 18.01.1800 Kirvu. Vihitty: 22.10.1818 Kirvu.
Isä: Oleander, Fabian s. 12.11.1754 Säkkijärvi.
Äiti: Hobin, Vendla Catharina, Oleander s. 27.03.1766.

Lapset:
1) Mathilda Amanda (katso taulu 815) s. 07.05.1821 Valkjärvi. k. 24.12.1889 Joensuu.
2) Ida Natalia (katso taulu 816) s. 03.04.1841 Sääminki. k. 12.12.1910 Viipuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 437 -

9. sukupolvi

Stråhlman, Charlotta Ulrika, Söderhjelm (taulusta 242. Isä: Stråhlman, Johan) s. 22.11.1795. k. 06.01.1874 Heinjoki.

1. puoliso Söderhjelm, Johan Ulrik s. 24.04.1796. k. 05.10.1860 Heinjoki. Äyräpään kihlakunnan kruununvouti. Vihitty: 12.08.1823 Valkjärvi.
Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Lapset:
1) Carl Viktor (katso taulu 817) s. 28.01.1827 Valkjärvi. k. 04.05.1868 Viipuri. Kapteeni ja Viipurin poliisimestari.
2) Werner Woldemar (katso taulu 818) s. 03.05.1832 Valkjärvi. k. 14.08.1904 Helsinki. Varatuomari, prokuraattori, laamanni, senaattori.
3) Emilia Karolina (katso taulu 819) s. 11.04.1836 Valkjärvi. k. 27.09.1918 Oulunkylä, Helsingin pitäjä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 438 -

9. sukupolvi

Stråhlman, Georg Ulrik (taulusta 242. Isä: Stråhlman, Johan) s. 21.09.1800 Valkjärvi. k. 29.06.1847.

1. puoliso Sallmén, Johanna Lovisa, Stråhlman s. 12.04.1816. k. 01.03.1878 Porvoo. Vihitty: 18.04.1838 Valkjärvi.
Isä: Sallmén, Joachim Henrik s. 15.04.1761.
Äiti: Giös, Anna Maria, Sallmén s. 1782.

Lapset:
1) Emil William (katso taulu 820) s. 27.05.1846. k. 06.10.1893.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 439 -

9. sukupolvi

Stråhlman, Adolf Ebehard (taulusta 242. Isä: Stråhlman, Johan) s. 15.02.1809. k. 17.04.1868.

1. puoliso Nordenstreng, Klara Augusta, Stråhlman s. 02.03.1821 Helsinki. k. 27.01.1879. Vihitty: 22.06.1851 Kuopio.
Isä: Tapenius / Nordenstreng, Anders Kristofer s. 03.03.1776 Jämsä. Lääninmaanmittari, hovineuvos .
Äiti: Telén, Jakobina Elisabet, Tapenius / Nordenstreng s. 27.12.1786 (myös 29.12.1789) Kiikka.

Lapset:
1) Adolf Teofil (katso taulu 821) s. 13.10.1854 Valkjärvi. k. 13.04.1897 Uusikaarlepyy.
2) Klara Matilda (katso taulu 822) s. 12.07.1856.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 440 -

9. sukupolvi

Melart, Petter Henrik (taulusta 243. Äiti: Strålman, Sara) s. 20.06.1778 Sortavalan maaseurakunta. k. 05.04.1855 Sortavala. Lehtori.

1. puoliso Melartopaeus, Helena Eulelia, Åkerstedt s. 13.11.1784 Parikkala. k. 27.11.1835 Viipuri. Vihitty: 1818 Viipuri.
Isä: Melartopaeus, Carl Johan s. 29.04.1734 Vesilahti. Parikkalan kirkkoherra.
Äiti: Europaeus, Christina Maria, Melartopaeus s. 21.02.1750 Parikkala.

Lapset:
1) Carl s. 22.05.1819 Viipuri. k. 1820 Viipuri.
2) Helena Maria (katso taulu 823) s. 27.04.1820 Viipuri. k. 17.04.1894 Pietari, Venäjä.
3) Olga Fredrika s. 08.03.1821. k. 09.06.1904.
4) Amalia Charlotta (katso taulu 824) s. 22.03.1821 Viipuri. k. Viipuri.
5) Emelie Henrietta (katso taulu 825) s. 11.06.1822 Viipuri.
6) Sofia Fredrika s. 02.09.1823 Viipuri.
7) Alexandrine Elisabet s. 10.10.1826 Viipuri. k. 24.01.1890 Viipuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 441 -

9. sukupolvi

Melart, Fredrik Wilhelm (taulusta 243. Äiti: Strålman, Sara) s. 25.11.1781 Sortavala. k. 27.10.1855 Parikkala.

1. puoliso Melart, Helena Kristina, Melart s. 11.05.1782. k. 30.04.1846. Vihitty: 25.07.1812 Jaakkima.
Isä: Melart, Kristian s. 20.01.1747 Sortavala. Jaakkiman kirkkoherra.
Äiti: Stråhlman, Anna Katarina, Merlin s. 17.09.1747.

Lapset:
1) Carl Fredrik (katso taulu 810) s. 10.11.1812. k. 17.09.1875.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 442 -

9. sukupolvi

Philippaeus, Karl Henrik (taulusta 244. Äiti: Strålman, Maria) s. 03.09.1783 Sortavala.

1. puoliso Wendt, Anna Elisabet, Philippaeus s. 24.09.1789 Sortavala. Vihitty: 08.08.1807 Sotavala.

Lapset:
1) Katarina Emilia (katso taulu 826) s. 24.06.1808 Sortavalan maaseurakunta. k. 09.04.1878 Virolahti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 443 -

9. sukupolvi

Tawast, Alexander Magnus (taulusta 244. Äiti: Strålman, Maria) s. 08.08.1794 Sortavala. k. 05.12.1856.

1. puoliso Tawast, Elisabet Gustava, Tawast s. 29.12.1802 Lappeenranta. Vihitty: 01.12.1822 Savonlinna.
Isä: Tawast, Gustav s. 26.04.1763 Kerimäki.
Äiti: Lüdecke, Wilhelmina, Tawast s. 30.09.1777.

Lapset:
1) Emilia Augusta (katso taulu 827) s. 16.10.1832 Savonlinna. k. 15.01.1905 Viipuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 444 -

9. sukupolvi

Borenius, Johanna Amalia, Kinberg (taulusta 245. Äiti: Sråhlman, Sofia)

1. puoliso Kinberg, Alexander

Lapset:
1) Maria Sofia (katso taulu 828) s. 24.04.1814 Pietari, Venäjä. k. 03.02.1894 Hiitola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 445 -

9. sukupolvi

Borenius, Henrik Gustav (taulusta 245. Äiti: Sråhlman, Sofia) s. 03.10.1801 Uusikirkko. k. 05.03.1894 Helsinki. Helsingin magneettisen ja meteoroligisen observatorion johtaja, professori.

Viipurin piirikoulun oppilas. Viipurin lukion oppilas 8.9.1817 - 1821. Ylioppilas Turussa 5.10.1821. FM 10.7.1827. Todistus pappisvirkaan pyrkimistä varten registratuurassa 8.11.1828. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 11.3.1829. Turun akatemian tähtitieteellisen observatorion amanuenssi 1827-28. Viipurin lukion vt. yliopettaja 1829. Haminan kadettikoulun vt. opettaja s.v. Kivennavan kirkkoherran (isänsä) apulainen 1830-33. Aleksanterin yliopiston puhtaan matematiikan dosentti 1834, samalla saksan kielen lehtori 1835, vt. tähtitieteen professori 1840-42 ja v. 1845, matematiikan ja fysiikan apulainen 1846, vt. fysiikan professori 1848-49, lakkautuspalkalle 1853. Aleksanterin yliopiston (vuodesta 1874 Suomen Tiedeseuran) magneettis-meteorologisen observatorion johtaja 1848, ero 1880. Professorin arvonimi 1856. Yliopiston vt. matematiikan professori 1859-60. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 -1852

1. puoliso Nervander, Augusta Mathilda Johan-Jakobintytär, Borenius s. 13.08.1825 Kirkkonummi. k. 02.12.1909 Helsinki. Helsingin yliopiston maisterivihkiäisten yleinen seppeeleensitojatar 1847. Vihitty: 13.04.1825. Ammatinlisäyksiä: Juhlaseppeleensitojatar 1897.
Isä: Nervander, Johan Jakob Johaninpoika s. 23.02.1805 Uusikaupunki. Helsingin fysiikan professori 1845.
Äiti: Öhman, Agatha Emerentia, Nervander s. 17.06.1798 Turku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 446 -

9. sukupolvi

Borenius, Alexander Ferdinand (taulusta 245. Äiti: Sråhlman, Sofia) s. 07.01.1808 Uusikirkko (Viipurin lääni). k. 03.04.1881 Porvoo. Lapinjärven palkkapitäjän kirkkoherra 1852, valtiopäivämies.

Viipurin piirikoulun oppilas. Viipurin lukion oppilas 2.9.1822 - 9.7.1825. Ylioppilas Turussa 5.10.1825. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 27.5.1837. Viipurin lukion vt. kreikan kielen yliopettaja 1833. Porvoon lukion matematiikan lehtori s.v., virkavapaa 1870, ero 1873. Samalla palkkapitäjänsä Lapinjärven kirkkoherra 1852. Rovasti 1843. Vt. lääninrovasti 1865-69. Porvoon tuomiokapitulin jäsen 1870. Valtiopäivämies 1863-64, 1867, 1872 ja 1877-78. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 -1852

1. puoliso Ehrström, Anna Lovisa Gustava Erik-Gustafintytär, Borenius s. 19.04.1817 Turku. k. 16.12.1861. Vihitty: 18.07.1837 Porvoo.
Isä: Ehrström, Erik Gustaf Andersinpoika s. 29.05.1791 Luoto. Pietarin ruotsalaisen Catharinan seurakunnan kirkkoherra 1826.
Äiti: Ahlstedt, Ulrika Lovisa, Ehrström s. 29.11.1791 Loimaa.

Lapset:
1) Alexander Ludvig Alexander-Ferdinandinpoika (katso taulu 829) s. 21.11.1841 Porvoo. k. 17.02.1911 Viipuri. Viipuri-Mikkelin tarkastuspiirin ylimetsänhoitaja 1894.
2) Sofia Lovisa Alexander-Ferdinandintytär s. 30.06.1838 Porvoo. k. 30.08.1908 Porvoo. Perhesuhteet: Naimaton.
3) Henrik Gustaf Alexander-Ferdinandinpoika (katso taulu 830) s. 11.02.1840 Porvoo. k. 22.04.1909 Vaasa haudattu Helsinki. Vaasan hovioikeuden presidentti 1902.
4) Maria Natalia Alexander-Ferdinandintytär (katso taulu 831) s. 21.03.1844 Porvoo. k. 1919.
5) Axel August Alexander-Ferdinandinpoika (katso taulu 832) s. 19.03.1846 Porvoo. k. 14.02.1931. Filosofian tohtori h.c. Helsingin yliopistossa. Lisätietoja: Vuodesta 1906 Lähteenkorva. Ammatinlisäyksiä: Suomalais-ugrilaisen kansankulttuurin tutkija.
6) Carl Ferdinand Alexander-Ferdinandinpoika (katso taulu 833) s. 04.08.1848 Porvoo. k. 16.07.1918 Helsinki. Kauppias Viipurissa, kauppaneuvos 1898, valtiopäivämies.
7) Johan Fredrik s. 04.06.1850 Porvoo. k. 24.08.1850 Porvoo.
8) Otto Mauritz s. 06.08.1852 Porvoo. k. 19.08.1852 Porvoo.
9) Ernst Theodor Alexander-Ferdinandinpoika (katso taulu 834) s. 14.05.1858 Porvoo. k. 23.02.1925. Varatuomari, Helsingin Osakepankin Hyvinkään konttorin johtaja 1920. Perhesuhteet: Avioliitossa veljensä kälyn kanssa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 447 -

9. sukupolvi

Oleander, Anna Karolina, Stråhlman (taulusta 246. Äiti: Hobin, Vendla Catharina) s. 18.01.1800 Kirvu.

1. puoliso Stråhlman, Johan Niklas s. 21.01.1784 Valkjärvi. k. 17.08.1864 Sääminki. Säämingin kirkkoherra. Vihitty: 22.10.1818 Kirvu.
Isä: Stråhlman, Johan s. 23.04.1749 Valkjärvi. Valkjärven kirkkoherra 1780, lääninrovasti 1796.
Äiti: Tawast, Elisabeth, Stråhlman s. 10.04.1761 Viipuri.

Lapset:
1) Mathilda Amanda (katso taulu 815) s. 07.05.1821 Valkjärvi. k. 24.12.1889 Joensuu.
2) Ida Natalia (katso taulu 816) s. 03.04.1841 Sääminki. k. 12.12.1910 Viipuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 448 -

9. sukupolvi

Ehlers, Margareta Elisabet, Frey (taulusta 247. Äiti: Hoffrén, Margareta) s. 14.01.1776 Viipuri. k. 03.04.1844 Viipuri.

1. puoliso Frey, Johan Kristian s. 08.10.1772 Johannes. k. 13.02.1814 Viipuri. Vihitty: 26.03.1801 Viipuri.

Lapset:
1) Johan Adolf (katso taulu 835) s. 10.10.1801 Viipuri. k. 19.03.1858 Viipuri. Viipurin makasiininhoitaja, kollegiasessori.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 449 -

9. sukupolvi

Kiljander, Anders (taulusta 248. Äiti: Norrgren, Margareta) s. 04.03.1750 Kaavi. k. 04.03.1819 Rääkkylä. Rääkkylän kappalainen 1794.

1. puoliso Silfversvärd, Maria Elisabet, Kiljander s. 22.10.1763. k. 21.08.1839 Rääkkylä. Vihitty: 23.03.1784.
Isä: Silfversvärd, Carl Christoffer s. 1718 Mecklenburg, Saksa. Tilanomistaja Vesilahti, kornetti.
Äiti: Wallenius, Maria Josefintytär, Silfversvärd s. 15.12.1727 Vesilahti.

Lapset:
1) Mårten (katso taulu 836) s. 08.01.1785 Tohmajärvi. k. 24.11.1836 Viitasaari. Rääkkylän kappalainen 1822 - 29, Viitasaaren kirkkoherra.
2) Karl s. 20.10.1786 Tohmajärvi.
3) Anders (katso taulu 837) s. 04.08.1790 Rääkkylä. k. 15.05.1856 Sääminki. Säämingin kappalainen 1836, varapastori.
4) Gabriel s. 02.03.1793 Kitee.
5) Margareta (katso taulu 838) s. 21.06.1794 Kitee.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 450 -

9. sukupolvi

Kiljander, Samuel (taulusta 248. Äiti: Norrgren, Margareta) s. 02.10.1759 Kaavi. k. 11.03.1829. Kaavin kirkkoherra, rovasti.

1. puoliso Sirelius, Maria Christina, Kiljander s. 23.03.1779. k. 03.02.1849.

Lapset:
1) Georg Magnus (katso taulu 839) s. 11.09.1807 Kaavi. k. 14.04.1847 Kivennapa.
2) Anders Johan (katso taulu 840) s. 21.12.1809 Kaavi. k. 02.11.1871 Ruskeala. Ruskealan kirkkoherra 1852.
3) Carl Mårten (katso taulu 841) s. 22.09.1817 Kaavi. k. 06.09.1879 Muhoksella tarkastusmatkalla (kirjoilla Nilsiässä). Nilsiän kirkkoherra 1866, rovasti 1867, filosofian tohtori h.c. Upsalassa 1877. Ammatinlisäyksiä: Suomentaja.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 451 -

9. sukupolvi

Schwindt, Anna Margareta, Alopaeus (taulusta 251. Isä: Schwindt, Johan Henrik) s. 12.04.1778 Räisälä.

1. puoliso Alopaeus, Magnus s. 02.02.1767 Tohmajärvi. k. 03.08.1834 Kitee. Vihitty: 13.09.1793 Turku.
Isä: Alopaeus, Jakob Andersinpoika s. 23.07.1726 Hirvensalmi. Kirkkoherra Tohmajärvi 27.11.1794, rovasti.
Äiti: Schildt, Hedvig Kristina, Alopaeus s. 03.04.1734 Pernaja.

Lapset:
1) Carl Magnus (katso taulu 842) s. 21.07.1796 Ruskeala. k. 07.01.1857.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 452 -

9. sukupolvi

Schwindt, Gabriel Christian (taulusta 252. Isä: Schwindt, Lars) s. 04.08.1767 Antrea. k. 26.02.1839 Pyhäjärvi, Vaasan lääni. Pyhäjärven Vl. kappalainen 1794. Varapastori 1804.

Viipurin katedraalikoulun oppilas 1778. Pääsykuulustelu 9.3.1786. Ylioppilas Turussa 10.3.1786 . Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa 17.6.1788. Antrean kirkkoherran (isänsä) apulainen 1788, armovuodensaarnaaja siellä 1791. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 - 1852

1. puoliso Krook, Catharina Beata Augusta, Schwindt s. 28.05.1780. k. 26.02.1839. Vihitty: 26.06.1795.

Lapset:
1) Henrik August (katso taulu 843) s. 28.12.1797 Pyhäjärvi, Vaasan lääni. k. 30.04.1863 Skuoritsa. Skuoritsan ja Ropsun kirkkoherra 1832.
2) Paul Teodor (katso taulu 844) s. 01.12.1813 Pyhäjärvi, Vaasan lääni. k. 04.11.1876 Spankkova, Inkerinmaa, Venäjä. Spankkovan ja Kolppanan kirkkoherra.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 453 -

9. sukupolvi

Brunnerus, Anna Margareta, Tawast (taulusta 253. Isä: Brunnerus, Lars Henrik) s. 03.01.1764. k. 20.03.1840 Rautjärvi.

1. puoliso Tawast, Christoffer s. 09.01.1745 Kerimäki. k. 01.01.1811 Käkisalmi. Vihitty: 17.09.1786 Rautjärvi.

Lapset:
1) Fredrik (katso taulu 845) s. 01.09.1799 Käkisalmi. k. 05.01.1848 Pietari, Venäjä.
2) Christian (katso taulu 846) s. 04.12.1804 Käkisalmi. k. 01.06.1881 Rautjärvi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 454 -

9. sukupolvi

Brunnerus, Maria Kristina, Winter (taulusta 253. Isä: Brunnerus, Lars Henrik) s. 10.10.1766.

1. puoliso Winter, Johan Henrik s. 14.11.1754. k. 1824. Vihitty: n. 1801.
Isä: Winter, Karl s. 29.09.1716. Savitaipaleen kirkkoherra 1778.
Äiti: Åberg, Elisabet Sofia, Winter s. 07.01.1726 Sääminki.

Lapset:
1) Gustaf (katso taulu 792) s. 1802. k. 29.03.1880 Viipuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 455 -

9. sukupolvi

Wahlberg, Beata Maria, Boehm (taulusta 254. Isä: Wahlberg, Petrus) s. 24.12.1776 Sortavala. k. 12.01.1857 Sortavala.

1. puoliso Boehm, Thomas Walentin s. 27.04.1770 Sortavala. k. 22.05.1854 Sortavala. Sortavalalainen kauppias. Vihitty: 07.01.1797 Kerimäki.

Lapset:
1) Alexander Gottfried (katso taulu 847) s. 02.03.1802 Sortavala. k. 12.06.1890 Helsinki haudattu Kokkola. Kauppias Kokkolassa 1839, raatimies.
2) Kristian Edvard (katso taulu 848) s. 07.04.1816 Sortavala. k. 02.04.1870 Impilahti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 456 -

9. sukupolvi

Wahlberg, Abraham Josef (taulusta 254. Isä: Wahlberg, Petrus) s. 01.01.1781 Sortavala. k. 19.04.1838 Taipalsaari.

1. puoliso Lojander, Emilia Wilhelmina, Wahlberg s. 12.08.1806 Sääminki. k. 01.07.1873 Hauho. Vihitty: 14.10.1824 Sääminki.
Isä: Lojander, Abraham Johannes s. 12.06.1769 Ruokolahti.
Äiti: Hornborg, Barbara Charlotta s. 04.07.1776 Koivisto.

Lapset:
1) Maria Helena Johanna s. 20.08.1825. k. 23.10.1827.
2) Josefina Emilia (katso taulu 849) s. 05.09.1828 Taipalsaari. k. 14.02.1886 Käkisalmi.
3) Peter Abrahan Rudolf s. 06.02.1832 Taipalsaari ?. k. 26.12.1873 Hauho.
4) Nils Edvard (katso taulu 850) s. 12.08.1833 Taipalsaari. k. 05.10.1872 Pori.
5) Fredrik Alexander (katso taulu 851) s. 18.09.1835 Taipalsaari. k. 22.03.1905 Viipuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 457 -

9. sukupolvi

Wahlberg, Peter Adolf (taulusta 254. Isä: Wahlberg, Petrus) s. 20.11.1785 Kerimäki. k. 12.06.1852 Kivennapa. Kappalainen Kivennapa.

1. puoliso Assendelft, Katarina Juliana, Wahlberg s. 08.11.1793 Räisälä. k. 07.04.1834 Kuolemanjärvi. Vihitty: ??.

Lapset:
1) Emilia Aurelia (katso taulu 852) s. 20.10.1819 Räisälä. k. 18.06.1874 Sortavala.
2) Maria Wilhelmina (katso taulu 853) s. 21.04.1822 Kerimäki. k. 26.04.1904 Kurkijoki.

2. puoliso Borenius, Elisabet, Wahlberg s. 19.12.1798. Vihitty: 18.09.1835 Kivennapa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 458 -

9. sukupolvi

Wahlberg von, Carl Fredrik (taulusta 255. Isä: Wahlberg, Kristian Adolf) s. 29.12.1791 Luumäki. k. 05.12.1884 Katharinenstadt, (Samara), Venäjä. Pastori Katharinenstadt.

From 1810 to 1812, he was a student of theology in Dorpat, Estonia. In 1813, he began teaching at the Trivialschule in Lovisa, Finland. He was ordained on 28 January 1821, and served from 1821 to 1877, of the Reformed parish in Katharinenstadt (South). Lähde: The Center for Volga German Studies at Concordia University http://cvgs.cu-portland.edu/colonies/russia/mother_colonies/colony_katharinenstadt.html

1. puoliso Buck von, Anna Dorotea Elisabet, Wahlberg von s. 15.08.1809 Katharinenstadt, Venäjä. k. 1878 Katharinenstadt, Venäjä. Vihitty: 1824.
Isä: Buck von, Johan Heinrich s. Vörden, Bersenbrück, Hannover (Prussia), Saksa. Pastori.
Äiti: Müller, Elisabeth, Buck von s. Bieber, Hanau in Hessen-Nassau (Prussia), Saksa.

Lapset:
1) Karl Ferdinand Immanuel (katso taulu 854) s. 30.09.1847 Jekateringstadt eli Katharinenstadt, Venäjä. k. 28.03.1920 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 459 -

9. sukupolvi

Wahlberg, Catharina Elisabet, Åkerblom (taulusta 255. Isä: Wahlberg, Kristian Adolf) s. 21.02.1794 Luumäki. k. 14.07.1875 Liperi.

1. puoliso Åkerblom, Gustaf Wilhelm s. 19.08.1786 Uukuniemi. k. 06.06.1833 Sortavala. Sortavalan kappalainen, varapastori. Vihitty: 1811.
Isä: Åkerblom, Gustaf Victor s. 04.10.1754 Uukuniemi. Piirimaanmittari Viipurin läänissä. Nimineuvos.
Äiti: Tuderus, Anna Magdalena Danielintytär, Åkerblom s. 18.07.1758 Sulkava.

Lapset:
1) Alexander Ferdinand (katso taulu 855) s. 08.11.1816 Sortavala. k. 03.04.1900 Liperi.
2) Anna Emilia (katso taulu 856) s. 25.09.1818 Sortavala. k. 01.01.1902.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 460 -

10. sukupolvi

Ingman, Henrik Johan Henrikinpoika (taulusta 256. Isä: Ingman, Henrik Henrikinpoika) s. 01.12.1773 Pohjan pitäjä, Mörbyn rusthollissa . k. 13.11.1819 Lohtaja. Kommisionimaanmittari Vaasan läänissä.

Maanmittarituttkinto 1794, varamaanmittari 12.11.1798, komisionimaanmittari 17.10.1809 Vaasan läänissä, jossa toimitti mm isojakotöitä Karhin ja Maringoisten kylissä. Asui Lohtajalla. Henrik Johan Ingman'ille syntyi kahdeksan poikaa ja kaksi tytärtä. Lapsista kuoli kolme varhain. Ingman oli Uudeltamaalta Pohjan pitäjästä, muuttanut Lohtajalle vuonna 1798. Brita Magdalena Cajanus, joka kymmenen vuoden vanhana oli muuttanut Toholammilta Lohtajan emäkirkolle asumaan, meni siellä naimisiin Ingmanin kanssa vuonna 1798. He ostivat siellä kirkonkylästä Erkkilän vähäisen talon, jossa heille syntyi kahdeksan poikaa ja kaksi tytärtä, joista kolme kuoli varhain. Antero oli sisaruksista nuorin ja oli vain puolen vuoden vanha, kun isä kuoli parhaassa miehuuden iässä. Perhe joutui tämän kautta suureen köyhyyteen. lähde: Gustaf Johansson: Muistelmia Antero Wilhelm Ingmanin elämästä; Suomen lähetysseura Helsinki 1927 (M. Strang'illa on ko. kirja)

1. puoliso Cajanus, Brita Magdalena, Ingman s. 06.06.1773 Lohtaja . k. 09.03.1845 Lohtaja . Vihitty: 07.10.1798 Lohtaja .
Brita Magdalena Cajanus oli uskonnollismielinen.

Isä: Cajanus, Gustaf Johan Petterinpoika s. 31.10.1731 Vähäkyrö. Lohtajan pitäjänapulainen 1766, sijoitettuna Toholammille 1775.
Äiti: Frosterus, Catharina Christina Jakobintytär, Cajanus s. 24.07.1746 Oulu.

Lapset:
1) Gustaf Henrik ( Kustaa ) (katso taulu 857) s. 16.04.1799 Mörby (ehkä Lohtajalla?). k. 26.07.1842 Kristiinan kaupungissa (kirjoilla Kauhavalla). Kappalainen Kauhava 1839. Lisätietoja: Kirjoilla Kauhavalla.
2) Karl Fredrik Henrik-Johaninpoika (katso taulu 858) s. 11.04.1801 Lohtaja. k. 06.07.1850 Lohtaja. Kyydinohjaaja, vouti Oulussa, vääpeli, kaupungin viskaali Oulussa.
3) Abraham Edvard Henrik-Johaninpoika (katso taulu 859) s. 12.07.1803 Lohtaja . k. 30.07.1837 Ullava. Ullavan saarnaaja 1829.
4) Johan Jakob Henrik-Johaninpoika (katso taulu 860) s. 27.02.1805 Lohtaja. k. 30.08.1846 Toholampi. Kappalainen Toholampi 1838. Kuolinsyy: Rinta- ja vesitauti.
5) Axel Ferdinand s. 06.09.1807 Lohtaja. k. 07.08.1813 Lohtaja.
6) Erik Aleksander (Alexander), (katso taulu 861) s. 14.02.1810 Lohtaja . k. 14.05.1858 Helsinki . Lääkäri, tohtori, lapsenpäästöopin professori.
7) Johanna Gustava s. 20.06.1812 Lohtaja. k. 31.07.1813 Lohtaja.
8) Brita Johanna s. 30.01.1814 Lohtaja. k. 29.07.1872 Lohtaja. Perhesuhteet: Naimaton.
9) Axel Ferdinand s. 07.01.1818 Lohtaja. k. 14.07.1819 Lohtaja.
10) Antero Wilhelm (katso taulu 862) s. 07.07.1819 Lohtaja . k. 05.09.1877 Helsinki . Jumaluusopin professori .

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 461 -

10. sukupolvi

Ingman, Karl Elias (taulusta 256. Isä: Ingman, Henrik Henrikinpoika) s. 1779. Kersantti. Lisätietoja: Muutti Ruotsiin.

Kersantti. Muutti Ruotsiin 1841.

1. puoliso Orjala, Hedvig Maria Ulrika, Ingman

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 462 -

10. sukupolvi

Ingman, Anna Kristiina, Vallén (taulusta 256. Isä: Ingman, Henrik Henrikinpoika) s. 1784 Pojo. k. 22.05.1851 Lappajärvi.

1. puoliso Vallén, Anders Gustaf s. 06.10.1788 Lohtaja ?. k. 02.09.1847 Lappajärvi på Annala gård i Tarvola by . Nimismies Lohtaja, 1818 Lappajärvellä. Vihitty: 04.01.1818 Lohtaja.
I ett 22.4.1817 daterat avgångsbetyg från Nummis till Lochteå kallas han vice länsman. I Lochteå bodde han på Erikkälä i Lochteå by och kallades då kronolänsman men flyttade redan följande år till Lappajärvi där han var expeditionsfogde och kronolänsman. Död i Lappajärvi på Annala gård i Tarvola by 2.9.1847.

Isä: Valén, Johan Anders s. 24.11.1754 Kovela hemman. Vice länsman och 1822 gamle brofogd.
Äiti: Jordström / Hjortström, Anna Maria, Vallén s. 1752.

Lapset:
1) Gustaf Wilhelm s. 20.08.1818 Lappajärvi. k. 29.04.1819.
2) August Fredrik s. 04.08.1821 Lappajärvi. k. 10.11.1874 Lappajärvi. Sockenskrivare i Lappajärvi. Perhesuhteet: Ogift, bodde tillsammans med sin kusin Sophia Wilhelmina Tolpo f. 1815 och sin. Ammatinlisäyksiä: moster Hedwig Maria Ingman f . 1794 på Tarvola Annala N:r 3 i Lappajärvi.
3) Christina Sofia Charlotta s. 08.05.1824 Lappajärvi. k. 04.07.1825 Lappajärvi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 463 -

10. sukupolvi

Ingman, Harald Henrikinpoika (taulusta 256. Isä: Ingman, Henrik Henrikinpoika) s. 28.04.1785 Pohja, Mörby ? . k. 02.01.1832 Alavus haudattu Alavus, hautakivi on olemassa. Maanmittari, Komisione landmetare.

Maanmittausauskultantti 09.08.1804. Varamaanmittari 24.03.1813. Komm. maanmittari Vaasan läänissä 25.03.1816. Komisionimaanmittari sanotussa läänissä. Asui Alavudella.

1. puoliso Grönlund, Catarina Margareta, Ingman s. 04.04.1787 Kangasala . k. 20.11.1845 Alavus, Alavudenkylä numero 4, Haverin talossa haudattu Alavuden hautausmaa.
Isä: Grönlund, Anders s. 29.11.1754 Pirkkala. Kirkkoherra, Kuortane.
Äiti: Asp, Kristina Elisabet, Grönlund s. 15.02.1763 Teisko.

Lapset:
1) Antero (Anders) Henrik (katso taulu 863) s. 10.10.1812 Alajärven Paavola, Alajärvi. k. 03.04.1856 Soini. Kappalainen, Soinin saarnaaja 1842.
2) Berndt Enoch Haraldinpoika (katso taulu 864) s. 12.09.1814 Alajärvi, Paavolan talossa. k. 14.03.1879 Kalajoki. Kirkkoherra, Kalajoki 1867.
3) Herman Haraldinpoika (katso taulu 865) s. 10.06.1816 Alavus; Kuortaneen Haaverisa. k. 28.02.1875 Oulu haudattu Ii. Kirkkoherra Sodankylässä.
4) Lovisa (katso taulu 866) s. 15.02.1818. k. 26.11.1888.
5) Wilhelm Haraldinpoika (katso taulu 867) s. 12.11.1820 Alavus . k. 23.05.1875 Teuva . Kyrkoherde; Kirkkoherra.
6) Reinhold s. 1822. k. pienenä haudattu Alavuden hautausmaa. Lisätietoja: Haudattu samaan hautaan vahempiensa kanssa Alavudella.
7) Ebba Elisabet s. 14.07.1824. k. 27.051868 Ruokolahden kappalaisen talossa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 464 -

10. sukupolvi

Ingman, Hedvig Ulrika, Orjala (taulusta 256. Isä: Ingman, Henrik Henrikinpoika) s. 27.07.1791. k. 14.08.1825 Lohtaja .

1. puoliso Orjala, Jaakko Juhananpoika s. 17.06.1792 Lohtaja ?. k. 17.11.1864. Talollisen poika. Vihitty: 13.04.1814 Lohtaja.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 465 -

10. sukupolvi

Ingman, Gustava Lovisa, Wendell (taulusta 257. Isä: Ingman, Karl Henrikinpoika ( Karle )) s. 12.04.1796. k. 14.02.1884.

1. puoliso Wendell, Karl Noël s. 11.01.1787. k. 07.05.1869 Pohjan Persböle. Ylioppilas; Russarö majakanvartija (Hankoniemen valotorninvartija). Vihitty: 24.12.1813 Pohja.
Ylioppilas Turussa 1805 Wendell, Noachus, Nyl. _ 923. Tammisaaren vt. pedagogina v. 1806. Maanviljelijä, tilanomistaja Tenholassa. Hankoniemen majakanvartija. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852 Russarö'n majakka rakennettiin 1863. Majakkaa on kutsuttu myös "Hangon silmä" Sakari Topelius julkaisi Maamme-kirjassa ylistävän runon: "Ken olet armas tähti, mi kauas merehen..."

Isä: Johan Johansson s. 30.05.1746 Gennarby. Tenholan Gennarby´n Storgård´in lampuoti.
Äiti: Lisa Andersdotter

Lapset:
1) Karl Noach (katso taulu 868) s. 10.04.1817 Pohja. Kruununimismies, Piikkiö, Perniö.
2) Sofia Charlotta Fredrika (katso taulu 869) s. 08.06.1820 Pohja. k. 26.08.1886 Helsinki.
3) Johan Edvard (katso taulu 870) s. 26.10.1823 Tenhola. k. 14.10.1917 Hämeenlinna. Hämeen läänin yleisen sairaalan taloudenhoitaja.
4) Gustav Albert (katso taulu 871) s. 10.02.1826 Tenhola, Germondby. k. 12.04.1900 Helsinki. Keisarillisen pankin kirjuri.
5) Lovisa s. 22.05.1828 Tenhola, Germondby. k. 03.06.1828.
6) Amanda Jakobina s. 04.09.1829 Tenhola, Germondby.
7) Matilda Emelie (katso taulu 872) s. 05.01.1832 Tenhola, Germondby.
8) Fridolf Vilhelm (katso taulu 873) s. 19.06.1834 Tenhola. k. 16.01.1914 Perniö. Suomen pankin konttorin kirjuri 1855, kirjanpitäjä 1860, ero 1863. Ammatinlisäyksiä: Tilanomistaja Perniö.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 466 -

10. sukupolvi

Ingman, Kaarle Henrik (taulusta 257. Isä: Ingman, Karl Henrikinpoika ( Karle )) s. 19.11.1799 Pohja. k. 08.05.1831 Nowo Vies, Puola. Suomen henkivartiopataljoonan saarnaaja. Kuolinsyy: Kuoli koleraan Puolan sodassa.

Karl Henrik Ingman oli sotapappi. Kävi Turun koulussa ylioppilaaksi 9/6 1821. Papiksi vihitty 7/6 1823 ja määrätty Espoon kappalaisen apulaiseksi. Suomen henkivartiopataljoonan saarnaaja, seurasi pataljoonaansa Puolan sotaan. Kaatui siellä ?/5 1831 (luettelosta poistettu 9/5). Karl Henrikin vaimo kuoli nuorena 1829, olikohan se syy minkä takia Karl Henrik lähti sotatantereelle. (M. Strang´in huomautus) Puolan kapina joka syttyi Varsovassa 1830. Venäläiset karkoitetiin ja Keisari Nikolai I julistettiin valtiopäivillä tammik. 25 p. 1831 kruununsa menettäneeksi. Taisteluissa Diebitschin johtamia venäläisiä vastaan puolalaisilla oli aluksi menestystä, mutta sitten he tekivät sotilaallisia erehdyksiä ja joutuivat ratkaisevasti tappiolle toukok. Ostrolenkan luona. (Tietosanakirja v. 1915 osa 7, sivu 1117) Kuolintieto + paikka: Lähde: Donald Wilén Ylioppilas Turussa 9.6.1821. Merkitty Uusmaalaisen osakunnan matrikkeliin Turun palon jälkeen [1821] Carolus Henricus Ingman, natus die 19:o Novembris 1799 in parœcia Pojo, patre pædagogo. E Schola privata Albo Universitatis adscriptus die die 9:o Junii. - t. f. Batallions predikant vid Finska Gardet. Död. Todistus pappisvirkaan pyrkimistä varten registratuurassa 5.6.1823. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 7.6.1823. Espoon kappalaisen apulainen 1823. Suomen kaartin vt. pataljoonansaarnaaja 1827, vakinainen 1828. Kuoli koleraan Puolan Nowo Vies'issa 8.5.1831. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Brodd, Anna Jakobina, Ingman s. 06.12.1801 Suomenlinna, Viapori. k. 05.11.1829 Espoo.
Majurin tytär. Tietojen tarkennus: Lähde: Donald Wilén

Isä: Brodd, Per Gustaf Majuri.
Äiti: Brodd, Hedvig Kristina, Melan

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 467 -

10. sukupolvi

Ingman, Gustava Sofia, Novitski (taulusta 258. Isä: Ingman, Johan Henrikinpoika)

1. puoliso Novitski, Michael s. 1781. k. 02.12.1814. Venäjän Suomessa olleen muonitusvirkamieskunnan venäläinen virkamies.

Lapset:
1) Sofia Wilhelmina (katso taulu 874) s. 24.06.1813 Tammisaari. k. 08.05.1885 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 468 -

10. sukupolvi

Ingman, Johan Fredrik (taulusta 258. Isä: Ingman, Johan Henrikinpoika) s. 15.03.1790 Tammisaari ??. k. 23.04.1831. Värjäri Tammisaaressa.

1. puoliso Dahlgren, Maria Elisabet, Ingman s. 1777 Turku. k. 1821 Tammisaari ??. Värjärin leski. Vihitty: 29.12.1812.

Lapset:
1) Fredrika Karolina Gustava (katso taulu 875) s. 28.01.1814 Tammisaari ??.
2) Maria Josefa Emilia s. 02.02.1819 Tammisaari ??. k. 23.07.1821 Tammisaari ??.
3) Edla Johanna Amalia s. 09.02.1821 Tammisaari ??. k. 12.12.1822 Tammisaari ??.

2. puoliso Domander, Maria Gustava, Ingman s. 29.05.1802. k. 19.07.1823 Tammisaari ??. Vihitty: 28.12.1821 Nummi.
Isä: Domander, Justus s. 01.09.1761 Hämeenlinna. Kappalainen Lohjan Nummella.
Äiti: Endahl, Maria, Domander
Lapset:
1) ???? s. 1823 Tammisaari. Kuolinsyy: Syntyi ja kuoli samana päivänä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 469 -

10. sukupolvi

Ingman, Sofia Katarina, Novitski (taulusta 258. Isä: Ingman, Johan Henrikinpoika) s. 07.08.1793 Tammisaari ??. k. 12.05.1860.

1. puoliso Novitski, Mikael Vilhelm s. 1781. k. 02.12.1814.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 470 -

10. sukupolvi

Naukler, Anna Sofia, Nyberg (taulusta 259. Äiti: Ingman, Anna Elisabet) s. 19.05.1784 Kägra, Bromarv.

1. puoliso Nyberg, Henrik Rruukuntekijä Tammisaaresta (krukmakare).

Lapset:
1) Carl Otto s. 06.04.1812 Tammisaari.
2) Nyberg Lovisa Charlotta s. 28.09.1814 Tammisaari.
3) Adolf Fredrik s. 22.06.1820 Tammisaari.
4) Aron Wilhelm s. 01.07.1824 Tammisaari.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 471 -

10. sukupolvi

Naukler, Wendla Elisabeth, Forsström (taulusta 259. Äiti: Ingman, Anna Elisabet) s. 15.04.1790 Kägra, Bromarv. k. 1848 Helsinki haudattu 05.03.1848.

1. puoliso Forsström, Henrik s. 28.12.1798 Sipoo. k. 06.01.1828 Helsinki. Kammakarmästare, kammanvalmistajamestari. Vihitty: 06.08.1817 Tammisaari. Kuolinsyy: Älfkarlebysjuka; spitaali.

Lapset:
1) Sofia Elisabet (katso taulu 876) s. 05.07.1818 Helsinki.
2) Adolf Fredrik s. 11.02.1822 Helsinki.
Eräs kondiittori Adolf Fredrik Forsström meni 05.03.1853 Helsingissä naimisiin Sofia Charlotta Björklund´in kanssa s. 1829, joka oli satulaseppä G.W. Björklund´in tytär. Onkohan sama mies? ihmettelee Martti strang

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 472 -

10. sukupolvi

Kothen von, Adolf Fredrik (taulusta 260. Äiti: Aminoff, Christina Elisabet) s. 18.05.1776 Kirkkonummi. k. 17.03.1819 Marseilles, Ranska.

1. puoliso Schartau, Johanna Magdalena, Kothen von s. 20.09.1772 Malmö, Ruotsi. k. 19.08.1805 Marseilles, Ranska. Vihitty: Marseilles, Ranska.
Isä: Schartau, Anders
Äiti: Langwagen, Anna Catharina, Schartau

Lapset:
1) Gustava Elisabet s. 06.06.1805 Marseilles, Ranska. k. 10.08.1805 Marseilles, Ranska.

2. puoliso Estienne, Elise Aglaèe, Kothen von s. 08.10.1793. Vihitty: 23.12.1813 Marseilles, Ranska.
Isä: Estienne, Jean Baptiste
Äiti: Amand, Marianne Jeanne Louise, Estienne
Lapset:
1) Charles Jean s. 30.12.1814 Marseilles, Ranska. k. 09.05.1884 Marseilles, Ranska.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 473 -

10. sukupolvi

Kothen von, Gustaf (taulusta 260. Äiti: Aminoff, Christina Elisabet) s. 21.02.1778 Kirkkonummi. k. 26.01.1851 Helsinki.

1. puoliso Tollet, Johanna Agneta, Kothen von s. 02.06.1784 Merimasku. k. 30.05.1835 Helsinki. Vihitty: 11.09.1806 Mietoinen.
Isä: Tollet, Daniel s. 16.02.1727 Huittinen.
Äiti: Gertten von, Anna Fredrika, Tollet s. 04.10.1748.

Lapset:
1) Casimir (katso taulu 760) s. 29.05.1807 Lokalahti. k. 25.11.1880 Mecklenburg-Schwerin, Saksa.
2) Gustav (katso taulu 761) s. 31.07.1808 Lokalahti. k. 23.12.1861 Turku. Kenraalimajuri, vapaaherra. Perhesuhteet: Puolisot ovat serkkuja keskenään.
3) Mauritz Ferdinand (katso taulu 762) s. 17.06.1811 Lokalahti. k. 17.06.1875 Janakkala.
4) Eva Mathilda Aglaè (katso taulu 763) s. 06.07.1825 Helsinki. k. 10.07.1914 Loimaa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 474 -

10. sukupolvi

Kothen von, Carl Axel (taulusta 260. Äiti: Aminoff, Christina Elisabet) s. 26.04.1779 Kirkkonummi. k. 26.06.1853 Raisio. Majuri, vapaaherra.

1. puoliso Lagerborg, Antoinette Lovisa, Kothen von s. 05.12.1783 Askainen. k. 24.07.1813 Askainen. Vihitty: 23.03.1806 Askainen.
Isä: Lagerborg, Johan Adolf s. 09.07.1753 Turku.
Äiti: Fleming af Liebelitz, Johanna Elisabet, Lagerborg s. 01.08.1757 Tukholma.

Lapset:
1) Johanna Maria (katso taulu 877) s. 02.03.1807 Taivassalo. k. 06.02.1880 Tukholma. Vapaherratar.

2. puoliso Pippingsköld, Johanna Maria, Kothen von s. 01.11.1791 Turku. k. 07.02.1871 Helsinki. Vihitty: 11.04.1815 Turku.
Isä: Pipping / Pippingsköld, Josef s. 04.05.1760 Turku. Kirurgian ja synnytysopin professori.
Äiti: Sederholm, Maria, Pipping / Pippingsköld s. 31.08.1770 Helsinki.
Lapset:
1) Christina Maria Gustava s. 16.03.1816 Askainen. k. 20.10.1894 Helsinki.
2) Antoinetta Lovisa s. 13.06.1817 Askainen. k. 04.07.1828 Paimio.
3) Sofia Matilda Beata (katso taulu 878) s. 08.12.1818 Askainen. k. 23.03.1900 Helsinki.
4) Josefina Fredrika (katso taulu 879) s. 05.09.1820 Lemua. k. 24.05.1905 Helsinki. Vapaaherratar.
5) Johanna Elisabet (katso taulu 880) s. 05.06.1822 Askainen. k. 01.05.1887 Turku.
6) Adolf Fredrik Josef (katso taulu 881) s. 29.04.1824 Askainen. k. 02.03.1896 Helsinki. Valtiokonttorin tirehtööri, vapaaherra, valtiopäivämies.
7) Anna Augusta (katso taulu 882) s. 07.05.1833 Paimio. k. 30.12.1880 Helsingin pitäjä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 475 -

10. sukupolvi

Kothen von, Augusta Eleonora Lovisa, Hisinger (taulusta 260. Äiti: Aminoff, Christina Elisabet) s. 30.05.1780 Kustavi. k. 16.11.1835 Helsinki.

1. puoliso Hisinger, Jakob Wilhelm s. 16.10.1767 Turku. k. 03.08.1843 Espoo. Vihitty: 20.12.1798 Tenhola.
Isä: Hisinger, Carl s. 21.11.1738 Inkoo, Fagervik.
Äiti: Bremer, Anna Magdalena, Hisinger s. 22.07.1747.

Lapset:
1) Carl Gustav (katso taulu 883) s. 28.01.1800 Pohja. k. 30.03.1846 Helsinki.
2) Constance Augusta (katso taulu 884) s. 01.05.1801 Königstedt, Helsingin maalaiskunta. k. 02.01.1841 Königstedt.
3) Johan Vilhelm s. 02.11.1803 Helsingin pitäjä. k. 07.11.1833 Venäjä.
4) Robert Axel (katso taulu 885) s. 28.03.1805 Helsingin pitäjä. k. 08.07.1859 Turku.
5) Carl Adolf s. 26.03.1806 Helsingin pitäjä. k. 28.03.1806 Helsingin pitäjä.
6) Fredrik Adolf (katso taulu 886) s. 07.08.1811 Helsingin pitäjä. k. 15.10.1860 Berliini, Saksa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 476 -

10. sukupolvi

Aminoff, Adolf (taulusta 262. Isä: Aminoff, Johan Fredrik) s. 25.02.1806 Mietoinen. k. 02.11.1884 Bromarv. Jalkaväen kenraali 1883. Valtiopäivämies. Lisätietoja: Suomalaista aatelissukua. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.

Ylioppilas Upsalassa 1817, Turussa 1819. Sai isänsä mukana 1808 kuningas Kustaa IV Adolfilta vapaaherran arvon, jonka keisari Aleksanteri I vahvisti 1812. Merkittiin Suomen ritarihuoneen kirjoihin aatelisena 1818, vapaaherrana 1818. Peri veljensä kuoltua kreivin arvon 1838.

1. puoliso Björkman / Björkenheim, Sofia Magdalena Lars-Magdalena, Aminoff s. 21.06.1822 Isonkyrö, Orisberg. k. 13.01.1904 Orimattila. Vihitty: 22.06.1840 Turku. Lisätietoja: Vuodesta 1834 Björkenheim.
Isä: Björkman / Björkenheim, Lars Magnus s. 06.11.1793 Tukholma. Kapteeni Ruotsin armeijassa 1815, Venäjän armeijassa 1818. Ruukinpatruuna.
Äiti: Bergenhem / Bergenheim, Lovisa Wilhelmina, Björkman s. 13.08.1801 Vaasa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 477 -

10. sukupolvi

Aminoff, Fredrik (taulusta 262. Isä: Aminoff, Johan Fredrik) s. 29.11.1807 Mietoinen. k. 05.04.1880 Espoo.

1. puoliso Schade, Elisabet Juliana Emma, Aminoff s. 14.09.1827 Hampuri, Saksa. k. 26.06.1903 Bromarv. Vihitty: 17.06.1846 Hampuri, Saksa.
Isä: Schade, Georg Heinrich
Äiti: Voges, Sofia Lovisa Henriette, Schade

Lapset:
1) Johan Fredrik (katso taulu 887) s. 29.12.1847 Helsinki. k. 19.02.1892 Helsinki.
2) Adolf Henrik s. 07.08.1850 Espoo. k. 25.02.1884 Nanterre, Ranska.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 478 -

10. sukupolvi

Aminoff, Alexander (taulusta 262. Isä: Aminoff, Johan Fredrik) s. 30.11.1811 Mietoinen. k. 16.07.1886 Kulosaari, Helsingin pitäjä.

1. puoliso Forselles af, Fredrika Charlotta Maria, Aminoff s. 18.08.1824 Elimäki. k. 23.07.1902 Turku. Vihitty: 30.07.1843 Elimäki.
Isä: Forselles af, Fredrik Johan Ulrik s. 11.08.1783 Pernaja. Majuri.
Äiti: Möllersvärd, Ulrika Charlotta, Forselles af s. 02.06.1797 Orimattila.

Lapset:
1) Johan Fredrik Gustav (katso taulu 888) s. 21.08.1844 Mietoinen. k. 07.01.1899 Helsinki.
2) Adolf Kasimir (katso taulu 889) s. 24.01.1846 Turku. k. 27.12.1910 Helsinki.
3) Ivan Alexander (katso taulu 890) s. 08.11.1847 Mietoinen. k. 01.01.1918 Mietoinen.
4) Björn Alexis (katso taulu 891) s. 18.05.1850 Mietoinen. k. 14.06.1924 Turku.
5) Knut Vladimir s. 26.08.1851 Mietoinen. k. 24.12.1854 Mietoinen.
6) Feodor Maximilian (katso taulu 892) s. 15.01.1853 Mietoinen. k. 08.06.1917 Turku. Varatuomari, poliisipäällikkö.
7) Nikolai (katso taulu 893) s. 16.06.1854 Mietoinen. k. 06.08.1905 Sjuvalovo, Venäjä.
8) Eva Matilda Charlotta (katso taulu 894) s. 16.12.1857 Mietoinen. k. 24.09.1933 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 479 -

10. sukupolvi

Aminoff, Maria Elisabet Sofia, Reuterskiöld (taulusta 262. Isä: Aminoff, Johan Fredrik) s. 04.10.1818 Mietoinen. k. 24.04.1902 Tukholma.

1. puoliso Reuterskiöld, Carl Leonard s. 31.10.1816 Fasterna, Tukholma. k. 10.02.1905 Tukholma. Vihitty: 20.08.1839 Bromarv.
Isä: Reuterskiöld, Axel Didirk s. 20.12.1779 Fasterna, Tukholma.
Äiti: Kjerrmansköld, Juliana Vilhelmina, Reuterskiöld s. 29.01.1785.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 480 -

10. sukupolvi

Aminoff, Augusta Fredrika Elisabeth, Rotkirch (taulusta 263. Isä: Aminoff, Berndt Henrik) s. 08.09.1785 Taivassalo. k. 19.06.1846 Turku.

1. puoliso Rotkirch, Carl Fredrik s. 20.10.1775 Porvoon maalaiskunta. k. 11.05.1832 Vaasa. Vaasan hovioikeuden presidentti, vapaaherra. Vihitty: 08.09.1803 Taivassalo.
Isä: Rotkirch, Wentzel Fredrik s. 06.02.1727 Porvoon maalaiskunta. Tilanomistaja Porvoon Stensbölessä, majuri.
Äiti: Lagerhjelm, Christina, Rotkirch s. 22.07.1741.

Lapset:
1) Johan Venzel s. 05.07.1804 Pyhtää. k. 08.04.1819 Pietari, Venäjä.
2) Augusta Maria Kristina (katso taulu 895) s. 22.03.1806 Pyhtää. k. 24.11.1861 Turku.
3) Fredrik August s. 08.02.1808 Pyhtää. k. 22.10.1833 Helsinki.
4) Emilia Henrietta (katso taulu 896) s. 03.01.1810 Ruotsinpyhtää. k. 06.12.1841 Helsinki.
5) Carl Fabian s. 29.11.1811 Turku. k. 20.08.1812 Turku.
6) Vilhelmina Matilda s. 28.07.1813 Porvoon maalaiskunta. k. 07.03.1842 Turku.
7) Bernt Adolf (katso taulu 897) s. 03.11.1816 Porvoon maalaiskunta. k. 30.05.1866 Porvoon maalaiskunta.
8) Carolina Natalia s. 23.11.1818 Vaasa. k. 21.10.1819 Vaasa.
9) Aurora Therese (katso taulu 898) s. 13.01.1821 Vaasa. k. 28.04.1859 Helsinki. Vapaaherratar.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 481 -

10. sukupolvi

Aminoff, Berndt (taulusta 263. Isä: Aminoff, Berndt Henrik) s. 22.01.1790 Taivassalo. k. 20.08.1861 Kangasala. Överstiluutnantti (everstiluutnantti). Perhesuhteet: Aatelissuku n:o 36.

1. puoliso Uggla, Heloise Fredrika, Aminoff s. 12.06.1797 Kangasala. k. 08.07.1866 Pirttikylä. Vihitty: 18.09.1817.
Lähde: Elgenstierna

Isä: Uggla, Gustav Fredrik s. 24.07.1766 Kangasala.
Äiti: Malm, Johanna Helena, Uggla s. 24.08.1778 Turku.

Lapset:
1) Bernt Fredrik s. 22.04.1819 Kangasala. k. 19.06.1855 Simferopol, Krim, Venäjä.
2) Emilia Johanna Sofia (katso taulu 899) s. 07.09.1822 Tampere. k. 09.12.1899 Heinola. Perhesuhteet: Aatelissuku n:o 36.
3) Gregori Knut s. 07.12.1829 Kangasala. k. 22.03.1831 Kangasala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 482 -

10. sukupolvi

Aminoff, Adolf (taulusta 263. Isä: Aminoff, Berndt Henrik) s. 25.09.1797 Kustavi. k. 06.11.1877 Ruovesi.

1. puoliso Austrell, Fredrika Wilhelmina, Aminoff s. 28.02.1799 Porvoon maalaiskunta. k. 19.09.1868 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 16.07.1820.
Isä: Austrell, Petter Johan s. 00.03.0000 Lempäälä. Vänrikki.
Äiti: Kothen von, Gustava Sofia, Austrell s. 13.03.1768 Ruovesi.

Lapset:
1) Wilhelmina Sofia (katso taulu 900) s. 29.03.1821 Tampere. k. 16.12.1902 Porvoon maalaiskunta.
2) Fredrika Matilda s. 03.03.1823 Ruovesi. k. 31.03.1845 Helsinki.
3) Adolf Fredrik (katso taulu 901) s. 22.12.1824 Ruovesi. k. 10.06.1868 Ruovesi. Tilanomistaja Ruovesi.
4) Alexander Bernt s. 04.02.1827 Ruovesi. k. 09.10.1847 Hämeenlinna.
5) Hilda Natalia s. 06.10.1828 Ruovesi. k. 12.05.1829 Ruovesi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 483 -

10. sukupolvi

Brand, Evert Johan (taulusta 264. Isä: Brand, Carl Johan) s. 11.01.1760 Västanfjärd. k. 13.01.1823 Isojoki.

1. puoliso Printz, Helena Elisabet, Brand s. 18.11.1768 Ylistaro. k. 14.05.1818 Isojoki. Vihitty: 24.02.1793 Karuna.
Isä: Printz, Georg Jakob s. 14.03.1731 Lappeenranta. Pohjanmaan jalkaväkirykmentin Ilmajoen komppanian kapteeni 1770.
Äiti: Freidenfelt, Märta Margareta, Printz s. 20.08.1741 Kauhajoki.

Lapset:
1) Margareta Elisabet (katso taulu 902) s. 23.09.1792. k. 10.03.1850 Isojoki.

2. puoliso Bergelin, Hedvig Christina, Brand s. 19.12.1772 Janakkala. k. 25.05.1851 Siikainen. Vihitty: 26.06.1822 Siikainen.
Isä: Bergelin, Gabriel s. 19.07.1749 Janakkala.
Äiti: Orell, Sofia, Bergelin s. 1742.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 484 -

10. sukupolvi

Brand, Anna Sofia, Lindström (taulusta 264. Isä: Brand, Carl Johan) s. 21.01.1761 Västanfjärd.

1. puoliso Lasten isä = tuntematon, Vihitty: ??.

Lapset:
1) Hedvig Sofia s. 07.05.1787.
2) Constantia Charlotta (katso taulu 903) s. 21.01.1791. k. 10.12.1857 Tukholma.

2. puoliso Lindström, Anders Vihitty: 01.10.1793 Västanfjärd.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 485 -

10. sukupolvi

Mellin, Johan Reinhold (taulusta 266. Äiti: Klick, Charlotta Juliana) s. 16.08.1761 Kangasala. k. 22.07.1807 Ulvila. Paroni.

1. puoliso Bromanskiöld, Eva Christina, Mellin k. 29.04.1833 Pirkkala. Vihitty: 28.12.1783 Tenhola.
Isä: Bromanskiöld, Anders s. 14.01.1729 Hudiksvall, Ruotsi.
Äiti: Blåfield, Beata Juliana, Bromanskiöld s. 31.07.1729 Sääksmäki.

Lapset:
1) Fredrik Sebastian s. 05.04.1785 Suoniemi. k. 01.10.1809 Tukholma.
2) Beata Fredrika Charlotta s. 05.04.1787 Suoniemi. k. 22.02.1809 Suoniemi.
3) Anders Johan s. 26.03.1789 Suoniemi. k. 05.12.1813 Lübeck, Saksa.
4) Carl Reinhold (katso taulu 904) s. 22.09.1790 Suoniemi. k. 05.08.1869 Suoniemi.
5) Eva Kristina (katso taulu 905) s. 22.04.1792 Suoniemi. k. 15.03.1819 Suoniemi.
6) Hedvig Lovisa (katso taulu 906) s. 22.04.1792 Suoniemi. k. 30.06.1876 Turku.
7) Adolf Bernt s. 16.12.1794 Suoniemi. k. 30.06.1811 Ulvila.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 486 -

10. sukupolvi

Mellin, Johanna, Pelander (taulusta 266. Äiti: Klick, Charlotta Juliana) s. 22.07.1772 Suoniemi. k. 16.08.1836 Suoniemi. Friherrin, vapaaherratar.

1. puoliso Pelander, Adolf Fredric s. 04.04.1766 Pernaja. k. 10.00.1818. Fänrik vid Björneborgs regemente. Vihitty: 29.09.1793 Suoniemi.

Lapset:
1) Karl Johan Henrik (katso taulu 907) s. 10.01.1800. k. 27.03.1860 Kankaanpäässä Kyynäsjärven Vanhassatalossa. Nimismies Kankaanpäässä 1833, kollegiregistraattori. Ammatinlisäyksiä: Kellegikirjaajan arvo 1828.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 487 -

10. sukupolvi

Aminoff, Sofia Charlotta, Hartman (taulusta 267. Äiti: Lindcrantz, Christina) s. 05.06.1774 Pohja. k. 12.10.1820 Kemiö.

1. puoliso Hartman, Gabriel Israel s. 28.01.1776 Lumparland. k. 01.03.1809 Turku. Turun akatemian kirjastonhoitaja, FM. Vihitty: 06.01.1800 Uskela.
Ylioppilas Turussa 1792. FM 26.6.1798. Perusti pienen koulun Turkuun 1800. Turun akatemian teoreettisen filosofian dosentti 1802, ylim. kirjaston amanuenssi s.v., vakinainen 1805, kirjastonhoitaja 1807. Samalla Suomen talousseuran toinen sihteeri 1804. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Hartman, Israel Ferdinand s. 03.05.1748. Lumparlandin kappalainen.
Äiti: Brita Johansdotter, Hartman s. 12.12.1751 Lumparland.

Lapset:
1) Hildur Karolina Mathilda (katso taulu 908) s. 05.11.1800 Turku. k. 17.11.1856 Sortavala.
2) Erato Eufrosyne Sofia s. 01.03.1802. k. 23.03.1805.
3) Aurora Antonina Augusta (katso taulu 909) s. 07.08.1803. k. 17.09.1832.
4) Eufrosyne Erato Sofia s. 13.06.1805. k. 23.03.1875 Porvoo.
5) Gabriel Ferdinand s. 01.01.1807. k. 04.05.1872 Snappertuna.
6) Gabriel Reinhold (katso taulu 910) s. 05.09.1809 Turku. k. 05.09.1862 Kurkijoki. Kurkijoen kirkkoherra, FM.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 488 -

10. sukupolvi

Aminoff, Lars Fredrik (taulusta 267. Äiti: Lindcrantz, Christina) s. 28.03.1779 Pohja. k. 25.01.1825 Tammisaari.

1. puoliso Lauriston, Eva Charlotta, Aminoff s. 24.12.1795 Orimattila. k. 13.10.1854 Seili, Nauvo. Vihitty: 29.09.1822 Orimattila.
Isä: Löfving, Johan Eberhard
Äiti: Lena Larsdotter, Löfving

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 489 -

10. sukupolvi

Aminoff, Feodor Ivar (taulusta 267. Äiti: Lindcrantz, Christina) s. 06.03.1795 Pohja. k. 28.12.1830 Tallinna, Eesti.

1. puoliso Küster, Johanna Henrietta, Aminoff s. 1803. k. 20.12.1888 Pietari, Venäjä. Vihitty: 12.01.1827 Tallinna, Eesti.
Isä: Küster, Gottlieb

Lapset:
1) Feodor Gottlieb Bernt s. 11.03.1828 Tallinna, Eesti. k. 27.01.1829 Tallinna, Eesti.
2) Georg Feodor s. 07.07.1830 Tallinna, Eesti. k. 15.04.1834 Tallinna, Eesti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 490 -

10. sukupolvi

Schatelowitz, Lars (taulusta 268. Äiti: Lindcrantz, Eva) s. 11.05.1786. k. 28.07.1834 Karuna.

1. puoliso Knorring, Sofia Johanna, Schatelowitz s. 01.08.1786 Mäntsälä. k. 08.11.1818 Karuna. Vihitty: 02.10.1810 Lohja.
Isä: Knorring, Anders Wilhelm s. 07.09.1762 Helsingin pitäjä ?.
Äiti: Lindcrantz, Jeanna Carolina, Knorring s. 10.05.1762 Tammisaari.

Lapset:
1) Peter Gustav s. 23.06.1811 Snappertuna. k. 1831 Puola.
2) Lars Axel (katso taulu 911) s. 23.07.1815 Karuna. k. 11.04.1874 Pori.
3) Eva Karolina s. 09.06.1817 Karuna. k. 28.01.1820 Karuna.

2. puoliso Tersmeden, Charlotta Lovisa, Schatelowitz
Isä: Tersmeden, Johan Jakob
Äiti: Gyllenkrook, Anna Charlotta, Tersmeden
Lapset:
1) Eva Eleonora Charlotta Amalia s. 06.07.1823 Karuna. k. 21.07.1833 Karuna.
2) Karl Magnus Verner (katso taulu 912) s. 17.08.1826 Karuna. k. 23.12.1905 Helsinki.
3) Sofia Lovisa Augusta (katso taulu 913) s. 20.10.1828 Karuna. k. 01.03.1856 Pietari, Venäjä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 491 -

10. sukupolvi

Schatelowitz, Ebba Johanna Christina, Toll (taulusta 268. Äiti: Lindcrantz, Eva) s. 14.11.1789 Tammisaaren maalaiskunta. k. 01.12.1847 Porvoo.

1. puoliso Toll, Karl Henrik s. 24.12.1779 Hollola. k. 13.09.1848 Porvoo. Vihitty: 24.12.1809 Tammisaaren maalaiskunta.
Isä: Toll, Gustav Johan s. 24.12.1752 Pohja.
Äiti: Löving, Johanna Charlotta, Toll s. 26.04.1754 Orimattila.

Lapset:
1) Eva Christina Sofia Charlotta s. 26.10.1810 Lohja. k. 10.11.1830 Helsinki.
2) Carl August Per Christoffer s. 06.06.1812 Lohja. k. 18.10.1837 Sevastopol, Venäjä.
3) Alexander Eberhard Henrik Christoffer (katso taulu 914) s. 27.11.1813 Orimattila. k. 06.03.1875 Rovno, Venäjä.
4) Emilia Gustava Johanna Kristina (katso taulu 915) s. 25.03.1815 Orimattila. k. 23.12.1855 Kurkijoki.
5) Carolina Augusta Gertrud Aurora s. 27.07.1817 Orimattila. k. 02.02.1896 Tuusula.
6) Fredrika Vilhelmina Henrika Albertina s. 04.01.1819 Orimattila. k. 13.01.1819 Orimattila.
7) Fredrik Vilhelm Konstantin Christoffer s. 21.03.1820 Orimattila. k. 27.06.1845 Kiev, Venäjä.
8) Nikolai Fridolf Bernt Christoffer s. 20.01.1822 Orimattila. k. 01.06.1825 Orimattila.
9) Knut Ferdinand Konrad Christoffer s. 10.05.1824 Orimattila. k. 1881.
10) Nikolai Fridolf Lars Christoffer s. 13.03.1826 Orimattila. k. 12.08.1851 Pietari, Venäjä.
11) Matilda Adelaide Theresia (katso taulu 916) s. 12.05.1828 Orimattila. k. 29.04.1869 Hämeenlinna.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 492 -

10. sukupolvi

Knorring, Sofia Johanna, Schatelowitz (taulusta 269. Äiti: Lindcrantz, Jeanna Carolina) s. 01.08.1786 Mäntsälä. k. 08.11.1818 Karuna.

1. puoliso Schatelowitz, Lars s. 11.05.1786. k. 28.07.1834 Karuna. Vihitty: 02.10.1810 Lohja.
Isä: Schatelowitz, Peter s. 1732.
Äiti: Lindcrantz, Eva, Schatelowitz s. 07.11.1755 Helsingin pitäjä.

Lapset:
1) Peter Gustav s. 23.06.1811 Snappertuna. k. 1831 Puola.
2) Lars Axel (katso taulu 911) s. 23.07.1815 Karuna. k. 11.04.1874 Pori.
3) Eva Karolina s. 09.06.1817 Karuna. k. 28.01.1820 Karuna.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 493 -

10. sukupolvi

Valén, Johan Anders (taulusta 270. Isä: Woiwalenius / Woivalen, Jacob Johan) s. 24.11.1754 Kovela hemman. k. 21.08.1843 Annala gård i Lappajärvi. Vice länsman och 1822 gamle brofogd.

Antecknad såsom brorsson på Kovela i mantalslängderna 1771-1778. I kyrkoböckerna kallas han år 1784 utridare på Hakuila i Nummis, men redan år 1787, nu bosatt på Hyrsylä Langi rusthåll i Nummis vice länsman och år 1822 gamle brofogden. Död på Annala gård i Lappajärvi 21.8.1843. - Han var förvaltare på Laxpojo gård i Lojo då han 3.8.1783 gifte sig med hushållerskan på gården Anna Maria Jordström/Hjortström

1. puoliso Jordström / Hjortström, Anna Maria, Vallén s. 1752. k. 08.11.1821 Nummis. Vihitty: 03.08.1783 Lojo.

Lapset:
1) Lovisa Charlotta (katso taulu 917) s. 12.10.1784 Nummis. k. 04.12.1855 Harjula i Libelits .
2) Anders Gustaf (katso taulu 918) s. 06.10.1788 Lohtaja ?. k. 02.09.1847 Lappajärvi på Annala gård i Tarvola by . Nimismies Lohtaja, 1818 Lappajärvellä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 494 -

10. sukupolvi

Woiwalenius, Magnus Friedrich (taulusta 270. Isä: Woiwalenius / Woivalen, Jacob Johan) s. 26.08.1756 Nummi, Kovelan kartano. Torppari (Kovelo?).

1. puoliso Maria Andersdotter, Woiwalenius

Lapset:
1) Anna Greta s. 1792 Nummi, Kovelan kartano.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 495 -

10. sukupolvi

Woiwalenius, Magdalena Katarina Eliaantytär, Ticcander (taulusta 272. Isä: Woiwalenius, Elias Gabriel) s. 1759 Saarijärvi, Pyyrinlahti. k. 30.01.1816 Saarijärvi, Pyyrinlahti.

1. puoliso Ticcander, Jaakko Tobiaanpoika s. 07.05.1761 Hollola. k. 03.04.1821 Saarijärvi, Pyyrinlahti haudattu Saarijärvi. Nimismies Saarijärvi.
Jaakko oli Tobiaksen ja Anna Elisabethin lapsista neljäs. Hän tuli Keski-Suomeen silloiseen Saarijärven seurakuntaan kuuluvaan Liimattalan kylään, Kauton taloon. Hän meni naimisiin Kauton talon tyttären Magdalena Woiwaleniuksen kanssa. Magdaleenan äiti oli nimismies Lauri Kauton Kaisa-tytär. Suku siis liittyy Kauton sukuun tätä kautta. Kauton talon isännät olivat nimismiehiä isännästä isäntään. Niinpä Jaakko Ticcander oli myös nimismiehenä ja hoiteli myös siltavoudin tehtäviä ja huolehti postinkuljetuksesta.

Isä: Ticcander, Tobias Tavast Simonpoika s. 17.04.1718 Hollola, Hatsina. Kappalainen Sysmä, virkaa tekevä kirkkoherra.
Äiti: Gyllenbögel, Anna Elisabeth Johansdotter, Ticcander s. 26.10.1726 Hollola.

Lapset:
1) Tobias Anders s. 1784 Saarijärvi. Tuomari. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Johanna Elisabeth s. 1786 Saarijärvi, Kautto.
3) Jacobina Jaakontytär (katso taulu 919) s. 06.01.1788 Saarijärvi, Pyyrinlahti. k. 05.04.1866 Saarijärvi, Pyyrinlahti. Emäntä.
4) Elias Johan Jaakonpoika (katso taulu 920) s. 18.05.1790 Saarijärvi, Pyyrinlahti, Kautto. k. 02.12.1831 Saarijärvi, Pyyrinlahti,Kautto. Talonpoika. Perhesuhteet: au-suhde Maria Christina Hämäläinen, s. 1790, Saarijärvi. Kuolinsyy: Keuhkotauti.
5) Michael s. 1792 Saarijärvi. Kuolinsyy: Kuoli lapsena.
6) Jacob Viktor Jaakonpoika (katso taulu 921) s. 10.08.1794 Saarinjärvi, Pyyrinlahti.
7) Maija Sophia s. 1796 Saarinjärvi. k. 24.07.1796 Hätäkaste.
8) Simon Vihelm s. 1798 Saarinjärvi, Liimattala. k. Kuollut lapsena.
9) Sophia Magdaleena s. 1800 Saarinjärvi, Liimattala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 496 -

10. sukupolvi

Brummer, Ebba Catharina (taulusta 275. Isä: Brummer, Mauritz) s. 30.05.1757 Vesijaon kartano, Padasjoki.

1. puoliso Kellman, Johan Henric Kersantti Orimattilasta. Vihitty: 08.06.1782 Padasjoki.

Lapset:
1) Hedvig Maria s. 19.01.1783 Vesijaon kartano, Padasjoki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 497 -

10. sukupolvi

Forssell, Gustaf Adolf (taulusta 276. Äiti: Brummer / Brömmert, Ebba Elisabetha) s. 25.12.1746 Nyystölän kartano, Padasjoki. k. 09.05.1793.

1. puoliso Molin, Ulrika Simontytär, Forssell s. 29.01.1741 Pappila, Jokioinen, Padasjoki. Vihitty: 23.02.1773 Padasjoki.
Isä: Molin / Mulinus, Simon s. n. 1703 Messukylä. Kirkkoherra Padasjoki.
Äiti: Skog, Anna Helena, Limatius s. 1712.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 498 -

10. sukupolvi

Forssell, Ebba Maria, Wirlander (taulusta 276. Äiti: Brummer / Brömmert, Ebba Elisabetha) s. 30.05.1748 Nyystölän kartano, Padasjoki. Verhon kartanon omistajan tytär.

1. puoliso Wirlander, Eric Juhonpoika s. 02.04.1743 Sipilä, Osoila, Padasjoki. Vääpeli Hämeen rykmentistä, Sysmä, Valittula, Eskola. Vihitty: 07.12.1773 Padasjoki.
Isä: Wirlander / Wirmala, Johan Gabrielinpoika s. 1705 Virmaila, Padasjoki. Nimismies.
Äiti: Valborg Bertilintytär, Wirlander / Wirmala s. 1704 Sysmä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 499 -

10. sukupolvi

Forssell, Carl Jacob (taulusta 276. Äiti: Brummer / Brömmert, Ebba Elisabetha) s. 29.01.1750 Nyystölän kartano, Padasjoki. k. 13.04.1826 Alhon kartano, Padasjoki. Kornetti, kenttävääpeli.

1. puoliso Stenroth, Ulrika Lovisa, Forsell s. 15.11.1766 Leppävirta. k. 29.12.1839 Alhon kartano, Padasjoki. Vihitty: 24.02.1785 Jämsä. Kuolinsyy: Lavantauti.
Isä: Stenroth, Henrik Reinhold s. 16.09.1727 Rautalampi. Kappalainen Leppävirta, kirkkoherra Ilomantsi.
Äiti: Fahlström, Katharina, Stenroth s. 01.01.1747 Sorunda, Ruotsi.

Lapset:
1) Katarina Elisabet (katso taulu 922) s. 04.02.1786 Padasjoki, Nyystölä. k. 08.03.1876 Rantasalmi.
2) Chr. Lovisa s. 28.06.1787 Nyystölän kartano, Padasjoki.
3) Carl Henric (katso taulu 923) s. 07.01.1790 Nyystölän kartano, Padasjoki. k. 1845 Padasjoki. Hovioikeudenneuvos.
4) Gustaf Theodor s. 05.11.1791 Nyystölän kartano, Padasjoki.
5) Adolf Fredrik (katso taulu 924) s. 18.04.1794 Alhon kartano, Padasjoki. k. 07.05.1862 Padasjoki Vierun ruukki haudattu Padasjoen vanha hautausmaa (kivi oli v. 1931olemassa). Uudenkarleby´n apteekkari, tullijohtokunnan kanneviskaali.
6) Carolina Fredrica s. 01.09.1796 Alhon kartano, Padasjoki. k. 1869 Padasjoki.
7) Lorens Reinholt s. 03.03.1799 Alhon kartano, Padasjoki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 500 -

10. sukupolvi

Brummer, Carl Henric (taulusta 277. Isä: Brummer, Hans Henric) s. 01.01.1771 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. k. 28.11.1831 Ansion kartano. Varakruununvouti. Kuolinsyy: Rintakuume.

1. puoliso Grönqvist, Eva Hedda, Brummer s. 08.01.1768. k. 27.10.1813.

2. puoliso Grönqvist, Lovisa Charlotta s. 12.08.1769 Hietala, Jokioinen, Padasjoki. Vihitty: 30.05.1814 Padasjoki.
Isä: Grönqvist, August s. 1740. Hämeen jalkaväen kersantti Padasjoella.
Äiti: Krogerus / Krogera, Helena, Grönqvist s. 1745.

Lapset:
1) Carl Gustaf s. 20.02.1805 Kasiniemi, Padasjoki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 501 -

10. sukupolvi

Brummer, Arved Fredric (taulusta 277. Isä: Brummer, Hans Henric) s. 10.12.1772 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. k. 12.01.1839 Kasiniemi, Padasjoki. Kersantti.

1. puoliso Greta Lisa Matintytär, Brummer s. 10.09.1782 Peska, Masonkylä, Ruovesi. k. 13.06.1806 Padasjoki. Vihitty: 06.02.1806 Padasjoki. Kuolinsyy: Lapsivuode.

Lapset:
1) Anna s. 02.12.1802 Ämmätsä, Luopioinen.
2) Anna Maria (katso taulu 925) s. 17.12.1803 Ämmätsä, Luopioinen. k. 03.06.1850 Kasiniemi, Padasjoki. Kuolinsyy: Keuhkotauti.
3) Otto Fredrik (katso taulu 926) s. 04.04.1805 Ämmätsä, Luopioinen. k. 06.05.1868 Kasiniemi, Padasjoki. Perhesuhteet: konfirmoitu 8.8.1819. Kuolinsyy: Mätähaava.
4) Lisa Sofia (katso taulu 927) s. 12.06.1806 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. Lisätietoja: Konfirmoitu 25.6.1822 Padasjoki.

2. puoliso Duncker, Fredrica Aurora*, Brummer k. 23.03.1817 Padasjoki. Vihitty: 18.04.1810 Kuhmoinen. Kuolinsyy: Lapsivuode.
Isä: Duncker, Anders s. 09.05.1732.
Äiti: Hougberg, Fredrika Charlotta, Duncker s. 13.09.1753.
Lapset:
1) Henrica Fredrica s. 16.01.1813 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. k. 19.07.1814. Kuolinsyy: Rokko.

3. puoliso Kostian, Ebba, Brummer s. 04.04.1812. Vihitty: 24.01.1834.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 502 -

10. sukupolvi

Gååsman, Arvid (taulusta 278. Äiti: Pfaler von, Anna Maria) s. 04.08.1747 Sysmä. k. 15.01.1808 Sysmä. Kersantti.

1. puoliso Neovius, Anna Christina Thomaksentytär, Gååsman s. 08.10.1749 Pielavesi. k. 06.12.1815 Sysmä. Vihitty: 18.07.1771 Luhanka.
Isä: Neovius, Thomas, Nyman s. 1710 Renko ?. Luhangan ensimmäinen kappalainen 1767.
Äiti: Costianus, Anna Prudentia Martintytär, Neovius s. n. 1725.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 503 -

10. sukupolvi

Pfaler von, Adolf Fredrik (taulusta 279. Isä: Pfaler von, Gustaf Berndt) s. 1775 Hokka, Vesijako, Padasjoki. k. 14.07.1857 Hokka, Vesijako, Padasjoki. Korpraali Adlercreutz´in rykmentissä 1806. Ammatinlisäyksiä: Vesijoen Hokan säteriratsutilan omistaja.

Ilman omaa lupaansa kuulutettu avioliittoon furiiri Grönqvistin tyttären kanssa, mistä omavaltaisuudesta valitti tuomiokapituliin, joka mitätöi kuulutuksen v. 1805.

1. puoliso Uotila, Maria Helena Antintytär, Pfaler von s. 28.05.1778 Renko, Oinaala. k. 24.12.1865 Hokka, Vesijako, Padasjoki. Vihitty: 29.09.1805 Padasjoki.
Isä: Uotila, Anders Andersinpoika Rengon Oinaalan Uotilan tilan omistaja.
Äiti: Helena Gabrielintytär, Uotila

Lapset:
1) Sara Kaisa (katso taulu 928) s. 25.01.1805 Hokka, Vesijako, Padasjoki. k. 16.03.1881 Padasjoki.
2) Lena Sofia s. 05.01.1807 Hokka, Vesijako, Padasjoki. k. 16.06.1819 Hokka, Vesijako.
3) Carl Gustaf (katso taulu 929) s. 22.07.1809 Hokka, Vesijako, Padasjoki. k. 13.12.1892 Padasjoki. Isänsä jälkeen Vesijaon Hokan omistaja.
4) Anna Stina s. 04.06.1811 Hokka, Vesijako, Padasjoki. k. 29.05.1881 Padasjoki. Perhesuhteet: Naimaton.
5) Maja Lovisa (katso taulu 930) s. 12.07.1813 Hokka, Vesijako, Padasjoki. k. 17.03.1894 Keskinen, Vilkkilä, Längelmäki.
6) Henrik Johan (katso taulu 931) s. 26.02.1816 Hokka, Vesijako, Padasjoki. k. 20.09.1885 Kuhmoinen. Talollinen Kuhmoisten Päijälän kylän Kuttilan Kruununtilalla.
7) Eva Lisa s. 07.05.1818 Hokka, Vesijako, Padasjoki. k. 25.01.1823 Hokka, Vesijako.
8) Lena Sofia (katso taulu 932) s. 13.04.1820 Hokka, Vesijako, Padasjoki. k. 18.03.1902 Luopioinen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 504 -

10. sukupolvi

Pfaler von, Sara Beata, Brummer (taulusta 279. Isä: Pfaler von, Gustaf Berndt) s. 02.10.1781 Vesijako, Padasjoki. k. 21.01.1865.

1. puoliso Brummer, Gustaf Adolf s. 1777. k. 1800. Kersantti. Vihitty: 25.01.1797 Padasjoki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 505 -

10. sukupolvi

Essen von, Christina Sofia, Pistolekors (taulusta 281. Äiti: Tandefelt, Eva Helena) s. 03.02.1767 Sysmä. k. 19.01.1831 Rantasalmi.

1. puoliso Pistolekors, Johan Conrad s. 19.04.1765 Rantasalmi. k. 06.07.1835 Rantasalmi. Vihitty: 24.01.1790 Sysmä.
Isä: Pistolekors, Adam Johan s. 31.12.1721 Rantasalmi.
Äiti: Weber, Katharina Dorothea, Pistolekors s. n. 1725.

Lapset:
1) Sofia Catarina s. 11.09.1791 Joroinen. k. 16.05.1868 Korpilahti.
2) Lovisa Ulrika (katso taulu 933) s. 22.08.1803 Iitti. k. 15.05.1874 Jyväskylän maalaiskunta.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 506 -

10. sukupolvi

Essen von, Eva Margareta, Schrowe von (taulusta 281. Äiti: Tandefelt, Eva Helena) s. 11.02.1772. k. 30.05.1835 Hartola.

1. puoliso Schrowe von, Carl Ludvig s. 03.08.1758 Hartola. k. 05.06.1824 Hartola. Vihitty: 11.12.1792.
Isä: Schrowe von, Axel Ludvig s. 02.04.1719.
Äiti: Ridderfelt, Christina Ingeborg, Schrowe von s. 06.12.1724.

Lapset:
1) Carolina Lovisa s. 16.11.1793 Hartola. k. 19.06.1794.
2) Carl Magnus (katso taulu 934) s. 13.12.1794 Hartola. k. 06.06.1832 Hartola.
3) Gustaf Gerhard (katso taulu 935) s. 13.04.1798 Hartola. k. 05.11.1856 Hartola.
4) Axel Fredrik (katso taulu 936) s. 22.11.1800 Hartola. k. 05.01.1836 Hartola.
5) Eva Carolina s. 30.10.1803 Hartola. k. 28.08.1811.
6) Otto Reinhold s. 04.06.1806 Hartola. k. 07.04.1808.
7) Sofia Lovisa s. 25.02.1809 Hartola. k. 06.06.1809.
8) Johanna Fredrika (katso taulu 937) s. 15.12.1810 Hartola. k. 26.01.1867 Luhanka.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 507 -

10. sukupolvi

Essen von, Gertrud Benedikta, Torwigge (taulusta 281. Äiti: Tandefelt, Eva Helena) s. 21.05.1775. k. 07.05.1806 Lapinjärvi.

1. puoliso Torwigge, Adolf Fredrik s. 01.04.1762 Heinola. k. 19.01.1819 Lapinjärvi. Vihitty: 20.11.1799 Lapinjärvi.
Isä: Torwigge, Nils Wilhelm s. 26.05.1707.
Äiti: Essen von, Sofia Charlotta, Torwigge s. 01.12.1736 Heinola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 508 -

10. sukupolvi

Essen von, Ottiliana Carolina, Finne (taulusta 281. Äiti: Tandefelt, Eva Helena) s. 28.07.1777 Rautalampi. k. n. 1844 Kokemäki.

1. puoliso Finne, Johan Fredrik s. 04.10.1774 Huittinen. k. 10.09.1842 Korpilahti.
Isä: Finne, Otto Gustav s. 16.04.1726 Juva.
Äiti: Villström, Kristina Juliana, Finne s. 10.08.1736.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 509 -

10. sukupolvi

Essen von, Anna Lovisa, Becker von (taulusta 281. Äiti: Tandefelt, Eva Helena) s. 30.12.1780 Rautalampi. k. 25.08.1874 Luhanka.

1. puoliso Becker von, Axel s. 18.03.1735 Sysmä. k. 18.12.1802 Luhanka. Luutnantti Savon jalkaväkirykmentissä . Vihitty: 18.09.1798 Sysmä.
Isä: Becker von, Axel s. 1701.
Äiti: Pahlen von der, Maria, Becker von

Lapset:
1) Axel Magnus s. 10.06.1799 Luhanka. k. 24.03.1802.
2) Otto Reinhold (katso taulu 938) s. 21.11.1801 Luhanka. k. 07.03.1873 Luhanka. Mikkelin läänin lääninkirjanpitäjä 1832. Mikkelin kihlakunnan henkikirjuri 1840. Perhesuhteet: Avioliitossa serkkunsa kanssa.

2. puoliso Nohrström, Anders Gustaf s. 1768. k. 28.04.1819 Luhanka. Maanviljelijä, taloustirehtööri. Vihitty: 01.04.1804 Luhanka.
Isä: Nohrström, Abraham s. 1725. Pernajan Koskenkylän ruukin osakas ja johtaja.
Äiti: Dufving, Engel Kristina, Nohrström s. 1728.
Lapset:
1) Johanna Karolina (katso taulu 939) s. 02.04.1806 Iitti. k. 06.09.1879 Luhanka.
2) Andrietta Lovisa (katso taulu 940) s. 03.07.1810 Iitti.
3) Wendla Sofia (katso taulu 941) s. 02.03.1814 Iiti. k. 10.00.0000 Luhanka.
4) Carl Reinhold s. 13.05.1818 Luhanka.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 510 -

10. sukupolvi

Boisman, Elisabet Wilhelmina, Tandefelt (taulusta 282. Äiti: Tandefelt, Maria Kristiina) s. 24.02.1794. k. 06.05.1828 Sysmä.

1. puoliso Wadenstjerna, Otto Wilhelm Magnus s. 15.07.1793 Sysmä. k. 10.06.1856 Sysmä. Varatuomari 1819. Tilanomistaja Sysmän Hovilassa. Vihitty: 19.12.1819 Sysmä.
Ylioppilas Turussa 1810. Tuomarintutkinto 11.12.1813. Turun hovioikeuden auskultantti 16.12.1813. Varatuomari 1819. Tilanomistaja Sysmän Hovilassa. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Colliander / Wadenstjerna, Otto Johan s. 15.03.1764 Hartola. Majuri.
Äiti: Toll, Elisabeth Wilhelmina, Colliander / Wadenstjerna s. 17.09.1760 Sysmä.

Lapset:
1) Mathilda Fredrika Wilhelmina (katso taulu 942) s. 01.11.1821 Hartola. k. 06.06.1904 Jyväskylä.
2) Charlotta Sofia (katso taulu 943) s. 31.03.1825 Sysmä. k. 07.08.1866 Sysmä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 511 -

10. sukupolvi

Boisman, Otto Henrik (taulusta 282. Äiti: Tandefelt, Maria Kristiina) s. 26.05.1796 Sysmä. k. 21.04.1863 Sysmä.

1. puoliso Segersvan, Charlotta Vilhelmina, Boisman s. 17.02.1799 Sysmä. k. 13.09.1833 Sysmä. Vihitty: 14.09.1819 Sysmä.
Isä: Segersvan, Benjamin
Äiti: Röö, Margareta Kristina, Segersvan s. 23.10.1777.

Lapset:
1) Ottilia Vilhelmina Christina (katso taulu 944) s. 25.10.1824 Sysmä. k. 13.05.1901 Helsinki.
2) Charlotta Wilhelmina Blondina (katso taulu 945) s. 05.07.1828.
3) Karl Wilhelm Ferdinand (katso taulu 946) s. 17.10.1831 Sysmä. k. 14.12.1889 Heinola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 512 -

10. sukupolvi

Neovius, Otto Henrik (taulusta 283. Äiti: Wrangel / Tandefeldt, Fredrika Gustava) s. 06.01.1782 Luhanka. k. 15.01.1834 Joutsa.

1. puoliso Borgenström, Maria Sofia, Neovius s. 13.10.1789 Asikkala. k. 11.02.1863 Pielavesi. Vihitty: 12.04.1807 Asikkala.

Lapset:
1) Sofia Karolina Elisabet (katso taulu 947) s. 10.05.1812 Asikkala. k. 19.07.1868 Pielavesi.
2) Maria Katarina (katso taulu 948) s. 24.05.1822 Rautalampi. k. 15.12.1890 Maaninka.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 513 -

10. sukupolvi

Neovius, Jakob Fredrik (taulusta 283. Äiti: Wrangel / Tandefeldt, Fredrika Gustava) s. 29.03.1786 Luhanka. k. 04.01.1853 Kerimäki (Savonlinna). Sulkavan kirkkoherra 1826, Kerimäki 1841.

1. puoliso Holmberg, Ulrika Sofia, Neovius s. 05.04.1793. k. 04.04.1826. Vihitty: 27.06.1819 Loviisa.

Lapset:
1) Robert Fabian (katso taulu 949) s. 08.06.1824 Loviisa. k. 08.06.1880 Savonlinna. Mikkelin läänin polttimojen ylitarkastaja, kapteeni.

2. puoliso Mörtengren, Maria Lovisa, Neovius s. 03.08.1802 Pori. k. 20.09.1832 Sulkava. Vihitty: 25.03.1827 Viipuri.
Lapset:
1) Torsten Frans Josef (katso taulu 950) s. 14.08.1832 Sulkava. k. 03.04.1885 Raahe. Raahen kaupunginlääkäri 1874 - 1885.

3. puoliso Orraeus, Anna Karolina, Neovius k. 11.09.1868. Vihitty: 03.01.1836 Rantasalmi.
Lapset:
1) Otto Anders Oleg (katso taulu 951) s. 14.09.1838 Sulkava. k. 14.09.1906 Helsinki. Metsänhoitaja.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 514 -

10. sukupolvi

Neovius, Johan Adolf (taulusta 283. Äiti: Wrangel / Tandefeldt, Fredrika Gustava) s. 01.04.1787 Luhanka. k. 23.07.1833 Sortavala. Sortavalan kirkkoherra.

Ylioppilas Turussa 20.9.1807. Pastoral Examen 1824 med vitsordet: Laudatur. Todistus ordinaation hakemista varten Porvoon hiippakunnasta saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 16.4.1811. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 21.6.1824. Porvoon pedagogion vt. kollega 1807. Helsingin triviaalikoulun vt. alempi kollega 1809, Loviisan triviaalikoulun 1811, vakinainen 1812. Helsingin triviaalikoulun konrehtori 1813. Sortavalan kirkkoherra 1829. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Danij, Hedvig Eleonora, Neovius k. 1816. Vihitty: 1814.

2. puoliso Burgman, Gustava Maria Charlotta, Neovius s. 19.04.1802. k. 04.04.1884 Tammisaari. Opettajatar. Vihitty: 05.10.1820 Espoo.
Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Burgman, Fredrik s. 29.07.1763 Helsinki.
Äiti: Lindmark, Kristina, Burgman s. 1770.

Lapset:
1) Karl Adolf (katso taulu 952) s. 28.02.1822 Helsinki. k. 03.11.1863 Koblenz, Saksa. Aliupseeri, Uudenkaupungin piirilääkäri. Kuolinsyy: Kuoli matkalla Boppardissa Reinin varrella.
2) Edvard Engelbert (katso taulu 953) s. 07.11.1823 Helsinki. k. 25.10.1888.
3) Teodor Fabian (katso taulu 954) s. 08.09.1833 Sortavala. k. 07.02.1886 Kirkkonummi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 515 -

10. sukupolvi

Neovius, Anders Fabian (taulusta 283. Äiti: Wrangel / Tandefeldt, Fredrika Gustava) s. 26.09.1793 Leivonmäki. k. 19.05.1854 Pielavesi. Kirkkoherra Pielavesi.

1. puoliso Stenfelt, Maria Charlotta Margaretha, Neovius s. 20.11.1789.

Lapset:
1) Hilma Natalia (katso taulu 955) s. 20.07.1838 Pielavesi. k. 07.10.1870 Pielavesi.
2) Alfred Fabian (katso taulu 956) s. 19.04.1844 Pielavesi. k. 30.11.1878 Uusikaupunki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 516 -

10. sukupolvi

Neovius, Agatha Andrietta, Sirén (taulusta 283. Äiti: Wrangel / Tandefeldt, Fredrika Gustava) s. 04.09.1795 Joutsa. k. 08.01.1871 Koivisto.

1. puoliso Sirén, Jakob Herman Carlinpoika s. 05.07.1797 Jämsä. k. 07.10.1868 Koivisto. Rovasti Koivistolla 1845. Vihitty: 27.11.1827 Loviisa.
Ylioppilas Turussa 1818, filosofian maisteri 1823. Suoritti papintutkinnon 1834. Vihittii papiksi 1834. Koiviston kirkkoherra 1835, rovasti 1845.

Isä: Sirén, Carl Juhonpoika, Sikojärvi s. 02.04.1761. Korpilahden kappalainen 1802.
Äiti: Tuderus, Maria Lovisa Erikintytär, Sirén s. 11.01.1770 Saarijärvi ?.

Lapset:
1) Sten Jakob-Hermanninpoika s. 22.05.1828 Loviisa. k. 07.10.1868 Seilin sairaalassa Nauvossa. Lisätietoja: Kuuromykkä ja mielisairas. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Alexander Jakob-Hermanninpoika (katso taulu 957) s. 11.10.1829 Loviisa. k. 11.02.1912 Koivisto. Koiviston kappalainen 1880.
3) Achilles Jakob-Hermanninpoika s. 23.11.1831 Loviisa. k. 20.02.1890 Porvoo. Pappi, Porvoon kuuromykkäinkoulun johtaja ja opettaja 1869. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Helsingissä 1853. Suoritti teologisen erotutkinnon 1858. Vihittiin papiksi 1858.
4) Herman s. 03.03.1834 Loviisa. k. 26.05.1835 Loviisa.
5) Mathilda Jakob-Hermanintytär (katso taulu 958) s. 22.05.1836 Loviisa. k. 05.08.1900 Seiskari.
6) Achates Jakob-Hermaninpoika s. 16.10.1839 Koivisto. k. 11.02.1866 Turku. Merimies. Perhesuhteet: Naimaton.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 517 -

10. sukupolvi

Rehbinder, Carl August (taulusta 284. Isä: Rehbinder, Carl Wilhelm) s. 03.08.1810 Pälkäne. k. 16.04.1864 Räisälä.

1. puoliso Boisman, Ottilia Vilhelmina Christina, Rehbinder s. 25.10.1824 Sysmä. k. 13.05.1901 Helsinki. Vihitty: 19.08.1845 Sysmä.
Isä: Boisman, Otto Henrik s. 26.05.1796 Sysmä.
Äiti: Segersvan, Charlotta Vilhelmina, Boisman s. 17.02.1799 Sysmä.

Lapset:
1) Hilma Charlotta (katso taulu 959) s. 16.01.1848 Helsinki. k. 28.01.1908 Kerimäki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 518 -

10. sukupolvi

Uggla, Ottiliana Margareta Charlotta, Tandefelt (taulusta 285. Äiti: Tandefelt, Ottiliana Johanna) s. 26.08.1798 Porvoon maalaiskunta. k. 10.03.1839 Hartola.

1. puoliso Tandefelt, Otto s. 02.04.1794 Hartola. k. 05.04.1853 Hartola. Varatuomari, tilanomistaja. Vihitty: 18.03.1824 Porvoo.
Kadetti Haapaniemen sotakoulussa 1807-08. Ylioppilas Turussa 12.12.1809. Tuomarintutkinto 16.12.1811. Turun hovioikeuden auskultantti 18.12.1811. Turun hovioikeuden ylim. notaari 1814. Varatuomari 1823. Tilanomistaja, omisti mm. osan Hartolan Koskipäästä. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli

Isä: Tandefelt, Robert s. 04.05.1746 Hartola. Tilanomistaja Hartolan Koskipäässä, everstiluutnantti.
Äiti: Toll, Hedvig Sofia, Tandefelt s. 16.12.1761 Sysmä.

Lapset:
1) Otto Robert Vilhelm (katso taulu 543) s. 07.02.1829 Hartola. k. 10.06.1891 Helsinki.
2) Magnus Fredrik (katso taulu 544) s. 24.10.1830 Hartola. k. 18.01.1902 Sysmä. Kunnallisneuvos, suurmaanomistaja.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 519 -

10. sukupolvi

Uggla, Otto Erik (taulusta 285. Äiti: Tandefelt, Ottiliana Johanna) s. 26.06.1806 Laihia. k. 04.01.1857 Helsinki. Venäjän armeijan majuri 1856. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.

1. puoliso Grönberg, Hedvig Christina Gustafintytär, Uggla s. 11.06.1815 Vaasa. k. 22.10.1879 Viipuri. Vihitty: 25.10.1838 Vaasa.
Isä: Grönberg, Gustaf s. 06.11.1778. Vaasan postin- ja viljamakasiininhoitaja. Kollegiasessori.
Äiti: Höckert, Hedvig Helena Hermanintytär, Grönberg s. 29.07.1781 Vaasa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 520 -

10. sukupolvi

Kraemer von, Carl Johan (taulusta 286. Äiti: Stjernvall, Kristina Lovisa) s. 12.05.1782 Lammi. k. 08.02.1834 Hauho. Eversti.

1. puoliso Platen von, Ulrika Charlotta, Kraemer von s. 23.03.1794 Lammi. k. 20.02.1864 Hämeenlinna. Vihitty: 15.09.1816 Lammi.
Isä: Platen von, Gustaf Bogislaus s. 11.07.1753 Munktorp, Värmland, Ruotsi.
Äiti: Stjernvall, Margareta Elisabeth, Platen von s. 24.03.1763.

Lapset:
1) Carl Gustav Mortimer (katso taulu 960) s. 26.06.1817 Lammi. k. 10.04.1898 Tampere.
2) Margareta Christina (katso taulu 961) s. 13.08.1818 Hauho. k. 19.03.1900 Helsinki.
3) Charlotta Maria Johanna (katso taulu 962) s. 12.07.1821 Hauho. k. 22.11.1910 Helsinki.
4) Lovisa Aurora (katso taulu 963) s. 12.06.1825 Hauho. k. 01.05.1907 Helsinki. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
5) Johan Fredrik Oskar (katso taulu 964) s. 19.05.1829 Hauho. k. 10.09.1904 Pekkala, Ruovesi. Amiraali.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 521 -

10. sukupolvi

Kraemer von, Otto Didrik (taulusta 286. Äiti: Stjernvall, Kristina Lovisa) s. 08.08.1784 Lammi.

1. puoliso Uggla, Rosalie Vilhelmina, Kraemer von s. 25.05.1805 Kangasala. k. 22.08.1865 Hausjärvi. Vihitty: 24.09.1822 Tampere.
Isä: Uggla, Gustav Fredrik s. 24.07.1766 Kangasala.
Äiti: Malm, Johanna Helena, Uggla s. 24.08.1778 Turku.

Lapset:
1) Lovisa Johanna (katso taulu 965) s. 09.02.1824 Lammi. k. 05.01.1903 Uppsala, Ruotsi.
2) Vilhelmina Margareta (katso taulu 966) s. 05.04.1826 Lammi. k. 16.05.1889 Hausjärvi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 522 -

10. sukupolvi

Krämer von, Ottiliana Lovisa, Taube (taulusta 286. Äiti: Stjernvall, Kristina Lovisa) s. 02.08.1787 Lammi. k. 15.01.1849 Tenhola.

1. puoliso Taube, Johan Reinhold s. 15.10.1785 Tenhola. k. 09.04.1855 Tenhola. Vihitty: 01.01.1814 Lammi.

Lapset:
1) Charlotta Sofia (katso taulu 967) s. 03.09.1816 Tenhola. k. 25.06.1893 Maarianhamina.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 523 -

10. sukupolvi

Kraemer von, Robert Fredrik (taulusta 286. Äiti: Stjernvall, Kristina Lovisa) s. 20.08.1791 Lammi. k. 25.05.1880 Uppsala haudattu Uppsalan vanha hautausmaa. Vapaaherra, maaherra.

Otti osaa Saksan, Tanskan ja Norjan sotaan 1813 - 14 ja kohosi 1826 pääesikunnan majuriksi. Oli Uppsalan läänin maaherrana 1830-62 osoittaen suurta toimeliaisuutta, vesi- ja maanteitä parannettiin, höyrylaivaliikennettä edistettiin, useat järvet laskettiin. Kraemerin aloitteesta ruvettiin pitämään yleisiä maanviljelyskokouksia ja ryhdyttiin Ruotsin geologiseen tutkimseen. Tali vapaaherraksi 1837. Lähde: Tietosanakirja Otava, 1912

1. puoliso Söderberg, Maria Charlotta s. Tukholma. k. 06.12.1869 Flen, Ruotsi. Vihitty: 06.12.1869 Tukhoma.

Lapset:
1) Anders Robert (katso taulu 968) s. 06.02.1825 Tukholma. k. 13.03.1903 Tukholma. Vapaaherra, kirjailija, ruotsin valtiopäivämies.
2) Johanna Matilda s. 05.10.1826 Tukholma. k. 09.03.1907 Tukholma.
3) Charlotta Lovisa s. 06.08.1828 Djurgården, Tukholma. k. 23.12.1912 Tukholma haudattu Begravd kyrkogård Gamla Uppsala. Kirjailija.
Bland von Kræmers diktsamlingar Marks dikter (1863), Ackorder (1870), Nya dikter (1882) och Andra dikter jämte Fragment (1902). Die hon skrev Hafer nyrationalistiska skriften Tankar i religiösen ämnen (1866), der novellistiska skisserna Fantasiklängväxter kring verklighetens Stam (1865), reseskildringen skotska Berg och sjöar Bland (1870) samt dramerna Strid (1860), Felicia (1882) och Farnós (1893, 1902).
4) Gustav Fredrik (katso taulu 969) s. 03.10.1831 Uppsala. k. 23.04.1866 Uppsala.
5) Maria Ebba Christina s. 29.07.1837 Fröslunda, Uppsala, Ruotsi. k. 28.06.1899 Lysekil, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 524 -

10. sukupolvi

Platen von, Lovisa Margareta, Willebrand von (taulusta 287. Äiti: Stjernvall, Margareta Elisabeth) s. 27.02.1785 Lammi. k. 25.12.1868 Turku.

1. puoliso Willebrand von, Gustav Henrik s. 05.07.1786 Tammela. k. 19.11.1819 Tammela.
Isä: Willebrand von, Ernst Gustaf s. 19.08.1751 Karuna. Turun läänin maaherra, Jokioisten kartanon omistaja.
Äiti: Wright von, Vendla Gustava, Willebrand von s. 11.01.1755 Tammela.

Lapset:
1) Margareta Gustava Vilhelmina s. 22.10.1812 Lammi. k. 21.01.1821 Helsinki.
2) Carl Gustav Viktor s. 18.03.1814 Lammi. k. 09.05.1886 Helsinki.
3) Ernst Fredrik s. 12.06.1815 Lammi. k. 04.10.1817 Jokioinen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 525 -

10. sukupolvi

Platen von, Akates Carl (taulusta 287. Äiti: Stjernvall, Margareta Elisabeth) s. 26.06.1786 Lammi. k. 22.07.1850 Hälsingborg, Ruotsi.

1. puoliso Munck, Henrietta Charlotta, Platen von s. 15.10.1797 Hämeenlinna. k. 13.04.1881 Hälsingborg, Ruotsi. Vihitty: 06.08.1816 Janakkala.
Isä: Munck, Johan Henrik s. 02.02.1748 Mikkeli.
Äiti: Fleming af Liebelitz, Catarina Sofia, Munck s. 25.12.1769 Askainen.

Lapset:
1) Sofia Elisabet (katso taulu 970) s. 01.10.1817 Ängelholm, Ruotsi. k. 11.09.1846 Hälsingborg, Ruotsi.
2) Gustava Henriette Lovisa (katso taulu 971) s. 22.09.1818 Ängelholm, Ruotsi. k. 05.04.1906 Hälsingborg, Ruotsi.
3) Ida Emelie Julie s. 02.07.1820 Ängelholm, Ruotsi. k. 13.05.1906 Hälsingborg, Ruotsi.
4) Charlotte Aurora Jeanette (katso taulu 972) s. 27.12.1821 Ängelholm, Ruotsi. k. 19.03.1853 Ölme, Värmland, Ruotsi.
5) Akatia Alina Josefina s. 26.05.1823 Ängelholm, Ruotsi. k. 26.06.1845 Hälsingborg, Ruotsi.
6) Gustav Akates (katso taulu 973) s. 01.11.1824 Ängelholm, Ruotsi. k. 10.06.1910 Hälsingborg, Ruotsi.
7) Carl Bogislaus s. 09.03.1828 Ängelholm, Ruotsi. k. 13.04.1828 Ängelholm, Ruotsi.
8) Fredrik Baltzar (katso taulu 974) s. 14.02.1831 Ängelholm, Ruotsi. k. 27.06.1901 Helsingör, Tanska.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 526 -

10. sukupolvi

Platen von, Ulrika Charlotta, Kraemer von (taulusta 287. Äiti: Stjernvall, Margareta Elisabeth) s. 23.03.1794 Lammi. k. 20.02.1864 Hämeenlinna.

1. puoliso Kraemer von, Carl Johan s. 12.05.1782 Lammi. k. 08.02.1834 Hauho. Eversti. Vihitty: 15.09.1816 Lammi.
Isä: Kraemer von, Karl Gustaf s. 18.11.1737 Hauho.
Äiti: Stjernvall, Kristina Lovisa, Kraemer von s. 01.06.1759 Lammi.

Lapset:
1) Carl Gustav Mortimer (katso taulu 960) s. 26.06.1817 Lammi. k. 10.04.1898 Tampere.
2) Margareta Christina (katso taulu 961) s. 13.08.1818 Hauho. k. 19.03.1900 Helsinki.
3) Charlotta Maria Johanna (katso taulu 962) s. 12.07.1821 Hauho. k. 22.11.1910 Helsinki.
4) Lovisa Aurora (katso taulu 963) s. 12.06.1825 Hauho. k. 01.05.1907 Helsinki. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
5) Johan Fredrik Oskar (katso taulu 964) s. 19.05.1829 Hauho. k. 10.09.1904 Pekkala, Ruovesi. Amiraali.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 527 -

10. sukupolvi

Platen von, Johanna Kristina, Ehrnrooth (taulusta 287. Äiti: Stjernvall, Margareta Elisabeth) s. 02.10.1796. k. 11.06.1873 Helsinki.

1. puoliso Ehrnrooth, Gustaf Adolf s. 03.05.1779 Rantasalmi. k. 25.04.1848 Nastola. Kenraalimajuri.
Gustaf Adolf E. tuli majuriksi Savon jalkaväkirykmenttiin, otti osaa 1808-09 vuosien Sotaan, kunnostautuenmonessa taistelussa, kuten Leppävirran, Revonlahden, Lapuan ja Alavuden luona. Vuonna 1810 E. otti eron Ruotsin sotapalveluksesta ja siirtyi Suomeen tullen toisen Suomen jääkärirykmentin päälliköksi, tuli 1819 kenraalimajuriksi ja 1821 Suomen sotaväen divisioonapäälliköksi. Vuonna 1826 hän otti eron, kuten kerrotaan, kenraalikuvernööri Zakrevskin kanssa syntyneen riidan johdosta. E. on väitetty olleen se suomalainen keraali, jonka Runeberg on kuvannut "Vänrikin markkinamuistoissa". Kustavi Grotenfelt, professori Lähde: Tietosanakirja Otava 1912

Isä: Ehrnrooth, Carl Gustav s. 07.10.1744 Puumala.
Äiti: Munck af Fulkila, Hedvig Sofia, Ehrnrooth s. 12.12.1751.

Lapset:
1) Sofia Margareta Elisabet s. 26.08.1815 Loviisa. k. 22.07.1900 Nastola.
2) Carl Gustav s. 22.06.1817 Loviisa. k. 04.09.1818 Loviisa.
3) Tilda Johanna s. 24.08.1818 Loviisa. k. 10.05.1821 Loviisa.
4) Magnus Fridolf Ernst s. 10.01.1820 Loviisa. k. 01.02.1860 Varsova, Puola.
5) Gustaf Robert (katso taulu 975) s. 31.01.1821 Loviisa. k. 25.10.1911 Helsinki. Kenraaliluutnantti.
6) Maria s. 1822. k. 21.10.1829 Nastola.
7) Johanna Vilhelmina s. 26.05.1823 Helsinki. k. 10.09.1829 Nastola.
8) Henriette Rosina Gustava (katso taulu 976) s. 30.07.1824 Nastola. k. 19.01.1855 Loviisa.
9) Lovisa Adelaide s. 17.01.1826 Nastola. k. 13.01.1905. Kirjailija naisasian ensimmäisiä ajajia Suomessa.
Lovisa Adelaide E. perusti 1874 "Rosina Heikelin stipendiaattirahaston"; toimi Helsingin naisväenyhdistyksen sihteerinä innokkaasti köyhien auttamiseksi; julkaissut (nimimerkillä A-ï-a, y.m.) erityisesti naisen vapautusta silmällä pitäen useita novelleja m. m. "Familjen Värnsköd" 1860, "Dagmar, en hvardagshistoria" 1870, "Tiden går och vi med den" 1878, "Två finskors lustvandringar I 1886, II1890", "Bland fattiga och rika" 1887. Gustavi Grotenfelt, professori Lähde: Tietosanakirja Otava 1912
10) Otto Fritiof s. 20.02.1827 Nastola. k. 17.10.1829 Nastola.
11) Alexander s. 1829.
12) Alexander Reinhold s. 01.02.1830 Nastola. k. 14.03.1831 Nastola.
13) Carl Albert (katso taulu 977) s. 24.11.1831 Nastola. k. 09.07.1873 Helsinki. Senaatin protokollasihteeri.
14) Johan Casimir s. 26.11.1833 Nastola. k. 05.02.1913 Helsinki. Soturi, ministerivaltiosihteeri.
Johan Kasimir E. otti venäläisessä sotapalveluksessa ollen osaa sotiin Kaukaasiassa 1850-luvullaluvulla ja Turkin sotaan 1876-77. V. 1880 keisari Aleksanteri II lähetti E:n Bulgariaan, jossa hän tuli sotaministeriksi ja auttoi ruhtinas Aleksanteria hankkimaan itsellensä laajempaa valtaa, mutta josta jo 1881 lähti pois. V. 1882 hänet nimitettiin Suomen ministerivaltiosihteerin apulaiseksi ja 1888 Th. Bruunin kuoltua ininisterivaltiosihteeriksi. Tässä paikassa hänen oli kestettävä niiden hyökkäysten alkua, joita Suomi-vihollisilta tahoilta Venäjällä ruvettiin järjestelmällisesti Suomen oikeuksia vastaan suuntaamaan. E. ei siinä erityistä kykyä osoittanut, jospa tahto olikin hyvä. ja 1891 hän otti äkkiä eron virastaan. Gustavi Grotenfelt, professori Lähde: Tietosanakirja Otava 1912
15) Ida Johanna s. 12.10.1835 Nastola. k. 26.05.1836 Nastola.
16) Emilie Charlotta s. 11.02.1838 Nastola. k. 21.10.1863 Nastola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 528 -

10. sukupolvi

Tandefelt, Otto (taulusta 288. Isä: Tandefelt, Otto Wilhelm) s. 06.06.1811 Saarijärvi. k. 08.06.1862 Rantasalmi. Postimestari, kirjailija "Otto Tarvanen" nimimerkillä.

Otto T oli tunnettu suomenkielisen kirjallisuuden viljelijä 1800-luvun alkupuoliskolla - Ensimmäinen purjehtija, 1835 - Ajanviete lapsille, 1836 Lähde: Tietosanakirja Otava 1917

1. puoliso Brunou, Maria Fredrika, Tandefelt s. 03.08.1814 Rantasalmi. k. 17.05.1897 Sulkava. Vihitty: 28.10.1841 Turku.
Isä: Brunou, Paulus s. 24.01.1769 (kastettu) Rantasalmi. Luutnantti.
Äiti: Forsell, Katarina Elisabet, Brunou s. 04.02.1786 Padasjoki, Nyystölä.

Lapset:
1) Eva Selma Maria (katso taulu 978) s. 25.01.1843 Hämeenlinna. k. 29.10.1912 Kuopio.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 529 -

10. sukupolvi

Sticht von, Carl Erik Gustav (taulusta 289. Äiti: Tandefelt, Margareta Elisabet) s. 20.05.1804 Joroinen. k. 22.02.1873 Heinola.

1. puoliso Lindeqvist, Emilia Condradina, Sticht von s. 12.06.1798 Ruotsi. k. 29.04.1878 Heinolan maalaiskunta. Vihitty: 22.04.1828 Orimattila.

Lapset:
1) Elisabet Vendla Constance (katso taulu 979) s. 26.06.1832 Jaala. k. 07.04.1894 Mikkeli.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 530 -

10. sukupolvi

Tandefelt, Adolf Heribert Robert (taulusta 290. Isä: Tandefelt, Adolf Fredrik) s. 14.09.1819 Turku. k. 28.12.1904 Hamina. Vapaaherra, lahjoittaja, everstiluutnantti.

Adolf Heribert T. (1819-1904), lahjoittaja, vapaaherra, sai venäläisten sotapalveluksessa ja Haminan kadettikoulun opettajana oltuansa 1867 kivuloisuuden tähden everstiluutnantin arvoisena eron; asui sittemmin Haminassa. T. harrasti lämpimästi kansallisia pyrintöjämme- ja lahjoitti, perillisittä ollen, omaisuutensa Kansanvalistusseuralle, Haminan suom. yhteiskoululle ja Suomalaisen kansakoulun ystäville. Lähde: Tietosanakirja Otava 1917

1. puoliso Grotenfelt, Augusta, Tandefelt s. 27.06.1824 Turku. k. 11.06.1890 Tukholma. Vihitty: 21.08.1852 Helsinki.
Isä: Grotenfelt, Nils Adolf s. 17.11.1797 Rantasalmi. Juvan tuomiokunnan tuomari, hovioikeudenneuvos.
Äiti: Alléen, Sofia Lovisa, Grotenfelt s. 15.03.1802.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 531 -

10. sukupolvi

Essen von, Fredrika Juliana (taulusta 291. Äiti: Tandefelt, Maria Gustava) s. 05.04.1813 Heinola. k. 22.12.1901 Helsinki.

1. puoliso Törne von, Johan Ulrik s. 09.11.1806 Mikkeli. k. 20.08.1870 Järvenpää. Insinööri (everstiluutnantti) 1856, Saimaan kanavan päällikkö 1858. Vihitty: 27.12.1840 Heinola. Kuolinsyy: Kuoli rautatiematkalla.
Haminan piirikoulun oppilas 8.1817 - 8.4.1820. Ylioppilas Uppsalassa 19.10.1824. Tie- ja vesikulkulaitoskunnan instituutin oppilas Pietarissa 1828, vänrikki mainitun kunnan insinööriosastossa 1830, aliluutnantti 1831, luutnantti 1832, kapteeni 1837. Siirto 3. luokan insinöörinä (kapteeni) Suomen koskenperkausjohtokuntaan (tie- ja vesikulkulaitosjohtokuntaan) 1838, Saimaan kanavarakennuksen päällikkö 1846, 2. luokan insinööri (majuri) 1847, 1. luokan insinööri (everstiluutnantti) 1856, Saimaan kanavan päällikkö 1858. Tie- ja vesikulkulaitosten ylihallituksen tekninen jäsen 1861. Eversti 1863. Omisti Lopen Kormun. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Törne von, Johan Reinhold s. 05.08.1752 Kirkkonummi.
Äiti: Essen von, Hedvig Sofia, Mallén s. 28.08.1765 Heinola.

Lapset:
1) Maria Johanna Fredrika s. 05.03.1844 Helsinki. k. 02.09.1855 Viipurin pitäjä.
2) Hedvig Elin Vendla (katso taulu 980) s. 30.05.1847 Lapvesi. k. 31.03.1919 Helsinki.
3) Johan Reinhold Olof (katso taulu 981) s. 23.06.1849 Lauritsala. k. 08.04.1910 Helsinki.
4) Anna Lovisa Kristina (katso taulu 982) s. 02.03.1853 Lauritsala. k. 28.09.1933 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 532 -

10. sukupolvi

Essen von, Didrik Adolf (taulusta 291. Äiti: Tandefelt, Maria Gustava) s. 29.03.1814 Heinolan maaseurakunta. k. 12.01.1856 Mikkeli. Varatuomari, Mikkelin läänin varalääninkamreeri. Perhesuhteet: Aatelissuku n:o 58.

Ylioppilas Helsingissä 27.2.1832 (arvosana approbatur äänimäärällä 13). Viipurilaisen osakunnan jäsen 10.3.1832. Toistimella Viisausopin Tohtorilta B. O. Lillelta. Peätös 13 huutoa tahi Approbatur. Otti Venään tutkion kev. 1832. Otti Virkatutkion yleisissä tietämyksissä (emb. ex. i de allm:na Vetenskaperne d. är Logis ex.) kesäkuussä v. 1834. Otti Lainopin tutkion /12 1837. Erkäni Opistosta 1837. peätöksellä: Utmärkt flit och ett i alla afseenden stadgadt och berömvärdt uppförande. s. v. otettu Askultanteksi Turun Hovrättiin. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 20.6.1834. Tuomarintutkinto 9.12.1837. Turun hovioikeuden auskultantti 20.12.1837. Viipurin hovioikeuden auskultantti 11.11.1839. Varatuomari 1841. Mikkelin läänin varalääninkamreeri 1843. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Lilius, Sofia Alexandra, Essen von s. 15.05.1829. k. 01.02.1878 Nurmes. Vihitty: 18.02.1849 Lappeenranta.
Isä: Lilius, Carl Reinhold Emanuelinpoika s. 16.07.1787 Kangasala. Farmaseutti Tukholmassa 1810, apteekkari Lappeenranta 1824.
Äiti: Borenius, Johanna Maria, Lilius s. 09.05.1790 Orivesi.

Lapset:
1) Eva Maria (katso taulu 983) s. 17.01.1850. k. 20.04.1916 Hämeenlinna.
2) Reinhold Magnus s. 30.07.1851 Mikkeli. k. 04.03.1880 Viipuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 533 -

10. sukupolvi

Essen von, Vendla Gustava, Ramsay (taulusta 291. Äiti: Tandefelt, Maria Gustava) s. 03.08.1816 Heinolan maalaiskunta. k. 07.05.1908 Helsinki.

1. puoliso Ramsay, Gustaf Adolf s. 23.03.1794. k. 08.05.1859. Vihitty: 21.03.1837 Heinolan maalaiskunta.
Isä: Ramsay, Anders Johan s. 24.11.1744 Sahalahti.
Äiti: Petersen, Johanna Barbara, Ramsay s. 25.01.1769 Taalintehdas.

Lapset:
1) Artur Rikard (katso taulu 984) s. 03.04.1838 Kuopio. k. 22.12.1915 Helsinki.
2) Allan Georg (katso taulu 985) s. 31.12.1839 Kuopio. k. 16.02.1906 Helsinki.
3) Elin Johanna s. 16.08.1841 Kuopio. k. 22.01.1910 Helsinki.
4) Gustav Adolf (katso taulu 986) s. 23.09.1842 Kuopio. k. 23.09.1918 Helsinki.
5) Anders Edvard s. 09.05.1844 Kuopio. k. 27.09.1845 Kuopio.
6) Archibald Viktor (katso taulu 987) s. 14.11.1847 Kuopio. k. 06.03.1907 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 534 -

10. sukupolvi

Essen von, Gustaf Robert (taulusta 291. Äiti: Tandefelt, Maria Gustava) s. 09.06.1818 Heinola. k. 03.02.1881 Kuopio.

1. puoliso Poppius, Sofia Lovisa, Essen von s. 22.09.1830 Juva. k. 31.07.1875 Kuopio. Vihitty: 28.03.1849 Mikkeli.
Isä: Poppius, Gabriel s. 26.10.1800 Juva. Mikkelin läänin 1. lääninmaanmittari 1839.
Äiti: Poppius, Juliana Sofia, Poppius s. 28.12.1804 Juva.

Lapset:
1) Robert Reinhold s. 13.02.1850. k. 13.03.1853.
2) Gabriel Leonard s. 12.08.1851. k. 29.09.1854.
3) Carl Verner s. 03.02.1853. k. 18.02.1853.
4) Anna Sofia (katso taulu 988) s. 29.06.1854 Mikkeli. k. 02.05.1929 Kotka.
5) Aina Maria (katso taulu 989) s. 04.02.1856 Turku. k. 01.06.1909 Helsinki.
6) Julia Vendla Lovisa s. 06.04.1857 Turku. k. 07.04.1871 Kuopio.
7) Augusta Elisabet (katso taulu 990) s. 18.04.1858 Hämeenlinna. k. 01.10.1945 Lapinjärvi.
8) Berta Gustava s. 18.11.1859 Hämeenlinna. k. 10.08.1881 Kuopio.
9) Georg s. 02.03.1861. k. 16.03.1861.
10) Gustaf Mauritz (katso taulu 991) s. 04.09.1862 Hämeenlinna. k. 20.06.1921 Helsinki.
11) Odert Magnus (katso taulu 992) s. 12.06.1864 Hämeenlinna. k. 07.09.1904 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 535 -

10. sukupolvi

Essen von, Alexander (taulusta 291. Äiti: Tandefelt, Maria Gustava) s. 09.11.1821 Heinolan maalaiskunta. k. 13.12.1893 Mikkeli.

1. puoliso Sticht von, Elisabet Vendla Constance, Essen von s. 26.06.1832 Jaala. k. 07.04.1894 Mikkeli. Vihitty: 29.10.1867 Heinola.
Isä: Sticht von, Carl Erik Gustav s. 20.05.1804 Joroinen.
Äiti: Lindeqvist, Emilia Condradina, Sticht von s. 12.06.1798 Ruotsi.

Lapset:
1) Carl Georg s. 23.08.1868 Heinolan maalaiskunta. k. 26.06.1911 Lahti.
2) Artur Reinhold (katso taulu 993) s. 13.12.1869 Heinola. k. 13.01.1913 Helsinki.
3) Hilja Maria Emilia (katso taulu 994) s. 06.04.1871 Heinolan maalaiskunta. k. 02.06.1919 Helsinki.
4) Alexander Mauritz (katso taulu 995) s. 07.09.1873 Heinola. k. 11.04.1910 Helsinki.
5) Alexander August s. 07.09.1873 Heinola. k. 25.03.1876 Heinola.
6) Emil Verner (katso taulu 996) s. 04.09.1875 Heinolan maalaiskunta. k. 26.09.1947 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 536 -

10. sukupolvi

Essen von, Fredrik Mauritz (taulusta 291. Äiti: Tandefelt, Maria Gustava) s. 05.06.1823 Heinolan maalaiskunta. k. 14.03.1868 Helsingin pitäjä.

1. puoliso Holm, Elisabet Christina Lovisa, Essen von s. 20.07.1826 Helsinki. k. 30.05.1911 Helsinki. Vihitty: 1849.
Isä: Holm, Ulrik Gustav s. 12.09.1791.
Äiti: Neubom, Maria Lovisa, Holm s. 1803.

Lapset:
1) Gustaf Georg Woldemar (katso taulu 997) s. 14.11.1851 Helsingin pitäjä. k. 18.12.1912 Helsinki.
2) Mauritz Henning Isidor s. 19.11.1853 Helsingin pitäjä. k. 06.01.1874 Batavia, Indonesia.
3) Edmund Allan Ossian s. 18.10.1862 Helsingin pitäjä. k. 25.03.1878 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 537 -

10. sukupolvi

Essen von, Sofia Lovisa Elisabet, Palin (taulusta 291. Äiti: Tandefelt, Maria Gustava) s. 18.10.1826 Heinola. k. 11.09.1893 Nastola.

1. puoliso Palin, Carl Henrik s. 15.10.1808 Turku. k. 14.01.1851 Heinola. Vihitty: 14.09.1847 Heinola.

Lapset:
1) Hjalmar Georg (katso taulu 998) s. 12.07.1848 Heinola. k. 21.11.1907 Helsinki.
2) Ivar Johannes (katso taulu 999) s. 24.06.1849 Heinola. k. 15.07.1901 Hämeenlinna.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 538 -

10. sukupolvi

Wadenstjerna, Otto Wilhelm Magnus (taulusta 292. Isä: Colliander / Wadenstjerna, Otto Johan) s. 15.07.1793 Sysmä. k. 10.06.1856 Sysmä. Varatuomari 1819. Tilanomistaja Sysmän Hovilassa.

Ylioppilas Turussa 1810. Tuomarintutkinto 11.12.1813. Turun hovioikeuden auskultantti 16.12.1813. Varatuomari 1819. Tilanomistaja Sysmän Hovilassa. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Boisman, Elisabet Wilhelmina, Tandefelt s. 24.02.1794. k. 06.05.1828 Sysmä. Vihitty: 19.12.1819 Sysmä.
Isä: Boisman, Wilhelm Jakob s. 01.08.1763 Kärkölä.
Äiti: Tandefelt, Maria Kristiina, Boisman s. 27.06.1762.

Lapset:
1) Mathilda Fredrika Wilhelmina (katso taulu 942) s. 01.11.1821 Hartola. k. 06.06.1904 Jyväskylä.
2) Charlotta Sofia (katso taulu 943) s. 31.03.1825 Sysmä. k. 07.08.1866 Sysmä.

2. puoliso Blåfield, Barbara Sofia, Tandefelt s. 27.12.1782 Pirkkala. k. 06.08.1854 Sysmä. Vihitty: 19.03.1832.
Isä: Blåfield, Adam Erik s. 06.09.1740 Sääksmäki.
Äiti: Witting, Helena Juliana, Blåfield s. 18.10.1745 Elimäki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 539 -

10. sukupolvi

Wadenstjerna, Carl Joachim (taulusta 292. Isä: Colliander / Wadenstjerna, Otto Johan) s. 21.09.1795 Hartola. k. 15.10.1884 Sysmä. Heinolan nimismies 1831, Sysmän 1833.

Ylioppilas Turussa 4.12.1811 [Wadenstjerna] Carl. Joach. Nob. Wib. _ 1018. Viipurilaisen osakunnan jäsen 4.12.1811 4/12 1811 Carl Joachim Wadenstjerna 21/9 1795 Major Gustaf Adolfs församling med Betyg af Mag. Simelius. Uttagit Betyg 1812. i September för att i Sverige söka krigstjenst. Todistus Ruotsissa viranhakua varten registratuurassa 4.9.1812. Muutti Ruotsiin. Lippumies Södermanlandin rykmentissä 1812. Kersantti Hälsingen rykmentissä 1814, vänrikki s.v., ero luutnanttina 1817 pysyen kuitenkin armeijanlippumiehenä. Palasi Suomeen. Heinolan nimismies 1831, Sysmän 1833. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Hirn, Maria Andrietta, Wadenstjerna s. 29.04.1796 Ruskeala. k. 12.01.1828 Hartola. Vihitty: 03.04.1821 Hartola.
Isä: Hirn, David s. 21.12.1753 Sysmä. Varatuomari, maanjako-oikeuden puheenjohtaja Hartolassa.
Äiti: Tihlman, Frederika Albertina, Hirn s. 19.11.1772 Hauho.

Lapset:
1) Selma Fredrika Elisabet (katso taulu 1000) s. 11.12.1821 Hartola. k. 06.04.1858 Karlsruhe, Saksa.
2) Carl Johan Wilhelm (katso taulu 1001) s. 06.04.1823 Kalho, Hartola. k. 10.07.1879 Mitau, Kuurinmaa. Eversti.
3) Laura Maria (katso taulu 1002) s. 28.04.1826 Hartola.

2. puoliso Unonius, Kristina, Wadenstjerna Vihitty: 1829.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 540 -

10. sukupolvi

Wadenstjerna, Johan Robert (taulusta 292. Isä: Colliander / Wadenstjerna, Otto Johan) s. 13.03.1799 Hartola. k. 31.08.1874 Orimattila.

1. puoliso Boisman, Henrika Sofia, Wadenstjerna s. 19.10.1804. k. 26.03.1886 Porvoo. Vihitty: 08.07.1824.

Lapset:
1) Evert Johan Knut (katso taulu 1003) s. 21.01.1839 Orimattila. k. 07.11.1897 Padasjoki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 541 -

10. sukupolvi

Colliander, Gustaf Adolf (taulusta 293. Isä: Colliander, Gustaf Carl) s. 23.07.1795 Hartola. k. 21.09.1866 Valkeala. Valkealan kartanon omistaja, luutnantti.

1. puoliso Vellingk, Carolina, Colliander s. 08.11.1793. k. 26.10.1868 Valkeala.
Isä: Vellingk, Jacob Johan
Äiti: Blaveer, Catharina Maria, Vellingk

Lapset:
1) Alexander Magnus (katso taulu 1004) s. 12.07.1820 Hartola. k. 31.01.1858 Valkeala. Viipurin hovioikeuden ylimääräinen kanslisti 1845. Ammatinlisäyksiä: Isänsä apuna Valkealan kartanon hoidossa. Valmisti punamaalia.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 542 -

10. sukupolvi

Colliander, Carl Robert (taulusta 293. Isä: Colliander, Gustaf Carl) s. 14.11.1797 Hartola. k. 24.10.1857 Sysmä.

1. puoliso Nohrström, Johanna Karolina, Colliander s. 02.04.1806 Iitti. k. 06.09.1879 Luhanka. Vihitty: 15.09.1830 Luhanka.
Isä: Nohrström, Anders Gustaf s. 1768. Maanviljelijä, taloustirehtööri.
Äiti: Essen von, Anna Lovisa, Becker von s. 30.12.1780 Rautalampi.

Lapset:
1) Konstantin Walfrid (katso taulu 1005) s. 22.09.1831 Hartola. k. 02.01.1860 Lappeenranta.
2) Carl Victor Olivier (katso taulu 1006) s. 06.04.1833 Hartola. k. 1885.
3) Elis Gustaf Fridolf s. 1835. k. 06.02.1851 Pietari, Venäjä.
4) Adelaide Karolina Rosanina (katso taulu 1007) s. 20.05.1837. k. 15.02.1909 Heinola.
5) Karl Robert Fritjof (katso taulu 1008) s. 14.11.1839 Hartola. k. 22.03.1879 Vihti.
6) Mathilda Nathalia Amanda s. 23.09.1841 Sysmä. k. 16.03.1893 Käkisalmi.
7) Axel Emil Gottfrid (katso taulu 1009) s. 10.09.1845 Sysmä. k. 18.07.1890 Ronneby, Ruotsi.
8) Edvin Gottlieb Leonard (katso taulu 1010) s. 21.09.1847. k. 24.11.1894.
9) Felix Magnus Martialis s. 08.11.1849 Sysmä. k. 13.04.1879 Turku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 543 -

10. sukupolvi

Tandefelt, Otto Robert Vilhelm (taulusta 295. Isä: Tandefelt, Otto) s. 07.02.1829 Hartola. k. 10.06.1891 Helsinki.

1. puoliso Gyllenschmidt, Matilda Rosalie, Tandefelt s. 14.03.1828 Helsinki. k. 27.05.1890 Helsinki. Vihitty: 08.09.1853 Kirkkonummi.
Isä: Gyllenschmidt, Johan s. 1798.
Äiti: Nohrström / Segerstråle, Ulrika Kristina Maria Karolina, Gyllenschmidt s. 25.01.1806 Vihti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 544 -

10. sukupolvi

Tandefelt, Magnus Fredrik (taulusta 295. Isä: Tandefelt, Otto) s. 24.10.1830 Hartola. k. 18.01.1902 Sysmä. Kunnallisneuvos, suurmaanomistaja.

1. puoliso Långhjelm, Alina Lovisa, Tandefelt s. 26.07.1834 Vaasa. k. 20.10.1869 Sysmä. Vihitty: 11.07.1854 Vaasa.
Isä: Långhjelm, Fredrik Gustaf s. 18.08.1792 Ruovesi. Vaasan läänin lääninkamreeri.
Äiti: Wacklin, Beata Elisabet, Långhjelm s. 30.07.1795 Oulu.

Lapset:
1) Gustaf Magnus Otto (katso taulu 1011) s. 19.06.1855 Sysmä. k. 23.10.1896 USA.
2) Aina Fredrika (katso taulu 1012) s. 20.04.1864 Sysmä. k. 10.07.1929 Helsinki. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.

2. puoliso Stjernvall, Mathilda, Tandefelt s. 24.02.1840 Tver, Venäjä. k. 08.11.1914 Hattula. Vihitty: 20.06.1871 Ylöjärvi.
Isä: Stjernvall, Clas Alfred s. 29.12.1803 Linnaisten kartano, Mäntsälä. Insinöörikenraalimajuri.
Äiti: Kraemer von, Selma Aurora, Stjernvall s. 22.01.1814 Orimattila.
Lapset:
1) Magnus Alfred s. 02.04.1872. k. 11.05.1872 Sysmä.
2) Ellen Selma Matilda s. 18.07.1873. k. 15.04.1874 Sysmä.
3) Knut Ernst Robert (katso taulu 1013) s. 10.03.1876 Sysmä. k. 03.04.1948 Nikkilän mielisairaala, Sipoo. Liikemies ja aktivisti ja terroristi, ministeri Heikki Ritavuoren murhaaja.
4) Ellen s. 07.06.1877 Sysmä. k. 07.06.1877.
5) Johanna Emilia (katso taulu 1014) s. 24.08.1878 Sysmä. k. 14.09.1960 Helsinki.
6) Mary Matilda Fredrika (katso taulu 1015) s. 09.07.1881 Sysmä. k. 02.05.1947 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 545 -

10. sukupolvi

Tandefelt, Albert Emil (taulusta 295. Isä: Tandefelt, Otto) s. 30.09.1847 Hartola. k. 27.07.1906 Vaasa.

1. puoliso Wallin, Eugenia, Tandefelt s. 30.01.1853 Puola. k. 18.02.1922 Helsinki. Vihitty: 19.10.1870 Helsinki.
Isä: Wallin, Karl Oskar
Äiti: Teichmann, Maria, Wallin

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 546 -

10. sukupolvi

Tandefelt, Johanna Fredrika Alexandra, Stjernvall (taulusta 295. Isä: Tandefelt, Otto) s. 21.07.1849 Hartola. k. 09.10.1869 Messukylä.

1. puoliso Stjernvall, Knut Alfred Woldemar s. 05.03.1844 Mäntsälä. k. 29.04.1928 Turku haudattu Messukylä. Hämeen läänin läntisen piirin virkatalojen tarkastaja, kunnallisneuvos. Vihitty: ??. Lisätietoja: Suomalaista aatelissukua.
Isä: Stjernvall, Clas Alfred s. 29.12.1803 Linnaisten kartano, Mäntsälä. Insinöörikenraalimajuri.
Äiti: Kraemer von, Selma Aurora, Stjernvall s. 22.01.1814 Orimattila.

Lapset:
1) Johanna s. 09.10.1869 Messukylä. k. 30.11.1896 Messukylä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 547 -

10. sukupolvi

Adlercreutz, Karl Henrik Alexander Napoleon (taulusta 296. Isä: Adlercreutz, Carl Henric) s. 11.11.1811. k. 04.07.1850 Espoo. Tuomari, tilanomistaja Kummelassa Espoossa.

Ylioppilas Turussa 5.6.1827. Tuomarintutkinto 7.12.1832. Turun hovioikeuden auskultantti 20.12.1832. Tilanomistaja Espoon Kummelassa (Gumböle). Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Marin, Johanna Kristina, Adlercreutz k. 1850. Vihitty: 1834.
Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Lapset:
1) Karl Adolf Hannibal s. 11.06.1835 Siuntio. k. 04.03.1861 Helsinki. Merimies, alivänrikki. Perhesuhteet: Naimaton.
Helsingin yksityislyseon oppilas 1843 - 1851. Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 6.10.1851. Uusmaalaisen osakunnan jäsen 7.10.1851 [1851 October] 7 Karl Adolf Hannibal Adlercreutz född i Sjundeå socken den 11 Juli 1835. Nuorempi aliupseeri 6. Hämeenlinnan ruotujakoisessa tarkk'ampujapataljoonassa 1855, alivänrikki s.v., ero sairaalloisuuden takia s.v. Merimiehenä kauppalaivalla. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 548 -

10. sukupolvi

Adlercreutz, Carolina Henrika Alexandra Napoleona, Forssman (taulusta 296. Isä: Adlercreutz, Carl Henric) s. 06.04.1813 Siuntio . k. 06.04.1897 Perniö. Perhesuhteet: Aatelissuku n:o 97.

Asui 1800- luvun lopulla leskenä Falkenberg nimisellä tilallansa Finby´n kappelissa

1. puoliso Forssman, Wilhelm Carl-Henrikinpoika s. 26.08.1801 Perniö. k. 19.06.1859 Dragsfjärd. Kemiön kirkkoherra 13.03.1845, rovasti 1845, v.t. lääninrovasti 1851. Vihitty: 16.08.1832 Sjunby´n kartanossa Siuntiossa.
Ylioppilas 1818, filosifian maisteri 27.06.1823. Palveli Turun tuomiokapitulin kansliassa 01.10.1823. Amanuensi siellä 11.08.1824. Turun koulun collega supremus 24.02.1827, konrehtori 1830.. Sen ohessa Turun pipliaseuran sihteeri 1832 - 1839. Turun tuomiokapitulin notarius 1836, papiksi vihitty 1843. ***** Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 14.6.1843. Turun katedraalikoulun vt. apologista 1823. Tuomiokapitulin amanuenssi 1824. Katedraalikoulun kollega 1827. Triviaalikoulun konrehtori 1830. Tuomiokapitulin notaari 1836. Kemiön kirkkoherra 1845. Rovasti s.v. Vt. lääninrovasti 1851. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Forssman, Carl Henrik Jaakonpoika s. 11.03.1773. Kirkkoherra Lohjalla 1833, lääninrovasti.
Äiti: Eklund, Magdalena, Forssman s. 24.02.1768 Turku.

Lapset:
1) Uno (katso taulu 1016) s. 21.05.1841 Turku. k. 18.10.1905 Helsinki. Simon hoitoalueen metsänhoitaja 1863, nyk. Vaasan läänin ylimetsänhoitaja.
2) Augusta Helena (katso taulu 1017) s. 02.11.1853 Kemiö. k. 22.06.1935 Kemiö.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 549 -

10. sukupolvi

Adlercreutz, Gustava Fredrika Vilhelmina, Juselius (taulusta 296. Isä: Adlercreutz, Carl Henric) s. 16.02.1815 Siuntio. k. 03.11.1850 Porvoon maalaiskunta.

1. puoliso Juselius, Berndt Vilhelm s. 24.02.1807 Loimaa. k. 26.07.1873 Pernaja. Porvoolainen maanviljelijä . Vihitty: 1834.
Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilas 1819. Yksityistodistus s.d. Pääsykuulustelu 16.12.1823. Ylioppilas Turussa 19.12.1823. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 28.10.1824. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 5.2.1829. Tuomarintutkinto 10.6.1830. Turun hovioikeuden auskultantti 17.12.1830. Senaatin ylim. kamarikirjuri 1830-luvulla. Maanviljelijä Boen kartanossa Porvoossa. Asui sittemmin Pernajan (Loviisan?) Fantsnäsissä. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Juselius, Karl Fredrik Loimaan nimismies, toimitusvouti.
Äiti: Corpolander, Anna Katarina, Svahnstrup

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 550 -

10. sukupolvi

Adlercreutz, Sofia Lovisa Amalia, Florin (taulusta 296. Isä: Adlercreutz, Carl Henric) s. 07.10.1816 Siuntio. k. 18.11.1873 Lohja.

1. puoliso Florin, Johan Gustaf s. 01.01.1809 Piikkiö. k. 10.01.1883 Lohja. Vihitty: 20.04.1843 Kirkkonummi.
Isä: Florin, Johan Gustaf s. 17.09.1777 Messukylä. Hämeenlinnan ja Vanajan kirkkoherra 1814, rovasti 1820. .
Äiti: Törnqvist, Maria Ulrika, Mennander s. 15.02.1774 Turku.

Lapset:
1) Hedvig Maria Sofia (katso taulu 1018) s. 23.05.1846 Kirkkonummi. k. 15.10.1907 Helsinki.
2) Hilda Wilhelmina (katso taulu 1019) s. 27.11.1850 Lohja. k. 1927.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 551 -

10. sukupolvi

Adlercreutz, Adolfina Albertina, Boije (taulusta 296. Isä: Adlercreutz, Carl Henric) s. 14.06.1818 Siuntio. k. 26.06.1878 Pornainen.

1. puoliso Boije, Herman Anders s. 12.08.1811 Porvoon maalaiskunta. k. 25.04.1851 Mäntsälä. Tilanomistaja Mäntsälässä, luutnantti . Vihitty: 26.01.1837.
Ylioppilas Helsingissä 11.5.1829 (arvosana approbatur äänimäärällä 8). Viipurilaisen osakunnan jäsen 13.5.1829 13/5 1829 Herm. Aug. Boije 12/8 1811 11/5 1829 Major. And. Eric Boije Dregsby nära Borgå [med betyg] af Mgr. Doc Gyldén Uttog betyg d. 2/3 1831 för att träda i Militaire tjenst i Sverige. Maanmittausoppilas 10.4.1830. Muutti Ruotsiin. Lipunkantaja 2. henkikaartissa 1831. Vänrikki Uplannin rykmentissä 1832, luutnantti 1836, ero 1837. Palasi Suomeen. Omisti Mäntsälän Ylikartanon (Andersberg) vuodesta 1835. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Boije af Gennäs, Anders Erik s. 21.08.1768 Porvoon maalaiskunta. Tilanomistaja, majuri.
Äiti: Nordenskiöld, Johanna Kristina, Boije af Gennäs s. 21.12.1783 Sipoo.

Lapset:
1) Karl Anders Herman (katso taulu 1020) s. 29.09.1837 Mäntsälä. k. 23.11.1905 Loviisa.
2) Viktor Adolf Vilhelm s. 19.02.1839 Mäntsälä. k. 14.11.1844 Mäntsälä.
3) Johanna Adolfina Augusta s. 09.03.1840 Mäntsälä. k. 12.10.1851 Mäntsälä.
4) Frans Albert Johan s. 16.09.1841 Mäntsälä. k. 02.11.1844 Mäntsälä.
5) Hedvig Lovisa Wilhelmina (katso taulu 1021) s. 24.12.1842 Mäntsälä. k. 25.11.1877 Porvoo.
6) Charlotta Matilda s. 27.11.1844 Mäntsälä. k. 16.10.1851 Mäntsälä.
7) Hulda Maria s. 01.02.1846 Mäntsälä. k. 07.05.1934 Porvoo.
8) Linda Sofia s. 29.03.1847 Mäntsälä. k. 03.06.1858 Porvoo.
9) Knut Oskar s. 16.11.1848 Mäntsälä. k. 11.10.1851 Mäntsälä.
10) Axel Vilhelm Niketas s. 14.12.1850 Mäntsälä. k. 12.10.1851 Mäntsälä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 552 -

10. sukupolvi

Adlercreutz, Thomas Erik Robert Adolf (taulusta 296. Isä: Adlercreutz, Carl Henric) s. 06.12.1819 Siuntio. k. 05.06.1887 Siuntio. Tilanomistaja Siuntiossa, Turun hovioikeuden ylim. notaari 1844 .

Adlig ätt nr. 97. Helsingin yksityislyseon oppilas 1832 - 1836. Ylioppilas Helsingissä 28.11.1836 (arvosana laudatur äänimäärällä 25). Turkulaisen osakunnan jäsen 14.2.1837 14/2 1837. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 8.2.1839. Tuomarintutkinto 9.12.1842. Turun hovioikeuden auskultantti 20.12.1842. Turun hovioikeuden ylim. notaari 1844. Tilanomistaja Siuntion Sjundbyssä. Valtiopäivämies 1872 ja 1882. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Printz, Amalia Matilda, Adlercreutz s. 04.10.1826 Vihti. k. 08.12.1859 Helsinki. Vihitty: 08.04.1847.
Isä: Prinz, Adolf s. 17.10.1774 Vihti.
Äiti: Rimmel, Hedvig Katarina, Prinz s. 07.11.1785 Vanaja.

Lapset:
1) Henrik Thomas s. 01.02.1848 Siuntio. k. 19.06.1892 Siuntio.

2. puoliso Printz, Selma Elvira Antoinette, Adlercreutz s. 06.07.1837. k. 04.12.1861.
Isä: Printz, Adolf Fredrik s. 18.09.1802 Vanaja, Kankainen.
Äiti: Willstedt, Sofia, Printz s. 12.05.1812 Svartå; Karjaa.
Lapset:
1) Selma Sofia Mathilda (katso taulu 1022) s. 12.11.1861 Siuntio. k. 30.12.1921 Siuntio.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 553 -

10. sukupolvi

Adlercreutz, Herman Leonard Magnus Knut (taulusta 296. Isä: Adlercreutz, Carl Henric) s. 21.08.1825 Siuntio. k. 13.04.1890 Kirkkonummi. Tilanomistaja Kirkkonummen Sundsbergissä, varatuomari .

Helsingin yksityislyseon oppilas 1833 - 1838. Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 7.6.1842 (arvosana approbatur äänimäärällä 13). Länsisuomalaisen osakunnan perustajajäsen 1846 6/10 1842. Logices Examen V.T. 1844. Rysk Examen. Juris examen V.T. 1848. Uttog betyg V.T. 1847 med vitsorden nöjaktig flit hedr. o. berömv. uppförande. Afgick V.T. 1848 med vitsorden: berömlig flit hedr. o. ber. uppf. Gjort resor till Sverige. Hofrättsauskultant 1848. Tuomarintutkinto 6.6.1848. Turun hovioikeuden auskultantti 20.6.1848. Turun hovioikeuden ylim. notaari 1848. Varatuomari 1851. Tilanomistaja Kirkkonummen Sundsbergissä. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Myrberg, Carolina Maximiliana, Adlercreutz s. 19.06.1831 Espoo. k. 17.06.1891 Helsinki. Vihitty: 20.05.1854 Espoo.
Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Myrberg, Anders Anders-Gustafinpoika s. 04.12.1793 Raahe. Espoon kartanon omistaja.
Äiti: Grönlund, Carolina, Myrberg s. 15.11.1806 Tenhola.

Lapset:
1) Hedvig Carolina Mathilda s. 14.01.1855 Kirkkonummi. k. 26.12.1925 Kirkkonummi.
2) Annie Maximiliana (katso taulu 1023) s. 18.07.1856 Kirkkonummi. k. 27.09.1925 Viipuri.
3) Sigrid Margareta s. 11.03.1858 Kirkkonummi. k. 04.06.1939 Helsinki.
4) Herman (katso taulu 1024) s. 23.10.1862 Kirkkonummi. k. 13.10.1921 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 554 -

10. sukupolvi

Adlercreutz, Svante Gustaf Engelbrekt Sten (taulusta 296. Isä: Adlercreutz, Carl Henric) s. 15.04.1829 Siuntio. k. 05.06.1881 Nurmijärvi. Tilanomistaja Nurmijärvellä. Perhesuhteet: Kaksonen.

Helsingin yksityislyseon oppilas 1839 - 1848. Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 15.6.1848 (arvosana approbatur äänimäärällä 13). Uusmaalaisen osakunnan jäsen 24.10.1848 [1848] Oktober 24. Engelbrecht Sten Svante Gustaf Adlercreutz född uti Sjundeå Socken den 6 April 1829. Fadren Lagman. Ank. med betyg af ensk. lärare. Inskr. i Univ. Matr. d: 15 Juni med omdömet approbatur och 13 röster. Uttag. Afd:s betyg Jun. 1850. Possessionat. Tilanomistaja Nurmijärven Raalassa (Råskog). Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Myrberg, Matilda Augusta, Adlercreutz k. 1918. Vihitty: 1853.
Isä: Myrberg, Anders Anders-Gustafinpoika s. 04.12.1793 Raahe. Espoon kartanon omistaja.
Äiti: Grönlund, Carolina, Myrberg s. 15.11.1806 Tenhola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 555 -

10. sukupolvi

Adlercreutz, Ottiliana Margareta Jakobina, Stenius (taulusta 296. Isä: Adlercreutz, Carl Henric) s. 15.04.1829 Siuntio. k. 12.04.1909 Lohja.

1. puoliso Stenius, Jakob Theodor s. 22.04.1829 Kitee. k. 28.10.1889 Helsinki. Raaseporin itäisen kihlakunnan henkikirjuri 1876. Vihitty: 11.10.1853 Helsinki. Ammatinlisäyksiä: Omisti Tuusan tilan Lohjan Virkkalassa vuodesta 1884.
Helsingin yksityislyseon oppilas 1842 – 1848. Ylioppilas Helsingissä 8.6.1848. Tuomarintutkinto 8.12.1851. Turun hovioikeuden auskultantti 20.12.1851. Suurempi kameraalitutkinto 17.6.1852. Turun hovioikeuden ylim. notaari 1852. Senaatin talousosaston ylim. kamarikirjuri s.v. Varatuomari 1855. Senaatin kansliatoimituskunnan kopisti 1858. Jämsän kihlakunnan henkikirjuri 1869, Raaseporin itäisen kihlakunnan 1876. Omisti Tuusan tilan Lohjan Virkkalassa vuodesta 1884. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli

Isä: Stenius, Jakob Mårten s. 13.09.1795 Joensuu. Postijohtokunnan sihteeri, kihlakunnantuomari.
Äiti: Winter, Margareta Sofia, Stenius s. 11.12.1808 Kitee.

Lapset:
1) Henrik Teodor (katso taulu 1025) s. 16.05.1854 Siuntio. k. 13.04.1902 Vihti.
2) Berta Matilda s. 06.03.1856 Helsinki.
3) Karl Arthur s. 25.06.1858 Helsinki. k. 18.07.1859.
4) Ernst Herman s. 28.11.1861. k. 06.02.1884.
5) Bengt August (katso taulu 1026) s. 22.02.1863. k. 04.04.1923 Lohja.
6) Hedvig Maria (katso taulu 1027) s. 02.06.1865. k. 06.00.1912 Turku.
7) Knut Gustaf s. 10.01.1868. k. 18.09.1869.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 556 -

10. sukupolvi

Tigerstedt, Sofia Lovisa Carl-Magnuksentytär, Gadding (taulusta 297. Äiti: Adlercreutz, Hedwig Elisabet) s. 28.03.1802 Viapori. k. 11.07.1834 Askola.

1. puoliso Gadding, Robert Sten Henrik s. 23.05.1795 Porvoo. k. 16.09.1872 Askola. Mikkelin tarkk´amujapataljoonan kapteeni. Vihitty: 20.10.1831 Porvoo.
Isä: Gadding, Adam Fredrik Porvoolainen sihteeri.
Äiti: Palmfeldt, Margaretha Charlotta, Gadding

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 557 -

10. sukupolvi

Tigerstedt, Hedwig Carolina Carl-Magnuksentytär, Sirén (taulusta 297. Äiti: Adlercreutz, Hedwig Elisabet) s. 02.07.1803 Viapori. k. 05.01.1838 Porvoo.

1. puoliso Sirén, Adolf Fredrik Carlinpoika s. 29.04.1807 Korpilahti. k. 14.05.1868 Hauho. Hauhon kirkkoherra 1852. Vihitty: 25.10.1832 Porvoo.
Ylioppilas Turussa 1825. Vihittiin papiksi 1830. Rovasti 1849.

Isä: Sirén, Carl Juhonpoika, Sikojärvi s. 02.04.1761. Korpilahden kappalainen 1802.
Äiti: Tuderus, Maria Lovisa Erikintytär, Sirén s. 11.01.1770 Saarijärvi ?.

Lapset:
1) Adolf Adolf-Fredrikinpoika s. 26.01.1834 Prvoo. k. 26.03.1898 Luopioinen. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Rosalie Elisabet Adolf-Fredrikintytär (katso taulu 1028) s. 14.11.1835 Porvoo. k. 12.06.1872 Hämeenlinna.
3) Carolina Adolf-Fredrikintytär s. 03.01.1838 Porvoo. k. 06.01.1838 Porvoo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 558 -

10. sukupolvi

Tigerstedt, Fredrika Ottiliana Wilhelmina Gustava Carl-Magnuksentytär, Solitander (taulusta 297. Äiti: Adlercreutz, Hedwig Elisabet) s. 06.06.1807 Viapori. k. 25.11.1856 Porvoo.

1. puoliso Solitander, Gustaf Erik Johaninpoika s. 21.03.1797 Porvoo. k. 05.03.1833 Porvoo. Kauppias Porvoossa. Vihitty: 23.10.1827 Porvoo.
Isä: Solitander, Johan Erikinpoika s. 30.09.1764 Porvoo. Porvoolainen tukkukauppias, teollisuusmies, vuorineuvos 1811. Valtiopäivämies.
Äiti: Borgström, Catharina Elisabet, Solitander s. 25.12.1775 Porvoo.

2. puoliso Karm von, Carl Alexander Alikapteeni. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 559 -

10. sukupolvi

Tigerstedt, Robert Magnus Carl-Magnuksenpoika (taulusta 297. Äiti: Adlercreutz, Hedwig Elisabet) s. 28.06.1810 (posthumus) Sipoo. k. 02.04.1886 Oranienbaum, Venäjä (matkoilla). Venäjän armeijan eversti 1859.

Haminan kadettikoulussa 1826 - 1832.

1. puoliso Köhler, Adelheid, Tigerstedt s. 25.07.1830 Mainz, Saksa. k. 24.11.1875 Mentone, Ranska haudattu Mainz. Vihitty: 08.05.1850 Mitau, Latvia.
Isä: Köhler, Fredrik Filosofian tohtori.
Äiti: Koeler, Carolina, Köhler

Lapset:
1) Elise s. 13.06.1851 Vilna, Liettua. k. 29.10.1852 Riika, Latvia.
2) Fredrik Evald (katso taulu 1029) s. 11.03.1853 Janischenk, Kovno, Venäjä. k. 10.05.1905 Ust Dvinsk, Venäjä.
3) Carolina Sofia Lovisa Adelheid (katso taulu 1030) s. 26.10.1854 Mitau, Latvia.
4) Sofia Alexandra (katso taulu 1031) s. 11.10.1856 Varsova, Puola.
5) Adeleide Ottilia s. 27.06.1862. k. 22.12.1863.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 560 -

10. sukupolvi

Wärnhjelm, Margaretha Sofia Christina, Lindebäck (taulusta 298. Äiti: Adlercreutz, Ottiliana Sofia) s. 28.09.1806 Helsinki. k. 04.11.1884 Vaasa. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.

1. puoliso Lindebäck, Johan Henrik Jakobinpoika s. 19.09.1798 Pori. k. 01.05.1858 Vaasa. Apteekkari Vaasassa 1823. Proviisori ja apteekkari 1823.
Farmaseutti 1817.

Isä: Lindebäck, Jakob, Lindbäck s. 01.12.1765 Kokkola. Porin piirin piirilääkäri 1813.
Äiti: Nylander, Margaretha Henrikintytär, Lindebäck s. 04.01.1776 Oulu.

Lapset:
1) Johan Johan-Henrikinpoika s. 22.12.1829 Vaasa. Farmaseutti 1849, proviisori 1853, apteekkari 1853, Vaasan 1. apteekin omistaja. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Casimir Wilhelm s. 22.11.1831 Vaasa. k. 20.08.1833 Vaasa.
3) Wilhelmina Johan-Henrikintytär (katso taulu 1032) s. 29.04.1833 Vaasa. k. 21.03.1884 Helsinki.
4) Ida Sofia Johan-Henrikintytär (katso taulu 1033) s. 16.09.1834 Vaasa.
5) Frans Emil Johan-Henrikinpoika s. 07.03.1837 Vaasa. k. 01.05.1863 USA, Missisippijoki. Insinööri. Perhesuhteet: Naimaton. Kuolinsyy: Hukkui.
Ylioppilas Helsingissä 1856. Insinööri Falunin vuorikoulusta. Matkusti Amerikkaan 1861 ja osallistui USA:n sisällissotaan, hukkui Missisippijokeen.
6) Theresia Helena Johan-Henrikintytär (katso taulu 1034) s. 08.07.1840 Vaasa. k. 28.04.1918 Helsinki.
7) Alexandra Johan-Henrikintytär (katso taulu 1035) s. 03.05.1843 Vaasa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 561 -

10. sukupolvi

Wärnhjelm, Herman Georg Maria (taulusta 298. Äiti: Adlercreutz, Ottiliana Sofia) s. 19.08.1808 Viapori, Helsinki. k. 07.10.1882 Viipuri.

1. puoliso Lohman, Ida Amanda, Wärnhjelm s. 07.09.1821 Turku. k. 30.01.1892 Viipuri. Vihitty: 10.03.1846 Turku.

Lapset:
1) Emilia (katso taulu 1036) s. 17.12.1848 Viipuri. k. 11.02.1927 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 562 -

10. sukupolvi

Bergh, Maria Charlotta, Cleve (taulusta 300. Äiti: Tandefelt, Eva Fredrika) s. 24.03.1827 Nurmijärvi. k. 29.06.1893 Alahärmä.

1. puoliso Cleve, Otto Henrik s. 01.09.1826 Rantasalmi. k. 11.06.1881 Jyväskylä. Vihitty: 23.03.1852 Jaakkima.

Lapset:
1) Othniel Johannes (katso taulu 1037) s. 17.12.1852.
2) Hanna Naémi (katso taulu 1038) s. 07.08.1863 Rantasalmi. k. 05.12.1948 Jyväskylä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 563 -

10. sukupolvi

Palander, Vendla Sofia, Cauton (taulusta 301. Äiti: Aspholm, Anna Maria) s. 21.01.1770 Kuhmoinen. k. 19.06.1812 Joroinen.

1. puoliso Cauton, Erik Johan s. 07.06.1764 Jämsä. k. 28.08.1800 Jämsä. Maanmittari. Vihitty: 03.01.1804 Jämsä.

Lapset:
1) Amalia Lovisa (katso taulu 1039) s. 25.04.1798 Jämsä. k. 02.04.1875 Hollola.
2) Eva Emerentia (katso taulu 1040) s. 17.02.1801 Jämsä12.10.1877. k. 12.10.1877 Saarijärvi.

2. puoliso Bergman, Nils Erik s. 01.03.1774.
Lapset:
1) Peter Gustav (katso taulu 1041) s. 05.06.1807 Jämsä. k. 15.04.1875 Rautalampi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 564 -

10. sukupolvi

Thauvón, Johan Fredrik (taulusta 302. Isä: Thauvón, Lars Reinhold) s. 08.08.1828 Paltamo. k. 18.05.1918 Ii.

1. puoliso Carlsson, Emilia, Thauvón s. 25.01.1830.
Isä: Carlsson, Otto s. 01.01.1802 Pori. Jahtivouti.
Äiti: Delving von, Edla Lovisa, Carlsson s. 16.06.1804 Kokemäki.

Lapset:
1) Hjalmar Mortimer s. 15.04.1853 Tornio. k. 28.05.1853 Tornio.
2) Sally Armida (katso taulu 1042) s. 29.01.1855 Tornio. k. 31.07.1927 Helsinki.
3) Johan s. 10.05.1857 Tornio. k. 10.03.1860 Tornio.
4) Emil (katso taulu 1043) s. 18.08.1858 Tornio.
5) Johanna (katso taulu 1044) s. 19.06.1860 Tornio. k. 27.02.1896 Pielisjärvi.
6) Alma (katso taulu 1045) s. 26.06.1863 Tornio.
7) Alice s. 25.05.1871. k. 31.05.1871.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 565 -

10. sukupolvi

Sinius, Erik Isakinpoika (taulusta 303. Isä: Sinius, Isak Erikinpoika) s. 1739 (1743?). Kirjurina Oulussa n. 1762-1775, jolloin muutti kaupungista. Lisätietoja: Myöhemmät vaiheet ovat tuntemattomat. Perhesuhteet: 2 lasta haudattu Oulussa 29.11.1770 ja 1 lapsi haudattu 15.02.1773 Oulussa.

1. puoliso Margareta, Sinius s. 1739. k. 1773 Oulu haudattu 30.01.1773 Oulu. Vihitty: n. 1766. Perhesuhteet: Perheen pienenä kuolleiden lasten nimiä ei tiedetä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 566 -

10. sukupolvi

Sinius, Magdalena, Ganander (taulusta 304. Isä: Sinius, Erik Erikinpoika) s. 30.01.1744 Vaasa. k. 12.07.1784 Rantsila.

1. puoliso Ganander, Christfried s. 21.11.1741 Haapajärvi. k. 17.02.1790 Rantsila. Fil.maisteri, Rantsilan kappalainen 1775, suomalaisen tarinaperinteen vaalija. Vihitty: 15.12.1767.
Ylioppilas Turussa 1759, vihittiin papiksi 1763, filosofian maisteri 1766. Suomalaisen tarinaperinteen ja sanaston tutkija sekä kansankirjasten laatija.

Isä: Ganander, Thomas, Krydma Kappalainen Haapajärvi 1731.
Äiti: Hideen, Helena, Ganander

Lapset:
1) Erik Christfriedinpoika (katso taulu 1046) s. 21.01.1769. k. 30.03.1815 Kempele. Limingan vt. pitäjänapulainen Kempeleellä 1814. Perhesuhteet: Syntyi mahdollisesti kaksosena.
2) Maria Christfriedintytär s. 21.01.1769. k. 31.07.1852 Munsala. Perhesuhteet: Naimaton.
3) Thomas Christfriedinpoika (katso taulu 1047) s. 03.01.1772 Laihia. k. 01.06.1823 Maalahti. Perhesuhteet: Ei ollut avioliitossa, mutta Anna Mämmin kanssa avioton poika.
4) Margaretha Elisabet s. 01.03.1773 Laihia. Perhesuhteet: Kuollut nähtävästi pienenä.
5) Hedvig Magdalena Christfriedintytär s. 10.05.1774 Vaasa. Lisätietoja: Asui Oulunsalossa.
6) Jakob Henrik s. 18.07.1775 Rantsila. k. 08.08.1775 Rantsila.
7) Johan Abraham s. 31.09.1776 Rantsila. k. 11.05.1777 Rantsila.
8) Brita Christina s. 22.11.1777. Perhesuhteet: Kuoli nuorena.
9) Christfried s. 26.02.1779 Rantsila. k. 08.04.1779 Rantsila.
10) Helena Elisabet s. 26.02.1779 Rantsila. k. 05.05.1779 Rantsila.
11) Anders Jakob s. 25.07.1780 Rantsila. k. 10.08.1780 Rantsila.
12) Gustaf Gabriel s. 13.10.1781 Rantsila. k. 22.10.1781 Rantsila.
13) Carl Gustaf s. 12.02.1783 Rantsila. k. 19.02.1783 Rantsila.
14) Johan Gabriel s. 05.07.1784 Rantsila. k. 12.07.1874 Rantsila.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 567 -

10. sukupolvi

Sinius, Anders Erikinpoika (taulusta 304. Isä: Sinius, Erik Erikinpoika) s. 19.06.1746 Vaasa. k. 24.07.1822 Munsala. Kappalainen Munsala 1796.

Vaasan kouluun 1754. Turun yliopistoon 17.09.1763, erotodistus 02.06.1769. Vihitty Vaasan kirkkoherran apulaiseksi 14.07.1769. Sittemmin Iin kirkkoherran apulainen. Pastoraalitutkinto 1794.

1. puoliso Cajanus, Christina Margaretha Petterintytär, Collin s. 09.10.1739 Lohtaja. k. 06.04.1787 Pudasjärvi.
Isä: Cajanus, Petter Gustafsson s. 27.12.1709 Ylikannus. Lohtajan pitäjän apulaispappi 1732, sai kappalaisen arvon.
Äiti: Gumse, Helena Johansdotter, Cajanus s. 30.11.1706 Isokyrö.

Lapset:
1) Maria Kristina s. 30.07.1776. k. 12.12.1856 Maalahti. Perhesuhteet: Naimaton.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 568 -

10. sukupolvi

Sinius, Isak Erikinpoika (taulusta 304. Isä: Sinius, Erik Erikinpoika) s. 09.12.1747 Vaasa. k. 28.04.1820 Vaasa. Kirkkoherran apulainen Mustasaari 1785.

Vaasan kouluun 1756. Turun yliopistoon 02.09.1765. Yritteli kauppiaana, mutta palasi luentoihin 1776. Erotodistus 06.12.1777. Vihitty Vaasan-Mustasaaren kirkkoherran apulaiseksi 07.12.1777. Mustasaaren pitäjänapulainen 1785. Tunnettiin liikanimellä "Spraka-Sinius".

1. puoliso Krook, Sofia Albertina, Sinius s. 25.11.1760. k. 12.04.1817 Vaasa.
Isä: Krook, Hans Henrik s. 1722. Kruununvouti, varalääninkamreeri.
Äiti: Chronander, Helena Sofia, Krook s. 1729.

Lapset:
1) Sofia Maria s. 06.09.1786 Vaasa. k. 22.05.1787 Vaasa.
2) Hans Henrik s. 07.08.1788 Vaasa. k. 26.08.1788 Vaasa.
3) Isak Wilhelm Isakinpoika s. 13.06.1792 Vaasa. k. 28.01.1809 Vaasa. Perhesuhteet: Naimaton.
4) Benjamin s. 19.08.1794 Vaasa. k. 10.12.1798 Vaasa.
5) Sofia Isakintytär (katso taulu 1048) s. 03.10.1795 Vaasa. k. 07.06.1870 Kruununkylä. Perhesuhteet: Sofiaan sammui Sinius-suku.
6) tyttö s. 14.11.1797. Kuolinsyy: Kuolleena syntynyt.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 569 -

10. sukupolvi

Sinius, Maria Erikintytär, Ganander (taulusta 304. Isä: Sinius, Erik Erikinpoika) s. 25.02.1749 Vaasa. k. 30.09.1779 Vaasa.

1. puoliso Ganander, Jakob s. 06.04.1746 Haapajärvi. k. 23.06.1801 Vaasa. Kauppias Vaasassa. Vihitty: 17.09.1771 Vaasa.
Isä: Ganander, Thomas, Krydma Kappalainen Haapajärvi 1731.
Äiti: Hideen, Helena, Ganander

Lapset:
1) Johan Henrik s. 19.06.1772 Vaasa. k. 11.07.1772 Vaasa.
2) Maria Helena s. 13.05.1775 Vaasa. k. 03.02.1776 Vaasa.
3) Jakob Wilhelm s. 23.07.1776 Vaasa. k. 14.11.1776 Vaasa.
4) Gustaf Erik Jakobinpoika (katso taulu 1049) s. 16.08.1778. k. 14.01.1816 Kaskinen. Saarnaaja ja Pedagogi Kaskinen 1803.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 570 -

10. sukupolvi

Sinius, Hedwig Margareta, Höckert (taulusta 304. Isä: Sinius, Erik Erikinpoika) s. 25.09.1750 Vaasa. k. 29.04.1793 Vaasa.

1. puoliso Höckert, Herman s. 04.08.1746 Tukholma. k. 07.06.1835 Vaasa. Raatimies Vaasassa, kauppaneuvos 1810. Valtiopäivämies. Vihitty: 25.10.1774 Vaasa.
Isä: Höckert, Carl s. 1706 Tukholma. Tukholmalainen tukantekijä.
Äiti: Schultz, Catharina Elisabet, Höckert

Lapset:
1) Maria Elisabet Hermannintytär (katso taulu 1050) s. 17.07.1775 Vaasa. k. 18.03.1836 Kauhava.
2) Carl Erik Hermaninpoika (katso taulu 1051) s. 28.07.1776 Vaasa. k. 23.06.1817 Oulu. Kauppias Oulussa 1809, laivanvarustaja.
3) Herman s. 08.12.1777 Vaasa. k. 22.08.1788 Vaasa.
4) Johan Hermansson (katso taulu 1052) s. 24.02.1779 Vaasa. k. 22.02.1859. Prost i Pedersöre; Kirkkoherra Pietarsaari 1824, rovasti 1829.
5) Margaretha Catharina s. 19.04.1780 Vaasa. k. 31.12.1780 Vaasa.
6) Hedvig Helena Hermanintytär (katso taulu 1053) s. 29.07.1781 Vaasa. k. 28.03.1852 Vaasa.
7) Anna Charlotta s. 11.01.1783 Vaasa. k. 20.07.1783 Vaasa.
8) Gustaf s. 08.02.1784 Vaasa. k. 23.09.1784 Vaasa.
9) Ulrika s. 10.07.1785 Vaasa. k. 31.03.1786 Vaasa.
10) Isak Hermaninpoika s. 13.07.1786 Vaasa. k. 10.05.1821 Vaasa. Kauppias Vaasassa. Perhesuhteet: Naimaton.
11) Mårten s. 26.07.1787 Vaasa. k. 19.09.1787 Vaasa.
12) Clara s. 10.08.1788 Vaasa. k. 06.10.1788 Vaasa.
13) Sofia Magdalena Hermanintytär (katso taulu 1054) s. 11.05.1790 Vaasa. k. 14.02.1850 Vaasa.
14) Benjamin s. 26.08.1791 Vaasa. k. 12.06.1792 Vaasa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 571 -

10. sukupolvi

Sinius, Johan Erikinpoika (taulusta 304. Isä: Sinius, Erik Erikinpoika) s. 09.03.1753 Vaasa. k. 20.12.1805 Kempele. Pohjanmaan jalkaväkirykmentin everstiluutnantin komppanian katselmuskirjuri.

Vaasan kouluun 01.09.1760, ylioppilas n.1769. Pohjanmaan jalkaväkirykmentin everstiluutnantin komppanian katselmuskirjuri.

1. puoliso Fougt, Anna Catharina, Lundbeck s. 03.09.1761 Tornio. k. 27.11.1846 Munsala.
Isä: Fougt, Abraham Kamreeri.
Äiti: Strickert, Katarina Kristina, Fougt

Lapset:
1) Erik Abraham Johaninpoika s. 12.12.1790. k. 17.07.1815 Oulussa. Kauppakirjanpitäjä. Kuolinsyy: Hukkui Oulussa.
Vaasan kouluun 08.02.1802. Toppelius kauppaan Oulussa 1805.
2) Bror Johan s. 20.01.1792 Ii. k. 07.03.1792 Ii.
3) Maria Katarina Johanintytär (katso taulu 1055) s. 15.01.1793 Ii. Lisätietoja: Puoliso Genealogia Sursillianan mukaan talonpoika.
4) Benjamin s. 13.05.1794 Kempele. k. 23.08.1815 Vaasa. Kauppa-apulainen Vaasassa. Perhesuhteet: Naimaton.
Vaasan kouluun 27.08.1806.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 572 -

10. sukupolvi

Sinius, Abraham Erikinpoika (taulusta 304. Isä: Sinius, Erik Erikinpoika) s. 10.11.1754 Vaasa. k. 05.01.1800 Siikajoki. Siikajoen kappalainen 1794. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.

Vaasan kouluun 1754. Turun yliopistoon 1772 ja Upsalan yliopistoon 13.11.1775. Erotodistus 02.10.1786. Vihitty 04.10.1786 Siikajoen kappalaisen apulaiseksi. Siikajoen kappalainen 1794.

1. puoliso Simelius, Anna Johanintytär, Ståhlberg s. 29.04.1739 Siikajoki. k. 16.07.1801 Siikajoki. Vihitty: 06.04.1794 Siikajoki.
Isä: Simelius, Johan Henrich s. 06.11.1712 Ylivieska. Kirkkoherra Raahessa, Saloisessa 1774.
Äiti: Randström / Ranström ?, Anna, Simelius

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 573 -

10. sukupolvi

Sinius, Gabriel Erikinpoika (taulusta 304. Isä: Sinius, Erik Erikinpoika) s. 23.02.1757 Vaasa. k. 14.04.1819 Vaasa. Kauppias Vaasassa.

Vaasan kouluun 01.09.1766. Kutsutaan 1791 entiseksi kauppiaaksi.

1. puoliso Grönstrand, Brita s. 16.08.1759 Vaasa. k. 25.01.1846. Vihitty: 18.06.1782 Vaasa.
Isä: Grönstrand, Johan Nahkuri Vaasassa.
Äiti: Hollström, Anna Margareta, Grönstrand

Lapset:
1) Maria Margareta s. 10.11.1783 Vaasa. k. 10.11.1783 Vaasa.
2) Johan Erik s. 09.03.1785 Vaasa. k. 11.06.1833 Vaasa. Vaasan kirvesmiesten oltermanni. Perhesuhteet: Naimaton.
Vaasan kouluun 09.10.1795, jätti pian luvut, mutta alkoi ne uudelleen 1801.
3) Brita Katarina s. 31.01.1787 Vaasa. k. 30.06.1787 Vaasa.
4) Anna Elisabet Gabrielintytär (katso taulu 1056) s. 17.02.1789 Vaasa. k. 04.02.1840 Vaasa.
5) Hedvig Sofia s. 03.09.1791 Vaasa. k. 18.09.1791 Vaasa.
6) Hedvig Margareta s. 16.03.1793 Vaasa. k. 16.11.1794 Vaasa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 574 -

10. sukupolvi

Sinius, Benjamin Erikinpoika (taulusta 304. Isä: Sinius, Erik Erikinpoika) s. 31.01.1765 Vaasa. k. 17.07.1823 Maalahti. Kirkkoherra Maalahti 1809, rovasti 1818.

Vaasan kouluun 1772, Turun yliopistoon 24.10.1780. Respodentti 21.06.1783, pro gradu 07.12.1784, fil. maisteri 22.06.1786 ja erotodistus 19.12.1786. Vihitty Iin Olhavan lasitehtaan saarnaajaksi 20.12.1786. "Benådad med dubbla meriter" 22.08.1786. Vaasan koulun collega inferior 06.07.1791. Vaasan-Mustasaaren kappalainen 02.09.1795. Maalahden kirkkoherra 1809, rovasti 1818.

1. puoliso Castrén, Elisabet Margareta Erikintytär, Sinius s. 18.01.1774 Pudasjärvi. k. 08.08.1859 Kruununkylä. Vihitty: 23.07.1797 Kemi.
Isä: Castrén, Erik, Castreen s. 14.07.1732 Paltamo. Kemin kirkkoherra 1785, lääninrovasti 1786.
Äiti: Keckman, Catharina Elisabet Samuelintytär, Castrén s. 1741 Tyrnävä.

Lapset:
1) Maria Elisabet s. 21.07.1798 Vaasa. k. 16.09.1799 Vaasa.
2) Erik Gustav s. 21.12.1799 Vaasa. k. 02.03.1800 Vaasa.
3) Benjamin Benjaminpoika s. 22.10.1801 Vaasa. k. 14.05.1846 Maalahden saaristo (kirjoilla Vaasassa). Varatuomari. Perhesuhteet: Naimaton. Hänen kuollessaan sammui Sinius-suku mieskannalta. Kuolinsyy: Kuoli veneessänsä Maalahden saaristossa.
Vaasan kouluun 29.08.1808 ja Turun yliopistoon 1816. Turun hovioikeuden auskultantti ja 26.07.1820 Vaasan, varatuomari 1824. Vaasan kämnerioikeuden esimies 1826.
4) Margareta Sofia s. 30.06.1803 Vaasa. k. 25.05.1804 Vaasa.
5) Johan Wilhelm s. 11.03.1805 Vaasa. k. 02.03.1834 Vaasassa matkalla Maalahdelta (kirjoilla Maalahti). Kappalainen, Maalahden pitäjänapulainen 1829, sittemmin sijainen. Perhesuhteet: Naimaton.
Vaasan kouluun 24.08.1814, Turun yliopistoon 07.10.1823 ja erotodistus 09.06.1827. Vihitty 17.06.1827 Purmon (Maalahti) kappalaisen apulaiseksi.
6) Sofia Wilhelmina Benjamintytär (katso taulu 1057) s. 25.04.1807 Vaasa. k. 11.09.1851 Ii.
7) Margaretha Christina Benjamintytär (katso taulu 1058) s. 23.09.1811 Maalahti. k. 06.08.1867 Munsala haudattu Kruununkylä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 575 -

10. sukupolvi

Mennander, Anna Margaretha Arvidintytär, Bergh (taulusta 307. Äiti: Cajanus, Susanna Elisabet) s. 02.01.1773 Kalajoki. k. 16.12.1805 Oulu.

1. puoliso Bergh, Samuel Wilhelm Johaninpoika s. 21.04.1750 Liminka. k. 07.03.1810 Oulu. Kauppias Oulussa 1781. Vihitty: 13.07.1800 Liminka.
Ylioppilas Upsalassa 1767

Isä: Bergh, Johan Jönsson s. 24.06.1709. Munster- och Sockneskrifvare samt Liqvidations comissarie i Limingo.
Äiti: Prochman / Prockman, Elsa Margaretha Petridotter, Berg s. 21.02.1716.

Lapset:
1) Samuel Gustaf Samuel-Wilhelminpoika s. 19.02.1803. k. 05.07.1852 Halikko. Vaasan hovioikeuden auskultantti 1830. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Turussa 1822. Suomenkielinen taiderunoilija, runoilijana "Samuli Kustaa Kallio".

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 576 -

10. sukupolvi

Mennander, Carl Fredrik Arvidinpoika (taulusta 307. Äiti: Cajanus, Susanna Elisabet) s. 16.11.1774 Kalajoki. k. 10.08.1808 Kauhajoen taistelussa. Porin läänin jalkaväkirykmentin Kyrön komppanian majoittaja. Kuolinsyy: Kaatui sodassa, Kauhajoen taistelussa.

1. puoliso Livon, Maria Elisabet Mathiaksentytär, Mennander s. 05.03.1773 (posthumus) Pirkkala. k. 19.04.1862 Vijakkala. Vihitty: 14.10.1806 Kankaanpää. Lisätietoja: Eli Hämeenkyrössä vielä 1852. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.
Isä: Livon, Mathias s. 1741. Maanmittari.
Äiti: Wallenius, Margaretha Elisabeth Jeremiaksentytär, Fonselius s. 1748 Vesilahti (Pirkkala) ?.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 577 -

10. sukupolvi

Mennander, Susanna Elisabet Arvidintytär, Wacklin (taulusta 307. Äiti: Cajanus, Susanna Elisabet) s. 17.11.1777 Liminka. k. 06.04.1863 Oulu.

1. puoliso Wacklin, Zachris Henrikinpoika s. 1769 Oulu. k. 18.10.1824 Oulu. Oululainen kauppias 1804. Vihitty: 28.09.1802 Liminka.
Isä: Wacklin, Henrik Zachriksenpoika s. 29.08.1735 Oulu. Oululainen kauppias 1763, laivanvarustaja.
Äiti: Anander, Maria Magdalena, Wacklin

Lapset:
1) Anna Gretha (katso taulu 1059) s. 15.03.1807 Oulu. k. 25.03.1887 Oulu.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 578 -

10. sukupolvi

Forsman, Johan Wilhelm Wilhelminpoika (taulusta 309. Isä: Forsman, Wilhelm Johaninpoika) s. 20.10.1788 Kaskinen. k. 04.02.1883 Helsinki. Varatuomari, kihlakunnantuomari, laamanni 1834, Vaasan hovioikeuden presidentti. Lisätietoja: Sitten Johan William, aateloitiin 1856, ritarihuoneen luetteloihin 1858.

Ylioppilas Turussa 1805, varatuomari 1811, kihlakunnatuomari 1819, laamanni 1834. Senaatin oikeusosaston jäsen 1839. Valtioneuvos 1844. Todellisen valtioneuvoksen arvo 1855.

1. puoliso Böcker, Elisabet Charlotta, Forsman s. 19.07.1789 Vaasa. k. 13.11.1859 Vaasa. Vihitty: 08.08.1815 Laihia.
Isä: Böcker, Petter Elias Pohjanmaan salpietarikeittämöiden johtaja.
Äiti: Castin, Anna Elisabet, Böcker

Lapset:
1) Wilhelm Johan-Williaminpoika s. 19.05.1816 Vaasa. k. 18.03.1880 Pietari. Tuomari, senaattori ja senaatin oikeusosaston jäsen 1867. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Helsingissä 1831, tuomarintutkinto 1837, varatuomari 1839, hovioikeudenasessori 1865.
2) Carl Fredrik Johan-Williaminpoika s. 13.10.1820 Vaasa. k. 05.01.1900 Helsinki. Tuomari, senaatin oikeusastan esittelijäsihteeri 1862, valtioneuvos 1875. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Helsingissä 1838, tuomarintutkinto 1842.
3) Paul Emil Johan-Williaminpoika (katso taulu 1060) s. 03.06.1826 Kuopio. k. 11.06.1906 Hyvinkää. Senaattori ja senaatin oikeusos. jäsen. Viipurin hovioikeuden presidentti 1887.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 579 -

10. sukupolvi

Mylin, Kustaa (taulusta 310. Äiti: Carsten, Margareta Elisabeth) s. 22.03.1782 Vesilahti.

1. puoliso Lemola, Kristiina Tuomaantytär, Mylin s. 18.03.1780 Vesilahti.

Lapset:
1) Ester (katso taulu 1061) s. 12.02.1809.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 580 -

10. sukupolvi

Karsten / Carsten, Johan Anton (taulusta 311. Isä: Carsten, Petter Gustaf) s. 17.01.1795 Pälkäne. k. 14.04.1871 Kuopio. Majuri. Lisätietoja: Vuoteen 1817 Carsten.

Ylioppilas Turussa 19.4.1810. Aliluutnantti Viipurin läänin jääkärirykmentissä (3. Suomen jääkärirykmentissä) 1813, luutnantti 1815. Opetusupseeri Haapaniemen kadettikoulussa 1817. Siirto henkikaartin Pavlovin rykmenttiin 1818. Siirto alikapteenina takaisin 3. Suomen jääkärirykmenttiin s.v., kapteeni 1824, ero majurina 1830. Kirjakauppias Kuopiossa, perusti sinne kirjapainon 1844. Sanomalehtimies. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Fieandt, Charlotta Sofia, Karsten s. 26.02.1801 Pälkjärvi. k. 10.10.1873 Kuopio.
Isä: Fieandt von, Erik Johan s. 01.03.1762 Kuopio. Karjalan jääkäriosaston eversti.
Äiti: Duncan, Catharina Charlotta, Fieandt von s. 21.12.1764.

Lapset:
1) Julia Charlotta (katso taulu 1062) s. 30.06.1827 Käkisalmi. k. 31.12.1854 Kuopio.
2) Oskar Johan (katso taulu 1063) s. 06.05.1832 Käkisalmi. k. 30.01.1894 Viipuri. Viipurin hovioikeuden hovioikeudenneuvos.
3) Teodor (katso taulu 1064) s. 10.11.1836. k. 11.08.1882.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 581 -

10. sukupolvi

Karstén, Peter August (taulusta 311. Isä: Carsten, Petter Gustaf) s. 03.01.1800 Pälkäne. k. 27.10.1873 Merimasku.

1. puoliso Granberg, Lovisa, Karstén s. 28.09.1810 Taivassalo. k. 13.02.1876 Merimasku.

Lapset:
1) Petter Adolf (katso taulu 1065) s. 16.04.1834 Merimasku. k. 22.03.1917 Forssa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 582 -

10. sukupolvi

Karstén, Claes Adolf (taulusta 311. Isä: Carsten, Petter Gustaf) s. 25.11.1811 Suoniemi. k. 15.11.1885.

1. puoliso Reinholm, Augusta Elisabet Charlotta, Karsten s. 12.09.1814 Rauma. k. 23.06.1838 Rauma. Vihitty: 22.02.1834.
Isä: Reinholm, Henrik Gudmund s. 07.04.1781 Uusikaupunki.
Äiti: Nordlund, Agata, Reinholm s. 25.05.1790.

Lapset:
1) Klaes Edwin (katso taulu 1066) s. 02.12.1836 Rauma. k. 15.03.1908 Vaasa. Kirkkoherra Koivulahti, rovasti.

2. puoliso Reinholm, Agatha Mathilda Henriette, Karstén s. 21.06.1813 Rauma. k. 26.09.1857 Siipyy.
Isä: Reinholm, Henrik Gudmund s. 07.04.1781 Uusikaupunki.
Äiti: Nordlund, Agata, Reinholm s. 25.05.1790.
Lapset:
1) Edvard August (katso taulu 1067) s. 05.12.1839 Sääksmäki. k. 08.12.1874 Kuopio.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 583 -

10. sukupolvi

Teetgren, Ulrika Lovisa (taulusta 312. Äiti: Carsten, Eva Beata) s. 19.11.1787 Lempäälä. k. 26.06.1848 Rääkkylä.

1. puoliso Kaksoin, Anders k. 1848 jälkeen. Vihitty: 1825.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 584 -

10. sukupolvi

Teetgren, Johan Gustaf (taulusta 312. Äiti: Carsten, Eva Beata) s. 02.12.1793 Lempäälä. k. 14.05.1836 Ristiina. 2. suomalaisen jalkaväkirykmentin Heinolan pataljoonan vänrikki. Perhesuhteet: Suomalaista atelissukua. Ammatinlisäyksiä: Siltavouti Ristiinassa.

1. puoliso Tammelander, Hedvig Juliana, Teetgren s. 26.01.1790 Vehmaa. k. 16.09.1827 Vesilahti. Vihitty: 31.03.1823 Teisko.
Isä: Tammelander, Johan s. 22.07.1748 Urjala. Uudenmaan jalkaväkirykmentin luutnantti.
Äiti: Svinhuvud, Margaretha Christina, Tammelander s. 25.02.1761 Sääksmäki.

Lapset:
1) Johanna Gustava s. 31.12.1823 Teisko. k. 12.12.1897 Messukylä.
2) Gustav Julius s. 1825 Mikkeli. k. 17.04.1845 Pietari, Venäjä.

2. puoliso Wallenius, Augusta Wilhelmina Carl-Gustafintytär, Teetgren s. 29.04.1798 Akaa. k. 28.05.1876 Ristiina. Vihitty: 26.05.1828 Akaa.
Isä: Wallenius, Carl Gustaf s. 18.04.1751 Vesilahti. Akaan kirkkoherra 1801.
Äiti: Gyldenär, Beata Ulrika, Wallenius s. 15.06.1767 Akaa.
Lapset:
1) Johan August Wilhelm s. 17.02.1829 Vesilahti. k. 1848 Pietari, Venäjä.
2) Juliana Wilhelmina (katso taulu 1068) s. 02.10.1831 Rääkkylä. k. 02.01.1904 Mikkeli.
3) Evert Theodor (katso taulu 1069) s. 12.09.1833 Punkalaidun. k. 06.01.1882 Pietari, Venäjä.
4) Beata Rosalie (katso taulu 1070) s. 20.11.1835 Ristiina. k. 03.06.1921 Helsingin pitäjä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 585 -

10. sukupolvi

Grotenfelt, Nils Carl (taulusta 313. Äiti: Norrgren, Anna Katarina) s. 21.10.1755 Joroinen. k. 16.03.1798 Joroinen.

1. puoliso Furumarck, Ottiliana, Grotenfelt s. 31.08.1760 Sääksmäki. k. 24.12.1797 Joroinen. Vihitty: 22.10.1786 Mikkelin maalaiskunta.

Lapset:
1) Anna Maria (katso taulu 1071) s. 22.07.1787 Mikkelin maalaiskunta. k. 04.04.1865 Hamina.
2) Erik Nils Carl (katso taulu 1072) s. 20.03.1794 Joroinen. k. 25.09.1875 Joroinen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 586 -

10. sukupolvi

Grotenfelt, Helena Katarina, Meinander (taulusta 313. Äiti: Norrgren, Anna Katarina) s. 26.05.1757 Joroinen. k. 15.03.1830 Sulkava.

1. puoliso Meinander, Paul Johansson s. 12.01.1749 Sulkava. k. 20.11.1836 Sulkava. Vihitty: 14.04.1774 Joroinen.

Lapset:
1) Berndt Johan Paulsson (katso taulu 1073) s. 10.11.1776 Sulkava. k. 09.12.1865 Tampere.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 587 -

10. sukupolvi

Grotenfelt, Hedvig Barbara, Reiher (taulusta 313. Äiti: Norrgren, Anna Katarina) s. 22.02.1759 Joroinen. k. 16.01.1839 Sulkava.

1. puoliso Reiher, Carl Gustav s. 18.01.1749 Helsingin pitäjä. k. 21.02.0176 Sulkava. Vihitty: 19.09.1780 Joroinen.

Lapset:
1) Carl Johan (katso taulu 1074) s. 24.06.1781 Sulkava. k. 09.12.1846 Sulkava.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 588 -

10. sukupolvi

Grotenfelt, Karl Herman (taulusta 313. Äiti: Norrgren, Anna Katarina) s. 08.11.1760 Joroinen. k. 14.08.1824 Juva.

1. puoliso Fabritius, Maria Charlotta, Grotenfelt s. 01.05.1772 Juva. k. 16.02.1812 Juva. Vihitty: 13.03.1794 Sulkava.
Isä: Fabritius, Erik Gustaf s. 28.05.1742.
Äiti: Meinander, Maria Elisabet, Fabritius s. n. 1745.

Lapset:
1) Herman Berndt (katso taulu 1075) s. 14.01.1800 Juva. k. 02.11.1875 Viipuri.
2) Reinhold Wilhelm (katso taulu 1076) s. 27.09.1802 Juva. k. 17.06.1889 Heinjoki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 589 -

10. sukupolvi

Grotenfelt, Vendla Juliana, Paldanius (taulusta 313. Äiti: Norrgren, Anna Katarina) s. 02.10.1763. k. 23.04.1840 Joroinen.

1. puoliso Paldanius, Elias s. 04.07.1758. k. 28.01.1831 Joroinen. Vihitty: 12.01.1792.
Isä: Paldanius, Elias s. 06.01.1724 Kuopion maaseurakunta. Joroisten kirkkoherra.
Äiti: Sibelius / Sipelius, Margareta, Paldanius s. 21.06.1732.

Lapset:
1) Berndt Elias (katso taulu 1077) s. 31.05.1795 Juva. k. 03.05.1867 Juva. Juvan tuomiokunnan tuomari.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 590 -

10. sukupolvi

Grotenfelt, Berndt Adolf (taulusta 313. Äiti: Norrgren, Anna Katarina) s. 02.11.1769 Joroinen. k. 27.05.1836 Joroinen. Eversti, tilanomistaja Joroisten Frugårdissa.

1. puoliso Ehrnrooth, Catharina, Grotenfelt s. 07.06.1776. k. 12.12.1808. Vihitty: 19.05.1795 Rantasalmi.
Isä: Ehrnrooth, Gabriel Johan s. 26.02.1741 Ristiina.
Äiti: Poppius, Anna Juliana, Ehrnrooth s. 28.12.1754 Juva.

Lapset:
1) Carl Gabriel s. 04.07.1796 Rantasalmi. k. 05.05.1832 Novgorodin kuvernementissa, Venäjä. Majuri Nevan jalkaväkirykmentissä 1830.
Ylioppilas Turussa 21.2.1812. Kadetti Haapaniemen topografikunnassa 1814 - 3.7.1817 (dim.). Vänrikki Itävallan keisarin krenatöörirykmentissä 1817, aliluutnantti 1819. Siirto Venäjän palvelukseen henkikaartin Semjonovin rykmenttiin 1821, luutnantti 1822. Kapteeni venäläisessä Viipurin jalkaväkirykmentissä 1825. Majuri 45. jääkärirykmentissä 1829, Arkangelin jalkaväkirykmentissä s.v. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852
2) Nils Adolf (katso taulu 1078) s. 17.11.1797 Rantasalmi. k. 29.07.1836 Helsinki. Juvan tuomiokunnan tuomari, hovioikeudenneuvos.

2. puoliso Wunsch, Lovisa, Grotenfelt s. 31.08.1783 Juva. k. 15.11.1832 Joroinen. Vihitty: 15.02.1814 Sääksmäki.
Lapset:
1) Lovisa Adolfina Karolina (katso taulu 1079) s. 23.04.1815. k. 22.04.1843 Viipuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 591 -

10. sukupolvi

Schwartz, Mikael Henrik (taulusta 315. Äiti: Afflecht, Margareta Kristina) s. 26.02.1780 Joroinen. k. 07.07.1853 Joroinen.

1. puoliso Fieandt von, Sofia Ottiliana Wilhelmina, Schwartz s. 05.08.1791 Mikkelin maalaiskunta. k. 17.10.1874 Joroinen. Vihitty: 24.12.1814 Leppävirta.
Isä: Fieandt von, Otto Carl s. 20.06.1758 Mikkelin maalaiskunta.
Äiti: Leopold, Sofia Gustava, Fieandt von s. 1763.

Lapset:
1) Beata Sofia (katso taulu 1080) s. 23.12.1817. k. 16.01.1870 Elimäki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 592 -

10. sukupolvi

Argillander, Axel Eberhard (taulusta 315. Äiti: Afflecht, Margareta Kristina) s. 21.03.1790 Joroinen. k. 08.05.1873 Lammi. Aliluutnantti Ruotsin armeijassa, Venäjän armeijan kapteeni 1817.

Tigerstedtin mukaan oli A. E. Argillander Kuopion triviaalikoulua 1806 - 1807 käytyään Suomem sodassa Savon jääkärirykmentissä palvellut ja sitten aliluutnanttina Ruotsin armeijasta 27.03.1810 sannut eron. Sitten jatkanut sotilasuraansa Venäjän keisarin alamaisena 2. suomalaisessa jääkärirykmentissä ja eronnut esikuntakapteeniksi ylennettynä 1817. Dunckerin kuolemaan liittyvä muistitieto kertoo, että kersannti Argillander (Argillander, husaari), oli itsepintaisesti kieltätynyt poistumasta kuolettavasti haavoittuneen päällikkönsä rinnalta ja halusi seurata häntä sotavankeutuneen. Lähde: Kyösti Väänänen Kuninkaallisen Savon Prikaatin Miehiä, sivu 83

1. puoliso Hypén, Johanna Karolina, Argillander s. 24.11.1784 Pieksämäki. k. 19.12.1824 Pirkkala. Vihitty: ??.
Isä: Hypén, Johan, Hyppén s. 03.04.1753. Savon ja Savonlinnan lääninjalkaväkirykmentin Pieksämäen komppanian kersantti.
Äiti: Strandman, Brita Johanna, Hypén s. 05.09.1758.

2. puoliso Sylvander, Johanna, Argillander s. 03.03.1809 Harju. k. 04.09.1887 Lammi. Vihitty: 21.03.1845 Lammi.
Isä: Sylvander, Henrik Henriksson s. 06.03.1770 Kangasala.
Äiti: Maria Mikontytär, Sylvander s. 16.03.1764 Harju.

Lapset:
1) Josefina Cypriana (katso taulu 1081) s. 24.09.1827 Kuhmalahti.
2) Edla Gustava s. 30.05.1829 Sahalahti.
3) Henriette Lovisa (katso taulu 1082) s. 18.01.1831 Padasjoki.
4) Maria Sofia s. 29.04.1833 Lammi.
5) N.N. s. 07.01.1835. k. 07.01.1835.
6) Anders Johan (katso taulu 1083) s. 22.02.1836 Lammi.
7) Gotthard s. 05.05.1839 Lammi. k. 19.01.1851 Pietari, Venäjä.
8) Johanna s. 24.06.1841 Lammi. k. 28.02.1934 Lammi.
9) Amanda s. 20.10.1843 Lammi. k. 29.03.1903 Lammi.
10) Jakobina Charlotta (katso taulu 1084) s. 20.01.1846 Lammi. k. 1892 jälkeen.
11) Fredrik Wilhelm s. 04.03.1848 Lammi. k. 1878 Turkki.
12) Aurora (katso taulu 1085) s. 21.12.1850 Lammi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 593 -

10. sukupolvi

Carstens, Fredrika Charlotta, Åkerstedt (taulusta 316. Isä: Carstens / Carstén, Per Jakob) s. 01.04.1796. k. 13.06.1861.

1. puoliso Åkerstedt, Johan Peter s. 21.08.1791. k. 26.05.1839. Vihitty: 24.11.1820.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 594 -

10. sukupolvi

Carstens, Karl Adolf Otto (taulusta 316. Isä: Carstens / Carstén, Per Jakob) s. 30.08.1804 Porvoon maalaiskunta. k. 25.11.1842 Pernaja. Pernajan Koskenkylän tilanhoitaja, aliluutnantti.

1. puoliso Stichaeus, Fredrika Wilhelmina, Carstens s. 05.06.1808. k. 13.04.1888. Vihitty: 1829.
Isä: Stichaeus, Johan Fredrik s. 22.02.1778 Helsinki. Hämeen läänin maaherra.
Äiti: Ekholm, Fredrika Eleonora, Stichaeus s. 08.10.1777.

Lapset:
1) Per Karl Fredrik Konstantin (katso taulu 1086) s. 22.11.1830 Askola. k. 27.07.1909 Turku. Turun ja Porin läänin viinapolttimoiden ylikontrollööri 1893.
2) Otto Alfred (katso taulu 1087) s. 09.01.1832. k. 27.06.1879 Mikkeli.
3) Hilda Aurora Wilhelmina s. 08.06.1833. k. 19.05.1900 Turku.
4) Knut Wilhelm Nikolai s. 25.09.1836. k. 03.06.1853 Bahia, Brasilia.
5) Karl Fredrik Voldemar (katso taulu 1088) s. 27.12.1840 Pernaja. k. 23.12.1881 Pernaja.
6) Sten Edvard s. 02.06.1842. k. 1853 Pietari, Venäjä.
7) Karl Henrik (katso taulu 1089) s. 02.06.1842. k. 12.08.1875.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 595 -

10. sukupolvi

Carstens, Maria Elisabet, Hackman (taulusta 316. Isä: Carstens / Carstén, Per Jakob) s. 16.07.1808. k. 1832.

1. puoliso Hackman, Karl Alexander s. 26.01.1806 Viipuri. k. 1847.
Isä: Hackman, Johan Friedrich
Äiti: Laube, Maria Elisabet, Hackman s. 07.01.1776 Viipuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 596 -

10. sukupolvi

Lilius, Anton Gabriel Emanuelinpoika (taulusta 318. Isä: Lilius, Emanuel Anderson) s. 22.12.1779. k. 08.03.1853 Kangasala, Mutikon talo. Varatuomari 20.12.1814.

Ylioppilas Turussa 24.05.1794. Turun hovioikeuden auskultantti 07.02.1800.

1. puoliso Cajalén, Maria Catharina, Lilius s. 1784 Vesilahti. k. 1877 Kangasala.

Lapset:
1) Maria Antoinette (katso taulu 1090) s. 27.09.1811 Vesilahti. k. 12.08.1852 Akaa.
2) Emilia Charlotta (katso taulu 1091) s. 29.08.1819 Vesilahti. k. 31.10.1872 Juva.
3) Anton (katso taulu 1092) s. 16.06.1822 Vesilahti. k. 04.12.1893.
4) Carolina Elisabet (katso taulu 1093) s. 22.08.1824 Vesilahti. k. 14.12.1897 Akaa.
5) Frans Emil (katso taulu 1094) s. 17.01.1827 Vesilahti. k. 06.12.1870 Messukylä. Messukylän vt. kappalainen, varapastori.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 597 -

10. sukupolvi

Lilius, Bror Emanuel Emanuelinpoika (taulusta 318. Isä: Lilius, Emanuel Anderson) s. 20.09.1782. k. 1857. Turun hovioikeuden auskultantti 23.06.1804. Perhesuhteet: Toinen vaimo Lovisa Lilius oli Bror Emanuelin serkku.

Ylioppilas Turussa 18.06.1800. Asui Längelmäellä, Jämsässä ja Espoossa.

1. puoliso Odén, Hedvig Maria, Lilius s. 1789. k. 07.08.1819 Längelmäen Tarkkila. Vihitty: 15.09.1818.
Isä: Odén, Johan Maaviskaali.
Äiti: Palander, Elisabet, Odén

2. puoliso Lilius, Lovisa Elisabet, Lilius s. 16.10.1794. k. 05.12.1847 Tampere. Vihitty: 04.04.1820.
Isä: Lilius, Natanael Andersinpoika s. 16.08.1752 Orivesi. Komissiomaanmittari Hämeen - Uudenmaan läänissä 09.01.1794.
Äiti: Lilius, Helena Sofia, Lilius s. 17.06.1759.

Lapset:
1) Mathilda Rosalie Bror-Emanuelintytär (katso taulu 1095) s. 19.04.1821 Jämsä. k. 10.02.1872 Tampere.
2) Josefina Elisabet Bror-Emanuelintytär s. 28.03.1823. k. 21.06.1850 Ruovesi, Mäkipeska. Perhesuhteet: Naimaton.
3) Cecilia Konstantia s. 04.06.1825. k. 20.02.1836.
4) Karl Brynolf Bror-Emanuelinpoika (katso taulu 1096) s. 30.07.1828 Jamsa. Kappalainen Valkjärvi 1876, astui virkaan 01.05.1877, varapastori 10.02.1883.
5) Klas Valfrid s. 12.08.1832. k. 22.02.1836.
6) Augusta Cecilia (katso taulu 1097) s. 07.06.1837 Jämsä. k. 05.01.1908 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 598 -

10. sukupolvi

Lilius, Carl Reinhold Emanuelinpoika (taulusta 318. Isä: Lilius, Emanuel Anderson) s. 16.07.1787 Kangasala. k. 03.11.1863 Lappeenranta. Farmaseutti Tukholmassa 1810, apteekkari Lappeenranta 1824.

Apteekinoppilas Tampereella 1804. Farmaseutti Tukholmassa 1810. Palveli useammassa apteekissa Ruotsissa ja Suomessa. Proviisori 8/11 1815. Sai oikeuden Uudenkaupungin apteekkiin 20/2 1816. Apteekkari s. p. Möi mainitun apteekin ?/10 1822. Sai oikeuden apteekin perustamiseen Lappeenrantaan 15/6 1824. Lähde: Axel Bergholm Sukukirja Sivu 792.

1. puoliso Borenius, Johanna Maria, Lilius s. 09.05.1790 Orivesi. k. 21.05.1864 Lappeenrata. Vihitty: 05.01.1825 Lappee.
Isä: Borenius, Henrik Gustaf s. 02.05.1750 Somero. Someron rovasti, maisteri.
Äiti: Utter, Anna Sofia, Borenius s. 11.05.1766 Orivesi.

Lapset:
1) Klas Robert Karl-Reinholdinpoika (katso taulu 1098) s. 24.07.1826 Lappeenranta. k. 27.03.1893 Tuusula. Proviisori ja apteekkari Lappeenrannassa, Viipurissa hoiti Yhdyspankin konttoria.
2) Sofia Alexandra (katso taulu 1099) s. 15.05.1829. k. 01.02.1878 Nurmes.
3) Anna Carolina (katso taulu 1100) s. 04.02.1831 Lappeenranta. k. 16.061887 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 599 -

10. sukupolvi

Lilius, Anders Gustaf Natanaelinpoika (taulusta 319. Isä: Lilius, Natanael Andersinpoika) s. 23.01.1790. k. 11.10.1853. Oriveden kirkkoherra 01.05.1848, rovasti 1852.

Ylioppilas 1804. Vihittiin papiksi 20/6 1814 ja määrättiin kirkkoherranapulaiseksi Orivedelle. Pitäjän apululainen siellä 7/9 1819. Längelmäen kirkkoherra 1838, astui virkaan 1/5 1839. Punkalaitumen kirkkoherra 5/11 1845, johon virkaan ei ennättänyt astua. Oriveden kirkkoherra 24/11 1847 (yksimielisesti valittu), astui virkaan 1/5 1848. Provasti 1852. Lähde: Axel Bergholm Sukukirja Sivu 793

1. puoliso Lilius, Gustava Sidonia, Lilius s. 24.03.1806 Messukylä. k. 12.11.1869. Vihitty: 21.01.1833.
Isä: Lilius, Mårten s. 19.09.1763 Kangasala. Kalvolan kirkkoherra, maisteri.
Äiti: Gadd, Barbro Sidonia, Lilius s. 12.03.1779 Harju.

Lapset:
1) Gustaf Valfrid s. 10.06.1834 Orivesi. k. 1861.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 600 -

10. sukupolvi

Lilius, Lovisa Elisabet, Lilius (taulusta 319. Isä: Lilius, Natanael Andersinpoika) s. 16.10.1794. k. 05.12.1847 Tampere.

1. puoliso Lilius, Bror Emanuel Emanuelinpoika s. 20.09.1782. k. 1857. Turun hovioikeuden auskultantti 23.06.1804. Vihitty: 04.04.1820. Perhesuhteet: Toinen vaimo Lovisa Lilius oli Bror Emanuelin serkku.
Ylioppilas Turussa 18.06.1800. Asui Längelmäellä, Jämsässä ja Espoossa.

Isä: Lilius, Emanuel Anderson s. 01.11.1743 Turku. Varatuomari, maanjakotuomari.
Äiti: Anthonius, Christina, Lilius s. 18.05.1745.

Lapset:
1) Mathilda Rosalie Bror-Emanuelintytär (katso taulu 1095) s. 19.04.1821 Jämsä. k. 10.02.1872 Tampere.
2) Josefina Elisabet Bror-Emanuelintytär s. 28.03.1823. k. 21.06.1850 Ruovesi, Mäkipeska. Perhesuhteet: Naimaton.
3) Cecilia Konstantia s. 04.06.1825. k. 20.02.1836.
4) Karl Brynolf Bror-Emanuelinpoika (katso taulu 1096) s. 30.07.1828 Jamsa. Kappalainen Valkjärvi 1876, astui virkaan 01.05.1877, varapastori 10.02.1883.
5) Klas Valfrid s. 12.08.1832. k. 22.02.1836.
6) Augusta Cecilia (katso taulu 1097) s. 07.06.1837 Jämsä. k. 05.01.1908 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 601 -

10. sukupolvi

Lilius, Johanna Sofia Natanaelintytär, Mellberg (taulusta 319. Isä: Lilius, Natanael Andersinpoika) s. 03.09.1797 Orivesi. k. 11.03.1882 Lavian Rauhaniemi.

1. puoliso Mellberg, Carl Gustaf s. 16.09.1799 Turku. k. 28.01.1872 Mouhijärvi. Kirkkoherra Mouhijärvi, rovasti. Vihitty: 03.07.1825 Orivesi.
Isä: Mellberg, Karl s. 03.02.1770.
Äiti: Stenberg, Susanna, Mellberg s. n. 1776.

Lapset:
1) Edla Johanna (katso taulu 1101) s. 08.08.1826 Ruovesi. k. 10.06.1909 Tyrvää.
2) Gustaf Ferdinand (katso taulu 1102) s. 21.08.1828 Askainen. k. 27.11.1904 Kaarina.
3) Carl August (katso taulu 1103) s. 28.02.1832 Askainen. k. 10.10.1915 Kemiö. Kemiön kirkkoherra, rovasti, filosofian maisteri. Perhesuhteet: Kaksoset Amalian kanssa.
4) Amalia Konstantia s. 28.02.1832 Askainen.
5) Julius Alexander s. 12.12.1833 Asikainen. k. 10.12.1899 Loviisa.
6) Emma Gustava s. 30.10.1836 Säkylä. k. 01.05.1895 Lavia.
7) Andriette Sofia (katso taulu 1104) s. 31.01.1838 Säkylä.
8) Amanda Lovisa s. 04.07.1840 Säkylä. k. 16.11.1894 Lavia.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 602 -

10. sukupolvi

Lilius, Carl Efraim Natanaelinpoika (taulusta 319. Isä: Lilius, Natanael Andersinpoika) s. 05.11.1803 Orivesi. k. 10.10.1867 Tyrvää. Tyrvään kirkkoherra 1853, rovasti 1856.

Ylioppilas Turussa 1824 Hämeenlinnan koulusta, filosofian kandidaatti 1831, maisteri 1832. V. t. opettaja Haminan kadettikoulussa 27/5 1833 - 1839. Alemman matematiikin opettaja siellä 29/8 1838. Suoritti teologisen tutkinnon 1851, vihittiin papiksi 1851. Tyrvään kirkkoherra 20/7 1853, astui virkaan 1/10 s. v. Lähde: Axel Bergholm Sukukirja Sivu 793

1. puoliso Bohm, Catharina Wilhelmina Samuelintytär, Lilius s. 15.03.1813 Pirkkala. k. 13.12.1839 Hamina. Vihitty: 31.12.1838 Pirkkala.
Isä: Bohm, Samuel Samuelinpoika s. 22.03.1770 Sotkamo. Pirkkalan kirkkoherra 1807.
Äiti: Eek, Ulrika Wilhelmina, Bohm s. 01.10.1786 Kuru.

Lapset:
1) Carl Fredrik Samuel Carl-Efraimimpoika (katso taulu 1105) s. 30.08.1839 Hamina. k. 03.03.1906 Turku. Varatuomari 1866, Turun oikeuspormestari 1895.

2. puoliso Knorring von, Mathilda Helena, Lilius s. 18.01.1824. Vihitty: 23.03.1852. Perhesuhteet: Aatelissuku n:o 138.
Isä: Knorring von, Frans Peter s. 06.10.1792 Kokemäki. Finströmin Rovasti, jumaluusopin tohtori.
Äiti: Lybecker, Ebba Helena, Knorring von s. 27.05.1794 Mietoinen.
Lapset:
1) Frans Gustaf Hjalmar s. 17.02.1853 Hamina. k. 05.08.1853 Pirkkala.
2) Helena Wilhelmina Elisabet s. 28.04.1854 Tyrvää. k. 29.11.1868 Turku.
3) Hjalmar Efraim Ferdinand s. 07.10.1855 Tyrvää. k. 14.06.1856.
4) August Kasimir s. 12.06.1857 Tyrvää. k. 13.10.1861.
5) Hjalmar Filip (katso taulu 1106) s. 18.11.1858 Tyrvää. k. 1918. Lehtori, rehtori, pankkimies.
6) Frans Hugo Karl-Efraiminpoika (katso taulu 1107) s. 10.04.1860 Tyrvää. k. 29.12.1936 Helsinki. Halikon tuomiokunnan tuomari 23.04.1897. Perhesuhteet: Eronnut 1913.
7) Arvid Ferdinand Karl-Efraiminpoika (katso taulu 1108) s. 13.07.1861 Tyrvää. k. 1926. Filosofian maisteri, matematiikan opettaja ja rehtori Svenska reallyceum H:ki. Perhesuhteet: Avioliitossa serkkunsa kanssa.
8) Karl August Kasimir (katso taulu 1109) s. 30.04.1863 Tyrvää. Everstiluutnantti e.v.p. PYP Hangon konttorin johtaja. Perhesuhteet: Avioliitossa serkkunsa Maria Ernestinen tyttären kanssa.
9) Ebba Karolina Matilda s. 25.02.1865 Tyrvää.
10) Agnes Hanna Augusta Natanaelintytär s. 16.10.1866 Tyrvää. Palvelee Pohjoismaiden osakepankin Helsingin haarakonttorissa18.1884 alkaen. Ammatinlisäyksiä: Viime vuosina rahastonhoitajana.
Helsingin ruotsalaisen tyttökoulun läpikäynnyt 1884.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 603 -

10. sukupolvi

Lilius, August Magnus Natanaelinpoika (taulusta 319. Isä: Lilius, Natanael Andersinpoika) s. 22.05.1814 Orivesi. k. 1905. Hämeenlinnan lääninsairaalan lääkäri.

Ylioppilas 17/6 1830 Hämeenlinnan triviaali koulusta. Filos. kand. 24/3 1836, seppel maisteri 21/6 s. v. Lääketieteen kandidaatti 30.11. 1838, lisensiaatti 9/4 1840. Vihitty lääketieteen ja kirurgian tohtori 18/7 s. v. (väitöskirja Om hydrothorax s. v.). Hoiti Tammisaaren piirilääkärin virkaa 11/6 1840 - 1/4 1842. Rauman kaupungin lääkäri 30/5 1842. Lasaretin lääkäri Hämeenlinnassa 12/9 1850 ja samalla linnanlääkäri siellä 5/11 1850. Myöskin v. t. lääkäri Hämeenlinnan ruotuväen pataljoonassa 16/10 1856 - 31/12 1860. Otti linnan- ja lasar. lääkärinvirasta eron 7/9 1881 ja määrättiin s. p. rautatienlääkäriksi Hämeenlinnassa, josta toimesta otti eron 1/1 1897 lähtien. Hovineuvos 1878. Vankeusyhdistyksen haaraosaston puheenjohtaja 1870 - 1874. Komitean jäsen, jonka oli uuden lääninsairashuoneitten säännön valmisteleminen, 1872. Hämeenlinnan valtuusmiesten esimies 1876 - 1879. Juhlamaisteri 31/5 1886. Stan", tähd. 3. l. 7/9 1856, Annan 3. l. /4 1868, Stan. 2. l. rit. 1874. Lähde: Axel Bergholm Sukukirja Sivu794

1. puoliso Starck, Karolina Charlotta, Lilius s. 18.05.1823. k. 16.10.1867. Vihitty: 04.07.1843.
Isä: Starck, Gustaf Adolf s. 02.08.1787 Tammisaari.
Äiti: Bäcker, Margareta Elisabet, Starck s. 28.01.1793 Inkoo.

Lapset:
1) Oskar August s. 14.06.1844. k. 17.11.1861.
Kadetti Haminassa 27.10.1855. Päästötutkinnon sieltä suoritettuaan ensimmäisenä 28/6 1861 vänrikki henkivartio Paulovan rykmentissä komennettuna tykistöakatemiaan. Lähde: Axel Bergholm Sukukirja
2) Ernst Kasimir August-Magnuksenpoika (katso taulu 1110) s. 30.05.1846 Rauma.
3) Axel Ferdinand August-Magnuksenpoika (katso taulu 1111) s. 03.03.1848 Rauma. Luutnantti, Senaatin venäjän kielen kielenkääntäjä 07.03.1887. Perhesuhteet: Enon, kenraalimajuri Julius Ferdinan Stark´in ottotytär.
4) Alina Elisabet (katso taulu 1112) s. 17.05.1850 Rauma.
5) Karl Saladin s. 11.04.1852. k. 08.04.1854.
6) Maria Ernestine (katso taulu 1113) s. 07.05.1853.
7) Matilda Charlotta August-Magnuksentytär (katso taulu 1114) s. 03.03.1856. k. 1941.
8) Hjalmar Fredrik s. 04.05.1857. k. 20.05.1857.
9) Augusta Karolina s. 16.07.1858. k. 10.05.1862.
10) Hugo Gustaf s. 03.01.1861. k. 16.05.1862.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 604 -

10. sukupolvi

Lilius, Fredrik Julius Natanaelinpoika (taulusta 319. Isä: Lilius, Natanael Andersinpoika) s. 14.02.1819 Orivesi. k. 11.03.1891. Hattulan kirkkoherra 04.11.1879, astui virkaan 01.05.1880, rovasti 21.12.1882.

Yliopp. Sat. 13/12 1841. Vihittiin papiksi 19/12 1844 ja määrättiin kkhanapulaiseksi Urjalaan. Sijaiskkha Orivedellä 26/10 1853. Pit. apul. Messukylässä 30/6 1858 (ast. v:aan 1/5 1859). Punkalaitumen kappal. 14/3 1860 (ast. v:aan 1/5 1861); myöskin sijaiskirkkoherra siellä ?/12 1872 - 01.05. 1879. Nimipastori 22/12 1869.

1. puoliso Grönhagen, Johanna Fredrika Wilhelmina, Lilius s. 13.06.1820 Hämeenkyrö. k. 17.05.1887 Hattula. Perhesuhteet: Aatelisuku n:o 68, avioliitto oli lapseton.
Isä: Grönhagen, Berndt August s. 24.04.1787 Porin maaseurakunta.
Äiti: Granfelt, Eva Sofia, Grönhagen s. 03.03.1793 Lempäälä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 605 -

10. sukupolvi

Möller, Samuel August (taulusta 320. Äiti: Lilius, Helena Agatha Andersintytär) s. 22.04.1783 Kuusisto. k. 15.02.1849 Piitime, Ruotsi. Ruotsin armeijan eversti. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.

1. puoliso Castrén, Gustava Mathilda Mathiaksentytär, Möller s. 03.06.1792 Kemi. k. 06.06.1862 Piitime, Ruotsi. Vihitty: 24.12.1818 Kemi.
Isä: Castrén, Mathias Erikinpoika s. 29.05.1764 Pudasjärvi. Kemin kirkkoherra 1789.
Äiti: Elfing, Elsa Beata Jakobintytär, Castrén s. 25.12.1758 Oulu.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 606 -

10. sukupolvi

Möller, Carl Robert (taulusta 320. Äiti: Lilius, Helena Agatha Andersintytär) s. 18.02.1796 Kuusisto. k. 11.09.1860 Skinnarvik, Kemiö. Kauppias Turku.

1. puoliso Indrén, Johanna Abraham-Nilsintytär, Möller s. 05.07.1803 Ähtäri. k. 1847 Turku haudattu 08.03.1847 Turku. Vihitty: 12.03.1829 Turku.
Isä: Indrenius / Indrén, Abraham Nils Abrahaminpoika s. 18.01.1776 Keuruu. Tilanomistaja Ähtärissä.
Äiti: Kingelin, Christina Elisabet, Indrenius / Indrén s. 26.03.1778 Keuruu.

Lapset:
1) Emilia Maria Sofia (katso taulu 1115) s. 15.02.1832 Turku. k. 11.07.1888 Paarskylä, Perniö.
2) Hilda Augusta Wilhelmina (katso taulu 1116) s. 24.01.1834 Kemiö. k. 22.01.1880 Munsala.
3) Amanda Mathilda Charlotta s. 11.07.1836 Kemiö. k. 18.05.1900 Turku. Perhesuhteet: Naimaton.
4) Karl August (katso taulu 1117) s. 08.03.1839 Kemiö. k. 25.06.1914 Mustio. Ruukinsaarnaaja Mustio.
5) Selma Johanna Elisabeth s. 14.10.1844 Kemiö. k. 1921 Turku. Perhesuhteet: Naimaton.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 607 -

10. sukupolvi

Möller, Clara Elisabet, Wegelius (taulusta 320. Äiti: Lilius, Helena Agatha Andersintytär) s. 19.10.1797 Kuusisto. k. 20.04.1873 Oulu.

1. puoliso Wegelius, Johan Henrikinpoika s. 07.06.1799. k. 18.03.1860 Siikajoella vaalisaarnaa toimittaessaan (kirjoilla Kemijärvellä). Kemijärven kirkkoherra 1827, rovasti 1842.
Ylioppilas Turussa 1817, vihittiin papiksi 1822

Isä: Wegelius, Henrik Johaninpoika s. 05.02.1767 Kemijärvi. Kirkkoherra Kemijärvi 1816.
Äiti: Fellman, Catharina Maria Esaiaksentytär, Wegelius s. 28.01.1779 Rovaniemi.

Lapset:
1) Maria Elisabet (katso taulu 1118) s. 24.07.1830 Kemijärvi. k. 05.00.1874.
2) Henrik (katso taulu 1119) s. 08.07.1835 Kemijärvi. k. 05.11.1886 Oulu.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 608 -

10. sukupolvi

Duncker, Fredrica Aurora*, Brummer (taulusta 322. Äiti: Hougberg, Fredrika Charlotta) k. 23.03.1817 Padasjoki. Kuolinsyy: Lapsivuode.

1. puoliso Brummer, Arved Fredric s. 10.12.1772 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. k. 12.01.1839 Kasiniemi, Padasjoki. Kersantti. Vihitty: 24.01.1834 Padasjoki.
Isä: Brummer, Hans Henric s. 28.06.1727 Padasjoki. Kersantti, (furiiri).
Äiti: Sass, Eva Sophia, Brummer s. 13.01.1747 Tuulos.

Lapset:
1) Henrica Fredrica s. 16.01.1813 Ansion kartano, Kasiniemi, Padasjoki. k. 19.07.1814. Kuolinsyy: Rokko.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 609 -

10. sukupolvi

Duncker, Eva Maria, Lindblad (taulusta 322. Äiti: Hougberg, Fredrika Charlotta) s. 26.07.1777. k. 26.02.1849 Rääkkylä.

1. puoliso Lindblad, Klas Anders s. 11.03.1786 Juuka. k. 03.02.1839 Tuusniemi. Vihitty: 19.03.1816 Kitee.
Isä: Lindblad, Gustaf s. 21.08.1732. Kapellan i Ingo; kappalainen Juuka.
Äiti: Flöger, Wihelmina, Lindblad s. 02.11.1747.

Lapset:
1) Alexander Johan s. 06.04.1832.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 610 -

10. sukupolvi

Duncker, Anna Amalia, Wirilander (taulusta 322. Äiti: Hougberg, Fredrika Charlotta) s. 20.04.1779. k. 21.10.1851 Mikkelin maalaiskunta.

1. puoliso Wirilander, Erik Johan s. 23.12.1776. k. 14.09.1850 Mikkelin maalaiskunta.
Isä: Wirilander, Erik Johan s. 13.05.1732. Vänrikki ja nimismies, Mikkelin Anttolan kartanon omistaja.
Äiti: John, Anna Maria, Wirilander s. 15.01.1742.

Lapset:
1) Anders Johan (katso taulu 1120) s. 16.06.1813 Mikkeli. k. 13.01.1899 Mikkeli.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 611 -

10. sukupolvi

Duncker, Helena Agata, Paqvalén (taulusta 322. Äiti: Hougberg, Fredrika Charlotta) s. 1784.

1. puoliso Paqvalén, Johan Wilhelm

Lapset:
1) Bernhard Bolivar (katso taulu 1121) s. 15.04.1827 Parikkala. k. 07.01.1868 Pieksämäki. Kihlakunnan kruununvouti Rantasalmi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 612 -

10. sukupolvi

Hougberg, Bror Sven (taulusta 323. Isä: Hougberg, Jakob Gabriel) s. 01.02.1797 Mikkeli. k. 06.03.1875 Viipuri.

1. puoliso Poppius, Agata Sofia, Hougberg s. 05.02.1799 Juva. k. 24.12.1874 Viipuri. Vihitty: 17.11.1831 Juva.
Isä: Poppius, Johan s. 05.02.1756 Hauho. Tilanomistaja Juvan Partalassa, luutnantti.
Äiti: Gygnaeus, Katarina Elisabet, Poppius s. 24.04.1765 Ristiina.

Lapset:
1) Sven Wilhelm (katso taulu 1122) s. 02.02.1839 Viipuri. k. 07.12.1905 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 613 -

10. sukupolvi

Sölfverarm, Charlotta Maria, Hallongren (taulusta 325. Isä: Sölfverarm, Henrik Johan) s. 05.04.1774 Petolahti. k. 11.03.1853 Vöyri.

1. puoliso Hallongren, Lars Fredrik s. 13.02.1762 Hedemora, Ruotsi. k. 13.10.1797 Jepua.

2. puoliso Nordman, Johan s. 30.12.1779 Närpiö. k. 23.10.1824 Korsnäs. Korsnäsin kappalaisenviran armovuodensaarnaaja. Vihitty: 1815.
Vaasan kouluun 18.2.1795. Yliopp. (ostrob.) Turussa 1800. Vihittiin papiksi 31.5.1806, määrättiin Pirttikylän saarnaajan apulaiseksi. Pirttikylän ylimääräinen pappi 1806 - 1820 Armovuoden saarnaaja ja virkaatekevä saarnaaja siellä 1816. Korsnäsin kappalaisenapulainen. 1.7.1820, Armovuoden saarnaaja siellä 1822. Erotettu pappisvirasta 1824, mutta kuoli ennen lopullista tuomiota.

Isä: Nordman, Matts s. 1752.
Äiti: Nordman, Anna, Nordman s. 24.11.1759.

Lapset:
1) Carl Johan Adolf (katso taulu 1123) s. 11.05.1817 Pirttikylä. k. 04.12.1885 Maalahti. Kirkkoherra Maalahti 1870, rovasti 1873.
2) Alexandra Maria s. 22.11.1819 Pirttikylä. k. 22.09.1839.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 614 -

10. sukupolvi

Sölfverarm, Gustaf Johan (taulusta 325. Isä: Sölfverarm, Henrik Johan) s. 22.10.1778. k. 24.05.1852 Petolahti. Juvan tuomiokunnan tuomari.

1. puoliso Alcenius, Johanna Dorothea, Sölfverarm s. 03.11.1784 Ilmajoki. k. 04.10.1857 Petolahti. Vihitty: 23.10.1810 Ilmajoki.
Isä: Alcenius, Gabriel s. 09.04.1735 Ikaalinen.
Äiti: Rein, Elisabet, Alcenius s. 12.10.1740.

Lapset:
1) Charlotta Elisabeth s. 10.07.1811 Petolahti. k. 24.05.1880 Petolahti.
2) Carl Adolf (katso taulu 1124) s. 26.06.1813 Petolahti. k. 02.12.1891 Helsinki.
3) Johanna Albertina s. 21.04.1815 Petolahti. k. 25.12.1896 Petolahti.
4) Paul Gustaf (katso taulu 1125) s. 07.09.1818 Petolahti. k. 27.11.1851 Oulu. Oulun kihlakunnan henkikirjoittaja 1845. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
5) Margareta Sofia s. 02.03.1821 Petolahti. k. 06.04.1823 Petolahti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 615 -

10. sukupolvi

Sölfverarm, Otto Vilhelm (taulusta 325. Isä: Sölfverarm, Henrik Johan) s. 16.12.1784 Petolahti. k. 13.10.1865 Petolahti.

1. puoliso Sandberg, Catharina, Sölfverarm s. 15.09.1778 Lapua. k. 01.02.1862 Petolahti.

Lapset:
1) Maria Wilhelmina s. 18.12.1813 Petolahti. k. 12.05.1900 Vaasa.
2) Catharina Johanna s. 12.05.1822 Petolahti. k. 02.03.1823 Petolahti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 616 -

10. sukupolvi

Sölfverarm, Carl Gustav (taulusta 327. Isä: Sölfverarm, Otto Vilhelm) s. 13.09.1795 Toholampi. k. 05.03.1862 Lohtaja.

1. puoliso Storkotila, Anna Jakobsdotter, Sölfverarm s. 04.11.1798 Toholampi. k. 17.01.1828 Toholampi. Vihitty: 11.05.1824 Toholampi.
Isä: Ojakotila, Jakob Jakobsson
Äiti: Maria Mattsdotter, Ojakotila

Lapset:
1) Jakob Wilhelm s. 23.01.1827 Toholampi. k. 08.04.1828 Toholampi.

2. puoliso Ruotsala, Brita Maria, Sölfverarm s. 22.08.1806 Lohtaja. k. 01.08.1877 Lohtaja. Vihitty: 17.06.1829 Toholampi.
Isä: Ruotsala, Per Persson
Äiti: Beata Mickelsdotter, Ruotsala
Lapset:
1) Ulrika Lovisa s. 02.10.1832 Toholampi. k. 10.03.1833.
2) Margareta Sofia s. 27.03.1835 Toholampi. k. 23.04.1837.
3) Maria Albertina (katso taulu 1126) s. 13.12.1839 Toholampi. k. 29.07.1868 Ylikannus.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 617 -

10. sukupolvi

Schultén af, Nathanael Gerhard (taulusta 328. Äiti: Palander, Beata Maria) s. 19.10.1750 Nauvo. k. 04.06.1825 Turku. Verkeliga Stadsrådet och Riddare; senaatin talousosaston jäsen. Ammatinlisäyksiä: Senaatin kirkollisasiantoimituskunnan päällikkö, todellinen valtioneuvos.

Omisti Nauvon Prostvik. Suomalainen tiedemies, ylioppilas Upsalassa 1809, fil. maist. 1815, siirtyi sam. v. Turun yliopistoon, tuli täällä matematiikan dosentiksi 1816, matematiikan apulaiseksi 1817 ja professoriksi 1826; erosi täysinpalvelleena 1855. - S. oli tunnettu sekä laajasta ja perusteellisesta tieteellisestä työstään että innokkaasta opettajatoimestaan. S. on julkaissut tutkimuksiaan yliopistollisina väitöskirjoina (m. m. ,,De motu corporum libero in medio resistente". 1815-17) sekä koti- että ulkomaisissa tieteellisissä julkaisuissa: Suomen tiedeseuran aktoissa ,,Memoire sur les principes fondamentaux de 1'algebre" (1832), ,,Considérations sur la maniere Ia plus convenable d'etablir les principes du calcul differentiel" (1839), ,,Note sur la theorie analytique des maxima et minima" (1839), .,Note sur les premiers principes de l'algebre" (1841). Kuotsin tiedeseuran julkaisuihin S. on kirjoittanut m. m. ,,Bidrag till teorin om enkla optiska glas" (1821), Pietarin tiedeakatemian julkaisuihin .,In quaestionem de collisione corporum solidorum latissimo sensu acceptam, disquisitio"(1832) ja ,,Astronomiseche Nachrichten"iin matemaatikkojen piireissä huomiota herättäneen ,,Note sur la tension des fils elastiques" (1829). Matemaattisten opintojen edistämiseksi hän julkaisi ,,Strödda an-teckningar rörande grunderna af aritmetiken ooh geometrin" (1849-52) ja maamme oppikouluissakin kauan käytetyn ,,Logaritmiska och trigono-metriska tabeller" (1841). Uno Saxén, filosofian tohtori, lehtori Lähde: Tietosanakirja Otava 1912

1. puoliso Finckenberg, Jacobina Theodora, Schultén af s. 06.03.1767 Nauvo, Hangslax. k. 14.12.1828 Turku haudattu 09.01.1829 Nauvo. Vihitty: 01.01.1789 Nauvo.
Isä: Finckenberg, Jakob Arvid s. 13.06.1707 Nauvo. Turun läänin jalkaväkirykmentin luutnantti.
Äiti: Mjödh, Margaretha Magdalena, Finckenberg s. 01.04.1746 Nauvo.

Lapset:
1) Margareta Maria s. 24.03.1790 Nauvo. k. 03.04.1819 Uppsala, Ruotsi.
2) Samuel Arvid s. 10.08.1791 Nauvo. k. 16.07.1794 Nauvo.
3) Jakobina Teodora (katso taulu 1127) s. 04.02.1793 Prostvik, Nauvo. k. 23.06.1840 Helsinki.
4) Nathanael Gerhard (katso taulu 1128) s. 16.06.1794 Nauvo. k. 05.08.1860 Turku.
5) Carl Gustav s. 25.09.1795 Tukholma. k. 02.12.1854 Rusko.
6) Fredrik August s. 12.01.1797 Tukholma. k. 09.02.1798 Tukholma.
7) Otto Reihold (katso taulu 1129) s. 01.12.1798 Solna, Ruotsi. k. 08.11.1884 Helsinki. Vapaaherra, Viipurin hovioikeuden presidentti, senaattori. Ammatinlisäyksiä: Filosofian tohtori, oikeustieteen kandidaatti.
8) Magdalena Charlotta (katso taulu 1130) s. 07.11.1802 Tukholma. k. 26.05.1843 Helsinki.
9) Lovisa Vilhelmina Augusta s. 16.11.1809 Tukholma. k. 10.12.1809 Tukholma.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 618 -

10. sukupolvi

Hagelstam, Gabriel August (taulusta 328. Äiti: Palander, Beata Maria) s. 16.04.1755 Nauvo. k. 25.08.1818 Helsingin pitäjä.

1. puoliso Quick, Anna Lovisa, Hagelstam s. 04.00.1758. k. 06.00.1840 Helsingin pitäjä. Vihitty: 18.11.1781 Nauvo.

Lapset:
1) August Hannibal (katso taulu 1131) s. 23.06.1782 Nauvo. k. 28.03.1833 Helsingin pitäjä.
2) Carl Fredrik (katso taulu 1132) s. 17.07.1783 Nauvo. k. 08.03.1843 Helsingin pitäjä. Tilanomistaja Helsingin pitäjän Västerkullassa, majuri .

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 619 -

10. sukupolvi

Palander, Jonas Fredrik (taulusta 329. Isä: Palander, Jonas Wilhelm) s. 1751. k. 1825 Vehmaa. Turun läänin jalkaväkirykmentin Laitilan komppanian majuri.

1. puoliso Gripenstedt, Jakobina Fredrika, Palander s. 05.09.1755. k. 19.12.1847 Lempäälä. Vihitty: 29.06.1786.
Isä: Radhe / Gripenstedt, Jakob
Äiti: Funck, Ulrika, Radhe / Gripenstedt s. 15.06.1717.

Lapset:
1) Fredrik Wilhelm (katso taulu 1133) s. 27.07.1787. k. 20.04.1852.
2) Jakob Dirik (katso taulu 1134) s. 24.01.1794 Lappi (pitäjä Turun läänissä). k. 12.06.1832 Pori. Porin apteekkari 1824.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 620 -

10. sukupolvi

Palander, Lars Adolf (taulusta 329. Isä: Palander, Jonas Wilhelm) s. 13.03.1758 Köping, Ruotsi. k. 08.05.1840 Karlskrona, Ruotsi.

1. puoliso Faxe, Kristina Fredrika, Palander s. 11.06.1768. k. 10.08.1832. Vihitty: 1795.

Lapset:
1) Arvid Adolf (katso taulu 1135) s. 11.08.1798. k. 07.04.1848 Karlskrona, Ruotsi.
2) Axel Fredrik (katso taulu 1136) s. 02.10.1802. k. 27.08.1857 Karlskrona, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 621 -

10. sukupolvi

Asteen, Katariina Ulrika, Steen (taulusta 330. Äiti: Utter, Beata Catharina) s. 30.11.1762 Joroinen. k. 27.02.1836 Kangasala.

1. puoliso Steen, Anders Johan s. 24.10.1762. k. 28.10.1834 Kangasala. Kangasalan kappalainen.
Isä: Steen, Johan s. n. 1716.
Äiti: Lindberg, Anna Maria, Steen

Lapset:
1) Johanna Ulrika (katso taulu 1137) s. 11.02.1795 Kangasala. k. 07.04.1870 Parkankosken sahalla Kurun kappelissa (Sahalahti).
2) Anna Katarina (katso taulu 1138) s. 17.11.1799 Kangasala. k. 11.06.1830 Kangasala.
3) Amalia Gustava (katso taulu 1139) s. 10.04.1805 Pynnälän tila, Kangasala. k. 08.01.1848 Joutsiniemen tila, Kangasala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 622 -

10. sukupolvi

Utter, Johan (taulusta 331. Isä: Utter, Johan) s. 24.10.1760 Orivesi. k. 28.07.1824 Orivesi. Oriveden kirkkoherra, FM.

Porin triviaalikoulun oppilas 24.2.1770 (cl. etymol. #182) 19.6.1776. Ylioppilas Turussa 10.7.1776 [Utter] Johannes. Satac. _ 563. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 12.7.1776 [1776] Die 12 m: Julii Johannes Utter Tyrwiensis Nat: 1760: - An: 1780 Specimen edidit primum de Officio Oratoris Sacri in argumentis disponendis part: priorem - Examen stitit rigorosum A:o 1781. - partem posteriorem pro gradu edidit 1781. - Sacris initiatus ordinibus 1782. - Philosophiæ Magister 1782. - Sacell. in Sagu. 1787. - Obiit Pastor et Præp: in Oriwesi 1824. - V: Curator. Respondentti 22.11.1780 pro exercitio, pr. Henrik Gabriel Porthan 7834. FK 27.4.1781. Todistus Viaporissa armeijan laivaston papinviran hakemista varten registratuurassa 9.11.1781. Respondentti 24.11.1781 pro gradu, pr. Henrik Gabriel Porthan 7834. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 11.5.1782. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 15.5.1782. FM 20.6.1782. Satakuntalaisen osakunnan kuraattori 1782. Armeijan laivaston ylim. pataljoonansaarnaaja Viaporissa 1782. Kangasalan vt. kirkkoherra 1785. Sauvon kappalainen 1787, vt. kirkkoherra 1796–99. Lempäälän kirkkoherra 1805, Oriveden 1815. Lääninrovasti 1812. Saarnaaja pappeinkokouksessa Turussa 1807. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Amnorin, Juliana Eleonora, Utter s. 24.10.1757 Paimio. k. 19.12.1825 Orivesi. Vihitty: 12.07.1787 Lemland, Ahvenanmaa.
Isä: Amnorin, Otto Johan s. 10.04.1721. Lemlandin kirkkoherra.
Äiti: Palén, Helena, Amnorin s. 1731.

Lapset:
1) Johanna Juliana (katso taulu 1140) s. 22.12.1790. k. 21.07.1856 Orivesi.
2) Otto Gustaf (katso taulu 1141) s. 17.08.1796 Sauvo. k. 12.02.1863 Hämeenlinna. Varatuomari, Hämeen läänin lääninsihteeri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 623 -

10. sukupolvi

Utter, Anna Sofia, Borenius (taulusta 331. Isä: Utter, Johan) s. 11.05.1766 Orivesi. k. 11.09.1837 Orivesi.

1. puoliso Borenius, Henrik Gustaf s. 02.05.1750 Somero. k. 02.06.1802 Somero. Someron rovasti, maisteri.
Turun katedraalikoulun oppilas 6.12.1765. Ylioppilas Turussa 6.6.1767. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa (Tukholmassa) 24.12.1771. Maskun kirkkoherran (isänsä) apulainen 1771. Turun katedraalikoulun vt. toinen kollega 1779. Porin läänin jalkaväkirykmentin ylim. pataljoonansaarnaaja, sitten rykmentinpastori 1780. Hämeenlinnan triviaalikoulun rehtori 1787. Someron kirkkoherra 1798. Rovasti. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Lapset:
1) Catharina Sofia (katso taulu 1142) s. 16.06.1788 Hämeenlinna. k. 21.09.1852 Ilomantsi.
2) Otto Reinhold (katso taulu 1143) s. 28.06.1788 Orivesi. k. 19.05.1830 Orivesi.
3) Johanna Maria (katso taulu 1144) s. 09.05.1790 Orivesi. k. 21.05.1864 Lappeenrata.
4) Beata Elisabeth (katso taulu 1145) s. 09.05.1790 Orivesi. k. 11.03.1843 Orivesi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 624 -

10. sukupolvi

Utter, Brita Helena, Järnström (taulusta 331. Isä: Utter, Johan) s. 17.03.1775 Kiikka. k. 11.07.1822 Somerniemi.

1. puoliso Järnström, Johan s. 15.11.1769 Somero. k. 11.07.1822 Somerniemi. Vihitty: 11.08.1801 Längelmäki.

Lapset:
1) Isak Gustaf August (katso taulu 1146) s. 13.09.1810. k. 09.12.1885 Hämeenlinna.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 625 -

10. sukupolvi

Florin, Engla Kristina, Pipping (taulusta 332. Isä: Florin, Isak) s. 09.01.1799 Karjalohja. k. 27.01.1892 Helsinki.

1. puoliso Pipping, Fredrik Wilhelm s. 14.12.1783 Turku. k. 23.01.1868 Helsinki. Kirjastonhoitaja, professori, senaattori. Vihitty: 17.08.1817 Karjalohja.
Fredrik Wilhelm Pipping on kirjoittanut Suomen kirjapainoalan historiaa kirjassaan Några historiska underrättelser om boktryckeriet i Finland, joka oli eri osina julkaistu 1842-67 Suomen Tiedeseuran Acta-sarjassa.

Lapset:
1) Joakim Wilhilm (katso taulu 1147) s. 29.11.1818 Turku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 626 -

10. sukupolvi

Lietzén, Margareta (taulusta 333. Isä: Lietzén, Arvid)

1. puoliso Johan Vihitty: 1797.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 627 -

10. sukupolvi

Lietzén, Gustaf (taulusta 333. Isä: Lietzén, Arvid) Rusthållare å Paavola. Övertog rusthållet Paavola ca 1861.

1. puoliso Anna, Lietzén

Lapset:
1) Gustaf
2) Gabriel

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 628 -

10. sukupolvi

Möllersvärd, Catharina Charlotta, Nordenstolpe (taulusta 334. Isä: Möllersvärd, Carl Adolf) s. 12.08.1785 Mäntsälä. k. 20.10.1855 Porvoo.

1. puoliso Nordenstolpe, Blechard Magnus s. 12.01.1778. k. 17.08.1833 Tukholma. Majuri. Vihitty: 02.08.1802 Tukholma.

Lapset:
1) Mathilda Lovisa (katso taulu 1148) s. 22.02.1817 Norrköping, Ruotsi. k. 05.02.1891 Helsinki. Perhesuhteet: Ruotsalainen aatelissuku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 629 -

10. sukupolvi

Möllersvärd, Ulrika Ottiliana, Essen von (taulusta 334. Isä: Möllersvärd, Carl Adolf) s. 04.08.1791 Mäntsälän kartano. k. 26.07.1878 Porvoo haudattu Näsimäen hautausmaa. Keisarin hovineiti.

Valtiopäivän tanssiaisissa v.1808 31-vuotias keisari huomasi 17 vuotiaan Ulrika Ottelianan ja ohitti protokollan mukaan useita arvokkaita daameja ja pyysi Ulrika Ottiliana tanssin. Hämmentynyt neito pudotti keltaisen silkkiviuhkansa jonka keisari kiinnitti nappiinsa tanssin ajaksi. Keisari kutsutti itsensä Möllerhivin vieraaksi Mäntsälään joka aiheutti hankalia järjestelyjä johka apua saatin Nummisten Alkartanosta ja Nordensköldeiltä. Ulla nimitettiin keisarin määräyksestä hovineidoksi (demoiselle d´honneur) joka arvo tiesi keisarillisia 12´000 hopearuplan myötäjäisiä. Hovineidit titteli oli Ulrikalla vuoteen 1813, avioitumiseen saakka.Avioituessaan oli Ulrika 22 vuotias ja aviomies 58. Avioliitto jäi lyhyeksi. Lähde: Mäntsälä Kesä 2009 Tanja niemi-Laurila

1. puoliso Essen von, Odert Reinhold s. 01.06.1755 Nastola. k. 11.01.1837 Porvoo. Kenraalimajuri. Vihitty: 24.12.1813 Mäntsälä.
Isä: Essen af Zellie von, Carl Magnus s. 24.04.1709.
Äiti: Ramsay, Ebba Helena, Essen af Zellie von s. 09.01.1715 Uumaja, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 630 -

10. sukupolvi

Tigerstedt, Maria Ulrika Carl-Ulrikintytär, Wästfelt (taulusta 335. Äiti: Möllersvärd, Lovisa Henrietta) s. 12.01.1771 Sipoo. k. 25.04.1819 Bjurbäck, Ruotsi.

1. puoliso Wästfelt, Carl s. 06.10.1770 Sandhem, Ruotsi. k. 12.05.1826. Ruotsin armeijan luutnantti 1798. Vihitty: 06.11.1798 Sipoo. Perhesuhteet: Ruotsalaista aatelissukua.
Isä: Wästfelt, Erik Magnus Kornetti.
Äiti: Ribbing, Elisabet, Wästfelt

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 631 -

10. sukupolvi

Tigerstedt, Carl Magnus Carl-Ulrikinpoika (taulusta 335. Äiti: Möllersvärd, Lovisa Henrietta) s. 19.08.1772 Sipoo. k. 08.05.1810 Sipoo. Jägerhornin rykmentin kapteeni 1795.

1. puoliso Adlercreutz, Hedwig Elisabet, Tigerstedt s. 28.12.1778 Porvoon pitäjässä. k. 13.03.1853 Porvoo. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
Isä: Adlercreutz, Henrik Thomas s. 15.05.1733 Tukholma. Ruotsin Svean hovioikeuden asessori.
Äiti: Tandefelt, Elisabet Sofia, Adlercreutz s. 16.10.1749 Hartola.

Lapset:
1) Sofia Lovisa Carl-Magnuksentytär (katso taulu 556) s. 28.03.1802 Viapori. k. 11.07.1834 Askola.
2) Hedwig Carolina Carl-Magnuksentytär (katso taulu 557) s. 02.07.1803 Viapori. k. 05.01.1838 Porvoo.
3) Carl Henrik Carl-Magnuksenpoika s. 14.09.1804 Viapori. k. 30.03.1840 Helsinki. Venäjän armeijan aliluutnantti 1834, maanmittausauskultantti 1837. Perhesuhteet: Naimaton.
4) Gustaf Mauritz Carl-Magnuksenpoika s. 17.12.1805 Viapori. k. 04.07.1837. Venäjän armeijan aliluutnantti 1834. Perhesuhteet: Naimaton.
5) Fredrika Ottiliana Wilhelmina Gustava Carl-Magnuksentytär (katso taulu 558) s. 06.06.1807 Viapori. k. 25.11.1856 Porvoo.
6) Robert Magnus Carl-Magnuksenpoika (katso taulu 559) s. 28.06.1810 (posthumus) Sipoo. k. 02.04.1886 Oranienbaum, Venäjä (matkoilla). Venäjän armeijan eversti 1859.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 632 -

10. sukupolvi

Rohr von, Erik Babo (taulusta 336. Äiti: Möllersvärd, Ebba Maria) s. 17.05.1783 Hommanäs, Porvoon maalaiskunta. k. 08.02.1854 Porvoo. Majuri.


Lapset:
1) Bernt Erik s. 16.07.1829 Mäntsälä. k. 05.03.1847 Porvoo ?, Helsinki. Ylioppilas. Perhesuhteet: Naimaton.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 633 -

10. sukupolvi

Möllersvärd, Ulrika Charlotta, Forselles af (taulusta 337. Isä: Möllersvärd, Peter Ulrik) s. 02.06.1797 Orimattila. k. 01.12.1871 Elimäki.

1. puoliso Forselles af, Fredrik Johan Ulrik s. 11.08.1783 Pernaja. k. 03.02.1857 Elimäki. Majuri. Vihitty: 03.10.1823 Artjärvi.

Lapset:
1) Fredrika Charlotta Maria (katso taulu 1149) s. 18.08.1824 Elimäki. k. 23.07.1902 Turku.
2) Teodor Ulrik (katso taulu 1150) s. 23.05.1827 Elimäki. k. 28.05.1896 Ylöjärvi.
3) Fredrik (katso taulu 1151) s. 08.06.1829 Elimäki. k. 14.12.1911 Helsinki.
4) Oscar Leonard (katso taulu 1152) s. 16.01.1838 Elimäki. k. 29.03.1872 ?? (Wien). Tilanomistaja. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
5) Victor Leonart (katso taulu 1153) s. 23.03.1839 Elimäki. k. 28.061874 Viipuri (matkoilla). Varatuomari. Lisätietoja: Suomalaista aatelissukua.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 634 -

10. sukupolvi

Möllersvärd, Henrietta Katarina, Forstadius (taulusta 337. Isä: Möllersvärd, Peter Ulrik) s. 04.01.1800 Mäntsälä. k. 11.06.1870 Savonlinna.

1. puoliso Forstadius, Otto Magnus s. 01.02.1792 Iitti. k. 26.08.1858. Ristiinan makasiininhoitaja, rykmentinkomissaari . Vihitty: 06.12.1833 Iitti.
Porvoon lukion oppilas 13.3.1810 - 24.8.1814 (skiljebetyg). Pääsykuulustelu 1.3.1815. Ylioppilas Turussa kl. 1815 Forstadius, Otto Magnus, Wiburg _ 1055. Viipurilaisen osakunnan jäsen 4.3.1815 [4/3 1815] Otto Magnus Forstadius 1/2 1792 Fälrväbel Itis Den 16. Apr. 1817. uttagit betyg. - Ylim. kamarikirjuri 1816. 3. Suomen jääkärirykmentin (Suomen jääkärirykmentin, 3. Suomen tarkk'ampujaprikaatin) Viipurin pataljoonan rykmentinkomissaari 1818, ero 1831. Ristiinan makasiininhoitaja 1841. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 - 1852

Isä: Forstadius, Carl Magnus s. 16.10.1763 Iitti. Iitin Jaalassa asunut vääpeli.
Äiti: Krogerus, Lovisa Charlotta, Forstadius

Lapset:
1) Maria Charlotta (katso taulu 1154) s. 21.07.1834 Iitti. k. 20.06.1857 Ristiina.
2) Petter Magnus s. 1835 Iitti.
3) Matilda Ottilia s. 06.12.1836 Iitti.
4) Aina Therése Olivia (katso taulu 1155) s. 28.04.1839 Iitti. k. 28.08.1893.
5) Josefina Lovisa (katso taulu 1156) s. 24.04.1842 Iitti. k. 28.03.1894 Viipuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 635 -

10. sukupolvi

Möllersvärd, Sofia Margaretha, Forselles af (taulusta 337. Isä: Möllersvärd, Peter Ulrik) s. 17.01.1801 Orimattila. k. 24.06.1876 Elimäki.

1. puoliso Forselles af, Berndt Ludvig s. 07.07.1792 Elimäki. k. 24.01.1862 Elimäki. Senaatin kansliatoimikunnan kopisti. Vihitty: 23.10.1825 Elimäki.

Lapset:
1) Josefina Margaretha Maria (katso taulu 1157) s. 01.08.1826 Elimäki. k. 14.08.1893 Helsinki. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
2) Jakobina Ulrika Matilda (katso taulu 1158) s. 02.12.1827 Elimäki. k. 10.10.1893 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 636 -

10. sukupolvi

Roschier, Daniel Fredrik (taulusta 338. Äiti: Starck, Juliana) s. 01.01.1783 Mikkeli. k. 06.02.1848 Saarijärvi. Uuraisten eli Kuukkajärven rukoushuoneen saarnaaja 1816. Perhesuhteet: Syntyi kaksosena.

Porvoon lukion oppilas 23.3.1797 - 9.12.1800. Ylioppilas Turussa 28.3.1801. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 12.5.1807. Saarijärven kappalaisen apulainen 1807. Porvoon tuomiorovastin apulainen s.v. Saarijärven kirkkoherran (isänsä) apulainen 1809. Uuraisten rukoushuoneen saarnaaja siellä 1816. Lopulta virkavapaa mielenhäiriön takia. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Gadd, Anna Johanna Jakob-Hermanintytär, Roschier s. 19.05.1786 Vaasa ?. k. 14.08.1853 Saarijärvi. Vihitty: 08.04.1812 Ähtäri.
Isä: Gadd, Jakob Herman s. 24.10.1747 Karkku. Rautalammin, vuodesta 1796 Pohjanmaan itäisen tuomiokunnan tuomari 1784.
Äiti: Lithovius, Annicka Isakintytär, Gadd s. 09.03.1754 Lapua.

Lapset:
1) Johan Herman Daniel-Fredrikinpoika (katso taulu 1159) s. 28.10.1813 Saarijärvi. k. 01.04.1854 Iisalmi. Varatuomari 1840.
2) Juliana Sofia Daniel-Fredrikintytär s. 29.10.1815 Saarijärvi. k. 26.01.1886 Vaasa. Perhesuhteet: Naimaton.
3) Aurora Beata Daniel-Fredrikintytär (katso taulu 1160) s. 23.11.1817 Saarijärvi. k. 30.06.1893.
4) Laura Susanna Daniel-Fredrikintytär (katso taulu 1161) s. 02.05.1820 Saarijärvi. k. 06.01.1875. Lisätietoja: Mahdollisesti hätäkasteessa annettiin ensin nimi "Erika Johanna".
5) Augusta Fredrika Daniel-Fredrikintytär s. 04.07.1822 Uurainen. k. 27.11.1897 Saarijärvi. Perhesuhteet: Naimaton.
6) Paul Ludvig Carl-Daniel-Fredrikinpoika (katso taulu 1162) s. 29.10.1824 Uurainen (merkitty Saarijärven kirjoihin). k. 05.03.1874 Vaasa. Ilmajoen tuomiokunnan tuomari 1864. Perhesuhteet: Syntyi kaksosena.
7) Helema Wilhelmina Daniel-Fredrikintytär s. 29.10.1824 Uurainen (merkitty Saarijärven kirjoihin). k. 13.02.1890 Saarijärvi.
8) Olivia Johanna Daniel-Fredrikintytär (katso taulu 1163) s. 28.01.1829 Uurainen (merkitty Saarijärven kirjoihin). k. 05.04.1863 Iitti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 637 -

10. sukupolvi

Roschier, Otto Magnus (taulusta 338. Äiti: Starck, Juliana) s. 15.07.1792 Mikkeli. k. 22.02.1858 Vaasa. Vaasan hovioikeuden hovioikeudenneuvos 1847. Varapresidentti 1857.

Ylioppilas Turussa 1810, varatuomari 1816.

1. puoliso Wegelius, Sofia Charlotta Henrikintytär, Roschier s. 16.07.1803 Vaasa. k. 12.06.1842 Vaasa. Vihitty: 06.01.1828 Oulu.
Isä: Wegelius, Henrik Henrikinpoika s. 03.07.1766 Vähäkyrö. Oulun kirkkoherra 1808, teologian tohtori 1818.
Äiti: Steinhausen, Engel Charlotta, Wegelius s. 27.05.1784 Tukholma, Ruotsi.

Lapset:
1) Adeleide Charlotta Otto-Magnuksentytär s. 02.03.1829 Vaasa. k. 23.09.1845 Oulu. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Adelaide Charlotta Otto-Magnuksentytär (katso taulu 1164) s. 18.08.1832 Oulu. k. 14.07.1865 Raahe.
3) Kurt Otto s. 11.03.1835 Vaasa. k. 09.12.1836 Vaasa.
4) Ida Henrika Otto-Magnuksentytär (katso taulu 1165) s. 02.11.1839 Vaasa.
5) Angeliga Sofia Emelia Otto-Magnuksentytär s. 24.05.1842 Vaasa. k. 16.05.1876. Perhesuhteet: Naimaton.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 638 -

10. sukupolvi

Roschier, David (taulusta 338. Äiti: Starck, Juliana) s. 09.06.1794 Saarijärvi. k. 19.06.1851.

1. puoliso Ahlgrén, Anna Wilhelmina, Roschier s. 04.06.1804. k. 04.01.1849 Saarijärvi. Vihitty: 1825.
Isä: Ahlgrén, Elias s. 10.06.1762 Hattula.
Äiti: Tapenius, Hedvig Kristina, Ahlgrén s. 30.07.1759 Jämsä.

Lapset:
1) Amanda Kristina (katso taulu 1166) s. 27.07.1829. k. 25.05.1868.
2) Ida Augusta (katso taulu 1167) s. 19.12.1842 Saarijärvi. k. 1920.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 639 -

10. sukupolvi

Skogman, Carl David (taulusta 339. Äiti: Starck, Maria Magdalena) s. 28.10.1786 Loviisa. k. 20.02.1856 Tukholma. Kauppakollegion presidentti, vapaaherra 1854.

Ylioppilas Turussa 3.1801. Matkapassi muutaman kuukauden Tukholman-matkaa varten 1.6.1804. Turun hovioikeuden auskultantti 18.3.1805 Kauppa- ja valtiovaraintoimituskunnan kanslisti 1809, ensimmäinen toimitussihteeri 1811. Jäi Ruotsiin Haminan rauhan jälkeen. Teki virkamatkan Länsi-Intiaan Ruotsin Guadeloupeen 1812-15. Ruotsin tullijohtokunnan jäsen 1821. Aateloitu 1826, virkaatekevä ylipostitirehtööri 1829. Ruotsin akatemian jäsen 1847. Hän oli aikanaan Ruotsin taitavimpia ja kokeneimpia virkamiehiä ja hänelle uskottiin virkojen lisäksi useita muitakin tärkritä tehtäviä. (Pankkiasetukset..) Lähde: Tietosanakirja Otava 1912

1. puoliso Scharp, Ulrika, Skogman s. 24.10.1790. k. 07.06.1841. Vihitty: 21.06.1817.

Lapset:
1) Ebba Vilhelmina Matilda (katso taulu 1168) s. 06.03.1826 Tukholma. k. 03.10.1852 Jönköping, Ruotsi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 640 -

10. sukupolvi

Ehrnrooth, Catharina, Grotenfelt (taulusta 340. Äiti: Poppius, Anna Juliana) s. 07.06.1776. k. 12.12.1808.

1. puoliso Grotenfelt, Berndt Adolf s. 02.11.1769 Joroinen. k. 27.05.1836 Joroinen. Eversti, tilanomistaja Joroisten Frugårdissa. Vihitty: 19.05.1795 Rantasalmi.
Isä: Grotenfelt, Carl Gustaf s. 10.01.1714. Hovijunkkari.
Äiti: Norrgren, Anna Katarina, Grotenfelt s. 24.09.1734 Rantasalmi.

Lapset:
1) Carl Gabriel s. 04.07.1796 Rantasalmi. k. 05.05.1832 Novgorodin kuvernementissa, Venäjä. Majuri Nevan jalkaväkirykmentissä 1830.
Ylioppilas Turussa 21.2.1812. Kadetti Haapaniemen topografikunnassa 1814 - 3.7.1817 (dim.). Vänrikki Itävallan keisarin krenatöörirykmentissä 1817, aliluutnantti 1819. Siirto Venäjän palvelukseen henkikaartin Semjonovin rykmenttiin 1821, luutnantti 1822. Kapteeni venäläisessä Viipurin jalkaväkirykmentissä 1825. Majuri 45. jääkärirykmentissä 1829, Arkangelin jalkaväkirykmentissä s.v. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852
2) Nils Adolf (katso taulu 1078) s. 17.11.1797 Rantasalmi. k. 29.07.1836 Helsinki. Juvan tuomiokunnan tuomari, hovioikeudenneuvos.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 641 -

10. sukupolvi

Ehrnrooth, Maria Sofia, Aminoff (taulusta 340. Äiti: Poppius, Anna Juliana) s. 11.10.1781 Rantasalmi. k. 25.05.1808 Rantasalmi.

1. puoliso Aminoff, Fredrik Gustaf s. 02.08.1779 Joroinen. k. 15.04.1858 Jaakkima. Vihitty: 24.12.1805 Rantasalmi.
Isä: Aminoff, Zakarias Wilhelm s. 05.05.1747 Savo.
Äiti: Brundert, Hedvig Catarina, Aminoff s. 14.01.1753 Joroinen.

Lapset:
1) Hedvig Juliana Sofia (katso taulu 1169) s. 01.09.1806. k. 07.10.1861.
2) Fredrika Vilhelmina (katso taulu 1170) s. 27.09.1807 Rantasalmi. k. 25.12.1855 Viipuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 642 -

10. sukupolvi

Cygnaeus, Johan Henrik (taulusta 341. Äiti: Poppius, Helena Katarina) s. 04.05.1781 Ristiina. k. 06.02.1831 Juva. Kymin tuomiokunnan tuomari 1812.

Porvoon lukion oppilas 2.9.1793. Ylioppilas Turussa 13.12.1796. Tuomarintutkinto 17.6.1799. Turun hovioikeuden auskultantti 20.6.1799. Savon kevyen jalkaväkirykmentin varasotatuomari 1800-09, samalla Suur-Savon tuomiokunnan vt. tuomarina vuoteen 1808 ja mainitun rykmentin vt. rykmentinkomissaari 1808. Sotatuomarin arvonimi 1806. Suomen asiain komitean protokollasihteeri Pietarissa 1811. Kymin tuomiokunnan tuomari 1812, tuomiokunnan jaon jälkeen Lappeen tuomiokunnan 1816. Useasti sairauden takia virkavapaa. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Essen von, Fredrika Juliana, Cygnaeus s. 08.02.1778 Heinolan maalaiskunta. k. 15.10.1813 Lapvesi. Vihitty: 29.03.1812.
Isä: Essen von, Carl Reinhold s. 27.06.1734 Heinola.
Äiti: Ramsay, Christina Juliana, Essen von s. 15.01.1746 Sommernäs.

Lapset:
1) Fredrika Juliana Katarina (katso taulu 1171) s. 01.10.1813 Lapvesi. k. 28.03.1895 Heinola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 643 -

10. sukupolvi

Poppius, Gabriel (taulusta 342. Isä: Poppius, Johan) s. 26.10.1800 Juva. k. 18.04.1862 Mikkelin maalaiskunta. Mikkelin läänin 1. lääninmaanmittari 1839. Perhesuhteet: Avioliitossa serkkunsa kanssa.

Helsingin triviaalikoulun oppilas 1.2.1813. Kuopion triviaalikoulun oppilas 12.2.1814 - 23.2. Kadetti Haapaniemen topografikunnassa (Haminan kadettikoulussa) 27.2.1815 - 20.2.1820 (dim.). Vänrikki Viipurin venäläisessä jalkaväkirykmentissä 1820, ero aliluutnanttina s.v. Ylioppilas Turussa 30.4.1821. Viipurilaisen osakunnan jäsen 3.5.1821. Todistus maanmittauskuntaan pyrkimistä varten registratuurassa 26.5.1821 (tituloitu vänrikiksi). Maanmittausauskultantti 6.6.1821. Varamaanmittari Kyminkartanon läänissä 1822, komissiomaanmittari s.v. Mikkelin läänin 1. lääninmaanmittari 1839. Maanmittaustirehtöörin arvonimi 1840. Maanmittauksen ja metsänhoitolaitoksen ylihallituksen ylitirehtöörin apulainen 1854, ero 1858. Hovineuvos s.v. Sittemmin Moision virkatalon vuokraaja Mikkelissä. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Poppius, Juliana Sofia, Poppius s. 28.12.1804 Juva. k. 04.05.1846 Mikelin maalaiskunta. Vihitty: 23.06.1825 Juva.
Isä: Poppius, Daniel s. 07.12.1774 Juva. Varatuomari, maanviljelijä.
Äiti: Essen von, Anna Elisabet, Poppius s. 23.07.1780 Heinolan maalaiskunta.

Lapset:
1) Johan Daniel s. 16.06.1826 Juva. k. 22.02.1847 Helsinki.
2) Gustava Elisabet s. 30.03.1828 Juva. k. 17.10.1828 Juva.
3) Anna Katarina s. 14.09.1829 Juva. k. 08.10.1829 Juva.
4) Sofia Lovisa (katso taulu 1172) s. 22.09.1830 Juva. k. 31.07.1875 Kuopio.
5) Anna Vilhelmina s. 20.02.1833 Juva. k. 12.03.1902 Helsinki.
6) Vendla Gabriela s. 11.03.1835 Juva. k. 31.03.1835 Juva.
7) Henrik Gabriel s. 03.05.1836 Juva. k. 16.04.1837 Juva.
8) Selma Fredrika (katso taulu 1173) s. 05.07.1837 Juva. k. 02.07.1867 Helsinki.
9) Beata Augusta (katso taulu 1174) s. 15.04.1839 Juva. k. 11.05.1876 Viipuri.
10) Julius Gabriel s. 18.01.1842 Heinola. k. 18.12.1842 Heinola.
11) Gustaf Gabriel (katso taulu 1175) s. 21.02.1844 Mikkeli. k. 22.06.1876 Kislovodsk, Venäjä.
12) Julius (katso taulu 1176) s. 28.04.1846 Mikkeli. k. 27.11.1902 Lapvesi.

2. puoliso Longe, Emma Ulrika, Poppius Vihitty: 1853.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 644 -

10. sukupolvi

Masalin, Johanna Catharina, Schlüter (taulusta 343. Äiti: Poppius, Beata Sofia) s. 28.10.1782. k. 23.10.1837.

1. puoliso Schlüter, Severin Emanuel s. 21.12.1769. k. 06.04.1855 Mikkelin maalaiskunta. Majuri.

Lapset:
1) Daniel Emanuel (katso taulu 1177) s. 16.04.1818 Mikkelin pitäjä. k. 01.08.1863 Mikkeli. Mikkelin läänin varalääninkamreeri. Perhesuhteet: Oli leski mennessään Ida von Beckerin kanssa naimisiin.
2) Maria Charlotta (katso taulu 1178) s. 09.08.1824 Mikkeli. k. 05.08.1893 Mikkeli.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 645 -

10. sukupolvi

Masalin, Daniel (taulusta 343. Äiti: Poppius, Beata Sofia) s. 10.11.1797. k. 20.04.1848 Oranienbaum, Venäjä.

1. puoliso Silcke, Adelgunda Emilia Florentina, Masalin

Lapset:
1) Emilia (katso taulu 1179) s. 29.12.1839. k. 19.06.1912 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 646 -

10. sukupolvi

Poppius, Juliana Sofia, Poppius (taulusta 344. Isä: Poppius, Daniel) s. 28.12.1804 Juva. k. 04.05.1846 Mikelin maalaiskunta.

1. puoliso Poppius, Gabriel s. 26.10.1800 Juva. k. 18.04.1862 Mikkelin maalaiskunta. Mikkelin läänin 1. lääninmaanmittari 1839. Vihitty: 23.06.1825 Juva. Perhesuhteet: Avioliitossa serkkunsa kanssa.
Helsingin triviaalikoulun oppilas 1.2.1813. Kuopion triviaalikoulun oppilas 12.2.1814 - 23.2. Kadetti Haapaniemen topografikunnassa (Haminan kadettikoulussa) 27.2.1815 - 20.2.1820 (dim.). Vänrikki Viipurin venäläisessä jalkaväkirykmentissä 1820, ero aliluutnanttina s.v. Ylioppilas Turussa 30.4.1821. Viipurilaisen osakunnan jäsen 3.5.1821. Todistus maanmittauskuntaan pyrkimistä varten registratuurassa 26.5.1821 (tituloitu vänrikiksi). Maanmittausauskultantti 6.6.1821. Varamaanmittari Kyminkartanon läänissä 1822, komissiomaanmittari s.v. Mikkelin läänin 1. lääninmaanmittari 1839. Maanmittaustirehtöörin arvonimi 1840. Maanmittauksen ja metsänhoitolaitoksen ylihallituksen ylitirehtöörin apulainen 1854, ero 1858. Hovineuvos s.v. Sittemmin Moision virkatalon vuokraaja Mikkelissä. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Poppius, Johan s. 08.09.1758 Juva. Juvan kirkkoherra 1788 (virkaan 1790). Rovasti 1796. .
Äiti: Krook, Eva Katarina, Poppius s. 09.06.1765 Turku.

Lapset:
1) Johan Daniel s. 16.06.1826 Juva. k. 22.02.1847 Helsinki.
2) Gustava Elisabet s. 30.03.1828 Juva. k. 17.10.1828 Juva.
3) Anna Katarina s. 14.09.1829 Juva. k. 08.10.1829 Juva.
4) Sofia Lovisa (katso taulu 1172) s. 22.09.1830 Juva. k. 31.07.1875 Kuopio.
5) Anna Vilhelmina s. 20.02.1833 Juva. k. 12.03.1902 Helsinki.
6) Vendla Gabriela s. 11.03.1835 Juva. k. 31.03.1835 Juva.
7) Henrik Gabriel s. 03.05.1836 Juva. k. 16.04.1837 Juva.
8) Selma Fredrika (katso taulu 1173) s. 05.07.1837 Juva. k. 02.07.1867 Helsinki.
9) Beata Augusta (katso taulu 1174) s. 15.04.1839 Juva. k. 11.05.1876 Viipuri.
10) Julius Gabriel s. 18.01.1842 Heinola. k. 18.12.1842 Heinola.
11) Gustaf Gabriel (katso taulu 1175) s. 21.02.1844 Mikkeli. k. 22.06.1876 Kislovodsk, Venäjä.
12) Julius (katso taulu 1176) s. 28.04.1846 Mikkeli. k. 27.11.1902 Lapvesi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 647 -

10. sukupolvi

Poppius, Anna Johanna, Sohlman (taulusta 344. Isä: Poppius, Daniel) s. 31.12.1805 Juva. k. 25.12.1882 Sortavala.

1. puoliso Sohlman, Adolf s. 28.12.1798 Rantasalmi (Sulkava?). k. 01.11.1871 Sortavala. Komissiomaanmittari Kuopion läänissä 1833, Viipurin läänissä 1834.
Kuopion triviaalikoulun oppilas 10.9.1814 - 1818 (utan betyg). Maanmittausoppilas 20.3.1821. Yksityistodistus. Ylioppilas Turussa 25.4.1822. Viipurilaisen osakunnan jäsen 27.4.1822 27/4 1822 Adolph Sohlman 27/12 1798 Skräddare Nyslott Den 19 Junii 1823 uttagit betyg för att ingå vid Landtmäteri Staten. Maanmittausauskultantti 14.6.1824. Ylim. maanmittari Viipurin läänissä 1830. Komissiomaanmittari Kuopion läänissä 1833, Viipurin läänissä 1834. Samalla Kurkijoen piirin vakaaja 1849. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Sohlman, Mikael Pitäjänräätäli, sittemmin lasimestari Savonlinnassa.
Äiti: Koikkalainen, Helena Katarina, Sohlman

Lapset:
1) Johan Gustaf (katso taulu 1180) s. 28.06.1837 Parikkala. k. 22.10.1908 Mikkeli. Tuomari, Helsingin oikeuspormestari 1882, senaattori.
2) Anna Adolfina (katso taulu 1181) s. 11.08.1838 Parikkala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 648 -

10. sukupolvi

Poppius, Anna Elisabet, Duncker (taulusta 344. Isä: Poppius, Daniel) s. 25.04.1809 Juva. k. 20.02.1844 Artjärvi.

1. puoliso Duncker, Gustaf s. 04.10.1807 Ristiina. k. 25.05.1863 Artjärvi, Kinttulan kartano. Tuomari, Artjärvi, tilanomistaja. Vihitty: 24.06.1832 Juva.
Savonlinnan piirikoulun oppilas. Porvoon lukion oppilas 29.10.1821 - 24.9.1823 (skiljebetyg). Yksityistodistus 28.9.1824. Pääsykuulustelu 23.10.1824. Ylioppilas Turussa 26.10.1824. Viipurilaisen osakunnan jäsen 27.10.1824 27/10 1824 Gustaf Dunker 4/10 1807 Öfverst Lieut. Christina Uttog betyg d. 9 Dec. 1828 för att ingå vid Landets Rättegångsverk. Possessionat. Tuomarintutkinto 8.12.1828. Turun hovioikeuden auskultantti 20.12.1828. Senaatin ylim. kopisti 1829. Tilanomistaja Artjärven Kinttulankartanossa vuodesta 1830. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Duncker, Joachim Zachris s. 12.11.1774 Ristiina. Ruotsi-Suomen armeijan everstiluutnantti 1809. Suomen sodan sankareita.
Äiti: Tuderus, Maria Charlotta Danielintytär, Duncker s. 02.01.1788 Ristiina.

Lapset:
1) Anna Charlotta Gustava (katso taulu 1182) s. 13.05.1833 Artjärvi. k. 28.07.1904 Porvoo.
2) Daniel Joachim Edvard* (katso taulu 1183) s. 04.01.1835 Artjärvi. k. 24.06.1894 Helsinki. Valtiopäivämies, maanviljelijä.
3) Selma Julia Elisabet (katso taulu 1184) s. 25.01.1837. k. 14.11.1882 Porvoo.
4) Ida Maria (katso taulu 1185) s. 24.06.1838 Artjärvi. k. 19.06.1868. Perhesuhteet: Avioero 30.06.1860.
5) Augusta Fredrika (katso taulu 1186) s. 06.04.1840.
6) Gustaf Rudolf s. 23.09.1841. k. 01.06.1889.
7) Karl Oskar s. 22.01.1843. k. 26.11.1873.
8) Elis Gabriel s. 01.02.1844 Artjärvi. k. 08.09.1876 Helsinki. Oopperalaulaja.
Elis Gabriel Duncker, hänestä tuli Suomen ensimmäinen kansainvälistä kuuluisuutta saavuttanut oopperalaulaja. Tämä perheensä kuopus luopui juristin urastaan opiskellakseen oopperalaulua Pietarissa ja Milanossa. Suomalaiseen oopperaan hän tuli vuonna 1874. Elis Gabriel Duncker kuoli äkillisesti vain 32-vuotiaana. Hänen jäämistöään voisivat olla kirjaluettelon 250 lähinnä ulkomaista nuottijulkaisua sekä yli kuudenkymmenen oopperan libretot. Lähde: Jyväskylän yliopiston kirjaston varhaiset kokoelmat

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 649 -

10. sukupolvi

Poppius, Carl Gabriel (taulusta 344. Isä: Poppius, Daniel) s. 13.02.1818 Juva. k. 13.03.1885 Mikkelin pitäjässä. Mikkelin läänin lääninsihteeri, laamanni.

Ylioppilas Helsingissä 9.6.1835 (arvosana approbatur cum laude äänimäärällä 17). Savokarjalaisen osakunnan jäsen Carl Gabriel Poppius. Otti Venään tutkion (exam) /12 1835. Sai virka tutkion yleisissa tietämyksissa (i allm Vetenskap. d. ä. Logis ex) /6 1837. Jäsen yhteyssä: pro fauna et Flora Fennica: 1836 Keväällä. Otti Lainopin tutkion 10:na p. Joulu k. 1840. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 15.6.1837. Tuomarintutkinto 10.12.1840. Viipurin hovioikeuden auskultantti 6.2.1841. Viipurin hovioikeuden ylim. kanslisti 1841. Varatuomari 1843. Hovioikeuden kanslisti 1847, kirjaaja 1851, ylim. viskaali 1853, notaari 1855. Mikkelin tuomiokunnan tuomari 1858. Laamannin arvonimi 1869. Mikkelin läänin lääninsihteeri 1881, ero 1882. Omisti Mikkelin Saksalan vuodesta 1869. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Wegelius, Anna Naema Johanintytär, Poppius s. 10.08.1841 Hyrynsalmi. k. 01.04.1922 Helsinki. Vihitty: 21.02.1861 Savonlinna. Lisätietoja: Asunut Helsingissä.
Isä: Wegelius, Johan Johaninpoika s. 22.11.1810 Hyrynsalmi. Kirkkoherran apulainen Suomussalmi 1857.
Äiti: Telén, Emelie Eleonora, Wegelius s. 27.06.1802.

Lapset:
1) Werner (katso taulu 1187) s. 08.08.1867 Mikkeli. k. 09.11.1931 Helsinki.
2) Naéma Johanna (katso taulu 1188) s. 10.02.1871 Mikkeli. k. 03.11.1954 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 650 -

10. sukupolvi

Born von, Samuel Fredrik (taulusta 345. Äiti: Krogius, Johanna Katarina) s. 02.07.1782 Loviisa. k. 15.11.1850 Helsinki. Oulun läänin maaherra, senaattori, omisti Gammelbackan Porvoon pitäjässä. Ammatinlisäyksiä: Everstiluutnantti.

1. puoliso Morian von, Catharina Elisabet, Born von s. 05.02.1793 Pernaja. k. 18.10.1835 Turku. Vihitty: 24.06.1811 Pernaja.
Isä: Morian von, Johan Christoffer s. 18.11.1752 Perniö.
Äiti: Rotkirch, Christina Catarina, Morian von s. 28.06.1772 Porvoon maalaiskunta.

Lapset:
1) Fredrik Wilhelm s. 16.02.1812 Porvoon maalaiskunta. k. 07.03.1812.
2) Carl Johan s. 16.02.1812 Porvoon maalaiskunta. k. 28.02.1812.
3) Carl Fredrik s. 04.10.1813 Porvoon maalaiskunta. k. 15.12.1867 Pernaja.
4) Johan August (katso taulu 1189) s. 29.08.1815 Porvoon pitäjä. k. 29.10.1878 Helsinki haudattu Pernaja. Valtioneuvos, senaattori, maamarsalkka valtiopäivillä 1877-1878. Valtiopäivämies. Lisätietoja: Omisti Gammelbackan Porvoon pitäjässä. Perhesuhteet: Suomalaista aatelisukua.
5) Viktor Magnus s. 08.06.1817 Porvoon maalaiskunta. k. 27.07.1838 Helsinki.
6) Catarina Augusta Charlotta (katso taulu 1190) s. 09.09.1819 Porvoon maalaiskunta. k. 15.04.1873 Helsinki.
7) Elisabet Constance (katso taulu 1191) s. 24.04.1825 Oulu. k. 24.06.1875 Pernaja.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 651 -

10. sukupolvi

Born von, Carolina Catarina, Wrede af Elimä (taulusta 345. Äiti: Krogius, Johanna Katarina) s. 03.09.1783 Loviisa ?. k. 22.03.1813 Pernaja.

1. puoliso Wrede af Elimä, Carl Henrik s. 05.09.1778 Anjala. k. 03.05.1837 Pernaja. Vihitty: 02.04.1807 Sulkava.
Isä: Wrede af Elimä, Rabbe Gottlieb s. 25.04.1742 Annerstad, Kronobergs län, Ruotsi.
Äiti: Creutz, Eva Christina, Wrede af Elimä s. 28.11.1757 Lapinjärvi.

Lapset:
1) Eva Catarina Charlotta s. 17.06.1811 Pernaja. k. 23.11.1820 Pernaja.
2) Rabbe Carl Fredrik s. 19.03.1813 Pernaja. k. 20.03.1813 Pernaja.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 652 -

10. sukupolvi

Born von, Maria Charlotta, Aminoff (taulusta 345. Äiti: Krogius, Johanna Katarina) s. 03.10.1786. k. 07.08.1860 Joroinen.

1. puoliso Aminoff, Fredrik Gustaf s. 02.08.1779 Joroinen. k. 15.04.1858 Jaakkima. Vihitty: 25.12.1811 Porvoon maalaiskunta.
Isä: Aminoff, Zakarias Wilhelm s. 05.05.1747 Savo.
Äiti: Brundert, Hedvig Catarina, Aminoff s. 14.01.1753 Joroinen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 653 -

10. sukupolvi

Tujulin, Johanna Gustava, Salonius (taulusta 346. Äiti: Aurenius, Beata Gustava) s. 1797. k. 1855.

1. puoliso Salonius, Carl Johan s. 1785. k. 1834. Rykmentinkomissaari, kenttäreviisori. Vihitty: 22.07.1821 Leppävirta.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 654 -

10. sukupolvi

Tujulin, Johan Fredrik (taulusta 346. Äiti: Aurenius, Beata Gustava) s. 21.01.1803 Leppävirta. k. 28.12.1859 Kokkola. Pohjanmaan keskiosan ylisen tuomiokunnan tuomari, varatuomari.

Lähde: Kyösti Väänänen Kuninkaallisen Savon Prikaatin Miehiä

1. puoliso Hästesko af Målagård, Anna Lovisa, Tujulin s. 25.05.1812 Joroinen. k. 11.01.1864 Joroinen. Vihitty: 28.08.1821 Joroinen.
Isä: Hästesko af Målagård, Salomon s. 13.07.1781 Joroinen. Kapteeni.
Äiti: Aminoff, Lovisa Magdalena, Hästesko af Målagård s. 16.12.1776 Joroinen.

Lapset:
1) Karl Johan s. 1834. k. 1905. Eversti.
Valmistui upseeriksi Suomen kadettikoulusta Haminassa kesällä 1854. Aluksi keisarillisessa Venäjän armeijassa, osallistui itämaiseen sotaan Krimillä, Puolan kapinan kukistamiseen 1863, sekä Venäjän - Turkin sotaan 1878 - 1879 pataljoonankomentajana. Tujulin toimi Kuudennen, Mikkelin, tarkk´ampujarykmentin reservipiirin piiriupseerina 1882 - 1890, sitten sotakomissaari Vaasan läänissä. Lähde: Kyösti Väänänen Kuninkaallisen Savon Prikaatin Miehiä
2) Alexander (katso taulu 1192) s. 01.01.1843 Tohmajärvi. k. 29.05.1921 Helsinki.
3) Fanny Beata (katso taulu 1193) s. 05.02.1851 Kokkola. k. 23.07.1925 Ilmajoki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 655 -

10. sukupolvi

Godenhjelm, Elisabet Margareta, Calonius (taulusta 347. Äiti: Argillander, Maria Elisabet) s. 12.05.1795. k. 09.12.1875 Viipuri.

1. puoliso Calonius, Sigfrid Kristian s. 27.01.1779 Ristiina. k. 09.09.1837 Käkisalmi. Vihitty: 17.09.1819 Mäntyharju.
Isä: Calonius, Henrik Sigfrid August s. 24.04.1741 Kivijärvi. Ristiinan kappalainen, varapastori 1797.
Äiti: Hoffren, Helena Maria, Calonius s. 25.01.1760 Ristiiina.

Lapset:
1) Fredrik August (katso taulu 1194) s. 09.07.1820 Mäntyharju. k. 08.01.1877.
2) Kristian Edvard s. 07.07.1823 Hiitola. k. 09.05.1863 Raahe.
3) Sofia (katso taulu 1195) s. 11.08.1824. k. 07.06.1868 Hamina.
4) Berndt Otto s. 23.12.1826 Käkisalmi. k. 14.09.1872 Viipuri.
5) Gustaf Villehad s. 27.10.1828 Käkisalmi. k. 04.07.1905 Loviisa.
6) Josefina Charlotta s. 1830. k. 25.06.1868 Hamina.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 656 -

10. sukupolvi

Godenhjelm, Maria Fredrika, Furumarck (taulusta 347. Äiti: Argillander, Maria Elisabet) s. 11.10.1796 Mäntyharju. k. 09.11.1823 Mäntyharju.

1. puoliso Furumarck, Magnus s. 15.07.1774 Mikkelin maalaiskunta. k. 29.05.1823 Mikkelin maalaiskunta. Vihitty: 25.03.1819 Mäntyharju. Perhesuhteet: Kuolleena syntynyt lapsi, 16.02.1821.
Isä: Furumarck, Carl Henrik s. 10.04.1727 Kitee. Everstiluutnantti.
Äiti: Ehrnrooth, Maria Christina, Furumarck s. 04.01.1736 Ristiina.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 657 -

10. sukupolvi

Godenhjelm, Anna Charlotta (taulusta 347. Äiti: Argillander, Maria Elisabet) s. 13.11.1797 Mäntyharju. k. 02.09.1885 Mäntyharju.

1. puoliso Godenhjelm, Carl Gustaf s. 17.05.1798 Uusikirkko, Turun lääni. k. 06.04.1856 Mäntyharju. Vihitty: 03.08.1827 Mäntyharju. Perhesuhteet: Avioliitossa serkkunsa kanssa.
Isä: Godenhjelm, Carl Johan s. 01.10.1757 Uusikirkko, Vaasan lääni.
Äiti: Gadelli, Hedvig Christina, Godenhjelm s. 28.07.1767 Uusikirkko, Vaasan lääni.

Lapset:
1) Elisabet Rosalia s. 02.05.1828 Mäntyharju. k. 21.03.1901 Mikkeli.
2) Adolf Oskar (katso taulu 1196) s. 30.11.1830 Mäntyharju. k. 24.01.1888 Mikkeli. Postimestari.
3) Amanda Charlotta s. 05.08.1832 Mäntyharju. k. 03.10.1871 Mäntyharju.
4) Berndt Gustav s. 08.09.1834 Mäntyharju. k. 12.08.1898 Mikkelin maalaiskunta.
5) Augusta Sofia s. 04.10.1838 Mäntyharju. k. 31.05.1885 Mäntyharju.
6) Carl Edvard s. 15.09.1841 Mäntyharju. k. 12.02.1843 Mäntyharju.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 658 -

10. sukupolvi

Godenhjelm, Berndt Abraham (taulusta 347. Äiti: Argillander, Maria Elisabet) s. 30.03.1799 Mäntyharju. k. 14.12.1881 Helsinki. Varatuomari 1826, taidemaalari.

Tuli 1817 ylioppilaaksi Turussa, 1820 Turun hovioikeuden auskultantiksi, oli sen jälkeen tuomarin apumiehenä ja hoiti tuomarin virkaa Käkisalmen eteläisessä tuomiokunnassa, sai varatuomarin arvonimen 1826. Tukholmassa käydessään 1818 G. oli saanut taideopetusta maisemamaalari P. G. v. Heidekenin johdolla. Vuonna 1827 hän muutti Pietariin, jossa rupesi taiteiIijaksi, nauttien 5 vuotta apurahaa Hänen Majesteetinsa käsikassasta ja harjoittaen ensin vaskenpiirtoa Utkinin johdolla, sitten maalausta (muotokuvia, alttaritauluja, ikonostaaseja, miniatyyreja, Eremitagessa tehtyjä jäljennöksiä y. m.). Vuonna 1848 G. siirtyi opettajaksi samana vuonna perustettuun Suomen taideyhdistyksen Helsingin piirustuskouluun, ollen tässä toimessa v:een 1869 asti, jolloin sai elinkautisen eläkkeen yleisistä varoista. Varsin paljon G. on maalannut alttaritauluja, joita on m. m. Mäntyharjun, Jämsän, Vihdin, Pielisjärven, Janakkalan, Kuhmoisten, Käkisalmen ja Sortavalan kirkoissa. Suomen taideyhdistyksen kokoelmissa Ateneumissa on häneltä allegorinen esitys "Viattomuus ja oikeus" (1847), "Venus luonnotarten, tritonien ja amoriinien ympäröimänä" ja oma muotokuva. Hän on myös maalannut laatukuvia, esim. kohtauksen "Hirvenhiihtäjistä". G:lla, jonka maalaustapa on akateemisen ihanteellista, sovinnaista ja silkoista, ei taiteilijana ja opettajana ole yhtä suurta merkitystä kuin hänen aikalaisellaan R. W. Ekmanilla Turussa, mutta hänellä on historiallinen merkityksensä yhtenä Suomen taiteen uranuurtajia. E. R-r. Maisteri E. Richter Lähde: Tietosanakirja Otava 1912 Kaksi lasta syntyneet kuolleena: - 17.01.1837 Pietari, Venäjä - 08.10.1838 Pietari, Venäjä

1. puoliso Hornborg, Alexandra Fredrika, Godenhjelm s. 02.09.1804. k. 14.04.1871 Pyhtää.
Isä: Hornborg, Johan Henrik s. 12.01.1770.
Äiti: Linde, Katarina, Hornborg

Lapset:
1) Bernhard Fredrik (katso taulu 1197) s. 07.03.1840 Pietari, Venäjä. k. 30.09.1912 Helsinki. Koulumies, Helsingin yliopiston saksankielen lehtori 1866 - 1901.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 659 -

10. sukupolvi

Godenhjelm, Gustava Henrietta (taulusta 347. Äiti: Argillander, Maria Elisabet) s. 06.11.1800 Mäntyharju. k. 27.08.1837 Viipuri.

1. puoliso Palmgren, Gustav Adolf s. 29.11.1800 Turku. k. 03.10.1844 Käkisalmi. Vihitty: 28.12.1829 Mäntyharju.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 660 -

10. sukupolvi

Godenhjelm, Sofia Wilhelmina (taulusta 347. Äiti: Argillander, Maria Elisabet) s. 29.06.1802 Mäntyharju. k. 28.10.1886 Heinola.

1. puoliso Hirn, Anders Fredrik s. 30.04.1799 Hartola. k. 05.10.1885 Mikkeli. Vanhempi komissiomaanmittari Mikkelin läänissä 1874. Vihitty: 24.06.1833.
Loviisan triviaalikoulun oppilas 3.9.1816. Kadetti Haapaniemen kadettikoulussa 1817-20. Maanmittausoppilas 8.2.1823. Yksityistodistus s.d. Pääsykuulustelu 14.6.1823. Ylioppilas Turussa 16.6.1823. Hämäläisen osakunnan jäsen 18.6.1823 [MDCCCXXIII] Junii XVIII Andreas Fredericus Hirn natus die XXX Aprilis Anno 1799 Patre Judice Provinciali Davide Hirn - Uttog Nations Betyg, dat. d. 14 Juni 1825, att bli Landtmätare. - Commissions Landtmätare i S:t Michels Län. Maanmittausauskultantti 7.7.1825. Varamaanmittari Viipurin läänissä 1830. Komissiomaanmittari Kuopion läänissä 1836, Viipurin läänissä 1839, Mikkelin läänissä 1844. Vanhempi komissiomaanmittari Mikkelin läänissä 1874, ero 1878. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Hirn, David s. 21.12.1753 Sysmä. Varatuomari, maanjako-oikeuden puheenjohtaja Hartolassa.
Äiti: Tihlman, Frederika Albertina, Hirn s. 19.11.1772 Hauho.

Lapset:
1) David Fredrik (katso taulu 1198) s. 13.05.1834 Mäntyharju, Tyllilä.
2) Olga s. 1835 Mäntyharju. k. 1839 Mäntyharju.
3) Bernhard s. 1837 Mäntyharju. k. 1837 Mäntyharju.
4) Hilma s. 1839 Mäntyharju. k. 1840 Mäntyharju.
5) Vendla Olivia s. 02.06.1841 Hartola. k. 28.12.1878 Helsinki.
6) Emil Willehad (katso taulu 1199) s. 25.11.1842 Hartola. k. 24.04.1913 Turku.
7) Uno Kasimir s. 1844. k. 05.02.1855 Heinola.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 661 -

10. sukupolvi

Godenhjelm, Adolf Henrik Villehad (taulusta 347. Äiti: Argillander, Maria Elisabet) s. 19.11.1805 Mäntyharju. k. 09.06.1879 Heinola. Lappeen tuomiokunnan tuomari 1847.

Ylioppilas Turussa 21.9.1821. Viipurilaisen osakunnan jäsen 22.9.1821 22/9 1821 Adolph Wilh. Willehad Godenhjelm 29/11 1805 Directeur Mändyharju Uttog betyg d. 15 Junii 1827 för att ingå vid Landets Rättegångsverk. Tuomarintutkinto 15.6.1827. Turun hovioikeuden auskultantti 20.6.1827. Varatuomari 1831. Kihlakunnantuomarin arvonimi 1845. Lappeen tuomiokunnan tuomari 1847, erotettu 1863. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Cygnaeus, Fredrika Juliana Katarina, Godenhjelm s. 01.10.1813 Lapvesi. k. 28.03.1895 Heinola. Vihitty: 13.07.1834 Luumäki.
Isä: Cygnaeus, Johan Henrik s. 04.05.1781 Ristiina. Kymin tuomiokunnan tuomari 1812.
Äiti: Essen von, Fredrika Juliana, Cygnaeus s. 08.02.1778 Heinolan maalaiskunta.

Lapset:
1) Adolf Villehad s. 25.04.1835 Käkisalmi. k. 27.09.1835 Käkisalmi.
2) Adolfina s. 21.08.1836 Sakkola. k. 25.09.1837 Käkisalmi.
3) Alfons Villehad s. 20.07.1838 Käkisalmi. k. 06.09.1844 Mäntyharju.
4) Adolfina (katso taulu 1200) s. 05.08.1840 Viipuri. k. 12.09.1905 Helsinki.
5) Uno Leonard (katso taulu 1201) s. 19.07.1842 Viipuri. k. 30.08.1903 Maarianhamina.
6) Ture Bernt Vilhelm s. 06.07.1843 Mäntyharju. k. 30.08.1844 Mäntyharju.
7) Emil Mortimer s. 16.09.1844 Viipuri. k. 03.07.1880 Helsinki.
8) Lars Agathon (katso taulu 1202) s. 17.10.1845 Viipuri. k. 13.05.1895 Viipuri.
9) Ivar Bernt Villehad s. 21.09.1847 Viipuri. k. 22.06.1894 Turku.
10) Ida Fredrika Gabriella s. 08.10.1849 Mäntyharju. k. 15.08.1930 Kuopio.
11) Adolf Henrik (katso taulu 1203) s. 04.04.1853 Mäntyharju. k. 13.11.1902 Pielavesi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 662 -

10. sukupolvi

Procopaeus, Gabriel Erik (taulusta 348. Äiti: Argillander, Margareta Katarina) s. 12.07.1789. k. 22.10.1841.

1. puoliso Stewen, Charlotta Sofia, Procopaeus s. 24.06.1796. k. 26.02.1832. Vihitty: 11.10.1827.
Isä: Stewen, Christian Daniel s. 21.11.1744 Hamina.
Äiti: Bruun, Jakobina Katarina, Stewen s. 08.12.1766.

Lapset:
1) Alexander s. 08.08.1828. k. 07.06.1890 Pietari, Venäjä.
2) Bernhard Kristian Daniel s. 17.01.1830.
3) Margareta Jakobina s. 26.03.1831.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 663 -

10. sukupolvi

Candelberg, Sara Maria Johanintytär, Nylander (taulusta 349. Äiti: Franseen / Franzén, Margaretha Fransintytär) s. 23.10.1765 Oulu. k. 10.10.1793 Oulu.

1. puoliso Nylander, Daniel s. 22.01.1754 Oulu. k. 03.04.1813 Oulu. Kauppias Oulussa 1784.
Isä: Nylander, Matts Mattsson s. 1706.
Äiti: Lang, Margaretha, Nylander s. 1718.

Lapset:
1) Daniel Danielinpoika (katso taulu 1204) s. 01.09.1786 Oulu. k. 30.03.1833 Oulu. Kauppias Oulussa 1808.
2) Margaretha Danielintytär (katso taulu 1205) s. 01.01.1788 Oulu. k. 22.11.1865 Haaparanta, Ruotsi.
3) Johan (katso taulu 1206) s. 12.04.1790 Oulu. k. 06.04.1850 Oulu. Oululainen kauppias 1813.
4) Matts Danielinpoika (katso taulu 1207) s. 19.06.1792 Oulu. k. 12.10.1842 Oulu. Oululainen kauppias 1813.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 664 -

10. sukupolvi

Candelberg, Margaretha Johanintytär, Candelin (taulusta 349. Äiti: Franseen / Franzén, Margaretha Fransintytär) s. 28.11.1767 Oulu. k. 02.02.1841 Oulu.

1. puoliso Candelin, Johan s. 04.03.1762 Oulu. k. 01.11.1818 Oulu. Oululainen kauppias 1792.
Isä: Candelin, Johan, Kantola s. 1722. Oululainen kauppias.
Äiti: Carlsten, Margaretha, Candelin

Lapset:
1) Johan Johaninpoika s. 18.04.1792 Oulu. k. 1842. Konttoristi.
2) Sara Margaretha Johanintytär (katso taulu 1208) s. 21.11.1794 Oulu. k. 13.05.1886 Oulu.
3) Brita Johanintytär s. 08.11.1796 Oulu.
4) Maria Christina Johanintytär (katso taulu 1209) s. 23.09.1803 Oulu. k. 27.09.1872 (mahdollisesti 22.09.).

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 665 -

10. sukupolvi

Candelberg, Brita Johanintytär, Uhlenius (taulusta 349. Äiti: Franseen / Franzén, Margaretha Fransintytär) s. 03.06.1772 Oulu. k. 19.02.1837 Oulu.

1. puoliso Uhlenius, Carl Jakob Carlinpoika s. 22.09.1770 Oulu. k. 27.01.1838 Oulu. Oululainen kauppias 1802. Vihitty: 09.11.1802 Oulu.
Isä: Uhlenius, Carl Carlinpoika s. 03.09.1741 Oulu. Oululainen kauppias.
Äiti: Räijer / Räihä, Sara Charlotta, Uhlenius s. 23.09.1750 Oulu.

Lapset:
1) Carl Johan Carl-Jakobinpoika (katso taulu 1210) s. 29.05.1806 Oulu. k. 29.11.1856. Oululainen kauppias 1836.
2) Sara Margaretha Carl-Jakobintytär (katso taulu 1211) s. 31.05.1808 Oulu. k. 27.12.1880.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 666 -

10. sukupolvi

Uhlström, Brita Christina Johanintytär, Ekman (taulusta 351. Äiti: Franseen, Brita Christina Fransintytär) s. 30.10.1776 Oulu. k. 05.07.1806 Oulu.

1. puoliso Ekman, Olof Jakob s. 12.03.1764 Tukholma. k. 27.06.1839 Tukholma. Ruotsin sotalaivaston ylilääkäri 1822. Vihitty: 01.02.1795 Oulu.
Ylioppilas Upsalassa 1779. Lääketieteen kandidaatti 1785, lisensiaatti 1786. Kirurgian maisteri 1786. Lääketieteen tohtori 1788. Akademien för de fria konsterna-akatemian anatomian professori 1798.

Isä: Ekman, Mårten Ruotsin säätyjen pankin kanneviskaali.
Äiti: Dahl, Maria Magdalena, Ekman

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 667 -

10. sukupolvi

Franzén, Frans Michael Zachriksenpoika (taulusta 352. Isä: Franseen / Franzén, Zackris Fransinpoika) s. 09.02.1772 Oulu. k. 14.08.1847 Säbrå, Ruotsi. Härnösandin piispa, samalla Säbrån ja Noran kirkkoherra, runoilija. Ammatinlisäyksiä: Valtiopäivämies Ruotsissa.

Ylioppilas Turussa 1785, Upsalassa 1790. Filosofian maisteri 1789. Turun yliopiston kirjallisuushistorian professori 1798, historian ja siveysopin professori 1801. Vihittiin papiksi 1803. Ruotsin akatemian jäsen 1808, rovastin arvo 1814. Jumaluusopin tohtori 1818. Riemumaisteri Upsalassa 1839, Helsingissä 1840. Ruotsinkielinen runoilija, jonka tuotanto vaikutti sekä Ruotsin kirjallisuuden kehitykseen että Runebergin ja Topeliuksen lyriikkaan. Apulaispappi ja kirjailija Gustaf Henrik Mellin oli kasvanut Franzénin kodissa. Ulkomaanmatka Tanskaan, Saksaan, Hollantiin, Ranskaan ja Englantiin 1795-96. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 15.7.1803. TT h.c. Uppsalassa 15.10.1818. Riemumaisteri Uppsalassa 15.6.1839 ja Helsingissä 20.7.1840. Uusmaalaisen osakunnan inspehtori 1800-11, Pohjalaisen osakunnan 1804-11. Fil. tiedek. promoottori 1810. Turun akatemian kaunopuheisuuden dosentti 1792, kirjastonhoitaja 1795, kirjallisuudenhistorian professori ja kirjastonhoitaja 1798, käytännöllisen filosofian professori 1801, virkavapaa 1811, ero s.v. Samalla palkkapitäjänsä Paimion kirkkoherra 1803-10. Turun tuomiokapitulin jäsen 1803-11. Kumlan kirkkoherra (Strängnäsin hiippak.) 1810 (virkaan 1812). Rovasti 1814. Lääninrovasti 1820. Tukholman Klaran seurak. kirkkoherra 1824. Tukholman konsistorin jäsen 1825. Härnösandin hiippakunnan piispa 1831 (virkaan 1834), samalla palkkapitäjiensä Säbrån ja Noran kirkkoherra. Sanomalehtimies Turussa 1794-1809. Ruotsin akatemian jäsen 1808. Ruotsin tiedeakatemian jäsen 1815. Tunnettu runoilija. Valtiopäivämies Ruotsissa 1823, 1828-30, 1834-35 ja 1840-41. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Roos, Margareta Elisabet, Franzén s. 16.09.1779 Kokkola. k. 20.03.1806 Turku. Vihitty: 24.09.1799 Kokkola.
Isä: Roos, Andreas s. 1750 Pietarsaari. Kokkolalainen kauppias ja raatimies.
Äiti: Rahm, Maria Elisabet, Roos s. 1759 Kokkola.

Lapset:
1) Maria Helena Rosina Frans-Michaelintytär (katso taulu 1212) s. 04.07.1800 Turku. k. 24.01.1840 Helsinki.
2) Fransisca Wilhelmina Frans-Michaelintytär (katso taulu 1213) s. 05.03.1802 Turku. k. 06.05.1830 Tukholma.
3) Henriette Elisabet Frans-Michaelintytär (katso taulu 1214) s. 24.09.1803 Turku. k. 14.01.1832 Karlbergin linna, Ruotsi.
4) Frans Frans-Michaelinpoika (katso taulu 1215) s. 29.10.1804 Turku. k. 09.03.1861 Lähellä Uumajaa. Majuri Ruotsin armeijassa 1850.

2. puoliso Wester, Sofia Christina, Rosahm s. 22.05.1780. k. 22.10.1829 Tukholma. Vihitty: 08.09.1807 Tukholma.
Isä: Wester, Erik Haddebon ruukinisäntä, hovisihteeri.
Äiti: Wiberg, Beata Sofia, Wester
Lapset:
1) Carl Vilhelm Frans-Michaelinpoika s. 05.06.1808 Turku. k. 13.11.1844 Vadstena, Ruotsi. Ruotsin Länsi-Norrlannin läänin vuorimestari. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Upsalassa. Suoritti vuoritutkinnon 1833.
2) Ernst Erik Edvard s. 08.04.1810 Turku. k. 06.09.1810 Turku.
3) Nils Choraeus Frans-Michaelinpoika s. 11.09.1811 Tukholma. k. 05.06.1856 Kiel, Saksa (matkoilla, kirjoilla Hernösandissa). Ruotsin Härnosandin komministeri 1843. (apupappi?). Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Upsalassa 1830, vihittiin papiksi 1837.
4) Helena Sofia Frans-Michaelintytär (katso taulu 1216) s. 08.09.1813. k. 25.10.1891 Tukholma.
5) Sem Johan Frans-Michaelinpoika s. 15.02.1815. k. 04.07.1857 Lippspringen kylpyläpaikkakunnalla, Saksa. Tuomari 1855. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Upsalassa 1831. Filosofian kandidaatti 1836, maisteri 1836. Ruotsin Carlskogan kihlakunnan sekä Grythytten, Helleforsin, Noran ja Hjulsjön vuorialueiden tuomari 1855.
6) Seth Michael Frans-Michaelinpoika (katso taulu 1217) s. 28.05.1816. k. 09.04.1897. Kauppias Skellefteåssa Ruotsissa.
7) Frosten Edvard s. 09.04.1818. k. 20.01.1819 Kumla, Ruotsi.
8) Anna Fransisca Frans-Michaelintytär s. 29.05.1820. k. 10.04.1848.
9) Charlotta Christina Elisabet Frans-Michaelintytär (katso taulu 1218) s. 11.03.1822. k. 12.06.1874.

3. puoliso Arwidsson, Christina Elisabet, Arvedson s. 06.09.1783. k. 18.09.1859. Vihitty: 16.01.1831.
Isä: Arwidsson, Arvid Norrköpingin tulliyli-inspehtori.
Äiti: Riddarpenning, Elsa Christina, Arwidsson

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 668 -

10. sukupolvi

Franzén, Anna Maria Zachriksentytär, Krogius (taulusta 352. Isä: Franseen / Franzén, Zackris Fransinpoika) s. 05.12.1776 Oulu ?. k. 14.04.1816 Turku.

1. puoliso Krogius, Fredrik Wilhelm, Edelheim s. 23.07.1770 Porvoo. k. 25.05.1833 Helsinki. Karjalan laamannikunnan laamanni 1803. Aateloitiin nimellä Edelheim 1817. Vihitty: 21.01.1798 Oulu. Lisätietoja: Vuodesta 1817 Edelheim. Ammatinlisäyksiä: Suomen hallituskonseljin oikeusosaston jäsen 1809.
Ylioppilas Turussa 1787. Otettiin Suomen ritarihuoneen kirjoihin 1819. Valtioneuvoksen arvo 1822. Todellisen valtaneuvoksen arvo 1828.

Isä: Krogius, Paul s. 22.03.1724 Porvoo. Porvoon hiippakunnan piispa.
Äiti: Hassel, Anna Sara, Krogius s. 10.05.1732 Sauvo.

Lapset:
1) Anna Helena Sofia Fredrik-Wilhelmintytär (katso taulu 1219) s. 29.03.1799 Helsinki. k. 19.11.1871 Tukholma, Ruotsi. Lisätietoja: Vuodesta 1817 Edelheim.
2) Paul Henrik Fredrik-Wilhelminpoika (katso taulu 1220) s. 05.03.1801 Porvoon pitäjä. k. 24.06.1855 Helsinki haudattu Porvoo. Molempien oikeuksien zohtori 1840. Senaatin oikeusosaston jäsen 1844. Lisätietoja: Vuodesta 1817 Edelheim.
3) Charlotta Christina Wilhelmina Fredrik-Filhelmintytär (katso taulu 1221) s. 11.07.1802 Porvoon pitäjä. k. 10.05.1851 Tukholma. Lisätietoja: Vuodesta 1817 Edelheim.
4) Frans Ivar Fredrik-Wilhelminpoika (katso taulu 1222) s. 14.01.1804 Porvoon pitäjä. k. 03.08.1884 Nastola. Pankinjohtaja ja Suomen pankin johtokunnan puheenjohtaja 1856. Valtiopäivämies. Lisätietoja: Vuodesta 1817 Edelheim. Perhesuhteet: Avioliitossa serkkunsa kanssa. Ammatinlisäyksiä: Senaattori ja talousosaston jäsen 1858.
5) Maria Wilhelmina Fredrik-Wilhelmintytär (katso taulu 1223) s. 27.12.1805 Porvoon pitäjä. k. 14.11.1885 Hollola. Lisätietoja: Vuodesta 1817 Edelheim.
6) Carolina Margaretha Fredrik-Wilhelmintytär s. 09.04.1808 Porvoo. k. 18.08.1887 Nastola. Lisätietoja: Vuodesta 1817 Edelheim. Perhesuhteet: Naimaton.
7) Johan Wilhelm Fredrik-Wilhelminpoika s. 12.03.1812 Turku. k. 07.09.1839 Pohjois-Dagestan, Venäjä. Alikapteeni Venäjän armeijassa 1839. Lisätietoja: Vuodesta 1817 Edelheim. Perhesuhteet: Naimaton. Kuolinsyy: Kaatui sodassa (haavoittui).
Haminan kadettikoulussa 1827 - 1831. Kävi yleisesikunta-akatemian Venäjällä 1835 - 1837. Osallistui Venäjän armeijassa sotaan Kaukaasian vuoristokansoja vastaan 1839. Haavottui hyökätessä Ahulgon vuoristolinnoitusta vastaan Pohjois-Dagestanissa.
8) Anna Maria Fredrik-Wilhelmintytär (katso taulu 1224) s. 14.04.1816 Turku. k. 07.05.1893 Nastola. Lisätietoja: Vuodesta 1817 Edelheim.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 669 -

10. sukupolvi

Franzén, Sara Christina Zachriksentytär, Brunér af (taulusta 352. Isä: Franseen / Franzén, Zackris Fransinpoika) s. 26.12.1778 Oulu. k. 02.12.1846 Helsinki.

1. puoliso Brunér af, Jonas s. 10.11.1777 Turku. k. 05.01.1848 Helsinki. Oulun laamannikunnan laamanni 1836. Vihitty: 24.08.1806 Oulu. Lisätietoja: Sai aatelisarvon nimellä af Brunér 1840, kirjottautui Suomen ritarihuoneeseen sv.
Ylioppilas Turussa 1792. Varatuomari 1801. Laamannin arvo 1819.

Isä: Brunnerus, Johan Turun ruotsalaisen tuomioseurakunnan kappalainen, filosofian maisteri.
Äiti: Dahlgren, Helena Catharina, Brunnerus

Lapset:
1) Frans Olof Jonaksenpoika (katso taulu 1225) s. 16.07.1807 Kuopio. k. 28.09.1874 Pietari. Päätullijohtokunnan ylijohtaja ja Suomen tullilaitoksen päällikkö 1849. Lisätietoja: Vuodesta 1840 af Brunér. Perhesuhteet: Viimeinen miespuolinen af Brunér. Ammatinlisäyksiä: Senaatin talousosaston jäsen 1855, senaattori 1857. Valtioneuvos 1856.
2) Henrik Wilhelm s. 23.12.1809 Oulu. k. 04.08.1814 Porvoo.
3) Carl Johan s. 29.02.1812 Porvoo. k. 26.08.1814 Porvoo.
4) Emma Helena (katso taulu 1226) s. 06.09.1814 Porvoo. k. 28.10.1857 Helsinki. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.
5) Edvard Jonas Wilhelm Jonaksenpoika (katso taulu 1227) s. 30.10.1816 Porvoo. k. 01.09.1871 Helsinki. Roomalaisen kirjallisuuden prosessori 1853. Valtiopäivämies. Lisätietoja: Vuodesta 1840 af Brunér.
6) Sally Maria Jonaksentytär s. 29.04.1819 Porvoo. k. 05.12.1834 Porvoo. Perhesuhteet: Naimaton.
7) Emilia Christina Jonaksentytär (katso taulu 1228) s. 20.09.1821 Porvoo. k. 29.11.1854 Helsinki haudattu Porvoo.
8) Sofia Adeleide s. 20.09.1821 Porvoo. k. 04.10.1822 Porvoo. Perhesuhteet: Syntyi kaksosena Emilian kanssa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 670 -

10. sukupolvi

Franzén, Margaretha Helena Zachriksentytär, Frosterus (taulusta 352. Isä: Franseen / Franzén, Zackris Fransinpoika) s. 15.11.1781 Oulu. k. 09.05.1850 Oulu.

1. puoliso Frosterus, Erik Johan Johaninpoika s. 03.01.1776 Kärsämäki. k. 17.06.1826 Ilmajoki. Kirkkoherra Ilmajoki 1804, rovastin arvo 1815. Lääninovasti Vaasan rov. k. 1819. Vihitty: 21.07.1811 Oulu.
Ylioppilas Turussa 1794. Filosofian maisteri 1798. Turun ylopiston teologian dosentti (docens) 1799. Vihittiin papiksi 1801. Yliopiston amanuenssi yliopiston kirjastossa 27.10.1801. Turun tuomiokapitulin amanuenssi 1802, varanotarius 1804. Hoiti 3. teologian professorin virkaa 3 1/2 vuotta. Vad. tähden 4. l. jäsen 1819.. Julkaissut: "De fide revelationi divinae habenda" (väitöskirja Turussa 1799). "Personalier öfver contr. pr. Nils Aejmelaeus" (Vasa 1817); "Om vaccinationes allm.reglerande i Finland" ja "Om bränvins-bränningens inflytande"(Suomalaisen Talousseuran palkittuja kirjoituksia 1818 ja 1819) "Anteckningar Frosterska slägten" (Turku 1823, parannettu painos 1825) Lähde: Bergholm SUKUKIRJA —Erik Juhana Frosterus joutui sekä kirkollisessa että valtiollisessa mielessä muiden mukana katkaisemaan vanhoja perinteitä ja luomaan uusia. Hän kuului yli 200 vuotta vanhaan, enimmäkseen Pohjois-Pohjanmaalla toimineeseen pappissukuun, jonka huomattavimpia edustajia oli Kalajoen kirkkoherra Juhana Frosterus (k. 1838). Juuri hänen vanhin poikansa oli 1776 Kärsämäellä syntynyt Eerik Juhana. Päästyään ylioppilaaksi 1794 Erik Juhana harjoitti perusteellisia opintoja Turun yliopistossa mm. hän hanki itselleen sujuvan ranskankielen taidon. Frosterus saavutti maisterin arvon 1798 ja tuli jo seuraavana vuonna dosentiksi Turun yliopistoon, hoitipa siellä neljättä vuotta erästä teologian professorin virkaakin. — Jo varhain Frosterus aloitti kirjallisen tuotantonsa julkaisten 1799 jumaluusopillisen väitöskirjan, jossa ilmeni hänen neologinen ja rationalistinen käsityskantansa. "Ihmisen moraalinen parannus ja hänen yksinomaan tästä johtuva onnellisuutensa on kaiken uskonnon korkein ja viimeinen tarkoitusperä", Frosterus mm. tähdensi. Hän oli Etelä-Pohjanmaan papeista kenties selvin valistusajan luoman neologian kannattaja. Tämä 1700-luvun lopulla maassamme jalansijaa saanut enemmän tai vähemmän rationalistinen jumaluusopillinen virtaus vaati järjelle oikeutta tutkia myös uskonnollisia totuuksia. Peruskatsomukseltaan tämä oppisuunta oli optimistinen, eikä siinä ainakaan riittävästi ollut sitä Jumalan ja ihmisen välisen ristiriidan tunnetta, johon sovituksen tarve pohjautuu. Neologia pyrki tekemään itse uskonnon probleemin yksinkertaiseksi ja helpoksi. Sen sijaan tehostettiin kyllä lähimmäisen rakkautta ja siveellisyyttä. Kun Frosterus 1807 tuli Ilmajoen kirkkoherraksi seurakunta kieltämättä tarvitsikin voimakasta siveyden ja kristillisyyden valvojaa. Frosteruksen edeltäjän, heikon Alceniuksen aikana oli kirkollinen kuri höltynyt ja siveellinen taso laskenut kaikissa Suur-llmajoen seurakunnissa — mainittakoon, että Jalasjärvellä ei tahdottu löytää ketään, jolle olisi voitu uskoa edes köyhäinkassan hoidon. Frosterus ryhtyi nyt peruskäsityksensä mukaan parantamaan seurakuntiensa siveellistä vaellusta. Tämä oppinut ja monitaitoinen, tiukan velvollisuudentuntoinen mies, ei pehmentynyt edes omissa raskaissa koettelemuksissaan. Frosterus menetti näet Ilmajoella vaimonsa ja neljä lastaan. Pilkahdus hempeämielisyyttä näkyy hänen kirjoittaessaan toisesta puolisostaan Helena Franzenista Ilmajoen Senes Sacerdotum-kirjaan 1821: ” yli 10 vuotta on kulunut tästä onnellisesta (hää)päivästä eikä pienintäkään ristiriitaa ole ensimmäisen hellyyden autuutta häirinnyt ”. Mutta tämä poikkeuksellinen herkkyys ei millään tavoin näkynyt ankaran kirkkoherran paimentehtävissä. Vielä viimeisenäkin elinvuotenaan 1826 hän saattoi sakottaa 15 torppariväestöön, talollisluokkaan tai irtaimempaan väkeen kuuluvaa paria ennenaikaisesta makaamisesta.. Tällaiset parit vihittiin mm. säännöllisesti ilman huntua, eikä kirkko-rangaistuksia säästetty. Myös juoppoutta ja salakapakoimista vastaan Frosterus kiivaili. Kun hän lisäksi oli kovin arka kunniastaan ja tarkka saataviensa perijä—hän olikin Anthonin mukaan koko maan rikkaimpia, ellei vaurain pappismies— on todennäköistä, että häntä kohtaan tunnettiin arvonantoa, mutta tuskin rakkautta. Niin taitava ja tarkka kun Frosterus oli virantoimituksessaan sai hän havaita, ettei kukaan ole erehtymätön. Niinpä häntä syytettiin 1812 aviokuulutuksen antamisesta liian läheisille sukulaisille, joskaan syytettä kirkonkirjojen puutteellisten merkintöjen vuoksi ei voitu näyttää toteen. Mutta pahempaan välikäteen joutui Frosterus Suomen sodan aikana, suuressa valtiollisessa murroksessa. Ilmajoen Lauroselan luona oli kruununmakasiini, jossa oli jyviä n. 400 tynnyriä. Kun Suomen armeijan oli vetäydyttävä pohjoiseen kääntyi Adlercreutz maaliskuun 23 päivänä 1808 Frosteruksen puoleen pyytäen tämän myötävaikutusta viljan jakamisessa väestölle. Frosterus ryhtyikin toimeen ja jaetut erät merkittiin luetteloon. Mutta kun äkkiä saapui uutinen, että vihollinen lähestyi, vartiojoukon päällikkö käski kiireimmiten jakaa viljan. Näin tapahtui, mutta jakelu muodostui maaliskuun 24:n päivän vastaisena yönä umpimähkäiseksi ryöstöksi. Myöhemmin kruununvouti Matti Hellman ilmoitti, että hän oli vastuussa k.o. viljavarastosta ja oli aikoinaan ryhtynyt toimenpiteisiin saadakseen tarvittavan määrän hevosia sen pois kuljettamiseksi. Niinpä sakesi asiasta vuosia kestävä käräjäjuttu Frosterusta vastaan, joka nyt tehtiin syntipukiksi. Onneksi Hellman pian sen jälkeen kuoli, eikä hänen oikeuden omistajansa, Mustasaaren pitäjän apulainen Isak Sinius halunnut juttua jatkaa.—Mutta samaisen Lauroselan viljavaraston ryöstöstä syntyi vielä toinen näytös. Tämä näyteltiin kesällä 1808 Lapuan taistelun aikoihin. Venäläiset olivat vastarinnatta vallanneet maakunnan ja sijoittaneet Lauroselaan oman ”knalli” (näkkileipä)-varastonsa. Tämän päättivät eräät Ilmajoen isänmaalliset herrat anastaa, kun venäläiset ovat vetäytyneet seudulta jättäen varastonkin melkein vartiota vaille. Leipiä lähdettiin kuitenkin kuljettamaan ja pääosan niistä venäläiset ehtivät saada alta pois, mutta pienempi knallivarasto saatiin anastetuksi Kauhajoen Harjassa. Hirveä kosto seurasi kuitenkin parin päivän perästä, Kauhajoen ”kapina” tukahdutettiin kymmenien talojen tuhkaan ja monen kauhajokelaisen vereen. Mutta kun kasakat sitten suuntasivat hyökkäyksen Kurikan kautta emäkirkolle, onnistui juuri Frosteruksen ja Pietari Västin torjua vaara. Västin osuutta lienevät olleet ne viina- ja vesitynnyrit, jotka jouppilan ahteessa odottivat venäläisten miehiä ja hevosia. Frosterus taas saattoi ranskankielen taitoisena selittää kasakkajoukon päällystölle, ettei emäpitäjä ollut lainkaan osallistunut ”knallien” ryöstöön ja yhteydessä tapahtuneeseen. Näin pelastivat Frosterus ja Västi Ilmajoen kauhealta hävitykseltä. Kumpikin näistä miehistä oli alusta lähtien ottanut varovaisen asenteen nähtyään pääarmeijan kiireisen perääntymisen. Kumpikaan ei myös liikoja intoillut Klingsporin armeijan palatessa; ilmeisesti he aavistivat, että alkuaan voittoisa kesäsotaretki pian taas muuttuisi perääntymiseksi, kuten sitten kävikin. Viimeistään loppuvuodesta Frosterus omaksuikin jyrkän myöntyväisyyskannan, mihin tietenkin esimiehen piispa Jaakko Tengströmin esimerkki vaikutti. Porvoon valtiopäivien alettua Frosterus mm. varotti Ilmajoen emäkirkon saarnastuolista maaliskuun 31 pnä 1809 seurakuntalaisiaan: ”Huolimatta rahvaalle jo varhemmin sekä julkisesti että yksityisesti annetuista varoituksista, katson asianhaaroihin nähden tarpeelliseksi kehoittaa seurassa ja puheissa ajan vaatimaan varovaisuuteen ja muistamaan Paavalin sanat, 'olkoot jokainen esivallalle alamainen'.” Frosterus kuului täten niihin miehiin, jotka pyrkivät luotsailemaan itsepintaista kansaamme asennoitumaan rauhallisesti uusiin oloihin. Helposti se ei käynyt. Niinpä ei ns. Armfeltin keräys v. 1812 Venäjän puolustamiseksi Napoleonin hyökkäystä vastaan johtanut Etelä-Pohjanmaalla mihinkään tuloksiin. Ja 1819 häväistiin venäläisen kenraali Labanoffin hautaa Ilmajoen kirkon juurella, missä oli sekä Frosteruksella että muilla viranomaisilla paljon selittämistä. Tällöin pystytettiin haudan ympärille esipaimenen neuvosta tunnettu rauta-aita. Tapaus ei johtanutkaan pahempiin seurauksiin.—Frosterus oli aikansa vauraimpia pappeja ja hyvin kiinnostunut maallisista kysymyksistä, eritoten maatalouden edistämisestä — 1700-luvun pappien tavoin. Niinpä Frosterus toimi kokonaista 15 vuotta Ilmajoen maamiesseuran tarmokkaana sihteerinä ja Suomen Talousseuran kaikkein innokkaimpana kirjeenvaihtajana. Hänen välityksellään Talousseura sai tietonsa maamiesseuran suorittamista karjanjalostus- ja suonviljelyskokeiluista jms. Suomen Talousseura puolestaan lähetti neuvoja ja ehdotuksia, niin että maamiesseura juuri Frosteruksen aikana oli todellinen Suomen Talousseuran koekenttä. Frosteruksen kokemusta ja taitavuutta arvostettiin sekä virkaveljien parissa että ylemmälläkin taholla. Niinpä hänet nimitettiin 1819 Vaasan ylärovastikunnan lääninrovastiksi. Taitavaksi kynänkäyttäjäksi ja Raamatun tuntijaksi tiedetty Frosterus valittiin 1822 myös uuden katkismuskomitean jäseneksi. Sekä hallitukselta että Suomen Talousseuralta hän sai erilaisia kunniamerkkejä ja muuta tunnustusta. Vireässä työinnossaan Frosterus ei kuitenkaan säästänyt voimiaan, ei säälinyt itseään enempää kuin muitakaan, ja kuoli jo 50-vuotiaana 1826. Frosterus oli kuitenkin niitä murrosajan miehiä joiden ansiosta asennoituminen outoon venäläisvaltaan kävi kivuttomammin ja kehitys pääsi, vähitellen yhä paremmalla vauhdilla jatkumaan. A. J. A. Lähde: Eteläpohjalaisia elämäkertoja -teos. http://gamma.nic.fi/~raimom/ep/historia/henkilot/f_henk.htm#FROSTERUS,%20Erik

Isä: Frosterus, Johan Ericsson s. 26.10.1751 Haukipudas. Kirkkoherra Kalajoki 1809. Teologian tohtori 1826.
Äiti: Westzynthius, Maria Magnidotter, Frosterus s. 06.09.1753 Ylivieska.

Lapset:
1) Margaretha Maria Erik-Johanintytär (katso taulu 1229) s. 18.11.1813 Ilmajoki. k. 31.05.1856 Viipuri.
2) Frans Johan s. 07.09.1815 Ilmajoki. k. 28.05.1816 Ilmajoki.
3) Emil August s. 07.04.1817 Ilmajoki. k. 02.02.1822 Ilmajoki.
4) Helena Sofia Erik-Johanintytär (katso taulu 1230) s. 22.09.1819 Ilmajoki. k. 01.02.1860 Kuopio.
5) Johanna Elisabet Erik-Johanintytär s. 04.08.1821 Ilmajoki. k. 10.06.1898. Perhesuhteet: Naimaton.
6) Henrik Reinhold Erik-Johaninpoika s. 18.03.1825 Ilmajoki. k. n. 1870. Ylioppilas Helsingissä 1847. Mustialan maanviljelysopistossa 1849. Lisätietoja: Tuli mielisairaaksi. Perhesuhteet: Naimaton.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 671 -

10. sukupolvi

Franzén, Johan Zachriksenpoika (taulusta 352. Isä: Franseen / Franzén, Zackris Fransinpoika) s. 06.05.1784 Oulu. k. 03.12.1849 Oulu. Kauppias Oulussa 1804. Laivanvarustaja ja teollisuusmies, kauppaneuvos 1830.

Ensimmäinen vaimo, Hedvig Gustava Roos, oli Joannin veljen Frans Michaelin käly. Toinen vaimo, Charlotta Lang, oli veljensä Zachriksen käly.

1. puoliso Roos, Hedvig Gustava, Franzén s. 16.02.1790 Kokkola. k. 18.10.1811 Oulu. Vihitty: 28.10.1810 Kokkola.
Isä: Roos, Andreas s. 1750 Pietarsaari. Kokkolalainen kauppias ja raatimies.
Äiti: Rahm, Maria Elisabet, Roos s. 1759 Kokkola.

Lapset:
1) Helena Rosalie Johanintytär (katso taulu 1231) s. 30.09.1811 Oulu. k. 06.06.1851 Helsinki.

2. puoliso Lang, Charlotta, Franzén s. 26.11.1798 Raahe ?. k. 14.03.1826 Oulu. Vihitty: 06.02.1816 Raahe.
Isä: Lang, Johan Raahelainen kauppias ja raatimies.
Äiti: Widbäck, Sofia, Lang
Lapset:
1) Sofia Johanintytär (katso taulu 1232) s. 04.02.1817 Oulu. k. 09.10.1885 Oulu.
2) Frans Johan Johaninpoika (katso taulu 1233) s. 20.09.1819 Oulu. k. 22.06.1887 Oulu. Kauppias Oulussa 1841, laivanvarustaja ja teollisuusmies. Kauppaneuvos 1895.
3) Johanna Fransisca s. 19.12.1822 Oulu. k. 05.07.1823 Oulu.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 672 -

10. sukupolvi

Franzén, Zachris Zachriksenpoika (taulusta 352. Isä: Franseen / Franzén, Zackris Fransinpoika) s. 10.10.1787 Posthumus, Oulu. k. 05.05.1852 Raahe. Kauppias Raahessa, kauppaneuvos 1830.

Z. Franzén tuli maistraattiin 1826. Kauppaseuran puheenjohtajana 1828 - 1848. Kauppaseura hoiti kaupungin kaikkia kauppa-alaan kuluvia asioita; sen valvottavana oli, ettei häiriöitä syntynyt ja ettei kaupungin käytännöllisiä eikä taloudellisia kauppaetuja syrjäytetty. Z. Franzén erosi neuvsmiehen toimesta 04.04.1848. Luopui toimesta ikänsä ja huonon terveyden johdosta. Z. Franzé omisti 1821 prikin "Boreas" (90 lästiä) "Jehn" lastilaiva 1822 (11lästiä) "Amphion" pursi 1822? (20 lästiä) "Totuus" lastilaiva 1823 (13 lästiä) ja osakkaana "Brahe" (ent. Oulu) fregatti 1826 (154 lästiä) Johan Langin (appi) kuoltuaan siirtyi toiminimi hänen vävylleen Zachris Franzenille, joka oli naimisissa hänen tyttärensä Johanna Langin kanssa. Franzen tuli vaimonsa kuoltua muutamaa vuotta myöhemmin, 1837, varakkaaksi mieheksi; pesä näet arvioitiin hänen vaimonsa jälkeen noin 50,000 ruplaksi. Franzen oli kaupungin toimeliaimpia miehiä; niinpä hän muun muassa yhdessä kauppias Zachris Lacken kanssa perusti sahalaitoksen Kalliokoskeen Siikajoelle. Hän sai kauppaneuvoksen arvonimen 1830.6 Zachris Franzenilla oli hiukan taipumusta runouteen, jota hän viljeli huvikseen juhlallisissa tilaisuuksissa. Laskiessaan uuden aluksen vesille hän aina luki sepittämänsä runon, niinpä esim. kun paikkakunnan suurin alus. Suomi, työnnettiin vesille 1838. Laivoista täydellisempi lista: Lähde: Alma Söderhjelm Raahen Kaupunki 1649 -1899 Akateeminen Kirjakauppa 1911, sivulla 226 - 228 Jyrkän ruukin perustaja on ollut kauppaneuvos-laivanvarustaja Franzén ja ruukin valmistumisvuosi on 1835. Ensimmäinen ruukki, siis masuuni, on ollut kosken rannassa, mutta se on palanut ja seuraava "masuuna" on rakennettu kosken itärannalle. Mutta ennen kuin rautaa ruvettiin valmistamaan, oli monta mutkaa matkassa. Oli käynnistettävä laaja hiilen poltto ja järvimalmin nosto ja rakennettava valtava määrä asuntoja työläisille. Jyrkällä tehtyä takkirautaa on viety hevosella aina Raaheen asti. Raahessa on ollut laivanvarustamo kauppaneuvos Franzenilla. Osa raudasta on ajettu rautatien varteen Soin-lahden asemalle. Matkaa Jyrkältä Soinlahteen on noin 40 km. Osa takkiraudasta jalostettiin täällä Jyrkällä. Lähde: Se oli rautaa SKS

1. puoliso Lang, Johanna, Franzén s. 13.04.1769 Raahe ?. k. 11.11.1826 Raahe. Vihitty: 30.01.1814 Raahe.
Isä: Lang, Johan Raahelainen kauppias ja raatimies.
Äiti: Widbäck, Sofia, Lang

Lapset:
1) Johan Zachriksenpoika s. 08.03.1815 Raahe. k. 1885 Raahe. Kauppias Raahessa. Perhesuhteet: Naimaton.
2) Sofia Zachriksentytär (katso taulu 1234) s. 27.12.1816 Raahe. k. 27.06.1847 Helsinki.
3) Helena Zachriksentytär (katso taulu 1235) s. 27.07.1819 Raahe. k. 26.03.1880 Helsingin pitäjä.
4) Fransisca Charlotta Zachriksentytär (katso taulu 1236) s. 27.04.1821 Raahe. k. 11.01.1851 Skellefteåa.

2. puoliso Frosterus, Lovisa Eleonora Erik-Johanintytär, Franzén s. 30.11.1805 Turku. k. 05.02.1898. Vihitty: 05.05.1829 Raahe.
Isä: Frosterus, Erik Johan Johaninpoika s. 03.01.1776 Kärsämäki. Kirkkoherra Ilmajoki 1804, rovastin arvo 1815. Lääninovasti Vaasan rov. k. 1819.
Äiti: Kreander, Johanna Elisabet, Frosterus s. 16.01.1784 Maaria.
Lapset:
1) Johanna Margaretha Zachriksentytär (katso taulu 1237) s. 09.03.1830 Raahe. k. 17.01.1857.
2) Zachris Erik s. 20.01.1832 Raahe. k. 13.06.1833 Raahe.
3) Sem Zachris s. 25.10.1836 Raahe. k. 25.02.1838 Raahe.
4) Lovisa Elisabet Zachriksentytär (katso taulu 1238) s. 26.11.1838 Raahe. k. 1898.
5) Anna Maria Christina Zachriksentytär (katso taulu 1239) s. 17.03.1845 Raahe. k. 23.09.1866 Cannes, Ranska.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 673 -

10. sukupolvi

Collan, Magdalena Elisabeth, Wialenius (taulusta 353. Isä: Collanus, Claes) s. 25.01.1768 Rantasalmi. k. 11.00.1788 Karttula.

1. puoliso Wialenius, Carl Gustaf s. 07.02.1760 Kangasala. k. 10.09.1794 Karttula. Vihitty: 28.12.1786 Rantasalmi.
Isä: Wialenius, Johan Anders s. 02.12.1733 Kangasala.
Äiti: Krook, Anna Katarina, Wialenius s. 04.12.1734 Kangasala.

Lapset:
1) Helena Catharina (katso taulu 1240) s. 25.11.1787 Rantasalmi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 674 -

10. sukupolvi

Collan, Erik Samuel, Collanus (taulusta 353. Isä: Collanus, Claes) s. 08.12.1769. k. 12.01.1831. Toimitusvouti.

1. puoliso Lind, Catharina Sofia, Collan s. 1783. k. 28.06.1845.

Lapset:
1) Hedvig Lovisa (katso taulu 1241) k. 1882.
2) Helena Sofia (katso taulu 1242) s. 10.04.1807 Rantasalmi. k. 10.01.1877 Kuopio.
3) Zachris (katso taulu 1243) s. 02.01.1814. k. 06.03.1877. Juvan kihlakunnan henkikirjoittaja 1867.
4) Alexander (katso taulu 1244) s. 15.02.1823. k. 27.05.1882 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 675 -

10. sukupolvi

Collan, Per Johan, Collanus (taulusta 353. Isä: Collanus, Claes) s. 20.08.1771 Rantasalmi. k. 18.10.1833 Iisalmen maaseurakunta. Kirkkoherra Iisalmi. Lisätietoja: Alkujaan Collanus.

Armovuodensaarnaaja Karttulassa 1795. Rantasalmen kappalaisen apulainen 1797. Iisalmen 2. kappalainen 1798. Varapastori 1803. Iisalmen vt. kirkkoherra 1806, kirkkoherra 1812. Rovasti 1818. Synodaaliväitöksen respondentti pappeinkokouksessa Porvoossa 180.

1. puoliso Crohns, Elisabet Christina, Collan s. 20.06.1791 Kitee. k. 21.06.1833 Iisalmi. Vihitty: 20.07.1809.
Jälkeläiset: Lähde: Donald Wilén

Isä: Crohns, Per Johan s. 03.05.1758 Kitee. Kiteen piirin nimismies, luutnantti.
Äiti: Andersin, Anna Maria, Crohns s. 24.07.1768 Kitee.

Lapset:
1) Sofia (katso taulu 1245) s. 13.05.1812 Iisalmen maalaiskunta.
2) Johanna (katso taulu 1246) s. 13.05.1814 Iisalmen maalaiskunta. k. 1901.
3) Clas (katso taulu 1247) s. 08.02.1816 Iisalmi. k. 12.01.1901 Parkkala. Parikkalan kirkkoherra, filosofian maisteri, kenttärovasti.
4) Fabian s. 18.12.1817 Iisalmen maalaiskunta. k. 17.02.1851 Helsinki.
5) Alexander (katso taulu 1248) s. 04.09.1819 IIsalmen maalaiskunta. k. 03.06.1910 Helsinki. Keisariperheen henkilääkäri, salaneuvos. Lisätietoja: Aateloitu 1874.
6) Elisabet (katso taulu 1249) s. 23.03.1822 Iisalmi maalaiskunta. k. 15.02.1896.
7) Petter s. 23.01.1824 Iisalmen maalaiskunta.
8) Charlotta s. 03.05.1826 Iisalmen maalaiskunta.
9) Carl (katso taulu 1250) s. 03.01.1828 IIsalmen maalaiskunta. k. 12.09.1871 Helsinki. Fil.toht. kirjaston hoitaja, yliopiston kielten lehtori.
10) Erik s. 19.12.1832 IIsalmen maalaiskunta. k. 11.09.1850. Ylioppilas 22.06.1850.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 676 -

10. sukupolvi

Gygnaeus, Katarina Elisabet, Poppius (taulusta 357. Äiti: Duncker, Anna Sofia) s. 24.04.1765 Ristiina. k. 24.12.1835 Juva.

1. puoliso Poppius, Johan s. 05.02.1756 Hauho. k. 25.08.1823 Juva. Tilanomistaja Juvan Partalassa, luutnantti.
Isä: Poppius, Abraham s. 20.04.1714 Juva. Filosofian maisteri, Pieksämäen kirkkoherra.
Äiti: Martinius, Ebba Rebecka, Poppius s. 10.04.1731 Hauho.

Lapset:
1) Abraham (katso taulu 1251) s. 30.10.1793 Juva. k. 19.06.1866 Juva. Juvan 1. kappalainen 1833.
2) Ebba Katarina (katso taulu 1252) s. 28.05.1795 Juva. k. 24.03.1872 Juva.
3) Georg Wilhelm (katso taulu 1253) s. 16.07.1797 Juva. k. 22.12.1840 Sortavala. Henkikirjuri.
4) Agata Sofia (katso taulu 1254) s. 05.02.1799 Juva. k. 24.12.1874 Viipuri.
5) Gabriel (katso taulu 1255) s. 21.08.1805 Juva. k. 21.07.1851 Juva. Komissiomaanmittari Mikkelin läänissä 1840. Juvan kihlakunnan vakaaja 1844.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 677 -

10. sukupolvi

Heurlin, Samuel Wilhelm (taulusta 358. Äiti: Heinricius, Elisabet Sofia) Porvoon lukion lehtori.

1. puoliso Gygnaeus, Johanna Sofia, Heurlin

Lapset:
1) Emerentia Sofia (katso taulu 1256) s. 22.03.1806 Porvoo. k. 27.09.1858 Porvoo.
2) Nils Johan (katso taulu 1257) s. 20.02.1808 Porvoo. k. 16.01.1866 Porvoo. Oulun läänin varalääninsihteeri 1837.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 678 -

10. sukupolvi

Heurlin, Anders Johan (taulusta 358. Äiti: Heinricius, Elisabet Sofia) s. 07.03.1777. k. 10.01.1854.

1. puoliso Granberg, Johanna Gustava, Heurlin s. 20.10.1786 Turku. k. 16.01.1854 Turku. Vihitty: 19.12.1805 Turku.

Lapset:
1) Johan Wilhelm (katso taulu 1258) s. 27.12.1806 Turku. k. 22.08.1858 Turku. Turun hovioikeuden hovioikeudenneuvos. Lisätietoja: Vuoteen 1830 Heurlin.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 679 -

10. sukupolvi

Stenius, Jakob (taulusta 359. Äiti: Heinricius, Anna Lovisa) s. 25.05.1771 Lieksa. k. 07.03.1821 Lieksa. Tilanomistaja Möhkön tilalla Pielisjärvellä.

1. puoliso Crohns, Johanna Fredrika, Stenius s. 27.01.1781 Lieksa. k. 08.10.1861 Juuka. Vihitty: 22.12.1807 Lieksa.
Isä: Crohns, Carl Friedrich s. 16.11.1753 Asikkala.
Äiti: Mahlberg, Regina Margareta, Crohns s. 1753.

Lapset:
1) Anna Jakobina s. 04.00.1807. k. 12.06.1810 Pielisjärvi.
2) Sofia Margereta s. 13.05.1810 Pielisjärvi. k. 10.08.1811.
3) Jakob (katso taulu 1259) s. 02.08.1812.
4) Johanna Kristina s. 25.01.1814. k. 1875.
5) Karl Johan (katso taulu 1260) s. 01.08.1816 Pielisjärvi. k. 21.01.1893 Pielisjärvi.
6) Ulrika (katso taulu 1261) s. 02.12.1818.
7) Samuel Wilhelm (katso taulu 1262) s. 26.06.1820 Pielisjärvi. k. 27.04.1909 Juuka.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 680 -

10. sukupolvi

Heinricius, Johan Gustaf (taulusta 360. Isä: Heinricius, Johan) s. 07.04.1818.

1. puoliso Barck, Eugenia Olivia Charlotta, Heinricius s. 06.08.1825. k. 14.06.1881. Vihitty: 24.12.1845.

Lapset:
1) Jenny (katso taulu 1263) s. 15.07.1857 Viipuri. k. 02.06.1938 Turku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 681 -

10. sukupolvi

Nandelstadh von, Margareta Elisabet, Elfvengren (taulusta 362. Isä: Nandelstadh von, Wolmar Wilhelm) s. 12.02.1736 Kerimäki. k. 01.01.1790 Mikkelin maalaiskunta.

1. puoliso Elfvengren, Karl Johan s. 1741. k. 29.11.1792. Vihitty: n. 1771.

Lapset:
1) Sofia Helena (katso taulu 1264) s. 1771. k. 12.01.1828 Askola.
2) Maria Elisabet (katso taulu 1265) s. 1773. k. 26.08.1820 Mikkeli.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 682 -

10. sukupolvi

Nandelstadh von, Karl Adolf (taulusta 362. Isä: Nandelstadh von, Wolmar Wilhelm) s. 26.02.1739 Kerimäki. k. 08.04.1825 Juva.

1. puoliso Brandenburg von, Ebba Juliana, Nandelstadh von s. 25.04.1760. k. 06.05.1840 Juva. Vihitty: 24.09.1799 Haukivuori.
Isä: Brandenburg von, Gustaf Wilhelm s. 06.08.1727.
Äiti: Burghausen von, Vendla Helena, Brandenburg von

Lapset:
1) N.N. s. 01.02.1801. k. 01.02.1801. Perhesuhteet: Sukupuolesta ei ole tietoa, nähtävästi kuolleena syntynyt.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 683 -

10. sukupolvi

Nandelstadh von, Georg Wilhelm (taulusta 362. Isä: Nandelstadh von, Wolmar Wilhelm) s. 01.04.1744 Loukio, Juva. k. 28.12.1804 Rantasalmi. Karjalan rakuunain majuri.

1. puoliso Hammarin, Margareta Sofia Johanintytär, Nandelstadh von s. 30.12.1757 Kuusmäki, Juva. k. 09.00.1841 Hanneberg?. Vihitty: 1775.
Isä: Hammarin, Erik Johan Peterinpoika s. 13.09.1724 Hamina. Komissiomaanmittari Savon läänissä.
Äiti: Mechelin, Anna Elisabet Johanintytär, Hammarin s. 14.11.1736 Männinmäki, Juva.

Lapset:
1) Anna Sofia (katso taulu 1266) s. 27.10.1776 Juva. k. 03.06.1832 Rantasalmi.
2) Johan Wilhelm (katso taulu 1267) s. 21.08.1778 Juva. k. 16.09.1863 Savonlinna. Majuri.
3) Margareta Elisabet (katso taulu 1268) s. 11.02.1781. k. 1818.
4) Georg Fredrik s. 23.12.1782 Juva. k. 23.10.1808 Iisalmen maalaiskunta.
5) Gustava Charlotta s. 28.08.1784 Juva. k. 03.04.1800 Rantasalmi.
6) Vendla Lovisa s. 14.11.1786 Juva.
7) Beata Lovisa s. 08.03.1788 Juva. k. 01.01.1789.
8) Lovisa s. 08.02.1791 Juva. k. 30.08.1791.
9) Karolina (katso taulu 1269) s. 27.08.1792 (22.07.1792) Jokioinen. k. 28.01.1855 Rantasalmi.
10) Karl Gustav s. 16.06.1794 Juva. k. 19.07.1799 Rantasalmi.
11) Ulrika (katso taulu 1270) s. 23.06.1796 Rantasalmi. k. 20.04.1867 Juva.
12) Fredrika Gustava (katso taulu 1271) s. 17.12.1801 Rantasalmi. k. 02.03.1861 Savonlinna.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 684 -

10. sukupolvi

Malm, Karl Wilhelm Johaninpoika (taulusta 363. Äiti: Brusin, Hedvig Sofia Karlintytär) s. 09.08.1772 Julkulanniemi, Kuopio. k. 18.08.1826 Joroinen. Everstiluutnantti.

1. puoliso Salomon, Sofia Charlotta Ernst Didrikintytär, Malm s. 1787 Tukholma. k. 26.08.1865 Savonlinna.
Isä: Salomon, Ernst Didrik Henkivartikaartin rykmentinlääkäri, lääkärikollegion jäsen.
Äiti: Hongelin, Fredrika Charlotta, Salomon

Lapset:
1) Karl Didrik Karl Wilhelminpoika (katso taulu 1272) s. 26.06.1818 Joroinen. k. 15.01.1871 Novgorod, Volhynia, Venäjä. Everstiluutnantti, sitten eversti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 685 -

10. sukupolvi

Malm, Johanna Sofia, Brunou (taulusta 363. Äiti: Brusin, Hedvig Sofia Karlintytär) s. 20.01.1775 Kuopio. k. 16.07.1857 Rantasalmi.

1. puoliso Brunou, Herman Berndt s. 23.01.1772. k. 31.07.1850 Rantasalmi. Viipurin vankilan- ja sairaalanlääkäri, asessori.
Isä: Brunou, Karl s. 06.04.1723 Sääminki. Manttaalikomissaari, hovikamreeri.
Äiti: Vegesack von, Anna Elisabeth, Brunou s. 1744 Rantasalmi, Lankila.

Lapset:
1) Berndt Wilhelm (katso taulu 716) s. 23.08.1805 Rantasalmi. k. 19.10.1856 Helsinki. Filosofian maisteri, Savonlinnan yläalkeiskoulun konrehtori.
2) Maria Juliana Fredrika (katso taulu 717) s. 11.04.1813 Rantasalmi. k. 27.09.1871 Rantasalmi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 686 -

10. sukupolvi

Malm, Johan Henrik (taulusta 363. Äiti: Brusin, Hedvig Sofia Karlintytär) s. 19.02.1781 Julkulan kartano, Kuopion maaseurakunta. k. 01.03.1834 Rantasalmi. Luutnantti, tilanomistaja.

1. puoliso Nandelstadh von, Karolina, Malm s. 27.08.1792 (22.07.1792) Jokioinen. k. 28.01.1855 Rantasalmi. Vihitty: 22.08.1811 Rantasalmi.
Isä: Nandelstadh von, Georg Wilhelm s. 01.04.1744 Loukio, Juva. Karjalan rakuunain majuri.
Äiti: Hammarin, Margareta Sofia Johanintytär, Nandelstadh von s. 30.12.1757 Kuusmäki, Juva.

Lapset:
1) Sofia Elisabet s. 02.08.1812. k. 29.01.1852 Rantasalmi.
2) Justina Juliana s. 02.04.1814. k. 09.02.1884 Rantasalmi.
3) Karolina Elisabet s. 09.01.1816.
4) Fredrika Lovisa (katso taulu 1273) s. 17.12.1817. k. 27.01.1873 Rantasalmi.
5) Johan Wilhelm (katso taulu 1274) s. 11.12.1820 Rantasalmi. k. 17.06.1900 Riika, Latvia. Kenraaliluutnantti.
6) Ebba Maria s. 29.10.1822. k. 24.01.1868 Rantasalmi.
7) Gotthard (katso taulu 1275) s. 21.11.1824 Rantasalmi. k. 16.09.1896 Rantasalmi.
8) Anna Gustava s. 23.12.1829 Rantasalmi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 687 -

10. sukupolvi

Grönblad, Jakob Johan (taulusta 366. Äiti: Mört, Ulrika Jaakontytär) s. 04.02.1781 Pori. k. 10.01.1847 Oulun maaseurakunta. Laamanni.

Porin triviaalikoulun oppilas 15.11.1790. Ylioppilas Turussa 18.6.1798. Tuomarintutkinto 9.6.1802. Turun hovioikeuden auskultantti 22.6.1802. Varatuomari 1808. Turun ja Porin läänin varalääninsihteeri 1811. Kihlakunnantuomarin arvonimi 1812. Vaasan läänin lääninsihteeri 1816. Kollegiasessori 1819. Oulun tuomiokunnan tuomari 1824. Laamannin arvonimi 1841. Oulun laamannikunnan vt. laamanni vuodesta 1843. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 - 1852

1. puoliso Fahlstedt, Johanna Margareta, Grönblad s. 22.03.1781. k. 13.08.1854 Tornio. Vihitty: 1807.

Lapset:
1) Emilia Jakobina Johanna (katso taulu 1276) s. 21.01.1808. k. 05.02.1834 Kuopio.
2) Carl Oskar (katso taulu 1277) s. 26.06.1812 Turku. k. 05.08.1893 Laukaa. Laukaan tuomiokunnan tuomari.
3) Jakob Edvard August s. 19.11.1814 Turku. k. 04.01.1864 Jyväskylä. Filosofian maisteri, historian dosentti. Perhesuhteet: Naimaton.
Vaasan triviaalikoulun oppilas 2.2.1822 - 1825. Raahen pedagogion oppilas 1825. Oulun triviaalikoulun oppilas 30.8.1825. Ylioppilas Uppsalassa 28.9.1830. Ulkomaisia tutkimusmatkoja vuosina 1839 - 60. Helsingin yksityislyseon opettaja 1839 - 40. Aleksanterin yliopiston konsistorin amanuenssi 1840 - 44, historian dosentti 1843, ero sairauden takia 1863. Samalla yliopiston kirjaston amanuenssi 1844, vt. historian professorina 1854 - 56. Asui viimein mielisairaana veljensä luona Jyväskylässä. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 - 1852
4) Eufrosyne Sofia Constantia (katso taulu 1278) s. 09.01.1817 Vaasa. k. 18.07.1908 Jyväskylä.
5) Gustaf Adolf Viktor s. 02.02.1819 Vaasa. k. 08.03.1849 Helsinki. Tuomari, Senaatin oikeusosaston ylimääräinen kopisti 1848. Perhesuhteet: Naimaton.
Oulun triviaalikoulun oppilas 9.2.1829. Ylioppilas Helsingissä 12.3.1838. Tuomarintutkinto 10.12.1844. Vaasan hovioikeuden auskultantti 23.12.1844. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 - 1852

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 688 -

10. sukupolvi

Geitlin, Johan Gabriel (taulusta 367. Isä: Geitlin, Gabriel) s. 12.02.1836 Helsinki. k. 18.07.1890 Kalvola. Historian, filosofian lisensiaatti, valtiopäivämies.

Ylioppilas 1853, filosofian tohtori 1860, tuli Jyväskylän alkeisopiston latinan kielen kollegaksi 1858 ja lehtoriksi 1862, Helsingin normaalikoulun latinan ja kreikan kielten lehtoriksi 1868, siirtyi Hämeenlinnaan suomalaisen normaalilyseon kielten yliopettajaksi ja rehtoriksi 1874 sekä palasi Helsinkiin samaan toimeen 1887. G. oli taitava latinan tuntija ja hyvä opettaja, toimitti useita oppi- ja sanakirjoja m. m. ,,Latinaisen kieliopin" (1858-60), ,,Latinan kieliopin" (6:s painos 1888), ,,Suomalais-latinaisen sanakirjan" (1883). Oli edustajana kirkolliskokouksissa 1876 ja 1886 sekä valtiopäivillä 1877-88. K. J. H. K. J. Hidén, dosentti Lähde: Tietosanakirja Otava 1912

1. puoliso Tamelander, Selma Vilhelmina, Geitlin s. 14.10.1839 Viipuri. k. 05.02.1891 Helsinki. Vihitty: 07.08.1860 Kuopio.
Isä: Tamelander, Bror Adam s. 01.12.1793 Turku. Karjalan laamannikunnan laamanni.
Äiti: Lagus, Wilhelmina Sofia, Tamelander s. 05.03.1809 Turku.

Lapset:
1) Bror Gabriel s. 22.09.1865 Jyväskylä. k. 21.03.1877 Hämeenlinna.
2) Ernst Gabriel s. 28.03.1868 Jyväskylä. Nimituomari.
3) Lovisa Gabriela (katso taulu 1279) s. 13.03.1870 Jyväskylä. k. 1940.
4) Anna Vilhelmina s. 02.01.1872 Helsinki.
5) Helmi Gabriela s. 02.07.1874 Helsinki.
6) Siiri Gabriela s. 27.05.1876 Hämeenlinna. k. 16.06.1878 Helsinki.
7) Ilmi Gabriela s. 30.10.1878 Hämeenlinna.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 689 -

10. sukupolvi

Munsterhjelm, Anders Johan (taulusta 368. Isä: Munsterhjelm, Anders Gustav) s. 03.12.1764 Ruotsinpyhtää. k. 04.03.1824 Porvoo. Kapteeni.

1. puoliso Glansenstjerna, Vendela Sofia, Munsterhjelm s. 22.12.1774 Pernaja. k. 24.01.1821 Tuulos. Vihitty: 01.06.1800 Nastola.
Isä: Glansenstjerna, Lars Reinhold s. 16.01.1745 Nastola.
Äiti: Creutz, Helena Sofia Christina, Glansenstjerna s. 04.12.1752 Lapinjärvi.

Lapset:
1) Sofia Johanna (katso taulu 1280) s. 20.02.1801 Nastola. k. 13.12.1867 Tuulos.
2) Anders Lorentz (katso taulu 1281) s. 17.01.1803 Hollola. k. 26.07.1893 Helsingin pitäjä. Everstiluutnantti, valtiopäivämies. Ammatinlisäyksiä: Omisti Helsingin pitäjän Hakunilan ja Tikkurilan.
3) Gustaf Riggert (katso taulu 1282) s. 14.08.1806 Nastola. k. 25.12.1872 Tuulos.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 690 -

10. sukupolvi

Munsterhjelm, Ulrika Sofia, Essen von (taulusta 368. Isä: Munsterhjelm, Anders Gustav) s. 22.04.1778 Ruotsinpyhtää. k. 15.06.1863 Koski, Hämeen lääni.

1. puoliso Essen von, Otto Magnus s. 21.08.1775 Kärkölä. k. 21.10.1858 Koski, Hämeen lääni. Vihitty: 25.09.1804 Koski, Hämeen lääni.
Isä: Essen von, Otto Reinhold
Äiti: Munsterhjelm, Beata Maria s. 18.04.1737.

Lapset:
1) Beata Sofia (katso taulu 1283) s. 18.01.1809 Koski, Hämeen lääni. k. 06.12.1890 Helsinki.
2) Matilda Charlotta Eleonora (katso taulu 1284) s. 27.03.1818 Koski, Hämeen lääni. k. 24.05.1895 Tuulos.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 691 -

10. sukupolvi

Munsterhjelm, Otto Berndt (taulusta 368. Isä: Munsterhjelm, Anders Gustav) s. 24.07.1784 Elimäki. k. 19.02.1848 Lammi. Majuri.

Kersantti Karjalan (karelska) rakuunarykm:ssä 1801; siirto Hämeen rykmentin jääkäripataljoonaan 1803, täydennysvänrikki Hämee jalkaväkirykmentissä 1803. Jäi vangiksi Viaporissa 1808. Osallistui sotatoimiin Saksassa ja Norjassa 1813 ja 1814. Vänrikki Närkes'in ja Värmlannin rykmenteissä Ruotsissa 1810, alaluutnantti Närkes'in rykm1812, kapt 1817, erosi majurina 1819, jonka jälkeen palasi Suomeen takaisin. Asui Koski Hl Kurjalassa, haud Koskelle (rautaristi). Asui myös jonkin aikaa kirkonkylän Koppelossakin eli Myllykylässä, kuoli Kurjalassa. Lähde: Jurva Kosken pitäjän vaiheita

1. puoliso Gripenberg, Sofia Gustafva, Munsterhjelm s. 17.07.1789 Nastola. k. 06.04.1866 Turku. Vihitty: 29.01.1815 Nastola. Lisätietoja: "Stiftsjungfru".
Mainitaan Nastolan Villähteen Erstaan kartanon omistajina 1819-27 (edelsi Sofian vht 1799-1819 ja heidän jälkeensä 1827-37 kauppaneuvos Erik Johan Stråhle ja Ulrika Sofia, ja edell. näiden suvulla Olsonit). Lähde: Anneli Mäkelä, Nastolan historia, talonhaltijaluettelo

Isä: Gripenberg, Reinhold Wilhelm s. 15.08.1756 Huittinen. Everstiluutnantti Hämeen rykmentissä ?.
Äiti: Wallens, Charlotta Katarina, Gripenberg s. 29.10.1769 Loviisa.

Lapset:
1) Otto Gustav Reinhold (katso taulu 1285) s. 13.10.1815 Nastola. k. 23.07.1872 Hatsina, Inkerinmaa, Venäjä.
2) Carl s. 28.12.1816 Nastola. k. 16.11.1863 Helsinki.
3) Emilia Charlotta (katso taulu 1286) s. 15.10.1818 Nastola. k. 16.02.1899 Karjalohja.
4) Axel Viktor (katso taulu 1287) s. 17.03.1822. k. 18.09.1880 Turku.
5) Marie Louise (katso taulu 1288) s. 27.05.1827. k. 19.12.1904 Nauvo.
6) Amanda Augusta Wilhelmina (katso taulu 1289) s. 23.05.1830. k. 26.03.1850.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 692 -

10. sukupolvi

Essen von, Otto Magnus (taulusta 369. Äiti: Munsterhjelm, Beata Maria) s. 21.08.1775 Kärkölä. k. 21.10.1858 Koski, Hämeen lääni.

1. puoliso Munsterhjelm, Ulrika Sofia, Essen von s. 22.04.1778 Ruotsinpyhtää. k. 15.06.1863 Koski, Hämeen lääni. Vihitty: 25.09.1804 Essen von.
Isä: Munsterhjelm, Anders Gustav s. 26.11.1731 Pertteli. Kapteeni.
Äiti: Nohrström, Ester Sofia, Munsterhjelm s. 12.12.1748 Ruotsinpyhtää.

Lapset:
1) Beata Sofia (katso taulu 1283) s. 18.01.1809 Koski, Hämeen lääni. k. 06.12.1890 Helsinki.
2) Matilda Charlotta Eleonora (katso taulu 1284) s. 27.03.1818 Koski, Hämeen lääni. k. 24.05.1895 Tuulos.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 693 -

10. sukupolvi

Segerstråle, Katarina Elisabet, Ingell (taulusta 370. Äiti: Munsterhjelm, Anna Margaretha) s. 12.06.1782 Porvoon maalaiskunta. k. 17.10.1865 Porvoo.

1. puoliso Ingell, Henrik s. 28.04.1773 Mäntsälä. k. 25.08.1837 Pukkila. Vihitty: 06.06.1815 Porvoon maalaiskunta.
Isä: Tuomas Henrikinpoika s. 1740.
Äiti: Liisa Henrikintytär s. 1742.

Lapset:
1) Fredrika Charlotta s. 05.03.1816 Pukkila. k. 16.09.1890 Porvoo.
2) Karl Niklas s. 10.10.1817 Pukkila. k. 26.06.1851 Helsinki.
3) Sofia Otteliana (katso taulu 1290) s. 27.06.1819 Pukkila. k. 27.01.1898 Viipuri.
4) Karolina Johanna s. 17.06.1821 Pukkila.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 694 -

10. sukupolvi

Neppenström, Gustaf Adolf (taulusta 371. Äiti: Munsterhjelm, Hedvig Maria) s. 14.06.1793 Kuhmalahti. k. 23.12.1851 Kuhmalahti. Lippujunkkari.

1. puoliso Saxlin, Ottiliana Emerentia, Neppenström s. 24.11.1803 Kuiseman Einola, Pälkäne. k. 17.12.1880. Rusthollarin tytär. Vihitty: 19.06.1820 Pälkäne.

Lapset:
1) Maria Henrika (katso taulu 1291) s. 08.08.1821 Kuhmalahti. k. 15.01.1908 Tammela.
2) Frantz Edvard s. 09.08.1823 Kuhmalahti.
3) Gustaf Mauritz (katso taulu 1292) s. 23.05.1826 Kuhmalahti. k. 14.12.1868 Alavus.
4) Hedvig Emerentia s. 23.05.1826 Kuhmalahti.
5) Carl Wilhelm s. 25.07.1828 Kuhmalahti.
6) Emma Alexandra s. 27.12.1830 Kuhmalahti.
7) Paul Emil (katso taulu 1293) s. 25.11.1833 Kuhmalahti. k. 02.01.1921 Orivesi haudattu Kuhmalahti. Tilanomistaja.
8) Fritiof Napoleon (katso taulu 1294) s. 21.03.1835 Kuhmalahti. k. 11.03.1905 Joensuu.
9) Victor Werner s. 13.08.1837 Kuhmalahti.
10) Olga Lydia (katso taulu 1295) s. 15.11.1844 Kuhmalahti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 695 -

10. sukupolvi

Törn, Fredrika Augusta, Nohrström / Segerstråle (taulusta 372. Äiti: Munsterhjelm, Ulrika Katarina) s. 13.08.1783 Ruokolahti. k. 23.03.1857 Kirkkonummi.

1. puoliso Nohrström / Segerstråle, Abraham s. 15.05.1765 Iitti. k. 02.09.1841 Kirkkonummi. Vihitty: 19.02.1800.
Isä: Nohrström, Abraham s. 1725. Pernajan Koskenkylän ruukin osakas ja johtaja.
Äiti: Dufving, Engel Kristina, Nohrström s. 1728.

Lapset:
1) Karl August s. 11.11.1800 Hollola. k. 1830 Turkki.
2) Fredrika Lovisa (katso taulu 1296) s. 23.11.1802 Vihti.
3) Fredrik Abraham s. 13.11.1803 Vihti. k. 02.03.1834 Vihti.
4) Ulrika Kristina Maria Karolina (katso taulu 1297) s. 25.01.1806 Vihti. k. 21.07.1876 Pirttikylä.
5) Antoinette Wilhelmina (katso taulu 1298) s. 02.05.1807 Vihti. k. 05.02.1856 Viapori, Helsinki.
6) Johanna Sofia Albertina (katso taulu 1299) s. 10.04.1809 Vihti. k. 31.05.1868 Hartola.
7) Charlotta Augusta s. 25.08.1810 Vihti. k. 20.03.1887 Vaasa.
8) Klés Otto (katso taulu 1300) s. 05.01.1812 Vihti. k. 08.08.1877 Porvoon maalaiskunta.
9) Gustava Jakobina s. 13.11.1815 Vihti. k. 1837 Kirkkonummi, Koskis ?.
10) Elisabet Emilia s. 30.09.1818 Vihti. k. 20.01.1821 Vihti.
11) Alexander Mauritz Wilhelm s. 07.01.1821 Vihti. k. 22.01.1821 Vihti.
12) Alexander Torsten Mauritz s. 02.03.1822 Vihti. k. 09.06.1822 Vihti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 696 -

10. sukupolvi

Thesleff, Carl Johan (taulusta 373. Isä: Thesleff, Johan Henrik) s. 12.08.1829 Viipurin pitäjä. k. 08.11.1900 Viipurin pitäjä.

1. puoliso Ekroth, Clara, Thesleff s. 12.10.1834 Liljendal. k. 04.10.1922 Heinolan maalaiskunta. Vihitty: 26.05.1856 Liljendal.

Lapset:
1) Fanny Klara Maria (katso taulu 1301) s. 19.09.1868 Viipurin pitäjä. k. 28.07.1936 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 697 -

10. sukupolvi

Thesleff, Alexander August (taulusta 373. Isä: Thesleff, Johan Henrik) s. 30.01.1838 Viipurin pitäjä. k. 01.08.1892 Ruovesi.

1. puoliso Sanmark, Emilia Mathilda, Thesleff s. 09.05.1846 Helsinki. k. 15.07.1919 Helsinki. Vihitty: 22.04.1865 Helsinki.

Lapset:
1) Rolf (katso taulu 1302) s. 28.05.1878 Kuopio. k. 16.08.1938 Kööpenhamina, Tanska. Tohtori, ministeri, suurlähettiläs.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 698 -

10. sukupolvi

Thesleff, Alexandra Adelaide, Hisinger (taulusta 374. Isä: Thesleff, Alexander Amatus) s. 24.01.1845 Viipuri. k. 17.12.1922 Helsinki.

1. puoliso Hisinger, Robert Emil s. 04.03.1838 Helsinki. k. 17.12.1889 Viipuri. Vihitty: 26.04.1876 Viipuri.
Isä: Hisinger, Robert Axel s. 28.03.1805 Helsingin pitäjä.
Äiti: Rotkirch, Emilia Henrietta, Hisinger s. 03.01.1810 Ruotsinpyhtää.

Lapset:
1) Robert Johan s. 09.01.1878 Viipuri. k. 01.03.1884 Viipuri.
2) Johanna Emilia s. 22.02.1882 Viipuri. k. 07.07.1910 Viipuri.
3) Fridolf (katso taulu 1303) s. 04.12.1885 Viipuri. k. 08.05.1941 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 699 -

10. sukupolvi

Thesleff, Jenny Maria, Engman (taulusta 375. Isä: Thesleff, Johan) s. 13.06.1831 Viipuri. k. 28.11.1899 Viipuri.

1. puoliso Engman, Carl Lars-Emanuelinpoika s. 14.01.1818 Viipuri. k. 13.02.1894 Viipuri. Venäjän armeijan kenraaliluutnantti 1880. Vihitty: 28.12.1849 Viipuri.
Haminan kadettikoulussa 1834 - 1840.

Isä: Engman, Lars Emanuel Carl-Fredrikinpoika s. 29.03.1784 Oulu. Kauppias Oulussa 1811, sitten sokeritehtaan omistaja Viipurissa 1813.
Äiti: Jaenisch, Helena Amalia, Engman s. 01.08.1793.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 700 -

10. sukupolvi

Thesleff, Woldemar Bernhard (taulusta 375. Isä: Thesleff, Johan) s. 01.04.1838. k. 03.03.1886.

1. puoliso Bell von, Alexandrine, Thesleff s. 13.04.1844. k. 03.04.1885. Vihitty: 15.11.1870.
Isä: Bell von, Carl Robert s. 28.11.1788 Viipuri. Insinööri.
Äiti: Toppelius, Amalia, Bell von s. 1810.

Lapset:
1) Alice Sofia (katso taulu 1304) s. 11.12.1876.
2) Wilhelm Alexander (katso taulu 1305) s. 27.07.1880 Viipuri. k. 26.03.1941 Helsinki. Kenraalimajuri 14.06.1918, sotaministeri 27.03 - 27.11.1918.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 701 -

10. sukupolvi

Thesleff, Emilia Lovisa Eleonora, Rothe (taulusta 376. Isä: Thesleff, Andreas)

1. puoliso Rothe, Fredrik Wilhelm Alexander s. 25.08.1825. k. 10.12.1889. Kauppaneuvos. Vihitty: 28.11.1850.

Lapset:
1) Jenny Amalia Eleonora (katso taulu 1306) s. 01.03.1853 Viipuri. k. 01.11.1924 Helsinki.
2) Emma Aline Vilhelmina (katso taulu 1307) s. 23.10.1854. k. 31.12.1925.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 702 -

10. sukupolvi

Thesleff, Helena Augusta Charlotta, Stewen-Steinheil (taulusta 376. Isä: Thesleff, Andreas) s. 30.03.1828. k. 13.10.1895 Viipuri.

1. puoliso Stewen-Steinheil, Nikolai s. 01.07.1827 Helsinki. k. 11.08.1868 Viipurin pitäjä. Vihitty: 14.01.1849 Viipuri.

Lapset:
1) Hugo Nikolai (katso taulu 1308) s. 12.12.1861 Viipurin pitäjä. k. 11.07.1926 Porvoo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 703 -

10. sukupolvi

Schildt, Wolmar Johan (taulusta 377. Isä: Schildt, Christoffer) s. 20.08.1780 Hauho. k. 05.05.1838 Lammi. Uudenmaan jalkaväkirykmentin kapteeni.

aatelinen suku n:o 24

1. puoliso Wadenstierna, Eva Frederika, Schildt s. 17.01.1783. k. 10.09.1854 Jyväskylä. Vihitty: 24.12.1804 Laukaa.

Lapset:
1) Wolmar Styrbjörn (katso taulu 1309) s. 31.07.1810 Laukaa. k. 08.05.1893 Jyväskylä. Jyväskylän piirin piirilääkäri.
2) Vilhelmina Sofia Albertina (katso taulu 1310) s. 05.04.1812 Laukaa. k. 01.03.1849 Helsinki. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 704 -

10. sukupolvi

Schildt, Wolmar Johan (taulusta 377. Isä: Schildt, Christoffer) s. 20.08.1780 Hauho. k. 05.05.1838 Lammi. Kapteeni.

1. puoliso Wadenstjerna, Eva Fredrika, Schildt s. 17.01.1783. k. 10.09.1854 Jyväskylä. Vihitty: 24.12.1804 Laukaa.

Lapset:
1) Catharina Fredrika (katso taulu 1311) s. 24.03.1809 Laukaa. k. 11.05.1878 Helsinki. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 705 -

10. sukupolvi

Schildt, Ernst Kristoffer (taulusta 377. Isä: Schildt, Christoffer) s. 14.03.1782 Hauho. k. 23.07.1846 Lammi.

1. puoliso Wadenstjerna, Charlotta Sofia, Schildt s. 24.07.1785 Laukaa. k. 27.03.1881 Heinola. Vihitty: 26.12.1809 Laukaa.

Lapset:
1) Selma Catharina Sofia (katso taulu 1312) s. 09.04.1812 Lammi. k. 05.05.1894 Kaavi.
2) Berndt Wilhelm Christoffer (katso taulu 1313) s. 02.11.1813 Lammi. k. 17.03.1892 Orimattila.
3) Bror Ernst Hannibal (katso taulu 1314) s. 13.02.1817 Lammi. k. 04.02.1880 Valkeala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 706 -

10. sukupolvi

Hjelmman, Nils Fredrik Nilsinpoika (taulusta 378. Isä: Hjelmman, Henrik Nils) s. 10.11.1781 Järvenkylä, Joroinen. k. 09.05.1845 Taipaleen kanavalla, Varkaus. Luutnantti, Ristiinan pitäjän Kaitakosken omistaja.

1. puoliso Nandelstadh von, Fredrika Gustava, Hjelmman s. 17.12.1801 Rantasalmi. k. 02.03.1861 Savonlinna. Vihitty: 13.08.1820 Rantasalmi.
Isä: Nandelstadh von, Georg Wilhelm s. 01.04.1744 Loukio, Juva. Karjalan rakuunain majuri.
Äiti: Hammarin, Margareta Sofia Johanintytär, Nandelstadh von s. 30.12.1757 Kuusmäki, Juva.

Lapset:
1) Wilhelm Gabriel s. 27.05.1821 Rantasalmi.
2) Josefina Karolina (katso taulu 1315) s. 01.09.1827 Ristiina. k. 27.07.1903 Porvoon maalaiskunta.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 707 -

10. sukupolvi

Theslöf, Henrik (taulusta 379. Isä: Thesleff, Carl Henrik) s. 08.08.1784 Uusikaarlepyyn maaseurakunta. k. 25.05.1869 Närpiö.

1. puoliso Juthman, Maria Catharina, Theslöf s. 30.08.1792 Vöyri. k. 1848 Närpiö. Vihitty: 29.12.1818 Närpiö.

Lapset:
1) Carl Henrik (katso taulu 1316) s. 16.11.1819 Närpiö. k. 22.01.1878 Helsingin pitäjä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 708 -

10. sukupolvi

Tennberg, Johan Adolf (taulusta 380. Äiti: Thesleff, Kallista) s. 07.05.1783 Turku. k. 24.10.1861 Puumala.

1. puoliso Procopé, Katarina Lovisa, Tennberg s. 27.05.1784. k. 29.06.1855 Puumala. Vihitty: 03.07.1806 Orvesi.
Isä: Procopé, Erik Johan s. 13.12.1749.
Äiti: Brusin, Johanna Charlotta, Procopé

Lapset:
1) Erik Johan Otto (katso taulu 1317) s. 30.01.1808. k. 19.01.1843 Sääksmäki.
2) Adolf Werner Johaninpoika (katso taulu 1318) s. 07.01.1810 Orivesi ?. k. 18.06.1883 Heinola. Kapteeni.
3) Karl Oskar s. 25.07.1811 Orivesi. k. 17.05.1849 Jaakimvaara.
4) Laura Cecilia s. 25.04.1813 Orivesi. k. 26.06.1880 Puumala.
5) Selma Lovisa (katso taulu 1319) s. 25.04.1813 Orivesi. k. 10.05.1874 Hämeenlinna.
6) Berndt Rudolf s. 06.07.1815 Orivesi.
7) Fredrik Florus Wilhelm s. 09.07.1817 Mikkeli. k. 28.07.1890 Sund.
8) Johanna Kallista s. 19.10.1818 Mikkeli. k. 01.11.1818 Mikkeli.
9) Johanna Kallista Elisabet (katso taulu 1320) s. 24.12.1819 Mikkeli. k. 02.08.1887 Puumala.
10) Claes Gustav s. 07.07.1821 Mikkeli. k. 10.10.1821 Mikkeli.
11) Joakim Moritz s. 01.02.1824 Mikkeli. k. 22.10.1826 Rantasalmi.
12) Augusta Rosalie s. 01.02.1826 Rantasalmi. k. 16.10.1831 Puumala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 709 -

10. sukupolvi

Dickman, Anna Maria, Fagerlund (taulusta 381. Äiti: Sirelius, Engel Kristina) s. 09.01.1779 Hiittinen. k. 06.05.1852 Korpoo.

1. puoliso Fagerlund, Anders Wilhelm s. 07.09.1779 Kökar. k. 11.04.1842 Turku. Vihitty: 24.06.1803 Hiittinen.

Lapset:
1) Carolina Josefina (katso taulu 1321) s. 16.05.1814 Tammisaari. k. 20.08.1884 Turku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 710 -

10. sukupolvi

Dickman, Fredrik Emanuel (taulusta 381. Äiti: Sirelius, Engel Kristina) s. 26.06.1782 Hiittinen. k. 27.07.1821 Korppoo. Korppoon kappalainen 1812.

1. puoliso Escholin, Katarina Magdalena, Dickman k. 1864. Vihitty: 1816.

Lapset:
1) Kristina Magdalena (katso taulu 1322) s. 16.12.1817 Korppoo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 711 -

10. sukupolvi

Dickman, Johan (taulusta 381. Äiti: Sirelius, Engel Kristina) s. 23.03.1786 Hiittinen. k. 31.12.1831 Turku. Turun hovioikeuden asessori.

1. puoliso Tamelander, Henriette Elisabeth Eleonora, Dickman s. 04.06.1808 Espoo. k. 04.11.1835 Turku.
Isä: Tamelander, Adam Johan s. 02.02.1764 Kalvola. Filosofian maisteri, Espoon kirkkoherra 1795.
Äiti: Lemberg, Margareta Eleonora, Tamelander s. 28.01.1770 Nauvo.

Lapset:
1) Johanna Matilda (katso taulu 1323) s. 01.04.1831 Helsinki. k. 18.02.1912 Turku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 712 -

10. sukupolvi

Dickman, Karolina Fredrika, Aspelund (taulusta 381. Äiti: Sirelius, Engel Kristina) s. 04.11.1792 Hiittinen. k. 03.11.1855.

1. puoliso Aspelund, Otto Olof s. 21.04.1793 Turku. k. 15.10.1854. Vihitty: 20.10.1825 Korppoo.

Lapset:
1) Karl Johan (katso taulu 1324) s. 12.10.1829. k. 24.05.1905.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 713 -

10. sukupolvi

Ancherus, Arvid (taulusta 382. Isä: Ancherus, Erik) k. 14.01.1749 Iitti. Lukkari Iitti.

1. puoliso Priha, Maria Axelsdotter, Ancherus s. 08.03.1709 Valkeala. k. 23.04.1774 Iitti. Vihitty: 1739 Iitti.
Isä: Priha, Akseli Niilonpoika s. n. 1661. Ratsutilallinen.
Äiti: Hagen, Anna Dorothea, Priha s. 1667.

Lapset:
1) Arvid (katso taulu 1325) s. 29.05.1740 Iitti. k. 03.01.1806 Iitti.
2) Peter (katso taulu 1326) s. 09.03.1744 Iitti. k. 03.03.1775 Iitti. Jahtivouti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 714 -

10. sukupolvi

Brunou, Loviisa Elisabet, Juselius (taulusta 383. Isä: Brunou, Paulus) s. 28.04.1813 Rantasalmi. k. 16.11.1875.

1. puoliso Juselius, Johan Adolf s. 30.09.1799 Tammela. k. 29.07.1846 Turku. Huutokaupanjohtaja.
Isä: Juselius, Erik Johan
Äiti: Lepsen, Ulrika Maria, Juselius

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 715 -

10. sukupolvi

Brunou, Maria Fredrika, Tandefelt (taulusta 383. Isä: Brunou, Paulus) s. 03.08.1814 Rantasalmi. k. 17.05.1897 Sulkava.

1. puoliso Tandefelt, Otto s. 06.06.1811 Saarijärvi. k. 08.06.1862 Rantasalmi. Postimestari, kirjailija "Otto Tarvanen" nimimerkillä. Vihitty: 28.10.1841 Turku.
Otto T oli tunnettu suomenkielisen kirjallisuuden viljelijä 1800-luvun alkupuoliskolla - Ensimmäinen purjehtija, 1835 - Ajanviete lapsille, 1836 Lähde: Tietosanakirja Otava 1917

Isä: Tandefelt, Otto Wilhelm s. 31.07.1774 Hartola.
Äiti: Stenroth, Eva Fredrika, Tandefelt s. 10.11.1769 Leppävirta.

Lapset:
1) Eva Selma Maria (katso taulu 978) s. 25.01.1843 Hämeenlinna. k. 29.10.1912 Kuopio.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 716 -

10. sukupolvi

Brunou, Berndt Wilhelm (taulusta 384. Isä: Brunou, Herman Berndt) s. 23.08.1805 Rantasalmi. k. 19.10.1856 Helsinki. Filosofian maisteri, Savonlinnan yläalkeiskoulun konrehtori.

Viipurin lukion oppilas 14.1.1818 - 3.7.1822. Ylioppilas Turussa 18.10.1822. FM 21.6.1832. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 20.8.1843. Sortavalan koulun alkeisopettaja 1831. Savonlinnan piirikoulun vt. opettaja 1835, yläalkeiskoulun vt. 1. kollega 1841, vakinainen konrehtori 1842. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Kyander, Anna Maria, Brunou s. 07.06.1806. k. 18.07.1845 Savonlinna. Vihitty: 1832.
Isä: Kyander, Carl Magnus s. 06.02.1774 Rantasalo, Rantasalmi. Vänrikki.
Äiti: Harlin, Margaretha Elisabet, Kyander s. 1788 Rantasalmi ?.

2. puoliso Malm, Fredrika Lovisa, Brunou s. 17.12.1817. k. 27.01.1873 Rantasalmi.
Isä: Malm, Johan Henrik s. 19.02.1781 Julkulan kartano, Kuopion maaseurakunta. Luutnantti, tilanomistaja.
Äiti: Nandelstadh von, Karolina, Malm s. 27.08.1792 (22.07.1792) Jokioinen.

Lapset:
1) Emanuel s. 24.05.1849 Rantasalmi. k. 09.10.1900 Iisalmi.
2) Herman s. 29.11.1851 Savonlinna.
3) Elias s. 13.05.1854 Savonlinna. k. 1954. Vaasan virkaa tekevä pormestari 1888. Kuolinsyy: Julistettu kuolleeksi.
Ylioppilas Kuopion gymnasiumista. Filosofian maisteri 1877. MOK 1882. VT 1884. Vaasan vt. pormest. 1888. Katosi 1888 mahdollisesti ulkomaille, julistettu kuolleeksi 1954. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1853-1899

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 717 -

10. sukupolvi

Brunou, Maria Juliana Fredrika, Roschier (taulusta 384. Isä: Brunou, Herman Berndt) s. 11.04.1813 Rantasalmi. k. 27.09.1871 Rantasalmi.

1. puoliso Roschier, Erik Johan Wilhelminpoika s. 20.02.1806 Pieksämäki. k. 03.01.1878 Rantasalmi. Rantasalmen 1. kappalainen 1840. Vihitty: 13.11.1842 Rantasalmi.
Ylioppilas Turussa 1825. Vihittiin papiksi 1828. Varapastori 1835.

Isä: Roschier, Wilhelm s. 13.08.1759 Jämsä. Pieksämäen nimismies.
Äiti: Lucander, Sofia Erika Erikintytär, Roschier s. 30.08.1771 Kesälahti.

Lapset:
1) Hilma Erik-Johanintytär (katso taulu 1327) s. 30.09.1843 Rantasalmi. k. 16.12.1896 Mikkeli.
2) Ida Erik-Johanintytär s. 15.03.1845 Rantasalmi. k. 26.11.1847 Rantasalmi.
3) Mathilda Erik-Johanintytär s. 19.03.1847 Rantasalmi. k. 16.03.1903 Viipuri. Kuolinsyy: Itsemurha.
4) Johanna Fredrika Erik-Johanintytär (katso taulu 1328) s. 31.01.1849 Rantasalmi. k. 05.05.1883 Kotka.
5) Johannes s. 27.03.1851 Rantasalmi.
6) Elvira Sofia Erik-Johanintytär (katso taulu 1329) s. 21.03.1852 Rantasalmi. k. 09.09.1888 Kaukola.
7) Erik Theodor s. 12.04.1854. k. 15.07.1857.
8) Oskar Emil Erik-Johaninpoika (katso taulu 1330) s. 14.03.1856. k. 10.06.1892 Viipuri. Viipurin lääninhallituksen kirjuri. Kuolinsyy: Keuhkotauti ? (lungsot).

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 718 -

10. sukupolvi

Brunow, Matias Berndt Gustav (taulusta 385. Isä: Brunow, Gustaf Adolf) s. 03.07.1817 Joutseno. k. 19.04.1899.

1. puoliso Kulvik, Adéle Emilia Lovisa, Brunow s. 13.08.1844 Leppävirta. k. 20.03.1917 Helsinki. Vihitty: 26.08.1867 Leppävirta.
Isä: Kulvik, Gustaf Fredrik s. 19.09.1807 Vaasa. Rautalammin kihlakunnankruununvouti 1859, kollegiasessori.
Äiti: Kyander, Carolina Sofia Johan-Henrikintytär, Kulvik s. 13.01.1815 Heinävesi.

Lapset:
1) Adéle Paula (katso taulu 1331) s. 20.08.1878 Leppävirta.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 719 -

10. sukupolvi

Ursin, Maria Helena, Wallgren (taulusta 386. Isä: Ursinus, Jakob Johan) s. 12.05.1783. k. 20.12.1863.

1. puoliso Wallgren, Georg Gustaf s. 05.09.1775 Lapinjärvi. k. 19.06.1839 Lapinjärvi. Lappträskin kappalainen ja sijaiskirkkoherra.
Isä: Wallgren, Georg s. 28.08.1737 Saarijärvi. Varapastori Lapinjärvi.
Äiti: Boisman, Anna Elisabet, Wallgren s. 1757.

Lapset:
1) Augusta (katso taulu 1332) s. 17.01.1810 Lapinjärvi. k. 14.07.1866 Pyhäjärvi, Vaasan lääni.
2) Georg (katso taulu 1333) s. 29.01.1814 Lappträsk. k. 08.12.1889 Porvoo. Helsingin piirin piirilääkäri 1882 - 1887. Professori 1868.
3) Amalia (katso taulu 1334) s. 22.01.1816 Lapinjärvi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 720 -

10. sukupolvi

Ursin af, Nils Abraham (taulusta 386. Isä: Ursinus, Jakob Johan) s. 17.08.1785. k. 27.111851.

1. puoliso Barck, Gustava Wilhelmina, Ursin af s. 21.02.1793 Turku. k. 18,03.1863 Helsinki. Vihitty: 09.10.1814 Turku.

Lapset:
1) Julius (katso taulu 1335) s. 13.01.1816 Turku. k. 26.12.1894 Loviisa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 721 -

10. sukupolvi

Winter, Nils Adolf (taulusta 387. Äiti: Ursin, Maria Lovisa) s. 02.06.1783 Rantasalmi. k. 30.08.1864.

1. puoliso Palander, Maria Lovisa Eleonora s. 08.09.1815. k. 25.01.1839.
Isä: Palander, Erik Gustaf s. 26.07.1769 Tyrväntö. Luutnantti.
Äiti: Kraemer von, Eva Maria, Palander s. 27.11.1775 Hauho, Vitsiälä, Tekkari.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 722 -

10. sukupolvi

Winter, Beata Maria, Krogius (taulusta 387. Äiti: Ursin, Maria Lovisa) s. 04.02.1785 Rantasalmi. k. 20.05.1855 Käkisalmi.

1. puoliso Krogius, Gabriel s. 26.04.1766 Rantasalmi. k. 03.09.1830 Puumala. Leppävirran kirkkoherra 1806, rovasti 1811. Vihitty: 22.06.1809 Puumala. Kuolinsyy: Kuoli matkalla Puumalaan.
Rantasalmen triviaalikoulun oppilas 1784 - 1785. Porvoon lukion oppilas 14.3.1786 - 17.2.1788. Ylioppilas Turussa 22.3.1788 [Krogius] Gabriel Wiburg. _ 680. Viipurilaisen osakunnan jäsen 22.3.1788 [1788] d: 22. Martii Gabriel Krogius: nat. d. 25. April. 1770. Patre Past. & Præp. in Rautalambi Mag. Gabriele Krogio. - Obiit Pastor Praepos. nec non Th. Doct. in Leppävirta a. 1831. Respondentti 20.6.1789 pro exercitio, pr. Pehr Olof Malmström U854. FK 20.5.1791. Respondentti 22.6.1791 pro gradu, pr. Pehr Olof Malmström U854. Todistus ordinaation hakemista varten saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 19.9.1791. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 29.9.1791. FM 22.6.1792. TT 25.6.1831 (†, nim. 20.6.1830). Rautalammin vt. kirkkoherra (isänsä sijainen) 1791. Hämeen läänin jalkaväkirykmentin ylim. pataljoonansaarnaaja 1792. Savon ja Savonlinnan läänin jalkaväkirykmentin pataljoonansaarnaaja 1796, rykmentinpastori 1800. Leppävirran kirkkoherra 1806. Rovasti 1811. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Krogius, Gabriel s. 12.04.1733 Sääminki. Rautalammin kirkkoherra.
Äiti: Sirelius, Catharina, Krogius s. 02.07.1744.

Lapset:
1) Georg (katso taulu 1336) s. 23.04.1817 Leppävirta. k. 10.07.1859 Luumäki. Filosofian maisteri, kappalainen. Kuolinsyy: Hukkui Luumäellä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 723 -

10. sukupolvi

Winter, Maria Margareta, Kihlström (taulusta 388. Äiti: Ursin, Hedvig Dorothea) s. 12.04.1782. k. 01.06.1853 Porvoo.

1. puoliso Kihlström, Anders Georg s. 30.03.1762. k. 18.04.1808 Ruotsi.

2. puoliso Waldén, Emanuel s. 02.09.1772 Akaa. k. 31.12.1838 Laukaa. Laukaan kirkkoherra 1830.
Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilas 1780–89. Ylioppilas Turussa 3.4.1789. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 2.4.1795. Askolan kappalaisen apulainen 1795. Porvoon vt. maakappalainen 1796. Orimattilan vt. kappalainen s.v. Karstulan kappalainen 1798, Hauhon 1811, ajoittain vt. kirkkoherrana. Varapastori 1807. Lammin kappalainen 1818. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Josef Josefsson Akaan Hautaan kartanon Sillanpään torppari.
Äiti: Maria Henriksdotter

Lapset:
1) Viktor Emanuel (katso taulu 1337) s. 24.05.1799 Karstula. k. 14.12.1883 Jämsä. Varatuomari, maanjako-oikeuksien sihteeri ja puheenjohtaja Hämeessä.
2) Beata Agata s. 25.02.1801 Karstula. k. 05.09.1808 Karstula.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 724 -

10. sukupolvi

Winter, Hedvig Fredrika (taulusta 388. Äiti: Ursin, Hedvig Dorothea) s. 17.05.1785 Iitti. k. 20.09.1833.

Lähde: Axel Bergholm Sukukirja (on väärä tieto, lähde: HisK)

1. puoliso Winter, Anders Henrik s. 11.02.1781 Kitee. k. 03.11.1833 Juva. Juvan kappalainen.
Kuopion triviaalikoulun oppilas 13.12.1799. Porvoon lukion oppilas 6.3.1800 - 3.12.1803. Ylioppilas Turussa 8.3.1803. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 29.3.1806. Pappina Juvalla, Maaningassa ja Joroisissa. Juvan 2. kappalainen 1810, 1. kappalainen 1826. Varapastori 1822. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Winter, Anders s. 27.01.1750 Kitee. Juvan kappalainen.
Äiti: Winter, Anna Elisabet, Winter s. 07.02.1748 Kitee.

Lapset:
1) Maria Georgina (katso taulu 1338) s. 18.12.1822. k. 10.09.1859.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 725 -

10. sukupolvi

Winter, Dorotea Kristina, Borgström (taulusta 388. Äiti: Ursin, Hedvig Dorothea) s. 15.02.1787 Iitti. k. 02.06.1868 Porvoo.

1. puoliso Borgström, Johan s. 28.03.1761 Porvoo. k. 01.09.1836 Porvoo.
Isä: Borgström, Johan s. 15.09.1723 Porvoo. Porvoon lukion lehtori.
Äiti: Hassel, Katarina Charlotta , Borgström s. 24.06.1735 Turku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 726 -

10. sukupolvi

Winter, Karl Anders (taulusta 388. Äiti: Ursin, Hedvig Dorothea) s. 15.11.1800 Iitti. k. 29.04.1842 Inkere. Inkeren kirkkoherra 1831.

Porvoon lukion oppilas 16.2.1814 - 18.6.1818. Ylioppilas Turussa 9.11.1818. Todistus Pietarissa pappisvirkaan pyrkimistä varten registratuurassa 22.11.1823. Vihitty papiksi Pietarissa 24.12.1823. Pappina Pietarin ruots. Katarinan seurakunnassa, Inkeressä ja Liissilässä. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Pontan, Helena Kristina, Winter s. 26.08.1796. k. 05.10.1863. Vihitty: 1830.
Isä: Pontanus / Pontan , Jakob Johan s. 26.02.1740 Rantasalmi. Rantasalmen kappalainen.
Äiti: Eschner, Lovisa Ulrika, Pontan s. 21.03.1753.

Lapset:
1) Lovisa Dorothea s. 15.02.1832. k. 24.03.1917 Käkisalmi.
2) Emilia Kristina s. 03.04.1839. k. 23.06.1856 Porvoo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 727 -

10. sukupolvi

Hoffrén, Lars Abraham Juhananpoika (taulusta 389. Äiti: Poppius, Helena) s. 07.10.1748 Parikkala. k. 09.02.1822 Hartola. Hartolan kirkkoherra 16.05.1786, sotarovasti 09.06.1800.

1. puoliso Södermarck, Maria Elisabet, Hoffrén s. 1756. k. 20.11.1799. Vihitty: 14.12.1779.
Isä: Södermarck, Erik Berndt s. 1700.
Äiti: Tillman, Sigrig Margareta, Södermarck s. 1714.

Lapset:
1) Israel Reinhold (katso taulu 1339) s. 20.09.1783. k. 28.10.1828 Taipalsaari. Kirkkoherra Taipalsaari 1826.
2) Sigrid Helena (katso taulu 1340) s. 04.11.1782 Hartola. k. 09.04.1857 Porvoo.
3) Margareta Elisabet (katso taulu 1341) s. 02.09.1792. k. 07.10.1859.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 728 -

10. sukupolvi

Fabritius, Abraham (taulusta 390. Äiti: Poppius, Hedvig Sofia) s. 05.12.1737 Juva. k. 03.05.1808 Juva.

1. puoliso Lavonius, Maria, Fabritius s. 1747. k. 12.11.1838 Savonlinna. Vihitty: 1777.

Lapset:
1) Erik Wilhelm (katso taulu 1342) s. 19.01.1782 Juva. k. 21.10.1850 Oulu. Oulun postinhoitaja.
2) Sara Maria (katso taulu 1343) s. 11.12.1789 Juva. k. 05.12.1879 Pori.
3) Anna Elisabet (katso taulu 1344) s. 23.06.1799 Juva. k. 05.05.1874 Sääminki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 729 -

10. sukupolvi

Fabritius, Peter Reinhold (taulusta 390. Äiti: Poppius, Hedvig Sofia) s. 15.04.1739. k. 03.03.1819 Kuopion maaseurakunta. Laamanni.

1. puoliso Meinander, Anna Katarina, Fabritius s. 01.00.1751. k. 27.04.1833 Leppävirta.
Isä: Meinander, Johan Wilhelm s. 23.09.1715 Sulkava. Savon alisen kihlakunnan kruununvouti, lääninsihteeri.
Äiti: Krogius, Maria, Meinander s. 14.04.1731 Sääminki.

Lapset:
1) Anna Elisabet (katso taulu 1345) s. 1771. k. 1802 Leppävirta.
2) Erik Wilhelm (katso taulu 1346) s. 18.01.1774. k. 16.03.1833 Kuopion maaseurakunta. Varatuomari.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 730 -

10. sukupolvi

Fabritius, Erik Gustaf (taulusta 390. Äiti: Poppius, Hedvig Sofia) s. 28.05.1742. k. 19.12.1808.

1. puoliso Meinander, Maria Elisabet, Fabritius s. n. 1745. k. 18.05.1772. Vihitty: 1771.
Isä: Meinander, Johan Wilhelm s. 23.09.1715 Sulkava. Savon alisen kihlakunnan kruununvouti, lääninsihteeri.
Äiti: Poppius, Brita, Meinander s. n. 1716.

Lapset:
1) Maria Charlotta (katso taulu 1347) s. 01.05.1772 Juva. k. 16.02.1812 Juva.

2. puoliso Pose, Ulrika Helena, Fabritius s. 1748. k. 05.01.1783. Vihitty: 16.11.1775 Loviisa.
Lapset:
1) Carl Gustaf (katso taulu 1348) s. 17.03.1780. k. 17.02.1845 Juva. Sihteeri, tilanomistaja Juvan Koikkalassa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 731 -

10. sukupolvi

Fabritius, Catharina Elisabet, Nykopp (taulusta 390. Äiti: Poppius, Hedvig Sofia) s. 16.11.1745 Juva. k. 30.09.1820 Rantasalmi.

1. puoliso Nykopp, Nils Johan s. 27.06.1738 Kerimäki. k. 28.11.1810 Rantasalmi. Vihitty: 19.01.1768 Juva.

Lapset:
1) Nils Kristian (katso taulu 1349) s. 05.11.1779 Sulkava. k. 27.01.1853 Rantasalmi.
2) Berndt Johan (katso taulu 1350) s. 12.11.1782 Sulkava. k. 10.10.1815 Joroinen.
3) Carl Gustaf (katso taulu 1351) s. 06.08.1785 Sulkava. k. 20.05.1849 Porvoo. Porvoon tuomiorovasti, teologian tohtori.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 732 -

10. sukupolvi

Meinander, Maria Elisabet, Fabritius (taulusta 391. Äiti: Poppius, Brita) s. n. 1745. k. 18.05.1772.

1. puoliso Fabritius, Erik Gustaf s. 28.05.1742. k. 19.12.1808. Vihitty: 1771.
Isä: Fabritius, Erik
Äiti: Poppius, Hedvig Sofia, Fabritius s. n. 1710.

Lapset:
1) Maria Charlotta (katso taulu 1347) s. 01.05.1772 Juva. k. 16.02.1812 Juva.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 733 -

10. sukupolvi

Poppius, Martin Henrik (taulusta 392. Isä: Poppius, Abraham) s. 16.05.1751 Joroinen. k. 31.10.1780 Turku. Turun läänin jalkaväkirykmentin pataljoonansaarnaaja 1775, rykmentinpastori 1777.

Porvoon lukion oppilas 9.4.1767. Ylioppilas Turussa 17.4.1771. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 10.6.1775. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 - 1852

1. puoliso Loffman, Margareta Charlotta, Poppius k. 1778. Vihitty: 1775.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 734 -

10. sukupolvi

Poppius, Johan (taulusta 392. Isä: Poppius, Abraham) s. 05.02.1756 Hauho. k. 25.08.1823 Juva. Tilanomistaja Juvan Partalassa, luutnantti.

1. puoliso Gygnaeus, Katarina Elisabet, Poppius s. 24.04.1765 Ristiina. k. 24.12.1835 Juva.
Isä: Cygnaeus, Georg s. 09.02.1736 Mäntyharju.
Äiti: Duncker, Anna Sofia, Cygnaeus s. 1744.

Lapset:
1) Abraham (katso taulu 1251) s. 30.10.1793 Juva. k. 19.06.1866 Juva. Juvan 1. kappalainen 1833.
2) Ebba Katarina (katso taulu 1252) s. 28.05.1795 Juva. k. 24.03.1872 Juva.
3) Georg Wilhelm (katso taulu 1253) s. 16.07.1797 Juva. k. 22.12.1840 Sortavala. Henkikirjuri.
4) Agata Sofia (katso taulu 1254) s. 05.02.1799 Juva. k. 24.12.1874 Viipuri.
5) Gabriel (katso taulu 1255) s. 21.08.1805 Juva. k. 21.07.1851 Juva. Komissiomaanmittari Mikkelin läänissä 1840. Juvan kihlakunnan vakaaja 1844.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 735 -

10. sukupolvi

Poppius, Ebba Kristina, Masalin (taulusta 392. Isä: Poppius, Abraham) s. 28.04.1766 Pieksämäki. k. 27.11.1844 Viipuri.

1. puoliso Masalin, Peter Johan s. 12.06.1743 Mikkelin maalaiskunta. k. 03.10.1793 Mikkelin maalaiskunta. Vihitty: 1796.
Isä: Masalin, Peter Johan s. 26.02.1713 Rantasalmi.
Äiti: Winter, Margareta Elisabet, Masalin s. 1724.

Lapset:
1) Carl Gabriel (katso taulu 1352) s. 25.02.1790 Mikkelin maalaiskunta. k. 16.10.1846 Juva.
2) Henrik (katso taulu 1353) s. 15.06.1791 Mikkeli. k. 09.01.1877 Virolahti.
3) Gustaf Ertvin (katso taulu 1354) s. 29.05.1793. k. 02.03.1823 Savonlinna.

2. puoliso Hougberg, Jakob Gabriel s. 16.09.1756 Liperi. k. 09.07.1809 Mikkelin maalaiskunta.
Isä: Hougberg, Sven Abraham s. 1710.
Äiti: Thauvonius, Helena Sofia, Hougberg s. 1726.
Lapset:
1) Bror Sven (katso taulu 612) s. 01.02.1797 Mikkeli. k. 06.03.1875 Viipuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 736 -

10. sukupolvi

Öhman, Georg Jakob (taulusta 394. Äiti: Witting, Anna Stina) s. 05.02.1750 Porvoo. k. 25.08.1831 Finström.

1. puoliso Axelsson af, Anna Ulrika, Öhman s. 1767 Uumaja, Ruotsi ?. k. 15.01.1837 Finström. Vihitty: 08.05.1798 Tukholma.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 737 -

10. sukupolvi

Witting, Helena Lucia, Waenerberg (taulusta 395. Isä: Witting, Carl Reinhold) s. 17.01.1778 Porvoon maalaiskunta. k. 04.04.1859 Sipoo.

1. puoliso Waenerberg, Johan Peter s. 19.07.1782 Porvoon maalaiskunta. k. 22.07.1827 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 29.09.1805 Porvoon maalaiskunta.
Isä: Waenerberg, Johan s. 1749.
Äiti: Hipping, Margareta, Witting s. 13.07.1745 Pernaja.

Lapset:
1) Karl Johan (katso taulu 1355) s. 26.09.1808 Porvoon maalaiskunta. k. 17.08.1878 Sipoo.
2) Otto Wilhelm (katso taulu 1356) s. 01.03.1815 Porvoon maalaiskunta. k. 09.11.1893.
3) Gabriel Mauritz (katso taulu 1357) s. 26.01.1818 Porvoon maalaiskunta. k. 20.08.1887. Teologian tohtori, senaatin kirkollisasiantoimituskunnan esittelijäsihteeri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 738 -

10. sukupolvi

Witting, Johan Fredrik (taulusta 395. Isä: Witting, Carl Reinhold) s. 01.11.1782 Porvoon maalaiskunta. k. 26.11.1845 Pernaja.

1. puoliso Bohmberg, Sofia Lovisa, Witting s. 13.08.1790 Porvoo. k. 02.08.1824 Pernaja. Vihitty: 12.10.1815 Espoo.

Lapset:
1) Sofia Ottiliana (katso taulu 1358) s. 18.08.1816 Janakkala. k. 29.03.1845 Porvoon maalaiskunta.
2) Fredrika Charlotta (katso taulu 1359) s. 29.04.1818 Espoo. k. 30.11.1910 Pernaja.
3) Henrik Johan (katso taulu 1360) s. 25.04.1820 Espoo. k. 26.01.1859 Viapori, Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 739 -

10. sukupolvi

Witting, Hedvig Helena, Salinger (taulusta 397. Isä: Witting, Gustaf Wilhelm) s. 01.03.1767. k. 03.05.1845.

1. puoliso Salinger, Isak s. 25.02.1765 Strelitz, Macklenburg, Saksa. k. 09.03.1807 Porvoo. Vihitty: 24.07.1791.

Lapset:
1) Helena Lovisa (katso taulu 1361) s. Porvoo. k. 25.12.1881.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 740 -

10. sukupolvi

Witting, Vendla Helena, Brusin (taulusta 398. Isä: Witting, Abraham) s. 06.06.1779. k. 08.01.1850.

1. puoliso Brusin, Erik Adolf s. 01.01.1752. k. 23.07.1819 Kangasniemi. Kappalainen. Vihitty: 1798.

Lapset:
1) Johanna Juliana (katso taulu 1362) s. 23.06.1813 Kangasniemi. k. 1877.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 741 -

10. sukupolvi

Witting, Ebba Lovisa, Bergman (taulusta 398. Isä: Witting, Abraham) s. 22.04.1781 Joroinen. k. 19.04.1849 Helsinki.

1. puoliso Bergman, Anton Ulrik s. 16.02.1769 Turku. k. 19.12.1838 Suomenniemi. Kappalainen. Vihitty: 25.06.1807 Kangasniemi.

Lapset:
1) Robert Wilhelm (katso taulu 1363) s. 02.02.1815. k. 21.03.1879 Turku. Proviisori.
2) Jonas Adolf (katso taulu 1364) s. 17.06.1819 Suomenniemi. k. 14.12.1889 Levaschovo, Venäjä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 742 -

10. sukupolvi

Gottsman, Lovisa Ulrika, Schrey (taulusta 399. Äiti: Witting, Britha Sofia) s. 23.11.1754 Porvoo. k. 13.01.1793 Sääksmäki.

1. puoliso Schrey, Johan Adolf s. 23.07.1753 Sääksmäki. k. 26.08.1821. Tilanomistaja Sääksmäellä, vänrikki . Vihitty: n. 1777 Elimäki ?.
Ylioppilas 1770 Lähde: Ylioppilasmatrikkeli

Isä: Schrey, Johan s. 21.12.1697.
Äiti: Birckholz von, Eva Catharina, Blåfield s. 26.10.1714.

Lapset:
1) Anna Lucia (katso taulu 1365) s. 12.12.1790 Sääksmäki. k. 22.05.1820 Sääksmäki.
2) Brita Amalia (katso taulu 1366) s. 04.02.1792 Sääksmäki. k. 12.01.1823 Hauho.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 743 -

10. sukupolvi

Gottsman, Brita Elisabet, Blåfield (taulusta 399. Äiti: Witting, Britha Sofia) s. 10.04.1759 Porvoon maalaiskunta. k. 18.10.1829 Kalvola.

1. puoliso Blåfield, Adolf Magnus s. 08.05.1745 Sääksmäki. k. 14.10.1788.
Isä: Blåfield, Henrik Luutnantti.
Äiti: Birckholz von, Eva Catharina, Blåfield s. 26.10.1714.

Lapset:
1) Eva Sofia s. 11.12.1788 Sääksmäki. k. 10.10.1789 Sääksmäki.

2. puoliso Anthon, Carl Henrik s. 19.01.1753 Kangasala. k. 01.04.1830 Kalvola. Vihitty: 28.02.1796 Hauho.
Isä: Anthonius, Mathias s. 10.09.1713 Rautalampi. Kangasalan kappalainen, nimipastori.
Äiti: Vijdbom, Helena, Anthonius s. 30.07.1718 Kangasala.
Lapset:
1) Berndt Robert (katso taulu 1367) s. 1799. k. 1874.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 744 -

10. sukupolvi

Blåfield, Anders Konrad (taulusta 400. Äiti: Witting, Helena Juliana) s. 10.10.1777. k. 04.03.1829 Porvoo.

1. puoliso Ekestubbe, Hedvig Charlotta, Blåfield s. 28.05.1779 Vihti. k. 13.12.1819 Porvoon maalaiskunta. Vihitty: 30.08.1810 Sysmä.
Isä: Ekestubbe, Carl Fredrik s. 30.10.1727 Vihti. Everstiluutnantti, tilanomistaja Vihdin Olkkalassa.
Äiti: Kraftman, Anna Elisabet, Ekestubbe s. 15.02.1751 Porvoo.

Lapset:
1) Antoinette Helena Christina s. 27.02.1812 Loimijoki. k. 04.03.1882 Korpilahti.
2) Adolf Fredrik s. 06.07.1813 Pertteli. k. 10.01.1848 Helsinki.
3) Anders s. 02.03.1815 Pertteli. k. 02.03.1815 Pertteli.
4) Sofia Charlotta Fredrika (katso taulu 1368) s. 10.10.1816 Askola. k. 07.05.1892 Korpilahti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 745 -

10. sukupolvi

Blåfield, Barbara Sofia, Tandefelt (taulusta 400. Äiti: Witting, Helena Juliana) s. 27.12.1782 Pirkkala. k. 06.08.1854 Sysmä.

1. puoliso Tandefelt, Robert s. 10.09.1791 Hartola. k. 09.01.1831. Varatuomari 1818. Tilanomistaja Hartolan Koskipäässä. Vihitty: 14.12.1823 Pernaja.
Kadetti Haapaniemen sotakoulussa 1807-08. Ylioppilas Turussa 12.12.1809. Tuomarintutkinto 16.12.1811. Turun hovioikeuden auskultantti 18.12.1811. Varatuomari 1818. Tilanomistaja Hartolan Koskipäässä. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Tandefelt, Robert s. 04.05.1746 Hartola. Tilanomistaja Hartolan Koskipäässä, everstiluutnantti.
Äiti: Toll, Hedvig Sofia, Tandefelt s. 16.12.1761 Sysmä.

2. puoliso Wadenstjerna, Otto Wilhelm Magnus s. 15.07.1793 Sysmä. k. 10.06.1856 Sysmä. Varatuomari 1819. Tilanomistaja Sysmän Hovilassa.
Ylioppilas Turussa 1810. Tuomarintutkinto 11.12.1813. Turun hovioikeuden auskultantti 16.12.1813. Varatuomari 1819. Tilanomistaja Sysmän Hovilassa. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Colliander / Wadenstjerna, Otto Johan s. 15.03.1764 Hartola. Majuri.
Äiti: Toll, Elisabeth Wilhelmina, Colliander / Wadenstjerna s. 17.09.1760 Sysmä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 746 -

10. sukupolvi

Blåfield, Gustava Katarina, Leistenius (taulusta 400. Äiti: Witting, Helena Juliana) s. 25.09.1786 Pirkkala. k. 29.05.1852 Karkku.

1. puoliso Leistenius, Jakob Gabriel s. 04.03.1766 Suoniemi. k. 15.12.1839 Suoniemi. Vihitty: 09.03.1823 Suoniemi.
Isä: Leistenius, Jakob s. 09.01.1713. Kappalainen Suoniemi.
Äiti: Wegelius, Christina, Leistenius s. 25.05.1731 Karkku.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 747 -

10. sukupolvi

Streng, Jonas (taulusta 401. Isä: Streng, Jonas) s. 21.08.1734. k. 29.08.1795. Porvoon kappalainen.

1. puoliso Engren, Beata Elisabet, Streng s. 1736. k. 07.12.1779.

Lapset:
1) Beata Katarina (katso taulu 1369) s. 01.05.1772. k. 13.02.1809 Karstula.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 748 -

10. sukupolvi

Streng, Regina, Schreck (taulusta 401. Isä: Streng, Jonas) s. 31.07.1760 Snappertuna. k. 14.02.1827 Hauho.

1. puoliso Schreck, Georg Vilhelm Ernst s. 1748 Saksa. k. 31.03.1824 Hauho. Vihitty: 16.11.1779.

Lapset:
1) Johan Fredrik (katso taulu 1370) s. 07.09.1783 Hauho. k. 20.04.1849 Hauho.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 749 -

10. sukupolvi

Streng, Margareta Helena, Tapenius (taulusta 402. Isä: Streng, Anders Johan) s. 23.10.1732 Jämsä.

1. puoliso Tapenius, Matias Johannes s. 1725. k. 31.08.1792 Jämsä. Jämsän kappalainen. Vihitty: 13.01.1757 Jämsä.
Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilas. Porvoon lukion oppilas 28.2.1745 - 1749. Ylioppilas Turussa 1749. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 9.1.1753. Jämsän pitäjänapulainen 1753, kappalainen 1767. Varapastori 1779. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Lapset:
1) Hedvig Kristina (katso taulu 1371) s. 30.07.1759 Jämsä. k. 03.05.1847 Viitasaari.
2) Johan s. 16.07.1761 Jämsä. k. 26.06.1786 Jämsä. Jämsän kappalaisen (isänsä) apulainen 1786. Perhesuhteet: Naimaton.
Porvoon lukion oppilas 14.2.1776. Uudestaan Porvoon lukion oppilas 16.6.1777 - 11.12.1781. Ylioppilas Turussa 18.3.1782. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 3.4.1786. Jämsän kappalaisen (isänsä) apulainen 1786. Armovuodensaarnaaja Laukaassa s.v. (kuoli ennen sinne siirtymistä). Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852
3) Ulrika Sofia (katso taulu 1372) s. 08.11.1769 Jämsä. k. 20.02.1831 Helsinki.
4) Henrik Olivier (katso taulu 1373) s. 13.03.1770. k. 26.04.1843 Rantasalmi.
5) Susanna Magdalena (katso taulu 1374) s. 28.03.1771 Jämsä. k. 12.11.1844 Savonlinna.
6) Carl (katso taulu 1375) s. 03.05.1773 Jämsä. k. 21.02.1852 Iitti. Iitin kappalainen.
7) Anders Kristofer (katso taulu 1376) s. 03.03.1776 Jämsä. k. 05.04.1853 Heinola. Lääninmaanmittari, hovineuvos . Lisätietoja: Myöhemmin Nordenstreng.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 750 -

10. sukupolvi

Streng, Florentina, Mentzer (taulusta 402. Isä: Streng, Anders Johan) s. 1751. k. 14.06.1832 Sulkava.

1. puoliso Mentzer, Gustaf s. 25.08.1749 Kokemäki. k. 03.05.1818 Jyväskylän maalaiskunta. Vihitty: 24.04.1783.

Lapset:
1) Maria Sofia (katso taulu 1377) s. 31.12.1785 Jyväskylän maalaiskunta.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 751 -

10. sukupolvi

Streng, Kristofer (taulusta 402. Isä: Streng, Anders Johan) s. 10.03.1753. k. 20.07.1825.

1. puoliso Hirn, Maria Beta, Streng s. 1766. k. 31.12.1835. Vihitty: 28.07.1790.

Lapset:
1) Abraham Wilhelm (katso taulu 1378) s. 22.02.1797 Sysmä. k. 03.08.1854 Luhanka.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 752 -

10. sukupolvi

Streng, Karl (taulusta 402. Isä: Streng, Anders Johan) s. 14.04.1749 Jämsä. k. 19.03.1826 Sysmä. Sysmän kirkkoherra, rovasti.

Porvoon lukion oppilas 28.5.1766. Ylioppilas Turussa 5.1772 Streng, Car. Tav. _ 534. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 31.1.1774. Padasjoen kirkkoherran apulainen 1774. Hämeen läänin jalkaväkirykmentin ylim. pataljoonansaarnaaja 1777, vakinainen 1779, rykmentinpastori 1782. Hartolan kappalainen 1788. Sysmän kirkkoherra 1790. Rovasti 1802. Vt. lääninrovasti s.v., vakinainen 1805. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Wikman, Anna Maria, Streng s. 10.02.1752 Pyhtää. k. 21.02.1836 Sysmä.
Isä: Wikman, Otto Johan Kappalainen Luumäki.
Äiti: Cleve, Margareta, Wikman

Lapset:
1) Anders Joakim (katso taulu 1379) s. 19.02.1782 Padasjoki. k. 09.11.1832 Sysmä. Sysmän kirkkoherra 1827, rovasti 1830.
2) Karl Gustaf s. 31.12.1783 Padasjoki. k. 19.05.1873 Helsinki. Lemin kirkkoherra. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas Turussa 9.3.1804. Hämäläisen osakunnan jäsen 10.3.1804 - Teksti Lands Secret. i Heinola on yliviivattu. Predikant i Heinola 1828. Vice Pastor 1830. Kyrkoherde i Klemis 1841. Matkapassi Sysmän pappilaan matkustamista varten 14.4.1808. Todistus ordinaation hakemista varten Porvoon hiippakunnasta saamaansa kutsua noudattaen registratuurassa 5.12.1808. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 4.4.1809. Pappina Lammilla, Sysmässä ja Nastolassa. Heinolan residenssinsaarnaaja 1827. Varapastori 1830. Lemin kirkkoherra 1840, sai viransijaisen korkean iän takia 1857. Rovasti 1846. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852
3) Otto Wilhelm (katso taulu 1380) s. 03.04.1786 Padasjoki. k. 10.05.1863 Heinola. Kyminkartanon läänin lääninsihteeri.
4) Johan Kristoffer (katso taulu 1381) s. 09.06.1788 Kuhmoinen. k. 10.11.1853 Heinola. Heinolan ensimmäinen apteekkari.
5) Robert Fredrik (katso taulu 1382) s. 17.08.1789 Hartola. k. 25.03.1855 Sysmä.
6) Lovisa Ulrika (katso taulu 1383) s. 15.10.1793 Sysmä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 753 -

10. sukupolvi

Ottelin, Adam (taulusta 403. Äiti: Streng, Anna Maria) s. 09.03.1744. k. 06.05.1804 Elimäki. Comissions-landmätare i Kymmenegårds län, Komissionimaanmittari Kyminkartanon. Ammatinlisäyksiä: läänissä.

Ottelin suvusta on lisätietoja Sukukirjassa.

1. puoliso Ingman, Johanna, Ottelin s. 18.05.1760. k. 11.04.1833 (1838 i Borgå?) Mäntsälä. Vihitty: 14.11.1787 Ruotsinpyhtää (Elimäen Stenkulla ?).
Isä: Ingman, Matias s. 1722 Kotoisin Uudeltamaaalta. Porvoon pedagogian kollega 1745, Askolan kappalainen 1756 - 1762.
Äiti: Stettiin, Sofia Elisabet, Ingman s. 1722.

Lapset:
1) Johan Adam s. 14.01.1789. k. 26.10.1793.
2) Jonas (katso taulu 1384) s. 18.12.1790. Oli kaupalla ennenkuin lähti merille. Merikapteeni. . Lisätietoja: Karkasi maalta.
3) Carl Gustaf (katso taulu 1385) s. 01.05.1792 Elimäki. k. 18.10.1864 Porvoo. Porvoon hiipakunnan piispa 1838.
4) Carl Adam (katso taulu 1386) s. 24.04.1796 Elimäellä Stenkullan tilalla. k. 16.03.1885 Lohtaja. Vanhempi komissiomaanmittari Vaasan läänissä 1874. Perhesuhteet: Adam Ottelinin ja 3. vaimon Anna Hagmanin ikäero oli 48 vuotta!.
5) Johan Adolf (katso taulu 1387) s. 05.04.1798 Elimäki. k. 22.01.1886 Kaavi. Kaavin kirkkoherra.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 754 -

10. sukupolvi

Pfaler von, Frans Fredrik (taulusta 404. Äiti: Gertten von, Anna Kristina) s. 16.10.1792 Lempäälä. k. 26.06.1871 Lempäälä.

1. puoliso Knorring von, Eva Augusta, Pfaler von s. 22.09.1825 Hamina. k. 19.06.1905 Porvoo. Vihitty: 29.10.1863 Finström.
Isä: Knorring von, Frans Peter s. 06.10.1792 Kokemäki. Finströmin Rovasti, jumaluusopin tohtori.
Äiti: Lybecker, Ebba Helena, Knorring von s. 27.05.1794 Mietoinen.

Lapset:
1) Frans Karl Fredrik Josef (katso taulu 1388) s. 19.08.1865 Tampere. k. 03.11.1937 Ixelles a Bryssel, Belgia.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 755 -

10. sukupolvi

Pfaler von, Carl Viktor (taulusta 404. Äiti: Gertten von, Anna Kristina) s. 07.04.1794 Lempäälä. k. 30.11.1869 Urjala.

1. puoliso Floor, Charlotta Sofia, Pfaler von s. 15.05.1800 Sääksmäki. k. 21.05.1855 Urjala. Vihitty: 07.01.1825 Sääksmäki.
Isä: Floor, Otto Ernst s. 20.01.1758.
Äiti: Speitz, Hedvig Charlotta, Floor s. 24.01.1771 Sääksmäki.

Lapset:
1) Olivia Charlotta Kristina (katso taulu 1389) s. 08.01.1826 Helsinki. k. Tenhola.
2) Karl Fredrik (katso taulu 1390) s. 08.11.1827 Pälkäne. k. 02.01.1860 Helsinki. Kuolinsyy: Kuoli Lapinlahden mielisairaalassa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 756 -

10. sukupolvi

Lagermarck, Augusta Henrika Wilhelmina, Wall (taulusta 405. Äiti: Gertten / Gerdten von, Hedvig Eleonora) s. 05.07.1801 Kalvola. k. 18.08.1872 Lappeenranta.

1. puoliso Wall, Carl Mattsson s. 03.04.1798 luvia. k. 1877 (jälkeen). Vihitty: 10.06.1823 Luvia.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 757 -

10. sukupolvi

Lagermarck, Bror Berndt Otto (taulusta 405. Äiti: Gertten / Gerdten von, Hedvig Eleonora) s. 07.07.1803 Kalvola. k. 09.10.1853 Uusikaarlepyy. Komissiomaanmittari Vaasa läänissä 1848. Perhesuhteet: Aatelissuku No 86, hänen toisessa aviossaan.

Ylioppilas Turussa 1822.

1. puoliso Garvoli, Johanna Sofia Johan-Jakobintytär, Lagermarck s. 17.06.1809. k. 05.11.1834 Liminka. Vihitty: 13.09.1829 Kalajoki.
Isä: Garvolius, Johan Jakob Johaninpoika s. 28.03.1777 Munsala. Oulun läänin 2. lääninmaanmittari 1821.
Äiti: Simelius, Margaretha Johanna s. 23.06.1783 Kokkola.

Lapset:
1) Sofia Mathilda Bror-Otto-Berndtintytär (katso taulu 1391) s. 23.10.1834 Liminka. k. 22.06.1874 Kauvatsa.

2. puoliso Calamnius, Josefina Sofia Josef-Reinholdintytär, Lagermarck s. 12.01.1813 Uusikaarlepyy. k. 15.01.1880. Vihitty: 26.03.1839 Uusikaarlepyy.
Isä: Calamnius, Josef Reinhold Samuelinpoika s. 08.07.1792 Uusikaarlepyy. Kauppias Uusikaarlepyy.
Äiti: Basilier, Carolina Fredrika, Calamnius s. 08.05.1792 Ii.
Lapset:
1) Hulda Emilia s. 26.03.1851 Uusikaarlepyy. k. 12.07.1851.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 758 -

10. sukupolvi

Lagermark, Wendla Gustava Carolina, Wilander (taulusta 405. Äiti: Gertten / Gerdten von, Hedvig Eleonora) s. 15.02.1805 Kalvola. k. 17.08.1838 Uusikaarlepyy.

1. puoliso Wilander, Carl Wilhelm Johansson s. 21.05.1809 Hailuoto. k. 09.10.1857 Oulu. Landmäteri-auscultant 1834, varamaanmittari 1838. Vihitty: 28.09.1837 Uusikaarlepyy. Ammatinlisäyksiä: Oulun läänin lääninmetsänhoitajan apulainen 1852.
Han blef Student 1827

Isä: Wilander, Johan Johansson s. 09.09.1766. Kapellan i Carlö 24.03.1802 kappalainen Hailuoto.
Äiti: Hälli / Hällstedt, Anna, Klemola s. 16.04.1777 Carlö.

Lapset:
1) Mathilda Carolina Caroli Vilhelmi s. 14.07.1838 Uusikaarlepyy.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 759 -

10. sukupolvi

Fleege, Vendla Karoliina, Hällfors (taulusta 406. Äiti: Aminoff, Hedvig Henrietta) s. 29.10.1790 Vahto. k. 30.09.1828 Somero.

1. puoliso Hällfors, Karl Erik Jaakonpoika s. 28.01.1794 Kristiinankaupunki. k. 05.04.1854 Isokyrö. Maisteri, provasti, kirkkoherra Isokyrö. Vihitty: 25.07.1820 Akaa.
Porin triviaalikoulun oppilas 30.8.1805 20.6.1811. Ylioppilas Turussa 1811. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 12.12.1827. Satakuntalaisen osakunnan kunniajäsen (1818). Turun tuomiokapitulin notaarin apulainen 1817, amanuenssi 1818, varanotaari 1819, notaari 1823. Sundin kirkkoherra 1828, Isonkyrön 1844. Rovasti 1829. Lääninrovasti. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Hällfors, Jakob, Långfors s. 04.04.1757 Merikarvia. Kirkkoherra Ikaalisissa 1811.
Äiti: Fonselius, Sara Margaretha Eliaedotter, Hällfors s. 07.02.1759 Ikaalinen.

Lapset:
1) Henriette (katso taulu 1392) s. 12.09.1826 Turku. k. 01.07.1861 Karijoki.
2) Erika Agata (katso taulu 1393) s. 18.05.1828 Somero. k. 09.07.1857 Yliveteli. Lisätietoja: Kirjoilla Turun ruotsalaisessa seurakunnassa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 760 -

10. sukupolvi

Kothen von, Casimir (taulusta 407. Äiti: Tollet, Johanna Agneta) s. 29.05.1807 Lokalahti. k. 25.11.1880 Mecklenburg-Schwerin, Saksa.

1. puoliso Haartman, Anna Charlotta, Kothen von s. 13.12.1815 Turku. k. 27.08.1849 Dresden, Saksa. Vihitty: 26.09.1834 Helsinki.
Isä: Haartman von, Gabriel Erik s. 09.03.1757 Nauvo. Lääkäri, provessori, valtiomies.
Äiti: Fock, Fredrika Sofia, Haartman von s. 13.09.1777 Karuna.

Lapset:
1) Alma Maria Alexandra (katso taulu 1394) s. 17.09.1841 Helsinki. k. 19.08.1911 Tukholma.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 761 -

10. sukupolvi

Kothen von, Gustav (taulusta 407. Äiti: Tollet, Johanna Agneta) s. 31.07.1808 Lokalahti. k. 23.12.1861 Turku. Kenraalimajuri, vapaaherra. Perhesuhteet: Puolisot ovat serkkuja keskenään.

1. puoliso Kothen von, Sofia Matilda Beata, Kothen von s. 08.12.1818 Askainen. k. 23.03.1900 Helsinki. Vihitty: 24.09.1837 Paimio.
Isä: Kothen von, Carl Axel s. 26.04.1779 Kirkkonummi. Majuri, vapaaherra.
Äiti: Pippingsköld, Johanna Maria, Kothen von s. 01.11.1791 Turku.

Lapset:
1) Gustav Carl Magnus s. 25.07.1838 Paimio. k. 07.11.1847 Pietari, Venäjä.
2) Jeanne Antoinette Constantia s. 11.10.1841 Pietari, Venäjä. k. 13.05.1842 Pietari, Venäjä.
3) Rolf Casimir s. 29.04.1843 Paimio. k. 26.12.1860 Pietari, Venäjä.
4) Gertrud Maria (katso taulu 1395) s. 04.01.1849 Helsinki. k. 04.03.1900 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 762 -

10. sukupolvi

Kothen von, Mauritz Ferdinand (taulusta 407. Äiti: Tollet, Johanna Agneta) s. 17.06.1811 Lokalahti. k. 17.06.1875 Janakkala.

1. puoliso Piper, Amalia Magdalena, Kothen von s. 28.07.1822 Turku. k. 28.05.1855 Helsinki. Vihitty: 14.08.1842 Helsinki.
Isä: Piper, Axel Adolf s. 20.04.1778 Tukholma.
Äiti: Armfelt, Maria Catarina Augusta, Piper s. 13.06.1786 Tukholma. Kreivitär.

Lapset:
1) Gustav Axel (katso taulu 1396) s. 17.07.1843 Pietarhovi, Venäjä. k. 25.06.1906 Lapvesi.
2) Augusta Johanna (katso taulu 1397) s. 27.05.1845 Viipuri. k. 21.06.1882 Tuusulan Kellokoski.
3) Pontus Magnus Adolf s. 29.12.1846 Turku. k. 13.01.1874 Tuusula.
4) Hedvig Mariana s. 02.04.1850 Viipuri. k. 11.03.1851.
5) Anna Magdalena s. 15.10.1853 Viipuri. k. 16.05.1870 Hamina.

2. puoliso Wrede af Elimä, Anna Gustava Fredrika Emilia, Kothen von s. 09.02.1830 Anjala. Vihitty: 27.06.1857 Anjala.
Isä: Wrede af Elimä, Fabian Gottlieb s. 11.09.1780 Anjala.
Äiti: Grotenfelt, Anna Maria, Wrede af Elimä s. 22.07.1787 Mikkelin maalaiskunta.
Lapset:
1) Emil Fabian Mauritz s. 20.04.1858 Hamina. k. 30.04.1925 Helsinki.
2) Maria Mathilda (katso taulu 1398) s. 11.04.1861 Hamina. k. 19.08.1944 Helsinki.
3) Emilia Sofia s. 03.00.1865 Hamina. k. 06.11.1867 Hamina.

3. puoliso Forsblom, Valborg, Kothen von s. 06.04.1832. k. 18.04.1913 Mikkeli. Vihitty: 30.12.1866 Hamina.
Isä: Forsblom, Gustaf s. 1795.
Äiti: Åberg, Inga Lovisa, Forsblom s. 1797.
Lapset:
1) Casimir Gustav s. 31.07.1869 Hamina. k. 20.02.1873 Janakkala.
2) Carl Axel (katso taulu 1399) s. 15.08.1871 Hamina. k. 07.07.1927.
3) Anna Maria (katso taulu 1400) s. 06.11.1875 Janakkala. k. 03.10.1945 Mikkeli.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 763 -

10. sukupolvi

Kothen von, Eva Mathilda Aglaè, Furuhjelm (taulusta 407. Äiti: Tollet, Johanna Agneta) s. 06.07.1825 Helsinki. k. 10.07.1914 Loimaa.

1. puoliso Furuhjelm, Harald Victor Wilhelm s. 12.04.1810 Tenhola. k. 01.01.1872 Helsinki. Viipurin hovioikeuden presidentti. Vihitty: 28.06.1849 Helsinki.
Isä: Furuhjelm, Elis s. 26.07.1764 Urjala. Tilanomistaja Urjalan Honkolassa, eversti.
Äiti: Avellan, Lovisa, Furuhjelm s. 15.12.1778.

Lapset:
1) Elis (katso taulu 1401) s. 05.05.1850 Helsinki. k. 16.07.1910 Helsinki. Protokollasihteeri.
2) ?? s. 05.05.1850 Helsinki. k. 05.05.1850 Helsinki. Perhesuhteet: Sukupuolta ei tiedetä, kaksonen Eliksen kanssa.
3) Sofia Matilda s. 05.11.1852 Helsinki. k. 09.09.1856 Urjala.
4) Sigrid Johanna Lovisa (katso taulu 1402) s. 07.12.1854 Helsinki. k. 26.05.1939 Helsinki. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
5) Knut Gustav Viktor s. 05.08.1862 Helsinki. k. 31.01.1928 Urjala.
6) Matilda s. 16.03.1864 Helsinki. k. 06.01.1865 Helsinki.
7) Dagmar Leonora s. 28.06.1868 Helsinki. k. 20.02.1918 Loimijoki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 764 -

10. sukupolvi

Paldanius, Elisabet, Hollender (taulusta 408. Äiti: Ranström, Anna) s. n. 1722. k. 31.12.1805 Kuopio.

Lähde: Genos Släkten Hollender Ridder Kanslirådet GEORG LUTHER, Helsingfors

1. puoliso Hollender, Johan s. 09.11.1700 (kastettu) Kexholm, Käkisalmi. k. 07.11.1780 Kuopio. Kersantti, rustmästare vid Savolax och Nyslotts läns infanteriregemente . Vihitty: n. 1744 1745.
Furir 31.12.1723, förare 23.12.1727. Fången vid Villmanstrand 23.8.1741, avfördes ur rullorna som stupad men återkom. Köpte 28.6.1743 av Henrik Ruuskanen ett skattehemman om 1/2 skattmark i Kareslahti by i Kuopio. Inträdde åter i tjänst vid samma regemente, sergeant 17.3.1744, avsked 28.4.1748. Bodde sedan i Kasurila by, Kuopio (numera Siilinjärvi), på ett hemman som han övertog av sin andra hustrus far. Lähde: Genos, Släkten Hollender Ridder Kanslirådet GEORG LUTHER, Helsingfors

Isä: Hollender, Johan s. n. 1663 Viipuri. Kurkijoen kirkkoherra; kyrkoherde i Kronoborg.
Äiti: Hindsberg, Sara, Hollender s. n. 1671.

Lapset:
1) Elisabet Sofia (katso taulu 1403) s. 30.12.1745 Kuopio. k. 01.04.1809 Maaninka.
2) Petter Johan s. 06.06.1749 Kuopio. k. (ennen) 1745.
3) Anna Katarina (katso taulu 1404) s. 03.03.1752 Kuopio. k. 24.05.1807 Kuopio.
4) Kristian Johan (katso taulu 1405) s. 29.04.1754 Kuopio. k. 09.08.1831 Kasurila. Bonde, sexman.
5) Karl Gustaf (katso taulu 1406) s. 27.07.1756 Kuopio. k. 03.11.1825 Nilsiä. Bonde i Kasurila by i Kuopio landsförsamling. Kuolinsyy: Hukkui, drunknade i Nilsiä .
6) Eva Kristina s. 04.01.1759 Kuopio. k. 03.03.1760.
7) Efraim s. 10.10.1761 Kuopio. k. 21.04.1763.
8) Aron (katso taulu 1407) s. 21.08.1764 Kuopio. k. 10.06.1845 Kolmisoppi, Siilinjärvi, Kuopion maalaiskunta. Bonde, sjöman, bonde. Lisätietoja: Flyttade 1781 till Uleåborg.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 765 -

10. sukupolvi

Mollerus, Anna Lovisa Abrahamintytär, Boisman (taulusta 409. Äiti: Ranström, Catharina Elisabet) s. 10.10.1745 Iisalmi. k. 27.07.1804 Iisalmi.

1. puoliso Boisman, Jakob Fredrik, Böisman s. 27.04.1741 Joroinen. k. 26.06.1778 Iisalmi. Savon ja Savonllinnan läänin jalkaväkirykmentin Juvan komppanian lippumies. Lisätietoja: Alkujaan Böisman. Ammatinlisäyksiä: Adjutantti.
Isä: Böisman, Jakob
Äiti: Heideman von, Wilhelmina, Böisman

Lapset:
1) Carl Fredrik (katso taulu 1408) s. 29.06.1777 Iisalmi. k. 1833 Laukaa. Komissiomaanmittari Vaasan läänissä 1819.

2. puoliso Strandberg (Lähde: 8.1), Anders Gustaf s. 21.03.1755 Pori. k. 17.02.1800 Iisalmi. Komissiomaanmittari Vaasan läänissä 1783. Vihitty: 24.01.1782 Iisalmi.
Vaasan kouluun 1766, koska oli koulun apologistan Henrik Strandbergin velipuoli. Ylioppilas Turussa 1773, suoritti maanmitarintutkinnon 1779. Lähde: Porin HK; Iisalmen HK; Vaasan maakunta-arkisto: Vaasan koulun kirjekirja 1772. - Lagus; E. Granit-Ilmoniemi, Porin kaupungin porvareita ja kauppiaita 1600 - 1880, s. 144; LSW, s. 73; V. Ekstrand, Svenska landtmätare 1628—1900, s. 244.

Isä: Strandberg, Erik Porilainen kauppias.
Äiti: Lonström, Catharina, Strandberg

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 766 -

10. sukupolvi

Mollerus, Johan Henrik Abrahaminpoika (taulusta 409. Äiti: Ranström, Catharina Elisabet) s. 02.10.1730 Iisalmi ?. k. 06.11.1790 IIsalmi ?. Kappalainen Iisalmi 1766, varapastori 1788.

1. puoliso Böisman / Boisman, Anna Elisabet, Mollerus s. 17.09.1745 Joroinen. k. 31.03.1787 Iisalmi.
Isä: Böisman, Jakob
Äiti: Heideman von, Wilhelmina, Böisman

Lapset:
1) Abraham (katso taulu 1409) s. 06.12.1773 Iisalmi. k. 27.08.1840 Pieksämäki.
2) Lovisa Jakobina (katso taulu 1410) s. 08.12.1775 Iisalmen maaseurakunta.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 767 -

10. sukupolvi

Mollerus, Joachim Abrahaminpoika (taulusta 409. Äiti: Ranström, Catharina Elisabet) s. 17.10.1737 Iisalmi. k. 03.11.1808 Iisalmi. Kirkonisäntä Iisalmi 1793. Perhesuhteet: Ei ollut naimisissa, mutta Anna Lovisa Landanin kanssa avioton lapsi.

Ylioppilas Turussa 1755 - 56.


Lapset:
1) Abraham Joachim s. 13.12.1779 Kiuruvesi. k. 13.12.1779 Kiuruvesi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 768 -

10. sukupolvi

Mollerus, Gustaf Abrahaminpoika (taulusta 409. Äiti: Ranström, Catharina Elisabet) s. 25.09.1739 Iisalmi. k. 14.03.1792 Pietarsaari. Pietarsaaren pitäjänkirjuri 1776 / Hovioikeuden asianajaja.

Ylioppilas 1758, suoritti tuomarintutkinnon 1761. Turun hovioikeuden auskultantti 1761.

1. puoliso Kreander, Catharina, Mollerus s. 03.05.1750 Alavus. k. 09.10.1790 Pietarsaari. Vihitty: 02.11.1773 Pietarsaari.
Isä: Kreander, Johan s. 20.06.1718. Kapellan uti Alavo; Alavuuden kappalainen.
Äiti: Ruuth, Catharina Elisabeth, Kreander s. 07.04.1730.

Lapset:
1) Johan Abraham s. 17.08.1774 Pietarsaari. Tykkijunkkari 1792.
Ylioppilas Turussa 1788.
2) Salomon (katso taulu 1411) s. 19.04.1776 Pietarsaari. k. 14.06.1847 Liperi. Kihlakunnantuomari 1821.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 769 -

10. sukupolvi

Graan, Anna Catharina, Smedberg (taulusta 410. Äiti: Halfbiörn, Margareta) s. 16.09.1752 Halikko, Hajala. k. 09.08.1821 Kiikala, Rekijoki.

1. puoliso Smedberg, Mickel Sigfridsson, Klemelä s. 29.08.1747 Kiikala, Rekijoki. k. 11.02.1834 Kiikala, Rekijoki.

Lapset:
1) Anna Catharina (katso taulu 1412) s. 14.10.1780. k. 12.09.1842.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 770 -

10. sukupolvi

Winter, Anders Gustaf (taulusta 411. Isä: Winter, Anders) s. 04.11.1770. k. 11.08.1823.

1. puoliso Elfvengren, Sofia Magdalena, Winter s. 1767.

Lapset:
1) Anders Abraham (katso taulu 1413) s. 26.11.1795. k. 28.01.1875 Kitee. Perhesuhteet: Andersin isä oli vaimonsa serkku.
2) Johanna Gustava (katso taulu 1414) s. 17.01.1805 Kitee.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 771 -

10. sukupolvi

Winter, Anders Henrik (taulusta 413. Äiti: Winter, Anna Elisabet) s. 11.02.1781 Kitee. k. 03.11.1833 Juva. Juvan kappalainen.

Kuopion triviaalikoulun oppilas 13.12.1799. Porvoon lukion oppilas 6.3.1800 - 3.12.1803. Ylioppilas Turussa 8.3.1803. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 29.3.1806. Pappina Juvalla, Maaningassa ja Joroisissa. Juvan 2. kappalainen 1810, 1. kappalainen 1826. Varapastori 1822. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Hultin, Anna Ottiliana, Winter s. 26.08.1781. k. 20.03.1820 Juva. Vihitty: 26.07.1810 Puumala.
Isä: Hultin, Peter s. 24.03.1740.
Äiti: Lindenius, Hedvig Ottiliana, Hultin s. 30.12.1742 Ilomantsi.

Lapset:
1) Anders Henrik (katso taulu 1415) s. 10.05.1812 Juva. k. 26.08.1888 Helsinki. Kenraaliluutnantti.
2) Anna Ottiliana (katso taulu 1416) s. 05.11.1815. k. 18.10.1868.
3) Georg Gustaf s. 24.06.1817 Juva. k. 26.07.1883 Helsinki. Käkisalmen vankilansaarnaaja. Perhesuhteet: Naimaton.
Kuopion triviaalikoulun oppilas 10.9.1829 - 1831. Porvoon lukion oppilas 6.12.1832 - 12.6.1838 (dim.). Ylioppilas Helsingissä 20.6.1838 (arvosana laudatur äänimäärällä 22). Savokarjalaisen osakunnan jäsen 10.10.1838 10/10 1838. Georg Gustaf Winter - Syntynyt Juvan pitäjässä 24/VI 1818"!". Isä: nimi-Kirkkoherra, Kappalainen ja Wiisausopin Tohtori Anders Henr: Winter, Äiti Anna Otteliana Hultin. Oppilas 20/VI 1838 22:lla suostumushuuolla. Kirjotti pro Exercitio 27/5 1841. toistimella: Admittitur ja pro Seminario 25/11 1842 toistimella: Adprobatur cum laude. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 18.12.1847. Pappina Sakkolassa ja Pietarin suom. Marian seurakunnassa. Venäjän amerikkalaisten siirtokuntien luterilainen pastori Uudessa Arkangelissa Sitkassa 1852–67. Käkisalmen vankilansaarnaaja 1869, lakkautuspalkalle 1881. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

2. puoliso Riegel, Helena Eleonora, Winter s. 31.05.1803 Pietari, Venäjä. k. Inkerinmaa, Venäjä. Vihitty: 17.02.1824 Juva.
Lapset:
1) Anders (katso taulu 1417) s. 22.11.1824 Juva. k. 19.07.1896 Jaakkima. Jaakkiman kappalainen. Perhesuhteet: Avioliitossa serkkunsa kanssa.
2) Anna Dorotea Wilhelmina (katso taulu 1418) s. 16.10.1826. k. 28.05.1857 Pori.
3) Karl Adolf Edvard (katso taulu 1419) s. 23.06.1829 Juva. k. 27.04.1878 Inkere. Inkeren kirkkoherra 1866.

3. puoliso Winter, Hedvig Fredrika s. 17.05.1785 Iitti. k. 20.09.1833.
Lähde: Axel Bergholm Sukukirja (on väärä tieto, lähde: HisK)

Isä: Winter, Jakob Fredrik s. 12.05.1758 Kitee. Kymenkartanon läänin 1. lääninmaanmittari, maanmittaustirehtööri.
Äiti: Ursin, Hedvig Dorothea, Winter s. 07.04.1762.

Lapset:
1) Maria Georgina (katso taulu 1338) s. 18.12.1822. k. 10.09.1859.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 772 -

10. sukupolvi

Winter, Gustaf (taulusta 413. Äiti: Winter, Anna Elisabet) s. 20.10.1784 Kitee. k. 02.06.1837 Joroinen. Kirkkoherra Joroinen.

Kuopion triviaalikoulun oppilas 13.12.1799 (til Borgå med Testim.). Porvoon lukion oppilas 6.3.1800 - 5.12.1803. Ylioppilas Turussa 20.2.1804 [Winter] Gustavus, Wiburg. _ 903. Viipurilaisen osakunnan jäsen 20.2.1804 [1804] d. 20. Febr. Gustaf Winter 20/11 1784 Kapellan Jockas Prästwigd i Borgå 1809. Matkapassi Juvalle matkustamista varten 13.4.1808. Todistus ordinaation hakemista varten registratuurassa 6.5.1809. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 23.6.1809. Pappina Leppävirralla, Juvalla, Mäntyharjulla ja Joroisissa. Joroisten kirkkoherra 1824. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Essen von, Anna Gustava, Winter s. 26.09.1797 Pernaja. k. 12.06.1868 Heinola. Vihitty: 27.08.1824 Porvoon maalaiskunta.
Isä: Essen von, Magnus Wilhelm s. 25.12.1747 Pornainen.
Äiti: Boije, Ebba Helena, Essen von s. 1764.

Lapset:
1) Anna Helena Vilhelmina (katso taulu 1420) s. 28.07.1825 Joroinen. k. 19.12.1915 Heinola.
2) Gustaf Anders Wilhelm (katso taulu 1421) s. 04.12.1826 Joroinen. k. 04.06.1868 Heinola.
3) Adolf Magnus (katso taulu 1422) s. 16.10.1828 Joroinen. k. 18.10.1880 Hartola. Hartolan kirkkoherra, varapastori.
4) Karl August s. 21.05.1830 Joroinen. k. 09.08.1857.
5) Augusta Ottiliana (katso taulu 1423) s. 12.01.1832 Joroinen.
6) Anders Henrik s. 17.04.1834 Joroinen. k. 25.06.1845 Heinola.
7) Selma Gustava (katso taulu 1424) s. 26.10.1836 Joroinen. k. 28.11.1883 Jaakkima.
8) Beata Charlotta s. 08.04.1837 Joroinen. k. 09.04.1837 Joroinen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 773 -

10. sukupolvi

Winter, Frans Otto Wilhelm (taulusta 414. Isä: Winter, Jakob Fredrik) s. 23.06.1826 Pernaja. k. 05.04.1897 Rautu. Kappalainen Rautu .

Porvoon yläalkeiskoulun oppilas 23.8.1842 - 1844. Porvoon lukion oppilas 18.6.1844 - 25.8.1846 (skiljebetyg). Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 12.6.1847 (arvosana approbatur äänimäärällä 11). Uusmaalaisen osakunnan jäsen 12.10.1847. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 23.3.1853. Pappina Nastolassa, Jääskessä, 6. Hämeenlinnan ruotujakoisessa tarkk'ampujapataljoonassa, Iitissä, Valkealassa, Koskella Hl., Laukaassa, Pihtiputaalla ja Karstulassa. Varapastori 1860. Raudun kappalainen 1877 (virkaan 1879). Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Longström, Emilia Wilhelmina, Winter s. 03.10.1834 Iitti. k. 05.10.1861 Iitti. Vihitty: 04.01.1855 Iitti.
Isä: Longström, Wilhelm s. 27.09.1794 Karjalohja.
Äiti: Lindén, Ulrika Lovisa, Longström s. 20.04.1800 Iitti.

Lapset:
1) Frans Henrik s. 10.12.1857 Vanaja. k. 11.12.1857 Vanaja.
2) Alma s. 17.10.1859 Vanaja. k. 07.12.1859 Vanaja.
3) Anna s. 18.10.1860 Vanaja. k. 02.10.1891 Valkeala.

2. puoliso Roschier, Olivia Johanna Daniel-Fredrikintytär, Winter s. 28.01.1829 Uurainen (merkitty Saarijärven kirjoihin). k. 05.04.1863 Iitti. Vihitty: 19.06.1862 Iitti.
Isä: Roschier, Daniel Fredrik s. 01.01.1783 Mikkeli. Uuraisten eli Kuukkajärven rukoushuoneen saarnaaja 1816.
Äiti: Gadd, Anna Johanna Jakob-Hermanintytär, Roschier s. 19.05.1786 Vaasa ?.

3. puoliso Tammelin, Josefina Sofia, Winter s. 04.08.1842 Hämeenlinna. k. 04.10.1910 Sumiainen. Vihitty: 16.08.1864 Hämeenlinna.
Isä: Tammelin, Alexander
Äiti: Sarén, Helena, Tammelin
Lapset:
1) Frans Karl (katso taulu 1425) s. 30.06.1865 Koski, Hämeen lääni. k. 08.11.1916 Helsinki.
2) Josefina Olivia Emilia (katso taulu 1426) s. 09.09.1866 Laukaa.
3) Frans Otto s. 1867 Laukaa. k. 1867 Laukaa.
4) Elin Sofia s. 14.05.1869 Laukaa. k. 10.03.1873 Laukaa.
5) Albert Edvard s. 15.05.1871 Karstula. k. 04.06.1882 Pihtipudas.
6) Ines Helena s. 11.07.1872 Karstula. k. 01.08.1872 Karstula.
7) Elin Helena s. 19.10.1873 Karstula.
8) Alina Dorotea (katso taulu 1427) s. 29.04.1875 Karstula.
9) Frans Arno Gunnar s. 19.09.1884 Rautu.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 774 -

10. sukupolvi

Winter, Maria Agatha, Winter (taulusta 415. Isä: Winter, Gabriel) s. 03.01.1803 Kitee. k. 22.07.1835 Kitee.

1. puoliso Winter, Anders Abraham s. 26.11.1795. k. 28.01.1875 Kitee. Perhesuhteet: Andersin isä oli vaimonsa serkku.
Isä: Winter, Anders Gustaf s. 04.11.1770.
Äiti: Elfvengren, Sofia Magdalena, Winter s. 1767.

Lapset:
1) Alfred (katso taulu 1428) s. 17.07.1823 Kitee. k. 23.02.1897 Helsinki.
2) Georg Gabriel (katso taulu 1429) s. 19.02.1826 Kitee. k. 12.00.1896 Kiihtelysvaara.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 775 -

10. sukupolvi

Winter, Margareta Sofia, Stenius (taulusta 415. Isä: Winter, Gabriel) s. 11.12.1808 Kitee. k. 27.02.1840.

1. puoliso Stenius, Jakob Mårten s. 13.09.1795 Joensuu. k. (03.06.1843?) Helsinki. Postijohtokunnan sihteeri, kihlakunnantuomari. Vihitty: 25.06.1828 Kitee.
Isä: Stenius, Martin s. 11.03.1735 Artjärvi.
Äiti: Alopaeus, Ulrika Charlotta, Stenius s. 20.07.1762 Tohmajärvi.

Lapset:
1) Jakob Theodor (katso taulu 1430) s. 22.04.1829 Kitee. k. 28.10.1889 Helsinki. Raaseporin itäisen kihlakunnan henkikirjuri 1876. Ammatinlisäyksiä: Omisti Tuusan tilan Lohjan Virkkalassa vuodesta 1884.
2) Gabriel Mortimer s. 19.11.1830 Kitee. k. 24.02.1897 Helsinki.
3) Karl Wilhelm s. 03.04.1832 Helsinki. k. 15.11.1851 Atlantin valtameri.
4) Konstantin Valdemar s. 1835. k. 1835.
5) Charlotta Sofia (katso taulu 1431) s. 03.03.1838 Helsinki. k. 19.04.1891 Vihti.
6) Per August (katso taulu 1432) s. 21.02.1840 Helsinki. k. 05.02.1878 Porvoon maalaiskunta.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 776 -

10. sukupolvi

Winter, Kristina Elisabet, Stenius (taulusta 415. Isä: Winter, Gabriel) s. 22.04.1813 Kitee. k. 05.06.1864 Kuopio. Lisätietoja: Collianderin mukaan Kristina Elisabet!.

1. puoliso Stenius, Bengt Mårten s. 16.07.1798 Kontiolahti. k. 26.07.1848 Liperi. Kontiolahden kappalainen 1838, omisti Kontiolahden Utran ja Louhelan tilat. Vihitty: 10.11.1836 Kitee.
Kuopion triviaalikoulun oppilas 24.9.1813. Ylioppilas Turussa 2.6.1817. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 11.12.1819. Pappina Kiteellä ja Rääkkylässä. Varapastori 1835. Kontiolahden kappalainen 1838. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli

Isä: Stenius, Martin s. 11.03.1735 Artjärvi.
Äiti: Alopaeus, Ulrika Charlotta, Stenius s. 20.07.1762 Tohmajärvi.

Lapset:
1) Jakob Richard (katso taulu 1433) s. 15.08.1837 Kitee. k. 07.11.1915 Helsinki.
2) Karl Fridolf (katso taulu 1434) s. 25.01.1839 Kontiolahti. k. 22.05.1926.
3) Karolina Olivia s. 04.08.1840. k. 03.04.1849.
4) Aurora Viktoria s. 13.09.1842. k. 09.09.1879 Kuopio.
5) Mårten Gabriel (katso taulu 1435) s. 11.05.1844 Kontiolahti. k. 22.04.1908.
6) Benedikta Sofia s. 29.03.1846 Kontiolahti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 777 -

10. sukupolvi

Winter, Lovisa Charlotta, Stenius (taulusta 415. Isä: Winter, Gabriel) s. 19.07.1824 Kitee. k. 10.11.1899 Tohmajärvi.

1. puoliso Stenius, Axel Gabriel s. 02.03.1823. k. 10.02.1902 Lohja. Vihitty: 27.08.1850 Kitee.
Isä: Stenius, Gabriel s. 13.05.1795 Lieksa.
Äiti: Argillander, Johanna Fredrika, Stenius s. 01.10.1797 Liperi.

Lapset:
1) Johanna Karolina (katso taulu 1436) s. 15.03.1851 Tohmajärvi.
2) Gabriela Charlotta s. 16.02.1853 Tohmajärvi. k. 26.10.1855.
3) Axel Fredrik s. 09.12.1854 Tohmajärvi. k. 11.05.1857.
4) Axel Rudolf Gabriel (katso taulu 1437) s. 29.06.1857 Tohmajärvi. k. 08.09.1928 Helsinki.
5) Karl Gustaf Mortimer (katso taulu 1438) s. 15.03.1859 Tohmajärvi.
6) Elin Charlotta s. 08.07.1861 Tohmajärvi.
7) Claes Richard (katso taulu 1439) s. 21.09.1863 Tohmajärvi.
8) Herman Fredrik s. 10.06.1865 Tohmajärvi. k. 01.11.1891.
9) Ida Aline (katso taulu 1440) s. 17.02.1868 Tohmajärvi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 778 -

10. sukupolvi

Andersin, Adolf Enok (taulusta 416. Isä: Andersin, Henrik Johan) s. 11.04.1765 Padasjoki. k. 02.04.1840 Lappeenranta.

1. puoliso Elfvengren, Hedvig Eleonora, Andersin s. 24.02.1773 Mikkeli. k. 10.04.1817 Lappeenranta. Vihitty: 23.10.1792.

Lapset:
1) Karl Johan (katso taulu 1441) s. 13.03.1793 Mikkeli. k. 15.12.1861 Kurkijoki.
2) Anders August (katso taulu 1442) s. 06.11.1813 Lappee. k. 16.09.1889 Valkeala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 779 -

10. sukupolvi

Andersin, Hedvig Maria, Gröhn (taulusta 416. Isä: Andersin, Henrik Johan) s. 06.09.1767 Padasjoki. k. 07.05.1833 Myrskylä.

1. puoliso Gröhn, Johan s. 22.07.1758 Porvoo. k. 20.01.1833. Vihitty: 1785.

Lapset:
1) Johan Adolf (katso taulu 1443) s. 24.04.1786 Leppävirta. k. 03.02.1875 Liperi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 780 -

10. sukupolvi

Andersin, Ulrika Lovisa, Hofström (taulusta 416. Isä: Andersin, Henrik Johan) s. 03.05.1771 Myrskylä. k. 19.08.1860 Mikkeli.

1. puoliso Hofström, Johan Magnus s. 20.08.1785 Borås, Ruotsi. k. 23.04.1821 Mikkelin maalaiskunta. Vihitty: 22.04.1798 Leppävirta.

Lapset:
1) Anna Maria (katso taulu 1444) s. 06.09.1801 Mikkeli. k. 16.04.1860 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 781 -

10. sukupolvi

Andersin, Amanda Aurora Albertina, Rosberg (taulusta 416. Isä: Andersin, Henrik Johan) s. 28.01.1792 Leppävirta. k. 28.02.1815 Heinävesi.

1. puoliso Rosberg, Anders Ambrosius s. 23.11.1770 Somero. k. 31.12.1823 Jaakkima. Jaakkiman kappalainen. Vihitty: 1807.
Turun katedraalikoulun oppilas 6.4.1785 - 17.6.1794. Ylioppilas Turussa 17.6.1794. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 21.12.1798. Liperin kirkkoherran apulainen 1798. Armovuodensaarnaaja Kontiolahdella 1799, Juuassa 1801. Iisalmen kirkkoherran apulainen 1802. Leppävirran kappalaisen apulainen 1805, virka- ja armovuodensaarnaaja siellä 1806. Vt. saarnaaja Heinävedellä 1809. Heinäveden kappalainen 1812, Jaakkiman 1822. Varapastori s.v. Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Rosberg, Anders s. 1744. Someron lukkari.
Äiti: Maria Eriksdotter, Rosberg s. 02.02.1742.

Lapset:
1) Maria Kristina Lovisa (katso taulu 1445) s. 13.09.1809 Heinävesi. k. 21.07.1878 Leppävirta.
2) Johan (katso taulu 1446) s. 01.05.1812 Heinävesi. k. 27.12.1894 Pernaja. Lääninmaanmittari 1867, ero 1880.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 782 -

10. sukupolvi

Andersin, Anna Kristina, Rosberg (taulusta 416. Isä: Andersin, Henrik Johan) s. 25.10.1794 Leppävirta. k. 01.07.1854 Pernaja.

1. puoliso Rosberg, Anders Ambrosius s. 23.11.1770 Somero. k. 31.12.1823 Jaakkima. Jaakkiman kappalainen. Vihitty: 1816.
Turun katedraalikoulun oppilas 6.4.1785 - 17.6.1794. Ylioppilas Turussa 17.6.1794. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 21.12.1798. Liperin kirkkoherran apulainen 1798. Armovuodensaarnaaja Kontiolahdella 1799, Juuassa 1801. Iisalmen kirkkoherran apulainen 1802. Leppävirran kappalaisen apulainen 1805, virka- ja armovuodensaarnaaja siellä 1806. Vt. saarnaaja Heinävedellä 1809. Heinäveden kappalainen 1812, Jaakkiman 1822. Varapastori s.v. Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Rosberg, Anders s. 1744. Someron lukkari.
Äiti: Maria Eriksdotter, Rosberg s. 02.02.1742.

Lapset:
1) Karl Fredrik k. 1840.
2) Amanda Aurora (katso taulu 1447) s. 28.05.1817 Heinävesi. k. 01.11.1903 Helsinki.
3) Anders (katso taulu 1448) s. 30.05.1819 Heinävesi. k. 24.03.1878 Savitaipale. Savitaipaleen kirkkoherra 1873.
4) Viktor (katso taulu 1449) s. 21.07.1821 Heinävesi. k. 26.04.1900 Kirkkonummi.
5) Wilhelmina s. 08.05.1823. k. 17.06.1874.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 783 -

10. sukupolvi

Andersin, Anna Maria, Crohns (taulusta 417. Isä: Andersin, Erik Johan) s. 24.07.1768 Kitee. k. 30.05.1831 Iisalmi.

1. puoliso Crohns, Per Johan s. 03.05.1758 Kitee. k. 07.08.1805 Kitee. Kiteen piirin nimismies, luutnantti. Vihitty: 05.10.1784 Kitee.

Lapset:
1) Erik Anders (katso taulu 1450) s. 25.11.1785 Kitee. k. 18.01.1865 Helsingin pitäjä. Helsingin kaupungin ja pitäjän kirkkoherra, professori.
2) Johan s. 20.07.1788 Kitee. k. n. 1806.
Lähde: IGI
3) Elisabet Christina (katso taulu 1451) s. 20.06.1791 Kitee. k. 21.06.1833 Iisalmi.
4) Herman Josef (katso taulu 1452) s. 22.12.1793. k. 04.01.1864 Helsinki. Kauppias ja raatimies.
5) Maria Sofia (katso taulu 1453) s. 14.04.1796. k. 13.06.1886.
6) Johanna Wilhelmina (katso taulu 1454) s. 07.08.1799 Kitee. k. 08.10.1845 Raahe.
7) Anna Charlotta (katso taulu 1455) s. 17.06.1802. k. 06.03.1854.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 784 -

10. sukupolvi

Andersin, Karl Fredrik (taulusta 417. Isä: Andersin, Erik Johan) s. 10.08.1775 Kitee. k. 06.05.1839 Kitee. Luutnantti, lukkari Kiteellä.

1. puoliso Järnefelt, Eva Charlotta, Andersin s. 08.03.1782. k. 11.09.1824 Kitee.

Lapset:
1) Karl August (katso taulu 1456) s. 21.08.1816 Kitee. k. 21.04.1863 Kuopio. Kruununnimismies Iisalmen pohjoisosassa 1840. Ammatinlisäyksiä: Slottsbefallningsman vid länsfängelset i Kuopio 1860.
2) Eva Gustava (katso taulu 1457) s. 11.06.1824 Kitee. k. 25.01.1895 Pieksämäki.

2. puoliso Blom, Kristina Lovisa, Andersin s. 23.02.1801 Nydahl, Mäntsälä. k. 16.02.1876 Savonlinna. Vihitty: 25.03.1825 Impilahti.
Isä: Blom, Erik Magnus s. 13.12.1765 Kosken tehdas. Vänrikki laivastossa.
Äiti: Ferrin, Anna Lovisa, Blom s. 07.08.1779 Mäntsälä.
Lapset:
1) Emma Olivia s. 15.01.1826 Kitee. k. Joensuu.
2) Karilina Lovisa s. 29.10.1827 Kitee. k. 24.12.1901 Porvoo. Perhesuhteet: Naimaton.
3) Alexandra (katso taulu 1458) s. 19.10.1832 Kitee. k. 14.07.1897 Tohmajärvi.
4) Laura (katso taulu 1459) s. 09.08.1833 Kitee.
5) Betty Kristina (katso taulu 1460) s. 10.02.1838 Porvoo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 785 -

10. sukupolvi

Savander, Per Gerhard (taulusta 420. Äiti: Winter, Anna Christina) s. 12.12.1792 Pieksämäki. k. 27.07.1858 Jaakkima. Käkisalmen keskisen kihlakunnan kruununvouti 1829.

1. puoliso Cedervaller, Johanna Catharina, Savander s. 20.02.1806 Viipuri. k. 30.11.1835 Jaakkima. Vihitty: 28.06.1822 Viipuri.
Isä: Cedervaller, Anders s. 1774 Linköping, Ruotsi.
Äiti: Torenberg, Johanna Catharina, Cedervaller s. 30.08.1783 Amsterdam, Hollanti.

Lapset:
1) Edla Catharina (katso taulu 1461) s. 29.11.1835 Jaakkimvaara. k. 06.05.1897 Jaakkimvaara.

2. puoliso Mechelin, Johanna Christina Henrik-Johanintytär, Savander s. 29.03.1811 Kesälahti. k. 14.04.1838 Jaakkima. Vihitty: 21.07.1836 Jaakkima.
Isä: Mechelin, Henrik Johan Adaminpoika s. 03.01.1774 Juva. Jaakkiman kirkkoherra 1818, rovasti, maisteri.
Äiti: Costiander, Christina Maria Gustafintytär, Mechelin s. 29.07.1785.
Lapset:
1) Johanna Maria Wilhelmina s. 07.04.1838 Jaakkima. k. 21.08.1840 Jaakkima.

3. puoliso Ammondt, Ebba Charlotta, Johansson s. 08.11.1802 Hollola. k. 20.11.1876 Jaakkima.
Isä: Ammondt, Otto Detlof s. 01.09.1765 Klemolan tila, Hauho. Luutnantti.
Äiti: Borgenström, Ulrika Albertina, Ammondt s. 27.02.1769 Asikkala.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 786 -

10. sukupolvi

Winter, Alexander Emanuel (taulusta 421. Isä: Winter, Herman Gustaf) s. 09.05.1801 Hamina. k. 19.03.1897 Vaasa. Hovineuvos; hovrådet.

1. puoliso Elfström, Amalia Wilhelmina, Winter s. 15.12.1810. k. 21.04.1862. Vihitty: 10.11.1835 Viipuri.

Lapset:
1) Josefina Amalia (katso taulu 1462) s. 16.04.1838 Viipuri. k. 02.02.1902 Porvoo.
2) Hilda Eugenia (katso taulu 1463) s. 08.01.1840. k. 16.12.1920.
3) Waldemar Alfons (katso taulu 1464) s. 12.06.1845. Vaasalainen merikapteeni, kontorschef vid Nobels kontor i Astrakan.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 787 -

10. sukupolvi

Platan, Maria, Hornborg (taulusta 422. Äiti: Winter, Ulrika) k. 1828.

1. puoliso Hornborg, Herman Emanuel s. 15.01.1774 Koivisto. k. 18.11.1843 Uusikirkko, Vaasan lääni. Kirurgi, Sortavalan kappalainen.
Neljä vuotta Pietarin kirurgisessa instituutissa ja kolme vuotta sairaalankirurgina Pietarissa. Ylioppilas Turussa 22.2.1798. Kyrckoherde Nykyrcka Prästvigd 1798. Todistus kotiseudulle Venäjän puolelle matkustamista varten registratuurassa 8.8.1798. Vihitty papiksi Viipurin hiippakunnassa 20.6.1799. Kivennavan kirkkoherran apulainen 1799. Armovuodensaarnaaja Sortavalassa 1802. Sortavalan kappalainen 1806, Uudenkirkon Vl. 1808. Varapastori 1804. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Hornborg, Bogislaus Bogislauksenpoika s. 01.05.1739 Koivisto. Kirkkoherra Uusikirkko 1783, rovasti.
Äiti: Wirenius, Maria Elisabet, Hornborg s. 02.04.1737 Käkisalmi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 788 -

10. sukupolvi

Platan / Plathan, Peter (taulusta 422. Äiti: Winter, Ulrika) s. 16.01.1786 Savitaipale. k. 20.01.1870 Savitaipale.

1. puoliso Europaeus, Anna Elisabet, Platan / Plathan s. 01.08.1796 Savitaipale. k. 04.02.1883 Savitaipale.

Lapset:
1) Johanna Amalia Gustava (katso taulu 1465) s. 29.06.1841 Jaakkima. k. 12.11.1921 Savitaipale.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 789 -

10. sukupolvi

Platén, Gustava Kristina, Ahlqvist (taulusta 422. Äiti: Winter, Ulrika) s. 13.03.1790 Savitaipale. k. 17.05.1873 Virolahti.

1. puoliso Ahlqvist, Fredrik Johan s. 07.09.1784 Lemi. k. 10.01.1847 Virolahti. Vihitty: 06.07.1809 Joutseno.

Lapset:
1) Vendla Elisabet (katso taulu 1466) s. 09.06.1817 Kymi. k. 20.05.1849.
2) Carl Henrik (katso taulu 1467) s. 24.08.1825. k. 08.07.1909 Maarianhamina. Kauppaneuvos.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 790 -

10. sukupolvi

Plathan, Jakob (taulusta 422. Äiti: Winter, Ulrika) s. 06.06.1799 Savitaipale. k. 08.02.1869 Helsinki.

1. puoliso Åberg, Catharina Kristina, Plathan s. 25.10.1802 Hamina. k. 11.09.1861 Turku. Vihitty: 20.03.1831.
Isä: Oberg, David Georg s. 13.04.1770 Hamina.
Äiti: Nikander, Ebba Kristina, Oberg s. 16.04.1773.

Lapset:
1) Mathilda (katso taulu 1468) s. 20.12.1834 Rsjef, Venäjä. k. 30.06.1913.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 791 -

10. sukupolvi

Plathan, Fredrik David (taulusta 422. Äiti: Winter, Ulrika) s. 05.10.1801. k. 28.12.1868 Raisio.

1. puoliso Standertskjöld, Henrika Gustava Lovisa, Plathan s. 04.12.1804 Janakkala. k. 16.05.1898 Helsinki. Vihitty: 14.03.1837 Hämeenlinna.
Isä: Standertskjöld, Carl August s. 22.12.1776 Viapori, Helsinki.
Äiti: Uggla, Christina Maria, Standertskjöld s. 20.11.1779.

Lapset:
1) Adéle (katso taulu 1469)

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 792 -

10. sukupolvi

Winter, Gustaf (taulusta 423. Isä: Winter, Johan Henrik) s. 1802. k. 29.03.1880 Viipuri.

1. puoliso Kahelin, Maria, Winter s. 1800.

Lapset:
1) Sofia Wilhelmina (katso taulu 1470) s. 24.04.1839.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 793 -

10. sukupolvi

Olsonius, Ulrika Johanna, Schroeder (taulusta 424. Äiti: Kyander, Maria Elisabet) s. 26.11.1782 Kerimäki. k. 04.05.1854.

1. puoliso Schroeder, Aron s. 27.10.1778 Uukuniemi. k. 31.03.1830 Ruskeala.
Isä: Schroeder, Johan s. 1732.
Äiti: Molander, Anna Kristina, Schroeder s. 1749.

Lapset:
1) Aron Johan (katso taulu 1471) s. 04.01.1808. k. 16.09.1870 Liperi. Ruskealan kirkkoherra?.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 794 -

10. sukupolvi

Olsoni, Anders Johan Olsoni, Olsonius (taulusta 424. Äiti: Kyander, Maria Elisabet) s. 08.04.1786 Kerimäki. k. 28.03.1859 Puumala. Maanviljelijä Ruskealassa.

1. puoliso Westzynthius, Anna Wilhelmina Jakobintytär s. 18.09.1786 Iisalmi. k. 19.08.1866 Viipuri.
Isä: Westzynthius, Jacob Magnison s. 17.03.1746 Ylivieska. Commisions-Landmätare; Komissiomaanmittari Savossa 1776.
Äiti: Fieandt von, Anna Sophia, Westzynthius s. 05.05.1760 Kuopio.

Lapset:
1) Herman Eligius (katso taulu 1472) s. 01.12.1823. k. 13.11.1889 Muolaa.
2) Karl Johan (katso taulu 1473) s. 10.03.1829 Ruskeala. k. 17.04.1896 Saarijärvi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 795 -

10. sukupolvi

Olsoni, Carl Fredrik, Olsonius (taulusta 424. Äiti: Kyander, Maria Elisabet) s. 1788. k. 17.06.1842 Rautalampi. Toimitusvouti 1810, taloustirehtööri 1812, Rautalammin kihlak. kruununvouti 1832. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.

1. puoliso Ahnger, Sofia Magdalena, Olsoni

Lapset:
1) Clara Lovisa (katso taulu 1474) s. 29.09.1821 Pieksämäki. k. 12.12.1890.
2) Adolf Emerik (katso taulu 1475) s. 21.08.1823 Pieksämäki. k. 15.01.1897 Kurkijoki. Kurkijoki kirkkoherra, Rovasti.
3) Mathilda Johanna (katso taulu 1476) s. 15.03.1827 Pieksämäki. k. 15.12.1866 Iitti.

2. puoliso Sirén, Anna Ulrika Carlintytär, Olsoni / Olsonius s. 09.01.1804 Jämsä. k. 07.04.1875. Vihitty: 15.12.1840 Leppävirta. Perhesuhteet: Avioliitto oli lapseton.
Isä: Sirén, Carl Juhonpoika, Sikojärvi s. 02.04.1761. Korpilahden kappalainen 1802.
Äiti: Tuderus, Maria Lovisa Erikintytär, Sirén s. 11.01.1770 Saarijärvi ?.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 796 -

10. sukupolvi

Kyander, Agneta Sofia, Mäntynen (taulusta 425. Isä: Kyander, Nils) s. 08.06.1796. k. 13.08.1859.

1. puoliso Mäntynen, Anders

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 797 -

10. sukupolvi

Kyander, Hedvig Charlotta, Granberg (taulusta 425. Isä: Kyander, Nils) s. 31.12.1797. k. 03.05.1855 Mikkeli.

1. puoliso Granberg, Johan Erik s. 27.09.1794 Mäntyharju. k. 1856 Mikkeli. Vihitty: 20.09.1821 Mäntyharju.

Lapset:
1) Maria Charlotta (katso taulu 1477) s. 18.06.1824 Mäntyharju. k. 15.06.1884 Mäntyharju.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 798 -

10. sukupolvi

Kyander, Maria Lovisa, Kirppa (taulusta 425. Isä: Kyander, Nils) s. 1802. k. 18.11.1858.

1. puoliso Kirppa, Anders Vihitty: 05.01.1834.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 799 -

10. sukupolvi

Kyander, Johan Henrik (taulusta 425. Isä: Kyander, Nils) s. 1805. k. 01.07.1850 Mäntyharju.

1. puoliso Vitikainen, Maria Juhanantytär, Kyander k. 15.03.1837.

Lapset:
1) Karl Johan (katso taulu 1478) s. 02.08.1834. k. 17.11.1898.

2. puoliso Hokkanen, Helena, Kyander
Lapset:
1) Axel (katso taulu 1479) s. 14.05.1838. k. 12.04.1920 Mäntyharju.
2) Anders Vilhelm s. 26.11.1840.
3) Anna Maria (katso taulu 1480) s. 14.07.1842.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 800 -

10. sukupolvi

Schröder, Helena, Alftan (taulusta 426. Äiti: Stråhlman, Helena Dorotea) s. 06.07.1803. k. 13.05.1883.

1. puoliso Alftan, Anton s. 17.02.1792 Viipuri. k. 03.04.1854 Johannes. Viipurilainen tukkukauppias, kuvermentinsihteeri. Vihitty: 30.12.1819.

Lapset:
1) Ferdinand (katso taulu 1481) s. 14.03.1822. k. 26.03.1889. Viipurilainen kauppias.
2) Sofia Antonintytär (katso taulu 1482) s. 09.11.1823 Viipuri. k. 11.10.1849 Viipuri.
3) Georg (katso taulu 1483) s. 26.10.1828 Viipuri. k. 04.02.1896 Helsinki.
4) Anna (katso taulu 1484) s. 08.10.1838 Viipuri.
5) Gustaf (katso taulu 1485) s. 28.07.1840 Viipuri. k. 1878 Viipuri. Midshipman.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 801 -

10. sukupolvi

Schröder, Anna Elisabet, Rosenius (taulusta 426. Äiti: Stråhlman, Helena Dorotea) s. 29.02.1808. k. 06.02.1864.

1. puoliso Rosenius, Carl Henrik s. 24.08.1794. k. 05.01.1855. Vihitty: 09.12.1828 Viipuri.

Lapset:
1) Carl Johan (katso taulu 1486) s. 07.07.1831. k. 28.02.1892. Tilanomistaja.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 802 -

10. sukupolvi

Schröder, Alexander (taulusta 426. Äiti: Stråhlman, Helena Dorotea) s. 09.07.1813. k. 26.05.1868.

1. puoliso Calonius, Sofia s. 11.08.1824. k. 07.06.1868 Hamina.
Isä: Calonius, Sigfrid Kristian s. 27.01.1779 Ristiina.
Äiti: Godenhjelm, Elisabet Margareta, Calonius s. 12.05.1795.

Lapset:
1) Ivar s. 20.06.1848 Sortavala. k. 07.05.1907 Tukholma.
2) Bertha (katso taulu 1487) s. 16.12.1849 Sortavala.
3) Elis s. 18.03.1853.
4) Benjamin s. 13.09.1859. k. 15.09.1879.
5) Alexander s. 29.10.1861.
6) Maja

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 803 -

10. sukupolvi

Stråhlman, Kasimir Konstantin (taulusta 427. Isä: Stråhlman, Johan Wilhelm) s. 01.12.1821 Viipuri. k. 05.08.1898 Hiitola, Laurola. Kattilaisten kirkkoherra.

1. puoliso Tamelander, Fredrika Charlotta Vilhelmina, Stråhlman s. 28.02.1826 Turku. k. 28.01.1894 Käkisalmi haudattu 02.02.1894 Käkisalmi. Vihitty: 16.04.1852 Viipuri.
Isä: Tamelander, Bror Adam s. 01.12.1793 Turku. Karjalan laamannikunnan laamanni.
Äiti: Nyman, Eva Sofia s. 16.05.1802 Turku.

Lapset:
1) Bror August s. 10.02.1855 Viipuri. Valtiokonttorin sihteeri.
2) Eva Vilhelmina (katso taulu 1488) s. 17.04.1856 Viipuri. k. 06.07.1939 Helsinki. Saksan kielen ja käsitöiden opettaja Jyväsjylän tyttökoulussa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 804 -

10. sukupolvi

Alfthan, Julia, Alfthan (taulusta 428. Äiti: Stråhlman, Hedvig Sofia) s. 02.07.1825 Viipuri. k. 23.12.1882 Kuopio.

1. puoliso Alfthan, Apollon s. 02.04.1816 Viipuri. Alikapteeni, tilanomistaja, lasitehtailija.

Lapset:
1) Nikolai (katso taulu 1489) s. 28.05.1854 Viipuri. k. 03.06.1914. Kapteeni.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 805 -

10. sukupolvi

Stråhlman, Anna Elisabet, Passelberg (taulusta 430. Isä: Stråhlman, Georg Johan) s. 30.05.1792.

1. puoliso Passelberg, Immanuel s. 17.11.1786. k. 10.03.1843.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 806 -

10. sukupolvi

Stråhlman, Jakobina Marta, Melart (taulusta 430. Isä: Stråhlman, Georg Johan) s. 09.11.1793.

1. puoliso Melart, Anders Leopold s. 03.03.1792 Jaakkima. k. 1846 Koprina. Koprinan kirkkoherra 1821.
Käkisalmen piirikoulun opettaja 1813. Kuvernementinsihteeri. Tallinnan lukion oppilas. Tarton lukion oppilas. Ylioppilas Turussa 23.9.1819. Vihitty papiksi Pietarissa 6.6.1821. Apulaispappi Lempaalassa Inkerissä 1821. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Melartopaeus, Karl Gustaf Sortavalan kappalainen.
Äiti: Stråhlman, Sara, Melartopaeus / Melart s. 08.01.1751.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 807 -

10. sukupolvi

Stråhlman, Arvid (taulusta 430. Isä: Stråhlman, Georg Johan) s. 21.09.1795 Kupanitsa, Inkerinmaa, Venäjä. k. 05.01.1836 Kupanitsa, Inkerinmaa, Venäjä. Kupanitsan apulaiskirkkoherra (compastor) 1829. Perhesuhteet: Avioliitossa serkkunsa kanssa.

Viipurin piirikoulun oppilas. Viipurin lukion oppilas 16.8.1809 - 2.8.1814. Pääsykuulustelu 15.10.1814. Ylioppilas Turussa 17.10.1814. Vihitty papiksi Pietarissa 1817. Koprinan vt. kirkkoherra Inkerissä 1821. Novgorodin saks. seurak. kirkkoherra ja divisioonansaarnaaja siellä s.v. Kupanitsan apulaiskirkkoherra. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli

1. puoliso Sirelius, Anna Elisabet, Stråhlman s. 11.02.1805 Ilomantsi. k. 22.05.1883 Turku. Vihitty: 1826.
Isä: Sirelius, Arvid Zacharias s. 13.09.1766 Kitee. Säämingin kappalainen.
Äiti: Hjerppe, Otteliana Wilhelmina, Sirelius s. 15.01.1772 Ilomantsi.

Lapset:
1) Otteliana Maria s. 15.09.1828 Kupanitsa, Inkerinmaa, Venäjä.
2) Johan (katso taulu 1490) s. 03.09.1830 Kupanitsa, Inkerinmaa, Venäjä. k. 10.08.1878 Taipalsaari. Taipalsaaren kappalainen 1875.
3) Emilia Elisabet s. 14.11.1832 Kupanitsa, Inkerinmaa, Venäjä. k. 20.10.1882.
4) Natalia Fredrika s. 17.05.1836 Kupanitsa, Inkerinmaa, Venäjä. k. 24.06.1916 Viipuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 808 -

10. sukupolvi

Stråhlman, Lovisa Maria, Sundblad (taulusta 430. Isä: Stråhlman, Georg Johan) s. 05.02.1797.

1. puoliso Sundblad, Johan s. 24.05.1789. k. 18.12.1854.
Isä: Sundblad, Alexander s. 06.01.1749 Viipuri.
Äiti: Torkell, Helena Dorotea, Sundblad s. 19.03.1756.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 809 -

10. sukupolvi

Hasselström, Alexander Wilhelm (taulusta 431. Äiti: Stråhlman, Maria Charlotta) s. 30.08.1818 Rautu. k. 15.01.1870 Viapori, Helsinki.

1. puoliso Wallgren, Wilhelmina Fredrika Amanda, Hasselström s. 15.10.1829 Sipoo. k. 15.05.1869 Viapori, Helsinki. Vihitty: 28.06.1853 Sipoo.
Isä: Wallgren, Robert Johan s. 21.12.1785 Lapinjärvi. Sipoon sijaiskirkkoherra.
Äiti: Blåfjeld, Sofia Charlotta, Wallgren s. 25.03.1792 Mäntsälä.

Lapset:
1) Fanny Amanda (katso taulu 1491) s. 07.10.1856 Viipuri. k. 28.10.1898 Hyvinkää.
2) Maria Sofia s. 24.01.1858 Viipuri.
3) Herman Alexander (katso taulu 1492) s. 07.02.1860 Viipuri.
4) Axel Wilhelm (katso taulu 1493) s. 08.01.1862 Viipuri.
5) Karl Albert (katso taulu 1494) s. 01.04.1864 Viapori, Helsinki. k. 30.01.1900 Helsinki.
6) Natalia s. 26.08.1866 Viapori, Helsinki. k. 01.12.1877 Helsinki.
7) Hilma s. 1869 Viapori, Helsinki. k. 1869 Viapori.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 810 -

10. sukupolvi

Melart, Carl Fredrik (taulusta 433. Äiti: Melart, Helena Kristina) s. 10.11.1812. k. 17.09.1875.

1. puoliso Kobelev, Katarina, Melart s. 03.05.1819. Vihitty: 1838.

Lapset:
1) Helena Emilia (katso taulu 1495) s. 06.12.1838 Loviisa. k. 26.09.1922 Vehkalahti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 811 -

10. sukupolvi

Melart, Anna Emilia, Londén (taulusta 434. Isä: Melart, Gustaf Fredrik) s. 23.06.1823.

1. puoliso Londén, Karl Leopold Waldemar k. 04.10.1905. Vihitty: 05.08.1845 Parikkala.

Lapset:
1) Anna Aline (katso taulu 1496) s. 30.05.1846 Pyhtää. k. 01.10.1895 Kymi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 812 -

10. sukupolvi

Melart, Augusta Sofia Charlotta, Thyselius (taulusta 435. Isä: Melart, Kristian Ferdinand) s. 30.08.1828.

1. puoliso Thyselius, Karl Johan s. 08.06.1811. k. 11.01.1891 Tukholma. Ruotsin pääministeri. Vihitty: 15.10.1848.

Lapset:
1) Hedvig Christina s. 1849.
2) Augusta Louise Ulrika (katso taulu 1497) s. 1850.
3) Per Gustaf Ferdinand s. 1851.
4) Siri Maria s. 1854.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 813 -

10. sukupolvi

Melart, Mathilda Sofia, Flodin (taulusta 435. Isä: Melart, Kristian Ferdinand) s. 09.03.1836 Turku. k. 10.02.1901 Helsinki.

1. puoliso Flodin, Ferdinand s. 15.05.1826 Vaasa. k. 03.07.1916 Helsinki. Piirilääkäri.
Vaasan triviaalikoulun oppilas 1834 - 1841. Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 13.6.1842 (arvosana approbatur cum laude äänimäärällä 19). Eteläpohjalaisen osakunnan jäsen 5.10.1842. Väitöskirja 1.4.1857, pr. Knut Felix von Willebrand. LL 8.5.1857. LKT 31.5.1860. Riemutohtori 30.5.1907. Apulaiskoleralääkäri Helsingissä 1853. Soutuvenelaivueen läntisen prikaatin lääkäri 1854. Vaasan vankilan ja sairaalan vt. lääkäri 1856. Vaasan kaupunginlääkäri 1857, samalla 2. Vaasan ruotujakoisen tarkk'ampujapataljoonan lääkäri s.v. Heinolan piirin piirilääkäri 1860, ero 1888. Samalla Heinolan ylimääräisen veneeristen tautien sairaalan lääkäri 1870-76. Asui sittemmin Helsingissä harjoittaen yksityispraktiikkaa. Säveltäjä, kääntäjä ja sanomalehtimies. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Flodin, Johan Ulrik s. 24.06.1780 Tukholma. Vaasan lääninräntmestari; Vaasan läänin lääninrahastonhoitaja.
Äiti: Thitz, Gustava Sofia, Flodin s. 24.10.1792 Lovisa.

Lapset:
1) Karl Theodor (katso taulu 1498) s. 10.07.1858. k. 29.11.1925.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 814 -

10. sukupolvi

Melart, Gustaf Ferdinand (taulusta 435. Isä: Melart, Kristian Ferdinand) s. 29.06.1837 Turku. k. 28.11.1894 Vaasa.

1. puoliso Backman, Ida Lovisa, Melart s. 13.03.1843. k. 23.10.1903 Helsinki. Vihitty: 27.10.1864.
Isä: Backman, Anders Erik s. 28.06.1808.
Äiti: Ehrencrantz, Loviisa, Backman s. 23.05.1816.

Lapset:
1) Ida Sofia s. 01.10.1865.
2) Axel Ferdinand s. 18.05.1867.
3) Edit Maria s. 21.01.1870.
4) Anna Matilda s. 24.09.1871. k. 11.09.1888.
5) Jenny Augusta s. 1873. k. 1873.
6) Karl Arvid Sixtus (katso taulu 1499) s. 20.07.1876 Joroinen. k. 13.12.1956. Sörnäisten Apteekin toinen apteekkari.
7) Hugo Gustaf Johannes s. 01.03.1879 Joroinen. k. 24.09.1953.
8) Ossian Alarik Theodor s. 23.09.1883. k. 15.10.1911.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 815 -

10. sukupolvi

Stråhlman, Mathilda Amanda, Nystén (taulusta 436. Isä: Stråhlman, Johan Niklas) s. 07.05.1821 Valkjärvi. k. 24.12.1889 Joensuu.

1. puoliso Nystén, Karl Alfred s. 10.01.1809 Mäntsälä. k. 06.04.1856 Pälkjärvi. Kirkkoherra. Vihitty: 03.00.1842 Sääminki.

Lapset:
1) Johan Alfred (katso taulu 1500) s. 18.10.1843 Pukkila. k. 10.03.1901 Joensuu. Varatuomari 1870, Joensuun pormestari 1871, Valtiopäivämies, kollegiaasessori .
2) Carl Woldemar (katso taulu 1501) s. 25.12.1844 Pukkila. k. 23.09.1899 Joensuu.
3) Nina Natalia (katso taulu 1502) s. 06.05.1847 Pukkila.
4) Ida Karolina (katso taulu 1503) s. 10.01.1851 Pälkjärvi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 816 -

10. sukupolvi

Stråhlman, Ida Natalia, Stråhlman (taulusta 436. Isä: Stråhlman, Johan Niklas) s. 03.04.1841 Sääminki. k. 12.12.1910 Viipuri.

1. puoliso Stråhlman, Johan s. 03.09.1830 Kupanitsa, Inkerinmaa, Venäjä. k. 10.08.1878 Taipalsaari. Taipalsaaren kappalainen 1875. Vihitty: 14.07.1864 Sääminki.
Helsingin yksityislyseon oppilas 1839 - 1849. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 18.11.1855. Pappina Lapinjärvellä, Valkjärvellä, Sakkolassa, Säämingissä, Juvalla ja Kerimäellä. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

Isä: Stråhlman, Arvid s. 21.09.1795 Kupanitsa, Inkerinmaa, Venäjä. Kupanitsan apulaiskirkkoherra (compastor) 1829.
Äiti: Sirelius, Anna Elisabet, Stråhlman s. 11.02.1805 Ilomantsi.

Lapset:
1) Johan Arvid (katso taulu 1504) s. 03.10.1866 Sääminki. k. 27.04.1918 Viipurin lääninvankila haudattu Ei tietoa. Vankilanjohtaja. Lisätietoja: Kirjoilla Viipuri. Kuolinsyy: Murhattu kansalaissodassa, ei tunnustanut punaisten hallitusta.
2) Henrik Leopold s. 24.11.1869 Kerimäki. k. 08.12.1869 Kerimäki.
3) Carl Mauritz s. 09.07.1871 Kerimäki.
4) Anna Natalia s. 30.11.1873 Kerimäki.
5) Sigrid Matilda s. 11.01.1876 Kerimäki. k. 17.06.1910 Viipuri.
6) Georg Valter s. 21.02.1878 Taipalsaari. k. 20.07.1878 Taipalsaari.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 817 -

10. sukupolvi

Söderhjelm, Carl Viktor (taulusta 437. Äiti: Stråhlman, Charlotta Ulrika) s. 28.01.1827 Valkjärvi. k. 04.05.1868 Viipuri. Kapteeni ja Viipurin poliisimestari.

1. puoliso Bieneman von Bienenstam, Paulina Caroline Elisabet, Söderhjelm s. 31.07.1832 Hasenpoth, Kurland. k. 15.02.1890 Mitau, Latvia. Vihitty: 09.03.1856 Mitau.
Isä: Bieneman von Bienenstam, Ludvig Georg Teodor
Äiti: May, Sylvia Serafine Auguste, Bieneman von Bienenstam

Lapset:
1) Paula Emilia (katso taulu 1505) s. 30.05.1861 Viipuri. k. 04.10.1950 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 818 -

10. sukupolvi

Söderhjelm, Werner Woldemar (taulusta 437. Äiti: Stråhlman, Charlotta Ulrika) s. 03.05.1832 Valkjärvi. k. 14.08.1904 Helsinki. Varatuomari, prokuraattori, laamanni, senaattori.

Viipurin lukion oppilas 3.2.1842-1847. Helsingin yksityislyseon oppilas 1847-1849. Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 10.12.1849 (arvosana approbatur cum laude äänimäärällä 17). Viipurilaisen osakunnan jäsen 31.1.1850 31/1 1850 Werner Waldemar Söderhjelm 2/5 1832 J. U: Söderhjelm- Krono-Fogde. Walkjärwi. Presterade Studentexamen med betyg af Filos. Mag. Finer, hwarwid han erhöll 17 bifallsröster. Rysk examen V.T. 1850. Logices examen H.T. 1851. Domare examen. Tjenstgjorde i Wiborgs hofrätt, hvarefter Auditör vid Uleåborgs skarpskyttebataljon. Assessor i Wiborgs hofrätt. Häradshöfding i Äyräpää domsaga. - 1871. Lagman. 1897 prokurator. Spelat en viktig roll i händelserna i Finland 1899 och 1900. Befordrad till senator 1900. Afsked på begäran samma år. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 14.3.1852. Tuomarintutkinto 8.12.1853. Viipurin hovioikeuden auskultantti 17.12.1853. Suurempi kameraalitutkinto 15.12.1854. Viipurin hovioikeuden ylim. kanslisti 1854. Senaatin talousosaston ylim. kamarikirjuri s.v. 3. Oulun ruotujakoisen tarkk'ampujapataljoonan sotatuomari 1855, 9. Viipurin ruotujakoisen tarkk'ampujapataljoonan 1857. Varatuomari s.v. Viipurin hovioikeuden kanslisti 1859, kirjaaja s.v., ylim. viskaali 1862, notaari 1864, varakanneviskaali 1865, sihteeri 1867, asessori 1869. Äyräpään tuomiokunnan tuomari 1871. Laamannin arvonimi 1881. Senaatin prokuraattori 1897. Senaattori senaatin oikeusosastossa 1900, ero s.v. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Clouberg, Amanda Olivia, Söderhjelm s. 10.10.1838 Viipuri. k. 31.01.1905 Helsinki. Vihitty: 22.08.1858 Viipuri.
Isä: Clouberg, Carl Gabriel s. 14.04.1812 Pori.
Äiti: Weber, Anna Maria, Clouberg s. 04.02.1810.

Lapset:
1) Siri Maria (katso taulu 1506) s. 14.09.1862 Viipuri. k. 30.10.1955 Helsinki.
2) Aline (katso taulu 1507) s. 25.02.1865 Viipuri. k. 15.05.1914 Helsinki.
3) Sanny Olivia (katso taulu 1508) s. 25.05.1866 Viipuri. k. 04.02.1935 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 819 -

10. sukupolvi

Söderhjelm, Emilia Karolina, Hagelstam (taulusta 437. Äiti: Stråhlman, Charlotta Ulrika) s. 11.04.1836 Valkjärvi. k. 27.09.1918 Oulunkylä, Helsingin pitäjä.

1. puoliso Hagelstam, Jarl August s. 31.10.1829 Helsingin pitäjä. k. 23.02.1891 Helsingin pitäjä. Tilanomistaja Helsingin pitäjän Västerkullassa ja Porvoon Hindhårissa. Vihitty: 12.08.1856 Heinjoki. Ammatinlisäyksiä: Valtiopäivämies 1863-64. .
Hindhår = Hinthaara Helsingin yksityislyseon oppilas 1840 - 1847. Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 13.12.1847. Harjoitti agronomian opintoja Ruotissa.

Isä: Hagelstam, Carl Fredrik s. 17.07.1783 Nauvo. Tilanomistaja Helsingin pitäjän Västerkullassa, majuri .
Äiti: Rotkirch, Antoinetta Sofia, Hagelstam s. 04.04.1798 Helsingin pitäjä.

Lapset:
1) Jarl Alarik (katso taulu 1509) s. 28.03.1860 Helsingin pitäjä. k. 15.12.1935.
2) Anna Emilia (katso taulu 1510) s. 19.09.1861 Helsingin pitäjä. k. 03.05.1942 Bromarv.
3) Julius Wentzel (katso taulu 1511) s. 27.05.1863 Helsingin pitäjä. k. 12.04.1932.
4) Carl Viktor s. 23.08.1864 Helsingin pitäjä. k. 11.08.1893 Viipuri.
5) Tyra Alfhild s. 01.07.1865 Helsinki.
6) Harald Birger s. 23.07.1866 Helsingin pitäjä. k. 1884.
7) Klas Lennart (katso taulu 1512) s. 12.12.1867 Helsinki. k. 10.04.1930.
8) Sanny Charlotta (katso taulu 1513) s. 23.05.1869 Helsingin pitäjä. k. 09.00.1932 Helsingin pitäjä.
9) Max August s. 01.12.1870 Helsingin pitäjä.
10) Richard Waldemar s. 10.05.1872 Helsingin pitäjä. k. 1912 USA ?.
11) Emmi Maria (katso taulu 1514) s. 03.08.1873 Helsingin pitäjä.
12) Signe Antoinette (katso taulu 1515) s. 15.03.1875 Helsingin pitäjä. k. 1952.
13) Johan Magnus (katso taulu 1516) s. 03.11.1879 Helsingin maalaiskunta. k. 31.01.1958. Ruotsin-, saksankielen ja historian opett. 1903-09 Realläroverket i Jakobstad.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 820 -

10. sukupolvi

Stråhlman, Emil William (taulusta 438. Isä: Stråhlman, Georg Ulrik) s. 27.05.1846. k. 06.10.1893.

1. puoliso Salmén, Anna Wilhelmina, Stråhlman s. 18.09.1848. Vihitty: 25.08.1874 Joutseno.
Isä: Salmén, Anders Joachim s. 16.02.1808 Taipalsaari.
Äiti: Uggla, Sofia Lovisa, Salmén s. 30.06.1816 Padasjoki.

Lapset:
1) Signe s. 13.12.1875.
2) Einar s. 04.06.1877. k. 09.04.1909.
3) Tyra s. 08.02.1879.
4) Karin s. 24.02.1880.
5) Jarl (katso taulu 1517) s. 26.11.1881.
6) Atle s. 14.06.1889 17.09.1914.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 821 -

10. sukupolvi

Stråhlman, Adolf Teofil (taulusta 439. Isä: Stråhlman, Adolf Ebehard) s. 13.10.1854 Valkjärvi. k. 13.04.1897 Uusikaarlepyy.

1. puoliso Schulman, Helena Alexandra Eleonora, Stråhlman s. 09.08.1847 Nastola. k. 10.02.1937 Valkeala. Vihitty: 12.03.1881 Jekaterinoslav, Venäjä.
Isä: Schulman, Alexander Leonard Carl s. 16.09.1819 Hämeenlinna. Kenraaliluutnantti.
Äiti: Glansenstjerna, Paulina, Schulman s. 31.12.1822 Nastola.

Lapset:
1) Gustaf Adolf s. 08.05.1882 Helsinki. k. 02.02.1918 Kouvola haudattu Yksityishauta (srk:n hautausmaa). Insinööri. Lisätietoja: Kirjoilla Valkeala. Perhesuhteet: Naimaton. Kuolinsyy: Murhattu kansalaissodassa punaisten toimesta.
Vangittu 29.01.1918
2) Karl Adolf s. 06.02.1884.
3) Klara Helena Paulina s. 20.07.1886.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 822 -

10. sukupolvi

Stråhlman, Klara Matilda (taulusta 439. Isä: Stråhlman, Adolf Ebehard) s. 12.07.1856.

1. puoliso Londén, Oskar s. 20.08.1853 Hamina. Vihitty: 29.12.1883 Helsinki.
Isä: Londén / Londen, Carl Fredrik s. 10.02.1815 Valkeala. Ruokolahden kirkkoherra.
Äiti: Nordenstreng, Emelie s. 24.10.1819.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 823 -

10. sukupolvi

Melart, Helena Maria, Frankenhäuser (taulusta 440. Isä: Melart, Petter Henrik) s. 27.04.1820 Viipuri. k. 17.04.1894 Pietari, Venäjä.

1. puoliso Frankenhäuser, Carl Constantin s. 20.07.1804 Viipuri. k. 08.11.1866 Viipuri. Lääketieteen tohtori. Viipurin sotilasssairaalan vanhempi lääkäri 1854. . Ammatinlisäyksiä: Valtioneuvos.
Isä: Frankenhäuser, Carl Friedrich Christoph s. 1777. Suomen muonituslaitoksen päällikkö, valtioneuvos.
Äiti: Örn, Maria Helena, Frankenhäuser s. 1783. Viipurilaisen notaarin tytär.

Lapset:
1) Robert Karl s. 13.02.1845 Viipuri. k. Pietari.
2) Sofia s. 25.11.1846 Viipuri.
3) Gustaf (katso taulu 1518) s. 25.10.1847 Viipuri. k. 26.09.1922 Viipuri.
4) Alexandra
5) Olga
6) Helene
7) Constantin (katso taulu 1519) s. 01.06.1852. k. 1910.
8) Charlotta (katso taulu 1520) s. 05.05.1854. k. 29.01.1917 Viipurin pitäjä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 824 -

10. sukupolvi

Melart, Amalia Charlotta, Sesemann (taulusta 440. Isä: Melart, Petter Henrik) s. 22.03.1821 Viipuri. k. Viipuri.

1. puoliso Sesemann, Georg Herman s. 26.03.1800 Viipuri. k. 30.12.1876 Viipuri. Kauppias Viipurissa. Vihitty: 16.06.1839 Viipuri.

Lapset:
1) Emil (katso taulu 1521) s. 09.02.1840 Viipuri. k. 30.11.1907 Viipuri.
2) Lovisa s. 03.08.1841 Viipuri. k. 17.09.1853 Viipuri.
3) August (katso taulu 1522) s. 29.05.1843 Viipuri.
4) Clara (katso taulu 1523) s. 06.01.1844 Viipuri. k. 14.12.1919 Viipuri.
5) Max s. 25.12.1845 Viipuri.
6) Georg s. 15.06.1849 Viipuri.
7) Oskar s. 05.01.1851 Viipuri. k. 17.01.1871 Viipuri.
8) Alfred (katso taulu 1524) s. 05.12.1852 Viipuri. Perhesuhteet: Vaimonsa kanssa serkuksia.
9) Carl s. 19.11.1856 Viipuri.
10) Emilie (katso taulu 1525) s. 09.02.1861 Viipuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 825 -

10. sukupolvi

Melart, Emelie Henrietta, Modeen (taulusta 440. Isä: Melart, Petter Henrik) s. 11.06.1822 Viipuri.

1. puoliso Modeen, Alexander Edvard s. 06.03.1817 Narva, Eesti. k. 31.03.1899. Vihitty: 27.12.1842 Viipuri.
Isä: Modeen, Filip s. 21.03.1786 Viipuri. Viipurin lukion rehtori, Inkerin Tyrön kirkkoherra.
Äiti: Borenius, Natalia Catharina, Modeen s. 29.05.1796.

Lapset:
1) Edvard s. 26.10.1843. k. 09.11.1843.
2) Filip Edvard s. 10.04.1845 Viipuri. k. 16.12.1845 Viipuri.
3) Otto August (katso taulu 1526) s. 02.07.1846 Viipuri.
4) Alexis Konstantin s. 11.05.1848 Viipuri. k. 14.03.1849 Viipuri.
5) Robert Emmanuel s. 14.02.1850 Viipuri. k. 21.09.1854 Viipuri.
6) Emilie Helena s. 05.04.1852.
7) Alexander Alfred s. 15.06.1854. k. 01.09.1855.
8) Ludvig Teodor (katso taulu 1527) s. 16.05.1856 Viipuri. k. 1935. Piirimetsänhoitaja Yläneellä.
9) Anna Natalia s. 27.11.1857. k. 02.03.1863.
10) Fredrik Efraim s. 29.04.1860. k. 21.05.1860.
11) Maria Lovisa (katso taulu 1528) s. 03.08.1861.
12) Maximilian (katso taulu 1529) s. 19.07.1863. k. 02.03.1904.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 826 -

10. sukupolvi

Philippaeus, Katarina Emilia, Masalin (taulusta 442. Isä: Philippaeus, Karl Henrik) s. 24.06.1808 Sortavalan maaseurakunta. k. 09.04.1878 Virolahti.

1. puoliso Masalin, Henrik s. 15.06.1791 Mikkeli. k. 09.01.1877 Virolahti. Vihitty: 21.10.1826 Savonlinna.
Isä: Masalin, Peter Johan s. 12.06.1743 Mikkelin maalaiskunta.
Äiti: Poppius, Ebba Kristina, Masalin s. 28.04.1766 Pieksämäki.

Lapset:
1) Emil Ertvin (katso taulu 1530) s. 30.10.1848. k. 12.07.1911.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 827 -

10. sukupolvi

Tawast, Emilia Augusta, Enehjelm af (taulusta 443. Isä: Tawast, Alexander Magnus) s. 16.10.1832 Savonlinna. k. 15.01.1905 Viipuri.

1. puoliso Enehjelm af, Per Eberhard Heribert Rudolf s. 17.06.1830 Lapinjärvi. k. 20.11.1868 Savonlinna.
Isä: Enehjelm af, Per Gabriel Anders s. 27.10.1797 Lapinjärvi.
Äiti: Uggla, Wilhelmina Henrika, Enehjelm af s. 07.08.1802 Pohja.

Lapset:
1) Per Kurt Alexander s. 02.10.1865 Savonlinna. k. 08.05.1938 Helsinki.
2) Karl Rudolf Leonidas s. 15.09.1867 Savonlinna. k. 26.01.1942 Kuopio.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 828 -

10. sukupolvi

Kinberg, Maria Sofia, Berner (taulusta 444. Äiti: Borenius, Johanna Amalia) s. 24.04.1814 Pietari, Venäjä. k. 03.02.1894 Hiitola.

1. puoliso Berner, Henrik Axel s. 27.10.1811 Mäntyharju. k. 07.05.1862 Sakkola. Vihitty: 02.10.1842 Kivennapa.

Lapset:
1) Axel (katso taulu 1531) s. 02.08.1843 Lappeenranta. k. 11.02.1892 Helsinki.
2) Henrik Ivar (katso taulu 1532) s. 06.07.1849 Sakkola. k. 31.12.1910 Mikkeli.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 829 -

10. sukupolvi

Borenius, Alexander Ludvig Alexander-Ferdinandinpoika (taulusta 446. Isä: Borenius, Alexander Ferdinand) s. 21.11.1841 Porvoo. k. 17.02.1911 Viipuri. Viipuri-Mikkelin tarkastuspiirin ylimetsänhoitaja 1894.

Ylioppilas Helsingissä 1860. Sai päästötodistuksen Evon metsäopistosta 1864.

1. puoliso Palmberg, Sofia Jakobina, Borenius s. 25.07.1839 Espoo. k. 02.12.1907 Viipuri. Vihitty: 21.10.1871 Turku.
Isä: Palmberg, Anders, Nagulin s. 19.03.1785 Nauvo. Pohjan pitäjän kirkkoherra.
Äiti: Arenander, Hedvig Sofia, Palmberg s. 1806 Västerås, Ruotsi.

Lapset:
1) Henrik Johannes (katso taulu 1533) s. 17.01.1876. k. 08.05.1946.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 830 -

10. sukupolvi

Borenius, Henrik Gustaf Alexander-Ferdinandinpoika (taulusta 446. Isä: Borenius, Alexander Ferdinand) s. 11.02.1840 Porvoo. k. 22.04.1909 Vaasa haudattu Helsinki. Vaasan hovioikeuden presidentti 1902.

Ylioppilas Helsingissä 1857. Hist.-fil kandidaatti 1864, filosofian maisteri 1864. Molempien oikeuksien kandidaatti 1873, varatuomari 1875. Valtioneuvos 1891. Senaattori ja senaatin oikeusosaston jäsen 1892. Molempien oikeuksien tohtori h.c. Upsalassa 1893.

1. puoliso Pesonius, Maria, Borenius s. 18.05.1854 Porvoo. Vihitty: 06.01.1877 Jyväskylä.
Isä: Pesonius, Johan Wilhelm s. 22.07.1819 Vehkalahti. Porvoon lukion teologian lehtori, filosofian maisteri.
Äiti: Gestrin, Margaretha Sofia, Pesonius s. 27.07.1824.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 831 -

10. sukupolvi

Borenius, Maria Natalia Alexander-Ferdinandintytär, Linsén (taulusta 446. Isä: Borenius, Alexander Ferdinand) s. 21.03.1844 Porvoo. k. 1919.

1. puoliso Linsén, Selim Gabriel s. 22.07.1838 Helsinki. k. 05.04.1914 Porvoo. Laulunopettaja ja säveltäjä. Vihitty: 10.12.1872 Porvoo.
Isä: Linsén, Johan Gabriel s. 28.12.1785 Helsinki. Helsingin yliopiston kaunopuheisuuden ja runoustaiteen professori.
Äiti: Höckert / Hoeckert, Wilhelmina Petronella, Linsén s. 18.11.1801 Nousiainen.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 832 -

10. sukupolvi

Borenius, Axel August Alexander-Ferdinandinpoika, Lähteenkorva (taulusta 446. Isä: Borenius, Alexander Ferdinand) s. 19.03.1846 Porvoo. k. 14.02.1931. Filosofian tohtori h.c. Helsingin yliopistossa. Lisätietoja: Vuodesta 1906 Lähteenkorva. Ammatinlisäyksiä: Suomalais-ugrilaisen kansankulttuurin tutkija.

Ylioppilas Helsingissä 1863, filosofian kandidaatti 1871, maisteri 1873. Lahden piirin kansakoulujen tarkastaja 1906.

1. puoliso Silvennoinen, Ida, Borenius / Lähteenkorva s. 07.08.1876 Salmi. k. 1950. Kansakoulunopettaja. Vihitty: 06.01.1900 Salmi.
Isä: Silvennoinen, Juho Juhonpoika Salmilainen maanviljelijä ja kauppias.
Äiti: Jääskeläinen, Kristiina Matintytär, Silvennoinen

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 833 -

10. sukupolvi

Borenius, Carl Ferdinand Alexander-Ferdinandinpoika (taulusta 446. Isä: Borenius, Alexander Ferdinand) s. 04.08.1848 Porvoo. k. 16.07.1918 Helsinki. Kauppias Viipurissa, kauppaneuvos 1898, valtiopäivämies.

Ylioppilas Helsingissä 1865.

1. puoliso Alfthan, Olga, Borenius s. 23.10.1854 Viipuri. k. 16.11.1924 Viipuri. Vihitty: 06.01.1877 Viipuri.
Isä: Alfthan, Ferdinand s. 14.03.1822. Viipurilainen kauppias.
Äiti: Kuhlström, Charlotta Adelaide, Alfthan s. 12.07.1827.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 834 -

10. sukupolvi

Borenius, Ernst Theodor Alexander-Ferdinandinpoika (taulusta 446. Isä: Borenius, Alexander Ferdinand) s. 14.05.1858 Porvoo. k. 23.02.1925. Varatuomari, Helsingin Osakepankin Hyvinkään konttorin johtaja 1920. Perhesuhteet: Avioliitossa veljensä kälyn kanssa.

Ylioppilas Helsingissä 1874, filosofian kandidaatti, 1880. Molempien oikeuksien kandidaatti 1887, varatuomari 1889.

1. puoliso Pesonius, Ida, Borenius s. 15.11.1858 Porvoo. k. 06.02.1909 Tampere. Vihitty: 15.10.1889.
Isä: Pesonius, Johan Wilhelm s. 22.07.1819 Vehkalahti. Porvoon lukion teologian lehtori, filosofian maisteri.
Äiti: Gestrin, Margaretha Sofia, Pesonius s. 27.07.1824.

Lapset:
1) Katri Ida (katso taulu 1534) s. 14.08.1890 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 835 -

10. sukupolvi

Frey, Johan Adolf (taulusta 448. Äiti: Ehlers, Margareta Elisabet) s. 10.10.1801 Viipuri. k. 19.03.1858 Viipuri. Viipurin makasiininhoitaja, kollegiasessori.

1. puoliso Tuderman, Helene, Frey s. 04.05.1799 Hamina. k. 15.10.1880 Viipuri. Vihitty: 24.06.1823 Viipuri.

Lapset:
1) Laura Emilia (katso taulu 1535)
2) Alexander Reinhold (katso taulu 1536) s. 24.05.1825 Viipuri. k. 14.06.1877 Saimaan kanava (Viipuri?). Viipurin oikeuspormestari, hovioikeudenneuvos.
3) Julius Ferdinand (katso taulu 1537) s. 12.03.1827 Loviisa. k. 15.01.1882 Johannes.
4) Johan Adolf (katso taulu 1538) s. 06.06.1828 Loviisa. k. 19.06.1891 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 836 -

10. sukupolvi

Kiljander, Mårten (taulusta 449. Isä: Kiljander, Anders) s. 08.01.1785 Tohmajärvi. k. 24.11.1836 Viitasaari. Rääkkylän kappalainen 1822 - 29, Viitasaaren kirkkoherra.

Ennen Rääkkylä tuloaan v. 1822 Mårten toimi Kivijärven kappalaisena, ja Keski-Suomeen hän myös palasi tultuaan nimitetyksi Viitasaarelle kirkkoherraksi 1827.

1. puoliso Grefberg, Barbara Elisabet, Kiljander s. 26.01.1793. k. 24.04.1829 Viitasaari. Vihitty: 26.07.1809 Liljendal.

Lapset:
1) Maria Gustava s. 01.09.1815 Rääkkylä. k. 05.08.1854 Rääkkylä.
2) Matilda Sofia (katso taulu 1539) s. 16.12.1817 Kivijärvi. k. 12.08.1848 Mikkeli.
3) Erika Wilhelmina (katso taulu 1540) s. 17.06.1819 Kivijärvi. k. 27.08.1898 Lempäälä.
4) Elisabet Lovisa s. 30.12.1824 Rääkylä.

2. puoliso Rehbinder, Katarina Lovisa, Kiljander s. 30.10.1795 Rautalampi. k. 05.10.1864 Uusikaupunki. Vihitty: 10.03.1830 Rautalampi.
Isä: Rehbinder, Adam Otto s. 04.05.1760 Sysmä.
Äiti: Krogius, Agata Katarina, Rehbinder s. 10.03.1768 Rantasalmi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 837 -

10. sukupolvi

Kiljander, Anders (taulusta 449. Isä: Kiljander, Anders) s. 04.08.1790 Rääkkylä. k. 15.05.1856 Sääminki. Säämingin kappalainen 1836, varapastori.

1. puoliso Burghausen von, Fredrika Sofia, Kiljander s. 04.08.1799 Liperi. k. 06.10.1864 Savonranta. Vihitty: 06.01.1823 Liperi.
Isä: Burghausen von, Berndt Fredrik s. 30.12.1770 Maaninka. Luutnantti.
Äiti: Savenius, Maria Eleonora, Burghausen von s. 02.01.1780 Nurmes.

Lapset:
1) Maria Sofie (katso taulu 1541) s. 25.02.1824 Liperi. k. 04.06.1865 Savonlinna.
2) Mårten Herman s. 08.10.1825 Kaavi. k. 11.03.1847 Sääminki.
3) Anna Charlotta (katso taulu 1542) s. 15.04.1827 Kaavi. k. 08.01.1929 Kerimäki.
4) Anders Samuel (katso taulu 1543) s. 30.12.1828 Viitasaari. k. 01.10.1905 Valkjärvi. Valkjärven kirkkoherra, rovasti.
5) Karl Johan (katso taulu 1544) s. 14.05.1830 Viitasaari. k. 24.09.1890 Kerimäki.
6) Berndt Nikolai s. 18.12.1833 Viitasaari.
7) Elisabet Lovisa s. Pihtipudas.
8) Ida Juliana s. Pihtipudas.
9) Matilda Gustava s. Sääminki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 838 -

10. sukupolvi

Kiljander, Margareta, Petrelius (taulusta 449. Isä: Kiljander, Anders) s. 21.06.1794 Kitee.

1. puoliso Petrelius, David s. 24.07.1792 Kiihtelysvaara. k. 31.07.1830 Kiihtelysvaara. Kiihtelysvaaran kappalainen. Vihitty: 31.03.1819 Kiihtelysvaara.
Kuopion triviaalikoulun oppilas 4.3.1803 - 13.12.1804 (betyg). Porvoon lukion oppilas 19.11.1806 - 25.8.1814. Ylioppilas Turussa 14.10.1815. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 20.4.1816. Rääkkylän kappalaisen apulainen 1816. Kiihtelysvaaran kappalaisen (isänsä) apulainen 1820, virka- ja armovuodensaarnaaja siellä 1826, kappalainen 1827. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 - 1852

Isä: Petrelius, Johan, Pietiläinen s. 29.07.1744 Rautalampi. Kiihtelysvaaran kappalainen.
Äiti: Argillander, Hedvig Christina, Petrelius s. 21.07.1763 Tohmajärvi.

Lapset:
1) Kristina Maria (katso taulu 1545) s. 13.06.1819 Kiihtelysvaara. k. 15.01.1890 Viitasaari.
2) Charlotta Serafia (katso taulu 1546) s. 02.04.1821 Kiihtelysvaara. k. 17.06.1884.
3) Aurora s. 15.01.1823 Kiihtelysvaara. k. 05.10.1824 Kiihtelysvaara.
4) Per Anders s. 27.07.1825 Kiihtelysvaara.
5) Margareta Elisabet (katso taulu 1547) s. 28.01.1828 Kiihtelysvaara. k. 20.08.1885 Korpilahti.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 839 -

10. sukupolvi

Kiljander, Georg Magnus (taulusta 450. Isä: Kiljander, Samuel) s. 11.09.1807 Kaavi. k. 14.04.1847 Kivennapa.

1. puoliso Gottlund, Sofia Matilda, Kiljander s. 04.02.1811 Juva. k. 28.11.1887. Vihitty: 09.00.1836 Kuopio.
Isä: Gottlund, Matthias s. 24.02.1765 Ruotsinpyhtää. Juvan rovasti.
Äiti: Orraeus, Ulrika Sofia, Gottlund s. 16.12.1768 Porvoo.

Lapset:
1) Mathilda Kristina (katso taulu 1548) s. 10.04.1843 Tuusniemi. k. 03.10.1918 Jyväskylä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 840 -

10. sukupolvi

Kiljander, Anders Johan (taulusta 450. Isä: Kiljander, Samuel) s. 21.12.1809 Kaavi. k. 02.11.1871 Ruskeala. Ruskealan kirkkoherra 1852.

Ylioppilas Helsingissä 1830, jumaluusopillinen turkinto 1836, vihittiin papiksi 1837, varapastori 1845.

1. puoliso Waldén, Rosina, Kiljander

2. puoliso Tawaststjerna, Maria Lovisa Henrik-Conradintytär, Kiljander s. 13.04.1818 Nilsiä (merkitty Kuopion maaseurakunnan kirjoihin). k. 06.02.1893 Ristiina. Kuopion yksityisen tyttökansakoulun johtajatar. Vihitty: 03.08.1848 Kuopio.
Isä: Tawaststjerna, Henrik Conrad Jakob-Pontuksenpoika s. 19.11.1769 Kuopion maaseurakunta. 2. suomalaisen jalkaväkirykmentin Kuopion pataljoonan majuri 1817.
Äiti: Brusin, Maria Juliana, Tawaststjerna s. 1787.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 841 -

10. sukupolvi

Kiljander, Carl Mårten (taulusta 450. Isä: Kiljander, Samuel) s. 22.09.1817 Kaavi. k. 06.09.1879 Muhoksella tarkastusmatkalla (kirjoilla Nilsiässä). Nilsiän kirkkoherra 1866, rovasti 1867, filosofian tohtori h.c. Upsalassa 1877. Ammatinlisäyksiä: Suomentaja.

Ylioppilas Helsingissä 1838, teologinen tutkinto 1842, vihittiin papiksi 1842.

1. puoliso Frosterus, Helena Sofia Erik-Johanintytär, Kiljander s. 22.09.1819 Ilmajoki. k. 01.02.1860 Kuopio. Vihitty: 21.10.1847 Raahe.
Isä: Frosterus, Erik Johan Johaninpoika s. 03.01.1776 Kärsämäki. Kirkkoherra Ilmajoki 1804, rovastin arvo 1815. Lääninovasti Vaasan rov. k. 1819.
Äiti: Franzén, Margaretha Helena Zachriksentytär, Frosterus s. 15.11.1781 Oulu.

Lapset:
1) Karl Johan Robert Carl-Mårteninpoika (katso taulu 1549) s. 15.08.1848 Lapinlahti. k. 11.11.1924 Jyväskylä. Jyväskylän postikonttorin ekspeditööri 1888. Postimestari 1922. Ammatinlisäyksiä: Näytelmäkirjailija.
2) Frans Mårten s. 05.02.1850 Lapinlahti. k. 21.07.1852 Kuopio haudattu Kaavi.
3) Ludvig Gabriel Carl-Mårteninpoika (katso taulu 1550) s. 18.09.1851 Kuopio. k. 30.07.1911 Ruovesi. Jyväskylän seminaarin luonnontieteiden lehtori 1882, oppikirjantekijä. Lisätietoja: Vuodesta 1906 Kesäniemi.
4) Anna Maria Helena s. 16.10.1853 Kuopio. k. 02.03.1855 Kuopio.
5) Oskar Mårten Carl-Mårteninpoika s. 13.09.1855 Kuopio. k. 26.05.1917 Helsinki. Haapakosken tehtaan konttoristi. Perhesuhteet: Naimaton.
6) Georg Michael Carl-Mårteninpoika s. 08.07.1857 Kuopio. k. 28.06.1913 Jyväskylän maaseurakunta. Taidemaalari. Perhesuhteet: Naimaton. Kuolinsyy: Itsemurha, hirttäytyi.
Opiskeli maalaustaidetta Münchenissä ja Düsseldorfissa Saksassa.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 842 -

10. sukupolvi

Alopaeus, Carl Magnus (taulusta 451. Äiti: Schwindt, Anna Margareta) s. 21.07.1796 Ruskeala. k. 07.01.1857.

1. puoliso Dreijer, Julia Dorothea, Alopaeus s. 04.04.1804 Käkisalmi. k. 09.03.1867 Viipuri. Vihitty: 06.11.1828 Hiitola.

Lapset:
1) Anna Amanda (katso taulu 1551) s. 05.03.1829 Hiitola. k. 19.02.1884 Kolppana, Inkerinmaa, Venäjä.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 843 -

10. sukupolvi

Schwindt, Henrik August (taulusta 452. Isä: Schwindt, Gabriel Christian) s. 28.12.1797 Pyhäjärvi, Vaasan lääni. k. 30.04.1863 Skuoritsa. Skuoritsan ja Ropsun kirkkoherra 1832.

Käkisalmen piirikoulun oppilas 26.8.1806 - 1.8.1813. Viipurin lukion oppilas 23.8.1813 – 1816. Porvoon lukion oppilas 22.11.1816 - 17.3.1819. Yksityistodistus. Ylioppilas Turussa 25.5.1820. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 14.12.1822. Pyhäjärven Vl. kirkkoherran (isänsä) apulainen 1822. Suom. henkivartiorykmentin ja Konstantinin seurakunnan pastori Pietarissa 1824. Markkovan ja Järvisaaren vt. kirkkoherra Inkerissä 1831. Skuoritsan ja Ropsun kirkkoherra 1832. Halvaantui noin 1860. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 - 1852

1. puoliso Deckenbach, Maria, Schwindt k. 1843. Vihitty: 1829.

Lapset:
1) Maria Amalia (katso taulu 1552) s. 17.03.1834. k. 1888.
2) Alexandrina Henriette Paulina (katso taulu 1553) s. 30.06.1837 Skuoritsa, Inkerinmaa. k. 17.05.1872 Räihä, Viipurin lääni.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 844 -

10. sukupolvi

Schwindt, Paul Teodor (taulusta 452. Isä: Schwindt, Gabriel Christian) s. 01.12.1813 Pyhäjärvi, Vaasan lääni. k. 04.11.1876 Spankkova, Inkerinmaa, Venäjä. Spankkovan ja Kolppanan kirkkoherra.

Käkisalmen piirikoulun oppilas 21.9.1824 - 1.7.1828. Viipurin lukion oppilas 25.8.1828 - 23.6.1831. Ylioppilas Helsingissä 27.2.1832. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 23.12.1835. Pappina Pyhäjärvellä Vl., Käkisalmella, Joutsenossa ja Inkerin Skuoritsassa. Inkeren kirkkoherra 1842, Spankkovan ja Kolppanan 1857. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640 - 1852

1. puoliso Alopaeus, Anna Amanda, Schwindt s. 05.03.1829 Hiitola. k. 19.02.1884 Kolppana, Inkerinmaa, Venäjä. Vihitty: 27.02.1851 Rautjärvi.
Isä: Alopaeus, Carl Magnus s. 21.07.1796 Ruskeala.
Äiti: Dreijer, Julia Dorothea, Alopaeus s. 04.04.1804 Käkisalmi.

Lapset:
1) Viktor Henrik (katso taulu 1554) s. 19.07.1866 Spankkova, Inkerinmaa. k. 25.06.1928 Hattula. Kenraalimajuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 845 -

10. sukupolvi

Tawast, Fredrik (taulusta 453. Äiti: Brunnerus, Anna Margareta) s. 01.09.1799 Käkisalmi. k. 05.01.1848 Pietari, Venäjä.

1. puoliso Hagelberg, Johanna Wilhelmina, Tawast s. 09.02.1818 Tampere. k. 17.01.1898 Viipuri. Vihitty: 15.11.1843 Pietari, Venäjä.
Isä: Hagelberg, Johan
Äiti: Enckell, Eva Johansdotter, Hagelberg

Lapset:
1) Fredrik Kristoffer (katso taulu 1555) s. 23.08.1848 Viipuri. k. 25.06.1905 Viipuri.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 846 -

10. sukupolvi

Tawast, Christian (taulusta 453. Äiti: Brunnerus, Anna Margareta) s. 04.12.1804 Käkisalmi. k. 01.06.1881 Rautjärvi.

1. puoliso Weymarn, Eva Wilhelmina, Tawast s. 22.06.1817 Bromarv. k. 17.12.1877 Rautjärvi. Vihitty: 15.05.1849 Viipuri.
Rautjärvi Purnujärvi N:o 1

Isä: Weyerman, Gustaf Fredrik s. 1773 Hiidenmaa, Eesti.
Äiti: Lagus, Eva Kristina, Weyerman s. 21.10.1785 Sääminki.

Lapset:
1) Alexander Kristoffer (katso taulu 1556) s. 02.11.1850. k. 20.05.1903 Rautjärvi.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 847 -

10. sukupolvi

Boehm, Alexander Gottfried (taulusta 455. Äiti: Wahlberg, Beata Maria) s. 02.03.1802 Sortavala. k. 12.06.1890 Helsinki haudattu Kokkola. Kauppias Kokkolassa 1839, raatimies.

1. puoliso Kyntzell, Charlotta Mathilda Andersintytär, Boehm s. 02.10.1814 Kokkola. k. 09.06.1908. Vihitty: 26.03.1833 Kokkola.
Isä: Kyntzell, Anders Andersinpoika s. 07.02.1779 Pietarsaari. Kauppias Kokkolassa, raatimies, kauppaneuvos 1831.
Äiti: Böckelman, Margaretha Catharina, Kyntzell s. 01.04.1790 Pietarsaari.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 848 -

10. sukupolvi

Boehm, Kristian Edvard (taulusta 455. Äiti: Wahlberg, Beata Maria) s. 07.04.1816 Sortavala. k. 02.04.1870 Impilahti.

1. puoliso Wahlberg, Emilia Aurelia, Boehm s. 20.10.1819 Räisälä. k. 18.06.1874 Sortavala. Vihitty: 02.09.1840 Kivennapa.
Isä: Wahlberg, Peter Adolf s. 20.11.1785 Kerimäki. Kappalainen Kivennapa.
Äiti: Assendelft, Katarina Juliana, Wahlberg s. 08.11.1793 Räisälä.

Lapset:
1) Edvard (katso taulu 1557) s. 14.07.1841 Sortavala. k. 25.06.1919 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 849 -

10. sukupolvi

Wahlberg, Josefina Emilia, Alopaeus (taulusta 456. Isä: Wahlberg, Abraham Josef) s. 05.09.1828 Taipalsaari. k. 14.02.1886 Käkisalmi.

1. puoliso Alopaeus, Zachris Fredrik s. 29.01.1820 Hiitola. k. 20.05.1885 Käkisalmi. Vihitty: 09.04.1855 Antrea.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 850 -

10. sukupolvi

Wahlberg, Nils Edvard (taulusta 456. Isä: Wahlberg, Abraham Josef) s. 12.08.1833 Taipalsaari. k. 05.10.1872 Pori.

1. puoliso Rosenlew, Sofia Charlotta, Wahlberg s. 01.01.1839 Pori. k. 24.06.1888. Vihitty: 29.10.1860 Kristiinankaupunki.
Isä: Rosenlew, Carl Fredrik s. 08.11.1797 Vehmaa.
Äiti: Ekström, Johanna Margareta, Rosenlew s. 25.02.1802 Kristiinankaupunki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 851 -

10. sukupolvi

Wahlberg, Fredrik Alexander (taulusta 456. Isä: Wahlberg, Abraham Josef) s. 18.09.1835 Taipalsaari. k. 22.03.1905 Viipuri.

1. puoliso Starck, Olga Paulina, Wahlberg s. 20.06.1847 Räisälä. k. 12.09.1878 Antrea. Vihitty: 29.06.1867 Räisälä.
Isä: Starck, Petter David s. 12.04.1795 Seiskari. Räisälän kappalainen.
Äiti: Tapenius / Taipenius, Karolina Elisabet, Starck s. 16.08.1807.

Lapset:
1) Elin Olga Emilia s. 21.08.1868 Räisälä. k. 28.02.1908 Viipuri.
2) Onni Edvard Alexander (katso taulu 1558) s. 06.03.1870 Räisälä.
3) Arthur Arvid Johannes s. 07.03.1874 Antrea.
4) Ines Irene Maria (katso taulu 1559) s. 22.05.1876 Antrea.
5) Karin Josefina Elisabet s. 27.08.1878 Antrea. k. 28.12.1878.

2. puoliso Perkinsky, Katrina, Wahlberg s. 29.10.1840 Sund. Vihitty: 14.07.1879 Viipuri.
Lapset:
1) Karin Matilda Alexandra (katso taulu 1560) s. 26.01.1883 Viipuri.
2) Josef Anders Waldemar s. 15.04.1888 Viipuri. k. 15.02.1911 Räihä, Viipurin lääni.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 852 -

10. sukupolvi

Wahlberg, Emilia Aurelia, Boehm (taulusta 457. Isä: Wahlberg, Peter Adolf) s. 20.10.1819 Räisälä. k. 18.06.1874 Sortavala.

1. puoliso Boehm, Kristian Edvard s. 07.04.1816 Sortavala. k. 02.04.1870 Impilahti. Vihitty: 02.09.1840 Kivennapa.
Isä: Boehm, Thomas Walentin s. 27.04.1770 Sortavala. Sortavalalainen kauppias.
Äiti: Wahlberg, Beata Maria, Boehm s. 24.12.1776 Sortavala.

Lapset:
1) Edvard (katso taulu 1557) s. 14.07.1841 Sortavala. k. 25.06.1919 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 853 -

10. sukupolvi

Wahlberg, Maria Wilhelmina, Relander (taulusta 457. Isä: Wahlberg, Peter Adolf) s. 21.04.1822 Kerimäki. k. 26.04.1904 Kurkijoki.

1. puoliso Relander, Erik Christian s. 28.03.1812 Hirvensalmi. k. 21.06.1877 Kiihtelysvaara. Kiihtelysvaaran kappalainen, varapastori. Vihitty: 01.01.1844 Kivennapa.
Pappi Viipurissa 1838-40. Kivennavan kappalaisen apulainen ja virkavuodensaarnaaja 1842-53. Saarnaaja Saimaan kanavalla 1853-57. Kiihtelysvaaran kappalainen 1858-77, astui kappalaisen virkaan 12.8.1857. Koko hänen toimikautensa Kiihtelysvaara oli jo itsenäinen seurakunta, mutta Tohmajärven kirkkoherra oli edelleen myös Kiihtelysvaaran korkein pappi. Oman varsinaisen kirkkoherran Kiihtelysvaara sai vasta 1890-luvulla. Virka lakkautettu 1877. [AJ/papit] Erik Kristian Relanderin hautaristiä ympäröivät tuijat, jotka tasavallan presidentti Lauri Kristian Relander on isoisänsä haudalle istuttanut. Erik Christian Relander on yksi niistä harvoista seurakunnan papeista, joka on saannut leposijansa Kiihtelysvaaran kirkon vierellä Lähde: Kiihtelysvaara ennedn ja nyt 1970 P.S. Valokuva s.61

Isä: Relander, Erik s. 19.06.1781 Hirvensalmi. Lukkari Hirvensalmi, rokottaja.
Äiti: Alopaeus, Kristina Maria, Relander s. 06.06.1785 Tohmajärvi.

Lapset:
1) Evald Kristian s. 14.09.1844 Kivennapa. k. 04.04.1850 Kivennapa.
2) Adolf Emil (katso taulu 1561) s. 15.03.1848 Kivennapa. k. 19.07.1910 Rääkkylä. Maanviljelijä Tohmajärvi.
3) Nina Olivia (katso taulu 1562) s. 08.04.1850 Kivennapa. k. 16.07.1937 Kurkijoki.
4) Alma Eleonora s. 09.04.1852 Kivennapa. k. 16.08.1859 Lappeenranta.
5) Julia s. 09.05.1854 Kivennapa. k. 22.08.1854 Lappeenranta.
6) Evald Kristian (katso taulu 1563) s. 07.01.1856 Viipuri. k. 09.10.1926 Viipuri. Agronomi, Elisenvaaran Maanviljelyskoulun johtaja Kurkijoella, rehtori. Ammatinlisäyksiä: Maanviljelysneuvos.
7) Alma Maria (katso taulu 1564) s. 19.04.1858 (syntymäaika epävarma) Kiihtelysvaara. k. 30.11.1939 Rovaniemi.
8) Fanny s. 13.07.1860 Kiihtelysvaara. k. 09.11.1950 Joensuu.
9) Julia (katso taulu 1565) s. 10.09.1861 Kiihtelysvaara. k. 10.08.1931 Naantali.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 854 -

10. sukupolvi

Wahlberg von, Karl Ferdinand Immanuel (taulusta 458. Isä: Wahlberg von, Carl Fredrik) s. 30.09.1847 Jekateringstadt eli Katharinenstadt, Venäjä. k. 28.03.1920 Helsinki.

1. puoliso Sinebrychoff, Maria, Wahlberg von s. 14.10.1852 Helsinki. k. 27.06.1923 Helsinki. Vihitty: 12.07.1871 Helsinki.
Isä: Sinebrychoff, Paul s. 1799. Kauppaneuvos.
Äiti: Tichanoff, Anna, Sinebrychoff

Lapset:
1) Karl Paul William (katso taulu 1566) s. 15.11.1873 Helsinki. k. 24.01.1930 Kööpenhamina, Tanska.
2) Karl Harry Dagvard s. 23.11.1877 Helsinki. k. 19.02.1915 Helsinki.
3) Karl Erik Ferdinand s. 11.02.1880 Helsinki. k. 05.01.1899 Helsinki.
4) Karl Olof Gunnar s. 26.01.1883 Helsinki. k. 15.05.1883.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 855 -

10. sukupolvi

Åkerblom, Alexander Ferdinand (taulusta 459. Äiti: Wahlberg, Catharina Elisabet) s. 08.11.1816 Sortavala. k. 03.04.1900 Liperi.

1. puoliso Nylander, Edla Johanna Andersintytär, Rudbäck s. 16.10.1833 Oulu. k. 23.12.1891 Liperi. Vihitty: 24.07.1879 Liperi.
Isä: Nylander, Anders Abrahaminpoika s. 07.07.1795 Oulu. Merikapteeni, kauppias Oulussa 1819, laivanvarustaja, raatimies.
Äiti: Fahlander, Margaretha Magdalena, Nylander s. 30.10.1798 Ii.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 856 -

10. sukupolvi

Åkerblom, Anna Emilia, Fabritius (taulusta 459. Äiti: Wahlberg, Catharina Elisabet) s. 25.09.1818 Sortavala. k. 01.01.1902.

1. puoliso Fabritius, Mårten Henrik s. 21.09.1809. k. 29.01.1857 Kitee. Vihitty: 28.12.1838 Sortavala.
Isä: Fabritius, Mårten s. 10.02.1750 Liperi.
Äiti: Floman, Anna Margareta, Fabritius s. 1781.

Lapset:
1) Henrik Edvard (katso taulu 1567) s. 07.10.1839 Kurkijoki. k. 29.08.1924 Porvoo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 857 -

11. sukupolvi

Ingman, Gustaf Henrik ( Kustaa ) (taulusta 460. Isä: Ingman, Henrik Johan Henrikinpoika) s. 16.04.1799 Mörby (ehkä Lohtajalla?). k. 26.07.1842 Kristiinan kaupungissa (kirjoilla Kauhavalla). Kappalainen Kauhava 1839. Lisätietoja: Kirjoilla Kauhavalla.

Ylioppilas Turussa 1816. Filosofian maisteri 1823. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 12.12.1827. Vaasan triviaalikoulun vt. venäjänopettaja 1822, ylempi kollega 1825. Turun katedraalikoulun vt. apologista 1827. Föglön kirkkoherran apulainen 1827. Rymättylän vt. kirkkoherra 1828. Oulun triviaalikoulun apologista 1829, pidätetty virantoimituksesta puoleksi vuodeksi 1835. Purmon kappalaisen apulainen 1836. Kauhavan kappalainen 1839 (virkaan 1841). Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Bäckvall, Fredrika Charlotta, Ingman s. 15.03.1806 Vihti. k. 21.05.1882 Turku. Vihitty: 22.03.1832 Porin maaseurakunta.
Papin tytär Rymättylästä.

Isä: Bäckwall, Adolf, Oxenius s. 1768 Kastettu Vihdissä 6.4.1768. Rymättylän kirkkoherra.
Äiti: Willebrand von, Hedvig Sofia, Bäckvall

Lapset:
1) Fredrika Natalia Gustaf-Henrikintytär (katso taulu 1568) s. 22.03.1833 Oulu. k. 28.05.1910 Turku.
2) Gustav Fingal Gustaf-Henrikinpoika (katso taulu 1569) s. 15.07.1835 Turussa (kirjoilla nähtävästi muualla). k. 02.05.1897 Kokkola. Vaasan läänin lääninagronomi 1866.
3) Fanny Emilia Gustaf-Henrikintytär (katso taulu 1570) s. 29.04.1837 Purmo. k. 31.12.1927 Jyväskylä.
4) Ida Sofia Gustaf-Henrikintytär (katso taulu 1571) s. 18.04.1840 Purmo. k. 05.05.1913 Helsinki.
5) Henrik Ossian Gustaf-Henrikinpoika s. 06.06.1841 Kauhava. k. 21.01.1870 Naantali. Merimies. Perhesuhteet: Naimaton.
6) Oscar Wilhelm s. 12.12.1842 (posthumus) Kauhava. k. 22.01.1843 Kauhava.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 858 -

11. sukupolvi

Ingman, Karl Fredrik Henrik-Johaninpoika (taulusta 460. Isä: Ingman, Henrik Johan Henrikinpoika) s. 11.04.1801 Lohtaja. k. 06.07.1850 Lohtaja. Kyydinohjaaja, vouti Oulussa, vääpeli, kaupungin viskaali Oulussa.

Lähde: Bergholm; Sukukirja sivu 682. Genealogiana Sursilliana mainitsee myös, että oli kyydinohjaaja Lohtajalla. On luultavasti omistanut alkuperäisen Genealogiana Sursillianan. Ylioppilas Turussa 20.6.1820. Maanmittausoppilas 11.7.1820. Todistus registratuurassa 7.3.1823. Aliupseerikorpraali 1. Suomen jalkaväkirykmentissä (1. Suomen tarkk'ampujaprikaatissa) 1823, vääpeli s.v., ero 1828. Oulun kaupunginviskaali. Kyytimies Lohtajalla. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Höglund, Anna Sofia, Ingman s. 05.11.1825 Kokkola . k. 30.10.1864 Lohtaja . Vihitty: 10.12.1730.
Isä: Höglund, Johan, Muhonen ? s. n. 1790 Kokkola. Merimies, Kokkola.
Äiti: Witick, Anna Eerikintytär, Höglund s. 05.03.1787 Kokkolan Corpilax.

Lapset:
1) Sophia Amalia s. 15.04.1849 Lohtaja.

2. puoliso Thavonius, ?? Petterintytär, Ingman Vihitty: 12.01.1744.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 859 -

11. sukupolvi

Ingman, Abraham Edvard Henrik-Johaninpoika (taulusta 460. Isä: Ingman, Henrik Johan Henrikinpoika) s. 12.07.1803 Lohtaja . k. 30.07.1837 Ullava. Ullavan saarnaaja 1829.

Oulun kouluun 1818. Ylioppilas Turussa 1822. Vihittiin papiksi 1825, Kälviän kirkkoherran apulaiseksi. Lähde: Pohjalaisen osakunnan nimikirja V 1809 - 1827

1. puoliso Remahl, Anna Maria, Ingman s. 20.10.1803 Kokkola . k. 13.07.1888 Nivala . Vihitty: 22.12.1839 Ullava.
Naitu uudestaan 1839, puoliso Raution kappalainen Esaias Castren.

Isä: Remahl, Jakob Perämies Kokkola.
Äiti: Koutell, Brita, Remahl

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 860 -

11. sukupolvi

Ingman, Johan Jakob Henrik-Johaninpoika (taulusta 460. Isä: Ingman, Henrik Johan Henrikinpoika) s. 27.02.1805 Lohtaja. k. 30.08.1846 Toholampi. Kappalainen Toholampi 1838. Kuolinsyy: Rinta- ja vesitauti.

Oulun kouluun 1818. Ylioppilas Turussa 1822, 1827 papiksi vihitty, samana vuonna Suomussalmen kappaisen apulainen. Asunut: 1827 Suomussalmi, Muhos, Pulkkila, Sotkamo, Kajaani, 1838 Kuortane, 1839 Ronkainen Toholampi. Muhoksen kirkkoherran apulainen 1827. Toholammen kappalainen 1839. Lähde: Pohjalaisen osakunnan nimikirja V 1809 - 1827 Suomussalmen kappalaisen apulainen 1827. Muhoksen kirkkoherran apulainen s.v. Virka- ja armovuodensaarnaaja Pulkkilassa 1829-32. Sotkamon kirkkoherran apulainen 1832 ja virka- ja armovuodensaarnaaja 1833-37. Kajaanin kappalaisen apulainen 1837. Kuortaneen kappalainen 1838, Toholammin s.v. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Lagus, Fredrika Lovisa, Ingman s. 14.11.1807 Säräisniemi ?. k. 01.04.1883 Toholampi, Seppälä. Vihitty: 26.09.1837 Sotkamo.
Sotkamosta kirkkoherran tytär. Lähde: Pohjalaisen osakunnan nimikirja V 1809 - 1827

Isä: Lagus, Gabriel Johaninpoika s. 11.03.1760 Sotkamo. Kirkkoherra Sotkamo 1811, rovastin arvo 1827.
Äiti: Snellman, Johanna Johansdotter, Lagus s. 28.08.1774 Liminka.

Lapset:
1) Johan Gabriel Johan-Jakobinpoika (katso taulu 1572) s. 31.07.1839 Toholampi . k. 17.12.1892 Toholampi. Lohtajan yläpiirin, Lestijärvi ja Toholampi nimismies 1865. Lisätietoja: Asunut 1892 Hietala.
2) Oskar Aleksanteri s. 16.01.1842 Toholampi. k. 25.03.1847 Toholampi. Kuolinsyy: Vettä sydämmessä.
3) kastamaton s. 02.11.1843 Toholampi. k. 02.11.1843 Toholampi.
4) Johanna Catharina Fredrika s. 21.04.1845 Ronkainen. k. 29.01.1857 Toholampi. Kuolinsyy: Tulirokko.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 861 -

11. sukupolvi

Ingman, Erik Aleksander (Alexander), (taulusta 460. Isä: Ingman, Henrik Johan Henrikinpoika) s. 14.02.1810 Lohtaja . k. 14.05.1858 Helsinki . Lääkäri, tohtori, lapsenpäästöopin professori.

Suomenkielen harrastaja, Yo. Vaasan triviaaalikoulu 22/6 1827, fil kand 17/6 1833, seppel. maisteri 21/6 1836. Lääkintähallituksen kanslisti 3/6 1835. Lääket. kand. 13/6 1836, lääket. lis. 30/4 1838, Kristiinan kaupungin lääkäri 30/6 1838. Vihitty lääket. tohtori ultimus-sijalla 18/7 1840. Kirurgian ja lapsenpäästön adjunktti yliopistossa 12/10 1842. Oli ulkomaanmatkalla 1842-1843. Antoi lääkärinhoitoa sekä kätilöopetusta Helsingin yleinen sairashuoneessa (hospitaali) 1843-47. Teki ulkomaanmatkan 1846-1848. Pohjalaisen ylioppilasosakunnan kuraattori ?/5 1849-1852 loppuun. Sai professorin arvonimen 24/3 1856. Lapsenpäästöopin ja lastentautienhoidon professori 19/2 1858. Perustajajäsen Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1831. Seuran sihteeri 1844-1845. Suomen lääkärisaeuran ja 1847 Pest´in unkarilaisen luonnontutkijaseuran jäsen. Julkaisi: väitöskirjan "Iliadis Homericae prima rhapsodia fennicereddita 1832", Om behandl. af syphilis utan qvicksilver 1838, Excerebrationis fetus inpartu lex 1842" lisätietoja: Bergholm Sukukirja sivu 683 Vaasan kouluun 1822. Turun yliopistoon 22. 6. 1827, liittynyt osakuntaan 23. 6. Stipendiaattina 1830 - 1834. Respondenttina 1832 (itse tekijänä) K. N. Keckmanin, stipendiä varten s.v. Sjöstedtin johdolla. Filosofian kandidaatti 1833. Lääkintöhallituksen kanslisti 1835. Maisteri 1836. Lääketieteen kandidaatti s.v., lisensiaatti 1838. Kristiinankaupungin kaupunginlääkäri 1838 -1842. Lääketieteen ja kirurgian tohtori, ultimus 1840. Helsingin yliopiston kirurgian ja lapsenpäästöopin apulainen 1842. Toimi väitöstilaisuuksien esimiehenä 1842, 1857. Teki opintomatkan Ruotsiin, Saksaan, Ranskaan ja Englantiin 1842-1843. Helsingin yleisen sairaalan synnytysosaston kätilönopetuksen ja lääkärintoimen hoitaja 1843 - 1847. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran perustajia 1831 ja sen sihteeri 1844 -1845. Jälleen ulkomaanmatkalla Saksassa, Unkarissa, Italiassa ja Ranskassa 1847 - 1848. Unkarilaisen luonnontutkijaseuran "Pest"´in jäsen 1847. Pohjalaisen osakunnan kuraattori 1849 - 1852. Suomen lääkäriseuran sihteeri 1849, 1851, 1854, puheenjohtaja 1850. Societas pro fauna et flora fennican jäsen 1849. Hoiti ajoittain yliopiston farmakologian ja farmasian sekä kirurgian ja lapsenpäästöopin professorin tehtäviä. Professorin arvo 1856. Yliopiston ensimmäinen lapsenpäästöopin ja lastentautienhoidon professori 1858. Edusti uudenaikaista luonnontieteellistä ajatustapaa maassamme. Hän käytti ensimmäisenä suomenkieltä lääketieteellisessä kirjoituksessaan 1849. Suomen kielen ja runouden harrastaja. Lähde: Helsingin HK; Liperin HK; Lohtajan HK; Collianderin kokoelma, N:o 2636. - Lagus; LSW, s. 164; Sukukirja, s. 683; Kansallinen elämäkerrasto II, s. 555; T. Carpelan - L. O. T. Tudeer, Helsingfors universitets lärare och tjänstemän från år 1828, s. 418; Elgenstierna VII, s. 11; Suomen elämäkerrasto. s. 331. *** Lönnrotilla oli kaksi kasvattitytärtä, hänen ystävänsä, professori E.A.Ingmanin tyttäret Anna ja Eva, jotka isänsä kuollessa 1859 olivat 7- ja 5-vuotiaat. Vuonna 1870 he Sammatin hiljaiseloon kyllästyneinä matkustivat tätinsä luo Saksaan ja viettivät lopun elämäänsä Dresdenissä musiikinopettajana ja taidemaalarina. Omaisuutensa he testamenttasivat Suomalaiselle Tiedeakatemialle. Lähde: SKS Tieopaketti Tieteellisiä matkoja Ruotsiin, Saksaan, Ranskaan ja Englantiin 1842-43 sekä Saksaan, Unkariin, Italiaan ja Ranskaan 1847-48. Väitöskirja 9.12.1857 pro munere. Pohjalaisen osakunnan kuraattori 1849-52. Lääkintöylihallituksen kanslisti 1835. Kristiinankaupungin kaupunginlääkäri 1838-42. Aleksanterin yliopiston kirurgian ja synnytysopin apulainen 1842, ajoittain farmakologian ja farmasian sekä kirurgian ja synnytysopin vt. professorina. Professorin arvonimi 1856. Yliopiston synnytysopin ja lastentautien hoidon professori 1858. Samalla Helsingin yleisen sairaalan synnytysosaston vt. lääkäri ja kätilöiden vt. opettaja 1843-47. Suomen kielen ja runouden harrastaja. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Schildt, Vilhelmina Sofia Albertina, Ingman s. 05.04.1812 Laukaa. k. 01.03.1849 Helsinki. Vihitty: 1838. Perhesuhteet: Suomalaista aatelissukua.
Isä: Schildt, Wolmar Johan s. 20.08.1780 Hauho. Uudenmaan jalkaväkirykmentin kapteeni.
Äiti: Wadenstierna, Eva Frederika, Schildt s. 17.01.1783.

2. puoliso Perander, Eva Vilhelmina, Ingman s. 28.01.1827 Liperi. k. 05.07.1853. Vihitty: 05.02.1850 Helsinki.
Papin tytär.

Isä: Perander, Nils Johan s. 21.03.1763 Karuna. Liperin provasti; rovasti.
Äiti: Savenius, Gustava Charlotta, Perander s. 28.12.1794 Luopioinen.

Lapset:
1) Anna s. 30.04.1851. k. Dresden . Soitonopettaja.
Lönnrotilla oli kaksi kasvattitytärtä, hänen ystävänsä, professori E.A.Ingmanin tyttäret Anna ja Eva, jotka isänsä kuollessa 1859 olivat 7- ja 5-vuotiaat. Vuonna 1870 he Sammatin hiljaiseloon kyllästyneinä matkustivat tätinsä luo Saksaan ja viettivät lopun elämäänsä Dresdenissä musiikinopettajana ja taidemaalarina. Omaisuutensa he testamenttasivat Suomalaiselle Tiedeakatemialle. Lähde: SKS Tietopaketti
2) Eva Wilhelmina s. 22.06.1853 Helsinki. k. 18.12.1914 Dresden, Saksa . Taidemaalari.
Taideopinnot kotimaassa: Alexandra Frosterus-Såltinin johd. 1865-66, B. Reinholdin johd. 1869-71. Opiskeli Dresdenissä Th. von Oërin (Oerin), Suchovolskin ja Carl Bantzerin johdolla, Weimar ja Dresden, Saksa. Täydensi opintojaan Italiassa Münchenissä ja Lontoossa. 1870 luvulla oleskeli joitakin vuosia kotimaassa muotokuvamaalaajana. Teoksia ensi kerran jurytetyssä näyttelyssä kotimaassa: 1877. Huonosti tilauksia, muutti sisarensa Annan (soitonopettaja) kanssa Dresdeniin. Lönnrotilla oli kaksi kasvattitytärtä, hänen ystävänsä, professori E.A. Ingmanin tyttäret Anna ja Eva, jotka isänsä kuollessa 1859 olivat 7- ja 5-vuotiaat. Vuonna 1870 he Sammatin hiljaiseloon kyllästyneinä matkustivat tätinsä luo Saksaan ja viettivät lopun elämäänsä Dresdenissä musiikinopettajana ja taidemaalarina. Omaisuutensa he testamenttasivat Suomalaiselle Tiedeakatemialle. Lähde: SKS Tietopaketti
Eva Ingman oli Helsingin lapsia ja hänen vanhempansa olivat lääketieteen professori Erik Alexander Ingman ja Eva Perander. Eva syntyi siihen aikaan vuotta, kun Suomen luonto on kaikkein ihanimmillaan ja päivä pisin, kesäk. 22 p. 1853, mutta syvä suru vallitsi silloin hänen kodissaan, sillä hengellään oli äidin täytynyt maksaa pienokaisensa maailmaan tulo. Mustilla silkkinauhoilla oli hänen ristikolttinsa koristeltu ja samassa huoneessa hänet kastettiin, missä äiti lepäsi kirstussaan. ”Kukapa olisi silloin voinut aavistaa”, lisäsi Eva hymyillen, kertoessaan tästä kerran minulle, ”että siitä pienestä rääpästä tuli näin iloinen ihminen”. Mutta ei siinä kyllin, ettei Eva tiennyt mitään äidistään, hämäräksi hänen muistonsa isästäkin jäi, sillä tämä kuoli, kun Eva oli päässyt viiden vuoden vanhaksi. Hän ja hänen kahta vuotta vanhempi sisarensa Anna joutuivat silloin kahden tädin, Amalia ja Sophie Louise Peranderin, huostaan, ja Elias Lönnrot rupesi heidän holhoojakseen. Hänen ehdotuksestaan he tulivat viettämään suurimman osan lapsuuttaan maalla, Pellin tilalla Karjalohjan pitäjässä. Anna ja Eva Ingman kasvavina. Maalla oleskeleminen on yleensäkin onnellisinta lapsille, mutta varsinkin sillä oli suuri merkitys Evalle, joka sitten joutui niin kauas isänmaastaan. Siellä Karjalohjan hiljaisuudessa vastaanotti hän niin voimakkaan vaikutuksen Suomen luonnosta ja sen kauneudesta, ettei mikään, ei vuodet, ei etäisyys, eikä monet muut myöhemmät kauneusvaikutelmat sitä koskaan voinut haihduttaa. Amalia täti, joka oli hyvin johdonmukainen, tarmokas ja jäntevä, huolehti etupäässä pikku Ingmanien hoidosta ja kasvatuksesta, hänen sisarensa Sophie Louise heidän opetuksestaan. Hän luki heidän kanssaan tavallisia kouluaineita, eritoten ranskaa, jossa hän oli varsin taitava, ja valmisti heidät niin hyvin, että kun sitten tuli aika lähteä kouluun, pääsivät he ruotsalaisen tyttökoulun yläluokille. – Amalia täti seurasi tietysti holhokkejaan Helsinkiin ja järjesti heille täällä koulukortteerin, jonne myöskin vastaanotti heidän serkkunsa, Fanny ja Waldemar Churbergin. Koulussa tulivat Ingmanin tytöt piankin sangen huomatuiksi ja suosituiksi lahjakkuutensa, herttaisuutensa ja sievyytensä takia, ja Eva oli sitä paitsi jo silloin niin ”sukkela suustaan”. Vielä koulunsa suoritettuaankin jäivät he pääkaupunkiin, Anna soitannollisia taipumuksiaan kehittämään, Eva piirustamaan ja maalaamaan. He saivat parhaat opettajat, mitä siihen aikaan oli saatavissa, ja liikkuivat Helsingin ensimäisissä seurapiireissä. Ei ollut sitä kutsua ja juhlaa Willebrandtien, Tengströmien, Palménien, Castrénien y. m. silloista intelligenssia edustavien perheissä, missä Ingmanin tytöt eivät olisi olleet mukana, ja isän hyvien ystävien J. W. Snellmanin, C. G. Borgin ja Elias Lönnrotin luona he olivat aivan kuin kotonaan. – Ne olivat onnellisia, huolettomia, sisältörikkaita vuosia; oli paljon isänmaallista innostusta, paljon harrastuksia, paljon ystäviä ja ihailijoita. Niin, ehkäpä noita viimemainituita oli liiaksikin Amalia tädin mielestä, sillä hän päätti matkustaa holhokkiensa kera Dresdeniin, jotta he olisivat tilaisuudessa oikein todenteolla jatkamaan opintojaan, Anna soittamaan ja Eva maalaamaan. Eva oli silloin kahdeksantoista vuotias, Anna kahdenkymmenen ja molemmat niin lupaavat, miellyttävät ja suloiset, että eräs henkilö, joka näki heidät näihin aikoihin, vertasi heitä kahteen ruusunnuppuun. Eva Ingman. Anna Ingman. Dresdeniin matkustaessaan. Amalia Perander Eva Ingmanin maalaaman taulun mukaan. Tarmokkaasti he Dresdeniin asetuttuaan tarttuivat työhön, edistyivät nopeasti ja nauttivat sanomattomasti kaikesta siitä uudesta ja kauniista, joka siellä tulvi heitä vastaan. Ei silloin vielä ollut kysymystäkään siitä, että he jäisivät sinne ainaiseksi. Se oli vain opintomatka, ja parin vuoden päästä he palasivat jälleen kotimaahan, pää täynnä tuumia. Anna oli valmistautunut soitto-opettajaksi, Evan erikoisala oli muotokuvamaalaus, ja molemmat toivoivat saavansa kotimaassa työtä ja toimeentulonsa, ja siinä sivussa he myöskin tahtoivat itse vielä paljon edistyä. Mutta kuten monille muillekin, jotka jo kauan ovat oleskelleet suuressa maailmassa, tuotti kotiintulo Ingmaneillekin pettymystä. He olivat jo niin kauan liikkuneet väljemmillä vesillä, että nyt tuntui aivan siltä kuin olisivat tulleet suletuiksi pieneen lammikkoon. Ansiotyöhön ei ollut paljoakaan tilaisuutta ja edistymiseen vielä vähemmin. Monet olivat sitä mieltä, ettei sellaisten ollut tarvis hankkia itselleen työtä ja tuloja, joilla oli varoja oleskella niin pitkät ajat ulkomailla. Ja kaikki tämä kypsytti heissä päätöksen lähteä uudelleen Dresdeniin, ja sinne he sitten jäivät. Anna rupesi antamaan soittotunteja, sillä oppilaista ei ollut koskaan puutetta, ja sitäpaitsi hänestä aikaa myöten tuli suurien amerikalaisten ja europalaisten musiikkilehtien kirjeenvaihtaja. Eva maalasi ahkerasti itse, muun muassa von Oerin, Suchodolskin ja Karl Bantzerin johdolla, ja rupesi samalla saamaan sekä muotokuvatilauksia että oppilaita. Välistä hän taas jätti Dresdenin pitkäksi aikaa ja matkusti toisiin suuriin taidekeskuksiin, kuten Müncheniin, Firenzeen, Roomaan ja Lontooseen j. n. e. ja syventyi sikäläisiin suuriin kokoelmiin sekä jäljensi niistä monet taideteokset. Näillä matkoillaan hän aina teki intressantteja tuttavuuksia, joutui asumaan huomattujen henkilöiden luo, kuten esim. taiteilija Prellerin perheeseen, Weimarissa maalaustaidetta tutkiessaan, ja solmi läpi elämän kestäviä ystävyysliittoja. Eva Ingman maalaa J. W. Snellmanin kuvaa Hypotekiyhdistystä varten v. 1908. Siinäkin suhteessa Eva Ingman erosi nimittäin niin kauniisti muista, ettei hän milloinkaan jättänyt kirjettä vastaamatta ja pyyntöä täyttämättä, kun hänen puoleensa vain kerran kääntyi. Ja tällä tavalla ylläpiti hän vuorovaikutusta ja tuttavuutta niiden monien kanssa, joita hän elämänsä varrella oli tavannut. Ellei olisi tiennyt miten paljon hänellä oli tuttavia, olisi voinut luulla olevansa aivan erityisesti hänen mielessään ja ajatustensa esineenä, niin herttaisesti hän aina kirjoitti ja muisti lähettää sekä joulu-että uudenvuoden toivotuksia. Ingmanien salonki Dresdenissä. En oikeastaan ymmärrä, mitenkä Eva Ingman ehti niin paljon enemmän kuin muut ihmiset, ehti maalata, kirjoittaa, lukea, matkustella, seurustella, hoitaa kotiaan, olla erinomainen emäntä j. n. e., mutta luulen, että se riippui hänen myötäsyntyneestä työkyvystään ja liikkuvaisuudestaan. Hänessä ei havainnut hituistakaan suomalaista hitautta; kevyesti, aivan kuin leikkien, hän antautui toimesta toimeen, osoittamatta minkäänmoista kiirettä, hätiköimistä tai väsymystä. Ja kuitenkin olivat jo hänen seurusteluvelvollisuutensa niin suuret, että moni olisi nääntynyt niiden alle. Ingmanien taiteellinen koti Dresdenissä muodostui nimittäin aikojen kuluessa tyyssijaksi, jonne kaikki suomalaiset, kaikki skandinaavit ja yleensä Dresdenissä asuvat muukalaiset mielellään pistäytyivät. Runoilija kreivi Snoilsky puolisoineen esim. oli kahdeksankymmenluvulla jokapäiväinen vieras heidän kodissaan, niinikään runoilija Erkko, joka samaan aikaan oleskeli siellä. Ja samalla tavalla voisi mainita niin lukemattomia muita. Ken oli ennestään tuttu, meni sentähden, ken ei ollut, meni neuvoja ja opastusta saamaan, tai vain siksi, että vieraalla pohjalla ollessa oli niin hauskaa tavata herttaisia, sivistyneitä, ystävällisiä ihmisiä ja kodin, joka oli niin sopusuhtainen ja kaunis. Dresdenissä oleskeleminen ja Ingmanien luona käyminen, ne kuuluivat ihan yhteen. Pari vuotta ennen Evaa kuoli heidän tätinsä Amalia Perander, joka kaikkina näinä vuosina oli ollut heidän kanssaan. Hän oli jo silloin 90-vuotias ja viime aikoina sivullisen silmissä jotenkin vaativainen, hän kun tahtoi, että kaikki talossa piti järjestettämän juuri hänen tahtonsa mukaan. Mutta aivan ihmeellisen kauniisti ja kärsivällisesti molemmat sisaret siihen alistuivat ja hoitivat häntä mitä epäitsekkäimmin aivan loppuun asti. Eva Ingmanin maalaamia tauluja (alkuperäisiä), joita hänen kuoltuaan oli näytteillä Naisten Äänen toimistossa. ”En minä tahtoisi tulla vanhaksi”, sanoi Eva kerran, johon kyllä ehkä vaikutti se, että hän oli läheltä nähnyt, miten vaivaloinen ja puolinainen oikein vanhan ihmisen elämä oli. ”No, kauanko sinä tahtoisit elää?” kysyi toinen. ”Noin kuudenkymmenen-vuotiaaksi”, oli vastaus. Eva Ingmanin maalaamia tauluja (jäljennöksiä) joita hänen kuoltuaan oli näytteillä N. Ä:n toimistossa. Ihmeellisesti tämä toivo sitten toteutuikin. Hän meni pois silloin, kun vielä oli täysissä voimissa ja työkyky murtumaton, kun kaikki ystävät ja ennen kaikkea hänen ainoa armas sisarensa niin mielellään olisivat tahtoneet pitää hänet täällä. Mutta se, että hän itse oli toivonut pääsevänsä pois, ennenkuin oli loppuun kulunut, lievensi hieman sitä katkeruutta ja surua, jota tämä kuolinsanoma niin laajoissa piireissä herätti sekä hänen uudessa kotimaassaan että täällä meillä. Lähde: Naisten Ääni 1920 Maikki Friberg

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 862 -

11. sukupolvi

Ingman (Lähde: 1.1), Antero Wilhelm (taulusta 460. Isä: Ingman, Henrik Johan Henrikinpoika) s. 07.07.1819 Lohtaja . k. 05.09.1877 Helsinki . Jumaluusopin professori .

Antero Ingman oli jo pienenä poikana sitonut äidin esiliinan kaulaansa ja noussut pöydälle saarnaamaan. Mitä hän aapiskirjasta ja katekismuksesta oli oppinut, sen julisti hän tovereilleen. Kivet ja kannot olivat hänen saarnatuolinsa ja hartaalla mielellä tuli lasten kuunnella. Hän paheni kovasti, jos pilaa tehtiin. "Kristillisessä kalenterisa Suomen lapsille" kirjoittaa opettajatar M. Eriksson vuonna 1888 Anteron kouluajasta: "Erittäin muistan, miten opettajan silmät loistivat, kun hän kertoi eräästä pienestä pojasta, joka myös oli ollut hänen oppilaansa ja josta tämä kertoo seuraavaa: "Antero oli hyvin omituinen lapsi. Ei häntä moni ymmärtänyt, mutta oikein hyvä poika hän oli. Hän oli tottelevainen, totinen ja ahkera poika. Kirkossa kävi hän mielellään, sillä lapsesta saakka oli Herran huone hänelle tuttu ja rakas. Antero oli niin vakaa ja vilpitön poika, etten ole toista senlaista lasta nähnyt" Tämä sattuva kuvaus Anteron luonteesta on pääpiirteissään oikea seuraavinakin ikäkausina. Avioituessaan Erika Agatan kanssa, oli Antero Wilhelm Alahärmän kappalaisen* sijainen, sittemmin jumaluusopin professori. Ylioppilas 22.06.1838. Fils. kand 14.12.1842, seppel. maisteri 21.06.1844. Vihittiin papiksi 19.12.1844. ja määrättiin kappalaisen sijaiseksi Alahärmään. Kirkkoherransijainen Hattulassa 14.12.1853. Armovuoden saarnaaja Messukylän kirkkoherranvirassa 21.06.1854. Ylivetelin kappalainen 11.04.1855. Nimipastori 14.11.1854. Jumaluusopin kand. 28.11.1860, lisensiaatti 27.03.1861. Määrätty 2 vuodeksi hoitamaan raamatun-selitysopin professorinvirkaa 01.09.1862 lähtien. Jumaluusopin tohtori 15.05.1863. Raamatun-selitysopin professori 28.07.1864. Hämäläisen ylioppilasosakunnan inspehtori 01.09.1868 alkaen. Jumaluusopillisen tiedekunnan dekanus 28.10.1875. Stan. tähd. 3. 1. 26.04.1861, Annan 3. 1. jäsen 10.03.1869. Raamatun suomennoksen komitean jäsen 01.04.1861; Suom. kirj. seuran kielitieteellisen osaston esimies 00.03.1868. Valmisti 1856-1858 Suomen pipliaseuran toimesta kielen puolesta korjatun raamatun suomennoksen, painettu 1859. Gustaf Johansson: Muistelmia Antero Wilhelm Ingmanin elämästä; Suomen lähetysseura Helsinki 1927 (M. Strang'illa on ko. kirja) Katso: Suomen tietosanakirja; osa 3, sivu 967 (painettu 1906) Sukuviesti no 4 1993 / sivu 4, jossa mainitaan Ingmanin yhteydessä Antti Isotalo. Lukuisia julkaisuja: luettelo Bergholm Sukukirja sivu 683. Lohtajalla Erkkilän läheisyydessä sijaitsee Kilpimäen hiekkakumpu, josta on suurenmoinen näköala aavalle merelle. (täällä vaelteli Antero, Vatajan kummuilla usein). Leikkisästi kuvailee A. W. Ingman Lohtajan Törnuddin ja hänen perheensä "ventosuomalaisuutta" KYRÖNMAA I Etelä -Pohjalaisen seurakunnan julkaisu 1912 sivu 3 Anders Wilhelm Ingman on niitä kansamme uskonnollisen ja kansallisen herätysajan merkkimiehiä, jonka elämäkerta vielä odottaa esittäjäänsä. Melkoinen osa hänen elämäntyöstään kohdistui uuden suomalaisen raamatun aikaansaamiseen. * Olihan heidän joukossaan sellaisiakin merkkimiehiä kuin Ilmajoen kirkkoherra, filosofian ja jumaluusopin tohtori, lääninrovasti Karl Rudolf Forsman, mutta suuren suuri osa oli jotenkin keskinkertaisella tasolla. Niinpä Alahärmässä oli kappalaisena Thomas Calen vv. 1823-61. Hän oli syntynyt talokkaanpoikana Evijärvellä 1784 ja kuoli 1861 Alahärmän kappalaisena. Vanhana miehenä hän oli mennyt kouluun ja nähtävästi ilman erityisiä lahjoja. Hänen yksinkertaisuudestaan kertoivat vanhemmat papit minun ollessani nuorena pappina monenlaisia hullunkurisia juttuja. Pastoraalitutkintoa ei tämä mies voinut koskaan suorittaa. Hän oli kyllä kerran ollut Turussa koettamassa, mutta kun häneltä oli kysytty viiden Mooseksen kirjan lukumäärää, oli hän ankaran miettimisen jälkeen vastannut: »kuusi». Virkansa tehtäviä hän ei enää moneen aikaan voinut hajamielisyytensä vuoksi toimittaa. Hajamielisyydessään hän oli kerran ruvennut suomalaiselle kuulijakunnalle pitämään ruotsalaista saarnaa. Apulaisena oli hänellä kyllä jonkin aikaa Aders Wilhelm Ingman, mutta kun tämä siihem aikaan harrasti vain lukujansa, ei hänenkään vaikutuksensa ollut kovin suuri. Lääninrovasti Yrjö Alanen PUUKKOJUNKKARIEN AIKA Otava / Helsinki 1931 ANTERO WILHELM INGMAN, (kirjoittanut Wiljo-Kustaa Kuuliala) -Julkaisuja: mietelmiä suomalaisista kokeistamme 1845, Hedbergska verklärans vederläggning och Evangelii försvar 1850, Hedbergianismen I -II 1851-52, Om den föregående bättringen 1856, om det bibliska trosbegreppet och dess historiska utveckling 1861, Om messianitetens egendomliga skaplynne i Gamla Testament 1864, Några ord till försvar för den nyaste bibeltheologin 1860, Uppsatser i bibliskt-theologiska ämnen I-IV 1865 - 67, Raamatun selityksiä I- VII 1868-76, Bibliska betraktelser I-III 1868 -77. ....... Kansalliset harrastuksensa Ingman oli perinyt lapsuutensa kodista. Hänen isänsä oli aiemmin toiminut maanmittarina ruotsinkielisessä ympäristössä. Muutettuaan vanhemmiten Lohtajalle, hän oli hyvin sopeutunut Pohjanmaan oloihin: "Oli muuttunut ihan suomalaiseksi mieheksi ja sillätien tullut talonpoikain ystäväksi, niin että eli yhtä keskuselämää pitäjäläistensä kanssa." Samaan tapaan kertoilee poika äidistään. Lapsuuden kodissa saadut herätteet kehittyivät sopuisasti hänen jouduttuaan kouluun Oulun kaupunkiin. Kun Oulu muutenkin oli puhtaasti suomalainen kaupunki, Ingman kouluvuosinaan sai sen "alkulapsellisen" aatteensa, että kirjakieltä kehitettäessä on keskeisin huomio kiinnitettävä rahvaan käyttämään kielenparteen. Ylioppilasaikana nämä nuoruudessa saadut vaikutteet yhä vaurastuivat. J.W.Snellman oli tällöin jo aloittanut herätystyönsä ja J.L. Runeberg oli ryhtynyt kirjalliseen toimintaansa . Elias Lönrot oli julkaissut Kalevalan. Kun sitten M.A.Castrén ensimmäisenä aloitti luentosarjansa Kalevalasta, Ingman oli mukana luennoilla. Innostuneesti hän myöhemmin kuvaili noiden aikojen pyrintöjään: " Me verevät nuorukaiset ryhdyimme nyt kaikin kynsin suomenkieleen käsiksi. Sitä täytyi meidän miltei samalla vaivalla lukea kuin kreikan ja arabian kieliä. Mutta ei mikään 'vastamäki vaikia' meitä estänyt tämän äidinkielemme taitioon tunkemasta - meissä vaikutti kiivas suomalaisuuden kiihko ja perille piti päästämän ´maksoi sitte mitä maksoi´." Seuraava osin lyhenneltynä: Kotoista perua olivat myös Ingmanin uskonnolliset harrastukset. Äiti oli ohjannut poikansa Jumalan tuntemiseen. Jo varhain hänelle oli kirkastunut papinkutsumus elämänsä tavoitteeksi. Yliopistossa hän joutui kosketuksiin heränneiden kanssa. Etenkin K.K.von Essenillä ja Lauri Stenbäckillä oli keskeinen asema Helsingin herännäispiireissä. Lukuaikanaan Ingman liittyi tähän toverijoukkoon. Mahdollisesti hänen morsiammensa Lina Fabritius on ollut vaikuttamassa näiden suhteiden solmiamiseen. ............... Kirjoituksen viimeinen kappale: Opettajatoveriensa keskuudessa Ingman tunsi olonsa oudoksi ja yksinäiseksi:" Olen edelleen yhtä yhtä yksinäinen kuin ennenkin", hän "illemmällä ikäänsä" kirjoitti eräälle toverilleen. "Olen yhä vielä kristitty Diogenes, joka lyhdyllä etsii ihmisiä ja kristityitä ja kun en niitä löydä, täytyy minun vetäytyä itseeni. - Mutta tämä muukalaisuus ajaa minua yhä enemmän tutustumaan korkeamman maailman todellisuuteen, joka on olemassa yläpuolella tätä syntistä maailmaa." Tutkistellessaan Raamattua yhdessä ystäväinsä kanssa hän sai kutsun Isän kotiin. Sinne hän oli jo kauan ikävöinyt. Hän oli kerran lausunut:"Uskon aivan varmasti taivaassa olevan soitantoa, samoin uskon siellä olevan mitä todellisinta runoutta." Lähde: AGRICOLASTA PAKKALAAN, WSOY:n kirjapaino 1947. Lähteet: 1.2

1. puoliso Fabritius, Lina Sofia Amalia, Ingman s. 08.01.1827 Kitee. k. 29.06.1846 Alahärmä . Vihitty: 24.12.1844 Espoo.
Tiedot: Bergholm sivu 683

Isä: Fabritius, Johan s. 21.03.1800 Sääminki. Filosofian maisteri, tilanomistaja Kitee, tehtaanomistaja (sahanomistaja).
Äiti: Arppe, Katalina Sofia, Fabritius s. 06.03.1806 Kitee.

2. puoliso Hällfors, Erika Agata, Ingman s. 18.05.1828 Somero. k. 09.07.1857 Yliveteli. Vihitty: 28.01.1847. Lisätietoja: Kirjoilla Turun ruotsalaisessa seurakunnassa.
papin tytär

Isä: Hällfors, Karl Erik Jaakonpoika s. 28.01.1794 Kristiinankaupunki. Maisteri, provasti, kirkkoherra Isokyrö.
Äiti: Fleege, Vendla Karoliina, Hällfors s. 29.10.1790 Vahto.

Lapset:
1) Junia s. 28.08.1848 Soinni ? . Opettajatar Helsingin käsityökoulussa syks. 1881 alkaen.
2) Anna s. 28.01.1850 Soinni ? . k. 1917 Helsinki . Soitannon opettajatar.
Musiikin opettaja Helsingissä.
3) Elina Helena s. 11.09.1851 Soinni ? . Opettajatar suomalaisessa tyttökoulussa syksystä 1877 alk.
"Lina" Ingman oli käynnyt Tammisaaren naisseminaarin. Tuli opettajattareksi Helsigin suomalaiseen tyttökoluun, josta toimesta erosi keväällä 1916, toimien sittemmin edelleen tuntiopettajana samassa koulussa.
4) Mårten Filip s. 12.04.1854 Alahärmä ? . k. 10.06.1856.
5) Aina Sofia s. 26.03.1857 Soinni ? . Opettajatar.
Aina Ingman oli ensin yksityisopettajatar, ja toimi vuosikymmenien kuluessa Helsingissä suomalaisessa valmistavassa koulussa, jossa toimessa vieläkin on. (1927 / kirjasta: Muistelmia Antero Wilhelm Ingman elämästa / Gustaf Johansson)

3. puoliso Forselius, Emelie Vilhelmina Fredrika, Palmroth s. 17.07.1834 Ruovesi. k. 11.05.1906 Helsinki. Vihitty: 31.10.1858.
Isä: Palmroth, Karl Fredrik s. 29.08.1797 Ruovesi. Nimismies Ilmajoki, (Ruovesi?) Kruununvouti.
Äiti: Forselius, Wihelmina, Palmroth s. 12.04.1799.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 863 -

11. sukupolvi

Ingman, Antero (Anders) Henrik (taulusta 463. Isä: Ingman, Harald Henrikinpoika) s. 10.10.1812 Alajärven Paavola, Alajärvi. k. 03.04.1856 Soini. Kappalainen, Soinin saarnaaja 1842.

Ylioppilas Helsingissä 1830. Suoritti teologisen tutkinnon 1835. Vihittiin papiksi Turun hiippakunnassa 1835. Soinnin saarnaaja 1842. Varapastorin arvo 1853. Nimitettiin Oulaisten kappalaiseksi 1854, mutta kuoli ennen virkaan astumista. Järviseudun Historia II, sivulla 670 mainitsee kuolinvuodeksi 1850? Bergholm Sukukirja: mainitsee sivulla 684, kuolinvuosi 03.04.1856. Pappina Längelmäellä, Merikarvialla, Ahlaisissa ja Ulvilassa. Soinin saarnaaja 1842. Varapastori 1853. Oulaisten kappalainen 1854 (kuoli ennen virkaan astumista). Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852 Lähteet: 1.3

1. puoliso Levan, Emilia Ulrika Johan-Henrikintytär, Ingman s. 22.03.1813 Snappertuna. k. 24.08.1896 Soini. Vihitty: 20.04.1843 Orivesi.
Isä: Levan, Johan Henrik Henrik-Gustafinpoika s. 05.06.1766 Sauvo. Orivesi kirkkoherra 1825. Rovasti 1836.
Äiti: Grevillius, Kristina Charlotta, Levan s. 08.02.1775 Helsinki.

Lapset:
1) Emelie Charlotte s. 19.08.1847 Soini. k. 27.09.1857 Soini.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 864 -

11. sukupolvi

Ingman, Berndt Enoch Haraldinpoika (taulusta 463. Isä: Ingman, Harald Henrikinpoika) s. 12.09.1814 Alajärvi, Paavolan talossa. k. 14.03.1879 Kalajoki. Kirkkoherra, Kalajoki 1867.

Vaasan kouluun 1832. Ylioppilas Helsingissä 06.10.1834. Vihittin papiksi 15.12.1837 ja märättiin kappalaisen apulaiseksi Lapualle. Pedagogin sijainen Tampereella 1838-39. Kappalaisen sijainen Rautiossa 17.12.1840 - 17.03.1841. Kappalaisen apulainen Ala-Torniossa. Vaasan Bell-Lancasten koulun opettaja 13.09.1843, vaan ei ennättänyt siihen virkaan astua. Oulunsalon kappalainen 05.11.1845. Nimipastori 21.12.1853. Oulun kappalainen 15.03.1854. Kalajoen kirkkoherra 26.09.1867, astui virkaan 01.05.1869. Kalajoen provasti. Lääninprovasti 14.10.1870. Puoliso: Torniossa 25.09.1842 varamaanmittari Henrik Johan Hast'in (1841) leski Matilda Elisabet Cajanus s. 24.11.1811, Tornion pormestarin Efraim Cajanus'en ja Kristina Elisabet Uhlbrandt'in tytär. Bergholm; Sukukirja ilmoittaa syntymisajaksi 14/9 1814. Katso: Frosterus Sofia, s. 13.04.1777 (ei tainnut ola kovinkaan inhimillinen pappi) Lähteet: 1.3

1. puoliso Cajanus, Matilda Elisabet Ephraimsdotter, Hast s. 24.02.1811 Tornio. k. 07.11.1875 Kalajoki. Vihitty: 25.09.1842 Tornio.
Varamaamittari Joh. Hastin (kuollut 1841) leski, Tornion pormestarin Efraim Cajanus'en ja Kristina Elisabet Uhlbrandt'in tytär. lähde: Bergholm Sukukirja sivu 684. Lähteet: 1.3

Isä: Cajanus, Efraim Israelin poika s. 16.05.1772 Lohtaja. Pormestarin arvo 1805. Pormestari Tornio 1810.
Äiti: Uhlbrandt, Christina Elisabet Lars-Hermanintytär, Cajanus s. 28.03.1780 Oulu.

Lapset:
1) Matilda Bernhardina (katso taulu 1573) s. 05.01.1844 Oulunsalo. k. 04.01.1885 Oulu.
2) Herman Enoch s. 11.07.1845 Oulunsalo. k. 15.10.1845 Oulunsalo.
3) Berndt Gustaf s. 29.08.1846 Oulunsalo. k. 18.04.1902 Raahe. Hovioikeuden auskultantti; nimituomari. Perhesuhteet: Naimaton.
Ylioppilas 09.10.1865. Suoritti tuomarintutkinnon 1871, varatuomari 1874. Vaasan hovioikeuden auskultantti 10.06.1871. Nimituomari 17.12.1874. Oulun läänin 2. kutsuntapiirin sihteeri 00.12.1886.
4) Alfred Efraim Berndt-Enochinpoika s. 19.01.1848 Oulunsalo. k. 01.01.1891 ??. Merikapteeni. Lisätietoja: Matkusti ulkomaille ja katosi tuntemattomiin kohtaloihin. Perhesuhteet: Raahessa kirjoilla ollessaan naimaton. Kuolinsyy: Julistettu kuolleeksi 24.08.1903, kuolinpäiväksi määrätty 01.01.1891.
Muutti Oulusta Raaheen 1874. Matkusti ulkomaille ja katosi tuntemattomiin kohtaloihin.
5) Harald Otto s. 14.04.1849 Oulunsalo. k. 11.06.1857 Oulu.
6) Naema Sofia Berndt-Enochintytär (katso taulu 1574) s. 22.05.1850 Oulunsalo. k. 26.10.1876 Sotkamo.
7) Hanna Elisabet s. 12.01.1852.
8) Selma Catharina Berndt-Enochintytär (katso taulu 1575) s. 14.08.1853 Oulunsalo.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 865 -

11. sukupolvi

Ingman, Herman Haraldinpoika (taulusta 463. Isä: Ingman, Harald Henrikinpoika) s. 10.06.1816 Alavus; Kuortaneen Haaverisa. k. 28.02.1875 Oulu haudattu Ii. Kirkkoherra Sodankylässä.

Vaasan kouluun 1824. Yliopp. Pohj. 12.3 1835. Filos. kand. 2/3 1840, seppel. maisteri 20/7 1840, vihittiin papiksi 19/12 1840 ja määrättiin Ilmajoen kirkkoherran apulaiseksi. Kirkkoherran apulainen Limingalla. Välisaarnaaja Revolahden pitäjän apulaisen virassa. Kirkkoherra Sodankylässä 9/7 1862. (astui virkaan 1/5 1865), Kuusamossa 1/5 1872. Virkaa tekevä lääninprovasti Lapin prov. kunnassa 25/3 1868 - 1/5 1872.

1. puoliso Qvickström, Emma Maria L., Ingman s. 11.02.1824 Ii . k. 03.11.1912 Sortavala, haudattu Sortavala. Vihitty: 1851.
Isä: Qvicksrtöm, Abel s. 17.04.1796 Vaasa. Henkikirjoittaja.
Äiti: Ottelin, Maria Vilhelmina, Qvickström s. 26.05.1802 Ii.

Lapset:
1) Hugo Anselm (katso taulu 1576) s. 20.07.1852 Revolahti. k. 10.02.1912 Raahe, haudattu Raahe. Opettaja; rehtori; filosofian kandidaatti.
2) Jenny Emilia s. 13.06.1854 Revolahti . k. 05.03.1921 Sortavala, haudattu Sortavala. Opettajatar, diakonissa. Johtajatar Oulun yksityisessä tyttökoulussa 1879.
Läpikännyt Oulun tyttökoulun ja 1874-1784 Jyväskylän seminaarin. Oulun suom. yksityistyttökoulun johtajatar 1879 - 1882. Suomenkielen opettajatar Sortavalan seminaarissa 1883. Johtaa sen ohessa Sortavalan dakonissakotia v:sta 1894. Julkaissut joukon uskonnollisia sekä raittius- ja diakonissa-asioita koskevia kirjasia ja kirjoituksia. Muodosti 1879 opettajakunnan yksinään Oulun "Tipalassa" Oulun ruotsal. tyttökoulu 1870. Päästötodistus Jyväskylän seminaarista 1878., Tutkintoja suomenk., kasvatusop., dogmat. ja siveysopissa. Opettajana Janakkalan Tarinmaan kansak. 1878-81., Oulun tyttökoulun johtajatar 1879-82., Sortavalan semin. suomenkielen opettaja 1882-98., Sortavalan diakonissalaitoksen johtajatar 1894-1921., Julk.: Tervehdys Sortavalan diakonissalaitoksesta y.m. hengellisiä, pyhäkoulu-, raittiuskirjasia ja kirjoituksia. Opintomatka 1887 Saksaan, Sveitsiin, Englantiin, Ruotsiin., 1893 Saksaan, Tanskaan, Ruotsiin ja Norjaan., Lähde: Jyväskylän seminaari 1863-1937 Muistojulkaisu., Toimittaneet J.M. Mikkola * Artturi Leinonen * Sulo Rekola., Osakeyhtiö Valistus Helsinki., Painettu 1937 Raittiuskansan kirjapaino Oy Helsinki.,
3) Maria Elisabeth s. 05.06.1856 Revolahti . k. 28.12.1923 Helsinki, haudattu Sortavala. Koulun johtajatar.
Läpikäynyt Oulun tyttökoulun ja Helsingin ruotsalaisen jatko-opiston. Johtajatar Kristiinan kaupungin tyttökoulussa 1877, Kuopiossa yksityisessä suomalaisessa tyttökoulussa 1880 ja edelleen sikäläisen valtion suomalaisen tyttökoulun johtajatar 1887.
4) Alma Vilhelmina s. 04.07.1858 Revolahti . k. 04.11.1882 Oulu / Hauta Iissä . Pianonsoiton opettajatar.
kuoli naimattomana.
5) Rosa Matilda s. 16.05.1861 Kärsämäki . Opettajatar, diakonissa.
Läpikäynyt Oulun tyttökoulun ja Halsingin ruotsalaisen jatko-opiston.Oli opettajattarena Mikkelin suomalaisessa yksit. koulussa 1882-1888, jolloin antautui diakonissatyöhön, sittemmin Tukholman diakonissa laitoksessa.
6) Naemi Lovisa s. 18.07.1863 Sodankylä . k. 07.04.1935 Helsinki, haudattu Sortavala. Rehtori Vaasan yksityisessä suomalaisessa tyttökoulussa.
Läpikäynnyt Oulun tyttökoulun ja Helsingin suomalaisen jatko-opiston. Vaasan ykstyisen suomalaisen tyttökoulun johtajatar 1890. Opetti uskontoa, terveysoppia, kaunokirjoitusta, käsitöitä. (opetusta kaikissa aineissa paitsi laskennossa ja laulussa).
7) Herman Santeri (katso taulu 1577) s. 09.06.1866 Sodankylä . k. 25.01.1937 Helsinki . Filosofian tohtori, kirjailija ja lehtimies. Lisätietoja: Vuoteen 1907 Ingman.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 866 -

11. sukupolvi

Ingman, Lovisa, Favorin (taulusta 463. Isä: Ingman, Harald Henrikinpoika) s. 15.02.1818. k. 26.11.1888.

1. puoliso Favorin, Anders Abraham s. 04.08.1818 Längelmäki. k. 15.07.1879 Ruokolahti. Ruokolahden kappalainen.
Isä: Favorin, Anders Johan Anteronpoika s. 18.03.1770. Henkikirjoittaja Yli-Sääksmäen kihlakunnassa.
Äiti: Kingelin, Johanna Fredrika Abrahamintytär, Favorin s. 15.06.1783.

Lapset:
1) Hanna Augusta s. 23.12.1845 Alaveteli. k. 27.11.1919 Lohja. Maantiedon opettajana Helsingin suom. jatko-opistossa 1889-1913.
Päästötodistus Jyväskylän seminaarista 1874., Tutkinto historiassa, kasvatusopissa 1888, käytännölliset opetusnäytteet 1888. Opettajana Uudenkaarlepyyn ruotsal. tyttökoulussa 1874-75., historian ja maantiedon opettajana Hämeenlinnan suom. tyttökoulussa 1881-84., maantiedon opettajana Helsingin suom. jatko-opistossa 1889-1913., Opintomatka Ruotsiin, Saksaan ja Sveitsiin 1884., Julk.: Kansakoulun Maantiede useina painoksina, Maantieteen opetus ja Maantieteellinen valmistuskirja, Belgia. Käännöksinä Dickensin Sanoma mereltä, 1880 ynnä Temothu Shay Arthurin Kymmenen iltaa ravintolassa ja mitä siellä näin. ****** Hän julkaisi vuonna 1884 yhdessä I.K.Inhan ( Nyström )kansa kirjan ( joka oli Ihnan ensimmäinen ,hänen opiskellessaan Hämeenlinssa ) Matkakirjeitä / Lähetyssaarnaja. Tuo Inha taas oli kotoisin Virroilta s. 12.11.1865. k. 23.3.1930 Kirjailija , kääntäjä, valokuvaaja. Otti nimensä siskonsa Inha Lusiinan mukaan, alkaen käyttää sitä vuoden 1887 paikkeilla. Toimi myös polkupyöräkauppiaana. Suomen kielen sana polkupöyrä sanotaan hänen keksineen. Teki pitkiä valokuvausmatkoja , jopa Saksaan ja sen kautta Sveitsiin... (Huom. Martti !) Kotimaassa lukemattomia matkoja. Osti vuonna 1927 Indian Price moottoripyörän : " voidakseen suorittaa kaipaamiaan kesäretkiä." ( Taas..huom. Martti ! ) Lähde: Arnie ariensio1951@yahoo.com
2) Abraham s. 30.07.1847 Alaveteli. k. 13.07.1869 Ruokolahti.
3) Andriette Louise s. 15.01.1849 Alaveteli. k. 02.12.1914 Lohja.
4) Maria s. 06.07.1850 Uusikaarlepyy. k. 06.11.1860 Kuusamo.
5) Anders Edvard s. 16.03.1852 Uusikaarlepyy. k. 13.05.1913 Helsinki.
6) Ellen s. 31.12.1853 Inari. k. 27.11.1919 Lohja ?. Taidemaalari. Kuolinsyy: Kuoli tulipalossa.
Opiskeli 1870-72, sekä 1873-74 Taideseuran piirustuskoulussa, 1872 Tukholman veistokoulussa,1875-76 Münchenissä norjalaisen Eilit Pedresenin johdolla, 1878-79 Düsseldorfissa A. Norrmanin johdolla, 1880-82 Pariisissa Académie Julianissa. Oli 1800-luvun loppupuolella taidemaalari Victor Westerholmin perustaman Önningebyn taiteilijakolonian jäsen Ahvenanmaalla. Lähde: Donald Wilén
7) Vivia s. 29.11.1855 Humppila. k. 27.07.1857 Kuortane.
8) Hilma Elisabet s. 15.03.1859 Kuusamo. k. 21.04.1859 Kuusamo. Perhesuhteet: Kaksonen Viktor Ludvigin kanssa.
9) Viktor Ludvig s. 15.03.1859 Kuusamo. k. 05.04.1859 Kuusamo.
10) Berndt Alfred s. 29.06.1860 Kuusamo. k. 03.02.1928. Taidemaalari.
Opiskeli Taideseuran piirustuskoulussa 1873-82.
11) Fredrik Wilhelm s. 23.03.1863 Inari. k. 28.08.1898 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 867 -

11. sukupolvi

Ingman, Wilhelm Haraldinpoika (taulusta 463. Isä: Ingman, Harald Henrikinpoika) s. 12.11.1820 Alavus . k. 23.05.1875 Teuva . Kyrkoherde; Kirkkoherra.

Kävi koulunsa (aloitti 1828) Vaasassa ja tuli ylioppilaaksi 14/6 1837. Pedagogin sijainen Tamperella 1840. Sai todistuksen yliopistosta joulukuussa 1841 ja pappisvihkimyksen joulukuussa ??/12 /1842. Tämän jälkeen hän toimi kirkollisissa viroissa ympäri Pohjanmaata. Kappalainen Kyläkarvialla. Varapastori 1857. Nimitettiin Teuvan kirkkoherraksi toukokuussa 1868. Vaimon Klara Alexandra Alceniuksen* isä oli ollut hänen esimiehenään Lapualla. Wilhelm Ingman'in avioliitosta syntyi ennen vaimon kuolemaa kolme poikaa ja yksi tytär. Perheen äidin kuoleman jälkeisiä taloudellisia ja muita vaikeuksia kuvastaa, että kihlakunnanoikeus määräsi lapset toisten holhottavaksi yli puoleksi vuodeksi. Wilhelm Ingman oli vain 15 kuukautta leskenä; maaliskuussa 1857 hän meni naimisiin häntä 11 vuotta nuoremman Emma Ottilia Schalinin kanssa, jonka isä oli Tervajärven kappalainen. Schalinien suku oli vanha Ruotsista tullut pappissuku, jonka ensimmäinen tunnettu kantaisä oli talonpoika PETRUS Helsinglandista 1500 luvulta. * Minulla on Alceniuksen kirja: Gottfr. Buchners "Real och Verbal CONCORDANS", Tryckt hos LORENTZ LUDWIG GREEFING 1754 Stockholm. Kirja on ollut Wilhelmin jälkeen hänen pojallaan Alfred Emil Ingman´illa (minun isän äidin isällä) Wilhelm ja Emma Ingman toimivat aluksi Karviassa, jossa syntyi isän viides ja uuden äidin ensimmäinen lapsi Emil Julius. Tämä kuoli kolmikuukautisena. Marraskuussa 1859 Wilhelm Ingman nimitettin Purmoon, jonne perhe muutti. Aika, jolloin Wilhelm Ingman pääsi kirkkoherrana uransa lakipisteeseen, ei ollut otollinen perheen eikä Suomen kannalta. Vuosista 1867-1868 muodostui poikkeuksellisten sääolojen vuoksi suuret nälkävuodet. Sadot jäivät alle puoleen normaalista, ja nälkään ja tauteihin arvioitiin kuolleen yli 100 000 ihmistä. Huono aika ilmeni myös Wilhelm Ingmanin vaikeuksina saada purmolaisilta virkaansa kuuluneita veroja. Paitsi oman perheen osalta, nälänhädän aika oli papille muutenkin henkisesti vaikeaa, kun köyhille olisi pitänyt saada apua. Helmikuussa 1868 pastori oli ollut hyvin työlääntynyt purmolaisiin: "Ja nyt työntekijät pitävät taas vanhaa virttään: *kuolla nälkään*. Mutta minä en aio vaatia enempää määrärahoja heille, nähkööt nälkää, kiittämättömät käet". Wilhelm Ingmanin kirjoittama lause saattaa tuntua kovalta. Sen kirjoittajakaan ei kuitenkaan ollut pääsyt puutteesta helpolla ja Ingmaninkin perheessä vuosien 1867-1868 suonenisku otti osansa. Nuorin lapsi Lars Fingal kuoli 13 kuukauden ja kolmen päivän ikäisenä 11. huhtikuuta 1868. Toukokuun 1868 alussa, pahimpina nälkäaikoina, Wilhelm Ingmanin ja perhe siirtyivät Teuvaan. Olot ja paikalliset asukkaat eivät vaikuttaneet tuoreesta kirkkoherrasta purmolaisia paremmilta: "Nämä teuvalaiset ovat mitä surkeimpia työntekijöitä niityllä ja rengiksi sain oikean laiskimuksen työssä ja suden ruokapöydässä seudun ainoan heränneen miehen suosituksesta. Hän nimittäin hankki minulle nääntyneen lankonsa, joka olisi ollut muuten hänen rasitteenaan. Voit ymmärtää siitä kuinka paljon luottamusta voin tuntea hänen parannukseensa. - Erityisen kiero ja häpeämätön syömään, eikä katso ollenkaan paljonko voiastiasta jää tovereille.- Eivät tosin ole kaikki yhtä kieroja, mutta meidän renkimme ja torpparimme ovat pahimpia; viimeksimainitulla on tapana panna voita silakallekin sen lisäksi mitä hän on levittänyt leivälle". Päivätöihin tuli parhaimmillaan suunnilleen kolmasosa, niistäkin suurin osa hyödyttömiä, ja väestö teki selväksi, ettei se ollut tottunut tällaisiin uhrauksiin. Sekä kirkkoherra että -herratar olivat tulleet siihen tulokseen, että Teuvalla tuskin viihdyttäisiin. Kesäkuun 30. päivän iltapäivällä perheeseen tullut poikalapsi ei siis syntynyt säätyläishopealusikka suussa valmiiksi katettuun pöytään. Hän ilmaantui keskelle nälkävuosien kurjuusaikaa, joka koski kirkkoherrrankin perheen elintasoon ja oli vain kaksi ja puoli kuukautta aiemmin saattanut uuden tulokkaan edeltäjän hautaan. Tulokas sai ehkä hieman pahaenteisen saman etunimen kuin edesmennyt Lars Fingal: Lars Johannes. Kutsumanimeksi vakiintui perhepiirissä Lauri. (Vesa Vares: Konservatiivi ja murrosvuodet / Lauri Ingman ja hänen poliittinen toimintansa vuoteen 1922. sivu 40) Ylioppilas Helsingissä 14.6.1837 (arvosana approbatur cum laude äänimäärällä 20). Eteläpohjalaisen osakunnan jäsen 28.9.1839. Nimi on kopioitu 1844 Eteläpohjalaisen osakunnan matrikkelista yhdistyneen Pohjalaisen osakunnan matrikkeliin Wilhelm Ingman, född den 12 November 1820, son till Commissions-Landtmätaren Harald Ingman i Alavo, inskrifven i Syd-Österb. Afd. den 28 Sept. 1839. Tog afgångsbetyg den 7:de Dec. 1841. Prestvigd. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 14.12.1842. Tampereen vt. pedagogina vuonna 1840. Pappina Kälviällä, Kauhavalla, Temmeksellä, Piippolassa, Lapualla ja Kuortaneella. Karvian kappalainen 1853, Purmon 1861. Varapastori 1857. Teuvan kirkkoherra 1868. Lähde: Ylioppilasmatrikkeli 1640-1852

1. puoliso Alcenius, Klara Alexandria Johan-Danielintytär, Ingman s. 17.01.1829 Vähäkyrö. k. 19.12.1855. Vihitty: 07.07.1846 Lapua.
Isä: Alcenius, Johan Daniel Eliaksenpoika s. 26.08.1784 Pyhäjoki. Maisteri, Lapuan kirkkoherra, rovasti.
Äiti: Hollsten, Maria Lovisa Olofintytär, Alcenius s. 05.05.1791 Kokkola.

Lapset:
1) Jonathan Wilhelminpoika (katso taulu 1578) s. 10.06.1847 Lapualla (kirjoilla Piippolassa). k. 21.04.1908 Muolaa. Muolaan kirkkoherra, rovasti.
2) Gideon (katso taulu 1579) s. 23.06.1850 Mustasaari . k. 08.12.1921. Lukkari.
3) Wilho (Wilhelm) Wilhelminpoika (katso taulu 1580) s. 05.05.1852 Lapua. k. 06.12.1934 Kristiinankaupunki (kirjoilla Lapvärtti). Kappalainen Lapväärtti.
4) Lydia Maria s. 29.03.1854.

2. puoliso Schalin, Emma Ottilia Larsintytär, Ingman s. 26.10.1842 Teerijärvi; Raippaluoto. k. 21.07.1901 (Lähde: 1.4) Muolaan pappilassa (Vaasa) ? haudattu Vaasa. Vihitty: 29.03.1857.
Bergholm Sukukirjan mukaan kuolinpaikka Muolaa? Schalinien suku oli vanha Ruotsista tullut pappissuku, jonka ensimmäinen tunnettu kantaisä oli talonpoika PETRUS Helsinglandista 1500 luvulta. Jos Ingmaneissa on ollut siniverisiä, niin on Schalinien esi-isistä eräs aateloitu Rosenhjelm-nimellä. Aatelishaara sammui kuitenkin tässäkin suvussa pian. Schalinien suvun eräs haara siirtyi Suomeen vuonna 1754. Eräs sukuhaaran papeista sai vaimonsa Carlenius-suvusta. Tämäkin merkitsi siteitä historian mahtimiehiin: Carleniusten esi-isä Ljungo Thomae oli eräs Uppsalan julistuksen (1593) allekirjoittajista ja Flemingin vastustajista nuijasodassa. Emma Ottilia oli syntynyt Schalinien ja Carleniusten jälkeläisenä perheen seitsemäntenä lapsena Raippaluodossa vuonna 1831. Hänen sukupuuhunsa kuului paitsi menneitä, myös ajankohtaisia kuuluisuuksia: hänen veljensä nai Zacharias Topeliuksen sisaren. Myös Schalinit kuuluivat heränneisiin. Tällä vuosisadalla on kaikkiaan neljä Suomen arkkipiispaa ollut Schalinien suvun tyttärien poikia. (Vesa Vares: Konservatiivi ja murrosvuodet / Lauri Ingman ja hänen poliittinen toimintansa vuoteen 1922. sivu 40) Emma Ottiliasta on muita tietoja hänen tytterensä Edith tekstissä.

Isä: Schalin, Lars Larsson s. 18.08.1790 Vaasa . Teerijärven kappalainen 1840, varapastori 1841.
Äiti: Carlenius, Brita Johanna Christofferintytär, Schalin s. 16.07.1794 Kälviä; Kelviå. Oli tehokkaiden lääkevoiteiden tuntija.

Lapset:
1) Emil Julius s. 05.00.1858 Karvia. k. 08.00.1858 Karvia.
2) Alfred Emil (katso taulu 1581) s. 16.07.1860 Karvia; Kyläkarvia. k. 10.10.1917 Vaasa; haudattu Vaasassa. Pataljoonan saarnaaja; pappi; nuorisokirjailija.
3) Febe Johanna (katso taulu 1582) s. 26.12.1861 Purmo . k. 16.06.1914 Vaasa . Folkskollärarinna i Gamla Vasa 1884.
4) Emilia Vilhelmina (Mimmi) (katso taulu 1583) s. 04.06.1863. k. 05.03.1940.
5) Odert Julius (katso taulu 1584) s. 01.01.1865 Purmo. k. 03.05.1929. Kappalainen.
6) Lars Fingal s. 08.03.1867 Purmo. k. 11.04.1868 Purmo.
7) Lars Johannes (Lauri) (katso taulu 1585) s. 30.06.1868 Teuva . k. 25.10.1934 Helsinki ? . Ministeri; kirkkoherra; arkkipiispa.
8) Ottilia Sofia (katso taulu 1586) s. 25.07.1869 Teuvalla. k. 15.07.1908 Vaasa. Lisätietoja: Syntymäaika myös 11.07.1869 ?).
9) Elina Elisabet s. 04.11.1870. k. 09.02.1872.
10) Edith Eunika s. 30.11.1872 Teuva pappilassa. k. 03.02.1930 Kiina, Kiangsin maakunta, Sankiohtang, rosvojen ampumana . Opettajatar Vaasan yksit. suom. tyttökolussa; lähetyssaarnaaja.
Edith syntyi Teuvalla kirkkoherra Vilhelm ja Emma Ottilian Ingmanin perheen nuorimmaisena. Hän oli perheen 14. lapsi, joista 3 oli jo kuollut. Edellinen kuolemantapaus oli tapahtunut vain puoli vuotta aikaisemmin. Tällöin kovat nälkävuodet olivat vieneet perheeltä 2 lasta. Emma Ottilia oli Edithin syntyessä jo 41- ja Vilhelm 52- vuotias. Kun Edith oli 2,5 vuotias, kuoli perheen isä ja äiti jäi yksin 11 lapsen kanssa. Muutaman kuukauden kuluttua tuli tuhosi pappilan, jossa he vielä asuivat. Näiden kaikkien yli-inhimillisten vaikeuksien keskellä oli Emma Ottilialla suuri apu ja tuki perheen kotiapulaisessa, Hannassa, joka oli palvellut heitä uskollisesti vuodesta 1858, eli 13- vuotiaasta lähtien. Hanna hoiti Edithiä vauvasta alkaen ja eli mukana kaikki tämän elämänvaiheet. Hän oli kuin perheenjäsen, jota kaikki rakastivat. - Hanna kuoli 86- vuotiaana Edithin kuoleman jälkeisenä vuonna. Perheen isän, Vilhelmin, kuoltua Emma-äiti muutti suuren perheensä ja uskollisen Hannan kanssa Vaasaan, joka tällöin oli maakunnan ainoa koulukaupunki. Täältä Emma osti talon ja muutaman lehmän sekä alkoi pitää koulukortteeria. Heillä asuivat usein myöskin vaikeuksissa olevia ihmisiä. Näin perheen lapset saivat jo pienestä pitäen oppia huolehtimaan lähimmäisistään. Esim. perheen poika Lauri Ingman jatkoi kodissaan samaa tapaa. Emma pystyi tarmokkuudellaan ja Hannan avulla elättämään suuren perheensä ja lisäksi kouluttamaan lapsiaan, niin että 5 pojasta tuli pappeja ja yhdestä lukkari. Edith sekä yksi hänen sisarensa valmistuivat opettajattariksi. Edith toimi Vaasan yksityisessä suomalaisessa tyttökoulussa. Tämän koulun rehtorina oli tällöin Edithin serkku Naemi Ingman, jonka isä oli Sodankylän kirkkoherra. Edith opetti vuodesta 1894- historiaa, ruotsia, maantiedettä ja voimistelua Vaasassa oli siihen aikaan pieni joukko nuoria uskovaisia opettajattaria, joilla oli usein tapana kokoontua yhteen lukemaan Raamattua, keskustelemaan ja rukoilemaan. Tästä joukosta lähti "Fria missionsförbundetin" lähettämänä Kiinaan lähetystyöhön Elli Cajander v. 1897 ja v. 1899 Anna Ehrström sekä v. 1902 Edith Ingman. Edithin äiti oli kuollut edellisenä vuonna eikä hänen enää tarvinnut ajatella, että äiti olisi kaivannut hänen apuaan. V. 1909 saapui Kiinaan Agnes Hedegren. Kolme viimeksimainittua toimi Yungsin lähetysasemalla Huanin maakunnassa muutamaa kotimaankäyntiä lukuunottamatta aina vuoteen 1929 saakka, jolloin sieltä oli paettava joka puolella riehuvia rosvoja. Tällä pakomatkalla Edith sekä Agnes Hedegren surmattiin ja Elli Cajander menehtyi kärsimyksiinsä helmikuussa 1930. Kun tänne Suomeen kantautui suruviesti, oli sisareni Aune Hara 9- vuotias ja siis jo koulutyttö. Hän muistaa hyvin, miten järkyttävältä tuntui, kun hän kuuli tapahtumasta. Seuraavana päivänä oli maassamme suruliputus ja kouluilla oli lupaa. Olin vasta 2- vuotias Edithin kuollessa, mutta koska asuimme yhdessä mummini kanssa, niin oli luonnollista, että jo pienestä pitäen sain kuulla kerrottavan Edithistä ja hänen työstääm Kiinassa. Siitä lähtien minua on aina kiinostanut Kiina ja ertyisesti lähetystyö siellä. Meillä oli muutamia esineitä, joita hän oli lähettänyt sieltä, mm. aikuisen naisen kenkä, josta hyvin näkee miten pieneksi naisen jalka on sidottu. Lisäksi oli parit työlaäisnaisen mustat sandaalit, jotka oli kainiisti kirjailtu. Äiti oli tallettanut pari Kiinasta saatua kirjettä, joissa Edith kuvaa oloja ja työtään siellä. Kirjeissä oli myöskin valokuvia, missä ollaam rakentamassa poikakoulua. Edith joutui toimimaan jopa rakennusmestarina. Äitini tuli oppilaaksi Vaasan tyttökouluun samana vuonna kuin Edith sieltä lähti, joten heille olivat kouluasiatkin yhteisiä. Seuraavassa sisareni Aune Hara kertoo lapsuudenmuistoistaan koskien Edithiä: Edith Ingman kävi Suomessa lomalla Kiinasta 1928-1929. Muistan hämärästi, kun hän kävi meillä kotona Vaasassa. Olin silloin 7- vuotias. Asuimme Rantakatu 12:ssa isoäitimme Mimmi Strömbladin (o.s. Ingman) kanssa, joka oli Edith Ingmanin sisar. Seuraava muistikuvani on II luokalta Vaasan Raastuvankadun kansakoulusta käsityötunnilta. Kävin opettajan kateederilta kysymässä jotain käsityön suhteen, jolloinka opettaja sanoi jotenkin seuraavasti: "Teillä kotona ollaan nyt varmaan hyvin surullisia Kiinasta kuuluvien uutisten johdosta". Tämän on täytynyt tapahtua joskus keväällä 1930, koska Edith Ingman tiettävästi surmattiin 3.2.1930. Muistan, kuinka kotona kerrottiin, että Edithiä oli kehoitettu olemaan palaamatta Kiinaan, koska siellä oli levotonta, mutta hän halusi lähteä, koska hänen ystävänsäkin (Elli Cajander) oli siellä. Espoossa 26.2.1995 Edithin ja hänen kohtalotovereidensa ruumiit jäivät siis Kiinaan, mutta heidän muistolleen on "Fria Missionsförbundet" pystyttänyt muistolaatan Hietaniemen vanhalle hautausmaalle. Sain äidiltäni kuulla sen olemassaolosta, mutta hän ei muistanut siitä muuta kuin että se om lähellä vanhaa kappelia. Vuosien mittaan koetin etsiskellä sitä, mutta turhaan. Pari vuotta sitten soitin Helsingin seurakuntien hautaustoimistoon ja sain tiedon laatan sijainnista. Se on Agnes Meyerin haudalla, joka oli jo aikaisempi Kiinan lähetystyön marttyyri. Hauta sijaitsee kappelista rantaan päin käytävän vasemmalla puolella ja sen maamerkit ovat seuraavat: kortteli 6, linja 6, hauta no 79. Otto J. A. Stadius on maksanut ikuisen hoidon, joka käsittää hiekoituksen. Tämä on onnellista, koska muuten hauta olisi jo saattanut joutua hävitettävien listalle. Iloitsin kovasti löytäessäni sen ja olemme Lassen kanssa käyneet puhdistamassa laattaa, niin että teksti tuli näkyviin. Helvi Kivekäs
Edith Ingman Monet ovat olleet ne lähetyssaarnaajat, jotka "Vapaan lähetyksen" piirissä ovat lähteneet toteuttamaan Jeesuksen viimeistä käskyä: "Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni" Onpa tämä lähetys saanut antaa marttyyrejäkin. Yksi näistä Suomen ensimmäisistä lähetyssaarnaajistakin oli Edith Ingman, edesmenneen arkkipiispa Lauri Ingmanin sisar. Edith Ingman syntyi 30. päivänä marraskuuta v. 1872 Teuvan pappilassa kirkkoherra Wilhelm Ingmanin ja hänen puolisonsa Emman o.s. Schalinin tyttärenä. Hän oli saanut kristillisen kasvatuksen, mutta omakohtaiseen kääntymykseen hän tuli 23 vuotiaana. Hän valmistui opettajattareksi ja toimi opettajana Vaasan suomalaisessa tyttökoulussa. Vaasassa oli siihen aikaan pieni joukko nuoria uskovaisia opettajattaria, joilla oli usein tapana kokoontua yhteen lukemaan Raamattua, keskustelemaan ja rukoilemaan. Tähän joukkoon kuului myös Edith Ingman. Ensimmäisenä lähti tästä joukosta Kiinaan neiti Elli Cajander v.1897, kahden vuoden päästä neiti Anna Ehrström, ja jo v. 1902 Tammisaaren vuosikokouksessa esitettiin lähetyskandidaatti Edith Ingman lähetysystäville, ja samassa kokouksessa ehdotettiin hänet Kiinan lähetykselle, monien ystävien häntä lämpimästi kannatettua. M.m hänen papinkirjassaan mainittiin, että hän innokkaasti harrastaa sielujen pelastusta. Ensin suuntautui matka Lontooseen kieliopintojen tähden, mutta, niinkuin Edith Ingman itse kirjoitti, hän tahtoi oppia kaikkea niin paljon kuin mahdollista. Lontoossa oli n.k. lääkärien lähetysasemia, joissa uskovainen lääkäri auttaa ilmaiseksi köyhiä sairaita. Tälläisellä asemalla hän kävi harjoittelemassa sairaanhoitoa, kävipä kodeissakin sairaiden luona, sillä hän tiesi jo nyt, että "Kiinassa täytyy auttaa, osasi tai ei. Kiinalainen ei usko ettet osaa auttaa, vaan ettet tahdo" Niinpä hän jo Lontoossa itki muiden itkevien kanssa nähdessään toisten kärsimyksiä ja kurjuutta. Lähetyskodissa aloitettiin englanninkielen ohella opiskella hiukan myös kiinankieltä, mutta paljon käytettiin aikaa Raamatun lukuunkin sekä rukouskokouksiin, joissa selvimmin sai tuntea lähetyskodin asukkaiden yhden ainoan päämäärän, Jumalan valtakunnan levittämisen. Tätä tehtävää suorittamaan sai Edith Ingmankin Lontoosta lähteä kahden palaavan ja yhden uuden lähetyssaarnaajan seurassa. He kulkivat junalla halki Ranskan ja Italian, jossa nousivat laivaan. Joka päivä he kokoontuivat rukoushetkeen, ja niin he onnellisesti päätyneen matkan jälkeen, josta Ingman sanoi, että se oli kuin unta, saapuivat 10 p:nä helmikuuta 1903 Shanghaihin. Laivarannassa oli tulijoita vastassa China Inlad Missionin lähetyssaarnaajia, jotka veivät heidät E. I. M:n kotiin. Siellä Edith Ingman puettiin kiinalaiseen pukuun. Se oli hänelle juhlahetki, josta hän itse kirjoitti: "Tunsin ettei se ollut vain ulkonainen asia, vaan samalla tavalla tulee pukeutua kiinalaiseen käsitystapaan, olla kiinalaisten joukossa niinkuin kiinalainen. Sitä ei opi yhdessä päivässä, eikä omin voimin. Tottuminen pukuun ei ole mitään siihen verrattuna. Jumala yksin sai minut muutta ja käyttää". Hän ikävöi päästä työhön käsiksi, oppimaan kieltä kiinalaisen opettajan johdolla, ja pian tämä toive toteutuikin. Yangchonissa opiskeltiin ahkerasti, välillä kokoonnuttiin vain aamu- tai iltahartauteen, raamatun keskusteluun tai rukouskokoukseen Kiinan puolesta. Kodin ulkopuolella eivät kodin asukkaat saaneet liikkua juuri ollenkaan, etteivät runsaslukuisuudellaan olisi herättäneet liian suurta huomiota ja ehkä vahingoittaneet lähetystyötä kansan keskuudessa. Sitä enemmän Edith Ingman nautti niistä kerroista, jolloin hän pääsi kansan pariin, heidän temppeleihinsä ja sai seurata heidän uhritoimituksiaan, miten he paperista valmistivat mitä taidokkaimpia esineitä, jopa taloja vainajille ja sitten polttivat ne. Sillon kasvoi hänen halunsa pian oppia kiinankieltä ja päästä julistamaan hyvää sanomaa. Suuri oli hänen ilonsa, kun hän osasi lukea Markuksen ev. ensimmäisen luvun. "On kuin nyt tuntisin suuren alun, kun se on selvästi painettu", hän kirjoittaa, "kun sen tuntee, on vielä aikalailla jäljellä, ennenkuin osaa puhua ja kirjoittaa." "Hitaasti edistytään pitkillä teillä", saa tavailla Kiinassa. "Ei mitään kiirettä", on kiinalaisen mielilause ja "menkää hitaasti", hänen jäähyväisensä vieraalle. Juuri tälläisiä lauseita, joita kansa voi ymmärtää, puhekieltä, hän sai opetella kiinalaisen opettajansa johdolla. Puolen vuoden opiskelun jälkeen hän sai jättää tämän kodin, ja monivaiheinen oli matka suomalaiselle lähetysasemalle. Välillä joutui odottamaan veneitä, joilla suurimmaksi osaksi matkaa tehtiin, mutta Edith Ingman käytti tämän ajan tutustuakseen kansaan. Hän hämmästyy, miten huono on naisen asema pakanallisessa kodissa , ei koiraakaan Suomessa kohdella niin huonosti: Häntä säälittää pienten orjiksi myytyjen tyttösten kohtalo, he kun saavat tehdä työtä koko voimallaan. Rummutus epäjumalain temppeleistä häiritsee unta matkalla, ja hänen matkatovereikseen joutunut kiinalainen nainen katselee häntä aamusta iltaan, ihmettelee lakkaamatta hänen vaaleaa tukkaansa, silmälasejaan ja vaatetustaan. Hän poikkeaa kiinalaiseen kauppaan, jota eräs evankelista pitää. Suuri sika tulee nuuskimaan hänen jalkojaan, kanat kaakattavat ympärillä ja vesipytyssä kelluu kesy sorsa nukkuen. Hän kiipeää ullakolle katsomaan saman evankelistan pitämää koulua, jossa on vain kolme seinää, joten lapset ovat tottuneet sekä mateleviin että lentäviin vieraisiin, kissoista ja kanoista puhumattakaan. Hän poikeaa myös Kiinan Sisämaalähetyksessä ja heidän jumalanpalveluksessaan. Ja niin hän sitten lokakuussa saapuu suomalaiselle lähetysasemalle Yungsinissa, jossa Elli Cajander ja Anna Ehrström tekevät työtä. Yungsinin seurakuntaan kuului silloin 27 kristittyä kiinalaista jäsentä. Long-tion ulkoserakunnan lisäksi oli vastikään avattu uusi ulkoasema, Peinan, joten työ jakaantui kolmeen paikkaan. Täälläkin oli Edith Ingmanin vielä opiskeltava kieltä, eikä hän itse voinut heti pitää kokouksia, mutta alusta lähtien häm oli mukana ulkoasemilla. Niinpä esim. Peinanissa Elli Cajanderin lukiessa evankeliumeja miehille, hän koetti pitää naisia koossa. Hän lausui raamatunlauseita ja selitti ne. Itse hän kertoo tästä: "Sanoessamme, että hän on yksi Jumala , tuijottavat he tavallisesti meitä ensin epätoivolla ymmärtämättä sanaakaan. Mutta vähitellen kirkastuu heidän katseensa, kun he oppivat ymmärtämään toisen yksinkertaisen totuuden toisensa jälkeen. He ovat koko elämänsä eläneet ilman Jumalaa, kuinka he voisivat silmänräpäyksessä käsittää kuka Hän on." Hyvin innokkaita ovat naiset myös oppimaan lauluja, vaikkeivät ymmärräkkään niiden sisältöä, puhumattakaan sävelestä. Hyvin tyytyväinen kertoo Ingman olleensakin alussa saadessaan heidät huutamaan tahdissa. Mutta liikuttavinta oli, kun pienet koulupojat tulivat uskoon ja särkivät epäjumalain alttarit. Ja kun opettajat ja muut oppilaat määräaikoina rukoilivat epäjumalia ja polttivat paperia ja suitsuketta vainajille, eivät nämä sitä enää tehneet. Työtä tehtiin, evankeliumia julistettiin. Kun ylioppilaat olivat tutkinnoilla kaupungissa, tulivat hekin kuulemaan "uutta oppia" ostaen jonkun kirjasenkin mukaansa. Useimmat tosin saapuivat uteliaisuudesta tehden tuhansia vastaväitteitä, mutta siitä huolimatta julistettiin evankeliumia aamusta iltaan. "Eräänä iltana", kertoo Edith Ingman hauskasti, "kuulimme innokkaita ääniä kappelista". Elli meni katsomaan, mitä se oli ja huomasi palvelijansa olevan 5-6 ylioppilaan ympäröimänä. "Taivas on henki", huusi muuan hänen korvaansa. "Ei, Jumala on henki ja taivas eräs paikka", vakuutti miedän miehemme. "Me emme usko sinua, näytä meille todeksi, jos voit , ettei taivas ole henki", kaikki huusivat. - Niin pitkälle Elli kuuli heidän keskustelustaan, mutta taisiko meidän Peng-si-mme heitä saada vakuutetuiksi, en tiedä". Tähän aikaan olikin Kiina avoin evankeliumille enemmän kuin koskaan ennen, kirjoitti Ingman. Oppineetkin, jotka ennen olivat ylenkatsoneet, tulivat nyt kuulemaan ulkomaalaisia, ja harvoin lähetyssaarnaajia enää kutsuttiin "ulkomaalaisiksi paholaisiksi". Sunnuntaina pidettiin jopa viisikin kokousta, viikolla neljä. Kokoukset pidettiin Yungsinissa kappelissa, josta Edith Ingman itse kertoo: "Me kysyimme eräältä ystävältä, joka oli vastikään tullut Suomesta, miten kappelimme häntä miellytti": Se oli koristettu jouluksi. Ei vastausta. "Sano mitä pidät siitä". Viivytellen tuli vastaus: "Olen muistanut Jeesusta, joka tuli kotiin". Sellainen oli kappeli, jossa kokouksia pidettiin 10 vuoden ajan. Sisäänkäytävän vieressä oli ruumisarkku, mutta se ei ketään härinnyt. Monet saivat tässä kappelissa kuulla ensikertaa, minne voi laskea syntitaakkansa ja saada rauhan. Sunnuntain kokouksiin saapuivat monet jo lauantaina tuoden riisinsä mukanaan, lähetysasemalta he saivat huoneen ja vuoteen. Sunnuntain "suurikokous" muistutti eniten kokouksia meillä täällä Suomessa, muut olivat kuin "koulutunteja", naisia kun opetetiin myös lukemaan. Se ei ollut suinkaan helpoimpia tehtäviä, sitä todistaa Edith Ingmanin oma kuvauskin: "Kyllä kiinankieli on sentään hyvin omituista kieltä. Kotona kyllä voi opettaa 10-20 lasta lukemaan aakkosia. Mutta tuskin 2 naista voi yhtäaikaa opettaa kiinankieltä lukemaan. Kun joka sanalla on oma merkkinsä, oppii yksi hyvin nopeasti lukemaan yhden rivin, samalla kun hänen naapurinsa sitä tavailee kokonaisen päivän. Täytyy jokaista auttaa sillä asteella, millä hän on. Seuraus on, että huoneessa on surina ja humina, joka melkein panee huumaantumaan. Oikealla puolellani joku lukee:, "Kuka on luonut taivaan ja maan?", vasemmalla toinen: "Jumala on kaikkialla läsnäolevainen", kolmas tavailee käskyä, kun taas neljäs lukee laulua". He opettavat myös maassa syntyneitä työntekijöitä, "Juuri heidän kauttaan on Kiina voitettava Jumalalle", kirjoitti Ingman, ja suuri on hänen ilonsa Viikkolehdestä lukiessaan, että E. E. on lupautunut kannattamaan yhtä evankelistaa siellä. Työ menee eteenpäin. Uusia ulkoasemia perustetaan, kuten Litien v.1905. Kristityt oppivat pyhittämään lepopäivänsä, onpa Yungsinissakin 10 kauppaa suljettuna. Jo v.1903 perustettiin poikakoulu, jossa oli alussa 18 oppilasta, sittemmin vaihdellen 20-45, ja Edit Ingman, jonka päätyöksi muodostuu opettaminen, kertoo, pitävänsä oppilaistaan ainakin yhtäpaljon, jos ei enemmänkin kuin suomalaisista pojista. Hän toivoo, että tytötkin saisivat oman koulunsa , vaikka kiinalaiset pitävätkin, että turhin asia maan päällä on opettaa tyttöjä lukemaan. Pian tämäkin toive kuitenkin toteutui. Syksyllä v.1910 saapuvat ensimmäiset oppilaat, 4 tyttöä arkoina ja pelokkaina pieneen, vanhaan taloon, joka toimi kouluna. Vaatimaton oli alku, mutta jo kymmenisen vuoden kuluttua oli kaksi tilavaa rakennnusta tyttökoulun käytössä. Tytöt asuvatkin koulussa, ja oppituntien, käsityön ja leikin lomassa saavat kuulla Hänestä, joka on sanonut: "Sallikaa lasten tulla minun tyköni". Joskus on oppilaita 40, joskus 20-30, ja joukko toisensa jälkeen astuu ulos elämään, toiset jatkavat opintojaan, useimmat joutuvat heti naimisiin. Koulut tuottavat paljon iloa. Ingmanin koulun pojista neljästä tuli saarnaaja, yksi on kristitty lääkäri, joka on mukana seurakuntatyössä, nimeltään tohtori Li, ja monet ovat ne kristityt käsityöläiset ja liikemiehet, jotka ovat tässä koulussa ovat ensimmäisen kerran kuulleet puhuttavan Jumalasta. Koulut ovat tahtoneetkin sanoa oppilailleen: "Ajattele Luojaasi nuoruudessasi". Japanilaisten tultua Nankingiin, hän muutti Yungsinin lähetysasemalle, jossa asui 3 kk. Hän lahjoitti sinne lampun, (priimus) ja 150 dollaria rahaa. Niinkuin on jo mainittu, muodustui koulutyö Edith Ingman varsinaiseksi elämäntyöksi lähetysasemalla, mutta monenlaiset muut työt häntä päivänmittaan odottivat. Naisten työhön hän otti edelleen osaa, ja usein nähtiin hänet kotikäynneillä kristittyjen ja pakanoiden luona. Hän oli monipuolinen lähetyssaarnaaja ja aina valmis käymään vaikka minkälaiseen työhön. Hänellä ei ollut tapana kysyä jaksanko minä, vaan ehdinkö minä. Kun kappelin käytyä liian ahtaaksi, alettiin v.1908 rakentaa uutta, johon mahtui 300 kuulijaa, ja kun lähetyssaarnaajellekkin samana vuonna rakennettiin uutta, tilavampaa kotia, oli Edith Ingman reippaana rakennusmestarina. Hän oli näet ensimmäisellä lomallaan Suomessa ottanut oppia ulkomaalaisen rakennuksen rakentamisessa, erittäinkin kotoisten uunien valmistamisessa. Kun koulutyö häntä sitoi, ei hän päässyt ulkoasemille muulloin kuin sunnuntaisin. Lauantaina lähdettiin ja maanantaina palattiin. Näitä matkoja piti Edith Ingman ihanimpina päivinä Kiinassa. Vastaan saattoi siellä tulla kristittyjä, joiden kasvoilla oli hiljaisen ilon ilme. Mies joka ennen poltti ooppiumia ja joka oli hyljännyt vaimonsa ja ottanut toisen, hänelle on nyt Raamattu kaikki kaikessa, sieltä hän lukee, että Jumala voi pelastaasynnistä ja kurjuudesta. Liikuttavaa oli kuulla myös vanhuksien kastetodistuksia, että he olivat päässeet kuolemasta elämään. Long-t´eon ulkoasemalla toivat kyläläiset erään vanhan vaimon Chang-sao-sas´in luo sairaitaan. Hän voiteli öljyllä, rukoili Jumalaa ja moni parantui. Niin vahva usko oli tällä naisella, että Ingmankin kertoi kertoi joutuneensa aivan häpeämään tämän uskon edessä. Koti toisensa jälkeen avautui evankeliumile, ja joskus oli kokouksissa 50-60 tarkkaavaista kuulijaa. Eräskin 80 vuotias mummo kävi säännöllisesti kokouksissa, vaikka valittikin: "Minua hävettää, kun en muista mitään siitä, mitä te opetatte, mutta minä tulen kuitenkin". Yhden asian mummo kuitenkin muisti, että Jeesus oli kuollut hänenkin puolestaan, antanut hänelle synnit anteeksi ja valmistanut hänelle kodin taivaassa. Näin jatkuu työ, mitä erilaisemmissa vaiheissa. Miestenviikot ja lukuviikot seuraavat toisiaan joka vuosi, vain opetettavat vaihtuivat. Uusia kastetaan ja otetaan seurakuntaan. Toisia täytyy eroittaakin ja kuolemakin ottaa osansa. Vuonna 1910 oli seurakunnassa 62 jäsentä, kymmenen vuotta myöhemmin 117 ja v.1925 134 jäsentä ulkoasemat mukaanluettuina. Uusia ulkoasemiakin oli avattu. Mutta on vaikeuksiakin. Katolisia kirkkoja poltetaan, pappeja surmataan, ja meidän lähetyssaarnaajillemme huudellaan rumia sanoja. Kolera ja punatauti raivoaa, niin että lähetyssaarnajienkin on muutettava huvilalleen ylös vuoristoon päivän matkan päähän Yungsinista. Mutta vaikeimmat ajat ovat kuitenkin edessäpäin. Vuonna 1928 alkoi bolshevikivallankumous riehua Yungsinissa. Enemmän kuin neljännesvuosisadan olivat lähetyssaarnaajamme tehneet työtä tällä lähetysasemalla, nyt täytyi heidän jättää Yungsin. Elli Cajander lähti rauhallisemmalle paikalle Kiinassa, Edith Ingman taas kolmanen kerran, 16 vuoden väliajan jälkeen kotimaahan Siperian ja Venäjän levottomien seutujen kautta. Monet olivat matkan vaikeudet, hän kun tahtoi säästää lähetykselle, matkusti III. luokassa, jota juuri kukaan ei tällä matkalla tahtonut käyttää. Terveenä hän kuitenkin saapui kotimaahan.
Ei ollut helppoa, kun hän sitten virkistyneenä syksyllä 1919 palasi takaisin ja monivaiheisen matkan jälkeen saapui yhdessä Elli Cajanderin kanssa Yungsiniin, mutta tapasikin lähetysaseman kouluineen poltettuna. Mieltä lämmitti kuitenkin nähdä kristittyjä odottamassa rannalla ja kuulla kaduilla kokoontuneiden pakanoiden tervetulotoivotuksia. Heidän vanha talonvartijansa, vanha Tungo, itki ilosta heidät nähtyään, olipa kome entistä koulutyttöäkin portilla odottomassa. Niinpä he väkijoukon saattamana menivät entiseen kotiinsa, mutta kuinka hävitettyä kaikki olikaan! Kappeli oli tuhottu, talo poltettu. Jossakin oli muutama seinä pystyssä, ja niissä huoneissa, jotka osittain olivat jäljellä, olivat jo ikkunankarmitkin poissa. Puutarha monivuotisine kasveineen ja hedelmäpuineen oli tuhottu. Ei kukaan voi aavistaa, mitä he tunsivat tätä hävitystä katsellessaan, mutta kaikesta huolimatta tämä oli se koti, jonka Jumala oli heille antanut täällä, ja tämä kansa oli heidän kansansa. Rauhallisesti he nukkuivat yönsä tässä hävitetyssä kodissaan, mistä ei edes ainoatakaan huonekalua löytynyt, mutta seuraavana päivänä oli heillä jo monta kättä työssä, oli muurari , puuseppä ja maalari kotia kunnostomassa. Kristitty toisensa jälkeen saapui tervehtimään, tuli sellaisia, jotka kiittivät Jumalaa, etteivät olleet mitään menettäneet ja tuli sellaisia, jotka olivat menettäneet kaikensa. Keneltä oli mies, keneltä poika tai joku muu omainen murhattu, olipa monet paenneet pois paikkakunnalta jäljelle jääneiden eläessä ainaisen pelon vallassa. Pian alkoivatkin punaiset taas lähestyä, taloja polttaen ja surmaten niitä, jotka eivät heidän vaatimuksiinsa taipuneet, ja lähetyssaarnaajamme ajattelivat, uskaltaisiko kukaan tulla edes kokouksiinkaan, mutta heidän suureksi ilokseen kävi kokouksissa 60-70 henkeä. Tosin kokoukset monasti keskeytyivät eikä iltakokouksia voitu pitää ollenkaan. Pieni kappelikin johon mahtui 100 henkeä oli saatu jo kuntoon, kun heidän (14/2 1929) kristittyjen kehoituksesta oli paettava 3 km:n päähän ystävien luo. Pian he kuitenkin palasivat takaisin, ja koko sillä tarmolla, joka oli ominaista Edith Ingmanille, tehtiin uusia korjauksia, jotta toiminta olisi päässyt uudelleen alkamaan. Kommunistit lähestyivät taas kaupunkia, ja nyt olikin jo tosi kysymyksessä. Totellen Raamatun kehoitusta: "Jos he vainoavat teitä, matkaan", he lopullisesti lähtivät pakomatkalle 25:nä marraskuuta 1929. Kun eräs mies kantoi heidät virran yli, he aavistivat, että myrskyisät päivät odottivat, mutta sydämmessä oli mestarin vakuutus: "Minä olen teidän kansanne joka päivä". Tuskin he olivat piiloutuneet eräälle ullakolle, kun alkoi laukausten vaihto, rosvot olivat olivat kaupungin herroina. Alkoi hirmuhallitus, pakeneminen oli mahdotonta. He yrittivät piileskellä eräässä savimajassa, mutta palasivat takaisin ullakolle kurkihirsien alla oleville laudoille, jossa olivat kaksi vuorokautta. Siellä he rukoilivat Jumalaa sokaisemaan rosvojen silmät, kun nämä tulivat ullakkoa tutkimaan, ja niin kävikin, että kaikki muut paikat miehet tutkivat, se vain jäi tarkastamatta missä lähetyssaarnaajamme olivat. Yöllä he pääsivät muuttamaan läheiseen kylään, jossa kristityt muurasivat suurista tiilistä muurin heidän ympärilleen. Tämä "hauta" jossa ei ollut ovea, ei ikkunaa, eikä mitään valoa ja jossa he viettivät 3 päivää ja 3 yötä, oli niin ahdas, että vain toinen saattoi matta toisen istuessa. Heidän kokkinsa antoi ruuan irroittamalla tiilen seinästä. Täältäkin heidän oli valepukuisena lähdettävä yön pimeyteen. Kristittyjen opastaessa ja antaessa apuaan he pakenivat käsi kädessä edelleen. Rosvot tulivat perästä, pieksivät ja vangitsivat apua antaneita kristittyjä, jotta nämä ilmoittaisivat ulkomaalaisten naisten olinpaikan. Niinpä eräänkin kerran levähtäessään erään oppaan kodissa, kuuluu laukausten vaihtoa, ja pieni poika tulee juosten siltä ulkoasemalta, missä he edellisenä päivänä olivat levähtäneet kertomaan, että lähetyssaarnaajien lähdettyä, oli 16 miestä tullut heitä kiinniottamaan ryöstäen pienen sanansaattajan kodin ja vangiten heidän isänsä. Niinpä heidän oli taas kiirehdittävä eteenpäin. Vuokraksi saamallaan veneellä he vihdoin 7 p:nä joulukuuta saapuivat Kianiin, jossa syntyy suuri ilo kristittyjen joukossa heidän saavuttuaan, ja sydämmistä nousee harras kiitos rukouksia kuulevan Jumalan puoleen. "Täällä on kultaisia kristittyjä", kirjoittaa Ingman. He olivatkin valmiit tekemään kaikkensa lähetyssaarnaajiemme hyväksi seurauksista välittämättä. Täällä ajattelee Edith Ingman aloittaa raamattukursseja naisille, mutta kaupunki on sotatilassa, on aina oltava valmiina pakoon. Heihin liittyy lähetyssaarnaaja Agnes Hedengren, joka on täällä ollut toipumassa sairaudesta , ja yhdessä he sitten helmikuun 2 p:nä 1930 lähtevät Kianista. He ovat kulkeneet jo pitkän matkan Kan-jokea, kun reuraavana päivänä 3/2 heidän rukoillessaan n. 30 rosvoa yllättää heidät ampuen venettä, joten heidän on laskettava maihin. Rosvot vievät heidät läheiseen epäjumalien temppeliin, jossa ottavat heidän kellonsa ja silmälasinsa. He sitovat heidän miespalvelijansa kädet, mutta kun Edith Ingman pyytää, etteivät he sitä tekisi, päästetään kaikki vapaaksi, mutta Edith Ingmanin kädet sensijaan sidotaan hänen selkänsä taakse. Turhaan kokki rukoilee vapautusta lähetyssaarnaajille, ja niin hän lähtee takaisin Kianiin viemään tietoa tapahtuneesta. Sähkösanomassa, joka saapuu Suomeen, kerrotaan, että Edith Ingman olisi elävänä poltettu, mutta siinä on todennäköisesti jossakin virastossa tapahtunut väärinkäsitys. Sen mukaan mitä E.I.M.:n johtaja oli saanut tietää, oli Edith Ingman kuitenkin surmattu jo 30 p:nä helmikuuta ja toiset 4 p:nä. Suomen puolestä lähetettiin varakonsuli asiaa tutkimaan ja itse paikalla vangitut rosvot, jotka sittemmin teloitettiin, tunnustivat surmanneensa lähetyssaarnaajat ja heittäneensä ruumiit virtaan. Rosvojen luota löytyi myös vaatekappaleita, joista lähetyssaarnaajat Tyyne Sihvonen ja Miili Keränen löysivät Ingmanin nimimerkin. Asia oli siis varma. Raskas isku oli kohdannut lähetystyötä. Samaan aikaan murhattiin 13 kristittyä, näistä 5 koulutyttöä. Englantilainen sanomalehti Times kirjoitti tapahtuman jälkeen: "Kaikki kolme naista olivat laajalti tunnettuja Kiangsissa, he olivat tunnettuja hyväsydämisyydestään ja yhtäpaljon kiinalaisten kuin ulkomaalaistenkin kunnioittamia ja rakastamia. Se piti myös paikkaansa Edith Ingmaniin nähden. Suurta kunnioitusta ja arvonantoa oli Edith Ingman saanut oppilailtaankin ja seurakunnassakin oli hänen kykynsä ja apunsa suureksi arvioitu. Lähetyssaarnaaja Tyyne Sihvonen, joka sai hänen kanssaan tehdä matkoja ulkoasemille, sanoo hänestä: "Yksi hänen vahvimpia ominaisuksiaan oli, ettei hän pitänyt mitään asiaa niin vaikeana, etteikö siitä yli päästäisi. Hän ei ollut koskaan pessimisti, vaan katsoi asioita valoisasti, vaikka toiset olisivat asiat kuinka synkiksi häneen etensä maalannut. Joskus toisista työtovereista näytti, että hän oli liian rohkea edesottamuksissaan, mutta aina hän asioista selviytyi". Edith Ingman oli yksi ensimmäisistä marttyyreistä, jonka Suomi sai antaa. Heidän muistolleen on "Fria Missionsförbundet" pystyttänyt muistokiven Helsingin Vanhalle hautausmaalle, mutta heidän hautaansa ei kukaan tiedä, joten Edith Ingmanistakin voidaan sanoa niinkuin Herran palvelijasta Mooseksesta "Herra hautasi hänet". Mutta vaikka näin tapahtuikin, ei Herra jättänyt työtään, vaan runsaan siunauksen ajat koittivat lähetyskentille, ja saatiin elävästi kokea todeksi, että marttyyrien veri on hedelmää kantava veri. Meeri Ahokainen on pitänyt tämän esitelmän Vapaakirkon puitteissa Tampereella 1940 luvulla. Olen (M. Strang) puhunut hänen kanssaan puhelimessa 15.3.97 ja saanut luvan käyttä tätä artikkelia.
Mao legte sich auch eine Frau zu - seine dritte -, kaum dass er sich bei den Gesetzlosen niedergelassen hatte. Gui-yuan war eine hübsche junge Frau mit großen Augen, hohen Wangenknochen, einem mandelförmigen Gesicht und einem gertenschlanken Körper. Als sie Mao kennen lernte, war sie gerade achtzehn geworden. Sie stammte aus dem reichen Bezirk Yong-xin am Fuß der Berge, und ihre Eltern, die ein Teehaus besaßen, hatten ihr den Namen Gui-yuan {Gut: Osmanthus, Herbstduftblüte, und yuan: rund) gegeben, weil sie an einem Herbstabend geboren wurde, als ein runder Mond über einem blühenden Osmanthus-Baum schien. Sie hatte eine Missionsschule besucht, die von zwei Finninnen* geleitet wurde, gab sich aber nicht damit zufrieden, zur Dame erzogen zu werden. Mit ihrer Ruhelosigkeit und ihrem feurigen Temperament war sie einfach nicht geschaffen für das klaustrophobische Leben, das die Tradition den Frauen vorschrieb, sondern sehnte sich nach der weiten Welt, nach Vergnügen und ein wenig Abenteuer. Und so trat sie im Sommer 1920, als die Armee der Nördlichen Expedition in ihre Stadt einzog und die allgemeine Atmosphäre aufheizte, der Kommunistischen Partei bei. Schon bald hielt sie Reden in der Öffentlichkeit und feuerte die Menge an, die Soldaten freudig zu empfangen. Mit gerade einmal 16 Jahren wurde sie zur Leiterin des Frauenministeriums der neuen Regierung für den ganzen Bezirk ernannt. Als sie ihre neue Position antrat, schnitt sie sich die langen Haare ab, eine Handlung, die immer noch als revolutionär galt und auf Entrüstung stieß. Ein Jahr später waren die Kommunisten und Aktivisten nach dem Bruch mit Chiang Kai-shek auf der Flucht, darunter auch ihre Eltern und ihre jüngere Schwester, die ebenfalls in die Partei eingetreten waren. * Edith Ingman ja Elli Cajander Lähde: Jung Chang - Jon Halliday MAO Das Leben eines Mannes Das Schicksal eines Volkes

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 868 -

11. sukupolvi

Wendell, Karl Noach (taulusta 465. Äiti: Ingman, Gustava Lovisa) s. 10.04.1817 Pohja. Kruununimismies, Piikkiö, Perniö.

1. puoliso Rönnholm, Lovisa Emilia, Wendell s. 17.07.1818 Turku. Vihitty: 04.02.1845 Turku.
Isä: Rönnholm, Anders Johan Kauppias.
Äiti: Malmberg, Hedvig Sofia, Rönnholm

Lapset:
1) Emma Julia Sofia s. 31.12.1852 Perniö.
2) Karl Fridolf s. 08.02.1855 Perniö.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 869 -

11. sukupolvi

Wendell, Sofia Charlotta Fredrika, Wegelius (taulusta 465. Äiti: Ingman, Gustava Lovisa) s. 08.06.1820 Pohja. k. 26.08.1886 Helsinki.

1. puoliso Wegelius, Adolf Wilhelm s. 09.03.1799 Turku. k. 23.09.1888 Persböle, Pohja. Helsingin yliopiston kamreeri, filosofian maisteri. Vihitty: 26.06.1845 Tenhola.
Ylioppilas Turussa 1815, stipendiaatti 1816 - 22. Filosofian kandidaatti 1821, maisteri 1823. Tilapäinen venäjänkielen opettaja Turun katedraalikoulussa 1823 - 24. Yliopiston sihteeri 1829, kamreeri 1840. Sai eron 1860. Lähde: Wille Wegelius WEGELIUS Sukukirja

Isä: Wegelius, Joachim Gabriel s. 03.03.1757.
Äiti: Richter, Johanna, Wegelius s. 04.11.1760 Turku.

Lapset:
1) Martin (katso taulu 1587) s. 10.11.1846 Helsinki. k. 22.03.1906 Helsinki. Filos. maisteri, Hasingin musiikkiopiston johtaja.
2) Hanna s. 26.10.1847 Helsinki. k. 26.10.1847 Helsinki.
3) Lydia Johanna s. 25.12.1858 Helsinki. k. 25.08.1859 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 870 -

11. sukupolvi

Wendell, Johan Edvard (taulusta 465. Äiti: Ingman, Gustava Lovisa) s. 26.10.1823 Tenhola. k. 14.10.1917 Hämeenlinna. Hämeen läänin yleisen sairaalan taloudenhoitaja.

1. puoliso Nyman, Sofia Lovisa, Wendell s. 24.04.1829 Hämeenlinna. Vihitty: 31.12.1848 Hämeenlinna.

Lapset:
1) Fanni Alina Lovisa (katso taulu 1588) s. 24.10.1849.
2) Aina Maria Gabriela (katso taulu 1589) s. 23.03.1857 Pälkäne. k. 06.09.1942 Hämeenlinna haudattu Sahalahti.
3) Uno Reginald Akates s. 24.05.1860 Pälkäne. Lisätietoja: Oli räätälien "mustassa kirjassa", eli ollut maksanut räätälimaksujaan!.
4) Johannes Knut Noak s. 12.01.1862 Pälkäne.
5) Helmi Georgina Alfonsina s. 16.03.1864 Pälkäne.
6) Enni Alfhild Ingeborg s. 28.10.1866 Pälkäne.
7) Helia Dagmar Ernestine s. 09.03.1873 Pälkäne.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 871 -

11. sukupolvi

Wendell, Gustav Albert (taulusta 465. Äiti: Ingman, Gustava Lovisa) s. 10.02.1826 Tenhola, Germondby. k. 12.04.1900 Helsinki. Keisarillisen pankin kirjuri.

1. puoliso Bergström / Ingman, Emma, Wendell s. 08.05.1827 Piikkiö. k. 08.06.1915 Helsinki. Vihitty: 21.10.1852 Helsinki.
Isä: Ingman, ????
Äiti: Bergström, Fredrika Elisabet s. 31.01.1798 Pohja.

Lapset:
1) Herman Albert (katso taulu 1590) s. 10.07.1853 Helsinki. k. 28.08.1907.
2) Karl Hugo s. 07.07.1855 Helsinki. Lisätietoja: Kastettu ulkopaikkakuntalaisena Vihdissä.
3) Alma Emilia s. 03.05.1857 Helsinki. k. 14.05.1857.
4) Hilma Augusta s. 17.10.1858 Helsinki. k. 23.08.1907.
5) Uno Johannes s. 20.09.1860 Helsinki.
6) Axel Lennart s. 02.12.1862 Helsinki.
7) Sigrid Lydia s. 17.06.1865 Helsinki.
8) Ernst Alarik (katso taulu 1591) s. 19.07.1869 Helsinki.
9) Gerda Lovisa s. 10.02.1870 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 872 -

11. sukupolvi

Wendell, Matilda Emelie, Arnkihl (taulusta 465. Äiti: Ingman, Gustava Lovisa) s. 05.01.1832 Tenhola, Germondby.

1. puoliso Arnkihl, Fredrik s. 11.11.1830 Pohja, Pehrsböle. Vihitty: 16.08.1849.
Isä: Arnkihl, Carl Fredrik Kapteeni.
Äiti: Nymander, Charlotte Louise, Arnkihl Pehrsbölen tytär.

Lapset:
1) Fredrik Mårten s. 30.10.1852 Pohja, Pehrsböle. k. 18.07.1853.
2) Josef Voldemar s. 22.12.1859 Pohja, Pehrsböle. k. 03.12.1920.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 873 -

11. sukupolvi

Wendell, Fridolf Vilhelm (taulusta 465. Äiti: Ingman, Gustava Lovisa) s. 19.06.1834 Tenhola. k. 16.01.1914 Perniö. Suomen pankin konttorin kirjuri 1855, kirjanpitäjä 1860, ero 1863. Ammatinlisäyksiä: Tilanomistaja Perniö.

Ylioppilas 1852, alempi kameraalitutkinto 1856.

1. puoliso Laurén, Amanda Ferdinanda, Wendell s. 25.01.1833 Perniö, Kouvonmäki. Vihitty: 27.05.1856 Perniö.
Isä: Laurén, Carl Fredrik s. 14.04.1803 Huittinen. Perniön nimismies.
Äiti: Olenius, Hedvig Christina, Laurén s. 11.04.1799 Asteljoki, Perniö.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 874 -

11. sukupolvi

Novitski, Sofia Wilhelmina, Tawaststjerna (taulusta 467. Äiti: Ingman, Gustava Sofia) s. 24.06.1813 Tammisaari. k. 08.05.1885 Helsinki.

1. puoliso Tawaststjerna, Carl Gustaf Gustaf-Wilhelminpoika s. 12.08.1788 Pieksämäki. k. 07.06.1849. Venäjän armeijan everstiluutnantti 1831. Vihitty: 31.12.1828 Helsinki. Ammatinlisäyksiä: Kyminkartanon, sitten Mikkelin läänin lääninrahastonhoitaja 1832.
Haapaniemen kadettikoulussa 1802 - 1807. Sai kultamitalin Suomen sodassa osoittamastaan urheudesta 1808. Ruotsin armeijan majuri 1819.

Lapset:
1) Bror Carl Wilhelm Gustaf Carl-Gustafinpoika (katso taulu 1592) s. 05.01.1831 Vaasa. k. 08.07.1875 Bender, Bessarabia. Venäjän armeijan kapteeni 1866. Perhesuhteet: Aatelissukua n:o 81.
2) Bror Leonard Magnus Edvard Carl-Gustafinpoika (katso taulu 1593) s. 26.01.1832 Helsinki. k. 1903 Bjeloje, Puola. Venäjän armeijan kenraalimajuri 1884.
3) Ida Mathilda Charlotta Wilhelmina Carl-Gustafintytär (katso taulu 1594) s. 25.04.1835 Heinola. k. 05.07.1911 Viipuri haudattu Porvoo.
4) Bror Johan Jakob Anton s. 04.06.1840 Heinola. k. 22.08.1840 Heinola ?.
5) Selma Amalia Ottiliana Maria s. 31.12.1841 Heinola. k. 05.03.1842 Heinola.
6) Alexandra Antoinette Constance s. 30.05.1843 Heinola. k. 30.04.1844 Heinola.
7) Amanda Carolina Sofia Carl-Gustafintytär (katso taulu 1595) s. 27.03.1845 Heinola. k. 29.12.1926 Tammisaari.
8) Bror Alexander Carl-Gustafinpoika (katso taulu 1596) s. 01.03.1848 Heinola. k. 31.12.1906 Pietari. Merikapteeni Venäjällä .

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 875 -

11. sukupolvi

Ingman, Fredrika Karolina Gustava, Salovius (taulusta 468. Isä: Ingman, Johan Fredrik) s. 28.01.1814 Tammisaari ??.

1. puoliso Salovius, Samuel Fredrik s. 06.05.1795. k. 01.02.1839. Kappalainen Kaarinassa.

Lapset:
1) Antoinette Mimili Carolina Charlotta (katso taulu 1597) s. 14.12.1834 Kaarina.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 876 -

11. sukupolvi

Forsström, Sofia Elisabet, Lemström (taulusta 471. Äiti: Naukler, Wendla Elisabeth) s. 05.07.1818 Helsinki.

1. puoliso Lemström, Kristian August s. 28.07.1819 Österkulla, Inkoo. Rev: rätts Kanslisten, valtiopäiväedustaja. Vihitty: 11.02.1855 Helsinki.
Isä: Lemström, Carl Johan Inkoon nimismies.
Äiti: Perklén, Sofia, Lemström

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 877 -

11. sukupolvi

Kothen von, Johanna Maria, Troil von (taulusta 474. Isä: Kothen von, Carl Axel) s. 02.03.1807 Taivassalo. k. 06.02.1880 Tukholma. Vapaherratar.

1. puoliso Troil von, Samuel Werner s. 03.04.1798 Tukholma. k. 27.08.1865 Hämeenlinna. Hämeen läänin kuvernööri, vapaaherra. Vihitty: 25.11.1827 Askainen.
Isä: Troil von, Knut s. 04.09.1760 Uppsala, Ruotsi.
Äiti: Groen, Margareta Johanna, Troil von s. 03.10.1773 Tukholma.

Lapset:
1) Johanna Eleonora Lovisa Matilda (katso taulu 1598) s. 05.09.1828. k. 03.03.1853.
2) Knut Uno Axel Samuel (katso taulu 1599) s. 25.02.1831 Nousiainen. k. 13.03.1905 Pohja.
3) Samuel Werner (katso taulu 1600) s. 14.02.1833 Nousiainen. k. 27.04.1900 Helsinki. Senaatin talousosaston varapuheenjohtaja, vapaaherra. Perhesuhteet: Aviopuolisot olivat 1. serkkuja.
4) Hedvig Johanna Maria (katso taulu 1601) s. 13.02.1836 Turku. k. 14.05.1865 Pietari, Venäjä.
5) Axel Gustaf Samuel (katso taulu 1602) s. 25.09.1837 Paimio. k. 26.03.1909 Tukholma haudattu Helsinki. Senaattori, vapaaherra.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 878 -

11. sukupolvi

Kothen von, Sofia Matilda Beata, Kothen von (taulusta 474. Isä: Kothen von, Carl Axel) s. 08.12.1818 Askainen. k. 23.03.1900 Helsinki.

1. puoliso Kothen von, Gustav s. 31.07.1808 Lokalahti. k. 23.12.1861 Turku. Kenraalimajuri, vapaaherra. Vihitty: 24.09.1837 Paimio. Perhesuhteet: Puolisot ovat serkkuja keskenään.
Isä: Kothen von, Gustaf s. 21.02.1778 Kirkkonummi.
Äiti: Tollet, Johanna Agneta, Kothen von s. 02.06.1784 Merimasku.

Lapset:
1) Gustav Carl Magnus s. 25.07.1838 Paimio. k. 07.11.1847 Pietari, Venäjä.
2) Jeanne Antoinette Constantia s. 11.10.1841 Pietari, Venäjä. k. 13.05.1842 Pietari, Venäjä.
3) Rolf Casimir s. 29.04.1843 Paimio. k. 26.12.1860 Pietari, Venäjä.
4) Gertrud Maria (katso taulu 1395) s. 04.01.1849 Helsinki. k. 04.03.1900 Helsinki.

Henkilöhakemisto Lähteet


- Taulu 879 -

11. sukupolvi

Kothen von, Josefina Fredrika, Laurell (taulusta 474. Isä: Kothen von, Carl Axel) s. 05.09.1820 Lemua. k. 24.05.1905 Helsinki. Vapaaherratar.

1. puoliso Laurell, Axel Adolf Axel-Fredrikinpoika s. 09.04.1801 Pieksämäki. k. 14.04.1852 Helsinki. Helsingin yliopiston teologian dogmatiikan professori 1836. . Vihitty: 24.09.1837 Paimio. Ammatinlisäyksiä: Teologian tohtori h.c. 1840.
Kuopion triviaalikoulun oppilas 3.1.1813 - 12.1.1816. Porvoon lukion oppilas 1.3.1816 - 13.12.1817 Ylioppilas Turussa 1818. Filosofian kandidaatti 1822, maisteri 1823, vihittiin papiksi 1829. Väitöskirja 15.10.1834 pro munere. Turun akatemian teoreettisen filosofian dosentti 1826. Haminan kadettikoulun alkeiskoulun opettaja 1828 - 30. Halikon kirkkoherra 1829 (ei astunut virkaan), ero 1832. Uudestaan dosentti 1830. Helsingin yksityislyseon esimies 1831 - 39. Yliopiston dogmatiikan ja siveysopin professori 1836, samalla palkkapitäjänsä Siuntion kirkkoherra s.v., Inkoon 1839, Janakkalan 1843.

Isä: Laurell, Axel Fredrik s. 11.07.1766 Mäntyharju. Kuopion kaupunginlääkäri 1810, Kuopion lääninlasaretin lääkäri.
Äiti: Tigerstedt, Sofia Gustava Gustaf-Adolfintytär, Laurell s. 24.0